Sunteți pe pagina 1din 6

FUNDATIA ECOLOGICA GREEN

MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA

MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE
(CURS 8)

Profesor ec: LUIZA BULGARU

FUNDATIA ECOLOGICA GREEN


MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA

1. Definitie
Managementul resurselor umane
(MRU) cuprinde un ansamblu de
activitati prin care se asigura planificarea,
procurarea, mentinerea si dezvoltarea
resurselor umane

Profesor ec: LUIZA BULGARU

FUNDATIA ECOLOGICA GREEN


MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA
I. PLANIFICAREA RESURSELOR
UMANE
1. Analiza posturilor:
a.. descrierea posturilor;
b. specificarea posturilor
2. Estimarea necesarului de
personal

II. PROCURAREA DE
RESURSE UMANE
1. Recrutarea

2. Selectia

III.
MENTINEREA SI
performantelor;
DEZVOLTAREA
4. Recompensarea
RESURSELOR UMANE
1. Asigurarea climatului de
munca, PM si siguranta
posturilor;
2. Formarea profesionala;
3. Evaluarea

Profesor ec: LUIZA BULGARU

FUNDATIA ECOLOGICA GREEN


MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA

SURSE DE RECRUTARE
INTERNE
EXTERNE

Profesor ec: LUIZA BULGARU

FUNDATIA ECOLOGICA GREEN


MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA

SURSE INTERNE DE RECRUTARE


Salariatii proprii;
Fostii salariati;
Candidati anteriori;
Recomandari ale salariatilor proprii
Profesor ec: LUIZA BULGARU

FUNDATIA ECOLOGICA GREEN


MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA

SURSE EXTERNE DE RECRUTARE

Contactul direct cu scoli, licee, universitati;


Targuri de joburi;
Sindicate;
Organizatii patronale;
Head hunting sau abordare directa;
Firme de recrutare;
Anunturi presa;
Candidaturi spontane.
Profesor ec: LUIZA BULGARU