ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

A

Armãnã a că abâ abagiu abanozi abatu abelu abitiri abrashcu abrashcu abrashu a-bre... absithi aburari aburedzu aburedzu aburedzu aburie aburosu aburu aburu abusheala abushila abushilari abushilatu abushiledzu aca acabeti acâkisescu acâlisescu acâmatu acareti acari acâri acâri acârsatu acasâ acatastasi acâtâstâsii

Română deşi aba - stofă groasă abagiu - comerciant de aba abanos abate, v pietricea la jocul copiilor rău, mai impertinent obraznic galben deschis măi... absint aburare abura, v aburi a scoate, v şopti, v avere vaporos abur vapor de apă abuşilea abuşilea mers în 4 labe cu 4 picioare merge de-abuşilea nu fine, în înţelege, v invita, v leneş imobil cine deal golaş loc pleşuv roşietic acasă dezordine dezordine

acatsâ acatsâ locu acatsâ locu acatsâ locu acatsâ mâna acatsâ mintea acatsâ teta acatsâ, loclu nu l... acâtsari acâtsari acâtsari acâtsari acâtsatu acâtsatu acâtsatu acâtsatu acâtsatu acâtsatu acâtsatu acâtsâturâ acâtsâturâ acâtsâturâ acâtsâturâ acatsu acatsu acatsu acatsu acatsu acatsu acatsu acatsu acatsu, di peru acâzânsescu acljeamâ, si acljem acljem aclo acloia acloţi aclotsi acmageai acmotsi aco acoalâ acoapiru

sta, v bine lua în considerare, v pică bine, v prinde bine, v indemânatec a fi, v pricepe, v apuca frigurile, v neliniştit, a fi acroşare agăţare atârnare paralizie ocupat treabă care are paralizat cucerit conceput amărât prins agăţătură cauză motiv pretext închiria, v sta bine, v ocupa, v concepe pui, v apuca, a agăţa, v prinde, v începe, v încăiera câştiga, v insemna, v chema, v invita, v acolo acolo acolo acolo şoim acum acolo coală de hârtie acoperi, v

acoapiru acoapiru aconi acrâturâ acrearcu acreashtiri acredzu acrescu acrescu acridhâ acrifa acrifo acrimi acrinâ acrinâ acrinâ acriri acrişoru acrişu acritu acroari acru acruyealjeauâ acruyealjeauâ acsescu acshali acshali acshali acshali acshali acshali acshali acshali acshali acshali acshi acshia acshitsi acshu acshu actsu acu acu di flurii aculâ aculâ

ascunde, v ingropa cute acritură acru creştere acri, v acri, v creşte, v lăcustă furiş, pe secret bulion baniţă ladă stup acrire acrişor acreală acrit frig acru litoral ţărm atinge, v impuls stimulent stimulare stimul pornire impulsionare îndemn îmboldire imbold îndemnare aşa aşa aşa vrednic să... capabil începe, v ac salbă de flurii castel culă

aculea aculotsi aculsescu aculuthii acumbâr acumbusescu, mi acumpâr acumpâr acumpâr acumpratâ acumpru acumsescu acumtin acumtin acumtin acumtin acumtin acumtin acumtin acumtinari acumtinari acumtinatu acumtinescu, mi acundinu acundisescu acuntinu acupirâmindu acupiritu acupiritu acupiriturâ acupsitu acushi acutotalui acuvândedzu adalagu adâlagu adâncâ adâncari adâncosu adâncu adâncu adâpari adâpatu adaptu adapu

colea acolo lipsi, v serviciu religios cumpăra, v rezema, v a se asculta, v cumpăra, v pricepe, v cumpărătură cumpăra, v rezema, v a se odihni, v reazem opri, v înceta, v contenire adăposti, v potoli, v, a se încetare rezemare potolit opri, v atinge, v opri, v opri, v acoperământ ipocrit acoperit acoperitură înţărcat acum total cuvânta, v alerga, v alerga, v adânc adâncire adânc profund adânc adăpare adăpat adaus adăpa, v

adârâmintu adârâmintu adârâmintu adârari adârari adârari adârari adârari adâratu adâratu adâratu adârâturâ adaru adaru adaru adaru adaru adaru adaru caplu adâstari adâstari adastu adastu adâvgâmintu adâvgari adâvgatu adâvgâturâ adavgu adavgu adavgu adeaneavra adeca adeti adhic adhic adhica adhica adhie adhikii adhikii adhikipsescu adhikipsiri adhikisescu adhimtu adhinâmii

operă edificiu lucrare formare facere construire creere durare durat făcut împodobit, v lucrătură drege, v împodobi, v face, v creea, v construi, v forma, v îmbăta, v adăstare aşteptare adăsta, v -astepta aştepta, v adaus adăugire adăugat adaus adăuga, v amplifica -v mări, v adineaori nedrept obicei injust nedrept nedrept injust permisiune nedreptate inechitate nedreptăţi, v nedreptăţire nedreptăţi, v postav din lână slăbiciune

adhinaton adhinâtsescu adhinatu adhinatu adhixescu adhulu adhyeaforit adhyeafur adhyeafureauâ adhyeafuriri adhyeafurisescu adhyeafurisiri adhyeafurisitu adhyisescu adhyisescu adhyisescu adiljeari adiljeaticu adiljeatu adiljiosu adiljiosu adiljiosu, vârtosu adiljiu adineavra adio adiyii, cu adoarâ a-doaura adormu adrâmintu adrari adrari adrari adrari adrari adratu adratu adratu adratu aducâ aducâturâ aducâturâ aducu aducu aducu aminti

imposibil slăbi, v debil slab primi, v piatră la arşice inutil indiferent diferenţă indiferenţă indiferent, a fi indiferenţă inutil liber, a fi termina treaba, v timp, a avea respiraţie răsuflare respiraţie duios tandru îndurător, pre respira, v adineaori adio abia în zori a doua oară adormi, v costum construire creere durare facere formare beat împodobit durat făcut asemănare conduită manieră aduce, v semăna, v aduce, v , aminte

adukeari adukeari adukescu adukescu adukiri adukiri adukitoru adukitu adukitu adukitu adukiturâ adunâ, gârnâtslu adună, si adunari adunâtoru adunâtoru adunatu, omu adunâ-vimtu aduncosu adunu adunu adunu adunu adunu adunu adun-u adunu coada adunu, li adunu, mintea adurnjiri adurnjitu adusu adusu adusu, di pâltări adutseari adutsiri adyisescu adzâ adzâmâ aerâ aerâ aeri aestu aevea aevea

pricepere înţelegere simt, v înţeleg, v înţelegere pricepere înţelegător judicios rezonabil simţ, cu bun pricepere coace, v buba asocia, v adunare adunător econom calculat, om gură-cască adâncos întâlni, v întruni, v strânge, v concentra, v aduna, v culege, v sterge-o pleca, v încasa, v lovituri reculege adormire adormit adus încovoiat încovoiat aducere aducere timp, a avea azi azimă aer văzduh ieri acest real realitate, în

afan afânâsitu afânâsitu afandu afânisescu afânisiri afânizmo afcu afendi afendi afendi afendico afendilji afendu aferim afetu afhion afhioni afierumâ afierusescu afierusescu afindadz afindadz afindico afindilji afingâ afinge afinge afion afioni afirescu afirescu afirescu afirescu afirescu afiriri afirisescu afirisescu afiritâ afiritu afishcu afishcu afisic afitari afladhâ

dispărut nimicit distrus dispărut nimici, v nimicire distrugere mazăre părinte preot tată stăpân domnia ta stăpân bravo făta, v opiu opiu sacrificiu jertfi, v sacrifica, v domni bogătaşi stăpân domnia ta afină afină băţ opiu opiu păzi, v proteja, v ocroti, v feri, v apăra, v ferire reduce, v scădea, v pază ferit perfid rău rău extrem fătare broşură

afladhâ aflaiu aflaiu, mi aflari aflari aflari cu cali aflari, că aflâtoru aflatu aflu aflu aflu aflu aflu cu cali aflu cu cali aflu, reflexiv afoarâ afondut afondut afondut afrangâ afratu afratu afratu afreatsâ aftari aftari afugu afugu afugu afulescu afuliri afulit afulit afulit afumâ ugeaclu afumaiu, mi afumari afumatu afumâturâ afumâturâ afumitos afumu afumu afumu

cărticică întâlni, v naşte, a se aflare găsire cuviinţă, de informare aflător aflat descoperi, v găsi, v afla, v întâlni, v cădea de acord, v conveni, v naşte, a se afară fund, fără insondabil profund fragă arsenic şoricioaică proaspăt turtă astfel de atare alerga, v fugi, v pleca, v caştiga, v - tot câştigare falit mofluz ruinat, lajoc urmaş, a avea îmbăta, v afumare afumat afumătură poleială înfometat polei, v fumega, v afuma, v

afumu, u afumu, u afunda afundedzu afundos afundu afundu afunducosu afundusescu afurari afuratu afurisescu afurishalui afurishalui afurisiri afurisiri afurisitu afurizmo afurnjii afurnjii afurnjii afurnjisescu afuru afuru afuru afuru agâ agă agalea agalea agalea agâlescu agâlisescu agâlisescu agâlisitu agâljisescu agâljisescu agalmâ agâreauâ agârshari agârshescu agârshescu agârshitoru agârshitu ageaba

tuli, v fura, v adânc înfunda, v adânc adânc înfunda, v adânc înfunda, v furt furat afurisi, v furiş, pe secret, în afurisenie anatema afurisit anatema pretext cauză motiv irita, v brigand fur fura, v hoţ agă ayâ agale domol lent încetini, v încetini, v potoli, v, a se liniştit epuiza, v istovi, v statuie merişor uitare dormi, v uita, v uită, care uitat oare?

ageami ageami ageamitu ageamitu ageamiu ageamiu aghemi a-ghinealui aghiu aghiu agimitisescu agiocu agiocu agiucâreauâ agiucârii agiucâtoru agiumsu agiumtâ agiumtu agiumtu agiumtu agiun agiun agiunami agiunari agiunaticu agiunatu agiundzeari agiundzeari agiundzi agiundziri agiundziri agiuneatsâ agiunedzu agiunedzu agiungu agiungu agiungu agiungu agiungu agiuratu agiuru agiutari agiutatu agiutoru

neexperimentat naiv necrescut novice naiv neexperimentat frâu de-a-binelea ager agil ageamiu, de joc juca, v jucărie jucărie jucător ajuns sosire sosit devenit copt flămânzi, v flămând flămânzie flămânzire foame flămânzit ajungere devenire destul ajungere devenire flămânzire a nu avea de mâncare flămânzi, v ajunge, v coace,v deveni, v egala, v sosi, v jurământ jura, v ajutare ajutat ajutor

agiutu agonea agrâshescu agrâshescu agrimi agromin agru agru agudeari agudescu agudescu agudescu agudescu agudescu agudescu tu semnu agudescu, fluiara agudiri aguditu aguditu aguditu aguditu aguditu aguditurâ agunea agunescu agunosu agunosu agur agur agurliu Agustu agzoti agzoti agzutosu ah aha ahă ahaincă ahaincă ahanda ahândami ahântu ahântu ahar, ahară ahar, ahară

ajuta, v curând dormi, v uita, v fiară măr pădureţ ţarină câmp cultivat lovire lovi, v procura, v răni, v şterpeli fura, v nimeri la ţintă cânta, v lovire nebun uluit lovit ţicnit rănit de glonţ lovitură curând goni, v dezgust scârbă câmp cultivat ţarină augur, bun August putere praf de puşcă focos ah da da divertisment petrecere adânc adâncime atât atât, atâta drag, dragă sarman

ahară aharistisire aharistisit aharistu aharistu ahârzescu, hârzescu ahârzescu, hârzescu ahârzescu, hârzescu ahârzescu, hârzescu ahâtu ahâtu ahazea ahcilâki ahciu ahindusescu ahiursescu ahmăcliki ahmacu ahmageai ahmageaie ahnii ahno ahnoatâ ahorea ahoryea ahristu ahtându ahtântu ahtari ahtari ahtât ahtea, iau ahti ahti ahulescu ahulescu ahulescu ahuliri ahulit ahuljisescu, nereflexiv ahundosu ahundusescu ahundusiri ahundusit ahurhescu

dragă mulţumire mulţumit ingrat nerecunoscător preţui, v valora, v estima, v dărui, v atâta atât glumă, în artă culinară bucătar înfunda, v începe, v neghiobie prost şoim şoim iahnie aburind, în aburi respiraţie separat separat inutil atât atât atare astfel de atât răzbuna, v pasiune răzbunare fura, v pipăi, v sufla, v pipăire pipăit supăra, v reflexiv profund înfunda, înghiţi, v înfundare înfundat începe, v

ahurhiri ahurhit ahurhitâ ahurhitâ ahuri ahuzu ai ai aia aia aiar, tu aiarea, luashi aiari aiari aicâ aide aidhonâ aidi aieri aipi air airari airat airati airnedzu aistu aito ajiundziri ajiundziri ajunari ajunatu ajungu akeryiu akicâsescu akicâshonjiu akicazmo akikâsescu akikâsiri akikâsit akikâsitu akira ala ala a-la- franga alabaciu

începere început începere început grajd burlan hai vai sigur desigur fire, în etalona, v etalon măsură smântână haide privighetoare haide ieri ruşine aer arare arat rentă ierna, v acest vultur devenire ajungere flămânzire flămânzit ajunge, v inoportun ânţeleg năzdrăvan înţelegere înţelege, v înţelegere înţelegător înţelegător prematur dar hei franţuzeşte, maniera băieţandru

alabaciu alâcescu alâcimi alâcire alâcit alâcit di minti alâciturâ alagâ alaga, alaga alâgari alâgâtoru alâgatu alâgatu alâgatu alâgâturâ alâghescu alaghi alagu alagu alagu alagu alâhâescu alai alai-bei ala-Kerim alâkescu alâkescu alaki alâkitu alâkitu alâkiturâ alâkiushuru alâmaki alâncescu alânciri alâncit alandala alândârishi alandu alândurâ alantu alâptâtoari alâptedzu alargu alari

copilandru tulbura, v mocirlă tulburare tulbure smintit băltoacă fugă repede alergare umblător alergat cunoscător umblat alergătură iubi, v stofă indiană umbla, v cutreiera, v căuta, v alerga, v întâmpla, v huiduială colonel slavă Domnului lipi, v plezni o palmă gaură la arşice lipit tuberculoză la oi lipitură aluneca, v ramură apărea, v apariţie apărut alandala iarba rândunicii celălalt rândunică celălalt doică alăpta, v departe spălare

alâsari alâsari alâsari alâsatu alâsatu alâsatu alâsatu alâsâturâ alâstornu alasu alasu, mi alâthipsescu alathu alathusi alâtrari alatru alatsu alatsu alatsu alatsu alatsu, la împletit alatu a-la-turca alaturea alaturi alâturi alau alavdâ alâvdâciuni alâvdari alâvdari alâvdosu alavdu alâxescu alâxescu alâximintu alâxiri alâxitu alâxitu alaz alba albâ albânsescu albanu albastru

divorţ indiferenţă lăsare neglijat abandonat lăsat divorţat lăsătură răsturna, v lăsa, v renunţa, v greşi, v greşeală greşeală lătrat lătra, v ştreang laţ încheietură cursă ochi spălat turceşte alături alături alături spăla, v laudă laudă lăudare lăudărăşenie lăudăros lăuda, v îmbrăca, v schimba, v costum schimbare schimbat îmbrăcat pumnal variolă rachiu năvăli, v potcovar albastru

albastru albâstruescu albatu albeatsâ albeatsâ albeatsâ alber albili albili albu albu albu albu albushu albushu alcâ alceki alci alcu a-lea aleadziri aleapidu, refl aleapidu, refl alegu alegu alegu alepsu aleptu aleptu aleptu aleptu aletrâ alfavitaru alfii alge alghescu alghescu alghi alghinâ alghinaru alghitu alghiturâ alicu alicu alidzeari

bleu albăstri, v alb albuş de ou fard alb albeaţă blond costume albe ielele alb candid curat nevinovat albuş de ou blond smântână baniţă placheu la pantof stocojiu fă discernământ lepăda, v repezi, v refl alege, v citi, v distinge, v ales frumos distinct ales deosebit plug abecedar alifie roib albi, v împăienjeni, v - ochii bani albi albină apicultor albit albitură roşu roşietic stocojiu discernământ

alifii alihea alihinosu alihiosu alihira alihirea alihiuri alikescu alikescu, reflexiv alikiri alikitu alikiturâ alikiushuru alikiushuru alil-hisapu alimiu alimsu alimsu alimsu alimtu alimtu alimtu alimunu ! alimurâ alin alin alin alinari alinat alincescu alincescu, mi alinciri alincitoru alincitu alindzeari alindziri alingu alipidari alipidatu alipidatu alishvirishi alisidhâ alisivâ alisu alithea

alifie adevăr veritabil adevărat adevăr adevăr adevăr lipi, v prinde, v refl lipire lipit lipitură aluneca, v luneca, v acont beat beat frumos lins beat frumos lins vai ! jaf scumpi, v urca, v încânta, v urcare urcat fixa, v apărea, v apariţie înşelător apărut lingere lingere linge, v lepădare curajos îndrăzneţ alişveriş - negoţ lanţ leşie lanţ adevăr

alithina alithinosu alithiosu alithkea aljiu aljiu kisatu aljiumtrea aljiumtrealui aljiurea aljiuredzu âlj-u amu alneauâ aloatu alobudâ alocutu aloni aloru alsaru alsidhâ alsivâ altâoarâ altari altaru althipsescu altilâcu altipatlaru altsari altsu altsu altsu altu aluatu aluatu alucotu aludzâmi aludzâri aludzâscu aludzâscu aludzâtu alughescu alughiri alughitu alumâ alumaki alumâkios

adevărat veritabil adevărat adevărat usturoi mujdei altminteri altminteri aiurea aiura, v trage una, v ramură aloat lobodă dezordonat arie lor sări, v lanţ leşie altădată altar altar greşi, v monedă de 6 piaştri revolver înălţare înălţa, v lanţ lăuda, v alt aluat moale, om dezordonat fleşcăire alterare ofili, v altera, v alterat iubi, v iubire iubit ichiu - os la arşice ramură rămuros

alumi alumtâ alumtari alumtaticu alumtâtoru alumtu alumtu alumtu alunâ alunami Alunaru aluneauâ alunicu alunizmâ alunsescu alunsit alunu aluptari aluptu alusturnari alusturnat alutu alutusescu am am ama ama amadhâ amadiri amagicu amagru amahi amai amâlai amalamâ amâlâyii amalomâ amalumâ amâmatu aman amânari amânâtoru amânatu amaneci amaneti

lume luptă luptă luptă luptător cutreiera, v lupta, v munci, v alună alunet Iulie rămurea aluneca, v nămol treiera, v treierat alun luptă lupta, v răsturnare răsturnat lut greşi, v avea, v dar dar dacă piatră la joc plantă erbacee ichiu mic la arşice macru duşmănie farmece iarbă multă aur iarbă multă aur aur târziu aman, graţie amânare întârzietor întârziat om de încredere gaj

amaneti amaneti amani amânii amânu amârâciuni amârami amârari amârâri amârăscu amâreatsâ amari amârosu amârtii amârtiosu amârtipsescu amaru amaxâ amayi amâyipsescu ambâirari ambâirat ambairu ambairu ambairu ambairu ambairu ambairu ambar ambar ambar ambar ambâreatsâ ambari ambârtuescu ambârusescu ambâtrulari ambatrulea ambâtruledzu ambatur ambatur ambetu ambinâ ambirigi ambitari

garanţie amanet trăsură ură întârzia, v amărăciune amărăciune amărâre amărâre amărâ, v amărăciune mare amar păcat păcătos păcătui, v amar căruţaş farmece vrăji, v pornire în şir înşirat apare, v regula, v merge, v înşira, v împunge, v înşira, v bine, cu îndemână, la norocos plin, din noroc bun hambar învălmăşi, v hambar, a pune în..., v galopare galop, în galopa, v galopa, v răvăşi, v îmbăta, v odaie cârciumar beţie

ambitâtsâlji ambitatu ambladea ambodhyiu ambogru, amboagrâ amboljiu ambrâtsari ambrâtsâtedzu ambrâtsatu ambratsu ambrună ambucu ambudhyiseari ambudhyisescu ambudhyisescu ambudhyisit ambuiru ambulisescu ambulisiri ambulisitu ambuljisescu ambunari ambunari ambunatu ambunedzu ambunedzu ambunu ambutsu ameasticu amin aminari aminat amindoauli amindoiljii amintari amintari amintaticu amintatu aminti amintreilji amintu amintu, mi amintu, mi aminu aminu tufekea

beţie beat pieziş piedică neisprăvit altoi îmbrăţişare îmbrăţişa, v îmbrăţişat îmbrăţişa, v ciucur îmbuca, v împiedicare împiedica, v încurca, v împiedicat împunge, v lapida, v lapidare lapidat altoi, v conciliere îmbunare îmbunat concilia, v îmbuna, v îmbuna, v împunge, v mesteca amin aruncare aruncat amândouă amândoi câştigare naştere câştig născut aminte toţi trei câştiga, v naşte, a se naşte, v arunca, v trage, v , cu puşca

amiră amiralaiu amirârescu amirârilji amirâripsescu amirâroanji amirârushu amiridzu amiridzu amnari amoljiu amoni ampârari amparu ampaturu ampihiurare ampiltescu ampladea amplatea amplâtescu amplâtescu ampulimsescu ampulimsiri ampulimsitu amputsăscu amputsosu amputu amultsescu amurâ amurdzishu amurdzitâ amurgu amurtari amurţăscu amurţâtu amurţâturâ amurtu amutsaljiu amutsăscu amutu amvârligu amvârtescu amvârtikedzu amvoni an

împărat amiral împărătesc împărăţie împărăşi, v împărăteasă împărătuş, fiu de împărat odihni la prânz, v repaosul de prânz amnar ud leoarcă nicovală împungere împunge, v galopa, v străpungere împleti, v pieziş pieziş pluti, v înota, v război, v războire războit împuţi, v puturos împuţi, v înmulţi, v mură amurg amurg amurg amorţire amorţi, v amorţit amorţitură amorţi, v muţenie amuţi, v amuţi, v înconjura, v învârti, v înconjura, v amvon anul trecut

anâbârescu anâcâtusescu anacrâ anâcrescu anâcriciu anâcrimi anacshiu anadulishu anafal anâfâtescu, mi anâfirsescu anâfirsescu anafurâ anafurauâ anaghiore anagnosti anâhimedzu analipsi analisâ analisescu anâlsiri anâlsit anăltsari anăltsatu analtsu analtu analtu analutu analuyii anamâ anamera anami anami anamirsescu anamisa anamisa anamisa ananghi ananghi anânghios ananghiuri an-antsărtsu anâpâdescu anâpâdescu anâpâdescu

trezi, v amesteca tărie certa, v acreală acreală incapabil oriental zadarnic sătura, v reaminti, v relua, v anafură petiţie conform dascal la biserică blestema, v înălţare analiză descompune, v descompunere descompus înălţare înălţat înălţa, v înalt sus cotă analogie vin pentru biserică separat glorios renume sta deoparte, v între mijloc, în printre necesităţi nevoie necesar lipsuri acum 3 ani încercui, v năpădi, v invada, v

anâpâdescu anâpâdescu anâpâdiri anâpâditu anaparti anaprocup anapudh anapudh anapudha anapudha anâpudhilji anâpudhilji anapudzâlji anapudzăscu anapudzâtu anarga anarga anarga anarga anargalui anari anasâ anasâ anaskila anaskila anastâsescu Anastasi anathema anathima anâthimari anâthimatu anâthimedzu anatolit anatredzâ anatu anaxiu ancâciari ancâciats ancâcitori ancaciu ancaciu ancâlaru ancâlicari ancaltsu ancânescu

înconjura, v întâlni, v năvălire invadat dincolo netrebnic sucit turbulent anapoda deandoaselea strâmbătate sucire îndărătnicie îndărătnici, v îndărătnic agale domol încet lin domol adunare suflu răsuflare dos, pe spate, pe învia, v Înviere anatemă blestem blestemare blestemat blestema, v oriental treiazi adunat incapabil ceartă certaţi certăreţi certa, v încâlci, v călare încălicare încălţa, v ofta, v

ancâniri ancâniri ancâtulea anciup anciup ânciup anciupatu ancljegu âncotu ancruntu anculea ancunju ancunju ancunju ancupârari ancupâratu ancupratâ ancupuru ancupuru ancupuru anda andâmusescu andamusi andâmusiri andâmusit andarâ andarâ andârlisitu andârsii andartu andaulea andâvâlescu andâvâliturâ andesu andicra andicra andihristu andihristu andiri andirsescu andirsiri andirsitu andirsitu andoapir andoapir

gemere oftare în câte încăiera, v înhăţa, v prinde, v, de păr înhăţat închega, v degeaba încrunta, v colea cârpi una, v înteţi, v trage una, v cumpărare cumpărat cumpărătură cumpăra, v pricepe, v asculta, v când întâlni, v întâlnire întâlnire întâlnit tulbureală vârtej ameţit rebeliune comitagiu în doi tăvăli, v tăvălitură îndesa, v în faţă vis a vis anticrist rău anteriu jena, v jenă jenat timid rezema, v a se susţine, v

andoapiru andopu andornicu andralâ andrâlâsescu andrâlisiri andreadziri andreadziri andreapta andreau andregu andregu andreptu Andreu andrupâri andrupăscu andrupăscu andrupâtu andukilescu andukilitu anduplicari anduplicâturâ anduplicu andzâ andzâ andzâmedzu andzâmedzu andzâmedzu andzârescu andzari andzari andzâriri andzâritu ândzeanâ anemi anesustu anfluiritu angâlisescu angâlisescu angâlisescu angâlisiri angâlisiri angâlisiri angâlisitu angâlisitu

reazem îndopa, v răzleţ ameţeală ameţi, v ameţire aranjare dregere dreapta, la andrea aranja, v pregăti, v dreptaci decembrie rezemare rezema, v a se susţine rezemat tăvăli, v tăvălit îndoire îndoitură îndoi, v astăzi pulpă apare, v - fig ivi, v - a se , - fig ţâşni, v (lent) zări, v zare zori zărire zărit sus vârtelniţă incapabil înflorit denunţa raporta reclama denunţare raportare reclamare denunţat raportat

angâlisitu angâljisescu angâljisiri angâljisitu angânari anganu anganu câtsua anganu câtsua anganu câtsua anganu câtsua anganu câtsua angârii angârii angârii angârii angârlimari angârlimatu angârlimu angârsescu angârsiri ângâsâescu ângâsâescu ângâsâescu ângâsâiri ângâsâitu angâtanu angâtanu angeac anghidhâ anghidhâ anghil anghilescu anghilushu anghinarâ anghistru anghiu angicî angiurari angiuratu angiuru angljicescu angljicitoari angljiciu angljitari angljitatu

reclamat îmbrăţişa îmbrăţişare îmbrăţişat chemare de căine, cai etc chema, v - cai, câini tuli, v şterge, v - a o ... fugi, v muri, v pleca, v angara greutate problemă -necaz sarcină căţărare căţăratu căţăra, v ref zbiera, v zbierare incita, v îndemna, v stimula, v îndemnare îndemnat grijă grijuliu în fine intrigă vrabie înger îngeresc îngeraş anghinare cârlig iute cinteză înjurătură înjurat înjura, v ghici, v ghicitoare ghici înghiţire înghiţit

angljitu angrânj angrânjeari angrânjeari angrânjeari angrânjearicu angrânjearicu angrânjescu angrânjescu angrânjescu angrecu angrecu, refl angrecu, refl angricari angricari angricatu angricatu angricosu angropu angucescu angucescu angucescu anguciri angucitu angulcescu angun angunâ angunari angur angurâ angusâ angusâ angusâ angusâ angusâ angusâ angusedzu angustari angustatu angusteatsâ angustedzu angustu anicanu anifurami anifurari

înghiţi, v dezacord discordie mârâială sâcâire mârâitor sâcâitor bombăni, v mârâi, v sâcâi, v greu, a atârna, a fi lene, v a fi ruga, v - stăruitor greutate stăruinţă supraâncărcat leneş greoi îngropa ghici, v înţeleg, v simt, v ghicitoare ghicitoare deranja, v corn corn piatra unghiulară castravete ancoră apăsare greaţă măhnire oprimare strâmtorare suferinţă sătura cu greaţă, v îngustare îngustat îngustime îngusta, v îngust incapabil urcuş mare urcare în pantă

anifuratu anifuredzu anifuru anikisescu anilea anilea aniorihta aniorihta anipandiha anipandiha anivolji anixescu anixiri anixitu ânj ini eryu anjilâ anjirlâ anjiru anjurdzescu anjurdzescu anjurdziri anjurdzitu anjurizmâ anjurizmâ ankeadicu ankidicari ankidicatu ânkisescu ânkisescu ânkizmâ anodhin anodhin anodhin anodu anoisii anoitu anom anotiru anotiru anotu anoyi ansârari ansârari ansâratu ansârâturâ

urcător în pantă urca panta, v urcuş învinge asemenea exact neaşteptat, pe neaşteptate subit neaşteptat, pe neaşteptate subit nevoie învinge, v învingere învins presimţi, v milă mierlă mira, v mirosi, v simţi, v - fig mirosire mirosit mireasmă miros împiedica, v împiedicare împiedicat porni la drum, v începe, v pizmuire anodin neimportant nevaloros înnoda, v prostie prost vinovat mai bun superior înota, v mansardă bătaie, fig sărare sărat sărătură

ansâreari ansâriri ansâritoanji ansâritu ansâriturâ ansaru ansaru ansaru anticâ anticâgi antreatsiri antrebu antrecu antrecu antrecu antreilji antsap antsărtsu antsărtsu antsertu anturtsescu anturtsescu anu anu anudari anudatu anumirea anumiru anumiru anusteatsâ anustsări anustsăscu anustsâtu anustu anvâlescu anvâlescu anvâlescu anvâliri anvâlitoari anvâlitu anvârliga anvârliga anvârligari anvârligatu anvârlighedzu

sărire sărire minge sărit săritură bate, v- măr - fig săra, v sări, v antică anticar întrecere întreba, v întrece, v depăşi, v devansa, v toţi trei ânţepa, v acum 2 ani anţărţ, acum 2 ani certa, c turcesc turci, v an anul trecut înnodare înnodat umăr, pe număra, v umăr dezgust anostire anosti, v anostit anost şterpeli, v, fig acoperi, v înveli, v învelire învelitoare învelit împrejur în jur înconjurare înconjurat încercui, v

anvârlighedzu anvârligosu anvârligu anvârligu anvârlu anvârlu anvârlu anvârtescu anvârtescu anvârtiri anvârtitu anvescu anvetsu anvetsu anvicljedzu anviscutu anvitsari anxilicitu anyedzu anyii anyilicescu anyiliciosu anyiliciri anyisedzu aoa aoa shi ...timp aoaltadz aoaltari aoarfan aoartara aoatsi aoru apâ apâ apâ apadhikii apadhikii apadhikii apai apala apala apândâxescu apândisescu apandisi apândisiri

înconjoura, v rotund încercui, v înconjoura, v ameţit capiu nebun învârti, v şterpeli, v - fig învârtire învârtit îmbrăca, v învăţa, v învăţ învechi, v îmbrăcat învăţare strălucit învia, v repede străluci, v strălucitor strălucire visa, v aici acum şi.....timp alaltăieri alaltăieri orfan alaltăieri aici ura, v apă rîu urină nedreptate strâmbâtati injust miză palâ, de vânt sabie aştepta, v răspunde, v răspuns răspundere

apândixitu apândiyiri apândoahâ apanghi apanghiu apansâz apansâz apârâ aparalactu apârari apârâtoru apâratu apârâturâ apârnâsescu apârnâtsescu apârnjescu apârnjiri apârnjisescu apârnjitu apârnjiturâ aparu apâryisescu apâryisiri apâryisit apatii apationu apâtosu apâtusescu apelâ apicâshonjiu apicundu apilpisescu apilpisescu apilpisii apilpisiri apiriri apiritâ apiru apistii apistisescu apistu apistu apistu apitrusescu apitrusescu

aşteptat aşteptare ajutor salvare adăpost inopinant neaşteptat, pe neaşteptate apăra, v identic apărare apărător apărat adăpost părăsi, v părăsi, v începe, v începere părăsi, v început începătură părea, v părăsi, v părăsire părăsit înşelăciune înşelător apos apos a deveni, v scândură subţire năzdrăvan tutore descuraja, v dispera, v disperare disperare răsărit zori de zi răsări, v - soarele necredinţă cred, v - nu infidel necredincios perfid sufoca, v copleşi, v

apitrusescu apitrusescu apitrusiri apitrusit aplan, cu aplan, cu aplânâsiri aplânisescu aplecu aplecu aplecu aplicari aplicari aplicâtoari aplicâtoari aplicatu aplicatu aplo, aplodz aplucusescu aplucusescu aplucusiri aplucusit apocrisescu apocrisi apodhini apodhixescu apodixiri apodixitu apofasi apofasi apoi apoia aportu apostolu aposu apractu aprahtu apreadunari apreadunatu apreadunatu apreadunâturâ apreadunâturâ apreadunu apreadunu apreadunu

năpădi, v presa, v presare presat înşelăciune şiretenie înşelătorie înşela, v alăpta, v apleca, v inclina, v aplecare alăptare aplecătoare care dă lapte alăptat aplecat simplu năpădi, v presa, v presare presat răspunde, v răspuns chitanţă accepta, v accept acceptat decizie hotărâre apoi apoi purta, v apostol apos pierde vară pierde vară restrângere ghemuit limitat limitare restricţie scurta, v împăca, v ocroti, v

apreadunu apreadunu apreasâ apreaveglju apres apres apres apres apres apres apres Apriir April Apriljiu aprimtu aprindeari aprindu aprindu aprindu aprindu aprindu aprindu aprindu Aprir aproapea aproapea aprokiu aprokiu aprokiu aprokiu aprokiu aprukeari aprukeatu aprukeatu apshoarâ apsun apu - ... apucari apucatu apucu apucu apucupescu apucupsescu apucupsiri apudhixescu

primi, v restrânge, v răsărit pre-păzi, v aprins arzător focos încins infierbântat inflamat turburatu Aprilie Aprilie Aprilie aprins aprindere apare, v aprinde, v dospi, v fermenta, v incendia, v înfuria, v naşte, v Aprilie cam aproape accepta, v admite, v ajunge, v apropia primi, v apropiere apropiat primit apă puţină provizie aproape - .... apucare apucat apuca, v fura, v înţelege, v înţărca, v înţărcare dovedi, v

apudidescu apudidescu apudidescu apufâsescu apufâsescu apufâsiri apufâsiri apufâsitu apufâsitu apufirsescu apugudescu apugudescu apugudiri apugudiri apugudit apuhii apuhii apuhreusi apukirusescu apukiu apulimsescu apulsescu apunu apunu apunu apuplixii apur apurii apurisescu apurisitu apustusescu apustusiri apustusitu apusu apusu apusu apusu arabatii arâbdâsescu arâbdâsiri arâbdâsitu arâboju arâboju arâboju arâboju

îndestula, v satisface, v podidi, v decide, v hotărâ, v decizie hotărâre decis hotărât îndura, v nimeri, v întâmpla, v - caz fericit întâmplare fericită nimereală atins moment propice ocazie obligaţie confirma semn război, v termina, v dispare, v calma, v apune, v apoplexie apăra, v mirare mira, v mirat obosi, v oboseală obosit culcat joasă apus smerit cocioabă boci, v bocire bocit răboj socoteală socotire socotit

arâbudzinari arâbushu arâcescu arâcini arâciri arâcitu arâciusescu arâcoatâ aracu arâd arâdâpsea arâdâsescu arâdâtsinâ arâdeari arâdeari arâdeari arâdeari arâdeari arâdeari aradha aradhâ aradhâ aradhâ aradhâ aradhâ, tu arâdhâpsescu arâdhâriki arâdhâriki arâdhyipsiri arâdhyipsiri arâdhyipsit arâdhyipsit arâditoru arâdu arâdu arâdu arâdu arâdz arădz aradzâ arâdzâm arâdzâmari arâdzâmatu arâdzâmu arădzimari

erupţie la buze răboj atinge uşor, v răşină atinger euşoară atins uşor zbârli, v roată rac râde, v aranja boci, v rădăcină înşelare înşelătorie râdere râs râzând batjocură pe rând rang menstruaţie obicei orânduială ordine aranja, v salbă şir aliniere aranjare aliniat aranjat înşelător păcăli, v râde, v minţi, v batjocori ciclu menstrual menstruaţie- fig rază plai rezema, v a se rezema, v a se rezema, v a se rezemare

arădzimatu arădzimishu arafâ arâfteasâ arâftoanj araftu arâgozu arahi arâhnjisescu arâhnjisiri arâhnjisitu arâi arâiatâ arâiatsâ arâiatsâ arâiescu arâiescu arâiescu arâiescu arâiri arâiri arâiri arâiri arâitu arâkescu arâkii arâkiiu arâkiiu arâkiiu arâkiri arâkishu arâkitâ arâkitoru arâkitu arâkitu arâkitu arâkitu arâkiturâ arâkiushurari arâkiushuratu arâkiushuru arali arâmari arâmâtoru arâmatu

rezemat locuitor la poalele muntelui raft croitoreasă croitoreasă croitor răgoz colină ofili, v ofilire ofilit râie dezordine nenorocire răutate dispersa, v răspândi, v împrăştia, v rări, v dispersare împrăştiere rărire răspândire rărit răpi, v rachiu repezi, v răpi, v lua, v răpire alunecuş grabă, în răpitor iute pripit răpit repezit răpitură alunecare alunecat aluneca, v zulufi râmare râmător râmat

arâmatu arâmâturâ arâmu arâmu arâmu aran aranâ arândzâ arânjescu arânji arânjiosu arânjiosu arânjitu arap arâpâ arapan arapanu arâpas arâpas arâpas arâpâsari arâpâsari arâpâsari arâpâsedzu arâpâsedzu arâpasu arâpasu arapitâ arâpoi arâpos arapositi arapsâ araptu arapu arapu arapu arâpunedzu arâpushu arâpusitu arar arari arâs arâs arâs arâs

zgrâmatu râmătură râma, v scobi, v zgâria, v drag rană osânză râios a deveni, v râie orgolios râios râie, cu urcuş râpă ciorchine ciorkine repaos încetare odihnă odihnă repaos repauzare odihni, v repauza, v odihni, v repauza, v aripă darămite râpos porumb negresă smuls arab negru răpi, v erupţie pe obraz, a avea, v arap mic porumb rar airare înşelat minţit păcălit râs

arasâ arâsâ arâsâ arâsbunari arâsbunatu arâsbunu arăsbunu arâsgânâ arâsgânâ arâshcljitoru arâshiratu arâshkirari arâskiredzu arâspândeiri arâspândescu arâspândescu arâspânditu arâspânditu arâspeasi arâspeasi arasti arasti arâstoacâ arâstoacâ arâstornu arâsturnari arâsturnatu arâsu arâsun arâsunari arâsunatu arâsvuescu arâtoru arâtsescu aratsi aratsili arâtsimi arâtsimi arâtsiri arâtsitu arâturâ arau arâu arâu arău

rasă călugărească ciucur franjuri împăcare împăcat împăca, v consola, v rădăcină urmă răşchitor răsfirat răsfirare răsfira, v răspândire disipa, v răspândi, v răspândit disipat intermitente periodice moment propice ocazie strâmtoare -fig strungă răsturna, v răsturnare răsturnat râs răsuna, v răsunare răsunat surpa, v plugar răci, v rece Crivăţul frig răcoare răcire răcit arătură rea mult, mulţi râu rău

araua arauâ arauâ arauâ arauâ araulea arăulu arâvani arâvdâciuni arâvdari arâvdat arâvdâtoru arâvdos aravdu aravdu aravdu arâvinedzu arâvinedzu arâvoanâ arâvoli arâvuescu arâvuiri arâvuitu arâvuitu arâvunjisescu arâvunjisiri arâvunjisiri arâvunjisitu arâzboiu arâzgâ arâzgan arâzgânari arâzgânatu arâzganu, mi Arbines arbines arbinshami arbinsheashti arbinshescu arburet arburic arburu arcari arcatu arceatcu

soarta rea perciune favoriţi rouă zuluf răutate nenorocire buestru, în răbdare răbdare răbdat răbdător durabil suferi, v suporta, v răbda, v uda, v stropi, v logodnă, semn de revolver năvăli, v năruire aplecat înclinat arvuni, v arvunire logodire logodit război de ţesut origine răzbunare răzbunare răzbunat răzbuna, v Albanez rău foarte albănezime albanezeşte albanezesc arboret arborel arbore aruncare aruncat irascibil

arcedzu arciuitu arcoari arcu arcurami arcurari arcuratu arcuredzu arcurosu arcutescu arcutescu arcutiri arcutitu ardiri ardu ardurii ardzinari areadzimishu areahâ areapidu areapit areapitâ areati arebilu arehav aremâ arendzâ arendzâ arestu aretcu aretii areu areu areu areu argavan argâvanliu argeandâ argeandu argheandâ argii argiuhali argo argo argo

infuria, v furios frig arc frig răcire răcit răci, v friguros bea, v -fig rostogoli, v rostogolire rostogolit ardere arde, v usturime ruginire plăieş creastă vale, la râpă aripă armăsar rebel rar - spaţiu guturai rindea răzuitoare rest rar - timp virtute alior, plantă apucături maniere obicei liliac, pom stacojiu zână argint, de iele arie petiţie disponibil şomer suspendat

argo faptu argo fâtseari arguvan arhanghil arhiereu arhii arhii arhilistin arhinitâ arhinsescu arhiolog arhistratiyo arhitectu arhiusescu arhizmâ arhondisâ arhondu arhundescu arhundescu arhundiliki arhundipsescu ari ari ari zboru aricionju ariciu ariciuescu aricljiu aridhâ aridhâ arifine arige arihati arihâtipsescu arihâtipsiri arihâtipsiri arihâtliki arihâtosu arihitipsitu arin arinâ arinde arinisescu arinisescu arinosu

indisponibilizat indisponibilizare liliac, pom arhanghel arhiereu început debut hoţ şef început începe, v arheolog generalisim arhitect începe, v început bogătaşă bogat aristrocratic boieresc boierie boieri, v exista, v fi, v înţelegere arici mare arici înfuria, v rinichi fluierul piciorului tibie cotă parte rugăminte linişte linişti, v liniştire odihnire linişte liniştit liniştit arin nisip rindea calma, v pacifica, v nisipos

arinsescu aripâ aripani aripidinâ aripidinu aripidzinâ aripitâ arisati arisescu arisiri arisiti arisitu aritsinâ ariyan arizaki arizi arizili arizili arizili arizu arizuescu arlâki arlâki arlâki armâ armâneari armânu armânu armâsâturâ armasu armasu armatâ armati armâtulă armâtulami armâtusescu armâtusescu armâtusiri armâtusiri armâtusitu armâtusitu armâzani armenâ armirâ armozmu

pili, v aripă ridichie povârniş coborî, v - în pantă scoboriş aripă sămânţă de tutun plăcea, v plăcere anulat plăcut dric măghiran provizie balama batjocură, de derizoriu râs, de orez înrădăcina, v interval rărire rar armă rămânere rămâne, v rămânea, v rămăsătură obosit rămas costum de sărbătoare arme armatol armatoli, mulţime împodobi, v înarma, v împodobire înarmare împodobit înarmat ramazan muşeţel saramură moare, zeamă

armunii arnâpoki arnari arnaticu arnatu arneaco arneadzu arnealâ arnealâ arnealâ arnedzu arnescu arnii arniri arnisearic arnisescu arnisescu arnisescu arnisi arnisi arnisiri arnisitu arnitu arniu aroabâ aroadiri aroafic aroamig aroamig aroatâ aroauâ arobâ arobulu arocuta arocutu arodu arofke arogu aroibu aroidhâ aroiu aromâ arombu arondu aropanu

armonie lână de miel iernare provizii de iarnă iernat piele de miel ierna, v măturare pilă pilă de ascuşit ierna, v mătura, v pilă măturare negativ nega, v refuza, v renega, v negare refuz pilire pilit măturat iernat con de molid roadere tivi, v rumega, v vorbi, v - fig roată rouă robă molid de a berbeleacul roată roade, v tunet angaja, v roib rodie roi de albine aromă cocoloş săltând bubă roşie

aropanu aroputu aroshu arostu arostu arozu arozu arpatinu arpay arpăyi arsaru arshini arshinosu arsizu arsizu arslanu arsliu arsu artic artirizmâ artirsescu artirsitu artisescu aru arubei arubi arubuescu arubuiri arubuiri arucani arucanizmă arucu arucu arucu arucu arucu arucu arucu arucu arucu arucu nâuntru arucu petalili arucu tu steali arucu vrearea arucutâ

erupţie pe piele ropot roşu gură rost bătături, palmă nod la lemn pudic răpitor raze de soare sări, v ruşine ruşinos obraznic impertinent leu dornic ars în fine prisosinţă prisosi, v prisosit drege mancarea, v ara, v galben, ducat galben, ducat robi, v robire sclavie rindea rumeguş insista, v trânti, v trage, v lansa, v impune, v azvârli, v avorta, v arunca, v repezi, v pătrunde, v muri, v ghici, v îndrăgosti, v apă

arucutetsu arucutos arudinâ arudu arudu arudzinâ arudzinatu arudzinedzu aruescu arufearic, mi arufei aruficari aruficatu aruficâturâ arufkeanu arufsescu arufsiri arufsitu arugâ arugâ arugâ arugari arugatu arughedzu arughedzu, mi arugiuhali arugu arugu, mi aruguescu aruguiri aruguzinâ aruidheauâ arujescu arujiri arujit arujuvos arumani arumigari arumigatu arumin arumin arundisescu arundisescu arundisiri arundisit

mazăre rotund grind moale fraged rugină ruginit rugini, v roi, v mânca, v fulger mancare,acţiunea mâncat tivitură proxenet sorbi zgomotos, v sorbire sorbit salariu simbrie strungă angajare angajat tocmi, v angaja, v petiţie măceş angaja, v râgâi, v râgâitură rogojină vârtelniţă, rodan necheza, v nechezat nechezat crispat aperitiv fript rumegare rumegat ronţăi, v rumen rindelui, v strunji, v rindeluire rindeluit

arungu arupeari aruptu aruptu aruptu aruptu arupu arupu arupu arupu arupu arupu aruseauâ arusfeti arushcuvan arushdii arushdisescu arushdisiri arushdisitu arusheatsâ arusheatsâ arushescu arushinari arushinedzu arushini arushinosu arushiri arushit arushiturâ arushunatu arushutsâtu aruspu aruspu aruspu aruspu arustico arusu arusu Arusu aruteau arutel aruversu aruvinari aruvinatu aruvinedzu

loc defrişat rupere rupt sărac zdrenţuros cearcăn năvăli, v rupe, v izbucni, v găuri, v fugi, v - zverca tuli, v făină superioară mită roşcovan timiditate jena, v timiditate timiditate roşeaţă fard roşi, v ruşinare ruşina, v ruşine ruşinos roşire roşit roşeală ruşinat răsucit monedă de aur scump, drag nepreţuit nestemat dulciuri pt bolnavi blond roşcat Rus curea de cicrică scripete spuzi, v stropire stropit stropi, v

aruvirsari aruvirsatu aruvirsâturâ aruvisari aruvisescu aruvoanâ aruvoli aruvuescu aruvuiri aruvuitu aruvulsiri aruyani aruzearcu aruzosu aruzusitu arvali arvanliu arveau arvelâ arvunâ aryâsescu aryâsiri aryâsitu aryâsitu aryâstiru aryatu aryi aryii aryîstiryearu aryo asaltu asami asândzâ asboair asboiuru asboristu asbuirari asbuiratu asbunari asbunu asburâtoru ascâdatu ascâldari ascaldu ascalinu

spuzire spuzat spuzeală erupţie la buze crăpa buzele, v arvună revolver nărui, v năruire năruit năruire lac vopsea noduros noduros înrădăcinat deschis total buiestraş lipitoare lipitoare arvună tăbăci, v tăbăcire obişnuit tăbăcit prăvălie muncitor arie răgaz băcan disponibil sălta, v susan astăzi zbura, v zbura, v taciturn zbor zburat mângâiere consola, v zburător scăldat scăldare scălda, v agăţa, v

ascalinu ascalinu ascalinu ascâlnari ascâlnâtoru ascâlnatu ascâpâtoru ascâpatu ascâpatu ascâpiratu ascâpirâturâ ascapiru ascapiru ascâpitari ascâpitatu ascapitu ascapu ascapu ascapu ascukeari ascukeatu ascukiturâ ascukiu ascultari ascultatu ascumsu ascumta, pi ascumtishalui ascumtishalui ascumtishu ascumtosu ascumtu ascundeari ascundu ascurami ascurari ascuratu ascuredzu ascuru ascutsâtu ascuturari ascuturat ascuturat ascuturu ascuturu

atârna, v căţăra, v înhăţa, v căţărare căţărător căţărat mântâitor salvat scăpat scăpărat scăpărare fulgera, v scăpăra, v scăpătare apus scăpăta, v mântui, v salva, v scăpa, v scuipare scuipat scuipătură scuipa, v ascultare ascultat ascuns ascuns, pe furiş, pe secret, în ascunzătoare ascuns ascuns ascundere ascund, v asprime asprire asprit aspri, v aspru curat scuturare scuturat svelt deretica, v scutura, v

aseara aseara asescu asescu asfâlsescu asfixedzu asfixitu asgânipsescu asgânlâki asgânu asgunescu asgurnjearicu asgurnjescu asgurnjescu asgurnjiri asgurnjitu ashas ashcljeatu ashcljedzu ashcljii ashcolsun ashi ashi ashicu ashikearei ashikearei ashishu ashitsi ashkeri ashkirlâki ashkirli ashlâmaie ashteardziri ashteptu ashteptu ashtergu ashternu ashternu ashternu ashternu ashtersu ashtiptari ashtiptatu ashtirari ashtirneari

aseară ieri sosi, v ajunge, v asigura, v asfixia, v asfixiat senzual, a deveni, v senzualitate senzual goni, v scormonitor scormoni, v scotoci, v scormonire scormonit opiu aşchiat aşcljia, v aşchie bravo aşa fie arşic clar transparent opiu aşa armată militărie soldat altoi ştergere aştepta, v primi, v şterge, v aşterne, v cuminţi, v - fig întinde, v - masa aşeza, v şters aşteptare aşteptat aşternere aşternere

ashtirnumintu ashtirnutedzu ashtirnutu ashtirnutu âsh-u ari âsh-u ari asicmecâ asiguripsescu asimco asimi asimicâturâ asimico asimusescu asimusiri asimusitu asiri asitu asitu asiyuriftu asiyuripsescu askitaryio askitifsescu askitipsescu askitipsiri askitipsitu askitiu askitlâki aslâ aslanu aslanu asloatâ asmu asnescu asot aspârdzeari aspâreari aspâreatu aspârgâciuni aspârgâtoru aspârgâturâ aspargu aspargu aspargu aspargu aspargu

cuvertură, se pune pe cal strănuta, v aşternut pat crede, v închipui, v pâine superioară asigura, v asimcadz argint argintărie argintărie arginti, v argintare argintat sosire copt sosit turbulent asigura, v schit sihăstri, v sihăstri, v sihăstrie sihăstrit skismatic sihăstrie veritabil piastru-monedă leu sloată inamic goni, v nesăţios spargere speriere speriat distrugere spărgător spargere schimba, v ucide, v sparge, v termina, v cheltui, v

aspargu aspargu asparizmâ asparizmâ asparizmâ aspârosu aspârosu aspartâ aspartâ aspartu aspartu asparu aspâryiu aspâryiu aspelu aspidâciuni aspilari aspilatu aspilatu aspindzurari aspindzurâtoari aspindzuratu aspindzuru aspindzuru aspindzuru aspindzuru asplâmtu asplândzâri asplângu asplindiri asplinsescu asprimtu aspru aspru asprucukescu asprucukiri asprucukitu aspulbiru aspumari aspumatu aspumu aspunu aspunu astâ....iarnă astaco

strica, v distruge, v frică groază spaimă înfricoşător sperios corupt terminare stricat depravat speria, v spaimă alarmă spăla, v pierzanie spălare curat - fig spălat spânzurare spânzurătoare- loc unde se spanzură obiectele apânzurat atârna, v depinde, v spânzura, v agăţa, v plâns, copleşit de plânsoare grea plânge, v - istovitor iritare irita, v înfierbântat solz piastru-monedă stropi, v stropire stropit prăfui, v spumare spumat spuma, v arăta, v spune, v astă....iarnă rac de mare, langustă

astâhisescu astâljeari astâljeatu astâljeatu astâljeatu astâljeatu astâljiturâ astâljiturâ astaljiu astaljiu astaljiu astaljiu astaljiu astaljiu astâmâtiri astâmâtsescu astâmâtsiri astâmâtsitu astânga astângu astarâ astari astârkescu astâsescu astâsescu astasidhâ astâsiri astâsiri astâsiri astâsitu astesu astesu astesu astesu astihisescu astimtu astimtu astingu astorcu astrâdzeari astrădziri astragu astragu astragu astrâkescu

întâlni, v întâlnire încrucişat întâlnit stricat supărat întâlnire supărare întâlni, v trece, v supăra, v întretăia, v îmbrânzi, v - lapte scurta, v - calea opritor, opritoare opri, v oprire oprit stânga, la stângaci diseară căptuşeală seca, v fixa, v monta, v strană fixare, v înjghebare, v ridicare, v fixat afurisit-fig stins nemernic nenorocit întâlni întâmplător, v nepreţuit stins stinge, v stoarce, v zvârlitură aruncare arunca, v trage, v repezi, v seca, v

astrâkiri astrâkit astrâkit astrâkit astrakiu astrâpii astraptu astraptu astraptu astraptu astrâxescu astreahâ astreatsiri astrec astricutu astrisăriri astrisâritu astrisaru astronomu astrunumii astupari astupâtoari astupatu astupatu astupatu astupatu astupâturâ astupu astupu astupu asturkescu asturkescu asturusescu asturusiri asturusitu asu asudari asudatu asudatu asudoari asudu asunari asunâtoru asunatu asunâturâ

secare avorton secat secătură bea, v - tot fulger pripit - fig trăsnit - fig nesocotit - fig azvârlit suporta, v streaşină întrecere întrece, v întrecut sărire peste sărit peste sări, v - peste astronom astronomie astupare dop astupat constipat înfundat, nasul sufocat astupâtură înfunda, v astupa, v îndopa, v avorta, v lepăda, v căptuşi, v căptuşire căptuşit as asudare asudat asudatu sudoare asuda, v sunare sunător sunat zgomot

asunu asunu asurdzâri asurdzăscu asurdzâtu asusescu asvingâtoru asvingu asvinsu asxcâpitatâ at at at ată atacta atârdisescu atari ataxii athanat atherâ atheu atih atihescu atihii atihiri atihisescu atim atimii atlazi atmusferâ atsala-matsala atsalu atsea atseia atselu atumtsea atumtsealui atumtsinea atuntsea atuntsi au aua aualtadz aualtari aualtats

bate, v - fig suna, v surzire asurzi, v surzit scăpa, v învingător învinge, v învins apus armăsar cal marş, de aici mamă dezordonat scumpi, v cutare dezordine nemuritor elită ateu nenorocos sărăci, v nenoroc nenorocire nereuşi, v infam infamie satin atmosferă târâie-brâu murdar aceea acolo acel atunci atunci atunci atunci atunci aoleu aici alaltăieri alaltăieri alaltăieri

auatsi aumbrâ aumbrâ aumbrâ aumbrâ aumbrâ aumbrari aumbrat aumbratâ aumbredzu aurâri aurăscu aurăscu aurât auredzu aurlari aurlari aurlâtoru aurlatu aurlâturâ aurlu aurlu aurlu aurlu aurlu aurlu aurnjescu aurnjiri aushami ausheashti ausheaticu aushescu aushescu aushiri aushitu aushu auuâ auuâ frântseascâ a-vâ avai avaijivâ avani avar avâryâsescu avdelâ

aici vârcolac - fig protecţie străin - fig strigoi - fig umbră umbrire umbrit umbrar umbri, v urâre plictisi, v urî, v urât ruga, v urlare urlet urlător urlat urlătură arunca, v deochia, v repezi, v striga, v urla, v vârî, v năpusti, v năpustire bătrânet bătrâneşte bătrâneţe îmbătrâni, v bătrânesc îmbătrânire îmbătrânit bătrân strugure coacăze haideţi climat lemn colorat piuliţă arin răguşi, v lipitoare

avdhelâ avdu avdu avdzâri avdzâtâ avdzâtu avdzâtu aveari avegljiu averu avgâtsescu avghi avigljitoru avinari avinari avinari avinaticu avinâtoru avinatu avinu avinu avinu avinu avinu avlaki avlaki avlaki avlaki avlami avlii avoleto avrâ avrag avrâhnisescu avrâhnisiri avrâhnisitu avraki avrapa avrapa avrapa avrapa avrapa avrapa, cu avrapa, cu avrari

lipitoare asculta, v - fig auzi, v auzire rezonanţă auzit renumit avere veghea, v adevăr adăuga, v vânător paznic vânătoare vânare urmărire vânat vânător vânat urmări, v vâna. V persecuta, v goni, v fugări, v rigolă canal gârlă brazdă frate de cruce curte posibil adiere brazdă răguşi, v răguşeală răguşit găteală avânt viteză iute iuţeală repede grabă, în iute răcoreală

avratu a-vre... avredzu avritsâ avrohi avros avruguescu avruguiri avruguitu avucâtlâki avucatu avursescu avursiri avursitu avutsâlji avutsâmi avutsăscu avutu avuz avuzescu avuzescu avyiulgi avyiulii Avyustu axafna axayiu axayurauâ axeanâ axenit axenu axescu axescu axescu axif axii axinitoru axiri axitâ axitu axiu axiusescu axiusiri axiusiti axizescu axizescu

răcorit măi... răcori, v evantai cursă răcoritor brăzda, v brăzdare brăzdat avocatură avocat obosi, v obosire obosit avuţie avuţie înavuţi, v bogat havuz înota, v pluti lăutar vioară August neaşteptate, pe uium, plată răsplată străinătate înstrăinat străin împlini, v învrednici, v vrednic a fi să, v arsenic valoare străin împlinire demnitate împlinit capabil învrednici, v învrednicire învrednicit costa, v merita, v

axolitu axungi ayâ ayâkipsescu ayalea ayalea ayâlisescu ayâlisescu ayâlisiri ayâlisitu ayalits ayalmâ ayalmâ ayamii ayamii ayapi ayapi ayâpisescu ayâpitcoanj ayâpsescu ayea ayea yramâ ayeaspi ayeazmo ayeazmu ayia Ayia-Triadha ayii ayimliu ayimliu ayimţâljii afendzâ ayimtu ayimtu ayinj ayisescu ayishteari ayisiri ayisitu ayisitu ayitâ ayiu ayiu ayiu ayiudhimâ ayiudhimâ

solitar slănină agă iubi, v lent domol epuiza, v istovi, v istovire istovit încet statuie statuie burlăcie celibat amor iubire iubi, v ibovnică iubi, v abia sfânta scriptură viespe agheazmă izmă abia Sfânta Treime toi evident vizibil sfinţii părinţi sacru sfiinţit vie sfinţi, v comoară sfinţire sfinţit grăbit viţă de vie iute sfânt abia altar sanctuar

ayiukeri ayiusealâ ayiusescu ayiusescu ayiusiri ayiusiri ayiusitu ayiusitu ayiyâzmu ayizmâciuni Ayizmâciunj ayizmari ayizmari ayizmat ayizmu ayizmusescu aylisturari aylisturu aynâghipsescu aynâghipsinda aynâghipsiri aynâghipsitu aynândipsescu aynanghea aynanghiu aynanghiu aynanghiu ayni aynosu aynusedzu aynusedzu aynusescu aynusescu aynusosu aynusosu ayoanâ ayonâ ayonjea ayonjea ayonjea ayoyi ayrandzalâ ayrandzaljeauâ ayrâpnii ayrâpsescu

lumânare grabă grăbi, v sfinţi, v sfinţire grabă grăbit sfinţit delapida, v cules de vie Septembrie cules de vie delapidare cules via a culege aghezmui alunecare aluneca, v contempla privind privire de departe privit, de departe contempla vis-a-vis panoramâ privelişte punct de vedere pur şi simplu dezgust dezgusta, v scârbi, v dezgusta, v scârbi, v desgustător scârbos trudă trudă iute repede curând chirie strugure sălbatec viţă sălbatică denie sălbătici, v

ayrâxescu ayrâxiri ayrâxitu ayreadhâ ayrimi ayrinji ayripnii ayripsescu ayrombalu ayrombalu ayrominu ayru ayru ayru ayru ayru -om ayru-bibâ ayru-caprâ ayru-cucotu ayru-cumbanu ayru-gâscâ ayru-gortsu ayru-gortsu ayruljeauâ ayru-mutrescu ayru-mutriri ayru-prunâ ayru-trandafileauâ ayunescu ayuniri ayunitâ ayunjii ayunjisealâ ayunjisescu ayunjisiri ayunjisitu ayunosu ayunosu ayunsescu ayunsiri ayuridhâ ayurliu ayuyeatu ayuyii ayuyipsescu

înţelege, v pricepere priceput pir - plantă fiară fiară denie sălbătici, v măr pădureţ - pom măr pădureţ - fruct măr pădureţ - pom aspru fioros nedomesticit sălbatic om sâlbatic raţă sălbatică capră sălbatică cocoş de munte trântor gâscă sălbatică păr sălbatic pară de pădure măslin sălbatic privi sălbatic, v privire sălbatică corcoduşe măceş goni, v gonire goană grabă grabă grăbi, v grăbire grăbit dezgust scârbă agonisi, v trudire aguridă augur, de bun cărăuş proces , juridic închiria cai, v

azâ ază azapi azapi, facu azgheru azgheru azghirari azghiraticu azghiratu azgunescu azimâ azmacu azmetu azmutsu aznjiurâ azurescu azvanalui azvârlescu azvârlu azvarna azvârnâturâ azvârnjearu azvestre azvimtu azvimturari azvimturatu azvimturu azvindziri azvingu azvingu azvistâreau azvistaru azvistaru azvistusescu azvistusiri azvistusitu azvomu azvu azvundzescu azvurăscu azvurnescu azvurnuiri azvurnuitu azvurnuitu azvurnuitu

azi consilier domolire domoli, v behăi, v zbiera, v - fig behăitură behăitură behăitură goni, v azimă mocirlă firav azmuţi zmeură necheza, v târâş zvârli, v zvârli, v târâş târâtură târâtor var învins zvântare zvântat zvântura, v învingere ănvinge, v învinge varniţă zugrav vărar vărui, v văruire văruit ţâşni, v viezure găuri, v izvorî, v târî, v târâre aplecat înclinat târât

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

B

Armãnã ba ba babâ babageanu bâbâlescu bâbâliri bâbâlitu bâbâljearu bâbâljiuru bâbâljiuru babanatsâ bâbârutâ bâbârutâ babashcu babcâ babes bâbisliki babnicu babugeari bâcă bâcal bâcâlă bâcâlâki bâcâlescu bâcâloanj bâcami bâcâră bâcâri bâcâryisescu bâcâryisiri bâcâryisitu bâcâtârescu bâcâtaru baciu bâclă bâclâvă bademi badzarâ

Română dar nu bunică brav bolborosi, v bolborosire bolborosit flecar gogoriţă sperietoare pt copii pâine de mălai flacără mare văpaie puternic umflătură parşiv parşivenie buştean căluşar fustă de lână băcan băcan băcănie băcănesc, de băcănie băcăniţă băcan aramă aramă arămi, v arămire arămit de consum, oaie bucătar baci bacă baclava migdală bădăran - fig

badzarâ badzarâ băereascâ bafâ baftâ bâgari bâgatu bâgâturâ bagav bâge bâginacu bagiu bagrem bagu bagu bagu bagu bagu bagu bagu bagu - boatsi bagu eryu bagu eryu bâhce bâhcishi bahti bâiarami bâiatcu bâildisescu, nereflexiv bainetâ bairahtaru bairaki bairaki bâire bairu bairu bairu bairu bâirushu bâirushu bajancâ bâjdaru baki bal bal

nespălat - fig plăcintă de mălai sta în pat, v brotac mare baftă băgare băgat avort la oi sur horn cumnat - însuraţi cu 2 surori brânză smantânită salcâm amesteca, v aplica, v băga, v culca, v intra, v pune, v vârî, v stiga, v observa, v simţi, v grădină bacciş satisfacţie bairam vechi extenua, v baionetă stegar drapel steag teren larg amuletă baier salbă şir dungă subţire linie trasată codobatură vameş ţurcă bal balot

balâ balâ bâlâtânj balavancu bâldâsitu bâldumi, bâldunji baliciu bâligari bâligatu, iasti.. baligu baljeaciu baljeados baljiu baljiuca baljiuca bâlosu balsam bâlsâmusescu bâlsâmusiri bâlsâmusitu baltâ bâltă bâltacu, bâltoacâ bâltosu bâltsari bâltsatâ bâltsatu baltsotâ baltsotâ baltsu baltu bâmbâcosu bamnji banâ banâ bânari bânatâ bânatu bancâ bancu bandâ bandâ bandâ banderâ banderâ

balot pingea alice enorm extenuat curar - parte a hamului camelie băligar băligat - care s-a... băliga, v caraghios bursuc breaz - cu semn alb hrăpăreţ rapace bălos balsam îmbălsăma îmbălsămare îmbălsămat baltă baltag băltoacă băltos pune baticul, v brăţată - lungimea dintre braţe cu baticul pe cap crăiţă mac batic monopol bumbăcos bame trai viaţă vieţuire trăită trăind bancă bancă bandă fanfară grup drapel flamură

banderâ banderâ bandi bândicu bandilî bandoanj bândurari bândurari bândurat bânduratu bânduredzu bânedzu bângiu bangu banji barâ barâ bara-bara barangâ barbâ bârbâljiusit barbarozâ barbarusâ barbarusâ bârbârusâ bârbârushu bârbârutâ bârbâtami bârbâteascâ bârbâteashti bârbâteatsâ bârbâtescu bârbâtescu bârbâticu bârbâtinu bârbâtoanji bârbâtsilji bârbatu bârbatu bârbatu bârbatu bârbatu barberu bârbirisescu

renume - fig steag nemernic trunchi ştrengăriţă nemernică bolborosire flecărire flecărit bolborosit flecări, v trăi, v merişor bancă baie băltoacă lac alături baracă barbă voalat - cu voal floare căciulă fes alb fes buchet flacără bărbaţi în grup partea anterioară a bisericii rezervată bărbaţilor bărbăteşte bravură bărbătesc energic bărbăţel viril femeie bărbată virilitate bărbat curajos soţ viril voinic bărbier bărbierire

bârbirisitu bârbosu bârbuljisescu bârbuljisiri bârbuljiu bârbuni bârburishu bârbutâ bârcâdanu bârcudii bârcudii bârdecicâ bardhon bardhon bârdhushu bardzu bardzu bardzucânatu bare bârgaci bârgâdanu bârgânitsâ bârghelâ bari bâricu barim bariş, bariş bârishi bârliv bârnu bârnuti bârnuticiu bârsii bârtsatu bârtsiri bâru barun barun barun barunoarâ bâruti bâryeaki bâryici bâsanu

bărbierit bărbos voala, v - pune voal de doliu voalare năframă mreană ciorchine praz - căpăţână mămăligă bagatelă nimicuri lopăţică pardon scuzaţi albiu bălan pestriţ barză bălan pestriţ colorat cel puţin găleată mămăligă negel guşă cel puţin buric cel puţin armonie, în împăcare căpiat brâu tutun vânzător de tutun drojdie brăţată - lungimea dintre braţe pietroi brâu nici o nici un nimeni niciodată praf de puşcă stindard vizita prima după nuntă la mama miresei balsam

basareti basareti bascâ bâsearicâ bash bash bashâ bashacu bâshari bâshari bashnâ bashu bashu bashuru bâsilău bastâ bastâ basti bâstisescu bâstisiri bâstisitu bâstuni bata batâ batâ batâ batac bâtâhci bâtâhci bâtâhcilâki bâtâhcioanj bâtâki bâtâlâmâ bâtalcu bâtâljearu bâtalji bâtâljiusescu bâtâljiusescu bâtanji bâtanji bâtanji bâtâturâ batcâ bâteari bâteari

curaj piuit lâna toată a unei oi după tundere biserică chiar taman prisos vânzător ambulant pupare sărutare proprietate mică pupa, v săruta, v murdar rege cută îndoitură la postav pariu devasta, v devastare devastat baston la fel cursă depresiune pată delicvent escroc puturos potlogărie hoaţă sărăcie rest de marfă spătos piuar piuă învechi, v piuă, v - a da la... piuă postav subţire ţesătură de lână subţire bătătură la fel batere cântare- fig

bathava bathava bâticu bâtii bâtiki bâtinu batiri batsâ batu batu batu batu batu batu batu batu bâtutu baulâ bâzacâ bâzâcosu bâzmâtâ bâzmâtâ bâzmâtâ bealbishu bealishu bealu beari beau beau beau beau tâtumi becatsâ becifi beciu beica beilâki beiu belenitsâ belitsâ belki belu besa besa-beas besalâ besbeli

degeaba gratis bătălie luptă luptă putinei batere palmă bătători, v bate, v cânta, v - păsările, instrumentele încerca, v învinge, v mişca, v suna, v vorbi, v - fig bătut valiză burtă mare burtos catalog mustrare registru frumuşel bălan bălan bere, băută bea, v suge, v topi, v fuma, v sitar nădragi oi alb aurii boiereşte boierie bei smantânit covor ţesut poate bălan fidelitate jurământ fidel negreşit

besu betâ betâ beti, cu bezbile biani, facu biani, facu bibâ bibu bicâ bicimi bicimsâzu bicimsâzu bicimsâzu bicimsâzu bicriu bicu bideliu bidivi bidivitcu biducljeami biducljeari biducljeatu biducljeauâ biducljedzu biducljiosu biducljiu bifâ bigâ bigă bihuliki, tu biiashti biinâ bikearu bikearu bikearu bikireatrsă bilbâescu bilberu bilbicci bilbice bilbiliu bilbitsâ bilcic bildume

băşi, v cap căpăţână neplăcut negreşit comparare comparaţie raţă răţoi burtă formă deformat diform inform sucit - fig beat taur impozit bidiviu aidoma păduchi mulţi despădichire păduchi, cu piedică despăduchi, v păduchios păduche ipotecă rocă coardă, de vie inactivitate boiereşte soţia beiului becher celibatar holtei celibatariat bâlbâi, v bărbier comerciant de năut prăjit năut prăjit fluier de pământ scrumbie belciug curar - haranşament

bile bileai bileai bilem bilescu bilescu bilescu bilescu bilide bilide bilidii biligik biliri bilitsâ bilitu biliună bilje biljiuri bilushu bimâ bimbash bimtsâ binats bindercu bindiricu bindisescu binecu binecu bineki bioanj bioanj birâ birârii birati birati birbântlâki birbantu birbantu birbati birbeacâ, ca birbecu birberu birbicushu birbile birbiljiocu

încă belea necaz doar albi, v beli, v jupui, v prăda, v primărie tribunal ceasornicul de pe clădirea... brăţară jupuire cuvertură belit bilion belea cristal peşte de apă dulce origine comandant în armata turcă pivniţă gemeni cocoş cocoş atenţie a da, v cal de şa copertă colorată călărie boiereasă soţie de bei bere berărie firman ordin emis de sultan libertinaj afemeiat berbant murdar voinică berbec bărbier berbecel canâ priveghetoare

birbiljiu birbiljiu birbu birbu birciu bircu bircu birde birdhipsescu birdhipsiri birdhipsitu birdushu birhuzuri, aducu birikeat-virsân birikeavis birikeavis biriketi biriketi biringi biro biru, bircu bishicâ bishikedzu bismă bizbiljie bizeljie bizilicâ bizire bizirsescu, nereflexiv bizirsiri bizirsitu biziryiu bizusteni bladuhu blanâ blanav blândâ blânduredzu blânduru blanesu blaniv blâstemu blâstimar blâstimat blâstimâtoru

priveghetoare ulcică afemeiat mândru brav drăguţ gentil perdea încurca încurcătură încurcat vagabond mulţumire bogdaproste bogdaproste mulţumită berechet cereale (multe) prim bade fiu brav băşică băşica, v basma bolovan mazăre brăţară ulei de in plictisi plictiseală plictisit plictiseală bazar gorun blană - scândură fad erupţie de bube cânta melancolic, v sunet plăcut leneş nesărat blestem blestemare blestemat blestemător

blastimu blastru blidu blisnits blistemu bljiondâ bluzgâ boashâ boatsi boatsitu bobo! Boboatem Boboteadzâ bobu bogru bogru bogru bogu bohce boie boiu boiu boiu boje boji bolcu bolic bolji bolji bombâ bondzâ borâ borgi boru bosh boshâ boshcu boshcu boshi boshi bosiljieacu botsâ botsi bou boz

blestema, v plasture blid gemeni blestem leoarcă drojdie testicul voce bocet văleu Bobotează Bobotează bob biet nefericit sărman învelitoare boccea mărită - apelativ biet sărman statură cucoană bucată abundent amplu furii grăunţe de porumb sau grâu fiert bombă ţăst vijelie datorie zbura, v zadarnic şold indolent neatent fantomă sperietoare pt copii busuioc sticlă cartofi bou soc

bozâ brac brad brâdicu brâgâcicâ brâganâ braganjeu bran brandu brândză brangâ brânu brânu brânu brashovanu brâsimi brâtsatu bratsetâ bratsu bravâ bravo brâyaci brazdâ brâznjeauâ bre! bre! breanâ brecushi brenda brengâ brengâ brescu bricu brilantu brisimi britâ broascâ broaticu bruboadâ bruescu bruhavu bruiri bruitâ bruitu brujolâ

bragă lasă! brad brăduţ căldăruşă coacăză coacăz lung până la pământ- părul trunchi brânză lanţ brâu cerc generaţie mucos mătase braţ braţ, la braţ broască de uşă bravo! căldare brazdă iarbă lată eh! măi! mreană şalvar înăuntru oboseală supărare privi, v buric briliant mătase privire broască ţestoasă brotăcel broboadă privi, v buhav privire privire privit friptură la grătar

brumâ brumancâ brumanicâ brumari Brumaru brumatu brumeadzâ brumosu brundzu bruscami brusconjiu brushtiru brushtirusescu brushturâ bruticami bruticari bruticushu brutikedzu brutsâ bruzgâ bruzgâescu bruzgâiri bruzgâiturâ bubâ bubâ bubairu bubotâ bubotu bubuescu bubugearu bubuiri bubuitu bubuki bubukiosu bubukisescu bubukisiri bubukisitu bubulic bubuligâ bubunâ bubunâ bubuneadzâ buburari buburat bubureacu

brumă mănuşă măcriş brumare Noiembrie brumat bruma cade, v brumos bronz broaştele toate broscoi brustur vopsi cu bruştur, v bruşturet broscărie orăcărire brotăcel orăcăi, v ipingea drojdie vomita, pe cale de a , v vomitare vomitură bubă gogoriţă, minciună personaj din Liyucearii - Mutul lipie de mălai ghebos îngrozi, v dansator mascat îngrozire îngrozit mugur bubos înmuguri, v înmugurire înmugurit gânganie gânganie flacără văpaie tuna, v pâlpâire pâlpâit liliac - animal

bubureadzâ buburecu buburecu buburedzu buburosu buburunâ bubusharu bubusharu bubzealâ bubzel bucâ bucâ bucâ bucâ bucal bucatâ bucâtici bucicosu bucicu buciu bucium bucium buclâ buclar buclitsâ bucusescu bucusiri bucuvalâ budâlacu budicu budilâ budin budrâ budrumi buduvai budză budză budză budză budzânarâ budzaru budzosu buf, buhi buf, buhi bufâ, bufi

focul, a trosni, v ciupercă rinichi buhăi, v buhăit flacără mare babau dansator mascat măceaşă măceş bucă bucată coapsă îmbucătură carafă bucată bucăţică cărnos, dudruliu cu pete pe faţă cu pete pe faţă buştean buştean fedeleş - butoiaş pt apă fedeleş care face fedeleş mic înghiţi, v înghiţire papară - fel de mâncare prost urcior prostănac vierme de mătase pudră pesteră bazin buză mal margine ţărm buzunar - clin în formă de buză buzat buzos bufniţă prostănac bufniţă

bufâ, bufi bufaru bufcâ bugâtsâlji bugatu bugdan bugeaiu bugiornâ buhâ buhare buhav buhtiri buhtiri buhtisescu buhtisiri buhtisit buiagi buiagi buiagilâki buiagilâki buiauâ buiauâ buiauâ buimatcu buimi buisescu buisescu buisescu buisescu buisiri buisitu buisitu buiurdii buiurun bujan, bujanâ bujor buketu bulcicosu buldzinedzu bulguru bulubashu bulubotsâ buluki bulvurâ bumbâcosu

prostanacă coteţ moţ bogăţie bogat chipeş boiangiu pomana mancare bufniţă horn buhav efort osteneală plictisi, v saturare desgustat boiangiu vopsitor boiangerie vopsitorie culoare fard vopsea neted fular colora, v jeli, v nenoroci, v vopsi, v colorare colorat nenorocit ordin poftim carafă bujor buchet cărnos, dudruliu buhăi, v grâu fiert căpitan dimie, stofă de lână buluc praf de puşcă bumbăcos

bumbacu bumbacu, fig bumbâkii bumbaru bumbaru bumbunaru bumbuneadzâ bumbunedzu bumbunidzari bumbunidzatu bunacu bunâoarâ bunaru bunâtati bunâteatsâ bunatsâ bundâ bundâ bunelâ bunets bunili bunluki bunu bunu bunuescu bură, buranj burani burazani burbuljiusitu burbunacâ burbureadzâ burdal burdhâ burduljeacu burduval bureati burecu burescu burescu burghii burgili burgilipsescu burgilipsiri burgilipsitu burhonju

bumbac moale bumbăcărie cârnat, fel de tăune cărăbuş tuna, v tuna, v tunet tunat bun de exemplu puţ bunătate buneţe vreme bună bundă curent umed furculiţă binefaceri cele bune abundenţă bine bun face bine, v erou urzici fierte trompetă îndoliat măcriş arde cu flacără, v zburdalnic sac de cânepă liliac-animal ştire rea burete, ciupercă burete, ciupercă extermina, v privi, v burghiu dator îndatora, v îndatorare îndatorat bătrân

buricosu buricu buricu burii burii buriri burit buritâ burlidhâ burlidhâ burungicâ bushcu bushcu bushtinâ bushtu bushu bushulii bushuru bustangi bustani butaru butcavu buti butiljii butinelu butinu butsescu butur buturâ buturari buturu buturu buturu buvâliciu buvâlitsâ buvalu, buvalâ buveatâ, buveti buyâ, buyadz buyazi buydan buygi, buygeadz buzduganu buzmâ buzuki

burtos buric centru goarnă trompetă împlinire împlinit sfârşit ochi + fig scoică borangic brunet oacheş, brunet funingine pumn pumn con de pin pumn bostangiu bostănărie dogar palid şi umflat butoi butelie putinică putină boci, v guturai astm sforăire, de cal guturai răpcigos sforăi, v bivol mic bivoliţă bivol jartieră taur defileu chipeş nuntarii ce vin la noua casă a miresii buzdugan mustrare cobză

buzunaru

buzunar

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

C

Armãnã ca ca ca ca ca câ că că ca la câ tse cââtâdixitu câbârdisescu câbârdisiri câbârdisitu câbatcu câbatcu, omu câbati câbili câbili câbili câbuli câbuli câbuli cacâ câ-câ-câ câcârdacu câcâredzu câcâredzu câcâridzari câcârusescu câcâstoare câcâstoru câcâstoru câcâtosu caceacu caceacu caceacu+A3758 cacealiu

Română ca cam dacă de pentru ca că că pentru că aproximativ pentru că umilit umfla, v umflare umflat voluminos zdrahon vină, de fel situaţie stare acord complăcere convenire excrement cucurigu nodul gâtului cotcodăci cucuriga, v - cânta ca cocoş cotcodăcire degera, v latrină excrement de şoarece muc uscat căcăcios dezertor hoţ fugit creştet

cacealiu cacearmai cacfângu câcimacu câciu câciub câciulâ câciulâ câciulicâ câciunu cacomir cacurizicu cacuriziliki cacurizipsescu cacurizipsiri cacurizipsitu cacutsâ cacu-zburâri cacuzburăscu cacuzburăscu cacuzburăscu cacu-zburăscu cacu-zburâtu câdâifi cadânâ câdâri cadâru cadhenâ cadhru ca-di câni cadu cadu cadu cadu cadu cadur cadzâ câdzutu cafasi cafcâ câfcă cafcalâ cafcalâ câfcalâ

vârf cacealma stârpitură mămăligă asin - catâr masculin buturugă căciulă fes scufiţă pindean, locuitor di Pind nenorocit afurisit meschinărie trăi mizerabil, v strâmtorare strâmtorat manta mică ocărâre defaima denigra ocărâ defăima. V denigrat cataif - prăjitură din tăiţei însiropaţi, cu frişcă cadână puternic puternic lanţ portet caca de câine cădea, v cuvine, v începe, v învins, v - a fi surpa, v portret putină mare căzut colivie craniu craniu orbită ţeastă orbita

cafcâturâ cafe cafebric cafebricu caferengiu caffârtic cafi cafigi cafine cafki câftă caftani câftari caftu caftu caftu caftu câh - ni câh nu featsi câhâri câhâri câhâri cahpei câhtescu câhtiri câhtitu cai cai caicushcâ caicushcu caidâgi câidâgi câidâgi câide caide, facu câidisescu câidisiri câidisitu caiki caimacan caimacu caimei caimen caimen caimo caimo

certuri cafea ibric ibric de cafea cafegiu - culoare purgativ fiecare cafegiu - culoare cafenea ardoare cuvertură de pânză caftan căutare căuta, v cerceta, v cere, v cere, v- în logodnă câr - nu face câr mâhnire nefericire supărare voluptos râde cu hohote, v leşin, de râs leşinat, de râs care cine pară păr - pom vizor - cel ce dă viza curajos îndrăzneţ viză viza, v îndrăzni, v îndrăzneală îndrăznit barcă caimacan caimac monedă-hârtie sărac, fig sărman dor durere

caimo caimo cainiva cainiva caipe câipi, si fatsi câipusescu câipusiri câipusitu cair cairu câirushu caisâ cai-sci caishti caisu caite caitsido câjoalji caki caki caki, tsânu câkinu câkinu cakinu, cakinuri câkiosu câkiusescu cala cala câlâbâlâki câlâbâlâki câlâci câlai câlai calai că... calai tsi... calai-că calai-tsi câlâmaru câlâmbuki câlâmbukiu câlami câlami câlâmnjeau câlâpodhi

mahnire regret cineva nimeni dispărut invizibil dispărea, v dispariţie dispărut caier caier ciorchine caisă cine stie? cineştie cais viză oricare coajă caki, culoare supărare supărat, a fi pe râde cu hohote, v râs în hohot hohot supărăcios supăra, v bine bine că... aglomeraţie - fig calabalâc sabie-baionetă cositor înşelătorie - fig bine că... bine că... bine că bine că călimară porumb porumb fluierul piciorului trestie mirişte calapod

câlar câlar câlâretsu calari câlari câlârsescu calaru câlaru câlaru calaru, calari câlârushu câlâstrâpsescu câlathâ câlâthicâ câlâtoru câlâuz câlâuzlâki calbicu câlcânjiu câlcânjiu câlcânjiu di pitâ câlcari câlcatu câlcâturâ câlciun calcu calcu calcu calcu calcu calcu câlcu calcu, pi câldârâmi câldari câldârmă câldârushi câldishoru caldu caldu câldurâ câldurâ câlduri câldurosu cale

acoperiş căprior călăreţ acoperiş călare curăţa, un copac de ramuri inutile acoperiş călare căprior căprior ciorchine nimici, v coş coşuleţ călător călăuză călăuzire fals călcâi coltâţ, de pâine refec de plăcintă călcare călcat călcătură călţun, şosetă călca cu fierul, v călca, v parcurge, v prăda, v surprinde, v umbla, v rână împlini, v - ani caldarâm căldare pavaj din piatră câldăruşe căldişor bogat, fig cald căldură temperatură friguri călduros fortăreaţă

cale ambar caleao, calei caleashcâ caleme câlescu câlescu câlescu câlescu câlescu câlescu caleshu calezmatâ calfâ câlfă câlfâlâki cali cali cali câlici caliheal calimkerâ calindaru câlingoaci câlipodâ câlipushu câliri câlisaru câlisescu câlisiri câlisitor câlitu câliushu câlivâ câlivaru câlivuci caliyraf caliyrafii caljea că.. câlkeri câloari calohit caloiru calotih câlpâzanu câlpe

drum bun colibă caleaşcă condei de trestie căli, v fugi, v fura, v îmbăta, v potoli foamea, v tuli, v oacheş invitare calfă calfă călfie-a fi calfă cale dreptate drum potecă ferice de.. năframă calendar catalige gheată fes călire cavaler de onoare la nuntă invita, v invitare vornicel călit şef de grup colibă colibaş colibuţă caligraf caliyrafie preferabil var căldură ferice de... călugăr ferice de... calp, fals dispărut

câlpic câlpic calpicu câlpitoru calpu calpuzanu caltsâ câltsâvetâ calu al Dumnidză calu areati calu cu arivani calu di câvalâ calu di furtii calu shutsâtu calu, calji câlugârescu câlugaru câlupi câlupi câlupi câlupi calurizicu câlushu câluyreauâ câluyritsâ calvu calvu cama cama camâ cama - pozitiv câmac, câmaki câmac, câmaki camarâ câmarâ câmarâ câmârusescu câmârusiri câmârusit camatâ câmbâcuki câmbanâ câmbanaryio câmboru camburâ

calp fals calp, fals cărpător pt întins pita fals, calp înşelător încălţăminte jartieră libelulă armăsar cal buiestraş cal de călărie cal de povară cal jugănit, castrat cal călugăresc călugăr calapod formă tipar săpun fericit căluş călugăriţă călugăriţă chel chelbos încă mai mult stilet mai harpon suliţă cameră mândrie orgoliu mândri, v mândrie înmândrit scul plăcintă de mălai clopot clopotniţă pistol cocoaşă

camburu câmburu câmburyipsescu câmburyisiri câmburyisitu câmciki câmeashi camfurâ câmigeanâ câmigelâ câmilâ câminji câmishutsâ camomati camomati câmparu câmpicu campiri campiru câmpishu câmpishu câmpu câmpu câmpu câmpu can can canâ cânâ canâ, canălji canâciki canai că.. canai că.. cânâkearcu cânaki canali cânali canapei cânâră canaru cânatâ cânatu cânâvă cânâvatsâ

cocoşat ghebos cocoşa, v cocoşare cocoşat bici câmaşă camfor flanelă de lână flanelă de lână cămilă cuptor pt cărbune cămăşuţă maniere nazuri câmpean câmp mic cartofi cartof câmp mic câmpenesc câmp câmpie loc plat şes cel puţin de loc nimeni fard scamă micşunea cel puţin deşi alintat alintare canal canal canapea stâncă, loc stâncos canar ulcior oblon de fereastră canava, ţesătură de bumbac pt broderie boccea

cânavi canda canda cândârgi cândari cândârmă cândârmă cândârsescu cândâsescu cândâturashu cândilâ cândilâ cândilanaftu cândilaru cândilaru cândirsescu cândisescu cândisiri cândisitu cându candu s-hiba cândushi

cânepă când parcă cântaragiu cântar caldarâm pavaj convinge, v decide, v adolescent candelă gură - fig paracliser candelâ, tub lumânărar convinge, v convinge, v convingere convins când oricand haină lunga (haină lungă de lână fără maneci, neagră pt femmei, albă sau neagră pt bărbaţi) candel câineşte cep scorţişoară câinesc coş de nuiele întortocheat ciocănel cârlig caţă cangrenă câine om rău cânepă alinta, v cânepişte răutate cel puţin cânepă canar cadou de nuntă, vas

cândyiu câneashti canelâ canelâ cânescu cânestrâ cângheljiu cângicu cângiki cângiki cangrenâ câni câni omu câniki cânikipsescu cânikishti cânilji canim cânipâ canirin câniscu

câniscu cânistealâ câniu caniva cânivuri cânjinâ cânjinâ cânjinâ cânjinâ cânjinâ cânjinâ cânjisescu cânjisescu cânjisiri cânjisitu cânkishdo canonâ, canonj canoni, canonj cântari cântari cântârii cântatâ cântâtorashu cântâtoru cântatu cântatu cântatu cântatu pulji cantatu, calu cântatu, locu cânticari cânticu cânticu di mortu cantsido cântsido cantsiva cântu cântu cântu cântu cânusescu cânusiri cânusitu cânusitu cânusitu

colac de nuntă coş de nuiele câini mulţi nimeni loc stâncos amărâre îndurerare întristare mahnire mâhnire ştevie veninoasă căina, v mâhni, v mâhnire mâhnit oricând canon tun cântar cântare sunătoare cântat cocoş cântător cântat fermecat năzdrăvan măiastră, pasăre fermecat, cal vrăjit, loc cântare cântec bocet oricând oricând nimic boci, v cânta, v citi, v îndruga, v ameninţa, v ameninţare ameninţat înspăimântat speriat

cânuticu cânuticu cânutsâri cânutsăscu cânutsitu cânutu cânutu cap, da capâ câpâescu câpâiri câpâiri câpâitu câpaki câpaki di ocljiu câpâkisescu câpâkisiri câpâkisitu câpâkisitu câpâkisitu câpâlahtu câpani câparâ câpârusescu câpârusiri capelâ câpestru câpicu capidanu capidanu câpii câpincâ capisâz capishonâ câpisteari - ti frmtari aloatlu câpistrusescu câpistrusiri câpistrusiri câpistrusitu capitaljiu capitalu câpitanatâ câpitânjiu câpitânjiu câpitânlâki

cărunţel grizonat încărunţire încărunţi, v încărunţit cărunt cenuşiu apare, v manta extenua, v extenuare leşin istovit capac pleoapă căpăci, v acoperire cu capac acoperit cu capac căpăcit muşamalizat zăvor cursă arvună arvuni, v arvunire pălărie căpăstru căpuşor căpitan căpitan căpetenie zmeură haimana capişon căpistere înfrâna, v înfrânare punere de căpăstru înfrânt capital capital căpitănie căpătâi pernă căpitănie

capitanu câpitsâ câpitsânâ capitu, capiti câplâdisescu câplâdisiri câplâdisitu câplâmă câpnjeauâ câponu câposu capotâ, capoti capotu, capoati caprâ câpraru caprez câpricearu câpriciu câprinâ căprioru câpritsâ capsâ câpsalâ câpsalâ câpsâlsescu câpsâlsescu câpsâlsitu câpsescu câpsheanâ capsi, căpsi capsi, căpsi capsi, căpsi capsu capsu capsumanu capsumanu capu capu capu capu capu capu câpu capu, în capu-di câni

căpitan căpiţă căpăţână capăt căptuşi, v căptuşire căptuşit manta funingine clapon, cocoş căpăţânos manta manta capră căprar cărămiziu capricios capriciu păr de capră căprior căpriţă capsă arsură pâlitură pârli, v şterpeli, v pârlit consimnţi, v căpşună constipaţie febră temperatură biet săracu, fig încăpăţânat îndărătnic cap capital frunte început lider şef şef exact căpcăun

capu-di-arâu câpuljie câpushu câputsu cara cara cara cara carâ câră, câradz carabashu carabeu carabinâ cărăbushu Cârâcâceanu caracandzu caracaxâ caracoli cârâcushu câradhi cârâdzeljiu cârafâ carafetâ Câragâ cârâgari cârâgatu caraghiosu caraghiuzlâki câragu cârâljiu cârâljiu caramanghiolâ carambolâ caramuz cârândanâ cârândii, cârândii caranfil cârânti cârapâ cârari cârari cârari cârâricâ cârârici caras

izvor crupă capuşon căpuşe atunci când dacă după ce carne murg, negricios oaie albă cu negru la cap ciocănitoare carabină cărăbuş Sărăcăcean diavol coţofană patrulă tuberculos corabie coapsa, de cal carafă ţeastă Sâmbăta morţilor ologire ologit caraghios caraghiozlâc ologi, v bobină mosor ghilotină carambol negricios gologan catrafuse garoafă carpen craniu cărare rezoluţie sentinţă cărăruie cărăruie negru-roşcat

carasoyiftu cărăulâ cărăulâ cărăulgi cărăulsescu cărăusiri cărăveljiu câravi cârâvidhâ cârâvukilu cârâvyiotu cârâyaciu cârbatsâ cârbunârlâki cârbunaru cârbuni cârbushu carcalandzu carcalecu carcaledzu carcaletsu cârcâletsu cârcandâ carcandzalu cârcângi cârcârari cârcâredzu cârcâshinâ cârciliu, cârciliuri cârciljiosu cârciljiu cârcim, cârcimeanj cârcioru cârcociu, cârcoaci cârdâshlâki cârdiliu careclâ câredzu caretâ cârezi cârfitsâ cârghii cari cari cari

ţigan negru caraulă santinelă santinelă caraulă, a sta de cărăulă, stare de cărăulă graur corabie rac corăbier corăbier ulm bici cărbunărie cărbunar cărbune furcă diavol greier greier greier greiere bagaj diavol cartof hohotire cotcodăci, v zdreanţă creştet buclat creştet mîrţoagă cârcel cracă camaraderie masacru scaun crâcni, v trăsură închisă duşmănie ac de siguranţă dulap atunci când care

cari cârintanâ cârinti cârinţosu cari-shti caritcu caritsi caritsido cariva cârjanu cârkeauâ cârkeljiu carkinu cârleagâ Cârleagâ cârledzu cârledzu cârlej cârleshi cârlibanâ cârlidzari cârlidzatu cârligu cârligu cârligu cârmâsescu cârmâsiri cârmâsitu cârmâstaru cârmezi cârmoalâ cârmucănj cârmuescu cârnâbitsâ cârnaru cârnashu carnaval carni cârniciu cârniciu cârniciu, cârnici cârnicociu cârnjidâ cârnosu cârnu

dacă plisc canin, dinte colţuros cine ştie verde închis oricare oricare cineva lemn strâmb belciug belciug cancer lăsat sec de carne Sâmbăta morţilor crâcni, v croncăni, v căpuşă vărsare, de sânge cârlig pt oi crâcnire crâcnit cârlg de împletit cârlig caţă mândri, v mândrire înmândrit ciorchine cârmiziu masacru lemne sparte descânta, v conopidă măcelar melc carnaval carne pungă de blană răboj pungă ţeapă murdar cărnos cârn

câroari câroari carofilâ carotsâ cârpâ cârpaciu cârpilogu carpin cârpitoru cârpiturâ carpo carpuloy carpuzu cârsheljiu carshi cârshilâki cârshilâtescu cârshiledzu cârshiljeari cârshiljeatu cărshiljiki cârshiljiu cârshiljiu cârshutâ cârshutu cârtătirat cârteari cârteljiu cârteljiu carteri, tu cârtescu cârtescu cârtescu cârtescu carti carti carti carti carti carti, a mortsâloru cârtilivosu cârtilivosu cârtilivosu cârtiljeari cârtiljeatu

arşiţă căldură puşcă căruţă cârpă cârpaci furcă carpen cârpător pt plăcinte crăpătură rod, fruct furcă pepene verde confuzie vis-a-vis obstrucţie opune, v încurca, v încâlcire încâlcit răspuns fărâmitură încâlcitură capră şută fără coarne strălucitor supărare belciug inel, belciug pândă, la atinge, v deranja, v întrista, v supăra, v act carte hârtie registru scrisoare pomelnic aţâţos cârcotaş cârtitor găurire găurit

cârtiljedzu cârtiri cârtit cârtit cârtit cârtit cârtit tu cheptu cârtiturâ cârtiturâ cartofi cârtonâ cârtonâ cârtsâconjiu, cârtsâcoani cârtsâconjiu, cârtsâcoanj cârtsânescu cârtsânescu cârtsânescu cârtsânescu cârtsâniri cârtsâniri cârtsâniri cârtsânitu cârtsânitu cârtsânitu cârtsânosu cârtsânosu cartsido cârtsioarâ cârtsunâ cartu cârunâ cârushu cârutâ cârutsaru cârvalu cârvânaru cârvânaru cârvâni cârvânliu cârvâsarâ cârvealji cârvukiru câryaciu câryii

găuri, v atingere amărât atins deranjat supărat tuberculos atingere supărare cartofi ornament stofă scârţâitor crocant crăpa, v scârţâi, v scrâşni, v trosni, v scârţâire scrâşnire trosnire scârţâit scrâşnit trosnit scârţâitor trosnitor oricare iie căpăţână sfert cunună scripete canal căruţaş caval cărăvănar-propietar sau conductor de caravana chirigiu caravană caravană, de han pt caravane pâine întreagă cărăuş ulm dulap

casâ câsâbă câsâbadz câsâbunjiu câsâpnitsâ câsari câsâtoru câsâveti, câsâvets câsâvyearu câsâvyearu câscândisescu câscândisescu câscari cascu caselâ câsenu câshârii câsharu câshcâvâlaru câshcâvalu câsheari câsheatu câsheri câshingicu câshirlâki câshlă, câshladz câshlă, câshladz câshleagâ câshoarâ câshtigâ câshtigâ câshtigâ câshtigâ, cu câshtigari câshtighedzu câshtigosu câshtigosu câshtigosu, la giocu cashu câshug câsicâ câsidhâ câsidhosu câsidhyearu câsii

casă oraş oraş orăşean măcelărie coasă căsătorit supărare cavaler de onoare colăcar - duce colacul de nuntă sâcâi, v tachina, v căscare căsca, v cufăr străin căşărie-unde se fce caşul baci caşcaval, cel ce face caşcaval stână bânză, cu groapă de catran ceafă baci, meseria de cazarmă loc de iernat lăsat sec de caş căscioară atenţie grijă grijă, băgare de seamă atenţie cu îngrijire îngriji, v atent grijuliu câştigător caş coşniţă căscioară râie râios râios vargă de aramă

câsistrâ câsmeti câsmiri câsnacu casonâ câstânat câstânishti câstânji câstânjiu castel castilea castili câstinishu castori castravetsu câstrâvetsu câstrii castru câsturâ câsturâ cata câtâ câtâ cata cumu cataclizmo câtâcnii câtâdhicâtsescu câtâdixescu câtâdixiri câtâfronisescu catafronisi câtâfronji câtâhnii câtâhnii catahrisi câtâlahtu cataloy câtândii câtândisescu câtândisescu câtândisescu catandisi catandisi câtândisiri câtândisiri

coteţ noroc caşmir coş de nuiele ladă castaniu castani , loc cu castană castan culâ anume anume castani, loc cu castor castravete castravete cetate fortăreaţă briceag cuţit cum către spre după cum potop pâclă condamna, v catadixi catadixire înjosi, v dispreţ dispreţ ceaţă pâclă abuz zăvor catalog avere deveni, v îngriji, v termina, v hal stare ajungere devenire

câtândisitu câtâpâtsescu câtâpâtsiri câtâpâtsitu câtâpâtsitu câtâpâtsitu câtâprâescu câtarâ câtârâsescu câtârnâsescu câtâryar câtâryar câtâryârlâki câtâryisescu câtâryisiri câtâryisitu catasarcu catashisi catastasi catastih câtâstrâpsescu câtâtyisescu catayrafii câtâyrafii câtâyrafii câtâyurilji cathâ câthârâsescu câthârisiri cathartic cathedrâ cathi cathishunu cathmeri cathmeri catholikii câthurisitu cati câti catife catifuru câtikisescu catile câtilin câtinâ

devenit încerca, v încercare constatat încercat observat relaxa, v blestem excomunica, v cătrăni, v excroc viclean ticăloşenie afurisi, v afurisire afurisit flanelă de lână sechestru situaţie registru distruge, v afurisi, v recensământ catagrafie înregistrare acuzare broască ţestoasă curăţi, v curăţire purgativ fotoliu fiecare fiecare cusur defect general, în curăţit judecător câte catifea povârniş locui, v criminal cătinel, cătinel spinare

catinâ, sum cătinaru câtiyurii câtiyursescu câtiyursiri câtiyursitu câtiyursitu câtiyursitu câtnă catorthosi catoye câtrâ câtrâ câtrâcearcu catrafusi câtrânaru câtrânaru câtrani câtrânitu câtranu câtratsâ catrig câtruvâ câtsâlacu câtsâlicu câtsălu câtsălu di aljiu câtsâlushu câtsâmaki câtsâmaki mi facu câtsânu câtsâroanji câtsârosu câtsârosu câtsau câtsau câtsau câ-tse? câtsei câtsescu câtsidhâ câtsii câtsiri câtsith câtsith

cheie,sub lacăt acuzare reproşa acuzare blamat criticat ponegrit lâcâtuş rezultat beci către spre răutăcios catrafuse catran, care face rău catran cătrănit nenorocos nenorocire corabie carafă căţeluş căţeluş căţel căţel de usturoi căţeluş legănare legăna, v farfurie plăcintă rumenită, cu foi multe buclat creţ căţea răutăcoiasă-fig rea-fig de ce? jocu pe vine la ceamcu însăila, v ghiocel vătrai însăilare ban monedă

câtson câtsutu câtu câtu câtu câtuhii câtukishdo câtunâ câtunâ câtunu câturthusescu câtushi câtushi câtushu câtushu catxipsescu câuli câurâ câurâ câuru căuru cavai câvalâ câvalâ câvalâ câvalâ câvalâ câvalâ cavalarâ câvâlârii câvâlaru cavalu cavan câvgâgi câvramâ câvramâ câvuki câvuli câvuri cavuru câvuru câvyă câvyă câvyâgi câvyângi

strakină cuţit cât deabia îndată ce stăpânire oricât avere stare, avere cătun reuşi, v ipocrit-fig pisică cotoi motan învrednici, v conditsie arsură arsură stomacală păgân infidel vai cal de călărit călare călărie călărit cârcă, în deasupra-fig călăreţ cavalerie călăreţ caval urcior certăreţ, om conservă de carne tocană pălărie ciudată acord mormânt rac rac ceartă scandal certăreţ, om certăreţ, om

câvyâturâ câză câzâmii câzângi câzani câzânsescu câzânulji câzinaru câzmă cazmiri ceacal ceacâzâ ceacîru ceacrâ ceadrâ ceafâ ceahri ceai ceai ceaketu cealâcu cealâmi cealistră cealma cealpâ cealyagi ceamceacîzâ ceamcu ceamnji ceamu ceamunâ ceandâ ceangii ceantă ceapâ, ceapi ceapcânlâki ceapcânlâki ceapcânu ceapcânu ceapcânu ceapraz cearâ cearcu cearei cearniceani

ceartă district cazanie cazangiu cazan câştiga, v cazan mic opaiţ târnăcop caşmir şacal sacâz saşiu, privire fierărie cort ceafă aspect ceai plantă din Pind, aromată ca teiul vestă la femei stejar sabie fierul lung al plugului turban pas muzician sacâz fel de dans popular dropie castron de pământ conflict geantă dansatoare ţigancă geantă pas răutate ticăloşenie rău ticălos viclean ceapraz guturai trăgaci mijloc, mod dude

cearnicenu cearnici cearper cearper ceaşav ceaşav ceaşcâ ceashu ceatâ ceatrafilu ceaunu ceaushescu ceaushu ceflâ celepiu celepiu celnic cemir cepcuescu cepu cergâ cernu, cernâ cetcâ cicâlescu cicali cicânescu cicânescu, cicâniri cicâniri cicânitu cicânitu cicârdisescu cicârdisiri cicârdisitu cicârdisitu ciceroanâ cîcimoru cicioru cicioru cicmac cicmacâ cicmigi cicnescu cicricâ cicricâ cicricâ

dud dudă nebun zbârlit înfiorător înfricoşător ceaşcă groază ceată greier schelălăi, v sergentesc sergent turc coajă galant politicos celnic venin pişca, v cep cergă mohorât perie flecări, v şacal zvâcni, v palpita, v zvâcni, v nebun smintit sminti, v sminteală nebun smintit năframă albă la fărşeroţi căpuşe mare pas picior amnar gang sertar scrânti, v - de minte beat criţă, fig ruletă vârtelniţă

cicricâ cicricoanj cicutealâ cidâri cifci cîftani cifti ciftiliu Cifutu cihtâsescu cihtâsiri cihtâsitu cihtâsitu cihtâsitu ciiri cijdisescu cijmâ ciket cilâstisescu cilâstisescu, cilâstisiri, cilâstisitu cilâstisescu, cilâstisiri, cilâstisitu cilâstisiri cilâstisitu cildâsescu cildâsitu cildisiri cileahtinu cilecâ cileki cilengâ cilibi cilicusescu cilicusiri cilicusitu cilihtisescu cilihtisescu cilihtisescu cilii ciliki cilimeanu cilipârlâki cilistrâ ciljlu cilnicami cilnicoanj

vârtelniţă, rodan sfârlează mare socoteală cort clăcaş maramă armă de vânătoare rău Evreu sminti, v sminteală confuz smintit zăpăcit păşune linia, v cizmă vestă agonisi, v insista, v stărui, v agonisi, v agonisi, v ului, v smintit smintire vatra focului ţurcă oţel ciucur nobil oţeli, v oţelire oţelit insista, v silinţa a da, v strădui, v şuviţă oţel copil de 7-10 ani brutărie rază falcă celnicime celnică

cilu cimber cimbrosu cimbrosu cimbru cimbuzi cimentu cimshescu, cimshiri, cimshitu cinacâ cinacu cinaki cingârliu cingârnescu, cingărsiri, cingârsitu cingârshescu, cingârsiri, cingârsitu cingheljiu cingheljiu cingheljiu cinghii cinghilacu cinghilacu cingrâmi cingu cingu cinii cinii cinu cinusharu cinushi cioahâ cioarâ cioaricu ciocanu ciocu ciocu cioljiu cioljiu ciomburâ ciomir ciomu cionâ, cionjiu ciopu ciorbâ ciorbagi ciorbagi ciorbagi

alb maramă avar zgârcit cimbru petrecere ciment atinge uşor, v strachină strachină strachină creştet ciocni, v ciocni, v belciug cârlig inel ţigancă dansatoare cârlig de împletit igliţă ger aspru farfurie din zinc zinc carafă cofă fuştei de scară cenuşar cenuşă nevoiaşe sfoară craci de pantaloni clopot de oi cioc ciocan maxilar zdreanţă fulg venin mândru vrabie, vrăbioi sorţ ciorbă gospodar înstărit notabil

ciorbagilâki ciorgâ ciorligan ciornicu cioru ciotâ ciotrâ cipâ cipari cipit cipitu cipkenu ciplitoari cipocu cipocu cipu ciracu ciracu circeafi circive cirdaki cireapu cireashi cirec, cireki cirecâ cireshu cirici cirici ciriciu cirije cirike cirikel cîrinâ cirinidhâ ciriparu ciripicu Cirisharu cirishu cirishu cirkeljiu cirkezu cirnici cirniciu cirniciu cirnidâ

burghezie pătură lungan la picioare îndărătnic picior mânuţă ciutură, găleată căciulă grămustenească galon nimic ca zgomot creştet rever ciocănitoare coapsă şold cu urechi mici calfă cirac cearceaf cercevea cerdac cuptor cireaşă sfert pâine întreagă cireş dudă mură dud clei ţest cuptoraş coşniţă ţiglă brutar cuptor mic Iunie clei lipici ţest cerchez - călăreţ turc dudă neagră dud răboj ţiglă, olan

cirnidhâ cirshescu cirshii cirshii cirshiri cirshitu cirtâsescu, cirtâsiri, cirtâsitu cirtuescu, cirtuiri, cirtuitu cirtusescu, cirtusiri, cirtusitu cishiescu, cishiiri, cishiitu cishiti cishiti cishiti cishiti cishitu cishuitu cit citalji citalji citâmanu citâsescu citâsiri citâsitu citii citurâ citus ! ciubâ ciubanâ ciubucci ciubuki ciucâ ciucanâ ciucâniciu ciucanicu ciucanu ciucâtoari ciuciu ciuciu ciuciulâ ciuciulâ ciuciulâ ciuciulanu ciuciulcâ ciuciuleauâ, ciuciuleanu ciuciuredzu

ţiglă, olan cerşi, v piaţă târg răscolire căutat insistent buimăci, v zăpăci, v buimăci, v îngrozi, v eşantion mostră soi specie spion înfricoşat mâlc agăţătoare furcă- braţele individ năvăli năvălire asaltat acoperiş dovleac sălbatec taci ! buturugă lingură de lemn tutungiu pipă turcească creştet oaie cu talangă talangă mică talangă mică ciocan ciocănitoare prunc sugar creştet pisc vârf de munte ciocârlan moţ ciocârlie şopti, v

ciuciurlii ciuciuru, ciuciurari, ciuciuratu ciuciurushu ciuculatâ ciucutescu ciucutescu, ciucutiri, ciucutit ciucutescu, ciucutiri, ciucutit ciucutescu, ciucutiri, ciucutit - mintea ciucutonjiu ciucutu ciucutu ciudâ ciudâ ciudâ ciudescu ciudii ciudii ciudii ciudiosu ciudisescu ciudisescu, ciudisiri, ciudisitu ciudisescu, ciudisiri, ciudisitu ciuduescu, ciudusiri, ciudusitu ciuduescu, ciudusiri, ciudusitu ciuf ciufleacâ ciuflecâ ciuflic ciuflicâ ciuflicaru ciuflicaru ciufliki ciufliki ciufulescu, ciufuliri, ciufulitu ciufulicâ ciufutinâ ciuiescu ciul ciul ciulacu ciulduescu ciule ciuleaiu ciuleki ciulengâ

ciocârlie şopti, v picioruş ciocolată ciocăni, v ciocni, v bea, v frământa, v - gândul băutor boală de inimă zvâcnire dureroasă ciudă minune miracol uimi, v minune mirare uimire ciudat mira, v minuna, v mira, v minuna, v uimi, v încâlcit îndopat îndopat micuţ burduf boier moşier fermă moşie încâlci, v burduf căpăţână mâna, v ciuntit cu urechi mici ciung ului, v soldat vânător ciocârlie oţel băţ de joc

ciulescu ciulescu, ciuliri, ciulitu ciulescu, ciuliri, ciulitu ciulescu, ciuliri, ciulitu ciulescu, ciuliri, ciulitu ciulicâ ciuliganu ciulii ciuliki ciuliri ciulitu ciuljea ciulu ciulubetu ciumâ ciumagu, ciumagâ ciumâracu ciumbâ ciumberi ciumealâ ciumleki ciumulescu ciumulescu, ciumuliri, ciumulitu ciumulescu, ciumuliri, ciumulitu ciumulescu, ciumuliri, ciumulitu ciumulicâ ciunari ciunari ciunedzu ciungani ciungu ciunjeari ciunjeatu ciunke ciunu ciunu ciunu, ciunari, ciunatu ciunu, ciunari, ciunatu ciupâlicu ciupari ciuparu ciupatâ ciupernicâ ciupernicu ciupilaru

ciuli, v curăţa de ramuri şterpeli, v tăia, v tuli, v ţurcă pasăre răpitoare şuviţă oţel ciuli, v ciuli, v prostănac musculiţă vârf moţ de lână ciomag pilon cucui voal de mireasă hrană ghiveci, mâncare înşira, v bălăci, v molfăi, v şifona, v vârfuleţ lamentare văitare văita, v pisc ciung, fără o mână, un corn văitare văitat pentru că mărăcine prăjină fura, v şterpeli, v pieire, guşter verde panglică ciorap şoltâc ciupercă voinic şopârlă

ciuplescu, ciupliri, ciuplitu ciuplescu, ciupliri, ciuplitu ciuplitani ciupliturâ ciupocu ciuporu ciupră ciupraki ciuprecâ ciupu ciupu ciupulicu ciupulicu ciupulicu ciupurtescu ciuraciu ciurbă ciurbagi ciurbagi ciurbâgioanji ciurecu ciurigatu ciurliganu ciurlu-papâ ciuruc ciurunidâ ciurutipsescu, ciurutipsiri, ciurutipsitu ciuşcâ ciushciu ciushtu ciushuitu ciut, ciutâ ciutrâ ciuturâ ciuvanjiu ciuvre civii civitlii civrimi cizmâ clâdhiftiru clâdhipsescu clându clapâ clapâ

stâlci, v şterpeli, v plisc stâlcitură şold ţeapă fiică agrafă agrafă câlţi copilaş dezastru guşter verde pieire atinge uşor, v ucenic ciorbă gospodar înstărit soţia gospodarului sfert sucit lungan la picioare popă candriu, ţicnit putreziciune cărămidă degenera, v ardei iute nuştiuce oricare năucit şut - fără coarne căuş căuş oală spartă batistă brodată cui indigo, culoare friptură cizmă cosor tăia cu cosorul, v lână scărmănată cursă încuietoare

clapâ clarâ clârnetâ clâtescu clatinu cleacicâ cleaciu cleaciu cleambâ cleashti clendzâ clidhushi clidhushi climâ climâtsidhâ climbuciu climbuciu clincâ clindâ clinumsiri clir clir clir clirâ clirâ clirunomu clirunumii clirunumsescu clisâ clisi clistiru clivâtâreau cljeagu cljeagu cljeagu cljeai cljeai cljeamâ, si cljeashti cljeciu cljegu cljem cljem cljemu cljiitsâ

lanţ prăjină clarinet clăti, v clătina, v cărbune mic cleşte mugure prăjină cleşte sanda din lemn articulaţie încheietură climă viţă de vie uscată rămurea surcea vale bobârnac moştenire cler progenitură sorţ progenitură specimen moştenitor moştenire moşteni, v argilă citaţie irigator boltă de viţă avere - fig cheag rânză broască de uşă cheie insemna, v cleşte rămurea închega, v chema, v invita, v chema, v cheiţă

cljimari cljimari cljimatu cljimatu cljinu cljinu cljinu cljishutsâ cljishutsâ clo cloaci cloatsâ cloci clocutu clondiru clondiru cloputu closhcâ clotsâ clucescu cluciri clucitu clucutescu clucutescu clucutiri clucutitu cluputiciu cluputicu clurâ clutsatâ clutsuescu cluvii cluvyisescu cluvyisitu cluvyiu cluzunescu cluzuniri cluzunit cmu-tsi coa coacâ coacâ coacâ coacâz coaci

chemare invitaţie chemat invitat clin închina, v toană agrafă copcă, agrafă acolo cloşcă copită, lovitură de cloşcă clocot butelie vas de pâmant talangă cloşcă copită, lovitură de cloci, v clocire clocit clocoti, v fierbe în clocot, v clocotire clocotit talangă mică talangă mică covrig copită, lovitură de azvârli cu copita, v colivie cloci, v - strica, v clocit, stricat clocit, stricat scrânti, v scrântire scrântit oricum încoace crestătură curmătură gaură coacăz flanelă

coadâ coaji coală coamâ coapsâ coarâ coardâ coardâ coardâ coardâ coardâ, cordzâ coasâ coastâ coatsinu coatsiri cobâ cobu cocâ cocâ cocalâ cocinâ cociu cocoshurâ cocu cocu cocut codoshu codru, coduru codru, coduru codru, coduru codushlâki cofâ cofâ cofâ cofetâ cohi cohi cojoc cojocar cokinitsâ cokiroshilu cokiu colâ colacu colasi

coadă coajă coală coamă coapsă scoarţă coardă sabie sfoară ţarc mic panglică coasă coastă roşcat la cap coacere nenorocire singur sărman bomboană căpăţână sâmbure coteţ arşic umflătură coace, v puroia, v cocoş codoş codru pădure piaţă publică codoşenie cap craniu ploscă cofeturi colţ ungher cojoc cojocar scarlatină roşietic bastard scrobeală linguşitor ântuneric

colasi colburecâ colea-mbolea colibâ colicâ colindâ colindu colivâ coljiu colonjea colpidi coluv comâ, comati comâ, comati cominâ condaru condicâ condrâ congulâ consultu consulu contra contracci copâ copâ copâ copan copan copan copil copos coptu coracu coranu corbu corbu corbu corbusitu corcanu cornu cornu cornu cornu cornu cortsâ

infern plăcintă de carne fleacuri colibă colică Mos ajun covrig colivă coi dezastru plăcinte berc, fără coadă parte partid drojdie lance condică contra neghină consulta, v consul contra contractant căpiţă claie teslă copaie copilaş pulpă bastard osteneală copt corb păstrăv corb nefericit negru nenorocit ţeapăn bucium colţ corn de animal corn, pm gând -fig ploşniţă

coru cosâ cosagi coshu costenliv cosu cothrâ cothuru cotsalâ cotu cozmu cozmu crâcimâ crâciunu Crâciunu cracmi crangâ craniu crapu crâshmă crâshmadz crâsht cravatâ creacu creashtiri creashtitu creastâ creaştic creditu credu crefcu crefcu creftu creftu crehtu crehtu cremasi cremini crepâ crepu crepu cresâ crescu crieru crimâ

horă coasă cosaş coş costeliv coase, v murdărie cerc de gât pleavă cot lume univers adălmaş buştean Crăciun perciuni cracă craniu crap adălmaş adălmaş hârşt - tăiere cravată pripor creştere creştet creastă creştet credit crede, v fraged proaspat fraged proaspat fraged proaspat legătura cremene vopsea roşie crăpa, v muri, v - fig creastă creşte, v creier grămadă

crimâ crimâ crinâ crinâ crinâ crinti crinu cripari cripari cripatâ cripatu cripatu cripatu cripatu cripirurâ cripsanâ criscutu crise crisescu crisescu crishtinami crishtinâtati crishtinedzu crishtinescu crishtinipsescu crishtinipsiri crishtinipsitu crishtinu crishtinu crivati crocu crocu cropu cropu crotu crubâ crucishalui crucudhilu crudu, crudâ, crudz, crudi cruescu cruescu cruescu cruiri cruitu cruiturâ

mulţime păcat baniţă ladă stup canin, dinte crin crăpare necaz, fig zori de zi crăpat îngrijorat, fig nefericit, fig nenorocit crăpătură ascunzătoare crescut proces judeca, v raţiona, v mulţime de creştini creştinătate creştina, v creştinesc creştina, v creştinare creştinat creştin om bun, fig pat gălbenuş de ou+C725 şofran clocotită fierbinte larmă gaură cruciş crocodil crud aranja, v fig croi, v urzi, v fig croire croit croitură

crunâ crundu crupu crushu crushu crustalu crutsescu crutsi crutsicâ crutsicăljiuri cshură, cshuranj cshură, cshuranj ctituru cu fatsa albâ cu numâ cuâ cubâescu cubâiri cubei cubelu cubiliki cubilitsâ cubilji cuburi cucâ cuceafcâ cuceaftâ cuceanu cuceanu cucescu cucescu cuci-cuci cucigi cucii cucitoari cuciub cuciub cuciumitu cuciumoru cuciuro cuclâ cucoashi cuconâ cuconu cucoshu

cunună curând oală ciorkine sorb cristal întoarce ceasul, v cruce cruciuliţă răspântie naiv prostuţ ctitor curat, cu faţa renumit coajă de pâine cobi, v cobire boltă boltă cobire cobiliţă cobire pistol bonetă crestătură crestătură cocean varză cloci, v ghici, v cuţu-cuţu birjar trăsură ghicitoare buştean ciung cârn nămol pătul păpuşă cucă cocoană cocon nuc, pom

cucotu cucu cucu cucuciu cucuciu cucudâ cuculâ cuculescu cuculiciu cuculiciu cuculiri cuculitu cuculjeatu cuculjeatu cuculjiu cuculjiu cucumbiciu cucumbishu cucumishu cucureciu cucureciu cucuruz cucusheatu cucushică cucutâ cucuticiu cucuticiu cucutsălu cucuvai cucuveauâ cucuvitsâ cudaru cudisescu cuditsâ cuditsâ cudoshu cudumanu cudushlâki cuf cufal cufciugaru cufciugu cufculâ cufetâ cufii

cocoş bonetă cuc con de pin ştiulete bubă pe piele capuşon cocoloşi con de pin ştiulete cocoloşire cocoloşit cucuiat moţat cucui moţ pepene verde crud plăcintă, fel de plăcintă, fel de aperitiv fript aperitiv friptură aperitiv din măruntaie cocoşat nucă mică cucută cocoşel felie de pâine cocoşel cucuvea cucuvea pipirig, plantă nuiele codaş poposi, v codiţă noadă codoş voinic codoşie surd scorbură coşciugar coşciug găoace bomboană pahar

cufinâ cufitsâ cufkisescu cufkisescu cufkisitu cufkiu cufkiu cufoari cuftor cufumâ cufumâ cufumâ cufurescu cufuritu cufuritu cufuryearu cufuryearu cufusescu cufusiri cufusit cugea cugiri cuhmâ cui cuibairu cuibaru cuibu cuikishdo cuikishdo cuiniva cuitescu cuitiri cukeauâ cuki cukilami cul, culâ culâ culâ culacu culacu culâcushu culai culai culâkii culâkipsescu

coş coşuleţ cariat, a deveni găunos, a deveni găunos devenit găunos stricat diaree cuptor cadavru hoit scorbură cufuri, v cufurit fricos, fig cufuros fricos, fig asurzi, v asurzire asurzit cogeamite casă de bani cadavru a cui cuib cuib cuib oricine oricui cineva gândi, v amintire bob rosiatic tineret roscat-sein castel turn colac turtă colăcel uşor uşurinţă linguşire linguşi, v

culâkipsiri culâkipsitu culani culari culari culârsescu culârsiri culârsitu cularu culâsescu culasi culastrâ-protlu lapti culcari culcatu culcu culcu culcushu culcusuri culcutescu culcutiri culcutitu culeaciu culeashu culeastrandu culeatsâ culedzu culegu culeu culgiosu culidzari culimbisescu culimbisiri culimbisitu culindâ culindaru culindedzu culingiosu culistră culmâ, culmi culoanâ culpanu culucancu culucushu culufi culughiosu

linguşire flatat colier gluga pafta scrobi, v scrobire scrobit guler pedepsi, v colonel curasta - primul lapte culcare culcat culca, v roib culcuş colportor clăti, v clătire clătit terci terci clopoţei ţâţa oii blestema, v culege, v cârnat antreu, la casa blestemate scălada, v scăldare scăldat colindă colindător colinda, v pirpiriu furcă vărf coloană scutec cârnat colăcel învelitoare antreu, la casa

culumbirâ culumbishâ culumbu culumbushu culupanu culususâ culutumbâ culuvii cum cum cumalindru cumandâ cumândârgi cumândârgi cumândârsescu cumândârsiri cumândârsitu cumândaru cumânicu cumânicu cumanj cumarâ cumarâ cumârgi cumaru cumashu cumashu cumasu cumatâ cumâthisescu cumâtici cumâtushu cumbanii cumbanu cumbarâ cumbârlâki cumbaru cumbostrâ cumbuloyi cumburâ cumburâ cumburâ cumbushoanj cumenj cumerki

pederast porumbiţă porumbel porumbel scutec codubatură tumbă colivie cum pe când şiret comandă gardian îngrijitor îngriji, v supraveghere ingrijit comandant cumineca, c împărtăşi, v provizii cătină dulap cartofor pomişor adăpost stofă coteţ bucată tăia in bucăţi bucăţică bucăţică societate trântor puşculiţă cumetrie fin salată mătănii pistol revolver zăpăcit vecinătate drojdie vamă

cumidhii cumisaru cumitagi cumitii cumitu cumnatu cumnicari cumnicari cumnicatu cumnicatu cumnicâturâ cumnicâturâ cumpiru cumpiti cumshoanj cunaki cunaki cunaki cunâscâtoru cunavi cuncavu cundacu cundândiru cundaru cundiljeatu cundiljeauâ cundiljisescu cundiljisiri cundiljisitu cundiljiu cundisescu cundisiri cundraki cundratâ cundupsescu cundurâ cunduragi cunduragilâki cundusescu cundushu cunetâ cunetâ cunetâ cuniva cuniva

comedie comisar comitagiu - revoluţionar bulgar rebeliune comitagiu - revoluţionar bulgar cumnat cuminecare împărtăşire cuminecat împărtăşit cuminecătură împărtăşanie cartof cumpăt adunare conac popas tribunal cunăscător dihor colţuros pat de puşcă vestă cu mâneci lancie pictat semnătură încondeia, v consemnare încondeiat condei poposi, v poposire contract contract poposi, v pantof cizmar cizmărie poposi, v haină lungă flacon sticlă sticluţă nimeni niumănui

cunjeacu cunjeacu cunji cunoashtiri cunoscu cunsoltu cunsulatâ cunupi, cunuki cunupidhâ cunuscutoru cunuscutu cunushmai cunushtusescu cunushtusescu cupâ cupâcearcâ cupâcearu cupâcinâ cupaciu cupaciu cupanâ cupanâ cupanj cupanj cupânjeat cupânjitsâ cupânjitsâ cupâran cupâsescu cupceau cupel, cupelâ cupii cupilaciu cupilciu cupilciu cupitâ cupitsâ cuprii cuprisescu cuprisiri cuprisiti cuptoru cuptură cupuran cupusescu

arşic plumbuit coniac leagăn cunoaştere cunoaşte, v consultare consulat ţânţar conopidă cunoscător cunoscut cunoştinţă convorbi, v întâlni, v cupă sapă lemnar, care vinde lemn stejăriş copac stejar albie copaie albie copaie săpat adânc albie mică copaie mică haină pofti, v agrafă copil, copilă turmă copilandru copil fin flori copilaş copită copcă gunoi gunoi, v gunoire gunoite cuptor puroi haină invita, v

cupusescu cupusiri cupusitu curâ curabe, curabadz curacu, curats curagiosu-oasâ curaiu curamanâ curanu curari curari curari curasani, curasănj curatu curatu-tâ, curats-ti curauâ, curăi curazadz curazei curazi curbaiu, curbairi-curbai curbani curbani mi facu curbani, curbănj curbani, curbănj curbani, curbănj curbani, curbănj curbani, curbănj curbănj curbeti, curbets curbetu-tâ, curbets-ti curbisescu, curbisiri, curbisitu curbishanu- nâ, curbishanj - ni curcaci curcalecu curcari, curcări curconjiu, curconji curcu, curtsâ curcubetâ, curcubeti curcubetâ, curcubeti curcubeu, curcubei curcubitaru curcufeli curcufeli curcufeli

pofti, v invitare invitat petrece, se prăjitură uscată corb curajos curaj tain coran curăţare curgere scurgere tencuială curat curăţat curea mătăsuri pânză de mătase pânză de mătase cuib sacrificiu sacrifica, v adorat, fig drăguţ, fig jertfă miel, .. Etc -fript scump, fig sacrificiu străinătate ţigan nenoroci, v, nenorocire, nenorocit nefericit cartof greier arpagic soţ, însoţitor curcan dovleac fleacuri- fig curcubeu vânzător de dovleac fleacuri- fig mofturi prostii

curcushoru curcusuru curdeauâ, curdeli curdelâ, curdei curdheauâ, curdhei curdheauâ, curdheli curdhelji curdhilă curdhilaru curdhoni curdhusescu curdisescu - mi, curdisitu, curdisiri curdisescu - mi, curdisitu, curdisiri curdisescu - mi, curdisitu, curdisiri curdisescu, curdisitu, curdisiri curdusitu, curdisitâ cureciu curescu curescu curghiosu curi ? Curicu curii curiri curitu curmâ, curmadz curmari curmat curmâturâ curmâturâ curmâturâ curmicami curmidhâ curmu curmu curmu curmu curmu curmu curmu curmu curmu curmu curmu curmu

ştafetă intrigant panglică panglică curaj panglică gheată cizmar cizmar cordon acorda, v aşterne la..., v fuduli, v instala, v întoarce ceasul, v aranjat lucru, treabă curişor croi, v plînui, v curios cui ? Iulie pădure croire croit curmală înţărcare înţărcat curmătură ruptură terminătură flacără mare ceapă cauza, v despărţi, v desprinde, v devia, v înceta, v înţărca, v lăsa de , a se, v opri, v retrage, v separa, v speti, v tăia, v

curmu curmu curmu, - mi curmu, curmuri curnidhâ curnidhâ curnitsâ curnitsâ curnizâ curnizâ curnjeahto curnjeahto curnutseauâ curnutselu curnutu curoari curoiu curpaie curpanu cursaru curshum curshumat curshumi cursu cursu cursu curtelâ curti curtsori curturisescu, curturisiri, curturisitu curtusu curu curu curu curunâ curundari curundeatsâ curundedzu curundu curunu curvâ curvârii curvârisescu curvaru cuscrâlji

termina, v abate, v obosi, v funie, capăt de cornişă ramă cornişă ramă cornişă ramă praf pulbere fruct roşcovă cornut căldură găleată gunoi curpen pirat glonţ împuşcat glonţ prăpăd vuiet zgomot cuţit mare curte şale, crucea de la scăpa, v ultim cur curăţa, v curge, v coroană grăbire iuţeală grăbi, b curând cununa, v curvă curvie curvăsări, v curvar cuscrie

cuscrami cuscru cuscuni cuseari cuseauâ cuseauâ cusheari cusheari cusheari cusheljiu cushiri cushiri cushiri cushoru cushoru cushugu cushuri cushuri cushuri cusitsâ cusoru cusoru custâ, custatu, custari custicâ custisescu, custisiri, custisitu custumi custurâ cusuescu, cusuiri, cusuitu cusuratu cusuri cusuri cusuri cusurinu cusurinu cusurinu-veru cusutu cusuturâ cutar cutar cutâretsu cutâvâlescu cuteatsâ cutedzu, cutidzari cutedzu, cutidzari cutii

cuscrime cuscru profil coasere coadă de păr cosiţă amic camarad văr coş amic camarad văr coş stup dulap amic camarad văr cosiţă cocoaşă seceră spori, v costiţă costa, v costum briceag cosi, v cocoşat defect rămăşiţă rest văr verişor văr primar cusut cusătură strungă ţarc ţărcuşor tăvăli, v coteţ cuteza, v- cutezare îndrăzni, v - îndrăznire coşciug

cutii cutii cutlâ cutlâ cutmaciu cutnii cutreamburu cutreamburu cutreamburu cutreamuru cutreamuru cutreamuru cutremburu cutremu cutremuru cutrimburari cutrimburatu cutriyiru cutrom cutruburatu cutruburu cutruljeauâ cutrumuredzu cutrumuredzu cutrusescu cutseari cutsu~ cutsu-beari cutsu-biutu cutsuru cutsuru cutsuru cutsuticu cutsutu cutsutushu cutulburu cutumagu cutumas cutunit cutura cutura cutura cuturburat cuturburu cuturela

cutie oglindă baniţă căuş lapte de putină ţesătură din bumbac şi mătase cutremur cutremura, v îfioria v cutremur cutremura, v îfioria v cutremur cutremur cutremur cutremurare cutremurat cutreiera, v groază tulburat tulbure grâu alb înfiora de groază, v îngrozi, v tunde, v coacere semi~ semi băută semi băut buştean butuc prost, fig cuţitaş cuţit cuţitaş tulbura, v pitricea cocină tolănit cu toptanul fără măsură la noroc tulbure tulbura, v nesăbuit

cuturgi cutursescu, cutursiri, cutursit cuturu cuturu cuturu cutuvlescu cutuvulescu cutuvulitu cuuâ cuvă cuvârdă cuvârdă cuvari cuvatâ cuvâticâ cuvâtici cuvendâ cuvendâ cuvendâ cuvertâ cuvet cuveti cuvintedzu cuvlukiu cuvurdhă cuvurdhăliki cuvutosu cuzmican

nesocotit, om debarasa, v cu toptanul fără măsură la noroc tăvăli, v tăvăli, v tăvălit coajă de pâine găleată darnic generos ghem strachină din lemn strachină mică strachină mică convorbire cuvânt discurs pătura de pe cal forţă forţă cuvânta, v baldachin generos dărnicie scobit laic

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ
D

Armãnã da neauâ da ploai dâblâ dabloanâ dablonâ daboga, dau daboljea daboljea dacâ dadâ dâdeari dadunu dafinâ dafinu dafnă dâgâescu dâguescu dâhnescu dai dâiaki dâilâki daileanu dâiliki dailjeanâ dailjeanu, dailjeanâ dailjeanu, dailjeanâ dailjeanu, dailjeanâ daima daimacu dâinsescu daire dâire daitcu dalâ dalacâ dâlacâ dalaga dalaga dalaga

Română ninge, v ploua, v tavă de servit cafea,... dubloană - monedă de aur spaniolă dubloană - monedă de aur spaniolă descotorosi, v naiv prostănac tocător mamă dare împreună dafină - floare de dafin dafin dafină - floare de dafin auzi, v auzi, v duhni, v mândru reazem mândrie chipeş mândrie puşcă chipeş mandru voinic totdeauna ciocan rezista, v tobă mică tamburină orgolios lapte bătut boală de splină boală de splină fuga iute repede

dălaga dâlagu dâldâsescu, dâldâsiri, dâldâsitu dâldâsescu, dâldâsiri, dâldâsitu dâldâsiri dâldâsitu dâldâsitu dâldâsitu dâldâsitu dalgâ dâlgani, acatsu dalingâ daljeanu damâ dâmâ damageanâ dâmâljiugu dâmarâ dâmârlitcu dâmâzlâki dâmblă damcâ damcâ damca bagu damca bagu dâmcusescu dâmcusescu dâmlai dâmlusescu, dâmlusiri, dâmlusit dâmuri dânalji dânâpoi dânâsescu dânâsescu dânâsiri dânâsiri dânâsitu dancâ danda dândână dândânai daneavra danelâ danelâ dangâ

iute alerga, v năvăli, v risca, v înfruntare curajos decis expus hotărăt val discordie birjă chipeş grajd pagubă damigeană plug rasă de rasă prăsilă, de dambla pată sigiliu pecetlui, v stigmatiza, v păta, v sigila, v dambla paraliza, v hârtoape cleşte de cizmar înapoi opri, v reziata, v oprire rezistare oprit adânc de când dandana dandana adineauri cremă elită adânc

dânga dânga dângă dângă dângânescu, dângâniri, dângânitu dângânescu, dângâniri, dângânitu dânglirâ dângljeatu dângljinatu dângusescu, dângusiri, dângusitu dao daosprădzatsi dapoia daporpoia dar, pishkeshi dârâ dârâ daracu dârâmari dârâmat daraveră daraveră dârci dardarâ dârdârescu, dârdâriri, dârdârit dârdârescu, dârdâriri, dârdâritu dârdârescu, dârdâriri, dârdâritu dârdâriri dârdârosu dari dari dari dari-loare dari-loare dari-loare dari-loari dari-loari dari-loari dârlicu dârmâ dârmâ dârmâ dârmalâ dârmani dârmâtseau

din belşug doldora asin obraznic crăpa de necaz, v plesni, v măgar, măgăriţă urchiat urechiat umple doldora, v doi doisprezece apoi apoi dar, cadou dâră urmă drac fărâmare dărâmat afacere tranzacţie ploaie grea sfârlează zbârnâitoare bâlbâi, v flecări trăncăni flecărie flecar dat impozit pomană afacere comerţ tranzacţie alişveriţâş comerţ tranzacţie maldăr basma mare cracă ramură nemernic ruine rămurea

dârmonjiu dartmă dâruescu dârvar dârveni dâryatu dâryatu dâs, dâshi dasharu dasharu dasharu dashu dashu dashuru datâ datâ datâ datâ datâ datâ - unâ dâtor datu datu datu datu datu datu datu datu datu daturâ dau dau dau dauâ dâuledzu dâulgi dauli dauli dâulji dâvai dâvani dâvânisescu, dâvânisiri, dâvânisitu davanu davanu

dârmon - ciur pt cereale broboadă dărui, v lemnar barieră pândar paznic dânsul, dânşii iubit proprietar stăpânul casei drag iubit iubit dată, a da Est obicei Răsărit spaimă dată - o dătător dat, a da datină datorie impozit ivit obicei promis răsărit, a răsări venit durere de picioare apuca, v - pe la da, v răsări, v - soarele două deşela, v toboşar, v amândouă ambele tobă judecată tavan tăvăni - a face tavanul salcâm tăun

dâvâturâ daveli dâvii dâvrânescu dâvrânescu davunu de de de! dea deadunu deadzitu deagâ deagâ dealihea dealihea deaneavra deapinu, dipinari, dipinatu deapiru deapiru deapiru deapiru deapiru deapiru deapiru deapiru deapiru deapiru deapoaia deaspir deaspir deavârliga de-ayii deazitu deca defi degâ dem demec demunu demushu denga dengâ derâ derâ

certuri câine alb cu negru proces îndrăzni insista, v tăun aşadar deci deh! dar- de ce împreună deget creangă ramură adevărat întradevăr adineauri depăna, v depăra - smulgere de păr extenua, v geme, v încăiera, v sfâşia - de durere, v tângui, v văicăreală văicări, v vaiet văita, v apoi desperare desperat împrejur de grabă deget pentru că ducă-se cracă dar- de ce adică drac viţel cu vârf şi îndesat balot mare poartă uşă

deri derlic dertâ dertâ dertâ dertâ des des desi detunâ detunâ deunâ devrâ dhafneauâ dhafneauâ dhafni dhafni dhahtilithrâ dhalâ dhamalu dhamaskin dhamaskinâ dhascal dhâscâlii dhâscâliki dhasii dhasu dhecat dheftir dheftira dhelfinu dhemunu dhesi dhiacrisi dhiadhohu dhiadhohu dhialectu dhialoy dhiamandâ dhiarii dhiaskidhasi dhiastimâ dhiatâ dhiataymâ dhiathiki

porc tain greu grijă nenorocire păs suferinţă ades des dacă detuna, v tuna, v totdeauna tur dafin laur - pom dafin laur - pom degetar lapte bătut taur prun prună dascăl dăscălie dăscălie spirit rudimentar pădure dijmă al doilea a doua somon diavol dig discernământ prinţ moştenitor succesor dialect dialog diamant diarie petrecere distanţă testament ordonanţă testament

dhicaniki dhicaniki dhicaru dhicuhturâ dhicunjearu dhicunji dhidhahii dhidhâxescu, dhidhâxiri, dhidhâxitu dhietâ dhifteri dhifteri dhiftursescu, dhiftursiri, dhiftursitu dhihtâlithrâ dhiitâyii dhikeli dhiki dhiki dhikiyoru dhiladhi dhilfinu dhimarhu dhimati dhimitu dhimuneatsâ dhimunsescu, dhimunsiri, dhimunsitu dhimuyerundii dhimuyerundu dhinâ dhinami dhinami dhintenâ dhiotu dhipla dhiplâ dhiplâ dhiplarcu dhiplo dhiplumâ dhiplumatii dhiplumatu dhiplusescu, dhiplusiri, dhiplusitu dhiplusescu, dhiplusiri, dhiplusitu dhiplusescu, dhiplusiri, dhiplusitu dhirpani

baston cârjă gologan guguştiuc cerşetor cerşetorie predică instrui dietă listă registru repeta, v degetar ordin târnăcop dreptate justeţe avocat adică somon primar mănuchi postav din lână drăcie îndrăci, v municipalitate consilier comunal cutare forţă putere plisc mânz de doi ani curmeziş pliu strat spătos dublu diplomă diplomaţie diplomat dubla, v împâturi, v plia, v seceră

dhiscu dhiscu dhisculii dhisculii dhisculu dhisculu dhispoti dhisputami dhisputeashti dhisputescu dhisputsâlji dhistihii dhistihipsescu dhistihu dhiurii dhixescu dhixescu dhixescu dhixiri dhixitu dhoarâ dhoarâ dhohi dhohi dholjiu dholu dhonoloyii dhonoloyii dhoxâ dhoxâ dhoxâsitâ dhoxoloyisescu dhoymâ dhoymâ dhoymâ dhrami dhrami dhukimâsescu, dhukimâsiri, dhukimâsitu dhukimii dhulu dhulu dhursescu, dhursiri, dhursitu dhuxaru dhuxâsescu, dhuxâsiri, dhuxâsitu

platou taler dificultate greutate dificil greu arhiereu arhierei, tagmă arhiereu, ca arhieresc arhierie nenorocire nenoroci, v nenorocit termen accepta, v admite, v primi, v primire primit cadou dar secret stare civilă sărman viclenie doxologie ofrandă glorie mărire glorie glorifica pe Dumnezeu, v dogmă indice semn dram puţin încerca, v încercare servitor valet dărui, v arc preamări, v

dhuxisescu, dhuxisiri, dhixisitu dhuxitu dhuxusescu, dhuxusiri, dhuxusitu dhyeacu dhyeafuru dhyeafuru dhyeamandi dhyearâ dhyearyu dhyeatâ dhyeavâsi dhyeavâsi dhyeavâsi dhyeavatu dhyeavatu dhyeaveranu dhyeaveranu dhyeaveru dhyeaveru dhyeavulii dhyeavulu dhyiuvâsescu dhyivâsescu di di di di aver diacutotalui di-a-cu-totalui diaghinealui di-alaga di-aljiumtrea di-althea di-a-lungului di-anda di-anumirea di-anvâligalui di-apoia di-ayie di-ayii dibinâ dicara dicara dicâtu dicâtu

preamări, v preamărit preamări, v diacon interes profit diamante gologan răzor testament cuminecătură grijanie împărtăşanie călător trecător asistent secund asistent secund drăcie diavol citi, v citi, v de decât din întradevăr tot, de integral deabinelea fuga dealtminteri întradevăr de-a-lungul de când umăr, pe de jur împrejur apoi abia iute total deci după ce decât totuşi

dicunjearu dicunjii dicutotu didimarcu didimarcu didindi diftilidhi dighiosu digosu dihalâ dihamin dihanjiu dihtur dihtur dijgljinu, dijgljinari, dijgljinatu dijgljinu, dijgljinari, dijgljinatu dijgljinu, dijgljinari, dijgljinatu dijiredzu, dijirari, dijiratu dikitoru dilbideru dilbideru dilealâki dilealu dilicatu diligiturâ dilii dimândâciuni dimândari dimândari dimândari dimândari dimândari dimândatâ dimândatu dimândatu dimându dimându dimari dimi dimi dimi dimi dimineatsâ dimneatsâ dimultu

cerşetor cerşire total geamăn gemen dincolo+B6223 degetar jos, de jos, în jos rămuros furcă călduţ călduţ arătător indicator dejghina- desprinde ramură detaşa separa jerui -răscolirea focului inteligent derbedeu vagabond anunţ anunţător la mezat delicat rază liber recomandare cerinţă condiţie ordin recomandare rugăminte comandă comandat recomandat ordin recomanda, v îngrijire din moment ce de vreme ce deoarece întrucât dimineaţă dimineaţă dedemult

din dinâ dinâcali dinâcali dinafoarâ dinâindi dinâinti dinânti dinanumirea dinâoarâ dinâoarâ dinâoarâ dinapadiha dinapadiha dinapandica dinapandica dinapandica dinâparti dinâpoi dinâpoi dinâpoi dinâsescu, dinâsiri, dinâsitu dinâsescu, dinâsiri, dinâsitu dinâuntru dinclo dincoa dincoatsi dindi dindisescu dinga dingari, digatu, dingâturâ dinghiosu dinglo dingoa dininti dinjicâturâ dinjicu, dinjicari, dinjicatu dinjicu, dinjicari, dinjicatu dinjicu, dinjicari, dinjicatu dinsâz dintacu dintacu dintanâ dintâne dinti

din credinţă dintr-o dată imediat de afară înainte înainte dinainte pe umăr dintr-o dată dintrodată imediat brusc neaşteptat brusc neaşteptat neaşteptat, pe neaşteptate dincolo dinapoi în dos spate, la rezista, v sprijini, v dinăuntru dincolo dincoace dincoace dincolo rezista, v doldora dumicare vale, la dincolo dincoace dinainte dumicătură dumica, v mărunţi, v sfâşia - de durere, v necredincios mânz mânz de doi ani plisc cioc dinte

dintrâ di-oarâ diospras diospratsi dip dip dip dip ma.. dipârtari dipârtaticu dipârtaticu dipârtatu dipârtatu dipârtatu dipârtedzu diparti dipârtosu diperu dipi dipinari dipinâtoru dipinatu dipinâturâ dipirari dipirari dipirari dipiratu dipiratu dipishescu, dipishitu, dipishiri di-pistaneu dipozitu di-pri-apoia di-pri-suprâ di-pri-suprâ dipriunâ dipriunâ dipriunâ dipriunâ dipriunâ dipriunâ dipu dipunu, dipuneari dipusu dipusu dira

dintre de mult doisprezece doisprezece de loc detot foarte cel mai... depărtare depărtare îndepărtare depărtat îndepărtat înstrăinat îndepărta, v departe îndepărtat decât decât depănare depănător depănat depănătură depărare - smulgere de păr desperare văitare derărat - cu părul smuls desperat înghiţi, v de prisos depozit apoi de prisos de-deasupra împreună întotdeauna întruna- timp laolaltă mereu totdeauna după coborâ, v abătut coborât în voie

dira dirce direcu direptu dirin dirin, dirinari, dirinatu dirin, dirinari, dirinatu dirin, dirinari, dirinatu dirin, dirinari, dirinatu dirmani dirmani dirmani dirmi dirmi dirveni dirveni dirveni dirvingi dirvishu disa disâ disagâ disbaiur, disbâirari, disbâiratu disbârâiturâ disbetu disbilescu, disbilari, disbilitu disbiliturâ disbiliturâ disbitari disbitatu disbitâturâ disbuljitsari discâcârari discăcăratu discâcârâturâ discacăru discâceari discâceatu discâcioru discâciros discâcitoru discaciu discairu discâlicari discâlicatâ

liber furtună stâlp drept prăpăd epuiza, v istovi, v sfâşia - de durere, v zbuciuma, v leac remediu vindecare de vreme ce din moment ce barieră defileu trecătoare vameş derviş - călugăr musulman dânsa jumătate desagă deşira, v deşirare dezbate, v descoji, v belitură jupuitură dezâmbătare dezâmbătat dezâmbătare desbrobodire răscăcărare răscăcărat răscrăcănare răscrăcăna, v descâlcire descâlcit pieptene neâncâlcit pieptene rar descâlci, v desface caierele, v descălecat descălecat

discâlicâtoare discâlicatu discalicu discâlnedzu discalnu discâltsari discâltsatu discaltsu discaltsu discântari discântatu discântâturâ discânticu discântu discârcari discârcatu discârcâturâ discarcu discârfusescu, discârfusiri, discârfusitu discârfusescu, discârfusiri, discârfusitu discoapiru discoasiri discosu discosu discosu, discuseari, discusutu discreashtiri discrescu discriscutu discufusescu discufusiri discufutu discultsu discultsu discultsu, discultsari, discultsat discumpâru, discumpârari, discumpâratu discumpâru, discumpârari, discumpâratu discupiriri discupiritu discurmari discurmari discurmu, discurmari, discurmat

descălecat, loc de descălecat descăleca, v slăbi, v desprinde, v despotcovire descălţat descălţa, v despocovi, v descântare descântat descântare descântec descânta, v descărcare descărcat descărcătură descărca, v descoase mintea, v scoate cuiele, v descoperi, v descoasere interoga, v scos din nou, v descoase, v descreştere descreşte, v descrescut descoperi capul, v descoperirea capului cap descoperit desculţ sărac descălţa, v răscumpăra, v răsplăti, v descoperire descoperit concediu odihnă odihni, v

discurmu, discurmari, discurmat disdaru disfacu, disfătseari, disfaptu disfacu, disfătseari, disfaptu disfacu, disfătseari, disfaptu disfacu, disfătseari, disfaptu disfacu, disfătseari, disfaptu disfacu, disfătseari, disfaptu disfacu, disfătseari, disfaptu disfashu, disfâsheari, disfâshatu disfoljiu disfunda, disfundari, disfundatu disfungu, disfundziri, disfimtu disgârdescu, disgârdiri, disgârditu disgulescu, disguliri, disgulitu dishă dishcântâ, dishcântadz dishcledzu, dishcljeari, dishcljiatu dishclisu dishclisu dishclisu dishclisu dishclisu dishcljidu, dishcljideari, dishcljisu dishcljidu, dishcljideari, dishcljisu dishcljidu, dishcljideari, dishcljisu dishcljidzâturâ dishcljitoari dishcljitoru - lâshcljitoru dishertu dishertu,dishirtatu, dishirtari dishkitoru - lâshcljitoru dishteptu dishteptu dishteptu, dishtiptari, dishtiptatu dishteptu, dishtiptari, dishtiptatu dishternu, dishtirnatu, dishtirnari dishtiptâciuni dishtiptâciuni dishtiptatâ dishutsu, dishutsâtu, dishutsâri disi disi disicari disicari

repauza, v desgăti, v deschide, v desface, v despărţi, v desprinde, v dezveli, v dizolva, v strica, v desfăşa, v deschide burduful, v desfunda, v îmbucătăţi, aluatul, v desângrădi, v dezgolire, v dânşii cântâtor deschide, v deschis deştept indiscret primitor sincer deschide, v înflori, v însenina, v deschizătură cheie răşchitor deşertat deşerta, v răşchitor deştept inteligent deştepta, v trezi, v dezaşterne, v inteligenţă perspicacitate trezie desuci, v dacă dânsele despicare spargere

disicatu disicatu disicâturâ disicu, disicari, disicatu disicu, disicari, disicatu disicu, disicari, disicatu disicu, disicari, disicatu diskeadicu, diskidicari, diskidicatu dislikescu, dislikeari, dislikitu dislikiturâ dislu dismânâ dismâritu, dismârtari, dismâritu dismurtsăscu, dismurtsari, dismurtsâtu dismurtu, dismurtsari, dismurtsâtu disnjierdu, disnjirdari, disnjirdatu disnjirdâtoru disnjirdosu disnou dispânticu, dispânticari, dispânticatu dispârtsâturâ dispârtsâturâ dispartu, dispârtsâri, dispârtsâtu dispartu, dispârtsâri, dispârtsâtu dispeaticu, dispiticari, dispiticatu dispeaturu, dispiturari, dispituratu dispeturu, dispiturari, dispituratu dispiducljedzu, dispiducljeari, dispiducljeatu

despicat spart despicătură crăpa, v despica, v sfâşia, v sparge, v despiedica, v dezlipi, v dezlipitură dânsul peşin divorţa, v dezmorţi, v dezmorţi, v dezmierda, v dezmierdător dezmierdător din nou despinteca, v despărţitură separaţie despărţi, v divorţa, v despetici, v desface în foi, v desface în foi, v despăduchia, v

dispindzuru, dispindzurari, dispindzuratu despânzura, v dispindzuru, dispindzurari, dispindzuratu desprinde, v dispituredzu dispituredzu displâtescu, displâtiri, displititu dispoljiu, dispuljeari, dispuljeatu dispuiatu dispuljiturâ dispurintu dispustusescu disputu, disputsâri, disputsâtu distimeli distimeli coşcovi, v desface în foi, v despleti, v despuia, v nemernic zdreanţă curăţa, v - vasele înainte de post odihni, v desâmpuţi, v basma batistă

distorcu, distoartsiri, distorsu distorsu distrâmtu distrâmtu distramu, distrâmari, distrâmatu distrângu, distrândziri, distresu distrângu, distrândziri, distresu distrângu, distrândziri, distresu distrimedzu distsingu, distsimtu, distsindziri distul distupu, distupari, distupatu disturi disturi disturu disu disucljedzu, disucljeari, disucljeatu disuflu, disuflari, disuflatu disufrâsescu, disufrâsiri, disufrusitu disumflu disuprâ disuprâ disusescu disveru disveru disvireadzâ disvocu, disvucari, disvucatu disvursescu, disvursitu, disvursiri ditrâ ditrâ di-tru ditu diucljeari diucljeatu diucljedzu diunâ diunâcali di-unâ-cali di-unâ-cali di-unâ-unâ di-unâ-unâ diunjeai divâgi divâgilâki divanâ, divanadz

destoarce, v dereglat destins nestrâns destrăma, v destinde, v destrânge, v relaxa, v destrăma, v descinge, v destul destupa, v destul suficient destul dânsul des-deochia, v dezumfla, v descreţi, v dezumfla, v deasupra mai sus des-logodi, v împăca, v împăcare însenina, v derăpăna, v odihni, v din pentru că dintru... din deochere deocheat deochea, v totdeauna dintrodată dintr-o dată imediat imediat totdeauna lume acuzator acuzaţie nărod

divanâ, divanadz divani divariga divarliga divarligala divu, divi dizbârnedzu, dizbârnari, dizbârnatu dizbrânedzu, dizbrânari, dizbrânatu dizgâ dizgârdescu, dizgârdiri, dizgârditu dizghinu, dizghinari, dizghinatu dizgiugu, dizgiugari, dizgiucatu dizgljetsu, dizgljitsari, dizgljitsatu dizgljinu, dizgljinari, dizgljinatu dizgoljiu, dizguljeari, dizguljiatu dizgropu, dizgrupari, dizgrupatu dizgrupâciuni dizlâcescu, dizlâciri, dizlâcitu dizlâciturâ dizlâxescu, dizlâxiri, dizlîcsitu dizlegu, dizligari, dizligatu dizlegu, dizligari, dizligatu dizlegu, dizligari, dizligatu dizmâlâratu dizmalu, dizmâlari, dizmâlatu dizmatsu, dizmâtsari, dizmâtsatu dizmeasticu diznâirâescu, diznâiriri, diznâiritu diznău diznău diznjerdu diznjerdu, diznjirdari, diznjirdatu diznjirdâciuni diznjirdâtoru diznodu, diznudari, diznudatu diznou diznou diznudâturâ dizvâlescu, dizvâliri, dizvâlitu dizvâlescu, dizvâliri, dizvâlitu dizvâlitu dizvârtescu, dizvârtiri, dizvârtitu dizvârtescu, dizvârtiri, dizvârtitu dizvescu, dizvishteari, dizviscutu dizvetsu

prost divan în jur în jur în jur uriaş descinge, v descinge, v margine de postav dezgrădi, v dejghina, v desjuga, v dezgheţa, v dejghina, v descoji, v dezgropa, v dezgropare limpezi, v limpezitură dezbrăca, v confesa, v dezlega, v rezolva, v destrăbălat destrăma, v scoate maţele, v descurca, v des-supăra, v din nou iarăşi dezmierdare dezmierda, v dezmierdăciune dezmierdător deznoda, v din nou iarăşi nod dezlegat dezvălui, v dezveli, v dezgustat desfăşura, v dezvârti, v dezbrăca, v dezvăţ

dizvetsu, dizvitsari, dizvitsatu dizvocu, dizvucari, dizvucatu dizvocu, dizvucari, dizvucatu dizvocu, dizvucari, dizvucatu dizvulusescu doagâ doagâ doagâ doagâ doahâ doamnâ doarâ doarâ doară doară doari dobru dobruljeacu docâră dociu dodâ dodâ dodâ dohi dol doljiu domâ dominâ domnu domnu domnu domnu donci donuri dormu doru doru doru doru doru doru doru doru dosâ dospră

dezobişnui, v naşte, v sfâşia, v smulge, v despecetlui, v cergă doagă, de butoi plapumă velinţă ascunziş stăpână cadou har cadou har zestre blajin liliac ghindă bastard dodă soră mai mare verişoară mai mare ascunziş invidie duios palat domino, joc boier domn stăpân turc izmene izmene dormi, v dor dori, v dorinţă durea, v durere iubire nostalgie pasiune curvă doisprezece

dosprădzatsi doisprezece dospratsi doisprezece dotu de fel - negaţie dotu de tot - negaţie dotu deloc dotu nici doxâ mărire drâclă tumbă drâcoanj drăcoaică drâcosu drăcos dracsâ drăcoaică drâcsescu, drâcsiri, drâcsitu îndrăci, v drâcsescu, drâcurii, drâcuitu îndrăci, v dracu drac drâcurescu diabolic drâcurii drăcie drâcurilji drăcie drăcurosu drăcos drăcusescu, drăcusiri, drăcusitu îndrăci, v drăcushu drăcuşor dragumanu dragoman draicâ reziduu de unt drâmă ramură drâmbalâ scrânciob drâmbâlâsescu, drâmbâlâsiri, drâmbâlâsitu legăna, v dramnâ drapnâ drâshcljeauâ drâshtealâ drâshtealâ drashtolinâ drâtseascu drâyâsii drăyatu drăyatu drâzgâ dreptu drihea driptati driptâticu, driptâticâ driptâticu, driptâticâ driptâticu, driptâticâ driptâticu, driptâticâ drugâ broboadă broboadă pas dârstă piuă deşeu drăcesc ghereta de pază pândar paznic tufiş drept adevăr, în dreptate drept echitabil just pe drept, pe dreptate furcă de tors

drugu drumu dubâracu dubârai dubecu dubeki dublâ dubloanâ dublu dubracu dubruljeacu ducâ ducâ ducâ ducâturâ ducâturâ ducheani ducmen ducu dudâ dudii dudii dudu dudu dudusheanâ dugani dugaru dugoarâ dugră, dugradz dugurescu, duguriri, duguritu dugurită dugurosu duhu duhu dui, duiu duiaru dukeană dukeană dukeani dukeani dukescu, dukiri, dukitu dukescu, dukiri, dukitu dukiri dukiri dulai

fus drum liliac farsă piua pt cafea - din piatră, lemn piua pt cafea - din piatră, lemn monedă de aur dublon - monedă austriacă de aur dublu pădure liliac- animal ducă ducere dus ducere dus prăvălie galben duce, v dudă duduie porumbel sălbatic dud ulcior mireasă prăvălie dogar dogoare puşcă dogori, v nerăbdare dogoritor duh respiraţie doi de treflă gologani magazin prăvălie magazin prăvălie înţelege, v simţi, v înţelegere simţire târcoale

dulâmă dulapi, dulăki dularu dulbenu, dulbeni dulberu, dulberă dulberu, dulberă dulberu, dulberă dulbii dulgheru dulii duljeatu duljeatu duljeatu dulmă dulmeciu dulmiciu dultse dultseami dultseami dultseatsă dultsi dulumă dulumiciu dumani dumani dumatâ dumatâ dumba dumba dumbâră dumei dumeni dumnami dumneashti dumnescu dumnescu dumnescu dumnidzâlji dumnidzăscu Dumnidzău dumnilji dumusharu, dumusharcu dumusharu, dumusharcu dumusharu, dumusharcu dumusharu, dumusharcu

haină scurtă din blană, boierească dulap gologan batic de doliu fermecător frumos foarte încântător ochean tâmplar carafă nefericit nenorocos sărman haină scurtă din blană, boierească hăinuţă hăinuţă dulceaţă dulceaţă prăjitură dulceaţă dulce haină scurtă din blană, boierească hăinuţă ceaţă fum roşie - legumă tomată otova prostănac tamburină cârmă cârmă boierime domneşte domnesc domni, v stăpâni, v divinitate dumnezeiesc Dumnezeu domnie blând casnic inocent liniştit

Duna dundurmă dundurmai dunjeai dunjeauâ dupâ dupâ-nâsâtoru dupcâ duplu dupu durdu durdursescu, durdursiri, durdursitu durduru dureari dureari durecu duri duri durimi durin durirosu duriu durnjiari durnjiri durnjitu durnjitu durnjitu durusescu, durusiri, durusitu durusitu durutu durutu durutu dushcu dushec, dusheki dushmană dushmânilji dushmanu dusu dusu dusu dutseari duvai duvaleti duvali duvleti, duvlets

Dunăre îngheţată îngheţată lume lume după următor galben mare dublu după durduliu umple doldora, v zvăpăiat durere suferinţă stâlp destul suficient durime roib, ca dureros roib, ca adormire dormire adormit dormit gură-cască dăriu, v dotat doritor iubitor tandru păr, specie saltea boală de oi duşmănie duşman dus mort plecat ducere rugăciune podoabă podoabă stat

duyani duyeanu duyrâmâgi duzeni duzeni duzi duzi duzi duzinâ duzinjearcu duzinjearcu dyeatâ dyeatâ dzâcâ dzâcâ dzâcâturâ dzâcu dzacu, dzâtseari, dzâcutu dzâcutâ dzâcutu dzadâ dzadâ dzadila dzâdosu dzâdzâescu, dzâdzâiri, dzâdzâitu dzâfnosu dzâfnosu dzâgâdescu dzâgâdescu, dzâgâdiri, dzâgâditu dzâgâdiri dzâgâditu dzâli dzamâ dzamarâ dzâmarâ dzâmos dzânâ dzandzâ dzandzâ dzândzâvosu dzândzâvosu dzândzosu dzângârră dzangrâ dzânu, dzânj

prăvălie tutun tâmplar acord ordine adaptat neted potrivit duzină adaptat armonios diată testament spusă vorbă zicătură zice, v zăcea, v zacere bolnav opaiţ zadă - lemn de pin pt aprins focul fricos zadă, cu zâzâi, v arţăgos ţâfnos ascunde, v rătăci, v ascunde, v ascunde, v zile zeamă caval caval zemos zână arţag temperament arţăgos certăreţ arţăgos liră zăvor demon

dzânu, dzânj dzânu, dzânj dzâpi dzâpitu dzâpitu dzardzacuki dzardzavuli dzârdzeali dzari dzaru dzâru dzâsu, dzâsâ dzâtseari dzâtseari dzatsi dzâtsiri dzâtsiri dzâuâ dzeaditu dzeadziru dzeadziru dzeadzitu dzeaminu dzeamiri dzeamitu dzeanâ dzeanâ, dzeani dzeanâ, dzeni dzeditu dzemu, dzeamiri, dzeamitu dzendzeru dzenuri dzenuri dzeru dzidzeru dzidzinari dzidziratu dzidzirâturâ dzidzirosu Dzidzirushu dzidzitaru dzidziticu dzif, dzihi dzigurescu dziguriri

geniu rău spirit rău difterie crăpet tuse naiba naiba zarzără zare naiba zer zis, zisă zăcere zicere zece zacere zicere zi deget degera, v ger mare deget geamăn gemere geamăt colină sprânceană deal deget geme, v greiere coline dealuri ger greiere degerare degerat degerătură geros Gerilă degetar degetul cel mic ochi - peioratif castra, v castra, v

dziguritu dzimeari dzindzii dzindzinaru dzindziru dzinicâ dzinicâ dziniracu dziniri dzinosu dzinosu dzinu dzinucljiu dzirdzeljiu dzoyiur dzugranâ dzuuâ dzuuâ

castra, v gemere gingie greiere greiere colină mică deal mic ginerică ginere deluros sprânceană geniu genuchi cercel viezure pieptene cu dinţi rari zi ziuă

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

E

Armãnã e e e e ea eclesiaris edec edec edepsâzlâki edu efcul efcula efculii efculipsescu, efculipsiri, efculipsitu efculipsescu, efculipsiri, efculipsitu efendim efharistii efhâristisescu, efhâristisiri, efhâristisitu efharisto efheli efsevis eftihii eftihipsescu, eftihipsiri, eftihipsitu eftinâtati eftineatsâ eftinii eftinipsescu, eftinipsiri, eftinipsitu eftinu efurii efurii efurlâki efurlâki efuru efuru egiptean egu ehli da iar sau şi ea paracliser edec trântor ticăloşenie ied uşor uşor uşurinţă facilita, v uşura, v domnule mulţumire mulţumi, v mersi maslu smerit fericire ferici, v ieftinătate ieftinătate ieftinătate ieftini, v ieftin administraţie eforie administraţie eforie administrator efor misir arici înşelător

Română

ehtru ehturu ela elbeti elefandu elefterii elefthiru elefthirusescu, elefthirusiri, elefthirusitu elefthirusescu, elefthirusiri, elefthirusitu eleimosini elenu elinu elmai elpidhâ elpisescu, elpisiri, elpisitu elu em embistimenu embistusini emburipsescu emburipsescu emburiu emburlâki emburlâki emburu emri endec endolii eneryii eneryisescu eneryisiri entipusi enurii epanastatu eparhii epidhi epidhimii epin epin episcopat episcopu episcupii epistatu

duşman duşman vino! poate elefant libertate liber elibera, v libera, v pomană cerb păgân guler de vulpe speranţă spera, v el şi confident încredere comercializa, v negocia, v comerţ comerţ negustorie comerciant ordin groapă poruncă energie activa energic, v stăruire impresie enorie revoluţionar eparhie fiindcă epidemie de laudă de mândrie episcopat episcop episcopie supraveghetor

epitafiu epitidhiu epitrop epitrupii ergi ermu ermu ermu ermu ermu ermu ermuxescu ermuxiri erotipsitu eryi eryu eryu escu eshâ eshâ estă estanu estanu estu esu esu esu etâ etâ etâ etâ etâ etâ etâ etâ etepsâzu etimâsescu, etimâsiri, etimâsitu etimâsii etimu, etimâ etimu, etimâ etmu, etmâ etmu, etmâ Eusfor evâ evashcu, evashcâ

epitaf abil epitrop epitropie probitate dezolat nefericit pustiu pustnic retras singiratic pustii, v devastare amorezat demnitate invidie presimţire fi, v asemănare egalitate aceasta anul acesta estimp acest apare, v ieşi, v termina, v eternitate împrejurări lume odată secol timp veac viaţă ticălos pregăti, v pregătire gata pregătit gata pregătit Scaraoţchi înşelătoare domol

evashcu, evashcâ evil, evilâ evlavii evlavii evlaviosu evluyii evluyisescu exafnu, exafna exafnu, exafna exafnu, exafna exarhatu exarhii exarhu exetase exetase exiyisescu exiyisi exiyisitu exudu, exudi exumuluyii exumuluyisescu exurii exusii

încet uriaş evlavie pietate evlavios binecuvântare binecuvânta, v inopinant neaşteptat subit exarhat exarhat exarh - inspector bisericesc examen investigaţie explica, v explicaţie explicat cheltuială confesiune confesa, v exil autoritate

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

F

Armãnã fabricâ facâ fâcâtoru facu facu facu facu facu facu facu facu facu facu înclo facu pâradz facu pâzari fădzetu fâdzimi fafaljearu fafuta, fafutanj fagâ fagu fai fai, făi fakilu falâ falâ falâ falâ falcâ fâlcari fâlcâryiotu fâlcetâ fâlescu falimentu fălit fâljioru fâljiursescu fâljiursiri

Română fabrică faptă făcător coace, v comite, v fabrica, v face, v naşte, v produce, v realiza, v transforma, v valora, v apuca întracolo, v costa, v tocmi făget făget flecar fomf jir fag mâncare vină plic fală glorie mândrie orgoliu falcă grup de câteva zeci de familii membru de fălcare cuţit de cizmar făli, v faliment fălos umflătură mofluzi, v faliment

fâljiursitu fâlosu fâltacâ fâltacu fambricâ fambricantu familitu fanâ, fani fanâ, fani fanâ, fani fânari fânâtescu, fânâtitu, fânâtiri fanaticu fanatizmo fândâcu fândâcu fândâcu fândaki fândâsii fândâxescu fândâxiri fândâxiri fândâxitu fândâzii fandazmâ fandazmâ fândecu fandi, fandzâ fanelâ fanfaronu fânico, fânicadz fânico, fânicadz fânico, fânicadz fânico, fânicadz fânico, fânicadz fanirâ fanirâ fânirusescu fânirusescu fânirusescu fânitescu fântânâ fântânaru fântâneauâ fântânelâ

mofluzit fălos băşică schioapă fabrică fabricant cu familie mare aspect faimă renume felinar sătura, v fanatic fanatism anus cur glonţ mănuchi fantezie mândri, v imaginare închipuire prezumţios fantezie fantazmă fantomă glonţ valet - la cărţi flanelă fanfaron asasinat bătălie carnagiu măcel masacru făţiş vizibil apărea, v arăta, v prezenta, v sătura, v fântână fântânar fântânea ventuză

fântânicâ fântânici fântânjioarâ fantasi fanuminu fanuminu fanuminu faptâ faptu faptu faptu faptu faptu faptu faptu fâpturâ far farâ farâ fârâ fârâ farafurâ fârâmiturâ fârasi farcâ fârce fârfâljiushi fârfârescu fârfâriu fârfaru, fârfarâ fârfudâ fârfulâ fari fari fâricari fârinâ fârinaru fârinosu farki farki farki, ari fârmâcari fârmâcatu farmâcu fârmacu

fântânică fântânică fântânioară fantazmă arătos falnic fălos faptă căcat devenit făcut farmec împlinit născut vrajă făptură farmec neam trib fără fără palavragiu fărămitură făraş deosebire perie fetişcană flecări porţelan flecar capriciu tânără amorezată complet total potcovire făină făinar făinos diferenţă distincţie deosebi, v otrăvire otrăvit otrăvi, v plantă veninoasă

fârmacu fârmacu fărmacu fârmacu, fârmaţi fârmacu, fârmaţi fârmâcusescu fârmâkirosu fârmaţi farmazon farmazon farmazon farmazon farmazon fârmintu fârmitu farmu fârnu farsi fârtâtliki fârtâtliki fârtâtsâlji fârtâtsâlji fârtatu fârtatu fârtatu fârtatu fârticu fasâ fasâ, fasi fâsârii fashano fâshcalâ fâshcatâ fashi făshi fâstacâ fâsulji fasuljiu fatazâ fatigei fatsâ fatsâ fatsâ fatsa groasâ fatsâ lai

otravă amărăciune venin necazuri supărări otrăvi, v veninos amărăciune disimulat francmason înşelător perfid seducător frământa, v frământa, v fărâmiţa, v frâu perfect camaderie colegialitate camaderie colegialitate camarad cavaler de onoare coleg fărtat fărtat-diminutiv guguştiuc porumbel sălbatic tapaj fazan schioapă şchioapă + 15 cm faşă fâşie fisticuri fasole fasole ursitoare depravat aspect culoare faţă nesimţit nemernic

fâtseari fatsiri fauâ fauâ favâ favricâ favricantu favru favru favuru favuru fâyă fâyă fâyurâ feaminâ feaminu, feaminâ fearicâ featâ featâ mintea fedi felisescu feneri ferari, facu fesfesi fesi festâ festâ festi fetu fetu fetu fetu fetu fetu mari fexi fheacâ fialâ ficioru ficiră, ficiroanj ficiu ficiuracu ficiurami ficiurami ficiurangu ficiureashti

facere facere fasole linte bob fabrică fabricant faur fierar faur fierar escroc mâncător mare mâncărime femeie feminin ferigă fată înţelege credinţă folosi, v felinar difuzat arţăgos fes farsă petrecere beretă băieţel copil mic face pui, păsările făt făta, v flăcău lumină farsă butelie fecior sărman pitic - om puţin crescut adolescent copii mulţi tinereţe copilandru copilăreşte

ficiureaţâ ficiureaţâ ficiurescu ficiuricu ficiurilji ficurinâ fidanâ, fidănj fidânlâki fidanu, fidănj fidanu, fidănj fidanu, fidănj fide fifu figiurâ figurâ fikiri filâ filadhâ filâkii filanthropilji filanthropu filaryirii filaryirii filaryiru filaryiru filcu fildishinu fildishu fileanu fileanu filgeanâ filgeani filie filigeanâ filii filii filikii filinaru filipsescu, filipsiri, filipsitu filipsescu, filipsiri, filipsitu filipsescu, filipsiri, filipsitu filisescu, filisiri, filisitu filisescu, filisiri, filisitu filjioarâ filjiu

copilărie tinereţe copilăresc copilaş copilărie vatră vlăstar ţinută voinicească flăcău vlăstar zvelt fidea pitic - om puţin crescut figură figură raţiune filă caiet puşcărie filantropie filantrop avariţie zgârcenie avar zgârcit liber elefant fildeş cutare cutare ceaşcă ceaşcă amiciţie ceaşcă bucată felie închisoare felinar ospăta, v servi mâncare, v trata cu mâncare, v folosi, v profita, v fluier soc

filoloyu filomelâ filoni filotimu filotimu filotimu filozofu filu, filji filuluyii filundi filunikii filunikii filureauâ filutimii filutimii filutimisescu filuzufii fimiridhâ fineri finge fingidhu fingitu finje finu, finâ fiongu fiongu firă firă firadhâ firadhâ firaonu firaunlâki firaunu fireastâ firescu firfârushu firfiredzu firfiridzari firfiriţâ firidâ firidâ firidhâ firige, firigeadz firisescu firisescu

filolog privighetoare odajdie darnic galanton generos filozof elefant filologie voluntar ceartă dispută tei, pădure de dărnicie generozitate dărui, v filozofie ziar felinar băţ opaiţ opaiţ băţ fin - adjectiv fundă pompon lipsă pierdere lipsă pierdere perfid infamie perfid fereastră feri, v băieţandru foşni, v foşnet fetişcană fantă fereastră fereastră haină turcească de damâ împuţina, v lipsi, v

firisescu firisescu firisescu firisiri firisitu firisitu firitâ firitsimi firizâ firizâ firliciu firmâ firmani firmintu firmitu fisheki fishicu, fishitsi fishturâ fisi fisi fisi fisicâ fisico, fisicadz fisico, fisicadz fisikii fisiunumii fistike fistulâ fisuljiu fisuljiu fitadhâ, firădz fitaljiu fitaljiu fitami fitari fitaryio fitâtoari fitatu fitealjiu fitescu fitfai fitheauâ fiticâ fiticiu fitilji

pierde, v reduce, v scădea, v scădere pierdere, cu scăzut pază ferigă multă fantă fereastră bătător de unt firmă firman - ordin scris al sultanului frământa, v frământa, v cartuş cartuş ulceraţie caracter natură puţă natural fire natural fizică fizionomie fistic ulceraţie fasole fasole crăpătură fătare fătat fete multe fătare fete multe fătătoare fătat fătălău fetesc sentinţă juridică viţă tânârâ fetiţă fătălău fetişcănie

fitilji, fitilji fitiljiu fitipsescu fititsâ fitru fitru fitrusescu fitsâ fitsâ fitsitu fitu fiturişki fituriu fixescu fiyurâ fiyuratu fiyuratu fkeasidhi flamâ flamâ flamburâ flamburâ flamburaru flamurâ flamurâ flanelâ flanelâ flascutâ flautâ fleacâ fleacâ fleamâ flevâ flintâ fliscutâ flituracu flituredzu fliturisescu flituru flituru flituru, fliturâ Flivaru flivirosu floarâ floară

fitil fitil planta, v fetiţă colţ - sămânţă germen încolţi, v impertinenţă obraznică aghezmui, v chit - nu-ţi datorez niumic şoim fete multe lumina, v impresie fastuos impresionant fard flacără rază drapel flamură stegar drapel flamură flanelă pulovăr palmă flaut flacără rază flacără vână flintă palmă fluşturatic flutura, v înflori, v fâlfâit flutura, v fluture Februarie jalnic - de jale alb auriu floare

floari floari flocu florâ, flori flori floru florucanatu floyâ flucatu, flucatâ, flucats, flucati flucatu, flucatâ, flucats, flucati flucosu flucusescu fludhâ fludhâ fluiarâ, fluieri fluiri fluiru fluiru fluminu fluminu flurici flurii flurii flurii fluriţâ foali foali foali foami foamitâ foamiti foarficâ foarticu focâ focu focu focu focu focurusâ foki folâ folâ folâ folji foljiu

floare alb auriu floc floare alb auriu alb auriu sur cu capul alb arşiţă floc, cu miţos flocos întemniţa, v coajă pieliţă fluier galben - bănuţ fluier tibie mulţime puhoi gălbenior - bănuţ auriu colier de aur monedă de aur făină superioară burduf burtă foale foame foamete foamete foarfece forfeca, v boală contagioasă - erizipel fierbânţeală foc iute vioi certăreaţă cingătoare de piele buton - nasture nasture pastilă frunze cuibar

fora fora forimâ fortsâ fortsâ fortumâ, fortunj fortumâ, fortunj foru foru fosfuru Fota fotâ fotisescu fotisi frâmti frâmtseauâ frâmtu frâmtu frâmturâ frâmturâ frâmtura a cânticlui frâmtura a truplui Frâncu frândzâ frândzâ frândzâ frândzâ frândzâ frândzeari frândzescu frândzosu frangă franga - a la franga frangiolâ frangomină frangu frângu frângu Frângu frângu frângu frângu frângu frângu frângu

faţă, pe făţiş costum forţă putere frânghie încărcătură dusă de o persoană impozit piaţă publică fosfor Bobotează stofă inspira, v inspiraţie frunte sprânceană frânt înfrânt cotitură pe drum frântură modulaţie legănătură francez foi foi de carte frunză pagină ziar frângere francez, occidental fruzos fragă franţuzeşte franzelă - pâine franceză roşie - pătlăgea franc declin, a fi în diminua, v francez frânge, v îmbătrâni înfrânge, v învinge, v prăpădi, v rupe, v

frângu frângu calea frângu di aua frângu foamea frângu inima frângu nâpoi frângu nărli frangu-araftu frântseau frântselu frântsescu frântsescu frânu frâpsinami frâpsinetu frapsinu frashi frâshtuescu frâshtuiri frati frâticu frâticu frâtsâlji frâtseashti frâtsescu freamitu frecu, fricari, fricatu frencu Frengu freshcu fricâ fricari fricatu fricâturâ fricosu fricosu fricu, fricuiri, fricuitu fricuescu fricuiri fricuitu fricusheatu fridâ frigânatu frigânedzu frigu

slăbi, v coti, c tuli, v astâmpăra foamea, v întrista, v retrage, v umili, v croitor în stil apusean sprânceană furuncul europenesc francez frâu frăsinet frăsinet frasin făraş lovi cu biciul, v biciuire frate frate drag frăţior frăţie frăţeşte frăţesc freamăt freca, v zăvor francez proaspăt frică frecţionare încercat - fig frecătură fricos înfricoşător înfrica, v înfricoşa, v înfricare înfricat înfricoşat fereastră avântat zvânta, v frige, v

frigu, fridzeari, friptu frigurosu frimintu frintselu friptaljiu friptu friptu fripturâ frishtuitu fritsescu fromineatsâ fronimu fronimu fructu, fructi frumâ, frumi frumâ, frumi frumineatsâ fruminescu, fruminii, fruminitu, fruminiri frundidhâ, frundidz frundisescu frundisescu frundisescu frundixescu frundixescu frundixescu frundzâ, frundzâ frundzami, frundzănj frundzaru, frundzari frundzosu, frundzoasă frunge, frundzâ frunimadâ, frunimadz frunimeatsâ frunti, fruntsâ frunzâ frutâ, fruti fruti, fruti frutu, fruti fsatu, fsati fsheki, fsheki ftă, ftadz ftazmitcu ftehâ, ftehi ftexim, fteximi ftinâ, ftini

frige, v friguros frământa, v furuncul friptură fript prăjit friptură biciuit frăţesc purtare bună cuminte liniştit fruct lustru puf de lână purtare bună îmblânzi, v grijă îngriji, v ocupa de, v preocupa, v îngriji, v ocupa de, v preocupa, v frunză frunzet frunzar frunzos frunte purtare bună purtare bună frunte frunză fruct volan, la rochie fruct tranşee cartuş cuvertură de pânză pâine cu năut octoih - carte bisericească vină cap

ftinâ, ftini ftisescu, ftisii, ftisitu, ftisiri ftisi, ftisi ftisico ftisico ftisiri ftiuâ ftixescu ftixiri ftixit ftohi ftohu, ftohâ, ftohi, ftohi ftonu, ftonuri ftuhipsescu ftuihi, ftuihi ftunirosu ftunisescu ftunjearcu ftursescu fucâră, fucâroanj fucârami fucârescu fucârlâki fucâroanj fucosu fucurinâ fucurinâ fudulâki fuduleatsâ fudulescu fudulii fudulii fuduliri fudulitu fudulu fudulu fudzeari fudziri fudzit fudzitâ fufulescu fugâ fugâ fugari fugari

oală vină, a fi de - v oftică ftizie oftică greşire furcă de la vârtelniţă greşi, v greşire vinovat sărăcie sărac invidie sărăci, v octoih - carte bisericească invidios invidia, v invidios dura, v sărac săraci mulţi sărac, de sărăcie săracă bătrână focos vatră vatră cu foc fudulie fudulie fuduli, v fudulie orgoliu fudulire arogant arogant fudul fugire fugărire fugit fugă goli pe cineva de..., v fugă plecare fugărire plecare

fugaru fugatu fugatu fugu fugu fugu fuldzirâ fuldzirari fulgu fulidzini fuljeauâ fuljicu fuljinâ fuljinâ fuljinosu fuljioru fultacâ fultâcari fultâcatu fultacu fultacu fultâkedzu fultutiri fulunikisescu, fulunikisiri, fulunikisitu fumari fumari fumealji fumealji fumealji fumilitu fumitosu fumu, fumuri fumu, fumuri fumu, fumuri fundâ, fundi fundâ, fundi fundâ, fundi fundu fundusescu fundusescu fundusiri fundusiri fundusitu fundusitu

fugitif fugit plecat alerga, v fugi, v pleca, v fulgera, v fulgerare fulg funingine cuib foale mic burduf burtă burtos fuior şchioapă băşicare băşicat schioapă şchioapă băşica, v prăjină-furcă certa, v fumare fumat copii familie progenitură familist flămând fum funungine tsigară ciucure fundă moţ fund afunda, v înfrunzi, v înfrunzire scufundare înfrunzit scufundat

fundutosu fungaru fungaru funi funicadu, funicadz funico funico funico funico funico funico funipsitu funtânâ furacu furacu furami furari furatu furcâ furcaci furce furcudaru furculiţâ furcutashu furcutashu furduescu furduiri furduit fureashti furentselu furescu furescu furfuredzu furi-că furidzinâ furigâ furii furilji furishalui furisheauâ furishu furkisescu furlă furlă furlâki

stufos coş de fum horn funie rău asasinat bătălie carnagiu măcel masacru omor blestemat fântână haiduc tânăr hoţ mic hoţi mulţi furt furat furcă furcuţă perie hoţ furculiţă disc roată legăna, v legănare în mers înmândrit hoţeşte furuncul haiducesc hoţesc bate inima, v dacă funingine furnică galben - bănuţ hoţie hoţie costum hoţie îndrăci, v piruetă sfârlează hoţie

furlâki furliciu furnă, {furnadz} furnadz, {furnă} furnăgi furnaru furnicâ furnicâ furnicâ furnicami furnicu furnigă furnigă furnigi furnisescu furnisescu furnisescu furnitselu furnjii furnjii furnjii furnu furnuciu furnutselu furru fursatli, fursatladz furtâ furtatu furtatu furticari furtii furtii furtii furtii furtii furtii, câdzu furtikedzu furtsatâ furtsuescu furtsuiri furtsuitu furtu furtunâ furtunatu furtunatu

tâlhărie bătător de unt cuptor cuptor brutar brutar fiori furnică furnică furnici multe umple de furnici, v fiori furnică brutar apărea, v arăta, v prezenta, v furuncul cauză motiv pretext cuptor cuptor furuncul cuptor favorabil pliu cavaler de onoare fărtat forfecare âncarcătură încărcătură dusă de un cal, catâr încărcătură pe catâr povară sarcină insista forfeca, v fortsă mânia, v mâniere mâniat furt furtună furtună, lovit de nefericit

furtunosu furtunosu furtusescu furtusescu furtutire furtutiri furu furu furu furu furu furu furu, furi fusar fusaru fusati fuscâ fuscâlithrâ fuscâlitrâ fushcatâ fusheki fushicliki fushti fustâ fustanatu fustanatu fustâneauâ fustanelâ fustani fusu fusu futâ - participiul trecut futseascu futsiri futugraf futuyrafii futuyrafilji futuyrâfsescu, futuyrâfsiri, futuyrâfsitu fuveră fuvirii fuviros fuviros fuvirsescu fuvirsiri

furtunos impetuos âncărca încărca, v par-furcă la cort prăjină-furcă brigand fur, v fura, v furişa, v haiduc hoţ cuptor care face fuse fuse, care face tranşee băşică clăbuc clăbuc schioapă cartuş cartuşieră bâtă fustă falduri, cu pliuri, cu fustanelă fustanelă rochie fus picior fost - participiul trecut aghezmui, v aghezmui, v fotograf fotografie fotografie fotografia, v ameninţare ameninţare ameninţător înfiorător ameninţa, v ameninţa, v

fuvirsitu fuzmâ

ameninţa, v elan

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

G

Armãnã gaberu gabile gabile gâbjeu gâbunu, gâbuni gâburu gâburu gâburu gâciu gadafei gâdâifi gâdâlicu gâdâlitsu gâdicari gâdicu gâdilari gâdilicu gâdilu, mi gadu, gadz gâdzâmoiu gâdzâmoljiu gâdzoafâ gafâ gâgânjearu gâgânjiosu gâganu gaganu, gaganj gaganu, gaganj gâgâratsâ gâgâreatsâ gâgâredzu gâgâritsâ gâgi gâgoashi gaguru gâguru gai

Română carpen acceptabil posibil jep haină groasă cenuşiu gri sur ţap fruntaş catifea cataif - prăjitură din tăiţei însiropaţi, cu frişcă gâdila, v gâdilicios gădilare gâdila, v gădilare gâdila, b gâdila, v prunc sugar cocoşat ghemuit flanelă de lână necaz ros ros fruntaş grec laş căcărează căcărează gugăi, v - gâşte căcărează vreascuri gogoaşe castrat ţap jugănit cioară

găi gai, găi gâiarnushu gaidâ gâidâgi gaile gâile gairei, gaireti gaireti gaireti gaireti, gairei gâitânatu găitani gâlâganu gâlâgustâ gâlâitsu galantu galanu, galanâ gâlbadzâ gâlbâgiosu gâlbeatsâ gâlbidzăscu gâlbinari gâlbinari gâlbineatsâ gâlbinescu gâlbiniturâ gâlbinjioru gâlbinosu galbinu galbinu gâlbinushi gâlbinushi gălbinushu gâlbonjiu gâlbushu galea galea galea galguru galjeamanu, galjeamanâ gâljinâ Gâljinushi gâlmădz galonu, galoani

cioară ţigan ciorchine cimpoi cimpoier grijă lucios curaj efort emulaţie curaj găitănat găitan gologan lăcustă negru lucios galant câine negru gălbează gâlbejos - de gălbeaţă gălbează gălbeji - îmbolnăvi de gălbeaţă gălbinare icter gălbeneală - culoare gălbeni, v - vopsi galben vomitură galbenă gălbior gâlbiniu galben - culoare galben - monedă galben - monedă liră - monedî gălbiniu colorat pepene galben gălbenuş de ou agale domol încet verde închis colos găină Cloşca cu pui - constelaţie flăcări mari galon

galonu, galoani galu gamâ gamâ gamilâ gângâvetsu gângu ganguru gânji gânoju gantâ, ganti ganumâ garafilâ garameti garamitliu gârbă gârbaciu gârbu gârbuvu gârdeljiu gârdeljiu gârdinâ gârdinigi gârdinushi gardu gardu gârgâljeanu gârgaljiu gârgalu gârgâredzu gârgâriciu gârguljiu gâritsu garivaldu gârkinâ gârkinu gârmadz gârmadz gărmari gărmari gârmisescu gârn gârn gârneatsâ gârnetâ

grad negricios fâlcare familie cămilă gângav gângav verde închis vreascuri putrede om de nimic mănuşă cositor, de garoafă migală anevoios cadă bici furcă gârbov cârd turmă grădină grădină grădină gard obstacol grumaz foc cu flacără mare gâtlej susur, v zdrăngănici pt copii piatră rotundă bubă purpură scul mic de fire textile prun, specie de bani gologani bani gologani prăvăli, v colivă grâu făină de grâu clarinet

gârnetăgi gârnishoru gârnishu gârnitsâ gârnitsâ gârnjescu gârnu gârnu gârnuts gârnutsedzu, gârnutsari, gârnutsatu gârnutsicu gârnutsosu gârnutsu gârnutsu gârnutsu garoaflâ garofil garofiru gârtsuescu gârtu gâru gâru garufiljeatu garufiljiu garvano gârvanu gâscâ gâscu gâshnitsâ gâstânj gâstanji gâstânju gatu, gaturi gâtunjiu gâvanâ gâvânosu gâvojdu, gâvojdzâ gâvozdu gavrâ gavranu gâvranu gavru gavu, gavâ, gayi, gavi gavumarâ gâvunosu

clarinetist porumb fulger frontieră graniţă mârâi, v grâu grâu bob coş, a scoate pe faţă, v bobuleţ bubos bob bubă grăunte garoafă calomfir calomfir răsuna, v colibă ciobănească colivă grâu calomfiriu calomfir ţesătură din lână corb mare gâscă gâscan omidă castană castană castan prunc sugar gutui scobitură în lemn scobit, lemn caielă - cui de potcoavă caielă - cui de potcoavă gaură corb mare corb mare carpen chior orbire zbârcit

gâvunu gâvusescu gazdu gazepi gâzepi gazetâ gâzetâ gazi gazonâ gazu, gazuri geaba geadei geadiu, geadii geadiu, geadii geagiu, geagi geahti geahtu, geahti geaize gealâ, geali geamală, geamali geamandanu geamantani, geamantănj geambashu, geambashi geambâzlâki geambazu, geambaji geamfesi, geamfesuri geamgiu geami geami geamii geamlâki geamu geanabetu geanămu geandaru geanu geapi gengâ gengâ gengâ, gendzâ gepi gheafru ghearyiru gheatru gheatsâ

excrement mare chiorî, v gazdă supărare supărare gazetă gologan gaz lampant promoroacă opaiţ degeaba şosea stricată - femeie zvăpăiată moş dorinţă vie varză permis, admisibil arţăgoasă ciufulită mintean - haină scurtă bărbătească mintean - haină scurtă bărbătească geambaş geambaşlâc - profesie geambaş mătase geamgiu fereastră geam geamie geamlâc geam trepăduş suflet jandarm suflet buzunar jaf pradă luptă buzunar dobanda mercur medic trai

gheatsâ gheauru gheavolu gheazâ Gheganu ghelâ ghelâgiu ghelindu ghelindu ghemi ghengâ ghengâ gherdu ghesu ghesucânatu ghesu-laiu ghevghiri ghideri ghiftâ ghiftami ghiftu Ghiftu ghigânescu ghigantu ghighiftescu ghigoru ghilandru ghilandru ghilandru ghilindescu ghiliru ghilishti ghimii ghimtâ ghimtâ ghimtuescu ghinâteatsâ ghincâ ghincalâ ghincalâ ghindâ ghineatsâ ghineri ghini ghintâ

viatsă gheaur diavol scrisa parte a unei monede Bulgar mâncare bucătar cilindru sferă frâu jaf pradă verde-albastru roşcat alb-roşcat negru-roşcat clădire din piatră nenorocire oală ţigănime lăutar Ţigan ghegănesc - albanezesc gigant ţigănesc piatră ponce cilindru cocoloş sferă rostogoli câştig ilicit deranjat luntre naţie popor pârâi, v bineţe pâlnie chingă greier ghindă fericire caro bine naţie

ghintâ ghintanâ ghinuescu ghinuescu ghio ghio ghio ghioă ghioă ghioă ghioam ghioam ghioam ghioarâ ghiocu ghioia ghioiam ghioli ghionâ ghioni ghioni ghionu ghioshani ghiosu ghioz-boiagi ghioz-boiagi ghirâkina ghirdapi ghirgalu ghirgefi ghirgheanâ ghirghen ghirghinâ ghirghiru ghiritâ ghiritsu ghirizu ghirnuescu ghismâ Ghismâciuni ghismedzu ghitâ ghitrii ghitrishcâ ghiu

popor plisc da bineţe, v saluta, v doar parcă pare-se că... doar parcă pare-se că... doar parcă pare-se că... viorea roib - cal brun-roşcat parcă parcă lac pingea ghionoaie - pasăre pingea pingea locuitorii din josul localităţii jos prestidigitator scamator şoim cataractă de râu roată gherghef fecioară - fată fecior simpatic strecurătoare boală de ochi fulger canal subteran cinsti, v dijmă Septembrie dijmui, v viţă de vie medicament leac viu

ghiubecu ghiubecu ghiucâ ghiuci ghiule ghiule ghiuleabiu ghiuleapi ghiulgiu ghiulsu ghiulvaracă ghium ghium ghiumacâ ghiumaciu ghiumbrucâ ghiumi ghiumiciu ghiumitsâ ghiumsâ ghiuralantâ ghiurdani ghiurdani ghiurdânitsâ ghiurdânitsâ ghiurghiuliu ghiurghiuvanu ghiurultâgi ghiurultii ghiurultii ghiushâreauâ ghiushtâ ghiushu ghiuvâsescu ghiuveciu ghiuvezi ghiuvrecu ghiuzdan ghivăr ghiveciu ghivezu ghivisescu ghivregu ghivregu ghizâ

piuă de piatră podoabă de cap dificultate părere de rău ghiulea ghiulea trandafiriu apă de trandafir giulgiu apă de trandafir plăcintă dulce tobă vas din cupru cositorit pt apă ibric ibric vamă vas din cupru cositorit pt apă ibric ibric măsură stambă înflorată colier salbă colier mic salbă mică încântător liliac - floare certăreţ gălăgie tapaj palmă pe ceafă palmă pe ceafă bunic citi, v ghiveci - pt flori roşu-închis covrig ghiozdan mâncare scumpă ghiveci - pt flori roşiatic citi, v covrig crud brânză

ghiză ghizai ghizapu ghizâreauâ ghizaru ghizeri ghizii ghizintii ghizirsescu giditsâ gifâ, gifadz gigantu gigive giglatâ gijve gijvei gilatu, gilatâ gilatu, gilatâ gileai gileatu gileatu gilepci gilepu gilitipsescu gilitu, giliti gilitu, giliti giliturâ gilvei gilvei gimandani gimbushi gimbushi gimbushi gimii gindârmă gindaru gindi, gindzâ gindosu ginemi ginsâ ginsâ ginsâ gintâ gintâ gintâ

amendă amendă apă tare brânză slabă brânză, care face plimbare ţesătură lucioasă antreu plimba, v nădragi glumă uriaş ibric pas ibric ibric călău rău - om lustru călău gealat încasator de taxa de oierit taxa de oierit masacra, v raza soarelui suliţă săgeată graţie şarm mintean - haină scurtă bărbătească ospăţ petrecere veselie geamie jandarm jandarm demon furios infern naţiune neam popor naţiune neam popor

giocu giocu giocu giocu, giots gioi Gioia gioni, gionj gioni, gionj gioni, gionj gioni, gionj gioni, gionj gioni-aleptu giopi girahu girime girimitisescu girimitsescu girimitsitu gisve giubă, giubi giucâreauâ giucari giucârii giucâtoru giucatu giudetsu giudetsu giudicari giudicari giudicatâ giudicatâ giudicatâ giudicâtoru giudicatu giudicu giudicu giudicu giudicu giudicu giudicu giufâ, giufadz giufcâ, giuftsi giugaru giugastru giugâtoru

dansa, v joc juca, v manta de lână joi Joimăriţa brav flăcău june viteaz voinic făt-frumos buzunar chirurg amendă amenda, v amenda, v amendat ibric haină lungă şi largă boierească jucărie jucare jucărie jucător jucat judecată tribunal judecare mustrare judecată proces tribunal judecător judecat aprecia, v certa, v cugeta, v judeca, v judecător mustra, v tărăboi creastă de cocoş vătrai jugastru - pom bou de jug

giugia, giugianj giugii, giugii giugiufcâ giugiunaru giugive giugu giugu giugu giuguescu giuiapi giumacu giumaeti giumaeti giumandani giumbâ giumbâ giumbră giumbră giumbushi giumbushi giumbushi giumcâ giumcâ giumetâ, giumets giumetru, giumertsâ giumitati giumiticu, giumiticâ giunacu giunacu giunami giunami giunami giunaru giunaru giunaticu giunaticu giuncu giuneali giuneali giuneapini giuneashti giuneashti giuneashti giuneatsâ giunelu, giuneauâ

pitic pereche moţ greier ibric jug suiş urcuş înjuga, v răspuns ciomag adunare comunitate mintean - haină scurtă bărbătească cucui umflătură cucui umflătură oapăţ petrecere veselie cucui umflătură jumătate darnic jumătate jumătăţică curajos viteaz bravură tineret vitejie tânăr voinic bravură tinereţe juncan bravură tinereţe jneapăn brav vitejeşte voiniceşte bravură voinicel

giunescu giungiula giungiunâ giungljeari giungljedzu giungljiu giungu giunopu giupâ giuphani giupu giurari giuraticu giuraticu giuratu giuratu giurgiunâ giuru giusta giusta giustu giustu giuvairgi giuvairgi giuvairi giuvairu giuvapi givarico gizâ glâburâ glâburosu glâcâ glâcâ glâcâescu glâcâiri glâcâit glâmi glâpuescu glar glâreatsâ glârescu glârescu glârescu glârilji glârimi

vitejesc razna razna junghi, durere de junghi, a avea - v junghi dureros juncan voinicel jupon muniţie anteriu jurare jurământ jurat jurământ jurat dandana jura, v exact precis exact precis bijutier giuvaergiu giuvaer giuvaer răspuns giuvaer amendă mocirlă de zăpadă noroios esofag gâtlej înfuleca, v hlăpăire hlăpăit rahat înfuleca, v prost prostie înnebuni, v prostesc prosti, v prostie prostii

glâriri glâritu glaru glaru-lishoru glarumarâ glârushcu glasu glâvânii glâvânii glibâ gljeatsâ gljemu gljetsu gljiciu gljiciu gljiciu gljimâ gljinaru gljindâ gljindurâ gljindurâ gljindurii gljioagâ gljiomu gljitsimcâ gljiurâ gloatâ glubescu glubudanu glubuescu glupu glutsiri goadâ goalâ goali goali goalishu goalishu goalji... di tseapâ goartsâ gofi, gohi gofu, goafâ, gohi, goafi gofu, goafâ, gohi, goafi gofu, goafi, gofuri

prostire prostit prost uşuratic prostie prostuţ ştire chepeng trapă pieptene rar gheatsă ghem gheatsă crud necopt verde - necopt glumă lin - peşte ghindă ghindă glandă ghindă multă ghioagă ghem pâine necoaptă zmeură gloată amenda, v aur, de amenda, v ţeavă clocire lovitură fleac fleacuri fleac golaş pleşuv foi de .... Ceapă pară ghete, fel de catriat scorburos şold

Gogu, Gogâ golinâ golinâ golji golnâ golnâ golu golu, goalâ, golji, goali golu, goalâ, golji, goali golu, goalâ, golji, goali golu, goalâ, golji, goali golu, goalâ, golji, goali gongalâ gonghisescu gongulâ gonjea gornâ gortsu gotca gră , gradz grâcicâ, ăn gradhu grâdinâ grâdinaru grâdiniciu grâdinushi grâditâ grâditâ grairu, grairi grairu, grairi graiu gramâ gramâ grămadâ gramarauâ grambelu grambo Grâmusteanu grâmustinescu grândini grandzâ grandzalâ grandzalâ grâneatsâ

poreclă pt armânj şi ortodocşi dată de albanezi colină creştet pleşuv fleac colină creştet pleşuv fleac gol - dezbrăcat gol - vid numai sărman singur neghină gângăvi, v neghină iute haină - palton păr - pom poarcă - joc carabină - armă cârcă, în grad grădină grădinar grădiniţă grădiniţă cetate oraş cuvânt vorbă grai carte literă grămadă piaza rea mire mire Grămostean grămostenesc grindină nimicuri nimicuri strugure sălbatec grâu

grangâ granitsâ grânitsâ grânitsâ grânu grânu grânutsu grâshtealâ grâshtealâ grâsicu grâsimi grasu gratsâ grâtsu, grâtsâ grâvâniciu gravano grea iasti iapa grea lâyoari greaiu greaiu greasâ greasi greasu greatsâ greatsâ greblu grebu, grebu, greghi, greburi gremu gremuru grendâ grepu grescu grescu grescu grescu grescu grescu greu greu greu greu nicukir greu somnu gribâ griblâ

creangă granitsă frontieră graniţă colivă grâu furuncul dârstă piuă grăsuţ grăsime gras greblă bucată ţesătură din lână ţesătură din lână gravidă este iapa gravă boală grai vorbă gresie gresie gras greatsă greutate râpă râpă perete povârniş râpă grindă undiţă chema, v grăi, v invita, v spune, v striga, v zice, v greu necaz penibil bogat gospodar adânc somn pieptene rar pieptene rar

gribosu gribuescu gricami grieatsâ grieatsâ griiu griju grimeljiu grimurâ grindinâ grindinari grindinat grindinat grindineadzâ gripu griri grishcâ, în grishti gritâ gritsosu gritu grivâ griveljiu grivu grivu grivu grivuescu grivuescu grivuitu grohtu grohutu grominu grondu gronu gropu gropu grosu grosu grozdavenu gruhtescu grumadzu grumadzu grumadzu grumbâ grumburu

cocoşat gheboşa, v greci mulţi greatsă greutate grai buturugă de zadă râpă râpă grindină grindinare grindina, ca - strălucitor strălucitor grindină bate, v undiţă grăire cârcă, în pleavă chemare greţos grăit coamă coamă cenuşiu gri sur cărunţi, v grisona, v cărunt fierbere în clocot hohot mere pădureţe mătase mătase îngropa, v săculeţ de bani gros piastru grăsuliu clocoti esofag grumaz laringe grămadă grămadă

grumuru grumuru grundâ grundzâ grundzâ grunflari grungi grunjeari grunjedzu grunjiu gruparu grupishti gualji gube, gubedz gube, gubedz gubesu gubilosu gucescu gucilii gudalgâ gudescu gudiljearcu gudiljearu gudurescu guduru gugea... gugea... gugeabashi gugeamite gugilescu gugiu gugiufoarticâ gugiulii gugoshu guguci guguci guguciu gugufcâ gugufci guguljeanâ guguljeanâ gugurari gugureciu guguredzu gugustari

grămadă grup bucată bucată tărâţă horcăială bucată grohăire grohăi, v bărbie gropar cimitir găoace boltă pafta gârbov boltit ghici, v creştet repede bucura, v gudurat gudurat gudura, v gudura, v cogeamite enorm primar cogeamite mângâia, v pitic urechelniţă vârf de arbore glonţ guguştiuc guguştuc ştiulete ştiulete ştiulete ciupercă mândruţă gângurire platan - fructul gânguri, v îmbrăţişare

gugustatu gugustedzu gugustescu gugutsâ guhticu guhtisădzu gulâciuni gulâciuni guldânecu guleaci gulescu gulescu gulescu gulici gulinâ gulinâ guliri gulisheanu gulishinari gulishinatu gulishinedzu gulishinedzu gulishinedzu gulitu gulivragâ guljeano gulubizdră gulucustâ gulugescu Gulugeu gulugustâ gulumeu guluvanu gumaradhâ gumoljiu gumoljiu gumuljiu gumuljiu gunâ gundu gunduluki gunealâ

sărutat îmbrăţişa, v îmbrăţişa, v narcis guturai tuşi, v goliciune nuditate musafir nepoftit floarea lui Hristos dezbrăca de tot, v goli, v jefui floarea lui Hristos colină deal gol golire golaş despuiere despuiat despuia, v fura, v jefui, v golit luncă somn - peşte nemernică lăcustă sta lângă foc iarna, v Ianuarie lăcustă excrement mare excrement mare grămadă de pietre bulz cocoloş bulz cocoloş haină îmblănită costeliv diurnă haină lunga (haină lungă de lână fără maneci, neagră pt femmei, albă sau neagră pt bărbaţi) manta de damă fără mâneci

gunealâ

gunelâ gunelâ gunosu gunusârescu gunusaru gunusescu gunusosu gunusosu gurâ gurabii gurahanu gurbii gurguleadzâ gurguleadzâ gurgulitedzu gurguljeatu gurguljitosu gurguljiu gurguljiu gurgureadzâ gurgureadzâ gurguredzu gurguru guritsâ guritsâ guritsu gurleadzâ gurleadzâ gurledzu gurledzu gurmadzu gurmadzu gurmadzu gurnâ gurnitsu gurnjedzu gurshoarâ guryitsâ guryitsâ gusacu gushi gushi, pi gushtiritsâ gushtiru

flanelă de lână (se pune sub cămaşă) manta de damă fără mâneci scârbă spoitoresc spoitor spoi, v dezgustător scârbos gură prăjitură uscată plângăcios mare prăjitură uscată chiorăi, v - maţele vui, v rotunji, v rotund rotund piatră rotundă toartă chiorăi, v - maţele vui, v susura, v susur guritsă pere rădureţe păr pădureţ chiorăi, v - maţele vui, v chiorăi, v guiţa, v esofag grumaz laringe bazin păr - pm grohăi, v guriţă ceafă greabăn gâscan gât cârcă, în guşteriţă guşter

gushturari gushturatu gushturedzu gushturitsâ gushturu gushuescu gushuescu gushuiri gushuitu gustosu gustu gustu gustu gustu gutunji gutunjitsâ gutunjiu guualji guvâ guvâleaci guvâlici guvatâ guvicâ guvici guvojdu guvojdu guvoru guvujdei guvunosu guvunu guvuzdei guvuzdeljiu guzgunipsescu guzgunu guzmoljiu

înrăutăţire înrăutăit irita ca un guşter, v guşteriţă guşter decapita gâtui, v decapitare decapitat gustos dispoziţie bună gust gusta, v plăcere gutuie gutuiţă gutui găoace gaură găurice găurice strachină din lemn găurice găurice caia cui de potcoavă cocoşat ghimpe găunos excrement mare ghimpe ghimpe scotoci, v scormonitor gem

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

I

Armãnã i i ia iabangiu iacâ iacmageai iadâ iadirâ iadiri iadirishu iahnii ialangiu ialani iamâ iamâ iamacâ iambulâ iambulâ iami iandzâ ianglâshi ianitsaru ianurâ iapâ iar iar iara iara iarâ iarâ iaran, iaranj iaranlâki iarbâ iarci iargi iarnâ iasamin iascâ

Română sau este sau strămutat guler şoim iadă iederă iederă iederă iahnie mincinos minciună jaf pâclă ibric pătură cuvertură perioadă de timp naiba eroare ienicer crâng iapă iar iarăşi iar iarăşi iarnă iarnă amant curvie iarbă mic şi frumos iaurt, vânzător de iarnă iasomie iască

iasi soarli iasmiu iaspiru iatâ iataganu iavaş iavaş iave iavea iavriu iazagi iazâki iboju ibozu ibrâsimi ibreti ibreti ibreti ibricu ibrishimi ică icano, icanadz ici icoanâ icri icunaru icunomu icunumii icunumisearicu icunumisescu icunustasu icusaru iczari idhei idhiomâ idhisi idhiu idhiumâ idhololatru idholu idhulatrii idhulatru idhulu idhyiu idipsâzu

răsări, v - soarele iasomie perspicace mamă iatagan domol agale iată iată păsărică secretar ruşine bozie soc fir de aţă răsucit exemplu de teroare teroare groază ibric fir de aţă răsucit sau vrednic deloc icoană icre iconar - fabricant, vânzător econom economie econom economisi, v iconostas icosar - monedă citaţie idee obicei ştire acelaşi caracter idolatru idol idolatrie idolatru idol acelaşi ticăloasă

idusescu iedu iehlâ ieri ieri iesu iesu iesu nafoarâ iesu nafoarâ ifculii ifculipsescu ifhăristisescu ifhii ifkeauâ ifkii iftihii iftinâtati iho iho ihtibari ihtibari ihtibari ihtisescu ihtisescu ihtizâ, ihtizadzâ ihtizai, ihtizăi ihtrilji ihtrilji ikishdo ilâcâ ilats ilea ileacâ ileaci ileagi ileagi ileakim ileami ileami ileani ileani ilecâ ilei ileki ileni

potrivi, v ied brad aieri ieri ieşi, v termina, v am scaun merge la wc uşurinţă uşura, v mulţumi, v binecuvântare binecuvântare binecuvântare fericire ieftinătate acompaniament ison consideraţie demnitate stimă ruina, v topi, v nevoie nevoie duşmănie ostilitate orice ştergar, de lână veniţi! sau parte leac leac doctorie aşadar verdict sentinţă sentinţă verdict ilic şiretlic ilic lighean

ili iliftirii ilikii iliumai, ilumăi iljeami iljeami iljeani iljeani iljedzu ilji, ii ilmâ, ilmadz ilmai, ilmăi ilpidhâ, ilpidz îlu ia n-gurâ imâ, imi imam imani imansâzu îmbairu îmbânatu îmbânedzu îmbâreatsâ îmbaru îmbaru îmbaru îmbaru îmbaru îmbetu îmbitâtoru îmbitâtsâlji îmbitatu îmbogru îmbogru îmbogru imbru imbrucci îmbugatu îmbulisescu imir imirami imireatsâ imiredzu imiripsescu imiripsiri imirominii

sau libertate etate intelectualitate sentinţă verdict sentinţă verdict rotunjire de şolduri, v şold guler de vulpe guler de vulpe speranţă îl vorbeşte de rău mamă hoge credinţă infidel înşira, v reînviat reînvia, v noroc bun bine, cu îndemână, la înşira, v norocos plin, din îmbăta, v beţiv beţie beţiv bătrân ghebos prostănac tolomac blând vameş bogat acoperi faţa, v blând blândeţe blândeţe îmblânzi, v îmblânzi, v îmblânzire dată

imnari imnaru imnatâ imnatâ imnaticu imnaticu imnatu imnatu imnâturâ imnu imnu împârjinedzu împârtâciuni împârtâciuni împartu împâturari impetigâ, impetidzi împiunu împlinu împradu împrânjescu împreunâ împrostu împrustatu împrustedzu împrustedzu împumuratu imuti imzai în inaciu inagilâki inagilâki inagilâki inagiu inanti inâtci inati inati inati inâtusescu înbulzinari înbulzinatu încaciu încalicu

umblare pedestru umblet umblat umblat umblet umblat umblet umblătură merge, v umbla, v bătaie a da, v divizare împărţire împărţi, v alergătură erupţie a pieli împăuna, v plin prăda, v atinge, v împreună picioare, în dezvoltat arogant a deveni, v ridica în picioare, v sumbru intenţie atestare în supărăcios îndărătnicie irascibilitate obstinaţie supărăcios înainte mânios supărare mânie obstinaţie înfuria, v buhăire buhăit certa, v încăleca, v

încaltsu încânescu încâniri incanu încapu încârcatu încarcu încârligatu încârlighedzu încârlighedzu înciornicu înciuvânjeatu încljegu încljiatu încljidu încljinâciuni încljinâciuni încljinâtoru încljinu încljinu încljinu încljisu înclo încredu încucinedzu încucutedzu încucutedzu încucutedzu înculea încurpiljedzu încurpiljedzu încurunu încusuratu încusuratu încusuratu încusuredzu inda inda indami îndârlu îndatâ indati îndhuplâsescu, înduplâsiri, înduplâsitu

încălţa, v geme, v gemere cel puţin încape, v plin încărca, v încârligat încârliga, v înconvoia, v întuneca, v cârn închega, v încheiat închide, v închinăciune salutare închinător moţăi, v închina, v ezita, v închis încolo încrede, v înţepeni de frig, v curaj a prinde, v înviora, v răţoi, v încolo îmbrăţişa, v înconjura, v cununa, v cocoşat ghebos încovoiat gârbovi, v des mereu înfâţişare îngâmfat ajutor ajutor dubla, v

îndhuplâsescu, înduplâsiri, înduplâsitu îndhuplâsescu, înduplâsiri, înduplâsitu indihaki îndirsescu îndisatu îndoi, îndoauâ, îndao îndregu îndreptu îndreptu, îndreaptâ îndreptu, îndreaptâ îndreptu, îndreaptâ indru îndrupâciuni induescu înduhaki îndultsescu îndultsitu îndupâratu îndupâritu înduperu îndzinucljedzu înfarmâcu înfricushatu înfricushedzu înfushtatu înfushtatu îngâlatu îngâlbidatu îngâtanu îngâtanu îngâtanu înghiosu Inglezu îngljetsu îngljimâ îngljinescu îngljitu îngrânji îngrânji îngreacî îngrecu îngrecu îngropu

împâturi, v plia, v hac, de jena, v îndesat, v câţiva, câteva pregăti, v direct aranjat dres, dreasă gătit intra, v reazem îndoi, v hac, de îndulci, v pleurezie sprijinit sprijinit rezema, v îngenuchea, v otrăvi, v înfricoşat înfricoşa, v supărat întristat, v murdărit frâu - cu frâul pus atenţie băgare de seamă grijă jos Englez îngheţa, v glumă, în glumi, v înghiţi, v discordie mârâială lene , a fi îndatora, v lene, a fi îngropa, v

îngucescu îngucinedzu îngusâ îngusosu îngusosu ini inii inimâ inimâ inimâ inimâ inimâ inimarcu inimarcu inimarcu inimarcu inimosu inimusescu inimushi inini îninti înj.... injioarâ înkeari înkeari înkerdu înkerdu înkisescu înkisescu înkismâ înkismâ înkismâsescu înkismâsescu înkismâtâricu înkismâtâricu înprapâ insa insafi insafi inshirâ arâurli inshiri inshitâ inshitâ, tu însirinatu însoru

ghici, v înţepeni de frig, v astm mâhnitor sufocant fibre brăzdar cord toi miez inimă curaj curajos inimos întreprizător viteaz inimos încuraja, v inimioară pace întâi mi-a.... inimioară negaţie tăgadă câştig noroc începe, v porni, v gelozie invidie gelos a fi, v invidia invidios gelos iute egal fără măsură milă revărsa, v ieşire terminare sfârşit, la înseninat însura, v

insu insu insush întânjea întânjiu întardâ întardâ intati întintu intiresu într.. intrari intratâ intratâ întreatsitâ întrebu întregu întribari întricu intru intru intru intru tu eryu întru... întrupusescu întrupusescu întsâpâlicosu întsâpâturâ întsâpâturâ întsâpulicosu întunearicâ întunearicu întunicâ întunicatu întunicatu întunicosu întunicosu întunicosu întunicu înturinâ înturtsescu inurii învapsu învârgosu învârligosu

ins însuşi însuşi întâia întâi încet târziu ajutor întins interes întru... intrare început intrat trecător întreba, v întreg întrebare hrăni, v intra, v pătrunde penetra, v bănui, v intre... încarna, v întrupa, v ascuţit înşţepătură intrigă ascuţit înnoptează, v întuneric întuneca, v întunecat trist întunecos sumbru obscur întuneca, v viscoli, v turcesc parohie nenorocit rotund arcuit

învârligosu învârtescu învârtushedzu înveastâ înveastâ noauâ înverigatu învescâminti învescu învescu învescu învescu înviduescu învingu învirinatu învirinatu învirinatu învupsescu înyiliciosu înyisedzu înzârzâlatu io io iodh ipâ ipaptu iparhii ipatu, ipati ipatu, ipati ipatu, ipati ipiryu, ipiryi ipodhiastoli ipolipsi ipolipsi iposhisi ipothisi ipsu ipsumâ ipu ipucrisii ipucritu ipuhii ipuhii ipuhondru ipuhreusi ipuhriusescu

încovoiat învârti, v învârtoşa, v nevastă mireasă înconjurat îmbrăcăminte învesti, v procura, v îmbrăca, v înveşmânta văduv a rămâne, v învinge, v amărât întristat supărat vopsi, v strălucitor visa, v înzorzonat eu mine iod arşic suspect eparhie ficat putere dorinţă sculă virgulă consideraţiune reputaţie promisiune afacere ipsos prescură arşic ipocrizie ipocrit ocazie oportunitate ipohondru obligaţie obliga, v

ipuhriutico ipuhundrilji ipuhundrisescu ipukimenu ipumunii ipupsii ipuptu ipuryiu ipuryo ipushisescu ipuyrafii ipuyrâpsescu ipuyrâpsescu irade, iradedz iradei, iradei iratâ, irati irati, irăts irbapi irbapi irbapu, irbaki irbosu irghilii irghilishu irinipsescu irinipsescu iriritsâ irmuxescu irmuxiri irmuxiri irmuxitu irmuxitu irnari irnatu irnedzu irnjii irnjitu irnjiu irnjiu, irnjii irushi irushi irusi irusi iryâlii isa isâ, isi

obligatoriu ipohondrie ipohondru a deveni, v persoană răbdare bănuială suspect minister ministru promite, v semnătură iscăli, v semna, v decret decret venituri venituri capabil competent competent ierbos herghelie herghelie, de linişti, v pacifica constelaţia pustii, v pustiire devastare pustiit singuratic iernat iernat ierna, v pustiu solitar deşert pustiu năvală iureş iureş năvală unelte egal dânsa

isafi isafi isapi isea ishala ishea îshi.... ishicu ishiri ishiri ishitâ ishitu ishitu isihâsescu isihâsescu isihâsescu isihii isihu iskeari iskeatu iskeatu iskedzu iskedzu iskinaru iskiu iskiu ismeru isnafci isnafci isnafi isnafi isnafi isosmâ isosmatâ ispapi ispati ispati ispati ispitu istindaki istirisescu istirisescu istirisitu istreti isturii

milă măsură socoteală direct cu vrerea lui Dumnezeu direct şi-l... arşic diaree ieşire ieşire revărsat ieşit calma, v linişti, v pacifica, v linişte liniştit nivelare aplatizat nivelat omorî, v nivela, v dansator mascat drept - plat neted negricios cu faţa palidă breslaş meseriaş breaslă societate comunitate logodnă logodnă ţesătură din lână chitanţă dovadă mărturie examen interogatoriu priva, v lipsi, v lipsit ocupaţie istorie

isu isu, isâ isu, ishi isusescu isusescu isusiri isusitu isusitu isusitu itârii itii itinu itipasa îts... itsi itsi itsido itsido itsindo itsindo iu iubricu iudo iugu iukishdo iukiumeti Iuliu iulmai iurgani iurganu iurnecâ iurnecâ iurnecâ iurushi iurushi iurusi iurusi iusescu iutagani iutayani iutsido iuva iuva-sh-iuva iuzmikearu ivlavii

ison egal dânsul logodi, v arvuni, v logodire aranjat gătit logodit asociaţie motiv orfan oricine îţi..... orice oricine orice oricine orice oricine unde ibric oriunde austru - vânt de sud oriunde tribunal Iulie samar lac plapumă exemplu model speţă iureş năvală iureş năvală logodi, v iatagan iatagan oriunde nicăieri de loc servitor evlavie

ivlaviosu ixiki ixurii iyienâ iyrasii iyrasii iyuminu izbâ izini izmâciuni izoti izoti izvuricu izvuru

evlavios lipsă exil igienă igrasie umiditate egumen beci permisiune cules de vie capabil în stare de izvoraş izvor

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

H

Armãnã hâbari hâbari hâbari hâbârseari hâbârsescu hâbârsit habinâ, habini habinu habinu habinu hâboatâ haca hadhyearcu hadhyi hadum, hadunj hagibâ hâgilâki hâgilâki hâgilâki hagiu hahâ hahâ hahamu hâiati, hâiets hâidipsescu hai-hui haileasu haileazu hailesliki haimalâ, haimaladz haimalâ, haimaladz haimani, haimanadz haimani, haimanadz haimanlii, haimanlii haimanlii, haimanlii hâinlâki hâinu hainu, hainâ noutate ştire veste proastă considerare considera, v considerat baltă călduţ lejer liber băşică nu răsfâţat mângâiere eunuc oare ? binefacere hagealâc pelegrinaj hagiu găgăuţă prostănac rabin tindă - prispă răsfăţa, v zăpăcit leneş leneş hoinăreală amuletă talisman amuletă talisman amuletă talisman lenevie leneş leneş

Română

hâiri, hâiri hâiri, hâiri hâirlâtcu hâirusescu haki haki hakiru halâ halâ hâlâciu halal halal hâlândârăscu hâlati, hâlăts hâlati, hâlăts hâlati, hâlăts halatu halatu halazmo, halazmadz halcumâ haldupu haldupu haldupu hale, haleadz hale, haleadz hali, hăljiuri hali, hăljiuri hali, hăljiuri hâliki halimâ hâlitsâ hâlitsâ haljeati hâljiurâ hălke hâlkeri hâlvă hâlvângi hâmâlâki hâmâleashti hâmâlescu hamalu hâmami hâmbari hambilumâ

folos profit norocos profita, v dreptate hac stofă de mătase hal stare proastă dărăcitor bravo halal hoinări, v instrument membru al corpului unealtă gălăgie zgomot ruină aramă hrăpăreţ nătâng soldat turc latrină wc apoplexie hal nevoia pietrărie poveste încurcată stâncă stâncărie instrumente hal fierar var halva halvagiu hamalâc hamal, ca un hamal, de hamal baie turcească hambar depresiune

hamblâ hâmblusescu hâminedzu haminu haminu haminu hamnâ hamomilâ hamu-arâdeari hamu-arâdu hamu-arâsu hâncâ handa hândacu hândâcusescu hândâcusescu hândâcusiri hândâcusit hândaki hândaki hândosu hândosu hânducusitu hângearâ hângearu hângi hani hani hani hânjaru hânjeaticu hanumsâ hapâ hapcâ haphi hap-hup hap-hup hâpsânău hâpsani hâpsânitu hâpsânitu hâpsânitu hapsi hapu hâpuescu

jos jos a se lăsa, v tempera, v călduţ lejer liber rău muşeţel zâmbire surâde, v surâs pâlnie adânc şanţ afunda, v înfunda, v cufundare îndundat groapă şanţ adânc profund nenorocit hanger hanger hangiu han hotel restaurant hanger cheltuială de han cadână - femeie turcă pilulă pilulă pilulă căpcăun mâncău închisoare închisoare încarcerat întemniţat puşcăriaş închisoare pilulă hăpăi, v - mâncare în grabă

har hara harabeljiu harabeu haracastrâ hârâce haraci hârâcopu haractiru haractiru haracu, haratsi hârâculi hârâcupilji hârâfiljiu haragmâ hârâhastâ hârâhaxâ hârâhuli hâraii, hârăi haraimerâ hârâkescu hâraki hârâmgi harami hârami hârâmitu haramiu haramiu haramufai hârapi hârapi hâraru, hârari hâraru, hârari hârâsescu harasmâ haratsumâ harauâ harauâ hârâxescu hârâxitâ hârâyii harazmâ harbâ hârboalâ hârbuledzu

moarte ferice vrabie vrabie coţofană haraci haraci vesel caracter fire linie coţofană voioşie vrabie zori coţofană coţofană coţofană balot zori de zi sforăi, v linie - riglă parazit haram - pomană, nemeritat haram hoţ haiduc hoţ pierde-vară dărăpănătură ruină balot sac de lână mare mângâia, v zori de zi bir bucurie nuntă cresta, v zori de zi zori de zi zori de zi suliţă flegmă sforăi, v

hârbulescu hârbutu hârbutu hârdalâ harei, harei haremi harengi hârescu hareshu, hareshi harfâ hârgescu hargi, hărgi hargi, hărgiuri hârgii hârgilâki hârgiri hârgiuescu hârgiuiri hârgiuitoru hârgiuitu harhabei hârhalâ hârhalji hârhândeljiu, hârhândealjji hârhândeljiu, hârhândealjji hârhârescu hârhastâ hârhidhâ hari, hări hari, hări hari, hări hari, hări hari, hări hari, hări hari, hări hari, hări hari, hări hari, hări hârii hâriosu hâriosu hârisescu harishu, harishi harismâ hârjescu

sforăi, v gurmand lacom - gurmand hârdău - vas de lemn nuntă harem hering - peşte hrăni, v graţios harpă - instrument cheltui, v cheltuială cheltuială zori de zi cheltuială cheltuire cheltui, v cheltuire cheltuitor cheltuit vrabie pământ steril creasta cocoşului coi testicul râde în hohote, v coţofană rac bunătăţi cadou calitate farmec favor graţie gratitudine har putere sfântă talent folos bucuros vesel bucura, v graţios graţie cheltui, v

hârkescu hârkinu hârlâputu hârlâticâ hârlu hârnescu hârosu hârosu hârpâ hârpuescu hârsescu hârsescu hartâ hartâ hârtâ, hârti hârtaki hârtii hartupexi, hartupexanj haru haru, hari harval harval hârvâlisitu hâryii hâryii hârzâescu hârzescu hârzescu hârziri hârzitoru hârzitu hasâ hâsâbă hâsâdhearu hâsâmnitsâ hâsâpă hâsâpă hâsâpescu hâsâplâki hasapljio hâsâpnitsâ hâsapu hâsâvyearu hasca hascanifuru

sforăi, v cancer gurmand noroc, cu gata hrăni, v bucuros vesel flegmă flegma, v bucura, v mângâia, v datorită hartă ogar carte de joc hârtie jucător Charon - zeul morţii moartea dărăpănat ruinat holbat aurora zori de zi trebui, v dărui, v valora, v dăruire dăruitor dăruit as oraş colăcar - duce colacul de nuntă măcelărie oraş oraş măcelăresc măcelar , meserie măcelărie măcelărie măcelar colăcar - duce colacul de nuntă gură-cască nătăfleţ

hâscari hâscatu, hâscatâ hascu hascu hascu hase, haseadz hâseanlâki hâseanlâki hâseanlâki haselâ haselâ hasha hashcâ hâshcâ hashishu hâshotu hashti hâshti hâshti hasidhearu hâsiljiu hasmu hasu, hasâ hasu, haşi hasumeri hâsumirsescu hâsumirsescu hâtai hâtai hâtârgi hâtârgi hâtâri hâtâri hâtâri hâtâri hatrâ hatu hauâ hauâ, hăuri hăuri hâusescu hâvă hâvă hâvă hâvai

căscat căscat căsca, v fin - de calitate superior - de calitate pânză de Olanda antipatie duşmănie ostilitate cufăr ladă tăgadă cioară coţofană opiu locuitor din Hâshi ciori imbold termen colăcar - duce colacul de nuntă orz duşman fin - de calitate as pierdere de timp pierde timp, v pregeta, v - pierde timp greşeală pagubă serviabil tolerant hatâr plac plăcere poftă hatâr armăsar abis haos abis înfunda, v arie de cântec climă părere aer

hâvai hâvai havali, havaleadz havali, havaleadz hâvani havrâ, havri hâvuzi hâvyearu hâzârcu hâzârcu hâzâri hâzâriâ hâzâriâ hazi hazmu hazmu hazmu hazmu hâzmusescu hâznă hâznă hâznâtaru hazo, hazeauâ hazumarâ, hazumări hâzuri hazuscu hâzusescu hâzusitu heamâ heamâ heaminu heamu hearbiri hearhicu hearhirâ hearhiru hearhit, kearsic hearhitâ hearhitu heari heari heavrâ heavrâ heavrâ heavrâ

climă melodie îndatorire inoportunitate piuă din bronz sinagogă bazin cu apă icre gata pregătit gata gata pregătit haz adversar duşman galben-monedă inamic duşmăni, v hazna tresorerie vistiernic prost prostie tihnă prost prosti, v înnebunit dulceaţă de must puţină feminin puţin fierbere piersic piersică piersic piersic piersică piersic fiere răutate bondar febră fierbânţeală friguri

helji herâ herâsescu, v herâsescu, v herbu herhicâ herhicu herhiru herovico, hirovicadz hertu heru, heari hicâ hicat, dit hicatu hicatu hicatu hici hicu hidzeari hidziri higu hilandru hilandru hilârii hilheanu, hiljeani hilidhonâ hilieti hiljearcâ hiljearcâ hiljeastru hilji hiljinu hiljioru hiljiu him hima hima himâ himâ himâzicu himi himil, himilâ himos, himoasâ himunicu himusescu

ţipar lipsă despărţi de..., v lipsi, v fierbe, v piersică piersic piersic imn bisericesc ortodox fiert fier smokină inimă, din ficat iubire suflet deloc smokin înfigere înfigere înfige, v adolescent băieţandru veselie scobitori rândunică nedreptate o mie sticlă de ...l fiu adoptiv fiică fin fiuţ fiu sunt, a fi, să fiu jos vale, la furie prăpastie puţinel durerile naşterii galben deschis năvalnic pepene verde năpusti, v

himusescu hinâ hindeki hintic hioli, hilji hiopsu hioru hioti, hiots hipsu hiptu hirâkinâ hirârilji hiraru hirisescu hirisescu hirisiri hirisitu hirisitu hiritimati hiritimati hiritisescu hiritisescu hiritisiri hiritisiri hiritisitu hiritisitu hiritseascu hirotâ, hiroti, hirots hirotunisescu hirtu hirturâ hiru hiru hiru hiru, pi hiru, un hiruryu hisapi histră histrisescu hitru hitru hitru hiu hiumânicu

repezi, v gâscă groapă lână ordinară ţipar mort - animal fior coamă înfipt înfipt şoimană fierărie fierar împuţina, v reduce, v micşorare micşorat scăzut complimente salutări saluta, v săruta, v salutare sărutare salutat sărutat îmbrăţişa, v mănuşă hirotonisi, v lacom fiertură fior fir nimic de puţin puţin chirurg socoteală răzuitoare ţesăla, v şiret viclean abil fi, v pepene verde

hiumunicu hiumusescu hiupsescu hiurari hiurari hiuri hiuvrescu hivadhâ hivrescu hivrescu hivros hlamburâ hlamburâ hlâpuescu hlimbusescu hlio hljeara, hljearanj hljearâ, hljeri hljearâ, hljeri hljinu hljiushcu hnoatâ hoarâ hoardâ hoardâ hogi honoatâ hopâ hopâ hopâ horhanu horhutu horyea hranâ hrânescu hranu hrao hrâshtuescu hrâshtuiri hrâstii hrâxescu hrâxitâ hreami hreu hreus

pepene verde repezi, v muri, v - animale freamăt înfiorare durerile naşterii friguri a avea, v dulap în perete febră a avea, v friguri a avea, v friguri, apucat de drapel flamură hăpăi, v cufunda, v călduţ prostănac lingură mare de lemn linguroi fin căldişor suflare sat sabie sfoară hoge suflare clipă dată moment curcan freamăt separat hrană hrăni, v hrean bucurie decapita, v decapitare inutilitate cresta, v zori de zi cuvertură datorie datorie

hreusi hrii hrisafi hriscu hrisic hrisicliki hrismâ hrisozmâ hristii Hristo hrisusescu hrisusescu hrisusescu hrisusiri hrisusitu hrisusitu hriusescu hroa hromâ hromu hrupâ hrupu htapodhe htibari htibari htizâ htizâ hu huciudii hudumu huescu huftâ, hufti hugiudii huhulescu huhutâ huhutâ huhutescu huhutescu huhutescu huhutescu hui hui huilî huke huke

datorie latrină fir de aur argintar argintar argintar - meseria de miruire fir de aur inutilitate Hristos auri, v mirui, v străluci ca aurul, v poleire aurit nepreţuit îndatori bucurie culoare crom blândă - bube pe fatsa pruncilor ciob polip consideraţie stimă necesitate nevoie şic dovadă castrat striga, v pumn dovadă pipăi, v pisc de munte strigăt arunca, v chiui, v răsuna, v vui, v caracter nărav nărăvaş fire nărav

huke hukimati hukiumati hulandaru huledzu hulerâ hulescu hulidzari hulidzatu hulii hulii hulirosu hulirosu huljisescu hulusescu hulusescu humba huncâ, huntsi hundosu hundratâ hundratâ hundruvenalu hunerâ hunerâ hunerâ huneri huneri huneri huni, huniuri hunii hunii hunipsescu hunipsescu hunipsescu hurhonjiu hurhulescu hurhurescu hurhutescu hurhutulashu huricâ hurieti hurieti hurmâ hurmai huro, huradz

obicei tribunal tribunal hoinar certa, v holeră certa, v hulire mustrat furie vărsătură de fiere coleric holeric supăra, v - din fiere supăra, v supăra, v - din fiere înfulecare loc adăpostit adânc contract tratat ac mare dandana dexteritate păţanie dandana dexteritate păţanie depresiune ca o pâlnie pâlnie pâlnie epuiza, v înghiţi în sec, v mistui, v soţ deranja, v fierbe în clocot, v fremăta, v copil sătuc democraţie libertate curmală curmală horă

hursescu huryeanitu huryeatâ huryeatu huryeatu huryiteashti hushafi husuli husuli hutâ, huti huţami hutsâlji hutsâri hutsăscu hutsăscu hutu, hutâ hutu, hutâ hutuli huzmeti huzmeti huzmikearu huzmitipsescu huzuri huzuripsescu

datori, v consătean separatism sătean ţăran ţărăneşte compot manieră măsură şoim prostie prostie îndobitocire prosti, v stupid buimăcit prost streaşină serviciu treabă servitor sluji, v tihnă huzuri, v

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

J

Armãnã jabâ jabec jaghinâ jaghinâ jaghinâ jaketâ jâlescu jali jali jali jandaru janu, janji janurâ jaru jeali jeali jeali jeghinâ jeghiu jeghiu jeghiu jeynâ, jeyni jgljioatâ jgljiotu jibâcosu jibicosu jibnacâ jigârditsâ jigârditsâ jighinâturâ jighinâturâ jighinâturâ jigo, jigouri jilâ, jili jilavu, jilayi jilescu jilescu jilescu

Română broască râioasă pipernicit soldat turc lintitsă mătasea broaştei mormoloc jachetă compătimi, v doliu jale tristeţe jandarm cercel crâng jăratic doliu jale tristeţe muşchi de copac lintitsă mătasea broaştei mormoloc algă pas pas stârpitură stârpitură mătasea broaştei lapoviţă măzăriche lintitsă mătasea broaştei mormoloc creasta muntelui crâng flexibil boci, v doliu a ţine, v întrista, v

jilescu jilescu jiliri jilitu jilitu jilitu jilosu jilosu jilosu jimbu jindaricu jireaglji, jireglji jirtuescu jirtuescu jiru jongâ jongâ jongu, jondzâ jubârjescu jubârjescu jubârjescu jucâ judavu judetsu judetsu judicatu jugastru jugii juhna juji jujuescu jujui, jujulji jujunaru julescu juljiu juljiu jumbâ jumbâ jumbu jumearâ jumitati junâ junâ junami junaru

jeli, v tângui, v jelire îndoliat întristat jelit îndurerat jalnic trist ştirb nărăvaş, cal jurubiţă - scul mic de fire textile biciui, v trage cu biciul, v jir dinte ştirb nod de arbore rida riduri a face, v zbârci, v buză pipernicit judecată tribunal condamnat jugastru - pom pereche voal greier ţiui, v jivină greier juli, v piele răscopt cucui umflătură ştirb bălării jumătate coajă de castană gândac verde lucitor bravură voinic

junaticu junclu juncu juneashti junelu, juneali junescu junicâ junjescu junjulâ junopu jupâ jupânescu jupânescu jupânu, jupânj jupânu, jupânj jurahu juratu jurcu jurdunâ, jurduni jurebi, jureghi jurtuescu juyurditsâ juyurditsâ

bravură voal viţel vitejeşte brav voinicesc viţea fremăta garoafă voinicel rochie grosolan necioplit fusar - fabricant de fusuri om de rând mănuchi jurâmânt cârn mulţime jurubiţă - scul mic de fire textile biciui, v lapoviţă măzăriche

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

K

Armãnã keadicâ keadicu keadin keadin keafâ keafeti keafeti keai kealea , u deadi a preftului kealea groasâ kealea lji-u umflă kealea, âlj poati keali keali keandzâ keaniţă keantsâ keaptini keaptinu keardiri keardiri keardiri keari keari, keruri keari, tsânu în kearsicâ kearsicu keatrâ keatra a calui keatrâ albâ keatrâ vinitâ keci, keci kedicâ kedinu kefalu kefi kefi kefi, pi piedică împiedica, v ghem tort, fire ceafă demnitate orgoliu cheie muri nesimnţit bataie capabil burduf piele neghină neghină neghină pieptăne pieptăne pagubă pierdere pierzanie tăgadă neânsorit, loc tăgădui, v piersică piersic piatră piatră vânătă alun piatră vânătă beretă de pâslă piedică tort, fire chefal chef plăcere dispus, bine

Română

kekirâ kelcâ kelcâ kelci kelci kelcu kelcu keleshu, keleshi keli keli kelindru kelindru kelki kelki kelu, kelâ, kelji, keli kemu kenats kend kendicu kendimâ, kendimati kendrâ kentru keptari keptu keptu keptu keptu, di pi keptu, tsâni kerâ keră, keradz kerâ, keri kerdu kerdu kerdu kerdu kerdu kerkinezu keru keru keru keru keru keru pusula keru torlu kesâ, kesi

mazăre pahar sticlă pahar sticlă pahar sticlă chel lunetă ochean cilindru sferă pahar sticlă chel chema, v salbă pe cap când lână de rând broderie stabilitate centru pieptar bundiţă piept sân sugar rezista boală - căderea părului chirie car dispare, v pierde, v pieri, v rătăci, v ucide, v greier dispare, v pierde, v pieri, v rătăci, v ucide, v dezorienta, v pierde urma, v pungă

keshki ketru kets kets ketsari, arucâ ketu kiameti kiameti kiameti kiameti kiaptin kiardiri kibape, kibăki kibar kibar kibarcu kibarcu kibarcu kibâreashti kibâreatsâ kibritâ kibritu kibur kicâ kicâ kicâ kicari kicâsescu kicâsescu kicatu kicâturâ kicazmo kicerâ kicioru kicisescu kiclâ kicu kicu kicu kicu kicu kicu kicu kicuredz kicuredzu

de ar fi ciocănitoare as as - la cărţi intriga cât furtună nenorocire mare potop prăpăd pieptene pierdere kebab distins nobil distins nobil superb artistic lux chibrit chibrit chiabur, prea bogat chică picătură puţin picare înţelege, v pricepe, v picat picătură pricepere vârf de munte picior supăra, v piruetâ atârna, v păta, v pica, v picura, v pune, v supăra, v vârâ, v picura, v picura, v

kicuru kicusescu kicusescu kicusiri kicusitu kicuta kicutâ kicutâ kicutâ kicutâ kicuta, lai, greauâ kicuta, oarfân ca kicuta, pi tini kicuta,lu agudi kicutari kicutari kicutatu kicutedzu kideri kifâlâreauâ kifalete kifalu kifâlucâ kifili kifilimei kifiljiot kifiljiu kifte kihâie kihâoanji kihlibari kihtrâ kikir-mikir kilar kilârgi kileafâ kileafi kilefâ kileshu, kileshi kilicâ kilii kilimi, kilinj kilindescu kilipirgi kiliposhi

picura, v pâta, v supăra, v supărare supărat parakiyie apoplexie dambla picătură trăsnet apoplexie sărac lipit trăsnet damblagi, v apoplexie picurare paralitic picura, v nenorocire pielea capului garantie independent scufiţă cauţiune cauţiune girant girant chiftea chehaia chehaia - soţia lui chihlimbar mult alună americană beci, subsol chelar căciula turcească căciula turcească căciula turcească chel pieliţă chilie covor rostogoli chilipirgiu scufiţă

kilipurgi kilipuri kilitsâ kilitsâ, kilitsi kilitsu, kilits kilo kilodhramu kilometru kilumi, kilunj kilunge kilunge kiluvetâ kimâ kimanei, kimanei kimangi kimani, kimanedz kime kimeri kimeri kimin kimitir kimitiriu kimitiryiu kimpaze, kimpazadz kimval kinâ kină, kinadz kină, kini kinarâ, kinări kinari, kinări kinari, kinări kindhimâ kindhimati kindicosu kindii kindimâ kindin kindin, pi kindinâ, kindini kindinar, kindinari kindinipsescu kindinushu kindisescu kindisescu kindrâ

chilipirgiu kilipir pieliţă burduşel burduşel baniţe, 2-3 kilogram kilometru covor burlan picior, fluier podoabă de cap val vioară lăutar vioară necaz brâu, de lană chimir chimen cimitir cimitir cimitir om de nimic ţambal chenar franjuri chinină anghinare bordură chenar broderie broderie de calitate slabă chindie broderie pericol pericol, ân broderie şir periclita iarbă căţărătoare broda, v câştiga, v mulţime

kindrii kindrisescu kindrisescu kindrisit kindruescu kindruire kindurescu kindz kinefe kinetu kingeru, kingeri kinimâ kinise kinisescu kinitco kiniyii kiniyitor kino kinotitâ kinu kiola kiola kioru kioshcu kioshi kiosi kipariciu kiparishu kipărishu kiparoshu kipaze, kipazadz kipene kipenge kipeni kiperu kipinâ, mi kipinâturâ kipitâ kipitâkiscu kipitat kipitoru kipitosu kipitosu kipitu kipriciu

ac colora, v împestriţa, v âmpodobit poposi, v poposire poposi, v dantelă latrină pinet mărăcini pornire purgativ porni, v purgativ vânătoare vânător comun comunitate pin chiar deja chior chioşc colţ spin chiparos chiparos chiparos chiparos om de nimic chepeng chepeng oblon piper pişca, v pişcătură creştet vârf ciupit de vărsat ascuţit ascuţit ciupit de vărsat ciupi, v clopoţel

kipru kiptaru kiptosu kipuriciu kipuru kipuru kir kirâ kiră, kiradz kiracâ kirâciuni kiragi kiragilâki kiralfie kiramaryio kirâmidhâ kirâmidhâ kirâmidharu kirâsescu kirată, kirâtadz, kirâtoanj kirâturâ kirauă kirauă kirdâciuni kirdeari kirdeari kirdeari kirdutu kirhan kirii kiriri kiriste kiristigi kiritâ kiritâ kiritu kiritu kiritu kirixescu kirkinecu kirkinecu kirkinedzu kirkirinâ kirnisescu kiro

clopot pieptar pieptos clopoţel ciupi, v clopot domn doamnă chirie magiun de opiu pieire chirigiu cărăuşie pomadă cărămidărie olane ţiglă cărămidar cinsti, v ticălos fleac cumnată - sora soţului doamnă pieire pagubă pierdere pierzanie pierdut prostituat chirie pierire cherestea cherestegiu apus deşert dement nebun pierit predica, v greier uliu vârf sturz cinsti, v timp

kiro kirosu kirturâ kirturi kirusescu kirut, lucru kirutu kirutu kisâ kisâ kisâ kisâ kisâgi kisali kisari kisate kisatu kisâturâ kisavro kiscâ kiscu kisedzu kishari kishatu kishcu kishigi kishu kisigi kiskineatsâ kiskinetsu kiskinu kiskinu kismâ kisusescu kisusit kitabi kităki kitapci kitapi kitarâ kitcâ kitharâ kitib, kitibeanj kitră kitrishu

vreme chelbos - chel fleac prostii cerui inutil dezorientat nebun ântuneric gaiţă infern păcură tâlhar chesea, pt dulceaţă pisare criză pisat pisătură comoară legătură pisc pisa, v pişare pişat pişca, v hoţ turc pişa, v hoţ turc curăţenie ândemânatec ager curat pizmă cufunda în iad, v condamnat iadului stofă cărţi librar carte chitară buchet chitară grefier fructul chitrului pietriş

kitritseauâ kitrosu kitru kitrubobalâ kiulafi kiuleafi kiumure kiune kiunge kiunghi kiungu kiupâ kiupe kiupu kiur kiurari kiurcci kiurcu kiurhanu kiuse kiushe kiuskii kiustecâ kiusteki kiutandalu kiutecâ kiuti, kiutadz,kiutoanj kiutiliki kiutipsescu kiutucu kiutucu kiutucu, kituchea kivernisi kivirnisescu kivirnisescu kivirnisescu kivirnisescu kivirnisescu kivirnit kivure kivuri

pietricea pietros chitru, arbore ca lămâiul enibahar căciula turcească căciula turcească cărbune capital comun burlan burlan apeduct chiup - vas de lut chiup - vas de lut chiup - vas de lut piui, v piuire blănar blană prostituat colţ colţ pilon lănţişor lănţişor rău bătaie fricos teamă descuraja, v buştean prostănac carte guvern administra, v chivernisi, v economisi, v gestiona, v întreţine, v guvernator coşciug mormânt

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

L

Armãnã lâcârdii lâcârmari lâcescu lâciri lâcitu lacrâmâ lăcrâmari lăcrămat lâcrâmatu lâcrâmedzu lâcrâmosu lacrimâ lăcrimatu lăcrimatu lâcrimeauâ lâcrimedzu lâcrimosu lăcustâ ladhi, lădhuri ladzinâ lâescu lafâzanu lafi, lăhi lafi, lăhi lafi, lăhi lâgâmâ lâgami lâgârsitu lâghii lâghii lâghinu lâgumi Lâhiotu lâhmâ, lâhmadz lahno lahno lâhtarâ lâhtarâ

Română convorbire lăcrimare tulbura, v tulburare tulburat lacrimă lăcrămare lăcrămat lăcrimare lăcrima, v lăcrămos lacrimă înlăcrimat lăcrimat lacrimă lăcrima, v lăcrămos lăcustă untdelemn câmp de păşunat sub munte înnegri, v vorbăreţ conversaţie palavră taifas origine bună, neam bun canal limpezit fel oglindă lighean cavernă Polonez sorţi loterie soartă groază spaimă

lâhtari lâhtari lâhtârosu lâhtârosu lâhtârosu lâhtârsescu lâhtârsescu lâhtărsiri lâhtărsiri lâhtârsitu lâhtârsitu lâhtârsitu lâhurâ lâhurâ lâhuri lâhuri lăi lâiatsâ, lâiets lâiatsâ, lâiets lâiatsâ, lâiets lâiatsâ, lâiets laico lâiescu lâiescu lâiescu lâiescu lâiescu lâiescu lâiescu, reflexiv lâiescu, reflexiv lâilji lâiri lâitsu lâitu lâitu lâitu lâitu lâiturâ laiu laiu laiu laiu laiu laiu laiu

groază spaimă înfricoşător înspăimântător lugubru îngrozi, v înspăimânta, v înfricare înspăimântare îngrozit înspăimântat speriat broboadă năframă broboadă năframă măi ghinion întunecime negreaţă nenorocire laic amărâ, v bronza, v înnegri, v întrista, v pată a forma, v păta, v plictisi, v urî, v - plictisi desgust înnegrire negru de tot bronzat înnegrit nefericit sărman negreaţă biet cafea turcească drag îndurerat nefericit negru nenorocos

laiu laiu laiu laiu laiu omu lâkeardhâ laki lalâ lâlânghitâ lâlâtoari lalei, lalei lalitsâ lâlitsâ laltari lâludâ lâludhâ lâludz lamâ, lami lamarinâ lâmârinâ lambâ lâmbadhâ lambagi lâmbicu lâmbii lâmbisescu lâmbricosu lâmbricu lâmbrusescu lâmbusescu lami lamnii lamnji, lămnji lamnjii lampâ lampsi lânâ lânâ arudâ lânaru lândârushi landoni lândurâ lândurâ lândurâ lândurâ

periculos sărac sărman trist periculos om ton - peşte gaură la arşice unchi mâncare - fel de lucrătoare zi lalea fructul socului soc - flori de alaltăieri floare floare flori - de pom lamă tablă de fier tablă de fier lampă lumânare albă mare lampagiu alambic flacără strălucitoare străluci, v limbrici, cu limbric străluci, v străluci, v balaur ţeavă balaur ţeavă lampă strălucire lână lână moale lânar rândunea cupeu barcă luntre rândunea rândunică

lândureauâ lândurushi lândurushi lândzâdzâri lândzâdzâri lândzâdzăscu lândzâdzăscu lândzâdzâtu lândzidu lândzitu lângârosu lânghidhâ lânghiru lânghiru lângoari lângurosu lângurosu lângutâ lânosu lântsidu lântu lao lapâ lâpâ lâpâitsâ lâpârdii lâptară lâptari lâptariu lâptaru lapti lâptoari lâptoasă lâptucâ lâptuescu lâptuiri lâptuitu lâpudâ lâpushi lâpushu lapuvitsâ lârdhii lârdii lârdzescu lârdzimi

rândunică rândunică rândunică îmbolnăvire lâncezire îmbolnăvi a se, v lâncezi, v îmbolnăvit bolnav bolnav languros gogoşi - mai ales pt lăuză limpede tescovină boală bolnăvicios languros picătură lânos bolnav celalt popor lapoviţă cataplasmă lapoviţă balivernă plăcintă de lapte plăcintă de lapte lapte mult lăptar lapte plăcintă de lapte lăptos gâleată pt lapte mulge, v mulgere muls ciorap sfârcul urechii floare de... lapoviţă grăsime grăsime lărgi, v lărgime

lârdzimi lârdziri lârdzitu lârgonjiu, lârgoanj largu largu, largâ, lărdzâ largu, largâ, lărdzâ lârguescu lârguriu lari lari larmâ lasâ lâsari lâsari lâsari lâsatu lâsâturâ lâshkitoru lâshturâ lasi ! laspi, lăski lâspusescu lâspusescu lâspusescu lâspusitu lâstari lasticâ lasticâ lasticu lasticu lastihu lastihu lasu laternâ lâthâsescu lâthâsescu lâthipsescu lâthipsescu lâthosiri lathosu, lathosuri lathosu, lathosuri lâtinescu lâtiniciu latinu

lăţime lărgire lărgit amplu departe larg lat lărgi, v larg prea spălare spălare larmă legat bănesc al evlavioşilor închiriere lăsare lăsare de sânge lăsat lepădătură de om răşchitor amestec murdar lasă ! noroi bulgări, v - pereţi întina, v tencui, v înnoroiat vlăstar biberon elastic biberon elastic biberon elastic lăsa, v instrument muzical greşi, v înşela, v - reflexiv greşi, v înşela, v - reflexiv greşire eroare greşeală latinesc plângăcios catolic albanez

lâtinu lâtrâpodh latru latsu latsu latu latu lâturâ lâturâ lâturosu lâturosu lau, mi lâutâ lâutâ lavâ lavâ lâvâsescu lâvâshescu lâvâshiri lâvâshitu lâvâshiturâ lâvâturâ lâvâturâ lavdâ lavdâ lâvdari lâvdatu lâvilji lâvosu lâvrâsescu lâvrâsescu lâvrâtoari lavru lâvrusescu lâvrusiri lâvrusiri lâvuescu lâvuiri lâvuitu lâvuiturâ lâvusescu lâvushescu lâvushii lâyarâ lâyarâ

catolic Carul Mare lătra, v laţ ochi la împletitură lat spălat Carul Mare lătură lăturos - cu lături mizerabil spăla, v lăută - vioară vioară larmă zgomot zgomot a face, v murdări, v murdărire murdărit murdărie vacarm zgomot mare lambda - litera alfabet grecesc lăudare laudă lăudat murdărie murdar tânji, v tuberculoză a avea, v lucrătoare zi laur - specie de obosi, v obosire ostenire răni, v - cu glonţ rănire de glonţ rănit de glonţ rănire de glonţ răni, v - cu glonţ murdări, v murdărie limpede oglindă - curat

lâyarâ lâyârsescu lâyârsiri lâyârsitu lâyicescu lâyii lâyinu, lâyini lâyumi lazarinâ laznâ lazu lea leagânu leagânu leangâ leangu leani leapâ leasâ leasâ leastrâ lefcâ lefterii lefteru legu legu legu legu legu legu lele le-le! le-le! leli lelicu lemaryu lemnu leprâ lepuri lerâ lercâ lerghi leshi, leshuri leshu, leshuri leshu, leshuri

senin limpezi, v limpezire limpezit oglindi, v oglindă lighean canal paparudă popas în tranşumanţă pumnal fă leagăn legăna, v prostănac prostănac lene ureche de sarică leasă - împletitură de nuiele mreajă - pescuit aripă de peşte plop libertate liber angaja, v - reflexiv înconjura, v lega, v promite, v rodi, v vrăji, v dragă vai! văleu! boală de moarte barză lacom lemn lepră iepure jeg leoarcă pantaloni măcelărit cadavru însângerat

leshu, leshuri lesta letnâ letscâ letu leurii lexico lexuiri libadi, libadedz licâturâ licnii licrâsescu licshoru licuredzu licuricescu licuriciu licuriki licuru lieni, lienji liftocar liftocarâ ligâmintu ligânari ligânatu ligari ligatu ligatu ligatu ligâturâ ligâturâ ligâturâ ligoaci ligothet lihnari lihnaru lihoanâ lihudu lihudu lihuneaticu lihuneatsâ lihunescu lihunilji lihunipsescu lihunipsiri lihunipsitâ

leş - cadavru gata păstrăv zdrenţe porni, v basma roşie lexic lăcomie haină lungă bărbătească aşchie haită licări, v uşor licări, v licări, v licurici mâncarede post cu dovleac lucire lighean alun alună legământ legănare legănat legare ferm legat voinic - bine legat condiţie legământ legătură primulă - floare logofăt opaiţ opaiţ lăhuză lacom lihnit lăuză, mâncare pentru lăuzie lăuză, de lăuzie lăuzi, v lăuzire lăuzită

lihunlâki likescu liki likisescu likisiri likisitu likiu lila lilâ lilecu lilici lilici albâ lilinghi lilishtrufâ lilishtrufâ liliştrufâ limâ limâ limâdhurâ limâdurâ limânescu limani limâreauâ limâreauâ limâryii limâryisescu limbâ limbâ limbâ atsea njica limbaru limbidzăscu limbisescu limbisescu limbisiri limbisiri limbisitu limbitu limbricu limbushi limbutsescu limeri limirisescu limiryisescu limnaru limniu

lăuzie lipi, v pată păta, v pătare pătat liceu liliac, pom liliac - floare barză floare muşeţel brânduşe fragă mură fragă lăcomie pilă meliţă meliţă foame mare a avea, v liman gât guler lăcomie lăcomi, v flacără limbă omuşor vorbăreţ limpezi, v limpezi, v străluci, v limpezire strălucire limpezit limpede limbric limbuţă guraliv ascunzătoare haiducească pândi în ascunzătoare, v pândi în ascunzătoare, v lemnar lemne multe

limnos limnusescu limnusescu limnusitu limonji limonjiu limontus limosu limosu limpidi limpidu limpidu limpidu limpidu limpidzâri limpidzăscu limpidzâtu limtu limudhetâ limunadhâ limungi limunishu limunishu limunjeu limuvetâ limuxescu limuxescu linâvos linâvosu linâvosu lindi lindinâ lindinosu lindzeari lindziri lingâ lingârsescu lingârsescu lingarsu lingarsu lingheru lingrâ lingu lingurâ linguraru

lemnos încremeni, v înlemni, v stupefiat lămâie lămâi - pom sare de lămâie gurmand lacom limpede clar limpede senin strălucitoare limpezire limpezi, v limpezit lins fular limonadă limonagiu galben ca lămâia limoniu - culoare lămâi fular foame mare a avea, v lăcomi, v leneş leneş puturos linte lindină lindinos lingere lingere lângă foame mare a avea, v lăcomi, v ahtiat lacom farfurie de aramă lingură linge, v lingurâ linguraru

lingurici lingurici linitsâ linivosu linivosu linosu linti lioco lipâ lipi lipidatu lipidatu lipidhâ lipidhâ lipidhâ lipiros lipiscanâ lipisescu lipisescu lipisitu lipisitu lipon lipon liprosu lipsanâ, lipsani lipsanâ, lipsani lipsanu lipsanu lipsescu lipsescu lipsiri lipsiri lipsiri lipsit iasti lipsitâ lipsitâ lipsitâ lipsitu lipuraru lipuroanji lipurushu lirâ lirâ lirosu lirusescu

lingura pieptului linguriţă peşte - specie de leneş puturos leneş linte prostănac tei doliu curajos îndrăzneţ cuţit lamă sabie întristat panglică din Lipsca îndolia, v întrista, v nefericit nenorocos aşadar deci lepros moaşte relicvă moaşte relicvă lipsi, v trebui, v lipsă lipsire trebuinţă nevoie a fi, v lipsă necesitate trebuinţă necesar vultur iepurar iepuroaică iepuraş liră - instrument liră turcească jegos murdări

lirusiri lirusitu lisâ lisâ lisâ lisearcu liseauâ lishinari lishinatu lishinâturâ lishinâturâ lishinu lishinu lishkitoru lishoru lishoru lishoru lishoru di minti lishuracu lishuracu lishurami lishurari lishurashcu lishuraticu lishuratu lishureatsâ lishuredzu lishuredzu, reflexiv lisivâ lisixescu lisixitu lisixsiri litacicâ litanii litanii litescu, litiri, lititu litrâ lituryii lituryisescu lituryisescu lituryisiri lituryisitu lituryo, lituryadz liuskidâ liuskidâ

murdărire murdărit furie mânie sărat prea turbat uşă de nuiele leşinare leşinat fleac leşinătură leşin leşina, v răşchitor scrânciob uşor uşuratec uşuratec fluşturatic uşuratec uşurătate uşurare uşuratec uşurinţă uşurat uşurătate uşura, v prosti, a se leşie turba, v turbat turbare zmeu de hârtie litanie - rugăciune lungă procesiune porni, v litră prescură liturghisi, v slujba a tsine preotul slujire în biserică binecuvântat slujitor în biserică aşchie ţepuşă

livâ livadhi livadhi livadi livadi livandâ livandâ livandu livandu livanu livendu livendu lividhâ livindeatsâ livindeatsâ livindlâki livindlâki lixescu lixurii lixurilji lixuru lixuru liyâreauâ liyâreauâ liyâreauâ liydhâ liydosu liydosu liydosu liyeni, liyenj liyoaci liyonu, liyoanâ liyuceari liyucearu liyusescu liyusescu liyusiri liyusitu liyutastru lizeti ljeabricu ljeanumâ ljeanumati ljeanurâ ljeapu

vânt cald de sud livadă pajişte livadă pajişte levandă parfum parfum pomadă leandru viteaz voinic - bine legat teacă de fasole bravură vitejie bravură vitejie culege, v lăcomie lăcomie gurmand lacom căluş nuia răchită untură gras - ca mâncare unsuros unturos lighean primulă - floare ogar căluşari căluşar mascat istovi, v leşina, v leşinare epuizat traista pt hrănit caii cu orz plăcere peşte - lup de mare mărunţiş - bani măruntaie crâng hrăpăreţ

ljearâ ljearu ljeastrâ ljeau ljeau ljeau ljeau ljeau ljeau ljeau anasâ ljeau di limbâ ljeau di ocljiu ljeau di ureclji ljeau di ureclji ljeau di ureclji ljeau în cicioari ljeau ocljii ljeau peljii ljeau torlu ljeau vimtu ljepuru ljertu ljertu ljin ljinaru ljinatsâ ljinu ljiocâ ljioladh ljiondu ljiopuru ljipurami ljipuraru ljirtâciuni ljirtâciuni ljirtari ljirtari ljirtari ! Cu ljirtatu ljirtatu ljirtatu ljishoru ljishoru ljishoru ljishoru di minti

bălţată manta pestriţ ghiveci apuca, v căsători, v cuceri, v începe, v lua, v paraliza, v răsufla, v conversa, v deochia, v asculta, v înţelege, v pricepe, v goni, v pleca, v fugi, v urma a lua, v răcori, v iepure despărţi, v ierta, v in inar - de la in in - resturi de in imbecil ulei de măsline câine ca un leu iepure iepurime vulturul mieilor iertăciune iertare la moarte despărţire iertare pardon ! iertat iertat de Dumnezeu răposat scrânciob uşor uşuratec uşuratec

ljishuracu ljishurami ljishurari ljishurashcu ljishuraticu ljishuratu ljishureatsâ ljishuredzu ljishuredzu, reflexiv ljitsâ ljiuftâ ljiuftâ ljiuftescu ljiuftescu ljiuftu ljiuftu ljiuftuescu ljiuftuescu ljiuljeacu ljiunaru ljiunaru ljiundarâ ljiundaru ljiundaru ljiushoru ljiushpâ loari loari loari loatâ lobudâ locantă locmai, locmăi locu locu locu locu locu locu acatsâ locumi lohi loji loju longhii lordhu

uşuratec uşurătate uşurare uşuratec uşurinţă uşurat uşurătate uşura, v prosti, a se iţe - la război luptă namilă lupta, v urni, v lupta, v urni, v lupta, v urni, v licurici erou leu - animal leoaică erou leu - animal uşor solz căsătorie luare primire luare lobodă birt plăcintă loc pământ ţară ţărână ţinut geografic util a fi, v rahat baionetă culcuş culcuş gălăgie lord

loscutu loscutu lostru lostru losturu losturu lotârii lothrâ lothru lotu lotu loyiotatu luatu luatu luatu luatu lubrisitu lucancu lucanicu lucantă lucantagi lucrari lucrâtonjiu lucrâtoru lucratu lucredzu lucru lucru lucru lucru lucru lucru lucru mari lucuru lucuru lucuru lucuru lucuru lucuru ludeatsâ ludu, ludâ, ludz, ludi lufi lughearicu lugrii lujaru

strop zgomot pârghie zăvor pârghie zăvor loterie rădăcină de dinte zăvor lot sorţ savant căsătorit luat paralizat tras strălucit cârnat cârnat birt birtaş lucrare lucrător lucrător lucrat lucra, v afacere chestie lucru obiect ocupaţie treabă minune afacere chestie lucru obiect ocupaţie treabă copilărime copil din flori leafă simpatic obiect vizuină

lujescu lujescu lujiri lujitu lulakiu lulakiu lule, luledz lulecu luludhâ luludhâ galbinâ luludhyisescu lulustrufâ lumaki lumâkisescu lumâkitsâ lumbardâ lumbardâ lumbardhâ lumbârsescu lumbaru lumbrisescu lumi lumi lumi lumi luminari lumtâ lumtâ lumtâ lumtashu lumtu lunâ lunâ lunârili lunaticu luncâ luncaru lundzeami lundzeari lundzescu lundzimi lundzin, lundzinâ lundziri lundzitu lungâ

poposi, v sta în culcuş, v poposire poposit indigo - nu se decolorează vânăt lulea barză floare lumânărică înflori, v fragi ramură rămuri, v rămurea, v lumânare lumânare mare lumânare mare străluci, v cârnat, fel de străluci, v lume oamenii omenirea societate umană lumânare bătălie încăierare luptă luptător lupta, v alună lună - astru menstruaţie lunatic luncă - vale lungă, lată, cu iarbă locuitor din luncă lungime lungire lungi, v lungime viaţă lungă lungire lungit umflare a picioarelor de frig

lungu lungurosu lungurosu Luni lunidâ lunizmâ lunjidâ lunjinâ lunjinari lunjinatu lunjinedzu lunjinosu luntri lupatâ lupatâ di vârcâ lupâtaru lupoanji luptâ lupu lupu lupudhitu lupudhitu lurâ luridhâ lushi lusi luskidhâ lustră lustragi lustrinji lustru lustrusescu lusu lutarii lutosu lutrai lutruyii lutseafiru lutseascu lutsiri lutsitu lutsu lutu lutu luvescu

lung bolnăvicios suferind Luni omidă aluviune omidă lumină lumânare luminat lumina, v luminos luntre lopată vâslă lopătar - fabricant de lopeti lupoaică luptă drac lup borfaş potlogar nuia fâşie îmbăiere lux aschie mocirlă de mistreţ lustragiu lac - de pantof lustru lustrui, v lux loterie lutos şnur de mătase liturghie luceafăr luci, v lucire strălucit prunc doliu lut lovi, v

luxu luyaryeazmo luyii luyii luyii luyii luyii luyrii luyumi luyurii luyursescu, luyursiri, luyursitu luyursescu, luyursiri, luyursitu luyuryeazmo luyuryisescu, luyuryisiri, luyuryisitu luyuryisescu, luyuryisiri, luyuryisitu luznâ

lux socoteală fel fel oglindă sortiment specie obiect canal obiect calcula socoti, v socoteală calcula socoti, v neg

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

M

Armãnã ma ma ma ma ma ma mă mabuli maca macă mâcâescu mâcâldarâ macar macar mâcâră, mâcâradz mâcari macarim macarim macaronji mâcaru macati mâcâtoari mâcâtoru mâcatu mâcatu mâcâturâ mâcâturâ mâcâturâ mâcâturâ mâcâturâ macearocu mâceashi mâceashi mâceshu mâcilsescu mâcilsescu maciocu mâciucâ

Română ci dacă dar încă mai daca mamă preferabil dacă dacă plânge istovitor, v mămăligă cel puţin măcar macara mâncare cel puţin măcar macaroane măcar cuvertură zi de dulce mâncător care a mâncat mâncat disensiune litigiu mâncărime mâncătură zâzanie cotoi măceş măcieşe măceş mesteca, v molfăi, v cotoi măciucă

mâclâdarâ macru, macrâ, macri, macri mâcu mâcu mâcu macu, matsi madamâ made, madeadz made, madeadz madei mademi madeni madhâ, mădz mâdularu mâdularu mâduuâ mâduuâ mâduuâ mâduuâ madzâri mâdziriclji măgazâ magearu mâgheauâ, mâghei mâghii mâghipsescu mâgirescu mâgiuni mâgiuni mâgiunu mâgiunu magneti magoru magoru mâgurâ, mâguri mâgurâ, mâguri maguru, maguri mâhâlă mâhâlă mâhâlă, mâhâladz mâhâlă, mâhâladz mâhână mâhână mâhână mâhână, mâhânadz

mămăligă cu magiun macru, macră - fără grăsime atinge, v distruge, v mânca, v mac cucoană cauză motiv cauză mină mină piatră de joc mădular membru cap creier măduvă minte mazăre mazăre magazin monedă ungurească urechea acului vrajă vrăji, v unguresc magiun marmeladă magiun marmeladă magnet bandulieră şnur colină măgură salbă cartier mahala cartier mahala metehne pretext vină metehne

mâhână, mâhânadz mâhână, mâhânadz mahmudei, mahmudeadz mahmudii, mahmudii mahmurlâki mahmurliu mahmuru mahmuzi mâhmuzi mai măi măi mai, măi mai, măi maiauâ maiauâ maicâ maidani maimaru, maimari maimi maimunlâki maimunu maimutsâ maimuuâ maioshcu maioshcu maisturu maitapci maitapi Maiu mâjotâ mâkeliu mâkeliu mâkeliu makidhunishu mâkilipsescu makinâ makinâ mal' mal' mal' malâ malâ malâ malaco, malacadz

pretext vină mahmudea mahmudea mahmureală mahmur mahmur pinten pinten mai farmece vrajă bătrână bunică creştet maia maică maidan meşter şef bătrâne multe maimuţărie maimuţă maimuţă maimuţă acrişor măr acrişor meşter batjocoritor batjocură Mai mănuşă carnagiu măcel masacru pătrunjel masacra, v automobil maşină bogăţie marfă mult bogăţie marfă mult crinolina - fusta de dedesubt

malacov, malacoavi mâlâcuki mâlâfrandzâ mâlâfrundzosu mâlai malakii malâmâ malamaternjiu mâlâmusescu mâlâmusiri mâlâmusitu mâlanji mâlathâ, mâlathi malathru mâlâxescu mâlâyaru mâlâyii mâldaru mâldzârushi mă'le ! mali mâlifâturâ malinâ mâlinari mâlinjiu malinu malista maljeaclu ! maljeacura ! maljiotu maljiu, malji maltâ maltâ mâltari malteanu malteciucu mâltseadzâ mâltseadza pâduriljei mâltsidzatu mâltsidzosu maltu maltu malu malufrandzâ malufrandzâ

crinolina - fusta de dedesubt mac sălbatic sifilis sifilitic iarbă multă masturbare aur aurit auri, v aurire aurit mierlă cufăr mărar obişnui, v viclean iarbă multă maldăr căldare pt muls mamă ! consideraţie manufactură stofă de lână bucurie mierloi mierlă - specie de da taci ! taci ! măntăluţă mai - de bătut avere bogăţie tencuială poreclă dată celor din Bitolia cu urechi lungi şi atârnânde vărsat - variolă vărsat de vânt - varicela ciupit de vânt ciupit de vărsat destul mai mal blenoragie sifilis

mamâ mamâ mamâ mamâ, mami mamâ, mami mamcâ mâmii mâmosu mâmuligu mâmushi mâmushu manâ manâ mânâ manâ, mani mânâcopâ manafu mânali mânari mânaru mânaru mânâstiru mânatâ mânatâ mânatâ manazi mânazi mâncâturâ mâncu mândâlâki mandalu mandalu mândanji mândatâ mândată, mândăts mândată, mândăts mândii mândilâ mândipsescu mândipsiri mândipsit mandisă mandrâ mândrânjeauâ mândrânjeauâ

dumict pt sugari măduvă la pomi miez guşă mamă guşă moaşă guşat mămăligă mama fârtatului tatăl fârtatului mană pâclă mână mamă teslă fructar - vânzător de fructe sfeşnic de biserică sfeşnic de biserică mâner miel îmblânzit mânăstire mână de...flori pumn pumn de...galbeni mure mură hrană mânca, v supărare penis zăvor piuă recomandare mandat ştire fermecătorie batistă fermeca, v vrăjire fermecat vrăjitoare adăpost de iarnă al oilor stână de iarnă târlă de iarnă

mandu, măndzî mandulinâ mandulinu mândzâ mândzâ mândzâ mândzâ mandzali mândzatâ mândzatu mândzatu mândzu mândzu mândzurâ mandzuranâ mâneari mânearu manei, manei manelâ, maneli mangâ, manganj mângalu mângani mângâră mangarâ, mangari mângâri mângâri mângâri mângâru mânghioshu mânghiushu mangi mângi manglaru mângljir mângljir mangu mangufâ mangusaru mâni mâni măni măni mânicâ mânicâ mânicâ

ghicitor mandolină mandolină blestem raze semnătură tiflă nimicuri cameră de iarnă, călduroasă mânz mânzat mânz mânz de doi ani baniţă măgheran plăsea de cuţit amnar manea - melodie turcească prăjină de atârnat cântarul şnapan - pungaş, excroc mangal mangal gologan leţcaie ban de aramă bani mangal gologan cercel cercel mâncare numai prost bani gologani prost şi mare netrebnic netrebnic ci mâine ci dar braţ fluvial categorie mânecă

mânicljiu mânicoaci mânii mânii mâniketâ mani-mani manitsâ mânitsâ manliherâ mânokiru mânokiru manoleacu manoleacu mântilâ mânucljiu mânucljiu mânucljiu mânucljiu mânuncljiu mânuri mânuri manushaki mânushcâ mânushi mânushi mânushi mânushotâ mânzacu mânzat mapari mar marâ mărăcine, spinet mârâcui ! maradoiu mârâescu mârâjaru mârâjaru mârâjosu mârâljiu maramangâ mârâmnatu mârânatu marandu mârânedzu

pin - fe de mânecă suflecată mânie ură manşetă repede pânză de ??? mămiţă puşcă Manlicher cu 5 cartuşe amuletă talisman nesociabil solitar batistă mănuchi molid pin - fe de snop mănuchi brânză grasă urdă violetă mânutsă cercel leagăn toartă mânuţă mânz viţel ca şi când vai de ... pasiune mărăcine vai ! sticlete mârâi, v bolvănăvicios suferind bolvănăvicios mărar păianjen întristat întristat amarant - floare de la munte întrista, v

mârânedzu mârânghipsescu mârânghisescu marango, marangadz maranthru mârâtsini mâratu mâratu mâratu mâratu mârazi, mârăji, mârăzuri mârazi, mârăji, mârăzuri mârazi, mârăji, mârăzuri marcâ, mărtsâ mârcâtâgi mârcatu mârcushu mârdaie, mârdăi mârdaie, mârdăi mârdaie, mârdăi mârdzeauâ mârdzeauâ, mârdzeali mârdzeauâ, mârdzeali mârdzeauâ, mârdzei mârdzilatu mardzină mârdzinatu mardzini mârdziniclji mâreatsâ mâreatsâ marengu, marendzâ mârescu mârescu mârgăritaru marghiolu margurâ, marguri mari mari mari mari mari - Marea Lai mâricâ mâricui ! mârilji

veşteji, v ofili, v ofili, v tâmplar amarant - floare de la munte mărăcine biet nefericit sărac - sărman sărman dor greu mâhnire supărare marcă iaurgiu iaurt narghilea, tubul de la marfă depreciată meteahnă punct vulnerabil mărgea mărgea mărgea - piatră pupilă ochiului mărgea, ca margine tivit margine colţ de pâine îngâmfare mândrie tâmplar mândri, v mări, v mărgăritar linguşitor pervaz bătrân căpetenie mare şef mare - Marea Neagră măricică vai ! alteţă

mârilji mârilji mârilji mârilji mârilji mârilji mârinatu mârinatu, mârinats mârinedzu mârinedzu mârinu mâriri mâritsăscu mâritu mâritu mâritu mâritu mâritu mâritu mâritu, mârits mârlescu mârlire mârlitâ mârliturâ marmar, marmari marmar, marmari marmarâ, marmari marmAră, marmAri mârmârisescu mârmindu marmurâ, marmuri mârmurisescu mărmurisiri mârmurisitu mâroiu mârshi mârshinedzu mârshinu mârshinu mârshusescu mârshusitu marsin, marsinâ mârsinari mârsinatu mârsineatsâ

glorie grandoare grandomanie majestate mărire renume întristat dezolat întrista, v ofili, v întrista, v mărire înrăutăţi fălos mărit mărita, v orgolios pierde scăpa de ceva, v măritat mârli, v mârlire mârlire mârlire marmoreu marmură marmură stearpă grasă înmărmuri, v mormânt marmură înmărmuri, v împietrire înmărmurit cotoi cadavru răsfira fluierând, v răsfira fluierând, v răsfira, v dedare la cadavru, v însângerat post, de postire post, de post, de

mârsinedzu mârtari mârtari mârtari mârtatâ mârtâtoari mârtâtoru mârtii martinâ mârtirii mârtirilji martirisescu mârtirisescu mârtirisiri mârtirisitu martiru martiryiu mârtishu Martsâ martsu Martsu martsu mârturii marturu maru mârulâ mârulji mârunâ mâryâritaru mâryeascu maryiolu mas, masuri mă'-sa mâsatu mâscâ mâscâlidhâ mâşcâliti mâscâră mâscâră mâscâră mâscârilji mâscâripsescu mâscâripsiri mâscâripsitu mâscâripsitu

posti, v măritare măritare măritat măritată măritat, de adolescent prostuţ păcat puşcă Martini cu un cartuş mărturie mărturie mărturisi mărturisi, v mărturie mărturisit martor martiriu măritiş Marţi marţ Martie mărţişor mărturie martor marele pin, fructul de lăptucă voal mărgăritar murdări, v linguşitor mas - loc de înnoptat maică-sa pilă de ascuţit felcer măscărici găitan batjocură mascara ocară obscenitate măscări, v măscărire măscărit ridiculizat

mâscârlâki mâscurescu mascuru mascuru mascuru mâseauâ mâseauâ mashâ mashala mâshcari mâshcari mâshcatu mâshcâturâ mâshcâturari mâshcâturedzu mâshcâturedzu mâshcâturicâ mâshcu mâshcu mashi mashi mashi mâshi mâshi mâshitsâ mâshitsâ mâsidhâ, misidz masinâ mâsinatu masinu maslâ mâslati, mâslăts mâslati, mâslăts masnâ mâsnari mâsnatu mâsneu masnu masonu mâşotâ masti, mashti masti, mashti masticâ mâsticâ mâsticari

obscenitate masculiniza, v fecior mascul masculin măsea măselăriţă cleşte de foc să nu fii de deochi junghi muşcare muşcat îmbucătură îmbucătăţire îmbuca, v speti, v îmbucătură mică căi, v muşca, v cleşte de foc doar numai doar numai mânuţă mânuţă trăsături ale feţei măslină măsliniu măslin măslină discuţie vorbă măslină măcinare măcinat măslin măcina, v francmason mânuţă chip faţă - obraz mastică mastică mestecare

mâsticatu masticu mâstihâ mâstihi mâştinedzu mastorsâ mastorsâ mastorsâ mastoru mastracu mâstrapâ, mâstrâpadz mâsturiciu mâsturii mâsturipsescu mâsturipsescu mâsturipsiri mâsturipsitu mâsturlâki mâsturljii masturu masturu mâsuru mata mata mata mă'-ta mata - negativ mâtafi mâtâră mâtâră mâtâracu mâtâracu mâtasi matea mathimâ, mathimati mathiti, mathitadz mâtracu mâtrâgunâ mâtratsâ mâtreaţă mâtricâ, mâtritsi mâtricami mâtricaru mâtricu matsâ, matsi

mestecat mesteca, v mastică mastică răsplăti, v şireată şmecheră ţigancă cerşetoare meşter suliţă cupă meşter începător meserie meşteri, v meşteşugi, v fasonare meşteşugit meserie meserie meşter zidar bobină din nou încă mai maică-ta mai fetru bidon ploscă bidon ploscă mătase în zadar lecţie şcolar cană mătrăgună mătreaţă mătreaţă oaie de lapte după fătare oi mulgătoare păstor de oi de lapte hrăni din gură, v pisică

mâtscâ mâtsinari mâtsinatu matsinu matsinu matsiru matsu mâtsucâ Mâturu mâturu, mâturi matuyealji, matuyealji mavrumatu mavrunjeatu mâxuli maxus maxus maxus maxutarcu, maxutartsâ may, mayi mâyâjaru mâyâzaru mâyâzâtoru mâyâzii mâyeauâ mâyeauâ mayi, măyi mayi, măyi mâyii mâyilicu mâyipsescu mâyipsire mâyipsiri mâyipsit mâyipsit mâyir mâyirgi măyirgi, măyirgioanj, măyirgeadz mâyirii mâyiripsescu mâyiru mâyiryio măyisâ mâyistrâ mâyistru măyiuryio

felcer măcinare măcinat măcina, v trăncăni, v măcina, v maţ măciucă Evreu copt ochelari ochi negri, cu ochi negri, cu produs ovin anume întradins special, în special mag comerciant negustoraş buticar magazin urechea acului vârf farmec vrajă vrajă otrăvită mâncare vrăji, v fermecare fermecare fermecat vrăjit bucătar bucătar bucătar, bucătăreasă mâncare găti, v bucătar bucătărie vrăjitoare vrăjitoare vrăjitor bucătărie- separată de locuinţă

mayneti maynetizmo mâyulâ, mâyuli mâzâlji mâzbâtă mazdâ, măzdi, măzdzi mâzdracu mâzeau mâzgâ mâzgâ mâzgalâ mâzgâlescu mâzgosu mâzii mâzii mbadi mbâirari mbâiratu mbâirâturâ mbairu mbâlsâmedzu mbâlţari mbaltsu mbalumati, mbalumatadz mbârbâtari mbârbâtatu mbârbâtedzu mbârbâtedzu mbâreatsâ mbaru mbaru mbâryici mbâxescu mbâxescu mberdhosescu mbetu mbiducljeari mbiducljeatu mbiducljedzu mbirduescu mbirshari mbirshatu mbirshedzu mbitari mbitari

magnet magnetism colină batjocură proces-verbal ţărm suliţă suliman - fard mâzgă noroi cleios ferestruică înnoroi, v vâscos fard negru suliman - fard jos înşirare înşirat înşirare înşira, v îmbălsăma, v îmbălţa, v - a pune balţul îmbălţa, v - a pune balţul cârpaci îmbărbătare îmbărbătatu îmbărbăta, v încuraja, v noroc înşirat norocos vezi arădz îmbâcsi, b oxida, v încurca, v îmbăta, v despăduchere plin de păduchi despăduchea, v încurca, v înfiorare zbârlit zbârli, v beţie îmbătare

mbitâtoru mbitâtoru mbitâtsâlji mbitâtsâlji mbitatu mbitâturâ mbitâturâ mbitharu, mbitharâ mbitrânescu mbizuescu mbizuiri mbizuitoru mbizuitu mbizuiturâ mblari mblâtescu mblâtescu mblâtiri mblâtiri mblâtitu mblâtiturâ mbljeari mblustela mboalâ mbodh, mbodhuri mbogru, mbogrâ, mbogri, mboagri mbogru, mbogrâ, mbogri, mboagri mbogru, mbogrâ, mbogri, mboagri mbolitsari mbolitsatu mbolitsedzu mbpipiredzu mbratsâ mbrâtsisheatu mbrâtsishedzu mbrescu mbriri mbrostishoru, mbrotishoarâ mbrostu mbrostu mbrostu mbrumari mbrumat mbrumeadzâ mbrumutedzu

beţiv îmbătător beţie îmbătare îmbătat beţie îmbătare încredere îmbătrâni, v a-şi bate joc bătaie de joc batjocoritor batjocorit batjocură catârcă împleti, v înnota, v împletitură înotare înotat împletitură femeie băgăcioasă femeie în poală piedică biet nefericit sărman îmbrobodire îmbrobodit îmbrobodi, v pipera, v în braţe îmbrăţişat îmbrăţişa, v privi, v privire prostuţ drept în picioare îndrepta, v bruma, cădere de brumă căzutâ bruma a cădea, v împrumuta, v

mbrumutu mbrustaru mbrustedzu mbrustedzu mbrustela mbrustela mbrustishoru mbrustushoru mbubukisescu mbuburicatu mbucu mbucuru mbudhuescu mbudzatu mbudzinari mbudzinatu mbudzinedzu mbufnatu mbufunedzu mbugâtsâlji mbugâtsâri mbugâtsăscu mbugâtsitu mbugatu mbugrusescu mbuiru mbujuratu mbulbukedzu mbulitsari mbunedzu mbunedzu mbunu mbunu mburescu mburescu mburitâ mbutoari mbutsari mbutsescu mbutsinedzu mbutsu mbutsu mbutu mcari mcari

împrumut oblânc - cornul şeii îndrepta, v ridica în picioare, v băgăcioasă femeie şorţ prostuţ prostuţ înmuguri, v rinichi, ca un îmbuca, v bucura, v împiedica, v buzat bosumflare bosumflat bosumfla, v îmbufnat îmbufna, v bogăţie îmbogăţire îmbogăţi, v îmbogăţit bogat a termina dând cu tifla împunge, v îmbujorat bulbuca, v îmbrobodire îmbuna, v împăca, v îmbuna, v împăca, v împlini, v termina, v toi putoare împungere împunge, v împuţina, v împunge, v împungere împunge, v mâncare mâncat, de

mcatu mea mea mea mealji mealu, mealuri mealuri mearâ measâ meashtiri measticâ, meastitsi measticu measticu Mecanu mectepi, mectipedz medaljioani megidii mehengi mejdâ, mejdi mekhemi, mekhemedz melazâm meljiu meljiu melu mena mendâ mengâ, mengi mengâ, mengi mentâ merâ merahunu merdu, merdzâ mergi mergiu merhameti merimagâ merimangâ merosu meru mescu mescu mescu mescu meshu mesi

mâncat ci dar iată lână de pe cap, coadă, picioare coclaură coclauri vas de lemn pt lapte masă cinstire confluenţă amesteca, v mesteca, v Bulgar şcoală medalion Medjid sultan, ca el hangiu ţărm tribunal sublocotenent mei - plantă ulm - specie de meu doar mentă atenţie gând mentă vas de lemn pt lapte amar excrement bălţat bălţat clemenţă păianjen păianjen parte măr cinsti, v cinsti, v da bacciş, v da un ban cuiva, v fierul lat de la plug - brăzdar mijloc

mesi mestrâ, mestri mesu mesu metalu meti metru metru metsi metsi metsi metsi că.... meturâ, meturi meturâ, meturi meturu meturu, meturi mezdâ mezi mgljeari mi facu bileai mianei micami miceti micruscopu midhi miduljiu miduuâ midzitrâ miengiu mighetâ migidei migidei migitu miglisi mihanâ, mihânadz mihani, mihănj miheni, mihenj mihlemi mihlemi mihrisescu mihrisescu mijacou milancolii milani, milănj mileti

talie papuc lună - timp menstruaţie metal chiar măsură metru deşi cu toate că fie deşi barbă mătură mătura, v măturar- care face mături ţărm abia muiere deranja, v cabaret măiestrie moschee mică microscop chiar creier măduvă brânză - fel de hangiu imbecil monedă turcească stocojiu migidii consiliu comunal birt foale cabaret consolare unguent cocoşa, v micşora, v cadet melancolie cerneală naţiune

mileti mileti milgean milii militsâ miliunâ, miliuni miliunistru miljioru miludhii milurâ minarei minari minatu minciunâ minciunari minciunedzu minciunedzu minciuni minciunilea, de-a minciunosu minciushami minciushi mincu mindanu mindedzâ minderi minderu mindescu mindescu mindi, mindzâ mindimenu mindiminilji mindiosu mindireaji mindireazi mindiri mindiri mindirlâki minditoru minditu minditurâ mindiz mindizlâki minduescu minduescu

neam popor mărgean leşin scutec milion milionar miel de 2 ani melodie râpă minaret mişcare mişcat minciună minciunare minţi, v minţi, v minciună minciuni, cu mincinos păducherie cercel copil mintean - haină înţelepciune sofa fixă sofa fixă amesteca, v tulbura, v minte înţelept prudenţă înţelept învălmăşală învălmăşală amestecare sofa fixă cuvertură turbulent amestecat răscoală inginer înginerie gândi, v îngândura, v

minduhii minduiri minduiri minduitu minduosu mindzalji mindzithrâ mineu minghetu minghinadhâ minghinadhâ minghini minghiushi minghiushi minghiushu minghiushu mingilizi mingiunâ mingiunami mingiunari mingiunatu mingiunedzu mingiunosu mingiushari mingiushatu mingiusholâ mingiushu mingu mini mini mini miningitâ mintani, mintănj mintâtoru mintescu mintescu mintescu mintescu mintezâ minti minti minti minti minti minti

galben - ban gând gândire îngândurat înţelept aşchie brânză - fel de carte bisericească cu sfinţii din lună domol pată prihană menghină cercel mărgăritar cercel mărgăritar consiliu comunal minciună minciuni multe minciunare minţit minţi, v mincinos păduchere plin de păduchi pingea păduchel copil eu mine - pronume pe mine meningită mătanie băţ ca un făcăleţ amesteca, v răscoli tulbura, v zăpăci, v minte ascuţită atenţie deşteptăciune gând inteligenţă intenţie minte

minti minti minti minticâ mintimenu mintiminilji mintiminilji mintiosu mintireaji mintireaji mintireaji mintiri mintitoru mintitoru mintitu mintiturâ mintiturâ mintiturâ mintiturâ mintiturâ mintsâ mintsalji mintsimi mintuescu mintuiri minu minutâ minutâ minutari minutatu minutedzu minutedzu minutsălji minutsalji, minutsălji minutsalji, minutsălji minutsami minutsăscu minutu minutu, minutâ, minuts, minuti minutu, minutâ, minuts, minuti mirâ mirâ mirâ mirâ miracli, miracleadz, miracloanji

opinie părere sfat minte ascuţită înţelept înţelepciune prudenţă mintos învălmăşeală probleme răscoală amestecare amestecător turbulent tulbure amestecătură anarhie confuzie învălmăşeală revoluţie galben - ban aşchie păducherie gândi, v gândire mişca, v clipă minut subţiere subţiat sărăci, v subţia, v mărunţiş aşchie mărunţiş mărunţişuri mărunţi, v minut fin - calitate mărunt destin soartă ursită ursitoare doritor

miracuni miraki miraki miraki miraki miralaiu mirârescu mirashigi miratu mirazi mirdzeani mirgeani mirgeani mirghinosu miri, miredz miriadhâ miriadhâ miriciu miricu miridzu miridzu mirimangâ mirimeti mirimiţescu mirimitisescu mirindari mirindatu mirindi mirindi mirindu miringeu miriu mirizmadhâ mirkezi mirmeru mirmeru mirmintu mirmitu miru miru mirudhatu mirudhyeauâ miruloyiu mirulyisescu mirumagâ

piatră de ascuţit dorinţă pasiune plăcere regret amiral împărătesc moştenitor mirat moştenire mărgean coral roşu mărgean mărgean, ca islaz mulţime număr mare de.. măr mic măr mic odihni la prânz, v repaosul de prânz păianjen reparaţie repara, v repara, v gustarea de la ora 16-17 gustat de ora 16-17 chindie - orele 16-17 merinde gusta la ora 16-17, v portocal - soi de mulţime mirodenii garnizoană mărgea colorată marmură mormânt mormânt mir muci odorant miros bocit boci, v păianjen

miruminji mirunicu mirusescu mirushu mirusitu miryiuloiu miryiulotu miryiulunescu miryiuluniri miryiulunitu misali misali misali misandrâ misâreauâ miscâ miscu miscu miscutu mishacâ mishicu mishini mishki mishkiu mishteari mishusholji misicâ misidhâ, misidz misidhâ, misidz misimerâ misircu, misircâ misiri misirocu misitii misitii misitu misitu misitu miskiu misokiru misotrivu misticari misticatu misticatu misticatu

primele 12 zile ale lui August salbă mirui, v măr mic miruit, v bocet bocet boci, v bocire bocit faţă de masă masă pomană garderobă în perete rarişte curcă curcan mosc cinstit mijlociu arşic piele tăbăcită ordinară nuieluşă parfumat cu mosc cinstire pingea masă mică chip trăsătură a feţei siestă curcan, curcă oraş curcan mediere negociere agent comercial intermediar mediator parfumat cu mosc între două vârste mediocru amestecare amestecat îmbinat sociabil, om

misticâturâ mistico mistiryipsescu mistiryipsescu mistiryipsiri mistiryipsitu mistiryiu misto, mistadz mistrii misu-aroshu misucupsescu misucupsescu misuhori misuhori misurâ misurâ misurar misurari misurari misuratu misuratu misuru misuru misuru misuru misuru misuru mitâ mitani, mitănj mitanji, mitănj mitanji, mitănj mitânjiusescu mitasi mithcâ, mithtsi mithcâ, mithtsi mithoadhâ mithuluyii mitilicu mitilu mitirizi miţiu mitohi mitohu mitrâ mitrâ

amestecătură secret secret a ţine, v tăinui, v tăinuire tăinuit secret salariu mistrie semi-roşiu deşela, v speti, v centrul localităţii piaţă farfurie măsură farfurii care face măsurare numărare măsurat numărat farfurie măsura măsura din priviri, v număra număra, v porumb mită mănuşă fără deget genoflexiune mătanie căi, v mătase creştet vârf metodă mitologie gologan gălbează meterez jumătate de vin locuinţă la mânăstire locuinţă la mânăstire matrice mitră - acoperământ al capului

mitricari mitricaru mitricatu mitricu mitropoli mitrupulitu mitunjiusescu miturari mituraru mituricâ miucâescu miuftaru miuhiurlidisescu miurgi miuri mixâ, mixi mixosu miydal miydani miydani miydani miydhalâ miydhâlatu miydhâljeauâ miyirgii miyirii miylemi miyleni mize mize mizi mizia mizile miziliki miziliki mizilishti mizlisi mizurâ mlare mljeari mljioru mnatâ moali moali moarâ

hrănire hrăni, cel ce hrănit hrăni, v mitropolie mitropolit regreta, v măturare măturar - cel ce face mături măturică istovi, v perceptor sigila, v sigila - cel care sigiliu muci mucos migdal iveală loc deschis suprafaţă migdală migdala, ca migdal artă culinară mâncare gătită mângâiere mângâiere aperitiv mezelic abia abia poştă - termen învechit aperitiv mezelic consiliu consiliu măsură catârcă femeie mior, mioară pumn excrement moale moară

moari moashi moashti modhâ moguru molavu molavu molci ! molimâ molitsâ moljiu moljiu moljiu moljiu moljiu moltsâ molu, moluri momilâ monâ, moni monedhâ monohu monohu monokiru morâ morcu more mori moricu morozâ morozâ mortu moru moru morvu, morvă moscu moscu mostrâ mostru mostru mpadi mpârligu mpârmâtedzu mpârmutu mpârmutu mpârtsâri

moare babă moaşte modă salbă blând molatic taci, tăceţi - mâlc molimă molie ameliora, v atenua, v calma, v leoarcă muia, v molie chei, ţărm mobilă as monedă castrat jugănit amuletă coşmar purpuriu măi măi, pt femeie purpuriu amantă ibovnică mort muri, v - despre oameni ucide, v nenorocit mosc parfum mostră balaur pocitură jos plămădi, v împrumuta, v împrumut răsplată împărţire

mpârtsâri mpârtsâtu mpartu mpartu mpartu mpartu mparu mpâturari mpaturu mpeaticu mpeaticu mpeaturu mpihioru mpihiuru mpikiu mpiltescu mpipirat mpipiredzu mpirpirari mpirushari mpirushedzu mpiticari mpiticâtoru mpiticatu mpiticâturâ mpiturari mpizuescu mpladea mplascu mplâtescu mplâtescu mplinu mplinu mpliteturâ mplititurâ mpluari mpluatu mpluiadzâ mpotu mpradu mprâmutedzu mpriunâ mprostu mprumutari mprumutatu

pomană împărţit despărţi, v împărţi, v pomană a da, v separa, v împunge, v galopare galopa, v cârpi, v petici, v întinde foi de plăcintă, c înfira înfira întâlni, v împleti piperat pipera, v piperare fior zbârli, v - de frig peticire cârpaci peticit cârpoceală întindere de foi batjocori, v pieziş plezni palmele, v împleti, v înota, v încărcat plin împletitură împletitură ploare plouat plouă, v învinge, v prăda, v împrumuta, v împreună în picioare împrumutare împrumutat

mprumutedzu mprumutu mprumutu mprustari mprustatu mprustatu mprustedzu mprustedzu mprustishoru mpuljeari mpuljeatu mpuljedzu mpuljedzu mpushcljeatu mpushcljedzu mputoari mputsânari mputsânatu mputsânedzu mputsânedzu mputsâtu mputu mreanâ mshatu mtrescu mu mu- mea muabeti muabeti muagearu muagiru muarifu mucâ mucademi mucaeti mucaeti mucaitlâ mucaitlâki mucari mucâva mucealâ muceali mucearâ mucearâ muceashi

împrumuta, v împrumut împrumuta, v ridicare în picioare ridicat demara, v progresa, v prostuţ îmnulţire puiat înfrăţi, v pui a scoate, v ciumat ciuma, v putoare împuţinare împuţinat diminua, v împuţina, v împuţit puţi, v mreană - peşte frumos privi, v dar muma mea discuţie petrecere refugiat refugiat consiliu de instrucţiune muci normă hotărâre îndemn grijuliu îndemnare mucozitate mucava mocirlă leoarcă cortegiu nupţial mocirlă măceşe

mucilescu muciliri mucilitu mucio mucioru mucirlâ muciucu muciulescu muciuliri muciulitu muclishti muclji mucoari mucosu mucu, muts mudhistrâ mudzescu mudziri mufluzescu mufluzipsescu mufluzipsitu mufluziri mufluzitu mufluzlâki mufluzu mufluzu muftiu mugrisescu mugrisiri mugu muhabeti muhabeti muhlâ muhladhâ muhlidu muhlidzami muhlidzâri muhlidzăscu muhlidzâtu muhlji muhlu muhmude muhmurlâki muhmurli muhmuzâ

uda de ploaie, v udare udat ucenic mocirlă mocirlă limbă de cântar uda de ploaie, v bălăcire mucegăit leoarcă muchie mucozitate mucos muci modistă mugi, v mugire mofluzi, v mofluzi, v mofluzit mofluzire mofluzit faliment faliment mofluz muftiu - lider religios mugi, v mugire mugi, v discuţie petrecere mucegai moină - vreme umedă călduţă mucegăit mucegăire mucegăire mucegăi, v mucegăit muchie tuleu - fir de păr mahmudea mahmureală mahmur pinten

muhtani muhtârlâki muhtaru muhuri muinâ, muinj mujde, mujdedz mujde, mujdedz mulâ, muli mulâliki mulâliki mulami mulari, mulări mulâritsâ mulashcu muldzarâ muldzarcâ muldzaru, muldzări muldzeari muldziri muleaftâ muleaftâ muleaftadz muleaftadz mulfluzipsiri mulgâtoru mulgu mulicâ mulici muliciu mulidhi mulidhi mulidhusescu mulidi mulidi muliftu mulipsescu mulipsescu mulipsescu mulitsâ mulitsâ muliv, muliyi mulivi muljeari muljeari muljeari

calomnie percepţie perceptor sigiliu moină - vreme umedă călduţă cadou de veste bună recompensă catârcă câmpie domeniu cerneală catâr catârcă mică blajin mânzară mânzară mulgător mulgere mulgere cioclu tăcut ciocli tăcuţi mofluzire mulgător mulge, v catârcă mică catârcă mică catârcă mică glonţ plumb plomba, v glonţ plumb molift - molid contamina infecta molipsi, v molie molie creion glonţ femeie înmuiere muiere

muljeatu muljeazimu, muljeazimenj muljirami muljirami muljirami muljirashcu muljirescu muljirescu muljirescu muljiroanj muljirushu muljitsâ muljitsari muljitsatu muljitsatu muljitsedzu muljitsedzu muljiturâ muljiturâ muljiturâ muljiturâ muljiu, mulji muljrushcu mulki mulki muloahâ mulsâ multeatsâ multsâmi multsari multsăscu multsat multseadzâ multsidzosu multu multu mulu, mulâ, mulji, muli muluetsu mulufrandzâ muluyii mumâ mumâ mumâ mu-mea

muiat sublocotenent femei multe muieret muieri multe afemeiat femeiesc muieresc partea posterioară a bisericii rezervată femeilor femeie voinică afemeiat molie molii a prinde, v ciupit de vărsat molii care a prins ciupit a fi de vărsat molii a prinde, v lichid mâncare lichidă moale vreme umedă negricios afemeiat domeniu proprietate nalbă mulsă mulţime mulţime molii a prinde, v înmulţi, v molii care a prins vărsat de vânt ciupit de vărsat foarte mult catâr mălăieţ sifilis poliţă - obligaţie conducător mamă şef maică-mea

mumulescu mumulicu mumuligu mumuliri munâficliki munaficu, munaficâ, munafits, munafitsi munaficu, munaficuri munâsipi munatu, munatâ, munats, munati munatu, munatâ, munats, munati mundâ, mundi mundâ, mundzâ mundi mundishu mundo mundo mundrescu munduescu munduescu munduiri munduiri munduiri munduitu munduitu munduitu mundzâ mundzâ mundzuescu mundzusescu mungârisescu munokiru munolcu munolcu munrdhâ munti muntishu muntosu muntrescu muntritâ munufliki munuhu munuhu munuhu munupati

bombăni, v mămăligă mămăligă bombănire intrigă intrigant intrigă acord, de neamestecat simplu, neamestecat caznă rază munte munte, de brun sumbru privi, v căzni, v tortura, v caznă suferinţă supliciu căznit chinuit torturat demnătură cu degetul tiflă tifla , a da cu - v tifla , a da cu - v mugi, v amuletă nesociabil solitar monedă munte munte, de muntos privi, v privire intrigă castrat castrat jugănit potecă

munzurâ murâ murafeti murafeti murafitlâki muraru murdârilji murdâripsescu murdâripsiri murdâripsitu murdârlâki murdaru murdzeari murdzeashti murdzeashti murdzescu murdzescu murdziri murdzishu murdzitâ murdzitu mureauâ murgishu murgiu murgu murgu muriri muriri murisci muritu muritu murlai murlai murlai murlaiu murlaiu murlaiu murmii murmin, murminji murmindu murminji murminti murmintsâ murmintu murmuredzu

baniţă mură şmecherie abilitate abilitate morar murdărie murdări murdărire murdărit murdărie murdar mulgere amurgi, v însera, v amurgi, v însera, v amurgire amurg amurg amurgit dud amurg amurg amurg murg - cal gri moarte murire ruine mort murit mizerabil sărman ticălos mizerabil sărman ticălos calendarul lunilor după zile soroc mormânt calendarul lunilor după zile mormânt cimitir mormânt murmura

murmuru murmuru murneatsâ murnescu murnescu murniri murnitu murnu murozâ murtami murtârauâ murtii murtiki murtsinâ murtu murtuţinâ murtuţinâ muru muru murumunji murunicu murvâ musafirlâki musafiru muscâ muscami muscaru muscu - mâcu muscusapnâ muscuvulsescu muscuvulsiri muscuvulsitu musgalgâ mushaferi mushăferi mushăferi musharecâ mushatili mushatu mushaver mushăveri mushăveri mushavirei mushcâ mushcari

murmur murmura brun-închis învineţi, v vânăt învineţire învineţit brun amantă morţii cei mulţi rea foarte rentă rentă cadavru amorţi, v hoit mortăciune bubă de cal zid calendarul lunilor după zile salbă dare-ar.... musafir, primire de musafir muscă muşte multe viţel mânca, bine, v săpun parfumat parfuma parfumare parfumat crenel de meterez consultaţie consfătuire înţelegere moşnegutsă iele frumos amant consfătuire înţelegere consiliu catârcă muşcare

mushcari mushcâturâ mushcljiosu mushcljiu mushcljiu mushconju mushcru mushcru mushcruescu mushcu mushcu mushde mushde musheashti musheatu musheatu musheatu, musheatâ mushescu mushescu mushi mushicâ mushicu mushidâri mushimâ mushinghinâ mushiri mushiteatsâ mushiteatsâ mushiteatsâ mushitescu mushiticadz mushiticu mushitsâ mushitsăscu mushitsăscu mushitsâtu mushman mushmoalâ mushmoalâ mushmulâ mushmulâ mushonjiu mushtinari mushtinari mushtinedzu

muşcătură muşcătură musculos muşchi muşchi - lichen ţânţar muscur - alb cu pete negre pe bot muscur - alb cu pete negre pe bot cărunţi, v catâr muşca, v cadou de veste bună recompensă băbeşte drăguţ frumos frumos băbesc îmbătrâni, v - despre femei mama fârtatului băbuţă moşuleţ sulfat de amoniac muşama albastru deschis îmbătrânire bunătate frumuseţe răutate frumuşel frumuşel frumuşel musculiţă frumos a se face, v înfrumuseţa, v înfrumuseţat cârtiţă şiret, şireată viclean şiret, şireată viclean moşuleţ răsplată recompensă răsplăti, v

mushtinedzu mushtiră, mushtiroanj, mushtiradz mushtiră, mushtiroanj, mushtiradz mushtireki mushtiri, mushtiradz, mushtiranj mushtiri, mushtiradz, mushtiranj mushtucu mushu mushumă mushurecâ mushuronjiu mushuru, mushuri mushuteatsâ mushuteatsâ mushuticu mushutsăscu mushutsâtu musitsâ muskidhâ mustacâ mustâcatu mustâcioarâ mustâcushi mustândicu mustatsâ mustosu mustu mustusescu mustusiri mustusitu mutâ loclu mutâ loclu mutafi, mutăhi, mutăfuri mutaljiu mutari mutatu mutcâ muteaiu mutisarifu mutlacu mutrâ mutrea mutrescu mutrescu mutrescu

recompensa, v client muşteriu latrină client muşteriu belciug de cântar tatăl fârtatului muşama moşnegutsă cârtiţă mareşal fapră rea, reprobabilă frumuseţe frumuşel înfrumusetsa, v înfrumuseţat musculiţă viţea mustaţă mustăcios mustăcioară mustăcioară judecător mustaţă mustos must must a face, v must, facere de must, murdărit de răscoli, v zgudui, v cuvertură de rând muţenie mutare mutat mai de presat struguri mutălău guvernator de judeţ - vilaet sigur mutră uite îngriji, v observa, v privi, v

mutriri mutriri mutritâ mutritâ mutritu mutritu mutrusescu mutrusescu mutrusiri mutrusitu mutsâ mutsami mutsari mutsâri mutsăscu mutsâtu mutscâ mutsosu mutsu mutsu mutsunâ mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu mutu cânticlu mutu caplu mutu di coadâ mutu, muts, mutâ, muti mutuleangâ mutus ! mutuvilâ, mutuvili mutvaki muuâ muvleti muzâ, muzi muzâ, muzi muzaicu muzavirlâki muzaviru muzgâ

îngrijire privire îngrijire privire îngrijit privit mutre a face, v supărat a se uita, v îmbufnare supărat, v bot muţenie amuţire amutsire amuţi, v amuţit bot mucos bot suge, v mască mut fura, v începe, v jefui, v muta, v ridica, v sălta, v scula, v câta subţire, v răscula, v lăuda, v mut mutălău taci ! răşchitor bucătărie maimuţă termen măr oaia care merge în frunte mozaic intrigă intrigant noroi cleios

muzicâ muzicâ muzicandu muzikii mvescu mvirinat mvirinat mvulbedzu

muzică muzicuţă - instrument muzicant muzicuţă - instrument îmbrăca, v amărât supărat rula urzitura, v

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

N

Armãnã n na na na nâ nâ naca naca,naca naciu, naci nacrâ nadâ nâdâescu nâdâiri nâdâiri nâdâitu nadanlâki nadanlâki nâdii nâdufu nâdufu nâearcâ naevea naevea naevea nâfâcă nâfâcă nâfamâ nâfâtescu nâfâtescu nâfâtitu nâfâturi nâfeamâ nafee nafile nafoarâ nafoarâ nafoarâ nâftescu

naftu naftu nafurâ nâfuzi nâheamâ nâheamâtâ nâheamâzâ nahimâ nahti nâhusetu nai nai nai.... naieti nâieti nâindi nâintea nâinti nâintru nâireatsâ nâirescu nâirescu nâiriri nâiritu naji nâlânghitâ nalănj nalbâ nalban nalbanu nalbastru nalci naletu nalimâ naljiurea naloni nâlsescu năltsâmi năltsari năltsatu naltsu naltu naltu namâ, nami namâ, nami

nâmaljiu namalo nâmâtisescu nâmâtisiri nâmâtisitu namisa namisa di... nâmlii nâmuzi nâmuzi nâmuzi nâmuzli nâmuzli nanâ nanâ nanciu nandreapta nângâ nânghidhâ nânti nantu nanumirea nao nâoarâ nâoarâ năoru napa napâ nâpâdescu nâpârtecâ naparti nâpârticâ nâpârticâ nâpârticâ nâpoi nâpoi nâpoi nâpoiu nâpoiu napranu napu nâpudhearicu napudhishalui nâpuescu nâpuescu

nâpuiri napulioni nârâescu nârâescu nârâiri nârâiri nârâitu nârâitu nârândzu nârângeu narău nâreci nâreciu narga narghile narghilei nari narki nârleatsâ nârosu narti narya nas nâs, nâshi nâsa nâsa nâsa nâsâhati nâscându nâscându nâscându nâscându, niscândâ nâscântu nâscântu nâscântu nâscântu, niscântâ nâscârii nâscârsescu nâscârsescu nâscârsescu nâscârsiri nâscârsitu nascu nascu, mi nâscumbusescu

nâshti nâsihati nâskirsescu nâskirsescu nastânga nâstâsescu nâstâsiri nâstâsitu nasturu nâsu nâsu nâsu nâsu, nâshi, nâsa, nâsi nâtheamâ nathema nathima nathimatu nâthimedzu natu, naturi nău nauâ nauâ nauâ, nali nâundru nauntru nâuntru năureadzâ naurli năuru năuru nausprâdzatsi nâvâdescu nâvâescu nâvaiu nâvaiu nâvalâ nâvâlescu nâvâlescu nâvaljiu nâvalu navlu nâvoiu năvrâscâ naxi naxu

nazi, năji, nazi nbirdhuescu ncâceari ncâceari ncâceari ncâceatu ncaci ncâciturâ ncaciu ncâlaru ncâldurari ncâlduratu ncâlduredzu ncâldzâri ncâldzăscu ncâldzâtu ncâlicari ncâlicatu ncâlicâturâ ncâlicâturâ ncalicu ncâltsari ncâltsatu ncaltsu ncaltsu ncaltsu ncâlulari ncâluratu ncâluredzu ncâluredzu ncâpâtoru ncâpeari ncapu ncâputu ncâragu ncârcari ncârcari ncârcâtoari ncârcatu ncârcatu ncârcatu ncârcatu ncârcatu ncârcâturâ ncârciliu

ncârciljeatu ncărciljiosu ncarcu ncarcu ncarcu ncârdzeliu ncârdziljeari ncârdziljeatu ncârfusescu ncârfusescu ncârfusescu ncârligari ncârligatu ncârlighedzu ncârnjidari ncârnjidedzu ncârshiljeari ncârshiljeatu ncârshiljedzu ncârshiljedzu ncâtrâmari ncâtrâmedzu ncemir ncernu ncernu ncernu ncernu ncimiratu ncimiratu ncioamiru nciomiru ncionjiu ncionjiu nciornicu nciornikedzu ncircljeatu ncirgari ncirgari ncirgatu ncirghedzu nciulescu nciumirari nciumiratu nciumiredzu nciumulescu

nciumuliri nciunedzu nciunedzu nciunishari nciunishedzu nciunishedzu nciunushatu nciupari nciupat nciupu nciuredzu nciuredzu nciuricatu nclishtatu nclishtedzu ncljegu ncljiari ncljiatu ncljideari ncljidiri ncljidu ncljidu ncljidu ncljidu ncljidu ncljidu ncljiedzu ncljigari ncljigatu ncljigatu ncljigatu ncljinâciunâ ncljinâciunâ ncljinâciunâ ncljinâciuni ncljinâciuni ncljinâciuni ncljinari ncljinari ncljinari ncljinatu ncljinu ncljinu ncljinu ncljinu

ncljinu ncljinu ncljinu ncljisoari ncljisu ncljisu ncljisu ncljitoru ncljiturâ nclo nclotsi ncoa ncoa ncoarnishu ncoatsi ncot ncot ncrâfusescu ncrâfusescu ncrâfusescu ncrâshca ncredu ncrunari ncrunatu ncrunu ncrunu ncrutsescu ncrutsiljeatu ncrutsiljeatu ncrutsiljedzu ncrutsishalui ncrutsishu ncrutsitu ncucinari ncucinedzu ncucushedzu ncucushedzu ncucutari ncucutatu ncucutatu ncucutatu ncucutedzu ncucutedzu ncucutedzu ncuduratu

nculea nculea nculo nculosu ncunjeatu ncunjeatu ncunjeatu ncunjiu ncupuljedzu ncurdusescu ncurdusescu ncurdusescu ncurdusescu ncurfusitu ncurpiljeari ncurpiljedzu ncurpiljedzu ncurpiljedzu ncurpiljedzu ncurpiljedzu ncurpiljiu ncurpiljiu ncurpiljiu ncurpiljiu ncurpiljiu ncurtsiljeatu ncurtsiljeatu ncurunari ncurunatu ncurunu ncurunu ncuscrari ncuscratu ncuscredzu ncuscredzu ncusoru ncusuredzu nda ndâcânescu ndâcâniri ndâcânitu ndâhâniri ndâhânitu ndâhnescu ndâhniri

ndâhnitu ndalicu ndâmusescu ndâmusescu ndamusi ndamusi ndao ndârsescu ndârsiri ndârsitu ndasi ndâturedzu ndesu ndesu ndesu ndezmâ ndezmâ ndilicatu ndilicatu ndilisi ndilisi ndilisi ndipiratu ndiregu ndireptu ndireptu ndirisescu ndirisi ndirusescu ndisari ndisatu ndisatu ndisatu ndisescu ndisiri ndisitu ndizmâ ndizmâ ndizmusescu ndoapâru ndoapâru ndoapiru ndoapiru ndoarnicu ndoi

ndo-pâimâni ndră ndrâshtedzu ndrâshtescu ndrâshtitu ndreadziri ndreao ndreapâ ndre-apâ ndreapta ndregu ndregu ndregu ndregu ndregu ndregu ndregu ndrei ndrepsu ndrepsu ndreptu ndreptu ndreptu ndreptu ndreptu ndreptu Ndreu ndridzeari ndriptaciu ndriptari ndriptati ndriptati ndriptedzu Ndriu ndruminu nduhuni ndukescu ndulţescu ndulţiri ndulţit ndupârâciuni ndupârari ndupâratu ndupârâtu ndupirari

nduplicatu ndupuratu ndurlu ndurtedzu ndzâmari ndzâmari ndzâmatu ndzâmedzu ndzâmedzu ndzâmedzu ndzapu ndzârescu ndzari ndzârimi ndzăritu ndzeaminu ndzeaminu ndzeanâ ndzernu ndzernu ndzernu ndziminari ndziminatu ndziminedzu ndziminedzu ndzinucljeari ndzinucljedzu ndzinucljiu ndzirneari ndzirnutu Neamtsu neao neao nearcâ neauâ neauâ neca necă neci neci necicâ necicâ necu necu necu

necu nefti nefti negru negurâ neguru neisi neisi nelu, neali nenâ neni nerac nercu nergu nevrâ nevralyii nevrico nfârinedzu nfârmâcari nfârmâcatu nfârmâcosu nfârmâcosu nfarmâcu nfarmâcu nfârmâcusescu nfârmâcusescu nfâsheari nfâsheari nfâsheatu nfâshedzu nfâshedzu nfâshimindu nfashu nfashu nflucatu nflurescu nfoljiu nfricu nfricushari nfricusheatu nfricusheatu nfricushedzu nfricushedzu nfricushedzu nfricushedzu

nfrigurari nfriguratu nfriguredzu nfrikedzu nfrikedzu nfrikedzu nfrikedzu nfrundzăscu nfuljeari nfuljeatu nfumiljeari nfumiljeari nfumiljeatu nfumiljedzu nfushtatu nfushtedzu ngâceari ngâciturâ ngaciu ngâlari ngâlbâgeari ngâlbâgeatu ngâlbâgedzu ngâlbinari ngâlbinescu ngâlbinitu ngâlcitoari ngâledzu ngâluredzu ngâluredzu ngânescu ngâniri ngânitu ngârdedzu ngârdescu ngărditurâ ngârlim ngârmâru ngârmisescu ngârnjearicu ngârnjescu ngârnjescu ngâsâiescu ngâtanu ngernu

ngernu ngernu nghidhâ nghidhâ nghihuredzu nghii nghii nghiosu nghiosu nghiosu nghiosura nghisari nghisatu nghisedzu ngindari ngindu ngiornicari ngiornicatu ngiornikedzu ngiugari ngiugatu ngiugu ngiulnami ngiulnari ngiulnedzu ngiumeaticu ngiumetâ ngiumetâ ngiumiticari ngiumiticatu ngiumitikedzu ngiunedzu ngiunedzu ngiurari ngiuratu ngiurâturâ ngiuru nglârescu ngljegu ngljetsu ngljiciu ngljigatu ngljigatu ngljimâ ngljimari

ngljimatu ngljimedzu ngljimuescu ngljinescu ngljitari ngljitatu ngljitsari ngljitsari ngljitsatu ngljitu nglubudari nglubudedzu ngordu ngrâcicâ ngrânjearcu ngrânjearcu ngrânjearcu ngrânjescu ngrânjescu ngrânji ngrânji ngrânji ngrânjiri ngrânjitu ngrâpsescu ngrâshari ngrâshatu ngrâshca ngrâshedzu ngrashu ngrecu ngrecu ngrecu ngrecu ngrecu ngricari ngricari ngricatu ngricatu ngricosu ngrishca ngropu ngroshu ngrupâciuni ngrupari

ngrupatu ngrupiljeari ngrupiljeatu ngrupiljedzu ngrupiljedzu ngrupiljedzu ngrupuljeatu ngrupuljedzu ngrusheari ngrusheatu ngrushedzu ngrushedzu ngucescu ngucinari ngucinatu ngucinedzu ngucushari ngucusheatu ngucushedzu ngulishare ngulishatu ngulishedzu ngupiljeari ngurdescu ngurdiri ngureadzâ ngurguljeari ngurguljeatu ngusâ ngusâ ngusâ ngusâ ngusâ ngusari ngusatu ngusedzu ngusescu ngustari ngustari ngustatu ngusteatsâ ngustedzu ngustedzu ngustu ngustu

nguvari nguvatu nguvedzu nguvujdari nguvujdari nguvujdatu nguvujdatu nguvujdedzu nguvujdedzu nguvuzdatu nguzmuljedzu nheamâ nhidzeari nhigu nhigu nhiljeari nhiljeari nhiljeatu nhiljeatu nhiljedzu nhiljedzu nhima nhimâ nhipsu nhipsu nhiptu nhiptu nhiumusescu nhiurari nhiurâtoru nhiuratu nhiuredzu ni ni-acâtsatu ni-acâtsatu ni-acâtsatu niacsu niacsu niacumtinari ni-acumtinari ni-acumtinatu ni-adukiri ni-adukiri niadukitu ni-aduratu

ni-agârshari ni-agârshitu ni-agiumtu ni-agiundzeari ni-agiundzeari ni-agiunsu ni-ahârzitu ni-ahârzitu ni-akâkisitu ni-akâkisitu ni-akikâsiri ni-alâgatu ni-alâxiri ni-alâxitu ni-amârtipsit ni-aminatu ni-apândixitu ni-apârnjiri ni-apârnjitu ni-apcatu ni-apiritâ ni-aprukeatu ni-aprukeatu ni-apuadusu ni-apudusu ni-aradhâ ni-arâsu ni-arâvdari ni-arâvdatu ni-arhiusitu ni-arushinari ni-arushinatu ni-arushinosu ni-aruvinatu ni-ascultari ni-ascultatu ni-ashtirnutu ni-aspâreatu ni-astâljeatu ni-astesu ni-asvimtu ni-aumtu ni-aveari ni-avutu ni-axi

ni-axi nibirbii nibirbilji ni-bitisiri ni-bitisitu ni-bruiri ni-bunu ni-bunu ni-buritu nica nica nică ni-câftari ni-câftari ni-câlcari ni-cântatâ nicari ni-cârtiri ni-cârtitu nicatu nicâturâ ni-cîlcatu nicopâ ni-coptu nicukirami nicukiratâ nicukirescu nicukiripsiri nicukiripsitu nicukiru nicukiru nicukiru ni-cuminicatu ni-cumtiniri ni-cumu nicunuscutu ni-curmari ni-curmatu ni-curmatu nicusescu ni-datâ soarli ni-datâ.... ni-dhukimâsitu ni-disvucatu ni-dreptu

ni-driptati ni-driptaticâ ni-dukiri ni-dukitu ni-durnjiri ni-durutu ni-dusu nidzâ nieti nieti ni-faptu nifeamâ niferu nifitsâ ni-frâmtu nifur nifuru nigljeanâ nigoaidâ nigurari niguratu nigureadzâ niguredzu nigurosu ni-hârisitu ni-hârisitu niheamâ niheamâdzâ niheamâtâ niheamtâ nihitu nihitu nihitu nihitu niho nihteri, nihteri nihteryiu nihtiri, nihtiredz nihtiridhâ, nihtiridz nihunipsitu nikezu niki niki, luom cu nikicadzâ nikicushi

nikisescu nikisescu nikisiri nikizlâki nilipsitu ni-ljirtatu nilsescu nilsescu nilsiri nilsitu ni-lucrari ni-lucru nilushu ni-mâcatu nimal nimal nimaljiu nimalo nimalo ni-mbunatu ni-mbunatu ni-minari ni-minatu ni-minatu ni-minduiri ni-minduitu ni-misuratu ni-mpadi ni-mprustatu nimtsescu nimucaeti ni-mucaeti ni-mucaeti nimupirimâ nimusorizmâ ni-mutriri ni-mutritu ninca nincă nincă nindi ni-ndreptu ninga ninga ningă

ningă ni-njilosu ni-njiluitu ninti nintrâ nintsi ni-numiratu ni-nviscutu ni-nviţatu ni-nviţatu ni-nviţatu ni-nviţatu cu... ni-nvitsari ni-oaspi ni-omu ni-omu niorihta nioru, niori, nioari nip ni-pâpsiri ni-pâriyursiri ni-pâriyursitu nipârticâ nipârticâ nipârticari nipârticatu nipârticatu nipârticu nipârticuşi nipârtikedzu ni-pâtsâtâ ni-pâxitu niphiu, niphi ni-pilixitu ni-pirâxitu ni-pirâxitu nipoi nipotu, nipoatâ ni-prâxitu ni-prâxitu ni-pteari ni-ptutu ni-pulitipsitu ni-puteari ni-puteatsâ

ni-putsami niputsâmi ni-pututu niraidhâ nirange nirangiu niri niricondâ niruhiti niruyaladz nisafe niscândi, niscânti niscândzâ, niscântsâ niscântu niscântu niscântu ni-sciutu ni-sciutu nishali nishali nishangi nishani, nishenj nishani, nishenj nishani, nishenj nishani, nishenj nishani, nishenj nishani, nishenj nishani, nishenj nishani, nishenj nishani, nishenj nishanliu nishidâri ni-shidzutu nishinipsescu nishinipsescu nishinlitcu nishinlitcu nishoreatsâ nishoru ni-shteari nishti ni-shtiutu ni-shtiutu nisii ni-siyurliki

ni-siyuru ni-stipsitu ni-stipsitu ni-sumnari nisunu ni-tâcutu ni-tâcutu ni-tâcutu ni-tâljeatu ni-tâljeatu nitheamâ ni-traptu ni-treatsiri nitricu ni-tricutu ni-tricutu ni-tricutu nitru nitsâ nitse nitsi nitsidânâoarâ nitsiunu ni-tumsu ni-tumtu ni-tunsu ni-turnari ni-turnatu ni-turnatu ni-turyisitu ni-tut ni-tut ni-tutu ni-uidisiri ni-uidisitu niurâ niurari niuratu ni-urdinatu ni-urdinatu ni-urdinatu niureadzâ niureadzâ niureadzâ niuri

niurosu niurosu niurosu niuru ni-uspitsâlji nivaiu nivaiu nivaljiu niveastâ niveastâ noauâ ni-videari nividzutu ni-vidzutu ni-vidzutu ni-vinitâ ni-vinitâ ni-vinitu nivistescu nivisticâ nivisticâ nivistulji nivolji nivolji nivoljinu ni-vreari ni-vreari ni-vreari ni-vrutu nizam nizami ni-zâptâsiri ni-zburâtu nizearcu ni-zgrunjitu nizisti nizixitu njadzâ-noapti njaeadzâ-oarâ njeacu njeacu njeadzâ njeadzâ-dzuuâ njeadzâ-dzuuâ njeadzâ-iarnâ njeadzâ-prândzu

njeadzâ-prumuvearâ njeadzâ-toamnâ njeadzâ-vearâ njealâ njeamu njeardziri njeari njeatâ njeatsâ njeatu njeatu njeauâ njeauru njedzlu a loclui njedzu njegu njei njelu njemu Njercuri njergu njeri njerlâ njersu njeu njeu njicâ njicâzâ njicshoru njicshoru njicshurari njicshuratu njicşuredzu njicu njicu njicu njicurami njicurari njicuredzu njicutsu njicuzancu njicuzanu njicuzu njidzâ njidzâ

njilâ njilâ njilâosu njilâosu njilgiocu njilgiucanu njilicu njilji njiljioru njiljoacă njiljucanu njilosu njilosu njiluescu njiluescu njiluescu njiluescu njiluitu njilushu njioldzucu njiolgicanu njiolgiucu njioru njioru njir njirâ njirari njirari njiratu njirâturâ njirâturâ njirdzeari njirdzeari njiredzu njiridzu njiridzu njirlâ njirlu njirlu njiru njiru njiru njiru njiru njiru

njiru njirusitu njishcari njishcatu njishcu njishoru njishurami njishurari njishuratu njishuredzu njisidhâ njitsâ njitsico njitsico njitsosu njitsu njiurdii njiuredzu njiurizmâ njiurizmâ njiurizmosu njiurzescu njiurzescu njiurzescu njizâ njizâ nj-u amu că... nkeadicu nkeari nkeari nkeari nkerdhu nkerdhu nkerdhu, cu nkerdu nkerdu nkerdu, cu nkicutari nkicutedzu nkidicari nkidicâturâ nkidu nkilescu nkiliri nkipitedzu

nkirdhâsescu nkirdhâsescu nkirdhâsescu nkirdhâsiri nkirdhâsiri nkirdhâsitu nkisescu nkisiri nkisiri nkisiri nkiuluiri nkizmâ nkizmuiri nkizmuit nkizmusescu nmârmurisescu nmărmurisiri nmărmurisiri nmărmurisitu nmultsăscu noaci noadă noapti noatinu noauâ noauâ noauâ noauâdzătsâ noaurlu noausprădzatsi nocupâ nodu nodu noi noi noimâ noimâ noimâ noimâ nolgicanu, nolgicană nolgicu, nolgicâ nolgicu, nolgicâ nolgicu, nolgicâ nolgicu, nolgicuri nolgiucu, nolgiucâ

noljicu, noljicâ noljucanu noljucu, noljucâ nomu nor norâ noru noru nost, noastâ nostim nostim nostim nostim nostim nostim nostru, noastră noti notiosu notu notu notu notu notu nou npadi npârtsâri npartu npâryicea npiticatu nsânari nsânatu nsânatu nsânâtushatu nsânâtushiri nsânedzu nsânedzu nsârari nsâratu nsârâturâ nsârgociu nsârguceari nsârtsânedzu nsârtsânedzu nsârtsinari nsârtsinedzu

nsartsinu nsartsinu nsaru nsaru nscrumedzu nscrumu nshârpicatu nshârpicatu nsharpicu nshârpitatu nshârpitatu nsharpitu nshirpicari nshirpikedzu nshirpitari nshirpitedzu nshiuedzu nsimnedzu nsirari nsiratâ nsiratu nsireadzâ nsiredzu nsirinari nsirinatu nsirineadzâ nsirinedzu nsirinu nsoru nstugatu nsumnari nsumnatu nsumnedzu nsurari nsuratu nsurin nsurin nsurin nsurin nsurinari nsurinatu nsurinedzu nsurinedzu nsurinedzu nsurnedzu

nsurnedzu nsurnedzu nsusu nsusu ntânji ntânjiu ntârâcari ntâracu ntârdedzu ntardu ntâvâlescu ntheamâ ntinirari ntiniredzu ntiniritu ntiresu ntirisari ntirisatu ntirisedzu ntirisescu ntirneari ntirsescu ntornicu ntrâ ntrâ ntrâ ntratu ntreatsitu ntrebu ntrebu ntrecu ntregu ntreshcu ntri ntri ntribari ntribatu ntricari ntricu ntritseari ntrocu ntrocu ntrocu facu ntru ntru

ntruhisescu ntrupushădzu ntruxescu ntruxitu ntsâpari ntsâpâtosu ntsâpatu ntsâpâturâ ntsâpâturâ ntsapu ntsapu ntsârcari ntsârcatu ntsarcu ntsepu ntsercljiu ntsernu ntsertu ntsesu ntsesu ntsesu ntsilegu ntsilistratu ntsilistredzu ntsinu ntsiputu ntsircari ntsircatu ntsircljeari ntsircljeatu ntsircljedzu ntsirnutu ntsirtari ntumnari ntumnatu ntumneadzâ ntumneadzâ ntumneadzâ kirolu ntumnedzu ntunearicâ ntunearicâ ntunearicu ntunearicu ntunearicu ntunicâ

ntunicâ ntunicâ ntunicari ntunicatâ ntunicatu ntunicosu ntunicu ntunicu nturhisescu nturhisiri nturhisitu nturicari nturinâ nturinatu nturineadzâ nturinu nturkipsescu nturkipsiri nturkipsitu nturocu nturtâredzu nturtâredzu nturtari nturtatu nturtedzu nturtsescu nturturedzu nturturedzu nturusescu nturusiri nturusitu nturyisescu nu nu lu ari loclu nubeti nubeti nubici nucâ nucâ nucu nudari nudâturâ nuearcâ Nuembru nufuzi

nujitsâ nujitsâ nukescu nulâ nulgicanu numâ numâ numâ numaljiu numâtsescu numâtsescu numâtsescu numâtsescu numâtsiri numâtsitu numâtsitu numi numii, numii numii, numii numirari numiratu numiri numiru numiru numiru numiru numiru numtâ numtaru nunâ nunami nunilji nuntâ nuntaru nuntru nunu nuoreadzâ nuoru nupo nuptatâ nupteadzâ nuptedzu nupu nurari nurcâ

nuruhidhâ nustimacu nustimadhâ nustimeatsâ nutari nuthiosu nutii nutii nutinaru nutiosu nutirosu nutosu nutricu nutsescu nutsiri nutsitu nuzitsâ nuzitsâ nvâlescu nvâlescu nvâliturâ nvârgosu nvârliga nvârliga nvârligari nvârlighedzu nvârligu nvârtescu nvârtescu nvârtiri nvârtitu nvârtiturâ nvârtuşatu nvârtuşatu nvârtuşatu nvârtuşatu nvârtushari nvârtushedzu nvârtushedzu nvaspu nveastâ nveastâ noauâ nverdu nvernari nvernari

nveru nveru nvescu nvescu nvescu nvescu nvescu nvescu nvescu nvescu nvetsu nvetsu nvetsu nvetsu nvetsu nvetsu nvetsu nvicljeari nvicljeatu nvicljedzu nvicljedzu nvicljedzu nviduescu nviduitu nvinâtsâri nvinâtsâtu nvipiratu nvipiratu nvipiredzu nvirari nvirari nviratu nviratu nviratu nvirdzami nvirdzâri nvirdzăscu nvirdzâtu nvireadzâ nviredzu nvirinari nvirinari nvirinatu nvirinatu nvirinedzu

nvirinedzu nvirinosu nvirinu nvirinu nvirinu nvirnatu nvirnatu nviscâmindu nviscâmindu nviscumindu nviscumindu nviscutu nvishteari nvishteari nvishtescu nvishtidzăscu nvistâljeanu nvitsari nvitsari nvitsari nvitsatu nvitsatu nvitsatu nvitsâturâ nvitsâturâ nvolbu nvrâgari nvrâgosu nvragu nvulbari nyiari nyiedzu nyii nyii nyii nyilicescu nyiliciosu nyiliciri nyilicitu nyiliciu nyisari nyisedzu nyispinari nyispinatu nyispinatu

nyispinedzu nyiuratu nyiuredzu nyiuredzu nyrâpsescu nzurlusescu

Română în iată la na o una nu cumva doar gurgui - vărful opincii, pantofului grijă speranţă spera, v nădejde sperare sperat insolenţă obrăznicie speranţă năduf zăpuşeală mamă vitregă aevea real realitate, în hrană soartă mulţime îndopa, v sătura, v săturat îndopare puţin samur - animal zadar, în afară afară WC navigator, de

marinar navigator anafură certificat de naştere puţin puţin puţin blestemat să fie numerar nefast corabie regiune cel mai... intenţie intenţie înainte înainte înainte înăuntru supărare mânii, v supăra, v supărare supărat nazuri mâncare - fel de catalige nalbă potcovar potcovar sur placheu la pantof blestemat nari aiurea sandale din lemn lamenta, v înălţime înăltsari înăltsatu înălţa, v înalt sus faimă renume

miel, oaie pt frigare destul vrăji, v vrăjire vrăjit între printre.... ţeavă de puşcă demnitate mândrie onoare om de onoare onoare, om de leagăn ştevie, fel de penis dreapta, la lângă un pic înainte altul umăr, pe templu cândva odată nor nu cumva nu cumva năvăli, v pârtie dincolo năpârcă reptilă şarpe, v iarăşi înapoi totuşi apoi înapoi îndăratnic nu cumva turbulent de-a-ndărătelea întoarce, v retrage, v

înapoiere napoleon - monedă mânia, v supăra, v mânie supărare mâniat supărat carpen - specie de frasin - specie de răutate, cu năsuc cârn încet narghilea narghilea nas preţ maximal mânie năsos preţ maximal încet gurgui - vărful opincii, pantofului dânsul, dânşii dânsa dumneaei ea sfat câţiva nişte puţin puţin câţiva nişte puţin piţin curăţenie curăţenie a face, v deretica, v face curat, v dereticare dereticat răsări, v naşte, a se sufleca mânecile, v

nişte sfat curăţenie a face, v deretica, v stânga, la învia, v înviere înviat nasture dânsul dumnealui el dânsul, dânsa.. puţin anatemă blestemat să fie blestemat blestema, v prunc nou nouă nouă - număr noutate înăuntru înăuntru înăuntru noura, v al 9-lea albastru nor nouăsprezece năvădi, v viscoli, v ninsoare viscolire năvală coborâ, v cuprinde, v troian de ninsoare năvală taxă de navigare sul de răzbiu viţă de vie sălbatică supărare incapabil

naz încurca, v ceartă certare dispută certat gâlceavă ceartă certa, v călare încălzire încălzit înfierbânta, v încălzire încălzi, v încălzit încălecare încălecat femeie josnică încălecare încăleca, v încălţare încălţat încălţa, v înşela, v potcovi, v încălzire înfierbântat încălzi, v năduşi, v încăpător încăpere încăpea, v încăput ologi, v încărcare murdărire butoiaş de gloanţe copleşit încărcat mâjit, v murdărit plin încărcătură în vârf

cârlionţat cârlionţ încărca, v murdări, v muri, v ciorapi a broda brodare brodat bate în cuie, v înţepeni, v pironi, v încăierare încârligat încârliga, v înnegrire înnegri, v încâlcire cârlionţată încâlci, v încurca, v înfrânare înfrâna calul, v otravă biet nefericit nenorocit sărman mâhnit otrăvit de supărare învenina, v învenina, v scânci, v schelălăi, v întuneca, v întuneca, v încercui, v acoperire cu cerga, v învelire cu cerga învelit cu cerga înveli cu cerga, v şterpeli, v mâhnire mâhnit învenina, v bălăci, v

bălăcire scânci, v schelălăi, v încenuşare încenuşa, v murdări cu cenuşă, v încenuşat încăierare încăierat încăiera, v ciripi, v scânci, v chior încleştat încleşta, v închega, v încuiare încuiat închidere închidere bloca, v consimţi, v decide, v împlini ani închide, v pune la închisoare, v încuia, v închegare construi, v împodobi, v închegat complimente închinăciune salutare complimente închinăciune salutare închinare moţăială rugăciune închinat capitula, v ceda, v închina, v moţăi, v

preda, v ruga, v supune, v închisoare închis întemniţat puşcăriaş covăţică cu capac încheietură încolo încolo încoa încoace gogonat încoace degeaba geaba bate în cuie, v înţepeni, v pironi, v în cârcă încrede cununare cununat căsători, v cununa, v cruci, v crucificat încrucişat încrucişa, v cruciş cruciş încrucişat înţepenire de frig, v înţepeni de frig, v cocoşa, v gârbovi, v roţăire cocoţat dârz răţoit înviora, v prinde curaj, v răţoi, v răsucit

colea încoace încolo necurat în flăcări înfierbântat înteţit scoate fum, v ucide, v aşterne la..., v fuduli, v instala, v întoarce ceasul, v înţepenit cuprindere conţine cuprinde îmbrăţişa înconjura, v îndopa conţine cuprinde îmbrăţişa înconjura, v îndopa crucificat încrucişat cununare cununat căsători, v cununa, v încuscrare încuscrit împrieteni, v încuscri, v gârbovi, v gârbovi, v când respira înnăbuşit, v înnăbuşire înnăbuşit duhnire duhnit duhni, v duhnire

duhnit delicat aduna, v întâlni, v adunare întâlnire câteva ameţi, v uluire ameţit adesea îndatora, v îndesa, v înfuleca, v ninge îndesat, v belea încurcătură delicat gingaş frică sfială timiditate rup de tot întreg drept dreptate jena, v jenă înţepeni, v îndesare apăsat des îndesat nimeri rău, v nimerire mâhnitoare belea, care a dat de belea încurcătură brodi, a se - v propti, v sprijin rezema, v a se susţine, v aventurier câţiva

răs-poimâine lângă drâstă, a da la - v drâstă, a da la - v drâstă, dat la aranjare andrea la apă la apă la dreapta aranja, v drege, v găti, v înţelege cu, v întreg pregăti, v repara, v cerb drept dreptate drept dreptate dres gătit îndrepta, v just Decembrie aranjare dreptaci îndreptare adevăr dreptate îndrepta Decembrie puternic lac de munte persecuta, v îndulci, v îndulcire îndulcit reazem rezemare rezemat rezemat rezemare

îndupleca, v rezemat nebun turti, v supurare zemuire supurat apare, v ivi, v supura, v înţepa, v zări, v zare zărire zărit cununa, v îngemăna, v sus cerceta, v cerne, v nenorocit îngemănare îngemănat cununa, v îngemăna, v îngenuchiere îngenuchia, v îngenuchia, v cernere cernut German nea zăpadă vitregă nea zăpadă nici nici fotă şorţ fotă şorţ înec îneca, v inunda, v

potop marinar navigator negru negură negru fie în fine inel ştevie, fel de tată - copilăresc arbust - specie de vitreg merge, v nerv nevralgie nervos înfăina, v - a se umple de făină înveninare înveninat înveninat veninos învenina, v otrăvi, v învenina, v otrăvi, v înfăşare naştere înfăşat înfăşa, v naşte, v scutec înfăşa, v naşte, v flocos înflori, v burduf, a pune în - v înfrica, v spaimă infern înfricoşător înfricoşa, v îngrozi, v înspăimânta, v speria, v

frig, simţire de înfrigurat frig, a simţi - v înfricoşa, v îngrozi, v înspăimânta, v speria, v înfrunzi, v burduf, punere în burduf, pus în copii, a avea procreere copii care are copii, a avea - v mâhnit mâhni, v ceartă ceartă certa, v murdărire gălbejire gălbejit gălbeji, v îngălbenire îngălbeni, v îngălbenit ghicitoare îngăla, v încălzi, v năduşi, v ofta, v oftare gemut îngrădi, v îngrădi, v îngrăditură căţăra, v ref gologan, nici un risipi, v sâcâitor mârâi, v sâcâi, v îndemna, v grijă nefericit

nenorocit nenorocos intrigă vrabie ud leoarcă a fi, v iute repede jos minus puţin jos, în visare visat visa, v furie înfuria, v întunecare întunecat întuneca, v înjugare, v înjugat înjuga, v însănătoşire însănătoşire întrema, v înjumătăţi, v două, pe jumătate, pe înjumătăţire înjumătăţit înjumătăţi, v schelălăi, v urla, v înjurare înjurat înjurătură înjura, v înnebuni, v închega, v îngheţa, v ghici închegat plin glumă glumire

glumit glumi, v glumi, v glumi, v înghiţire înghiţit congelare îngheţare îngheţat înghiţi, v poleire auri, v înţepenit de frig cârcă, în mârâitor sâcâitor scânciitoru mârâi, v scânci, v dezacord discordie mârâială mârâire mârâit scrie, v îngrăşare îngrăşat cârcă, în îngrăşa, v îngrăşa, v apăsa, v greu, a atârna, a fi lene, v a fi ruga, v - stăruitor trage în jos, v greutate stăruinţă leneş supraâncărcat greoi în cârcă îngropa, v îngroşa, v înmormântare îngropare

îngropat îngropare îngropat conţine, v cuprinde, v îngropa, v înconjurat îngropa, v îngroşare îngroşat exagera, v îngroşa, v ghici, v înţepenire de frig înţepenit de frig înţepeni de frig - v gheboşare cocoşat cocoşa, v paralizie bucală încleştată, cu gura încleşta gura, v îmbrăţişare înţepeni, v amorţire înnegura, v rotunjire rotunjit apăsare greaţă măhnire strâmtorare suferinţă saturaţie săturat peste măsură sătura cu greaţă, v sătura cu greaţă, v dejun îngustare îngustat îngustime dejuna, v îngusta, v dejuna, v îngust

izolare ca în gaură retras ca în gaură, v trăi izolat ca în gaură înghimpare înţepare înţepat supărat caiele a bate supărat a fi, v supărat ghemui, v puţin înfigere înfige, v vârâ, v adopţie înfiere adoptat înfiat adopta, v înfia, v jos, în jos, în înfipt vârât înfipt vârât repezi, v înfiorare înfiorător înfiorat înfiora, v nici liber neocupat şomer incapabil nevrednic neprimire neîncetare nepotolit neînţelegere nepricepere nesimţit necioplit

neuitare neuitat necopt neajungere sărăcie necopt inestimabil nepreţuit neînţelegător neînţeles neînţelegere neumblat neschimbare neprimenit nepăcătuit nedescărcat neaşteptat neîncepere neânceput lua-l-ar dracul necrăpare de ziuă neaprobat neprimit inflexibil inflexibil dezordine nefericit nerăbdare nerăbdat neînceput neruşinare neruşinat neruşinat neudat nesupunere neascultat zvăpăiat neînfricat neîntrecut nestins neînvins nezugrăvit sărăcie sărac incapabil

nedemn năut năut neterminare neterminat neîngrijire prost rău neterminat deja încă încă cerere, nu necăutare neîncălcare înainte de cântatul cocoşilor înecare neatingere intact înecat înecat, ceva neumblat teslă necopt grup de notabili gospodărie gospodăresc gospodărire gospodărit gospodar soţ stăpânul casei necuminecat neîncetare necum necunoscut neîncetare neobosit nepregetat copleşi, v înainte de răsăritul soarelui înainte de... neîncercat nezdrenţuite nedrept

nedreptate nedreptate nesimţire nesimţit insomnie nedorit nedus mijloc intenţie intenţie nefăcut puţin soldat simplu turc nevăstuică de casă neînfrântă urcuş urcuş pământ argilos umflătură la deget înnegurare înnegurat înnegura, v înnegura, v neguros nebucurat nemângâiat puţin puţin puţin puţin afurisit blestemat diavol îndrăcit ison priveghi priveghi liliac-animal liliac-animal nemistuit avar chirie înkiria prea puţin prea puţin

învinge învinge, v învingere avariţie inutil neiertat geme, v lamenta, v prăpădenie ruinat inactivitate şomaj ineluş mâncat, care nu a deajuns destul animal pt frigare deajuns destul ireconciliabil neîmpăcat nemişcare fix imobil necugetare necugetat nemăsurat neastâmpăr neridicat german nehotărâre indolenţă nehotărâre erizipel - boală a pielii troian de zăpadă neîngrijire nrîngrijit încă încă lângă înainte nepregătit chiar încă încă

lângă nemilos nemiluit înainte lângă nici nenumărat neîmbrăcat ignorant incult neînvăţat neobişnuit cu.. neînvăţare duşman crud, om monstru neaşteptat nour arşic neîncetare neconsolare neconsolat năpârcă şarpe înfuriere furios şarpe, muşcat de înfuria, v şarpe mic înfuria, v nenorocire neîncetat prunc necioplit intact neatins înapoi nepot educat prost needucat boală bolnav necivilizat boală boală

epidemie nepoţime bolnav nimfă portocal sălbatic portocal sălbatic rinichi durere la picior lavoar albastru destul câteva câţiva câţiva nişte puţin fără ştiinţă ignorant notoriu renumit ţintaş arvună daruri de logodnă decoraţie minune năzdrăvănie nenorocire semn distinctiv splendoare ţintă ţintaş amoniac activ ochi, v ţinti, v remarcabil splendid uşurătate uşor ignoranţă nişte fără ştiinţă ignorant insulă nesiguranţă

nesigur inocent nevinovat insomnie niciun continuu indiscret lăudăros netăiat netuns puţin suferinţe mari neînţelegere hrăni din gură, v care nu a trecut neîncheiat netrecut salpetru - sare de azot leagăn nici nici niciodată nimeni netuns netuns netuns neîntoarcere neîntors nereturnat neascuţit netot prost netot nepotrivire nepotrivit albastru înnourare înnorat necălcat de om neieşit în lume neumblat înnora, v înnoura, v posomorâ, v albastru

noros sumbru supărat albastru duşmănie ninsoare viscolire troian de zăpadă tânără proaspăt căsătorită mireasă nevăzut, de dispărut nevăzut supliciu abia venit nevenit nedospit mireasă, de mireasă mică miresică nevăstuică mizerie nevoie nevoiaş duşmănie nedrând ură nedorit soldat infanterist turc infanterie neprins necomentat capricios nescormonit amidon necântărit miezul nopţii seară, spre copil mic prunc miez amiază miază-zi miezul iernii prânz, la

mijlocul primăverii mijlocul toamnei neagră mieluşea merge, v mergere miere tinereţe tifos copil mic prunc mieluşea miorlăi, v cartof miez merge, v mei mieluşea merge, v Miercuri merge, v miere mierlă mers mea meu copilă mică micuţă micuţ uşor micşorare micşorat micşora, v copil mic mic prunc micşorime micşorare micşora, v micuţ micuţ micuţ micuţ mijoc, la printre

jale milă jale, cu milos mijlociu mijlociu mieluşel mie mior mijloc mijlociu jale, cu milos compătimi, v milă a avea, v milă a i se face, v milui, v miluit mieluşel mijlociu mijlociu mijlociu mele mior mira, v soartă mirare mirare mirat distracţie divertisment mergere mers jăratec a se face, v meriza, v odihni după prânz, v mierlă albastru albastru azuriu căsca gura, v distra, v mir mira, v muci omorâ timpul, v

uimi, v miruit mişcare mişcat mişca, v uşor uşurare uşurare uşurat uşura, v trăsătură a feţei lână miţoasă prunc sugar miţos lână miţoasă miros miorlăi, v mireasmă miros mirositor bănui, v mirosi, v simţi, v mijloc, la printre crede..., se, v împiedica, v apus asfinţit neînsorit loc câştig profit noroc câştig profit noroc apoplexie damblagi, v împiedicat piedică închide, v ţinti, v ţintire ciupit de vărsat a fi, v

beneficia, v câştiga, v profit a face, v câştigare profit câştigat porni la drum, v începere început pornire mântuire pizmă pizmuire pizmuit pizmui, v înmărmuri, v înmărmurire stupefiere stupefiat înmulţi, v penis penis noapte miel de un an informaţie nouă 9 noutate nouăzeci al 9-lea nouăsprezece teslă înnoda, v nod noi pe noi logică noimă presimţire sens al unui cuvânt mijlociu mediocru mijlociu printre mijloc mijloc

mijloc mijlociu mijloc lege noră noră nor noră nostru, noastrâ agreabil gentil gust bun gustos gustos plăcut nostru , noastre igrasie igrasios austru - vânt de sud austru - vânt de sud înnot înnota, v sud nou jos împărţire împărţi, v vizita prima înapoi la părinţii miresii cârpit însănătoşire însănătoşit întremat însănătoşit însănătoşire însănătoşi, v întrema, v sărare sărat sărătură împodobi cu flori artificiale împodobire însărcina pe cineva însărcinată a rămâne, v sarcină însărcina pe cineva

însărcina pe cineva, v însărcinată a rămâne săra, v sări, v scruma, v scruma, v înrăit muşcat de şarpe înrăi, v înrăit muşcat de şarpe înrăi, v înrăire înrăi, v înrăire înrăi, v înşeua, v însemna, v înserare înserat înserat însera, v însera, v înseninare înseninat însenina, v însenina, v însenina, v însura, v ghemuit dormire dormit dormi, v însurare însurat încălzi la soare, v însenina, v însori, v însorit loc însorire însorit încălzi la soare, v însenina, v însori, v încălzi la soare, v

însenina, v însori, v sus sus, în întâi întâi împrejmuire cu uluci, v împrejmui întârzia, v târziu tăvăli, v puţin întinerire întineri, v întinerit interes interesare interesat interesa, v înveseli, v cernere jena, v răzleţ după înainte lângă intrat trecător consulta, v întreba, v întreca, v întreg prost după la întrebare întrebat hrănire din gură hrăni din gură, v întrecere murdar pământ, în murdări, v în întru

ascuţi, v întrupa, v ascuţi, v ascuţit înţepare înţepător înţepat înţepătură intrigă înţepa, v intrigi a pune, v înţărcare înţărcat înţărca, v începe, v încercui, v cerne, v certa, v fermentat încins stricat înţelege, v expus razelor stropi, v înbolnăvi uşor, v început înţărcare înţărcat încercuire încercuit încercui, v cernut certare tomnare tomnat toamna a veni, v tomna toamna, vremea se face de, v tomna, v - a petrece toamna înnopta, v întuneca, v înnopta, v întuneca, v întuneric înnopta, v

întuneca, v noapte a se face, v întunecare amurg întunecat întunecos înnopta, v întuneca, v ascuţi, v ascuţire ascuţit întunecare viscoli, v viscolit viscoli, v viscol turciza, v turcire turcit pune în pâmânt, v însănătoşi, v întrema, v turtire turtit turti, v turci, v însănătoşi, v întrema, v înţepeni, v înţepenire, v înţepenit ascuţi, v nu astâmpăr, nu are arie muzicală supraveghere sentinelă ceafă nucă nuc înnodare înnodătură mamă vitregă Noiembrie certificat de naştere

nojiţă şiret suspina, v zero mijlociu nume poreclă renume animal pt frigare aminti de, v destina, v meni, v menţiona, v vrăjire destinat menit nume mas - loc de înnoptare stâlp numărare numărat număr considera măsura, v număr număra, v umăr nuntă nuntaş naşă nuntaşii naşului năşie nuntă nuntaş înăuntru naş înnoura, v nor nu care cumva căderea nopţii înnopta, v înnopta, v nu care cumva înnourare nurcă

lavoar simpatic nostimadă nostimadă crestare la ureche a oilor igrasios igrasie umiditate păstor de noateni igrasios igrasios igrasios hrăni din gură, v jilăvi, v jilăvire jilăvit nojiţă şiret acoperi, v înveli, v învelitură rotund împrejur în jur înconjurare înconjura, v înconjura, v înfăşura, v învârti, v învârtire învârtit învârtitură fortificat întărit învârtoşat puternic învârtoşare învârtoşi, v putere a prinde, v nenorocit soţie mireasă înverzi, v amărâre înveninare

întrista, v supărare bătători, v dimie - stofă de lână îmbrăca, v împodobi, v înveşte, v învesti în marfă, v procura marfă stofă de lână afla, v învăţ învăţa, v obişnui, v obişnuinţă sfat sfătui, v învechire învechit desuet a deveni îmbătrâni, v învechi, v văduvi, v văduvit învineţire învineţit rău ca vipera răutăcios înrăi ca o viperă, v mâhnire vara, sosirea ie supărat vară - anotimp vărat înverzire înverzire înverzi înverzit vara, a sosi, v vara, a sosi, v amărâre înveninare amărât întristat întrista, v

mâhni, v întristat întrista, v mâhni, v supărare amărât întristat îmbrăcăminte veşmânt îmbrăcăminte veşmânt îmbrăcat îmbrăcare înveştere mireasă, de veşteji, v nevăstuică învăţare obişnuire sfătuire învăţat obişnuit sfătuit instruire învăţătură rula urzitura pe sul, v brăzdare rotund brăzda, v rulare a urziturii pe sul înviere învia, v iute rapid repede străluci, v strălucitor strălucire strălucit luciu visare visa, v înţepare de viespe înţepat de viespe răutăcios

înţepa, v viorea, ca limpezi, v viorea, a face ca scrie, v sminti, v

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

P

Armãnã pabes pabes pace pâce pâce, pâceadz pacfoni paciu, paci pâciurâ, pâciuri pâciurâ, pâciuri pâcivurâ, pâcivuri pâcsescu pacus, pacusi pâdhânaru padi padi, pădz padi, pădz padinâ pâdinâ, pâdinji padishahu pâdurami, pâdurănji pâduri pâduricâ, pâdiritsi pâdurici, pâdurici pâdurishu,pâdurishi, pâdurishi, pâdurishi

Română hain infidel piftie piftie piftie aliaj turtit cârpă femeie …. - epitet depreciativ cârpă înceta, v nenorocire crac de pantalon jos padină şes padină padină - mic teren plat padişah pădure întinsă pădure pădurice pădurice pădureţ

pâdurliki, pâdurliki pădure întinsă pâdurosu, pâduroasă, pâduroshi, pâduroasi păduros pafilu pâfsescu pafsi pâfsii pâfsiri, pâfsiri pâfsitu, pâfsitâ, pâfsits, pâfsiti paftâ, pafti pagâ pâgani, pâgănji pâgânjioru tinichea înceta, v încetare înceta, v încetare încetat pafta leafă poteră încetişor - sunet

pâgoru pâgoru pâhă pâhă pâhă pâhâescu, pâhâii pâhâiri, pâhâiri pâhâitu, pâhâitâ, pâhâits, pâhâiti pâhâvrosu pâhâvrusescu pâhâvrusiri pâhnii, pâhnii pahomanu pahomu, pahomâ, pahomani, pahoani pahtauâ pai paiangu pâiatâ pâiati paidusu paimâni pâimâni paingu pâitescu, pâitii pâitiri, pâitiri pâititâ pâititi pâitits pâititu paitoni palâ palâ palâ pâlâcârii pâlâcârsescu, pâlâcârsii pâlâcârsiri pâlâcârsitu, pâlâcârsitâ, pâlâcârsits, pâlâcârsiti pâlâmaru, pâlâmări pâlâmaru, pâlâmări pâlâmidhâ, pâlâmidhi palandzâ pâlandzâ, pâlăndzâ palangâ

jos, în vale, la preţ preţ valoare rîde în hohote râs în hohote rîde în hohote, care buhav buhăi buhăire iesle ursuz ursuz pafta zestre păianjen adăpost adăpost armistiţiu poimâine poimâine păianjen angaja angajare angajat angajat angajat angajat faeton pală pâlc sabie rugăminte ruga, v rugăminte rugat cablu parâmă pălămidă balanţă balanţă pafta

pâlâpascâ, pâlâpăshti pâlârii, pâlârii palascâ pâlascâ, pâlăshti pâlâthiri, pâlâthiri palati pâlati, pâlăts palatu palavrâ pâlavrâ, pâlăvri pâlâvrâgi, pâlâvrâgeadz pâlâvrâgioanji, pâlâvrâgioanji palazu pâlcari, pâlcări pâldâmâ, pâdâmi paldesu pâlescu, pâlii pâlescu, pâlii pâlescu, pâlii pâlescu, pâlii pâlescu, pâlii pâlescu, pâlii pâlescu, pâlii pali pali pâlicaru, pâlicari pâliri, pâliri pâlitu, pâlitâ, pâlits, pâliti paljiu paljiu paljiu omu pâljiuriu, pâljiurii pâljiuru, pâljiuri pâljiushu, pâljiushi palmâ pâlmunâ, pâlmuni pâlmutsâ palonghearu pâltânitsâ, pâltânitsâ paltânu pâltari, pâltări pâltari, pâltări pâltâtoru, pâltâtoari, pâltâtori, pâltâtoari pâltescu

cartuşieră cadou pentru mireasă cartuşieră cartuşieră fereastră palat palat palat palavră palavre palavragiu palavragioaică dezordonat grup de câteva zeci de familii curar - parte a hamului pardesiu arde o lovitură ofili păli pârli pierde cumpătul roşi veşteji din nou iarăşi policar - degetul mare păliri pălit pai prost depravat pâlc de arbuşti spinoşi arbust spinos păiuş - mic pai palmă plămân laba piciorului vrăjitor cosiţă platan omoplat spate plătitor plăti, v

pâltescu, pâltii pâlthiri, pâlthiri paltinu pâltiri, pâltiri pâltitu, pâltitâ, pâltits, pâltiti palto, paltadz paltoni, paltonj pâlturâ, pâlturi pâlucu, pâlutsi pâmântu, pâmântsâ pampori pamporu pân panâ pânâ pânadâ pânadâ pânadâ, pânădzâ panadhâ panadhâ panakidâ panakidâ pânaru pânâvraki pânâyii, pânâyii pânâyiru, pânâyiri pânâyiru, pânâyiri panda pândâlicâ, pândâlitsi pândaru pândaru pândaru pândâxescu panderâ pandilos pândisescu, pândisii pandispanji pândixeari, pândixeri pândixeari, pândixeri pândixescu, pândixii pândixescu, pândixii pândixitu, pândixitâ, pândixits, pândixiti pândixitu, pândixitâ, pândixits, pândixiti

plăti fereastră platan plătiri plătit palton palton vacarm par pomană vapor vapor până cârpă până balsam doctorie medicament balsam medicament alfabet tăbliţă brutar poturi prescure bâlci sărbătoare patronală totdeauna pătlagină, fir de gardian pândar paznic aştepta, v steag total răspunde pandişpan - pâine din Spania pândire sperare pândi spera pândit sperat

pandoflă pândrunitsâ pândrunitsâ pândzâ pândzaru pândzâturâ pângali, pângălji pângânâtati pângâneatsâ pângânescu pângânescu pângânipsescu pângânipsescu pângâniri pângânitescu pângânitu pângânu pângaru pângâru pângeari pânghii pânghiosu pânghiosu panglicâ pangu pangu pângusitu pâni, pânji pâniyirescu pâniyirescu pânjeauâ pânjisescu pânjisiri pânjisitu pantaloni pantalunaru pantalunaru pânticâ pânticosu pânticu pânticushi pantlicâ panto pânucapâ pânucaplâ

pantof cerdac foişor pânză pânzar pânzătură masa epitropilor în biserică excrement excrement pângări, v spurca, v pângări, v spurca, v murdărire păgân spurcat păgân masa epitropilor în biserică păgân sfeclă depravare josnic nedemn panglică păianjen păianjen tulburat pâine sărbătoare, de sărbătoresc furculiţă mătura cuptorul cu pămătuful, v împăienjenire măturat pantalon fricos pantalon care poartă burtă burtos pântece burtică panglică cărţi de joc manta cu glugă manta cu glugă

pânuclji panuyomi Panyia-triadha pânyii pânyiru papa papâ papâ pâpă papâ, papi pâpâdhulâ papafingu papanu paparâ paparâ păparâ păparâ papardhelâ paparicâ pâpârunâ pâpârusescu pâpârusiri pâpârusitu păpati papayalu papazacu papcâ, papki papeanu paphi, paphi papistanu pâpsescu papsi pâpsiri pâpsitu paptâ papu papu pâpugi pâpuljiu pâpushi pâputaru pâputaru pâputsâ pâputsâ para-

ciumă supra-încărcată Sfânta fecioară curvie sărbătoare patronală papa - de la Roma hrană pt copii piatră plată la joc preot raţă floricele de porumb foişor figură la carte bătaie papară - mâncare - pâine în zeamă bătaie papară - mâncare - pâine în zeamă balivernă ardei mac pitula, v pitulare pitit cartof papagal cucui raţă figură la carte raţă papistaş înceta, v în încetare încetat pafta bunică moş papugiu leoarcă păpuşă cizmar papugiu gheată pantof prea - prefix

pâră pară, paradz pară, paradz para.voiu para-agiumtu para-agiumtu para-ascultu para-avdu para-baciu para-batu para-beari para-cadu para-cadu para-calcu pârâcâlii pârâcâlsescu pârâcâlsiri pârâcâlsitu paraclisi paraclisi paraclisi paraclisi para-cunoashtiri para-cuscru para-dari para-dari para-dari paradhangalâ paradhangalâ paradhisâ paradhisu paradhisu paradhisu paradhiymâ paradhiymâ pârâdhusescu paradhusi pârâdhusiri pârâdhusitu paradisu para-facu parafta pârâgurisescu pârâgurisescu para-hearbiri

ban bani para vrea mult, v destul, prea mai mult decât suficient asculta mult, v prea aud ajutor de baci - brânzar bătea foarte, v bea foarte, v apleca în faţa cuiva, v ruga stăruitor, v călca greşit, v rugăminte ruga, v rugare rugat biserică mică capelă paraclis rugă la Sf Maria cunoaştere foarte bună rudele cuscrilor direcţi încredinţa, v preda, v transmite, v amigdalită gâlci - amigdalită Sfânta fecioară paradis paradis rai exemplu model preda, v lecţie predare predat rai depăşi, v imediat condoleanţe a transmite consola, v fierbere foarte

para-kihâie para-kinisescu pârâkinisescu para-kinisi parakinisiri parakinisitu pârâlâki para-lari para-lâsari para-lasu para-latu para-ljeau para-ljeau para-ljeau para-ljeau para-mâcu paramanâ paramanâ para-manâ paramandâ paramazmâ paramendâ pârâmii paramirâ pârâmirsescu pârâmisu pârâmith para-mumâ para-ncarcu parangâ parangagi pârânghilsescu pârânghilsescu pârânghilsitu pârânghilsitu pârângilii pârângilii parangomi para-ngrecu para-nipotu paranomilji paranomilji paranomilji para-nomu para-nomu

cioban şef îndemna, v îndemna, v îndemn îndemnare ăndemnat ţârâită spălare multă neglijenţă neglija, v spălat bine certa tare, v greşi, v lua piuitul cuiva, v lua prea mult mânca prea mult, v ac de siguranţă agrafă doică plug avânt plug proverb la o parte da la o parte, v basm basm doică supraîncărca, v barcă barcă care are comanda, v recomanda, v comandat recomandat comandă recomandare poreclă insista, v nepot adoptiv fărădelege fărădelege ilegalitate ilegal împotriva legii

para-nsaru para-nsaru para-numâ para-oarâ parapanishu parapanishu parapunjearcu pârâpunjiosu pârâpunjisescu pârâpunjisiri pârâpunjisitu parapunu parapunu parapunu para-rucu para-scotu pârâsescu para-shedu paraspuru paraspuru paraspuru pârâstâsescu pârâstâsitu pârâstâsitu para-stau pârâstisescu pârâstisescu pârâstisescu pârâstisiri para-strâmbu para-strâmbu parasumâ pâratâ parataxi pârâthiri paratirisi pârâtirisiri pârâtirisitu pârâtirisitu pârâtirsescu pârâtisescu pârâtsescu pârâturâ pârâturâ pârâturâ

săra prea, v sări prea, v poreclă târziu de prisos în plus plângător plângător supăra, v mâhnire mâhnit necaz supărare tristeţe arunca mult, v scoate mult părăsi, v şedea prea, v comun de rând ordinar prezenta înfăţişat prezentat sta insistent, v apărea, v arăta, v prezenta, v prezentare strâmba mult, v sucit prea poreclă paradă alai fereastră observaţie observare observat remarcat observa, v părăsi, v părăsi, v acuzaţie critică pârâturâ

para-umplu paraurâ para-vegljiu pârâvulii pârâvulii pârâvulii pârâvulii paraxinu paraxinu parayrafu para-zburăscu parazinâ pârcâzonu pârcâzonu pârceaclji pârcescu pârcoavâ pârdâritsâ pârdhunâ pârdhunâ pârdzicu pârdzicu pare pâreaclji pâreari pâreasinji pâreasinji parei parei parei paretisi pârgursescu pârgursescu pâricu pârigorii pârimii pârintescu pârinti pâriyurii pâriyurisiri pâriyursitu pârjalâ pârjescu pârjilescu pârjiliri

umple de tot, v târziu veghea mult, v anecdotă fabulă parabolă poveste ciudat straniu paragraf flecări, v iarbă de toamnă brăcinar - sfoară de legat pantalonii curea bucată mârli, v covor din lână de capră talpa războiului de ţesut forţă silă fluture metalic solz de exemplu pereche părere păresimi post creştinesc grup grup de vizitatori trupă demisie condoleanţe a transmite consola, v par mic consolare proverb părintesc părinte consolare consolare consolat arşiţă pârli, v prăji, v prăjire

pârjilitu pârjinâ pârjiri pârjitu pârlâcârsescu pârleandzâ pârleatsâ pârlescu pârliri pârmâclâki pârmâclâki parmacu pârmacu pârmârâsescu pârmâsescu pârmâtaru pârmâtaru pârmâteftu pârmâteftu pârmâtii parmen parmen, parmenâ, parmenj, parmeni parmenâ parmeni parmenj pârmisu pârmithu pârmunâ pârnari pârnâsescu pârnâsescu pârnâsiri pârnâsiri pârnâsitu pârnâsitu pârnisescu pârnisescu pârnishcâ pârnisiri pârnisiri pârnjescu pârnoanji paroha, parohanj parohii pârpâdescu

prăjit bătaie rărire de păr prăjit ruga, v loc ars loc ars păli, v pălire gard grilaj zăbrea zăbrea abate, v abate, v comerciant negustor comerciant negustor marfă apucat - nebun nebun apucat - nebun apucat - nebun apucat - nebun basm basm plămun arbust spinos părăsi, v abandona, v părăsire abandon părăsit abandonat părăsi, v abandona, v portiţă părăsire abandon porni, v poreclă paroh parohie prăpădi, v

parpalangu, parpalandzi parparii, parparii pârpodi pârpunjisitu pârsescu pârsiri pârsitu pârtâciuni pârtâdatu pârtâdescu pârtalâ pârtalcu pârtalji pârtâlosu pârtalu pârtalu partalu, partalâ pârtecâ parti, părtsâ pârticâ pârticâ pârtidhâ pârtitsâ pârtselu paru paru pârumbu pârumbu pârumbu pâryicea pâryisescu pâryisiri pâryitsâ pârzâturâ pasa pasâ pasâ pâsâ pasaporti, pasaportsâ pâscâlitsâ pascu, pâscuiu pascu, pâscuiu pascu, pâscuiu pascu, pâscuiu pâsculjiu

par lung naiba ciorap mâhnit nenoroci, v nenorocire nenorocit cuminecătură ruinat convinge zdreanţă zdrenţăros zdrenţe zdrenţăros om de nimic zdrenţuros zdreanţă nuia parte cărăruie pârtie partid guleraş purcel par părea, v drag drăgălaş porumbel ospăţ de cale primară - obicei părăsi, v părăsire ospăţ de cale primară - obicei aftă - băşică în gură fiecare fiecare totdeauna pisică paşaport buburuză culege paşte spiona urmări fasole

pâscutu pâscutu, pâscutâ, pâscuts, pâscuti pâshâ pâshculetâ pâshe pâshescu pâshilă pâshilâki pâshileashti pâshilescu pâshoanj pâshpacâ pâshpurami pâshpurari pâshpuratu pâshpuredzu pâshteari pâshteari Pashti, Pashti pashtiri pâshuni pâspalâ pâspaljiu paspâltari pâspâtescu pasprâdzatsi paspratsi pasprâyinghits pâstalji pâstalji pâstalji pasto păstosescu pastrâ, păstri pâstrâmă pâstrari pâstravâ pâstredzu pâstrescu păstriri păstriri pâstrit pâstrit pâsturâ

păscut păscut paşă cuvertură paşă boiereşte paşale boierie boiereşte boiereşte boieroaică puşcoi şoptire şoptire şoptit şopti, v păscut paştere Paşte paştere păşune mălai faină fină - pulbere de făină harcea-parcea pipăi, v patrusprezece patrusprezece douăzeci şi patru fasole verde păstaie teacă slănină săra, v curăţenie pastramă păstrare păstrăv păstra, v curăţi, v curăţenie curăţire cărăţit curat hrană digerată din stomacul unui animal

pâsturmă pasu, pashi pâsuri patâ, pati patâ, pati patâ, pati pâtâlâmă pataloni pataloni pâtâreauâ pâtâreauâ pâtârescu pâtâritsâ patarocu, patarotsi pâtârzâtu pâtatâ patatucu, patatutsi pataxenu, pataxenj pâtâxescu pâtâxiri patcâ, patki patcâ, patki pâteadzâ pâtedzu patera pateranu, paretanj pathimâ pathimâ, pathimati pathimâ, pathimati pathimâ, pathimati pathimati pathu pathu, ? pathu, ? pathus pathus, ? pathus, ? pathus, ? pâtidzari pâtidzâtoru pâtidzatu Pâtigiuni pâtigiuni pâtiki pâtiljeauâ

pastramă pas păs gâscă raţă talpă rest de marfă braţe, pe targă, în rafală de armă salvă de armă greşeală de tipar cârjă răţoi putrezit cartof palton străin, total drăcui, v drăcuire gâscă raţă lalea boteza, v tată patriarh accident aventură încercare necaz accident afecţiune patos ranchiună afecţiune nenorocire patos ranchiună botezare botezător botezat Bobotează botez talpa de la războiul de ţesut ascunziş

pâtiljeauâ pâtlicâ pâtligeani pâtljeauâ pâtljeauâ patni patocu, patoclji patonu, patonâ, patonj, patoani patonu, patonâ, patonj, patoani patos pâtrâhilji patriarhii, patriarhii patriarhu, patriarhi patricu, patrits pâtridhâ patriotu, patrioati, patriots, patrioati patriotu, patrioati, patriots, patrioati pâtriţă patru patrudzăts patrusprâdzatsi pâtsăascu pâtsâri pâtsâri, pâtsâri pâtsâri, pâtsâri pâtsâtu pâtsâtu, pâtsâtâ, pâtsâts, pâtsâti patu, pâtsâlji patu, pâtsâlji patu, pâtsâlji patu, pâtsâlji patu, paturi patu, paturi patu, paturi pâtuljiu patumâ, patomati patuna pâtunâ pâtunjisiri pâtunjisitu pâtunjisscu patura pâturi pâturicâ paturlu

loc ascuns cravată pătlăgea vânătă ascunziş loc ascuns ultima carte de joc răţoi conciliator pacifist grajd patrafir patriarhie patriarh patriarh patrie compatriot prieten cârjă patru patruzeci patrusprezece păţi, v păţire păţanie pâţire păţit păţit chinui deveni frământa păţi etaj pat rând ţarc etaj nume dat câinilor cu labe mari talpă pardosire pardosit pardosi, v a patra nădragi tufiş al patrulea

paturu pâtusescu pâtusiri pâtusitu pâunu paunu, paunji pâvrii pâxescu pâximadhi pâxiri pâxiri payalea payalea pâyanâ, pâyănji pâyidhâ, pâyidz pâyuru, pâyuri pâzari pâzari pâzari pâzari pâzari pâzâripsescu pâzâripsescu pâzâripsitu pâzâripsitu pâzârlâki pâzârlâki pâzescu pâziri pâzitu pâzvandu pâzvanu peaji peaji peanâ peanâ peanâ di ocljiu peapini pearâ peashti peaticâ peaticâ peaticu peatsâ peatsâ

patru pardosi, v pardosire pardosit păun păun groază înceta, v pesmet încetare liniştire agale domol poteră cursă bidon de rachiu oraş piaţă preţ târg târguială negocia, v tocmi, v negociat tocmit negociere târguială păzi, v păzire păzit paznic de noapte paznic de noapte coajă pieliţă aripă pană geană pepene pară peşte batistă cârpă petec peliculă pojghiţă

peci peci peci pecnâ pecnâvosu pecurâ pedestru pedhevsescu pedhimo pei peki pelâ pelaryu pelayu pelti pembi pen pendâ pendâ pendicustaru pengi pengiu penu penurâ penuricâ percâ percalâ perci perci perci perci perde peregi pergurâ periculu perieryii perieryu perivoli peronâ perpirâ perpirâ perpunâ peru peru peru

fotă leapşa şorţ pistrui pistruiat păcură pedestru chinui, v chin arvună da satin mare - Marea Neagră mare - Marea Neagră peltea - gel de fructe trandafiriu până pogon prăjină - unitate de suprafaţă carte bisericească care .... bănuţ de cercel bănuţ de cercel pană de împănat cui cuiuţ decât ţesătură de bumbac albă şi fină chică coamă de păr cositsă plete perdea servitor pt oi boltă de viţă pericol curiozitate curios grădină cui costum aurit haine aurite mac păr - de pe cap păr - pom pară - fruct

peru peru, di perunâ peryea peryurâ pescu peshli peshu pestaru pestrav pestravâ pestru pestruvâ pestruvu petalâ petâlaru peticâ peticu petsumâ peturi peturiclji peturu pezâ pezevenghiu pheanu pheastru pheatacu pheatu pheshcâ pi pi pi pi pi-anarya piatsâ piatu pic picâ picâ picâ picâ picâ picari picat picatu

pericardită exudativă - cancer la oi decât cui decât boltă de viţă peşte vestă vestă oblânc din spatele şeii păstrăv păstrăv pestriţ păstrăv păstrăv potcoavă potcovar cârpă petic talpă de încălţăminte tăiţei potârniche foaie de plăcintă batjocură pezevenghi - şalatan, excroc ticălos pian bănuţ-agrafă de cosiţă farfurie mică farfurie mică piersică contra după la pe încet piaţă publică farfurie picura, v necaz picătură ranchiună răzbunare supărare picurare păcat păcat

piceanu piceanu pici piciocu piciu piciuru picmezi picmezi picmezi picnâ picnă picnâvosu picnosu picnosu picnosu piculescu piculjiu picunjiu picurârashu picurâreashti picurârescu picurârilji picurârlâki picurâroanji picuraru picuraru picuraru picurâturâ picurâturâ picurescu picurlâki picuroanji pidhayoyu pidhimo pidhimo pidhimo pidhipsescu pidhipsiri pidhipsiri pidhipsitu pidhupinacu pidiki pidilocu piducljeari

om fără valoare secătură vagin boabă - în joc de copii pici - mic copil fuior dulceaţă gem magiun mereu pistruiat pistruiat dens des pistruiat îmblânzi, v bani agonisiţi de bătrâni bani ciobănel ciobăneşte păcurăresc ciobănie ciobănie păstoriţă cioban păcurar păstor păstorie păstorime păcurăresc ciobănie păstoriţă pedagog chin suferinţă tortură chinui, v căznire supliciu căznit covăţea cu capac arcan glamnică - pt transport greutăţi pe cap despăduchiere

piducljedzu piducljiosu piducljiu pidzuljiu pifilic pifilicu pifkiu pihavitsâ pihi pihitsâ pihlivânlâki pihlivanu pihlivanu pihlivanu pihlivanu pihmez pihmez pihmez pihtii pihtusescu pihtusiri pihtusitu pijâ pijilinâ pilaf pilafi pilatu pilatu pileafi pilicanu pilicaru, pilicari piliciosu pilicudhâ pilidari pilikidhâ pilikisescu pilikisiri pilikisitu pilipiscâ pilisterâ pilisteru pilivuri pilixescu pilixiri pilixitu

păduchi, a se umple de, v păduchios păduche prispă vârf vărf ulcior, gura mică a lipitoare cot năframă pehlivănie circar mucalit pehlivan şarlatan dulceaţă gem magiun piftie închega, v sâcâire cicălit prunc nebotezat pieliţă subţire pilaf pilaf îmbrăcat bine prezentabil pilaf barză policar - degetul mare pipernicit aşchie ciripire copertă de carte legată ciopli, v cioplire cioplit fluieraş porumbel porumbel rug de munte ciopli, v cioplire cioplit

pilixiturâ piljeafi pilji piljiu pilmunu pilonjiu pilonjiu pilpetu pilpisescu pilpisescu pilpisii pilpisiri pilpisitu pilpisitu piltecu pilushu pimintu pimnitsâ pimtu pin pinacâ pinacu pinacuto pinakidhâ pinârishu pindanâ pindani pindanicâ pindânicâ pindarâ pindarâ pindeartu pindolirâ pinduricâ pindurniţă pindzeari pindziri pindzuru pineshu pingeri pingheauâ pingu pingu pingu pinikidhâ

cioplitură pilaf crestătură lăptucă plămân amar pelin mesteacăn descuraja, v dispera, v disperare descurajare descurajat disperat peltic pluş pământ pivniţă împins prin tăbliţă de şcolar tăbliţă de şcolar lopată de cuptor copertă de carte legată merişor, de pătlagină - iarba oaiei pătlagină - iarba oaiei pătlagină - iarba oaiei pătlagină - iarba oaiei gologan para pâine binecuvântată galben de 5 lire cuiuţ post de observaţie împingere împingere brânci galben - monedă fereastră furculiţă brânci îmbrâncire împinge, v copertă de carte legată

pinitadhâ pinjisescu pinjisescu pinjisiri pintru pinurici pionelu pipercâ piperu pipilescu pipilitsâ pipiru piponjiu pir pirâ pirâ pirâxescu pirâxiri pirazmo pirazmo pircalâ pirdafi pirdafi pirdahi pirdahi pirde pirdeshi pirdhicâ pirdhicu pirdhicu pirdhicu, ou pirdhucljeauâ pireatsâ pirgacu pirgacu pirgurii piricljiu piriculu piridari piridatu piridau piridharumu pirifanji pirifânjilji

bani datsi prietenilor la plecarea din sat făli, v lăuda pe sine, v lăudăroşenie printre cuiuţ păun ardei piper ucide, v solniţă pipera, v pepene galben pe flacără practică tachina deranjare diavol tentaţie pânză olanda mustrare aspră perdaf - dojană mustrare aspră perdaf - dojană perdea spaimă potârniche pestriţ potârniche ou încondeiat piedică isteţime isteţ perspicace boltă de viţă pericol pericol ciripire ciripit ciripi, v neastâmpărat mândrie mândrie

pirifanu pirindu piringi piriorizmo piripaki piripatu piripinacu piristasi piristeru piriursescu piriursiri piriursitu pirize pirize pirkinde pirkinde pirmisu pirmithu pironji pirosu pirpinacu pirpiritsâ pirpirunâ pirpirunâ pirpirunâ pirpishoru pirpishoru pirtsii piru, pirâ, piri, piri piruclji pirulji pirumahu pirunâ pirunigâ pirunsescu pirunsitu pirushani pirushani pirusheanâ pirusheanâ pirusheanâ pirusheanâ pirusheanâ pirusheanâ

mândru ajun furculiţă restricţie nimicit plimbare covăţea cu capac împrejurare porumbel mărgini, v limitare limitat dietă - regim regim alimentar provizoriu zilier basm basm furculiţă păros covăţea cu capac paparudă fluture mac paparudă gingaş pomană zestre isteţ perucă furculiţă năclad furculiţă floare, specie de pironi, v pironit bucle, de păr cârlionţi chipeşă fată cu păr bogat fată frumoasă mândră perucă salbă de 7 galbeni peste frunte sub fes

pirushu pirustii piruyi pirvazâ pirvazi pirvulii piryu piryurii pisâ pisâ pisâ pisâ pisâ pisâ piscâ piscalâ piscârilji piscâroanji piscaru piscâtranu piscoplu piscu piscu piscurâ piscuri piscuru pishcimalu pishcireauâ pishcireauâ pishikeru pishinu pishinu pishinu pishinu pishkeshi pishkiri pishkiri pishli pishli pishlirosu pishmani pishmânipsescu pishmânipsiri pishmânipsitu pishmanu

păr mic pirostrie furculiţă pervaz pervaz boltă de viţă turn boltă de viţă doliu infern întuneric păcură pisică smoală fluieraş ţeavă pescărit pescăreasă pescar nenorocit peştişor merişor nod prescură prescură prescură prosop peşteră stâncă şmecher caş numerar, bani peşin plata pe loc cadou năframă prosop jaketă vestă murdar căinţă căi, v căire căit căit

pishnicâ pishnicu pishpuredzu pishtamalâ pishtamalu pishteamalu pishteauâ pishtinâ pishtireauâ pishtireauâ pishtolâ pishtulicâ pisimu pisimu piskesi piskisescu piskisiri piskisitu piskiuli piskiuli piskiuli piskiuli pismâ pisnicâ pispeatsâ pispilescu pispiliri pispilitâ pispilitu pispu pistalji pistari pistaru pisteauâ pisti pisti pisti pisti pistili pistimali pistimenu pistipsescu pistipsescu

lipie cuptoraş şopti, v prosop prosop prosop curea de haraşament - pe sub coada calului tescovină peşteră stâncă pistol pistol mic sărbătoare, de solemn cadou dărui, v dăruire dăruit canaf - ciucure ciucure fundă moţ invidie lipie şiretenie presăra, v presărare plăcintă de mălai presărat şiret păstaie samar, traversă de oblânc curea de haraşament - pe sub coada calului credinţă dincolo de în timpul peste bătaie grea şorţ credincios cred crede, v

pistipsiri pistipsitu pisto pistuhorisi pistulii pistupsescu pisuridzâ pisurudâ pisusescu pisusescu pisusiri pisusitu pisuzâ pitâ pitaciu pitaki pitâlaru pitâloyu pitâludhâ pitaluryâ pitâroanji pitavrâ piteauâ pithari pithiu pitiroanji pitishinâ pitishinâ pitligeanâ pitmezi pitmezi pitmezi pitrâhilji pitrayi pitreacâ pitreatsiri pitreatsiri pitrecu pitrecu pitrecu pitrecu pitricâ pitricutu pitricutu

credere crezut credincios retragere scrisoare crede, v jumări jumări cătrăni, v smoli, v cătrănire nenorocos acar - cutie cu ace plăcintă cerşetor zmeu de hârtie potcovar glamnică - pt transport greutăţi pe cap fluture fluture metalic de cămaşă plăcintă mare şindrilă cheag vas de lut cu 2 toarte gura mică a ulciorului plăcintă mare membrană pieliţă pătlăgea vânătă dulceaţă gem magiun patrafir şindrilă însoţire petrecere pe cineva trimitere însoţi, v petrece una peste alta, v plia, v trimite, v pietricea însoţit pliat

pitricutu pitriki pitrishinâ pitritseari pitritseari pitritu pitritu pitroanji pi-tru pitrumsu pitrumtu pitrumtu pitrundari pitrundatu pitrundeari pitrundiri pitrundu pitrundu pitrundu pitrundu pitrundzeari pitruniclji pitrupilji pitrupu pitrusescu pitrusescu pitrusiri pitrusiri pitruzahari pitsetâ pitsindzinâ pitsusescu pitsusiri pitsusitu pitu pituljiu pituminâ pituminu pituriclji pituridhâ pituriki piturniclji pituroanji piunaru piuvitsâ

trimis fâşie de fuior fâşie de fuior petrecere pe cineva trimitere erete mândru plăcintă mare prin străpuns pătruns penetrat pătrundere străpuns pătrundere pătrundere fora, v găuri, v pătrunde, v străbate, v pătrundere potârniche epitropie epitrop apăsa, v presa, v apăsare presare zahăr candel şervet pecingine pingelui, v pingeluire pingeluit prin culcuş zburător zburător potârniche mătreaţă potârniche potârniche plăcintă de foi păun lipitoare

pivonjiu pivulu pixari pixu piyadhi pizescu pizgâ pizitu pizivinglîki pizivinglîki pizmâ pizmusescu pizmusescu pizmusiri pizmusiri pizmusitu pizmusitu pizovulu pizuescu pizuiaricu pizuiri pizuiri pizuitoru pizuljiu pizurâ placeanu plăciusescu plăciutari plâciutatu plâciutedzu plâciutosu plâciuturâ placu placumâ placuto pladâ pladea pladhâ plahurcu plainâ plainâ plaiu plâmânâ plaminâ plâmtu

pârâu pitic merişor merişor puţ păzi, v şuerătură de vapor păzit infamie pezevenglîc pizmă invidia, v pizmui, v invidie mâniere înfuriat invidiat năvod bate joc, v batjocoritor, care îşi bate joc bătaie de joc batjocură batjocoritor, care îşi bate joc prispă infanterie turtit turti, v turtire turtit turti, v turtit turtire plăcea, v greutate stomacală lopată de cuptor tavă pieziş farfurie de alamă bleg de urechi de-a curmezişul oblic plai plămân flacără plâns, plânsă

plâmunâ plânâsescu plânâsescu plândzeari plânescu plânescu plangâ plângaciu plângu plângu plângurosu plângutu plângutu plânipsescu plânipsescu plâniri plâniri plânitu plânitu plânjearu plântari plântari plântari plântatu plântu plântu planu planu plapumâ plârii plasâ plasâ plasâ plâsari plâsatu plâsatu plâsâturâ plâsâturâ plascâ plâscânami plâscânescu plâscânescu plâscânescu plâscânescu plâscânescu

plămân amăgi, v înşela, v plângere amăgi, v înşela, v pafta jalnic plânc plânge, v jalnic plânge, v plânset amăgi, v înşela, v amăgire înşelare amăgit înşelat plângăcios împlântare înfigere plantare împlântat împlânta, v înfige, v amăgitor plan plapomă pâlnie neam pală reţea turtire creat turtit burtă secătură cartuşiere plesnitură crăpa, v detuna detuna, v plesni, v trânti, v

plâscâniri plâscânitu plâscari plascu plâsedzu plâsedzu plâsedzu plâshii plasi plasi plasi plasmâ plastoyrafii plastoyrafii plastoyrafu plastoyrafu plasturu platâ plâtânami plâtâneu plâtanicu platanu plâtari plâtari plâtari plâtari, plâtări plâtari, plâtări plâtârosu plâtescu plâticâ plâtiri plâtitsâ plâtitsâ platonu, omu plâtseari plâtsintâ plâtunu plâturâ plâvântatu plâvântedzu plâvucu plazmâ plazu plazu plea

plesnire plesnit tumoare pleosc - palmele crea, v plăsmui, v turti, v bucată făptură lume natură rudă falsificare plasoyrafie falsificator plastograf - falsificator plasture plată platani mulţi platan mic platan mic platan protecţie spată spate omoplat spate spătos plăti, v plătică plătire grâu, specie scândurică chipeş plăcere plăcintă dulce cerb haită pete roşii, cu păta cu roşu, v pământ argilos făptură călcâi talpă mai

pleacicâ pleagâ pleami pleamnitsâ pleangu pleantsâ pleashcâ pleashcâ pleashcagiu pleati pleavnitsâ plecu plecu plicari plicâtoari plicatu pliciosu plicitosu plictisescu plicu pliguescu pliguiri pliguitu plihtumâ plimatco plimirâ plimunu plinu pliofcâ pliopu plirufurii plirufurisescu plirufurisiri plirufurisitu plirufursescu plirutusescu plisadhâ plisatu pliscu pliscutâ plitcu plitencâ plitescu plitescu plithari

bagaj rană obişnuinţă pivniţă plânge, v grajd pleaşcă pradă borfaş plete pivniţă apleca, v pleca, v plecare oaie de muls plecat turtit turtit plictisi, v plic răni, v rănire rănit piftie confesor inundaţie plămân plin pocnitoare plop informaţie informa, v informare informat informa, v răci la plămân, v pară turtit merişor - pom palmă adânc puţin cosiţă împleti, v urzi, v chirpici

plithizmo plitsâ pliumbu plivescu plivircescu plivitu plivricescu plivriciri plivricitu plivritu plivritusescu plivucu plixii pliyii pliyitu pliyuescu pliyuiri pliyuitu pliyusescu pljeacâ pljeacicâ pljeahurcu pljeamitsâ pljeandzâ pljeantsâ pljeashcâ pljeashcâ pljeashcagi pljeashcagi pljioru pljitsâ pljiumbâ pljiumbu ploaci ploaci ploaci ploaci ploaci ploaci ploai ploascâ plocu plodu plopu ploscâ

mulţime puică glonte plivi, v răci la plămân, v pleurezie răci la plămân, v răcire la plămân răcit la plămân pleurezie răci la plămân, v pâine necoaptă plictiseală rană pleurezie răni, v rănire rănit răni, v moş bagaj bleg de urechi grajd şopron şopron pleaşcă pradă borfaş jefuitor plug, parte a puică glonte glonte ardezie dală de piatră lespede mormânt pafta placă ploaie ploscâ gard mulţime plop ploscă

plucicâ plucicâ plucicâ plucicâ plucusescu plucusescu plucusiri plucusitu plugu pluinâ pluiosu pluireadzâ pluirosu plumbâ plumbu plumoni plup plupu pluscukescu pluscutâ pluscutescu pluscutiri pluscutitu pluvucu pnacuto pnevmâ po poahâ poahâ poalâ poamâ poarcâ poartâ poati pociu pociu pocroavă podhimâ podidiri pofki pofki pogoru pointsâ polcâ poli

ardezie mică dală de piatră mică lespede mică placă mică năpădi, v presa, v presare presat plug ploaie măruntă ploios ploua, v ploios glonte glonte plămân plop plop stropi, v băşică stropi, v stropire stropit pâine necoaptă lopată de cuptor spirit da mreajă pingea şorţ fruct poarcă poartă poate copil ulcior covor din lână de capră încălţăminte podidire floricele de porumb mofturi jos, în ţăst polcă oraş

polieleu poliloyii poliloyu polimu pomeanu pomeanu, pumeani pomeanu, pumeani pomu pomu ponciu pondâ pondu pondu pondu pondzâ poniru ponjitsâ pontsâ ponu ponu popâ popâ poplu populu popurdhâ porcu poricu pornicu portafelu portu portu portu portu portu portu portu poru poshi poshi poshtâ postâ postimâ postimâ potâ potanâ

candelabru vorbărie vorbăreţ război colivă colivă pomană fruct pom fructifer pumn, lovitură de pneumonie blestemat pustiu solitar ţăst şiret ţăst ţăst durere suferinţă ghete preot popor popor pufai, soi de ciupercă porc piele de cârpit pantofi piele de cârpit pantofi portofel conduce, v conduită costum port - costum port naval purta, v transporta, v vad batic voal poştă poştă tumoare abces ulcică pod de casă

potani potanu poterâ potocu potu potu potu, nu pră prâcâzonu prâcâzonu pracicâ practikii pradâ pradu pragu prâharu prâhtisescu prâhtisescu prâhtisitu prâhtisitu prâmâtaru prâmâtaru prâmâteftu prâmâteftu pramatico prâmatico prâmâtii prâmâtlâki prându prândzâri prândzăscu prândzâtu prândzu prândzu prangâ prangâ prânoamâ prapâ prâpâdescu prâpâdiri prâpâditu prâpsescu prâpsitu prasatu prascâ

grindâ pod de casă poteră potop învinge, v putea, v bolnav a fi, v ban brăcinar brăcinar nuia mică practică pradă prăda, v prag molatic părăsi, v abandona, v părăsit abandonat comerciant negustor comerciant negustor duhovnic duhovnic marfă negustorie prânzi, v prânzire prânzi, v prânzit - care a prânzit prânz prânzi, v cătuşe lanţuri poreclă iute prăpădi, v prăpădire prăpădit supraveţui gătit praz, mâncare de caisă

prâscari prâscutescu prâshescu prashti prâshtinâ prâstânescu prâstuescu prâstuescu prâsturâ prâsturâ praşu pravatos pravatos prâvatos pravdâ pravdâ prâvdicâ prâxescu praxi prâxiri prâxitu prâzgu prâzneauâ pre preacanu preaclji preacnâ preagu preangu preashu preasinji preasinji preaspâ preasu preaznâ predâ prefâ preftu preftu prepsescu prepsescu prepu prepu preshcavu preshcavu

tumoare stropi, v prăşi, v praştie drojdie de struguri îndopa, v împrăştia, v răspândi, v burtă secătură praz tare, glas zgomotos tumoare animal dobitoc animal mic educa bine, v purtare educare bună ebucat bine lapte, crema lui iarbă multă, specie de pe pipernicit pereche pistrui prag pipernicit praz păresimi post crestinesc prispă praz iarbă, specie de muncă febrilă joc de cărţi - prefă preot preot cadra, v trebui, v aspect înfăţişare nebun în comportament violent

prezâ prezvitu pri pri pri anarga pri-adaru pri-adunu pri-aleadziri pri-avutu pri-ayalea pricâ pri-că pri-câdeari pri-câdeari pri-câdeari pri-cadu pri-cadu pricalâ pri-cându prici prici pri-coatsiri pricunoashtiri pricupsescu pricupsescu pri-curmu pri-curmu pri-curmu pri-curmu pridâciuni pridâciuni pri-dau pri-dau pri-dau pri-dau pri-dau pri-dau priepu priepu pri-facu pri-facu pri-facu pri-facu pri-facu pri-facu

priză de tutun bătrân pe prea încet reface, v restrânge alege prea, v prea bogat agale zestre decât implorare rugăminte solicitare implora, v ruga prea, v pânză olanda când, de pe fiară jivină coace prea, v recunoaşte, v îmbogăţi, v pricopsi, v înceta, v întrerupe, v opri, v suspenda, v jaf prădăciune capitula, v depune, v înmâna, v livra, v preda, v trăda, v aspect înfăţişare face prea, v metamorfoza, v modifica, v preface, v renova, v simula, v

pri-facu priftami priftami prifteasâ prifteasâ priftescu priftescu priftescu priftsâlji prighiosu prighiosu pri-giudicatâ pri-giudicu prigiuru prigiuru prigiuru prigiuru pri-hearbiri priimnari priimnari priimnu prikinde pri-laiu pri-laiu pri-largu pri-largu prilingu prima pri-mâcu primansusu primansusu primansusu primansusu primansusu primâvearâ primnu primtu primuvearâ prin princâ princâ prindeari prindeari prindi prindiri

transforma, v cler preoţime preot, soţia lui preoteasă clerical popesc preoţesc preoţie dedesubt jos, de rejudecată rejudeca, v complota, v conjura, v - jura insistent implora, v jura solemn, v fierbe prea, v plimbare promenadă plimba, v zilier negru prea periculos prea departe, de indirect prelung foarte bine mânca prea, v abundent inutil prisos superfluu surplus primăvară plimba, v mândru primăvară prin capcană cursă potrivire trebuire trebuie, v potrivire

prindiri prindu prindu prindu prindu prindu pringâ pringâ pringâ prinodu prinodu printrâ printsu prioni prioni pripilitsâ pripodhâ pripodi pripsescu pripsescu pripsescu pripsescu pripsitu pripsitu pripsitu pripuneari pripuniri pripunu pripunu pripusu pripusu Priru priscari prishidescu prishtinâ prisinadhâ prisini prisini pristânâsescu pristânescu pristaneu pristi pristinisescu pristinisiri pristuiri

trebuire ajun ajun, ân dospi aluat, b înţelege, v prinde, v capcană cursă lângă articulaţie încheietură printre prinţ fierăstrău joagăr prepeliţă ciorap ciorap cadra, v da bine, v sta bine cuiva, v trebui, v elegant manierat prezentabil presupunere presupunere bănui, v propune, v bănuială presupus Aprilie tumoare saluta, v drojdie de struguri verdeaţă prisnel - partea inferioară de la fus scripete îndopa îndopa silă, în peste îndopa grabă împrăştiere

pristuitu prisuprâ pritsii pritu privatos privedu privedu privedu privegljiu privideari privideari privideari privideari privideari prividzutu prividzutu prividzutu prividzutu privigljeari privigljeatu proacâ proanji proashti proaspitu prodhrom prodhu proeresi proesto profc prohiru prohumâ proiu proiu prokiu prokiu prologu pronjiu pronjiu pronjiu pronomiu, pronomii proodh propatoru propayandâ proscomidhii proscutu

risipit deasupra zestre prin tare, glas etala, v găti, v prevedea, v priveghea, v dichisire etalare gătire - haine prezentabilitate prezentare bine dichisit etalat gătit - haine prezentabil priveghere privegheat cui de încălţăminte puroi praştie proaspăt precursor progres intenţie prezident soc îndemână, la dig puhoi de apă torent cui de încălţăminte primi, v ou fără găoace chin puroi suferinţă privilegiu progres străbun propagandă sacrificiu strop

proseacu prosefhii prosfaljiu prosfayiu prosfingu proskiru prostih prostih prostu prosupâ prosupu prosyalu prota protestu prothesmii prothimii prothimu prothimu prothimu protu protu protu prour provâ provâ provatos provatos proyonu proyonu proyramâ prozgalu prucletu pruclitii prucukii prucukii prucukii prucupsescu prucupsiri prucupsitu prucuyitsâ prucuzunâ prudari prudatu prudau prudhipsescu

cerşetor rugăciune productul oilor - lapte, lână papară, specie de refugiat temporar prost valoare, fără picioare, în faţă faţă lapte, crema lui întâi protest termen promptitudine gata pregătit serviabil fruntaş prim primul noapte, de cu dovadă probă tare, glas zgomotos copil vitreg vitreg copil program lapte, crema lui încăpăţânat încăpăţânare pricopseală profit progres pricopsi, v procopsire procopsit pojar brăcinar trădare trădat trăda, v progresa, v

prudhipsiri prudhipsitu prudhotu prudhusescu prudhusii prudhusiri prudhusitu prufitii prufitipsescu prufitipsescu prufitipsiri prufitipsitu prufitu pruftusescu pruftusescu pruftusescu pruhavu pruhuyitsâ prumuvearâ prumuvirescu prunâ prunami prunjeari prunjearu prunjeatu prunjedzu prunjiosu prunu pruscukescu pruscukiri pruscukitu pruscutescu pruscutescu pruscutiri pruscutiri pruscutitâ pruscutitu pruscutitu prushtinâ prusopi prusufhii prusupidhâ prusvulii prusvulisescu prusvulsiri

progresare progresat trădător trăda, v trădare trădare trădat profeţie profeţi, v profetiza profetizare profetizat profet ajunge să...v apuca să..., v avea timp să.., v buhav pojar primăvară primăvăratic corcoduşă corcoduşe multe puroiere puroios puroiat puroia, v puruios corcoduş stropi, v stropire stropit împroşca, v stropi, v împroşcare stropire plăcintă stropită cu brânză împroşcat stropit drojdie de struguri prosop rugăciune mască insultă insulta, v insultare

prutami prutarcu prutarcu prutestu pruthimisescu prutid prutimisescu prutimisi prutimsiri prutimsitu prutusinghilu pruvedu pruvedu pruvedu pruvideari pruxinilji pruxinilji pruxinisescu pruxinitu pruxinsiri pruxinsitu pruyomi pruyomi pruzumi psalmo psâlsescu psâlsiri psâlsitu psâltikii psâltiri psâltisescu psaltu psânacu psânami psânari psânari psânari psandhâ psânedzu psânedzu psânedzu psâniri psânu psaricu psaru

notabili mulţi născut primul primul născut protest prefera, v putred prefera, v preferinţă preferare preferat protosinghel - grad monahal etala, v găti, v prevedea, v prevedere peţire peţitorie peţi, v peţitor peţire peţit copil vitreg vitreg copil pipernicit psalm psălmui, v psălmuire psălmuit psalmodie psaltire - cartea psalmilor psălmui, v psalt - cântăreţ în strană mărunţel puţinătate diminuare împuţinare reducere rogojină diminua, v împuţina, v reduce, v împuţinare puţin brumăriu cal sur

psaru psaruvotan psathâ psaut pseftu pseftu psemâ psifii psifisescu psifu psihuharti psihupedhu psihupedhu psihupedhu psimatearu psirudhâ psiruvotan psito psofu psohiu psorâ psulisescu psumâ psuni psuni psunisescu psunsiri psunsitu psuryearu psusescu psusiri psusitu psuthii psuthimi pteari ptsânu ptutu puceami pucearu pucicu pudeao, pudei pudeao, pudei pudhâritsâ pudhimatâ pudhrashu

sur - gri iarbă de prins peşti rogojină psalt - cântăreţ în strană calitativ prost mincinos minciună briceag vota, v vot pomelnic adoptat copil copil adoptat copil de suflet mincinos pastă făinoasă prăjită iarbă de prins peşti friptură mortalitate de animale mort, animal râie psălmui, v brutar cumpărătură provizii aproviziona, v aprovizionare procurat râios muri, v murire mort cuţit hoit putere puţin puternic olărie olar ulcioraş poală şorţ talpă la război încălţăminte oi cu picioare albe

pudhumatâ pudhunaru pudhuritsâ pudhyeauâ pudhyeauâ pudidescu pudrumi pufcâ pufcâ pufcagi pufcagi pugaci pugudescu pugudescu pugunicu pugunicu puh, puhuri puhav puhâvrusitu puho puiatâ puiljiu puitescu puitiri puititu puituescu pulbirami pulbiri pulbiri pulcusescu pulcusescu puleacu puleacu puleacu puleanu pulicaru pulieleu pulimsescu puliticâ pulitii pulitii pulitikii pulitipsescu pulitipsiri

încălţăminte crac de pantalon talpă la război poală şorţ podidi pesteră floricele de porumb mofturi floricele care vinde vânzător de floricele lipie întâmpla, v - caz fericit nimeri, v ospăţ a treia zi de la naşterea micului turtă-plăcintă fulg livid buhăit nor de praf streaşină pui angaja, v angajare tocmit angaja, v prăfărie praf pulbere apăsa, v presa, v pândar păzitor paznic ciomag policar - degetul mare candelabru război, v politică oraş oraş politeţe civiliza, v civilizare

pulitipsitu pulitsâ pulitsă pulitsu pulitu puljeacu puljeacu puljeacu puljeanâ puljeanâ puljeanu Pulji pulji puljicâ puljilu picuraru puljishoru puljiu puljiu puljiu puljiu di noaptea pulmu pulmunâ pulpâ pulpariu pulpariu pulpetu pulposu pultânitsâ pultari, pultări pultârosu pultunitsâ, pultunitsâ pulurâ pulviri pulviri pumânicâ pumeanu pumeanu, pumeani pumeanu, pumeani pumetu pumhi pumhi puminii puminii pumoarâ pumoarâ

civilizat poliţă poliţist poliţist orăşean pândar păzitor paznic loc viran poiană ciomag Cloşca cu pui - constelaţie puică puică ciocârlan puică pasăre pui timbru poştal liliac - animal pumn plămân pulpă pulpă mare pulpe multe mestecăniş pulpos cositsă spate spătos cosiţă postav gros praf pulbere mănuşe colivă colivă pomană pomet - obraz pod - punte punte - pod comemorare parastas aiureală coşmar

pumoarâ pundaturu pundescu pundii pundiri pundixescu pundixiri pundixitu punduxescu pundzâ pundziri puneauâ pungâ pungaru punghitsâ pungi pungi puniripsescu puniripsitu punirou punirou punte punte puntu pupâ puparâ pupâzâ puplu puponjiu puponjiu pupsescu pupsescu pupu pupugi pupuiri pupujeu pupuljiu pupulu pupulu pupulu pupurisescu pupusescu pupushi puputsâ pupuzâ

sminteală blestemat pustii, v pustiu pustiire pustii, v pustiire pustiit pustii, v testicole junghi furculiţă pungă geantă din piele pungutsă pod - punte punte - pod viclenii a face, v viclenit perfid viclean pod - punte punte - pod pont pruncuţă papară, specie de pupăză popor pepene galben sâmbure ânceta, v înceta, v prunc cizmar aolire - de la aoleu pasăre - specie de leoarcă bebeluş mulţime popor snopi în bătaie, v poposi, v păpuşă pantof pupăză

puravâ purcâreadzâ purcâreatsâ purcaru purcaryio purcupsescu purcuyitsâ purdhascalu purdhecicâ purdhucalji purdhucljeauâ pureauâ pureauâ pureauâ puricami puricu purii purindâ purindu purindu purindu purintari purintari purintatu purinteatsâ purintu purintu purintu purintu purintu puripsescu puripsescu purmunâ purnâ purnâreauâ purnari purnescu purnilji purnjescu purnjiri purnu purnu purpodi purtarcu purtarcu

cort porc - loc pt porc - loc pt porcar cocină pricopsi, v pojar dascăl belfer spaimă portocală piedică poală şorţ vad purici mulţi purice piatră poroasă mâncare de post mânca de dulce, v mânca puţin v post - care nu ţine gustare post a nu mai ţine, v post care nu ţine mâncare de dulce mânca de dulce, v mânca puţin v păgân, turc post - care nu ţine turc, păgân subzista, v supravieţui, v plămân corcoduşă corcoduşe multe - loc cu arbust spinos începe, v desfrâu porni, v pornire corcoduş lasciv ciorap născut primul primul născut

purtari purtaricu purtaricu purtaru purtaticu purtaticu purtaticu purtaticu purtatu purteacâ purtecâ purtitsâ purtoyiru purtseauâ purtselu purtsilushu purtsinâ purtucalâ purtucalishu purtucalji purumbu purushtinâ puryeauâ puryeauâ pus puscâ puscâiturâ puscaru puscuiri puscuitu puscusescu puscusescu pushescu pushiri pushpurari pushpuratu pushpuredzu pushpuru pushputari pushputedzu pushputescu pushteanu pushteanu pushtu pushtu

purtare născut primul primul născut portar atitudine conduită port ţinută purtat nuia nuia portiţă vătăşel - curier la primărie purcea purcel purceluş porcină portocală portocaliu portocală porumbel drojdie de struguri poală şorţ pus oţet acreală oţetar oţetire oţetit acri, v oţeti, v înceta, v încetare şoptire şoptit şopti, v şopti, v sărire - la păsări sări, v - la păsări mângâia, v desfrânat libertin desfrânat nemernic

pushtu pushtuescu pusii pusoagâ pusputescu pusputipsescu puta putanâ putanâ putanaryio putânescu putânlâki putânlâki pute puteari puteari puteari puteari putetsu putilu putinâ putiri putiru putoari putridu putridzânji putridzânjiu putridzâri putridzăscu putridzăscu putridzâtu putriganjiu putrigiuni putrusescu putrusescu putsâ putsânu putsârâ putsu puturi putusescu putusiri putusitu putusitu pututu

stricat - om îmbrăţişa, v poziţie de pândă pacoste pipăi, v pipăi, v impotenţă curvă prostituată bordel curvesc curvie prostituţie niciodată forţă posibilitate putere putinţă ulcior ceafă putină pahar pahar putoare putred putrezime putrezime putrezire putrezi, v sta continuu, v putrezit putregai putrezime apăsa, v presa, v penis puţin viguros puţ pantaloni murdări, v murdărire mânjit murdărit forte

pututu pututu puvonjiu puvonjiu puvunjiosu puximadhâ puximadhi puyaci puyunicu puyunicu puzgheauâ puzumi

puternic teribil puhoi torent murdar pesmet pesmet lipie ospăţ a treia zi de la naşterea micului turtă-plăcintă şorţ stârpitură

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

O

Armãnã oacârnu oacljishu oai oalâ oamâ oamâ oamâ oarâ, ori oarâ, ori oarâ, ori oarâ, ori oarâ, ori oarâ, ori oarâ, ori oarâ, unâ oardzâ oarfânu oarfânu oasâ, oasi oaspi oaspi oaspi oaspi oasti oatsi oauâ obor obor ocă Ocanu, ocanj ocljilu-al-soari ocljiu ocljiu ocljiu ocljiu ocljiu ocnâ ocrenu

Română oaie albă cu pete negre la cap oacheş oaie oală babă bătrână foarte femeie voinică ceas ceasornic clipă moment oră timp toane dată, o orz pădureţ orfan sărac sâmbure amic musafir oaspe prieten oaste aici oua, v curte obor oca Bulgar - poreclă floarea soarelui desagă laţ la ciorap ochelari ochi vedere fund de butoi oaie albă cu pete negre la cap

odâ, odi ofelimu, ofelimâ ofkiu ofticâ ofticosu ohelji ohi ohru ohticâ ohtu, oahti oimă oinâ olmu olugu, oludz, oloagâ, oloadzi omâ omea omea omnjea omnjea omnjiu, oamnji, oamni, oamnji omu onbashi ondusu ondusu opdzăts opistaru opistohorisi opla oprescu opsi opsi opsi opsi opsi optu optusprâ optusprâdzatsi optusprâtsi optusprâyinghits orbu orbu orbu orca orcu, orcuri ordhinii

cameră util şarpe gros inofensiv oftică ofticosu ţipar nu nenorocit oftică dâmb broderie la extremităţi joc de cărţi hrean olog bunică încet la fel încet la fel asemenea om sergent durere suferinţă optzeci oblânc retragere scoarţă mică de proastă calitate opri, v aspect culoare a feţii faţă înfăţişare mină opt optsprezece optsprezece optsprezece douăzeci şi opt ignorant incult orb la naiba jurământ ordin

ordinu ordu ordu ordzu ore ori ori ori ori oristi ! orixescu orixi orizu ornicaru ornicu ornicu ornji ornji ornjiu ornjiu oroloyi orsi ! orthodhox ortu oru oru oru oryanu oshâ oshti ! osmacu osti ostrakelâ osu osu osu di curdhelji ou ovezu

ordin rânduială urzi, v orz măi capricii furii marginea îmbrăcămintei mătănii cu 24 piese poftim ! poftă a avea, v poftă de mâncare orez supraveghetor de ceasornic ceas ceasornic hrăpăreaţă vultur hrăpăreţ vultur ceasornic poftim ! ortodox ort felicita, v ruga, v ura, v orgă ogar marş ! banitsă aşadar medalie, monedă austriacă de aur os sâmbure limbă de pantof oua, v ovăz

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

S

Armãnã sâ sâ sâati sâati sâati sâbai sâbai sabri sabu sabu sâburâ sâburi sâcă sâcâiarcu sacaiu sâcaki sâcâldâsescu sâcâldisiri sâcâldisitu sâcâldisitu sâcâlmai sâcâriclji sâcâriki sâcâtinâ sâcâtipsescu sâcâtlâki sâcatu sâcatu sâcatu sâcâzi sâceaki sâcleti sâcleti sâcoljiu sâcolu sacu sacu sacurafâ

Română să se ceas ceasornic oră dimineaţă zori de zi răbdare urât rău râmâşiţă aloe, suc de covată răpciugos răpciugă veston plictisi, v plictisire enervat plictisit enervare recompensă recompensă diform om schilodi, v mutilare ciung infirm schilod sacâz streaşină cauză de nelinişte motiv de nelinişte săculeţ şoim haină îmblănită sac sac mare

sade sadeu sadeu sadinâ sadu sâdzeatâ sâdzitedzu sâfâri sâfâru sâfati safe sâfheani safi safiri safranu saftianâ sahani sahanu sâhâsitu sâhâtci sâhati sâhati sâhati sahnâ sâhnisescu sâhnisitu sâholarhiu sâhtiani sâhunescu sâhuniri sâhunji sai sai sâi, sâiadz saicu saidisescu saidisescu sâinu sâinu sâitâ salâ sâlâghescu sâlâghescu sâlâghescu sâlâghescu

numai pur simplu iarbă - specie de vie plantată decurând săgeată săgeta, v zero zero sofa perfect piele fină perfect safir şofran piele fină farfurie farfurie încet care se mişcă ceasornicar ceas ceasornic oră paloare palid a deveni, v palid liceu piele fină ponegri, v defăimare vorbe rele exact numai anteriu sigur considera, v seamă, a lua în, v gri cenuşiu săgeată sală slobozi, v da drumul, v elibera, v lăsa, v

sâlâghescu sâlâghiri sâlâghiri sâlâghiri sâlâghitu sâlâghitu sâlâghitu salamendrâ salamurâ sâlâmurâ sâlani sâlârii sâlatâ sâlâvati sâlâvati salbitu sâlcâmu sâldisescu sâldisescu salepciu sâlepi salepu sâlghescu sâlghescu sâlghescu sâlghescu sâlghescu sâlghitu sâlghitu sâlghitu sâlipci sâlistrâ sâlistrâ sâljearu salkiu salmâ sâlnâescu sâlnâescu sâlnâescu sâlnâescu sâlnicâ sâlniosu sâlniosu salon saloni

repezi, v slobozire hernie boşorogeală asmuţit lăsat liber slobozit salamandră saramură saramură libertinaj plăcintă cu brânză salatâ larmă vacarm palid salcâm considera, v seamă, a lua în, v salep, vânzător de băutură răcoritoare băutură răcoritoare slobozi, v repezi, v da drumul, v elibera, v lăsa, v darnic generos mână largă salep, vânzător de puşcoci pieptăraş - pieptar pt copii şerveţel urâcios fulg constrânge, v forţar, v sili, v silnici, v flanelă violent silnic salon salon

salpâ saltâ saltamarcâ sâltânati sâltânati sâltare sâltatu sâltikii sâltiri sâltisescu saltsâ saltsi saltsinâ saltsinâ saltsinâ saltsinâ saltsinâ saltsinâ sâltsioarâ saltu saltu sâluescu sâluescu sâluescu sâlusheascu sâlusheascu samâ sâmânari sâmânâtoru sâmâră sâmârgi sâmârgilâki sâmaru sâmaru di broascâ sâmârusescu sâmbucu sâmburi samsacâzi samsacâzi sâmsârescu sâmsârlâki sâmsaru sâmtu sâmtu

urdoare salt vestă feminină scurtă neagră cu mâneci largi fast pompă - fast săltare săltat psalmodie psaltire - cartea psalmilor psălmui, v sos salcie gravidă încărcătură însărcinare însărcinată povară sarcină sălcioară sălta, v arşic plombat înteţi, v silnic a deveni, v violent a deveni, v argumenta, v raţiona, v minune consolare mângâietor samargiu - care face/vinde samare samargiu - care face/vinde samare samargerie - meseria de samargiu samar carapace de broască pune samarul, v soc sâmbure colofoniu - sacâz sacâz samar, de samsarlâc samsar sfânt sfânt

sâmunâ sâmuni sâmurâ samuri samuri sâmuri san san sânâtati sânâtoru sânâtoru sânâtosu sânâtushedzu sânâtushescu sândani sândraciu sândraciu sânduki sânduki sândzeanâ sândzi sândzi sândzinari sândzinatu sândzinedzu sândzinosu sândziratu sânedzu sânedzu sâneti sângeacu sanki sânluosu santacrutâ sântiri sântisescu sântisescu sântsăscu sântu sânu sapâlatâ sâpani sâpari sâpâtoru

pâine întreagă pâine întreagă samur samur zebelină samur farfurie sânâtos sănătate ghiozdan traistă sănătos însănătoşi însănătoşi închisoare renetă - instrument pt curăţat copita calului pătrat ladă coşciug sânziană - floarea din părul zânelor rudă sânge însângerare însângerat sângera, v sângeros însângerat însănătoşi, v sănătos a deveni, v circumcizie district ca şi cum păduros mătase senzaţie santifica, v sfinţi, v sfinţi, v sfânt sănătos sapă lată buzunar interior săpare săpător

sâpatu sâpâturâ sâpitu sapu sapu sâpunari sâpunaru sâpunedzu sâpungi sâpuni sâpunsescu sâră sârâcuci saracufai sârâfliki sârafu sârafu saragarâ sârâgeai sârâgi sârai sârai saraili sâraki sâraki sârândari sârândari sârândisescu sârâsescu sârâtoru sârâtoru sârâtoru sârâturâ saravalu saravalu sârbâtoare sârbescu sârbescu sârbislâki sarbitu sarbitu sarbitu sârbitu sârbu sarcâ

săpat săpătură şarpe veninos - specie de cerceta, v săpa, v săpunire săpunaru săpuni, v săpunar săpun săpuni, v ordine bolero - jachetă din lână molie zaraflâc zaraf - casier, cămătar avar leoarcă scrofulă - ganglioni inflamaţi scrofulă - ganglioni inflamaţi sarai tribunal sarailie - prăjitură grijă conştiinţă recviem sărindar - rugăciune pt morţi împlini 40 de zile, v detaşat a fi, v ghiozdan-traistă solniţă traistă sărătură mârţoagă prăpădit sărbătoare sârbesc ager agerime fad insipid searbăd candid gentil sarică

sarcaletsu sârcasu sârceani sârcljedzu sârcosu sârcusescu sardhelâ sârghescu sârghescu sârghescu sârghescu sârghescu sârghiri sârgljescu sârgljescu sârgljescu sârgljescu sârgljescu sârguci sârgurici sari saricâ saricu sâriki sârindari sârindari sârindaru sârindaru sârinji sâriri sâritu sârkirosu sârkirosu sârkirosu sârmâ sârmă sârmâdeauâ sârmâdeauâ sârmânitsâ sârmânjitami sârmari sârmari sârmatu sârmatu

lăcustă frig, rezistent la vestiar cu cuier prăşi, v frig, rezistent la îngrăşa, v sardelă slobozi, v da drumul, v elibera, v lăsa, v repezi, v năpustire da drumul, v elibera, v lăsa, v repezi, v slobozi, v floare artificială sânziană - floarea din părul zânelor sare sarică - manta din lână, lungă,de iarnă aba turban recviem sărindar - rugăciune pt morţi recviem sărindar - rugăciune pt morţi locul unde se pune sare pt oi dans sărit robust viguros rezistent om fărâmă sarma lemn galben prunc leagăn locuitor di Sarmarina pornire punere în mişcare pus în mişcare pornit

sârmetsu sârmotâ sârmu sarpi sarpi sârpidu sârpitsâlji sârpitsâlji sarpitu sarpitu sarpitu sarpitu sarpitu sarpitu sârpitu sârpitu sârpitu sârpitu sârpitu sârpitu sârpoashi sarpu, sarpâ sarpu, sarpâ sârpunji sartsâ sartsinâ sartsinâ sartsinâ sartsinâ sartsinâ sartsinâ saru sârupu sâsângă sasegi sâtână sâtână sâtâri sâtâru sâtâxescu sateni sati satrazam satrazam satru

nuia de viţă fărâmă mică porni oile la păscut după repaos capabil energic ager agerime bravură agil vigilent viguros ager îndrăcit aprig ager agil aprig îndrăcit vigilent viguros învelitoare capabil energic săpunel încărcătură, jumătate de gravidă încărcătură însărcinare însărcinată povară sarcină sări, v surpa, v putină, fel de lăutar diavol satana satâr centaur cerceta, v satin oră prim ministru vizir, mare saţ

satru satu satu satu sâtuleatsâ sâtuleatsâ sâtulu sâturari sâturatu saturu saturu, v sâucu saugu sâvânjiusescu savanu savanu sâvânusescu sâvati sâvonu savunu savunu sâvură sâyitâ saylamcu saylami saylami sâylâmsescu saylamu sazmâ sbârcitu sbardhu sbârlit sboru sbuldzu sbuldzu sbuldzu scaculetsu scâdeari scadu scadu scadu scadu scâdzutu scafâ scâldari

saţietate sat şaţ saţietate saţietate săturare sătul săturare săturat sătura sătura, v soc soc acoperi cu linţoliu giulgiu linţoliu acoperi cu linţoliu marfă de vânzare voal linţoliu giulgiu rămăşiţă săgeată sigur sigur veritabil asigura, v sigur ţesăturâ din păr de capră zbârcit mustrare zbârlit zbor bulgăraş bulgăre cocoloş lăcustă scădere degrada, v scădea, v diminua, v sărăci, v scăzut scafă scăldare

scâldâtoari scâldatu scaldu scaljiu scâlsescu scâlsiri scâlsitu scâltizari scâltizatu scâltizatu scâltizu scâltsadzâ scâltsari scâltsari scâltsatu scâltsedzu scalumâ scamâ scâmânge scâmangu scâmatâ scâmniciu scamnu scamnu scamnu scanci scândâlithrâ scandaljearu scandaljearu scandalu scândilii scândurâ scânduratu scândurici scândzâlithrâ scandzohiru scangi scânjisescu scânjisiri scânjisitu scântealji scânteljiu scânteljiu scântiljeari scântiljeatu

scăldătoare scăldat scălda, v scai scurma curăţire sculptat suspinare suspin suspinat suspina, v suspin suspin suspinare suspinat suspina, v chei portuare scamă bumbac bumbac spumă de săpun scăunel scaun sicriu tron belea scânteie scandalagiu turbulent scandal cursă scândură scândură, ca o scândurică scânteie cârcotaş belea sâcâi, v sâcâire sâcâit scânteie scânteie scânteii, v scânteiere scânteiat

scântiljedzu scântiljiosu scântiljiosu scâpari scâpâtoru scâpâtoru scâpirari scâpirari scapiru scapiru scapită scâpitari scâpitari scâpitatâ scâpitatâ scâpitatu scâpitatu scapitu scapitu scapitu scapitu scapu scapu scapu scapu scâpushu scarâ scarâ scarâ scârcâ scarcalecu scarcaletsu scârcaletsu scârciăcari scârcicari scârcicatu scârcicu scârcicu scârciu scârculetsu scâricâ scârkescu scârkescu scârkinari scârkinari

scânteia, v scânteios strălucitor scăpare mântuitor salvator fulgerare scăpărare plezni, v scăpăra, v scăpătare apus scăpătat scăpătat apus apus scăpătat apune, v dispare la orizont, v scăpăta, v trece dincolo scăpa, v termina, v trece, v muri, v peşte de primăvară generaţie grătar scară loc pietros lăcustă lăcustă lăcustă scrâşnire scrâşnire scrâşnit scrâşni, v zgârci scrâşni, v lăcustă scărică suprima, v termina, v scărpinare scărpinat

scârkinatu scarkinu scârkiri scârkiri scârkitu scârkitu scârkitu scârkiturâ scârledzu scârminari scârminatu scârminâturâ scarminu scarminu scarpâ scârpâ scârpâ scârpâ scarpinji scârpoaci scârpoaci scârpoaci scârposu scârposu scârshnescu scârtsânu scârtsioarâ scartsu scartu scatii sciri sciu sciutu sclab sclâbeatsâ sclâbeatsâ sclâbeatsâ sclâbeatsâ sclâbeatsâ sclâbeatsâ sclâbeatsâ sclâghescu sclâghescu sclâghescu sclâghescu

scărpinat scărpina, v suprimare terminare concediat suprimat terminat terminare istovi, v scărminare scărmănat scărmănătură scărmăna, v tuli, v stâncă aşchie pană ţandără gheată de femeie aşchie ţandără pană abrupt râpos scrâşni, v scârţâi, v şold lipsă talon la cărţi scai ştire şti, v ştiut rău slăbiciune debilitate dispoziie proastă indispoziţie moleşire rău răutate slăbi, v scădea, v prost a deveni, v rău a deveni

sclâvii sclâvii sclâvii sclâvilji sclâvilji sclâvilji sclavu sclavu sclâvuescu sclâvuescu sclâvuescu sclâvuescu sclâvuiri sclâvuitu sclenciu sclinceami sclinciu sclingiureatsâ scliro scliro scljifurâ scljifuru scljimburu scljimburu scljimu scljimu scljimu scljinceami scljinciu scljinciu scloţâ sclotsâ sclutsatâ sclutsescu scoatiri scodhâ scolii scolu scolu scolu scolu scolu scolu scolu scolu

captivitate robie sclavie captivitate robie sclavie sclav ostatec subjuga, v robi, v captiv a ţine, v ostatec a ţine, v robire robit ţurcă avariţie avar avariţie crud - dur dur sulfură sulfură geme, v scânci, v geamăt suspin vaiet zgârcenie avar zgârcit copită copită, lovitură de copită, lovitură de azvârli cu copita, v câştig carpen şcoală răscula, v scula, v scula din somn, v trezi, v răscoli, v însănătoşi, v scoate, v ridica, v

scoluzmâ scoluzmâ sconâ scontrâ scontrâ scontrâ scontu scornâ scorpioanâ scorpionâ scorpisescu scorpiu scosu scosu scotu scotu scotu scotu scotu scotu scotu ahtea scotu bâsearica scotu cânticu scotu mâna scotu mintea scotu nafoarâ scotu ocljilji scotu pânea scrâcicu scradâ scrapu scrâshtescu scrâshtescu scrâshtiri scriari scriatâ scriatâ scriatâ scriatu scriatu scriatu scriatu scriatu scriescu scrietură

încheiere sfârşit pastilă de chinină minunat delicios foarte bun scont - dobândă reţinută în avans gheată scorpion scorpion împrăştia, v scorpion experimentat scos prezenta, v scoate, v smulge, v arăta, v evacua, v inventa, v răzbuna, v termina slujba bisericească, v compune, v scrânti mâna înnebuni, v scaun a avea, v abuza, v câştiga pâinea, v scrâşni, v iarbă, specie de scorpion curăţi de rămurele, v toaleta arbori curăţire pin tăiete a ramurilor scriere ursită soartă destin frumos împodobit pictat scris chipeş scrie, v scriptură

scriirari scriiratu scriiru scriitoari scriiturâ scriiturâ scriiturâ scriiturâ scrinâ scriptu scripturâ scriri scrishtescu scrisu scritu scritu scritu scritu scritu scritu scriu scrobu scrofurâ scropu scrumari scrumari scrumatu scrumedzu scrumedzu scrumu scrumu scrumu scrupenu scrupsescu scrupsiri scrupsitu scucaletsu scufii scufuni scukeari scukeatu scukeatu scukescu scukiu sculari

scriptură scris scrie, v scrisoare destin scriptură soartă ursită şifonier scris scrisoare scriere tăia crăcuţe, v scris chipeş frumos împodobit pictat scriere scris scrie, v vizuină scrofulă - ganglioni inflamaţi remuşcare scrumare carbonizare scrumat afuma, v scruma, v afuma, v scrum scruma, v carpen împrăştia, v risipire risipit lăcustă scufie şosetă scuipare castrat scuipat castra, v scuipa, v sculare

sculari sculatâ sculatâ sculatu sculatu sculatu sculii sculjio sculusescu sculusiri sculusitu scumbrii scumbu scumbusescu scumbusiri scumbusiri scumbusiri scumbusitu scumbusitu scumpeati scumpeaticu scumpii scumpu scumtu scunbusescu scunbusescu scundilii scundipsescu scundipsiri scundipsitu scundu scunghescu scunkescu scunkiri scunkitu scupatu scupo, scupadz scupo, scupadz scupo, scupadz scurdhami scurpidâ scurpidâ scurpisescu scurpisescu scurpisescu

ridicare sculat trezire revoltat sculat trezit şcoală şcoală termina, v terminare terminat scrumbie scump sufleca, v suflecare suflecat sumenit sumenit suflecat scumpete scumpete scumpete scump ascuns sufleca, v sumeni, v cursă poticni, v poticnire poticnit scund scumpi, v scumpi, v scumpire scumpit castrat finalitate intenţie scop mujdei scorpie scorpion disipa, v dispersa, v împrăştia, v

scurpisiri scurpisitu scurpisitu scurtâ scurtabacu scurtabecu scurtacu scurtami scurtedzu scurtitsâ scurtu scuru scuteali scuteari scutelu scuticu scutidhi scutidhi scutidhi scutidhosu scutidhosu scutidhosu scutidhosu scutidi scutinosu scutudhisescu scuturâ scuturari scuturatu scuturatu scuturu sdruntsinu seaminu seaminu seaminu searâ seati seati seatsirâ seatsiri seatsiru seaviru secu secu secu

împrăştiere împrăştiat nefericit scurtă scundicel scundicel scundicel scurtime scurta, v scurtă scurt brun covăţea scoatere celnic mare scutec tenebră întuneric obscuritate întunecat întunecos obscur tenebros ântuneric întunecos întuneca, v ameţeală scuturare scuturat zvelt scutura zdruncina, v feminin planta, v semăna, v seară mânie sete seceră seceră secera, v crivăţ fura, v sărăcit sec

secu sefti seid seimenu seiz, seizi selâ seleanâ selinu selnicâ semenu semnu semnu semnu semnu semnu semnu semnu semnu semnu semnu semnu semnu di.. semti semti semti Septemvriu serghi sermai serticu sertu setakeru seu seu sfacâ sfalangu sfalmâ sfalmâ sfânghii sfânoskilu sfântsicu sfârhidâ sfârhidâ sfârhidezu sfârhidezu sfârliciu

seca, v saftea spion seimen - jandarm turc conducător şa ţelină ţelină flanelă seimen - jandarm turc numire vaccina, v ticălos semna, v minune ciudă ţintă semn dovadă arvună de logodnă semnal rând de... poziţie hotar cărare Septembrie belciug filigran nervos nervos generalisim bogăţie seu fiecare bătaie la tălpi legate cu falangul greşeală eroare burete sfoară de sfârlează şfanţ - monedă mică pecete ştampilă pecetlui ştampila bătător de lapte pt a scoate untul

sfârnigă sfârnutselu sfenduki sfenduki sferii sfidanu sfildiciu sfinâ sfinâ sfinâ sfindani sfinduki sfinduki sfindukitsâ sfinusescu sfinusiri sfinusit sfiriyi sfirliciu sfoarâ sfraganu sfrâmtealjiu sfrâmtseauâ sfreadini sfreadini sfreadinu sfreadinu sfridinari sfridinari sfridinari sfridinatu sfrindzelu sfuldzirâ sfuldzirâ sfuldzirari sfuldzirari sfuldziratu sfuldziratu sfuldziru sfuldziru sfulgu sfulguitu sfulgurâ sfulgurari sfulguratu

furnică furuncul coşciug ladă unelte de potcovit arţar elefant slăbiciune îngrijorare pană arţar ladă coşciug lăditsă întări cu cuie, v ţintuire ţintuit unelte de potcovit bătător de unt sfoară crac de pantalon uliu sprâncea burghiu sfredel burghiu sfredel forare găurire cu burghiul sfredelire sfredelit uliu fulgera, v trăsni fulgerul, v fulgerare scânteiere fulgerat stupefiat fulger scânteia, v fulger fulgerat fulgera, v fulgerare fulgerat

sfulgusitu sfungari sfungârsescu sfungârsiri sfungârsitu sfungi sfungu sfurlâ sfurnoskilu sgaibâ sgaibâ sgaibâ sgâirâturâ sgâiru sgârlosu sgolubu sgrâi sgrumâturâ sgrumu sgrunjearicu sgulughescu shabacu shabsha shăfrani shafranu shâgâru shahlamarâ shahu shahulcu shaicâ shaidzăts shainâ shainu shaitan shaitu shali shali shalirâ shalu shamanduru shambârâ shâmbâră shami

trăsnit de fulger, v burete şterge cu buretele, v ştergere cu buretele şters cu buretele burete burete sfârlează sfoară de sfârlează escoriaţie zgaibă ciţitoaie - unealtă de dulgherie şi potcovarie zgârietură zgâria, v zgâită gârbov gheară sugrumare sugruma, v scotocitor sărăci, v broderie prostănac şofran şofran ghizar - cel ce face ghiza balivernă şah - monarh nerod barcă şaizeci şoimană şoim diavol martor şal şale saramură şal prostănac sâmbure soţie - una din cele 2 soţii ale unui musulman stofă de Damasc

shamii shamindoi shamindolji shaminpaturlji shamintreilji shandanu shândanu shândanu shandoauâ shandoi shândrâmai shâneatsâ shapcâ shapsalu shapte shaptedzăts shaptespră shaptesprădzatsi shaptesprăyinghits shapu sharâ sharafura sharcu sharen shâretu shargavu sharlatanu sharpi sharpi shârpicatu shârpuni sharu shasi shasirâ shasprâ shasprâdzatsi shasprăyinghits shauâ shbutu shcâlikiceatu shcâmbâ shcârcicu shcarpâ shcârpâ

batistă amândoi amândoi patru, toţi trei, toţi sfeşnic candelabru sfeşnic amândouă amândoi şandrama nelegiuire şapcă prost şapte şaptezeci şaptesprezece şaptesprezece douăzeci şi şapte boală grea la rumegătoare la bot şi unghii fierăstrăi zăpăcit pestriţ pestriţ şiret pestriţ şarlatan rău om şarpe muşcat de şarpe, ca săpunel zer şase şasea, a şaisprezece şaisprezece douăzeci şi şase şa ciung strălucitor stâncă scrâşni, v stâncă aşchie

shceptu shciu shcljeandzâ shcljeandzâ shcljeauâ shcljendzâ shcljengi shcljenzâ shcljifuru shcljimu shcljimurari shcljimurari shcljimuratu shcljimuratu shcljimuredzu shcljimuredzu shcljimurosu shcljimuru shcljimuru shcljimuru shcljinceami shcljinciuescu shcljinciuescu shcljinciuitu shcljioapicu shcljiopu shcljiopu shcljithru shcljiumuredzu shcljiupari shcljiupicari shcljiupicatu shcodhâ shcopu shcracu shcrâpuescu shcrâpuescu shcrâpuescu shcrâpuiri shcrâpuitu shcrau shcretu shcretu shcretu shcretu

aştepta, v şti, v avară zgârcită servitor ţurcă ţurcă ţurcă sulfuros geamăt plângere scâncire surdă plângător scâncet scânci, v geme, v plângător geamăt geme, v scânci, v zgârcenie avar a deveni, v zgârcit a deveni zgârcit şchiopăta, v boală a oilor şchiop arin - pom smiorcăi, v şchiopătare şchiopătare şchiopătat carpen bâtă scorpion pronunţa, v scânteia, v articula - în vorbire, v scânteiere scânteiat de fel nenorocos ticălos pustiu nefericit

shcretu shcretu shcretu shcretu shcretu shcretuescu shcretuescu shcrituitu shcrituitu shcrituitu shcrumatu shcrumatu shcrumatu shcrumatu shcrumedzu shcrumedzu shcurtâ shcurtâ shcurtabacu shcurtacâ shcurtacâ shcurtacu shcurtami shcurtami shcurtari shcurtari shcurtatu shcurtedzu shcurtedzu shcurticari shcurtikedzu shcurtikedzu shcurtitsâ shcurtizâ shcurtu shcurtu Shcurtu sheambâră sheapti sheaptidzătsâ sheaptisprâdzatsi sheaptisprâyinghits shearpi shearpicu

hain drag blestemat afurisit singuratec pustii, v abandona, v devastare nefericit pustiire chinuit scrumat ars arzător afuma, v scruma, v scurteică - haină sorţ scundicel ilic vestă fără mâneci vestă fără mâneci scurtime statură scundă scurtare decapitare scurtat decapita, v scurta, v scurtare decapita, v scurta, v sorţ prepeliţă scurteică - haină scurt Februarie soţie - una din cele 2 soţii ale unui musulman şapte şaptesprezece şaptesprezece douăzeci şi şapte şarpe înrăi, v

sheasi sheasprâdzatsi sheauâ sheboi shedu shedu shedu shedu shekerliu shemu sheri shgljeatâ shgljioatâ shgljiotu shi shiacu shiacu shiboi shicâgi shicai shicai, ca ti shicai, facu shideari shideari shideari shidzutu shidzutu shidzutu shigimi shigunâ shiguni shiguni shikeari shikeru shikirgi shikirgirii shilâturâ shileahi shilirâ shilivari shilji shilji shiltei shilvari shilvârushi

şase şaisprezece şa micşunea dura, v locui, v şedea, v sta, v cenuşiu stofă de Damasc duşmănie pas pas pas şi postav gros ţţesătură de lână groasă micşunea glumeţ glumă glumă, în glumi, v şedere inactivitate răgaz aşezat odihnit şezut sfoară haină lungă bătbătească haină lunga haină lungă bătbătească armată zahăr cofetar cofetărie curmătură- formă de relief brâu saramură şalvari firicel de păr gunoi mic saltea şalvari - pantaluni largi de lână nădrăgei

shimâtă shimii shimshiru shindanu shindanu shindeljiu shindeljiu shingiri shingiri shingiru shingiru shinicu shinicu shiniţâ shinitsâ shintescu, mi shintescu, mi shintiri shintitu shipcâ shipcaru shirâ shirbeti shirbetu shiretu shiriakinâ shirige shiritlâki shiritu shirkinârii shirkinu shirlanu shirof shirpatu shirpatu shirpicari shirpicatu shirpidanu shirpikedzu shirpitatu shirpitedzu shirpoanji shirponjiu shiruescu shiruiri

scandal batistă merişor candelabru sfeşnic furtuna uragan lanţ frânghie lanţ frânghie baniţă baniţă bucată felie întârzia, v omorâ timpul, v întârziere întârziat trandafir sălbatec şepci, care face must şerbet şerbet şiret coada şoricelului carie şiretlâc multicolor pepenărie pepene verde ulei de susan dop de lemn rău ca un şarpe veninos ca un şarpe muşcătură de şarpe, ca muşcat de şarpe, ca şarpe, ca un musşcat de şarpe a fi, v muşcat de şarpe, ca speria, a se, ca de şarpe şerpoaică rău ca un şarpe tăia cu fierăstrăul, v fierăstruire

shiruitu shirveti shirveti shirvetu shirvetu shishani shishcu shishi shishirdisescu shishirdisiri shishirdisiri shishirmai shishmanu shishtacu shishtamarâ shishtisescu shishtu shishu shitacu shitrâvani shitrâvani shitrâvani shitsâ shitsâ shitsâ shitsâ shiuru shizmâ shkepi shkepi shkipoanji shkiponjiu shoaricu shoganâ sholi shomburâ shomburu shonjiu shopatu shopcâ shopu shoputu shoshi shoshi shpangă

fierăstruit şervet de masă turban şervet de masă turban carabină bondoc - persoană scundă şi grasă sticlă zăpăci, v uluire zăpăcit zăpăceală gros om ban de 6 piaştri uluire zăpăci, v ban de 6 piaştri sticlă gologan fântână arteziană jet jet de apă acede pin cetină .- ramură de brad, pin ramură de brad, pin rază şuiera, v schismă basma voal vultur vultur şoarece cârpă pingea piatră mică piatră mică măgar izvor captat ciomag bulgar izvor captat beţiv notoriu prostănac notoriu baionetă

shpârtu shpetu ! shpirtarâ shpirtuescu shpirtuescu shpirtuiri shpirtuit shpiunu shporetu shporetu shporetu shportâ shporu ! shpuljiusescu shtamâ shtârgu shteai shteamâ shteardziri shteari shteari shteari shtergu shtiflâ shtimu shtiră shtirnu shtirnumintu shtirnutari shtirnutatu shtirnutedzu shtirnutu shtirrutu shtirrutu shtiu shtiu shtiutu shtiutu shtiutu shtiutu shtiutu shtogu shtracu shtrăcu shtrâpori

cârn fugi ! chibritelniţă tuli, v aprinde cu chibritul, v tulire aprins spion aragaz maşină de gătit plită coş haide ! spăla, v linişte mare, adâncă, profundă barză ştevie linişte mare, adâncă, profundă ştergere cunoaştere informare ştire şterge, v gheată de damă deşeu de lână ştir ştir tabără strănutare strănutat strănuta, v aşternut pat aşternut cunoaşte, v şti, v cunoscut instruit inteligent savant ştiut soc stropitoare barză oaie de 2 ani

shtsalâ shubâ shubâ shubacu shubecu shubei shubeilâticu shubii shubiilâ shubu shubu shucâ shucâ shufrâ shugiucu shugiuki shuguescu shugunâ shuirari shuirari shuiratu shuiratu shuirâturâ shuiru shuiru shuiru shuiru shuitescu shukiru shukiuru shulari shulâtureauâ shulevcâ shulinari shulinaru shulirâ shulivari shulji shulji shulteashu shumâ shumâ shumâ shumcâ shumcâ

făcăleţ palmă şubă broderie maimuţă bănuială suspect bănuială suspect pumn pumn, lovitură de minge beretă vargă sugiuc sugiuc glumi, v cârpă fluierare şuierare fluierat şuierat şuierătură fluiera, v inspira, v plesni o palmă, v şuiera, v distra, v graţie graţie însăilare curmătură- formă de relief nuia arcuită ţeavă de izvor tub de şipot saramură şalvari firicel de păr gunoi mic lapte cu orez frunziş pajişte frunză uscată frunză uscată frunziş

shumcâ shumironjiu shumuronjiu shungru shunitsâ shunjeari shunjedzu shuntescu shuntiri shuntitu shupârari shupârâtoru shupâratu shupâredzu shupâronjiu shupârteacâ shuparu shupiredzu shupiru shupiru shuplâ shupleacâ shuplicu shuplidu shuplivosu shuplivu shuplivu shuplu shuplu shuptirari shuptiredzu shuptiru shupturari shupturatu shupturedzu shupturu shupurari shupuredzu shupurteacâ shupuru shuputicu shuputiri shuputiru shurcâ shurduescu

pajişte cârtiţă cârtiţă singur bucată de carne susur de apă în fierbere fierbe cu susur, v târcoale a da, v târcoale, dare de distrat batjocorire batjocură care face batjocorit batjocori, v batjocoritor nuia batjocori, v batjocori, v batjocură batjocori, v plăcintă de dovleac palmă îmbolnăvi, v chel putrezit pleşuv putred pumn pumn, lovitură de şoptire şopti, v şopti, v şoptire şoptit şopti, v şopti, v batjocură batjocori, v nuia batjocură izvoraş captat mic şoaptă izvor captat tub de şipot arde una, v

shurduescu shuricami shuricinâ shuricoanji shuricoanji shuricoanji shuricushu shurikinâ shurpicari shurshurari shurshuratu shurshuredzu shurshuru shurtescu shurtescu shurtescu shurtiri shurtitu shurubu shuruinâ shushâ shushâre shushatu shushcâ shushescu shushescu shushuescu shushuescu shushuiri shushuiri shushuitu shushuitu shushumagu shushurari shushuratu shutâ shutâ shutsalâ shutsâri shutsăscu shutsâtu shutsâtu shutsâtu shutsâturâ shutsâturâ

asurzi, v şoareci mulţi coada şoricelului acid arsenic şoarece femelă şoricioaică şoricel coada şoricelului muşcat de şarpe, ca sursurare susurat susura, v susur amputa, v reteza, v altoi, v retezare altoit şurub şiroi sticlă înnebunire înnebunit umflătură înnebuni, v prosti, v prosti, v înnebuni, v înnebunire prostire înnebunit prostit alice şoptire şoptit oală fără toarte umflătură făcăleţ sucire suci, v castrat schimbător sucit castrare cotitură

shutsâturâ shutsu shutsu shutsu shutsu shutsu shutsu shutsu shutsutu shutu shutu shutu shutu shuvâescu shuvâiri shuvâitu shuvaru sibepi sibepi sibepi siboi sicarâ sicâreatsâ sicari sicari sicari sicârinji sicatu sicatu sicatu sicatu sicatu sicâturâ sicleti siclitseasu siclitsiri siclitsitu sictârsescu sidefi siferi sifte sifter sigeadei sigeadi sigimi

sucitură castra, v suci, v ocoli, v jugăni, v învârti, v întoarce, v învârti, v sucit gras ciob diavol şut - fără urechi şovăi, v şovăire şovăit trestie cauză motiv pretext micşunea secară pâine de secară secare înfrigurare paralizie loc cu secară infirm înfrigurat paralizat secat uscat secetă neliniştea singurătăţii sinchisi, v neliniştea singurătăţii dorinţă oprimat sictiri, v sidef armată mobilizată saftea şoim covor turcesc covor turcesc sfoară

signi signi sigurimi siguru sihâriclji sihâriki sihâriki sihâriki sihâvyearu siimenu silâ silâ silâ silavâ silavii silavisescu silavisiri silavisitu sileafi sileafu sileami sileamiti silihtaru silimii silinicâ silinicâ silinu silistrâ silistrâ silivaru silixescu silixescu silnâosu silnâvosu siluii siluii siluyii siluyii siluyisescu siluyisiri siluyisiri siluyisitu siluyisitu silvii

peritoneu steag bisericesc tija de la coarnele plugului sigur recompensă pt veste bună cadou de veste bună recompensă recompensă pt veste bună vestitor seimen - jandarm turc silă putere forţă silabă silabă silabisi, v silabisire silabisitu brâu lat brâu lat salutare salvare comandant ţesătură de mătase flanelă flanelă de lână (se pune sub cămaşă) şiling pieptăraş - pieptar pt copii puşcoci lanţ de briceag recolta, v culege, v puternic puternic îngândurare îngrijorare îngândurare îngrijorare socoti, v meditare reflectare meditat reflectat chiparos

silviu simadhi simadi simandru simaniki simathiti simbatii simbâtsescu simbeti simbeti simbeti simbru simfonâ simici simigâ simigi simigiu simigosu similânâ siminari siminatu siminâturâ simintsâ simintsâ simisescu simitâ simiti simiusescu simiydhali simnari simnâtoru simnatu simnatu simnatu simnedzu simnedzu simnedzu simnedzu simnicu simnitoru simnitoru simnitoru simtu simtu simvulii

chiparos semn semn clopotniţă frunză de senă - pt purgativ coleg simpatie scuza, v pretext motiv cauză recăsătorit consonanţă covrigar vârf de ac covrigar covrigar vârfuit lână amestecată semănare semănat semănătură rasă sămânţă aminti, v pâine albă mică superioară făină superioară însemna, v griş însemnare pecete de lemn destinat semnat vaccinat marca, v rezerva, v semna, v vaccina, v semn mic semănător părinte pecetar sfânt simţi, v consiliu

simvulipsescu sinahi sinapi sinapizmo sinapsi sinaptsi sinastrufii sindaxâ sindaymâ sindhonâ sindilii sindilii sindilii sindilii sindrofi sinduki sinduki sindukisescu sindukisiri sindukisitu sindushu sineti sineti sinfadhâ sinferu sinfirsescu sinfunii sinfunii sinfunipsescu sinfunipsitu singasto singatsco singâtsescu singeaki singilii singilii singiru singiru singiu singriticâ singurami singurami singuraticu singureatsâ

consilia guturai muştar cataplasmă din făină de muştar şi apă carte de rugăciuni carte de rugăciuni societate sintaxă dictatură linţoliu cataclism vijelie viscol viscolire izmană coşciug ladă ladă, a pune în , v ladă, punere în ladă, pus în vizitiu circumcizie poliţă cumnată interes interesa, v condiţie acord acord, a fi de, v acord, de dans specific dans specific dansa singasto, v district verdict sentinţă frânghie lanţ lemn roşu comparativ singurătate solitudine singuratic singurătate

singuritati singuru singurushu sinhisescu sinhisescu sinhisi sinhisitu sinhisitu sini sini sini sinidhisi sinii sinirsescu sinithii sinithisi sinithisi sinjeacu sinjicatu sinodhâ sintaxâ sintescu sintiri sintisescu sintu sintu sinu sinudh sinudhii sinunomat sinuripsescu sinuripsiri sinuripsit sinuru sinuru sinuru sipeti siptâmânâ sirbesu sireauâ sireauâ siri siri, facu sirige sirin

singurătate singur singurel sinchisi, v nelinişti, v emoţie neliniştit sinchisit an însuşi sine conştiinţă masă joasă cu 3 picioare rivaliza obicei conştiinţă obicei geruială învineţit sinod sintaxă simţi, v simţire sfinţi, v simţi, v sfânt sân sinod siguranţă nume, cu acelaşi hotărnâci, v hotărnicire hotărnicit frontieră graniţă hotar valiză săptămână orgolios domeniu rând contemplaţie contempla, v carie ânsorit

sirinu sirmâ sirmâ sirmâ sirmai sirmatiro sirmii sirmii sirsemu sirsenu sirsimlâki sirsimlâki sirsimlâki sirtâ sirtâ sirtaru sirtlâki sirto sirtu sirtu sirviljiu sirviljiu siryeani siryinsescu sisami sistasi sistasi sistimâ sistisescu sistisiri sistisitu sistrâ sistrisescu sitâ sitâxescu sitâxiri sitâxitu sitosu sitosu sitrei sitsirari sitsirâtoru sitsiratu sitsiratu sivapi

senin mătase mătase sârmă capital filigran gripă guturai turbulent turbulent ţâfnă arţag ceartă, chef de origine provenienţă sertar agerime dans, gen de zăvor zăvor chiparos privighetoare distracţie privind distra privind, v susan adresă recomandare obicei recomanda, v recomandare recomandat ţesală ţesăla, v sită cerceta, v cercetare cercetat avid setos jachetă secerare secerător secerat mort binefacere

sivdă sivdă sivdai sivdai sivdâlâ sivdaliu sivdaliu sivdâliu sivdâlosu sivu siyâ siyâdhyearu siyâryeatu siyisi siyuripsescu siyuripsiri siyuripsitu siyurliki siyuru skeahtru skeardiri skeardiri skeardiri skeastrâ skeastrâ skeastrâ skeli skeli skepi skepi skepi skerdu skertsâ sketâ sketu sketu sketu skicâ skicu skicurâ skicuriciu skifteru skifurâ skilâ skimbi

amor iubire amor iubire iubitor drăgăstos amoros iubitor iubitor cenuşiu pace conăcar vestitor încurcătură asigura, v asigurare asigurat siguranţă sigur fantomă pagubă pierdere pierzanie fantomă gogoriţă sperietoare pt copii şold schelă voal din ţesătură fină de mătase peritoneu văl de doliu pierde, v glumă voal brodat neamestecat pur simplu spic spic spic salbă mică vultur sulfură vulpe pântece

skimuru skimuru skinami skinami skinâratu skinâratu a muntilui skinari skinari skinari skinari skinâtoru skinâtoru skinâtoru skinatu skinatu skinatu skinatu skinâturâ skinâturâ skinciureatsâ skingiu skingiu skinosu skinu skinu skinu skinu skinu skinu skipari skipoanji skiponjiu skiptru skirdeari skirdutu skitiu skitu skivalâ skivirii skizare skizedzu skizedzu slabâ slâbeatsâ slâbeatsâ

geme, v scânci, v spini, loc cu spinet spinare creastă muntelui aţâţare înghimpare spinare tachinare înghimpător intrigant iritant înghimpat, v înţepat tachinat aţâţat incitare intrigă avariţie schingiuire torturare spinos înghimpa, v tachina, v înţepa, v ghimpe aţâţa, v spin teslă vultur vultur sceptru pierdere rătăcit flăcău schit pleavă ursuzenie aşchie despica, v reteza, v rău moleşire răutăţi

slâbeatsâ slâbilji slâbilji slâbilji slâbintsâ slâbintsâ slâbintsâ slabu slabu slâbushcu slâghescu slâghinâ slâghiri slâghitu slâghitu slapu sljiopu sloatâ slobodii slubudii slupi slutiki slutiki slutsitu slutu slutu smacu smagâ smaltu smârce smârdhă smârdhă smârdhă smâryescu smâryitu smeadu smearâ smoalâ smurticu snop soacrâ soamâ soarâ soarbâ

slăbiciune moleşire răutăţi slăbiciune moleşire răutăţi slăbiciune rău slab slăbuţ slăbi, v şold slăbire slăbit oftica la vite jep - pin de munte şchiop sloată libertate libertate formă sluţire sluţenie sluţit slut diform putreziciune murdărie smalţ ciupercă - specie de defect lipsă tară - defect murdări, v murdărit smead - cu faţa negricioasă şi palidă plantă culinară smoală înnăbuşi, v snop soacră somn - peşte subţioară cruşin - arbust melifer

soarbâ soari soartâ, sorti soartâ, sorti soartâ, sorti soarti soarti soarti soarti soatsâ soatsâ sobâ sobâ sobagi soboru soboru socru, soacrâ socu socuru sodhâ sodhâ sofrâ softâ soi soi soi soi soi soi soi soir soitaru soki soki soldzu somnu somunâ soni soni soni sopcâ sorâ sorbu sorbu soru

moşmoală - fruct soare fel sortiment specie destin naştere placentă soartă pereche împreună sobă cald - ca în sobă sobar adunare reuniune socru soc socru sodă apă gazoasă masă student islamic teologic fel neam rasă rudă rudenie soi sortiment cerc trasat pe pământ bufon penis canea de butoi solz somn pâine întreagă final fine sfârşit ciomag soră sorb sorbi, v însura, v

soru sotsu sotsu, soatsâ sotsu, soatsâ sotsu, soatsâ sotsu, soatsâ spadhâ spâhidlâki spâhidlâki spâhidlâki spahiu spalâ spâlâtoreasâ spânacu spânacu spânaki spânakiu spangu spaniu spânticari spânticatu spânticu spânu spânu spapi spapi spârangâ spârgâmintu spârgânami sparganu spargânu spargu spargu spârtinâ spârtinâ spartu spartu sparu sparyanu spastrâ spastrâ spâstrescu spâstrescu spâstrescu spâstriri

soră camarad amic camarad prieten tovarăş sabie contribuţie impozit cotizaţie spahiu - soldat turc spate spălătoreasă spân micuţ spanac spanac spanac sfoară rarisim spintecare spintecat spinteca, v pleşuv spân produse textile casnice ţesătură - material textil sparanghel spargere scutece multe scutec scutec sparge, v strica, v cablu odgon depravat stricat speria, v scutec curăţenie curăţenie curăţi, v omorâ şterpeli, v curăţire

spâstritu spastru, spastrâ, spashtri, spastri spatâ spatâ spâtalji spâtalji spâtalu spătaru spâteadzâ spâteadzâ spâthatu spathi spătuljiusescu spâtuljiusiri spâtuljiusitu spazmo spazmo speasi spelu spelu spelu spendzâ spermâ spesu spidâ spidhâ spigiuru spigiuru spigiuru spilâ spilâ spilâ spilari spilatu spilatu spilâturâ spilei spilei spilei spilingu spilingu spiljeauâ spiljeauâ spiljeauâ spindzurari

curăţit curat sabie spată - la război de ţesut păstaie teacă risipitor spătar băţ ca un făcăleţ lalea zvelt treflă risipi, v prăpădire ruinat convulsie spasm scutec fugi, v spăla putina, v spăla, v monedă cu valoare mică spermă des vijelie vijelie jura solemn implora conjura cavernă grotă peşteră spălare curat - fig spălat spălătură cavernă grotă peşteră prelinge, v scurge, v cavernă grotă peşteră spânzurare

spindzuratu spindzuratu spindzuratu spindzuru spingiuescu spingu spinshoarâ spionu spirlundzescu spirlundziri spirlundzitu spirlungosu spirlungu spirmâtseatâ spitalu spithâ spithâ spithâ spitrumtu spitrundu spitsâ spitsâ spitsâ spitsârii spitsârlâki spitsaru spitsaru spitseru spiunlâki spiunu splimari splimari splinâ splinâ spolji sporu spragânu sprealimtu spreamitâ spreamitu spreamitu sprelingu spremu spremu spri

ticălos nerezolvat spânzurat spânzura, v spânz - vaccina cu , v spânz - plantă medicinală turtă dulce spion prelungi, v prelungire prelungit lungăreţ prelung spermanţet - ceară de balenă spital aşchie fulg scânteie străpuns pătrunde, v aşchie spic vârf farmacie facmacist - meseria de farmacist spiţer - farmacist farmacist spionaj spion scremătură scremătură splină - boală de splină pradă sămânţă slăbănog cu piciore lungi lins prea scremere excrement screme, v linguşi, v căca, v defeca, v spre

spribaşu spriciu, sprici sprigiurari sprigiurari sprigiurari sprigiuratu sprigiuratu sprigiuru sprigiuru sprigiuru spriimnari spriimnari spriimnatu spriimnu sprilau sprilimtu sprilimtu sprilindziri sprilindziri sprilingu sprilingu sprilungu sprima sprima sprima sprima sprimari sprimeari sprindzeanâ spritundu sproti sproti sproti sproti sprunâ sprunâ sprunami sprunari sprunatu sprunedzu spudhâxescu spudhâxitu spudhâyiri spudhie spulaiti

săruta prea, v paiete conjurare implorare jurământ solemn conjurat jurământ solemn jura solemn conjura implora diaree urdinare - merge des la... urdinat diaree a avea, v spăla prea, v prelins scurs prelingere scurgere scurge, v prelinge, v lungăreţ după după cum faţă de ca pentru scremătură scremătură sprânceană pătrunde, v ca pentru faţă de după după cum spuză - cenuşă ferbinte cu jeratec spuză - în număr f mare spuză multă acoperire cu spuză acoperit cu spruză acoperi cu sprună, v studia, v studiat studiere studiu graţiie....

spulaiti spulbirari spulbiratu spulbiru spulbiru spulbiru spulbiru spulbiru spulbiru spumâ spumari spumatu spumâturâ spumeanu spumeanu spumedzu spumosu spuneari spuneari spuneari spuneari spuniri spunu spunu spunu spurâ spurâ spurnâ spurnâ spuzâ spuzâ srângulsescu srângulsescu stâ sta... stâcânu stâfidâ stăfidhă stâfidhusescu stâfidhusiri stâfidhusitu stâfilitu staflâ stâflitu

mulţumită... spulberare spulberat praful a ridica, v spulbera, v praf, a curăţa de , v praf a se face, v praf dispărea, v spumă spumare spumat spumă colivă pomană spumega, v spumos arătare spunere povestire exprimare prin cuvinte spunere arăta, v povesti, v spune, v spuză - cenuşă ferbinte cu jeratec spuză - în număr f mare spuză - în număr f mare spuză - cenuşă ferbinte cu jeratec spuză - cenuşă ferbinte cu jeratec spuză - în număr f mare entorsă a face, v scrânti, v sfânt peste tăciune stafidă stafidă stafidi, v stafidire stafidit omuşor coardă care trece pe sub talpă şi ţine cioarecii omuşor

stâhidâ stâhimâ stâlâescu stâlâescu staljiu staljiu staljiu staljiu staljiu staljiu stamâ stâmânâ stâmârii Stâ-Mârii stâmâtiri stâmâtsescu stâmâtsiri stâmâtsitu stambâ stambâ stambâ stâmbâsescu stâmbusiri stâmbusitu stamnâ stâmnaru stâmnici stângaciu stângaru stângu stani stânipsescu stânipsescu stânipsescu stânipsescu stâpitsâ stâpuescu stârcu stârgu stari stari stârkescu stârnutari stârnutu

stafidă pariu instala, v plasa, v îmbrânzi, v - lapte trece, v supăra, v scurta, v - calea întâlni, v întretăia, v linişte săptămână iarbă, fel de Sfânta Maria opritor, opritoare opri, v oprire oprit imprimerie stambă - pânză înflorată din bumbac tipografie imprima, v imprimare imprimat amforă olar ulcioraş stângaci stângaci stâng stână conserva, v dura, v păstra, v trăi, v cursă stăpâni, v cocostârc striga, v rămânere stare - rămânere seca, v strănutare strănuta, v

stârxescu stârxescu stârxescu stâsescu stâsescu stashionâ stashionâ stashioni stashioni stâteari staterâ stâtiri statsioni stâtutu stâtutu stau stau stau stau staulâ Stâ-Viniri stavraitu Stavru stâvrusescu stâvrusescu stâvrusescu stâvrusescu stavrutâ staxeauâ stazmitcâ steajeru steao, steali steauâ, steali stepsu sterâ stereusescu sternâ sterpu sterpu, stearpâ sti sti sti sti s-ti ngroapâ loclu

consimţi, v accepta, v agreea, v fixa, v monta, v gară staţie gară staţie rămânere cântar cântar staţie obosit stătut locui, v opri, v rămâne, v sta, v grajd Sfânta Vineri - 26 Iulie - Sf Paraschiv vultur auriu Septembrie crucifica, v întretăia, v încrucişa, v întâlni în drum, v stat turceşte picătură pâine cu năut par înfipt în centrul ariei stea stea vină plantă - specie de fixa, v cisternă steril sterp deasupra pe pentru peste să-ţi crape obrazul de ruşine

stibatiri stică sti-că sticu sticu stifa stifă stifaletâ stifani stifani stifusescu stifusescu stifusescu stifusiri stifusitu stihari stihii stihii stihimâ stihimâ stihio stihio stihio stihiptu stihisescu stihiu stihiu stihiusescu stihiusiri stihiusitu stihu stihu stihu stikescu stilu stimpinatu stimtu stingali stingu stinuhurii stinuhurii stinuhursescu stinuhursitu stipare stipsescu

diaree dacă dacă clipă moment invizibil invizibil gheată de damă caşcaval, calup de cunună prăpădi, v neantiza, v dispărea, v dispariţie dispărut veşmânt preoţesc fantomă strigoi pariu pretext stafie strigoi balaur junghi întâmpla, v balaur zmeu stafie, a transforma în, v stafie, transformare în stafie, devenit vers clipă moment scuipa, v stâlp diavol stins ţurcă stinge, v perplexitate strâmtorare strâmtora, v îngrijorat cerc vinovat a fi, v

stipsi stipsiri stipsitu stipsuneri stipsusescu stipsusiri stipsusitu stiriusescu stiriusescu stiriusitu stirnosu stirnosu stirpar stirpescu stirpuescu stirpuiri stirpuit stirpuret stirpuriu stiruvotan stisescu stisescu stisidhâ stivâ stivaletâ stivalji stivâsescu stiymii stizmâ stizmusescu stizmusiri stizmusitu stizmusitu stocu stofâ stogu stoli stolidhâ stolizmâ stolu stolu stoluzmâ stomahu strâ stră

piatră acră greşire vinovat drojdie vopsi cu drojdie vopsire cu drojdie vopsit cu grojdie fixa, v consolida, v consolidat arid pietros sterpe, păstor de sterp a deveni, v sterp a deveni, v sterpire sterpit sterpet sterpet iarbă de sterpit monta, v fixa, v strană grămadă gheată de damă gheată cu gât îngrămădi, v moment zid zidi, v zidire zid, înconjurat cu zidit grămadă stofă grămadă îmbrăcăminte podoabă mobilare flotă scaun mobilare stomac deasupra deasupra

stră stră strâaushu strabalu strâbalu strâbăshinâ strâbăshinâ strâbâteari strâbâtiri strâbâtiri strâbâtiri strâbatu strâbatu strâbatu strâbatu strâgâ strâgljeatâ strahâ strajâ strajâ strâjearu strâkescu strâkiri strâkiri strâkiri strâkiri strâkitu strâkitu strâkitu strâkiturâ strâkiturâ strâkiturâ strâmari strâmatu strâmâturâ strâmbari strâmbâtati strâmbâtati strâmbatu strâmbâturâ strâmbeaticu strâmbu strâmbu strâmbu strâmbu

pentru sus, în străbun ştirb ştirb burtă pântec diaree penetrare străbatere traversare penetra, v răzbi, v străbate traversa, v strungă brânză - fel de streaşină santinelă strajă jandarm seca, v avortare secare stârpire uscare avorton secătură secat avorton picătură stoarsă stârpitură destrămare destrămat destrămătură strâmbare nedreptate strâmbătate strâmbat strâmbătură strâmbătate strâmba, v boală ovină coti, v devia, v

strâmbu strâmbu strâmbu strâmburari strâmedzu strâmljioru strâmturâ strâmutu strâmutu strâmutu strâmuxitu strângu strângulusiri strângulusiri strângulusiri strânipotu strânjiljioru strânjiriu stranjiu stranjiu strânjiu strânotu, strânoti strânushu strânutu strâocljiu strâpapu strâpii strâpungu stratiotu stratiyo strato, stratevmati stratu straushu strâushu strâvecljiu strâxescu strâxescu strâxescu strâxiri strâxitu streahâ streapitâ streapitâ streapitu

nedrept rău strâmb stimulare destrăma, v mior de 2 ani strâmtoare deplasa schimba, v strămuta, v înghesuit strânge, v entorsă luxaţie scrântire strănepot mior de 2 ani îmbrăcăminte multă haină strai îmbrăcăminte multă hăinuţă hăinuţă strănuta, v şaşiu strămoş fulger străpunge, v soldat infanterist general armată strat străbunic străbunic străvechi agreea, v consimţi, v accepta, v suportare consimţit streaşină dintele înţelepciunii măseaua de minte larvă din brânza fermentată

streclji streglâ strelâ stremâ stresu stresu stresu stresu stresu stresu stri stri stri stri stribishinâ stribishinâ stricâtoari stricoru stricoru stricoru stricu stricurari stricurari stricurari stricuratu stricuratu stricuratu strifu strifu strigâ strigâ strigari strigatu striglă striglă strigu strigu strigu strigu strimburari strimburari strimburari strimburari strimburari

streche - insectă ce omoară animalele tăun praştie cu elastic pogon avar categoric constrâns forţat strâns zgârcit pe pentru deasupra sus, în burtă pântec strecurătoare din lână filtra, v stoarce, v strecura, v strica, v stoarcere strecurare filtrare stors strecurat filtrat castrat mior de 2 ani strigă - vrăjitoare strigoaică strigare strigat strigă - vrăjitoare strigoaică reproşa, v striga, v vorbi tare, v chema, v impuls stimulare stimul pornire stimulent

strimburari strimburari strimburari strimburari strimburari strimburari strimtari strimtatu strimtedzu strimtu strimtu strimtu strimturâ strimturâ strimtură strimturari strimurari strimuxescu strimuxescu strimuxiri strimuxitu strindzeari strindziri stringâturâ stringlji stringu stringu stringu stringu stringu strinu striocljiu stripârinti striprokiu strisescu strivotanu strivuitu strixescu strixescu strixescu strixiri strofu strofu stronghilu stropu

îndemnare îmboldire imbold băţ ascuţit pt îdemnat vitele la mers îndemn impulsionare strâmtare îngustat îngusta, v îngust strâns înghesuit strânsoare strâmtură îngustime strâmtorare stimulare îmbulzi, v înghesui, v înghesuire îmbulzit strângere strângere strânsătură trăgătoare încorda în.... jena, v reţine, v strânge, v zgârci, v străin şaşiu strămoş ventricol ţesăla, v iarbă de sterpit acrit accepta, v agreea, v consimţi, v suportare colică prăpăd rotund prăjină

strozmâ strucinedzu strucinu strudzu strufkisescu strufkisiri strufkisitu strugaru strugu struguescu struguire struguit struhinâ strumbulu strunâ strungâ strungulusitu strungulusitu struţu struxescu struxiri struxitu stufosu stufu stufutosu stuhico stuhinari stuhinatu stuhinatu stuhinedzu stuki stuki stulcinari stulcinat stulcinat stulcinedzu stulcinu stulidhâ stulii stulsescu stulsiri stulsitu stulţinu stumahi

aşternut strivi, v strivi, v sturz colică a avea, v colică, suferinţa de colică, bolnav de strungar - la strungă rindea struji, v - la strungă strujire strujit sulfină - plantă medicinală grăsuliu vierme lung şi subţire sin ape stătătoare strungă luxat scrântit struţ ascuţi, v ascuţire ascuţit stufos stuf stufos respiraţie nenorocire epuizat nenorocit nenoroci, v mulţime mulţime strivire zdrobit stâlcit stâlci, v stâlci, v podoabă podoabă împodobi, v gătire, v ornat stâlci, v stomac

stumbu stumbusescu stumbusiri stumbusitu stupâ, stuki stupâ, stuki stupaganâ stupâtoare stupii stupii stupii stupu stupumâ stuputoru stuputosu sturcinu sturdzu sturnari sturnârosu sturu sturutedzu su subashi subashi, ca subtsâracu subtsâri sucai sucaki sucrestu sucrilji sucrimi sudhâ, sudhi, sudz sudoari sudzeari sudzeatâ sudziri sueljiu sufâ sufâlâki sufari sufaru sufati sufii sufinedzu sufinu

pisălog - cu care pisez pisa, v pisare pisat câlţi grămadă măciucă dop câlţi grămadă mulţime stup dop dop stufos strivi, v sturz cremene silicos stâlp strănuta, v sub zapciu tiran subţirel subţire beretă stradă sechestru socrie socrii toţi căldare sudoare sugere săgeată sugere codină - lână.... sofa sofa călăreţ masă mică joasă sofa invenţie zvânta, v uscat

suflari suflatu suflatu suflitami suflitu suflitu suflu suflu suflu lampa suflu narea suflu unâ pliscutâ sufrâ sufrâ sufrâ sufrâmtseauâ sufrândzeanâ sufrândzeauâ sufrântseauâ sufrântsei sufrusescu sufrusescu sufrusiri sufrusiri sufrusitu sufrusitu sufsescu sufsescu sufsescu sug sugâricu sugaru sugaru sugârushu sugiucu sugljitsari sugljitsatu sugljitsu sugljitsu sugu suhadz suhats suilâtcu suilâtcu suiljeari suiljeatu

suflare respiraţie suflat oameni mulţi suflet om respira, v sufla, v stinge lampa sufla nasul plezni o palmă masă mică joasă rid zbârcitură sprânceană sprânceană sprânceană sprânceană furuncul şterpeli, v zbârci, v ridare zbârcire mototolit zbârcit inventa, v scorni, v imagina, v soc sugar mic miel sugar sugar sugar mic sugiuc sughiţare sughiţat sughiţ sughiţa, v suge, v hemoroizi hemoroizi neam bun, de rasă, de tundere sub burtă şi sub coadă tuns sub burtă şi sub coadă

suiljeatu suiljedzu suisâz suitaru sulâ sulâ sulâ, pi sulatsu suldatu sulfatu sulfinâ sulhinâ sulinâ sulinaru sulinaru sulinaru suliucâ sulivaru sulkinâ sulmuxescu sulpii sultanâ sultânatâ sultânatâ sultanu sultucu sulu suluki suluki sumâ sumâ sumâ sumâ sumâră sumarâdu sumâreauâ sumâriciu sumaru sumbru sumburi sumcoadâ Su-Medru sumenji sumgiugâtoru sumigâ

tunsul sub burtă şi sub coadă tunde sub burtă şi sub coadă, v neam prost, de bufon intrigă sulă frigare tur soldat chinină sulfină - plantă medicinală sulfină - plantă medicinală crustaceu tub burlan canal lipitoare lanţ sulfină - plantă medicinală spovedi, v undiţă sultană - soţie de sultan pompă - fast fast sultan surtuc - haină scurtă sul lipitoare respiraţie adunare de numere lână pentru ustură sumă total samar surâde, v sumedenie samar mic samar sâmbure sâmbure curea ce trece pe sub coada calului Sfântu Dumitru conştiinţă subjugat vârf

sumigosu sumigu Sum-Ketru sumnami sumnatu sumnosu sumnurosu sumnushu sumolcu sumsoarâ sumu sumulâiescu sumulâiri sumulâitsu sumulâitu sumulaiu sumulaiu sumunâ Sum-Vasili sunari sunduki suneti sunghii sunghiutacu sunsoarâ sunu sunu supâ supani supervizor supherâ suplu suplu suprâ supsescu suptsârari suptsâredzu suptsâri suptsţracu suptu suptu di câtushi surafi surântselu surâritsâ suratâ

vârfuit vârf Sfântul Petru şi Pavel sumă multă - lână.... somnat somnoros somnoros somnişor cenuşiu subţioară sub semi-înnegri, v semi-înnegrire negricios foarte negricios negricios oacheş pâine întreagă Sfântul Vasile sunare ladă circumcizie baionetă baioneta, cu ea pusă subţioară sub suna, v supă buzunar interior câidigiu supieră pumn, lovitură de pumn supra muri, v - despre animale subţiere subţia, v subţire subţirel supt flămând brici soare drag surioară domnişoară de onoare

suratâ suratâ surati surati surats suratu surdisescu surdisescu surdisescu surdisescu surdisiri surdisitu surdisitu surdu surghiri surghitsu surghitu surghiuni surghiunipsescu surghiunipsiri surghiunipsitu surhidâ surhinâ suricâ surii surii surii surii surinu surlâ surlutosu surnelu suro suro suro suro surpari surpatu surpâturâ surpu surpu surpu sursescu sursescu sursiri

prietenă tovarăşă faţă mască bulgări însurat diare a produce, v curs a da, v tărăgăna, v vinde, v diaree, starea de diaree, care are vândut surd sorbire legătură sorbit surghiun surghiunui, v exilare exilat pecete sulfină - plantă medicinală surioară cârd cireadă grămadă mulţime însorit loc instrument muzical de suflat ascuţit însorit loc cârd cireadă grămadă mulţime surpare surpat surpătură dărâma, v învinge, v surpa, v bărbieri, v rade, v - barba bărbierire

sursitu surtseauâ surtselu surtselu surtsilushu surtucu surupatu surupseashti surupsiri surupsiri surupu surusescu surusiri surusitu survă survu susami susescu sushanu susiri susitu suskir suskirari suskiratu suskirosu suskiru suskiru suskiru susta susta susta sustâ susu susuescu susumi sutâ sutacâ sutâreaua sutrupsescu sutrupsescu sutrupsiri sutsâlji sutsâlji sutsâlji sutsâlji

bărbierit surcea cununie - de pus pe cap la nuntă surcel surceluţă surtuc - haină scurtă surpat apune, v apunere asfinţit surpa, v umple cu vârf şi îndesat, v umplere cu vârf şi ăndesat umplut cu vârf şi îndesat soarbă - fructul sorbului sorb - pom fructifer susan termina, v susan - locuitor din susul localităţii terminare terminat suspin suspinare suspinat suspinător suspina, v dori cu ardoare, v suspin complet exact precis capac sus împodobi, v poreclă sută suta de grame sutar nimici, v ruina, v ruinare, v adunare nevastă sindrofie soţie

sutsatâ sutsatâ sutsatâ sutsatâ sutsatâ sutsatâ suturari suvalnitsâ suvaltsâ suvari suvati suviniri suylimâ suzeatâ suzi svâcnescu svalindzâ svaltsâ svânturedzu svânturu sviciu

tovărăşie bandă gaşcă asociaţie camaraderie căsătorie săturare suveică suveică călăreţ marfă de vânzare amintire friptură săgeată cerc trasat pe pământ zvâcni, v suveică suveică vântura, v vântura, v bici

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

R

Armãnã
râbushu râcâescu râcai râcicâ râciuni racu radâ radâ radâ radâ radâ radâ radâ, tu râdâtsinâ râdhâriki râdhâriki râdu radzâ râdzâtsinâ rafi, răhi raftu râgâescu râgâiri râgociu râgociu râgociu râgozu râguciosu râiescu raiu raiu râkei râkii râkitâ râmâturâ râmâzani râmu ranâ râncai rândurâ

Română
răboj râcâi, v dungă covăţică cu toartă binecuvântare rac menstruaţie obicei orânduială pe rând rang stare ordine rădăcină salbă şir râde, v rază rădăcină croitor croitor râgâi, v râgâitură aluneca, v alunecuş glisa, v rogoz alunecos roi, v paradis rai râuleţ rachiu salcie râmătură ramazan râma, v rană dungă rândunică

rânescu rânji râpâ râpâsedzu râpasu râposu rapunu raru rasâ rasâ râshcljitoru râshiratu râspândescu râstornu râteauâ râtelu ratsâ ratsi râu rauâ rauâ râurari râuratu râureadzâ râvâescu râvdari râventi râyazi râzgâ razi razi râzuescu rcoari readzimu reapinu rebilipsescu rebilipsiri rebilipsiri rebilipsitu rebilu recikiu rehâ rehavu remâ rendâ rendi rendzâ rengâ

răni, v râie râpă repausa, v repaos râpos platan rar rasă - sutană sutană răşchitor răsfirat răspândi, v răsturna, v scripete prisnel naţiune rece râu cărare în păr rouă rourare rourat roura, v năvăli, v răbdare revent - plantă erbacee rogoz origine rasă - sutană sutană dărâma, v frig reazem ciorchine răscula, v răscoală rebeliune răsculat rebel zdreanţă creastă de munte rar guturai răzătoare răzător răzător culoare

rengâ rengi rengi repâ rest reu rezâ rgiuhali rgiuhali ribiljio ricami ridife ridifu rifine rifine rigati rige rigeagi rigeai riglâ rihati rilâ rimâ rimuxescu rinde rinicljiu ripâ ripani ripâsari ripasu ripidinâ ripidinos risiti ristoru ritsinâ rivani riveni riya riyanu rizâ rizâ rizaki rizari rize rizilescu rizili rizilipsescu riziliri

farsă culoare farsă ridiche rest alior, plantă balama petiţie plângere - petiţie rebeliune calcul rezervă militară - soldaţi recrut cotă parte cotozaţie fregată rugăminte rugător rugăminte linie linişte liră - monedă insectă - specie de pustii, v rindea rinichi râpă sfeclă repaus repaos povârniş pantă, în anulare răsturna, v răşină buiestru rovină - teren accidentat popă măghiran cămaşă catâr alb provizii militare roib balama ocărî, v batjocură ocărî, v ocărâre

rizilitu roamigu roamigu roatâ roatâ roauâ robu robu robulu rocutu rodu rudani rufei rumbetâ rutsâ

batjocorit rumega, v vorbi, v - fig piatra găurită de moară roată rouă rob sclav molid - specie de roată roade, v vârtelniţă, rodan fulger trompetă guturai

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

W

Armãnã

Română

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

T

Armãnã ta ta tâ tâ tâbâbii tâbâbii tâbâbii tabacaryio tâbacu tâbacu tabaieti tabaieti tâbâkerâ tâbani tâbanu tâbâyii tabieti tabieti tâbieti tâbieti tabietlî tablâ tablâ taboljea tabori tâburi tabye tâcâmi tâcâmi tâcâmi tâcâmi tâcânescu tâcânescu tâcânsescu tâcati tâcati tâcati tâcati

Română ta ca de pentru cârd ceată grup tăbăcărie tabac tăbăcar nărav obicei tabacheră grindă tăbăcar redută nărav obicei nărav obicei nărăvaş tablă table, joc de prostănac batalion batalion redutî bagaj costum suită tacâm trece prin gând, v aminti, v certa, v dispoziţie putere tărie- forţă capacitate - putere

tâciuni tâciuni tacmâ tâcmâlatu tâcnescu tâcrari tâcrari tâcrari tacriri tacriri tacriri tâcriri tâcriri tâcriri tacu tacu tâcuni tâcutu tâcutu tâcutu tadhi taeti taeti facu taftâ tâgârcicu tâgaru taha tâhâni tahina tahina tahinari tahinimâ tâhinipsescu tâhinipsescu tâhmâkearu tahmini tahmini tahmini tahtabicu tâhtâvani tahticâ taifâ taifâ taifâ taifâ

neghină tăciune falsitate echipat aminti, v confirmare raport expunere confirmare expunere raport confirmare expunere raport linişte a păstra, v tăcea, v toc de gheată tăcut liniştit taciturn cutare prosternare prosterna, v foşnet traistă păstorească baniţă cică făina de seminţe pt halva zori, în dimineaţă dimineatsă dimineatsă dimineaţă, a se scula de... porni la drum de dimineaţă lacom atenţie, cu băgare de seamă noroc, la ploşniţă lectică regulat alai ceată familie grup de familii

taimi taimi taini taini tâisescu tâisescu taiu tâkii talabaciu talabaciu tâlaciu tâlâescu tâlâescu tâlâganu tâlâiri tâlâitu tâlăndzâ tâlâriciu tâlâricu talaru talazâ talazi tâlazi tâlazi tâlcescu taleatinâ tâlganu tâlimi talingâ talingâ taliru taliru tâljeari taljeatinâ tâljeatu tâljeatu talji talji talji tâljiosu tâljiosu tâljiturâ tâljiturâ taljiu taljiu

porţie tain - raţie de soldat porţie tain - raţie de soldat da de mâncare, v hrăni, v farfurioară tichie băieţandru copilandru deşeu de lână deteriora, v tăvăli, v manta deteriorare deteriorat potîrnichie putină mică putină mică putină satin val satin val prăbuşi, v piele tăbăcită manta exerciţiu militar birjă teleagă farfurie putină tăiere piele tăbăcită circumcis tăiat sută zece complet tăios ascuţit povârniş tăietură decide, v înceta, v

taljiu taljiu taljiu cânticlu taljiu groasi tâljiuru tâlmaciu tălu tâmaciu tâmâhkirlâki tâmahu tâmâkearu tamam tamam tamamâ tamamâ tamamanâ tamamanâ tâmbână tâmbâră tâmbâră tâmbari tâmbârushi tamburâ tamburagi taminu taminu tâmpâ tâmpânâ tâmpânaru tâmpâniciu tâmpâră tâmplâ tamu tamu tânali tânidhi tanirâ taniru tâniru tânjiusescu, mi tao ta-o-to tapâ tâpance tâpange

tăia, v tranşa, v interveni în cântare spune baliverne, v farfurie deşeu de lână tău tăiţei lăcomie lacom lacom chiar exact exact chiar chiar exact tamburină tamburină tobă mică manta de ploaie tamburină mică tambură tamburagiu ţesătură rară etamină creştet tobă mare toboşar tamburică tamburină tâmplă chiar exact cleşte de cizmar călătorie farfurioară farfurioară farfurie pocăi, v ta prostănac capac pistol pistol

tapangi tâpârâshti tâpari tâpii tapinosu tapinosu tapinu tapinu tâpinusitu tâpoarâ tâporu tâpsii tâpureauâ tarâ târacâ târafi târâmă tarăndzâ târâpânâ tarapashu târâshti târâshti târastru taratori târâtoru târatsâ târatsâ târâtu târâtu târboshu târcol, târcoale târculescu târculiri târculitu târdu târdziu târfoliu târhână

pistol toporişte podoabă de cap act de proprietate smerit modest modest smerit umil topor topor tipsie lovitură de topor tară gard de scânduri grup icre preparate bretele monetărie mămăligă târlă târlă traistă păstorească salată salată terasă verandă călcat în picioare târât gogoriţă târcol - cerc, roată târcoale a da, v zvârcolire zvârcolit târziu târziu colonie - parfum trahana - cocă frământată cu ou, iaurt sau lapte, trecută prin ciur şi pusă în supă. trahana - cocă frământată cu ou, iaurt sau lapte, trecută prin ciur şi pusă în supă. plăcintă de tarhana cutare

târhânău

târhânoanji tari

tarifâ târkescu târlâki târliki târnă târoanji târonjiu târpâlicu târpâlicu târpâlicu tarpoashi tartabesu tartabicu tartacutâ tartacuti tartarâ tartares tartaru târtociu târtoru târtsâ taru târushti târvaciu târvashu târyâcicâ tashcâ tâshi tâshi tasi tasi tâstricu tastru tasu tasu tatâ tatili tatili faptu tatili faptu tatimari tâtseari tatu tatulatu tău ta-una

tarif săpa adânc, v târlici - papuci din postav târlici - papuci de casă din postav legănare măgar măgar văgăună mică şanţ mic obstacol mic voal lăudăros ploşniţă diaree diavol iad, fundul iadului lăudăros neânţeles, om de dihor linguşitor tărâţă măgar târlă burduşel burduşel căldăruşă geantă până - loc tocmai - timp farfurie vas traistuţă traistă farfurie vas tată destituire destituit a fi, v îndepărtat a fi, v fratele mai mare al tatălui tăcere tată băutură de vrajă tău imediat

tâunu tavâ tâvă tavabii tavabii tâvâlesacu tâvâlescu tâvâliri tâvâlitu tavambii tâvani tâvânjiusescu tâvârceacu tâvâturâ tâvâturâ tâvâturâ tavernâ tavernâ tavlâ tâvlii tavru tâxescu tâxescu tâxescu taxesu taxi taxi taxi taxi taxidaru tâxidhiipsitu tâxidhipsescu taxildaru taxirati tâxiri tâxiri tâxitu tâxitu tâyisescu tâyisescu taymâ taymâ taymâ taymâ tazetcu

tăun tavă tavă ceată suită tăvăli, v tăvăli, v tăvălitură tăvălit ceată tavan tăvăni - a face tavanul burduşel hărmălaie scandal tapaj tavernă cabaret tavă tavă taur înjura, v insulta, v promite, v urât ordine ca şi cum clasă la şcoală datină perceptor călătorit călători, v perceptor nenorocire insultare promitere insultat promis hrăni, v da de mâncare, v tagmă clică breaslă castă proaspăt

tazi tea tea tea ! teacâ teafi teagu tealeatinâ tearâ tearâ tecâ tecâ tecâ tegu tehni tehni tehni tehni teki teki teletini teli teljiu teljiu teljiu telu temblâ temblâ temblâ templu tendâ tengalâ tengi tengi tengire tengiu tengiu tenji tentâ teparu tepcâ tepi terlu tersanâ

proaspăt că să uite te văd, te văd ! teacă sulfură toiag piele tăbăcită cataractă - la ochi smântână impar nepereche singur, de unul toiag meserie meşteşug festă farsă schit musulman moschee piele tăbăcită telegramă beteală coardă telegramă telegramă haplea - prostănac, nătărău prăjină bârnă iconostas cort praştie elastică pic de sfert vas adânc de aramă sau fontă pt mâncare pic de sfert tenie cort mai meliţă podoabă de cap altreilea piază rea

terseni tersi tersini tersu tersu tersu tersu teslâ testemeli testemeli tesu tesu tetâ tetâ tetâ tetradhiu tetravanghelu tetrayunu tfeki thâlândzâ thamâ thamâ thâmâsescu thâmâturyii thârâpeljiu thârâsescu thârâsescu tharu thârusiri thavmâ thavmâ thavmaturyo thâvmusescu thâvmusiri theaminu theaminu theaminu theaminu theaminu theaminu theatrinu theatru thelimâ themâ themu !

anapoda anapoda anapoda neprielnic anapoda contrar nefavorabil teslă batistă basma întins întins boală friguri mătuşă caiet biblia cu cele 4 evanghelii dreptunghi armă potârniche minune miracol minuna, v miracol acritură curaj a avea, v încrede, v curaj încredere miracol minune minuni care face minuna, v minunare perspicace femeie femelă feminin ingenios inteligent actor teatru voinţă puţin Doqamne !

theoloyii theoloyu theorii thermometru thesi thesi thesi thiliki thiljeauâ thilundi thimâzicazâ thimeamâ thimeljiu thimiljiosu thimiljiusescu thimiljiusescu thimiljiusiri thimiljiusiri thimiljiusitu thimiljiusitu thimiridâ thimiridhâ thimisiri thimisitu thimnitsescu thimnjeamâ thimnjeato thimnjito thimnjitsâri thimnjitsitu thimo thimsescu thimsescu thimsescu thimsiri thimusescu thirikiu thiriu thirmani thisavro tholu thrapsu thriscu thriscu thriscu

teologie teolog teorie termometru rang post funcţie nod deschis nod deschis voluntar puţin tămâie temelie întemeiat fonda, v întemeia, v fondare întemeiere fondat bazat ziar gazetă aducere aminte amintit tâmâia, v tămâie cădelniţă cădelniţă tămâiere tămâiat furie aminte a aduce, v aminti, v minte a ţine, v aducere aminte mânia, v măr, specie de uriaş firman - ordin al sultanului tezaur cupolă frasin credincios cucernic cuvios

thriscu thriscu thriscu thriskii thriskii thronu ti tibii tibii tibishiri ticâescu ticâiri ticlifi ticlifi ticnescu ticnescu ticniri tifirici tiflupendaru tifteri tifticâ tifticu tifu tigani tigani tigeareti tiheanâ tihi tihi tihi tihi tihilaiu tihilaiu tihiradz tihisescu tihisescu tihisiri tihisitu tihnai tihnai tihnitu tihomati tihro tihtâ tihtâ

evlavios pios smerit credinţă religioasă religie tron pentru supus ascultător cretă aminti, v amintire jenă rezervă - jenă aminti, v trece prin gând, v amintire plimbare, la sărac lipit registru velinţă mică velinţă mică tifos gogoaşe tigaie comerţ dimineaţă destin soartă noroc şansă jalnic nefericit norocos întâlni întâmplător, v întâmpla, v întâmplare întâmplat calm tihnă meseriaş ziduri norocos oftică tuberculoză

tihtosu tihtusescu tihtusiri tihtusitu tihu tijaki tiki tiki tikii tilalu tileacu tilealu tilefi tilefi tileyrafci tileyrafu tilimi tilitinâ tiliyrâfsescu tiliyrâfsiri tiliyrâfsitu tiljealu tiljeanu tiljiu tilu tilu timari timari facu timbel timbelu timbihi timbihi timbihi timbii timbii timbii timbilâki timbiliki timinâ timinâ timinei timinei timoni timpuriu timpuriu

tuberculos tuberculoză a avea, v tuberculoză a avea tuberculizat zid măsuţă la stână moschee schit musulman tichie vestitor public lucrător într-o baie publică vestitor public jertfă sacrificiu telegrafist telegramă exerciţiu militar piele tăbăcită telegrafia telegrafiere telegrafiat vestitor public vestitor public tei cep robinet ţeselare ţesela, v leneş leneş ordin recomandare dispoziţie - prevedere dispoziţie - prevedere ordin recomandare lenevie cal de călărit temenea reverenţă reverenţă temenea cârmă devreme prematur

timpuriu timsu timtu tindeari tindeari tindilinâ tindilinâ tindiri tindiri tindu tindu tindu tindu-yomaru tingali tingire tini tinihai tinihai tinike tinikei tinikigiu tinirami tinireatsâ tinirescu tiniru tinirushcu tinjii tinjii tinjii tinjisescu tinjisiri tinjisitu tipico tipsii tiptili tiptili tiptili tipu tipurescu tipusescu tipuyrafilji tipuyrafu tirânii tiranjiu

timpuriu întins întins întindere tindere sunătoare sulfină întindere tindere întinde, v muri, v tinde, v leneş beţişor vas adânc de aramă sau fontă pt mâncare tu calm tihnă tinichea tinichea tinichigiu tineret tinereţe tineresc tânăr tinerel onoare cinste preţ onora onorare onorat carte bisericească - tipic tipsie deghizat furiş tiptil tipar sătura tipări, v tipografie tipograf tiranie chin

tirânsescu tiranu tirbieti tirbietlî tirbii tiriacâ tiriakiu tirizii tirliki tirnjeacu tirnjeats tirpliki tirsilâki tirsilâki tirtipci tirtipi tirtipi tirufaiu tiryeaclî tiryeacliu tiryisescu tiryisiri tisâ tisagâ tisgeafi tisgireauâ tishi tishi tiskire tiskire tiskire tislimi tislimi tislimi tislimi tislimi tislimi, facu tislimi, facu tislimi, facu tislimi, facu tislimi, facu tiste, tistedz tiste, tistedz tistimeli tistimeli

tiraniza tiran educaţie educat educaţie magiun cu afion amator balanţă fes de bumbac gemen, al treilea tripleţi scul de fir de bumbac ghinion nenoroc viclean şiretlic tertip burduşel amator amator potrivi, v potrivire tisă - arbore desagă tejghea tejghea exact tocmai teşcherea - pungă cu bani paşaport bilet dare în primire furnizare încredinţare livrare predare livra, v preda, v încredinţa furniza, v da în primire, v pachet duzină basma batistă

titizlâki titizu titlu tivikelu tivikelu tivikelu tiyâneauâ tiyani tiyani tiyânjisescu tiyânsescu tiyânsitu tiynisescu tiyru tizahi tizgâ toacâ toafi toafi toamnâ toanâ toapâ toapâ toapâ toapâ toapâ toapâ toapâ toapsec toapsec toarâ toarâ toarâ toarţiri toblâ tocâzâ tocu tocu tocu tocu, ref - ânj u toacâ tocu, ref - ânj u toacâ tocu, ref - ânj u toacâ tocu, tocuri tocu, tocuri tombu

avariţie avar titlu naiv drag nebun carne de porc prăjită gogoaşe tigaie prăji, v prăji, v prăjit prăji, v tigru măsuţă la stână cingătoare de lână toacă amuzant ciudat toamnă tuna, v ştiulete testicul tun bomboană minge bulgăre obuz veninos otrăvitor imediat îndată urmă toarcere velinţă veche casetă de muniţii bate toaca, v cocoloş toca, v aminti, v gândi, v veni în gând, v interes procent bici

tombul tombularu tomu tomu ton ton tonna topâ topâ topâ topâ topâ topâ topcâ topoarâ topu topuru topuzganâ tora torcu torcu torcu torcu torea tornicu tornu tornu tornu tornu tornu tornu tornu tornu di graiu tornu mintea torru torsu tortu toru totna totna totu totu totu totuna totuna

bici bici care are în mână tom de carte volum de carte accent ton totdeauna bulgăre minge obuz ştiulete testicul tun minge topor cocoloş tropot măciucă acum lucra pe cineva, v pregăti cuiva, v pune la cale, v toarce, v acum răzleţ turna, v răspunde, v schimba în bine, v răzgândi, v întoarce, v reveni, v restitui, v nu ţine cuvântul dat, v converti urmă tors tort de fir urmă mereu totdeauna mereu tot bunic mereu totdeauna

tozi tozi tra trâ trâ tracâ trâcol trâdzeari tradzi tradzi bozâ mari tradzi vimtul tradziri trâfiljiu trâfiljiu trafu tragâ tragâ trâgânosu tragânu tragu tragu tragu tragu tragu tragu tragu tragu calea tragu di.... tragu groasi tragu mânâ tragu mări tragu niputeari tragu nitraptili tragu tsiyarâ tragu tu ziyâ tragu tufekea tragu unâ bana ca .... trâhână

praf tos, zahăr ca pentru în loc de talangă (mai mic decât cloput şi are forma patrulater) târcol - cerc, roată tragere întinde, v ref se ţine fudul vântul a bate, v tragere lucernă trifoi răzor urmă vestigiu tărăgănat umflătură la gât îndura, v întinde până la..., v - geografic întinde, v porni la drum, v retrage, v suferi, v trage, v vedea de drum, v suferi de .... mare a se da, v renunţa, v mare a se da, v suferi de boală, v suferi fff mult, v fuma, v atârna greu la cântar, v descărca arma, v duce o viaţă ca..., v trahana - cocă frământată cu ou, iaurt sau lapte, trecută prin ciur şi pusă în supă. putreziciune de lemn putregai fir de mătase schimb

trâhlă trahtâ tramâ trambâ

trambâ trambâ trâmbâ trâmbâ trâmbâgi trâmedzu trâmiljiu trampâ trampâ trampâ trâmurari tramuru tramuru trâmuxescu trandabotan trandafilâ trandafiliu trandafiljeatu trandafiljeauâ trandafiljeu trandafilu trandafiru trandaflâ trandaflishu trandafljeauâ trânduescu trapezâ trapezâ trâphână trâpicu trâpicu trâpicu trâpicu trâpodhu trâpodz traptu trapu trapu trapu trapu trâpuliciu trâpulitsâ trâsaru trâscâ trâshi

trampă troc grup sul de pânză trampă care face broda, v grâu de primăvară troc schimb trampă tremurat cutremura, v tremura, v înspăimânta, v floare, specie de trandafir trandafiriu trandafiriu trandafir trandafir trandafir trandafir trandafir trandafiriu trandafir zgudui, v bancă masă monetărie obstacol vâlcea şanţ văgăună Carul Mare Carul Mare tras obstacol şanţ văgăună vale vâlcea mică vâlvea mică tresări, v trestie exact

trâshi trâshi trâsticu trastiru trastu tratu tratu tratu trâtu trâxescu trâyâcicâ trâyânosu trazi trea treacâ treacâ treacâ treacâtu treamburu treamburu treamu treamuru treatsiri treatsiri treatsitâ treatsitâ trecu trecu trecu trecu trecu trecu trecu trecu trecu trei treidzătsi tremuru tremuru trenu trescâ trescâ tresprâ tresprâdzatsi trespratsi

până - loc tocmai - timp traistă mică traistă traistă păsuire poliţă termen spre petrece, v traistă păstorească limpede dungă pentru căutat care este convieţuire trecere vindecare tremur tremura, v şopron tremura, v căutare trecere acord armonie duce, a o duce bine cu cineva, v vindeca, v trece, v traversa, v îmbrăca, v căutat a fi, v circulaţie, a fi în, v trăi, v străbate, v trei treizeci tremura, v tremurare tren rogoz trestie treisprezece treisprezece treisprezece

tresprâyinghits tresprâyinyits tri Triadha triadzătsi tricâtoari tricâtoru trico tric-trac - giocu tricutu tricutu tricutu tricutu tridzătsi trifiljiu trifiljiu trifirushcu trifoljiu trihiredzu trihiru triiru trimburari trimburatu trimburu trimeari trimedzu trimeri trimiljiu trimiljiu trimindinâ trimindzanâ triminii triminjiu trimiroanji trimiru trimurâ trimurari trindari trioti trioti tripsanâ tripusaki trisaljiu trisayiu triscataratu

douăzeci şi trei douăzeci şi trei pentru trinitatea treizeci trecătoare trecător tricou table - joc bătrân etate, în trecut vechi treizeci lucernă trifoi fraged trifoi înfiora, v înfiora, v treiera, v tremurare tremurat tremur a treia seară de la naştere broda, v a treia seară de la naştere făină superioară grâu de primăvară terebentină damigeană trimestru grâu de primăvară femeie care ajunează ajunare tremur tremurare monedă de 30 de bani morişcă - ţintar ţintar pâine dumicată în lapte codobatură - pasăre mică colivă colivă blestemat

triscataratu triyeauâ triyeauâ triyiru triyonâ troarâ trocnâ trocu tromu tropu tropu tropu troputu troputu tru tru tru trubari trubatu trubu truhisescu truho trumarâ trumâxescu trumbâ trumbetâ trumbici trumbuescu trumpetâ trumuxeacu trumuxeacu trumuxescu trumuxescu trunduescu trunduescu truoarâ truposu truposu trupu trupuescu trupuescu trupuitu trupuliciu trusâ trushii

satana răscruce de 3 drumuri răspântie treiera, v prepeliţă imediat leagăn portativ murdar groază chip să.. manieră mod ropot tropot întru pe în turbare turbat tulbura, v ascuţi, v tocilă spaimă speria, v sul de pânză trompetă trâmbiţaş trâmbe a face, v trompetă înspăimânta, v speria, v înspăimânta, v speria, v cutremura, v zgudui, v îndată corpolent trupeş trup încarna, v întrupa, v întrupat trupuşor curte murat

trushină truxescu tsâfnusescu tsâfnusitu tsâfuni tsai tsal.... tsâlaru tsâlaru tsâlaru tsalpâ tsâlposu tsâlpusescu tsâlpusiri tsâlpusitu tsâlufrâ tsângadhi tsângârsulâ tsângaru tsâni tsântsânâ tsântsânâ tsântsaru tsânu tsânu tsânu tsânu tsânu tsânu tsânutu tsâpâlicu tsaparico tsâparu tsapatsucu tsâpitu tsâpitu tsâpitu tsapu tsapu tsâpurnâ tsâpurnjeauâ tsâpurnjeu tsâpurnu tsarâ tsarâ

împletitură fir din păr de capră ascuţi, v ţâfnă a avea, v ţâfnă care are vâltoare bobina cu fir pt război soţia lui.. celar pivniţă subsol urdoare urduros urduros a deveni, v urdori, formare de urdori care are zuluf oaie fără miel sulă cizmar cine balama, v crăpătură ţânţar rezista, v susţine, v curaj a avea, v abţine, v întreţine, v ţine, v ţinut pisc amoniac negustor de ţapi terchea-berchea ţipenie linişte nimeni săpa, v ţap corcoduşă - specie de corcoduşă - specie de corcoduş - specie de corcoduş - specie de pâmânt ţărână

tsarâ galbinâ tsârâpânescu tsârâpânu tsârcoljiu tsarcu tsarcu tsârcuescu tsârhă tsârlosu tsârmâ tsărnâ tsârnâpuljiu tsârosu tsârpuljiu tsartsaracu tsârtsâracu tsârtsârescu tsârtsâri tsârtsârosu tsâruflâ tsâruharu tsâruhi tsâruhi tsâsâtoru tsâsâturâ tsâseari tsasu tsasu tsasu tsasu tsâsutu tsâtsâ tsâtsosu tsâtsuescu tsâtsuiri tsâtsuit tsâyârsescu tsâyârsitu tsayi tsea tsea tsea tsea tseafi tseao

humă cerşetoresc cerşetor ţarc mic ţarc generaţie ţărcui, v opincar om de nimic os deplasat ţărână vrabie slab ca un ţâr pasăre iarbă, specie de pământ sec sfârli la prăjire, v sfârlire din prăjire zdrenţuros zuluf opincar opincă opinci ţesător ţesătură ţesere ţese, v circula, v pune la cale, v dute-vino ţesut ţâţă ţâţos alăpta cu ţâţa, v alăptare alăptat prăji, v prăjit bobina cu fir pt război aceie cea zicea acea ger aceea

tseapâ tsearâ tsearâ tsearbâ tseatsiri tseatsiru tsecă tsecă tsecă tsecara tsecara tsecara tselii tselu tsemu tsemu tsemu tserbu tsercljiu tseritsâ tserkiu tsermandelu tsernu tseru tseru tseru tseru tseshtucari tseu tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsi tsicara tsicara tsicara tsicnâ tsicnâ

ceapă ceară lumânare cerboaică năut seceră cu toate acestea deşi şi ce dacă cu toate acestea deşi şi ce dacă chilie cel zicem mergem spunem cerb cerc dudă cerc lemn galben cerne, v cer - arbore cer cerşi, v cere, v oricare acel de care pentru care pe care de ce cine ce cât căruia care ca în care cu toate acestea deşi şi ce dacă ger miros de mâncare scrumată

tsicna-prefte tsicnusescu tsicnusiri tsicnusitu tsicoarâ tsiflâ tsifnâ tsiketâ tsilar tsilaru tsilaru tsilaru tsilii tsili-pai tsili-pai tsilistrâ tsilistrâ tsilu tsimbidhâ tsimbidhâ tsimbistrâ tsimtu tsimuricâ tsinâ tsinari tsinatu tsindzacâ tsindzacu tsindzăts tsindzeari tsindzi tsindzifâ tsindzifeu tsindziru tsingâli tsinghilacu tsinghinu tsinghinu tsingrimi tsingu tsingu tsinitură tsiniva tsinjitură tsintsi

şezătoare perpeli, v perpelire scrumat cicoare ţâfnă ţâfnă vestă beci, subsol celar pivniţă subsol celulă om de nimic terchea-berchea rază puşcoci pasăre cu cuib atârnat cleşte mic pensetă cleşte încins cimbrişor - plantă erbacee cină cinare cinat, care a cinat cinzeacă cinzeacă cinzeci încingere cinci zisifă - fructul zisifului zisif - pom greier crestătură la ureche cârlig de împletit bogat îmbogăţit ger mare încinge, v zinc ghicitoare cineva ghicitoare cinci

tsintsifâ tsintsirlu tsintsiru tsintsuru tsinu tsinushcari tsipâ tsipâ tsipâ tsipâ tsipare tsipicâ tsipilacu tsipuni tsipuni tsipurâ tsipurari tsipurari tsipuredzu tsipurishi tsipuru tsipuru tsirboanji tsirbonjiu tsirboplu tsircljedzu tsireari tsirimonji tsirimonji tsiripanji tsiripedzu tsiripuljiu tsiritonjiu tsiritoru tsirneari tsirnutu tsirotu tsirtseljiu tsirtselu tsiru tsiru tsirutoru tsisci tsisci tsi-shciu

sâmbure de roşcovană cincilea, al greiere sticlete cina, v oricare pojghiţă prapure văl subţire voal panglică cepuşoară creştet haină bărbătească haină lunga drojdie înmugurire mugurire îmnuguri, v rachiu de comină drojdie mugur cerboaică cerb cerb mic încercui, v cerere ceremonie complimente cerşetor ciripi, v pasăre jumulită cerşetor cerşetor cernere cernut plasture cercel cercel ciur scrumbie par cu crăcane ceva nuştiuce ceva

tsi-shciu tsisprâ tsisprâdzatsi tsisprâyinghits tsitati tsitsi tsitsiroanji tsitsiviljiu tsiurari tsiuratu tsiuru tsiuru tsiuru tsiuru tsiushtiucari tsiva tsiva tsiva tsivali tsivicusescu tsivicusescu tsivii tsiyarâ tsiyaret tsiyareti tsiyâridhâ tsiyâridhâ tsiyâripsescu tsiyâripsiri tsiyâripsitu tsiyarohartâ tsiyârsescu tsiyârsiri tsiyârsitu tsoapitu tsopâ tsopitu tsucalu tsucuiescu tsulubetu tsulufrâ tsungrusulâ tsungursulâ tsupari tsupata

nuştiuce cincisprezece cincisprezece douăzeci şi cinci cetate carne - la copii maramă albă pe cap ciocârlie ciripire ciripit şuiera, v ţipa, v ciripit ciripi, v oricare ceva cumva nimic ţandără adapta, v ajusta, v cui ţigară ţigaret ţigaret jumări de porc jumară prăji, v prăjire prăjit foiţă de ţigară prăji, v prăjire prăjit bâtă pâine, bucată mare de bâtă ţucal - oală de noapte bea, v vârf perciuni sulă sulă beteală şontâc

tsupatâ tsupâtici tsupu tsurtsufi tsurtsuleu tsurtsuljeanu tsurtsurescu tsurtsuriri tsurtsuritu tsutsuleu tsutsulicu tsutsundreu tsutsundriu tsutsuru tu tu tu tu tu tu ayinj tubâ tubâbii tubâbii tubâbii tubacu tucâ tucâ tucari tucatu tucini tuciu tufâ tufâ tufani tufani tufeki tuficci tuficsescu tufikeauâ tufikisescu tufikljeauâ tufishu tufishu tufos tufusescu

secure mare secure mică prunc bătaie vârf ciocârlie tsârâi, v ţârâire ţârâit vârf vârf sticlete sticlete sfârc de ureche în între la peste tău asupra faptului grup ceată cârd grup tabac catârcă ducere baterea toacei anunţat prin toacă tăciune tuci moţ tufă boschet vijelie armă puşcaş împuşca, v împuşcătură împuşca, v împuşcătură boschet tufiş stufos stufos a deveni, v

tugearlâki tugearlâki tugearu tugearu tugirescu tuhinipsescu tuhinipsescu tuiagâ tuiagu tukeari tukescu tukescu tukescu tukescu tukescu tukescu tukiri tukisescu tukisiri tukisit tukitâ tukitu tukitu tukitu tukitu tulâ tulburu tulburu tulescu tulescu tuliri tulitu tulu tulu tulumbâ tulumbâ tulumbâ tulumbagi tumaciu tumbâ tumbâ tumbâ tumbâ tumbiki tumnârescu

negustorie comerţ comerciant negustor negustoresc dimineaţă, a se scula de... porni la drum de dimineaţă toiag toiag topire epuiza, v topi, v toca, v istovi, v distruge, v snopi, v topire dobândă, a da cu, v dobândă, dare cu dobândă, dat cu topire consumat uzat deteriorat topit cărămidă tulbura, v tulbure buimăci, v zăpăci, v zăpăcire în bătaie uluit zăpăcit tort de in tulumbă furtun pompă pompier tăiţei dâmb mormânt movilă tumbă - rostogolire tutun de narghilea toamnă, de

tumnâriu tumnaticu tumnishu tumsu tumsu tumtsea tumtu tumtu tuna tunâ tunârescu tunâretsu tundeari tundiri tundu tungi tungi tungiu tungiu tunisescu tunisescu tunjisescu tunu tunusescu tunusescu tunusiri Tunuzâ tunuzâ tuonti tupalu tupangi tupcalâ tupci tupoarâ tuporu tuptangiu tuptani tupucu tupurâshti tupuritsu tupuzganâ tupuzi tupuzu tura turâ

toamnă bună tomnatic tomniu, de toamnă nefericit tuns atunci nefericit tuns revărsat peste măsură, ca Dunărea tuna, v toamnă, de tomnatic tundere tundere tunde, v bronz tuci bronz tuci căi, v pocăi, v pocăi, v tunet pocăi, v căi, v pocăinţă Tunis tunisian întradevăr şchiop pistol clei artilerist topor topor toptangiu toptan toc de gheată toporişcă toporaş măciucă buzdugan buzdugan acum sigiliu

turâ turâshti turauâ turbari turbari turbatu turbedzu turbetâ turbu turbu turbur turburari turburatu turburi turburu turburu turcami turcanacatu turcanacatu turcârii turcu Turcu turculescu turculitu turfandâ turinosu turinu turkipsescu turlii turlii turlii turlu turmâ turnă turnari turnatâ turnatu turnatu turnatu turnâturâ turnipsescu turnipsescu turnipsescu turonu turpani turro

acum târlă tura - monograma sultanului mânie turbare turbat turba, v trompetă turba, v orbul găinilor tulbura, v tulburare tulburat tulbure tulbura, v tulbure turcime îndrăcit răul răilor turcime rău Turc rostogoli, v zvârcolit trufanda glacial crivăţ turci, v fel fel de fel nebun turmă ştiucă întoarcere întoarcere arcuit întors restabilit întoarcere fasona, v forma, v modela, v turn tulpan turn

turshii turtâ turtâ turtoari turtseari turtsescu turturâ turturâ turtureauâ turtureauâ turumbetâ turungiu turungiu turushti Turxâ turyisitu tusheari tushedzu tushescu tusi tusi arauâ tutauna tutauna tutâ-unâ tutâ-unâ tutcali tutdiunâ tutiputâ tutiputâ tutu tutu tutu tutuâoarâ tutumi tutuna tutungi tutuni tuvlâ tuvlaru tuvletâ

murături bureţi - ciupercă turtă toartă toarcere turcesc turturea turturică turturea turturică trompetă oranj portocaliu târlă Turcoaică ascuţit tuşire tuşi, v tuşi, v tuse tuse măgărească întotdeauna totdeauna întotdeauna totdeauna clei mereu avere animală marfă însuşi mereu tot deasemenea tutun mereu tutungiu tutun cărămidă cărămidar maramă

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

U

Armãnã uari uatu ubdzătsi ublâncu uboru uboru ucă ucarcu uciu ucnă udă udai udâitsâ udaljiu udari udatu udâturâ udici udicu udiseatsâ udisescu udisiri udopsu udu udu udu udu gura udzârari udzârâtâ udzarcâ udzâri udziru ufelii ufelii ufilisescu uftare uftecu uftedzu

Română ouare ouat optzeci oblânc curte obor oca oca, în greutate de o oca măgar fard cameră cameră cămăruţă umezeală udare udat udătură cămăruţă cămăruţă potrivire potrivi, v potrivire ordine ud uda, v urină bea, v uger, creştere în uger uger mare care are uger mare care are uger uger folos utilitate folosi, v oftare carte bisericească - octoih ofta, v

uftehâ ufticari ufticatu ufticosu uftikedzu ugeacu ugeacu ugeacu ugeacu ugeacu ugeacu ugeaki ugeaki ugeaki ugeaki ugoadâ ugoadâ ugradâ ugrâdisescu ugudescu ugudiri uguri uguri ugurlitica ugurliu ugurliu uhealji uheauâ uheauâ uheauâ uheauâ uhinatu uhtapodhi uhtari uhtatu uhtedzu uhticari uhticatu uhticosu uhtikedzu uiaru uidescu uidii uidii uidisescu

carte bisericească - octoih ofticare ofticat ofticos oftica, v coş de fum familie horn neam ogeac - horn vatră familie neam ogeac - horn vatră eventualitate întâmplare ogradă găsi, v întâmpla, v întâmplare rea augur, bun noroc, cu noroc, cu augur, de bun norocos ţipar şarpe ţipar viperă viperă răutăcios polip oftare uftat ofta, v ofticare ofticat ofticos oftica, v oier potrivi, v asemănare pereche potrivi, v

uidizmâ uiguni uimâ uimâ uimâ uimi uinâ uinjisescu uinjisitu uinu uirescu uiriu uitsâ ujacu uke uke ukealiu ukeanu uki ukidu ulalecu ularu ulcioru ulcioru uldzescu ulealecu ulicâ ulitsâ ulitsâ uljiulecu ulmâ ulmicari ulmicatu ulmicu ulmu ulogu ultu uludziri uludzitu ululecu umbârnari umbârnatu umbârnedzu umblisescu umbrâ

potrivire potrivit inflamaţie tumoare abces oime - multe oi oime - multe oi uimi, v uimit ovin oiesc - de la oi oi multe oiţă horn fire obicei nărăvaş ocean lovitură ratată chiciură barză olar ulcior - furuncul la ochi ulcior - vas ologi, v barză ulcică stradă uliţă barză urmă adulmecare adulmecat adulmeca, v ulm olog uita, v ologire ologit barză ofilire de boală câinească supt la faţă boală uscată a avea, v modela, v protecţie

umbrâ umbrâ umbrâ umbrâ umbratâ umbratu umbrelâ umbrosu umbrosu umflari umflatu umflâturâ umflu umflu umflu umflu umiditati umilii uminâtati umineashti uminescu uminilji uminitati umiru umpleari umplu umplu umplu umplu caplu umplu, li umplu, li umsu umtosu umtu umtu umturâ umuti umzescu umzescu umzescu umzescu umzescu unâ unâ unâ

străin - fig strigoi - fig umbră vârcolac - fig umbrar umbrit umbrelă fermecat umbros umflare umflat umflătură bate pe cineva, v ciordi, v fura, v umfla, v umiditate convorbire umanitate omeneşte omenesc omenie umanitate umăr umplere împlini, v încărca arma, v umple, v convinge, v frică a avea, v speria, v uns untos uns unt untură speranţă cuveni, v - a se cuveni părea, v potrivi, v - a i se potrivi cuiva, semăna cu cineva, v sta bine cuiva, v deopotrivă îndată întâi

unâ unâ unâ unâ cu... unâ -oarâ unâ -oarâ unâ -oarâ unâshunâ unâshunâ unâsprâ unâsprâdzatsi unâsprâyinghits unâ-unâ unâ-unâ undâ undâ undâ undâ undâ undâlacâ undari undari undari undatu undatu undatu undedzu undedzu undedzu undedzu undreauâ undulâki undulâki undulemnu undulemnu undzeari undzescu undzescu undzescu undzescu undzescu undzescu undziri undzitâ undzitâ

întrucât la fel prima asociat cu .... altădată cândva odată dintr-o dată imediat unsprezece unsprezece douăzeci şi unu mereu, mereu neîncetat capriciu toane undă val val dijmuire clocotire fierbere în unde ondulare clocotit dat în clocot ondulat fierbe în clocot, v fierbe, v ondula, v valuri a face, v andrea diurnă salariu zilnic ulei untdelemn ungere asemăna, v cuveni, v - a se cuveni părea, v potrivi, v - a i se potrivi cuiva, semăna cu cineva, v sta bine cuiva, v potrivire bună-cuviinţă potrivire

undzitu undzitu undzitu unglji unglji ungljicâ ungu ungu ungu ungu unidâ unidhâ unjisescu unjitsâ unjitu unjizi unjizi untulemnu untulemnu unu unzescu unzescu unzescu unzescu unzescu unzescu uothurâ upârescu upârimi upâriri upâritu upâritu upâriturâ upurescu urâ urâcinâ uraciu uraciu urâciuni urâciuni urâciuni uraniu urano urari urari

arătos bărbat arătos potrivit copită unghie unghie mică unge, v vărui, v zugrăvi zugrăvi, v omidă omidă uimi, v undiţă uimit chip efigie ulei untdelemn un asemăna, v cuveni, v - a se cuveni părea, v potrivi, v - a i se potrivi cuiva, semăna cu cineva, v sta bine cuiva, v utrenie-rugăciune de dimineaţă opări, v opărire opărire fierbinte opărit opăritură opări, v ură binecuvântare agricultor plugar binecuvântare dorinţă urare albastru cer felicitare - acţiunea de a felicita urare

urăscu urăscu urăscu urâţami urâteatsâ urâteatsâ urâtsăscu uratu uratu urâtu urâtu urâtu urbari urbari urbari urbari urbeatsâ urcini urciuni urdâ urdhâ urdhii urdhii urdhii urdhii di puji urdii urdii urdii urdii di pulji urdinatu urdinatu urdini urdini urdinu urdinu urdinu urdinu urdinu urdinu, ref urdzâcâ urdzâcami urdzâcoanji urdzâcu urdzâri urdzăscu

plictisi, v sătura, v urî, v urâţenie fapte rele urâţenie urâtsi, v felicitat urat negru periculos urât noroc chior orbire patimă oarbă prostie orbire binecuvântare binecuvântare urdă urdă armată hoardă puhoi de lume stol de păsări armată hoardă puhoi de lume stol de păsări diaree frcventat brazdă şir brazdă circula, v ordin perinda, v şir diaree a avea, v urzică urzicar plăcintă de urzici urzica, v urzire urzi, v

urdzâshoru urdzatu urdzâtu urdzâturâ urdzâturâ ureaclji ureaclji di disagâ uredzu urfânami urfânâpsiri urfânâtati urfâneatsâ urfânescu urfânescu urfânipsescu urfânipsitu urfâniri urfanj urfanji urfânjilji urfii urgheari urghescu urghii urghii urghii urghiri urghishalui urghisiri urghisiri urghitu uricljeari uricljeatu uricljeatu uricljedzu uricljiushi uritsâ uritsâ, tu urixescu - mi urixiri urixitu urixitu urizu urkisescu urkisiri

orz mic orz care a mâncat, v urzit urzeală urzitură ureche ochiul desagii ura, v sărăcime orfan, râmânere sărăcime sărăcie priva, v sărăci, v orfan a deveni, v orfan rămas orfan, râmânere sărăcie săraci mulţi sărăcie curte marţială orbire orbi, v braţ, lungimea unui distanţa dintre braţe întinse lateral stânjen - aprox 2 m orbire orbeşte blestemare urgisire orbit urechi mari, creştere de măgar urecheat urechi mari a creşte cuiva, v urechiuşă clipă îndată poftă a avea, v poftire dorit poftit orez jura, v jurare

urkisitu urlari urlari urlu urlu urlu urlu urlu urlu urlu urmâ urmâ urmâ urmani urminii urminilji urminipsescu urminipsescu urminipsiri urminipsiri urminipsitu urminipsitu urnâ urneki urneki urneki urnipsescu urnipsescu urnipsiri urnipsiri urnipsitu urnipsitu urnjescu urnjescu urnjescu urnjii urnjiri urnjitu ursâ ursâ ursaru ursescu ursescu ursescu ursescu

jurat urlare urlet arunca, v deochia, v repezi, v striga, v urla, v vârî, v vui, v dâră pas urmă pădure sfat sfat consilia, v sfătui, v consiliere sfătuire consiliat sfătuit găleată exemplu model speţă consilia, v sfătui, v consiliere sfătuire consiliat sfătuit năvăli, v porni, i urni, v pustiu năpustire năpustit urs ursoaică ursar comanda, v dispune, v domina, v dori, v

ursescu ursescu ursiri ursiri ursiri ursiri ursiri ursiri ursitâ ursitâ ursitor ursitu ursitu ursitu ursitu ursitu ursoplu ursu ursuscu ursuzlâki ursuzu urtacu urtacu urtacu urtacu urtauâ urteatsâ urteatsâ urthânictu urthânictu urticâ urtsâri urtsâtu urucini uruloyi uruluyă uruteatsâ uruteatsâ urutsami urutsâri urutsăscu urutsâtu urutu urvalâ uryii

pofti, v stăpâni, v destin dominare dorinţă menire poftă poftire destin soartă ursitor comandat destinat invitat poftit stabilit ursuleţ urs ursuz ursuzenie ursuz camarad ortac prieten tovarăş ceată fapte rele urâţenie deschis complet deschis total urzică urâţire urâţit binecuvântare ceasornic ceasornic fapte rele urâţenie urâţenie uruţire urâtsi, v urâţit urât ruină braţ, lungimea unui

uryii uryii uryii uryii uryisescu uryisescu uryisitu uryisitu usâcosu usâcu usâcu usâcu usâcu usândzâ usândzi uscâciosu uscâciuni uscâciuni uscari uscati uscâticiu uscâtishu uscatu uscatu uscâturâ uscâturâ uscâturâ ushafi ushi ushmaru usicu usii usii usii usii usii usilescu usmacu usmeti usmeti usmikearu uspetsu uspetsu uspetsu uspetsu

distanţa dintre braţe întinse lateral mânie stânjen - aprox 2 m urgie blestema, v urgisi, v blestemat urgisit apă din prima spălare a lânii, cu apă din prima spălare a lânii slăbi, v soc usca, v osânză osânză uscăcios secetă uscăciune uscare urzici uscate secetă secetă uscat uscat - pământ băţ mic lemn uscat uscătură compot - specie de uşă balmoş - mâncare ciobănească oscioru esenţă fiinţă fond pricepere substanţă apleca, v baniţă serviciu treabă servitor banchet invitare ospăţ petrecere

uspitedzu uspitlâki uspitoanji uspitoanji uspitsâlji uspitsâlji usprâdzatsi usprăs usprâyinghits ustă usturâ usturari usturatu usturimi usturu usturu usturu usucu usucu usucu usuli usuli usuli usuli usuli utâ utentsâ utentsâ uti uti tora utlâki utrai utri utsidu uvedzu uvrescu Uvreu, Uvreauâ uvye uzmikearu uzu uzun uzungiovâ uzungiovâ uzunu

ospăta, v amiciţie amică prietenă amiciţie pritenie unsprezece unsprezece douăzeci şi unu meşter urzeală usturare usturat usturime stâlp ustura, v usturime apă din prima spălare a lânii soc usca, v manieră măsură în fapte metodă regulă, cu şiretlic vultur ameţeală de cap durere de cap nici chiar acum plată de păşunat şnur burduf de vin sau ulei ucide, v ovăz evreiesc Evreu betelie servitor canal de bucătărie prost latăm - prelungită prelungit prostănac

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

V

Armãnã va va... vacâ vacâ vâcâreadzâ vâcâreasâ vâcâreatsâ vâcârii vâcâroiu vâcaru vâcâti vâcâti vâcfescu vâcufescu vâcufi vâdâni, vâdănji vade vadimii vâfii vagabondu vahi vahti vahti vahti vai vai vai Vaiu vâkicâ vâkii vâlâmă vâlândusescu vâlani vali vali, valadz vâlicâ valitsâ vâljiurâ

Română vrea, v voi...vei...va...vom....veţi....vor prost vacă văcăreaţă - loc de odihnă pt vaci femeie grasă şi leneşă văcăreaţă - loc de odihnă pt vaci cireadă mare vaci multe văcar sezon timp bisericesc bisericesc instituţie religioasă locul unde trăieşte cineva termen termen vopsea vagabond poate arşiţă timp toi bocitoare laur voi...vei...va...vom....veţi....vor Duminica Floriilor văcuţă broderie herghelegiu chinui ghindă vale guvernator vâlcea valiză vâlcea

vâlmâ vâlmă vâlment vâlmicu vâloagâ valsamu vâltoari vâltoru vâltosu valtu valtu vâlvâtoru vamâ vampiru vânâtati vânatu vânâtu vâncu vândaki vangâ vângânescu vângânescu vângâniri vângânitu vângheljiu Vanghilizmo vângu vantsu vâpsescu vâpsiri vâpsitu vâpsitu vâpsitu vâpsitu vâpsitură vapsu varacolacu varacolacu varacolacu varacolacu vârâguci vârâguciu vârâgutsu varai-vara vâraki

herghelegiu herghelegiu război herghelegiu mic poiană balsam vâltoare vultur mocirlos altul loc mlăştinos urzitoare vamă vampir deşertăciune zadarnic zadarnic stângaci mănuchi arşic mare bâzâi, v zbârnâi, v bâzâit zbârnit evanghelie Bunavestire stângaci avânt vopsi, v vopsire colorat nefericit trist vopsit colorare nefericit balaur dragon vampir vârcolac inel inel cerc încet, încet poleială

vâraki vârakiu vârakiu vârâoarâ varcâ varcagi vârcârsescu varco vârculacu vârculacu vârculacu vârculacu vârcusescu vârcusitu vârdzari varelă vârelji vârgâredzu vârî vâriga varinge vârlescu vârlescu varliga vârliga vârligalui vârligosu vârligu vârligu vârlu vârnâoarâ vârnâ-oarâ vârnâ-oarâ, di vârnu, vârnâ vârnu, vârnâ vârnu, vârnâ vârnu, vârnâ vârnui, a vârnui, a vârnuljei, a varoshi vâroshi vârstâ vârstâ vârstnic al...

poleit poleială poleit niciodată barcă barcagiu îmbarca, v mlaştină balaur dragon vampir vârcolac împotmoli, v înnourat plăcintă cu verdeţuri butoi butoi bulgariza vreuna jur împrejur până la ameţi, v căpia, v târcoale jur împrejur jur împrejur rotund încercui, v înconjoura, v capiu niciodată vreodată la anul cineva nici unul, nici una nimeni vreun, vreuna nici unuia nimănui nici uneia suburbie suburbie etate vârstă vârstnic - de aceiaşi vârstă

vârteanitsâ vârtenitsâ vârticonitsâ vârtosu vârtosu vârtosu vârtushami vârtushescu vârtuti vârtuti vârtuti vârtuti vârtuti varu vâru vârvârilji varvaru vârvurâ vârvurâ vârvurâ Vâryâru vâryescu vâryescu vâryescu vârzâ vâsâlii vâsânâpsescu vasanu vâscânii vâscu vâshcă vâshclje vâshclje vashe vasilacu vasilco vasileacu vâsileacu vâsilii vâsilii vâsilikeashti vâsilikescu vâsilikescu vâsilipsescu vasiliu

vârtelniţă vârtelniţă scrânciob foarte puternic vârtos vigoare învârtoşa, v forţă putere tărie vârtute - putere vigoare povară vreun barbarie barbar morişcă bâzâitoare morişcă sfârâitoare rotocol Bulgar certa, v dojeni, v zori, v vânătaie veselie chinui, v chin vrajă vâsc arşice arşic schioapă roşietic busuioc busuioc busuioc busuioc împărăţie regat împărăteşte regal regesc domni, v împărăţie

vasiliu vâsilje vâsiljeacu vasilji vâsiljie vasiloanji vâsiloanji vasiloplu vasilsâ vasiluhore vâstâxescu vâstâxescu vasu vasu vatâ vâtâlahu vâtâmari vâtâmari vâtâmari vâtâmari vâtâmatu vâtâmatu vâtâmatu vâtâmatu vâtâmatu vâtâmâturâ vâtâmâturâ vâtâmâturâ vâtâmâturâ vâtâmâturâ vatâmu vatâmu vatâmu vatânu vatrâ vatrâ vâtricâ vâtsealâ vâtsealâ vâtsinâ vâtsinari vâtsinatu vâtsinipsescu vâxescu vâzescu

regat rege busuioc plantă, specie de regesc plăcintă de Sân Văsâi regină prinţ regină sat împărătesc rezista suporta, v recipient vas vată burduf asasinare omorâre ucidere vâtămare asasinat istovit omorât ucis vătămat avort- la oi daună lovitură pagubă vătămătură omorî, v ucide, v vătăma, v omorî, v cămin vatră vatră mică doniţă - găleată de lemn fedeleş - butoiaş pt apă vaccin vaccinare vaccinat vaccina, v vui, v vui, v

vâziri vâziri vâzitu vazmo vazu vâzurâ veadiri vearâ veardi veardzâ veargâ veari veashtidu veatrâ veci, veci, vecio vecljiu vecljiu vecljiu vecljiu vedu vedu vedu vedu veduu vegljiu vegljiu veki velâ veljio velu venetcâ veneticâ verdzu vergurâ vershâ vershâ versu versu versu versu veru veru verunu vescu vescu

vuire vuire, v fremătat boală de ochi vază vuiet vedere vară verde verdeţuri vargă cercel veşted vatră numai bătrân păzi, v vechi veghea, v căuta, v examina, v îngriji, v vedea, v văduv păzi, v veghea, v dar văl câine alb cu negru văl galben veneţian galben veneţian varză fecioară vers verset coborî, v descăraca puşca, v vărsa, v vomita, v cercel văr vreun îmbrăca, v înveşmânta, v

vescu veshtu veştimintu veti veti veti veti veti veti vetsu vgatu vicljeascu vicljedzu vicljimi vicljiturâ vicu videalâ videalâ videalâ videari videari, la videlâ videmu videmu vidhâ vidhuescu vidrâ viduescu vidushcu vidzutâ vidzutâ vidzutu viglâ viglâ vigljeari vigljeatu vigljeatu vigljedzu vigljitoari vigljitoru vigu, vigâ vii vii viisescu viju, ljeau di

vâsc postav veşmânt avere existenţă fire putere sine tărie învăţa, v plecat învechi, v învechi, v vechime vechitură măzăriche lampa lumină lumina ochilor vedere aspect piele de viţel argăsită nu cumva oare şurub înşuruba, v vidră văduvi, v văduvior aspect înfăţişare văzut fortăreaţă gaură în meterez veghere supravegheat vegheat veghea, v priveghetoare, v paznic prăjină canal subteran pârâiaş grăbi, v pricepe, v

vikili vikilimii vikiljiu vilâ vilâ vilaeti vilari vilendzâ vilindzâcâ vilisescu vilisescu vilisiri vilisitu vilunithrâ vimâ vimtosu vimtu vimtu vinâ vinâ vinâ vindeari vindicari vindicatu vindicu vindiri vindu vindurari vinduredzu vindutu vinduzâ vineari vineticu vingheljiu viniri vinitâ vinita, iasti vinitsăscu vinitu vinitu vinitu vinitu vinitu, lapti vinjeari vinjiri

vechil - administrator de moşie procură vechil - administrator de moşie furcă de fân nimfă vilaet - district rulou velinţă velinţă mică găti, v iubi, v iubire iubit acarniţă - perniţă cu ace altar vântos avânt vânt origine sorginte vână vindere vindecare vindecat vindeca, v vindere vinde, v vânturare vântura, v vândut ventuză venire galben veneţian evanghelie venire venire veni, v învineţi, v dospit sosit vânăt venit - care a venit lapte fermentat, acru venire venire

Vinjiri vinjitâ vinjita, iasti vinjiteatsâ vinjitsăscu vinjitu vinjitu vinjitu vinjitu vinjitu, lapti vinosu vint vintinari vintinatu vintinu vintosu vintu vinturedzu vinturitsâ vinturu vintuzâ vipirâ vira virani virani virani virdeatsâ virdicâ virdzari virdzeauâ vireauâ virescu virescu virghinâ virghirâ virghireatsâ virgurami virin virin virin virinu virise virise virise virisii, pi

Vineri venire veni, v vânătaie învineţi, v dospit sosit vânăt venit - care a venit lapte fermentat, acru vânos vânt ofilire ofilit ofili, v vântos vânt vântura, v vântoase vântura, v ventuză viperă mereu deşert viran, teren abandonat verdeaţă cuvertură plăcintă cu verdeţuri vergea onoare estival văratic fecioară fecioară feciorie fecioare multe amărăciune otravă venin venin credit datorie veresie datorie, pe

virisii, pi viriu virnatu virniki viro viro virsari virsatu virsatu virsâturâ virtuti virucnjeauâ virucnjeu virukeauâ virukeu viruki virukiu virveru virveru virveru virveru virvirari virviredzu virviredzu virviridzari virviridzatu virviritsâ virvirosu viryeani viryii viryii viryinadhâ viryinescu viryirâ viryirâtati viryireatsâ viscâmindu viscutu visect vishanâ vishanu vishinâ vishinâ vishinadhâ vishinatâ

gratis crivăţ întristat lustru vâltoare vârtej vărsare turnat vărsat vărsătură virtute piersică piersic piersică piersică piersică piersică amărăciune înfiorătoare ger mare geruială vifor înfiorare de durere cutremura de durere, v înfiora, v înfiorare de durere cutremurat de durere veveriţă glacial loc spaţios impozit tribut fecioară feciorelnic fecioară feciorie feciorie veşmânt îmbrăcat bisect vişin vişin vişină vişiniu vişinată vişinată

vishinatu vishinu vishnâ vishnâ vishti, di-a vishti, di-a vishtidzăscu vishtijescu vishtijiri vishu, ljeau di vishu, ljeau di vishu, ljeau di vistâmintu viştijitu viştinâ viştizu vitilu vitsâ vitsâ, cu vitsârescu vitsealâ vitsearcu vitsearcu vitsinami vitsinami vitsinâpsescu vitsinatâ vitsinâtati vitsinu vituljearu vitulji vituljiu vivlii vivliuthiki viylâ viylâ vizicantâ vizicâtoari vizini viziru vizitâ vizitedzu vizne vizuescu vizuru

vişiniu vişin vişină vişiniu casnic menajer veşteji veşteji veştejire afla, v pricepe, v seama a-şi da, v veşminte veştejit veşted lucru ofilit sursă de apă nuia plin ochi înfiora, v doniţă - găleată de lemn nărăvaş nărăvaş, cal vecinătate vecini mulţi învecina, v vecinătate vecinătate vecin păstor de vătui vătui - miel de un an vătui - miel de un an carte bibliotecă fortăreaţă gaură în meterez vezicătoare vezicătoare balanţă mică vizir vizită vizita, v balanţă mică broda, v viezure

vlacu vlagâ vlagâ vlagâ vlagâ vlagâ vlagâ Vlah vlâheashti vlâhescu vlahu-hoarâ vlâhutescu Vlâhutu vlakiu vlakiu vlakiu vlakiu vlami vlândzimi vlangâ vlangâ vlângâ vlângosu vlangu vlângu vlâpsescu vlâpsescu vlâpsescu vlapsimu vlâpsiri vlâpsiri vlâpsitu vlâpsiturâ vlâpsiturâ vlasfimii vlashcâ vlâstari vlâstaru vlâsturisescu vlâsturisiri vlâsturisitu vlâtsurâ vlâtsurâ vlaturâ vleghiu

undiţă energie forţă muşchi putere umiditate vlagă Armânu armâneşte armânesc sat armânesc românesc Român brazdă canal gârlă rigolă frate de cruce umezeală umiditate vlagă umiditate umed umed şubred păgubi, v tuberculoză a avea, v vătăma, v leziune atacare vătămare tuberculizat deteriorare stricăciune blestem năframă vlăstar vlăstar lăstări, v curăţirea copacilor curăţit lapoviţă moină lapoviţă păzi, v

vleghiu vlekiu vlihuru vlihuru vlihuru vluhutescu vluisescu vluito vluyii vluyimenu vluyisescu vluyisiri vluyisitu voahâ voamiri voamitâ voi voiu voiu voiu voivodă voivodă volâ volâ volbu volji volji volji voltâ voltâ voltâ volu volvu volvu vombiru vombiru vombiru vomerâ vomirâ vomu vomu vongu voranu vostru vovlâ

veghea, v vechi liber spaţios vast românesc binecuvânta, v binecuvântare binecuvântare binecuvântat binecuvânta, v binecuvântare binecuvântat duhoare vomitare vomitare voi iubi, v trebui, v vrea, v domnitor voievod voie vrere învelitor pt urzeală permisiune voie vrere plimbare promenadă tur obuz învelitor pt urzeală sul a face rău ca un vampir rău foarte vampir brăzdar brăzdar izvorî, v vomita, v vierme de capră borax vostru caracter

vovlâ vovlâ vozâ vragu vrâhâsescu vrâhnjisescu vranâ vrânjiu vrânu vrapâ vrapâ vrapâ vrapâ vrapâ vrapâ vrapciu vrâstâ vrâstâ vrâstnicu vre vrea vrea vreai vreaji vreari vreari vreari vreashturi vreavâ vreavâ vreavâ vreavâ vreazâ vreri vreri vreri vreshturi vromâ vromi vrondu vrondu vruguescu vrumnjearu vrundusescu vrundusescu

fire temperament butoi brazdă răguşi, v răguşi, v vrană - gaură în butoi arin nimănui avânt grabă iute iuţeală repede viteză vrabie etate vârstă etate, de aceiaşi bre era să... trebuie era să... vreasc amor iubire vrere vreascuri larmă vacarm vuiet zgomot vreasc amor iubire vrere vreascuri putoare ovăz bubuitură zgomot brăzda, v puturos bubui, v zgomot a face, v

vrundusiri vrutu vrutu vudhelâ vudnicu vuivudă vuivudă vuje vuju vulâ vulâ vulâ vulburâ vulerâ vulgârescu Vulgaru vulii vulipsescu, v vulipsescu, v vuljearu vuloagâ vulpi vulpilji vulponjiu vultucu vultucu vultur vulturu vultusescu vultusescu vulusescu vulusescu vumbirlâki vumbirlâki vumeari vumutu vumuturâ vumuturâ vurcolacu vurcolacu vurcolacu vurcolacu vurcolacu vurcusescu vurdhalu

zgomot iubit vrut piele de viţel argăsită lavoar domnitor voievod soc soc pecete sigiliu ştampilă praf de puşcă butoi bulgăresc Bulgar decizie decide, v delibera, v papură poiană vulpe şiretenie vulpoi mlaştină smârc aito vulturu împotmoli, v înnămoli, v pecetlui sigila, v răutate de vampir vampir- atitudine de vomitare vomitat avorton vărsătură balaur rău foarte răutăcios vampir vârcolac înnoura, v bici

vurdhalu vurelâ vurgârami vurgârescu Vurgaru vurlu vurtsâ vurtsusescu vurtuti vurtuti vurtuti vurvurâ vuryâ Vuryaru vuryelâ vuryiri vuryurescu Vuryuru vurzomu vurzonu vutanâ vutani vutâracu vutinâ vutselâ vutsescu vutsescu vuveatâ vuvetâ vuzescu vuzescu vuzu

vână de bou butoiaş pt apă bulgărime bulgăresc Bulgar capiu perie peria, v tărie vârtute - putere vigoare roata morii traistă de piele Bulgar butoiaş pt apă ceartă bulgăresc Bulgar plasă plasă iarbă mirositoare iarbă mirositoare icre roşii sărate cap doniţă - găleată de lemn cufunda, v plonja, v jartieră jartieră vui vui, v soc

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

X

Armãnã xaminu xana xana xana xana xaryu xaryu xayurauâ xeanâ xenu xenu-lucredzu xenu-zburăscu xerâ xeracu xeri xetasi xi-facu xi-facu xifari xifari xifludhyipsescu xifteru xifteru xihâsescu xihâsescu xiki xilucrevatu xilukeratâ ximistiripsescu ximuluyisescu xinâstripsescu xinâtati xinitii xinitimenu xinitipsescu xinitoru xinitu xinumsescu

Română semestru din nou iar iarăşi mai - în expresii negative anume expres răscumpărare străinătate străin lucra lucru străin, v vorbi alandala, v secetă arbore uscat secetă cercetare lichida prin vânzare, v vinde, v bucată felie mare de pâine dezghioca, v agil om şoim uita, v uita, v lipsă coşciug roşcovă destăinui, v spovedi, v zvăpăiat a deveni, v străinătate străinătate înstrăinat înstrăina, v înstrăinat înstrăinat alunga, v

xinumsescu xinu-zburăscu xipoltu xipundisescu xirupayii xiru-tindu xisoiastu xispirsescu xi-spumedzu xistrâ xistrii xistrisescu xitâsescu xitâxescu xiyisi xiyisi xiyisitu xizumsescu xizumsescu xombljiu xostrâ xudhipsescu xumuluyisescu xumuluyisiri xurafi xursescu

goni, v vorbi alandala, v desculţ exila în pustiu, v frig uscat întinde, v om fără rudenie dezghioca, v spuma a lua, v răzuitoare ţesală ţesăla, v cerceta, v cerceta, v explicaţie interpretare, v explicat epuiza, v evapora, v model pronaos cheltui, v spovedi, v confesiune brici bărbieri, v

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

Y

Armãnã yâciu yăitan yăitani yâlângi yâlânosu yalanu yâlâtsidâ yalea yâlicâ yaloni yaloni yamâ yamâ yambro yangi yangrenâ yanoshu yanumâ yânusescu yarafâ yâreauâ yaru yâryâlari yâryâlatu yâryâlau yăryăliciu yâryarâ yâryarâ yâryâredzu yâryâredzu yâryâredzu yâryâriciu yâryâridzari yastrâ yastru yâvathâ yavru yâvruriu

Română ţap fruntaş găitan găitan spoitor albastru albastru susai agale coşuleţ butelie galon - epolet fâlcare familie mire cange cangrenă spoitor cositor cositori, v carafă merişor saramură înălbire înălbit spăla mult, v clopoţel gargară jucărie pt bebeluşi complace, v îmboldi, v îndemna, v jucărie pt bebeluşi gâdilare ţăst ţăst strachină carpen cărpiniş

yâzepi yâzetâ yeacâ yeadamu yeahne yeakii yealan-giuraticu yealani yealopitrâ yeamâ yeamandâ yeamandi yeamandu yeambulâ yeambulâ yeamburluki yeangâni yeaniţaru Yeanjiu yeanurâ yearacumitu yearakinâ yearakinu yearanu yearyearinu yearyeariu yearyirâ yearyiru yeasaki yeaspi yeaspi, ca yeasu yeatrâtsâlji yeatrisâ yeatru yeatrusini yeatsâ yeatsâ yeatsâ yeatsâ yeatsâ yeaurti yeavashcu yeavashcu yeaylarâ

mânie monedă veneţiană guler pârghie de lemn tocană plasture sperjur minciună cuarţ pradă diamant diamant diamant pătură velniţă manta de ploaie incendiu ienicer Sânziene vlăstar de arbore acvilian nas lebădă şoim amant argint viu, ca argint viu, ca mercur mercur înterzis viespe rea, femeie salut medicină doctoriţă medic medicină existenţă fiinţă viaţă vietate vieţuitoare iaurt molatic nonşalant gologan

yeaylarâ yeaymâ yeazâcâ yeazâcu yeazâki yeazmâ yeazmâ yeazmou yedzari yedzurâ yenosu yenosu yenosu yeracu yermu yerundu yiamandadz yiaspi yicâ yiedzu yieru yieru yiftami yiftaryio yiftescu yiftlâki yiftsâlji yiftu Yiftu yifturami yiftusescu yiftusiri yiftusitu yii yii yii, în yiitati yilâ yilciri yilciri yilcit yilicadz yilicescu yilicescu yiliciu

pomană jaf ruşine ruşine ruşine agheazmă izmă agheazmă viezure viezure naţiune neam rasă uliu vierme consilier diamante viespe guler învia, v podgorean vier - cultivator de vie ţigănime ţigănie ţigănesc calicie calicie lăutar Ţigan ţigănie ţigăni, v cerşetorie ţigănit grabă toi repede vieţuitoare furcă mare oglindire strălucire oglindit sticlărie oglindi, v străluci, v luciu

yilii yilii yilii yilii yilii yimbrucci yimbruki yimishi yimnasiu yimnasticâ Yinaru yinaru yinati yinati yinati yinâtosu yincalâ yincâlâ yinclâ yineauâ yinghits yinglâ yinglusescu yinimati yinji yinomati yinu yinu yinu yinyits-patru yioarâ yiosu yipraki yiptu yiptu yirâ, yiradz yiracu yirakinâ yirakinâ yirâkinâ yirâkinâ yiramati yirani yirghinâ yirlandâ

curăţenie lună ochelari oglindă pahar sticlă vameş vamă fructe gimnaziu gimnastică Ianuarie negustor de vin mânie obstinaţie supărare mânios chingă chingă chingă rudenie douăzeci chingă închinga, v cereale vie măruntaie dospi, v veni, v vin douăzeci şi patru viorea voios sarma cereale grâne rană uliu lebădă şoim lebădă şoim bătrâneţe loc părăsit verbină - plantă bordură la şorţ sau rochie, brodată

yirlandâ yirmescu yirminosu yiru yirultii yirushi yis yisedzu yisescu yishanu yishteari Yismâciunj yisparu yispinari yispinatu yispinatu yispinedzu yispinosu yisu yitâ yitacu yitaki yitâyani yitrâtsâlji yitrii yitrii yitrii yitripsescu yitsălu yitsauâ yitsauâ yitsinu yiu yiumacu yiunosu yiurâ yiurtii yiurtisescu yiurtusescu yiuru yiuru yiurusgi yiuryangi yiuryani yiutâgani

stambă înflorată viermui, v - a prinde viermi viermănos cerc larmă iureş vis visa, v cântări, v vişin comoară Septembrie viespar înţepare de viespe înţepat de viespe răutăcios înţepa, v rău vis viţă complice, păstrător de lucruri furate pat iatagan medicină doctorie leac medicament vindeca, v viţel viţea vitsea vecin viu ibric dezgust cerc sărbătoare sărbători, v sărbători, v cerc rând năvală plăpumar plapumă iatagan

yiutayani yiuvâsescu yiuvâsitoru yiuzbash yiuzlucu yivâsescu yixescu yiyandu yiyints yizmâ Yizmâciunj yizmu yizmusescu ylâpuescu ylastrâ ylibâ ylicandzu yliciu ylico ylindipsescu ylingi ylistir ylupu ylupuescu ynati ynati ynati ynisiu ynisiu ynisiu ynosu ynosu yonghizmo yoria yoria yramâ yramâ yramâ yramâ yrâmâticâ yramatico yrâmâticu yramatikii yrâmâtipsescu yrambeu

iatagan citi, v cititor căpitan monedă de 100 bani citi, v cântări, v gigant douăzeci izmă Septembrie culege via, v aghezmui înfuleca, v ghiveci - pt flori pieptene rar anason aluat dulceaţă desfăta, v - privind desfătare irigator pt clismă gura ţevii de armă înfuleca, v mânie obstinaţie supărare autentic pur veritabil dezgust scârbos murmur exceptând în afară de carte învăţătură literă slovă măiastră secretar secretar gramatică instrui, v mire

yrambo yramen yrâpsescu yrâpsitu yrâpsitu yrâtsânescu yrâtsânescu yravano yripu, yripuri yripu, yripuri yrivânushu yrivu yrivuescu yrivuiri yrivuit yrosu yudhii yumâraru yumâreashti yumârescu yumâricu yumâritsu yumârlâki yumârsescu yumârsescu yumârsiri yumârsiri yumârsitu yumaru yunâ yunghisescu yunosu yunosu yunusaru yunusescu yurnitsâ yustosu yustu yustu

mire nenorocos scrie, v pictat scris scârţâi, v zgâria, v ţesătură din lână curent de aer cursă brumăriu sur încărunţi, v grizonare cărunţit piastru piuă conducător de măgari măgăreşte măgăresc măgăruş măgăruş măgărie insulta, v ofensa, v insultare ofensare insultat măgar blană murmura, v dezgust scârbă spoitor spoi, v groapă agreabil gust plăcere

ARMÃNÃ - ROMÂNĂ

Z

Armãnã zâbacâ zâbâcosu zâbitu zâbuhu zâbuhu zâbunu zâbunu zacati zacati zâcâturâ zâcâturâ zaciu zâcon zâconi zaconjiu zâconu zâconu zacu zadâ zadrazamu zadrazamu zâduhu zaerei zafiraki zafiri zâgâdescu zâgâdescu zâgâdescu zâgâdiri zâgârdiciu zâhâratâ zahari zâhârisescu zâhârtare zâhârusescu zâhârusiri zâhârusitu zahmeti

Română burtă mică pipernicit guvernator zăduf zâpuşeală bolnăvicios haină bărbătească mărunţişuri nimicuri mărunţişuri nimicuri cheag obicei obicei lege canon lege zace, v zadă - arbore răşinos prim ministru vizir, mare zăduf provizii zefirină - pânză de bumbac zefirină - pânză de bumbac dispară, a face să, v dispărea, v rătăci, v rătăcire zer cu lapte bomboană zahăr zahăr a pune, v zaharicală zahăr a pune, v zaharisire zahăr, făcut cu osteneală

zâhmeti zahurahi zaif zaifcu zaire zâire zalâ zalhanei zalhani zali zâlii zâlsescu zâmânescu zâmani zâmani zâmani, di zâmâratu zâmbă zâmbacâ zambacu zâmbacu zâmbacu zâmbi zambilâ zâmbilâ zâmbilâ zâmbili zâmbucu zâmbunâ zâmnicu zânâ zânâhci zânâtciu zânati zancacrutâ zândani zândani zândani zângânâ zângânaru zângânescu zângânescu zânghii zânghinâ zânghiru

osteneală obiect care înţeapă slab slab provizii provizii lapte bătut abator abator furie gelozie buimăci, v din alte timpuri eternitate timp altădată, de amărât zimţi de dantelă soc soc crin drăgălaş zimţi zambilă coş de papură zambilă coş de papură soc bâzâitoare pivniţă zână meseriaş meseriaş meserie vioară ordinară închisoare închisoare întunecoasă temniţă vioară lăutar bâzâi, v zăngăni, v scară de şa vioară vioară

zânglâră zânglâră zangrâ zângrână zânozu zânozu zântunâ zânu zâpâlescu zâpâlescu zapi zâpitu zâptâsescu zâptâsescu zâptâsescu zâptii zâptisescu zâptisescu zâptisescu zâptisiri zâptisitu zaptiu zârâflâki zârafu zârari zârârisescu zârâtsinâ zârcadhâ zârcânge zârculâ zarfu zârfuri zari zari zări zârtsinâ zârusescu zârzalâ zarzarâ zârzâreali zârzâriki zârzâriki zârzâvati zârzâvgi Zarzavuli

indolent măgar zăvor bondar levier slobozitor la război şiroi zân biciui, v păli, v domolire guvernator opri, v priponi, v ţine în frâu, v jandarm opri, v priponi, v ţine în frâu, v uzurpare uzurpat jandarm zaraflâc zaraf - casier, cămătar pagubă păgubi, v rădăcină căprioară căprior glugă sfeşnic sfeşnic zar zare deci rădăcină pitula, v zarzăre turbulent zarzăre albăstrea iarbă uscată zarzavat zarzavagiu Diavol

zarzavulu zâte zatsi zâuâ zavâ zavâ mascurâ zavâ theaminâ zâvlji zâvonu zâvraki zâvulji zâvunsescu zâvyii zâyaru zâyaru zâzâ zâzâescu zâzânjilâ zbangu zbârcescu zbardhu zbardhu, ljeau zbârlescu zbârnicu zbatu zboru zboru zboru zboru zboru zbucu zbuldzu zbuldzu zbuldzu zbuldzu zburari zburâri zburăscu zburăscu zburăscu zburâtu zburdâlipsescu zburlescu zburyearcu zburyearicu

îndrăcit duşmănie zece zi copcă de haină moş - copcă babă - copcă înşelătorie voal de mireasă mustrare înşelătorie voala, v - acoperi cu voal înşelătorie copoi ogar rază bâzâi, v intrigă arşic mare zbârci, b mustrare mustra, v zbârli, v traistă de piele zbate, v cuvânt discurs promisiune zbor zbura, v zgomot bulgăraş bulgăre caş strecurat cocoloş vorbire vorbire bârfi, v ponegri, v vorbi, v vorbit zburda, b zbârli, v guraliv guraliv

zdângânescu zdângânescu unâ zdanganu Zdanganu zdanganu zdâpânescu zdârci zdârtâ zdroamigu zdroaminu zdroaminu zdroaminu zdroaminu zdrobu zdrodu zdrudescu zdrudiri zdruditu zdruminu zdruminu zdruminu zdruminu zdruncinu zdumbanu zdumbanu zdumbanu zdupânescu zdupuniri zdurditu zealopetrâ zeanâ zeari zefcâ zefcâ zefki zefki zeghi zervu zesi zestrâ zevzecu zevzecu zgaibâ zgaibâ zgâibosu

plesni, v băşi, v bădăran Bulgar cap tare trânti, v ploaie tare partidă rumega, v sfărâma, v stâlci, v strivi, v zdrobi, v drăgălaş drăgălaş mângâia, v alintare alintat sfărâma, v stâlci, v strivi, v zdrobi, v zdruncina, v robust viguros zdravăn trânti, v trântire zburdalnic cuarţ deal închisă petrecere trai bun petrecere trai bun zeghe - ţesătură groasă stângaci zel zestre neastâmpărat turbulent excoriaţie zgaibă bubos

zgârleaiu zgârlescu zgârlosu zgârtsânari zgârtsânari zgâtsânu zgâtsânu zgheru zghicu zghicutu zghilescu zghilescu zghilescu zgljescu zgljescu zgljioatâ zglobu zgoarâ zgrâmâturâ zgrâmu zgrâmu zgrâmu zgrâmu zgrânji zgroamicu zgrobu zgrumu zgrumu zguluru zgurâ zgurâ zguravu zgureauâ zgurghisescu zgurii zgurnjearicu zgurnjescu zgurnjescu zgurosu zguru zgurumescu ziafeti ziafeti ziafeti zicljearu

zgâit cu ochii zgâi, v zgâit hâţânare zgâlţânare hâţâna, v zgâlţâi, v zbiera, v ţipăt ţipăt boci, v ţipa, v urla, v striga cu voce tare, v ţipa, v pas sărac lipit cuţitoaie zgârietură râma, v scărpina, v scobi, v zgâria, v gheară scrâşni, v gârbov îneca cu mâncare, v sugruma, v gârbov rugină zgură - rugină ruginit rugină rugini, v rugină scotocitor scormoni, v scotoci, v ruginit creţ sugruma, v banchet distracţie petrecere cerşetor

zieti zii zilii zilii zilipsearicu zilipsescu ziljearu zilji ziljiu zilu zimbireaki zimnjiusescu zinghinu zinghiru zintunji zintunji zintunji zintunji zitimâ zivini zivyari zivyărliki zivyitu zixescu ziyâ ziyâsescu ziyâsescu ziyisescu ziyisescu ziyrâ zizanigi zizânjiu zlapi zloatâ zlotâ zlotu zmalâ zmeanâ zmelciu zmelciu cu samaru zmelciu gulishanu zmeu zmilarâ zminutu zmirnâ

trudă foamete gelozie ţol - cuvertură gelos râvni, v gelos ureche invidie gelozie arc de ceasornic păgubi, v bogat lanţ gintă naţiune neam popor chestiune balanţă mică pereche plugărit plugar cântări, v cântar cântări, v cumpăni, v cântări, v cumpăni, v măceş intrigant zâzanie fiară zlot - monedă turcească zlot - monedă turcească zlot - monedă turcească teslă - un fel de izmană melc melc cu cochilie melc golaş zmeu daltă fărâmiţa, v smirnă

zmoaticu zmuldsu zmuldziri zmulgu zmultu zmurticu zmurticu zmurticu zmurticu zmuticatu znjii znjiisescu znjiisescu znjisearicu znjisescu znjisescu znjiurâ znuescu zocu zofnicu zofu zonâ zonâ zorba zorbâ zorbâ zorbâ zorca zori zori zori zori zornâ zorti zorti zorti zorti zotu zubealâ zuduhu zuduhu zugranâ zui zulapi zulfatu

stâlci, v smuls smulgere smulge, v smuls extenua, v nimici, v sfărâma, v zdrobi, v stâlcit pagubă dăuna, v păgubi, v păgubitor dăuna, v păgubi, v zmeură înnoi, v gaurâ de sfârlează om mic, îndesat, viguros ploaie torenţială centură cingătoare silă rebel revoltat zurbangiu forţa, cu dificil dificultate greu grijă pieptene dificil dificultate greu grijă voinic mâncare de dulce zăduf zăpuşeală pieptene cu dinţi rari voiaţă fiară chinină

zuli zulipsescu zuljearicu zuljearu zulufi zulumgi zulumi zulumkearu zumbâreki zunâ zunâ zundani zundani zuniţă zunozu zurâ zurami zurbă zurbă zurbă zurbâlâki zureatsâ zureatsâ zurescu zurlamarâ zurlamarâ zurleashti zurleatsâ zurlescu zurlilji zurlilji zurlu zurlu zurlumâ zurlumarâ zurlumarâ zurlusescu zurnă zurnă zurnagi zurru zurru zuru zuru

gelozie râvni, v gelos gelos zuluf jefuitor oprimare hrăpăreţ arc de ceasornic centură cingătoare închisoare temniţă cingătoare mică slobozitor la război marasm nebunie rebel revoltat zurbangiu violenţă furie nebună nebunie înnebuni, v nebunie prostie nebuneşte nebunie înnebuni, v demenţă nebunie dement nebun boală la cai nebunie prostie înnebuni, v rât de porc surlă - instr muzic între clarinet şi fluier surlaş - care cântă la surlă dement nebun dement furios

zuru zuru zurusescu zurusescu zuryio zuuâ zuyrâfii zuyrâfsescu zuyrâfsescu zuyrâpsescu zuyrâpsescu zuzulu zvâcnescu zvâlindzâ zvaltsâ zvanâ zvângânescu zvângânescu zvânturu zvânturu zvârcâreauâ zvarnâ zvârnescu zvarnjearu zveltu zvercâ zvesti zviciu zvinturedzu zvinturedzu zvircâreauâ zvitsâ zvolaru zvoljiu zvoljiu zvolu zvolu zvomu zvomu zvomu zvonu zvonu zvorizmâ zvularu zvuljiu

nebun prostănac înnebuni, v pitula, v vârtej de apă zi zugrăveală descrie, v zugrăvi, v descrie, v zugrăvi, v vieţuitoare ciudată zvâcni, v suveică suveică urcior-oală sfârâi, v trozni, v viscoli, v zvântura, v palmă pe ceafă grapă târî, v târâtor zvelt ceafă var bici viscoli, v zvântura, v palmă pe ceafă buză de pahat bulgăre bulgăre ierbos muşchi de copac bulgăre tufă de iarbă revărsa, v ţâşni, v voame, v văl voal de mireasă avânt brazdă ierboasă bulgăre ierbos

zvuljiu zvumeari zvumutu zvumutu zvungâ zvungu

muşchi de copac vomitare avorton vomitat gaurâ de sfârlează gaurâ de sfârlează