Sunteți pe pagina 1din 3

Eventuale subiecte

Doctrina
1. Definiti conceptul de profesie contabil i artai structura acesteia.
2. Cum se clasific profesionitii contabili.
3. Cum se clasific serviciile profesionitilor contabili.
4. Definii activitatea de audit n general i identificati elementele
fundamentale ale acesteia.
5. Definiti auditul financiar si identificati elemeritele fundanientale ale definitiei.
6. Definiti auditul statutar si identificati elemer,tele fundamentale ale definitiei.
7. Explicati relatia intre auditul financiar sic ci statutar.
8. Caracteristici le auditulu i statutar.
9. Ce relatie exista intre auditul statutar, auditul intern si controlul intern.
10. Identificati 5 deosebiri fundamentale intre auditul statutar si auditul intern.
11. Definiti controlul intern si mentionati obiectivele de haza.
12. Ce relatie exista intre profesia contabila si tiscalitate.
13. Explicati necesitatea reglernentarii profesiel contabile.
14. Ce domenil ale profesici contabile trebuic reglementate.
15. Care sum criterille de apreciere a calitatii unei profesii contabile.
16. Modalitati de reglernentare ale profesiei contabile.
17. Cum este reglementata profesia contabila Ia nivel european.
18. Explicati rolul profesici contabile pentru apararea intertesului public.
19. Explicati rolul profesiei contabile pentru dehiocarea economiei.
20. Cum explicati rolul social al profesionistului contahil.
21. Cum explicati necesitatea unui organism professional.
22. Care sunt criteriile de recunoastere a unui organism al profesionistilor contahili,
23. Care sunt organismele internationale si regionale ale profesiei contabile.
Audit
1. Dai definiia auditului n general i elementele principale ale acesteia.
2. Ce este auditul financiar?
3. Care sunt principalele obiective ale controlului intern al unei entitati ?
4. Care suunt elementele de baza ale controlului intern al unei entitati ?
5. Explicai importana separrii sarcinilor n organizarea controlului intern al unei
entiti.
6. Definii auditul intern i controlul intern i relaia dintre acestea.
7. Elementele probante: definiie, rol, criterii de apreciere.
8. Tehnica sondajului.
9. Tehnica observrii fizice - INVENTARIERII
10. Confirmarea extern (direct).
11. Examenul situaiilor financiare.
12. Elementele posterioare nchiderii exerciiului.
13.. Elementele de baz ale raportului de audit ntr-o misiune de audit statutar.
14. Dar auditul statutar?
15. Paragraful opiniei: tipuri de opinie.
16. Coninutul raportului de audit.

17. Rolul raportului de audit.


18. Care sunt normele de referin n auditul situaiilor financiare?
19. Ce sunt i ce rol joac normele de audit?
20. Ce sunt i ce rol au normele contabile?
21. Dai definiia auditului statutar i elementele principale ale acesteia.
22. Ce este i cum se determin pragul de semnificaie?
23. Riscul de audit: componente i relaiile ntre acestea.
24. Ce este riscul legat de control?
25. Ce este riscul inerent?
26. Ce este riscul de nedetectare?
27. Faze i etape n executarea unei misiuni de audit de baz.
28. Acceptarea mandatului i contractarea lucrrilor de audit.
29. Orientarea i planificarea auditului.
30. Planul de misiune: coninut, rol.
31. Evaluarea controlului intern: coninut, etape.

Evaluare
1. Explicati necesitatea evaluarii economice si financiare
2. 3 momente din viata intreprinderii in care este obligatorie reevaluarea
3. De ce este obligatorie evaluarea in cazul privatizarii unei intreprinderi?
4. Clasificati diferitele tipuri de evaluari
5. Explicati diferentele dintre pret si valoare
6. Definiti valoarea de piata
7. Definiti valoarea justa
8.Definiti valoarea actuala a unui bun
9. Valoarea de origine
10. Valoarea de utilizare
11. Explicati rolul bilantului contabil in evaluarea unui activ sau unei intreprinderi
11. Rolul bilantului contabil in diagnosticul de evaluare
12. Rolul Bilantul functional
13. Rolul Bilantul economic
14. Care este rolul diagnosticului in evaluarea intreprinderii.
15.Obiectivul si mijloacele de realizare a diagnosticului juridic
16.Obiectivul si mijloacele de realizare a diagnosticului comercial
17. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului tehnic, tehnologic si de
exploatare
18. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului de organizare, management si
resurse umane
19. Obiectivele si mijloacele de realizare ale diagnosticului financiar contabil
20. Componentele fundamentale ale oricarei evaluari sunt:
21 . Pasii in determinarea ANC sunt:
22. Cum se evalueaza elementele intangibile
23 . Cum se evalueaza actiunile
24. Cum se evalueaza stocurile
25. Cum se evalueaza creantele

26. Cum se evalueaza disponibilitatile


27. Cum se evalueaza imobilizarile necorporale
28. Cum se evalueaza obilgatiile
29. Care este valoarea care se stabileste pentru activele considerate in afara exploatarii
30. Care sunt metodele de calcul al ANC
31. n ce consta metoda substractiva
32. n ce consta metoda aditiva
33. Ce este capacitatea beneficiara
34. Care sunt etapele determinarii capacitatii beneficiare
35. Care sunr cele 4 corectii ce pot fi aduse rezultatelor din bilant pentru determinarea
capacitatii beneficiare