Sunteți pe pagina 1din 4

L.

CONUL CIRCULAR DREPT PROBLEME REZOLVATE


1) Un con echilateral are aria sectiunii axiale 363cm2. Se cere: a) Aria totala si volumul conului ;
b) Aria si unghiul sectorului de cerc obtinut prin desfasurarea suprafetei laterale a conului.c) La ce
distanta de baza trebuie dus un plan paralel cu aceasta astfel incit aria sectiunii obtinute sa fie 16p
cm2.
REZOLVARE
V

A'

u
2pR
A'
A

O' r
O

B'

a
ic

t
a

a) Daca conul este echilateral VABechilateral


l23

t
a

l3

= 363 l = 12 cm G = 12cm; R = 6cm ; H= = 63cm


4
2

m
/
o

r
.
u

m
e

pR2H

p3663

Al = pRG =p612 = 72p cm2 ; At = pR(R+G) = p6(6+12)=108p cm2 ;V = = = 723p cm3

f
o

b)

r
p

u.....................2pR
360..................2pG
360R
u=
G

e
/
:/

tt p

Aria desfasurarii = Aria laterala a conului Aria desfasurarii = pRG

3606
u = u = 180
12

Aria desfasurarii = Al = 72p cm2


VO' O'B'
VO'
4
c) Aria sectiunii = pr pr = 16p r = 16 r = 4 ; VO'B' ~ VOB = =
2

VO
VO' = 43 ; O'O = VO VO' = 63 43 O'O = 23 cm.

OB

63

2) Generatoarea unui con circular drept este cu 2 cm mai mica decit triplul razei, iar inaltimea este cu
2 cm mai mare decit dublul razei. Se cere: a) dimensiunile conului; b) aria totala si volumul ;c) aria si
unghiul sectorului de cerc obtinut prin desfasurarea conului d) aria sectiunii obtinute prin sectionarea
conului cu un plan paralel cu baza care trece la trei sferturi de virf; e) Aria sferei inscrise
REZOLVARE
V

V
u

A
A'

O' r

B'
2pR

a
ic

t
a

a) G = 3R 2 ; H = 2R + 2 ; In VOB cu mO = 90 VB2 = VO2 + OB2 G2 = H2 + R2

m
e

(3R 2)2 = (2R + 2)2 + R2 9R2 12R + 4 = 4R2 + 8R + 4 + R2 4R2 20R = 0 4R(R 5) = 0

t
a

R 5 = 0 R = 5 cm

G = 35 2 = 15 2 = 13 G = 13 cm ; H = 25 + 2 = 10 + 2 = 12 H = 12 cm.

m
/
o

b) Al = pRG = 65p cm2 ; Ab = pR2 = 25p cm2 ; At = Al + Ab = 90p cm2.


c) u...........R
360........G

360 R
u =

r
.
u

Aria sector = A l= pRG

f
o

r
p

360 5
u = =1800 : 13 = 138 rest 6 ; 6 = 360' 360' : 13 = 27' rest9' ; 9' = 540" 540" :13 @ 42"
13

e
/
:/

u = 13827'42"

tt p

Aria sectorului = 65p cm2

3
3
VO' O'B'
d) VO' = VO = 12 = 9 cm VO' = 9cm ; O'O = 3cm ; VO'B' ~ VOB =
4
4
VO OB
9
r
95
15
225p
= r = r = cm Aria sectiunii = pr2 = cm2.
12
5
12
4
16
e) Aria VAB = ABVO / 2 = 1012 / 2 = 60cm2 ; Semiperim. = (213+10) / 2 = 18 cm
A 60 10
Aria sferei=4pR s ; Rs=raza sferei=raza cercului inscris in VAB Rs= = =
p 18
3
2
Aria sferei = 4p100 / 9 = 400p / 9 cm
2

3) Un con circular drept are raza, inaltimea, generatoarea exprimate prin 3 numere naturale
consecutive si raportul dintre aria laterala si aria bazei 5 / 3. Se cere: a) Aria si volumul conului
b) raza sferei echivalente cu conul ; c) Dac@ punctul B se afl@ pe cercul de la baza conului astfel
^nc$t m@sura arcului AB = 120, afla]i sin diedru format de planul (VAB) }i planul bazei.
REZOLVARE
V

O
3 60

3
30

a
ic

4
A

A'

t
a

B
a)

t
a

Al
5
pRG
5
R
3
= = = R = 3k ; G = 5k
Ab
3
pR2
3
G
5

m
e

m
/
o

In VOA cu m O = 90 VA2 = VO2 + AO2 G2 = H2 + R2 H2 = 25k2 9k2 = 16k2 H = 4k

r
.
u

Daca R, H, G sunt numere consecutive H = R+1 4k = 3k + 1 k = 1


R = 3 cm ; H = 4 cm ; G = 5 cm.

f
o

pR2H
p94
2
Aria = Al + Ab = pR(R+G) = p3(3 + 5) = 24p cm ; V = = = 12p cm3.
3
3

r
p

e
/
:/

4pR3S
b) Daca sfera este echivalenta cu conul Volum sfera = Volum con = 12p
3
3
S

tt p

3
S

R = 27 R = 3 RS=3 cm .
c) (VAB) (planul bazei) = AB
VC ^ AB ; VC (VAB)
OC ^ AB ; OC (planul bazei)

((VAB) ; (planul bazei)) = (VC ; OC) = (VCO)

OA
3
Daca m(AB) = 120 m(AOB) = 120. In OCA,mC=90, A=30 OC= OC=cm
2
2
9

72

22

In VOC,mO = 90 VC2 = VO2+OC2 = 16 + = VC = 32cm sin(VCO)= =


4
4
32
3

4) Desfasurarea suprafetei laterale a unui con este un semidisc cu raza de 83 cm. Se cere:
a) Raza, generatoarea si inaltimea conului ; b) Aria si volumul conului; c) Drumul cel mai scurt de la
A la B pe suprafata laterala a conului, unde[AB]estediametrulbazeiconuluid)Volumultrunchiului
deconobtinutprinsectionareaconuluicuunplanparalelcubazala3/4dininaltimefatadevirf.
REZOLVARE

C
A

O'
O

G V
90
90
2pR
B

D
R

A'

a
ic

t
a

t
a

m
e

a) Raza sectorului de cerc obtinut prin desfasurarea conului = generatoarea conului G = 83 cm


180 ............2pR

180 ............R

360........... 2pG

360........... 83

18083
R = R = 43 cm
360

m
/
o

r
.
u

r
p

f
o

In VOB, mO = 90 VO2 = VB2 0B2 = 192 48 = 144 VO=144 VO = 12 cm

// e

pR2H

p4812

b)At = pR(R + G) = p43123 = 144p cm ;V = = = 192p cm3


3
3

:
p

t
t
h

b) Drumul cel mai scurt este coarda AB din desfasurarea conului.


In AVB, mV = 90 AB2 = AV2 + VB2 = 192 +192 = 384 AB = 86 cm
VCON MIC
VO'
VCON MIC
3
3
c) = () = ()3 VCON MIC = 81pcm3
VCON MARE
VO
192p
4
VTRUNCHI = VCON MARE VCON MIC = 192p 81p VTRUNCHI = 111p cm3.