Sunteți pe pagina 1din 1

Antet societate

DECIZIA INTERNA A ADMINISTRATORULUI


Nr. ......../Data ...............
Administratorul S.C. ................................... S.R.L., D-l. .........................,
n baza Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i
necorporale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
In baza Normei metodologice din 29/12/1997 de aplicare a Legii nr. 15/1994, cu
modificarile i completrile ulterioare;
In baza O.M.F. 1752/2005 si a Legii 571/2003 - Codul Fiscal cu modificarile ulterioare,
DECIDE:
Art.1. Inregistrarea in cadrul imobilizarilor corporale si stabilirea perioadei de amortizare
pe parcursul a ........... luni(............. ani) pentru mijlocul
fix: ..................................................... Metoda de amortizare va fi
metoda ............................, pentru intreaga perioada de amortizare. Conform Art. 24(11)
pct.a) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal amortizarea se va calcula incepand cu
luna ....................., (anul).
Mijlocul fix a fost achizitionat de la S.C. .............................................. S.R.L. cu factura
nr. ......................../............................ si are valoarea de ............................ lei fara TVA.
Rata lunara, conform metodei de amortizare aleasa, va fi de .......................... lei, urmand
ca la sfarsitul perioadei sa se faca regularizarea diferentelor de ordinul zecimalelor- daca
este cazul.
Art.2. Prezenta decizie va fi comunicata compartimentului financiar-contabil.
ADMINISTRATOR,
L.S.
Luat la cunotin(Compartiment financiar-contabil) _____________________
Data__________