Sunteți pe pagina 1din 7

CURS 1

1. Legislatia europeana de securitate si sanatate a muncii


Legislatia primara a UE are aplicabilitate generala, este in intregime obligatorie si se aplica in
mod direct tuturor statelor membre.
Din legislatia primara fac parte:
-

Tratatul de la Roma din 1957 de constituire a Comunitatii Economice Europene (CEE)


Tratatul Comunitatii Europene de Energie Atomica (Euroatom), 1957;
Tratatul de la Maastricht (Uniunea Europeana) 1992 etc.

Prin Art. 118 al Tratatului de la Roma "Statele membre se angajeaza sa promoveze n special
ameliorarea mediului de munca, pentru a proteja securitatea si sanatatea fortei de munca si isi
fixeaza ca obiectiv armonizarea, prin progres, a conditiilor existente n acest domeniu. "
Un moment remarcabil n elaborarea legislatiei europene in domeniul securitatii si sanatatii n
munca il constituie adoptarea, la 12 iunie 1989, a Directivei Cadru 89/391/CEE cu privire la
punerea in aplicare a masurilor care vizeaza promovarea ameliorarii securitatii si sanatatii
lucratorilor la locul de munca, in conformitate cu art. 118 A din Tratatul de la Roma.
Directiva Cadru 89/391/CEE stabileste principiile generale legate de prevenirea riscurilor
profesionale precum si de eliminare a factorilor de risc si de accidentare in munca si de asemena
obligatiile angajatorului dpdv al securitatii si sanatatii lucratorilor in toate aspectele legate de
munca.
Principii de prevenire:
. evitarea riscurilor;
. evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
. combaterea riscurilor ncepnd de la sursa;
. adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste conceperea posturilor de lucru,
precum si la alegerea echipamentelor de lucru a metodelor de lucru si de productie, n
special, in vederea atenuarii lucrului monoton, lucrului cadentat si reducerii efectelor
acestora asupra sanatatii;
. a se tine cont de stadiul de evolutie a tehnicii;
. nlocuirea a ceea ce este periculos prin ceea ce nu este periculos sau prin ceea ce este mai
putin periculos;

. planificarea prevenirii, viznd un ansamblu coerent care consta n prevenirea tehnica,


organizarea lucrului, conditiile de lucru, relatiile sociale si influenta factorilor mediului de lucru;
. luarea masurilor de protectie colectiva, cu prioritate fata de cele individuale;
. furnizarea de instructiuni adecvate lucratorilor.
Tinnd cont de natura activitatilor din unitate, angajatorul trebuie:
. sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv alegerea
echipamentelor de lucru, substantelor sau preparatelor chimice si amenajarea locurilor de munca;
. sa ia n considerare capacitatile lucratorilor n materie de securitate si sanatate, la atribuirea
sarcinilor de lucru;
. sa faca n asa fel ncat planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul
consultatiilor cu lucratorii si/sau cu reprezentantii lor n ceea ce priveste consecintele legate de
securitatea si sanatatea lucratorilor, de alegerea echipamentelor, de amenajarea conditiilor de
lucru si de impactul factorilor mediului de lucru;
. sa ia masuri potrivite pentru ca doar lucratorii care au primit instructiuni adecvate sa poata avea
acces in zonele de risc grav si specific.
Directiva Cadru si art.118A al Tratatului de la Roma au dus la elaborarea unei serii vaste de
Directive in domeniul S.S.M.
Consiliul European a decis la reuniunea de la Bruxelles, din 29 octombrie 1993, crearea
Agentiei europene pentru securitate ei sanatate n munca cu sarcina de a strnge si difuza
informatii.
n anul 1994 a fost stabilit Cadrul general pentru actiunea Comisiei Comunitatii Europene n
domeniul securitatii, igienei si sanatatii n munca.
Calitatea muncii

--- obiectiv al U.E. fixat la Lisabona in martie 2000.

2. Legislatia de securitate si sanatate a muncii in Romania


Structura sistemului legislativ al ssm poate fi evidentiata dupa mai multe criterii:
a) Nivelul de emitere (tipul de act juridic). In functie de organul juridic abilitat sa emita
acte juridice se disting:
- Acte emise de organul legislativ suprem (Parlamentul), acestea imbracand forma
legilor (legea 319/2006)
- Acte emise de organele administratiei de stat, Hotarari ale Guvernului (HG)

- Ordine si instructiuni ale diverselor ministere


b) Aria de obligativitate si natura reglementarii
- Acte obligatorii pentru toate sectoarele de activitate economico sociala , pentru
toate unitatile care isi desfasoara activitatea cu personal incadrat in munca (legea
319/2006, toate HG-urile)
- Acte obligatorii numai pentru un anumit sector, activitate sau categorie de
persoane (toate ordinele si instructiunile ministerelor)
In functie de acest criteriu, dar si de caracterul general sau particular, aceleasi acte se pot grupa
astfel:
1. Legislatia primara: legea 319 a ssm, HG urile si ordinele Ministerului Muncii
caracterizate prin faptul ca stabilesc cadrul general, principiile si regulile de baza pentru
domeniul securitatii si sanatatii in munca.
2. Legislatia secundara - sistemul de norme tehnice, normele metodologice, si standardele
de securitate in munca;
3. Legislatia tertiara: instructiuni de securitate a muncii, care se elaboreaza de catre
societate, fiind obligatorii doar pentru aceasta.
c) Problema reglementata. Tipuri de reglementari:
- Reglementari privind personalul care beneficiaza de SSM;
- Reglementari privind personalul care raspunde de realizarea masurilor de SSM;
- Acte referitoare la obligatiile agentilor economici din punct de vedere al SSM;
- Acte referitoare la obligatiile agentilor economici din punct de vedere al
conducatorilor acestora, ale serviciilor lor interne/externe si lucratorilor desemnati
cu responsabilitati specific in domeniul SSM, precum si ale personalului incadrat
in munca, beneficiare ale masurilor SSM;
- Acte referitoare la obligatiile agentilor economici privind accidentele de munca si
imbolnavirile profesionale.
Legislatia primara de SSM stabileste:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Persoanele care beneficiaza de SSM


Persoanele si organele care realizeaza masurile de SSM
Obligatiile conducerii persoanelor juridice si persoanelor fizice;
Serviciile interne/externe de SSM;
Obligatiile salariatilor;
Indrumarea si controlul realizarii SSM;
Accidentele de munca si imbolnavirile profesionale;
Raspunderea juridica pentru incalcarea dispozitiilor legale referitoare la SSM.

Referiri la legislatia conexa

SSM a femeilor si tinerilor - Articolul 38 din Constitutie prevede intre masurile de


protectie sociala a muncii, si regimul de munca al acestora. Aceste dispozitii constitutionale
sunt dezvoltate si in Codul muncii, astfel art. 25 alin. (2) prevede ca: Femeile gravide, lauzele
si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte , de asemenea Ordonanta
96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, reglementeaza in detaliu si in mod
expres faptul ca aceste salariate nu vor putea fi folosite in locuri de munca grele sau
periculoase, ori contraindicate medical.
In ceea ce priveste tineretul, prevederile legale stabilesc masuri si conditii deosebite
pentru salariatii sub 18 ani. Acestia nu pot fi repartizati in locuri de munca cu conditii grele sau
periculoase ori in schimburi de noapte
In vederea asigurarii timpului necesar refacerii fortelor fizice si psihice, la art. 140 (alin.1) din
Codul Muncii se prevede ca Durata minima a concediului de odihna annual este de 20 zile
lucratoare; de asemenea articolul 142 din Codul Muncii prevede ca Salariatii care lucreaza in
conditiii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatoare, alte persoane cu handicap si tinerii in
varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile.
Legislatie SSM:
Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
HG1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319
HG 1028/2006 privind cerintele minime de ssm referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran
de vizualizare
HG 1048/2006 privind cerintele minime de ssm pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
HG 1049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din
industria extractivade suprafata sau subteran
HG 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din
industria extractive de foraj
HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
HG 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii
lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
HG1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

HG 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia


lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul
de munca
HG 1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de
pescuit
HG 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
HG 1374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata in traficul intern a
prevederilor Acordului European referitor la transportul rutier international al marfurilor
periculoase incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin legea nr.
31/1994
HG 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate
expunerii la azbest
HG 258/2004 pentru modificarea si completarea Normelor privind aplicarea etapizata in traficul
intern a prevederilor Acordului European referitor la transportul rutier international al marfurilor
periculoase incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin legea nr.
31/1994
HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile
HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot
HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la
locul de munca
HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
Norma tehnica din 24.07.2006 de aplicare a prevederilor legii nr. 226/2006 privind incadrarea
unor locuri de munca in conditii speciale
Legea 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale
Ordonanta de Urgenta nr. 56/2006 pentru modificarea si completarea legii nr. 202/2002 privind
egalitatea de sanse intre femei si barbate
In conformitate cu legislatia nationala si europeana, intreaga responsabilitate pentru
asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor la locul de munca revine angajatorilor .

3. Rolul angajatorului in securitatea si sanatatea in munca in unitate


Angajatorul are obligatia asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor (art. 6 (1) din
L319/2006). In acest sens este datoria lui sa ia masuri necesare pentru:
-

Asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;


Asigurarea cadrului organizatoric si mijloacele necesare securitatii si sanatatii in
munca;
Asigurarea cadrului organizatoric pentru informarea si instruirea lucratorilor;
Prevenirea riscurilor profesionale definite ca o stare, situatie, conditii, parametrii din
mediul de munca care pot sa devina, in anumite conditii, cauza de
eveniment/accident.

Metodele prin care se implementeaza masurile urmaresc:


-

Evitarea riscurilor;
Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
Combaterea riscurilor la sursa;
Adaptarea muncii la om;
Inlocuirea a ceea ce este periculos cu ce este nepericulos sau mai putin periculos;
Dezvoltarea politicii de prevenire coerente bazata pe analiza in detaliu a celor patru
elemente constituent ale unui process de productie: forta de munca, relatiile sociale in
munca, echipamentul de munca, mediul de munca.
In atribuirea conducerii intra si:
Organizarea structurilor de ssm art. 8 din L319/2006;
Realizarea conventiilor de ssm cu prestatorii de servicii sau in situatia desfasurarii
activitatii in comun de mai multi angajatori art. 7 (5) din L319/2006.
Identificarea si asigurarea interventiilor in locurile de munca cu risc ridicat si specific
si a zonelor unde pot apare situatii de pericol grav si iminent de accidentare art. 101,
art. 103, art. 105 din HG 1425/06;
Comunicarea si cercetarea evenimentelor art. 27, 29 din l319/2006.

Respectarea prevederilor legale de securitate si sanatate in munca aduce beneficii tuturor,


respectiv:
Pentru lucratori asigura:
-

Protectia impotriva pericolelor si riscurilor


Imbunatatirea calitatii vietii pe parcursul intregii activitati profesionale

Pentru angajatori asigura:


-

Diminuarea cheltuielilor generate de accidente de munca si boli profesionale


Reducerea absenteismului si cresterea stabilitatii fortei de munca
Cresterea productivitatii
Cresterea eficientei economice

Competitivitate in UE

S-ar putea să vă placă și