Sunteți pe pagina 1din 15

[DOCUMENTAREA LUCRARILOR DE AUDIT]

CUPRINS
1. Consideratii generale privind cadrul conceptual si cerinte specifice
privind documentatia de audit
2. Forma si continutul documentelor de lucru
3. Intocmirea dosarelor de audit
4. Confidentialitatea si arhivarea documentelor
5. Prezentarea tipurilor de probe de audit
6. Prezentarea procedurilor de culegere a probelor de audit

1. Consideratii generale privind cadrul conceptual si cerinte specifice

privind documentatia de audit


Standardele Internaionale de Audit (ISA) sunt standardele profesionale pentru efectuarea de
audit financiar de informaii financiare. Aceste standarde sunt emise de ctre Federaia
Internaional a Contabililor (IFAC), prin intermediul Consiliului pentru Standarde
Internaionale de Audit i Asigurare (IAASB).
Standardele Internationale de Audit au fost adoptate de catre CAFR inca din anul 2000, iar
conformitatea cu acestea este obligatorie in Romania.
Referintele de baza privind documentarea auditului financiar sunt date de:
ISA 230 "Documentatia";
ISA 500 "Probele de audit";
ISA 501 "Probe de audit - considerente suplimentare pentru elemente specifice";
ISA 505 "Confirmarile externe";
ISA 520 "Proceduri analitice";
ISA 530 "Esantionarea in audit si alte proceduri de testare selective".
Trebuie de asemenea avute in vedere si "Normele minimale de audit" elaborate de CAFR.
Respectarea (aplicarea) celorlalte standarde (ISA) completeaza intr-un fel sau altul documentarea
si sustinerea opiniei (raportului) de audit.
Cerinte specifice privind documentatia se regasesc si in alte standarde precum:
ISA 210 "Convenirea asupra termenilor de audit", pct.10-12: termenii conveniti cu
privire la misiunea de audit vor fi documentati intr-o scrisoare de misiune.
ISA 220 "Controlul calitatii pentru un audit al situatiilor financiare", pct.24-25:
elementele documentatiei pentru misiunile de audit privind controlul calitatii si
documentatia inspectorului de calitate pentru revizia dosarului misiunii.
ISA 240 "Responsabilitatile auditorului privind frauda", pct.44-47: componenta
documentatiei aferente intelegerii entitatii si a mediului sau si a evaluarii riscurilor de
denaturare semnificativa si documentatiei referitoare la reactiile la riscurile evaluate.
ISA 250 "Luarea in considerare a legii si reglementarilor intr-un audit al situatiilor
financiare", pct.29: Auditorul trebuie sa includa in documentatia de audit neconformitatea
identificata sau suspectata cu legile si reglementarile si rezultatele discutiei cu
conducerea.
ISA 260 "Comunicarea cu persoanele insarcinate cu guvernanta", pct.23: Documentatia
trebuie sa cuprinda aspectele comunicate verbal, plasarea in timp si persoana careia i-au
fost comunicate. Pentru comunicarile in scris se pastreaza copii ale comunicarilor.

ISA 300 "Planificarea unui audit al situatiilor financiare", pct.12: Documentatia trebuie sa
cuprinda strategia generala de audit, planul de audit si orice modificari semnificative ale
acestora.
ISA 315 "Identificarea si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa prin intelegerea
entitatii si a mediului sau", pct.32: Documentatia trebuie sa cuprinda discutiile din cadrul
echipei, elementele principale ale intelegerii entitatii si mediului sau, riscurile identificate
si evaluate, riscurile identificate si controalele aferente.
ISA 320 "Pragul de semnificatie in planificarea si desfasurarea unui audit", pct.14:
Documentatia include pragul de semnificatie pentru situatiile financiare ca intreg;
nivelurile pragurilor pentru anumite solduri, tranzactii sau prezentari; pragul de
semnificatie functional; orice revizuire a valorilor de mai sus.
ISA 330 "Reactia auditorilor la riscurile evaluate", pct.28-30: Documentatia cuprinde
raspunsurile generale la riscuri si procedurile suplimentare efectuate; legatura dintre
proceduri cu riscurile evaluate; rezultatele procedurilor; concluziile trase cu privire la
increderea in controalele auditurilor precedente; demonstrarea ca situatiile financiare sunt
in concordanta cu inregistrarile contabile.
ISA 450 "Evaluarea denaturarilor identificate pe parcursul auditului", pct.15:
Documentatia va include elementele privitoare la denaturari.
ISA 540 "Auditarea estimarilor contabile, inclusiv a estimarilor la valoare justa si a
prezentarilor aferente", pct.23: Documentatia cuprinde : baza pentru concluzii cu privire
la caracterul rezonabil al estimarilor; indicatorii unei posibile influente a conducerii.
ISA 550 "Parti afiliate", pct.28: Documentatia cuprinde numele partilor afiliate
identificate si natura relatiilor cu partea afiliata.
ISA 600 "Considerente speciale- auditul situatiilor financiare ale grupului", pct.50:
Documentatia cuprinde analiza componentelor si procedurile de audit efectuate; natura,
momentul si amploarea implicarii echipei misiunii la nivelul grupului in activitatea
auditorilor componentelor; comunicarile in scris.
ISA 610 "Utilizarea activitatii auditorilor interni", pct.13: Daca se utilizeaza activitatea
auditorilor interni, documentatia cuprinde concluziile privind gradul de adecvare a
auditului intern si procedurile utilizate de auditorul extern.
Cine are obligativitatea auditarii situatiilor financiare?
In conformitate cu prevederile OMFP nr.3055/2009 cu modificari ulterioare, persoanele juridice
care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii- total active:
3.650.000 euro, cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro, numar mediu de salariati in cursul
exercitiului financiar: 50 - intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
bilant,
cont de profit si pierdere,
situatia modificarilor capitalului propriu,
situatia fluxurilor de numerar,

notele explicative la situatiile financiare anuale;


sunt auditate potrivit legii.
Fac obiectul auditului statutar si situatiile financiare anuale intocmite de persoanele juridice de
interes public, asa cum sunt definite potrivit legii;
Persoanele juridice care au intocmit situatii financiare anuale simplificate, intocmesc situatiile
financiare anuale prevazute mai sus numai daca in doua exercitii financiare consecutive depasesc
limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime. Persoanele juridice care au intocmit situatiile
financiare anuale prevazute mai sus intocmesc situatii financiare anuale simplificate numai daca
in doua exercitii financiare consecutive nu depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de
marime din OMFP 3055/2009.

2. Forma si continutul documentelor de lucru

Referitor la forma si continutul documentelor de lucru, exista doua standarde de audit care
trateaza la modul general acest aspect. Este vorba de ISA 230, "Documentatia" si ISA 500,
"Probe de audit". In cele ce urmeaza voi prezenta prezenta prevederile ISA 230, urmand ca
prevederile privind probele de audit sa fie detaliate in cadrul capitolului 5.
Potrivit ISA 230 (paragraful 3) documentarea este reprezentata de date si informatii (documente
de lucru) pregatite de catre sau puse la dispozitia auditorului, pe diferite suporturi (hartie, film,
electronice, etc.). Prin urmare, documentaia este responsabilitatea auditorului reflectat n
documentele de lucru pregatite de si pentru auditor.
"Documentarea" nseamn materialele (documentele de lucru) pregtite de i
pentru auditor, sau obinute i pstrate de auditor n cursul efecturii auditului.
Documentele de lucru se pot prezenta sub forma nscrisurilor pe suport de
hrtie, pe film, pe medii de nregistrare electronice sau pe ali purttori de
informaii.
Obiectivul auditorului este de a ntocmi documentaie care furnizeaz:
eviden suficient i adecvat a modului n care este fundamentat raportul auditorului; i
dovada faptului c auditul a fost planificat i efectuat n conformitate cu ISA i cerinele
legale i de reglementare aplicabile.
Auditorul va ntocmi o documentaie de audit suficient pentru ca un auditor cu experien, fr
nicio legtur anterioar cu auditul, s neleag:
natura, plasarea n timp i amploarea procedurilor de audit ndeplinite n vederea
conformitii cu ISA i cu cerinele legale i de reglementare aplicabile;
rezultatele procedurilor de audit efectuate, i probele de auditobinute;
aspectele semnificative ce au aprut n timpul auditului, concluziile la care s-a ajuns pe
marginea acestora, i raionamente profesionale semnificative aplicate pentru a ajunge la
acele concluzii.
Se vor documenta referinele de identificare a documentelor/problemelor specificetestate,
persoanele care au efectuat

i revizuit, respectiv data acestor opera

iuni,

discu

iile cu conducerea,
discordan

ele majore.
Aspecte generale

depind de factori ca:


Dimensiunile i complexitatea entitii.
Natura procedurilor de audit ce urmeaz a fi efectuate.
Riscurile unor denaturri semnificative identificate.
Semnificaia probelor de audit obinute.
Natura i amploarea excepiilor identificate.
Necesitatea de a documenta o concluzie sau o bazpentru concluzii ce nu poate fi determinat
imediat dindocumentaia activitii efectuate sau din probele de auditobinute.
Metodologia i instrumentele de audit folosite.
te.
Dimensiunea documentelor de lucru este o problem de raionament
profesional, deoarece nu este nici necesar i nici practic s se documenteze
fiecare problem ntmpinat de auditor. La evaluarea dimensiunii
documentelor de lucru care trebuie s fie ntoc
Nu este necesar ca auditorul s includ ndocumentaia de audit:
ciorne sau situaii financiare provizorii,
note care reflect consideraii
preliminare sau incomplete
copii anterioare ale documentelor
corectate pentru erori de tipriresau de alt natur

dubluri ale documentelor


Documentele incluse n dosarele de lucru trebuie s fie suficientde pertinente ca s poat indica
i justifica cel puin c:
Auditul a fost planificat i supervizat n mod corespunztor,

Structura de control intern a societii auditate a foststudiat i evaluat astfel nct s se poat
determina attprocedurile de audit care se vor aplica n continuare, ct i
ntinderea acestor proceduri,
Probele de audit obinute, procedurile de audit i testele decontrol aplicate de auditor
ofer suficiente dovezi pentru
justificarea opiniei de audit.
Explicaiile verbale ale
auditorului, de sine stttoare, nu
reprezint o justificare adecvatpentru activitatea efectuat deauditor i concluziile auditorului,
dar pot fi folosite pentru a explica
sau clarifica informaiile coninute n documentaia de audit
Dac, n condiii excepionale, auditorul consider c estenecesar s se abat de la o
cerin relevant a unui ISA,
auditorul va documenta modul n care procedurilealternative de audit efectuate conduc la
atingerea scopului
acelei cerine, precum i motivele pentru abatere.

Potrivit paragrafului 11 al ISA 230, documentele de lucru includ si:


date si informatii privind structura organizatorica si juridica, sectorul / mediul de
activitate (economic, legislativ);
copii/extrase ale documentelor legale relevante privind tranzactiile (operatiunile)
efectuate de entitate (procese verbale, acte constatatoare, contracte, acte de proprietate,
conturi bancare, conturi/balante contabile, situatii financiare);
documente de planificare (programele de audit ale misiunii), de evaluare a sistemului de
control (audit) intern si a riscurilor existentei unor erori semnificative in situatiile
financiare, de planificare (programare) a procedurilor de audit (contracarare riscuri);
documentele de analiza a soldurilor/rulajelor si a evolutiei unor indicatori semnificativi
(proceduri analitice);
documente de comunicare/confirmare transmise catre sau primite de la terti si conducerea
entitatii;
referentieri/indexari/adnotari pe toate documentele ce compun dosarele misiunii, cu
ajutorul carora sa fie identificabile toate datele si informatiile ce le contin, precum si
persoanele responsabile cu intocmirea/avizarea acestora.

3. Intocmirea dosarelor de audit


Fiecare dosar de audit s poat fi identificat cu uurin
Documenta

ia s fie indexat i refereniat


Documenaia realizat indic faptul c munca de audit
a fost realizat (nu i calitatea ei!!!!
) Trebuie inclus (s cuprind) sificiente informaii
Trebuie s precizeze concluziile la care s-a ajuns
Auditorul
ntocme

te documenta

ia de audit

ifinalizeaza procesul administrativ de alc

tuire a dosaruluifinal de audit la timp,


ulterior datei raportuluiauditorului
..Dupa finalizarea alc

tuirii dosarului final de audit,


auditorulnu va elimina

i nu va ndep

rta documenta

ia de audit
de orice natura, nainte de sfr

itul perioadei de p

strare.Finalizarea
alctuirii
dosarului de audit final ulterior dateiraportului auditorului este un proces administrativ ce
nuimplica aplicarea unor noi proceduri de audit sauformularea unor noi concluzii.
Totui,
pot fi efectuate
schimbri
n
documentaia
de audit n timpul procesului final de
alctuire,

dac
acestea sunt denatura
administrativ
. Exemplele de astfel de
schimbri
includ:
Eliminarea sau nlturarea documentaiei perimate.

Sortarea, colaionarea i stabilirea referinelor incruciate


pentru foile de lucru.
Semnarea listelor de verificare aferente finalizriiprocesului de alctuire a dosarului.

Documentarea probelor de audit obinute de ctre


auditor, discutate si convenite cu membrii relevani ai
echipei misiunii anterior datei raportului auditorului.

Dosarul exerciiului
Dosarul exerciiului cuprinde toate elementele unei misiuni, a cror utilitate nu depete
exerciiul controlat. El permite ansamblarea tuturor lucrrilor, de la organizarea misiunii la
sintez i formularea raportului.
Dosarul curent
Programul de audit
Informaii generale
Examinarea/analiza balanei de verificare
Ajustri i reclasificri

Diverse foi de lucru


Analize

Observaii

Reconcilieri de sume
Teste de rezonabilitate
Dosarul exerciiului este indispensabil pentru:
- mai buna organizare i control ale misiunii;
- documentarea lucrrilor efectuate, deciziilor luate i asigurarea c programul s-a derulat
fr omisiuni;
- nlesnirea muncii n echip i supervizarea lucrrilor date la colaboratori;
- justificarea opiniei emise i redactarea raportului.
- EA (Seciunea A) Acceptarea misiunii;
- EB (Seciunea B) Sinteza misiunii i rapoarte;
- EC (Seciunea C) Orientare i planificare;
- ED (Seciunea D) Evaluarea riscului legat de control;
- EE (Seciunea E) Controale substantive;
- EF (Seciunea F) Utilizarea lucrrilor altor profesioniti;
- EG (Seciunea G) Verificri i informaii specifice;
- EH (Seciunea H) Lucrrile de sfrit de misiune;
- EI (Seciunea I) Intervenii cerute prin reglementri diverse;
- EJ (Seciunea J) Controlul conturilor consolidate.

Documente de lucru privind exercitiul curent, clasificate pesectiunile din Normele Minimale de Audit: A. Lista
de verificare a finaliz

rii angajamentuluiB. Revizuirea general

a situa

iilor financiareC. Lista de verificare a documentelor de lucruD. Observa

ii finale

i ntalnirile cu clientulE. Confirmarea planului de auditF. Abordarea audituluiG. Active imobilizate

corporale

i necorporaleH. Investi

ii (plasamente)
I. Stocuri


i contracte pe termen lungJ. Crean

i pl

i n avansK. Disponibilit

i n conturi la b

nci sau n casa

credite petermen lungL. Creditori

i angajamenteM. Impozite

i taxeN. Capital, rezerve

i registre cerute de legeO. Contul de profit

i pierderiP.Carteamare

i balan

a de verificare

Dosarul permanent
Dosarul permanent permite deci evitarea repetrii n fiecare an a unor lucrri i transmiterea de la
un exerciiu la altul a elementelor de recunoatere a intreprinderii.
- PA (Seciunea A) Generaliti;
- PB (Seciunea B) Documente privind controlul intern;
- PC (Seciunea C) Situaii financiare i rapoarte privind exerciiile precedente;
- PD (Seciunea D) Analize permanente;
- PE (Seciunea E) Fiscal i social;
- PF (Seciunea F) Juridice;
- PG (Seciunea G) Intervenii externi.

Informaii istorice privind entitatea auditat;

Informaii privind sistemul contabil i de control intern;

Documente diverse;

Analiza conturilor semnificative;

Planul de misiune.
Dosarele se finalizeaz

la timp (maxim 60 zilede la data raportului), implicnd selectarea,cola

ionarea (referen

ierea), semnarea, etc.

4. Confidentialitatea si arhivarea documentelor


Auditorul trebuie s adopte proceduri corespunztoare pentru arhivarea documentelor de lucru pe
o perioad suficient pentru a satisface nevoile auditorului i cerinele legale i profesionale n
materie de arhivare.
Pastrarea documentaiei minimum 5 ani.
Documentele de lucru sunt proprietatea auditorului.
Totui anumite pri sau extrase din documente de lucru pot fipuse la dispoziia entitii cu
acordul auditorului, astfel dedocumente nu nlocuiesc situaiile contabile ale entitii.
Auditorul trebuie s adopte proceduri corespunztoare pentrumeninerea confidenialitii i
pstrrii n condiii de siguran a documentelor de lucru.Un auditor nu va dezvalui nici un fel de
informatii confideniale obtinute n cursul unui angajament, far consimmantul scris al
clientului, excepie fcnd situaiile exprese prevzute de lege.

5. Prezentarea tipurilor de probe de audit


Standardul International de Audit 500, Probe de audit, care a intrat in vigoare la 14.12.2004, inlocuind ISA 500A,
ofera recomandari asupra asupra a ceea ce constituie probe de audit intr-un audit al situatiilor financiare, asupra
cantitatii si calitatii probelor de audit care trebuie obtinute si asupra procedurilor de audit utilizate de auditori pentru
obtinerea respectivelor probe de audit.

6. Prezentarea procedurilor de culegere a probelor de audit


Auditorul poate obtine probe de audit prin una sau mai multe proceduri de audit;
1. Inspectia fizic
2. Observatia
3. Investigatia
4. Confirmarea
5. Calcule si proceduri analitice
Inspectia consta in examinarea inregistrarilor, documentelor sau imobilizarilor corporale. Sunt
trei categorii de probe de audit documentare:
a. Probe de audit cu caracter documentar elaborate si pastrate de terte parti
b. Probe de audit cu caracter documentar elaborate de terti si pastrate de catre entitate
c. Probe de audit cu caracter documentar elaborate si pastrate de entitate
Inspectia imobilizarilor corporale furnizeaza probe de audit credibile in ceea ce priveste existenta
lor dar nu in mod referitor si la proprietate sau la valoarea lor.
Observatia consta urmarirea unui proces sau a unei proceduri care este efectuata de altii,
exemplu: observarea de catre auditor a inventarierii stocurilor de catre personalul entitatii sau a
efectuarii unor proceduri de control care nu genereaza probe de audit.
Inspecia i observaia presupun participarea auditorului la inventariere n trei momente
diferite:
- naintea inventaririi (studiul procedurilor);
- n timpul inventarierii (asist la modul de efectuare a inventarierii i poate solicita
reinventarierea);
- dup inventariere, cnd auditorul verific modul de determinare a stocurilor, de evaluare
a stocurilor, de stabilire a diferenelor, de regularizare n contabilitate a rezultatelor
inventarierii.
Neparticiparea auditorului la inventariere il oblig s emit o opinie calificat, dac nu s-a
convins prin metode alternative de control de certitudinea activelor n bilan.
Investigatia consta in obtinerea de informatii de la persoanele care le poseda fie din interiorul fie
din afara entitatii:
- cereri de informatii oficiale in scris adresate unor terte parti;
- intrebari orale adresate persoanelor din interiorul entitatii.
Confirmarea: consta in raspunsul la o investigatie pentru a corobora informatiile continute in
inregistrarile contabile. De exemplu, pentru conturile de teri, se folosete tehnica circularizrii
sau confirmarea direct.
Calculul consta in verificarea acuratetii aritmetice a documentelor sursa si a inregistrarilor
contabile sau in efectuarea de calcule independente.
Procedurile analitice constau din analiza indicatorilor si a tendintelor semnificative, incluzand
investigarea fluctuatiilor si a relatiilor care sunt inconsecvente fata de alte informatii relevante
(lichiditatea, capacitatea de a face fata datoriilor pe termen lung si dividendelor preferentiale,

indicatori ai exploatarii si performantei).


Probele de audit sunt completate cu instructiuni suplimentare in ceea ce priveste anumite valori
specifice din situatiile financiare, precum:
- participarea auditorului la inventarierea stocurilor
- confirmarea creantelor
- investigatii privind litigiile si revendicarile
- evaluarea si prezentarea investitiilor pe termen lung
- informatii pe segmente.

http://auditeam.ro/wp-content/uploads/230-Documentatia.pdf
http://www.nifccanada.ca/key-terms-french-only/item21185.pdf
http://www.tehnopress.ro/webfiles/books_documents/pdf_extras/42_interior_audit.pdf
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/ISA-DOCUMENTATIA-DE-AUDIT41.php
http://www.cafr.ro/uploads/hot_182_07-74e8.pdf
http://www.stiucum.com/economie/bancile-in-economie/Activitati-premergatoareaccep31447.php
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20Romanian.pdf
http://contabilitateafirmei.manager.ro/resurse/ceccar/auditstagiuanIImodul2.pdf
http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2011/contabilitate/Dragan%20Mihaela%2
0RO.pdf
http://www.cafr.ro/sectiune.php?id=290
http://ro.scribd.com/doc/133344161/ISA-230-Documentatia-in-Audit
http://www.icai.org/resource_file/17617Link_7_SA_230-standard.pdf
http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-students/2012s/sa_aug08_pine.pdf
http://biblioteca.regielive.ro/referate/economie/isa-230-314443.html
http://biblioteca.regielive.ro/proiecte/contabilitate/esenta-standardelor-isa-230-isa-300-isa-320isa-500-isa-530-isa-700-isa-730-226143.html
http://www.curteadeconturi.ro/sites/ccr/RO/Control%20si%20Audit/Documente/STANDARDE
%20DE%20AUDIT%20-%202011.pdf
http://www.curteadeconturi.ro/sites/ccr/RO/Control%20si%20Audit/Documente/STANDARDE
%20DE%20AUDIT%20-%202011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_3055_2009.pdf