Sunteți pe pagina 1din 3

pag 65-104

08/11/03

15:59

Page 65

Autonomie [i regionalism
\n Sibiul medieval
VI. DECLINUL UNGARIEI
REGALE
Prosperitatea [i autonomia Sibiului medieval erau
legate de situa]ia general` a Ardealului [i a Ungariei.
Ora[ul va fi martor, ntre 1491 [i 1541, la tensionarea
rela]iilor feudale, la nen]elegerile nobiliare, la anarhia
militar` [i la sl`biciunea regal`. La marginea regatului,
Sibiul st`tea sub semnul amenin]`rii otomanilor [i a
conflictelor regionale. Viitorul s`u era nc` legat de
destinul Ungariei care se ndrepta cu pa[i repezi spre
dezastru.

Fidelitatea fa]` de Coroan`


[i conflictele sociale
Aplicarea fraterenei unio [i constituirea Universitas
Saxonum au f`cut ca sibienii s` r`mn` un corp politic [i
social distinct [i mai mult, s` participe la via]a regatului ca
un actor puternic. Raporturile Sibiului cu Coroana
r`mneau pe acelea[i coordonate: autonomie [i fidelitate.
Diferitele campanii militare i-au g`sit pe sibieni al`turi de
rege. i nu doar cele ndreptate mpotriva du[manilor
externi. Cnd noul rege Ladislau al II-lea1 (1490-1516) a
decis colectarea unei vechi taxe de la secui n 1506, ace[tia
au refuzat [i s-au r`sculat, argumentnd cu statutul stabilit
prin privilegiile regale anterioare. Rebeliunea nu a fost
nfrnt` dect cu ajutorul Sibiului2. Armata sibian`, sub
conducerea lui Pl Tomori, a zdrobit opozi]ia secuilor,
atr`gndu-[i ns` antipatia [i r`zbunarea acestora.
Acesta este ns` doar un episod din nvolburatul
nceput de secol. Sistemul fiscal feudal aplicat n Ungaria
nemul]umea att ]`r`nimea ct [i mica nobilime. Unii erau
vl`gui]i prin d`rile pe care Matei le impusese pentru
sus]inerea cur]ii [i a armatei, ceilal]i erau frustra]i de

scutirile de taxe de care beneficiau marii nobili. Un motiv


de nemul]umire era, de exemplu, taxarea propriet`]ilor
imobiliare pe care micii nobili le de]ineau n ora[e. Situa]ia
]`ranilor supu[i era mult mai dramatic`. Acesta este
contextul n care Cardinalul primat Tams Bakcz, nfrnt
n lupta pentru func]ia papal`, decide s` organizeze o mare
cruciad` anti-otoman` n 1514. Cum la apelul cardinalului
nu au r`spuns marii nobili, armata cre[tin` urma s` fie
format` dintr-o mas` de ]`rani iobagi, condu[i de un soldat
secui de profesie, pe nume Gheorghe Doja (Dzsa). Odat`
narma]i, ace[tia [i-au g`sit ca du[mani proprii st`pni,
revolta transformndu-se ntr-o r`scoal` care a cuprins
rapid regatul. Dup` lupte de o cruzime s`lbatic` ce au durat
mai multe luni, revolta a fost necat` n snge de armata
voievodului Transilvaniei Ioan Zpolyai, dup` b`t`lia de la
Timi[oara. Represiunea a fost [i ea pe m`sura confrunt`rii,
ca [i m`surile draconice adoptate mpotriva ]`ranilor.
Codul tripartit al juristului Werboczy3, care codifica
dreptul cutumiar, i lega ve[nic de glie [i le m`rea d`rile.

Sl`birea autorit`]ii regale. Regionalizarea


Imediat dup` c`s`toria fiului s`u, regele Ladislau al IIlea a pierit, l`snd regatul ntr-o situa]ie precar`, instabil
interior [i sub o mare amenin]are extern`. Noul rege,
Ludovic al II-lea (1516-1526) era mult prea tn`r [i mult
prea slab din punct de vedere politic pentru a reorganiza
statul. Pentru prima dat` dup` marea armat` a lui Matei
Corvin regatul se g`sea n imposibilitatea de a-[i ap`ra
frontierele. M`sura adoptat` a fost recunoa[terea
autonomiei tot mai pronun]ate a regiunilor ungare. Prin
decret, ap`rarea Transilvaniei i revenea voievodului Ioan
Szapolyai (Zpolyai) [i cea a Banatului Timi[oarei/
Temeskz guvernatorului local. Ei nu erau obliga]i s`
participe cu trupe n alt` parte a Ungariei dect n cazul n
care regatul era sub amenin]are direct`. Ap`rarea urma s`
fie ncredin]at` unui corp de armat` profesionist, menit s`
nlocuiasc` sistemul nobiliar colectiv de ap`rare banderia
TRANSILVANIA

pag 65-104

08/11/03

15:59

Page 66

[i ridicarea maselor populare la lupt`4. Taxele pentru


constituirea armatei nu au fost colectate [i m`sura amnat`.
Devenise clar ns` c` securitatea regatului era dincolo de
puterea regelui [i c` regiunile erau for]ate s`-[i asigure
protec]ia. Lipsa de coordonare armat`, anarhia nobiliar`,
teama de conflicte sociale, nesiguran]a regelui, indiferen]a
fa]` de pericolul otoman, toate acestea au dus la dezastrul
Ungariei medievale.

Ungaria [i situa]ia politic`


central-european`
Habsburgii nu s-au mp`cat cu ideea e[ecului
succesiunii la moartea regelui Matei Corvin iar ideea
alipirii Ungariei [i Boemiei la Austria nu a fost abandonat`.
Du[manii lor erau, fire[te, Jagiellonii care domneau n
Polonia, Lituania, Boemia [i Ungaria. Regatul ungar s-a
v`zut integrat ntr-un sistem defensiv anti-habsburgic
condus de dinastia Jagiello, nconjurat fiind de du[mani
puternici [i alia]i Austriei: Imperiul roman de neam german
al lui Maximilian I, cnezatul Rusiei al lui Vasile al III-lea,
Ordinul cavalerilor teutoni condus de Albrecht de
Brandenburg5. Singurele puteri occidentale aliate erau
Fran]a [i Vene]ia. Echilibrul dintre cele dou` blocuri a fost
stabilit la primul congres de la Viena din 1515. Mai
trziu, n 1525, marele maestru al Ordinului, Albrecht, din
familia Hohenzollern, a secularizat ducatul Prusiei, a
dizolvat Ordinul teutonic [i a recunoscut suzeranitatea
regelui Poloniei, Sigismund I. Tensiunile central [i vest
europene i-au mpiedicat pe alia]ii Ungariei s` ia n serios
amenin]area otoman`. Interesele succesiunii [i domina]iei
asupra Coroanei ungare au lipsit regatul de orice sprijin.

Catastrofa de la Mohcs
Dup` c`derea Belgradului n 1521, armatele sultanului
Suleiman au naintat spre Ungaria, cucerind cteva cet`]i
de frontier` [i mpingnd linia ungar` de ap`rare. Ludovic
era nehot`rt n a mobiliza armata nobiliar` [i cu att mai
pu]in n a ridica masele la lupt`. Abia cnd pericolul era
eminent, dup` ce otomanii trecuser` Sava/Szva regele a
decretat mobilizarea general`. Timpul era ns` mpotriva
sa. Armata se ridica greu. Sprijinul extern lipsea. Papa
Clement al VII-lea era sub amenin]area regelui Spaniei6 [i
cu privirile ndreptate spre evolu]ia protestantismului n
centrul Europei. Ferdinand de Habsburg7 nu era nici el
dispus s`-[i ajute cumnatul. Iar Fran]a prea-cre[tin` era
acum aliata otomanilor. Armatele Transilvaniei [i Croa]iei
ntrziau. Ludovic al II-lea, f`r` s` mai a[tepte, a atacat cu
66

cei 25.000 de solda]i, n mare parte mercenari, f`r`


infanterie [i tunuri, pe 29 august 1526. Acesta a nsemnat
moarte sigur` [i pentru bravii solda]i, ct [i pentru
temerarul rege, necat n rul Csele8.
Ungaria se pr`bu[ea sub privirile lui Jnos Szapolyai
oprit la Szeged. Buda era ocupat` de turci [i partea central`
a regatului devastat`. ]ara era n r`zboi civil, dezbinat` n
privin]a alegerii unui nou rege9. Astfel ncepe istoria
autonomiei Transilvaniei [i perioada de nt`rire [i afirmare
a Sibiului. Rela]ia privilegiat` cu regalitatea ungar`
apunea. Scena principatului Transilvaniei se deschidea
pentru politica regional` a Sibiului. Acesta va fi ns`
subiectul capitolelor ce vor urma. Nu ne r`mne dect s`
tras`m tabloul anilor de dec`dere [i dezmembrare a
Ungariei pentru a pune n valoare particularismul
transilvan [i autonomia sibian`.

Sibiul [i problema succesiunii


Cum am v`zut, alian]a Habsburgilor cu Jagiellonii le
rezerva primilor succesiunea pe tronul regal al Ungariei
dup` moartea regelui Ludovic. Ferdinand de Habsburg se
considera rege de jure al Ungariei. Cu toate acestea,
conform unei hot`rri a Dietei din 1505, nobilii unguri
doreau un rege na]ional. De aceea, ace[tia l-au proclamat
la Szkesfehrvr/Alba Regal` ca Ioan I pe Ioan Szapolyai
dup` toate cutumele, n noiembrie10. Ferdinand s-a l`sat
greu convins de partizanii s`i s` se supun` procedurilor
elective n decembrie, la Pozsony/Bratislava.
Cele dou` partide se opuneau cu nver[unare. Ungaria
s-a mp`r]it n sus]inerea celor doi regi. Sibiul s-a situat cu
t`rie de partea Habsburgilor [i a ncercat s`-i sus]in` ct
mai mult cauza. n r`zboiul civil declan[at n Ungaria
devastat` soarta era schimb`toare. Datorit` opozi]iei
sibiene, Ioan Szapolyai a trebuit s` se refugieze n Polonia
pentru o vreme. Rentors n Transilvania cu sprijinul
Sultanului care l recuno[tea ca rege, Ioan Szapolyai a
supus Sibiul unui asediu prelungit ntre 1529 [i 1536.
Conflictul [i-a g`sit o perioad` de lini[te prin semnarea
unei n]elegeri secrete ntre Ferdinand de Habsburg [i Ioan
Szapolyai n 1538 la Oradea/Vrod. Medierea era realizat`
de c`lug`rul paulin de origine croat` Gyrgy UtjesenicMartinuzzi, mai trziu episcop de Vrod/ Oradea,
arhiepiscop de Strigoniu/Esztergom [i cardinal11.
n]elegerea prevedea succesiunea Habsburgilor n cazul n
care Ioan Szapolyai murea f`r` a l`sa urma[i [i p`strarea
statu-quo-lui teritorial, respectiv domina]ia Habsburgilor n
Ungaria apusean` [i a lui Ioan Szapolyai n Transilvania.

pag 65-104

08/11/03

15:59

Page 67

Moartea lui Ioan Szapolyai a precipitat din nou


lucrurile. Cu foarte pu]in timp naintea mor]ii, nevasta sa,
Isabella Jagiello, i-a d`ruit un fiu, Ioan Sigismund, imediat
proclamat rege de c`tre arhiepiscopul Martinuzzi [i
recunoscut ca atare de partidul anti-habsburgic. n criza
care a urmat, Isabella, regenta Ungariei, fiind asediat` n
castelul de la Buda, sub pretextul protec]iei regelui Ioan
Sigismund, otomanii reocup` Ungaria n 154112.
Recunoa[terea lui Ioan Sigismund avea pre]ul ei:
vasalitatea acestuia [i ncorporarea unei mari p`r]i a
regatului, pa[alcul de la Buda, n Imperiul otoman. Pentru
mai bine de un secol [i jum`tate Ungaria va r`mne
divizat` n trei p`r]i. Ceea ce a nsemnat dezastrul Ungariei
centrale a fost [ansa de afirmare a Transilvaniei autonome
n epoca r`zboaielor religioase.

Drago[ DRAGOMAN

NOTE:
1

Ladislau (Wladyslaw) al II-lea, rege al Boemiei, din familia


Jagiello. Prin conven]ie, fiul s`u Ludovic s-a c`s`torit n 1516 la
Viena cu Maria, nepoata mp`ratului Maximilian. Casa de Habsburg
devenea astfel mo[tenitoarea Coroanei Sfntului [tefan.
2
Istvn Lzr, Transylvania. A Short History, Simon
Publications, Safety Harbor, Florida, 1996.
3
Tripartitul stabilea [i una [i aceea[i libertate pentru to]i
nobilii, ei reprezentnd de-acum nainte na]iunea politic` ungar` [i
fiind parte a Coroanei Sfntului [tefan. Vezi C.A. Macartney,
Hungary. A Short History, Edinburgh University Press, 1962.
4
C.A. Macartney, op. cit., p. 35.
5
Oskar Halecki, History of East Central Europe.
6
n 1527 armatele regelui Spaniei au devastat, incendiat [i def`imat
Roma, trimi]ndu-l pe Clement al VII-lea n exil. Ora[ul se va reface
greu dup` acest dezastru, mul]i arti[ti renascenti[ti refugiindu-se n
alte ora[e. Vezi Jacob Burkhard, La civilisation de la Renaissance en
Italie, Paris, Plon, 1958.
7
Viitor rege al Ungariei (1526-1546), al`turi de Ioan Szapolyai,
rege al Boemiei [i mp`rat al Imperiului Roman de neam german.
8
Istvn Lzr, idem.
9
Geza Perjes, The Fall of the Medieval Kingdom of Hungary.
Mohcs 1526 - Buda 1541, Boulder, Co., Columbia University
Press, 1989.
10
Istvn Lzr, op. cit., p. 72.
11
Paul Lendvai, Ungurii. Timp de un mileniu nving`tori n
nfrngeri, Bucure[ti, Humanitas, 2001, p. 105.
12
C.A. Macartney, op. cit., p. 37.

TRANSILVANIA