Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Definitia generala

Conform art. 279 din Codul muncii ,, Se considera lucrari sezoniere lucrarile care,
in virtutea conditiilor climaterice si altor conditii naturale,se efectueaza intr-o
perioada concreta a anului calendaristic,se efectueaza intr-o perioada concreta a
anului calendaristic,ce nu depaseste 6 luni.
Lucratorii sezonieri se considera salariatii angajati la lucrarile prevazute de
Nomenclatorul lucrarilor sezoniere adoptata prin Hotarirea Guvernului Nr,1273 din
19.11.2004 .Contractul individual de munca incheiat pentru prestarea unor lucrari
de tip sezonier face parte din lista celora incheiate pe o perioada determinata,deci
cu caracter temporar (art 55 lit. b)).

2.Particularitatile CIM incheiat in scopul prestarii lucrarilor cu caracter


sezonier si efectele lor
Lucratorii care participa la efectuarea mai multor lucrari sezoniere,durata carora
depaseste 6 luni,la fel si cei angajati pe o durata nedetermimata nu pot fi
considerati angajati la lucrari sezoniere.Caracterul sezonier al muncii trebuie sa fie
specificat in contractul individual de munca si in ordinal de incadrare in munca a
salariatului.
Angajatul este in drept sa concedieze pe salariatul sezonier din initiativa proprie in
baza motivelor prevazute im art 78 si 263 din Codul muncii al RM si in cazurile:
-suspendarii lucrarilor,pe un termen mai mare de 2 saptamini,din cauza specificului
muncii
-neprezentarii neintrerupte a salariatului sezonier la lucru,pe o perioada mai mare
de o luna din cauza incapacitatii temporare de munca
In cazul lucrarilor sezoniere in virtutea conditiilor climaterice ,lucrarile se pot
desfasura numai intr-o perioada anumita a anului.La angajarea salariatilor la lucrari
sezoniere termenul de proba nu poate fi mai mare de 2 saptamini
calendaristice.Salariatilor angajati la lucrari sezoniere la incetarea contractului
individual de munca in legatura cu incheierea sezonului li se plateste o
indemnizatie pentru zilele de concediu nefolosite,de asemenea salariatul angajat la
lucrari sezoniere este obligat sa previna angajatorul in scris despre desfacerea
contractului individual demunca inainte de termen cu cel putin 7 zile calendaristice
inainte,la care angajatorul este obligat sa-l preeavizeze sub semnatura pe acest

salariat.La desfacerea contractului individual de munca cu salariatul angajat la


lucrari sezoniere in legatura cu lichidarea unitatii salariatului i se plateste o
indemnizatie de eliberare din serviciu in marimea salariului sau mediu pe 2
saptamini.
In cazul pierderii capacitatii de munca in urma accidentului de munca sau a unei
boli profesionale,salariatului sezonier i se pastreaza locul de munca pina la
restabilirea la lucru sau pina la stabilirea invaliditatii.
3. Lista lucrarilor cu caracter sezonier
In baza Hotaririi Guvernului Nr. 1273 din 19.11.2004 cu privire la aprobare
Nomenclatorului lucrarilor sezoniere lista lucrarilor cu caracter sezonier sunt
urmatoarele:
-Exploatarea, ntreinerea i repararea sistemelor de nclzire (cazangeriilor),
profesiile - fochist, operator n sala de cazane
-Lucrri de delarvaie
-Lucrri de combatere a dipterelor hematofage
-Pregtirea bucatelor de ctre buctari i meninerea ordinii n birouri de ctre
femeile de serviciu n unitile paramilitare ale Serviciului Antigrindin
-Creterea culturilor de cmp (se includ lucrrile ndeplinite separat, conform
fielor tehnologice, efectuate ntr-o perioad concret a anului calendaristic ce nu
depete 6 (ase) luni
-Recoltarea roadei culturilor de cmp
-Recoltarea plantelor pentru producerea fnului, fnajului
-Pregtirea silozului
-Recoltarea frunzelor de tutun
-Sortarea i ambalarea frunzelor de tutun
-Fermentarea tutunului
-Recoltarea legumelor
-Altoirea viei de vie
-Plantarea butailor altoii n pepinier
-Cultivarea viei de vie (se includ lucrrile ndeplinite separat, conform fielor
tehnologice, efectuate ntr-o perioad concret a anului calendaristic ce nu
depete 6 (ase) luni
lantarea puieilor de pomi fructiferi
-Altoirea pomilor
-Cultivarea livezilor
-Culesul fructelor
-Recepia fructelor i legumelor la fabricile de conserve
-Transmiterea fructelor i legumelor spre prelucrare
-Prelucrarea fructelor i legumelor
-Ambalarea produciei finite n lzi etc.
-Recepia sfeclei de zahr

-Formarea cagatelor (scrtelor) de sfecl de zahr


-Transmiterea sfeclei de zahr la splare i curire
-Prelucrarea sfeclei de zahr
-Ambalarea zahrului n saci
- Prelucrarea materiei prime a culturilor etero-uleioase
4. Recomandari si concluzii

Bibliografie
Boris Sosna-Contractul Indiviudal de munca Legislatie,Editura Cartier
Codul muncii, Capitolul VII.
Hotarirea Nr. 1273 din 19.11.2004 cu privire la aprobarea Nomenclatorului
lucrarilor sezoniere