Sunteți pe pagina 1din 3

Calcul vectorial n geometria plan recapitulare final

Fi de lucru, clasa a IX-a, 5h/sapt, An colar:2009/2010


1)Fie ABCD un parallelogram i O intersecia diagonalelor [AC] i [BD]. S se aduc la o form mai simpl sumele

de vectori: a) AB + CO b) AB + OD c) AB + CO + OD .

2) Fie ABCD un patrulater oarecare i M, N mijloacele laturilor: [AD], [BC]. Artai c: AB + NM = MN + CD .

3) Fie triunghiul ABC i a = AB , b = CB . Se noteaz cu M i N mijloacele laturilor: [BC] i [AC]. S se exprime n

funcie de a i b vectorii: a) AC b) AC + 3 BC - 4 BA c) AM + BN d) MN .
AM BN m
4) Fie ABCD un trapez, cu AB//CD i punctul M ( AD ), N (BC ), astfel nct:
=
= , m, n (0) .
MD NC n

n AB+ mDC
S se arate c : MN =
.
m+ n
5) Determinai m R, astfel nct punctele: A(3 3), B(2 4), C( 2m 1 m), s fie coliniare ( bac. 2009).

6) n reperul cartezian (O, i , j ), se consider punctele: A(2 3), B( - 3 1), C(4 -1). S se determine:

a) coordonatele punctului D Ox, pentru care vectorii: AB i CD sunt coliniari

b) coordonatele punctului E, pentru care vectorii: BE i AC sunt coliniari, iar mijlocul segmentului [BE],este pe
axa Oy.
7) Fie ABCD un paralelogram i punctul M, simetricul lui A, n raport cu B, iar N simetricul lui A, n raport cu D.
a) S se determine vectorii de poziie ai punctelor M i N.
b) S se arate c, punctele : M, C, N sunt coliniare.
8) Fie ABCD un patrulater convex i M (AB), N(BC), P(CD) i Q(AD), mijloacele laturilor.
a) S se determine vectorii de poziie ai mijloacelor segmentelor: [MP] i [QN].
b) S se arate c, MNPQ este paralelogram.

9) n reperul cartezian (O, i , j ), se consider punctele: A(2 4), B( - 1 1), C(1 3).
a) S se arate c, punctele : A, B, C sunt coliniare.
b) S se determine raportul n care punctul C, mparte segmentul [AB].
c) S se scrie vectorul de poziie al punctului C.
10) Fie ABC un triunghi i M, N, P , mijloacele laturilor: [BC], [AC], [AB]. Se noteaz cu G1 , G2 , G3 centrele de
greutate ale triunghiurilor APN, BPM, CMN.
a) S se scrie vectorul de poziie ai punctelor G1 , G2 , G3 .

b) S se calculeze rG + rG + rG .
c) S se arate c, triunghiurile ABC i G1G2G3 au acelai centru de greutate.
1

11) Punctele: A, B, G au vectorii de poziie: rA = 4 i + 7 j , rB = 2 i - j , rG = 4 i + 4 j . S se determine


vectorul de poziie al punctului C, astfel nct punctul G, s fie centrul de greutate al triunghiului ABC.(bac.
2009).
Prof. Mtrescu Maria
1/3

2/3

3/3