Sunteți pe pagina 1din 19

Tabel 2.1.

(tabelul unu din capitolul do

Analiza n dinamic a patrimoniului


Indicatori/perioad
1.Active pe termen lung total,
inclusiv:
1.1. Active nemateriale

2011

2012

41,770

295,467 #

822

2,322 #

Abaterea (+,-), MDL

2013

Abaterea , %

2013-2011 2013-2012 2013-2011


307,633
265,863
12,166
736.49
2,322

1,500

282.48
745.61

1.2. Active materiale pe termen lung

40,948

293,145

305,311

264,363

12,166

1.3. Active financiare pe termen lung

1.4. Alte active pe termen lung

2,066,311

-811,034

-523,719

71.81

939,421

-988,000

-617,512

48.74

1,028,771
0

222,226

74,057

127.55

2. Active curente total, inclusiv:

2,877,345

2,590,030 0

2.1. Stocuri de mrfuri i materiale

1,927,421

1,556,933

2.2. Creane pe termen scurt


2.3. Investiii pe termen scurt

806,545
0

2.4. Mijloace bneti

133,042

72,352

89,239

-43,803

16,887

67.08

10,337

6,031

8,880

-1,457

2,849

85.91

2,373,944

-545,171

-511,553

81.32

2.5. Alte active curente


I.TOTAL ACTIV

2,919,115

954,714

2,885,497 #

abelul unu din capitolul doi)

Abaterea , %
2013-2012
104.12
100.00
104.15

79.78
60.34
107.76
123.34
147.24
0.82

Tabel 2.2.

(tabelul doi din capitolul doi)

COMPONENA I STRUCTURA PATRIMONIULUI NTREPRINDERII

Indicatori/perioad
1.Active pe termen lung total,
inclusiv:

2011

2012

Abaterea , %

2013

2013-2011
307,633
736.49

2013-2012
104.12

41,770

295,467

822

2,322

2,322

282.48

100.00

1.2. Active materiale pe termen lung

40,948

293,145

305,311

745.61

104.15

1.3. Active financiare pe termen lung

1.4. Alte active pe termen lung

2. Active curente total, inclusiv:

2,877,345

2,590,030

2,066,311

71.81

79.78

2.1. Stocuri de mrfuri i materiale

1,927,421

1,556,933

939,421

48.74

60.34

1,028,771
0

127.55

107.76

1.1. Active nemateriale

2.2. Creane pe termen scurt


2.3. Investiii pe termen scurt

806,545
0

2.4. Mijloace bneti

133,042

72,352

89,239

67.08

123.34

10,337

6,031

8,880

85.91

147.24

2,919,115

2,885,497

2,373,944

81.32

82.27

2.5. Alte active curente


I.TOTAL ACTIV

954,714

Tabel 2.3.

(tabelul trei din capitolul doi)

Analiza structurii activelor prin metoda ratelor

2011

2012

2013

Abaterea (+,-)

2013-2011
12.96
11.53
87.04
-11.53
305,350.57 264,336.54

Indicatori/perioad
1. Rata imobilizrilor
2. Rata activelor curente
3. Rata patrimoniului cu destinatie de producere

1.43
98.57
41,014.03

10.24
89.76
293,198.96

4. Rata activelor perfect lichide


5. Raportul dintre activele curente i imobilizate

4.56
6,888.54

2.51
876.59

3.76
671.68

-0.80
-6,216.86

1.42

11.32

14.78

13.35

6. Rata compoziiei tehnice a activelor

lul trei din capitolul doi)

Abaterea (+,-)
2013-2012
2.72
-2.72
12,151.61
1.25
-204.91
3.46

Tabel 2.4.

COMPONENA I STRUCTURA PATRIMONIULUI NTREPRINDERII

2012

2013

2,919,115

2,885,497

2,373,944

2. Datorii pe termen scurt

2,470,773

2,072,171

1,555,348

3. Datorii pe termen lung

335,000

287,933

Patrimoniul net

448,342

478,326

530,663

Indicatori/perioad
1. Activ total

2011

(tabelul patru din capitolul doi)

LUI NTREPRINDERII
Abaterea (+,-), lei

Abaterea , %

2013-2011
-545,171

2013-2012
-511,553

2013-2011
81.32

2013-2012
82.27

-915,425

-516,823

62.95

75.06

287,933

-47,067

0.00

85.95

82,321

52,337

18.37

-78.74

Tabel 2.5.

Evoluia n dinamic a pasivului


Abaterea (+,-), MDL

2011

2012

448,342

478,326

5,400

5,400

5,400

442,942

472,926

525,258

82,316

52,332

3.4. Capital secundar

4. Datorii pe termen lung

335,000

287,933

287,933

-47,067

4.1. Datorii financiare pe termen lung

335,000

287,933

287,933

-47,067

4.2. Datorii pe termen lung calculate

0
-915,425

0
-516,823

-224,942

Indicatori/perioad
3. Capitalul propriu
3.1. Capitalul statutar
3.2. Rezerve
3.3. Profit nerepartizat

5. Datorii pe termen scurt

2013

2013-2011 2013-2012
530,658
82,316
52,332

5.1. Datorii financiare pe termen scurt

2,470,773
1,632,098

2,072,171
1,407,156

1,555,348
1,407,156

5.2.Datorii comerciale pe termen scurt

718,632

592,783

95,034

-623,598

-497,749

5.2. Datorii pe termen scurt calculate

120,043

72,232

53,158

-66,885

-19,074

2,919,115

2,885,497

2,373,939

-545,176

-511,558

I.TOTALPASIV

(tabelul cinci din capitolul doi)

Abaterea , %
2013-2011
2013-2012
118.36
110.94

100.00

100.00

0.00

0.00

118.58

111.07

0.00

0.00

0.00

85.95

0.00

85.95

0.00
62.95

0.00
75.06

86.22

100.00

13.22

16.03

44.28

73.59

81.32

82.27

Tabel 2.6.

(tabelul ase din capitolul doi)

Analiza structurii pasivului


Abaterea (+,-), MDL

2011

2012

448,342

478,326

5,400

5,400

5,400

442,942

472,926

525,258

82,316

52,332

3.4. Capital secundar

4. Datorii pe termen lung

335,000

287,933

287,933

-47,067

4.1. Datorii financiare pe termen lung

335,000

287,933

287,933

-47,067

4.2. Datorii pe termen lung calculate

0
-915,425

0
-516,823

-224,942

Indicatori/perioad
3. Capitalul propriu
3.1. Capitalul statutar
3.2. Rezerve
3.3. Profit nerepartizat

5. Datorii pe termen scurt

2013

2013-2011 2013-2012
530,658
82,316
52,332

5.1. Datorii financiare pe termen scurt

2,470,773
1,632,098

2,072,171
1,407,156

1,555,348
1,407,156

5.2.Datorii comerciale pe termen scurt

718,632

592,783

95,034

-623,598

-497,749

5.2. Datorii pe termen scurt calculate

120,043

72,232

53,158

-66,885

-19,074

2,919,115

2,885,497

2,373,939

-545,176

-511,558

I.TOTALPASIV

10

Tabel 2.7.

(tabelul apte din capitolul doi)

Structura surselor de finantare


Indicatori/perioad
1. Coeficientul de autonomie

2011

2012

2013

0.15

0.17

0.22

2. Coeficientul de atragere a
surselor imprumutate

0.85

0.83

0.78

3. Coeficientul corelatiei intre


sursele imprumutate si proprii

5.51

5.03

3.47

4. Rata solvabilitatii

1.18

1.20

1.29

5. Rata generala de acoperite a


capitalului propriu

6.51

6.03

4.47

11

l apte din capitolul doi)

ntare
Abaterea (+,-), MDL
2013-2011 2013-2012
0.07
0.06

12

-0.07

-0.06

-2.04

-1.56

0.11

0.09

-2.04

-1.56

Tabel 2.8.

(tabelul opt din capitolul doi)

Aprecierea gradului de stabilitate a surselor de finantare si a gradului de indatorare pe termen lung


2011

2012

2013

Abaterea (+,-), MDL

0.15

0.28

0.34

2013-2011
0.19

2. Rata de indatorare pe
termen lung fata de capital
permanent

0.00

0.41

0.35

0.35

-0.06

3. Rata de autofinantare a
capitalului permanent

1.00

0.59

0.65

-0.35

0.06

4. Coeficient de levier
financiar

0.00

0.70

0.54

0.54

-0.16

0.00

0.00

1.84

0.42

Indicatori/perioad
1. Rata stabilitatii financiare

5. Rata de autofinantare pe
termen lung fata de capitalul
social
6. Rata de acoperire a
datoriilor pe termen lung cu
capital social

13

0.00

1.43

1.84

2013-2012
0.06

Tabel 2.9.

(tabelul noua din capitolul doi)

Analiza gestiunii financiare


Indicatori/perioad
1. Numarul de rotatii a
activelor totale

2011

2012
2

Abaterea (+,-), MDL

2013
1

2013-2011 2013-2012
1,305
1,303.19
1,304.35

2. Rata inzestrarii
veniturilor din vinzari cu
active

0.00

0.00

3. Viteza de rotatie a
activelor (zile)

163

342

282

119.20

-60.08

4. Numarul de rotatii a
mijloacelor fixe

158

10

158

0.00

147.34

4.1. Durata de rotatii a


mijloacelor fixe (zile)

35

36

33.98

1.51

5. Numarul de rotatii a
activelor curente

-0.78

0.29

5.1. Durata de rotatii a


activelor curente (zile)

160

307

245

85.00

-61.59

6. Numarul de rotatii a
stocurilor de marfuri si
materiale

-0.31

1.44

14

6.1. Durata de rotatii a


stocurilor de marfuri si
materiale (zile)

120

287

134

13.77

-152.87

6.2. Numarul de rotatii a


creantelor pe termen scurt

-5.06

-0.23

6.3.Durata de rotatii a
creantelor pe termen scurt
(zile)

45

113

122

77.22

9.02

7. Fondul de rulment net

406,572

517,859

510,963

104,391.00

-6,896.00

8. Necesarul de fond de
rulment

273,530

445,507

421,724

148,194.00

-23,783.00

15

Tabel 2.10.

(tabelul zece din capitolul doi)

Analiza lichiditatii
2011

2012

2013

Abaterea (+,-), MDL

0.05

0.03

2013-2011
0.06
0.00

2. Lichiditatea
intermediara

0.38

0.50

0.72

3. Lichiditatea curenta

1.16

Indicatori/perioad
1. Lichiditatea absoluta

16

0.34

2013-2012
0.02

Marimea teoretica

0.2-0.25

0.22
0.7-0.8

1.25

1.33

0.16

0.08

2.0-2.5

Marimea teoretica

17

Tabel 2.11.

(tabelul unsprezece din capitolul doi)

Analiza profitabilitatii
Indicatori/perioad
1.Rezultatul din vinzari
2. Costul vinzarilor
3. Rezultatul din
activitatea operationala

2011

2012

6,457,372.00 3,037,132.00
5,788,271.00 1,956,288.00
130,825.00
30,019.00

2013
3,031,148.00
2,530,559.00
50,810.00

Abaterea (+,-), MDL


2013-2011
2013-2012
-3,426,224.00
-5,984.00
-3,257,712.00 574,271.00
-80,015.00
20,791.00

4. Rezultatul pina la
impozitare

130,825.00

30,061.00

52,687.00

-78,138.00

22,626.00

5. Rezultatul net

130,825.00

22,918.00

52,330.00

-78,495.00

29,412.00

18

Tabel 2.12.

(tabelul douasprezece din capitolul doi)

Analiza ratelor profitabilitatii


Indicatori/perioad
1.Rentabilitatea vinzarilor

2011

2012

Abaterea (+,-), MDL

2013

2013-2011
2013-2012
-0.29
0.75

2.03

0.99

1.74

4.48

1.04

2.14

-2.34

1.10

3. Rentabilitatea
capitalului propriu
(financiara)

29.18

4.79

9.86

-19.32

5.07

4. Rentabilitatea
capitalului permanent

29.18

6.28

9.93

-19.25

3.64

2. Rentabilitatea
economica

19