Sunteți pe pagina 1din 22

Colecia Universitas Seria

Theologia Socialis, nr. 2


Seria Theologia Socialis este editat de
RADU CARP (Bucureti)
CHANTAL DELSOL (Paris)
INGEBORG GABRIEL (Viena)
Picu OCOLEANU (Craiova)
RADU PREDA (Cluj-Napoca)
i este promovat de
Institutul Romn de Studii Inter-ortodoxe, Inter-confesionale i Inter-religioase (INTER), Cluj-Napoca/Sibiu/
Craiova/Bucureti/Chiinu
www.inter-institut.ro
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei: n
cutarea binelui comun: pentru o viziune cretin a
democraiei romneti / Radu Carp, Dacian Graian Gal,
Sorin Murean, Radu Preda. - Cluj-Napoca: Eikon, 2008
ISBN 978-973-757-173-1
I. Carp, Radu
II. Gal, Dacian Graian
3. Murean, Sorin
4. Preda, Radu

RADU CARP
DACIAN GRAIAN GAL
SORIN MUREAN
RADU PREDA

N CUTAREA BINELUI COMUN


PENTRU O VIZIUNE CRETIN A
DEMOCRAIEI ROMNETI

329.14
32.01
Editor: VASILE GEORGE DNCU Tehnoredactare
i corectur: NICOLAE TURCAN
Editura EIKON
Cluj-Napoca, str. Mecanicilor, nr. 48 Redacia:
tel./fax 0364-117246; 0728-084801 E-Mail:
edituraeikon@yahoo.com Difuzare: tel./fax
0364-117246; 0728-084803 E-Mail:
eikondifuzare@yahoo.com Web:
www.edituraeikon.ro

Cluj-Napoca, 2008

TERMENUL DE SUBSIDIARITATE PROVINE DINTR-UN termen


militar latin, subsidium, care semnific trup de rezerv"
Autorii care s-au ocupat de acest concept consider c reziduurile sale ideatice se regsesc la Aristotel i Toma de
Aquino, ceea ce nu ar trebui s ne surprind tiut fiind faptul
c reflecia asupra subsidiaritii a acompaniat ntotdeauna pe
cea asupra bunei funcionri a unei societi. De asemenea, se
consider c modul de aciune i organizare al nii n primele
secole cretine reprezint o bun aplicare a ceea ce j astzi
nelegem prin subsidiaritate.

UN TERMEN VECHI N CONTEXT NOU


I Pentru cteva secole, termenul va fi oarecum ignorat sau, cel
puin, nu va fi exploatat la adevrata lui valoare. Abia la
sfritul secolului XIX, n plin lupt anti-moders; nist, Biserica Catolic ncepe s invoce principiul subsidiaritii i nu ntmpltor. Este un moment n care ideologiile
ncepuser s pun n discuie rolul Bisericii n societate i,
dup valuri succesive de secularizri forate ale bunurile sale,
s o someze s i demonstreze utilitatea" Acest context
explic de ce n cadrul doctrinei sociale a Bisericii ideea de
subsidiaritate capt pe lng sensul pozitiv i unul negativ,
de non-ingerin, subsidiaritatea fiind consi-' derat a fi suma
ingerinelor necesare, suficiente pentru a
61

N CUTAREA SINELUI COMUN

3. SUBSIDIARITATEA

fa
c
e
p
o
si
bi
l
li
b
er
ta
te
a
p
er
s
o
a
n
ei
i
a
c
o
m
u
ni
t
i
i
d
e
cr
edi
n

d
e
c
a
r
e
a
p
a
r
i
n
e.
a
or
ig
in
i,
su
bs
id
ia
rit
at
ea
er
a
n
te
m
ei
at

p
e
u
n
c

onsens
religio
s i pe
ideea
binelui
comun
ca
obiecti
v
univer
sal.
Subsidiarit
atea de
tip
moder
n
circum
scrie
binele
comun
unui
ansamblu
de
exigen
e care
condii
oneaz
libertat
ea
persoa
nei.
Fidel
mediul
ui su
de
natere
,
subsidi
aritate
are un
fundament

diferit
fa de
alte
concep
te
politic
e,
datorit

faptulu
i c se
inspir
dintr-o
religie
i nu
din
ideolo
giile
moder
nitii.
Subsid
iaritate
a este
concep
tul de
baz al
cretin
democ
ra-iei
europe
ne,
neput
nd fi
asimil
at
liberali
smului
sau
socialdemoc
raiei:
energii

le
pe
rs
oa
ne
i,
n
vi
zi
u
ne
cr
e
ti
nde
m
oc
ra
t,
n
u
tr
eb
ui
e
su
pr
i
m
at
e,
su
b
pr
et
ex
tu
l
di
st
ri
b

ui
rii
lo
r
in
e
g
al
e
(c
a
n
ca
z
ul
li
b
er
al
is
m
ul
ui
),
d
ar
ni
ci
n
u
tr
e
b
ui
e
ig
n
ora
te
(c
a
n
ca

zul
concep
iilor
care
stau la
baza
viziuni
i despre
welfar
e state
I statul
asisten
iat).

NATURA
I
CA
RA
CT
ERI
STI
CIL
E
SU
BSI
DIA
RIT
I
I
Nat
ura
subsidi
aritii
este
greu
de
definit
: este

n acelai
timp
un
princi
piu de
organi
zare a
structu
rii
sociale
,
un
princi
piu de
drept,
o
norm
de
organi
zare
social
,
un
principiu
de
msur

a
scopur
ilor
politic
e sau
de
distrib
uire a
compe
tenelo
r.
Ideea
de
subsid
iaritate
porne
te de
la dis-

ti
nc
i
a
di
nt
re
co
le
ct
iv
it
at
ea
co
m
p
o
ne
nt

i
ce
a
co
m
p
us
,
af
la
t
la
u
n
ni
ve
l
in
fe
ri
or
;
ac

ea
st
a
di
n
ur
m

p
o
at
e
fi
d
ec
l
ara
t
c
u
tit
lu
su
bs
id
ia
r
c
o
m
p
et
e
nt

p
e
nt
ru
re
z
ol
v

area
anumitor
proble
me.
Repart
iia
compe
tenelo
r
se
poate
face n
avans,
ex
tune,
prin
dispoz
iia
unei
norme
aflate
n
vrful
ierarhi
ei
(Const
ituia)
sau ex
nune,
ulterio
r, dup
ce
colectivitate
a
compu
s
a
acion
at deja
fr s
fi fost
n mod
expres
abilitat

.
In
literat
ura de
specia
litate
s-au
articul
at
ntre
timp
patru
caract
eristic
i ale
princi
piului
subsid
iariti
i:
62

5. c

e
n
t
r
a
l
i
t
a
t
e
a
o
m
u
l
u
i
c
a
p
a
b
i
l
s

f
i
e
r
e
s
p
o
n
s
a
b

i
l
p
e
n
t
r
u
d
e
c
i
z
i
i
l
e
s
a
l
e
;
6. c
o
m
p
e
t
e
n

a
p
r
i
m
a
r

d
e

a
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e
s
u
r
s
e
l
e

i
m
o
d
a
l
i
t

i
l
e
d
e
s
u
s

i
n
e
r

e
a
v
i
e

i
i
p
r
o
p
r
i
i

i
a
f
a
m
i
l
i
e
i
r
e
v
i
n
e
p
e
r
s
o
a
n
e
i
c
a
a
t

a
r
e
(
s
i
n
g
u
l
a
r
i
s
h
o
m
i
n
i
b
u
s
)
,
c
e
e
a
c
e

n
s
e
a
m
n

s
t
a
t
u
l
s
a
u
o
r
i
c
e
o
r
g
a
n
i
s
m
s
o
c
i
a
l
n
u
a
u
v
o
i
e

i
n
t
e
r
v
i
n

n
e
s
o
l
i
c
i
t
a

i
;
7. s
t
a
t
u
l
e
s
t
e
b
i
n
e
v
e
n
it

s
o
l
i
c
i
t
a
t
s

i
n
t
e
r
v
i
n

n
m
o
m
e
n
t
u
l

n
c
a
r
e
p
e
r
s
o
a
n
a
s

a
u
c
o
m
u
n
i
t
a
t
e
a
m
i
c

n
u
f
a
c
f
a

r
e
z
o
l
v

r
i
i
p
r

o
p
r
i
i
l
o
r
n
e
c
e
s
i
t

i
;
8. d
u
p

r
e
s
t
a
b
i
l
i
r
e
a
c
a
p
a
c
i
t


i
l
o
r
p
e
r
s
o
a
n
e
i
s
a
u
a
l
e
c
o
m
u
n
it

i
i
d
e
a
s
e
d
e
s
c
u
r
c
a
i
n
d

e
p
e
n
d
e
n
t
d
u
p

f
o
r
m
u
l
a

t
e
a
j
u
t
c
a
s

t
e
a
j
u

i
"
,
s
t
a
t

u
l
a
r
e
d
a
t
o
r
i
a
s

s
e
r
e
t
r
a
g

,
a
d
i
c

n
u
t
r
e
b
u
i

e
s

c
o
n
t
r
o
l
e
z
e
s
a
u
s

s
u
p
r
a
v
e
g
h
e
z
e
p
e
c
e
i
p
e

c
a
r
e
i
a
s
i
s
t
a
s
e

n
a
i
n
t
e
.
Altf
el spus,
prin
subsidi
aritate
se
nelege
acel
raport
al
statului
cu
societat
ea care,
plecnd
de
la
premisa
fundamental
c
persoan
a sau
comuni

tatea
civil
ori cea
religioas
sau de
orice
fel sunt
deplin
contie
nte i
respons
abile,
nu
intervin
e
nesolici
tat i
nedorit,
atta
vreme
ct sunt
respect
ate
cadrele
legale.
Mai
departe
,
solicita
t
s
intervin,
adic
s ajute
- ceea
ce nu
este tot
una cu
preluar
ea integral
i
definiti
v
a

sar
cin
ii
pe
rso
an
ei
sa
u
co
m
un
it
ii
care
sol
ici
t
aju
tor
ul
pri
n
mi
jlo
ac
ele
sa
u
sp
eci
fic
e,
sta
tul
nu
tre
bu
ie
s
ac
io
ne

ze
su
bst
itu
tiv
.
Su
bsi
di
ari
tat
ea
nu
est
e
tot
un
a
cu
su
bst
itu
ia
.
O
dif
er
en

pe
ca
re
o
tr
ies
c
dir
ect
m
ai
ale
s
cei
ob
in

uii cu
statul
paterna
list.
Subsidi
aritatea
nu vrea
s
generez
e
depend
ene
sau alte
forme
de
condiionare
recipro
c pe
termen
lung.
Principi
ul
subsidi
aritii,
atunci
cnd
este
aplicat,
se
concret
izeaz
n
termeni
de
partene
riat.
Cum ar
fi cei
dintre
sfera
public
i cea
privat.

Din
pcate,
acest
partene
riat
publicprivat
nu
a
fost exploatat
la noi
n
ntregi
me i
pe
msura
oportun
itilor
ce
le
oferea
unei
societ
i ieite
din
matca
ideolog
ic
a
statului
totalitar
i care
trebuia
s se
obinui
asc cu
ipostaz
a
de
arbitru
neutru
a
acestui
a.
63

IN CUTAREA BINELUI COMUN

APLICAII ALE
PRINCIPIULUI SUBSIDIARITII

Aplicaii ale subsidiaritii pot fi identificate la toate nivelele: la nivel cultural-educaional prin conservarea specificului, la nivel regional prin ncurajarea iniiativelor locale,
la nivel naional prin cultivarea unitii n diversitate. Principiul subsidiaritii a stat la baza crerii Comunitilor Europene, chiar dac nu a fost enunat ca atare. De abia prin
Tratatul privind Uniunea European (Tratatul de la Maastricht) din 1992 subsidiaritatea este menionat ca principiu n articolul 3b:
n domeniile care in de competena sa exclusiv, Comunitatea va
aciona potrivit principiului subsidiaritii numai dac i n msura
n care obiectivele aciunii nu pot fi ndeplinite eficient de statele
membre.

Tratatul de la Lisabona a modificat acest articol al Tratatului privind Uniunea European care n noua sa form
precizeaz:
n domeniile care nu in de competena sa exclusiv, Uniunea intervine numai dac i n msura n care obiectivele aciunii preconizate nu pot fi realizate n mod satisfctor de statele membre
nici la nivel central, nici la nivel regional i local, dar datorit di mensiunilor i efectelor aciunii preconizate, pot fi realizate mai
bine la nivelul Uniunii.

Se pune ntrebarea dac subsidiaritatea este un principiu


care se refer numai la raporturile ntre Uniunea European
i statele membre. Suntem nclinai s credem c aceast interpretare nu mai este cea adecvat. Prin comparaia felului
n care subsidiaritatea a fost definit n Tratatul de la Maastricht i n Tratatul de la Lisabona, observm c s-a adugat dimensiunea regional i cea local. n plus, Tratatul de
la Lisabona are anexat un Protocol privind aplicarea principiilor subsidiaritii i proporionalitii al crui Preambul

3. SUBSIDIARITATEA

specific faptul c deciziile trebuie luate ct mai apropiat de


cetenii Uniunii" i introduce forme concrete de aplicare a
principiului subsidiaritii n raporturile dintre instituiile
Uniunii Europene i parlamentele naionale. Tratatul de la
Lisabona nu este nc n vigoare i se afl ntr-un relativ
impas datorit respingerii sale prin referendum n Irlanda,
ns aceste dispoziii arat foarte clar tendina pe plan european de a nu mai privi subsidiaritatea ca fiind limitat la
sfera relaiilor ntre Uniunea European i statele membre, ci
ca pe un principiu care se poate aplica la mai multe nivele de
organizare politic.
Nu s-a mers att de departe pe plan european nct s se
impun introducerea principiului subsidiaritii n legislaiile
statelor membre ale Uniunii Europene, ns considerm c
garantarea acestui principiu la nivel naional nu poate dect
s faciliteze o mai bun integrare a statelor n cadrul proiectului politic european. Republica Federal Germania, statul
care aplic cel mai riguros principiul subsidiaritii, nu 1-a
introdus n Legea Fundamental dect ca urmare a necesitii
ratificrii Tratatului de la Maastricht. Un alt stat care aplic
acest principiu, SUA, nu l menioneaz n Constituie.
Aadar, nici un stat membru al Uniunii Europene nu are
obligaia expres de a aplica principiul subsidiaritii n relaiile dintre autoritatea central i cea local, ns, n eventualitatea n care o face, faciliteaz o relaie mai bine structurat cu instituiile Uniunii Europene. Punerea efectiv n
aplicare a Tratatului de la Lisabona va face ca dezbaterea
asupra necesitii introducerii subsidiaritii la nivel naional
s fie relansat.
Pentru a ne racorda la dezbaterea actual pe plan european privind nivelele de organizare politic n legtur cu
care este necesar aplicarea subsidiaritii, trebuie marcate
unele direcii de aciune pe care le considerm eseniale
pentru fundamentarea n spaiul romnesc a oricrui proiect
politic de inspiraie cretin.

N CUTAREA BINELUI COMUN

3. SUBSIDIARITATEA

SUBSIDIARITATEA N
LEGISLAIA ROMNEASC

De remarcat c expresia capacitate administrativ necesar" este extrem de subiectiv i datorit acestui fapt apli carea principiului subsidiaritii poate ntmpina n practic
numeroase dificulti.
Avem astfel garantat principiul subsidiaritii n legisla| ia romneasc, ns incomplet i fr a se descrie modali; tile prin care acest principiu poate fi pus n aplicare. De
I asemenea, subsidiaritatea a nceput s fie prezent n cadrul
discursului public, de unde pn mai ieri era absent cu desvrire. Considerm c este necesar ca principiul subsidiaritii s fie ridicat la rangul de norm constituional. O
I form concret pentru a facilita aplicarea acestui principiu
este consacrarea la nivel constituional a regulii cooperrii
pe baze flexibile a unitilor administrativ-teritoriale - judee, orae, comune. Acest tip de cooperare la trei nivele poate
da natere unor entiti noi, dotate cu personalitate juridis c. Diferena ntre judee, orae, comune i aceste noi entiti
este c acestea din urm trebuie s aib calitatea de persoane
juridice de drept privat, rezultat al asocierii benevole pentru
realizarea unor proiecte comune, expresie a voinei
cetenilor, spre deosebire de actualele forme de organiza| re care sunt considerate persoane juridice de drept public i
sunt expresia voinei statului. Prin acest mecanism, importante resurse ar putea fi puse n comun pentru realizarea
unui interes general, punere n comun limitat temporar,
pn la realizarea scopului cooperrii.
La ora actual, cooperarea unitilor administrativ-teritoriale este tratat de legiuitor ntr-o manier incomplet. Astfel, potrivit Legii nr. 215/2001 unitile administrativ-teritoriale au posibilitatea s se grupeze n asociaii de dezvoltare
comunitar, dar nu exist stimulente financiare pentru aceste
asocieri, care s-i fac pe edilii locali s profite de aceast
oportunitate, lsnd la o parte interesele mici, izolaioniste.
Fr stimulente de ordin politic i financiar, asocierile nu se
realizeaz. Politica finanrii de la bugetul de stat sau judeean a localitilor care nu au capacitate administrativ ncu-

n Romnia, situaia reglementrii principiului subsidiaritii a fost pn de curnd confuz. Constituia nu l


menioneaz expres la articolul consacrat principiilor pe care
se ntemeiaz administraia public din unitile
administrativ-teritoriale.
Legea administraiei publice locale nr. 215/2001 enun
principiile pe baza crora se organizeaz i funcioneaz
administraia public n unitile administrative-teri-toriale,
iar printre acestea nu se regsete subsidiaritatea. Ultima
modificare de substan a acestei legi care s-a fcut prin
Legea nr. 286/2006 nu introduce subsidiaritatea printre aceste
principii. Pe de alt parte ns, aceeai lege menioneaz
principiul lurii deciziilor ct mai aproape de cetean.
Evident, nu putem s nu ne ntrebm de ce aceste prevederi
nu s-au regsit pn acum n practica politic romneasc.
Precedenta Lege cadru a administraiei publice locale, nr.
69/1991, avea aceeai logic. Ea a fost modificat prin OUG
nr. 107/1999 care includea termenul de subsidiaritate, ns,
din nefericire pentru receptarea juridico-politic a
subsidiaritii, acest act normativ a fost declarat
neconstituional (din alte motive dect cel legat de
introducerea acestui principiu). Legea cadru privind
descentralizarea nr. 339/2004 meniona acest principiu ca
fcnd parte dintre cele pe baza crora trebuie s se
desfoare procesul de descentralizare, fr ns a-i da o
definiie. Un pas important a fost fcut prin noua Lege cadru
privind descentralizarea, nr. 195/2006 (care a abrogat Legea
nr. 339/2004), principiul subsidiaritii fiind definit n felul
urmtor:
[...] exercitarea competenelor de ctre autoritatea administraiei
publice locale situat la nivelul administrativ cel mai apropiat de
cetean i care dispune de capacitate administrativ necesar.

3. SUBSIDIARITATEA
N CUTAREA BINELUI COMUN

rajeaz aceast reinere. Dac, dimpotriv, transferurile de la


bugetul de stat acordate autoritilor locale, fr de care acestea
ar intra n insolvabilitate, ar fi direcionate astfel nct s
ncurajeze constituirea asociaiilor de comune, orae i judee,
s-ar ajunge, n timp, la o reorganizare logic, asumat i
acceptat, a teritoriului administrativ. In acest context, trebuie
adugat c este necesar voin politic pentru a descuraja
formarea de noi comune din divizarea celor existente i, de
asemenea de a nu finana comunele care nu au capacitate
administrativ s se autosusin. Asistm la fenomen ngrijortor, cel al fragmentrii administrative, concretizat n
nfiinarea de noi i noi comune prin divizarea celor existente,
ceea ce duce la scderea capacitii administrative la nivel local,
creterea dependenei de fondurile care vin de la nivel judeean
sau central, cu consecina politizrii excesive a vieii
administrative la acest nivel. Asociaiile de comune, orae,
judee prezint avantajul de a putea angaja administratori
publici i personal calificat, a gestiona n comun servicii publice prea costisitoare pentru a fi gestionate separat, a aplica
mpreun cu mai mult succes pentru finanri etc.
Pe de alt parte, aplicarea principiului subsidiaritii nu
poate fi exclusiv de natur juridic. Subsidiaritatea este o expresie a colaborrii ntre nivelul local i cel central, ntre stat i
actorii sociali, ntre colectivitate i cetean. Subsidiaritatea are
un rol decisiv de asemenea i la nivelul parteneriate-lor public privat. Lipsa unei reflecii politice legat de acest principiu n
Romnia are drept efect direct faptul c parte-neriatele
menionate, dei ncurajate de legiuitor i de Uniunea
European, nu pot s fie concretizate la nivelul dorit, avnd
uneori consecine denaturate. Un alt exemplu se refer la
colaborarea dintre nivelul central i cel local n cadrul
partidelor politice, de multe ori deficitar tocmai din cauza
faptului c repartizarea de competene potrivit principiului
subsidiaritii este ignorat. Numai o schimbare de atitudine
real din partea clasei politice va face ca subsidiaritatea s fie
n mod efectiv pus n aplicare.
68

Considerm c subsidiaritatea se poate aplica numai ntre


parteneri egali. Trebuie ntrit dimensiunea coordonrii atunci
cnd discutm despre raporturile ntre stat i autori-i tile locale,
n detrimentul subordonrii, att de rspndi-f t n momentul de
fa i legiferat ca atare. Punerea n apli-. care a subsidiaritii
la nivel politic ar scoate n eviden i ' mai bine rolul
fundamental al persoanei, mai ales privit n 1 calitate de cetean
i al comunitilor locale. n materie de guvernare, ceteanul are
prioritate n faa comunitii locale, iar comunitatea local n faa
statului. Ceteanul trebuie lsat, de stat i de comunitatea local
creia i aparine, s i asume singur sau n asociere cu alii
sarcinile pe care este n stare s le ndeplineasc. Tot astfel, statul
trebuie s cedeze decizia ctre comunitile locale, iar
comunitile mai mari ctre cele mai mici (familia), pentru ca
acestea s i decid viitorul pe baza resurselor i nevoilor
proprii. Prin comuniti locale nu nelegem doar acele
comuniti organizate din punct de vedere al administraiei
publice locale, ci i comunitile religioase, indiferent de
confesiune. Acestea ar pu-,, tea fi implicate mai eficient n
definirea politicilor guvernamentale care vizeaz ntrirea
autonomiei locale.
Principiul subsidiaritii trebuie de asemenea i mai ales aplicat
la nivel cultural i educaional. Aceste niveluri nu pot fi
coordonate eficient exclusiv de la nivelul administraiei centrale,
iar pe de alt parte implicarea exclusiv administraiei locale n
aceste domenii ar fi de asemenea ineficien-; t. Iniiativele locale
ar trebui mai mult ncurajate n aceste domenii, n msura n care
statul nu poate i nu trebuie s gestioneze toate aspectele legate
de cultur i educaie. Con-\ cre, n privina educaiei este
necesar ca autoritile publice - nu doar statul, dac se dorete
descentralizarea nvmntului prin implicarea autoritilor
locale - s asigure ; accesul echitabil la toate formele de
nvmnt al copiilor i tinerilor provenii din familii
defavorizate sau din serviciile de plasament, prin instituirea unor
msuri de protecie social complementare i care intervin doar
n msura n care

69

IN CUTAREA BINELUI COMUN

sunt realizate condiiile de aplicare a principiului subsidiaritii. Autonomia universitar trebuie regndit tot pe baza
aplicrii principiului subsidiaritii, mai ales n ceea de privete dimensiunea financiar a acestei autonomii, dar i n
privina lurii deciziilor care privesc organizarea vieii universitare. Subsidiaritatea ar trebui de asemenea pus n valoare i n privina raporturilor ntre regiunile de dezvoltare
(n msura n care statutul acestora va fi mai bine definit, fiind deocamdat simple ficiuni administrative) i autoritile
administraiei locale.
S-a considerat deseori c subsidiaritatea este un concept
strin spaiului public romnesc, datorit faptului c ar fi de
inspiraie exclusiv catolic, argumentndu-se astfel c
introducerea acestui principiu ar fi o form fr fond.
Respingem asemenea interpretri, datorit faptului c subsidiaritatea este echivalentul politic al autocefaliei, principiu
de funcionare al Bisericii Ortodoxe. Biserica Catolic a
preluat acest principiu atunci cnd a fost necesar s
contureze o doctrin social care s i justifice intervenia n
sfera public, iar ulterior oamenii politici au descoperit ct
de relevant poate fi subsidiaritatea pentru organizarea unei
societi statale, ceea ce a fcut ca subsidiaritatea s devin
n primul rnd un concept politic. Nu exist nici un
impediment ca acest parcurs s fie reeditat i n Romnia
prin intermediul unui proiect politic de inspiraie cretindemocrat.

DE LA SINODALITATE LA SUBSIDIARITATE: UN
TRASEU POLITICO-ECLEZIOLOGIC
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I aducea aminte oamenilor politici, cu ocazia unui discurs inut n 1994 n faa
Adunrii Parlamentare a Consiliului Europei, de originile
eclesiologice ale subsidiaritii, traducere a practicii existente n Ortodoxia genuin:
70

3. SUBSIDIARITATEA
[...] Este frapant c organizarea real democratic a Bisericii Ortodoxe - cu al su grad de autonomie administrativ i de autoritate
local a episcopilor, a patriarhilor i a Bisericilor autocefale, dar i
cu a sa unitate euharistic n credin - reprezint un prototip recent instituionalizat de ctre Uniunea European sub numele de
principiu al subsidiaritii ca fiind metoda cea mai eficace n ceea
ce privete articularea puterilor i a responsabilitilor.

Cariera acestui concept politic nu s-a ncheiat, dimpotriv. Ca principiu, aa cum am vzut, subsidiaritatea s-a profilat n discursul politic i etic relativ recent. i aceasta n
ciuda faptului c problematica subsidiaritii n raporturile
sociale se regsete deja, aa cum am artat, la Aristotel sau
Toma de Aquino, dar i la gnditori politici precum Johannes Althusius, Dante, Wilhelm Emmanuel von Ketteler sau
ca fundament al aciunii oamenilor politici, cum este cazul
lui Abraham Lincoln, Konrad Adenauer sau Jean Monnet.
Din punct de vedere teologic, primul care relanseaz subsidiaritatea ca principiu al eticii cretine este Papa Pius XI, n
enciclica social Quadragesimo anno, din 1931.
Subsidiaritatea nu se aplic doar raportului persoansocietate, mare-mic, puternic-slab, stat-comunitate local, ci
i, sau mai ales, raportului dintre dou entiti diferite ca
structur, legitimare i finalitate, aa cum este cazul celui
dintre Biseric / culte religioase i stat. La rigoare, pentru a
nu transforma colaborarea n colaboraionism, raportul Biseric - stat (generic formulat) nu poate fi altfel dect subsidiar. Biserica este autonom n ceea ce privete necesitile
i rigorile ei interne de baz, dar poate cere asisten din
partea statului atunci cnd, avnd n plan un proiect cu implicaii sociale majore, nu l poate duce la capt de una singur, n acel moment, n care care statul este solicitat, rspunsul acestuia nu este facultativ, dar nici nu poate fi neles,
atunci cnd este pozitiv, drept o favoare. n opinia noastr,
statul nu se poate refugia de cmpul social din care fac parte
i Bisericile sau confesiunile religioase, alturi de toate celelalte forme de asociere, pretextnd lipsa resurselor financi71

N CUTAREA BINELUI COMUN

3. SUBSIDIARITATEA

ar
e
sa
u
a
v
oi
n
ei
p
ol
iti
c
e.
D
a
c

di
n
p
er
s
p
e
ct
iv
a
sf
er
ei
pr
iv
ate
sa
u
a
in
st
it
u
iil

or
d
e
in
te
re
s
p
u
bl
ic
(c
e
e
a
c
e
n
u
n
se
a
m
n

i
pi
er
d,
n
ra
p
or
t
c
u
st
at
ul
c

a
expres
ie prin
excele
n a
sferei
autorit
ii
public
e,
caract
erul
privat,
adic
autono
m),
cerere
a
adresa
t
statulu
i
coresp
unde
princi
piului
subsid
iaritii,
rspun
sul
statulu
i
trebui
e s
coresp
und
celui
al solidarit
ii, o
alt
valoar
e de
baz a

viziun
ii
cretin
e
a
democraiei
pe
care o
consid
erm
aplica
bil
politic
n
mome
ntul
actual.
Dac
statul
neleg
e s i
exercit
e
autorit
atea
doar la
nivelul
recolt
rii
impozi
telor
de la
popula
ie,
atunci
orice
iniiativ
caritab
il din
partea
Biseri
cii
solicit

v
e
h
e
m
e
nt
c
o
nt
ii
n
a
s
o
ci
al

a
p
er
s
o
n
al
ul
ui
di
n
a
p
ar
at
ul
d
e
st
at
.
u
bs
id
ia

rit
at
ea
es
te
fo
r
m
a
pr
ac
ti
c
,
st
ru
ct
ur
al
,
pr
in
c
are
d
ec
iz
iil
e
p
ol
iti
ce
c
t
ig

n
tr
a
ns
p
ar
e

n i
reprez
entabilitate
prin
faptul
c
aceste
a sunt
aduse
mai
aproap
e de
ceteni.
Peste
limitel
e
exerci
iului
politic,
subsidi
aritate
a este
baza
oricre
i
aciuni
public
e. Un
exemp
lu
l
reprezi
nt comunit
ile
religio
ase.
ntreg
angaja
mentul
social
al
comun
itilor

religio
ase
trebuie
vzut
ca
atare:
ca
forme
subsidi
are de
a veni
n
ntmp
inarea
nevoil
or i
crizelo
r unei
societ
i din
ce n
ce mai
puin
second
ate de
institu
iile
unui
stat n
deriv.
Acest
efort
subsidi
ar
trebuie
menin
ut i
dup
ce,
sperm,
sistem
ele de
protec
ie

so
ci
al

di
n
R
o
m

ni
a
v
or
n
ce
p
e
s
fu
n
c
io
n
ez
e
m
ai
bi
n
e.
C
o
m
u
ni
t
il
e
re
li
gi
o
as
e

p
ot
c
o
nt
ri
b
ui
d
ec
is
iv
la
fo
r
m
ar
ea
u
n
ei
c
o
n
tii
n
e
p
ot
ri
vi
t
c
re
ia
as
is
te
n
a
st
at
ul
ui
n

u
nseam
n
degrev
area
celui
asisten
t
de
obliga
ia
comun
itar
de a
presta
o
munc
sau un
servici
u.
Tre
buie
marcat

o
cotitur

n
mental
itatea
asisten
ei
sociale din
partea
statulu
i i a
celor
asista
i.
Aplica
rea
princi
piului
subsid
iariti
i
n
raport

urile
dintre
stat i
grupur
ile
sociale
defavo
rizate
nsea
mn
detaa
rea de
viziun
ea
asisten
ial a
statulu
i.
Aceast
a
ncura
jeaz
depen
dena
celor
asista
i
i
manipula
rea
populi
st din
partea
guver
nanil
or,
exploa
tarea
de o
manie
r
cinic
de
ctre

p
ol
iti
ci
e
ni
a
n
e
v
oi
lo
r
s
o
ci
al
e.
O
r,
aj
ut
or
ul
st
at
ul
ui
es
te
c
u
at
t
m
ai
ef
ic
ie
nt
i
m
ai
d
e

p
ol
iti
z
at
(
n
se
n
s
ul
d
e
m
ai
s
u
s)
c
u
c
t
se
a
dr
es
e
a
z

d
o
ar
p
er
s
o
a
n
el
or
7
2.

sau
segme
ntelor
sociale
care
sunt n
mod
real n
dificul
tate,
are un
interva
l
de
timp
precis
delimi
tat,
ofer
posibil
itatea
recti
grii
indepe
ndene
i
materi
ale i
nu are
un
nivel
att de
mare
nct
s fie
consid
erat,
abuziv
, drept
o
alterna
tiv
comod

la
munca
propri

e (vezi
reform
ele
Hartz
din
Germ
ania).
Aceste
a sunt
n
opinia
noastr

princi
piile
pe
baza
crora
trebuie
s se
structu
reze
reflec
ia
politic

asupra
venitul
ui
minim
garant
at i a
ajutoar
elor
sociale
din
partea
statulu
i.
n
viziune
a
cretin
,
compas

iun
ea
pe
ntr
u
gr
up
uri
le
vu
lner
abi
le
tre
bui
e
s
aib

la
ba
z
res
pe
ctu
l
fa

de
car
act
eru
l
ina
lie
na
bil
i
sac
ru
al
vie
ii
per

so
an
ei
um
an
e.
As
ist
en
a
st
atul
ui
n
su
bsi
dia
r
cu
ce
a
ofe
rit

de
as
oci
aii
le
civ
ile
i
co
m
unit
il
e
rel
igi
oa
se
tre
bui

e s
aib
drept
finalitat
e
asumat
ca
atare
respect
ul
demnit
ii
persoan
ei i
asigurar
ea
egalitii de
anse.
Concret
,
suntem
de
prere
c,
pentru
a
asigura
integrar
ea n
societat
ea
persoan
elor i
grupuril
or
defavor
izate
sau
vulnera
bile, ar
trebui
acordat

prioritat

e
servicii
lor de
asisten
la
domicil
iu.
Constat
m cu
regret
c
majorit
atea
institui
ilor de
asisten

social
ale
Statului
din
Romnia
postcomuni
st
(cmin
ele
pentru
orfani
i
btrni,
colile
special
e,
centrele
de
plasam
ent ale
copiilor
strzii,
cantinel
e i
magazi
nele

so
cia
le,
sa
nat
ori
ile
pe
ntr
u
pe
nsi
on
ari
,
ins
tit
uiil
e
car
e
ar
tre
bui
s
ac
ion
ez
e
n
ca
z
de
cal
am
it
i i
sit
ua
ii
de
ur
ge
n

etc
.)
nu
iau
on
ora
t
fin
alit
ate
a
co
mu
nit
ar
,
m
otiv
s
ve
de
m
n
an
gaj
are
a
so
cia
l
a
Bi
ser
icil
or
i
co
nfe
siu
nilor
o
sol

uie
profund
subsidi
ar.

73