Sunteți pe pagina 1din 2

Conceptii clasice,moderne si postmoderne privind finantele publice.

Potrivit aprecierilor de unii autori,sunt mentionate trei conceptii asupra finantelor publice,si
acestea se raporteaza la intensitatea cu care autorii diverselor curente de gindire aconomica au
fost mai mult sau mai putin favorabili deii de interventie a statului in economie.Aceste conceptii
asupra finantelor publice suntA.finante publice clasice-aferente perioadei de inchegare a finantelor ca stiinta de sine
statatoare (secolul xvIII-lea pina la finele sec.xx).
B.finante publice modern-din primele decenii ale sec.xx pina in jurul anului 1970.
C.finante publice postmoderne-incepind din ultimile decenii ale sec.xx

Finantele publice clasice-Conceptiile clasice despre finantele publice reflecta doctrina


liberal in dezvoltarea economica a societatii potrivit principiului laissez-faire-passe.
Autorii acestor conceptii considera ca statul are o interventie minima in economie,iar
organizarea activitatilor productive si distributia veniturilor factorilor de productie trebuie
lasate miini invizibile a pietelorPotrivit acestei conceptii clasice sarcina finantelor publice e sa
asigure procurarea resurselor banesti necesare pentru functionarea institutiilor publice asa cum
se desprinde si din lucrarile publicate de Gaston Jeze.Paul Leroy Beauleusi Adolph Wagner.
La baza finantelor clasice au stat o seama de principia definitorii pentru doctrina liberal kum
sunt-veniturile publice sa se constituie pe seama contributiei generale.
-reducerea la minimum a cheltuielilor publice
-impozitele,imprumuturile publice si celelalte metode de procurare a resurselor financiare
trebuiau sa fie astfel asezate incit sa aiba un caracter neutru sa nu modifice relatiile socialeconomice existente.
-finantarea cheltuielilor publice sa fie facuta pe seama impozetelor suportate de membrii
comunitatii doar daca acestea se fac in interesul general al societatii si nu pot fi integral
acoperite din partea benifeciarilor directi in favoarea carora institutiile publice presteaza
serviciile respective.

Finantele publice moderne-dupa primul razboi mondial isi loc conceptiile modern
despre finantele publice in conditiile mani festarii unor dezichilibre economice.In afirmarea
doctrinei economice a intervetionalismului in economie un rol primordial la avut lordul englez
J.M Keynes.Pina la el gestiunea finantelor publice nu era legata de analiza economica
generala,se considera ca statul trebuie sa se comporte ca un particular sis a administreze cu
prudent ceea ce inseamna ca bugetul statului trebuie sa fie in echilibru,veniturile egalind
cheltuielile.Conceptia moderna considera ca finantele publice dreptstiinta care studiaza

activitatea statului atunci cind el tilizeaza tehnici particulare ,zise tehnici


financiare,taxe,cheltuieli publice imprumutri,procedee monetare,buget etc.

C.-Finantele publice postmoderne-In a doua jumatate a sec.xx apar curentele de


gindire aconomica neckeynesist si neoliberal care cauta sa reactioneze sis a adapteze teoria
clasica a liberalismului economic ,respective cea keynesista la conditiile din tarile dezvoltatee
din aceasta perioada ..Printre cei mai cunoscuti sunt se enumera-P.A
Samuelson,A.Hanser,R.Harod J Robinson-acestea unele carente au dorit sa le indepartezesi kisr
sal adapteze la noile conditii postbelice,aducind in fapt noi contributii si la dezvoltarea stiintei
finantelor publice
Neoliberalismul reprezinta in linii mari o noua formulare a doctrine clasice si neoclasice la care
evolutia istorica a faptelor se impune prin noile realitati aconomice,sociale,politice.
Fata de liberalismul traditional (classic)neoliberalismul considera ca libera concurenta nu poate
sasi exprime favorabilitatile in mod automat .Ca urmare neoliberalismul recomanda interventia
statului pentru a stabili cadrul juridic al concurentei ,baza functionarii armonioase a
mecanismului preturilor si a impiedicarii abuzurilor monopolilor .Dar neoliberalismul sustine
stimularea ofertei si se pronunta impotriva interventiei statului in economie prin metoda
stimularii cererii globale-aspecte care caracterizeaza keynisismul.Se poate aprecia ca in toate
statele occidentale rolul statului si deci a finantelor publice ramine important in grade diferite
de la o tara la alta ,desi exista consens in sustinerea ideii ca piata este intrumentul global de
organizare si reglare a economiei si nu statul.