Sunteți pe pagina 1din 210

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN

VETERINAR ION IONESCU DE LA BRAD DIN IAI

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
Domeniul de doctorat: Zootehnie
Specializarea: Alimentaia animalelor

Ing. Nicoleta Daniela BORT (cstorit FRUNZ)

TEZ DE DOCTORAT

Conductor tiinific,
Prof. univ. dr. Ioan Mircea POP

IAI, 2011

ION IONESCU DE LA BRAD UNIVERSITY OF AGRICULTURAL


SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE FROM IASI

FACULTY OF ANIMAL HUSBANDRY


Domain: Animal Husbandry
Specialization: Animal feeding

Eng. Nicoleta Daniela BORT (married FRUNZ)

PhD DISSERTATION

Scientific leader,
Prof. Ioan Mircea POP, PhD

IASI, 2011

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR


ION IONESCU DE LA BRAD IAI

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
Domeniul de doctorat: Zootehnie
Specializarea: Alimentaia animalelor

Ing. Nicoleta Daniela BORT (cstorit FRUNZ)

TEZ DE DOCTORAT

Posibiliti de mbuntire a alimentaiei puilor


broiler de gin

Conductor tiinific,
Prof. univ. dr. Ioan Mircea POP

IAI, 2011

ION IONESCU DE LA BRAD UNIVERSITY OF AGRICULTURAL


SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE, IASI

FACULTY OF ANIMAL HUSBANDRY


Domain: Animal Husbandry
Specialization: Animal feeding

Eng. Nicoleta Daniela BORT (married FRUNZ)

PhD DISSERTATION

Opportunities to improve broiler chicken feeding

Scientific leader,
Prof. Ioan Mircea POP, PhD

IASI, 2011

CUPRINS
INTRODUCERE.......................................................................................................
Rezumat.....................................................................................................................

7
11

PARTEA I
STUDIU BIBLIOGRAFIC ASUPRA PROBLEMATICII ABORDATE
CAPITOLUL I
Producia de carne de pasre: evoluie, tendine, factori de influen........................
1.1. Dinamica efectivelor, a produciei i a consumului de carne de pasre..........
1.2. Tendine n producia de carne de pasre.........................................................
1.3. Factori care influeneaz producia de carne la puii broiler de gin..............
CAPITOLUL II
Specificul nutriiei i alimentaiei puilor broiler de gin............................................
2.1. Particulariti ale digestiei i valorificrii hranei la psri...............................
2.2. Cerine i norme de hran ale puilor broiler de gin......................................
2.2.1. Cerine de energie.............................................................................
2.2.2. Cerine de proteine............................................................................
2.2.3. Cerine de vitamine i minerale........................................................
2.3. Nutreuri folosite i limitele lor de utilizare.....................................................
2.4. Tehnici i metode de hrnire............................................................................
CAPITOLUL III
Posibiliti de mbuntire a alimentaiei puilor broiler de gin..............................
3.1. Controlul calitii nutreurilor..........................................................................
3.1.1. Determinarea valorii nutritive a nutreurilor.....................................
3.1.2. Poluarea i controlul polurii nutreurilor.........................................
3.2. Controlul calitii apei de but.........................................................................
3.3. Forma de prezentare i tehnologia de prelucrare a nutreului..........................
3.4. Folosirea unor aditivi furajeri..........................................................................
CAPITOLUL IV
Aditivi furajeri..................................................................................................................
4.1. Definire i clasificare.......................................................................................
4.2. Aditivi nutriionali...........................................................................................
4.3. Aditivi pronutriionali......................................................................................
4.4. Aditivi nenutriionali (tehnologici)..................................................................
4.5. Aditivi medicinali............................................................................................
PARTEA II
CERCETRI PROPRII
CAPITOLUL V
Scopul i obiectivele cercetrilor, cadrul organizatoric, materialul i metodele de

22
22
26
28
32
32
35
38
39
41
44
51
53
53
56
58
59
62
63
65
65
68
71
79
82

85

lucru......................................................................................................................................
5.1. Scopul i obiectivele cercetrii............................................................................
5.2. Protocol experimental......................................................................................
5.3. Cadrul organizatoric.........................................................................................
5.3.1. Biobaza Universitii de tiine Agricole i Medicin Veterinar
Ion Ionescu de la Brad, Iai....................................................................
5.3.2. Laboratorul de Control al Calitii Nutreurilor al Facultii de
Zootehnie, Iai...........................................................................................
5.3.3. Laboratorul de Microbiologie al Facultii de Medicin
Veterinar, Iai..........................................................................................
5.4. Materiale folosite.............................................................................................
5.4.1. Materiale utilizate pentru experiena A...........................................
5.4.2. Materiale utilizate pentru experiena B...........................................
5.4.3. Materiale utilizate pentru experiena C i D...................................
5.4.4. Aparate i instrumente....................................................................
5.5. Metode de lucru...............................................................................................
5.5.1. Metode folosite pentru determinrile chimice................................
5.5.2. Metode de calcul a indicatorilor tehnico-economici.......................
5.5.3. Metode folosite pentru determinrile microbiologice.....................
5.5.4. Metode folosite pentru determinrile indicatorilor metabolici.......
5.5.5. Metode de calcul statistic i analiza varianei.................................
CAPITOLUL VI
Rezultate i discuii...........................................................................................................
6.1. Rezultate i discuii privind experiena A........................................................
6.1.1. Rezultate i discuii privind dinamica greutii corporale..............
6.1.2. Rezultate i discuii privind viteza de cretere................................
6.1.3. Rezultate i discuii privind consumul i conversia hranei.............
6.1.4. Rezultate i discuii privind consumul de ap.................................
6.1.5. Rezultate i discuii privind starea de sntate a puilor..................
6.1.6. Rezultate i discuii privind eficiena productiv i economic......
6.1.7. Concluzii pariale............................................................................
6.2. Rezultate i discuii privind experiena B........................................................
6.2.1. Rezultate i discuii privind dinamica greutii corporale..............
6.2.2. Rezultate i discuii privind viteza de cretere................................
6.2.3. Rezultate i discuii privind consumul i conversia hranei.............
6.2.4. Rezultate i discuii privind starea de sntate a puilor..................
6.2.5. Rezultate i discuii privind eficiena productiv i economic......
6.2.6. Concluzii pariale............................................................................
6.3. Rezultate i discuii privind experiena C........................................................
6.3.1. Rezultate i discuii privind dinamica greutii corporale..............
6.3.2. Rezultate i discuii privind viteza de cretere................................
6.3.3. Rezultate i discuii privind consumul i conversia hranei.............
6.3.4. Rezultate i discuii privind unii indicatori microbiologici............
6.3.5. Rezultate i discuii privind starea de sntate a puilor..................
6.3.6. Rezultate i discuii privind eficiena productiv i economic......

85
86
87
88
89
90
91
91
95
98
103
106
106
109
111
122
123
125
125
126
128
130
135
138
139
140
141
142
145
146
152
153
155
156
157
159
161
166
171
172

6.3.7. Concluzii pariale............................................................................


6.4. Rezultate i discuii privind experiena D........................................................
6.4.1. Rezultate i discuii privind dinamica greutii corporale..............
6.4.2. Rezultate i discuii privind viteza de cretere................................
6.4.3. Rezultate i discuii privind consumul i conversia hranei.............
6.4.4. Rezultate i discuii privind unii indicatori metabolici n relaie
cu performanele realizate.........................................................................
6.4.5. Rezultate i discuii privind starea de sntate a puilor..................
6.4.6. Rezultate i discuii privind eficiena productiv i economic......
6.4.7. Concluzii pariale............................................................................
CAPITOLUL VII
Concluzii i recomandri..................................................................................................
7.1. Concluzii generale.............................................................................................
7.2. Recomandri......................................................................................................
BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................

173
175
175
178
179
185
190
190
192
194
194
195
198

TABLE OF CONTENTS
INTRODUCTION................................................................................................
Abstract..................................................................................................................

9
16

PART I
BIBLIOGRAPHIC STUDY ON THE ISSUE APPROACHED
CHAPTER I
Poultry production: evolution, trends, influencing factors.............................
1.1. Livestock dinamics, production and consumption of poultry meat.................
1.2. Trends in poultry production...........................................................................
1.3. Factors influencing the production of broiler chicken meat............................
CHAPTER II
Nutrition and feed specificity of broiler........................................................................
2.1. Characteristics of digestion and feed recovery in poultry...............................
2.2. Feed requirements and standards of broiler.....................................................
2.2.1. Energy requirements.........................................................................
2.2.2. Protein requirements.........................................................................
2.2.3. Vitamins and minerals requirements.............................................
2.3. Feed used and their limitations........................................................................
2.4. Techniques and methods of feeding.................................................................
CHAPTER III
Opportunities to improve broiler feeding.......................................................................
3.1. Feed quality control.........................................................................................
3.1.1. Determination of nutritional value of feeds......................................
3.1.2. Pollution and pollution control of feeds............................................
3.2. Drinking water quality control.........................................................................
3.3. Presentation and processing technology of feed..............................................
3.4. The use of feed additives.................................................................................
CHAPTER IV
Feed additives....................................................................................................................
4.1. Definition and classification............................................................................
4.2. Additives with nutritional value.......................................................................
4.3. Additives with nutritional value pro................................................................
4.4. Additives with no nutritional value (technological)........................................
4.5. Medicinal additives..........................................................................................
PART II
PERSONAL RESEARCH
CHAPTER V
Purpose and research objectives, the organizational framework, material and

22
22
26
28
32
32
35
38
39
41
44
51
53
53
56
58
59
62
63
65
65
68
71
79
82

85

methods of work................................................................................................................
5.1. Research objectives and theme motivation..............................................
5.2. Experimental protocol......................................................................................
5.3. Organizational framework...............................................................................
5.3.1. The farm of Ion Ionescu de la Brad University of Agricultural
Sciences and Veterinary Medicine, Iasi....................................................
5.3.2. Quality control of feeds Laboratory of the Animal Husbandry
Faculty from Iasi.......................................................................................
5.3.3. Laboratory of Microbiology of Veterinary Medicine Faculty, Iasi
5.4. Materials used..................................................................................................
5.4.1. Materials used for A experience.....................................................
5.4.2. Materials used for B experience.....................................................
5.4.3. Materials used for C and D experiences.........................................
5.4.4. Machinery and instruments.............................................................
5.5. Research methods............................................................................................
5.5.1. Methods used for chemical determinations....................................
5.5.2. Methods for calculation of technical-economics indicators...........
5.5.3. Methods used for microbiological determinations.........................
5.5.4. Methods used for metabolic indicators...........................................
5.5.5. Methods of statistical calculation and analysis of variance............
CHAPTER VI
Results and discussion......................................................................................................
6.1. Results and discussion of A experience...........................................................
6.1.1. Results and discussion on the dynamics of body weight................
6.1.2. Results and discussion on the growth rate......................................
6.1.3. Results and discussion on consumption and feed conversion.....
6.1.4. Results and discussion on water consumption................................
6.1.5. Results and discussion on the health of broilers.............................
6.1.6. Results and discussion on productive and economic efficiency.....
6.1.7. Partial conclusions..........................................................................
6.2. Results and discussion of B experience...........................................................
6.2.1. Results and discussion on the dynamics of body weight................
6.2.2. Results and discussion on the growth rate......................................
6.2.3. Results and discussion on consumption and feed conversion.....
6.2.4. Results and discussion on the health of broilers.............................
6.2.5. Results and discussion on productive and economic efficiency.....
6.2.6. Partial conclusions..........................................................................
6.3. Results and discussion of C experience...........................................................
6.3.1. Results and discussion on the dynamics of body weight................
6.3.2. Results and discussion on the growth rate......................................
6.3.3. Results and discussion on consumption and feed conversion.....
6.3.4. Results and discussion on some microbiological indicators...........
6.3.5. Results and discussion on the health of broilers.............................
6.3.6. Results and discussion on productive and economic efficiency.....
6.3.7. Partial conclusions..........................................................................

85
86
87
88
89
90
91
91
95
98
103
106
106
109
111
122
123
125
125
126
128
130
135
138
139
140
141
142
145
146
152
153
155
156
157
159
161
166
171
172
173

6.4. Results and discussion of D experience...........................................................


6.4.1. Results and discussion on the dynamics of body weight................
6.4.2. Results and discussion on the growth rate......................................
6.4.3. Results and discussion on consumption and feed conversion.....
6.4.4. Results and discussion on some metabolic indicators in relation
to the performance achieved.....................................................................
6.4.5. Results and discussion on the health of broilers.............................
6.4.6. Results and discussion on productive and economic efficiency.....
6.4.7. Partial conclusions..........................................................................
CHAPTER VII
Conclusions and recommendations..................................................................................
7.1. General conclusions..........................................................................................
7.2. Recommendations.............................................................................................
BIBLIOGRAPHY...................................................................................................

175
175
178
179
185
190
190
192
196
196
197
198

Introducere
n contextul crizei economice actuale i a exploziei demografice preconizate pentru mileniul
III, majoritatea categoriilor de oameni caut produse de bun calitate la un pre ct mai sczut.
n aceste condiii creterea psrilor capt noi dimensiuni, deoarece aceast specie de animale
furnizeaz cea mai ieftin surs de protein.
La ora actual, n marea majoritate a rilor dezvoltate, consumul de carne de pasre
cunoate o linie ascendent, fapt datorat calitilor sale nutritive, costurilor reduse n
comparaie cu alte surse de protein de origine animal, dar i al gamei largi de produse
procesate din carne de pasre existente pe pia. Dei preferinele consumatorilor pentru un
anumit tip de carne de pasre difer de la o zon geografic la alta, consumurile pentru acest
produs ating cote foarte ridicate. Astfel, pentru a putea face fa unor solicitri att de mari
specialitii trebuie s ofere noi soluii.
Realizarea necesarului de hibrizi comerciali pentru carne presupune existena unor sectoare
de producie care s dispun de un management performant, n care s fie integrate staii de
incubaie capabile s pun la dispoziia cresctorilor pui de o zi de cea mai bun calitate,
fabrici de nutreuri combinate pentru realizarea unor nutreuri complete i de bun calitate
pentru a acoperi ct mai bine cerinele nutriionale ale hibrizilor i pentru a minimiza costurile
cu nutreurile i nu n ultimul rnd utilaje zootehnice corespunztoare.
Deoarece alimentaia deine proporia majoritar n cheltuielile de exploatare a puilor
pentru carne, nutriionitii au sarcina de a gsi noi modaliti de a reduce aceste costuri pentru
a crete eficiena economic n aceast ramur zootehnic. Descoperirea i folosirea unor noi
surse de hran care s nu concureze cu hrana altor specii de animale sau om, reevaluarea
proporiilor de introducere n reete a materiilor prime furajere noi sau clasice i stabilirea unor
norme de hran care s redea ct mai fidel cerinele fiziologice ale hibrizilor broiler, reprezint
unele dintre principalele prghii acionate de ctre nutriioniti, n sensul creterii eficienei
economice i productive.
Prin lucrarea de fa se urmrete evidenierea posibilitilor de mbuntire a alimentaiei
puilor broiler de gin n scopul creterii produciei, scderii costurilor cu nutreurile i, n
7

acelai timp, protejrii mediului de prejudiciile pe care le-ar putea aduce aceast activitate. n
acest sens pentru experienele n cauz au fost utilizai diferii aditivi furajeri urmrindu-se mai
muli indicatori tehnico-economici, microbiologici i metabolici, realizndu-se n final eficiena
economic.
mbuntirea alimentaiei psrilor prin folosirea unor aditivi furajeri se poate realiza, cu
rezultate bune asupra performanelor productive, folosind n special aditivii pronutriionali:
enzime cu rol n mbuntirea digestiei, probiotice cu rol n combaterea sau meninerea sub
control a unor microorganisme nedorite din tubul digestiv, prebiotice cu rol n realizarea unui
mediu prielnic microorganismelor folositoare din tubul digestiv i aditivii fitogenici cu rol
antimicrobian aditivi care nlocuiesc cu succes antibioticele dar au i rol coccidiostatic,
antifungic, antioxidant, stimulativ al sistemului imunitar etc.
Pentru finalizarea acestei teze de doctorat deosebit recunotin datorez domnului prof.
univ. dr. Ioan Mircea POP, att n calitatea sa de ndrumtor tiinific ct i de ndrumtor
moral.
Multumesc colectivului de cadre didactice i tehnicieni din departamentul de tiine
fundamentale n Zootehnie, Iai pentru sprijinul, ntelegerea i pentru ajutorul i sfaturile
competente acordate. Mulumesc personalului de la disciplina de Microbiologie i Boli
Infecioase din cadrul Facultii de Medicin Veterinar, Iai pentru ajutorul acordat n
realizarea experienelor. Mulumesc tuturor colegilor din cadrul Universitii de tiine Agricole
i Medicin Veterinar din Iai pentru sprijinul moral.
De asemenea doresc s mulumesc colaboratorilor din cadrul firmelor SC Agricola
Internaional Bacau SA, SC Nutrimold SA Iai, SC Biomin Romnia SRL i ai institutului de
cercetare IBNA Baloteti.
n mod deosebit doresc s mulumesc distinilor refereni din componena comisiei
domnului Decan prof. dr. Benone PSRIN, domnului prof. dr. Aurel ARA, domnului prof dr.
Dumitru DRGOTOIU i domnului prof dr. Paul Corneliu BOITEANU.
n mod categoric, finalizarea tezei nu ar fi fost posibil fr ajutorul i sprijinului familiei
creia i mulumesc din suflet. Dedic aceast munc fiicei i soului meu pe care, poate uneori
i-am neglijat.

Introduction
Under the conditions of the present economic crisis and of the demographic explosion
predicted within the 3rd millennium, most categories of people seek quality products at the
lowest possible price. Under these circumstances, poultry farming is gaining new dimensions,
since these species constitute the cheapest protein source.
At the moment, poultry meat consumption has reached an ascending line, due to its
nutritional qualities and decreased costs in comparison to other animal protein sources, but also
to the large variety of processed poultry meat products available on the market. Although
consumer preferences for a certain type of poultry meat do vary from one geographical zone to
another, the global consumption of these products reaches very high rates. Therefore, in order to
satisfy such high requirements, specialists must come up with new solutions.
Achieving the necessary of commercial hybrids for meat production implies the existence of
production sectors driven by efficient management, including incubation stations capable of
offering first quality one-day chickens to farmers for raising, compound feed factories for
obtaining complete and high quality feed to satisfy nutritional requirements of hybrids and to
minimize feed costs, and last, but not least, adequate animal breeding equipments.
Because feeding detains the biggest part of the exploitation costs of chickens for meat,
nutritionists have the task of finding new modalities of reducing these costs with the goal of
increasing economic efficiency in this farming branch. Discovering and using new sources of
feed that do not compete with feed for other animals or food, re-evaluating amounts of new or
classic raw materials introduced in recipes and establishing feed norms that reflect the
physiological requirements of broiler hybrids as faithfully as possible represent a few of the main
measures to be taken by nutritionists, in order to increase productive and economic efficiency.
In the present paper we focus on highlighting possibilities of improving broiler chickens
feed with the goals of increasing production, lowering feed costs, and protecting the environment
from prejudices that this activity might cause. For this task, the present experiences involved use
of various feed additives, keeping track of multiple technical, economical, biological and
metabolic indicators, thus achieving economic efficiency.
9

Improvements of bird alimentation by using feed additives can be made, with good results
on production performances, especially by using pronutritional additives: enzymes that improve
digestion, probiotics that fight or control undesired microorganisms in the digestive tract,
prebiotics that create a friendly environment for beneficial microorganisms in the digestive tract
and phytogenic additives with antimicrobial role, additives that replace antibiotics successfully
but also have a coccidiostatic, antifungal, antioxidant, immune system stimulating role etc.
For managing to finish this Physical degree successfully, I am deeply grateful to Prof. dr.
Ioan Mircea POP, my guide from a scientific as well as a moral standpoint.
I also thank the academic and technical staff from the Department of fundamental sciences
in Animal Husbandry in Iai for their support and understanding, for the competent advice and
help; I am grateful to the Microbiology and Infectious Diseases staff from the Faculty of
Veterinary Medicine of Iai for helping me in performing the experiments. Finally, I thank all my
colleagues from the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iai for their
moral support.
I would also like to thank the collaborators from SC Agricola Internaional Bacu SA, SC
Nutrimold SA Iai, SC Biomin Romnia SRl and the Baloteti research institute.
Special thanks go to the esteemed referents that have constituted the commission: Dean
Prof. dr. Benone PSRIN, Prof. dr. Aurel ARA, Prof. dr. Dumitru DRGOTOIU and Prof. dr.
Paul Corneliu BOITEANU.
Doubtlessly, the finalization of the thesis would not have been possible without the aid and
support of my family to whom I thank from all my heart. I dedicate this work to my daughter and
my husband, whom I might have sometimes neglected.

10

Rezumat
Pe plan mondial carnea de pasre a ctigat o poziie foarte important ntre alimentele de
origine animal consumate de ctre oameni datorit calitilor sale nutritive, costurilor reduse n
comparaie cu alte surse de protein de origine animal, dar i al gamei largi de produse
procesate din carne de pasre, produse foarte apreciate de omul modern.
Deoarece alimentaia deine proporia majoritar n cheltuielile de exploatare a puilor pentru
carne, nutriionitii au sarcina de a gsi noi modaliti de a reduce aceste costuri, pentru a crete
eficiena economic n aceast ramur zootehnic. Descoperirea i folosirea unor noi surse de
hran care s nu concureze cu hrana altor specii de animale sau om, reevaluarea proporiilor de
introducere n reete a materiilor prime furajere noi sau clasice i stabilirea unor norme de hran
care s redea ct mai fidel cerinele fiziologice ale hibrizilor broiler, reprezint unele dintre
principalele prghii acionate de ctre specialiti, n sensul creterii eficienei.
Pn n prezent, pentru producia de carne de pasre s-au folosit toate mijloacele pentru a se
gsi soluii optime, astfel nct: s se obin cei mai performani hibrizi; s se asigure un
microclimat care s nu necesite cerine mari de energie din partea psrilor; s se formuleze
reete astfel nct s se asigure cerinele necesare animalelor fr a exista pierderi; s se reduc
mortalitatea cu ajutorul unui sistem igienico-sanitar bine pus la punct etc. Tendinele actuale din
acest domeniu sunt axate pe calitatea produsului, urmrindu-se s se obin produse cu valoare
nutritiv-biologic ridicat, cu un coninut sczut de colesterol; mbogite cu anumite vitamine;
lipsite de micotoxine, nitrai, nitrii, metale grele i alte elemente duntoare sntii omului.
Posibilitatea mbuntirii calitii produselor animaliere prin intervenie nutriional aduce
n atenia nutriionitilor un nou termen i anume alimentele funcionale, alimente cu adaos de
compui biologici activi; care contribuie la o valorificare superioar a acestora, buna funcionare
a organismului, sntatea acestuia. Valorificarea digestiv superioar a hranei implic i
combaterea factorilor antinutritivi, precum efectul polizaharidelor neamidonoase din nutreurile
combinate destinate psrilor, acest lucru realizndu-se prin utilizarea unor preparate enzimatice
specifice. Analiznd fiziologia digestiei acestei specii se remarc deficitul de microorganisme la
nivelul tubului digestiv pentru tineret dar i viteza redus de dezvoltare a acestora n primele zile
11

de via comparativ cu intensitatea de cretere. De aici motivul pentru care aditivii cu aciune
direct asupra microflorei tubului digestiv (prebiotice, probiotice, aditivi fitogenici) ar trebui
utilizai pe scar larg, de regul, puii broiler de gin fiind sacrificai pn la vrsta de ase
sptmni.
Psrile manifest cerine ridicate n energie i proteine; n acelai timp, ele au nevoie de un
bun echilibru energo-proteic, de un coninut corespunztor n aminoacizi eseniali, dar i de o
alimentaie mineral i vitaminic adecvat. Puii broiler, de regul, sunt hrnii cu nutreuri
combinate complete care sunt realizate astfel nct s acopere toate cerinele nutriionale ale
acestora, furajarea se face la discreie (ad libidum) urmrindu-se, n acest caz, obinerea unor
performane de producie ct mai ridicate, n acord cu potenialul genetic (Pop i colab., 2006).
mbuntirea alimentaiei puilor broiler de gin se poate face prin diferite ci unele dintre
acestea ar putea fi: mbuntirea calitii nutreurilor, mbuntirea calitii apei de but sau
utilizarea unor aditivi furajeri. Calitatea nutreurilor tinde s includ patru forme bine definite de
manifestare a ansamblului de nsuiri ce definesc acest termen i concept precum: calitatea
materiilor prime furajere (compoziia chimic i digestibilitatea), calitatea nutreurilor ca
ingrediente pe fluxul tehnologic de preparare sau de fabricaie (respectarea parametrilor),
calitatea produselor finite (dimensiunea granulelor), calitatea tehnologiilor de alimentaie. Apa
este un element esenial i pentru creterea puilor de carne, orice reducere a aportului de ap sau
creteri ale pierderilor de ap pot avea un efect negativ asupra vieii i performanelor productive
ale puilor, de aceea este foarte important monitorizarea apei astfel nct s se acioneze imediat
n caz de contaminare cu orice element nedorit. n alimentaia psrilor aditivii furajeri sunt
utilizai de cteva decenii iar eficiena acestora a fost verificat att prin performanele obinute
ct i prin eficiena economic de care au dat dovad. Acum, utilizarea acestora se ndreapt
ctre produse ct mai naturale, din aceast privin civa aditivi au fost eliminai de pe pia
chiar dac eficiena economic a acestora este considerabil (Castro, 2005).
Din noua generaie de aditivi utilizai n alimentaia psrilor fac parte promotorii de
cretere i anume extractele i uleiurile eseniale ale plantelor medicinale i aromatice. Totui
utilizarea acestor plante pe scar larg este mpiedicat fiindc un singur component activ poate
conine numeroase componente bioactive, respectiv coninutul n substane active depinde de
muli factori cunoscui i necunoscui, de aceea pot varia n limite foarte largi (Czirjak, 2009). Pe
lng acest tip de aditivi pentru mbuntirea alimentaiei puilor de gin pentru carne mai pot fi
utilizai aditivi ce pot nlocui enzimele care lipsesc acestei specii, astfel, pentru o utilizare mai
bun a fosforului se pot administra fitaze, lipaze pentru grsimi etc. O alt categorie de aditivi
care pot fi utilizai sunt inactivatorii sau inhibitorii de micotoxine avnd n vedere c
12

micotoxinele din nutreuri produc la animale tulburri cu manifestri diverse, de la reducerea


consumului i a bioconversiei hranei la mbolnviri de gravitate variabil, pn la moarte,
simptomatologia fiind mai mult sau mai puin caracteristic (Dancea, 2005).
Pentru realizarea experienelor au fost crescute trei serii de pui de-a lungul a doi ani de zile,
cercetrile fiind organizate n patru experiene diferite i anume: experiena A, experiena B,
experiena C i experiena D. Cercetrile s-au desfurat n cadrul Universitii de tiine
Agricole i Medicin Veterinar Ion Ionescu de la Brad, seriile de pui fiind crescute n hala de
cretere a Biobazei instituiei, majoritatea analizelor efectuate relizndu-se n laboratoarele de
specialitate ale universitii.
Din gama variat de substane sau compui ce pot fi folosii n alimentaia psrilor cu
potenial efect pozitiv asupra strii de sntate, performanelor productive i rezultatelor
economice, pentru cercetrile realizate, au fost selectate: ap neutr (anolit neutru ANK cu pH
6,5 i clor activ 400 700 mg/l) administrat n apa de but a puilor de gin luai n studiu, un
compus pe baz de acid butiric (65%) sub form de pudr administrat n hrana animalelor, un
compus pe baz de probiotice combinate cu prebiotice - Enterococcus faecium i inulina,
extracte din plante - cicoarea, oregano, anason, alge de mare, armurariu i uleiuri eseniale timol, calvacrol, anetol, limone precum i o combinaie de acizi organici i anorganici - acid
formic, acid propionic, acid lactic, acid citric i acid sorbic.
n cazul experienei A au fost luai n studiu un numr de 120 de pui broiler de gin,
hibridul Ross 308, repartizai n trei loturi experimentale: Ac, A1 i A2. Cercetrile efectuate
urmrind studiul posibilitilor de utilizare a apei electrolizate n alimentaia puilor broiler de
gin n condiii variate de coninut n ioni de Cl a apei de but. n urma analizelor efectuate s-a
observat:
Obinerea unor greuti corporale, la sfritul experienei, cu 2 pn la 4 % mai mari pentru
loturile experimentale fa de lotul de control;
Indicele de consum al hranei a fost ncadrat ntre 1,81 kg n.c./kg spor pentru lotul de control i
1,77 kg n.c./kg spor pentru lotul A1 la vrsta de 35 de zile (vrsta la care au fost sacrificai);
Consumul de ap mai ridicat cu aproximativ 3% pentru loturile experimentale fa de lotul de
control;
Dup calcularea eficienei economice s-a demonstrat eficiena utilizrii aditivului n apa puilor
broiler de gin.
n cazul experienei B au fost luai n studiu un numr de 75 de pui broiler de gin,
hibridul Ross 308, repartizai n trei loturi experimentale: Bc, B1 i B2. Cercetrile efectuate
urmrind studiul posibilitilor de utilizare a unui aditiv pe baz de acid butiric, 65%, Baby C4 n

13

alimentaia puilor broiler de gin n concentraii variate administrate n nutreul combinat. n


urma analizelor efectuate s-a observat:
Obinerea unor greuti corporale, la sfritul experienei, cu 6 pn la 8 % mai mari pentru
loturile experimentale fa de lotul de control;
Indicele de consum al hranei obinut a fost ntre 1,81 kg n.c./kg spor pentru lotul de control i
1,67 kg n.c./kg spor pentru lotul experimental doi la vrsta de 38 de zile (vrsta la care au fost
sacrificai);
Dup calcularea eficienei economice s-a demonstrat ca fiind cea mai eficient utilizarea unei
doze de 3 pentru primele 7 zile de via n hrana puilor broiler de gin.
n cazul experienei C au fost luai n studiu un numr de 200 de pui broiler de gin,
hibridul Cobb 500, repartizai n patru loturi experimentale: Cc, C1, C2 i C3. Cercetrile
efectuate urmrind studiul posibilitilor de utilizare unor aditivi n alimentaia puilor broiler de
gin, i anume: un aditiv pe baz de acizi organici i anorganici denumit comercial Biotronic,
un aditiv pro/prebiotic cu extracte din alge marine denumit comercial Imbo i un aditiv pe baz
de extracte din plante cu denumirea comercial Pep. n urma analizelor efectuate s-a observat:
Obinerea unor greuti corporale, la sfritul experienei, aproximativ egale pentru loturile
experimentale fa de lotul de control, respectiv 2200 g;
Indicele de consum obinut a fost ntre 1,92 kg n.c./kg spor pentru lotul de control i 1,85 kg
n.c./kg spor pentru lotul experimental doi la vrsta de 42 de zile (vrsta la care au fost
sacrificai);
Utilizarea prebioticelor i a compusului pe baz de extracte de plante a condus la diminuarea
numrului de bacterii patogene precum Eschericia coli, Salmonella sau Campylobacter din
coninutul cecal al puilor luai n studiu;
Din punct de vedere al eficienei economice s-a demonstrate c n urma utilizrii aditivului
pre/probiotic s-au obinut rezultatele cele mai bune, urmat de cel pe baz de extracte din plante,
ultimul, cu rezultate situate sub cele obinute pentru lotul de control, fiind aditivul pe baz de
acizi i sruri ale acestora.
n cazul experienei D au fost luai n studiu un numr de 150 de pui broiler de gin,
hibridul Cobb 500, repartizai n trei loturi experimentale: Dc, D1, i D2. Cercetrile efectuate
urmrind studiul posibilitilor de utilizare unor aditivi furajeri n alimentaia puilor broiler de
gin, i anume: un aditiv nespecific pe baz de extract uscat din seminele de Silybum
marianum, silimarin i un aditiv complex pe baz de extracte din plante HepaProtect (substana
activ Silimarina). n urma analizelor efectuate s-a observat:
Obinerea unor greuti corporale, la sfritul experienei, aproximativ egale pentru loturile
experimentale fa de lotul de control, 2200 g;

14

Indicele de consum obinut a fost ncadrat ntre 1,92 kg n.c./kg spor pentru lotul de control i
1,82 kg n.c./kg spor pentru lotul experimental doi la vrsta de 42 de zile (vrsta la care au fost
sacrificai);
Procentul de mortalitate mai redus la loturile experimentale cu 4 puncte procentuale comparativ
cu cel nregistrat la lotul de control;
Dup calcularea eficienei economice s-a demonstrat eficiena utilizrii aditivilor n hrana puilor
broiler de gin, aditivul cu eficiena cea mai ridicat fiind produsul cu numele commercial de
HepaProtect.
Din rezultatele experienelor efectuate s-a dovedit eficiena utilizrii aditivilor n alimentaia
puilor broiler de gin prin reducerea indicelui de consum, creterea greutii corporale i
scderea mortalitii i nu n ultimul rnd prin mbuntirea bunstrii acestora.

15

Abstract
Poultry meat has gained a worldwide status of great importance amongst products of animal
origin consumed by people due to its nutritive qualities, lower costs in comparison to other
protein sources of animal origin, but also due to the large variety of processed poultry meat
products, highly appreciated by today consumers.
Since feeding amounts to the largest part of the exploitation costs of broiler chickens,
nutritionists have the task of finding new modalities of reducing these costs with the goal of
increasing economic efficiency in this animal husbandry branch. Discovering and using new
sources of feed that do not compete with feed for other animals or food, re-evaluating amounts of
new or classic raw materials introduced in recipes and establishing feed norms that reflect the
physiological requirements of broiler hybrids as faithfully as possible represent a few of the main
levers to be pulled by nutritionists, in order to increase productive and economic efficiency.
Until this moment, poultry meat production has been stimulated by all means in order to find
optimal solutions for: obtaining improved hybrids, ensuring a microclimate without great energy
requirements from poultry, making recipes that cover requirements of animals without causing
casualties, reducing mortality with a well conceived hygienico-sanitary system etc. Present
tendencies in this field focus on product quality, striving for obtaining products with high
nutritive and biological value, with low cholesterol amounts, enriched with vitamins, and lacking
mycotoxins, nitrates, nitrites, heavy metals and other elements with negative impact on human
health.
The possibility of improving the quality of animal products through nutritional intervention
attracts the nutritionists attention towards a new concept, namely functional aliments, aliments
with added active biological compounds, which contribute to a superior capitalization upon
these, organism health and functioning. Superior digestive capitalization upon feed also implies
combating antinutritional factors, such as the effect of non-starch polysaccharides from poultry
feed, realizing this through use of specific enzymatic products. Analyzing the physiology of this
species digestive tract we notice the microorganisms deficit in the young digestive tract but also
the low development speed of these during first days of life compared to growth intensity. This is
16

the reason for which additives with direct action on digestive tract microflora (probiotics,
prebiotics, phytogenic additives) should be used at large scale, broiler chickens being usually
slaughtered most lately at the age of six weeks.
Poultry manifests high energy and protein requirements; at the same time, they need a good
energo-proteic balance, an adequate content in essential amino-acids, and adequate mineral and
vitamin feeding. Broiler are usually fed complete compound feed conceived in order to cover all
nutritional requirements, feeding is done ad libidum, focusing, in this case, on obtaining highest
possible production performances, according to the genetic potential (Pop et al., 2006).
Feed Improvement of broiler can be made by various means: some of these are: improving
feed quality, improving drinking water quality or improving feed additives. Feed quality tends to
include four typically forms that define this term and concept, those being: raw material quality
(chemical composition and digestibility), quality of feed as ingredients within the technological
flow of preparation or fabrication (respecting the parameters), quality of finite products (granule
dimension), quality of feeding technologies. Water is an essential element in broiler chickens
breeding, any decrease of water amount or increase of water losses may have significant effect
on the chickens life and productive performances, thus rendering water tracking very important,
so that measures can be taken in case of contamination of water with any undesired element.
Additives have been used for a few decades in poultry feed and their efficiency has been proven
through achieved performances and also through their economic efficiency. At this moment, their
use is directed towards products as natural as possible, from this standpoint a few additives have
been eliminated from the market despite their considerable economic efficiency (Castro, 2005).
In the new generation of additives used in poultry feed are included growth promoters and
especially extracts and essential oils of medicinal and aromatic plants. Still, large scale use of
these plants is discouraged because a single active component can contain many bioactive
components, and the active substance content depends on many known and unknown factors, so
they may vary between very loose limits (Czirjak, 2009). Aside from this type of additives for
improving broiler chickens feed, additives that replace enzymes necessary to this species may be
used, thus phytases can be used for better phosphor use, lypases for fats etc. Another category of
additives that can be used consist of inactivators or mycotoxin inhibitors, considering that
mycotoxins from feed produce derangements with various manifestations, ranging from
reduction of consumption or feed bioconversion to diseases of varying gravity and death,
symptoms being more or less characteristic (Dancea, 2005).
In order to carry out the experiments three series of chickens were raised during a time span
of 2 years, researches being organized in four different experiences: experience A, experience B,
17

experience C and experience D. Researches were performed within the University of


Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Ion Ionescu de la Brad, chickens being raised
in the raising hall from the Institutions biobase and the analyses (most of them) were performed
in its specialty laboratories.
From the large variety of substances and compounds that could be used in poultry feed and
are considered to have positive effects on the health state, production performances and
economic results, the following were selected for the researches: neutral water (ANK neutral
anolyte with 6,5 pH and active chlorine 400-700 mg/L) administered in the drinking water of
studied chickens, a butyric acid based compound (55%) in powder form administered in animal
feed, a probiotics and prebiotics based product Enterococcus faecium and inuline, plant
extracts chicory, oregano, anise, seaweed, milk thistle and essential oils tymol, calvacrol,
anethole, limone and a combination of organic and anorganic acids formic acid, propionic acid,
lactic acid, citric acid and sorbic acid.
For A experience has been studied a total of 120 broilers, Ross 308 hybrid, divided into
three experimental groups: Ac, A1, A2. Research aimed at studying the possibilities of use of
water electrolysis in broiler chicken diets in various conditions chloride ions content of drinking
water. After the analyses the following facts were noticed:
Body weights were 2% to 4% greater in the experimental groups than in the control
group;
Feed consumption index was framed between 1, 82 kg n.c./kg growth rate for the control
lot and 1, 77 kg. n.c./kg growth rate for the first experimental group at the age of 35 days
(age for slaughtering);
Water consumption increased with approximately 3% at experimental groups in
comparison to the control group;
After calculating economic efficiency, the efficiency of additive use in the drinking water
of broiler chickens was proven.
For B experience has been studied a total of 75 broilers, Ross 308 hybrid, divided into three
experimental groups: Bc, B1, B2. Research aimed at studying the possibilities of use of an
additive based on butyric acid, 65%, Baby C4, in fed of broilers in various concentrations
administered in combined feed. The following observations resulted from the analysis:
Increased body weights at the end of the experiment, up to 6% - 8% greater for
experimental groups than for the control group.
Food consumption index ranged between 1,81 kg n.c./kg growth rate for the control
group and 1,67 kg n.c./kg growth rate for the second experimental group at the age of 38
days (age at the moment of slaughtering).

18

Calculation of economic efficiency proved the use of a 3 dose in broiler chicken feed
during the first seven days of life to be the most efficient.
For C experience has been studied a total of 200 broilers, Cobb 500 hybrid, divided into
four experimental groups: Cc, C1, C2 and C3. Research aimed at studying possibilities to use
some feed additives in broilers feeding, namely an additive based on organic and anorganic acids
with trade name Biotronic, an symbiotic additive Imbo and an additive based on plant extract
named Pep. The following observations resulted from the analysis:
Body weights in the experimental group that were equal or slightly reduced than in the
control group
Consumption index ranged between 1,92 kg n.c./kg growth rate for the control group
and 1,85 kg n.c./kg growth rate for the second experimental group at the age of 42 days
(age at the moment of slaughtering).
Use of prebiotics and the plant extract based product leaded to decrease of pathogenic
bacteria such as Campylobacter spp., Escherichia coli and Salmonella in the caeci of
studied chickens.
Calculation of economic efficiency concluded the efficiency of additives, greatest
efficiency proven by the pro/prebiotic, followed by the plant extract additive, and the
least valuable, placed below the control group, was the additive based on organic and
organic acids and their salts.
For D experience has been studied a total of 150 broilers, Cobb 500 hybrid, divided into
three experimental groups: Dc, D1, D2. Research aimed at studying possibilities of use feed
additives named Silymarin based on dry extract of Silybum marianum seeds and an complex
additive based on plant extract HepaProtect (the active ingredient silymarin). The following
observations concluded the analyses:
Body weights were slightly decreased in the experimental group, as compared to the
control group.
Consumption index ranged between 1,92 kg n.c./kg growth rate for the control group
and 1,82 kg n.c./kg growth rate for the second experimental group at the age of 42 days
(age at the moment of slaughtering)
Mortality percentage was 4% lower at the experimental group than at the control group.
Calculation of economic efficiency proved the efficiency of using the additives in broiler
chicken feed, the most efficient additive represented by HepaProtect.

19

Results of performed experiences proved the efficiency of additives used in broilers diet by
reducing the index consumption, weight gain and reduced mortality, not least by improving their
welfare.

20

PARTEA I
STUDIU BIBLIOGRAFIC
ASUPRA PROBLEMATICII ABORDATE

1st PART
BIBLIOGRAPHIC STUDY
ON THE ISSUE APPROACHED

21

CAPITOLUL I
PRODUCIA DE CARNE DE PASRE: EVOLUIE, TENDINE,
FACTORI DE INFLUEN
CHAPTER I
PRODUCTION OF POULTRY MEAT: EVOLUTION, TRENDS,
INFLUENCING FACTORS
1.1. Dinamica efectivelor, a produciei i a consumului de carne de pasre
n ultimii ani, pe plan mondial s-a remarcat o cretere semnificativ a efectivelor de pui de
carne, acestea atingnd valori de circa dou ori mai mari n anul 2009 fa de anul 1990. Aceast
evoluie att de rapid s-a realizat datorit exploziei demografice i ale standardelor de via
ridicate, standarde care pun probleme att cresctorilor de pui ct i consumatorilor n ceea ce
privete asigurarea unei alimentaii normale i sntoase.
Totui, piaa crnii de pasre a fost grav afectat de descoperirea focarului de Grip aviar
(AI), n anul 1997 n Asia, ntreaga omenire alarmndu-se la gndul unei pandemii. Gripa aviar,
o boal viral foarte grav, a atins cote maxime n 2005, cnd, prin migrarea psrilor slbatice,
virusul a fost rspndit din Asia n Europa, Africa i mai apoi n Orientul mijlociu, ajungnd
chiar n Romnia. De aceea, n prezent se acord o mare atenie politicilor de protejare a sntii
i bunstrii animalelor i se aloc fonduri guvernamentale semnificative pentru controlul ct
mai bun i eradicarea acestor tipuri de boli.
ncepnd cu 1 ianuarie 2007, Romnia, odat cu intrarea n UE, a intrat i n Spaiul
Economic European (SEE) semnnd un acord care a pus bazele unei piee unice guvernate cu
aceleai reguli de baz ce au ca scop s permit mrfurilor, serviciilor, capitalului i persoanelor
s circule liber, ntr-un mediu deschis i competitiv. Astfel, pentru creterea puilor broiler n
sistem intensiv trebuie respectate normele minime de protecie i bunstare a puilor destinai
produciei de carne stabilite prin Directiva 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007.
22

n UE datorit situaiei financiare mondiale precare, ncepnd din anul 2009 s-a constatat o
scdere a consumului de carne, dar, preul relativ sczut al crnii de pasre a fcut ca aceasta s
nlocuiasc o parte din carnea roie de pe pia; astfel efectivele de pui de carne au fost n
cretere lent n anii 2009 2010. Datorit creterii preului cerealelor la mijlocul anului 2010
pentru anul 2011 preconizndu-se o stagnare a produciei din acest sector sau chiar o scdere a
acesteia cu 1 procent. n pofida acestei situaii producia de carne de broiler de gin n Romnia
a crescut n anul 2009 cu 8 procente urmnd acelai trend ascendent pentru anii 2010 i 2011 dar
la un nivel mai sczut datorit suspendrii n anul 2010 a subveniilor acordate de Ministerul
agriculturii acestui sector (Audran i colab., 2008, 2009, 2010).
Din analiza dinamicii efectivelor de pui de carne se remarc, la nivelul anului 2009, c din
circa 18,6 mld. Capete, totalul mondial ara care deinea efectivul cel mai mare a fost China cu
4,7 mld. capete. n Europa, principalele ri cresctoare de pui de carne sunt Frana, cu 176 mil.
capete, Marea Britanie, cu 170 mil. capete i Spania, cu un efectiv de 138 mil. capete (tabelul
1.1.).
Tabelul/Table 1.1.
Dinamica efectivelor de pui de carne n principalele ri cresctoare i Romnia n
perioada 1961-2009 (mii capete) (FAO, decembrie 2010)
Livestock dynamics of broiler in major breeder countries and Romania during 1961 2009
(thousand of heads) (FAO, December 2010)
ara/Anul
Total mondial,
din care:
Africa
Nigeria
America
Brazilia
Canada
Mexic
Statele Unite
ale Americii
Asia
China
India
Indonezia
Rusia
Europa
Frana
Marea
Britanie
Romnia
Spania
Oceania
Australia

2009
18.554.76
5
1.470.773
5.082.495
1.205.000
506.000

2004
16.460.95
3
1.349.636
143.500
4.573.886
944.298
160.000
432.084

2000
14.468.98
9
1.201.085
113.200
4.185.199
842.741
158.000
350.000

1990
10.632.87
0
907.901
126.090
2.760.225
546.235
111.000
234.055

1980

1970

1961

7.215.807

5.208.632

3.883.539

556.265
79.760
2.165.282
441.321
93.511
178.134

395.270
52.440
1.563.844
200.000
94.995
140.300

274.201
37.360
1.165.727
132.274
69.962
62.613

1.985.000

1.860.000

1.332.000

1.053.000

920.900

751.000

9.872.924
4.702.278
613.000
1.341.784
366.282
2.008.583
176.000

8.545.810
4.210.043
480.000
1.149.374
328.338
1.882.506
197.168

7.162.522
3.619.385
374.000
859.497
339.000
1.811.562
232.970

4.428.510
2.083.061
268.000
571.163
2.459.532
194.166

2.238.301
921.146
186.800
149.250
2.197.968
176.290

1.570.179
640.630
127.000
63.358
1.644.321
164.756

1.088.213
540.850
107.600
60.000
1.329.142
167.000

170.000

165.931

154.504

124.636

116.000

137.443

108.646

84.373
138.000
119.990
95.409

76.616
129.000
109.114
77.673

69.143
128.000
108.621
84.928

113.968
109.000
76.702
59.956

87.517
107.000
57.988
46.749

46.172
45.196
35.015
27.000

38.000
34.210
26.254
19.890

Romnia a nregistrat o cretere semnificativ a efectivelor de pui de carne n perioada


1960 - 1989 (tabelul 1.1.). Dup evenimentele din iarna anului 1989 a urmat un declin vizibil i o
23

perioad lung de timp cu fluctuaii economice care a durat pn n anul 2000, cnd, s-a restabilit
linia ascendent. Din pcate, din cauza ritmului lent de cretere al efectivul total de pui de carne
n Romnia, n anul 2009 acesta era doar de 84.373.000 capete, cu o ptrime mai mic fa de cel
existent n anul 1990, ns n ceea ce privete producia de carne, aceasta s-a triplat fapt datorat
creterilor de productivitate, precum i investiiilor n noile tehnologii. Datorit potenialului
agricol ridicat al rii, sectorul zootehnic are n prezent ca obiective prioritare creterea
efectivelor de animale, mbuntirea calitii materialului genetic, precum i mbuntirea
calitii produciilor animaliere cu impact pentru consumul intern i disponibilizri pentru export.
Pentru anii care vor urma se preconizeaz creteri semnificative n ce privete producia de carne
de pasre pe plan naional n prezent, Romnia ocupnd locul 10 ntre rile Uniunii Europene
(tabelul 1.2.).
Tabelul/Table 1.2.
Predicia produciei de carne de gin n viu, Romnia perioada 2010 2013 (Van, 2009)
Prediction of chicken meat live production, Romania the period 2010 2013 (Van, 2009)
Anul
2010
2011
2012
2013

Prevederi program pentru


carnea de gin (mii tone)
424,00
466,00
505,00
528,60

Creteri anuale
(mii tone)
40,00
42,00
39,00
23,60

Creteri anuale
% fa de anul precedent
114,20
112,30
111,10
105,70

Producia global de carne de pui n anul 2009 a fost de circa 79,5 mil. tone de carne
fcndu-se remarcate n poziii de top SUA cu o producie de 16.334.315 de tone, China cu
11.444.950 de tone i Brazilia cu 9.939.791 de tone. n Europa s-au evideniat ca ri mari
productoare de carne de pui Marea Britanie cu o producie de 1.463.000 de tone, Spania cu
1.179.466 de tone i Polonia cu 1.059.783 de tone de carne. Romnia producea, n acelai an
2009, o cantitate de 371.383 de tone de carne de pui broiler de gin (FAO, 2011).
Astfel, datorit produciei sczute, cota de pia ocupat de importuri pentru Romnia n ce
privete carnea de pui a fost de 47% n 2006, ceea ce a depit cota de alarm considerat de
maximum 10% n rile UE. Cele mai mari importuri proveneau din SUA (58% din total) i
Brazilia (25,4% din total).
Odat cu aderarea Romniei au fost reduse importurile din exteriorul UE deoarece carnea
din aceste ri nu este produs n condiii tehnologice aliniate cerinelor Uniunii Europene, fapt
ce a determinat creterea importurilor din Spania, Frana i Marea Britanie. Astfel, importurile de
carne de pasre pentru ara noastr au ajuns n anul 2008 la o proporie de 32 % fa de 47 % n
anul 2006, principalele ri exportatoare de carne de pasre pentru Romnia fiind: Olanda,
Brazilia, Ungaria, Belgia, Germania i Austria (Cofas, 2009).
24

Pe plan mondial carnea de pasre a ctigat o poziie foarte important ntre alimentele de
origine animal consumate de ctre oameni datorit calitilor sale nutritive, costurilor reduse n
comparaie cu alte surse de protein de origine animal, dar i al gamei largi de produse
procesate din carne de pasre, produse foarte apreciate de omul modern. Astfel, datorit acestor
elemente, consumul de carne de pasre pe plan mondial, pe an i pe cap de locuitor este n
continu cretere, o cretere lent dar vizibil (tabelul 1.3.).
Tabelul/Table 1.3.
Consumul de carne n diferite regiuni de pe glob (Kg/cap/an) (FAO, decembrie 2010)
Consumption of meat in different regions of the world (Kg/head/year) (FAO, December 2010)
Regiunea/Anul
Consum mondial
Africa
America
Asia
Europa
Oceania
China
Emiratele arabe unite
India
Israel
Mongolia
Romnia
Rusia
Statele Unite ale Americii
Ungaria

Consumul
de carne
Total
Pasre
Total
Pasre
Total
Pasre
Total
Pasre
Total
Pasre
Total
Pasre
Total
Pasre
Total
Pasre
Total
Pasre
Total
Pasre
Total
Pasre
Total
Pasre
Total
Pasre
Total
Pasre
Total
Pasre

1990

1995

2000

2002

2004

2007

33,53
7,63
14,16
3,25
69,06
21,84
16,84
3,31
79,74
14,62
104,91
21,84
26,20
3,36
76,34
37,29
4,08
0,38
56,41
38,85
105,34
0,11
73,76
17,37
112,55
39,38
100,95
22,78

35,59
9,38
13,84
3,42
76,69
27,26
22,67
5,25
71,37
14,95
103,05
24,83
39,42
7,33
86,82
42,50
3,83
0,39
66,25
45,85
92,38
0,06
54,70
13,53
53,08
11,56
116,92
43,13
80,32
23,69

37,90
10,93
14,55
4,00
82,20
31,60
26,02
6,59
70,46
16,01
101,47
30,19
49,58
10,46
69,59
41,79
3,54
0,44
84,28
57,52
101,02
0,05
47,97
12,99
39,88
9,83
120,24
46,83
87,14
34,11

38,44
11,48
14,59
4,26
82,86
32,84
26,43
6,69
73,54
18,63
102,25
32,33
50,13
10,10
79,93
44,45
3,49
0,47
97,62
69,21
73,81
0,14
55,06
19,43
50,11
15,94
122,76
48,68
92,59
37,15

38,92
11,87
14,97
4,39
84,00
34,75
27,19
6,86
73,29
19,05
101,25
33,30
51,94
10,29
70,43
44,72
3,45
0,50
99,23
69,91
76,12
0,18
54,35
19,23
50,17
15,77
124,05
51,11
87,50
34,04

40,09
12,62
15,51
4,53
85,39
35,28
28,34
7,80
76,97
20,31
115,34
37,21
53,45
11,84
85,14
60,90
3,26
0,57
98,89
67,80
68,36
0,54
63,22
19,49
60,88
22,30
122,79
50,69
80,17
27,56

Carnea de pasre ocup un loc important n alimentaia omului datorit calitilor sale. n
comparaie cu celelalte animale domestice productoare de carne, pasrea prezint avantajul de a
furniza, datorit greutii sale corporale reduse, carne mereu proaspt. n plus, carnea produs
de psri are relativ mai puin esut conjunctiv dect cea produs de celelalte specii de animale,
este mai gustoas i n unele cazuri este considerat o delicates (carnea de bibilic, carnea de

25

fazan). n afar de acestea, carnea de pasre se dovedete a fi superioar i prin compoziia ei


chimic comparativ cu cea produs de alte animale (Bran, 2009).
Unul dintre cei mai mari consumatori de carne de pasre este poporul israelian, care n 2007
a ajuns s consume 68 kg/cap/an; n aceast ierarhie urmeaz populaia din Emiratele Arabe
Unite cu 61 kg/cap/an i poporul american cu 51 kg/cap/an. La polul opus se afla Mongolia i
India, ri care prezint un consum de sub un kg de carne de pasre pe cap de locuitor pe an. ara
care mpreun cu SUA dein 35% din producia de carne de pasre, China, nu prezint un
consum ridicat de carne, ci chiar unul modest de 12 kg/cap locuitor/an n anul 2007, consum
situat sub media mondial de 13 kg/cap/an. n Europa se evideniaz ca mari consumatoare de
carne de pasre, ri precum Cipru cu un consum mediu de 37 kg/cap/an, Ungaria cu
28 kg/cap/an i Marea Britanie cu 25 kg/cap/an.
n Romnia consumul de carne de pasre a atins valoarea de 20 kg/cap/an n anul 2007,
valoare superioar consumului mediu mondial, dar destul de mic n comparaie cu potenialul
zootehnic al acestei ri.

1.2. Tendine n producia de carne de pasre


Pentru creterea psrilor pot fi practicate tehnologii de ntreinere foarte variate mai ales
prin gradul n care realizeaz satisfacerea cerinelor psrilor fa de condiiile de ntreinere i
prin msura n care corespund cerinelor de ordin economic. Numeroasele tehnologii de
ntreinere a psrilor n perioada de cretere sau exploatare pot fi grupate n trei sisteme:
sistemul extensiv, sistemul semi-intensiv, sistemul intensiv industrial.
n general, se consider c sistemul de ntreinere este cu att mai intensiv cu ct acoperind
mai complet i mai economic cerinele psrilor, permite realizarea pe unitatea de suprafa n
adpost de producii mai mari, cu volum mai redus de munc i cu un cost redus. Cresctorii din
ara noastr practic toate tipurile de sisteme de cretere, ncepnd de la complexe mari, integrate
cu producii de peste 10 mii de tone pe an; medii, cu producii de carne ntre 5 i 10 mii de tone
pe an; ferme mici cu producii de carne de pn n 5 mii de tone pe an i pn la ranul de rnd
care nu poate fi dezobinuit att de uor de tradiia strveche de a avea un pui pe lng cas.
Pn la sfritul celui de al II-lea rzboi mondial, producia de carne de pasre s-a realizat n
sisteme extensive de cretere. n prezent, sistemele extensive de cretere a puilor pentru carne au
o pondere din ce n ce mai mic n structura produciei de carne de pasre din totalitatea
sistemelor de cretere, acestea fiind nlocuite de sistemele industriale de exploatare, care folosesc
exclusiv hibrizi de mare performan. Avantajul folosirii hibrizilor devine considerabil dac
26

schema de ncruciare permite s se foloseasc pe lng heterozisul propriu, manifestat de


hibrizii n exploatare la caracterele de producie i heterozisul matern i patern pe care prinii lar putea manifesta la caracterele de reproducie (Vacaru i colab., 2007).
Puii broiler au fost selecionai pentru creterea rapid i pentru conversia eficient a hranei.
Astfel, n anul 1950 era nevoie de 103 zile pentru ca un pui broiler s ating o greutate de
1,8 kilograme, ns pn n anul 2005, acest interval de timp s-a scurtat simitor ajungnd la doar
34 de zile (tabelul 1.4.).
Tabelul/Table 1.4.
Evoluia greutii i a indicelui de consum la puii de carne
(valori medii, n rile UE) (Pop i colab., 2006)
Evolution of weight and consumption index in broilers
(average in EU countries) (Pop et al., 2006)
Anul
1950
1960
1970
1980
1990
1998
2005

Greutatea medie la
sacrificare kg
1,0
1,2
1,6
1,7
1,8
1,9
2,2

Nr. de zile pentru a


ajunge la 1,8 kg
103
80
70
55
45
40
34

Indice de consum
(kg hran/kg spor)
3,9
3,7
2,8
2,5
2,2
2,0
1,7

n ara noastr, ct i n alte ri care au o avicultur avansat, cea mai nsemnat cantitate de
carne de pasre se obine pe seama creterii hibrizilor comerciali de gina, curc, ra i gsc,
specializai n aceasta direcie. n producerea de carne de pasre prezint interes i alte specii de
pasri domestice, aa cum sunt: bibilicile, fazanii, prepeliele, porumbeii i mai recent struii.
Rasele de carne folosite pentru producerea hibrizilor comerciali de gin pentru carne cu
cele mai bune rezultate pe plan mondial i naional sunt: Plymouth-Rock, Cornish, Sussex,
Rhode-Island i New-Hampshire. Hibrizii obinui din ncruciarea acestor rase avnd denumiri
variate precum: Robro, Cobb, Ross, Lohmann Meat, Arbor Acres, etc.
Performanele actuale precum: viteza de cretere, conversia eficient a hranei, tehnicile i
sistemele de cretere, permit omului modern s obin producii de carne mai mari pe m 2, fa de
anul 1960, cu toate acestea i numrul efectivelor crete direct proporional cu dezvoltarea
demografic, datorit cererrii mari pentru acest tip de carne pe pia. Pasrea are o mare putere
de adaptabilitate la diferite sisteme de ntreinere putnd suporta densiti de cretere de pn la
20-25 cap/m2, ceea ce determin obinerea unei cantiti mari de carne de broiler de peste
200 kg/m2/an. Aceast cantitate se obine ntr-un timp scurt ca urmare a duratei ciclului de
producie care este cu mult mai redus dect la celelalte specii. Totui, densitile foarte mari n
halele de cretere a puilor de carne nu mai sunt tolerate de noile legislaii europene stabilite prin
27

Directiva 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007, deoarece nu sunt respectate normele
minime de protecie i bunstare a puilor destinai produciei de carne.
Pn n prezent, pentru producia de carne de pasre s-au folosit toate mijloacele pentru a se
gsi soluii optime, astfel nct: s se obin cei mai performani hibrizi, s se asigure un
microclimat care s nu necesite cerine mari de energie din partea psrilor, s se formuleze
reete astfel nct s se asigure cerinele necesare animalelor fr a exista pierderi, s se reduc
mortalitatea cu ajutorul unui sistem igienico-sanitar bine pus la punct etc. Tendinele actuale din
acest domeniu sunt axate pe calitatea produsului, n acest fel urmrindu-se s se obin produse
cu valoare nutritiv-biologic ridicat, cu un coninut sczut de colesterol, mbogite cu anumite
vitamine, lipsite de micotoxine, nitrai, nitrii, metale grele i alte elemente duntoare sntii
omului. Valoarea nutritiv-biologic a crnii de pasre este dat, n primul rnd, de calitatea
proteinei i, respectiv coninutul n aminoacizi, n special cei eseniali i proporia dintre acetia.
Totodat, aceast carne are i un coeficient ridicat de utilizare digestiv a substanelor nutritive,
care pentru proteine poate ajunge pn la 96-98% (Banu i colab., 2003).
Carnea de pasre, n special cea provenit de la gin i curc, se prepar repede, uor i are
numeroase nsuiri organoleptice i nutritive, este srac n calorii i bogat n proteine. Datorit
structurii sale fine, este uor de masticat i digerat, fiind un aliment ideal pentru toate vrstele, iar
pentru nsuirile sale dietetice este recomandat mai ales pentru copii, btrni i covalesceni
(Uniunea Cresctorilor de Psri din Romnia, 2009).
Cerina tot mai mare pentru carnea de pasre, n detrimentul celorlaltor tipuri de carne,
precum i dorina cresctorilor de a realiza producii de o calitate superioar la preuri tot mai
mici au ntrit nevoia folosirii aditivilor furajri precum: absorbani de micotoxine, acidifiani,
probiotice, prebiotice i extracte din plante, enzime, aminoacizi, vitamine, minerale, aromatizani
etc.; aditivi care reduc cheltuielile cu alimentaia (acestea atingnd valori de pn la 70% din
total cheltuieli) i mbuntesc valoarea nutriional-biologic a crnii.

1.3. Factori care influeneaz producia de carne la puii broiler de gin


Producia de carne i calitatea acesteia poate fi influenat att de factori care in de animal
sau interni (specia, rasa, hibridul, individualitatea, prolificitatea, randamentul la sacrificare,
viteza de mbrcare cu penaj), ct i de factori care in de mediu de exploatare sau externi
(alimentaia, sistemul de ntreinere, transportul nainte de sacrificare etc.).
Specia cantitatea de carne obinut este dependent de specia de psri la care se face
referire; astfel dac ne referim la gte i curci se pot obine greuti corporale de 18 pn la
28

20 kg, la gini i rae greutile fiind cuprinse ntre 2 i 5 kg, iar la porumbei ntre 0,8-1,2 kg.
Carnea diferitelor specii de animale se difereniaz prin compoziia chimic, raportul diferitelor
esuturi i proprietile psihosenzoriale.
Rasa este unul dintre cei mai importani factori care influeneaz producia de carne, astfel
ginile din rasele pitice au greuti de 0,5 kg pe cnd cele din rasele grele de 4,5-5,5 kg. Carnea
psrilor nottoare (rae, gte) prezint mai puin esut conjunctiv i o cantitate mai mare de
esut adipos, ns fibrele musculare sunt mai grosiere. Carnea de pasre nu prezint marmorare,
deoarece grsimea este depus ntre fascicule mai mari de muchi, n esutul subcutanat, n
cavitatea abdominal i n jurul stomacului muscular. Totui, n timpul fierberii, grsimea
difuzeaz ntre fibrele musculare imprimnd acestora frgezime, suculen, gust i arom
plcut, specific (Csatlos i Brc, 2003). La grsimile din carnea de pasre se remarc o
participare mai mare a acidului oleic, ceea ce face ca punctul lor de topire s fie mai cobort
(+26 +340C la gsc, +310C la rasa de rae Pekin, +360C la raa comun, +320C la curc,

+33

+400C la gin fa de +41 +49 0C la taurine sau +44 +51 0C la ovine) (Vacaru-Opri i
colab., 2007).
Hibridul poate fi specializat n funcie de produsul final dorit, astfel exist hibrizi
specializai pentru producia de ou care realizeaz greuti de 1,5-2 kg la vrsta de adult i
hibrizi specializai pentru producia de carne care ating greuti de peste 2 kg n numai 38 de zile.
Individualitatea se refer la vrsta, sexul, precocitatea, dezvoltarea corporal precum i
starea de sntate a animalului. Cea mai bun carne se obine de la animalele tinere, sacrificate la
vrsta i greutatea optim (viei, taurine, pn la doi ani i o greutate n viu de cca. 400 kg i
peste 400 kg, porcine ntre apte - nou luni i greutate n viu de 96 - 120 kg, miei i tineret ovin,
precum i pui de gin de peste 1 kg etc.). Spre deosebire de carnea de mamifere, carnea de
pasre este mult mai gustoas i n plus, prezint sarcolema fibrelor musculare mai subire,
bobul mai fin i o cantitate mai redus de esuturi conjunctive; de asemenea, carnea de pasre
este superioar crnurilor provenite de la alte specii de animale domestice i prin compoziia ei
chimic, coninnd mai multe proteine i n unele cazuri (la palmipedele ngrate), chiar mai
multe grsimi de o calitate superioar. Pe msura mbtrnirii animalelor, calitatea crnii se
reduce prin creterea proporiei de esut conjunctiv, aglomerarea grsimii ntre fasciculele
musculare i prin ngroarea i ntrirea fibrelor musculare. n funcie de sex, puii au o reacie
diferit fa de factorii tehnologici asigurai, apare dimorfismul sexual astfel, cocoii pot atinge
greuti cu 45-60% mai mari dect ginile de aceeai vrst, pe cnd curcanii sunt de aproape trei
ori mai grei dect curcile, excepie fcnd prepeliele japoneze la care greutatea masculilor este
cu circa 20% mai mic.
29

Prolificitatea este cel mai important factor biologic care influeneaz produciile psrilor,
aceasta este condiionat de fertilitate, fecunditate i capacitatea de ecloziune. De exemplu la
ginile de reproducie din rasele grele se obin 140-145 pui/ciclu productiv, care, la o greutate
medie de 2,0 kg la sacrificare, reprezint 280-290 kg carne/gin de reproducie.
Randamentul la sacrificare ca i ponderea poriunilor tranate din carcas, este o nsuire
foarte important, condiionat de raportul dintre biomas i dezvoltarea diferitelor regiuni
corporale; exemplarele la care muchii pectorali i cei ai coapselor i gambelor sunt mai bine
dezvoltai, nregistreaz i un randament superior la sacrificare, iar carnea acestora este de bun
calitate. La psri se evideniaz i un randament la sacrificare, superior celui nregistrat la
mamifere, acesta fiind de peste 80%, comparativ cu 55-70% la taurine sau 45,0-56,5% la ovine.
Viteza de mbrcare cu penaj puii care se mbrac mai repede cu penaj i asum mai de
timpuriu problemele de termoreglare i valorific superior hrana n sporul de cretere; n acelai
timp calitatea carcaselor este superioar deoarece, dup jumulire pielea rmne curat, fr tuleie
sau pene aciculare (Usturoi i Pduraru, 2005). Astfel rasele grele i mixte de gini se mbrac cu
penaj mai ncet dect rasele uoare, iar femelele se mbrac cu penaj mai repede dect masculii
(Dasclu, 1977).
Alimentaia unul dintre cei mai importani factori externi, influeneaz att caracteristicile
senzoriale ale crnii, proporia esuturilor, ct i compoziia chimic a acesteia. Administrarea
aditivilor furajeri n hran poate duce la creterea randamentului i a capacitii de valorificare a
acesteia de ctre animal. Optimizarea i raionarea alimentaiei conduce la un consum minim cu
o valorificare maxim a nutrienilor din hran.
Sistemul de ntreinere acest factor influeneaz n mod decisiv producia cantitativ de
carne astfel prin creterea puilor broiler de gin n baterii se poate obine o producie de
200-250 kg carne n viu/m2 iar prin creterea acestora la sol pe aternut permanent se pot obine
doar 175-200 kg carne n viu/m2.
Transportul nainte de sacrificare msurile luate n timpul i dup transportul spre abator
exercit influene importante asupra sngerrii, frgezimii i stabilitii crnii. Din punct de
vedere cantitativ pentru reducerea caloului, distana de la ferm pn la abator trebuie s fie ct
mai mic, astfel pentru o distan de 50 km caloul poate fi de 1,25%, n timp ce pentru o distan
de 150 km acesta poate ajunge la 2%; pierderile cresc odat cu distana dar n acelai timp cu
temperatura i numrul de psri/m2 (Csatlos i Brc, 2003).
Aceti factori, enumerai mai sus, conduc spre unele procese mai complexe care
influeneaz, la rndul lor producia de carne la puii broiler de gin, dintre care capacitatea de
valorificare a hranei i capacitatea de formare a crnii i de depunere a grsimii.
30

Capacitatea de valorificare a hranei utilizarea de nutreuri combinate cu niveluri


energetice mai mici dect cerinele specifice puilor de carne, duce la utilizarea neeconomic a
proteinei, la consumuri specifice ridicate, influeneaz sntatea puilor etc.; n timp ce nutreurile
cu niveluri energetice prea ridicate determin depunerea exagerat de grsime n carcase,
modificarea gustului specific al crnii etc. ntre coninutul proteic al nutreului i nivelul lui
energetic trebuie s existe un anumit raport, a crui valoare se reflect direct n sporul n
greutate, n consumul specific de furaje, n calitatea carcaselor sub aspectul formrii esutului
muscular, n coninutul n grsime, i nu n ultimul rnd n frgezimea i calitile gustative ale
crnii. Pe msur ce psrile nainteaz n vrst intensitatea de cretere i capacitatea de
valorificare a hranei scad iar indicele de consum crete, masculii prezint un consum specific
mai mare dect femelele (Dasclu, 1977).
Capacitatea de formare a crnii i de depunere a grsimii n aceleai condiii de cretere,
se constat mari diferene ntre rase, dup cum exist i indivizi la care aptitudinile pentru
ngrare sunt mult mai evidente dect la alii. La indivizii cu vitez mare de cretere s-a pus n
eviden o intensificare a depunerilor de grsime intern, dar a crui ritm scade dup vrsta de 19
zile, cnd se intensific formarea de mase musculare (Usturoi i Pduraru, 2005).
Din punct de vedere chimic, carnea de pasre prezint o compoziie neomogen, n special
cea de gin i de curc. La aceste specii, carnea de la piept este de culoare mai alb, fiind mai
bogat n proteine, n timp ce n restul corpului, carnea este de culoare roie i are n compoziie
o cantitate mai mic de proteine ca n primul caz, dar mai ridicat n grsimi.

31

CAPITOLUL II
SPECIFICUL NUTRIIEI I ALIMENTAIEI PUILOR
BROILER DE GIN
CHAPTER II
NUTRITION AND FEED SPECIFICITY FOR BROILER
2.1. Particulariti ale digestiei i valorificrii hranei la psri
La psri, tractusul gastrointestinal (fig. 2.1.) difer mult de cel al altor specii de animale
monogastrice. Psrile se caracterizeaz printr-un tub digestiv relativ scurt, cu lungimea de
2-2,2 m la ginile adulte, prezentnd o dilataie la nivelul esofagului, numit gu, compartiment
care nu exist la mamifere. Stomacul bicameral este format din stomac glandular sau
proventricul i stomac muscular sau ventricul.

Fig. 2.1. Tractusul gastrointestinal la psri (http://controletoren.wordpress.com/2009/04/)


Fig. 2.1. Gastrointestinal tract of birds (http://controletoren.wordpress.com/2009/04/)
32

Intestinul subire are o lungime de 120-160 cm i este structurat n trei segmente, respectiv
n: duoden, jejun i ileon. Intestinul gros este format la rndul lui tot din trei segmente: dou
cecumuri, colon i rect. Cloaca prezint trei poriuni i anume: coprodeum o dilatare a rectului
unde se acumuleaz fecale, urodeum aici se deschid ureterele la ambele sexe i canalele
deferente la masculi i proctodeum comunic cu exteriorul printr-un sfincter intern i extern.
Pe plafonul proctodeumului se deschide orificiul extern vaginal al femelelor. Tot n proctodeum
se gsete bursa lui Fabricius, un organ limfoid, care dispare cu vrsta.
Datorit lungimii modeste a tubului digestiv, tranzitul intestinal la psri este accelerat
acesta fiind influenat de mrimea ingestei, consistena hranei, forma de preparare, starea
fiziologic i vrst, ca urmare, acestea nu pot valorifica nutreurile cu un coninut ridicat n
celuloz. Viteza de pasaj a particulelor de hran are mare influen asupra digestibilitii
substanelor nutritive. La psri, viteza medie de pasaj a nutreurilor combinate este de 3-4 ore,
iar trecerea aproape total a particulelor nedigestibile prin tubul digestiv, este de 7-8 ore (VacaruOpri i colab., 2002). Astfel, apa trece mai repede, comparativ cu hrana, uruielile trec mai
repede dect grunele, iar nutreurile umectate trec mai repede dect cele uscate.
Prehensiunea la psri se face cu ajutorul ciocului iar masticaia nu are loc deoarece psrile
nu prezint dini. Saliva este vscoas, slab acid coninnd mucine, bicarbonai, amilaz i
lipaz n cantitate redus. La psri lipsesc vlul palatin i epiglota, iar limba este cornoas.
Nutreurile sunt depozitate n gu (capacitate 200-300 g, variabil n funcie de specie i
categoria de vrst), iar la psrile flmnde acestea trec direct n stomacul glandular. n gu
hrana este mbibat cu secreia glandelor mucoase ale guii, cu apa i saliva deglutit. Durata
stagnrii nutreurilor n gu depinde de consistena i cantitatea acestora. Se consider c circa
25% din amidonul coninut de nutreuri este hidrolizat la nivelul guii.
Stomacul glandular secret suc gastric cu o aciune digestiv redus datorit timpului scurt
de stagnare a hranei n acest compartiment (20-30 minute). Cantitatea de pepsin este redus, iar
pH-ul depete valoarea optim pentru aciunea pepsinei (la gin pH = 4,5). Se consider, pe
aceast baz, c digestia n proventricul la psrile granivore este mai redus, comparativ cu
psrile carnivore.
Stomacul muscular sau pipota are un strat muscular foarte dezvoltat, iar glandele mucoasei
secret un produs care coaguleaz i formeaz o ptur cornoas, rezistent. Prezint contracii
periodice, cu o frecven de 2-4/minut, cu rol n sfrmarea grunelor. Valoarea pH-ului este
ntre 2-3,5 i este favorabil aciunii pepsinei. Prelucrarea chimic a hranei n stomacul muscular
este puin important, de aici concluzia c digestia proteinelor are loc n principal n intestin.

33

Intestinul subire este foarte scurt la psri, dar aici au loc cele mai importante procese
digestive. n duoden reacia este acid, favoriznd aciunea digestiv a sucului gastric. Sucul
intestinal mixt cuprinde enzimele pancreatice (amilolitice, proteolitice, lipolitice) i pepsin,
realiznd hidroliza proteinelor la pH slab acid (6-7). Bila, care se vars tot n intestinul subire,
are de asemenea un pH slab acid (5,0-6,8). De-a lungul ntregului tub digestiv la psri
coninutul acestuia are un pH acid (Mrgrint i colab., 2002). La procesele de digestie din
intestinul subire, dup cum se poate observa, particip enzimele digestive din sucul pancreatic i
glandele lui Lieberkhn, acizii biliari i srurile biliare, dar mai ales enzimele sucului intestinal.
Digestia chimic a substanelor nutritive i absorbia lor se face foarte rapid, nct la
12-15 minute dup ingerarea hranei se pot evidenia n vena port, glucoz i aminoacizi.
Digestia i absorbia maxim este apreciat la dou ore dup consumul hranei i continu n mod
constant, n funcie de frecvena ingestiei hranei. La nivelul intestinului subire sunt scindate i
absorbite glucidele uor fermentescibile, grsimile i proteinele, cu excepia celulozei, care este
n parte hidrolizat la nivelul cecumurilor, cu formarea de acizi grai volatili (Vacaru-Opri i
colab., 2002). n intestinul gros digestia continu cu ajutorul enzimelor coninute de hran,
precum i sub influena microorganismelor. Cecumurile au un rol important n digestia celulozei,
n sinteza vitaminelor i n absorbia apei. Coninutul cecal evacuat n rect este o mas omogen
de culoare brun; acesta este trecut n cloac , unde se amestec cu produii de excreie renal.
Apa din urin este reabsorbit n cloac unde fecalele au o culoare cenuie-verzuie i o
consisten semisolid (Mrgrint i colab., 2002). Se apreciaz c producia de fecale n 24 ore,
la ginile outoare din rasele uoare, este de 100-150 g, iar aceasta conine 69-82% ap i are un
pH variabil de la 6 pn la 8. n tractusul digestiv al unei psri sntoase, care consum o hran
echilibrat exist numeroase microorganisme (bacterii, protozoare, fungi, drojdii). Dei flora
microbian rmne relativ constant, numrul i tipurile prezente n orice moment pot fi afectate
de condiiile de mediu, compoziia nutreului i de stres.
Exist, n general dou tipuri diferite de flor bacterian care se poate instala n tractusul
digestiv la psri. Primul include bacterii care se ataeaz pe celulele epiteliale intestinale, de
exemplu Lactobacillus acidophilus. Gua este principalul loc al colonizrii cu Lactobacillus.
Aceti lactobacili se ataeaz direct pe celulele epiteliale din gu formnd un strat cu o grosime
de una pn la trei celule i rmn acolo pe toat durata vieii psrii. Al doilea tip de flor
bacterian din tractusul digestiv al psrii include bacterii care apar libere n fluidele intestinale.
Aceste bacterii cresc suficient de repede pentru a nu fi eliminate odat cu micarea fluidelor de-a
lungul tractusului. Un exemplu din al doilea tip de bacterii l constituie Streptococcus faecium.

34

Cnd aceste dou tipuri de flor bacterian, alturi de alte microorganisme benefice, se stabilesc
n tractusul digestiv, acestea ajut la suprimarea E. coli sau a altor specii de bacterii patogene.
Microorganismele prezente n esofag, gu i intestinul subire al psrilor sntoase sunt
diferite de cele existente n cecum i intestinul gros. n general, microorganismele din primul
segment sunt, n principal, aerobe, adic au toleran ridicat la oxigen. Aceste microorganisme
produc cantiti mari de acid lactic. Microorganismele din intestinul gros sunt, n principal,
anaerobe, adic nu pot supravieui ntr-un mediu cu oxigen. Aceste microorganisme produc
cantiti mari de acizi grai volatili, n principal acid acetic, propionic i butiric.
Flora microbian normal din tractusul digestiv al psrilor este esenial pentru
meninerea sntii i funcionalitii tractusului. Este foarte important ca flora microbian
benefic s fie meninut n tractusul digestiv al tuturor psrilor. Distrugerea acestei flore
normale va crete predispoziia psrii la microorganismele patogene, care pot ncepe s
colonizeze tractusul, cauznd boli. Populaia de microorganisme de protecie este sensibil la
factorii de mediu i de nutriie de aceea, trebuie depuse toate eforturile pentru a minimaliza
apariia factorilor de stres, pentru a asigura un tractus digestiv sntos (Miles, 2002).
Referitor la digerarea diferitelor componente ale nutreurilor se pot face unele precizri,
dintre glucide: zahrul, dextrinele i amidonul sunt bine digerabile, pentozanii sunt slab digerai,
iar celuloza i lignina sunt practic nedigerate; proteinele sunt bine utilizate la psri, prin faptul
c, n urma absorbiei, se realizeaz un pol aminoacid ce permite ca decalajul dintre digestie i
absorbie s se fac mai puin simit; aminoacizii se menin cteva ore disponibili la nivelul
esuturilor. Aminoacizii ce depesc cerinele organismului sunt descompui, o parte fiind stocai
sub form de glicogen sau lipide, iar o alt parte sunt evacuai pe cale renal sub form de acid
uric sau ali produi. Glucidele ajung n snge n cea mai mare parte sub form de glucoz. Ele
sunt nmagazinate sub form de glicogen, utilizate la sinteza grsimilor corporale, a celor din
glbenuul oului sau pentru producia de energie.
Digestibilitatea substanelor nutritive difer n funcie de proprietile nutreurilor, vrsta sau
specia animalului, astfel: tineretul diger mai slab nutreul dect adultele iar n privina speciei
digestibilitatea cea mai ridicat se nregistreaz la gsc, ra, gin i mai apoi la curc (Stoica
i Stoica, 2001).

2.2. Cerine i norme de hran ale puilor broiler de gin


Cerinele organismului animal sunt mprite n cerine pentru ntreinere i respectiv pentru
producie. Cerinele pentru ntreinere corespund cheltuielilor de energie i nutrieni ale
35

organismului pentru meninerea funciilor vitale, iar cerinele pentru producie reprezint totalul
cheltuielilor de energie i nutrieni destinate realizrii produciilor animale. Normele de hran
(standarde, aporturi recomandate), reprezint cantitatea de energie i elemente/substane nutritive
pe care animalul trebuie s le ingere pentru a realiza performanele dorite, n limitele capacitii
sale de producie (Pop i colab., 2006).
Creterea puilor de carne reprezint unul dintre cele mai eficiente sisteme pentru producerea
pe scar larg a crnii pentru consum. Ritmul de cretere a puilor depinde de factorii ereditari, de
condiiile de microclimat, de cantitatea i calitatea hranei. Raiile trebuie s conin substanele
nutritive necesare, n proporiile solicitate de cerinele puilor, pentru a se obine o cretere
maxim. Pentru producerea puilor de carne, respectiv a broilerilor, trebuie asigurat un nivel
energetic, dar n acelai timp i un nivel proteic corelat cu nivelul energetic, care s asigure o
cretere rapid la un minimum de consum de hran (Stoica i Stoica, 2001).
n ara noastr, n sistemul industrial de cretere puii sunt hrnii cu nutreuri combinate
complete, formulate dup receptura 21, organizndu-se o alimentaie fazial, de regul cu trei
tipuri de nutreuri combinate, n funcie de vrst. Se utilizeaz reetele: 21-1 n perioada de
demaraj (starter), n primele zile de via (0-10 zile); 21-2 n perioada de cretere (grower),
respectiv de la 11 la 24 de zile i 21-2 F sau reeta de finisare (finisher), n perioada 25-42 de
zile. Durata fazelor de cretere i finisare pot fi diferite de la o unitate de producie la alta, n
funcie de performanele zootehnice realizate i de tehnologia de cretere aplicat (Vacaru-Opri
i colab., 2002).
n prima faz, perioada de demaraj (0-10 zile), nutreul combinat trebuie s asigure un nalt
nivel de nutrieni (tabelul 2.1.). Cerinele ridicate fa de valoarea biologic a proteinei impun
participarea n hran a nutreurilor de origine animal. Puii pentru carne sunt deosebit de
sensibili la coninutul ridicat al hranei n celuloz brut (CB%); de aceea nivelul de CB% din
hrana acestora nu trebuie s depeasc 4%. Imediat dup ecloziune (prima zi), puii sunt hrnii
cu nutre combinat de tip demaraj, care este distribuit n tvie sau chiar pe cartoane, dac
creterea se face pe aternut permanent. Se recomand utilizarea unui nutre combinat brizurat
pentru o ct mai bun integrare i omogenizare a microelementelor i vitaminelor dar i pentru o
disponibilitate mai mare a nutrienilor, tiut fiind fapul c, puiul broiler ncepe s secrete
suficiente enzime la nivel intestinal abia dup primele trei zile de via, pn atunci folosind
rezervele puse la dispoziie de glbenu (Leeson i Summers, 2008).
n perioada de cretere (11-22 sau 24 zile), ponderea nutreurilor de origine animal scade
odat cu cerina de protein; rmn n continuare ca factori restrictivi coninutul n celuloz i cel
de sare, care pot fi integrate n reete n proporii maxime de 4%, respectiv 0,28-0,30%
36

(tabelul 2.1.). Odat cu naintarea n vrst puiul broiler folosete o parte mai mare din nutrienii
utilizai pentru ntreinere comparativ cu cei utilizai pentru creterea n greutate (Leeson i
Summers, 2008).
Alimentaia puilor broiler n perioada de finisare (25-42 zile), se face cu nutreul combinat
de tip finisher. n aceast perioad, cerinele energetice sunt mai mari, nivelul proteic scade iar n
structura nutreului combinat nu se mai introduc nutreuri de origine animal, de exemplu fina
de pete imprim produselor un gust specific (tabelul 2.1.). Obiectivul urmrit n perioada de
finisare este mbuntirea calitii carcasei printr-o uoar cretere a depozitului de grsime
subcutanate, colorarea pielii ntr-un galben sau galben-portocaliu, n funcie de preferinele
consumatorului sau de produsul care va fi obinut i ameliorarea calitii comerciale a carcasei.
Pentru mbuntirea culorii pielii, n structura nutreului combinat se pot introduce, fie materii
prime care au un coninut ridicat n substane xantofile (porumb, fin de lucern), fie produse
obinute prin sintez, cum ar fi -apo-carotenul (Vacaru-Opri i colab., 2002).
Tabelul/Table 2.1.
Specificaii nutriionale pentru broilerul de gin (Broiler Ross 308, Specificaii nutriionale,
Iunie 2007;Broiler performance & Nutrition supplement Cobb 500, May 2008)

Nutritional specification for broiler (Broiler Ross 308, Nutritional specifications, June 2007;Broiler
Specificaii
Vrsta psrilor
E. M.
P. B.
Lizina
Metionina+Cistina
Calciu
Fosfor disponibil

performance & Nutrition supplement Cobb 500, May 2008)


Ross 308
Cobb 500
U. m.
Starter
Grower
Finisher
Starter
Grower
Finisher
(21-1)
(21-2)
(21-2 F)
(21-1)
(21-2)
(21-2 F)
2523Zile
0-10
11-24
0-10
11-22
sacrificare
sacrificare
2988
Kcal
3025
3150
3200
3083
3176
%
22-25
21-23
19-23
21
19
18
1,20
%
1,43
1,24
1,09
1,10
1,05
0,89
%
1,07
0,95
0,86
0,84
0,82
%
1,05
0,90
0,85
1,00
0,96
0,90
0,50
%
0,50
0,45
0,42
0,48
0,45

n creterea puilor pentru carne se practic alimentaia la discreie, n ce privete forma de


prezentare se apreciaz c nutreul combinat granulat d rezultate mai bune dect cele sub form
de fin, ingesta zilnic fiind mai mare.
O atenie deosebit se va acorda i consumului de ap (tabelul 2.2.), care trebuie s fie de
calitate, s nu conin reziduuri de natur organic sau ageni microbieni, s respecte condiiile
organoleptice i s fie administrat n permanen. n cazul n care temperatura n interiorul
adpostului crete la +35 +380C, consumul de ap se mrete, fapt care poate duce la
accelerarea tranzitului intestinal, producerea de fecale umede sau chiar la apariia diareelor, care
au implicaii neplcute att n privina valorificrii hranei ct i n sporirea umiditii n adpost.
Consumul de ap poate s creasc i n cazul n care cantitatea de cloruri din nutreuri este peste

37

limitele admise. Deasemenea administrarea de ap foarte rece sau foarte cald va reduce
consumul de ap.
Tabelul/Table 2.2.
Consumul de ap pentru broileri la 210C n mL/cap/zi
(Broiler Ross 308, Management Manual, 2009)
Water consumption for broilers at 210C in mL/head/day
(Broiler Ross 308, Management Manual, 2009)
Vrsta psrilor
(zile)
7
14
21
28
35
42

Adptoare cu
picurtori fr cup
61
106
171
237
293
336

Adptoare cu
picurtori cu cup
65
112
182
252
311
357

Adptoare circular
68
119
193
266
329
378

O serie de rezultate experimentale au demonstrat c masculii utilizeaz mai bine nutreurile


combinate cu o valoare energetic mai ridicat, realiznd la livrare o greutate corporal cu circa
300 g mai mare dect femelele. Creterea separat pe sexe creeaz i posibilitatea reducerii
consumului de protein, cerinele fiind mai reduse la femele dect la masculi (Stoica i Stoica,
2001).
2.2.1. Cerine de energie
Energia este componentul cantitativ cel mai important al nutriiei i alimentaiei animale,
fr asigurarea ei la nivelul cerinelor animalului, nefiind posibil realizarea performanelor
productive scontate; aceasta fiind factorul limitant n numeroase situaii.
Deoarece energia din nutreurile ingerate sufer diferite transformri, n organismul animal,
pentru fiecare form n parte, se folosete o terminologie specific astfel: Energie brut (EB),
Energie digestibil (ED), Energie eliminat prin fecale (EF), Energie termic (ET), Energie
eliminat prin gaze de fermentaie (EG), Energie metabolizabil (EM), Energie eliminat prin
urin (EU), Energie reinut (ER) sau Energie net (EN). Nivelul de energie din raiile pentru
psri poate fi exprimat n Megajouli (Mj/kg) sau kilocalorii (kcal/kg) de Energie metabolizabil
(EM) (Pop i colab., 2006).
Puii broileri au nevoie de energie pentru ntreinere i micare. Din energia cheltuit pentru
ntreinere circa 40-50% este folosit pentru rennoirea esuturilor, 50-60% pentru cheltuielile
fiziologice i pn la 10% pentru ingestia i digestia hranei (Management Manual Broiler Ross
308, 2009). Sursele de carbohidrai porumbul sau grul, i grsimile sau uleiurile sunt
principalele surse de energie n alimentaia psrilor. n ara noastr, disponibilitile n grsimi
38

fiind foarte sczute, caloricitatea nutreurilor combinate utilizate n hrana puilor de carne nu
depete 3000 kcal EM (Vacaru-Opri i colab., 2002). Cunoscnd faptul c psrile nu pot
valorifica celuloza, cea mai important surs de enrgie n alimentaia acestora este amidonul, la
broilerii de gin acesta furnizeaz mai mult de 50% din energia metabolizabil. Digestibilitatea
i viteza de absorbie a amidonului variaz mult n funcie de modul de tratare i procesare a
nutreului acesta avnd influen pozitiv i asupra absorbiei aminoacizilor (Piet J. van der Aar,
2003).
n asigurarea nivelului energetic, porumbul joac un rol important. Acesta are i avantajul c
permite depunerea de grsimi ntre fibrele musculare. Porumbul particip n reetele pentru
broileri n proporie de 65-75%. Pentru realizarea unui nivel energetic mai mare se apeleaz la
grsimi animale sau vegetale. Acestea se folosesc n proporie de 2-5% cnd reetele conin
porumb sau 6-7% cnd reetele sunt alctuite pe baz de alte cereale. Folosirea grsimilor
impune utilizarea antioxidanilor i a unor niveluri sporite de metionin i de vitamine A, B 2, B4,
B6, B8, B12 (Stoica i Stoica, 2001). La psri energia din nutre este cu att mai important
deoarece acestea au capacitatea de a controla ingesta n funcie de nivelul energetic din hran,
astfel echilibrarea n nutrieni a hranei se face n funcie de nivelul energetic al acesteia (tabelul
2.3.).
Tabelul/Table 2.3.
Raportul energie/protein n hrana puilor broiler de gin (Pop i colab., 2006)
Report energy/protein in broiler feed (Pop et al., 2006)
Specificare
Kcal EM/kg hran
% PB n hran
Raport E:PB

2900
21,5
135

Demaraj 0-2 sptmni


3000
3100
3200
22,2
23,0
23,7
135
135
135

Cretere, peste 2 sptmni


2900
3000
3100
3200
19,6
20,4
21,0
21,7
148
148
148
148

Datorit acestei particulariti este necesar corelarea nivelului energetic cu aportul de


protein, respectiv de aminoacizi; corelarea concentraiei energetice a hranei cu nivelul proteic se
poate realiza prin respectarea aa-zisului raport energie/protein, n funcie de specia i vrsta
psrilor. Neasigurarea necesarului de energie duce la mobilizarea rezervelor corporale
(grsimea), urmat de o pierdere variabil n greutate, n funcie de gradul deficitului energetic
(Prvu i colab., 2003).
2.2.2. Cerine de proteine
Proteinele reprezint un grup de substane organice prezente n toate organismele vii,
alctuite din C, H, O i N, unele coninnd i S. Moleculele de protein sunt alctuite din unul
sau mai multe lanuri lungi (polipeptide) de aminoacizi, legai unul de altul ntr-o succesiune
caracteristic. n organismul animal, proteinele se gsesc, dup ap, n cea mai mare proporie n
39

organe i esut muscular, ndeplinind funcii biologice care nu pot fi ndeplinite de alte substane.
Valoarea nutriional a proteinelor din hran depinde de nivelul hidrolizei lor n tubul digestiv i
mai ales, de gradul i viteza de absorbie a fiecrui aminoacid. Pentru ca sinteza proteinelor n
esuturi s se desfoare n cele mai bune condiii (cu eficien maxim), aminoacizii absorbii
trebuie s se gseasc n snge ntr-un echilibru adecvat necesitilor de sintez (tabelul 2.4.).
Orice deficit ntr-un aminoacid reduce nivelul sintezei, iar aminoacizii care se afl n exces sunt
degradai (Pop i colab., 2006).
Tabelul/Table 2.4.
Indicii de normare a fraciunilor proteice pentru puii broiler (Stoica i Stoica, 2001)
Standards indices of protein fractions for broiler (Stoica and Stoica, 2001)
Vrsta
Energie kcal EM/kg
Aminoacizi (%):
Lizin
Metionin
Metionin + Cistin
Triptofan
Arginin
Glicin + Serin
Treonin
Histidin
Izoleucin
Leucin
Fenilalanin
Fenilalanin + Tirozin
Valin

2900

1-28 zile
3000
3100

3200

1,08
0,50
0,83
0,20
1,19
1,60
0,70
0,44
0,81
1,51
0,75
1,39
0,90

1,12
0,51
0,86
0,21
1,23
1,65
0,73
0,45
0,84
1,56
0,78
1,44
0,93

1,20
0,55
0,92
0,23
1,31
1,76
0,78
0,48
0,90
1,66
0,83
1,54
0,99

1,16
0,53
0,89
0,22
1,27
1,71
0,75
0,47
0,87
1,61
0,81
1,49
0,96

2900

29-49 zile
3000
3100

3200

0,91
0,38
0,72
0,18
0,93
1,04
0,61
0,38
0,67
1,25
0,64
1,18
0,78

0,94
0,40
0,74
0,19
0,96
1,08
0,64
0,39
0,69
1,29
0,66
1,23
0,81

1,00
0,42
0,79
0,20
1,03
1,15
0,68
0,42
0,74
1,38
0,70
1,31
0,86

0,97
0,41
0,77
0,19
1,00
1,12
0,66
0,40
0,71
1,33
0,68
1,27
0,84

Deficitul de proteine din alimentaia animalelor duce la diminuarea apetitului fapt ce


conduce la un consum necorespunztor de energie, pierderi n greutate, ncetinirea creterii i
reducerea produciilor (Prvu i colab., 2003).
Proteinele din nutreuri, precum cele din cereale sau soia, sunt componente complexe care
sunt descompuse prin digestie n aminoacizi. Aceti aminoacizi sunt absorbii i asamblai n
proteine ale corpului care sunt folosite pentru constituirea de noi esuturi precum cel muscular,
piele sau pene. Nivelul de protein brut din raie nu indic i calitatea proteinelor din nutreuri.
Calitatea proteinei este bazat pe nivelul, echilibrul i digestibilitatea aminoacizilor eseniali din
nutreul combinat (Management Manual Broiler Ross 308, 2009).
n urma studierii literaturii de specialitate rezult c aminoacizi limitani pentru puii de
carne sunt: lizina, metionina i cistina, triptofanul, arginina i glicina, totui Pack, 2002 susine
c n realitate aminocidul limitant prim pentru puiul broiler este metionina. Un nutre realizat din
porumb i rot de soia, de obicei, acoper cerina de aminoacizi exceptnd aminoacizii sulfurai
i lizina. Pentru realizarea necesarului de aminoacizi sulfurai i lizin se integrarez n reetele
40

de hran nutreuri de origine animal, cel puin 6% din care preponderent fina de pete, la care
se adaug aminoacizi de sintez, ca DL-metionina i L-lizina. Trebuie s se aib n vedere c o
supradozare poate avea efect toxic.
Lizina i metionina au rol n maximizarea greutii pieptului, mbuntirea calitii crnii
acestuia i creterea sporului mediu zilnic iar aminoacizii sulfurai au rol esenial i n
mbrcarea cu penaj. Treonina este al treilea aminoacid limitant cu rol n sintetizarea proteinei
din pene dar i precursor al glicinei i serinei (Pack i colab., 2002). Triptofanul prezint un rol
important n reducerea i controlul stresului. Arginina intervine n meninerea unei viteze
normale de cretere, formarea penajului, anihilarea efectelor negative ale excesului altor
aminoacizi, spre deosebire de gini, puii nu sintetizeaz arginin, impunndu-se asigurarea ei
prin hran la un nivel optim. Glicina nu poate fi sintetizat dect dup 4-5 sptmni, iar ritmul
sintezei rmne n urma ritmului de cretere, deoarece glicina se sintetizeaz din serin, iar
serina din hidrai de carbon; ca urmare, hrana trebuie s conin acest compus n prima perioad
de vrst i mcar o parte din perioada a doua de cretere (Stoica i Stoica, 2001).
Este general acceptat faptul c digestibilitatea aminoacizilor difer de la un nutre la altul,
valoarea efectiv a aminoacizilor utilizai la nivel intestinal fiind mai mic cu 8 pn la 10 %
dect valoarea aminoacizilor coninui de nutre (Subcommitte on poultry nutrition, National
research council, 1994).
n unele cazuri, pentru aminoacizii care au structur similar (ex. lizina i arginina), dac
unul este n exces, se pot nregistra efecte antagonice, manifestate prin reducerea creterii.
Toxicitatea aminoacizilor, se poate manifesta cnd un aminoacid este n exces, cu influen
negativ asupra creterii organismului. Dezechilibrul aminoacizilor, respectiv modificare
proporiei aminoacizilor n hran, n raport cu cerinele organismului, este extrem de duntor.
Efecte negative se nregistreaz i n cazul unui exces i n cel al unei carene dintr-un aminoacid
esenial; efectul dezechilibrului se manifest prin reducerea cantitii de hran ingerat, tulburri
la nivelul esuturilor i chiar moartea animalelor.
2.2.3. Cerine de vitamine i minerale
Mineralele i vitaminele sunt necesare pentru toate funciile metabolice. Rezultatele creterii
i ngrrii sunt influenate i de coninutul n minerale i vitamine al hranei. Asigurarea
acestora la un nivel optim este o condiie esenial pentru reuita creterii broilerilor (Stoica i
Stoica, 2001). Cerinele animalelor n minerale sunt dificil de stabilit, acestea fiind influenate de

41

foarte muli factori. De obicei, aporturile de minerale recomandate i indicate pentru animale,
reprezint un multiplu de 2-5 ori a valorii cerinelor nete determinate (tabelul 2.5.).
Din totalul de elemente minerale existente, doar o mic parte se ncadreaz n aa-zisele
minerale de interes n nutriia animalelor (circa 22). Aceste elemente, dup cantitatea n care se
gsesc n nutreuri sau n organismul animal, se mpart n macroelemente (Ca, P, Mg, Na, K, Cl,
S), cantitatea regsit fiind peste 100mg/kg nutre sau peste 0,04% n organism i microelemente
(Fe, Cu, Zn, Mn, Co, I, F, Se, Mo, B, Cr, Si, Al, As, Ni, Li, Cd etc.), cantitatea regsit fiind sub
100mg/kg nutre sau sub 0,04% n organism (Pop i colab., 2006). Trebuie inut cont i de faptul
c unele elemente minerale (S, Mo, Fe, Cd, As, Pb etc.) se manifest antagonic fa de altele i
dac sunt n exces nrutesc statusul acestora n organism; situaii similare regsindu-se i n
cazul altor nutrieni, datorit interaciunii lor cu mineralele.
Tabelul/Table 2.5.
Specificaii nutriionale pentru minerale n hrana broilerilor (Broiler Ross 308, Specificaii
nutriionale, iunie 2007; Broiler performance & Nutrition supplement Cobb 500, May 2008)

Nutritional specifications for minerals in broiler feeding (Broiler Ross 308, Nutritional
specification, June 2007; Broiler performance & Nutrition supplement Cobb 500, May 2008)
Ross 308
Cobb 500
U.
Specificaii
Starter
Grower
Finisher
Starter
Grower
Finisher
m.
(21-1)
(21-2)
(21-2 F)
(21-1)
(21-2)
(21-2 F)
Vrsta
2523Zile
0-10
11-24
0-10
11-22
psrilor
sacrificare
sacrificare
Minerale:
Calciu
%
1.05
0.90
0.85
1,00
0,96
0,90
Fosford
%
0.50
0.45
0.42
0,50
0,48
0,45
Magneziu
%
0,05-0,50
0,05-0,50
0,05-0,50
Sodiu
%
0,16-0,23
0,16-0,23
0,16-0,20
0,20
0,17
0,16
Clorur
%
0,16-0,23
0,16-0,23
0,16-0,23
0,20
0,20
0,20
Potasiu
%
0,40-1,00
0,40-0,90
0,40-0,90
Cupru
mg
16
16
16
15
15
15
Iod
mg
1,25
1,25
1,25
1,00
1,00
1,00
Fier
mg
40
40
40
40
40
40
Mangan
mg
120
120
120
100
100
100
Seleniu
mg
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
Zinc
mg
100
100
100
100
100
100

n strns legtur cu problematica interaciunii dintre diferitele elemente minerale i dintre


acestea i ali nutrieni, este biodisponibilitatea mineralelor. Gradul de absorbie al mineralelor n
tubul digestiv difer n funcie de natura nutreurilor, specie, lipsa unor enzime specifice (ex. la
psri lipsesc fitazele astfel nct fosforul din compuii fitai nu poate fi utilizat); n principiu,
coeficienii de absorbie ai mineralelor scad o dat cu naintarea n vrst (Pop i colab., 2006).
Elementele minerale joac diverse roluri deosebit de importante pentru organism. Sodiul i
potasiul controleaza absorbia, distribuia, reinerea i eliminarea apei n i din organism. Potasiul
intervine n desfurarea normal a activitii muchilor. Calciul i fosforul sunt elementele care
42

confera oaselor rigiditatea caracteristic. Calciul are un rol esential n funcionarea muchilor i a
nervilor. Fierul este un element de prim importan pentru formarea hemoglobinei din globulele
roii. Iodul este un element esenial al hormonilor tiroidieni. Pentru a echilibra nutreurile
combinate n minerale se utilizeaz adaosuri cu coninut ridicat n aceste elemente (tabelul 2.6.)
sau aditivi care favorizeaz absorbia lor.
Tabelul/Table 2.6.
Surse de materii prime utilizate n structura nutreurilor combinate pentru psri, n
vederea asigurrii macroelementelor (Larbier i Leclercq, 1992)
Sources of raw mterials used in the structure of mixed feeds for poultry, to ensure
macroelements (Larbier and Leclercq, 1992)
Specificare
Carbonat de calciu (creta furajer)
Clorur de calciu anhidr
Sulfat de calciu
Travertin
Fin de scoici
Fin de oase
Precipitat de oase
Acid ortofosforic
Fosfat monocalcic anhidru
Fosfat bicalcic anhidru
Fosfat bicalcic dihidratat
Fosfat tricalcic
Fosfat monopotasic
Fosfat dipotasic
Fosfat monosodic
Fosfat disodic
Clorura de sodiu (sare de buctrie)
Clorura de potasiu
Clorura de calciu

Formula
CaCO3
CaCl2
CaSO4
CaCO3
CaCO3
H3PO4
Ca(H2PO4)
CaHPO4
CaHPO42H2O
Ca3(PO4)2
KH2PO4
K2HPO4
NaH2PO4
Na2HPO4
NaCl
KCl
CaCl2

Coninutul
39-40% Ca
36% Ca; 64% Cl
29,4% Ca; 70,6% SO4
39% Ca
38-39% Ca
21-26% Ca; 12-13% P
23% Ca; 17% P
36,1% P
24,6% P; 16% Ca
22,8% P; 29,5% Ca
18% P; 23,3% Ca
20% P; 38,8% Ca
22,8% P; 28,7% K
17,8% P; 44,9% K
22,4% P; 16,7% Na
21,8% P; 32,4% Na
60,6% Cl; 39,4% Na
47,6% Cl; 52,4% K
64% Cl; 36% Ca

Un element foarte controversat n creterea psrilor este sarea, deoarece materiile prime
folosite n hrana acestora sunt, n principiu, deficitare n Na i Cl iar tolerana la psri fa de
sare este mai mic dect a altor specii. Sarea trebuie administrat prin hran i nu sub alt form
(ex. liber servit) deoarece lipsa acesteia sau un aport mai mare de 0,25% Na i 0,2% Cl n nutre
poate reduce creterea (Murakami i colab., 1997).
Vitaminele sunt o grup de substane cu structur chimic foarte diferit, fr rol plastic sau
energetic, dar cu rol catalitic n organismul animal; ele sunt legate de o alt grup de substane cu
acelai rol, respectiv enzimele. Astfel, vitamina A menine homeostazia pielii i a mucoaselor;
vitamina D3 are un rol important n formarea oaselor i metabolismul calciului i al fosforului;
complexul de vitamine B sunt implicate n metabolismul energiei dar i a altor nutrieni etc.
(Damron i Sloan, 1998).

43

Ca i pentru minerale aporturile recomandate pentru vitamine sunt mai mari dect valorile
cerinelor nete (tabelul 2.7.), deoarece aportul optim poate fi foarte greu stabilit datorit faptului
c nsi cerinele animalelor n vitamine nu sunt suficient de bine cunoscute i sunt influenate
de numeroi factori (compoziia nutreurilor, temperatura mediului, prezena paraziilor
intestinali, boli specifice etc.).
Tabelul/Table 2.7.
Specificaii nutriionale pentru vitamine n hrana broilerilor (Broiler Ross 308, Specificaii
nutriionale, iunie 2007; Broiler performance & Nutrition supplement Cobb 500, May 2008)

Nutritional specifications for vitamins in broiler feeding (Broiler Ross 308, Nutritional
specification, June 2007; Broiler performance & Nutrition supplement Cobb 500, May 2008)
Ross 308
Cobb 500
Growe
Growe
Specificaii
U. m. Starter
Finisher
Starter
Finisher
r
r
(21-1)
(21-2 F)
(21-1)
(21-2 F)
(21-2)
(21-2)
25Vrsta psrilor
Zile
0-10
11-24
0-10
11-22
23-sacrificare
sacrificare
Vitamine:
UI
110.00 90.000
90.000
130.00
110.000
100.000
Vitamina A
0
0
UI
5.000
5.000
4.000
5.000
Vitamina D3
5.000
5.000
Vitamina E
UI
75
50
50
80
60
50
Vitamina K
mg
3
3
2
4
3
3
Tiamin (B1)
mg
3
2
2
4
2
2
mg
8
6
5
9
8
8
Riboflavin (B2)
Acid nicotinic
mg
60
60
40
60
50
50
Acid pantotenic
mg
15
15
15
15
12
12
Piridoxin (B6)
mg
4
3
2
4
4
3
mg
0,15
0,10
0,10
0,15
0,12
0,12
Biotin
Acid folic
mg
2,00
1,75
1,50
2,00
2,00
1,50
mg
0,016
0,016
0,010
0,020
0,015
0,015
Vitamina B12

Lipsa sau insuficiena vitaminelor din hran determin apariia unor tulburri grave
denumite vitaminoze. Simptomatologia general ce caracterizeaz vitaminozele se manifest la
animalele n cretere prin: tulburri de dezvoltare, scderea rezistenei la mbolnviri, mortalitate
mai mare etc.; iar iar cea specific fiecrei vitamine n parte se caracterizeaz prin diferite
manifestri cum ar fi rahitismul n caz de caren n vitamina D.

2.3. Nutreuri folosite i limitele lor de utilizare


Psrile manifest cerine ridicate n energie i proteine; n acelai timp, ele au nevoie de un
bun echilibru energo-proteic, de un coninut corespunztor n aminoacizi eseniali, ca i de o
alimentaie mineral i vitaminic adecvat. Obiectivele urmrite n producia avicol sunt
obinerea unor sporuri ct mai mari n greutate, cu consumuri specifice reduse. Toate aceste
44

deziderate se pot realiza prin hrnirea psrilor cu nutreuri combinate complete i bine
echilibrate, utilizate n condiii de ntreinere ct mai apropiate de cerinele organismului
(Vacaru-Opri i colab., 2002).
Nutreul reprezint o surs de hran de origine vegetal, animal, mineral, de sintez i
biosintez, care se folosete pentru satisfacerea cerinelor animalelor n energie i nutrieni, n
scopul asigurrii funciilor vitale i realizrii produciei animaliere (Pop i colab., 2006).
Nutreul combinat complet este un nutre adecvat sub aspect nutriional pentru diferite specii i
categorii de animale; nutreurile complete sunt alctuite dup reete (formule) specifice, aa nct
s poat constitui singure raia i s asigure meninerea vieii i produciei animalului, fr alte
substane adiionale, cu excepia apei.
Proporiile de participare a diferitelor nutreuri n structura reetelor de hran sunt dictate pe
de o parte de o serie de relaii care se stabilesc ntre nutreuri n cadrul aceleiai reete, iar pe de
alt parte de necesitatea limitrii participrii unor nutreuri n reet din considerente nutriionale
sau igienice. Optimizarea reetelor de hran trebuie s vizeze att aspectele economice, ct i pe
cele biologice chiar dac acestea se gsesc adeseori n contradicie. Raionamentul de baz este
acela c este mult mai economic administrarea unei reete complete realizate prin utilizarea mai
multor materii prime (tabelul 2.8.), chiar dac mai costisitoare, dar care s satisfac ct mai bine
cerinele biologice ale animalelor i care s maximizeze efectele productive. Experiena practic
a demonstrat c cele mai eficiente reete de hran sunt de regul i cele mai scumpe, relevant
fiind ns costul hranei pe unitatea de produs.
Tabelul/Table 2.8.
Valoarea nutritiv a unor materii prime utilizate n hrana puilor de carne
(Pop i colab., 2006)

Nutritional value of some raw materials used in broiler feeding (Pop et al., 2006)
Nutre
Porumb
Gru
Orz
Ovz
Secar
rot de soia 44
rot de soia 48
rot de floarea
soarelui nedecorticat
Fin de pete 65
Fin de pete 72
Fin de carne
Fin de snge
Fin carne oase
Drojdii furajere
Grsimi animale

SU
%
86
86
86
86
86
88
88

EM
kcal/kg
3200
2850
2300
2500
2700
2250
2420

GB
%
4,2
1,9
1,9
5,3
1,6
1,8
2,0

CB
%
2,2
2,3
4,8
10,2
2,4
7,4
5,6

PB
%
9,0
11,3
9,2
10,0
9,5
42,5
45,8

Lizina
%
0,25
0,32
0,35
0,40
0,36
2,70
2,91

Metionin
+ Cistin %
0,39
0,47
0,41
0,50
0,38
1,27
1,37

90

1825

1,8

26,5

29,5

1,07

92
92
93
90
93
92
99

3535
3280
2790
3190
1975
3115
8450

9,6
1,8
10,0
1,1
7,2
2,0
98,4

1,8
-

66,2
71,3
50,5
84,0
42,7
47,8
-

5,03
5,42
2,83
7,62
2,11
3,74
-

45

Ca %

Pt %

0,01
0,06
0,03
0,08
0,06
0,30
0,30

0,27
0,33
0,30
0,34
0,34
0,62
0,69

1,26

0,35

0,90

2,52
2,71
1,21
1,68
0,91
1,14
-

3,90
4,20
9,30
0,30
12,90
0,55
-

2,55
2,75
4,50
0,25
6,10
1,50
-

Grsimi vegetale

99

9200

98,7

Industria de nutreuri combinate este n continu micare, n ultimii ani realizndu-se


produse care necesit un grad nalt de prelucrare i consumuri suplimentare de energie: granule
de nalt calitate (high pellet quality), nutreuri cu coninut ridicat n energie (high fat),
subproduse prelucrate superior (high by-product), nutreuri libere de salmonella (Salmonella
free), toate contribuind la creterea productivitii animalelor (Pop i colab., 2006).
Din grupa nutreurilor energetice cel mai des folosite n alimentaia puilor broiler n ara
noastr fac parte seminele de cereale, n primul rnd grunele de porumb; n mai mic msur
se folosesc cele de orz i gru, folosirea altor semine de cereale (ovz, sorg, mei etc.) fiind
extrem de limitat datorit factorilor antinutritivi regsii n compoziia acestora.
Porumbul este o cereal de baz care acoper peste o ptrime din producia global de
cereale (Morris i Bryce, 2000), i intr n structura reetelor de nutreuri combinate utilizate n
alimentaia psrilor. Prezint o caloricitate foarte ridicat de peste 3300 kcal EM/kg, pus pe
seama unui coninut bogat n amidon. Dar, pe ct de ridicat este coninutul porumbului n
amidon, pe att de srac este n proteine (PB 8-9%) i, implicit, n aminoacizi eseniali, precum:
lizina, metionina, cistina, cisteina, treonina i triptofanul; de aici, rezult o valoare biologic
sczut a acesteia. De asemenea, porumbul este srac n celuloz (celuloza brut este
aproximativ 2,5%), vitamine, unele macro i microelemente i are un coninut moderat n
grsimi (grsimi brute 4,0-4,5%). Cu toate inconvenientele pe care le prezint, accentund
coninutul sczut n PB, unii aminoacizi eseniali i unele vitamine i substane minerale,
porumbul este foarte utilizat n hrana psrilor, fiind un nutre energetic i servind ca suport
pentru premixurile proteino-vitamino-minerale.
Orzul este mai puin folosit n alimentaia psrilor i, mai ales, a puilor pentru carne,
deoarece are un coninut ridicat n celuloz (7-8%), component care este greu digerabil sau
aproape nedigerabil datorit coninutului n -glucani i ali componeni ai pereilor celulari ai
orzului (arabani, xilani), care poate produce tulburri n digestibilitatea altor nutrieni.
Nutriional orzul se caracterizeaz printr-un coninut mai ridicat n protein i aminoacizi
eseniali comparativ cu porumbul. Se recomand n cantiti mici n reetele de cretere i
finisare i foarte puin sau deloc n reetele pentru pui n perioada de demaraj.
Grul se folosete n cantiti mici n hrana psrilor deoarece este, n general, utilizat n
alimentaia oamenilor dar i din cauza prezenei unor factori antinutriionali existeni n
compoziia acestuia (tabelul 2.9.). De regul se utilizeaz gru cu un coninut sczut n gluten,
deci nepanificabil i ntr-o msur i mai mic, grul furajer, gen Triticale. Prezint un coninut
ridicat n proteine (12-13%), cu o valoare biologic mai mare dect la alte cereale. Din cauza
lipsei xantofilelor, nu coloreaz carcasa puilor de carne; fosforul din grunele de gru este mai
46

bine folosit, datorit cantitilor ridicate de fitaze din grune, comparativ cu alte cereale.
Datorit coninutului sczut n celuloz (< 2,5%), poate fi utilizat n cantiti de 10-15% n
structura nutreurilor combinate la psri (Stan i Simeanu, 2005).
Tabelul/Table 2.9.
Limite maxime de folosire a unor semine de cereale n hrana psrilor
(% din reet) (Pop i colab., 2006)
Limits use of some cereal seeds in poultry feeding
(% from feed recipe) (Pop et al., 2006)
Semine de
cereale
Ovz
Gru
Orz
Sorg
Secar

Factori antinutritivi
Antienzime
Antienzime
Antienzime, tanini
Tanini
Polifenoli

Ali factori
-glucani
-glucani
-glucani
Dac taninii > 3%
-glucani

Psri
Tineret
40
30
20
15

Adulte
30
50
40
25

Sorgul i meiul au valori nutritive apropiate de ale grunelor de porumb, ns cantitile


produse n ara noastr sunt, n general, modeste. Acolo unde este posibil acestea se utilizeaz n
aceleai condiii ca i grunele de porumb. De obicei seminele de mei sunt utilizate pentru
alimentaia psrilor de companie de talie mic.
Subproduse ale grunelor de cereale sunt: trele, finurile furajere i borhoturile. Dintre
acestea cele care pot fi utilizate cu succes n hrana psrilor sunt finurile furajere care, din punct
de vedere nutriional sunt caracteristice grunelor din care provin (porumb, gru etc.), acestea
pot fi folosite ca surse de energie, putnd nlocui seminele de cereale n alimentaia psrilor n
proporie de 30-40%.
Grsimile i uleiurile vegetale constituie surse cu o concentraie energetic ridicat
(8500-9500 kcal/kg), pe care puii de carne le valorific foarte bine. La puii de carne, caloricitatea
de peste 3000 kcal EM/kg nutre combinat destinat alimentaiei puilor pentru carne se realizeaz
cu integrarea a cel puin 2-3% grsimi, iar pentru realizarea unei caloriciti de 3100-3200 kcal
EM/kg nutre combinat se introduc 5-6% grsimi.
Nutreurile proteice care intr n structura nutreurilor combinate destinate puilor sunt, n
principal, cele de origine vegetal (roturile, seminele de leguminoase) i animal (fina de
pete, de carne, carne-oase), drojdiile furajere etc. (Vacaru-Opri i colab., 2002).
n ce privete nutreurile proteice de origine vegetal, unele seminele de leguminoase conin
factori antinutriionali (factori antitriptici, saponine, factori goitrogeni etc.) iar altele chiar
substane toxice, care reduc utilizarea proteinelor n organismul psrilor sau pericliteaz
sntatea acestora (tabelul 2.10.). Boabele de leguminoase sunt supuse unor tratamente specifice
care urmresc: inactivarea factorilor antinutritivi, detoxificarea, sporirea disponibilitii
aminoacizilor n intestinul subire. Boabele de leguminoase sunt srace ndeosebi n Ca i Mg;
47

ele au un coninut mai ridicat n fosfor, dar acesta are o biodisponibilitate redus (sub 30%), n
special la psri.
Tabelul/Table 2.10.
Limite maxime de folosire a unor boabe de leguminoase n alimentaia psrilor
(% din reet) (Pop i colab., 2006)
Limits use of some legume seeds in poultry feeding
(% from feed recipe) (Pop et al., 2006)
Felul boabelor
Mazre
Bob
Lupin dulce

Factori antinutritivi
Antitriptici
Tanini, Antitriptici
-

Ali factori
-galactozide
Vicina, convicina, -galactozide
Alcaloizi, -galactozide

Tineret
25
30
20

Adulte
20
15
10

Boabele de leguminoase: soia, mazrea, bobul, lupinul etc.; din punct de vedere nutriional
au un coninut mai ridicat n proteine dect cerealele i sunt o bun surs de aminoacizi eseniali.
Datorit factorilor antinutriionali sunt mai puin utilizate ca atare n hrana psrilor, fiind mai
des ntlnite sub form de subproduse incluse n reete. Astfel, cele mai importante surse
comerciale de concentrate proteice vegetale sunt subprodusele rezultate n urma extragerii
uleiului din unele semine oleaginoase, denumite generic rot. n Romnia principalele roturi
utilizate sunt cele de soia i de floarea soarelui; alte roturi fiind cele de: bumbac, arahide, rapi,
in, susan, palmier, cocos, germeni de cereale etc. (Pop i colab., 2006).
rotul de soia constituie un subprodus rezultat de la industria uleiurilor, bogat n proteine
(42-45% PB). Dac seminele de soia sunt decorticate se poate obine un rot cu circa 50% PB,
cu un coninut ridicat n lizin i mai sczut n aminoacizi sulfurai i zinc. Constituie principalul
nutre proteic n alimentaia psrilor i, n special, a tineretului. Comparativ cu cerinele de
aminoacizi ale monogastricelor, dintre proteinele vegetale, roturile de soia conin cel mai
echilibrat amestec de aminoacizi eseniali (Vacaru-Opri i colab., 2002).
Utilizarea rotului de soia n proporii ridicate, la psri, poate crete incidena dermatitelor
la picioare datorit, se crede, proporiei ridicate de K care duce la creterea umiditii
aternutului; la acestea se adaug i faptul c hidraii de carbon din acest rot, fiind mai puin
digestibili, stimuleaz activitatea bacterian n aternut (Pop i colab., 2006).
rotul de floarea soarelui se caracterizeaz printr-o caloricitate mai sczut, datorit
coninutului ridicat n celuloz. Parial decorticat (CB < 18%), acest nutre are o caloricitate de
2000-2300 kcal EM/kg i un coninut de 35-37% PB, n care predomin aminoacizii sulfurai,
lizina regsindu-se n cantiti mai reduse comparativ cu acetia. Este recomandat asocierea
rotului de soia cu cel de floarea soarelui, n acest caz intervenind aciunea de
complementaritate.
48

Datorit coninutului ridicat n celuloz, rotul de floarea soarelui nu se folosete pentru


prepararea nutreurilor combinate utilizate n perioada de demaraj, cojile chiar fin mcinate
putnd avea o aciune mecanic asupra mucoasei tubului digestiv prin iritarea i lezionarea
acesteia i instalarea unor boli i tulburri digestive.
Cu totul ocazional mai pot fi utilizate roturile de rapi i de arahide, produse nespecifice
rii noastre dar, care pot fi achiziionate din import.
Nutreurile proteice de origine animal sunt foarte variate, dar n ara noastr, un interes mai
mare l prezint fina de pete, fina de carne, fina de carne oase, laptele praf i derivatele
acestuia, i mai puin proteinele de origine bacterian i drojdiile furajere (Stan i Simeanu,
2005).
Fina de pete este un nutre cu un coninut de 65-70% PB foarte bine echilibrat n
aminoacizi. Este deosebit de bogat n lizin i aminoacizi sulfurai, constituind din acest punct
de vedere un nutre extrem de valoros, totui, grsimea din fina de pete conine, n majoritate,
acizi grai polinesaturai (linolenic, eicosapentaenoic, docosahexaenoic), care contribuie la
mirosul specific de pete regsit n produsul finit. Fina de pete este o surs important pentru
majoritatea mineralelor necesare organismului animal; se remarc coninutul ridicat n Ca (4-6
%) i P (1-3 %), care au o mare biodisponibilitate (peste 85 %). A devenit indispensabil n
alimentaia puilor de carne, fiind introdus n structura nutreurilor combinate utilizate n
perioada de demaraj i cretere. Nu se introduce n structura reetelor de finisare la puii pentru
carne deoarece imprim crnii mirosul specific de pete (Vacaru-Opri i colab., 2002).
S-a constatat uneori c fina de pete favorizeaz eroziunea pipotei, manifestat prin
ulceraii la nivelul stratului cornos al acesteia; cauza este o substan denumit gizzerozzin, care
a fost izolat din unele arje de fin de pete (Pop i colab., 2006). n ara noastr, din
considerente economice, cantitatea recomandat este de circa 6% n nutreurile de tip demaraj i
de 3-5% n nutreurile utilizate n perioada de cretere.
Fina de carne are o compoziie chimic i, implicit, valoare nutritiv variabil, n funcie
de: sursa de materii prime din care provine (deeuri i confiscate de abator, cadavre etc.);
coninutul n grsimi i substane minerale; procedeul tehnologic de obinere; gradul de
prospeime e materiei prime etc. Dac fina de carne prezint un coninut ridicat n grsimi este
foarte posibil ca acestea s se oxideze repede, mai ales la umiditate i temperaturi crescute; de
aceea, se impune utilizarea acesteia ntr-un timp ct mai scurt. Cnd acest lucru nu se poate
realiza se recurge, fie la degresarea finii, fie la ncorporarea de antioxidani n masa ei. Fina de
carne de calitate are un coninut de peste 50% PB i un coninut ridicat n aminoacizi eseniali.
Valoarea biologic a proteinelor este mai sczut dect n cazul finii de snge sau chiar a
49

roturilor de soia. Poate fi utilizat n structura tuturor nutreurilor combinate, n cantiti de 3-5
% (Vacaru-Opri i colab., 2002).
Fina de snge este o surs de proteine foarte concentrat (80-85 % PB), care conine o
cantitate mare de lizin (7,6 %), aminoacid limitant pentru majoritatea nutreurilor de origine
vegetal, dar este deficitar n izoleucin, motiv pentru care fina de snge se folosete doar ca
surs parial de proteine pentru animale (pn la 5 % din reet).
Proteinele unicelulare sunt obinute din cultura pe diferite medii a drojdiilor, bacteriilor i
mucegaiurilor, acestea au o valoare nutritiv ridicat (50-55 % PB), apropiindu-se ca nivel
proteic i biologic de nutreurile de origine animal, dar conin i acizi nucleici (5-12 % din
azotul total), care pot duce la creterea uremiei determinnd la pierderi de azot (Stan i Simeanu,
2005). n hrana animalelor, proteinele unicelulare (n special drojdiile furajere) se folosesc la
toate speciile de animale, dar mai ales la porci i psri, n proporii mai reduse (3-5 % din
reet), datorit att preului relativ ridicat, ct i coninutului mare n acizi nucleici.
De obicei, nutreurile care se folosesc n mod obinuit n hrana animalelor nu satisfac
cerinele acestora n minerale; n acelai timp coninutul acestor nutreuri n minerale este
influenat de foarte muli factori (specia plantei, stadiul de vegetaie, solul) iar biodisponibilitatea
mineralelor este diferit n funcie de mineral, specia i categoria animalelor. De aceea aceste
minerale sunt adugate suplimentar n reete prin: sare de buctrie, fin de oase, cret furajer,
selenii, fosfai etc.
Nutreurile utilizate n hrana animalelor asigur o parte din vitamine, dar de obicei sunt
deficitare n vitaminele A, D, E i K pentru monogastrice. De aceea aceste lipsuri se acoper cu
nutreuri foarte bogate n vitamine sau vitamine obinute sintetic.
Totui la suplimentarea reetelor n vitamine trebuie inut cont de posibilitatea apariiei unor
semne de toxicitate, n cazul excesului unora dintre ele. Excesul de vitamine n hrana animalelor
nu este de dorit nici sub aspect economic, sursele sintetice de vitamine fiind n general foarte
scumpe (Pop i colab., 2006).
n structura reetelor se mai introduc i alte substane care aparin categoriei de aditivi
furajeri, care influeneaz calitatea nutreului, ca de exemplu: antioxidani, emulgatori, colorani,
corectori de miros i gust, aminoacizi, enzime, probiotice i prebiotice utilizate ca biostimulatori
de cretere, antibiotice i coccidiostatice utilizate pentru prevenirea unor maladii etc.

2.4. Tehnici i metode de hrnire

50

Identificarea hranei (nutreurilor) de ctre psri este o nsuire dobndit prin obinuire i
care le permite s asocieze unele criterii de difereniere senzorial (form, culoare, miros,
savoare, proprieti tactile etc.), cu unele caracteristici nutriionale deja gustate. Pe aceast
baz se pot practica mai multe tehnici de distribuire, avndu-se n vedere c hrana psrilor este
alctuit n principiu, din trei surse majore de nutreuri: energetice (n special cereale), proteice
(finuri proteice de origine vegetal i animal) i suplimente de minerale, vitamine i ali aditivi
furajeri (Damron, 2003).
Cea mai rspndit tehnic de hrnire a tuturor categoriilor de psri este cea cu nutre
combinat complet, sub form de finuri (pentru psrile adulte) sau granule pentru producia de
carne. n exploataiile mai mici i chiar n micile gospodrii private se extinde tehnica de hrnire
cu un amestec de cereale mcinate (produse n gospodrie) i concentrate proteino-vitaminominerale, (concentrate PVM), produse n uniti specializate; rezultatele obinute, la toate
categoriile de psri, sunt superioare n comparaie cu tehnica hrnirii numai cu cereale.
n ultimul timp se studiaz i posibilitatea administrrii (cel puin pentru producia de carne
i tineretul de nlocuire) a grunelor de cereale ntregi, pe aceast cale realizndu-se i economii
cu procesarea (mrunirea) acestora (Pop i colab., 2006). Tehnicile de distribuire a cerealelor
ntregi i a unui amestec complementar, concentrat proteino-vitamino-minerale (CPVM), sunt n
principiu urmtoarele: distribuirea separat, n spaiu; distribuirea n amestec a grunelor cu
CPVM; distribuirea secvenial n timp a grunelor i a CPVM.
Distribuirea separat, n spaiu, permite alegerea liber a celor dou tipuri de nutreuri.
Psrile pot consuma, la alegere, cantitile dorite din fiecare component, rezultnd, cel puin
teoretic, raii individualizate n conformitate cu condiiile de mediu i potenialul individual de
cretere; folosind aceast tehnic, rezultatele sunt cel puin egale cu cele obinute la hrnirea cu
nutreuri complete. Se constat totui c n funcie de raportul de energie/protein al hranei
consumate efectiv se nregistreaz diferene n privina calitii carcasei puilor.
Distribuirea n amestec a grunelor ntregi i a concentratului permite un control al ingestiei
prin modificarea proporiei celor dou componente, n funcie de vrsta puilor. Performanele de
cretere nu se deosebesc de cele obinute n cazul folosirii nutreurilor combinate complete.
Operaiunea de dozare i amestecare a celor dou componente presupune existena unor utilaje
suplimentare, care ridic costurile.
Distribuirea secvenial, n timp, se poate realiza prin administrarea pe aceleai linii de
furajare a celor dou componente (grune i CPVM) la intervale diferite de timp (egale sau nu
ca durat). Cele mai bune rezultate s-au obinut cnd intervalele ntre secvene au fost egale
(circa 8 ore); la intervale prea lungi nu se consum cantiti suficiente din CPVM, aprnd
51

simptome de caren n diferii nutrieni. Programul secvenial trebuie corelat i cu programul de


iluminare din halele de pui de carne.
Metodele de furajare a psrilor sunt difereniate n funcie de vrst i producia acestora.
La puii broiler crescui pentru carne, de regul, furajarea se face la discreie (ad libidum)
urmrindu-se, obinerea unor performane de producie ct mai ridicate, n acord cu potenialul
genetic (Pop i colab., 2006).
Cu toate c tehnologiile moderne permit automatizarea fluxului de distribuie a hranei,
aceasta nu se poate realiza datorit faptului c n primele zile de via ale puilor, distribuia
automat este ineficient impunndu-se utilizarea unor metode mai rudimentare i anume
aezarea de tvie cu mncare pe aternut pn ce puii se obinuiesc cu acest tip de furajare.

52

CAPITOLUL III
POSIBILITI DE MBUNTIRE A ALIMENTAIEI
PUILOR BROILER DE GIN
CHAPTER III
OPPORTUNITIES TO IMPROVE BROILER FEEDING
3.1. Controlul calitii nutreurilor
Prin calitatea nutreului se nelege un ansamblu de nsuiri chimice, organoleptice, nutritive
i de salubritate, care exprim gradul n care acestea satisfac cerinele nutriionale ele
organismului animal n funcie de fondul biologic, tehnologia de exploatare i de tehnologia de
alimentaie a animalelor. Meninerea sub control a produciei de nutreuri combinate este de
obicei corelat cu dotri de laborator sofisticate i efectuarea de analize costisitoare. Obinerea
de nutreuri combinate de calitate, nu se limiteaz numai la recoltarea probelor i efectuarea de
analize de rutin n laborator ci implic respectarea tehnologiei de fabricaie pe tot fluxul
procesului de producie (Britzman, 2002).
Noiunea de calitate a nutreurilor are un sens larg i tinde s includ patru forme bine
definite de manifestare a ansamblului de nsuiri ce definesc acest termen i concept dup cum
urmeaz: calitatea materiilor prime furajere, calitatea nutreurilor ca ingrediente pe fluxul
tehnologic de preparare sau de fabricaie, calitatea produselor finite, calitatea tehnologiilor de
alimentaie.
Astfel, dac una sau mai multe dintre componentele de baz ale unui amestec furajer, se
caracterizeaz printr-o valoare nutritiv sau biologic mai sczut, sau printr-o calitate igienicosanitar necorespunztoare, acest lucru va conduce la un rezultat i la o calitate final slab,
orict de corect din punct de vedere calitativ va fi aplicarea celorlalte trei forme menionate.
Introducerea pe fluxul de fabricaie a unor ingrediente ce nu satisfac normele de calitate
(umiditate prea mare, atacate de mucegaiuri, poluate cu diferite substane chimice etc.) cerute, va
53

avea ntotdeauna drept consecin obinerea de nutreuri combinate slabe din punct de vedere
calitativ sau chiar improprii pentru consumul furajer.
n ceea ce privete controlul calitii ingredientelor pe fluxul tehnologic de preparare sau
tratare sau pe cel de fabricare a nutreurilor combinate, se consider c aceast problem este
deosebit de important, cci operaiile prevzute n fluxul tehnologic (mcinare, tocare, toastare,
granulare, dozare etc.), au menirea de a mbunti calitatea materiilor prime participante la
procesul de fabricaie.
Spre exemplu mcinarea este absolut necesar pentru obinerea unor amestecuri omogene i
se practic pentru toate componentele furajere. n acelai timp, gradul de mcinare i mrimea
mciniului este dictat de caracteristicile biologice ale speciei pentru care este destinat nutreul
respectiv, de umiditatea materiei prime mcinat, dar i de caracteristicile mecanice ale utilajelor
folosite. Granulaia mciniului pentru reetele combinate destinate ginilor outoare i
exprimat prin resturi pe sita cu ochiuri de 2,8 mm, trebuie s fie de 3-6 %, mai mare dect cel
pentru porcine, dar mai mic dect cel pentru taurine i ovine; n acelai timp un mcini prea
mrunt poate influena att digestibilitatea nutreului dar i sntatea animalului (Teuan i
Simeanu, 2001).
n ceea ce privete psrile crescute n condiii de ferm acestea prezint trsturi
comportamentale, fiziologice i chiar anatomice care trebuie luate n considerare n procesul de
fabricaie a nutreurilor. De asemenea, este posibil ca anumite tehnici de procesare s afecteze
biodisponibilitatea unor nutrieni i s aib un impact asupra necesarului nutriional al psrii. De
muli ani este un fapt recunoscut c furnizarea de nutre sub form de granule pentru alimentaia
psrilor poate crete economicitatea produciei prin mbuntirea conversiei nutreului i a
sporului mediu zilnic. Din acest motiv, nutreul pentru psrile de carne este procesat sub form
de granule i brizur. Studiile arat c rezultatele granulrii constau ntr-o mbuntire a
conversiei hranei de la 8 la 12%. Deoarece costurile nutreului reprezint o parte foarte
important a produciei de carne, chiar i cele mai mici creteri ale conversiei hranei pot crete
profiturile, costul de amestecare i fabricare a nutreurilor trebuie, de asemenea, s fie luat n
considerare (Beyer, 2002).
n legtur cu cea de-a treia form de manifestare a conceptului de calitate a nutreului,
trebuie spus c acesta, adic calitatea produsului finit este aspectul cel mai important, care
nsumeaz de fapt calitatea materiilor prime i calitatea operaiilor tehnologice de fabricare i
preparare. Prin produs finit putem nelege, fie un amestec simplu de ferm, fie un nutre
combinat mai complex, fie chiar un simplu nutre cum ar fi morcovul furajer sau sfecla, nutreul
verde, etc. Fiecare produs finit, indiferent de complexitatea sa, poate fi caracterizat printr-o serie
54

de nsuiri chimice (ap, aminoacizi, SU, CenB, PB, GB, CB, SEN, Ca, P, K, vitamine etc.), o
anumit digestibilitate i o anumit valoare nutritiv. La aceste elemente de caracterizare i
exprimare a calitii nutreurilor, se adaug i efectul de asociere i complementare a diferiilor
nutrieni (aminoacizi, vitamine, microelemente), mai ales n cazul amestecurilor.
Produsul finit mai poate fi caracterizat i din punct de vedere organoleptic, micotoxicologic
ori bacteriologic. Prin urmare, prin controlul complex al calitii nutreurilor (ca produse finite),
cresctorul va dispune de date reale privind satisfacerea cerinelor nutriionale ale diferitelor
specii i categorii de animale.
Definind calitatea nutreului ca o nsumare a nsuirilor reale de care depinde folosirea sa la
un moment dat, trebuie spus c aceast calitate nu reprezint totdeauna valoarea maxim a
parametrilor respectivi, ci trebuie adugat i faptul c, calitatea integral este mplinit atunci
cnd valorile acestor parametri satisfac i condiiile de folosire a produsului respectiv.
Calitatea tehnologiilor de alimentaie, ar fi cel de-al patrulea element al conceptului de
calitate a nutreului. Este vorba aici de sistemul de administrare, numrul de tainuri, forma de
prezentare i administrare a nutreurilor etc. Aceste elemente concur la finalizarea calitii
nutreurilor i la concretizarea lor n producii de origne animal i pot denatura sau pot potena
calitatea produselor finite, dac sunt sau nu cunoscute i manipulate cu competen de cresctor.
Spre exemplu, utiliznd dispozitive de distribuire necorespunztoare a hranei, se poate produce o
administrare neuniform, din punct de vedere cantitativ, dar i calitativ, prin faptul c se
realizeaz o dezomogenizare a produsului finit.
n aceste condiii, dintr-un nutre combinat de bun calitate pentru psri, pot rezulta, ntr-un
anumit sector al frontului de furajare, componente mai bogate n sruri minerale sau n vitamine,
sau dimpotriv mai srace n aceti nutrieni. Pentru a preveni aceste aspecte negative se
procedeaz, n ultimul timp, tot mai mult, la tehnica de granulare a nutreurilor combinate. Se
recurge deci la administrarea de granule, chiar i la psri pentru a preveni aceste fenomene
(Teuan i Simeanu, 2001).
Nu trebuie neglijate nici urmtoarele elemente astfel, pentru o mai bun asigurare a
cresctorului asupra calitii nutreurilor este indicat o verificare periodic a materiilor prime
utilizate pentru formularea reetelor la un laborator de specialitate n vederea determinrii
compoziiei chimice sau detectarea unor compui nedorii (micotoxine, microorganisme
patogene, reziduuri de pesticide etc.); nutreurile trebuie pstrate n locuri uscate, ferite de
umiditate, insecte sau roztoare; trebuie citite cu atenie i urmate ntocmai instruciunile de pe
etichet etc. (Damron i Sloan, 1998).

55

3.1.1. Determinarea valorii nutritive a nutreurilor


Valoarea nutritiv reprezint msura n care nutreurile satisfac cerinele de energie i
substane nutritive n urma interaciunii dintre nutreuri i organism, msura n care compoziia
chimic corespunde particularitilor biologice ale animalului. Aprecierea i calcularea valorii
nutritive a nutreurilor nu se poate face fr cunoaterea n profunzime a compoziiei chimice a
acestora, fr cunoaterea la fel de precis a digestibilitii substanelor nutritive (funcie de
factorii cei mai importani) i fr cunoaterea din ce n ce mai ampl a schimburilor nutritive
din organismul animal (Teuan i Simeanu, 2001).
Analiza chimic a plantelor i corpului animalelor arat c ele cuprind aceleai elemente: C,
O, H, S, P, Na, K, Ca, Mg, Fe etc.; din totalul acestora C, O, H i N, reprezint circa 95%. n
principiu, plantele i corpul animalelor conin ap i substan uscat; substana uscat este
format din substan organic i respectiv, anorganic. La rndul ei substana organic este
alctuit din proteine, lipide, hidrai de carbon i diferite alte substane organice aflate n cantiti
mai mici; plantele mai conin i aa numitele substane incrustante. Dintre substanele organice n
plante predomin hidraii de carbon iar n corpul animalelor lipidele i proteinele (tabelul 3.1.).
Proporia acestor componente variaz n funcie de mai muli factori, att la plante (vrsta la
recoltare, clim, sol, agrotehnic etc.) ct i la animale (specie, ras, nivel de hrnire, vrst,
stare de ngrare etc.) (Pop i colab., 2006).
Tabelul/Table 3.1.
Compoziia chimic a corpului animal i a unor nutreuri (%)(Pop i colab., 2006)
The chemical composition of some feeds and animal body (%)(Pop et al., 2006)
Specificare
Ovine
Taurine
Graminee
Lucern

Ap
60
55
68
74

Proteine
16
17
2,8
4,4

Grsimi
20
23
0,9
0,7

Cenu
3,4
4,6
2,0
2,2

Glucide
26
19

Datorit multiplilor factori care influeneaz proporia nutrienilor n compoziia plantelor,


determinarea compoziiei chimice are un rol important de fiecare dat cnd se ntocmete o reet
dar i atunci cnd unul dintre nutreuri provine de la un alt furnizor, de aceea este recomandat o
verificare periodic, n laboratoare de specialitate, a compoziiei chimice a nutreurilor utilizate
n ntocmirea reetelor.
Digestibilitatea substanelor nutritive este un termen uzual n nutriia animalelor, aceasta
nsemnnd diferena dintre cantitatea de substan ingerat i cea eliminat prin fecale raportat
procentual (sau nu) la cantitatea ingerat. Importana cunoaterii digestibilitii substanelor
nutritive din nutreuri i reete, ca o latur a aprecierii calitii acestora, este deosebit, dac
56

avem n vedere faptul c ea exprim partea de contribuie a animalului la stabilirea valorii


nutritive a furajelor, aa cum este definit i acceptat aceast noiune n prezent.
Digestibilitatea i digestia, ca fenomene biologice complexe sunt influenate de o
multitudine de factori care sunt n continu micare, de aceea sunt destul de greu de stabilit i
urmrit (tabelul 3.2.). Unele cercetri arat c digestibilitatea poate fi mbuntit prin
adugarea, n hrana animalelor a unor extracte din plante, astfel adugarea de extract de Ginseng
siberian (Acanthopanax senticosus) n alimentaia porceilor nrcai a condus la o creterea a
digestibilitii ileale aparente a aminoacizilor progresive de la 15,3 pn la 80,8 % (Kong i
colab., 2008).
Tabelul/Table 3.2.
Digestibilitatea unor nutreuri la psri (Teuan i Simeanu, 2001)
Digestibility of some feed in poultry (Teuan and Simeanu, 2001)
Digestibilitatea (%)
DSO
DPB
DCB
DE
nainte de mbobocire
53
75
11
54
Lucern
La mbobocire
46
69
8
47
verde
La nceput de nflorire
39
63
3
40
Porumb boabe
88
86
22
86
Ovz boabe
64
80
22
65
Soia boabe
76
74
28
81
rot de soia
68
84
2
71
Fin de pete
86
88
87
DSO=digestibilitatea substanelor organice; DPB=digestibilitatea proteinei brute; DCB=digestibilitatea
celulozei brute; DE=digestibilitatea energiei.
Nutreul i faza de vegetaie

Datorit rolului structural al proteinei o atenie deosebit este ndreptat ctre aceasta, astfel
valoarea nutritiv a unui nutre este dat i de valoarea biologic a proteinelor. Valoarea
biologic a proteinelor se refer la biodisponibilitatea aminoacizilor i proporia n care acetia se
regsesc n nutreul utilizat, astfel pentru a mbunti valoarea biologic a proteinelor trebuie s
se inu cont de trei elemente:
optimizarea structurii reetelor prin utilizarea unor nutreuri ce permit o bun completare
a aminoacizilor n funcie de nevoile animalului;
inactivarea factorilor antinutritivi prin diverse forme de preparare a nutreului;
respectarea regimului termic n cazul tehnologiei de fabricare a nutreurilor pentru a nu
distruge sau inactiva unii aminoacizi.
Se poate vorbi i despre valoarea nutritiv a grsimilor influenat de cei trei acizi grai
eseniali; valoarea nutritiv a glucidelor influenat de coninutul nutreului n celuloz; valoarea
nutritiv a vitaminelor tiut fiind faptul ca unele vitamine nu pot fi sintetizate de organism i
atunci trebuie s fie asigurate prin hran dar i despre valoarea nutritiv a substanelor minerale
deoarece aici trebuie respectat cel puin raportul Ca:P.
57

3.1.2. Poluarea i controlul polurii nutreurilor


n timpul proceselor de producere, preparare, conservare, depozitarea i transport, nutreurile
pot acumula sau se pot contamina i impurifica cu diverse substane chimice sau componente ale
acestora, care au aciune nociv sau toxic asupra organismului animal i asupra calitii
produselor zootehnice.
Poluarea ( dup O.U.G. nr. 91/2002) reprezint introducerea direct sau indirect, ca
rezultat al unei activiti desfurate de om, de substane, de vibraii, de cldur i/sau de zgomot
n aer, ap sau sol, care pot aduce prejudicii sntii umane sau calitii mediului, care pot duna
bunurilor materiale ori pot cauza o deteriorare sau o mpiedicare a utilizrii mediului n scop
recreativ sau n alte scopuri legitime. Poluarea poate aprea atunci cnd o substan sau un grup
de substane strine, prezente n mediu n cantiti sau pe o perioad care le face periculoase
pentru oameni, animale sau plante, contribuie la punerea n pericol sau vtmarea, activitilor
sau bunstrii persoanelor (OMS).
Substanele poluante, toxice, se pot acumula n organismul vegetal, apoi n cel animal i n
ultim instan n cel uman, ducnd la grave intoxicri i mbolnviri uneori pe mari areale
geografice i n mari populaii faunistice i umane. Pentru a putea controla poluarea nutreurilor
cu aceste toxine trebuie verificat periodic nivelul acestor elemente n nutreuri.
Pentru eliminarea potenialelor pericole Ministerul Agriculturii, Alimentaiei i Pdurilor a
ntocmit Norma sanitar veterinar din 16 ianuarie 2002 de stabilire a listei cuprinnd
ingredinetele a cror utilizare este interzis n nutreurile combinate care conine:
fecale, urina precum i coninutul separat al tractului digestiv care rezult din golirea sau
ndeprtarea tractului digestiv, indiferent de orice form de tratament sau amestec;
pielea tratat cu substane tanante, inclusiv deeurile sale;
seminele sau alte materii de nmulire a plantelor care, dup recoltare, au fost supuse unui
tratament specific cu produse pentru protecia plantelor n vederea utilizrii lor intenionate
(nmulire) i orice subproduse derivate;
lemnul, rumeguul i alte materii derivate din lemn tratat cu produse de protecie a lemnului;
toate deeurile obinute din diferitele faze ale procesului de tratament al apelor reziduale urbane,
menajere i industriale, indiferent de orice prelucrare ulterioar a acestor ape i, de asemenea,
indiferent de originea apelor reziduale;
deeurile solide urbane, cum ar fi deeurile casnice;
deeurile netratate din unitile de alimentaie public, cu excepia alimentelor de origine
vegetal, considerate improrii pentru consumul uman din motive de prospeime;
58

ambalajul i prile de ambalaj rezultate din utilizarea produselor din industria agroalimentar;
proteinele derivate din esuturile de la mamifere, folosite drept ingredient n nutreurile
combinate pentru rumegtoare, exclusiv: laptele i produsele din lapte, gelatina, proteine
hidrolizate cu o greutate molecular mai mic de 10.000 daltoni, fosfat dicalcic derivat din oase
degresate, plasm deshidratat i alte produse sanguine, cu excepia produselor din snge de
bovine utilizate pentru hrana rumegtoarelor.
Datorit multiplelor posibiliti de contaminare i de poluare, furajele pot deveni cu uurin
factori nosogeni i pot duna sntii animalelor (ducnd chiar la intoxicarea grav i chiar
moartea animalelor) i de asemenea pot deprecia calitatea produselor animaliere (lapte, carne,
ou). Unele dintre substanele poluante se pot acumula n organismul uman unde devin nocive.
Ele pot produce intoxicaii i pot induce stri depresive, iar altele sunt cancerigene. Procesul de
industrializare i chimizare a produciei agricole i zootehnice a determinat, din pcate i efecte
negative legate de poluarea, aerului, solului i apelor, cu substane chimice, creterea ponderii
intoxicaiilor i afeciunilor specifice n patologia animal precum i modificarea etiologiei
acestora. A crescut frecvena intoxicaiilor cu micotoxine i poluani chimici i a sczut frecvena
intoxicaiilor cauzate de consumul de plante i semine toxice (Bort i colab., 2009).

3.2. Controlul calitii apei de but


Apa este principalul constituent al organismului animal, putnd varia ntre 40-90% din
greutatea acestuia, n funcie de mai muli factori: vrsta, starea de ngrare, esutul sau organul
studiat. Principalele funcii pe care le ndeplinete apa sunt: solvent al diferitelor substane crora
le asigur transportul n organism, eliminarea deeurilor din organism sub form de urin,
intervine n reaciile de hidroliz din organism, este principalul factor al homeostaziei mediului
intern, particip la reglarea termic a organismului, este un component al tuturor secreiilor
externe, lubrifiant la nivelul articulaiilor, asigur protecia unor organe, a sistemului nervos, a
fetuilor etc.
Organismul elimin n mod continuu ap, fie sub form de vapori, fie sub form lichid pe
diferite ci (renal, cutanat, fecale, secreii). Aceste pierderi solicit creterea necesarului de ap
al organismului, care trebuie s fie asigurat printr-un aport exogen corespunztor. Un aport
insuficient sau lipsa apei provoac reducerea secreiilor digestive, inapeten, slbire, constipaie
etc. (Stoica i Stoica, 2001).
Apa este un element esenial i pentru creterea puilor de carne. Orice reducere a aportului
de ap sau creteri ale pierderilor de ap pot avea un efect negativ asupra vieii i performanelor
59

productive ale puilor. Aportul de ap crete odat cu vrsta i este mai mare la masculi dect la
femele. Aceste efecte trebuie s fie luate n considerare atunci cnd se calculeaz necesarul de
ap pentru creterea i exploatarea psrilor.
Temperatura apei de but ct i a mediului ambiant prezint un impact puternic asupra
aportului de ap (fig. 3.1.), astfel, consumul de ap va crete cu 6-7% pentru fiecare grad peste
21oC. Apa pentru consum, destinat psrilor ar trebui s fie curat, necontaminat i disponibil
pe toat perioada de cretere. Evaluri regulate ale calitii apei sunt necesare pentru a se asigura
c ncrcturile microbiene i minerale sunt acceptabile, astfel nct s nu fie compromis, nivelul
de performan al psrilor.
1100
1000
900
800
700
600
Consumul de ap (mL/cap/zi) 500
20
25
400
300
200
100
0

30

35

Vrsta (sptmni)
Fig. 3.1. Efectul temperaturii mediului ambiant (0C) asupra consumului de ap la
psri (Ross tech, water quality, Feb. 2008)
Fig. 3.1. The effect of environment temperature (0C) for water consumption at poultry
(Ross tech, water quality, Feb. 2008)

Calitatea (tabelul 3.3.) apei ar trebui s fie monitorizat cu regularitate i n cazul n care se
cer msuri corective acestea trebuie luate pentru a ne asigura c performana productiv a
psrilor nu este compromis.
Creterea nivelului mineral i al proteinelor n reete determin sporirea consumului de ap
(ex. excesul de K i Mg crete consumul de ap i respectiv eliminarea apei prin dejecii). Exist
muli factori care pot afecta aportul de ap, dintre care: vrsta, sexul, temperatura mediului
ambiant, temperatura apei i a sistemului de but dar, se consider c fa de nutreul consumat,
cantitatea de ap but este de dou ori mai mare (Pop i colab., 2006).
Tabelul/Table 3.3.
60

Criterii de calitate a apei de but pentru psri (Ross tech, water quality, Feb. 2008)
Quality criteria of drinking water for poultry (Ross tech, water quality, Feb. 2008)
Criteriul
TSD
TSS
Duritate

pH

Concentraia
(ppm)
0-1000
1000-3000
3000-5000
>5000
<100
>100
<6
6,0-6,4
6,4-8,5
>8,6
50-200

Sulfai

200-250
250-500
500-1000
>1000
250

Cloruri

500
>500

Nitrai
Floruri
K
Mg
Ca
Na
Fe

urme
>urme
2
>40
<300
>300
50-125
>125
350
600
50-300
<0,3
>0,3

Comentarii privind calitatea


Bun
Satisfctoare: particule flotabile la limita superioar
Slab: particule flotabile, consum de ap redus, creterea mortalitii
Nesatisfctoare
Bun
Satisfctoare: nu sunt probleme pentru psri dar pot aprea
interferene cu medicamentele administrate prin ap
Slab: probleme privind performana, coroziuni la sistemul de adpare
Slab: poteniale probleme
Satisfctoare: recomandat pentru psri
Nesatisfctoare
Satisfctoare: poate avea un efect laxativ dac Na sau Mg depesc 50
ppm
Nivel maxim dorit
Poate avea efect laxativ
Slab: efect laxativ dar psrile se pot adapta, poate interaciona cu
absorbia Cu
Nesatisfctoare: crete consumul de ap, risc pentru animalele tinere
Satisfctoare: un nivel >14 ppm poate cauza probleme dac Na > 50
ppm
Nivel maxim dorit
Slab: efect laxativ, se reduce consumul de hran, crete consumul de
ap
Satisfctoare
Nesatisfctoare: poate pune n pericol sntatea
Nivel maxim dorit
Nesatisfctoare: oase moi
Bun
Satisfctoare: depinde de pH
Satisfctoare: dac nivelul sulfailor > 50 ppm poate deveni laxativ
Efect laxativ cu iritaii intestinale
Nivel maxim admis
Nivel maxim dorit
Satisfctoare
Satisfctoare
Nesatisfctoare: crete numrul de bacterii feruginoase

Bacterii
0 ufc/mL
Ideal: niveluri mai mari indic contaminare cu fecale
coliforme
TSD = Total substane dizolvate; TSS = Total substane solide

3.3. Forma de prezentare i tehnologia de prelucrare a nutreului


Prepararea nutreurilor poate modifica favorabil nsuirile fizico-chimice sau biologice ale
acestora, conferindu-le o mai bun valorificare de ctre animale.
Metodele de preparare a nutreurilor sunt diferite i pot fi grupate astfel:
61

metode fizice: curirea, mrunirea, nmuierea, melasarea, srarea, fierberea etc.;


metode chimice: tratarea nutreurilor cu alcali sau acizi;
metode biologice: ncolirea, fermentarea etc.
Utilizarea acestor metode depinde, n primul rnd, de natura nutreurilor, de animalele n
hrana crora se folosesc, de sistemul n care sunt exploatate animalele etc.
n 2005 Smith i colaboratorii au constatat c nu exist nicio diferen n ceea ce privete
energia metabolizabil real datorat expandrii, dei expandarea crete conversia nutreului.
Aceast situaie este similar datelor raportate despre nutreurile granulate i este de neles, dac
energia ctigat prin granulare este datorat ctigului de energie productiv mai degrab dect
creterii energiei metabolizabile. Totui, se pare c utilizarea forei de frecare exercitate de un
expander permite un acces mai facil la nutrienii care erau nainte legai de materialul celular.
Studiile de laborator arat c biodisponibilitatea crescut a aminoacizilor poate aprea cnd
porumbul sau rotul de soia este expandat la diferite presiuni n con. Creterea presiunii duce la o
cretere general a energiei metabolizabile totale, a solubilitii proteinei i a gelatinizrii
amidonului. Totui, aceste produse au fost procesate separat i este nevoie de date suplimentare
pentru a determina dac interaciunea nutrienilor din diferite surse apare n faza de gelatinizare a
amidonului. Interaciunea particulelor de proteine, amidon i grsimi va aprea, probabil, n
condiiile de presiune sau la temperaturi ridicate (Beyer, 2002).
Boabele de leguminoase, dar i alte semine conin factori antinutriionali de natur proteic.
Ingerai astfel, acetia pot influena n mod nefavorabil digestia i absorbia substanelor
nutritive, ducnd la realizarea unor performane inferioare ale animalelor. Din acest motiv o
procesare corespunztoare este foarte important, deoarece aceti factori antinutriionali sunt
sensibili la cldur i umiditate i pot fi, prin diverse metode de preparare a nutreurilor
(expandare, extrudare, fierbere etc.), dezactivai.
n ce privete forma de prezentare, la puii de carne, nutreul combinat se recomand a fi
administrat n prima perioad de cretere (0-28 zile) sub form de brizur, iar n perioada de
finisare numai sub form de granule. Administrarea nutreului combinat sub aceast form are
avantajul unei mai bune valorificri, respectiv un indice de conversie mai ridicat i reducere
important a risipei de nutreuri, comparativ cu nutreul combinat sub form de fin (Stoica i
Stoica, 2001).
Deoarece psrile nu au o vedere foarte bun mrimea granulelor este foarte important.
Studiile au artat c psrile prefer nutreul care are dimensiuni mai mari dect un simplu
mcini. Dac li se administreaz un nutre cu pri egale de granule i particule foarte fine,
psrile consum mai nti granulele. Dac se administreaz un nutre de o calitate slab, cu un
62

exces de particule prea fine, anumite psri consum doar granulele, lsnd particulele mici
psrilor mai puin agresive. Deoarece calitatea granulelor afecteaz rata creterii, prezena
particulelor foarte fine n nutre poate afecta uniformitatea efectivului de psri i poate avea
impact asupra procesrii.

3.4. Folosirea unor aditivi furajeri


Folosirea aditivilor furajeri n creterea animalelor este o practic a crei beneficiu se
materializeaz att n mbuntirea eficienei i costurilor ct i a calitii produselor zootehnice
obinute. Aceste mbuntiri sunt datorate utilizrii n cantiti reduse a unor substane cu un
spectru chimic larg, care, adugate n hrana animalelor au efecte pozitive n creterea
produciilor de la animale.
Noiunea de aditiv furajer s-a consacrat n timp pentru a defini o categorie de substane sau
produse care se introduc n cantiti mici n hrana animalelor, pentru a acoperi unele cerine
specifice i/sau pentru a influena n sens util (pe diverse ci, direct sau indirect) performanele
zootehnice sau sntatea acestora (Pop, 2006).
n alimentaia psrilor aditivii furajeri sunt utilizai de cteva decenii iar eficiena acestora a
fost verificat att prin performanele obinute ct i prin eficiena economic de care au dat
dovad. Acum, utilizarea acestora se ndreapt ctre produse ct mai naturale, din aceast
privin civa aditivi au fost eliminai de pe pia chiar dac eficiena economic a acestora este
considerabil (Castro, 2005).
Aditivii furajeri cei mai des folosii n UE au fost, pn la nceputul anului 2006,
antibioticele care erau utilizate ca promotori de cretere. De atunci s-au depus mari eforturi
pentru a gsi alternative pentru a nlocui antibioticele, astfel au fost introduse pe scar larg:
probioticele, prebioticele dar i diverse extracte i uleiuri eseniale ale plantelor.
Din noua generaie a promotorilor de cretere cele mai importante i des amintite sunt
extractele i uleiurile eseniale ale plantelor medicinale i aromatice. Totui utilizarea acestor
plante pe scar larg este mpiedicat fiindc un singur component activ poate conine
numeroase componente bioactive, respectiv coninutul n substane active depinde de muli
factori cunoscui i necunoscui, de aceea pot varia n limite foarte largi. Datorit celor sus
amintite este foarte greu sau imposibil de a obine o concentraie i compoziie identic i exact
(Czirjak, 2009).

63

Plantele cel mai des studiate pentru posibila utilizare ca promotor de cretere sunt oregano i
cimbru, dar gsim referire n literatura de specialitate i la alte plante sau extracte de plante
medicinale sau aromatice cum ar fi anason, salvie, rozmarin, usturoi, etc. (Czirjak, 2009).
Pe lng acest tip de aditivi pentru mbuntirea alimentaiei puilor de gin pentru carne
mai pot fi utilizai aditivi ce pot nlocui enzimele care lipsesc acestei specii astfel pentru o
utilizare mai bun a fosforului se pot administra fitaze, lipaze pentru grsimi etc.
O alt categorie de aditivi care pot fi utilizai sunt inactivatorii sau inhibitorii de micotoxine
avnd n vedere c micotoxinele din nutreuri produc la animale tulburri cu manifestri diverse,
de la reducerea consumului i a bioconversiei hranei la mbolnviri de gravitate variabil, pn la
moarte, simptomatologia fiind mai mult sau mai puin caracteristic (Dancea, 2005).
n general aditivii furajeri trebuie: s aib eficacitate favorabil, bine probat, asupra
creterii sau produciei animalului, asupra conversiei hranei, asupra morbiditii i mortalitii
animalului; s aib toxicitate redus pentru animale i s nu lase reziduuri n produsele animale;
s aib absorbie bun i durat de fixare n organism redus, pentru a nu aciona distructiv
asupra florei bacteriene normale; s nu polueze mediul prin dejecii sau n alte moduri; s existe
posibiliti de control prin metode de dozare acceptate de forurile competente.
Folosirea aditivilor furajeri este reglementat prin legi sau alte acte normative variabile de la
ar la ar, fapt ce face ca unii aditivi s fie interzii ntr-o ar dar utilizai n alta (Stoica i
Stoica, 2001).

64

CAPITOLUL IV
ADITIVI FURAJERI
CHAPTER IV
FEED ADDITIVES
4.1. Definire i clasificare
Dicionarul Enciclopedic de Zootehnie consemneaz noiunea de aditivi furajeri ca fiind
substane diferite care, adugate n cantiti mici n raie, duc la completarea i echilibrarea
raiei, la o mai bun utilizare a componenilor raiei, la stimularea procesului de cretere, ceea ce
se concretizeaz n creterea eficienei furajrii i ameliorarea sporului.
Directivele CEE 524/70 i 587/84 prevd aditivii furajeri ca fiind substane care, adugate
voluntar i n doze reduse n hrana animalelor, pot influena unele caracteristici ale hranei sau
producia obinut de la animale, n timp ce n Feed Additive Nomenclature sunt definii ca
substane adugate n proporii reduse pentru a contribui la unele caracteristici dorite sau a
reprima nsuiri nedorite ale hranei animalelor (Pop, 2006).
Datorit frecvenei ridicate de folosire a aditivilor n ultimele decenii, utilizarea lor a dat
natere multor controverse; controverse ce s-a cutat s fie eliminate prin norme legale
reglementate de instituiile de resort. Aceste norme sunt diferite de la o ar la alta, existnd
tendina crerii unui cadru legislativ unitar i general valabil cel puin pentru o comunitate de ri
unite prin interese economice sau politice. Aditivii furajeri recunoscui i aprobai pentru a fi
utilizai n hrana animalelor n rile Uniunii Europene sunt cei specificai n Directiva UE
524/1970 (reactualizat prin Directivele 587/87, 153/87, 113/92 i 114/93) (Pop, 2006). Aceste
reglementri sunt aplicabile direct n normele de drept ale tuturor rilor europene, dar fiecare
ar are i norme de folosire intern. Reglementarea nr. 1831/2003 (reactualizat prin
Regulamentul Comisiei nr. 378/2005) a Parlamentului European i a Consiliului din 22
septembrie 2003 privind aditivii din furaje i mparte n patru mari categorii, dup cum urmeaz:
1. Categoria aditivilor tehnologici:
65

conservani i substane sau, dac e cazul, microorganisme care protejeaz furajele fa de


alterrile cauzate de microorganismele sau de metaboliii acestora;
antioxidani: substane care prelungesc durata de conservare a furajelor pentru animale i
a materiilor prime pentru furaje, protejndu-le fa de alterrile cauzate de oxidare;
emulgatori: substane care permit formarea sau meninerea unui amestec omogen a dou
sau mai multe faze imiscibile n furaje;
stabilizatori: substane care permit meninere strii fizico-chimice a furajului;
ageni de ngroare: substane care sporesc vscozitatea furajului;
gelifiani: substane care confer consisten furajului prin formarea unui gel:
liani: substane care mresc capacitatea particulelor de a adera;
substane pentru controlul contaminrii cu radionucleide: substane care elimin absorbia
radionucleidelor sau favorizeaz eliminarea acestora;
ageni antiaglomerani: substane care au rolul de a reduce tendina particulelor de a
adera;
corectori de aciditate: substane care modific pH-ul din furaj;
aditivi de nsilozare: substane inclusiv enzime sau microorganisme, care se ncorporeaz
n furaje pentru a ameliora producia pentru nsilozare;
ageni denaturani: substane care, utilizate la fabricarea furajelor prelucrate, permit
determinarea originii anumitor materii prime pentru produsele alimentare sau furaje.
substane pentru reducerea contaminrii furajelor cu micotoxine: substane care pot
mpiedica sau reduce absorbia, favoriza excreia micotoxinelor sau modifica modul de aciune al
acestora.
2. Categoria aditivilor senzoriali:
colorani: substane care coloreaz furajele sau le redau culoarea; substane care, utilizate
n furaje, coloreaz alimentele de origine animal; substane care au un efect pozitiv asupra
culorii petilor sau a psrilor de ornament;
compui aromatizani: substane care, adugate n furaj, i sporesc mirosul i
palatabilitatea.
3. Categoria aditivilor nutriionali:
vitamine, provitamine i substane bine definite din punct de vedere chimic, cu efect
similar;
compui de oligo-elemente;
aminoacizi, srurile acestora i produsele analoage;
ureea i derivaii acesteia.
66

4. Categoria aditivilor zootehnici:


promotori de digestibilitate: substane care, utilizate n furaje, sporesc digestibilitatea
regimului alimentar, prin aciunea asupra unor materii prime pentru furaje;
stabilizatori ai florei intestinale: microorganisme sau alte substane definite din punct de
vedere chimic care, utilizate n furaje, au un efect benefic asupra florei intestinale;
substane care au efect pozitiv asupra mediului;
ali aditivi zootehnici.
Aditivii furajeri pot fi clasificai dup diferite criterii: dup modul de aciune (cu aciune
direct / indirect), dup scopul urmrit (tehnologici sau zootehnici), dup natura substanei
active (anorganic sau organic; naturali sau de sintez; de sintez chimic sau biotehnologic)
etc. Clasificarea aditivilor dup aciunea ce o exercit i forma de prezentare a acestora a fost
fcut de Stoica i colaboratorii, 1999, dup cum urmeaz:
1.

Aditivi cu aciune direct asupra animalelor: substane biologic active cu rol n nutriie:
vitamine, substane minerale, aminoacizi sintetici; substane cu aciune stimulatoare asupra
produciilor animale: antibiotice cu rol biostimulator, probiotice, prebiotice, hormoni i preparate
hormonale, promotori de cretere sintetici; substane chimioterapice: antibiotice cu rol terapeutic,
anticoccidiene, antihelmintice, substane antidiareice; preparate enzimatice; substane azotate
neproteice sintetice utilizate n hrana animalelor ca nlocuitor de protein: uree; ali aditivi
furajeri cu aciune direct: tranchilizante, antimeteorizante etc.

2.

Aditivi cu aciune indirect: substane antioxidante; substane conservante; substane


corectoare de gust i miros; emulgatori; liani folosii n industria nutreurilor combinate.

3.

Aditivi sub form de premixuri: vitaminice, minerale, vitamino-minerale, cu aminoacizi


sintetici, medicamentate, cu enzime etc.
n lucrarea de fa se va utiliza clasificarea realizat de Pop, 2006, o clasificare care permite
o bun cuprindere a diverilor aditivi furajeri, clasici sau nou aprui, ct i o grupare a acestora
n cteva categorii distincte, respectiv:

1.

aditivi nutriionali: vitamine, oligoelemente, aminoacizi;

2.

aditivi pronutriionali: enzime, antibiotice, probiotice, prebiotice, emulsifiani,


antioxidani, ageni detoxifiani, preparate hormonale;

3.

aditivi tehnologici (nonnutriionali): conservani, liani, ageni de cretere a palatabilitii


(arome, edulcorani), pigmeni, ageni de control a mediului;

4.

aditivi medicinali: coccidiostatice, histomonostatice, alte produse sau substane


medicamentoase, extracte naturale de plante.

67

4.2. Aditivi nutriionali


Spre deosebire de restul aditivilor furajeri, care n general nu au o valoare nutritiv proprie
(sau aceasta este neglijabil), aditivii nutriionali contribuie direct, prin nsi coninutul lor, la
asigurarea sau completarea necesarului animalelor n anumii nutrieni; folosirea lor permite n
principal mbuntirea performanelor zootehnice, n condiii de eficien economic.
Vitamine. Fa de celelalte grupe de substane nutritive, vitaminele (tabelul 4.1.) nu au rol
plastic sau energetic, ci acioneaz ca biocatalizatori ai numeroaselor reacii n metabolismul
celular sau n sinteza i aciunea hormonilor (vitaminele liposolubile) sau ca factori n reaciile
enzimatice (vitaminele B), adic unele enzime nu pot s-i ndeplineasc rolul dect n prezena
unei vitamine. Vitaminele nu pot fi nlocuite unele de ctre altele sau de alte substane
asemntoare. Vitaminele sunt n mare msur sensibile la cldur, oxidri i lumin. Aceste
caracteristici sunt foarte importante pentru c ele condiioneaz modul de pstrare a nutreurilor
i respectiv coninutul acestora n vitamine (Stoica i colab., 1999).
Tabelul/Table 4.1.
Denumiri i uniti de msur uzuale ale principalelor vitamine (Pop, 2006)
Common names and units of the main vitamins (Pop, 2006)
Denumirea vitaminei
A
Retinol
D2
Ergocalciferol
D3
Colecalciferol
E
Tocoferol
K
Menadion
B1
Tiamin
B2
Riboflavin
B3
Acid pantotenic
B4
Colin
B5
Vit. PP, niacin
B6
Piridoxin
B7
Biotin
B9
Acid folic
B12
Ciancobalamin
C
Acid ascorbic

UM
UI
UI
UI
UI
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
g
mg
g
mg

Coninut/g (produs comercial)


500.000 UI sau 650.000 UI (acetat de retinol)
500.000 UI sau 1.000.000 UI (vit. D3 pur)
500 UI (acetat de DL alfa tocoferol 50%)
16,5 50% (menadion)
98% (tiamin HCL)
80% sau 96% (riboflavin pur)
45% sau 90% (D-pantotenat de calciu)
Premix 15-20% colin; clorur de colin 70%
99% (acid nicotinic sau nicotinamid pur)
98% (piridoxin HCL)
1% sau 2% (D-biotin pur)
80% sau 95% (acid folic)
0,1% sau 1% (monociancobalamin)
89-99% (acid L-ascorbic)

Aportul vitaminic anormal determin tulburri specifice (numite vitaminoze: avitaminoz n


cazul lipsei totale a unei vitamine, hipovitaminoz n cazul insuficienei unei vitamine sau
hipervitaminoz n cazul excesului unei vitamine), afectnd sntatea animalelor, creterea,
reproducia i produciile acestora.
Coninutul nutreurilor n vitamine este foarte variabil. Totodat, vitaminele fiind sensibile la
oxidri, lumin i temperaturi ridicate, normele de hran prevd pentru vitamine valori majorate
semnificativ (chiar cu pn la 100%) fa de cerinele reale ale animalelor. Pe lng sursele
68

naturale de vitamine, n prezent este extins la scar industrial producia de vitamine de sintez
(pe cale chimic sau biotehnologic), ceea ce permite cu uurin echilibrarea sau suplimentarea
lor n hrana animalelor, conform cerinelor sau scopurilor urmrite.
n mod obinuit, adaosul de vitamine n hran se face prin intermediul premixurilor
vitamino-minerale, cu rat curent de includere de 0,5 sau 1% special formulate pentru fiecare
specie i categorie aa nct rata recomandat s asigure cerinele specifice (Pop, 2006).
Oligominerale. Este tiut faptul c n organismul animal substanele minerale pot avea rol
plastic (pasiv, intrnd n componena unor esuturi) i/sau rol funcional (activ, intervenind n
metabolismul substanelor nutritive, n meninerea presiunii osmotice, permeabilitatea celular,
echilibrul acido-bazic, excitabilitatea neuromuscular i intrnd n compoziia unor enzime,
hormoni, vitamine sau ali compui eseniali ex. hemoglobina).
Cerinele animalelor n oligoelemente sunt dificil de stabilit cu exactitate; ele sunt
determinate de specia (hibridul) i categoria (de vrst, stare fiziologic, producie etc.) de
animale i de muli ali factori a cror influen este mai mult sau mai puin cunoscut.
Dei cel mai adesea adaosul de oligoelemente n hrana animalelor urmrete doar asigurarea
lor la nivelul cerinelor sau eventual corectarea unor carene, exist i situaii n care un astfel de
element mineral este suplimentat n hran pentru a obine efecte zootehnice specifice (ex. Se, la
psri, poate fi utilizat ca protecie mpotriva aflatoxinei, mbuntirea conversiei hranei).
Srurile minerale folosite n hrana animalelor pentru asigurarea oligoelementelor (sulfai,
oxizi, cloruri, carbonai etc.) sunt descompuse chimic n tubul digestiv animal pn la ioni
minerali liberi ce pot fi absorbii i apoi transportai prin plasma sangvin; exist ns i situaii
n care aceste minerale intr n combinaii cu alte substane (ex. acizi organici), fiind legate
(complexate) n compui nedegradabili (sau greu degradabili), cu repercusiuni evidente asupra
disponibilitii, respectiv absorbiei lor.
Datorit acestor considerente legate de eficiena utilizrii lor, completate de aspectele
ecologice (reducerea potenialului poluant al dejeciilor) i de cele referitoare la sigurana
alimentar, n ultimii ani se extinde folosirea n alimentaia animalelor a unor surse moderne de
minerale, respectiv a compuilor organo-minerali (sau biocomplexe), de tipul chelailor sau
proteinailor (Pop, 2006). Mineralele chelatate prezint o implicare diferit n metabolism n
comparaie cu sursele anorganice printr-o absorbie mai ridicat i consolidarea rspunsului
imun. Dei aceste surse de minerale sunt mai scumpe dect cele anorganice, beneficiile folosirii
acestora nu pot fi trecute cu vederea, pe viitor sursele de minerale tradiionale fiind n totalitate
nlocuite cu cele organice (Vieira, 2008).

69

Aminoacizi de sintez.

Aminoacizii sunt elemente constitutive ale tuturor proteinelor

naturale, att din plante ct i din animale; ei sunt strict necesari organismului animal pentru
sinteza proteinelor proprii.
Unii aminoacizi numii neeseniali pot fi produi n organism corespunztor cerinelor,
alii numii eseniali nu sunt sintetizai (lizina, treonina) sau sinteza lor este insuficient
(valina, leucina, izoleucina, metionina, arginina, fenilalanina, histidina, triptofanul); exist i unii
aminoacizi care pot fi sintetizai pe baza altora (cistina, pornind de la metionin i tirozin, pe
baza fenilalaninei), fiind numii semi-eseniali (noiune tot mai puin folosit).
Orice deficit ntr-un aminoacid reduce nivelul sintezei, n timp ce aminoacizii aflai n exces
sunt degradai; aminoacizii aflai n cantiti mai mici n raport cu cerinele sunt considerai
limitani. Aplicarea conceptului de protein ideal n formularea reetelor de hran la animale
permite asigurarea exact a cerinelor acestora. Proteina ideal presupune un raport perfect ntre
aminoacizii eseniali necesari pentru ntreinere i producie, de regul raportarea lor fiind fcut
fa de lizin (tabelul 4.2.).
Tabelul/Table 4.2.
Profilul aminoacizilor proteinei ideale la puii broiler (Pop, 2006)
Amino acid profile ideal protein in broilers (Pop, 2006)
(aminoacizi digestibili, exprimai % fa de lizin)
Aminoacidul
Lizina
Metionin + Cistin
Metionin
Treonin
Triptofan
Arginin
Valin
Izoleucin
Leucin

Perioada de vrst (zile)


0 14
100
74
41
66
16
105
76
66
107

15 35
100
78
43
68
17
107
77
67
109

> 35
100
82
45
70
18
109
78
68
111

Se apreciaz c psrile utilizeaz numai cca. 35-40% din azotul ingerat (ca protein brut)
prin hran, rezultnd c peste 60% din acesta este practic irosit, regsindu-se practic n dejecii; o
reducere cu doar dou puncte procentuale a proteinei brute din hrana ginilor outoare (folosind
aminoacizi de sintez) determin o scdere de cca. 20% a azotului excretat de acestea n dejecii
(Pop, 2006).
La psri, dei dieta se bazeaz pe cereale, primii aminoacizi limitani sunt cei sulfurai
(metionin + cistin, datorit cerinelor mari pentru mbrcare cu penaj), urmai n ordine de
lizin, treonin, triptofan, izoleucin i arginin; pentru broileri ns, lizina trece pe primul loc,
fiind urmat de metionin + cistin, treonin i valin.
70

Aminoacizii de sintez cei mai utilizai ca aditivi furajeri sunt lizina, metionina, treonina i
triptofanul; acidul glutamic este folosit mai mult n industria alimentar. Utilizarea aminoacizilor
n alimentaia animal este reglementat n Uniunea European prin Directiva 471/82 i 520/89,
care precizeaz produsele nregistrate i autorizate n acest scop.

4.3. Aditivi pronutriionali


Noiunea de pronutrient a fost introdus de Rosen (1996), pentru a defini o substan sau un
produs ingerat de animal pe cale oral i n cantitate mic n scopul creterii valorii intrinseci a
hranei printr-o mai bun valorificare a nutrienilor.
Din categoria aceasta de aditivi fac parte: enzimele, agenii antimicrobieni (antibioticele i
chimioterapicele), probioticele, prebioticele, antioxidanii, emulsifianii, agenii detoxifiani
precum i preparatele hormonale (Pop, 2006).
Enzime. Enzimele sunt biocatalizatori care acioneaz n desfurarea, coordonarea i
reglarea reaciilor biochimice de degradare i sintez. Acestea sunt constituite dintr-o
component proteic, care le confer specificitate de substrat i o parte neproteic necesar
pentru manifestarea activitii enzimatice, conferind specificitate de aciune (Stoica i colab.,
1999). La nceput enzimele erau izolate din organele animalelor, ceea ce facilita denaturarea
acestora; acum, biotehnologiile utilizate permit sintetizarea enzimelor din microorganisme, ceea
ce permite utilizarea lor pe scar larg. n prezent, enzimele sunt utilizate n mai multe ramuri
industriale precum: detergeni, confecionarea hrtiei, fabricile de textile, tratamentul pieilor,
farmacii, distilerii i nu n ultimul rnd alimentaia animalelor. Enzimele specifice alimentaiei
psrilor au fost comercializate pentru prima dat n anul 1986 (Acosta i Cardenas Mayra,
2006).
Comisia pentru enzime a Uniunii Internaionale de Biochimie consider c fiecare enzim
aparine uneia din urmtoarele clase: oxidoreductaze, transferaze, hidrolaze, liaze, izomeraze sau
ligaze. Dintre acestea, n alimentaia animalelor, sunt folosite hidrolazele, pentru capacitatea lor
de a degrada anumite substane, n scopul folosirii de ctre organismul animal; trebuie
evideniat ns importana major a apei fr de care aceste enzime nu pot s-i desfoare
activitatea. O parte dintre aceste enzime, aciunea lor i substraturile specifice sunt prezentate n
tabelul 4.3.
Scopurile adugrii de enzime n hran pot fi: de a degrada polizaharidele pereilor celulelor
vegetale pn la nanomeri i oligomeri, n special la monogastrice; de a completa enzimele

71

endogene la animalele tinere; de a degrada unii factori antinutriionali prezeni n anumite materii
prime.
Tabelul/Table 4.3.
Enzime de uz furajer aciune i utilizare (Pop, 2006)
Feed enzymes use and action (Pop, 2006)
Enzime
Proteaze

Substratul asupra cruia acioneaz


Proteinele pn la peptide i aminoacizi

Amilaze

Amidonul pn la dextrine i zaharuri

Celulaze
celobiaze
-glucanaze
Xilanaze
Lipaze

Celuloza pn la glucoz
-glucanii spre glucoz
Xilanii pn la oligozaharide
Grsimile pn la acizi grai

Nutreuri n care pot fi adugate


nlocuitori
de
lapte,
nutreuri
combinate bogate n proteine
Raii bogate n amidon, primele furaje
la purcei i viei
Raii cu coninut bogat n celuloz la
porci i psri
Raii pe baz de orz la monogastrice
Raii pe baz de gru, secar
Raii bogate n grsimi (broileri, cini)

Pentru a putea fi folosite n realizarea de nutreuri combinate enzimele trebuie s


ndeplineasc urmtoarele condiii: s fie maxim active la temperaturi i valori pH normale
fiziologic, caracteristice animalelor la care sunt administrate; s fie rezistente la atacul proteolitic
din stomac i intestin; s fie termostabile (pentru a rezista temperaturii de granulare a
nutreurilor).
n cazul suplimentrii raiei cu enzime a fost demonstrat experimental, att la porcine ct i
la psri, o cretere cu 2-7 % a valorii energiei metabolizabile aparente a raiei, ce trebuie luat
n calcul; la aceasta se adaug o cretere cu 3-4 % a cantitii de protein digestibil; aceste
creteri sunt mai evidente n general n cazul folosirii amestecurilor multienzimatice. n acest
caz, cel mai adesea se practic reformularea reetei, urmrindu-se reducerea costului hranei n
condiiile asigurrii acelorai caracteristici nutritive i meninerii performanelor zootehnice.
Folosind o reet pentru pui broiler bazat pe porumb i soia n care s-a adugat fitaz,
experiment realizat de Dilger i col. n 2004, s-a observat o cretere a digestibilitii ileale
aparente a fosforului i a unor aminoacizi (triptofanul i valina) dar i al consumului de hran.
Alt obiectiv urmrit n nutriie i realizat n anumit msur de utilizarea enzimelor este
reducerea variabilitii calitii nutreurilor, prin folosirea acestora crescnd digestibilitatea
anumitor componente, precum amidonul din porumb, din materiile prime de slab calitate.
De asemeni, prin adugarea de enzime exogene n raii, se pot valorifica superior substanele
minerale din hrana animalelor. Astfel, prin suplimentarea cu fitaze microbiene a raiei animalelor,
se poate reduce consumul de suplimente minerale coninnd fosfor (n general, fosfai),
concomitent cu o diminuare important a cantitilor de fosfor din dejecii, reducndu-se
poluarea mediului pe aceast cale.

72

n concluzie, se poate afirma c utilizarea enzimelor furajere suscit un interes deosebit


pentru nutriioniti, reprezentnd o posibilitate cert de mbuntire a performanelor productive
ale animalelor, cu precdere n cazul monogastricelor (Pop, 2006).
Ageni antimicrobieni. n aceast categorie sunt incluse substane sau compui care au
capacitatea de a inhiba proliferarea microbian (omoar sau stopeaz dezvoltarea microbilor),
respectiv chimioterapicele i antibioticele.
Chimioterapicele sunt substane sau compui de sintez chimic, cu spectru larg de
activitate: antibacteriene, antifungice, antivirale, antiparazitare, antineoplastice. Dei, acestea, au
fost folosite i ca aditivi furajeri, n prezent utilizarea lor este exclusiv terapeutic, datorit
absorbiei lor intestinale i regsirea lor n corpul animal i n produciile obinute de la animale.
Antibioticele sunt substane organice cu proprieti antibacteriene, produse n mod natural
de ctre unele microorganisme, ca metabolii secundari. Ca i chimioterapicele acestea sunt
folosite n scop terapeutic dar i ca aditivi furajeri prin efectul biostimulator pe care l au asupra
florei digestive ale animalelor. Dar, evidenierea faptului c folosirea antibioticelor ca aditivi
furajeri poate periclita sntatea omului, printr-o posibil remanen rezidual i dezvoltarea
fenomenului de antibiorezisten, a condus n ultimii ani la o restricionare drastic a utilizrii
acestora ca promotori de cretere, delimitndu-se n mod cert antibioticele de uz furajer de cele
terapeutice.
De la 1 ianuarie 2006 n UE a fost interzis folosirea antibioticelor de uz furajer, astfel nct
utilizarea acestora nu se poate face dect n scop terapeutic, acest lucru s-a ntmplat i n
Romnia, odat cu intrarea n UE, la 1 ianuarie 2007. n alte ri exist reglementri specifice cu
privire la uzul furajer al antibioticelor (ex. ale FDA Food and Drug Administration n SUA),
n general mai permisive, sau uneori nu exist reglementri clare n acest sens.
n prezent, ntre cele mai cunoscute i folosite (la nivel mondial) antibiotice furajere sunt
urmtoarele: flavomicina, salinomicina, virginiamicina, avoparcina, tilosinul, spiramicina,
bacitracina, oxitetraciclina, monensinul i avilamicina (Pop, 2006).
Pentru viitor este din ce n ce mai evident tendina de a gsi alternative care s permit
nlocuirea antibioticelor furajere cu ali aditivi considerai mai siguri precum: probioticele,
prebioticele, enzimele furajere sau aditivi botanici.
Probiotice. Probioticele au fost definite de Halga i col., 1999 ca fiind produse obinute pe
cale natural care conin microorganisme vii/nevii i unii metabolii ai acestora care au aciune
favorabil asupra microflorei simbionte din tubul digestiv i de inhibare a microflorei potenial
patogene. n prezent se consider c prebioticele sunt biopreparate formate din monoculturi sau
policulturi de bacterii vii sau alte microorganisme selecionate din flora simbiont sau obinute
73

prin inginerie genetic i care introduse n alimentaia animalelor realizeaz o protecie biologic
a organismului gazd, stimuleaz procesele de digestie i performanele digestive (ara i
Odagiu, 2008).
Se cunoate foarte bine c pe tractusul digestiv triesc microorganisme care ajut la o
valorificare mai bun a hranei, n anumite condiii se poate distruge echilibrul microbian
caracteristic animalului sntos locul microorganismelor benefice fiind luat de cele patogene;
teoretic, prin administrarea de probiotice se poate restabili acest echilibru sau acestea pot fi
administrate preventiv la animale pentru a nu se ajunge la astfel de dezechilibre.
De exemplu, efectul antagonic exercitat de Saccharomyces boulardii asupra drojdiei
Candida albicans a fost demonstrat pe oarecii gnatoxenici, legat de efectul protector fa de
Candida albicans, prin administrarea simultan a 5 109 celule de Saccharomyces boulardii.
Eliminarea tulpinii Candida albicans n urma administrrii de Saccharomyces boulardii este
cuprins ntre 50 100%. Acest efect antagonist se exercit i asupra altor specii de Candida
(Candida crusei i Candida pseudotropicalis), dar nu i asupra drojdiei Candida tropicalis
(Dumitru i colab., 2002).
Pentru ca microorganismele s fie utilizate ca i probiotice, acestea trebuie s ndeplineasc
urmtoarele funcii: s fie coabitani naturali ai tubului digestiv animal (exist excepii, ex.
Bacillus subtilis); s aib capacitate ridicat de aderen i colonizarea pe epiteliul pereilor
tractusului digestiv; s aib un ritm intens de proliferare; s produc substane utile (enzime,
acid lactic) i nu substane nedorite (toxine).
Dintre cele mai utilizate microorganisme utilizate ca i probiotice se regsesc: Lactobacillus
bulgaricus, L.lactis, L. casei, L. helveticum, L. salivarius, L. plantarum, Streptococcus
(Enterococcus) thermophilus, S. faecium, Bifidobacterium ssp., spori de Bacillus subtilis, culturi
vii de drojdii (Saccharomyces cerevisiae) etc.
Pentru o eficacitate maxim, se recomand ca probioticele s fie administrate la animale n
urmtoarele situaii: imediat dup natere, n timpul perioadelor de stres sau imediat dup
tratamentele terapeutice care produc modificri profunde ale microflorei intestinale. n general
doza de utilizare a preparatelor probiotice este de 0,1% n hran, dar exist i situaii n care
recomandrile sunt de ordinul gramelor pe animal i pe zi, n funcie de specia i categoria
animalelor i de produsul probiotic folosit (Pop, 2006).
Studiile au stabilit c este mai eficient utilizarea probioticelor care sunt asociate cu drojdii
i enzime. n acest fel se poate intensifica mult creterea animalelor tinere i n acelai timp se
poate mbunti conversia hranei la animalele adulte (Stoica i colab., 1999).

74

Prebiotice. Prebioticele sunt definite ca substane care favorizeaz dezvoltarea i


multiplicarea microorganismelor probiotice n tubul digestiv animal. n categoria prebioticelor
intr unele oligozaharide i acidifiani.
Oligozaharidele sunt molecule glucidice compuse din 3 pn la 10 uniti de monozaharide,
incluse n mod obinuit n categoria fibrelor. Acestea se gsesc n mod obinuit n plante, fiind n
mare msur nedigestibile, prezena lor n proporii mrite n hran, n special la monogastrice,
afecteaz digestibilitatea substanei organice i tranzitul intestinal.
Cele mai cunoscute oligozaharide sunt: fructooligozaharidele, alfa-glucooligozaharidele,
beta-glucooligozaharidele, alfa-galactooligozaharidele i mananoligozaharidele (Pop, 2006).
ntr-un raport ntocmit de Xu i colab. n 2003, suplimentarea alimentaiei puilor broiler cu o
cantitate de 0,4% fructooligozaharide din nutreul complet a mbuntit sporul mediu zilnic i a
redus rata de conversie a hranei cu 11 respectiv 9%. Consumul de hran nu a fost afectat de
coninutul nutreului n fructooligozaharide n acest studiu. Suplimentarea cu un procent mai
ridicat din acest oligozaharid n hrana puilor (0,6%) nu a afectat parametrii de performan n
experiena realizat de Zhan i colab. n 2003.
n concluzie, se poate aprecia c oligozaharidele folosite ca prebiotice prezint urmtoarele
avantaje: sunt substane organice, naturale, ecologice; nu prezint nici un pericol pentru sntatea
animalelor sau a omului care consum produsele animale obinute; nu au probleme de stabilitate
i includere n hrana animalelor; pot fi obinute la un cost competitiv n raport cu dozele de
utilizare i efectele zootehnice determinate.
Acidifianii se folosesc n hrana sau apa consumat de animale cu scopul de a controla
microflora digestiv, de a mbunti valorificarea hranei, de a stimula produciile i meninerea
strii de sntate.
Acidifianii sunt destinai cu precdere monogastricelor i ndeosebi tineretului acestora, dar
pot fi utili i n alimentaia tineretului altor specii. Dup rezultatele unor cercetri suplimentarea
nutreurilor cu acizi organici la psri poate mbunti sporul mediu zilnic i rata de conversie a
hranei cu 2 pn la 10% (Steiner, 2006).
Posibilitatea unei acidifieri insuficiente la nivelul tubului digestiv trebuie luat n calcul,
aceasta, fiind favorizat de prezena n hrana animalelor a unor resurse furajere cu mare
capacitate de tamponare a acizilor endogeni (tabelul 4.4.) precum: rotul de soia, fina de pete,
laptele praf, suplimentele minerale au valori dintre cele mai ridicate din punctul acesta de vedere,
fiind totodat materii prime de baz pentru amestecurile furajere complete sau pentru nlocuitorii
de lapte praf.

75

Tabelul/Table 4.4.
Capacitatea tampon* a unor materii prime furajere (Pop, 2006)
Buffering* capacity of some raw materials for feed (Pop, 2006)
Materia prim furajer
Valoare pH
Capacitate tampon *
Orz boabe
5.8
3.0
Sorg boabe
5.9
5.0
Triticale boabe
5.8
7.0
Gru boabe
6.8
3.7
Porumb boabe
6.1
3.5
Orez boabe
6.5
2.8
Mazre boabe
6.5
11.0
Fin de lucern
5.9
18.5
Soia boabe
6.3
18.0
rot de soia
6.6
28.8
rot de floarea soarelui
6.1
16.4
Fin de carne
6.0
26.0
Lapte praf
6.5
37.0
Fin de pete
6.6
30.0
Fosfat dicalcic
7.3
248.0
Carbonat de calciu
9.7
1750.0
* ml de HCl 0,1N necesari pentru a ajunge la pH = 5 (pentru 10 g produs n 90 ml ap)

Acizii organici cei mai des utilizai n scop prebiotic sunt: acidul formic, acidul propionic,
acidul lactic, acidul citric, acidul fumaric, acidul sorbic; de asemenea, se folosesc sruri ale
acestor acizi propionai, citrai sau formiai. Mai recent, a intrat n atenia cercettorilor
posibilitatea folosirii acizilor organici n hrana rumegtoarelor, ca amelioratori ai fermentaiilor
ruminale. Sunt vizate ndeosebi taurinele i ovinele hrnite n sistem intensiv cu cantiti mari de
concentrate, care pot prezenta riscul apariiei acidozei (Pop, 2006).
Modul de aciune al acizilor i srurilor acestora este foarte complex i nu este elucidat
complet. n general este acceptat c aceti aditivi inhib dezvoltarea microorganismelor patogene
att n nutreuri ct i n tractusul digestiv al animalelor, acidifianii acioneaz asupra a trei
elemente, nutreurile, microflora intestinal i metabolismul intermediar (tabelul 4.5.) ( Steiner,
2006).

Tabelul/Table 4.5.
Modul de aciune al acizilor organici i srurilor acestora (Steiner, 2006)
Mode of action of some organic acids and their salts (Steiner, 2006)
Elementul asupra cruia acioneaz

Mod de aciune
Scderea Ph-ului
Reducerea capacitii tampon
Efect antimicrobian
Scderea Ph-ului (n principal n stomac)
mbuntirea aciunii pepsinei
Efect antimicrobian
Surs de energie

Nutreuri materii prime/Furaje complete


Tractusul gastrointestinal
Metabolismul intermediar

76

Se poate concluziona c prebioticele, n ansamblul lor, reprezint o categorie de aditivi


furajeri ce ofer avantaje substaniale, fr a prezenta neajunsuri similare promotorilor de
cretere antimicrobieni; ca urmare, folosirea lor ca aditivi furajeri cunoate o tot mai mare
dezvoltare, att pe plan mondial ct i n Romnia (Pop, 2006).
Antioxidani. Antioxidanii sunt substane care, n concentraii mult mai mici dect substratul
oxidabil, au capacitatea de a preveni sau de a ntrzia oxidarea acestuia. Aceste substane sunt
folosite att pentru a proteja mpotriva denaturrii oxidative o serie de nutrieni importani
(grsimi, vitamine) din materiile prime sau din amestecurile furajere, ct i n scopul de a
mbunti metabolismul animal, ndeosebi la animalele de reproducie, la cele expuse la factori
de stres puternici sau la hibrizii performani.
Intereseaz n mod deosebit grsimile adugate, vitamina i provitamina A i ergosterolii.
Spre deosebire de acizii grai saturai, cei nesaturai, cnd sunt eliberai de grsimi prin hidroliz,
se oxideaz foarte uor. Se consider c peste 10% din acizii grai se degradeaz pe aceast cale.
n cadrul acestor reacii de degradare a grsimilor rezult oxiacizi, aldehide, cetone, substane
care imprim mirosul de rnced (Stoica i colab., 1999).
Principalii factori oxidani sunt aerul, lumina i contactul cu alte substane cu potenial
oxidativ cum sunt apa, unele sruri sau ioni metalici i anumite enzime. Consumul de substane
oxidate poate avea consecine nedorite asupra strii de sntate dar mai ales asupra produciilor
obinute de la animale.
Se folosesc ca antioxidani att substane de sintez, cum sunt butilhidroxitoluolul (BHT, n
doze de 125-250 ppm), butilhidroxianisolul (BHA, n doze de 100-200 ppm) sau etoxiquinul
(125-150 ppm), ct i o serie de antioxidani naturali, ca tocoferoli (vit. E), gosipol, lecitin, acid
citric, acid ascorbic, uleiuri eterice din plante. nafara acestora se mai folosesc n scop
antioxidant ubiquinona, acidul fitic, suplimente de seleniu organic, carotenoizi i mai recent o
serie de substane extrase din plante (Pop, 2006).
Emulsifiani. Emulsifianii sunt folosii n nutriia animal pentru a mbunti absorbia
(respectiv, digestibilitatea) lipidelor din hran, acetia mai pot fi folosii ns i pentru a ameliora
dispersabilitatea (solubilitatea) unor substane grase n mediu apos pentru acest rol atribuindulise termenul de emulgatori.
n scop emulsifian se folosesc mai multe categorii de substane precum aa numiii
(bio)surfactani, lecitinele i fosfolipidele.
Trebuie menionat faptul c folosirea emulsifianilor este contraindicat n cazul n care
hrana este infestat cu micotoxine, deoarece se mrete absorbabilitatea acestora prin pereii
intestinali, ceea ce poate avea influene nefaste asupra strii de sntate a animalelor (Pop, 2006).
77

Agenii detoxifiani. Agenii detoxifiani, adugai n proporii reduse n hran, dilueaz sau
leag micotoxinele n lumenul intestinal, determinnd tranzitul i eliminarea lor din tubul
digestiv odat cu resturile nedigerate, reducndu-le astfel semnificativ efectele negative.
Din categoria acestui tip de aditivi fac parte: alumino-silicaii (bentonita) i argilele (inclusiv
zeoliii), care datorit ratei foarte mari de includere nu se mai folosesc; tratarea nutreurilor
pentru extragerea lichid a nutreurilor, soluie de asemenea prea costisitoare care nu se mai
folosete n prezent; distrugerea micotoxinelor cu ultraviolete (UV) sau radiaii ionizante, acest
tip de detoxifiere afecteaz i nutrienii de aceea nu se utilizeaz nici aceast soluie etc. Noua
generaie de ageni detoxifiani poate avea la baz polimeri organici extrai enzimatic din
peretele celular al drojdiei Saccharomyces cerevisiae, alte tipuri de astfel de produse combin
liani specifici cu un supliment de antioxidani sau acizi organici sau cu lecitine i drojdii
inactive, alte soluii vizeaz folosirea unor enzime sau a unor sisteme microbiene etc.
Tabelul/Table 4.6.
Sursele unor micotoxine i simptomele toxicozelor determinate la animale (Pop, 2006)
Sources of some micotixyns and their symptomes at animals (Pop, 2006)
Toxina
Zearalenona
(F-2), F-3, F5-3
Ochratoxine

Sursa de provenien
Fusarium graminearum, Fusarium
moniliformae, Fusarium roseum
Aspergillus flavus, A. oryzae, A.
ochraceus, A. oestianus, A. ruber,
A. niger, Penicillium puberulum, P.
variabile, P. citrinum, Rhizopus sp.

Aflatoxine

Aspergillus flavus,
Aspergillus parasiticus

Fumonisina

Fusarium moniliformae,
Fusarium proliferatum

Vomitoxina
(DON)
Erotamina
Patulina

Simptome principale
vulvovaginite, vomismente, diminuarea
apetitului, stare de agitaie
hemoragii vasculare, necroze hepatice,
vomismente, diaree, prostraie, mortalitate,
efecte carcinogenetice
tulburri hepatice, inapeten, diaree,
prostraie, reducerea performanelor,
mortalitate
leucoencefalomalacie la cai, edeme,
hidrotorax, necroze la porci, diaree, slbire
la psri
vom, inapeten, diaree, congestii,
hiperemii, hemoragii
gangrene, tromboze, tulburri nervoase
tulburri nervoase, efecte carcinogenice

Fusarium graminearum
Claviceos purpurea
Penicillium urticae

Se estimeaz c circa 25% din totalul resurselor furajere produse anual la nivel mondial sunt
contaminate cu micotoxine, cele mai afectate fiind grunele de cereale, seminele de oleaginoase
i de leguminoase, respectiv roturile. Dintre acestea, cele mai importante din punct de vedere
toxicologic sunt aflatoxina, ochratoxina, zearalenona, vomitoxina (DON), fumonisina i toxina
T-2 (tabelul 4.6.). Se recomand n cazul folosirii unui nutre combinat contaminat cu micotoxine
s se suplimenteze (cu pn la 30-40% din necesar) nivelul de metionin din hran (ndeosebi la
psri) (Pop, 2006).

78

Preparate hormonale. n scopul biostimulrii produciilor animale, cei mai folosii hormoni
sunt anabolizanii i cei cu potenial de sporire ai produciei de lapte.
Dup originea lor, anabolizanii hormonali pot fi grupai n mai multe categorii:
naturali/artificiali, endogeni/exogeni, steroizi/nesteroizi; acetia mai pot fi clasificai i n funcie
de glanda secretoare, modul de asociere, activitatea lor etc. (Pop, 2006).
Datorit posibilei remanene a produselor hormonale n carnea animalelor, Uniunea
European a hotrt interzicerea utilizrii la animale a hormonilor naturali sau sintetici, ncepnd
cu anul 1988. Dei controversat, utilizarea acestor preparate este relativ extins, ndeosebi n
SUA. n cazul hrnirii animalelor cu hormoni se pot obine sporuri n greutate de pn la 12%,
iar consumul specific scade cu circa 10% fa de martor. Se recomand ntreruperea folosirii lor
cu cel puin dou sptmni nainte de sacrificare (Simeanu, 2004).

4.4. Aditivi nenutriionali (tehnologici)


Aditivii nenutriionali (tehnologici) sunt substane sau compui fr valoare nutritiv
intrinsec i care nu influeneaz valoarea nutritiv a hranei sau valorificarea substanelor
nutritive din hran, rolul folosirii lor constnd n abinerea de alte avantaje: tehnologice,
economice, ecologice.
n aceast categorie sunt inclui urmtorii aditivi furajeri: conservani, liani, ageni de
cretere a palatabilitii (arome, edulcorani), pigmeni, ageni de prezervare a mediului.
Conservani. Agenii conservani sunt utilizai pentru a menine intacte caracteristicile unor
nutreuri pe timpul pstrrii lor. Dintre substanele conservante, cele mai utilizate n acest scop
sunt: acidul propionic, acidul sorbic, acidul fumaric i acidul formic sau unele sruri ale acestora,
cum sunt propionaii de K, de Ca sau de Mg sau formiatul de Ca.
Sub aspectul strict al introducerii conservanilor n nutreurile finite, aceasta se face
ndeosebi n acele amestecuri care n mod obinuit presupun o perioad de pstrare mai mare
(Pop, 2006).
Liani. Lianii sunt aditivi furajeri naturali sau de sintez chimic introdui n nutreuri
combinate, n scopul creterii capacitii de absorbie a pulberilor fine i n cazul nutreurilor
finite favorizrii unor prelucrri de tipul granulrii.
Iniial au fost utilizate ca i liani melasa i grsimile animale sau vegetale, dar, rata de
includere fiind relativ ridicat (1-3 %), ambele avnd valoare nutriional proprie s-au cutat alte
soluii. Mai trziu a fost utilizat bentonita cu o rat de includere de pn la 5 %, acesta fiind un
dezavantaj care a influenat folosirea acesteia.
79

Lianii moderni sunt de natur organic, pe baz de lignin procesat specific. Singurul
inconvenient ar putea fi preul mai mare dect al lianilor clasici, dar s-a demonstrat c prin
cuantificarea avantajelor determinate folosirea lor este eficient economic (Pop, 2006).
Ageni de cretere a palatabilitii. n aceast categorie de aditivi furajeri sunt incluse dou
grupe de substane: aromele furajere i ndulcitorii (edulcorani).
Noiunea de arome furajere definete o serie de compui organici naturali sau sintetici cu
miros i/sau gust distinct plcut, folosii n alimentaia animalelor pentru a modifica n sens util
(creterea palatabilitii, mascarea unor mirosuri nedorite etc.) aceste caracteristici ale hranei.
Printre primele arome utilizate n alimentaia animalelor se enumer: aniul, ghimberul i
melasa. Acestor arome s-au adugat: vanilia, cacao i diferite uleiuri eterice vegetale naturale,
esene sintetice de cpuni, fragi, aldehida benzoic, etilvanilina, piperonalul, salicilatul de metil
etc. Produsele comerciale formulate pe baza acestor substane au rate de includere de 0,1 0,3
ppm n nlocuitori din lapte sau furaje finite, ndeosebi pentru purcei i viei (Pop, 2006).
Exist i o serie de substane digestive aromatice precum, uleiurile eterice nsoite de
substane amare, coninute sau extrase din o serie de plante care acioneaz direct prin nervii
gustativi, dar i indirect asupra secreiei gastrice. n acelai timp aceste substane au i proprieti
antifermentative (Stoica i colab., 1999).
Aromele furajere pot influena formarea comportamentului alimentar al animalelor, ceea ce
ajut la meninerea consumului ridicat de hran chiar n situaia schimbrii recepturilor. Acest
aspect se datoreaz faptului c aromele furajere imprim nutreului combinat un gust specific ce
stimuleaz apetitul animalului (Simeanu, 2004 dup Best, 1994).
ndulcitorii sunt folosii ndeosebi la purcei pentru a mbunti palatabilitatea nutreurilor i
pentru a crete ingestia de hran. Dintre cei mai folosii ndulcitori naturali menionm: xilitolul,
xilofructoza i taumatina; iar dintre cei de sintez: zaharina, aspartamul, alitamul, ciclamii,
sorbitolul etc. Comportamentul alimentar animal, ce include preferenialitate sau refuz fa de
anumite furaje datorit mirosului sau gustului lor specific, ofer evidente oportuniti pentru
extinderea folosirii acestei categorii de aditivi furajeri (Pop, 2006).
Pigmeni. Prin introducerea pigmenilor n hran se urmrete n principal influenarea
culorii unor produse animale (culoarea glbenuului oulor, culoarea carcasei broilerilor,
culoarea unor brnzeturi etc.). Pigmenii pot fi de origine vegetal sau de sintez chimic dup
cum se poate observa n tabelul 4.7.
Reglementrile europene n vigoare vizeaz aspecte precum: interzicerea extractelor de ardei
rou la peti, n timp ce astaxantina poate fi folosit la peti dar nu este admis la psri sau n

80

alimente; citranaxantina este admis n hrana ginilor outoare pentru colorarea glbenuului dar
nu este folosit la puii de carne, peti sau direct n produsele alimentare (Pop, 2006).
Tabelul/Table 4.7.
Sursele de obinere a unor pigmeni carotenoizi (Pop, 2006)
Obtaining sources of carotenoid pigments (Pop, 2006)
Pigmentul carotenoid

Sursa de obinere
Alge, drojdii, sintez
Semine de Bixa orellano
Sintez
Sinteza
Alge, sintez
Ardei rou
Ardei rou
Sintez
Porumb
Glbenele, lucern, porumb
Roii
Glbenele, lucern, porumb

Astaxantin
Bixin
Beta-apo-8-carotenalul
Etil-ester de beta-apo-carotenalul
Beta-caroten
Capsantin
Capsorubin
Canthaxantin
Criptoxantin
Lutein
Licopen
Zeaxantin

Ageni de prezervare a mediului. Potenialul poluant tot mai ngrijortor al creterii intensive
a animalelor poate fi controlat, n mare msur, prin nutriia i alimentaia animalelor, astfel,
prin: minimizarea pierderilor de hran ce ajung direct n dejecii; folosirea n hran a unor
ingrediente cu digestibilitate ridicat; folosirea surselor de minerale cu biodisponibilitate
ridicat; echilibrarea proteic i ca valoare biologic a hranei folosind principii moderne de
apreciere a calitii nutreurilor i a normelor de hran; evitarea depirii nivelurilor cerinelor de
hran pentru nutrieni; folosirea posibilitii de mbuntire a digestiei i absorbiei substanelor
nutritive din hrana ingerat (enzime furajere, acizi organici, drojdii etc.).
Cele mai agresive noxe rezult din procesele anaerobe de descompunere a dejeciilor,
controlarea descompunerii dejeciilor n scopul reducerii emanaiilor nocive presupune
optimizarea activitii microorganismelor responsabile de aceasta. Pentru stimularea acestei
activiti se folosete cu succes extrasul din planta Yucca shidigera, un agent de control al
mediului eficient ndeosebi mpotriva eliminrilor de amoniac i a mirosurilor specifice care
polueaz aerul. Principalul component activ al extractului de Yucca shidigera este sarsaponina;
aceasta stimuleaz creterea bacteriilor pe baza unei mai bune utilizri a amoniacului n
neoformarea de protein microbian. Acest tip de aditivi furajeri biologic activi pot juca un rol
important n producia zootehnic modern, folosirea lor fiind impus att din considerente
economice ct i mai ales ecologice (Pop, 2006).

4.5. Aditivi medicinali


81

O serie de substane chimice sau naturale cu rol medicamentos pot fi introduse n premixuri,
concentrate PVM sau furaje finite n scop profilactic sau terapeutic.
Folosirea aditivilor medicinali n scop profilactic presupune o administrare conform unui
program specific, n general pe o perioad mai lung, uneori chiar pe ntreaga perioad de
cretere a animalelor, cel mai adesea cu o perioad de excludere naintea sacrificrii i cu
respectarea anumitor indicaii specifice. n scop profilactic se folosesc agenii anticoccidieni la
gini, histomonostaticele la curci .a. Pentru a evita dezvoltarea unei rezistene, se recomand
schimbarea periodic a coccidiostaticului folosit.
Folosirea n scop terapeutic se face n scopul nsntoirii animalelor bolnave, acest detaliu
fiind de competena medicilor veterinari.
Aditivii medicinali mai sunt cunoscui sub denumirea de compui fitogenici i se refer la
pri din plante aromate (fructe, semine, rdcini, frunze) sau extracte din acestea sub form de
uleiuri eseniale i rini, o alt categorie de extracte din plante l constituie un tip de polifenoli
naturali denumii flavonoide obinute n special din fructe (Mountzouris i colab., 2009).
Folosirea ca aditivi furajeri a unor extracte din plante a cptat n ultimii ani o extindere tot
mai mare, mai ales datorit caracterului natural, organic al acestor produse. n funcie de
principii bioactivi coninui, scopul utilizrii acestor aditivi botanici sau fitogenici poate fi nu
doar medicinal ci i biostimulator (stimularea creterii, stimularea consumului de hran,
mbuntirea digestiei, creterea capacitii imunitare etc.) (Pop, 2006).
Tabelul/Table 4.8.
Numrul a diferite componente biologic active din plante i efectele acestora (Steiner, 2006)
Number of different biologically active components of plants and their effects (Steiner, 2006)
Planta
Dafin
Ardei rou
Chimion
Usturoi
Ghimbir
Oregano
Rozmarin
Salvie
Cimbrior

Antioxidant
3
9
5
9
6
14
12
7
4

Efectul
Antidepresiv
7
5
5
3

Sedativ
5
7
6
5
11
6
-

Antiviral
5
6
7
5
6
11
10
3

Bactericid
5
8
11
13
17
19
19
6
5

Uleiurile eseniale sunt produse secundare ale plantelor odorizante, care conin majoritatea
substanelor active din plant fiind n principal hidrocarburi, compui oxigenai i un procent mic
de reziduuri non-volatile. Acetia sunt obinui din materii prime, n principal prin distilare
volatil. Compoziia chimic a acestora este foarte variat, incluznd un numr foarte mare de
82

substane neidentificate. Civa dintre compuii biologic activi gsii n compoziia uleiurilor
eseniale din plante sunt detaliate n tabelul 4.8. (Steiner, 2006).
S-a demonstrat c utilizarea unor uleiuri eseniale extrase din plante poate mbunti
secreia de enzime digestive pancreatice la puii broiler (Jang i colab., 2006). De asemenea, se
tie c plantele din familia Labiatae (tabelul 4.9.), precum rozmarinul, oregano, lmia sau
salvia, au efecte antioxidante; ghimbirul, cuioara, curcuma, nucoara, mslinele, ceaiul verde i
strugurii sunt bogate n ageni antioxidani.
Tabelul/Table 4.9.
Plante folosite frecvent ca aditivi fitogenici (Steiner, 2006)
Plants commonly used as fitogenic additives (Steiner, 2006)
Planta
Oregano
Cimbrior
Usturoi
Hrean
Ardei iute
Ment
Scorioara
Anason

Numele n limba latin


Origanum vulgare
Thymus vulgare
Allium sativum L.
Armoracia rusticana
Capsicum frutescens
Mentha piperita
Cinnamomum cassia
Pimpinella anisum

Familia
Labiatae
Labiatae
Alliaceae, Liliaceae
Brassicaceae
Solanaceae
Labiateae
Lauraceae
Apiaceae, Umbelliferae

Component activ principal


carvacrol, timol
timol, carvacrol
dialildisulfit, alicin
alil-isotiocianat
capsaicin
mentol, carvacrol
cinamaldehid
anetol

Dei la modul general aceti aditivi sunt considerai siguri pentru om i animale, literatura
de specialitate arat c o preocupare de baz a cercetrii de profil const n determinarea ct mai
exact a componenilor activi din aceste plante i reglementarea riguroas a utilizrii lor (Pop,
2006).

83

PARTEA a II-a
CERCETRI PROPRII

PART II
PERSONAL RESEARCH

84

CAPITOLUL V
SCOPUL I OBIECTIVELE CERCETRILOR,
CADRUL ORGANIZATORIC,
MATERIALUL I METODELE DE LUCRU
CHAPTER V
PURPOSE AND RESEARCH OBJECTIVES, THE
ORGANIZATIONAL FRAMEWORK, MATERIAL AND
METHODS OF WORK
5.1. Scopul i obiectivele cercetrilor
O tematic de cercetare controversat n ce privete nutriia i alimentaia animalelor,
indiferent de ar, rmne nlocuirea antibioticelor furajere din hrana animalelor (ca stimulatori
de cretere). Ca alternative ale antibioticelor de-a lungul timpului au fost propuse: probioticele,
prebioticele, extracte, uleiuri volatile sau plante medicinale.
Din datele prezentate n prima parte a acestei lucrri rezult c modul de aciune al acestor
aditivi furajeri nu este n totalitate elucidat. Avnd n vedere interesul mondial manifestat asupra
acestor elemente s-a considerat oportun ntreprinderea de noi cercetri pe aceast tem, n
scopul de a aduga noi date celor deja existente privind efectele pe care le au unii aditivi furajeri
asupra performanelor productive a puilor broiler de gin.
Posibilitatea mbuntirii calitii produselor animaliere prin intervenie nutriional aduce
n atenia nutriionitilor un nou termen i anume alimentele funcionale, alimente cu adaos de
compui biologici activi; care contribuie la o valorificare superioar a acestora, buna funcionare
a organismului, sntatea acestuia. Valorificarea digestiv superioar a hranei implic i
combaterea factorilor antinutritivi, precum efectul polizaharidelor neamidonoase din nutreurile
combinate destinate psrilor acest lucru realizndu-se prin utilizarea unor preparate enzimatice
85

specifice. Analiznd fiziologia digestiei acestei specii se remarc deficitul de microorganisme la


nivelul tubului digestiv pentru tineret dar i viteza redus de dezvoltare a acestora n primele zile
de via comparativ cu intensitatea de cretere. De aici motivul pentru care aditivii cu aciune
direct asupra microflorei tubului digestiv (prebiotice, probiotice, aditivi fitogenici) ar trebui
utilizai pe scar larg, de regul, puii broiler de gin pentru carne fiind sacrificai pn la vrsta
de ase sptmni.
Din gama variat de substane sau compui ce pot fi folosii n alimentaia psrilor i se
consider c pot avea efecte pozitive asupra strii de sntate, performanelor productive i
rezultatelor economice, pentru cercetrile realizate au fost selectate: ap neutr (anolit neutru
ANK cu pH 6,5 i clor activ 400 700 mg/l) administrat n apa de but a puilor de gin luai n
studiu, un compus pe baz de acid butiric (55%) sub form de pudr administrat n hrana
animalelor, un prebiotic - inulina; un probiotic - Enterococcus faecium; extracte din plante cicoarea, oregano, anason, alge de mare, armurariu i uleiuri eseniale - timol, calvacrol, anetol,
limone precum i o combinaie de acizi organici i anorganici - acid formic, acid propionic, acid
lactic, acid citric i acid sorbic. Aceti factori experimentali sunt componeni ai unor produse
experimentale (n testare sau comerciale): anolit neutru ANK, Baby C4, HepaProtect, Biotronic,
PEP 125 i Imbo de provenien indigen sau din strintate. Aceste produse au fost utilizate n
cercetrile proprii urmrindu-se urmtorii indicatori:
tehnico-economici privind: greutatea corporal, viteza de cretere, consumul de hran,
conversia hranei, starea de sntate, eficiena productiv i economic;
microbiologici de calitate ai apei;
microbiologici privind prezena unor bacterii nedorite (Staphylococus spp. Escherichia
coli) n mucoasele capului i sinusuri;
microbiologici privind numrul total de germeni din TGI: E. coli, Salmonella i
Campylobacter spp.;
metabolici: ALT, AST, GGT, Fosfataza alcalin.

5.2. Protocolul experimental


Cercetrile proprii au fost organizate conform schemei experimentale prezentate n figura
5.1., evideniind materialele folosite n realizarea celor patru experiene (hibridul luat n studiu,
nutreurile combinate utilizate, aditivii furajeri, microclimatul din hal i indicatorii urmrii).
POSIBILITI DE MBUNTIRE A ALIMENTAIEI PUILOR BROILER DE
GIN
86

Experiena A
3 loturi
120 pui Ross 308
3 reete

Experiena B
3 loturi
75 pui Ross 308
5 reete

Experiena C
4 loturi
200 pui Cobb 500
4 reete

Experiena D
3 loturi
150 pui Cobb 500
4 reete

Organizarea loturilor
Ac
Ap standard
A1
Ap standard +
6 Cl
A2
Ap standard +
9 Cl

Demaraj A 0-10 zile


Cretere A 11-27 zile
Finisare A 28-35 zile

Analiza ap de but
pH
Cl
NTG
Consumul de ap

Bc
Nutre standard
B1

Cc
Nutre standard
C1

Dc
Nutre standard

Nutre standard +
2 aditiv (compus pe
baz de acid butiric
65%), 21 zile

Nutre standard +
1 aditiv (combinaie de
acizi i srurile lor )

D1
Nutre standard +
80 mg silimarin/kg

B2

Nutre standard +
1,5-0,5 aditiv (compus
pre/probiotic)

C2

Nutre standard +
3 aditiv (compus pe
baz de acid butiric
65%),7 zile

C3
Nutre standard +
0,125 aditiv (compus
fitogenic)

Programul de alimentaie
Demaraj I B 0-7 zile
Demaraj IC 0-7 zile
Demaraj II B 8-14 zile Demaraj II C 8-14 zile
Cretere I B 15-24 zile
Cretere C 15-25 zile
Cretere II B 25-32 zile
Finisare C 26-42 zile
Finisare B 33-38 zile
Aspecte urmrite
Indicatori
Indicatori
microbiologici
microbiologici cecum
NTG
mucoase
Escherichia coli
Salmonella spp.
Campylobacter spp.

Staphylococus spp.
Escherichia coli

D2
Nutre standard +
2 aditiv (compus pe
baz de silimarin)

Demaraj I D 0-7 zile


Demaraj II D 8-14 zile
Cretere D 15-25 zile
Finisare D 26-42 zile

Indicatori metabolici
ALT
AST
GGT
PAL

Indicatori tehnico-economici
Greutatea corporal i viteza de cretere
Consumul de hran i conversia hranei
Starea de sntate
Eficiena productiv i economic

Fig. 5.1. Schema experimental


Fig. 5.1. Experimental scheme

5.3. Cadrul organizatoric


Cercetrile efectuate s-au desfurat n cadrul Universitii de tiine Agricole i Medicin
Veterinar Ion Ionescu de la Brad astfel:

87

n perioada 05.05 - 08.06.2009 au fost crescute loturile de pui pentru experiena A la


Biobaza universitii, prelevate probe pentru unele analize ale apei de but i efectuate
unele analize privind unele nsuiri fizico-chimice ale apei utilizate;
analizele microbiologice ale apei au fost efectuate de laboratoarele din cadrul DSVSA,
Iai, contra cost;
n perioada 05.10 - 11.11.2009 au fost crescute loturile de pui pentru experiena B la
Biobaza universitii i prelevate probe pentru analize privind prezena unor
microorganisme nedorite la nivelul mucoaselor capului;
n perioada 01.03 - 25.03.2010 au fost efectuate analize chimice ale nutreurilor n
Laboratorul de Control al Calitii Nutreurilor al Facultii de Zootehnie;
n perioada 27.04 - 08.06.2010 au fost crescute loturile de pui pentru experienele C i D
la Biobaza universitii i prelevate probe pentru determinarea unor indicatori metabolici;
n perioada 08.06.2010-30.06.2010 au fost realizate analize privind microflora coninutul
cecal al puilor broiler luai n studiu n Laboratorul de Microbiologie al Facultii de
Medicin Veterinar;
n perioada 05.07 - 31.07.2010 au fost prelucrate probele n vederea stabilirii compoziiei
chimice a nutreului i ficatului de pui n Laboratorul de Control al Calitii Nutreurilor
al Facultii de Zootehnie;
probele de snge prelevate pentru determinarea unor indicatori metabolici ai puilor dar i
probele prelevate pentru determinarea unor indicatori microbiologici au fost prelucrate n
laboratoarele Facultii de Medicin Veterinar din cadrul aceleiai universiti, contra
cost.
5.3.1. Biobaza Universitii de tiine Agricole i Medicin Veterinar Ion Ionescu de
la Brad din Iai
Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar Ion Ionescu de la Brad Iai
dispune de un ansamblu de cldiri i terenuri, cu o suprafa desfurat pe 33.224 m 2 i o
suprafa util de 17.721 m2. Suprafaa construit a Universitii de tiine Agricole i Medicin
Veterinar Iai este de 13.767 m2, din care 7.117 m2 suprafa util, concretizat n 9 amfiteatre,
55 sli de seminar i lucrri practice, aul, baz sportiv, 5 clinici veterinare, hal mecanizare,
bibliotec, biobaz, staie pilot oenologie, ser floricol, cmpuri didactice pentru legumicultur
i floricultur, solarii, colecii pomologice i ampelografice, pepinier viticol, staiune didactic,
parc dendrologic.

88

Fig. 5.2. Detalii din hala pentru cretere a puilor de carne (foto original)
Fig. 5.2. Details of the hall for the growth of broilers (original photo)
Biobaza cu spaii aferente pentru creterea psrilor, animalelor de blan i de laborator este
situat n imediata apropiere a sediului Facultii de Zootehnie, activitatea din cadrul acesteia
este coordonat de ctre cadre didactice de specialitate din facultate. n cadrul Biobazei exist un
bogat material biologic, cuprinznd animale de laborator (oareci, obolani, cobai), nurci, nutrii,
iepuri i psri (gini de ras, gini outoare, pui de carne, bibilici, fazani, perui) (Raport de
activitate a Senatului Universitii de tiine Agricole i Medicin Veterinar Ion Ionescu de la
Brad din Iai - anul universitar 2008 - 2009).
Experiena a fost realizat n hala destinat creterii puilor pentru carne, hal dotat cu
baterie piramidal pe patru niveluri (B.P. 4) cu 12 tronsoane (fig. 5.2.). Hala este prevzut cu
bazin de rupere a presiunii apei ce este alimentat de la reeaua de ap curent. De aici, prin
cdere liber, apa ajunge la bazinetele cu nivel constant de la fiecare etaj al bateriei. Furajarea i
evacuarea dejeciilor se realizeaz manual.
5.3.2. Laboratorul de Control al Calitii Nutreurilor al Facultii de Zootehnie
n Laboratorul de Control al Calitii Nutreurilor al Facultii de Zootehnie au fost efectuate
analize chimice, acesta este situat n pavilionul II al Universitii de tiine Agricole i Medicin
Veterinar Ion Ionescu de la Brad din Iai (fig. 5.3.).
Laboratorul este mprit n mai multe camere astfel, camer pentru mineralizare, camer
pentru probe, camer balane dotate cu urmtoarele echipamente: balane electronice, etuve,
cuptor de calcinare, hot, exicatoare, pH-metre, analizator de aminoacizi, gazcromatograf,
spectofotometru, extractor de grsimi Soxhlet VELP Scientifica SER 148, sistem complex de

89

determinare a coninutului n materii azotate totale Kjeldahl VELP Scientifica, moar,


consumabile, etc.

Fig. 5.3. Detaliu din Laboratorul de Control al Calitii Nutreurilor


(http://www.univagro-iasi.ro)
Fig. 5.3. Detail of the Quality control of feed Laboratory (http://www.univagro-iasi.ro)

5.3.3. Laboratorul de Microbiologie al Facultii de Medicin Veterinar


Laboratorul de Microbiologie (fig. 5.4.) al Facultii de Medicin Veterinar, unde au fost
fcute analize privind microorganismele existente n coninutul cecal al puilor broiler, este situat
n pavilionul VI al Universitii de tiine Agricole i Medicin Veterinar Ion Ionescu de la
Brad pe o suprafa de 63,6 m2, n imediata apropiere a Biobazei universitii.

Fig. 5.4. Detalii din Laboratorul de Microbiologie (foto original)


Fig. 5.4. Detail of the Laboratory of Microbiology (original photo)

90

Laboratorul este dotat cu urmtoarele echipamente: liofilizator tip alfa 1-2 Christ, linie
ELISA, celul elecroforez, termostat, etuv sterilizare, etuv sterilizare Raypa, autoclav
vertical, hot, etuv refrigerare, combin frigorific, microscoape de diferite tipuri, consumabile
(sticlrie de laborator, reactivi) etc.

5.4. Materiale folosite


Pentru realizarea experienelor au fost crescute trei serii de pui de-a lungul a doi ani de zile,
avnd n vedere faptul c pentru fiecare serie au fost utilizate alte tipuri de reete, alt material
biologic i condiiile de microclimat au fost diferite, materialele utilizate vor fi detaliate de-a
lungul a trei subpuncte.
5.4.1. Materiale utilizate pentru experiena A
Pentru experiena A au fost achiziionai un numr de 120 pui, hibridul Ross 308 de la firma
SC AVI-TOP SRL Iai, pui care au fost repartizai pe trei loturi a cte 40 fiecare. Puii
achiziionai au fost eclozai toi n aceeai zi cu o stare de sntate bun. Pentru a putea calcula
rata de cretere, sporul mediu zilnic i conversia hranei, att puii ct i hrana acestora, au fost
cntrii sptmnal astfel: la recepie, la 7 zile, la 14 zile, la 21 zile, la 28 de zile i la 35 de zile
(vrst la care au fost sacrificai).
Tabelul/Table 5.1.
Performanele hibridului Ross 308, ambele sexe
(Broiler Ross 308: Obiective de performan, 2007)
Ross 308 hybrid performance, both sexes (Broiler Ross 308: Obiective de performan, 2007)
Vrsta
(zile)

Greutate
(g)

0
7
14
21
28
35

42
182
455
874
1412
2021

Consum de nutre
combinat cumulat
(g)
161
523
1149
2065
3248

Sporul mediu zilnic


pe perioad
(g)
20,00
39,00
59,86
76,86
87,00

Consum mediu
zilnic pe perioad
(g)
23
51,71
89,43
130,86
169,00

Indicele de
conversie
(g n.c./g spor)
0,89
1,15
1,32
1,46
1,61

Firma care produce acest hibrid, Aviagen livreaz pui broiler clienilor din 130 de ri din
ntreaga lume sub numele de Arbor acres, Ross i Indian; aceste branduri fiind printre cele mai
recunoscute i respectate nume din industria avicol. Conform ghidului de cretere la vrsta de
35 de zile (vrsta la care s-au sacrificat puii din experien), hibridul Ross 308, poate realiza
91

greuti corporale medii de 2173 g, la masculi i 1869 g la femele, indicele de conversie, la


aceeai vrst, fiind de 1,57 kg n.c./kg spor la masculi i 1,65 kg n.c./kg spor la femele. n cazul
creterii puilor nesexai, se pot obine greuti corporale medii de 2021 g la aceeai vrsta de 35
de zile, cu un indice de conversie al hranei de 1,61 kg n.c. /kg spor (tabelul 5.1.).
Hibridul Ross 308 prezint un bun randament la sacrificare, precum i o participare
superioar a principalelor poriuni tranate n alctuirea carcaselor; aa de exemplu, la masculi n
greutate de 2,6 kg, participarea pieptului n carcas este de 19,16%, iar a pulpelor de 12,91% n
timp ce la femele n greutate de 2,4 kg, pieptul reprezint 19,37% din carcas, iar pulpele
13,09% (Vacaru-Opri i colab., 2005; Broiler Ross 308: Obiective de performan, 2007).
Cele trei loturi organizate, au fost repartizate, n funcie de nutreul utilizat, ntr-un un lot de
control la care s-a administrat un nutre combinat standard i dou loturi experimentale la care sau administrat aditivi n apa de but. Nutreul combinat utilizat pentru creterea puilor a fost
procurat de la SC NUTRIMOLD SA Iai, valoarea nutritiv a reetelor ncadrndu-se n
recomandrile ghidului de cretere (tabelul 5.2.).
Tabelul/Table 5.2.
Caracterizarea nutriional a nutreurilor combinate utilizate n alimentaia
puilor broiler din experiena A
Nutritional characterization of feeds used in feeding broilers from experience A
Specificare
Vrsta (zile)
SU (%)
EM (kcal/kg)
PB (%)
Liz (%)
Met+Cis (%)
GB (%)
CB (%)
CenB (%)
Ca (%)
P disp. (%)

Nutre demaraj A
0-10
88,92
2950
22,00
12,80
9,55
3,42
3,00
4,98
1,00
0,50

Nutre cretere A
11-27
89,22
3000
20,78
1,10
8,5
4,24
3,21
5,35
1,00
0,44

Nutre finisare A
28-35
88,88
3200
19,06
1,05
8,5
8,73
3,16
5,03
0,92
0,35

Pentru loturile experimentale s-a utilizat ca i aditiv furajer o soluie (anolit neutru - ANK),
administrat n apa de but, denumirea tehnic a soluiei fiind ap electrolizat neutr (ANK).
ANK a devenit o soluie important de dezinfecie a agenilor patogeni purtai de ap i sistemele
de distribuie, s-au artat deja efectele bactericide a cestei soluii asupra bacteriilor
Staphylococcus aureus, Salmonella spp. i Campylobacter spp. (Surdu, 2009; Hoon Park, 2002).
Pentru obinerea acestei soluii s-a utilizat aparatul Envirolyte EL 400 iar apa electrolizat
obinut prezenta urmtoarele caracteristici: pH=4,8; Clor activ 461,5 mg/L. Cantitatea de clor
existent n anolit, soluie final, a fost reglat prin ajustarea curentului de comand a celulei
aparatului Envirolyte EL 400 ntre celulele 23 i 25 A, n timp ce pH-ul s-a reglat prin

92

creterea/reducerea cantitii de catolit evacuat ca reziduu. Aceast soluie a fost procurat de la


IBNA Baloteti - Romnia.
Pentru aceast experiena au fost realizate trei reete i anume demaraj (pentru perioada 1-10
zile), cretere (pentru perioada 11-27 de zile) i finisare (pentru perioada de 28-35 zile). Materiile
prime care au intrat n componena reetelor au fost: cereale de porumb, gru i orz, grsimi
vegetale, rot de soia, rot de floarea soarelui, nlocuitori de fin de pete, aminoacizi, fosfat
dicalcic, cret furajer, zoofort i sare (tabelul 5.3.).
Tabelul/Table 5.3.
Materiile prime utilizate la realizarea nutreurilor combinate
The raw materials used to make combined feeds
Specificare
Porumb
Gru
Orz
rot de soia (49 %)
rot de floarea soarelui
nlocuitor de fin de pete
Grsimi vegetale
Aminoacizi
Zoofort
Sare
Cret furajer
Fosfat dicalcic

Demaraj

Cretere

Finisare

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Factorul experimental administrat celor dou loturi experimentale A1 i A2 s-a utilizat ca


soluie diluat de ANK cu coninut de 6, respectiv 9 mg clor activ/L ap de but prin combinarea
anolitului pur cu ap din reeaua de distribuie, soluiile obinute fiind administrate puilor broiler
ca i ap de but. Apa de but administrat puilor din lotul de control a fost distribuit de
APAVITAL Iai cu proprieti cunoscute (tabelul 5.4.).
Tabelul/Table 5.4.
Parametri fizico-chimici ai apei de but administrate puilor broiler de gin
Physico-chemical parameters of drinking water for broilers
Parametru fizic/chimic
UM
Concentraia ionilor de hidrogen uniti pH
(pH)
Turbiditate
uniti FTU
Amoniac
mg/l
Azotii
mg/l
Clor rezidual liber
mg/l
Cloruri
mg/l
Duritate total
grade germane
Substane organice oxidabile
mgO2/l
(KMnO4)
Aluminiu
g/l
Azotai
mg/l
Sodiu
mg/l
*Laborator APAVITAL Iai
**Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 privind apa potabil

93

Valoare obinut*

Valoare admisa **

7,78

6.5-9.5

0,98
0,02
0
0,35
16,166
12,76

max 5
max 0.5
max 0,5
0,1- 0.5
max 250
min 5

0,86

max 5

53
11
9

max 200
max 50
max 200

Sistemul i tehnologia de cretere urmate au fost cele de tip super-intensiv, puii achiziionai
la vrsta de 1 zi fiind distribuii n baterii de tip BP4 ntr-o hal de cretere cu mediu controlat
respectnd, specificaiile ghidului de cretere al hibridului luat n studiu (tabelul 5.5.). Pe toat
durata creterii puilor s-a utilizat un program de lumin care s permit realizarea experienei i
anume cel de 24 ore lumin.
Tabelul/Table 5.5.
Parametrii de microclimat din hala de cretere a puilor broiler luai n studiu
Microclimate parameters from growth hall for studied broiler
Vrsta (zile)
0
7
14
21
28
35

Temperatura (0 C)
32
27-32
24-27
22-24
20-24
20-24

Umiditate relativ (%)

Cureni de aer (m/s)

50-60

0,15

60-70

0,50
0,85
1,50

Cele mai ntlnite boli infecioase ale psrilor n Romnia sunt: boala lui Marek; bursita
infecioasa aviar; bronita infecioas aviar; boala de Newcastle (pseudopesta aviar);
bacterioze: colibacilozele aviare, micoplasmozele aviare, stafilococia aviar, pseudomonoza
aviar, infecii cu bacterii din genul Salmonella; aspergiloza aviara i coccidiozele (Matei-Fodor
Mihaela Ionica, 2009). Puii au fost vaccinai pentru pseudopesta aviar, bronita infecioas
aviar i bursita infecioas aviar conform unui protocol sanitar-veterinar stabilit (tabelul 5.6.).
Tabelul/Table 5.6.
Protocolul sanitar-veterinar utilizat pentru experien
Veterinary protocol used for experience
Vrsta (zile)
Vaccin
Produs antistres
0
PPA1+IB1+BIA
1-3
Oxivit S
9 - 11
Oxivit S
12
PPA2+IB2
13 - 15
Oxivit S
19 - 21
Oxivit S
22
PPA3
23 - 25
Oxivit S
PPA pseudopesta aviar, IB bronita infecioas aviar, BIA bursita infecioas aviar

Conform protocolului sanitar veterinar urmat puii au fost primii vaccinai n ziua 1 prin
aerosoli, vaccinul i produsul antistres utilizate ulterior au fost administrate n apa de but, n
cazul produsului antistres apa fiind schimbat de 3 ori pe zi. nainte de administrarea vaccinului
puii au fost nsetai timp de o or dup care a fost introdus vaccinul n apa de but pentru a fi
consumat ntr-un timp ct mai scurt. Produsul Oxivit S este un compus de vitamine i antibiotice
cu dublu rol antistres i antibacterian comercializat de Romvac.
94

5.4.2. Materiale utilizate pentru experiena B


Pentru experiena B au fost achiziionai un numr de 75 pui, hibridul Ross 308 de la firma
Agricola Internaional Bacu, pui care au fost repartizai pe trei loturi a cte 25 fiecare. Puii
achiziionai au fost eclozai toi n aceeai zi cu o stare de sntate bun. Pentru a putea calcula
rata de cretere, sporul mediu zilnic i conversia hranei, att puii ct i hrana acestora, au fost
cntrii sptmnal astfel: la recepie, la 7 zile, la 14 zile, la 21 zile, la 28 de zile, la 35 de zile i
la 38 de zile (vrst la care au fost sacrificai).
Tabelul/Table 5.7.
Performanele hibridului Ross 308, ambele sexe
(Broiler Ross 308: Obiective de performan, 2007)
Ross 308 hybrid performance, both sexes (Broiler Ross 308: Obiective de performan, 2007)
Vrsta
(zile)

Greutate
(g)

0
7
14
21
28
35
38

42
182
455
874
1412
2021
2291

Consum de nutre
combinat cumulat
(g)
161
523
1149
2065
3248
3824

Sporul mediu zilnic


pe perioad
(g)
20,00
39,00
59,86
76,86
87,00
90,00

Consum mediu
Indicele de
zilnic pe perioad
conversie
(g)
(g n.c./g spor)
23
0,89
51,71
1,15
89,43
1,32
130,86
1,46
169,00
1,61
192,00
1,67

Conform ghidului de cretere la vrsta de 38 de zile (vrsta la care au fost sacrificai puii din
experien), hibridul Ross 308, poate realiza greuti corporale medii de 2470 g, la masculi i
2112 g la femele, indicele de conversie, la aceeai vrst, fiind de 1,63 kg n.c./kg spor la masculi
i 1,72 kg n.c./kg spor la femele. n cazul creterii puilor nesexai, se pot obine greuti
corporale medii de 2291 g la 38 de zile, cu un indice de conversie al hranei de
1,67 kg n.c. /kg spor (tabelul 5.7.).
Cele trei loturi organizate, au fost repartizate, n funcie de nutreul utilizat, ntr-un un lot de
control la care s-a administrat un nutre combinat standard i dou loturi experimentale, respectiv
B1 i B2 la care s-au administrat aditivi furajeri ncorporai n nutre.
Nutreul combinat utilizat pentru creterea puilor a fost produs de ctre S.C. Agricola
Internaional

S.A. Bacu, valoarea nutritiv a celor cinci reete realizate pentru aceast

experien ncadrndu-se n recomandrile regsite n ghidul de cretere (tabelul 5.8.), adaptate


pentru cinci perioade. Ca i materii prime care au intrat n componena reetelor au fost utilizate
pentru asigurarea necesarului de energie, cereale porumb, gru i triticale i ulei de soia, pentru
asigurarea necesarului de protein rot de soia, full fat soia, rot de floarea soarelui, fin de

95

pete i aminoacizi; necesarul de minerale i vitamine fiind completat de: fosfat monocalcic,
cret furajer, zoofort i sare.
Tabelul/Table 5.8.
Caracterizarea nutriional a nutreurilor combinate utilizate n alimentaia
puilor broiler din experiena B
Nutritional characterization of feeds used for feeding broilers from experience B
Compoziie
(%)
Vrsta (zile)
SU (%)
EM (kcal/kg)
PB (%)
Liz (%)
Met+Cis (%)
GB (%)
CB (%)
CenB (%)
Ca (%)
P disp. (%)

Nutre demaraj
IB
0-7
88,17
3011
23,02
1,45
1,04
5,98
3,24
3,61
1,08
0,50

Nutre demaraj Nutre cretere Nutre cretere Nutre finisare


II B
IB
II B
B
8-14
15-24
25-32
33-38
88,31
88,77
88,52
88,55
3104
3175
3210
3230
22,06
20,80
19,50
19,41
1,32
1,23
1,08
1,09
0,97
0,55
0,81
0,46
7,17
8,35
9,00
8,55
3,20
3,22
3,83
3,08
3,29
2,99
2,89
2,85
1,05
1,00
0,95
0,90
0,47
0,47
0,45
0,42

Folosind amestecuri din materiile prime precizate mai sus au fost realizate dou reete pentru
perioada de demaraj (0 - 14 zile), dou reete pentru perioada de cretere (15 - 24 zile) i o reet
pentru perioada de finisare (25 - 38 zile) (tabelul 5.9.).
Tabelul/Table 5.9.
Materiile prime utilizate la realizarea nutreurilor combinate
The raw materials used to make combined feeds
Specificare
rot de soia
Porumb 7,5%
Gru 11,5%
Fin de pete
Full fat soia
rot de floarea soarelui 35%
Triticale
Ulei de soia
Aminoacizi
Zoofort
Sare
Fosfat monocalcic
Carbonat de calciu 36%

Demaraj I
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Demaraj II
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cretere I
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cretere II
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Finisare
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Recomandrile actuale privind cerinele de nutrieni a puilor de carne sunt mprite n trei
perioade: demaraj, cretere, finisare. Fiind recunoscut faptul c nevoile nutritive sunt mult mai
dinamice dect aceste recomandri, n practic, unii cresctori folosesc mai multe programe de
alimentaie, de cele mai multe ori acestea avnd mai mult de trei perioade, pentru a crete
profitul. Astfel pentru cicluri de producie de pn la ase sptmni se folosesc patru sau cinci
96

reete: prestarter, starter, cretere i finisare sau prestarter, starter, cretere, finisare i retragere.
Reetele de retragere sunt utilizate n ultimele apte pn la zece zile i au ca scop ndeprtarea
unor aditivi farmaceutici, reducerea coninutului n protein, uneori reducerea vitaminelor,
mineralelor i concentraiei de energie (Velmurugu, FAO).
Ca factor experimental n aceast experien s-a utilizat un compus uleios pe baz de monodi-trigliceride ale acidului butiric (65%) absorbit pe dioxid de siliciu (35%), acest complex fiind
realizat cu scopul de a asigura trecerea acidului butiric de bariera gastric (mediu acid) i
eliberarea lent a acestuia n intestinul subire i cecum. Aditivul (denumit comercial Baby C4)
se prezint sub form de pudr cu un miros plcut i este recomandat a fi inclus n reeta pentru
puii broiler de gin n proporie de 2 n primele 21 de zile. Produsul este fabricat de ctre
compania SILO SRL Florena Italia, cea care l-a oferit spre testare. Exist studii care sugereaz
c administrarea acestui aditiv n alimentaia puilor reduce ingesta n prima fz de cretere, fapt
ce se dovedete eficient economic tiut fiind faptul c reeta pentru demaraj este i cea mai
scump (Leeson i colab., 2005). Mahdavi i Torki au artat, n 2009, c administrarea acidului
butiric n hrana puilor broiler nu prezint efecte pozitive asupra performanelor productive dar
actioneaz favorabil asupra dezvoltrii microvilozitilor de la nivelul intestinului subire mrind
astfel suprafaa de contact a cestora cu nutrienii.
Pentru cele dou loturi experimentale B1 i B2 la care s-a utilizat acest compus s-au folosit
proporii de 2 aditiv pe baz de acid butiric n primele 21 de zile pentru lotul B1 i 3 n
primele 7 zile pentru lotul B2 administrate n nutreul combinat. Omogenizarea aditivului cu
nutreul combinat a fost facut manual, n cantiti de nutre corespunztoare, omogenizarea
realizndu-se etapizat, astfel nct acesta s fie nglobat ct mai bine i distribuit uniform n toat
masa nutreului.
Tabelul/Table 5.10.
Parametrii de microclimat din hala de cretere a puilor broiler luai n studiu
Microclimate parameters from growth hall for studied broiler
Vrsta (zile)
0
7
14
21
28
35
38 zile

Temperatura (0 C)
32
27-31
25-27
22-24
20-22
20
20

Umiditate relativ (%)

Cureni de aer (m/s)


0,15

60-70

0,50
0,85
1,50

Sistemul i tehnologia de cretere urmate au fost ca i la experinea anterior cele de tip


super-intensiv, puii achiziionai la vrsta de 0 zile fiind distribuii n baterii de tip BP4 n hala de
cretere cu mediu controlat respectnd pe ct posibil, specificaiile ghidului de cretere al
hibridului luat n studiu (tabelul 5.10.), program de lumin utilizat fiind cel de 24 ore lumin cu
97

un protocol sanitar-veterinar adaptat condiiilor de cretere. Conform protocolului sanitar


veterinar urmat (tabelul 5.11.) puii au fost primii vaccinai n ziua 0 prin aerosoli, vaccinul i
vitaminele ulterioare fiind administrate n apa de but, n cazul vitaminelor apa fiind schimbat
de 3 ori pe zi. nainte de administrarea vaccinului puii au fost nsetai timp de o or dup care a
fost introdus vaccinul n apa de but pentru a fi consumat ntr-un timp ct mai scurt.
Tabelul/Table 5.11.
Protocolul sanitar-veterinar utilizat pentru experien
Veterinary protocol used for experience
Vrsta (zile)
0
1-3
9 - 11
12
13 - 15
19 - 21
22
23 - 25

Vaccin
PPA1+IB1+BIA

Produs antistres

Antibacterian

Nutrisel
Nutrisel

Enroxil

PPA2+IB2
Nutrisel
Nutrisel

Optiprime

Nutrisel

Enroxil

PPA3

PPA pseudopesta aviar, IB bronita infecioas aviar, BIA bursita infecioas aviar

Produsul Nutrisel, folosit n situaiile de stres, este un complex de vitamine n combinaie cu


lizin, metionin, seleniu i mangan care are rol n creterea apetitului i mbuntirea absorbiei
hranei. Produsele cu rol antibacterian Enroxil i Optiprime au fost folosite n scop profilactic
privind micoplasmozele, infecii colibacilare, pasteureloza, salmoneloza, etc. Doza de Enroxil
administrat a fost de 0,5 iar cea de Optiprime 0,2 acestea administrndu-se n apa de but a
puilor folosind bazinul cu nivel constant al bateriei, n acest timp adparea realizndu-se manual.
5.4.3. Materiale utilizate pentru experienele C i D
Pentru experienele C i D au fost achiziionai un numr de 300 pui de gin din hibridul
Cobb 500, pui care au fost repartizai pe ase loturi a cte 50 fiecare. Deoarece numrul de loturi
a fost mare iar obiectivele urmrite au fost diferite seria de pui luat n studiu a fost mprit n
dou experiene, respectiv experiena C cu patru loturi i experiena D cu trei loturi, lotul de
control fiind acelai pentru ambele experiene deoarece materialul biologic, nutreul combinat
dar i condiiile de microclimat au fost aceleai.
Puii achiziionai au fost eclozai toi n aceeai zi cu o stare de sntate bun. Pentru a putea
calcula rata de cretere, sporul mediu zilnic i conversia hranei puii i hrana acestora, au fost
cntrii sptmnal astfel: la recepie, la 7 zile, la 14 zile, la 21 zile, la 28 de zile, la 35 de zile i
la 42 de zile (vrst la care au fost sacrificai).

98

Acest hibrid este o realizare a firmei Cobb Breeding Company Ltd din Anglia n anul
1970 fiind adaptat diverselor tipuri de clim, precum i diferitelor sisteme de cretere, n acelai
timp, este sexabil la vrsta de o zi dup dezvoltarea remigelor primare.
Conform ghidului de cretere la vrsta de 42 de zile (vrsta la care au fost sacrificai puii din
experien), hibridul Cobb 500, poate realiza greuti corporale medii de 2839 g, la masculi i
2412 g la femele; indicele de conversie, fiind de 1,70 kg n.c./kg spor la masculi i 1,82 kg n.c./kg
spor la femele. n cazul creterii puilor nesexai, se pot obine greuti corporale medii de 2626 g
la 42 de zile, cu un indice de conversie al hranei de 1,76 kg n.c. /kg spor (tabelul 5.12.).
Tabelul/Table 5.12.
Performanele hibridului Cobb 500, ambele sexe
(Broiler performance & nutrition supplement Cobb 500, 2008)
Cobb 500 hybrid performance, both sexes
(Broiler performance & nutrition supplement Cobb 500, 2008)
Consum de nutre
combinat cumulat
Vrsta (zile) Greutate
(g)
(g)
0
41
7
164
140
14
430
455
21
843
1063
28
1397
2020
35
2017
3249
42
2626
4621

Sporul mediu zilnic


pe perioad
(g)
17,57
38,00
59,00
79,14
88,57
87,00

Consum mediu
zilnic pe perioad
(g)
20,00
45,00
86,86
136,71
175,57
196,00

Indicele de
conversie
(g n.c./g spor)
0,86
1,06
1,26
1,45
1,61
1,76

Cele ase loturi organizate, au fost repartizate, n funcie de nutreul utilizat, ntr-un un lot de
control la care s-a administrat un nutre combinat standard i cinci loturi experimentale, respectiv
loturile C1, C2, C3 pentru experiena C i D1i D2 pentru experiena D, la care s-au ncorporat n
nutre diferii aditivi furajeri.
Tabelul/Table 5.13.
Caracterizarea nutriional a nutreurilor combinate utilizate n alimentaia
puilor broiler de gin din experienele C i D
Nutritional characterization of feeds used for feeding broilers from experience C and D
Compoziie (%)
Vrsta (zile)
SU (%)
EM (kcal/kg)
PB (%)
Liz (%)
Met+Cis (%)
GB (%)
CB (%)
CenB (%)
Ca (%)
P disp. (%)

Nutre demaraj I
0-7
89,4
2975
23,0
1,22
0,90
3,50
3,20
6,50
1,03
0,52

Nutre demaraj II
8-14
89,4
3000
22,6
1,15
0,87
3,80
3,50
7,10
1,01
0,50

Nutre cretere
15-25
89,4
3105
21,8
1,10
0,85
3,20
3,60
5,90
0,95
0,48

Nutre finisare
26-42
89,3
3190
20,6
1,05
0,82
4,00
3,80
6,10
0,90
0,46

Nutreul combinat utilizat pentru creterea puilor a fost procurat de la aceeai firm de la
care au fost achiziionai i puii, valoarea nutritiv a reetelor ncadrndu-se n recomandrile
regsite n ghidul de cretere (tabelul 5.13.) i literatura de specialitate care sugereaz c datorit
99

particularitilor anatomice i funcionale ale tubului digestiv, nutreurile pentru psri trebuie s
fie srace n celuloz (fibre) dar s aib coninut ridicat n proteine, amidon i grsimi, care, n
principiu, sunt bine utilizate de psri (Pop i colab., 2006).
Astfel, ca materii prime care au intrat n componena reetelor au fost utilizate; pentru
asigurarea necesarului de energie, cereale porumb i gru i grsimi vegetale iar pentru
asigurarea necesarului de protein rot de soia, protein din cartofi i aminoacizi pentru
asigurarea necesarul de minerale i vitamine s-au administrat: fosfat dicalcic, cret furajer,
zoofort i sare (tabelul 5.14.).
Tabelul/Table 5.14.
Materii prime utilizate pentru realizarea nutreurilor combinate
The raw materials used to make combined feeds
Compoziie (%)
Porumb
Gru
Fin de gru
rot de soia (49 %)
Proteine din cartofi
Grsimi vegetale
Aminoacizi
Zoofort
Sare
Cret furajer
Fosfat dicalcic

Nutre demaraj I
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nutre demaraj II
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Nutre cretere
X
X
X
X
X
X
X
-

Nutre finisare
X
X
X
X
X
X
X
-

Cele ase loturi organizate au fost repartizate, n funcie de nutreul utilizat, ntr-un lot de
control, la care s-a administrat un nutre combinat standard i cinci loturi experimentale la care sau ncorporat n reet diferii aditivi furajeri conform schemei experimentale (fig. 5.1.).
Pentru lotul C1 s-a utilizat aditivul furajer cu numele de comercializare Biotronic SE Forte, o
combinaie sinergic de acizi organici i anorganici i sruri ale acestora (dintre care acid formic,
acid propionic, acid lactic, acid citric, acid sorbic), care prin combinaia cu extracte de plante, au
un rol bine definit n pregtirea tractusului digestiv, mbuntind digestibilitatea i inhibnd
proliferareai bacteriilor gram-negative (dintre care E. Coli, Salmonella, Clostridium i
Campylobacter) prin reducerea pH-lui.
Scopul aditivului de barier microbian este realizat prin reducerea pH-lui i eliberarea
treptat a componenilor ascestuia, astfel acesta: previne diareea i alte disfuncii digestive
cauzate de bacterii patogene; crete digestibilitatea furajului i reduce consumul specific,
controleaz creterea bacteriilor patogene i promoveaz flora bacterian benefic (lactobacilii)
reducnd semnificativ mortalitatea, stopeaz dezvoltarea Salmonellei i a transmiterii ei la
carcas, acioneaz pe tot tractusul digestiv datorit fenomenului de eliberare secvenial lent a
acizilor, preia i ndeprteaz metaboliii mbuntind calitatea dejeciilor. Acest aditiv se poate
100

utiliza att preventiv, doza recomandat fiind de 1 kg/t de nutre, ct i pentru a inhiba
proliferarea bacteriilor care au contaminat deja nutreul, doza recomandat fiind, n funcie de
gradul de contaminare, de la 2 la 5 kg/t de nutre. Biotronic SE Forte are un aspect de pulbere
verde-maronie cu un termen de valabilitate de 18 luni de la data fabricaiei.
Pentru lotul C2 s-a folosit aditivul furajer cu numele de comercializare Imbo, un pro/prebiotic
(Marks, 2009 a numit acest tip de compus simbiotic) realizat dintr-o combinaie unic de
ingrediente cu aciune sinergic, bazat pe un complex de 4 ingrediente active: probiotic
Enterococcus faecium, prebiotic Fructo-oligozaharide - Inulina, fragmente de perei celulari,
substane ficofitice (extracte din alge marine), avnd drept concept esenial principiul excluderii
competitive, fiind o alternativ pentru nlocuirea antibioticelor ca promotori de cretere.
Probioticul Enterococcus faecium ajut la realizarea unei microflore normale a
intestinului i la prevenirea colonizrii patogene, ca urmare a proliferrii rapide, colonizrii i
acidifierii mediului intestinal. Prebioticul Inulina modific microflora intestinal intensificnd
n mod selectiv evoluia bifidobacteriilor, aceste bacterii benefice pentru organism mpreun cu
tulpina de Enterococcus faecium consolideaz microflora intestinal i construiesc o barier
activ mpotriva colonizrii patogene. Fragmentele de perei celulari activeaz celulele
sistemului imunitar (macrofage i limfocite) mrind astfel rezistena organismului la infecii,
blocheaz anumite zone receptoare pentru bacteriile patogene de pe suprafaa intestinului i
previne aderena acestora la suprafaa intestinului. Substanele ficofitice (extracte din alge
marine) conin carbohidrai cu rol n stimularea sistemului imunitar celular prin activarea
macrofagelor i limfocitelor i mpreun cu fitogenicele constituie o barier mpotriva bacteriilor
patogene. Compusul se poate utiliza att la psri ct i la suine i viei, doza recomandat pentru
puii broiler fiind de 1,5 kg/t de nutre pentru perioada starter, 1 kg/t de nutre pentru perioada
cretere i 0,5 kg/t de nutr pentru finisare. Aditivul prezint un aspect de praf fin de culoarea gri
cu un termen de valabilitate de 12 luni de la data fabricaiei.
Pentru lotul C3 s-a utilizat un aditiv furajer concentrat, amestec de substane fitogenice care
conine uleiuri eseniale

din plante (timol, carvacrol, anetol, limone), substane prebiotice

(Fructo-oligozaharide Inulina), precum i extracte de plante naturale (oregano, anason,


cicoare), benefice pentru tractusul digestiv, aditiv creat special pentru pasre.
Uleiurile eseniale au rol antibacterien, prebioticul rol n susinerea microflorei intestinale
benefice, intensificnd n mod selectiv evoluia bifidobacteriilor iar extractele de plante rol n
creterea apetitului i consumului de furaj n toate fazele de producie, stimulnd secreia salivar
i gastric. Aditivul cu denumirea comercial Pep 125 este utilizat numai pentru psri, doza
recomandat pentru puii broiler de gin fiind de 125g/t nutre combinat. Acest aditiv are un
101

aspect de pulbere gri-maroniu-verzuie, insolubil n ap cu un termen de valabilitate de 12 luni


de la data fabricaiei.
Pentru lotul D1 s-a utilizat un aditiv nespecific produs natural, respectiv silimarina, extract uscat
din seminele de Silybum marianum, folosit ca hepatoprotector. Silimarina este un complex de
flavonoide, alctuit n principal din silibin, silidianin i silicristin. Silimarina se gsete n
fructele (seminele) de Armurariu, cunoscut la noi i sub numele de Ciulinul Laptelui. Silimarina
stimuleaz refacerea hepatocitului (celula hepatic), apariia i dezvoltarea de noi celule
hepatice, favoriznd sinteza proteinelor. Protejeaz integritatea membranei celulare a
hepatocitelor, prin faptul c mpiedic ptrunderea n celulele hepatice a unor substane
hepatotoxice (alcool etilic, substane chimice toxice, medicamente cu risc hepato-toxic, toxine
rezultate n urma prelucrrii alimentelor etc.), totodat Silimarina reduce riscul dezvoltrii
calculilor biliari i favorizeaz digestia, fluidificnd i eliminnd bila. Doza utilizat n aceast
experien a fost de 80 mg Silimarin/kg de nutre combinat stabilit n relaie cu doza
recomandat de productor n cazul administrrii acestui produs la om.
Pentru lotul D2 s-a utilizat un aditiv furajer complex cu numele de comercializare HepaProtect
(substana activ Silimarina) destinat porcilor i psrilor, conceput s susin metabolismul
ficatului. Produsul acioneaz asupra organismului prin: stimularea funciei hepatice prin
protecia membranei i a celulei hepatice, susinerea i accelerarea regenerrii hepatocitelor,
stimularea funciei colecistului i mrirea secreiei biliare, efect antioxidant cu rol n prevenirea
apariiei sindromului de ficatului gras i asupra performanelor productive prin: mbuntirea
strii de sntate, utilizarea benefic a nutrienilor, mrirea rezistenei la stres, scderea ratei
mortalitii. Doza utilizat n aceast experien a fost de 2 kg/tona de nutre combinat, doz
similar celei recomandate de productor pentru gini outoare i gini de reproducie.
HepaProtect are un aspect de pulbere galben deschis cu un termen de valabilitate de 6 luni de la
data fabricaiei.
Sistemul i tehnologia de cretere urmate au fost cele de tip super-intensiv, puii achiziionai
la vrsta de 1 zi fiind distribuii n baterii de tip BP4 n hala de cretere a Biobazei universitii,
respectnd specificaiile ghidului de cretere al hibridului luat n studiu (tabelul 5.15.). Pe toat
durata creterii puilor s-a utilizat programul de lumin de 24 ore lumin.
Tabelul/Table 5.15.
Parametrii de microclimat din hala de cretere a puilor broiler luai n studiu
Microclimate parameters from growth hall for studied broiler
Vrsta (zile)
0
7
14

Temperatura (0 C)
32-33
29-30
27-28

102

Umiditate relativ (%)

Cureni de aer (m/s)

60-70

0,10

21
28
35
42

24-26
21-23
19-23
18

0,50
0,80

Ca i n cazul experienelor anterioare, pentru acest studiu, puii au fost vaccinai pentru
pseudopesta aviar, bronita infecioas aviar i bursita infecioas aviar conform unui
protocol sanitar-veterinar stabilit (tabelul 5.16.). Vaccinurile au fost administrate n apa de but
n zilele 0, 12 i 22 de via a puilor acestea fiind mbinate cu un tratament antistres pe o
perioad de trei zile nainte i dup ziua de vaccinare, tratamentul fiind realizat cu un produs pe
baz de vitamine, Nutrisel, administrat n dozele recomandate de productor.
Tabelul/Table 5.16.
Protocolul sanitar-veterinar utilizat pentru experien
Veterinary protocol used for experience
Vrsta (zile)
Vaccin
Produs antistres
0
PPA1+IB1+BIA
1-3
Nutrisel
9 - 11
Nutrisel
12
PPA2+IB2
13 - 15
Nutrisel
19 - 21
Nutrisel
22
PPA3
23 - 25
Nutrisel
PPA pseudopesta aviar, IB bronita infecioas aviar, BIA bursita infecioas aviar

5.4.4. Aparate i instrumente


Aparatura i instrumentele utilizate pentru realizarea experienelor au fost mprite n:
aparatura utilizat pentru meninerea i calcularea indicatorilor tehnico-economici, aparatura
utilizat pentru realizarea determinrilor chimice i a altor determinri.
Pentru meninerea i supravegherea parametrilor de microclimat au fost utilizate urmtoarele
aparate i instrumente: trei termometre, anemometrul i termohigrometrul testo (fig. 5.5.).
Parametrii de microclimat au fost verificai de trei ori pe zi din mai multe puncte ale halei, la
final calculndu-se media pentru ziua respectiv. Pentru realizarea cntririlor sptmnale s-a
utilizat un cntar electronic cu exprimarea rezultatelor n grame.

103

a
b
c
Fig. 5.5. Aparate utilizate a. termohigrometru, b. anemometru, c. cntar electronic
(foto original)
Fig. 5.5. Devices used a. termohigrometer, b. Anemometer, c. electronic scales
(original photo)
Pentru determinarea compoziiei chimice a nutreului: umiditate, cenu brut, grsime brut,
protein brut i substane care conin azot dar pentru i analiza apei au fost utilizate urmtoarele
aparate i consumabile:
etuv cu controlul automat al temperaturii RAYPA- DOD 50;
cuptor de calcinare i exicator;
pH-metru InoLab 740;
extractor de grsimi Soxhlet VELP Scientifica SER 148, eter de petrol 40 60
C, pahare i cartue de extracie, cilindri gradai, plnii de sticl, etuv termoreglabil, exicator,
etc. (fig. 5.6.);

a.
b.
Fig. 5.6. Aparate utilizate a. extractor de grsimi Soxhlet, b. sistem Kjeldahl
(foto original)
Fig. 5.6. Devices used a. Soxhlet fat extractor, b. Kjeldahl system (original photo)
sistem complex de determinare a coninutului n materii azotate totale Kjeldahl
VELP Scientifica (digestor cu programare de temperatur tip DK6, unitate de distilare UDK 127,
unitate de neutralizare a vaporilor toxici Scruber SMS), fiole de digestie i distilare, cilindri
104

gradai, pipete cu autoncrcare, plnii de sticl, biuret manual, indicator de culoare Tashiro,
pahare Berzelius, recipiente Erlenmeyer, catalizator CuSO 4 + K2SO4, H2SO4, ap distilat,
indicator Fenolftalein, soluie NaOH(fig. 5.6.);
pahare Berzelius, pipete, ali indicatori, cilindr gradai biurete, ali reactivi. etc.
Pentru realizarea soluiei apoase de clor ANK a fost utilizat aparatul Envirolyte EL400,
aparat care prin electroliz separ ionii pozitivi de cei negativi din apa srat utiliznd membrane
polimerice sau ceramice.
Aparatura i materialele de lucru necesare analizelor pentru stabilirea numrului total de
germeni, a numrului de colonii de E. coli i detecia bacteriilor din genurile Salmonella spp. sau
Campylobacter spp. sunt prezentate la metodele de lucru specifice fiecrei categorii n parte.

Fig. 5.7. Aparat RABIT (http://www.affinitech.co.th/index.php?


lay=show&ac=article&Id=500991&Ntype=5)

Fig. 5.7. RABIT device


(http://www.affinitech.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=500991&Ntype=5)
Pentru metoda modern alternativ de numrare a unitilor formatoare de colonii a fost
utilizat aparatul RABIT (Rapid Automated Bacterial Impedance Technique, Tehnica Rapid i
Automatizat de Msurare a Impedanei Bacteriene) legat la un calculator (fig. 5.7.).
Indicatorii metabolici au fost determinai contra cost la Facultatea de Medicin Veterinar cu
ajutorul unui aparat automat Accent 200 (fig. 5.8.), probele de snge fiind prelevate de la puii
luai n sudiu.

105

Fig. 5.8. Aparatul Accent 200 (http://www.elitmedical.com/biochemistry_en.html)


Fig. 5.8. Accent 200 device (http://www.elitmedical.com/biochemistry_en.html)

5.5. Metode de lucru


Pentru realizarea celor patru experiene i prelucrarea datelor obinute au fost folosite mai
multe metode acestea fiind mprite n: metode folosite pentru determinri chimice, metode de
calcul a indicatorilor tehnico-economici, metode folosite pentru determinri microbiologice,
metode folosite pentru determinrile indicatorilor metabolici i metode de calcul statistic i
analiza varianei.
5.5.1. Metode folosite pentru determinri chimice
Prepararea probelor. Pentru realizarea analizelor pe nutreuri au fost prelevate probele
iniiale din fiecare sac de nutre, s-a omogenizat i realizat proba final care a fost mcinat la 1
mm diametrul. Pentru prepararea probelor de ficat acesta a fost parial uscat n prealabil i apoi
mcinat pentru a evita eventualele fermentaii (Avarvarei, 1999).
Aprecierea cantitii de substan uscat (SU) din nutreuri a fost efectuat prin metoda
uscrii la etuv. Astfel dup prepararea probelor, n fiole joase de cntrire individualizate aduse
la greutate constant au fost adugate probe cu masa de aproximativ 2 g, peste care s-au adugat
cte 5 ml alcool etilic absolut. Fiolele cu prob i capac au fost introduse n etuva termoreglabil,
setat pentru a atinge temperatura de +105C, parametru meninut timp de aproximativ 24 h,
pn la evaporarea complet a apei din piese, fapt confirmat de greutatea constant obinut la
106

finalul determinrii. Fiolele au fost meninute n continuare n exicator n vederea rcirii iar apoi
au fost cntrite, fiind utilizat urmtoarea relaie de calcul:

m1 - m
SU
x100
m2 - m

(%)

(5.1.)

n care: m1 = mas fiol cu proba uscat;


m2 = mas fiol cu proba iniial;
m = masa fiol.
Proporia de ap (U) s-a calculat prin diferen, conform relaiei (Undersander i colab.,
1993; AOAC, 1990):
U = 100 - SU (%)

(5.2.)

Pentru probele de ficat a fost necesar o uscare preliminar la care s-a determinat
umiditatea relativ, respectiv substana uscat relativ, relaiile de calcul folosite au fost cele
similare relaiilor 5.1. i 5.2.. Astfel, probele s-au uscat la 60C timp de 36 ore, dup care s-au
scos din etuv i lsate s se rceasc la temperatura laboratorului pentru a absorbi umiditatea
mediului ambiant, timp de 24 ore. Dup aceast etap s-a trecut la msurarea substanei uscate i
a umiditii ca i n cazul nutreurilor. Substana uscat total pentru ficat a fost estimat folosind
urmtoarea formul de calcul:
SUt =

SU r SU a
100

(%)

(5.3.)

n care: SUr reprezint substana uscat relativ, %;


SUa substana uscat absolut, %;
SUt substana uscat total, %.
Pentru determinarea coninutului de protein brut (PB) din nutreuri i probele de ficat
studiate s-a utilizat metoda Kjeldahl adaptat sistemului VelpScientifica.
Probele, cntrite la aproximativ 1 g, s-au transferat cantitativ n fiecare din cele -6tuburi de digestie, adugndu-se apoi 3-4 g din amestecul catalizator i 25 ml H 2SO4. Tuburile sau introdus n alveolele unitii de digestie, a fost conectat sistemul de colectare a vaporilor de
fierbere i a fost lansat in execuie programul aparatului DK6. Astfel, digestia probelor s-a
desfurat ntr-un interval de 210 minute, timp n care amestecul eantion-catalizator-reactiv a
atins succesiv 3 paliere de temperatur: 120C , 240C, respectiv 420C. La finalul programului,
107

stativul cu tuburi a fost ridicat pentru rcire i, nainte de a trece la etapa de distilare, n fiecare
fiol au fost introdui cte 20 ml ap-distilat. Fiecare tub de digestie, dup rcire, a fost preluat
i ataat la portul de distilare. Paharul final de captare a soluiei azotate s-a umplut cu 25 ml
H2SO4 0,1N, la care s-au adugat 5 picturi de indicator, Fenolftalein. n urma lansrii
programului, distilarea a durat 3 minute pentru fiecare prob. n etapa urmtoare, soluia din
paharul de captare a fost supus titrrii cu NaOH 0,1N, pn la virarea culorii la verde deschis.
Volumul de NaOH 0,1N utilizat la titrare, precum i celelalte cantiti de reactivi utilizate au fost
introduse n urmtoarea relaie de calcul (VELP scientifica, AOAC, 1990):

v1f1 v2f 2 0,0014 6,25 100


PB

(%)

(5.4.)

n care:v1 = volumul de H2SO4 0,1N introdus n paharul colector (ml);


f1 = factorul de corecie al soluiei de H2SO4 0,1N;
v2 = volumul de NaOH 0,1N folosit la titrare (ml);
f2 = factorul de corecie al soluiei de NaOH 0,1N;
m = masa probei (g).
n vederea msurrii cantitii de substane minerale (CenB) existente n nutreurile
studiate, s-a utilizat metoda calcinrii. Creuzete de porelan au fost individualizate i aduse la
greutate constant, dup care au fost umplute cu probele de analizat, care au avut fiecare masa
aproximativ de 2 g. nainte de a fi introduse la calcinat s-a realizat carbonizarea substanelor
organice. Recipientele au fost introduse n incinta cuptorului de calcinare, care a fost programat
s ating o temperatur de lucru de 550C, aceast valoare fiind meninut pentru o durat de 5h.
Din momentul n care n masa cenuii nu s-au mai semnalat urme de substane organice
creuzetele s-au meninut n exicator dup care s-au cntrit. Datele obinute n urma cntririlor
au fost introduse n urmtoarea relaie de calcul (Undersander i colab., 1993; AOAC, 1990):
(m1 m) 100
Cen B
SU
(m2 m)
100

(%)

(5.5.)

n care:m1 = mas creuzet cu cenu (g);


m2 = mas creuzet cu prob (g);
m = mas creuzet gol (g).
Aprecierea cantitii de grsime brut (GB) din nutreuri i ficat s-a efectuat prin
utilizarea metodei Soxhlet. Probele de nutre sau ficat, fiecare cu masa cuprins n intervalul 2,5108

3 g au fost ambalate n pliculee din hrtie de filtru i acestea, la rndul lor, au fost introduse n
cartuele aparatului, ataate ulterior coloanelor de extracie. n momentul debutului fierberii
solventului (eter de petrol), cartuele au fost imersate n vase, fiind meninute n aceast poziie
aproximativ 30 minute (Immersion Phase). n urmtoarea etap a programului, cu o durat de
120 minute, cartuele cu proba se ridic din vasele cu solvent i are loc splarea continu a
probelor n vaporii de eter care circul n circuit nchis (Washing Phase). n aceast etap,
grsimile din prob, solvite n prealabil n perioada de imersie, se scurg n vasele de extracie
mpreun cu solventul. Dup ncheierea celor dou ore, programul intr n faza de recuperare
(Recover Phase), cu o durat de 30 minute. n momentul n care vasele de extracie se golesc
complet de eter (prin volatilizare sub influena temperaturii de pe placa de fierbere), programul
de extracie se ntrerupe. Vasele de extracie se retrag din coloanele aparatului i se introduc n
etuv, pentru uscarea complet i aducerea la greutatea constant. Diferena dintre masa vaselor
dup extracie i masa acestora dinainte de extracie reprezint cantitatea de grsime brut
extras din prob. Aceast cantitate se raporteaz la masa probei i se exprim procentual,
conform formulei (VELP scientifica, AOAC, 1990):

m2 m1
GB
x100
m

(%)

(5.6.)

n care:m2=masa final a vasului de extracie(g);


m2=masa iniial a vasului de extracie(g);
m=masa probei, (g).
Coninutul probelor n substane extractive fr azot (SEN) a reieit prin calcul
matematic, fiind de fapt diferena rmas dup ce, din SU (%) s-au sczut proporiile celorlalte
componente chimice, de natur mineral sau organic, respectiv (Pop i colab., 2006):
SEN = SU - CenB - GB - PB (%)

(5.7.)

5.5.2. Metode de calcul a indicatorilor tehnico-economici


Pentru a calcula indicatorii tehnico-economici att puii ct i nutreul consumat de acetia au
fost cntrii sptmnal. Astfel a fost calculat sporul n greutate, sporul mediu zilnic al puilor,
consumul de nutre, indicele de consum i factori europeni de eficien.
n vederea calculrii sporului total n greutate a fost necesar cntrirea puilor la nceputul
fiecrei perioade i la sfritul acesteia urmndu-se urmtoarea formul:
(g)
(5.8.)
Gs Gf Gi
109

n care: Gs = sporul pe o perioad stabilit;


Gf = greutatea de la sfritul perioadei;
Gi = greutatea de la nceputul perioadei.
Pentru a calcula sporul mediu zilnic pe o anumit perioad a fost utilizat urmtoarea
relaie de calcul (Bran, 2000):
SMZ =

(g)
G f G i
Gf Gi
n
SMZ
n

(5.9.)

n care:SMZ = sporul mediu zilnic pe o perioad stabilit;


Gf = greutatea de la sfritul perioadei;
Gi = greutatea de la nceputul perioadei;
n = numrul de zile din perioad.
Calculul consumului de nutre s-a fcut dup cntrirea acestuia conform formulei:
(g)
(5.10.)
N s=N iN f N N N
s
i
f
n care: Ns = consumul de nutre pe o perioad stabilit;
Ni = cantitatea de nutre cnrit la nceputul perioadei stabilit pentru a fi consumat;
Nf = cantitatea de nutre rmas la sfritul perioadei.
Pentru a afla indicele de consum se utilizeaz rezultatele obinute la cntrirea puilor dar i
a nutreului consumat utiliznd urmtoarea formul:
IC=

N
G

N
IC
G

(kg n.c./kg spor)

(5.11.)

n care: IC = indicele de consum;


N = cantitatea de nutre consumat;
G = sporul n greutate.
Pentru calculul factorilor europeni de eficien economic s-au utilizat dou formule una
pentru producie (European production efficiency factor - EPEF) i una specific puilor broiler
(European broiler index - EBI), i anume (Chebuiu i Chi, 2008; Lckstdt i Theobald, 2010):
EPEF=

V Gl
100
V Gl
VV IC
EPEF
100
VV IC

n care: EPEF = factorul european de eficien pentru producie;


V = viabilitate (%);
Gl = greutatea la livrare;
VV = vrsta la valorificare;
IC = indicele de consum.

110

(5.12.)

EBI=

SMZ V
10 IC

SMZ V
EBI
10 IC

(5.13.)

n care: EBI = indexul european pentru puii broiler;


SMZ = sporul mediu zilnic;
V = viabilitate (%);
10 = indice specific;
IC = indicele de consum.
Pentru stabilirea eficienei economice a utilizrii aditivilor a fost calculat o condiie de
rentabilitate sub forma unei relaii matematice de tip inecuaie utiliznd urmtoarele elemente de
calcul: consumul specific de aditiv (q), consumul specific de nutre (z) i proporia de modificare
a consumului specific de nutre (m) (Pop, 2005):
x<myz/100q

(5.14.)

n care: x = preului unitar al aditivului (lei/g sau ml aditiv);


y = preului unitar al nutreului (lei/kg nutre);
z = consumul specific de nutre la lotul de control (kg/kg spor);
q = doza/consumul specific de aditiv (g sau ml/kg spor);
m = proporia de reducere a consumului specific de nutre n urma administrrii aditivului
(procente fa de lotul de control), cu condiia de negativitate.
5.5.3. Metode folosite pentru determinri microbiologice
Stabilirea numrului total de germeni aerobi mezofili din tubul digestiv al puilor
broiler de gin. Pentru stabilirea numrului total de germeni au fost recoltate un numr de 40
probe, respectiv cte 10 probe din fiecare lot de pui broiler de gin luat n studiu. Probele au
fost reprezentate din coninutul cecal al puilor, fiecare prob prelevndu-se de la un singur
exemplar. Stabilirea numrului total de germeni s-a realizat utiliznd metoda clasic conform
standardului SR EN ISO 4833 2003 (fig. 5.9.) i metoda modern alternativ utiliznd aparatul
RABIT.
Principiul metodei clasice - se stabilete gradul de contaminare microbian al probei de
analizat prin ncorporarea unei cantiti de prob n mediul solid de incubare la temperatura de
300C timp de 72 ore. Se numr coloniile crescute i se raporteaz la mililitru sau la gram de
prob.

111

Fig. 5.9. Procedura pentru stabilirea NTG conform SR EN ISO 4833 2003
Fig. 5.9. The procedure for determining TGN according to SR EN ISO 4833 2003
Modul de lucru.
Omogenizarea i obinerea diluiilor
nainte de nsmnarea n mediile de cultur, probele luate din produsele lichide s-au
omogenizat prin agitare i barbotare. S-a luat 1 ml de prob i s-a introdus ntr-o eprubet cu 9
ml ser fiziologic turnat n prealabil, obinndu-se diluia 10 -1. S-au fcut n continuare diluii
decimale pn la 10-10 (fig. 5.10.).

Fig. 5.10. Diluii decimale din tubul digestiv al puilor din experien (foto original)
Fig. 5.10. Decimal dilutions of the digestive tract of chickens from experience
(original photo)
112

Inoculare i incubare
Se iau dou cutii Petri sterile i se transfer n fiecare cutie cu ajutorul unei pipete sterile 1
ml prob. Se iau alte dou cutii Petri sterile i se transfer n fiecare cutie cu ajutorul unei pipete
sterile 1 ml din diluia 10-1. Dac este necesar, se repet procedura cu diluiile urmtoare,
folosind o nou pipet steril pentru fiecare diluie decimal. Se selecteaz numai etapele
diluiilor critice (cel puin dou diluii decimale consecutive) pentru inocularea plcilor Petri pe
care se vor forma ntre 15 i 300 colonii, dac este potrivit sau posibil. Se toarn de la 12 ml
pn la 15 ml agar pentru placa de numrare la 440C pn la 470C n fiecare plac Petri.
Timpul scurs ntre sfritul preparrii suspensiei iniiale (10-1) i momentul cnd mediul este
turnat n plci nu trebuie s depeasc 45 minute. Se amestec atent inoculul cu mediul prin
rotirea plcii Petri i se las amestecul s se solidifice prin lsarea plcilor Petri s stea pe o
suprafa orizontal rece. Dup solidificarea complet, i numai n cazul n care se suspecteaz
c produsul de examinat conine microorganisme ale cror colonii pot suprapopula suprafaa
mediului, se toarn circa 4 ml mediu de acoperire la 440C pn la 470C pe suprafaa mediului de
inoculare i se las s se solidifice aa cum s-a descris mai sus. Se ntorc plcile pregtite cu faa
n jos i se pun n incubator la 300C 10C pentru 72 h 3 h. Nu se suprapun mai mult de ase
plci n coloan. Coloanele cu plci trebuie s fie separate unele de altele i de pereii i partea
superioar a incubatorului.
Numrarea coloniilor (fig. 5.11.)

Fig. 5.11. Numrarea coloniilor de germeni mezofili pe agar nutritiv (foto original)
Fig. 5.11. Mesophilic germs count colonies on nutrient agar (original photo)
Dup perioada de incubare specificat, se numr coloniile de pe plci folosind, dac este
necesar, echipamentul pentru numrarea coloniilor. Se examineaz plcile n lumin difuz. Este
important ca i coloniile mici s fie incluse n numrare, dar este esenial ca operatorul s evite
confundarea particulelor neltoare de material nedizolvat sau precipitat din plci cu coloniile
mici. Se examineaz atent obiectele neltoare, folosind o mrime mai mare dac este necesar,
113

pentru a distruge coloniile de materiale strine. Coloniile extinse se vor considera ca o singur
colonie. Dac mai puin din sfert de plac este acoperit de extinderi, se numr coloniile de pe
partea neafectat a plcii i se calculeaz numrul corespunztor pentru toat placa. Dac mai
mult de un sfert este acoperit cu colonii extinse, nu se ia n considerare numrarea.
Exprimare rezultate
Numrarea coloniilor s-a fcut cu ochiul liber sau cu ajutorul numrtorului de colonii,
lundu-se n considerare numai plcile Petri care conin ntre 15 i 300 colonii. n cazul n care sa nsmnat o singur diluie, s-a calculat media aritmetic a numrului de colonii gsite n
plcile nsmnate cu aceeai diluie. Numrul gsit s-a nmulit cu factorul de diluie respectiv,
n cazul n care s-au inoculat dou sau mai multe diluii succesive, numrul total de germeni s-a
calculat conform formulei:

n1 0,1 n2 d

N=

c
( n1 +0,1 n2 ) x d

(5.15.)

n care: N = numrul total de germeni

= suma coloniilor numrate pe toate cutiile reinute

n1 = numrul coloniilor reinute, n care s-au numrat ntre 15 i 300 la prima diluie;
n2 = numrul coloniilor reinute, n care s-au numrat ntre 15 i 300 la a doua diluie;
d = factorul de diluie corespunztor primei diluii.
Metoda modern alternativ folosind aparatul RABIT
Prepararea probei - Probele lichide nu necesit o preparare, dei poate fi realizat o
diluare ulterioar. Mostrele solide necesit o procesare spre o substan obinut prin
omogenizare la o diluare cunoscut. Dac sunt necesare diluri ulterioare de mostr acestea ar
trebui s fie preparate prin picurarea cu pipeta a 1 ml din diluarea anterioar n 9 ml diluant steril
(MRD) i amestec rotaional.
Etapele metodei directe:
1. Se adaug 1 ml preparat mostr la 9 ml lichid de impedan Whitley n celula RABIT.
2. Se proceseaz E. coli i Staphylococcus aureus ca i organisme de control de calitate.
3. Se incubeaz n RABIT conform Codului de testare 1
Codul de testare 1: durata de testare 24 de ore, rezoluie timp 6 minute, criteriul de detectare
+5 S, temperatura 300C.
Stabilirea numrului de colonii de Escherichia coli din tubul digestiv al puilor broiler
de gin. Pentru stabilirea numrului de colonii de Escherichia coli au fost recoltate un numr
114

de 40 probe, respectiv cte 10 probe din fiecare lot de pui broiler de gin luat n studiu. Probele
au fost reprezentate de coninutul cecal al puilor, fiecare prob prelevndu-se de la un singur
exemplar. Stabilirea numrului de colonii de Escherichia coli s-a realizat utiliznd metoda
clasic conform standardului SR EN ISO 16649 2007 (fig. 5.12.) i metoda modern
alternativ utiliznd aparatul RABIT.

Fig. 5.12. Procedura pentru stabilirea numrului de colonii de Escherichia coli conform
standardului SR EN ISO 16649 2007
Fig. 5.12. The procedure for determining the number of colonies of Escherichia coli
according to SR EN ISO 16649 2007
Metoda clasic. Principiul metodei - se stabilete gradul de contaminare microbian al
probei de analizat prin ncorporarea unei cantiti de prob n mediul solid de incubare la
temperatura de 44 10C timp de 18 pn la 24 h ore. Se numr coloniile crescute i se
raporteaz la mililitru sau la gram de prob.
Modul de lucru.
Omogenizarea i obinerea diluiilor

115

nainte de nsmnarea n mediile de cultur, probele luate din produsele lichide s-au
omogenizat prin agitare i barbotare. S-a luat 1 ml de prob i s-a introdus ntr-o eprubet cu 9
ml ser fiziologic turnat n prealabil, obinndu-se diluia 10 -1. S-au fcut n continuare diluii
decimale pn la 10-10.
Inoculare i incubare
Se iau dou cutii Petri sterile i se transfer n fiecare cutie cu ajutorul unei pipete sterile 1
ml prob. Se iau alte dou cutii Petri sterile i se transfer n fiecare cutie cu ajutorul unei pipete
sterile 1 ml din diluia 10-10. Dac este necesar, se repet procedura cu diluiile urmtoare,
folosind o nou pipet steril pentru fiecare diluie decimal. Se selecteaz numai etapele
diluiilor critice (cel puin dou diluii decimale consecutive) pentru inocularea plcilor Petri care
vor da ntre 15 i 300 colonii pe plac, dac este potrivit sau posibil. Se toarn aproximativ 15 ml
mediu TBX pentru placa de numrare la 440C pn la 470C. Timpul scurs ntre sfritul
preparrii suspensiei iniiale i momentul cnd mediul este turnat n plci nu trebuie s
depeasc 15 minute. Se amestec atent inoculul cu mediul prin rotirea plcii Petri i se las
amestecul s se solidifice prin lsarea plcilor Petri s stea pe o suprafa orizontal rece. Se
ntorc plcile inoculate cu susul n jos i se plaseaz ntr-un incubator fixat la 44 0C timp de 18
pn la 24 de ore. Timpul total de incubare nu trebuie s depeasc 24 de ore.
Numrarea coloniilor (fig. 5.13.)

Fig. 5.13. Cutie Petri cu colonii de Escherichia coli (foto original)


116

Fig. 5.13. Petri dish with colonies of Escherichia coli (original photo)
Dup perioada de incubare specificat, se numr coloniile de pe plci care conin mai puin
de 150 colonii tipice i mai puin de 300 colonii totale (tipice i netipice). Dac exist cutii pe
care nu au crescut colonii tipice, acestea sunt luate n considerare prin metode diferite de calcul.
Exprimare rezultate
Pentru ca rezultatul s fie valabil, n general se consider c este necesar numrarea
coloniilor de pe cel puin o plac care conine un minim de 15 colonii albastre. Calculul
numrului de colonii de Escherichia coli pozitive prezente n proba analizat pe mililitru sau pe
gram folosind urmtoarea ecuaie:
N=

a
V ( n1 +0,1 n2) d

(5.16.)

V n1 0,1n2 d

n care: N = numrul de UFC (uniti formatoare de colonii) de Escherichia coli pozitive;

= suma UFC numrate pe toate plcile reinute din dou diluii succesive, dintre care

cel puin una conine un minim de 15 UFC albastre;


n1 = numrul de plci reinute de la prima diluie;
V = volumul de inoculum aplicat pe fiecare plac, n mililitri;
n2 = numrul de plci reinute la a doua diluie;
d = factor de diluie corespunztoare primei diluii reinute.
Metoda modern alternativ folosind aparatul RABIT
Prepararea probei
Se pregtete bulionul Whitley MacConkey care este preparat dintr-o baz dehidratat la o
concentraie de 35,0 g/l la care s-a adugat bil de bovine n proporie de 0,5 g/l. Pentru
prelucrarea probei n cauz au fost urmate etapele metodei directe.
Etapele metodei directe:
1. Se prepar o diluie de 1010 din produsul ce trebuie testat folosind un diluat adecvat steril.
2. Se adaug 1,0 ml din proba preparat n 9,0 ml bulion MacConkey steril direct n celulele
RABIT.
3. Se incubeaz n aparatul RABIT dup urmtorii parametri: durata de testare 24 de ore,
rezoluie timp 6 minute, criteriul de detectare +10 S, temperatura 44oC (fig. 5.14.).
4. Timpul de detectare poate fi calibrat n funcie de o metod clasic corespunztoare de
numrare a coloniilor din plci.

117

5. Probabilitatea apariiei de Escherichia coli este indicat printr-un test pozitiv RABIT i
coloreaz celula din violet n galben. Cu toate acestea i alte bacterii coliforme
termotolerante pot genera acest rezultat.

Fig. 5.14. Detecia coloniilor de Escherichia coli cu aparatul Rabit (foto original)
Fig. 5.14. Detection of Escherichia coli colonies with Rabit device (original photo)
Detecia coloniilor din genul Salmonella din tubul digestiv al puilor broiler de gin.
Pentru determinarea prezenei coloniilor din genul Salmonella au fost recoltate un numr de
40 probe, respectiv cte 10 probe din fiecare lot de pui broiler de gin luat n studiu. Probele au
fost reprezentate de coninutul cecal al puilor, fiecare prob prelevndu-se de la un singur
exemplar. Determinarea prezenei de colonii din genul Salmonella din coninutul cecal al puilor
broiler

de

gin

s-a

realizat

utiliznd

metoda

clasic

conform

standardului

SR EN ISO 6579/AC/2006 (fig. 5.15.).


Principiul metodei - se stabilete metoda orizontal pentru determinarea prezenei bacteriilor
din genul Salmonella, inclusiv S. typhi i S. paratyphi.
Modul de lucru:
Etapa de prembogire. Se nsmneaz 25 g de produs n 225 ml mediu de
prembogire (ap peptonat tamponat). Dac masa specific a probei pentru analiz este mai
mare de 25 g, se folosete cantitatea necesar de mediu prembogit pentru a realiza o diluie de
1/10.
Etapa de mbogire. Se realizeaz pe dou medii de mbogire selective lichide.
mbogirea, const n inocularea a dou medii selective cu cultur din mediul de prembogire
sau din produsul omogenizat urmnd inucularea n paralel la o temperatur diferit n funcie de
mediul utilizat: astfel atunci cnd folosim ca mediu de cultur mediul Rapaport Vassiliadis cu
soia (bulion RVS), incubarea se face la 40,5-42,5 0C, timp de 24 h, iar n cazul mediului MulerKauffman tetraiodat cu novobiocin (bulion MKTTn), incubare se face la 370C timp de 24 h.
118

Fig. 5.15. Procedura de izolare a coloniilor din genul Salmonella conform SR EN ISO
6579/AC/2006
Fig. 5.15. The procedure for isolation of colonies from Salmonella genus as SR EN ISO
6579/AC/2006
Etapa de izolare. Se nsmneaz dou medii solide selective (agar xiloz lizin
dezoxicolat agar XLD, incubare la 37 0C i se examineaz dup 24h sau agrar verde brilliant
BGA incubare conform recomandrilor fabricantului) din culturile obinute din etapa de
mbogire. Se vor lua n considerare doar coloniile caracteristice dezvoltate pe mediile selective
de izolare. Coloniile tipice de Salmonella crescute pe agar XLD au un centru negru i o zon
transparent luminoas de culoare roiatic datorit schimbrii culorii indicatorului (fig. 5.16.).
Etapa de confirmare. Const n repicarea coloniilor prezumtive Salmonella i
determinarea caracterelor biochimice sau serologice. De pe fiecare plac se testeaz o colonie
caracteristic. Dac rezultatul este negativ se testeaz alte patru colonii. Coloniile vor fi trecute
pe medii biochimice care se incubeaz la 370C timp de 24 h. Pentru obinerea unui rezultat mai
rapid, coloniile suspecte de pe mediile selective, se vor inocula pe medii politrope: TSI (triple
119

sugar iron), MIU (mobilitate, indol, uree), MILF (mobilitate, indol, lizindecarboxilaz, fenil
alanindezaminaz).

Fig. 5.16. Colonii din genul Salmonella (foto original)


Fig. 5.16. Colonies of the genus Salmonella (original photo)
Izolarea i confirmarea coloniilor de Campylobacter spp. din tubul digestiv al puilor
broiler de gin. Pentru detecia i enumerarea colonii Campylobacter spp. au fost recoltate un
numr de 40 probe, respectiv cte 10 probe din fiecare lot de pui broiler de gin luat n studiu.
Probele au fost reprezentate de coninutul cecal al puilor, fiecare prob prelevndu-se de la un
singur exemplar. Izolarea i confirmarea organismelor de Campylobacter spp. s-a realizat
utiliznd metoda clasic descris n standardului SR EN ISO/TS 10272-1-2007 (fig. 5.17.).
Principiul metodei - se stabilete metoda orizontal pentru izolarea i confirmarea
organismelor de Campylobacter spp.
Modul de lucru.
Pregtirea probelor. Se prepar o singur serie de diluii zecimale din proba pentru
analiz dac produsul este lichid sau din suspensia iniial n cazul altor produse.
Inoculare i incubare. Se transfer folosind o pipet steril 0,1 ml din suspensiile iniiale
pe fiecare din dou plci cu mediu agar mCCD (crbune, cefoperazon, deoxifelat modificat). Se
incubeaz plcile la 41,50C timp de 40-48 h n atmosfer microaerofil (compus din 6% O2, 7%
CO2, 7% H2 i 80% N2).
Enumerarea i selectarea coloniilor pentru confirmare
Pe agar mCCD coloniile tipice sunt cenuii, adesea cu un luciu metalic, plate i umede, cu o
tendin de mprtiere. Coloniile se mprtie mai puin pe suprafee de agar uscate. Pot s apar
i alte forme de colonii. Se selecteaz plcile care conin mai puin de 150 de colonii tipice sau
suspecte, apoi se aleg la ntmplare 50 de astfel de colonii pentru subcultivare n scopul
analizelor de confirmare. Se nsmneaz n linie dreapt coloniile selectate pe o plac de agar
cu snge Columbia pentru a permite dezvoltarea de colonii bine izolate. Se incubeaz plcile n
120

atmosfera microaerofil la 41,50C timp de 24-48 h. Culturile pure se folosesc pentru examen
morfologic, mobilitate, cretere microaerob la 250C, cretere microaerob la 41,50C i prezena
oxidazei.

Fig. 5.17. Procedura de detecie i enumerare Campylobacter spp. conform SR EN ISO/TS


10272-2-2007
Fig. 5.17. The procedure for detection and enumeration of Campylobacter spp. as
SR EN ISO/TS 10272-2-2007
Confirmarea speciilor Campylobacter
Exprimarea morfologiei i a motilitii se suspend o colonie de pe placa de agar cu snge
Columbia n 1 ml bulion Brucela i se examineaz pentru morfologie i mobilitate folosind un
microscop. Se rein pentru examinarea ulterioar toate culturile n care s-au gsit bacili curbai
cu mobilitate de tirbuon spiralat. Studiu de cretere la 25 0C (microaerob) i la 41,50C (aerob)
folosind coloniile izolate se inoculeaz cu ajutorul unei anse suprafaa unei plci cu agar cu
snge Columbia. Se incubeaz o plac la 250C n atmosfer microaerob timp de 40-48 h. Se
incubeaz cealalt plac la 41,50C n atmosfer aerob timp de 40-48 h. Se examineaz plcile
pentru creteri vizibile de colonii de Campylobacter (fig. 5.18.).
121

Fig. 5.18. Detecia coloniilor de Campylobacter (foto original)


Fig. 5.18. Detection of Campylobacter colonies (original photo)
Detecia oxidazei folosind o ans de platin sau o baghet de sticl se ia cte o poriune
dintr-o colonie bine izolat de pe o plac individual i se transfer pe o hrtie de filtru umectat
cu reactiv pentru detecia oxidazei. Apariia unei coloraii mov, violet sau albastru intens indic o
reacie poziti. Rezultatele se confirm folosind probe de control pozitive (Pseudomonas
aeruginosa NCTC 10662) i negative (Escherichia coli NCTC 9001).
Interpretare Campylobacter spp. prezint urmtoarele rezultate: morfologie-bacili mici
curbai, mobilitate-caracteristic, cretere microaerob la 250C (-), cretere aerob la 41,50C (-),
oxidaz(+).
5.5.4. Metode folosite pentru determinrile indicatorilor metabolici
Recoltarea probelor - Volumul de snge recoltat n cazul folosirii analizoarelor automate din
laboratoarele n care s-au efectuat cercetrile au fost 4 - 5 ml snge pentru efectuarea unui profil
de investigaii biochimice uzuale.
Sngele recoltat ntr-un tub fr substane anticoagulante, cu sau fr gel separator, este lsat
s coaguleze, dup care va fi centrifugat pentru a se separa serul. Serul sau plasma sunt separate
fizic de celulele sanguine ct mai repede posibil, pentru a nu exista riscul producerii unor
rezultate eronate, astfel se recomand o limit maxim de 2 ore din momentul recoltrii probei.
n timpul cercetrilor s-a evitat pe ct posibil refrigerarea probelor de snge, deoarece aceast
metod de conservare inhib metabolismul celulelor sangvine i stabilizeaz anumii constitueni
termolabili.
Centrifugarea probelor de snge s-a efectuat n vederea obinerii serului, efectundu-se
numai dup ce s-a constatat c sngele a coagulat complet. Centrifugarea probelor pentru
obinerea de ser sau plasm s-a efectuat la 3000 de turaii/min timp de 5 minute. Pentru obinerea
unei plasme deplachetate este nevoie ca proba s fie centrifugat timp de 15 - 30 minute la
122

2000 - 3000 de turaii/min. Probele obinute au fost prelucrate automat cu aparatul Accent 200
care a fost conectat la un calculator.
5.5.5. Metode de calcul statistic i analiza varianei
Datele culese n urma desfurrii cercetrilor au fost procesate astfel, s-a ntocmit baza de
date cu irurile de variaie corespunztoare, s-au calculat estimatorii statistici uzuali: media
aritmetic (

), variana (

S2

), deviaia standard (s), eroarea standard a mediei (

sx

) i

coeficientul de variabilitate (CV%), conform relaiilor matematice (Anghelache C. i Niculescu


E., 2000):
Media aritmetic se calculeaz ca sum a tuturor valorilor observate ale seriei de date
mprit la numrul de observaii.
Media aritmetic (

):

X
n care:

(5.17.)

x
n

este suma unui anumit numr de rezultate;

n = numrul de probe analizate.


Variana reprezint nivelul concret pe care l poate lua o variabil la nivelul unui grup.
Variana (

S2

):

x
x n

(5.18.)

S2

n 1

Deviaia standard este o msur a gadului de mprtiere a elementelor.


Deviaia standard (s):

(5.19.)

s S

Eroarea standard a mediei este un indicator de dispersie ce arat mprtierea mediilor


eantioanelor n jurul mediei populaiei.
Eroarea standard a mediei (

sx

):

s
sx
n

(5.20.)

Coeficientul de variaie indic procentul ce l reprezint abaterea standard din medie.

123

Coeficientul de variaie (CV%):

s 100
V%
x

(5.21.)

Pentru interpretarea rezultatelor analitice obinute s-a procedat la analiza semnificaiei


statistice a diferenelor dintre mediile studiate folosind testul statistic F (Fisher) la nivelele de
probabilitate de p = 0,05, p = 0,01, p = 0,001, metod inclus n algoritmul de calcul ANOVA
Single Factor (The analyse of variation) termen care la noi este cunoscut sub denumirea de
Analiza varianei care utilizeaz Testul F (Fisher), inclus n pachetul software Microsoft Excel.
Prin analiza varianei se pun n eviden componenii asociai cu diferite surse de variaie pentru
a fi comparai ntre ei cu ajutorul testului F (Cucu i colab., 2005). Testul const n compararea
unei valori calculate

cu valorile tabelare F., unde poate lua valori de 0,05, 0,01 i 0,001.

Dac valoarea lui

este mai mic dect cea tabelar pentru pragul de 0,05 ( < F0,05),
F

diferenele dintre probe sunt nesemnificative (nesemnificativ = ns).


Dac valoarea lui
este mai mare dect cea tabelar pentru pragul de 0,05, dar este mai
F

mic dect cea tabelar pentru pragul de 0,01 (F0,05 <

< F0,01), diferenele dintre probe sunt

semnificative (semnificative = *).


Dac valoarea lui
este mai mare dect cea tabelar pentru pragul de 0,01, dar este mai
F

mic dect cea tabelar pentru pragul de 0,001% (F0,01 <

< F0,001), diferenele dintre probe

sunt distinct semnificative (distinct semnificative = **).


Dac valoarea lui
este mai mare i dect cea tabelar pentru pragul de 0,001 (
F

atunci diferenele dintre probe sunt foarte semnificative (foarte semnificative = ***).

124

> F0,001),

CAPITOLUL VI
REZULTATE I DISCUII
CHAPTER VI
RESULTS AND DISCUTISSIONS
6.1. Rezultate i discuii privind experiena A
Cercetrile efectuate au urmrit studiul posibilitilor de utilizare a apei electrolizate n
alimentaia puilor broiler de gin n condiii variate de coninut n ioni de Cl a apei de but.
Conform schemei experimentale, la nceputul experienei puii au fost repartizai n trei loturi a
cte 40 pui fiecare, respectiv Ac, A1 (6 Cl/L ap) i A2 (9 Cl/L ap). Perioada
experimental a fost de 35 de zile vrsta de o zi a puilor luai n studiu pn la sacrificare (fig.
6.1.).

Fig. 6.1. Schema experimental pentru experiena A


Fig. 6.1. Experimental scheme for experience A
125

6.1.1. Rezultate i discuii privind dinamica greutii corporale


Pentru elaborarea experienei s-au luat n studiu indicatori tehnico-economici precum
greutatea corporal i viteza de cretere, consumul i conversia hranei dar i starea de sntate a
puilor broiler. S-au realizat cntriri sptmnale att pentru greutatea puilor ct i pentru
consumul de hran i s-au interpretat rezultatele obinute. n ceea ce privete evoluia greutii
corporale a puilor luai n studiu s-a constatat c, valorile medii obinute la cele trei loturi de
experien au fost apropiate (tabelul 6.1.).
Tabelul/Table 6.1.
Analiza greutii corporale medii la puii broiler
Analysis of average bodyweight in broilers
Ac

Vrsta (zile)

g
41
132
441
867
1416
1965

0
7
14
21
28
35

%
100
100
100
100
100
100

A1
% din Ac
100
87,12
98,19
98,73
99,22
103,82

g
41
115
433
856
1405
2040

A2
g
41
113
398
855
1388
1998

% din Ac
100
85,61
90,25
98,62
98,02
101,68

Astfel, greutatea medie a puilor pe loturi la nceputul experienei a fost mai mic cu
aproximativ 2% fa de greutatea medie menionat n ghidul de cretere pentru puiul de carne
Ross 308, respectiv 41 g fa de 42 g, dar la finalul celor 35 de zile aceasta a atins valori
apropiate celei menionate n ghidul de cretere (fig. 6.2.).
Ac

A1

20 1
40 99
8

A2

19
65

2000
14 14 1
16 05 38
8

1500
86 85 85
7 6 5

Greutate (g) 1000


44 43 3
1 3 98

500
0

41 41 41

13 11 11
2 5 3

14

21

28

Vrsta (zile)
Fig. 6.2. Evoluia greutii corporale medii la puii broiler studiai
Fig. 6.2. Evolution of analysis of average bodyweight in broilers study

126

35

Lund n considerare faptul c obiectivele de performan descrise n ghidul de cretere al


hibridului sunt stabilite pentru creterea la sol iar puii luai n studiu au fost crescui n baterii
este normal s existe diferene ntre acetia. Pentru loturile de pui luai n studiu s-a realizat i
semnificaia diferenelor dintre valorile fiecrui indice analizat, se poate observa cum diferenele
existente n primele sptmni de via au disprut odat cu naintarea n vrst a puilor astfel la
finalul experienei, loturile de pui luate n studiu nu au prezentat diferene semnificative (tabelul
6.2.).
Tabelul/Table 6.2.
Analiza variaiilor nregistrate de greutatea corporal a puilor de gin
Analysis of weight variations of broilers

127

Specificare

Greutate
corporal 0 zile

Estimatori statistici
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
X

Abaterea std. a mediei (

)
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
X
Greutate
)
corporal 7 zile Abaterea std. a mediei (
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal 14
Abaterea std. a mediei (
)
zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal 21
Abaterea std. a mediei (
)
zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal 28
Abaterea std. a mediei (
)
zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal 35
Abaterea std. a mediei (
)
zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor

Ac
40

A1
40

A2
40

41,13

41,18

40,50

0,31

0,31

0,34

9,62

9,44

11,08

AcxA1 = ns; AcxLA2 = ns; A1xA2 = ns


40

40

39

132,03

114,73

112,72

0,72

0,66

0,74

15,84

15,13

18,84

AcxA1 = ***; AcxA2 = ns; A1xA2 = ***


40

39

39

440,88

432,87

397,97

1,26

1,38

1,52

14,32

17,14

22,61

AcxA1 = ns; AcxA2 = ns; A1xA2 = *


40

39

39

867,18

856,36

854,87

1,36

1,42

1,43

8,58

9,23

9,35

AcxA1 = ns; AcxA2 = ns; A1xA2 = ns


40

39

39

1416,05

1404,62

1388,28

1,44

1,46

1,56

5,84

5,92

6,81

AcxA1 = ns; AcxA2 = ns; A1xA2 = ns


40

39

39

1964,60

2039,67

1997,92

2,09

2,15

2,06

8,88

8,83

8,29

AcxA1 = ns; AcxA2 = ns; A1xA2 = ns

n timp ce rata de cretere are o mare importan economic, uniformitatea loturilor devine o
preocupare din ce n ce mai mare a cresctorilor. Cu sistemele mecanizate de furajare, psrile
mici prezint dificulti n procurarea hranei i a apei deoarece liniile sunt ridicate la nivelul
128

puilor cu rata de cretere cea mai ridicat minus variantele, fiind defavorizate din acest punct de
vedere i n final trecute la pierderi. Diferenele de greutate se pare c apar nc din prima
sptmn de via, chiar i n cele mai bine gestionate efective existnd o curb de distribuie a
greutii corporale nclinat spre puii cu greuti mai mici (Leeson i colab., 2008). Pentru puii
din aceast experien coeficientul de variaie a prezentat valori fluctuante, dei conform acestui
parametru uniformitatea loturilor n prima sptmn a fost ntre 70-75%, ceea ce sugereaz o
uniformitate medie crescnd n urmtoarele dou sptmni, la vrsta de 21 de zile aceasta tinde
s revin spre 70%, la vrsta de sacrificare ajungnd s fie chiar mai mare.
6.1.2. Rezultate i discuii privind viteza de cretere
Puii broiler de gin pentru carne crescui n fermele standard de cretere intensiv sunt
sacrificai la o greutate de 2, maxim 3 kg, acetia atingnd asemenea greuti la vrsta de
aproximativ 40 de zile, dei vrsta de maturitate este n jur de 5-6 luni (Turner i colab., 2005).
Prin selecie, puii broiler au ajuns s ating greutatea de 2 kg la vrste cu 40 zile mai mici
dect acum 35 de ani iar consumul de hran necesar a fost redus cu 40% fa de 1976. Puii de
gin pentru carne au o vitez de cretere foarte mare, acetia dublndu-i greutatea n numai
patru zile, ajungnd ca la 42 de zile s prezinte o greutate mai mare de aproximativ 60 de ori fa
de greutatea la o zi.
O metod comun de a compara viteza de cretere a dou loturi de vrste diferite este
calcularea sporului mediu zilnic (SMZ). n cadrul experienei din aceast lucrare a fost calculat
att sporul total (tabelul 6.3.) ct i sporul mediu zilnic (tabelul 6.4.).
Tabelul/Table 6.3.
Sporul n greutate periodic la puii broiler de gin studiai
Periodic weight gain in broiler study
Vrsta (zile)

Perioada (zile)

7
14
21
28
35
Total

7
7
7
7
7
35

Ac
g
91
309
426
549
549
1924

%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

g
74
318
423
548
635
1999

A1
% din Ac
81,32
102,91
99,30
99,82
115,66
103,90

g
72
285
457
533
610
1951

A2
% din Ac
79,12
92,23
107,28
97,09
111,11
101,40

n Romnia rentabilizarea creterii puilor de carne a devenit din ce n ce mai evident dup
anul 1990 astfel, dac n 1994, sporul mediu zilnic n greutate la puii crescui pentru carne era de
19,5 g, n 2009, acesta ajungea la 52,5 g (UCPR). Dintre toi hibrizii de pui de gin pentru
carne, Ross 308 este cel mai bine adaptat condiiilor de microclimat din ara noastr, fiind cel
mai frecvent crescut n fermele din Romnia i Ungaria. Acesta mbin modul optim,
129

performanele n cretere cu robusteea deosebit n condiiile bioclimatice i cele de cretere din


Romnia.
Tabelul/Table 6.4.
Sporul mediu zilnic la puii broiler de gin studiai
Daily average gain of broiler studied
Vrsta (zile)

Perioada (zile)

7
14
21
28
35
Total

7
7
7
7
7
35

Ac
g
13,00
44,14
60,86
78,43
78,43
54,97

%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

g
10,57
45,43
60,43
78,29
90,71
57,11

A1
% din Ac
81,31
102,92
99,29
99,82
115,66
103,89

g
10,29
40,71
65,29
76,14
87,14
55,74

A2
% din Ac
79,15
92,23
107,28
97,08
111,11
101,40

Sporul mediu zilnic la puii de gin luai n studiu a avut valori cuprinse ntre 54,97 g la
lotul Ac i 57,11 g la lotul A1, o valoare intermediar de 55,74 g obinndu-se la lotul A2 (fig.
6.3.). Dac lum n considerare c un efectiv de pui este crescut pentru o perioad de 40 de zile,
n medie, atunci diferenele efective ntre lotul de control i lotul experimental 1 ar fi de 80 g,
valoare considerabil dac se completeaz cu o conversie bun a hranei.
Ac

80.00
44 45
.1 .43
4

60.00

90
.7 87
A2
1 .1
7
8
78 78 7
4
.4
.43 .29 6.1
3
4
65

A1

60 60
.
.86 .4 29
3

54 57. 55
.97 11 .74

SMZ (g) 40.00 1


3. 1 1
00 0.5 0.
20.00
7 29
0.00

1440.
71

21

28

35

TOTAL

Vrsta (zile)

Fig. 6.3. Evoluia sporului mediu zilnic pentru loturile de pui din experien
Fig. 6.3. Evolution of average daily gain in broiler groupes
6.1.3. Rezultate i discuii privind consumul i conversia hranei
n timp ce cerinele de hran ale puilor i reetele utilizate prezint acelai standard la nivel
mondial, exist variaii considerabile privind modul de administrare al acestora. Modul de
administrare al reetelor depinde de hibridul luat n studiu, sexul i vrsta animalului dar i de
factorii de microclimat sau modul cum este comercializat ulterior produsul obinut. Este de
preferat s se respecte o diet de 6-8 ore nainte de sacrificarea puilor broiler pentru a preveni
130

eventualele contaminri ale carcasei din timpul eviscerrii. Pierderile n greutate n timpul
reinerii de la hran sunt de aproximativ 10 g/h n funcie de vrsta i sexul animalelor iar
efectele asupra nivelului de glicerol din snge nu sunt semnificative (Leeson i colab., 2008).
Pentru lotul de pui broiler luat n studiu au fost utilizate trei reete de hran. Cele trei reete
au fost administrate conform planului experimental:

nutre demaraj 1-10 zile;


nutre cretere 11-27 zile;
nutre finisare 28-35 zile.

Structura consumului de nutre pentru fiecare lot a variat n funcie de consumul realizat de
puii broiler din respectivul lot (fig. 6.4.), astfel, lotul A1 a prezentat un consum mai redus de
nutre demaraj cu 7,2% fa de lotul Ac iar lotul A2 cu 11,5%, aceeai tendin fiind observat i
pentru nutreul pentru cretere.

6.9
57.4Finisare
Cretere

35.7
Demaraj

6.4
38.6
Cretere53.7
Finisare Demaraj

39.9
Demaraj

6.1
Cretere55.3Finisare

Fig. 6.4. Structura consumului de hran la puii broiler din experien (%)
Fig. 6.4. Structure of feed consumption in broilers from experience (%)
Capacitatea de utilizare a hranei este strns corelat cu intensitatea de cretere, pentru a se
obine un spor n greutate ct mai mare cu un consum ct mai mic n primele 5-6 sptmni de
via. Astfel, creatorii puilor de carne Ross au realizat hibrizi cu un consum de 3428 g nutre
consumat pn la vrsta de 35 de zile. Consumul de hran realizat de puii broiler de gin luai n
studiu a fost cuprins ntre 3562 g pentru lotul de control i 3611 g pentru lotul experimental unu
pentru o perioad de 35 de zile (tabelul 6.5.).
Tabelul/Table 6.5.
Consumul de hran mediu cumulat la puii broiler de gin studiai
Average cumulative feed consumption in broilers study
Vrsta (zile)

Perioada (zile)

7
14

7
7

Ac
g
146
589

%
100,00
100,00

131

g
129
557

A1
% din Ac
88,36
94,57

g
119
518

A2
% din Ac
81,51
87,95

21
28
35
Total

7
7
7
35

1310
2389
3562
3562

100,00
100,00
100,00
100,00

1199
2269
3611
3611

91,53
94,98
101,38
101,38

1243
2293
3571
3571

94,89
95,98
100,25
100,25

Lund n calcul consumul total de hran a fost estimat consumul mediu zilnic de nutre pe
ntreaga perioad de cretere a efectivului de pui luat n studiu. Astfel consumul mediu zilnic de
hran pe pui a fost cuprins ntre 101,77 g pentru lotul de control i 103,17 g pentru lotul A1
(tabelul 6.6.). Se poate observa o uoar variaie a consumului de hran pe durata celor 35 de zile
de via a puilor luai n studiu. Dei, iniial, n primele 21 de zile, valoarea consumului mediu
zilnic de hran a fost mai mare la puii din lotul de control, pn la vrsta de sacrificare acesta a
fost depit att de puii din lotul A1 ct i de cei din lotul A2.
Tabelul/Table 6.6.
Consumul de hran periodic la puii broiler de gin studiai (g)
Periodically feed consumption by broilers (g)
Vrsta
(zile)
7
14
21
28
35
Total

Perioada
(zile)
7
7
7
7
7
35

Consumul pe perioade
Ac
A1
A2
146
129
119
443
428
399
721
642
725
1079
1070
1050
1173
1342
1278
3562
3611
3571

Consumul mediu zilnic pe perioade


Ac
A1
A2
20,86
18,43
17,00
63,29
61,14
57,00
103,00
91,71
103,57
154,14
152,86
150,00
167,57
191,71
182,57
101,77
103,17
102,03

Dup stabilirea consumului total de hran pe perioade i din fiecare reet n parte a fost
calculat consumul de energie i protein, elemente eseniale n creterea puilor broiler de gin
dar i raportul dintre acestea, tiut fiind faptul c puii i regleaz ingesta n funcie de coninutul
nutreului n energie (tabelul 6.7.).
Tabelul/Table 6.7.
Consumul de energie i protein pentru puii broiler de gin studiai
Energy and protein intake for studied broilers
Reeta
Demaraj

Cretere

Finisare

Specificare
EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor
EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor
EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor

Ac
725,70
5,40
3011,20
22,41
6135,00
42,50
5410,05
37,48
4070,40
24,20
7414,21
44,08

A1
681,70
5,10
2913,25
21,79
5817,30
40,30
5152,61
35,70
4610,60
27,50
7260,79
43,31

132

A2
642,50
4,80
2960,83
22,12
5924,40
41,00
5242,83
36,28
4410,90
26,30
7230,98
43,11

Raportul energie/protein
134

144

168

EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor

Total

10931,10
72,20
5681,44
37,53

11109,60
72,90
5557,58
36,47

10977,80
72,10
5626,76
36,96

152

Raportul de energie/protein n cazul acestei experiene a fost corelat cu vrsta puilor astfel
nct cerinele nutriionale ale acestora s poat fi acoperite, n acest sens fiind respectat raportul
de 135 pn la vrsta de dou sptmni de via.
Valorile obinute la vrsta de 35 de zile pentru indicele de consum la puii broiler de gin
luai n studiu au fost cuprinse ntre 1,77 kg nutre petru 1 kg spor la lotul A1 i 1,81 kg nutre
pentru 1 kg spor la lotul Ac, valori mai mari cu aproximativ 11% dect valoare de 1,61 kg nutre
pe kg spor indicat n literatura de specialitate (tabelul 6.8.).
Tabelul/Table 6.8.
Indicele de conversie al hranei la puii broiler de gin luai n studiu
Index of feed conversion at studied broiler
Vrsta (zile)
7
14
21
28
35

Ac
kg n.c./kg spor
1,11
1,34
1,51
1,69
1,81

%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

A1
kg n.c./kg spor
1,12
1,29
1,40
1,62
1,77

% din Ac
100,90
96,27
92,72
95,86
97,79

A2
kg n.c./kg spor
1,06
1,30
1,45
1,65
1,79

% din Ac
95,50
97,01
96,03
97,63
98,90

De-a lungul timpului s-a observat o scdere a indicelui de conversie a hranei de la


aproximativ 2,2 kg de nutre consumat pentru 1,0 kg de spor n anii 1960 pn la 1,75 kg,
conform ghidului Ross 308 la vrsta de 42 de zile.
Valorile obinute pentru indicele de conversie al hranei, n aceast experien (fig. 6.5.)
respectiv 1,81 kg n.c./kg spor sunt mai mari cu pn la 12 puncte procentuale fa de cele
prezentate n ghidul de cretere, 1,61 kg n.c./kg spor calculat pentru vrsta de 35 de zile.

133

Ac

A1

A2

2.00

1.5
1

IC kg n.c./kg spor 1.50

1.3
4 1.2 1.3
9 0

1.6
9 1. 1.6
62 5

1.8
1
1 1.7 .79
7

1
1.4 .45
0

1.1 1.1
1 2 1.0
6

1.00

14

21

28

35

Vrsta (zile)
Fig. 6.5. Evoluia indicelui de consum (IC) pentru loturile de pui
Fig. 6.5. Evolution of index feed conversion for broiler groupes
Capacitatea de utilizare a hranei fiind strns corelat cu intensitatea de cretere au fost
studiate mpreun n figura 6.6., astfel s-a realizat o vedere de ansamblu a acestora asupra celor
trei grupuri de pui luate n studiu. Se poate observa cum pn n sptmna a treia, respectiv 21
de zile, cei doi parametri au avut acelai ritm de cretere att pentru loturile experimentale ct i
pentru lotul de control, n sptmna a treia la lotul de control se evideniaz un consum mai
ridicat comparativ cu intensitatea de cretere fa de celelalte loturi, randamentul de valorificare
cel mai bun n aceeai perioad observndu-se la lotul A1. Dup sptmna a treia cele trei loturi
revin pe aceeai curb ascendent, fr diferene foarte evidente ntre acestea. n final lotul la
care a fost administrat o concentraie de 6 Cl activ n apa de but prezint cea mai bun
capacitate de valorificare a hranei cu un indice de consum de 1,77 kg n.c./kg spor.
Conform cercetrilor lui Mead i Adams, 1975, flora intestinal normal a puilor broiler se
stabilizeaz ncepnd cu a treia sptmn de via, ceea ce ne poate sugera un dezechilibru
datorat dezvoltrii bacteriilor patogene la acest nivel existent pentru puii din lotul de control,
dezechilibru ce pentru loturile experimentale ar fi putut fi stopat de utilizarea soluiei de anolit
neutru.

134

1800
1600
1.34
1400
12001.11
1000
g 800
spor pe perioad443
600
400
146
20091
309
0
7

1.69

1.81

1.8

1.51

1.5

1079

1173

1.2
0.9 kg n.c./kg spor
indicele de consum
0.6

721

consum de hrana pe period


426

549

549

28

35

0.3
0

14

21
Vrsta (zile)

1800
1600
1400
1.29
12001.12
1000
g 800
600
spor pe perioad 428
400
129
20074
318
0
7
14

1.62

1.77

1.8

1342

1.4

1.5

1070

1.2
0.9 kg n.c./kg spor
indicele de consum
0.6

642

consum de hrana pe perioad


548

423

635

0.3
0

21

28

35

Vrsta (zile)
1.65

1500

1.45
1050

1000

1.2
0.9

725

g
spor pe perioad 399
500
0
7

1.8

12781.5

1.3

1.06

119
72

1.79

consum de hrana pe perioad


533

457

kg n.c./kg spor
0.6
indicele de consum

610

0.3

285

14

0
21

28

35

Vrsta (zile)
Fig. 6.6. Corelaia dintre greutatea corporal, consumul de hran i indicele de consum
pentru puii broiler din experiena A
Fig. 6.6. The correlation between body weight, food consumption and consumption index
for broilers from experience A

135

6.1.4. Rezultate i discuii privind consumul de ap


Apa de but poate fi o cale de a reduce ncrctura cu bacterii patogene a tubului digestiv
sau o metod de a menine echilibrul acido-bazic al organismului n condiii de stres caloric prin
utilizarea unor aditivi (Leeson i colab. 2008). n lucrarea de fa, pentru loturile experimentale
de pui broiler de gin a fost utilizat ANK (un electrolit) adugat n apa de but, ap distribuit
de APAVITAL Iai pentru a mbogi coninutul acesteia n ioni activi (ioni de Cl-).
Un interes deosebit l prezint acum reducerea pH-ului normal al apei de la 7,2-7,5 la 5, dar
nu mai puin datorit riscului apariiilor mucegaiurilor, pentru a reduce ncrctura patogen a
tubului digestiv la tineretul aviar. Se pare c beneficiul adugrii de electrolii n apa de but sau
nutre este doar pentru a crete consumul de ap, deoarece echilibrul acido-bazic prezint
diferene foarte mari iar factorii de influen sunt foarte variai (Leeson i colab. 2008).
S-a demonstrat c din indicii de calitate ai apei doar coninutul depit de nitrai afecteaz
performanele productive ale puilor dar este foarte important de meninut sub control numrul
total de germeni (Damron, 2002).
Astfel, au fost realizate examene bacteriologice asupra apei date spre consum puilor luai n
studiu, analize realizate la DSV Iai (tabelul 6.9.), din analizele efectuate, apa de but
administrat puilor broiler nu a prezentat contaminare cu microorganisme.
Tabel/Table 6.9.
Rezultatele examenului bacteriologic al apei
The results of bacteriogical examination of water
Parametrul
NTG
(360C)

zi
0

Valoare
admis *
Nici
o
modificar
e

Ap de but

Microorganisme
nedetectabile/2,
2 mL prob
zi
Microorganisme
35
nedetectabile/2,
2 mL prob
*Valoare admis potrivit Legii 458/2002 i
potabile; Metoda de analiz SR EN ISO 6222.

Ap cu 6 mg
Ap cu 9 mg
Cl/L
Cl/L
Microorganisme Microorganisme Microorganisme
nedetectabile/2, nedetectabile/2, nedetectabile/2,
2 mL prob
2 mL prob
2 mL prob
Microorganisme Microorganisme Microorganisme
nedetectabile/2, nedetectabile/2, nedetectabile/2,
2 mL prob
2 mL prob
2 mL prob
modificat prin Legea 311/2004 pentru calitatea apei
ANK

Pentru a menine sub control concentraia de Cl activ din apa de but au fost efectuate
determinri regulate (din 5 n 5 zile) privind concentraia de clor i pH existent n ANK (tabelul
6.10.). tiut fiind cantitatea de Cl existent n ANK au fost preparate soluii de ap din reeaua
de distribuie cu 6, respectiv 9 mg Cl/L, care au fost administrate puilor din loturile de
experien ca i ap de but. Conform analizelor efectuate soluiilor obinute, prin adugare de
ANK, nu a fost modificat valoarea pH a apei, singura diferen ntre soluia rezultat i apa de
but fiind mbogirea acesteia n anioni.
136

Tabelul/Table 6.10.
Evoluia unor parametri fizico-chimici ai ANK utilizat n apa puilor broiler de gin
Evolution of some physico-chemical parameters of ANK used in water for broilers
Data (2009)
Parametrul
pH

05.0
09.05
13.05
17.05
21.05 25.05
5
4,80 4,77
4,96
4,78
4,93
4,87
461, 445,3 422,9
415,4
404,7 404,7
mg Cl/L ap
5
Valoarea pH a apei utilizate la loturile de pui pe perioada experienei
ap de robinet
7,6
7,6
7,6
7,7
7,6
7,6
7,5
7,5
7,6
7,6
7,5
7,5
ap 6 mg Cl/L
7,3
7,4
7,4
7,4
7,4
7,3
ap 9 mg Cl/L

29.05

02.06

06.06

4,79
401,9

4,82
399,3

4,77
397,6

7,6
7,5
7,3

7,7
7,6
7,4

7,7
7,6
7,4

Pe durata celor 35 de zile de via a puilor din experien a fost urmrit consumul de ap la
cele trei loturi, acesta fiind cuprins ntre 7880 mL pentru puii din lotul de control i 8240 mL
pentru puii din lotul experimental unu (tabelul 6.11.), la lotul experimental doi realizndu-se un
consum intermediar de 8120 mL de ap n medie pentru un singur pui pe toat perioada de
cretere. Diferenele de 3 pn la 4,5% consum de ap pentru loturile experimentale fa de lotul
de control pot fi datorate aportului de sruri adus prin consumul de ap, fapt ce poate conduce la
o cretere a consumului de hran, raportul ap/nutre combinat situndu-se la acelai nivel,
aproximativ 2/1 n condiii optime de microclimat.
Tabelul/Table 6.11.
Consumul de ap mediu cumulat la puii broiler de gin studiai
Cumulative average water consumption on studied broilers
Ac
mL
390
1350
3090
5610
8240
8240

A1
% din Ac
106,85
103,05
109,19
108,09
104,57
104,57

mL
345
1330
2970
5440
8120
8120

A2
% din Ac
94,52
101,53
104,95
104,82
103,05
103,05

100,00

2,28

103,17

2,27

102,71

100,00

2,59

103,19

2,58

102,79

Vrsta (zile)

Perioada (zile)

7
14
21
28
35
Total
Raportul L
ap/kg nutre
Raport L ap/kg
nutre SU

7
7
7
7
7
35

mL
365
1310
2830
5190
7880
7880

%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

35

2,21

35

2,51

Echilibrul hidric al puilor se modific odat cu naintarea n vrst a acestora, astfel, n


prima sptmn de via aproximativ 35% din apa consumat este pierdut din organism prin
diverse procese, la vrsta de 7 sptmni aceste pierderi ridicndu-se la 70%, fapt ce determin o
cretere a raportului nutre ap de but odat cu naintarea n vrst a puilor. Consumul de ap
pe perioade de apte zile a fost calculat i n cazul experienei de fa (tabelul 6.12.) pentru a
urmri evoluia corect a consumului total.
137

Tabelul/Table 6.12.
Consumul de ap periodic la puii broiler de gin studiai (mL)
Periodically water consumption by studied broiler (mL)
Vrsta
(zile)
7
14
21
28
35
Total

Perioada
(zile)
7
7
7
7
7
35

Consumul pe perioade
Ac
A1
A2
365
390
345
945
960
985
1520
1740
1610
2360
2520
2470
2690
2630
2680
7880
8240
8120

Consumul mediu zilnic pe perioade


Ac
A1
A2
52,14
55,71
49,29
135,00
137,14
140,71
217,14
248,57
230,00
337,14
360,00
352,86
384,29
375,71
382,86
225,14
235,43
232,00

Consumul de ap este strns legat de consumul de nutre, vrsta i sexul animalului, un


consum normal de ap este de 1,8 L de ap la 1 kg de nutre, n cazul experienei de fa
consumul fiind cuprins ntre 2,21 i 2,27 L ap la 1 kg de nutre. Consumul mediu zilnic de ap
la puii din experien pentru toat perioada situndu-se ntre 225,14 mL pentru lotul de control i
235,43 mL pentru lotul experimental unu (tabelul 6.12) pentru lotul experimental doi acesta fiind
8 (fig. 6.7.).
de 232 mL, diferena existent ntre loturi fiind regsit pe tot parcursul experienei
7 24 81

8000
7000
6000
5000
2
2
23 252 247 690263 680
Consumul de ap (mL) 4000
0
6
0
0
0
1
3000
15 74 161
20 0 0
9
9
9
2000
45 60 85
3 3 3
1000 65 90 45
0
7
14
21
28
35

88 0 20
0

Ac
A1
A2

Total

Vrsta (zile)
Fig. 6.7. Evoluia consumului de ap la puii broiler din experien
Fig. 6.7. Evolution of water consumption in broilers from experiemce
Clorul component extracelular al organismului, are rol n reglarea presiunii osmotice i
meninerea echilibrului acido-bazic, dar ia parte i la formarea HCl din stomac. Simptomul
semnificativ al carenei n clor l reprezint reducerea ratei creterii n greutate (Pop, 2006).
Cantitatea de clor necesar unui pui de gin este situat ntre 0,13-0,15% din cantitatea de hran
consumat, iar rinichii au capacitatea de a reabsorbi o parte din clor pentru a nu fi eliminat prin
urin. Consumul de clor suplimentat n apa de but pentru puii din experien s-a ncadrat ntre
0,001 i 0,002% din consumul de hran (tabelul 6.13.), cantiti care nu pot influena sntatea

138

animalului, tiut fiind faptul c mpreun cu sodiul, clorul n cantiti mai mari dect cele
recomandate pot fi fatale pentru psri n anumite mprejurri.
Tabelul/Table 6.13.
Consumul total de ioni de clor (mg) prin apa de but pentru puii din experien
The total consumption of chlorine ions (mg) in drinking water for groups of broiler
Vrsta (zile)
7
14
21
28
35

Perioada (zile)
7
7
7
7
7

Ac
0
0
0
0
0

A1
2,34
8,10
18,54
33,66
49,44

% din reet
0,002
0,001
0,002
0,001
0,001

A2
3,11
11,97
26,73
48,96
73,08

% din reet
0,003
0,002
0,002
0,002
0,002

Astfel, pe lng aportul de clor adus prin hran, aport adus tuturor loturilor din experien,
pentru loturile experiementale clorul este suplimentat cu aproximativ 50 mg pentru lotul
experimental unu i 73 mg pentru lotul experimental doi.
6.1.5. Rezultate i discuii privind starea de sntate a puilor
Pentru asigurarea strii de sntate a puilor pe parcursul experienelor, au fost efectuate
vaccinrile prevzute n legislaia romn pentru tehnologia de cretere aplicat (antipseudopesta aviara, anti-bursita infecioas aviar, anti-bronita infecioas aviar).
Puii au fost achiziionai indemni de boli, vaccinai prin aerosoli mpotriva pseudopestei
aviare, bursitei i bronitei infecioase aviare. n momente de stres (vaccinri), au fost aplicate
tratamente antistres administrnduli-se un complex de vitamine.
Pe parcursul celor cinci sptmni ale experienei starea de sntate a puilor a fost relativ
bun, nu au aprut stri de boal, mortalitatea atribuit loturilor luate n studiu fiind cauzat de
accidente (tabelul 6.14.).
Tabelul/Table 6.14.
Mortalitatea puilor broiler de gin luai n studiu
Studied broilers mortality
Vrsta (zile)
7
14
21
28
35
Total

Ac
0
0
0
0
0
0

% din efectiv
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

A1
0
0
1
0
0
1

139

% din efectiv
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
2,5

A2
0
1
0
0
0
1

% din efectiv
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
2,5

6.1.6. Rezultate i discuii privind eficiena productiv i economic


Eficiena productiv

se refer la costurile de producie ale unei firme i vizeaz att

termenul scurt ct i pe cel lung, n condiiile realizrii unei producii la costuri minime.
Eficiena economic este un concept structural, calitativ, care pune n legtur eforturile i
efectele economico-financiare, n scopul unei corecte fundamentri a deciziilor privind mai buna
utilizare a resurselor, creterea competitivitii, asigurarea unor venituri necesare i suficiente
pentru remunerarea factorilor de producie (Zaman, 2006).
n domeniul creterii animalelor pentru calculul eficienei economice se iau n calcul mai
muli factori: producie, consum i perioad de timp; astfel pentru calculul eficienei productive
s-au calculat factorul european de eficien productiv (EPEF)(tabelul 6.15.) i indexul european
al puilor broiler (EBI)(tabelul 6.16.).
Tabelul/Table 6.15.
Valoarea EPEF calculat pentru loturile din experien
EPEF value calculated for broilers from experience
Lotul
Ac
A1
A2

EPEF
310,18
321,07
310,94

% fa de Ac
100,00
103,51
100,25

Dup calcularea EPEF s-a evideniat eficiena utilizrii n apa de but a puilor broiler de
gin a ANK, la lotul A1 valoarea EPEF ajungnd la 321 de puncte, urmat de lotul A2 cu o
valoare a EPEF de 310 puncte, valori mai mari cu 0,25 pn la 3,5 % fa de lotul Ac.
Valoarea medie pe ar n anul 2008 a factorului european de eficien economic EPEF era
de 251,6 (Chebuiu, 2008), valorile EPEF din aceast experien depind aceast valoare cu 59
pn la 70 de puncte. n ara noastr firma cu cel mai mare punctaj EPEF este S.C. Transavia
S.A., cu o valoare a acestuia de 356 puncte.
Tabelul/Table 6.16.
Valoarea EBI calculat pentru loturile din experien
EBI value calculated for broilers from experience
Lotul
Ac
A1
A2

EBI
303,70
314,59
303,61

% fa de Ac
100,00
103,59
99,97

n ceea ce privete valorile obinute pentru EBI s-a observat aproximativ aceeai clasificare
n funcie de acestea astfel, lotul cu cele mai bune rezultate respectiv 314 puncte a fost lotul
experimental unu, urmat cu 303 puncte de lotul martor i lotul experimental doi, lotul cel din
urm avnd o valoare mai mic dect lotul martor cu aproximativ 0,03% (tabelul 6.16.).
140

Pentru stabilirea rentabilitii utilizrii aditivului ANK n apa puilor broiler de gin a
fost calculat limita maxim a costului aditivului prin echivalarea nutreului economisit (tabelul
6.17.). Astfel, apare ca evident posibilitatea folosirii superioare a aditivului n cazul primei
administrri rezultatele fiind de trei ori mai bune.
Tabelul/Table 6.17.
Stabilirea condiiei de rentabilitate n cazul utilizrii aditivului ANK n apa puilor broiler
Determining profitability when using ANK additive in drinking water for broiler
Lotul

ANK doza
utilizat

Consumul specific de nutre

z
kg nutre/
%
kg spor
Ac
0,0
1,81
100,00
A1
12,11
1,77
97,79
A2
18,28
1,79
98,90
x=cost ANK (Lei/L), y=cost nutre (Lei/kg)
q
mL/kg spor

Condiia de rentabilitate

x<mzy/100q

1 L de aditiv trebuie s
coste mai puin dect:

0
2,21
1,10

x<0,0033y
x<0,0011y

3,3 kg nutre
1,1 kg nutre

Exist ferme n UE care folosesc deja aparatul Envirolyte n tehnologia de cretere a puilor
de carne. Aparatul odat achiziionat pentru o ferm cu un efectiv mare poate s produc apa
electrolizat la un cost foarte sczut, ceea ce ar duce la atingerea pragului de rentabilitate ntr-un
timp foarte scurt.
Pentru toate modelele de calcul a eficienei economice, se pare c lotul n care a fost utilizat
ANK pentru a aduce apa de but la o concentraie n clor activ de 6, respectiv A1 a fost cel
mai eficient, diferenele dintre acesta i celelalte loturi fiind relativ mici.
6.1.7. Concluzii pariale
Pe baza datelor culese pe parcursul experienei i a rezultatelor obinute dup prelucrarea
acestora, se pot desprinde urmtoarele concluzii:
Dinamica greutii corporale pentru cele trei loturi din experien a fost asemntoare astfel,
greutatea medie a puilor la recepie a avut un caracter omogen prezentnd pentru toate loturile
aceeai valoare de 41 g; pe parcursul experienei au aprut unele diferene n cadrul loturilor iar
la 35 de zile, vrsta la sacrificare, greutatea medie pentru lotul de control a fost 1965 g, pentru
lotul A1 2040 g, valoare mai mare fa de valoarea lotului de control cu 75 g, iar pentru lotul A2
1998 g, valoare mai mare dect cea obinut la lotul martor cu 33 g.
Viteza de cretere nu a variat mult ntre loturi, SMZ ncadrndu-se ntre 54,97 g la lotul de
control, valoare mai mic cu aproximativ 1% fa de cea obinut la lotul A2 respectiv 55,74 g i
cu aproximativ 4% fa de cea obinut de lotul A1, respectiv 57,11 g.

141

Consumul total de hran a atins valori de 3562 g pentru lotul de control, 3611 g pentru lotul
A1 i 3571 g pentru lotul A2, cu un indice de consum de 1,81 kg n.c./kg spor, 1,77 kg n.c./kg
spor, respectiv 1,79 kg n.c./kg spor; cea mai eficient variant comparativ cu lotul de control a
fost ntlnit la lotul experimental unu, unde indicele de consum a fost cu 2,2% mai mic dect cel
obinut la lotul Ac, urmat de lotul A2, cu o valoare mai mic dect cea a lotului Ac cu 1,1%.
Deoarece aditivul utilizat pentru loturile de pui luate n studiu a fost administrat prin ap s-a
urmrit i consumul privind acest element, observndu-se la loturile experimentale fa de lotul
Ac un consum mai mare de ap raportat la substana uscat ingerat cu 2,8% pentru lotul A2 i
3,2% pentru lotul A1.
n ce privete procentul de mortalitate, acesta a fost mai ridicat pentru loturile experimentale
fa de lotul de control, dar, avnd n vedere c acesta a fost datorat unor accidente nu poate fi
luat n considerare.
Dup calcularea factorilor europeni de eficien EPEF i EBI s-a evideniat lotul
experimental unu ca fiind cel mai eficient cu valori ale factorilor de eficien de 321,1 pentru
EPEF i 314,6 pentru EBI, urmat de lotul experimental doi privind valoare EPEF cu
310,9 puncte i 303,6 pentru EBI; lotul de control a prezentat o valoare uor mai ridicat pentru
EBI fa de cel din urm lot, respectiv 303,7 i 310,2 pentru EPEF.

6.2. Rezultate i discuii privind experiena B


Cercetrile efectuate au urmrit studiul posibilitilor de utilizare a unui aditiv pe baz de
acid butiric, Baby C4 n alimentaia puilor broiler de gin n concentraii variate administrate n
nutreul combinat.
Conform schemei experimentale, la nceputul experienei puii au fost repartizai n trei loturi
a cte 25 pui fiecare, respectiv Bc, B1 (2 Baby C4/kg nutre 21 zile) i B2 (3 Baby C4/kg
nutre 7 zile). Perioada experimental a fost de 38 de zile de la vrsta de o zi a puilor luai n
studiu pn la sacrificare (fig. 6.8.).

142

Fig. 6.8. Schema experimental pentru experiena B


Fig. 6.8. Experimental scheme for experience B

6.2.1. Rezultate i discuii privind dinamica greutii corporale


Pentru experiena de fa au fost studiai indicatori tehnico-economici a loturilor de pui de
gin luai n studiu. S-au realizat cntriri sptmnale att pentru greutatea puilor ct i pentru
consumul de hran i s-au interpretat rezultatele obinute. n ceea ce privete evoluia greutii
corporale a puilor luai n studiu s-a urmrit sporul n greutate spmnal de la vrsta de o zi
pn la sacrificarea acestora (tabelul 6.18.), respectiv 38 de zile, cnd conform ghidului puii ar
trebui s aib n medie 2291 g, n cazul experienei de fa greutatea medie a fost cu aproximativ
200 - 400 g mai mare dect cea sugerat de ghid pentru toate loturile luate n studiu.
Greutatea medie a puilor pe loturi la nceputul experienei a fost mai mare cu 4 g fa de
greutatea medie menionat n ghidul de cretere pentru hibridul de carne luat n studiu, Ross
308, 46 g, parcurgnd un traseu ascendent pn la finalul aceasteia, respectiv 2447 g pentru lotul
Bc, 2646 g pentru lotul B1 i 2602 g pentru lotul B2, valori mai mari cu aproximativ 200 g
pentru lotul B1 fa de lotul Bc i aproximativ 150 g pentru lotul B2 fa de lotul Bc, diferenele
dintre cele dou loturi experimentale fiind doar de 50 g.
143

Tabelul/Table 6.18.
Analiza greutii corporale medii la puii broiler
Analysis of average body weight in broilers
Vrsta (zile)
0
7
14
21
28
35
38 (sacrificare)

Bc
g
47
195
488
1037
1655
2243
2447

B1
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

g
46
188
492
1051
1689
2342
2646

B2
% din Bc
97,87
96,41
100,82
101,35
102,05
104,41
108,13

g
46
188
503
1076
1696
2357
2602

% din Bc
97,87
96,41
103,07
103,76
102,48
105,08
106,33

Dei n prima sptmn de via greutatea medie corporal a puilor broiler de gin din
loturile experimentale a fost mai mic cu aproximativ 2% fa de cea a lotului de control,
ncepnd cu sptmna a doua acest lucru a nceput s se schimbe, ajungnd la diferene de
aproximativ 5 puncte procentuale n plus pentru loturile experimentale fa de lotul de control la
sfritul sptmnii a cincea; la vrsta de sacrificare, respectiv 38 de zile diferenele depind 8
puncte procentuale pentru lotul B1 fa de lotul Bc i 6 puncte procentuale pentru lotul B2 fa
de lotul Bc puii. Dup cum se poate observa, lotul cu cele mai bune performane productive
obinute a fost lotul B1 (fig. 6.9.).
Bc

B1

B2

2
22 2342 357
43

2500

1500

10 10 107
37 51 6

1000
500
0

47

16 168 169
55 9 6

2000
Greutate (g)

26
46260
24
2

47 46 46

19 18 18
5 8 8

48 49 50
8 2 3

14

21

28

35

38

Vrsta (zile)
Fig. 6.9. Evoluia greutii corporale medii a puilor broiler studiai
Fig. 6.9. Evolution of the average body weight for studied broilers
Pentru loturile de pui luai n studiu s-a realizat semnificaia diferenelor dintre valorile
corporale a puilor din cadrul acestora, observndu-se c dei n primele sptmni de via a
puilor nu au existat diferene ntre loturi, la vrsta de sacrificare au aprut diferene semnificative
ntre lotul de control i lotul experimental unu (tabelul 6.19.).
144

Tabelul/Table 6.19.
Analiza variaiilor nregistrate de greutatea corporal a puilor de gin
Analysis weight variations for studied broilers

145

Specificare
Greutate
corporal 0 zile

Estimatori statistici
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
X

Abaterea std. a mediei (

)
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
X
Greutate
)
corporal 7 zile Abaterea std. a mediei (
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal 14
Abaterea std. a mediei (
)
zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal 21
Abaterea std. a mediei (
)
zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal 28
Abaterea std. a mediei (
)
zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal 35
Abaterea std. a mediei (
)
zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal 38
Abaterea std. a mediei (
)
zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor

146

Bc
25

B1
25

B2
25

46,68

46,00

46,32

0,38

0,40

0,37

7,77

8,79

7,52

BcxB1 = ns; BcxB2 = ns; B1xB2 = ns


25

25

25

194,52

188,32

187,92

0,72

0,89

0,97

6,60

10,61

12,43

BcxB1 = ns; BcxB2 = ns; B1xB2 = ns


24

24

25

488,09

491,91

502,54

1,33

1,55

1,43

8,36

11,18

9,76

BcxB1 = ns; BcxB2 = ns; B1xB2 = ns


24

24

25

1037,05

1051,36

1075,70

1,81

2,22

2,07

6,92

10,33

9,19

BcxB1 = ns; BcxB2 = ns; B1xB2 = ns


24

23

25

1655,48

1688,65

1696,36

2,82

2,94

2,59

10,09

10,21

8,71

BcxB1 = ns; BcxB2 = ns; B1xB2 = ns


21

20

21

2242,86

2342,45

2357,14

3,14

3,61

3,23

9,25

11,16

9,28

BcxB1 = ns; BcxB2 = ns; B1xB2 = ns


21

20

21

2446,76

2646,45

2601,67

3,53

3,71

3,36

10,70

10,39

9,12

Coeficientul de variaie al loturilor de pui broiler luai n studiu nu a variat foarte mult de-a
lungul celor 6 sptmni, uniformitatea conform coeficientului de variaie, meninndu-se pe
toat perioada de cretere peste 70%, ceea ce conform ghidului de cretere reprezint o
uniformitate medie. Unul dintre cei mai importani factori care acioneaz asupra uniformitii
este sexul, masculii i femelele prezint o intensitate de cretere diferit, cu cerine nutriionale
uor diferite, de exemplu pentru a obine performane productive mai bune la femele este indicat
introducerea nutreului pentru finisare mai devreme dect la masculi (25 zile) iar pentru masculi
este indicat crearea unui program de lumin diferit (Ross Management Manual, 2009); deoarece
n experiena de fa loturile au fost compuse din pui broiler de gin de ambe sexe, s-a realizat
un microclimat i un program de alimentaie de mijloc, astfel nct s poat fi acoperite cerinele
unui sex fr a le limita pe cele ale sexului opus.
6.2.2. Rezultate i discuii privind viteza de cretere
Durata de timp necesar puilor broiler pentru a atinge greutatea necesar pentru sacrificare
s-a redus considerabil datorit progreselor obinute n genetic, nutriie i management. Cerinele
adiionale procesului de dezvoltare corporal au devenit mult mai exacte astfel nct s satisfac
cerinele pieei. Dei aceti doi factori par s promoveze o cale mai simpl spre produsul final,
realizarea unei anumite greuti ntr-un timp scurt poate prezenta o provocare pentru cresctori.
n studiul de fa la vrsta de 38 de zile puii au realizat sporuri n greutate de 2400 pn la
2600 g, cel mai mare spor regsindu-se la lotul experimental unu (tabelul 6.20.). Sporuri mai
mari n greutate nseamn o reducere a perioadei de cretere i drept urmare posibilitatea de a
produce mai multe serii de pui anual cu un profit mai mare, pentru experiena de fa perioada de
cretere fiind redus cu aproximativ 4 zile.
Tabelul/Table 6.20.
Sporul n greutate periodic la puii broiler de gin studiai
Periodic weight gain for studied broilers
Vrsta (zile)

Perioada (zile)

7
14
21
28
35
38
Total

7
7
7
7
7
3
38

Bc
g
148
293
549
618
588
204
2400

B1
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

147

g
142
304
559
638
653
304
2600

% din
Bc
95,95
103,75
101,82
103,24
111,05
149,02
108,33

g
142
315
573
503
661
245
2556

B2
% din Bc
95,95
107,51
104,37
81,39
112,41
120,10
106,50

Pentru loturile luate n studiu SMZ a fost cuprins ntre 63,16 i 68,42 g (tabelul 6.21.), cele
mai mici valori ntlnindu-se la lotul de control, iar valoarea cea mai mare la lotul B1, valoarea
SMZ obinut pentru lotul B2 fiind intermediar valorilor sus amintite 67,26 g.
Tabelul/Table 6.21.
Sporul mediu zilnic la puii broiler de gin studiai
Daily average gain for studied broilers
Bc

Vrsta (zile)

Perioada
(zile)

7
14
21
28
35
38
Total

7
7
7
7
7
3
38

21,14
41,86
78,43
88,29
84,00
68,00
63,16

B1
%

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

20,29
43,43
79,86
91,14
93,29
101,33
68,42

B2
% din
Bc
95,98
103,75
101,82
103,23
111,06
149,01
108,33

g
20,29
45,00
81,86
71,86
94,43
81,67
67,26

% din
Bc
95,98
107,50
104,37
81,39
112,42
120,10
106,49

n ceea ce privete evoluia sptmnal a SMZ pentru puii luai n studiu se poate observa
la lotul de control un maxim n sptmna a patra, dup care o scdere lent, tendina de scdere
a valorii SMZ regsindu-se i la lotul B2 n aceeai sptmn urmnd ca n proxima sptmn
s revin la normal (fig. 6.10.).
Bc

80
60
40 21.1 20 20
4 .29 .29
20
0

10
1.
33
81

B2

93 94.
88 91.1
.29 43
.29 4
78 79. 81.8
84
.43 86 6
71
.86
68

100

SMZ (g)

B1

.6
7

6 6
63 8.42 7.2
6
.16

41 43. 4
.86 43 5

14

21

28

35

38

TOTAL

Vrsta (zile)
Fig. 6.10. Dinamica sporului mediu zilnic pentru loturile de pui din experien
Fig. 6.10. The dynamics of daily average gain for studied broilers

6.2.3. Rezultate i discuii privind consumul i conversia hranei


Pentru realizarea experienei de fa au fost realizate cinci reete pentru cinci perioade de
furajare i anume demaraj I, demaraj II, cretere I, cretere II i finisare. Materiile prime utilizate
148

au fost atent selecionate astfel nct s acopere ct mai bine cerinele de nutrieni ale puilor, n
acelai timp acestea fiind de o calitate superioar. Cele cinci reete au fost administrate conform
programului de alimentaie stabilit:

nutre demaraj I 1-7 zile;


nutre demaraj II 8-14 zile;
nutre cretere I 15-24 zile;
nutre cretere II 25-32 zile;
nutre finisare 33-38 zile (sacrificare).

Procentual, cantitatea de nutre pentru fiecare lot din fiecare reet a variat uor n funcie de
consumul realizat de puii broiler din respectivul lot (fig. 6.11.), dei este demonstrat un consum
mai mic de nutre demaraj atunci cnd este administrat acest aditiv pe baz de acid butiric, n
experiena de fa nu se observ astfel de diferene, ba dimpotriv la lotul experimental doi s-a
observat un consum mai ridicat cu 0,1 puncte procentuale pentru reeta demaraj I fa de lotul
martor.

Demaraj I

Demaraj II

Demaraj I

Demaraj II

Demaraj I

Demaraj II

28.6 4.3 10.3


Cretere
Cretere
24.6I
32.2 II

31.1 4.2
10.1 31
Cretere
Cretere II
23.6I

30.3 4.4
10.332
Cretere
Cretere II
23 I

Finisare

Finisare

Finisare

Fig. 6.11. Structura consumului de hran la puii broiler din experien (%)
Fig. 6.11. The structure of feed consumption in broilers from experience (%)
Consumul de hran total i periodic pentru puii luai n studiu a fost calculat pentru a putea
stabili indicele de consum al hranei, respectiv randamentul de utilizare a acesteia. Astfel, pn la
vrsta de sacrificare puii din lotul de control au consumat n medie 4437 g nutre combinat, puii
din lotul B1 4548 g iar cei din lotul B2 4348 g de nutre combinat (tabelul 6.22.) diferenele fiind
ntre 100 i 200 g, diferenele cele mai mari regsindu-se ntre loturile experimentale.
Tabelul/Table 6.22.
Consumul de hran mediu cumulat la puii broiler de gin studiai
Average cumulative feed consumption for studied broilers
149

Vrsta (zile)

Perioada (zile)

7
14
21
28
35
38
Total

7
7
7
7
7
3
38

Bc

B1

190
648
1636
2688
3915
4437
4437

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

191
649
1621
2633
3964
4548
4548

B2
% din
Bc
100,53
100,15
99,08
97,95
101,25
102,50
102,50

% din Bc

192
639
1592
2549
3804
4348
4348

101,05
98,61
97,31
94,83
97,16
97,99
97,99

n urma rezultatelor obinute privind consumul de hran periodic pentru loturile de pui luate
n studiu se poate observa o cretere uor fluctuant a acestuia pe parcursul celor 38 de zile de
via a puilor (tabelul 6.23.). Pentru puii din loturile experimentale se observ o scdere a
consumului de hran n sptmnile trei i patru de via fa de cei din lotul de control, aceast
scdere regsindu-se i pentru sporul mediu zilnic, scdere foarte evident pentru lotul B2. Acest
fapt s-ar putea datora programului sanitar-veterinar, aceast perioad fiind ulterioar
administrrii n scop profilactic a antibioticelor.
Tabelul/Table 6.23.
Consumul de hran periodic la puii broiler de gin studiai (g)
Regular feed consumption for studied broilers (g)
Vrsta
(zile)
7
14
21
28
35
38
Total

Perioada
(zile)
7
7
7
7
7
3
38

Consumul pe perioade
Bc
B1
B2
190
191
192
458
458
447
988
972
953
1052
1012
957
1227
1331
1255
522
584
544
4437
4548
4348

Consumul mediu zilnic pe perioade


Bc
B1
B2
27,14
27,29
27,43
65,43
65,43
63,86
141,14
138,86
136,14
150,29
144,57
136,71
175,29
190,14
179,29
174,00
194,67
181,33
116,76
119,68
114,42

Ca i n cazul experienei anterioare, dup stabilirea consumului total de hran pe perioade i


din fiecare reet n parte a fost calculat consumul de energie i protein i raportul dintre acestea
pentru fiecare lot n parte (tabelul 6.24.). Astfel, puii din lotul martor au consumat n medie pe
toat perioada de cretere 14132 kcal, puii din lotul experiemntal unu 14490 kcal iar puii din
lotul experimental doi 13848 kcal energie metabolizabil cu un raport total de energie protein
de 157.
Raportul de energie/protein a fost corelat n mare msur cu vrsta puilor astfel nct
cerinele nutriionale ale acestora s poat fi acoperite, astfel raportul de 135 pn la vrsta de
dou sptmni de via a fost respectat doar pentru prima sptmn i cu toate acestea, consum
mai mic de protein, rezultatele obinute n cazul acestei experiene au fost foarte bune.
Tabelul/Table 6.24.
150

Consumul de energie i protein pentru puii broiler de gin studiai


Energy and protein intake for studied broilers
Reeta
Demaraj I

Demaraj II

Cretere I

Cretere II

Finisare

Total

Specificare
EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor
EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor
EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor
EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor
EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor
EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor

Bc
574,50
4,40
3881,76
29,73
1418,60
10,10
4841,64
34,47
4536,10
29,70
5620,94
36,80
3503,70
21,30
5406,94
32,87
4098,90
24,60
8132,74
48,81
14131,80
90,20
5888,25
37,58

B1
575,10
4,40
4050,00
30,99
1425,70
10,10
4689,80
33,22
4476,40
29,30
5465,69
35,78
3445,30
20,90
4985,96
30,25
4567,20
27,50
7203,79
43,38
14489,70
92,20
5572,96
35,46

B2
576,00
4,40
4056,34
30,99
1390,00
9,90
4412,70
31,43
4417,70
28,90
5692,91
37,24
3210,00
19,50
5169,08
31,40
4253,90
25,60
7271,62
43,76
13847,60
88,30
5417,68
34,55

Raportul energie/protein
131

141

158

165

166

157

Hibridul Ross 308 prezint un consum de 1,63 kg nutre pentru un kg de carne la masculi,
respectiv 1,72 kg nutre pentru un kg de carne la femele pentru vrsta de 38 de zile, pentru puii
nesexai consumul fiind de 1,67 kg nutre pentru un kg spor la aceeai vrst. n lucrarea de fa,
indicele de consum este mai ridicat dect cel prezentat n literatura de specialitate pentru lotul Bc
i lotul B1 (tabelul 6.25.).
n evoluia indicelui de conversie al hranei se poate observa cum dei n prima sptmn
puii din loturile experimentale prezint un indice de consum mai ridicat, odat cu naintarea n
vrst aceast diferen dispare ajungnd ca la vrsta de sacrificare s fie cu pn la 8 puncte
procentuale mai redus. Aceast diferen este mult mai relevant privind lotul B2 fa de lotul
martor, n prima sptmn de via (perioada n care a fost administrat aditivul) indicele de
consum fiind mai ridicat cu pn la 4 puncte procentule pentru lotul experimental iar n
sptmna urmtoare aceast diferen ajungnd la o scdere cu aproximativ 5 puncte
procentuale la acelai lot experimental fa de lotul martor. Pentru lotul B1 se poate observa
aceeai tendin ca i la lotul B2 n ceea ce privete evoluia indicelui de consum raportat la lotul
Bc, valorile fiind uor inferioare.
151

Tabelul/Table 6.25.
Indicele de conversie al hranei la puii broiler de gin luai n studiu
Index of feed conversion for studied broilers
Vrsta
(zile)

Bc

B1

B2

kg n.c/kg spor

kg n.c/kg spor

% din Bc

kg n.c/kg spor

% din Bc

7
14
21
28
35
38
Total

0,98
1,33
1,58
1,62
1,75
1,81
1,81

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

1,01
1,32
1,54
1,56
1,69
1,72
1,72

103,06
99,25
97,47
96,30
96,57
95,30
95,03

1,02
1,27
1,48
1,50
1,61
1,67
1,67

104,08
95,49
93,67
92,59
92,00
92,27
92,27

Diferenele n ceea ce privete indicele de consum regsite la puii luai n studiu au fost de
0,09 kg n.c./kg spor ntre lotul de control i lotul B1, reprezentnd aproximativ 5,5%, 0,14 kg
n.c./kg spor ntre lotul de control i lotul B2, reprezentnd aproximativ 7,7%, i 0,05 kg n.c./kg
spor ntre lotul B1 i lotul B2, reprezentnd aproximativ 3,0% (fig 6.12.).
Bc

B1

B2

2.00
1.5 1
8 .541.

48

IC kg n.c./kg spor 1.50

1.3 1. 1
3 32 .2

1.
751.
69

1.
62 1

.561.
5

1.6
1

1.8
11
.72 1
.67

1.0 1.0
1 2

1.00

14

21

28

35

38

Vrsta (zile)
Fig. 6.12. Evoluia indicelui de consum (IC) la puii broiler din experien
Fig. 6.12. Evolution of consumption index for studied broilers
Ca i n cazul experienei anterioare s-a realizat o vedere de ansamblu asupra evoluiei
capacitii de utilizare a hranei i intensitatea de cretere (fig. 6.13.). Astfel se poate observa cum
dei n prima sptmn de via lotul de control prezint cea mai bun capacitate de valorificare
a hranei pn la sfritul experienei situaia se schimb n favoarea loturilor experimentale.
Pentru lotul B2 situaia se schimb n a dou sptmn, cnd fa de celelalte dou loturi acesta
prezint o tendin de valorificare superioar a hranei, situaie care se manifest pn la sfritul
perioadei de cretere a puilor broiler de gin luai n studiu.

152

2000
1500

1.58
1.33

0.98

988

1000
458
spor pe perioad
500
190

0148
7

1.62

1052

1.75

618

1.5
1.2
0.9 kg n.c./kg spor
0.6
indicele de consum
0.3

522

588

293

14

1.8

1227

consum de hran pe perioad


549

1.81

2040

21

28

35

38

1.69

1.72

Vrsta (zile)
2000
1500

1.54
1.32

1.01

458
spor pe perioad
500
191

1.5
1.2

1012

consum de hran pe perioad


559

638

0.9 kg n.c./kg spor


0.6
indicele de consum

584

653

304

14

1.8

1331
972

1000

0142
7

1.56

0.3

304

21

28

35

38

Vrsta (zile)

1.27

g 1000
500
192
142

447

1.02

0
7

315

14

953

957

1.61

1255

1.67

1.
8

1.5

544

0.
6

1500

1.48

573

503

21

28

661

245

35

38

kg n.c./kg spor

2000

consum de hran pe perioad

1.
2

spor pe perioad
indicele de consum

Vrsta (zile)
Fig. 6.13. Corelaia dintre greutatea corporal, consumul de hran i indicele de consum
pentru puii broiler din experiena B
Fig. 6.13. The correlation between body weight, food consumption and consumption index
for broilers from experience B
Capacitatea de valorificare superioar a hranei manifestat de lotul experimental B2 ar putea
fi datorat stabilizrii mai de timpuriu, fa de celelalte loturi din experien, a microflorei
intestinale la puii din acest lot, dar totodat i efectului de proliferare pe care acest aditiv l-ar
putea avea asupra microvilozitilor existente la acest nivel (Leeson i colab., 2005).
153

Existena unui numr mai mare de microviloziti la nivelul intestinului prezint, pe lng o
perioad de contact mai lung a hranei cu suprafaa de absorbie i beneficiul unei rezistene mai
mari la cocidioze. De aici se poate spune c este mai indicat folosirea unei cantiti mai mari de
aditiv pe baz de acid butiric 65%, respectiv 3 n nutre pe o perioad mai scurt, respectiv
apte zile (lotul B2), dect o cantitate mai mic de aditiv n nutre, respectiv 2 pe o perioad
mai lung, respectiv 21 de zile (lotul B1).
6.2.4. Rezultate i discuii privind starea de sntate a puilor
Pe parcursul experienei, au fost efectuate vaccinrile prevzute n legislaia romn pentru
tehnologia de cretere aplicat (anti-pseudopesta aviara, anti-bursita infecioas aviar, antibronita infecioas aviar) (tabelul 6.26.). Puii au fost achiziionai indemni de boli, vaccinai
prin aerosoli mpotriva pseudopestei aviare, bursitei i bronitei infecioase aviare. n momente
de stres (vaccinri), au fost aplicate tratamente antistres, administrnduli-se un complex de
vitamine.
Tabelul/Table 6.26.
Mortalitatea puilor broiler de gin luai n studiu
Studied broilers mortallity
Vrsta (zile)
7
14
21
28
35
38
Total

Bc
0
1
0
0
0
0
1

% din efectiv
0
4
0
0
0
0
4

B1
0
1
0
1
0
0
2

% din efectiv
0
4
0
4
0
0
8

B2
0
0
0
0
1
0
1

% din efectiv
0
0
0
0
4
0
4

De-a lungul celor 38 de zile ale experienei, starea de sntate a puilor a fost bun, n
ultimele dou sptmni au aprut stri de polipnee, cauzate n special de o temperatur uor mai
ridicat dect cea prevzut n ghidul de cretere, n acest sens au fost realizate analize, n cadrul
laboratorului de boli infecioase, privind existena unor semne de boal sau a unor bacterii
patogene (tabelul 6.27.).
Astfel, dup examinarea clinic a unu numr de cte trei pui, din fiecare lot la fiecare
perioad de vrst, s-a observat inexistena diferenelor ntre loturi, secreii conjunctivale
seroase, respiraie cu ciocul deschis iar n ultima perioad articulaii ale membrelor posterioare
mrite n volum, fapt ntlnit des n cazul puilor crescui n baterii sau spaii limitate. Dup
examenul necropsic s-a observat ficatul mrit, hemoragii punctiforme pe musculatura gambei
care pn la vrsta de sacrificare au disprut, hemoragii ce ar fi putut fi datorate unor ruperi de
154

vase sanguine dup emisia incoplet a sngelui puilor la vrsta de 28 de zile. Examenul
bacteriologic a scos n eviden existena bacteriilor Escherichia Coli i Staphylococcus aureus
n secreiile din zona capului i articulaiile membrelor posterioare.
Tabelul/Table 6.27.
Examenele necropsic i bacteriologic pentru puii luai n studiu
Necropsy and bacteriological examination for studied broilers
Vrsta

Examen clinic

28 zile

Secreii conjunctivale
seroase, respiraie cu
ciocul deschis

38 zile

Articulaiile
membrelor
posterioare mrite n
volum

Examen necropsic
Ficat mrit n volum, infarcte miocardice;
hemoragii punctiforme pe musculatura
gambei, la baza cordului, pe faa intern a
sternului; cile respiratorii inflamate fr
a fi afectat pulmonul
Stomac muscular atrofiat, ficat mrit n
volum

Examen bacteriologic
E. coli,
Staphylococus aureus

E. coli,
Staphylococus aureus

Pentru combaterea acestor bacterii au fost folosite produsele enroxil i optiprime, produse la
care s-au dovedit a fi sensibile aceste bacterii dup efectuarea antibiogramei, care prin coninutul
acestora n substanele active specifice sunt foarte eficace fa de majoritatea agenilor patogeni
din fermele de psri, fiind produse chimioterapice din noua generaie. Se poate observa
dispariia inflamaiei la nivelul cilor respiratorii dup a doua administrare a produsului enroxil,
fapt ce ne confirm nc o data, pe lng antibiogram, sensibilitatea bacteriilor urmrite la
substana activ existent n acest produs.
6.2.5. Rezultate i discuii privind eficiena productiv i economic
n cazul experienei n cauz pentru estimarea eficienei productive s-au calculat factorul
european de eficien productiv (EPEF) i indexul european al puilor broiler (EBI) dar n
acelai timp s-a stabilit condiia de rentabilitate privind limita maxim de cost a aditivului
raportat la nutreul economisit. Indicatorul EPEF apreciaz eficiena creterii puilor de carne
lund n calcul: vrsta puilor la scarificare, greutatea vie a acestora i gradul de valorificare a
hranei (tabelul 6.28.). Dup calcularea EPEF s-a evideniat eficiena utilizrii aditivului n hrana
puilor broiler de gin, deoarece valorile acestui indicator au fost mai mari la ambele loturi
experimentale, respectiv 372,28 puncte i 393,62 puncte comparativ cu valoarea lotului de
control 341,54 puncte, diferenele de 9 i 15% fiind deloc de neglijat, mai ales cnd seriile de pui
broiler sunt de peste 10.000 de capete (Bort i Pop, 2010).
Tabelul/Table 6.28.
Valoarea EPEF calculat pentru loturile din experien
EPEF value calculated for studied groups of broiler
155

Lotul

EPEF
341,54
372,28
393,62

Bc
B1
B2

% fa de Bc
100,00
109,00
115,25

Pentru calcularea EBI se utilizeaz: sporul mediu zilnic, viabilitatea acestora i gradul de
valorificare a hranei (tabelul 6.29.), acest indicator fiind folosit adesea pentru a descrie eficiena
productiv a puilor broiler. n ceea ce privete valorile obinute pentru EBI s-a observat aceeai
clasificare ca i cele obinute pentru EPEF, lotul cu cele mai bune rezultate respectiv 386,64 a
fiind lotul experimental doi, urmat cu valoarea de 365,97 de lotul experimental unu, ultimul fiind
lotul de control cu o valoare a EBI de 334,99 puncte.
Tabelul/Table 6.29.
Valoarea EBI calculat pentru loturile din experien
EBI value calculated for studied groups of broiler
Lotul

EBI
334,99
365,97
386,64

Bc
B1
B2

% fa de Bc
100,00
109,25
115,42

Pentru stabilirea rentabilitii utilizrii aditivului pe baz de acid butiric, n hrana puilor
broiler de gin, a fost calculat limita maxim a costului aditivului prin echivalarea nutreului
economisit (tabelul 6.30.). Astfel, dup calcularea limitei maxime a costului aditivului, 1 kg de
aditiv ar trebui s coste mai puin dect 73 kg de nutre combinat.
Tabelul/Table 6.30.
Stabilirea condiiei de rentabilitate n cazul utilizrii aditivului pe baz de acid butiric n
nutreul puilor broiler
Determyning profitability in case of using butyric acid base additive in feed for broiler
Lotul

Doza de aditiv
utilizat

Consumul specific de nutre

z
%
kg nutre/
kg spor
Bc
0,0
1,81
100,00
B1
1,23
1,72
95,03
B2
0,22
1,67
92,27
x=cost Baby C4 (Lei/kg), y=cost nutre (Lei/kg)
q
g/kg spor

Condiia de rentabilitate

x<mzy/100q

0
4,97
7,73

x<0,073y
x<0,636y

1 kg de aditiv trebuie
s coste mai puin
dect:
73 kg nutre
636 kg nutre

Pentru toate modelele de calcul a eficienei economice, se pare c lotul n care a fost utilizat
aditivul n concentraie de 3 pentru primele 7 zile de via ale puilor, respectiv B2 a fost cel
mai eficient, diferenele dintre acesta i celelalte loturi fiind relevante.
6.2.6. Concluzii pariale

156

Pe baza datelor culese pe parcursul experienei B a acestei lucrri i a rezultatelor obinute


dup prelucrarea acestora, se pot desprinde urmtoarele concluzii:
Dinamica greutii corporale pentru cele trei loturi din experien a urmat un trend
ascendent, greutatea medie a puilor la recepie a avut un caracter omogen prezentnd pentru toate
loturile aceeai valoare, 46 g, iar la 38 de zile greutatea medie pentru lotul de control a fost 2447
g, pentru lotul B1 2646 g, valoare mai mare fa de valoarea lotului de control cu 199 g iar
pentru lotul B2 2602 g, mai mare dect valoarea obinut la lotul Bc cu 155 g.
Viteza de cretere a fost difereniat ntre loturi, SMZ variind ntre 63,16 g la lotul de control
i 68,42 g pentru lotul B1 valoare mai mare cu aproximativ 8,3%, lotul B2 realiznd un SMZ de
67,26 g mai mare cu aproximativ 6,5% fa de cea a lotului de control.
Consumul total de hran a atins valori de 4437 g pentru lotul de control, 4548 g pentru lotul
B1 i 4348 g pentru lotul B2 cu un indice de consum de 1,81 kg n.c./kg spor, 1,72 kg n.c./kg
spor, i respectiv 1,67 kg n.c./kg spor; cele mai bune rezultate comparativ cu lotul Bc au fost
ntlnite la lotul B2, unde indicele de consum a fost cu 8,7% mai mic dect cel obinut la lotul de
control, urmat de lotul B1 cu o valoare mai mic dect cea a lotului de control cu 4,9%.
n ceea ce privete procentul de mortalitate acesta a fost mai ridicat pentru lotul B1 8%,
celelalte loturi prezentnd o mortalitate de 4%, dar dat fiind faptul c loturile au fost de 25 de pui
iar 8% reprezint 2 pui, acestea fiind cauzate de accidente, aceast mortalitate nu poate fi
relevant pentru experien.
Utilizarea antibioticelor n creterea puilor de carne este necesar n unele cazuri, dar nu ca
i biostimulatori, acestea fiind nlocuite cu succes de ali aditivi, ci pentru profilaxia i tratarea
unor boli bacteriene, cum este cazul de fa.
Dup calcularea factorilor europeni de eficien EPEF i EBI s-a evideniat lotul B2 ca fiind
cel mai eficient cu valori ale factorilor de eficien de 393,62 i 386,64 puncte urmat de lotul B1
cu 372,28 respectiv 365,97 puncte, lotul de control avnd eficiena cea mai sczut cu valori de
341,54 pentru EPEF i 334,99 pentru EBI.
Ca i concluzie general se pare c utilizarea unor programe de alimentaie care conin mai
multe reete cu aditivi furajeri care prezint efect benefic asupra microorganismelor din intestin
pot ndrepta eficiena economic n direcia dorit de orice cresctor.

6.3. Rezultate i discuii privind experiena C


Cercetrile efectuate au urmrit studiul posibilitilor de utilizare unor aditivi: un aditiv pe
baz de acizi organici i anorganici denumit comercial Biotronic, un aditiv pro/prebiotic cu

157

extracte din alge marine denumit comercial Imbo i un aditiv pe baz de extracte din plante cu
denumirea comercial Pep n alimentaia puilor broiler de gin.

Fig. 6.14. Schema experimental pentru experiena C


Fig. 6.14. Experimental scheme for experience C
Conform schemei experimentale, la nceputul experienei, puii au fost repartizai n patru
loturi a cte 50 pui fiecare, respectiv Cc, C1 (aditiv pe baz de acizi organici i anorganici), C2
(pro/prebiotic cu extracte din alge marine) i C3 (aditiv pe baz de extracte din plante). Perioada
experimental a fost de 42 de zile ncepnd de la vrsta de o zi a puilor luai n studiu i pn la
sacrificarea acestora (fig. 6.14.).
S-au studiat unii indicatori microbiologici existeni n cecumurile puilor broiler de gin dar
i indicatori tehnico-economici, precum greutatea corporal i viteza de cretere, consumul i
conversia hranei, starea de sntate i eficiena productiv i economic.
6.3.1. Rezultate i discuii privind dinamica greutii corporale
n ceea ce privete situaia greutii corporale a puilor luai n studiu s-a constatat c valorile
medii obinute la cele patru loturi de experien au fost apropiate astfel pentru lotul Cc s-au
158

obinut la 42 de zile 2227 g, pentru lotul C1 2147g, pentru lotul C2 2229 g iar pentru lotul C3
2147 g (tabelul 6.31.).
Tabelul/Table 6.31.
Analiza greutii corporale medii la puii broiler
The analysis of the average broiler weight
Vrsta (zile)
0
7
14
21
28
35
42

Cc
g
45
144
337
757
1303
1715
2227

%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

g
45
136
324
714
1226
1646
2147

C1
% din Cc
100,00
94,44
96,14
94,32
94,10
95,98
96,41

g
45
140
317
734
1258
1708
2229

C2
% din Cc
100,00
97,22
94,07
96,96
96,55
99,59
100,01

g
45
140
328
733
1261
1678
2147

C3
% din Cc
100,00
97,22
97,33
96,83
96,78
97,84
96,41

Din cercetrile efectuate pe teritoriul Romniei, acest hibrid poate ajunge la greuti
corporale medii de aproximativ 2300 g (Apostol, 2010; Dunca, 2010) la vrsta de 42 zile, astfel
rezultatele obinute privind acest indicator sunt relativ bune n aceste condiiile de microclimat.
Diferenele dintre mediile greutilor corporale ale populaiilor (loturilor) studiate dup
analiza varianei sunt nesemnificative la sfritul perioade (tabelul 6.32.), astfel, au aprut
diferene pe parcursul realizrii experienei ntre lotul de control i loturile B1 i B2, dar acestea
s-au atenuat pn la 42 de zile, vrsta de sacrificare. n ceea ce privete uniformitatea loturilor de
pui luate n studiu, conform coeficinetului de variaie, dei aceasta a fost foarte bun la nceputul
experienei pe parcursul perioadei de cretere i pn la sacrificare uniformitatea a variat pn la
heterogen.

Tabelul 6.32.
Analiza variaiilor nregistrate de greutatea corporal a puilor de gin
Analysis of weight variations of broilers

159

Specificare
Greutate
corporal 0
zile

Estimatori statistici
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
X

Abaterea std. a mediei (

)
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal 7 Abaterea std. a mediei (
)
zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal Abaterea std. a mediei (
)
14 zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal Abaterea std. a mediei (
)
21 zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal Abaterea std. a mediei (
)
28 zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal Abaterea std. a mediei (
)
35 zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal Abaterea std. a mediei (
)
42 zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor

160

Cc
50

C1
50

C2
50

C3
50

45

45

45

45

0,318

0,362

0,316

0,284

4,971
5,744
5,020
4,481
CcxC1 = ns; CcxC2 = ns; CcxC3 = ns;
C1xC2 = ns; C1xC3 = ns; C2xC3 = ns
50
49
50
50
144

136

140

140

2,421

2,892

2,544

2,220

11,913
14,837
12,865
11,200
CcxC1 = ns; CcxC2 = ns; CcxC3 = ns;
C1xC2 = ns; C1xC3 = ns; C2xC3 = ns
50
49
50
49
337

324

317

328

4,514

6,433

5,154

5,082

9,482
13,910
11,494
10,841
CcxC1 = ns; CcxC2 = **; CcxC3 = ns;
C1xC2 = ns; C1xC3 = ns; C2xC3 = ns
50
49
50
49
757

714

734

733

9,536

14,128

12,998

10,626

8,910
13,851
12,516
10,143
CcxC1 = *; CcxC2 = ns; CcxC3 = ns;
C1xC2 = ns; C1xC3 = ns; C2xC3 = ns
45
49
50
49
1303

1226

1258

1261

16,906

24,487

23,638

19,573

8,705
13,981
13,288
10,867
CcxC1 = *; CcxC2 = ns; CcxC3 = ns;
C1xC2 = ns; C1xC3 = ns; C2xC3 = ns
44
49
49
49
1715

1646

1708

1678

32,341

33,795

32,520

29,911

12,507
14,376
13,327
12,476
CcxC1 = ns; CcxC2 = ns; CcxC3 = ns;
C1xC2 = ns; C1xC3 = ns; C2xC3 = ns
40
47
48
49
2227

2147

2229

2147

50,935

51,952

41,475

50,881

14,463
16,591
12,893
16,591
CcxC1 = ns; CcxC2 = ns; CcxC3 = ns;

Evoluia greutii corporale la puii broiler de gin luai n studiu de-a lungul celor 42 de
zile a avut un trend ascendent observndu-se o superioritate la loturile Cc i C2 nc din
sptmna a treia de via, fapt care a rmas neschimbat pan la sacrificare. (fig. 6.15.).
C1

C2

C3

47

21
29
22 47
2127
22

Cc

78
16 08
17 6
4
1615
17

2000
123
0
13

61
12
58
12 6
2

1500

3
73
4
73
4
71

7
75

Greutate (g) 1000

45

8
32
7
31
4
32

7
33

0
14
0
14
6
13

45

45
45

4
14

500

14

21

28

35

42

Vrsta (zile)
Fig. 6.15. Evoluia greutii corporale la puii broiler studiai
Fig. 6.15. Evolution of the average weight for studied broilers
6.3.2. Rezultate i discuii privind viteza de cretere
Durata de timp necesar broilerilor pentru a atinge o greutate dat s-a redus considerabil
datorit progreselor obinute n genetic, nutriie i management. Cerinele adiionale ale
procesului de dezvoltare corporal au devenit mult mai exacte cu scopul de a satisface cerinele
pieei. Dei aceti doi factori par s promoveze o cale mai simpl spre produsul final, realizarea
unei anumite greuti ntr-un timp scurt poate prezenta o provocare pentru cresctori.
Tabelul/Table 6.33.
Sporul n greutate periodic la puii broiler de gin studiai
Periodic weight gain in studied broilers
Vrsta
(zile)

Perioada
(zile)

Cc

C1

% din Cc

% din Cc

% din Cc

7
14
21
28
35
42
Total

7
7
7
7
7
7
42

99
193
420
546
412
512
2182

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

91
188
390
512
420
501
2102

91,92
97,41
92,86
93,77
101,94
97,85
96,33

95
177
417
524
450
521
2184

95,96
91,71
99,29
95,97
109,22
101,76
100,10

95
188
405
528
417
469
2102

95,96
97,41
96,43
96,70
101,21
91,60
96,33

161

C2

C3

Cea mai ntlnit metod de a compara viteza de cretere a dou loturi de vrste diferite este
aceea prin calcularea sporului mediu zilnic (SMZ). n cadrul experienei din aceast lucrare a
fost calculat att sporul total (tabelul 6.33.) ct i sporul mediu zilnic (tabelul 6.34.).
Pentru loturile luate n studiu, SMZ a fost cuprins ntre 50 i 52 g (tabelul 6.34.), cele mai
mici valori ntlnindu-se la loturile experimental 1 i experimental 3, iar valoarea cea mai mare
la lotul experimental 2. Raportnd SMZ la greutatea final diferenele dintre loturile care au avut
un SMZ de 50 i cele de 52 g au fost de aproximativ 80 g, respectiv 4% din greutatea final.
Tabelul/Table 6.34.
Sporul mediu zilnic la puii broiler de gin studiai
Daily average gain at studied broilers
Vrsta
(zile)

Perioada
(zile)

Cc

C1

C2

C3

% Cc

% Cc

% Cc

7
14
21
28
35
42
TOTAL

7
7
7
7
7
7
42

14,14
27,57
60,00
78,00
58,86
73,14
51,95

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

13,00
26,86
55,71
73,14
60,00
71,57
50,05

91,94
97,42
92,88
93,79
101,95
97,86
96,34

13,57
25,29
59,57
74,86
64,29
74,43
52,00

95,97
91,73
99,30
95,98
109,22
101,77
100,11

13,57
26,86
57,86
75,43
59,57
67,00
50,05

95,97
97,42
96,44
96,71
101,22
91,62
96,34

Privind evoluia sporului mediu zilnic pe toat perioada de cretere a puilor broiler se poate
observa o curb descendent pentru toate loturile n sptmna a cincea, curb care n sptmna
a asea reia poziia ascendent (fig. 6.16.). Acest lucru ar putea fi datorat temperaturilor uor mai

.9
51

.0 5
50.00
52 .05
50 5

57
59.

.2 9
64 .00
60 .86
58

43
75.
86
74. 4
1
73.

6
7.8

5 7
.5
59 .71
5.500
60

0
7 .0
.643
74 .57
71.14
73

.0
78

ridicate n adpost n acea perioad fa de cerinele hibridului.


80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
SMZ (g)
30.00
Cc
C1
C2
20.00
10.00
0.00
7
14
21
28
86
26. 9
.2

25 6
.8
26.57
27

57
13.
57
13. 0
0
13. 4
1
14.

C3

35

42

Total

Vrsta (zile)
Fig. 6.16. Reprezentarea grafic a evoluiei sporului mediu zilnic pentru puii studiai
Fig. 6.16. Graphical representation of the evolution of average daily gain for studied
broilers

6.3.3. Rezultate i discuii privind consumul i conversia hranei


162

Greutatea corporal este o nsuire cu heritabilitate ridicat i difer n funcie de specie;


prezint, ns, n cadrul fiecrei specii, n funcie de ras, o mare variabilitate. Intensitatea de
cretere influeneaz n mod deosebit producia de carne i este o nsuire cu heritabilitate destul
de ridicat. Pe baza acestei heritabiliti s-a reuit s se formeze, ntr-un timp scurt, linii cu
intensitate mare de cretere n primele 5-6 sptmni de via. Puterea de folosire a hranei este
strns corelat cu intensitatea de cretere. Se urmrete s se obin un spor ct mai mare cu un
consum ct mai mic n primele 5-6 sptmni de via. Puii de carne Cobb prezint un consum
de 1,76 kg nutre pentru un kg de carne la vrsta de 42 de zile.
Programul de hran a fost mprit n patru faze alctuindu-se patru reete i anume: demaraj
I, demaraj II, cretere i finisare. Reetele au fost administrate conform planului:
nutre demaraj I 0-7 zile;
nutre demaraj II 8-14 zile;
nutre cretere 15-25 zile;
nutre finisare 26-42 zile.
Cantitatea de nutre consumat din fiecare reet pentru fiecare lot a variat uor diferena
maxim de 3 puncte procentuale regsindu-se la consumul din reeta finisare ntre lotul
experimental 2 i lotul experimental 3 (fig. 6.17.).

Demaraj I
60.4

3.6 7.4II
Demaraj
Cretere
28.6

3.5 7.5
60
Demaraj I Demaraj II

29
Cretere Finisare

Finisare

3.3 6.7
62.6

3.7 7.5

27.4

59.3

29.5

Fig. 6.17. Structura consumului de hran la puii broiler din experien (%)
Fig. 6.17. Structure of feed consumption in broilers from experience (%)
Consumul de hran pentru puii luai n studiu a fost urmrit sptmnal i la sfritul fiecrei
perioade de hrnire pentru a putea calcula consumul total (tabelul 6.35.) dar i consumul periodic
pentru fiecare sptmn n parte.
Tabelul/Table 6.35.
Consumul de hran mediu cumulat la puii broiler de gin studiai
163

Average cumulative feed consumption in studied broilers


Vrsta
(zile)

Perioada
(zile)

Cc

C1

C2

C3

% Cc

% Cc

% Cc

7
14
21
28
35
42
TOTAL

7
7
7
7
7
7
42

150
460
1165
2169
3050
4200
4200

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

143
446
1110
2105
2895
3976
3976

95,33
96,96
95,28
97,05
94,92
94,67
94,67

135
408
1109
2064
3025
4051
4051

90,00
88,70
95,19
95,16
99,18
96,45
96,45

144
440
1105
2250
2995
3933
3933

96,00
95,65
94,85
103,73
98,20
93,64
93,64

n urma rezultatelor obinute privind consumul de hran pentru loturile de pui luate n studiu
se poate observa o scdere a acestuia n sptmna a cincea, fapt mai evident n special la loturile
C1 i C3, lotul cel mai puin afectat de aceast situaie fiind C2, lot la care a fost utilizat aditivul
pre/probiotic Imbo factorul posibil responsabil fiind Inulina (prebiotic), care are rol n activarea
celulelor sistemului imunitar mrind rezistena organismului (tabelul 6.36.). Aceast situaie ar fi
putut fi datorat stresului caloric; temperatura din hal fiind n acea perioad mai ridicat cu 4 0C
fa de normele impuse de ghidul tehnologic pentru acest hibrid.
Tabelul/Table 6.36.
Consumul de hran periodic la puii broiler de gin studiai (g)
Regular feed consumption for studied broilers (g)
Vrsta (zile)
7
14
21
28
35
42
TOTAL

Perioada
(zile)
7
7
7
7
7
7
42

Consumul pe perioade
Cc
C1
C2
150
143
135
310
303
273
705
664
701
1004
995
955
881
790
961
1150
1081 1026
4200
4036 4051

C3
144
296
665
1145
745
938
3933

Consumul mediu zilnic pe perioade


Cc
C1
C2
C3
21
20
19
21
44
43
39
42
101
95
100
95
143
142
136
164
126
113
137
106
159
154
147
134
100
96
96
94

Dup calculul consumului total de hran pe perioade i din fiecare reet n parte a fost
calculat i consumul de energie i protein precum i raportul dintre acestea (tabelul 6.37.).
Raportul de energie/protein n cazul de fa a fost asociat cu vrsta puilor, astfel nct raportul
de 135 pn la vrsta de dou sptmni de via s fie respectat. Raportul mediu
energie/protein pe toat perioada de cretere a puilor de carne a fost 148, pentru perioada de
demaraj I acesta fiind de 129, pentru demaraj II 133, pentru cretere 142 iar pentru finisare 155.
Tabelul/Table 6.37.
Consumul de energie i protein pentru puii broiler de gin studiai (g)
Energy and protein consumption for studied broilers (g)
Reeta

Specificare

Demaraj I

EM kcal

Cc

C1

C2

C3

449,80

414,10

397,80

432,90

164

Raportul
energie/protein
129

Demaraj II

Cretere

Finisare

Total

PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor
EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor
EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor
EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor
EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor

3,50
4543,43
35,35
932,40
7,00
4831,09
36,27
3729,70
26,20
5600,15
39,34
8092,40
52,30
6611,44
42,73
13204,3
0
89,00
6051,47
40,79

3,20
4550,55
35,16
894,60
6,70
4758,51
35,64
3580,10
25,10
5593,91
39,22
7610,10
49,10
6432,88
41,50

3,10
4187,37
32,63
814,20
6,10
4600,00
34,46
3446,60
24,20
5090,99
35,75
8089,50
52,20
6550,20
42,27

3,30
4556,84
34,74
885,00
6,70
4707,45
35,64
3602,40
25,30
5499,85
38,63
7440,00
48,10
6391,75
41,32

12498,90
84,10
5946,19
40,01

12748,10
85,70
5837,04
39,24

12360,30
83,40
5880,26
39,68

133

142

155

148

Conform cercetrilor lui Decun, 2004, pentru puii de carne la cinci sptmni ITU (indicele
temperatur umiditate) nu ar trebui s depeasc valoarea 71. Pentru situaia din aceast
experien, valoarea indicelui de temperatur umiditate, la vrsta de cinci sptmni a fost 71,5
valoare mai mare cu 0,5 fa de optimul pentru aceast vrst, fapt ce a determinat o cretere a
consumului de ap, scderea consumului de hran i n acelai timp o scdere a capacitii de
valorificare a hranei.
Dup prelucrarea datelor obinute privind consumul de hran s-au obinut valori ale indicelui
de conversie al hranei cuprinse ntre 1,92 i 1,85 kg n.c/kg spor (tabelul 6.38.). Astfel, cel mai
mare indice de conversie 1,92 kg n.c/kg spor a fost obinut pentru lotul Cc, iar cel mai mic pentru
lotul C2, 1,85 kg n.c/kg spor, lot n care a fost utilizat aditivul pre/probiotic; pentru loturile B1 i
B3, indicii de conversie obinui fiind 1,89 kg n.c/kg spor respectiv 1,87 kg n.c/kg spor.

Tabelul/Table 6.38.
Indicele de conversie al hranei la puii broiler de gin luai n studiu
Index of feed conversion for studied broilers
Vrsta
(zile)
7
14
21
28

Cc
kg n.c./kg
spor
1,50
1,58
1,64
1,72

%
100,00
100,00
100,00
100,00

C1
kg n.c./kg
spor
1,57
1,60
1,66
1,78

% Cc
104,67
101,27
101,22
103,49

165

C2
kg n.c./kg
spor
1,42
1,50
1,61
1,70

% Cc
94,67
94,94
98,17
98,84

C3
kg n.c./kg
spor
1,52
1,55
1,60
1,69

% Cc
101,33
98,10
97,56
98,26

35
42
TOTAL

1,83
1,92
1,92

100,00
100,00
100,00

98,91
98,44
98,44

1,81
1,89
1,89

99,45
96,35
96,35

1,82
1,85
1,85

100,00
97,40
97,40

1,83
1,87
1,87

n ceea ce privete evoluia indicelui de conversie pe toat perioada de cretere se poate


observa (fig. 6.18.) o linie ascendent a cestuia la toate loturile studiate. De remarcat un indice
de conversie mai ridicat n prima sptmn fa de cel sugerat n ghidul de cretere fapt ce poate
fi datorat folosirii grului n proporii prea mari n reeta pentru demaraj tiut fiind faptul c
acesta conine factori antinutritivi.

9
1.60
.7

2
1.4

Cc

5
1.5 0
.5

01
1.6 8
1.5

2
1.5

1.50

7
1.5 0
1.5

IC kg n.c./kg spor

0
1.61
16.6
1.6 4
1.6

81
1.7 2
1.7

3
1.8 2
1.8 1
1.83
1.8

7
1.8 5
19.8
1.28
1.9

2.00

C1

C2

LC3

1.00
7

14

21

28

35

42

Vrsta (zile)
Fig. 6.18. Evoluia indicelui de consum (IC) pentru loturile de pui luate n studiu
Fig. 6.22. Evolution of index feed conversion for broiler groups
Dup cum se poate observa, capacitatea de utilizare a hranei i intensitatea de cretere a
puilor pentru lotul de control prezint n principiu aceeai tendin ca i lotul experimental unu i
doi, pentru lotul experimental trei obsevndu-se o valorificare mai redus a hranei n sptmna
a patra (fig. 6.19.).
1500
1.5

1.58

1.83
881

consum de546
hran pe period

420

412

193

14

21

28

Vrsta zile
166

1.92
11501.8

705

500
310
spor
150pe perioad
99
0
7

1.72
1004

1000
g

1.64

35

1.5
1.2
0.9 kg n.c./kg spor
0.6
512 indicele de consum
0.3
0
42

1200
1.6
1.57
1000
800
600
g
303
400
spor
pe
period
143
20091
188
0
7
14

1.66

1.78
995

1.81
790

664

512
consum de hran pe period
420
390

21

28

35

1.89
1081

1.8
1.5
1.2
0.9 kg n.c./kg spor
5010.6
indicele de consum
0.3
0
42

Vrsta (zile)
1.82
961

1.
2

701

1.85
1026

1.
8

1.7
955

524

450
consum de hran pe perioad
417

kg n.c./kg spor
indicele de consum

0.
6

1.61

521

1200
1.5
10001.42
800
600
g
273
400
spor
pe perioad
135
95
200
177
0
7
14

21

28

35

42

1.83

1.87

1000
g

500
296
144
spor
95pe perioad
0
7

665

1145

938
745

consum de528
hran pe perioad
417

kg n.c./kg spor
469 indicele de consum

21

42

405

188

14

1.
2

1.55

1.69

0.
6

1.52

1.6

1500

1.
8

Vrsta (zile)

28

35

Vrsta (zile)
Fig. 6.19. Corelaia dintre greutatea corporal, consumul de hran i indicele de consum
pentru puii broiler din experiena C
Fig. 6.19. The correlation between body weight, food consumption and consumption index
for broilers from experience C
6.3.4. Rezultate i discuii privind unii indicatori microbiologici
Rezultate i discuii cu privire la numrul total de germeni aerobi mezofili din tubul
digestiv al puilor broiler de gin. Tractusul gastrointestinal este principalul organ de digestie
i absorbie i joac un rol crucial n creterea puilor de carne. O microflor variat se poate
ntlni pe toat lungimea tubului digestive, dar aceasta este mult mai cuprinztoare n cecum.
Microflora tubului digestiv are un rol important n nutriie, prin detoxifierea anumitor compui,

167

aciune asupra performanelor de cretere i protecie mpotriva bacteriilor patogene (AmitRomach i colab., 2004).
Primul segment al tubului digestiv de la psri n care sunt ntlnite bacterii este intestinul
subire, segment n care sunt ntlnii doar lactobacili i streptococi, acetia din urm ntr-un
numr redus; dac sunt ntlnite alte tipuri de bacterii, acestea sunt considerate anormale.
Cercetrile lui Barnes din 1979 au evideniat la un singur pui din 51 alte tipuri de bacterii dect
cele prezente n mod normal n tubul digestiv. Deoarece cercetrile efectuate pe primele
segmente ale tubului digestiv sunt relativ complete, n lucrarea de fa au fost efectuate analize
pe coninutul cecal al puilor broiler.
Tractusul digestiv al puilor nou eclozai de obicei este steril, dup primele contacte cu mama
i mediul nconjurtor la 3 - 6 ore dup eclozare, un mare numr de bacterii anaerobe capabile s
descompun acidul uric invadeaz cecumul puilor. n timpul primelor 2 - 4 zile dup eclozare,
streptococci i enterobacterii colonizeaz cecumul i intestinul subire. Dup prima sptmn, n
intestinul subire al puilor predomin lactobacillus iar cecumul este colonizat n principal de
bacterii anaerobe (E. coli i Bacteroides spp.) i ntr-un numr mai mic de bacterii facultativ
aerobe. O microflor tipic psrilor adulte n intestinul subire se intaleaz n primele
2 sptmni de via, iar microflora cecumului se stabilizeaz n aproximativ 30 de zile, vrst la
care predominante sunt bifidobacterium i bacteroides (Barnes, 1979; Amit-Romach i colab.
2004). Pentru lucrarea de fa s-a stabilit analiza microflorei cecale la vrsta de 42 zile, vrsta de
sacrificare.
Segmentul n care ntlnim majoritatea microflorei, peste 40 de tipuri diferite de coci i
bacili nesporulai anaerobi Gram negativi i Gram pozitivi care depesc valoarea de 109 este
cecumul n care n mod normal se gsesc circa 1011 bacterii/g materii cecale (Barnes, 1979).
Mojtaba Yegani i Doug Korver n 2010 de la Universitatea din Alberta, Canada au apreciat
pentru NTG din digesta la pasre un numr de peste 10 12 bacterii pe g cu un numr total de specii
de bacterii cuprins ntre 400 i 500. Ioan Mircea Pop, 1995 n cercetrile efectuate pentru teza de
doctorat a determinat valori ale NTG din cecumul puilor de gin cuprinse ntre 10 11 i 1020
NTG/g. Dup cum se poate observa valoarea NTG din tubul digestiv al puilor de gin poate
varia n limite foarte largi respectiv de la 1011 pn la 1020.
Pentru probele recoltate de la puii luai n studiu au fost gsite valori cuprinse ntre 1,2 x 10 11
NTG/g prob i 3,2 x 1012 NTG/g prob. Valorile obinute au fost prelucrate obinndu-se valori
medii pentru fiecare lot n parte (tabelul 6.39.).
Tabelul/Table 6.39.
Valorile medii ale NTG din cecumul puilor de gin
The average values for TNG from broilers cecum
168

Valori medii ale NTG/g


prob
4,2 x 1011
1,5 x 1012
1,5 x 1012
3,3 x 1011

Lotul
Cc
C1
C2
C3

Nr. de
probe
10
10
10
10

Valorile normale ale NTG/g prob*

1011-1012

* Barnes, 1979; M. Yegani i D. Korver, 2010


Datorit valorilor foarte mari obinute, coeficientul de variaie dintre probe a fost foarte
mare, fapt ntlnit n toate lucrrile de specialitate (tabelul 6.40.). Valorile diferite ale NTG-ului
nu pot s ne sugereze dac acestea au variat datorit unei ncrcturi mai mari sau mai mici a
cecumului n bacterii patogene, de aceea au fost evideniate trei tipuri diferite de colonii posibil
patogene, pe cele de: Escherichia coli, Salmonella i Campylobacter spp.
Tabelul/Table 6.40.
Semnificaia variaiilor nregistrate de NTG din cecumul puilor de gin
The significance of variations for TNG from broilers cecum
Specificare

NTG/g
prob

Estimatori statistici
Numrul probelor (n)
Media ( )
X

Abaterea std. a mediei (

)
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei), ANOVA Single factor

Cc
10

C1
10

C2
10

C3
10

4,2x1011

1,5x1012

1,5x1012

3,3x1011

1,8x1011

7,3x1011

6,8x1011

1,1x1011

131,39
151,00
143,01
104,66
CcxC1 = *; CcxC2 = *; CcxC3 = ns;
C1xC2 = ns; C1xC3 = *; C2xC3 = *.

Dup prelucrarea datelor primare i realizarea testului de semnificaie statistic s-au observat
diferene semnificative ntre valorile corespondente loturilor Cc i C1, Cc i C2, C1 i C3, C2 i
C3; ntre valorile corespondente loturilor Cc i C3 i ntre C1 i C2 diferenele fiind
nesemnificative.
Rezultate i discuii cu privire la numrul de colonii de Escherichia coli din tubul
digestiv al puilor broiler de gin. Genul Escherichia reunete enterobacteriaceele mobile,
lactozopozitive, care fermenteaz zaharurile cu formare de acid i gaz. Escherichia coli este
constituent permanent al microflorei normale din intestinul gros, servete ca indicator
microbiologic sanitar de poluare fecal a mediului ambiant, joac un rol important n fiziologia
colonului i ca antagonist al microflorei tranzitorii (Amit-Romach i col., 2004). A fost
demonstrat de Mead i Adams, 1975, c Streptococcus faecalis i Escherichia coli sunt bacteriile
predominante n colonul puilor de gin n primele dou sptmni de via. Astfel, n experiena
efectuat la vrsta de 42 de zile (6 sptmni) s-a gsit un numr de colonii de E. coli cuprins
ntre 3,2x1010 i 2,1x1012 (tabelul 6.41.).
Tabelul/Table 6.41.
Valorile medii ale coloniilor de Escherichia coli din cecumul puilor de gin
Average values for Escherichia coli colonies from broilers cecum
169

Lotul

Valori medii ale E. coli/g prob


2,5 x 1011
1,3 x 1012
5,6 x 1011
5,0 x 1010

Cc
C1
C2
C3

Nr. de probe
10
10
10
10

% din NTG
59,5
85,3
37,3
15,2

Se poate observa o colonizare mai redus cu E. coli n coninutul cecal de la lotul de pui n
care a fost administrat aditivul fitogenic, C3, respectiv 15,2% fa de 85,3% la lotul n care s-a
folosit aditivul care conine pro/prebiotic, C2, n ceea ce privete lotul care la care s-a folosit
acidifiant, C1, proporia de colonii de E. coli din NTG fiind mai mic fa de cea obinut la lotul
Cc (fig. 6.20.).

E. coli

Alte tipuri de UFC

E. coli

Alte tipuri de UFC

E. coli

Alte tipuri de UFC

E. coli

Alte tipuri de UFC

Fig. 6.20 Proporia de E. coli din NTG pentru loturile luate n studiu
Fig. 6.20 The proportion of E. Coli from TNG for studied groups
n anumite situaii aceast bacterie poate deveni patogen pentru organismul pe care n mod
normal l populeaz cauznd enterite particulare diferitelor specii de animale sau om, n aceast
lucrare nu a fost studiat virulena acestei bacterii. Ca i n cazul rezultatelor obinute pentru
NTG valorile pentru E. coli au prezentat un coeficient de variaie foarte mare (tabelul 6.42.).
Tabelul/Table 6.42.
Semnificaia variaiilor nregistrate de E. coli din cecumul puilor de gin
The significance of variations for E. coli from broilers cecum
Specificare

E. coli/g
prob

Estimatori statistici
Numrul probelor (n)
Media ( )
X

Abaterea std. a mediei (

)
sx
Coeficientul de variaie (V%)

170

Cc
10

C1
10

C2
10

C3
10

2,5x1011

1,28x1012

5,6x1011

5,0x1010

8,7x1010

4,05x1011

1,0x1011

1,4x1010

111,90

100,53

56,44

84,85

Specificare
Estimatori statistici
Semnificaia diferenelor dintre valorile indicilor
la loturile analizate (analiza varianei), ANOVA
Single factor

Cc

C1

C2

C3

CcxC1 = *; CcxC2 = *; CcxC3 = *;


C1xC2 = ns; C1xC3 = **; C2xC3 = ***.

Astfel, dup prelucrarea datelor primare i realizarea testului de semnificaie statistic s-au
observat diferene nesemnificative ntre loturile C1 i C2, semnificative ntre loturile Cc i C1,
Cc i C2, Cc i C3, distinct semnificative ntre loturile C1 i C3 i foarte semnificative ntre
loturile C2 i C3.
Rezultate i discuii cu privire la detecia coloniilor din genul Salmonella din tubul
digestiv al puilor broiler de gin. Salmonella este o bacterie gram-negativ n form de tij
cunoscut n mod obinuit sub numele de bacterie enteric. Salmonella triete n tractusul
intestinal al animalelor cu snge cald sau rece. Unele specii sunt omniprezente, altele sunt
adaptate unor organisme gazd. La om aceast bacterie este important deoarece aceasta poate fi
cauza unor boli precum febra intestinal (tifoid), sau gastroenterita acut iar incidena apariiei
coloniilor de Salmonella pe carcasele de pui broiler refrigerate ntr-o unitate din Iai n anul 2007
a fost de 4,68% (Creu i colab., 2008).
Compoziia bacterian (cantitativ i calitativ) a microflorei tubului digestiv este specific
animalului i variaz n funcie de vrsta acestuia, starea fiziologic, segmentul de intestin i
compoziia hranei, mai ales prezena i natura fibrelor, principalul substrat bacterian (OMS).
Cercetrile efectuate pn n prezent au evideniat specii de Salmonella care dei populeaz tubul
digestiv al puilor acetia nu arat nici un semn clinic de boal (Barnes, 1979).
Din probele prelevate pentru aceast experien la toate loturile au fost detectate colonii de
Salmonella (tabelul 6.43.), dar avnd n vedere rata sczut a mortalitii se pare c acest serotip
detectat nu a prezentat un potenial patogen pentru animal. Salmonella a fost detectat la loturile
de pui din experin n cele mai mari proporii, 50% la lotul de control, urmat de lotul C1 la care
s-a folosit aditivul pe baz de acizi i srurile lor, 40%, lotul C2 la care s-a utilizat aditivul pe
baz de pro/prebiotic, 30% i lotul C3 lot la care s-a folosit aditivul pe baz de extracte din
plante, 20%.
Tabelul/Table 6.43.
Detecia coloniilor din genul Salmonella din cecumul puilor de gin
Detection of colonies of the genus Salmonella from broilers cecum
Lotul
Cc
C1
C2
C3

Nr. de probe la care au fost detectate colonii


din genul Salmonella
5
4
3
2

171

Nr. de probe

10
10
10
10

50
40
30
20

Conform cercetrilor efectuate asupra bacteriilor nedorite din intestinul puilor broiler
(Schneitz, 2005), metoda denumit Excluderea prin competitivitate sau Conceptul Nurmi a avut
cele mai bune rezultate pentru a preveni dezvoltarea acestora. Acest concept susine c popularea
intestinului nc din prima zi de via cu bacterii utile exclude posibila contaminare cu
Salmonella, Campylobacter sau E. Coli., fapt susinut i de rezultatele din aceast experien prin
rezultatele obinute pentru lotul C2, lot la care a fost utilizat un produs simbiotic care conine
culturi de bacterii (Bort i colab., 2011).
Rezultate i discuii cu privire la detecia coloniilor de Campylobacter spp. din tubul
digestiv al puilor broiler de gin. Campylobacter (cu nelesul de bacterii rsucite) este un gen
de bacterii gram-negative microaerofil sub form de spirale mobile uni sau bipolar flagelate cu
aspect caracteristic de tirbuon. Campylobacter jejuni este recunoscut ca fiind una dintre
principalele cauze ale toxiinfeciilor alimentare din multe ri dezvoltate, urmat n mai mic
msur de Campylobacter coli. Bacteriile Campylobacter exist n mod normal n tractusul
gastrointestinal al multor animale folosite n industria alimentar (incluznd psrile). Totui,
aceste microorganisme nu determin boal la gazda animal. n majoritatea cazurilor, acestea se
transmit la oameni prin produse alimentare crude sau nepreparate, sau prin contact direct cu
animalele infectate. n Statele Unite i alte ri dezvoltate, cea mai frecvent cale de dobndire a
infeciei (50% pn la 70% din cazuri) este ingesta de carne de pui contaminat, care nu a fost
suficient preparat termic. O serie de studii indic faptul c n Statele Unite, boala diareic
produsa de Campylobacter spp. este mai frecvent dect cea produs de Salmonella i Shigella
mpreun. Infeciile apar pe toat durata anului, ns exist un vrf de inciden n timpul verii i
la nceputul toamnei (OMS).
n probele prelevate de la puii studiai n aceast experien au fost detectate colonii de
Campylobacter spp. (tabelul 6.44.) la toate loturile luate n studiu n procente ridicate, cuprinse
ntre 50 i 90%, acest rezultat, de alfel ateptat, ar trebui s trag un semnal de alarm pentru
procesatorii de carne de pasre.
Tabelul/Table 6.44.
Detecia coloniilor de Campylobacter spp. din cecumul puilor de gin
Detection of Campylobacter spp. colonies from broilers cecum
Lotul
Cc
C1
C2
C3

Nr. de probe la care au fost detectate


colonii de Campylobacter spp.
9
7
9
5

Nr. de probe

10
10
10
10

90
70
90
50

Loturile cu cel mai mare numr de probe la care au fost detectate colonii de Campylobacter
spp. (9 din 10) au fost lotul de control i lotul C2, lot la care a fost utilizat aditivul Imbo. Un
numr mai mic de probe la care a fost detectat aceast bacterie este ntlnit n cazul lotului C1,
172

lot la care a fost utilizat aditivul Biotronic, iar cel mai mic numr de probe detectate cu
Campylobacter au provenit de la lotul C3, fapt ce evideniaz nc o dat efectul bactericid al
aditivului fitogenic.
6.3.5. Rezultate i discuii privind starea de sntate a puilor
Protocolul sanitar-veterinar urmat a inclus vaccinrile prevzute n legislaia romn pentru
tehnologia de cretere aplicat (anti-pseudopesta aviar, anti-bursita infecioas aviar, antibronita infecioas aviar). Puii au fost achiziionai indemni de boli, vaccinai prin aerosoli
mpotriva pseudopestei aviare, bursitei i bronitei infecioase aviare. n momente de stres
(vaccinri) au fost aplicate tratamente antistres, administrnduli-se un complex de vitamine.
Pe parcursul primelor patru sptmni ale experienei starea de sntate a puilor a fost bun,
n ultimele dou sptmni au aprut stri de polipnee cauzate n special de indicele uor ridicat
de temperatur-umiditate din aceast ultim perioad, fapt reflectat i printr-o mortalitate uor
mai ridicat, n special n sptmna a asea de via a puilor (tabelul 6.45).
Tabelul/Table 6.45.
Mortalitatea puilor broiler de gin luai n studiu
Mortality for studied broilers
Vrsta (zile)
1
7
14
21
28
35
TOTAL

Cc
0
0
0
1
1
1
3

% din
efectiv
0
0
0
2
2
2
6

C1
1
0
0
0
0
2
3

% din
efectiv
2
0
0
0
0
4
6

C2
0
0
0
1
0
1
2

% din
efectiv
0
0
0
2
0
2
4

C3
0
1
0
0
0
0
1

% din
efectiv
0
2
0
0
0
0
2

Dei procentul mortalitii nu a fost unul ridicat, ncadrndu-se n standardul hibridului, un


procent mai sczut al acesteia comparativ cu loturile luate n studiu pentru aceast experien s-a
putut observa la lotul C3, lot la care a fost utilizat un aditiv pe baz de extracte vegetale,
mortalitate de 2% comparativ cu 4% pentru lotul C2 i 6% pentru lotul C1 i Cc.
6.3.6. Rezultate i discuii privind eficiena productiv i economic
Ca i n cazul experienelor anterioare s-a analizat eficiena economic prin calcularea
factorul european de eficien productiv i a indexului european al puilor broiler dar i a
rentabilitii utilizrii aditivilor prin echivalarea nutreului economisit. Dup calcularea EPEF au
fost obinute valori ale acestuia pentru loturile experimentale att mai mici ct i mai mari fa de
cele ale lotului martor (tabelul 6.46.).
Tabelul/Table 6.46.
Valoarea EPEF calculat pentru loturile din experiena C
173

EPEF calculated values for broiler groups from C experience


Lotul
Cc
C1
C2
C3

EPEF
260
254
275
268

% fa de Cc
100,0
96,8
105,8
103,1

Valoarea medie pe ar, n anul 2008, a factorului european de eficien economic EPEF era
de 251,6 (Chebuiu, 2008), valorile EPEF pentru loturile din aceast experien, depind aceast
valoare cu 1%, pentru lotul C1, i cu pn la 9% pentru lotul C2.
Astfel, s-a evideniat eficiena utilizrii n alimentaia puilor broiler de gin a aditivului
furajer pe baz de pro/prebiotic cu o valoarea a EPEF de 275 la lotul C2, urmat de lotul la care a
fost folosit aditivul fitogenic, cu o valoare a EPEF de 268 la lotul C3, valori mai mari cu 3 pn
la 6% fa de lotul martor. Valorile cele mai mici au fost obinute la lotul C1, unde EPEF a fost
de 254, valoare mai mic cu 3,2% fa de lotul martor, lot la care valoarea EPEF a fost de 260.
n ceea ce privete valorile obinute pentru EBI s-au observat aceleai tendine, n funcie de
acestea astfel, fa de lotul de control lotul experiemntal 1 a avut o valoare mai mic cu aprox.
2% iar loturile experimentale 2 i 3 au prezentat valori mai mari cu 6, respectiv 3%
(tabelul 6.47.).
Lotul cu cele mai bune rezultate EBI, respectiv 270 puncte, a fost lotul C2, urmat de lotul
C3 cu 262 puncte, lotul de control cu 254 puncte i lotul C1 cu valoarea cea mai mic de 249
puncte.
Tabelul/Table 6.47.
Valoarea EBI calculat pentru loturile din experiena C
EBI calculated values for groups from C experience
Lotul
Cc
C1
C2
C3

EBI
254
249
270
262

% fa de Cc
100,00
98,10
106,30
103,10

Pentru stabilirea rentabilitii utilizrii aditivilor folosii n aceast experien a fost calculat
limita maxim a costului aditivului prin echivalarea nutreului economisit (tabelul 6.48.). Astfel
dup calcularea limitei maxime a costului aditivilor, 1 kg de aditiv furajer ar trebui s coste mai
puin dect 16 kg de nutre combinat pentru lotul C1, mai puin dect 56 kg de nutre combinat
pentru lotul C2 i mai puin dect 217 kg de nutre combinat pentru lotul C3, cel mai rentabil
aditiv utilizat fiind, n acest caz, aditivul fitogenic, administrat lotului C3.
Tabelul/Table 6.48.
Stabilirea condiiei de rentabilitate n cazul utilizrii aditivilor furajeri administrai n
nutre pentru experiena C
Establishing profitability in case of using feed additives in broiler diet for C experience
174

Lotul

Doza de aditiv
utilizat

Consumul specific de nutre

Condiia de rentabilitate

z
1 kg de aditiv trebuie
kg nutre/
%
m
x<mzy/100q
s coste mai puin
kg spor
dect:
Cc
0,0
1,92
100,00
0
C1
1,90
1,89
98,44
1,56
x1<0,016y
16 kg nutre
C2
1,25
1,85
96,35
3,65
x2<0,056y
56 kg nutre
C3
0,23
1,87
97,40
2,60
x3<0,217y
217 kg nutre
x1=cost Biotronic (Lei/kg), x2=cost IMBO (Lei/kg), x3=cost PEP (Lei/kg), y=cost nutre (Lei/kg)
q
g/kg spor

Pentru modelele de calcul a eficienei economice potrivit EPEF i EBI, se pare c lotul n
care a fost utilizat aditivul pe baz de pro/prebiotic, respectiv C2 a fost cel mai eficient, conform
calculului de stabilire a rentabilitii utilizrea aditivului fitogenic, respectiv lotul C3 a prezentat
cele mai bune rezultate.
6.3.7. Concluzii pariale
Pe baza datelor rezultate n urma realizrii experienei C i a rezultatelor obinute dup
prelucrarea acestora, se pot desprinde urmtoarele concluzii:
Dinamica greutii corporale pentru cele patru loturi din experien a avut valori apropiate
astfel, greutatea medie a puilor la recepie a avut un caracter omogen prezentnd pentru toate
loturile aceeai valoare, 45 g; la 42 de zile greutatea medie pentru lotul de control a fost 2227 g,
pentru lotul C1 valoarea obinut a fost de 2147 g, aceasta fiind mai mic fa de valoarea lotului
de control cu circa 4%. Pentru lotul C2 valoare obinut 2229 g este aproximativ egal cu
valoarea obinut la lotul Cc diferena fiind doar de 2 g, valoarea de 2147 g obinut pentru lotul
C3, a fost mai mic dect greutatea medie obinut la lotul de control cu circa 4%.
Sporul mediu zilnic a variat ntre 50,05 g la loturile C1 i C3 valoare mai mic cu
aproximativ 4% fa de cea obinut la lotul de control respectiv 51,95 g i 52 g pentru lotul C2
valoare mai mare cu aproximativ 1% fa de cea a lotului Cc.
Consumul total de hran a atins valori de 4200 g pentru lotul de control, 3976 g pentru lotul
C1, 4051 g pentru lotul C2 i 3933 g pentru lotul C3 cu indici de consum de 1,92 kg n.c./kg spor,
1,89 kg n.c./kg spor, 1,85 kg n.c./kg spor i respectiv 1,87 kg n.c./kg spor. Cea mai eficient
variant comparativ cu lotul Cc este ntlnit la lotul C2 unde indicele de consum a fost cu 4%
mai mic urmat de lotul C3 cu o valoare mai mic cu 3% i lotul C1 cu 2%.
n ceea ce privete procentul de mortalitate acesta a fost mai ridicat pentru lotul de control i
lotul C1, 6%, loturile C2 i C3 atingnd valori de 4% i respectiv 2 %.
Microflora tubului digestiv la puii de gin luai n studiu a avut valori cantitative i
calitative variate, totui s-au obinut valori mai mici att pentru numrul total de germeni,
175

Escherichia coli dar i la detecia Salmonella i Campylobacter. Pentru lotul C3, lot unde s-a
utilizat un aditiv pe baz de extract de plante cu efect antibacterian. n urma utilizrii aditivului
simbiotic la lotul C2, s-a observat c valoarea NTG a nregistrat valori mai mari dect n cazul
celorlaltor loturi. n ceea ce privete detecia de Salmonella i Campylobacter numrul de probe
pozitive regsite la lotul C2 a fost apropiat de valorile ntlnite la lotul de control. Utilizarea unui
acidifiant n alimentaia puilor din lotul C1 nu a condus la reducerea numrului total de germeni
sau Esherichia coli incidena coloniilor de Salmonella i Campylobacter a fost mai redus.
Dup calcularea EPEF i EBI s-a evideniat lotul C2 ca fiind cel mai eficient cu valori de
275 i 270 puncte urmat de lotul C3 cu 268 respectiv 262 puncte, lotul Cc cu 260 i 254 puncte,
ultimul situat fiind lotul C1 cu 254 i respectiv 249 puncte.
Ca i concluzie general se poate spune c cel mai eficient produs dintre cele luate n studiu
pentru producia de carne de pasre, este cel pe baz de pre/probiotic i cel pe baz de extracte
din plante cu efect bactericid; acidifiantul folosit ca aditiv furajer a avut rezultate productive
reduse n situaia de fa.

6.4. Rezultate i discuii privind experiena D


Cercetrile efectuate au urmrit studiul posibilitilor de utilizare unor aditivi furajeri: un
aditiv nespecific pe baz de extract uscat din seminele de Silybum marianum, silimarin i un
aditiv pe baz de extracte din plante complex - HepaProtect (substana activ Silimarina) n
alimentaia puilor broiler de gin.
Conform schemei experimentale la nceputul experienei puii au fost repartizai n trei loturi
a cte 50 pui fiecare respectiv Dc, D1 i D2. Perioada experimental a fost de 42 de zile de la
vrsta de o zi a puilor pn la sacrificare (fig. 6.21.).

176

Fig. 6.21. Schema experimental pentru experiena D


Fig. 6.21. Experimental scheme for experience D

6.4.1. Rezultate i discuii privind dinamica greutii corporale


Evoluia greutii corporale a loturilor de pui luai n studiu a avut valori apropiate
(tabelul 6.49.). Dei greutatea medie a puilor pe loturi la nceputul experienei a fost mai mare cu
circa 9% fa de greutatea medie menionat de ghidul de cretere pentru puiul de carne Cobb
500, 45 g, la finalul experienei aceasta a ajuns s fie mai mic cu circa 8% fa de cea meniont
de acesta.
Tabelul/Table 6.49.
Analiza greutii corporale medii la puii broiler
Analysis of average body weight in broilers
Vrsta (zile)
1
7
14
21
28
35

g
45
144
337
757
1303
1715

Dc

%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

g
45
137
313
725
1261
1676

177

D1

% din Dc
100,00
95,14
92,88
95,77
96,78
97,73

g
45
139
331
732
1275
1700

D2

% din Dc
100,00
96,53
98,22
96,70
97,85
99,13

42

100,00

2227

98,52

2194

2197

98,65

Astfel, diferenele privind greutatea final a puilor din loturile experimentale a prezentat
variaii ale valorilor cuprinse ntre 3 i 33 de g, greutatea medie cea mai mare fiind evidenit la
lotul Dc cu 2227 g iar cea mai mic la lotul D1 cu 2194 g (fig. 6.22.), pentru lotul D2 greutatea
final ajungnd la doar 2197 g.
D1

D2

97
21
94
21
27
22

Dc

1
15
17

00
17
6
67

2000

75
12
61
12
03
13

1500
2
73
5
72
7
75

Greutatea (g) 1000

1
33
3
31
7
33

9
13
7
13
4
14

45
45
45

500

14

21

28

35

42

Vrsta (zile)
Fig. 6.22. Reprezentarea grafic a dinamicii greutii corporale la puii de gin din
experiena D
Fig. 6.22. Graphical representation of the dynamics of body weight for studied broilers
Diferenele dintre valorile greutilor corporale ale puilor din loturile studiate, dup analiza
varianei, sunt nesemnificative la sfritul perioadei, dei, au aprut diferene semnificative pe
parcursul realizrii experienei, n sptmna a doua, acestea au fost depite pn la vrsta de 42
de zile (tabelul 6.50.). Ca i n cazul experienei anterioare uniformitatea loturilor de pui luate n
studiu, conform coeficinetului de variaie, a prezentat o omogenitate foarte bun la nceputul
experienei ajungnd ca pn la sacrificare aceasta s varieze la heterogen.
Tabelul/Table 6.50.
Analiza variaiilor greutii corporale nregistrate la puii de gin
Analysis of weight variations of broilers

178

Specificare
Greutate
corporal 0
zile

Estimatori statistici
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
X

Abaterea std. a mediei (

)
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei); ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal 7
Abaterea std. a mediei (
)
zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei); ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal 14
Abaterea std. a mediei (
)
zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei); ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal 21
Abaterea std. a mediei (
)
zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei); ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal 28
Abaterea std. a mediei (
)
zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei); ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal 35
Abaterea std. a mediei (
)
zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor
studiate (analiza varianei); ANOVA Single factor
Numrul indivizilor (n)
Media ( )
Greutate
X
corporal 42
Abaterea std. a mediei (
)
zile
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor

179

Dc
50

D1
50

D2
50

45

45

45

0,318

0,282

0,348

4,971
4,458
5,445
DcxD1 = ns;
D1xD2 = ns;
DcxD2= ns
50
49
50
144

137

139

2,421

2,997

2,358

11,913
15,333
12,036
DcxD1 = ns;
D1xD2 = ns;
DcxD2= ns
50
49
50
337

313

331

4,5141

6,993

4,935

9,481
15,657
10,541
DcxD1 = **;
D1xD2 = *;
DcxD2= ns
50
49
50
757

725

732

9,535

16,192

13,571

8,9103
15,624
13,116
DcxD1 = ns;
D1xD2 = ns;
DcxD2= ns
45
45
46
1303

1261

1275

16,905

24,787

24,489

8,705
13,186
13,024
DcxD1 = ns;
D1xD2 = ns;
DcxD2= ns
44
45
45
1715

1676

1700

32,341

35,822

37,739

12,507
14,339
15,163
DcxD1 = ns;
D1xD2 = ns;
DcxD2= ns
40
41
40
2227

2194

2197

50,934

55,334

42,992

14,462
16,148
12,376
DcxD1 = ns;
D1xD2 = ns;

6.4.2. Rezultate i discuii privind viteza de cretere


Materialul biologic utilizat n cadrul experienei a fost selecionat pentru o cretere rapid i
pentru conversia eficient a hranei. n anul 1950 era nevoie de 103 zile pentru ca un pui broiler
s ating o greutate de 1,8 kilograme, ns pn n anul 2005, acest interval de timp s-a scurtat
simitor ajungnd la doar 34 de zile. Performanele actuale precum: viteza de cretere, conversia
eficient a hranei, tehnicile i sistemele de cretere, permit omului modern s produc mai mult
carne de pui pe m2, fa de anul 1960, dar, numrul efectivelor crete n raport cu explozia
demografic i implicit a cerinei mereu crescnde a crnii pe pia (Pop i colab., 2006).
Rezultatele privind sporul total al puilor broiler de gin din experien (tabelul 6.51.), nu au
variat mult nici n cadrul perioadelor de vrst luate n studiu nici la sfritul perioadei de
cretere. S-a constatat o modificare regresiv a sporului n greutate n sptmna a cincea fapt
datorat indicelui de temperatur i umiditate uor mai ridicat, lucru ce a dus la un consum mai
redus de hran, acest inconvenient fiind restabilit n sptmna urmtoare.
Tabelul/Table 6.51.
Sporul n greutate periodic la puii broiler de gin studiai
Periodic weight gain for studied broilers
Vrsta
(zile)

Perioada
(zile)

Dc

D1

D2

% din Dc

% din Dc

7
14
21
28
35
42
Total

7
7
7
7
7
7
42

99
193
420
546
412
512
2182

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

92
176
412
536
415
518
2149

92,93
91,19
98,10
98,17
100,73
101,17
98,49

94
192
401
543
425
497
2152

94,95
99,48
95,48
99,45
103,16
97,07
98,63

Dei a avut loc o ncetinire a procesului de cretere n sptmna a cincea, la puii broiler de
gin luai n studiu, greutatea corporal a acestora la sfritul perioadei de cretere a fost
corespunztoare climatului i condiiilor impuse de ara noastr. Astfel, au fost obinute sporuri
ale greutii pentru 42 de zile cu valori cuprinse ntre 2149g pentru lotul D1 i 2182 g pentru
lotul de control.
n ceea ce privete sporul mediu zilnic obinut la sfritul celor 42 de zile de experien
diferenele dintre loturi au fost foarte mici respectiv 0,78g ntre lotul de control i lotul D1, 0,61g
ntre lotul de control i lotul D2 i 0,07g ntre loturile experimentale; valoarea sporului mediu
zilnic fiind de aproximtiv 51g pentru toate loturile luate n studiu (tabelul 6.52.). Avnd n vedere
180

durata experienei, deosebirile dintre SMZ realizat pe loturi nu au nregistrat diferene mari de
greutate la sfritul perioadei de cretere.
Tabelul/Table 6.52.
Sporul mediu zilnic la puii broiler de gin studiai
Daly average gain for studied broilers
Vrsta
(zile)

Perioada
(zile)

Dc

D1

D2

% din Dc

% din Dc

7
14
21
28
35
42
TOTAL

7
7
7
7
7
7
42

14,14
27,57
60,00
78,00
58,86
73,14
51,95

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

13,14
25,14
58,86
76,57
59,29
74,00
51,17

92,93
91,19
98,10
98,17
100,73
101,18
98,50

13,43
27,43
57,29
77,57
60,71
71,00
51,24

94,98
99,49
95,48
99,45
103,14
97,07
98,63

Evoluia SMZ pe toat perioada de cretere la loturile de pui luate n studiu a avut o tendin
ascendent pn n sptmna a cincea, cnd, se observ o descretere care se remediaz n
sptmna urmtoare (fig. 6.23.).

.24
51 7
.1
51 5
.9
51

60.00

.00
71

.71
60 9
.2
59 6
.8
58

.29
57 6
.8
58 0
.0
60

70.00

.00
74 14
.
73

.57
77 7
.5
76 0
.0
78

80.00

50.00
D1

D2

.43
13 4
.1
13 4
.1
14

20.00

.43
27 4
.1
257
.5
27

SMZ (g) 40.00


30.00 Dc
10.00
0.00

14

21

28

35

42

Total

Vrsta (zile)
Fig. 6.23. Reprezentarea grafic a sporului mediu zilnic total, la puii broiler de gin luai
n studiu
Fig. 6.23. Graphical representation of the total daily average gain for studied broilers

6.4.3. Rezultate i discuii privind consumul i conversia hranei


Creterea puilor de carne reprezint unul dintre cele mai eficiente sisteme pentru producerea
pe scar larg a crnii pentru consum. Ritmul de cretere a puilor depinde de factorii ereditari, de
181

condiiile de microclimat, de cantitatea i calitatea hranei. Raiile trebuie s conin substanele


nutritive necesare, n proporiile solicitate de cerinele puilor, pentru a se obine o cretere
maxim. Puterea de folosire a hranei este strns corelat cu intensitatea de cretere. Se urmrete
obinerea unui spor ct mai mare cu un consum ct mai mic n primele 5-6 sptmni de via.
Ca i n cazul experienei anterioare programul de hran a fost mprit n patru faze
alctuindu-se patru reete i anume: demaraj I, demaraj II, cretere i finisare. Reetele au fost
administrate conform planului:
nutre demaraj I 0-7 zile;
nutre demaraj II 8-14 zile;
nutre cretere 15-25 zile;
nutre finisare 26-42 zile.
Cantitatea de nutre consumat din fiecare reet pentru fiecare lot a variat uor, diferene de
2 puncte procentuale regsindu-se la consumul din reetele de cretere i finisare ntre lotul
martor i loturile experimentale (fig. 6.24.).

Demaraj I

Demaraj II

3.6 7.4

60.4

28.6

Cretere

Finisare

Demaraj I

Demaraj II
3.5

62.3
Cretere

7.3 26.9

Finisare

Demaraj I
62.6
Cretere

3.6

Demaraj II
7.2 26.6

Finisare

Fig. 6.24. Structura consumului de hran la puii broiler din experien (%)
Fig. 6.24. Structure of feed consumption in broilers from experience (%)
Pentru a aprecia consumul de hran la puii de gin luai n studiu, au fost realizate cntriri
regulate ale cantitii de hran consumate, refuzul i pierderile, din apte n apte zile. La finalul
perioadei de cretere consumul total mediu pe individ a fost cuprins ntre 3926 g pentru lotul D2
i 4200 g pentru lotul de control, consumul pentru lotul D1 fiind de 3970 g (tabelul 6.53.),
diferena ntre loturile experimentale au fost relativ mici, aproximativ 50 g comparativ
diferenele dintre acestea i lotul de control, aproximativ 250 g.
Tabelul/Table 6.53.
Consumul de hran mediu cumulat la puii broiler de gin studiai
Average cumulative feed consumption for studied broilers
182

Vrsta
(zile)

Perioada
(zile)

Dc

D1

D2

% din Dc

% din Dc

7
14
21
28
35
42
TOTAL

7
7
7
7
7
7
42

150
460
1165
2169
3050
4200
4200

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

141
430
1098
2048
2962
3970
3970

94,00
93,48
94,25
94,42
97,11
94,52
94,52

140
429
1099
2001
2961
3926
3926

93,33
93,26
94,33
92,25
97,11
93,48
93,48

n ceea ce privete consumul periodic de hran la puii broiler de gin din experien, se
poate observa, ca i n cazul sporului n greutate, o perioad, n sptmna a cincea, cnd acesta a
sczut datorit indicelui de temperatr i umiditate uor crescut. Consumul mediu zilnic de hran
a avut o tendin ascendent ncepnd din prima sptmn a experienei, 20 g, pn n
sptmna a patra 140 g, n sptmna a cincea se reduce uor la 130 g iar n ultima sptmn
ajunge la valori de aproximativ 150 g respectiv 159 g pentru lotul de control, 144 g pentru lotul
D1 i 138 g pentru lotul D2 (tabelul 6.54.).
Tabelul/Table 6.54.
Consumul de hran periodic la puii broiler de gin studiai (g)
Regular feed consumption for studied broilers (g)
Vrsta
(zile)
7
14
21
28
35
42
TOTAL

Perioada
(zile)
7
7
7
7
7
7
42

Consumul pe perioade
Dc
D1
D2
150
141
140
310
289
283
705
668
670
1004
950
902
881
914
960
1150
1008
965
4200
3970
3926

Consumul mediu zilnic pe perioade


Dc
D1
D2
21
20
20
44
41
40
101
95
96
143
136
129
126
131
137
159
144
138
100
95
93

Consumul mediu zilnic calculat pentru toat perioada de cretere, 42 de zile a nregistrat
valori cuprinse ntre 93 g pentru lotul D2, 95 g pentru lotul D1 i 100 g pentrul lotul de control.
Diferene s-au observat ntre lotul de control i cele dou loturi experimentale, evideniindu-se
valori mai mici dect cele nregistrate la lotul de control cu 5 g pentru lotul D1 i cu 7 g pentru
lotul D2. Singurul lot care nu a fost afectat de creterea indicelui de temperatur i umiditate din
sptmna a cincea, dup cum se poate observa (tabelul 6.55.), a fost lotul D2, la care a fost
utilizat un aditiv furajer pe baz de extracte din plante cu efect hepatoprotector.
Dup ce a fost calculat consumului total de hran pe perioade i din fiecare reet n parte a
fost calculat i consumul de energie i protein precum i raportul dintre acestea (tabelul 6.55.).
Raportul de energie/protein n cazul de fa a fost asociat cu vrsta puilor astfel nct raportul de
135 pn la vrsta de dou sptmni de via s fie respectat. Astfel la sfritul celor 42 de zile
183

pentru lotul martor s-a consumat n medie 13204 kcal EM i 89 g protein brut, pentru lotul D1
12488 kcal EM i aproximativ 84 g de protein brut iar pentru lotul D2 12333 kcal EM i 83 g
de protein brut cu un raport mediu ntre acestea de 148, raport ce a variat de la 129 pentru
reeta demaraj I i 155 pentru reeta finisare administrate puilor broiler de gin luai n studiu n
aceast experien.
Tabelul/Table 6.55.
Consumul de energie i protein pentru puii broiler de gin studiai
Energy and protein consumption for studied broilers
Reeta
Demaraj I

Demaraj II

Cretere

Finisare

Total

Specificare
EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor
EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor
EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor
EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor
EM kcal
PB g
kcal EM/kg spor
g PB/kg spor

Dc
449,80
3,50
4543,43
35,35
932,40
7,00
4831,09
36,27
3729,70
26,20
5600,15
39,34
8092,40
52,30
6611,44
42,73
13204,30
89,00
6051,47
40,79

D1
419,50
3,20
4559,78
34,78
867,00
6,50
4926,14
36,93
3316,10
23,30
5009,21
35,20
7885,70
50,90
6468,99
41,76
12488,30
83,90
5811,21
39,04

D2
416,50
3,20
4430,85
34,04
849,00
6,40
4421,88
33,33
3229,20
22,70
5014,29
35,25
7837,80
50,60
6413,91
41,41
12332,50
82,90
5730,72
38,52

Raportul energie/protein
129

133

142

155

148

Indicii de conversie obinui a artat c lotul D2 a prezentat cea mai mare eficien din acest
punct de vedere cu o valoare de 1,82 kg n.c./kg spor, urmat de lotul D1 cu 1,85 kg n.c./kg spor,
lotul de control realiznd cel mai mare indice de consum respectiv 1,92 kg n.c./kg spor (tabelul
6.56.). Diferenele n ceea ce privete indicele de consum au fost de 0,1 kg n.c./kg spor pentru
lotul de control fa de lotul D2, reprezentnd aproximativ 5%, 0,07 kg n.c./kg spor pentru lotul
de control fa de lotul D1, reprezentnd aproximativ 4%, i 0,03 kg n.c./kg spor pentru lotul D2
fa de lotul D1, reprezentnd aproximativ 2%.
Tabelul/Table 6.56.
Indicele de conversie al hranei la puii broiler de gin luai n studiu
Index of feed conversion for studied broilers
Vrsta
(zile)

Dc

D1

kg n.c./kg spor

kg n.c./kg spor

% din Dc

kg n.c./kg spor

% din Dc

7
14
21

1,50
1,58
1,64

100,00
100,00
100,00

1,53
1,59
1,61

102,00
100,63
98,17

1,49
1,50
1,60

99,33
94,94
97,56

184

D2

28
35
42
TOTAL

1,72
1,83
1,92
1,92

100,00
100,00
100,00
100,00

1,68
1,81
1,85
1,85

97,67
98,91
96,35
96,35

1,63
1,79
1,82
1,82

94,77
97,81
94,79
94,79

Evoluia indicelui de conversie al hranei pe toat perioada experienei a avut aceeai tendin
pentru toate loturile luate n studiu (fig. 6.25.). Capacitatea de valorificare a hranei mai sczut
pentru prima sptmn de via a puilor ar putea fi datorat temperaturii uor mai sczute din
hal, fa de recomandrile ghidului de cretere, astfel nct puii luai n studiu au consumat o
parte mai mare de hran pentru realizarea termoreglrii.
LDM

LD1

LD2

2.00

IC kg n.c./kg spor

1.50

1.5 1.53 1.
49
0

1.5 1.5
8 9 1.
50

14

1.6 1 1
4 .61 .60

1.7 1
2 .68 1.
63

21

28

1.8 1 1
3 .81 .79

1.9
2 1.8 1
5 .82

35

42

1.00
Vrsta (zile)
Fig. 6.25. Evoluia indicelui de consum (IC) pentru loturile de pui luate n studiu
Fig. 6.25. Evolution of index feed conversion for broiler groups
Dup cum se poate observa capacitatea de utilizare a hranei i intensitatea de cretere a
puilor pentru lotul de control prezint, n principiu, aceeai tendin ca i lotul D1, pentru lotul
D2 obsevndu-se o valorificare mai redus a hranei n sptmna a cincea (fig. 6.26.), cnd
temperatura din hal a fost uor mai ridicat fapt ce a condus la fluctuaii att din punct de
vedere al consumului de hran ct i din punct de vedere al conversiei acesteia.

185

1400
1.58
12001.5
1000
800
g 600
310
sporul
400 pe perioad
150
20099
0
7

1.64

1.72
1004

1.83

1.92
11501.8

1.5

881

1.2

705

consum de546
hran pe perioad

420

412

0.9 kg n.c./kg spor


indicele de consum
5120.6
0.3

193

14

0
21

28

35

42

1.81

1.85

Vrsta (zile)
1400
1.53

1200

1.59

1.61

950

1000
800
g

914

141
20092

1.8
10081.5

1.2

668

600
sporul
289
400 pe perioad
0
7

1.68

consum de536
hran pe perioad
415

412

0.9 kg n.c./kg spor


indicele de consum
5180.6
0.3

176

14

0
21

28

35

42

1.79

1.82

960

9651.5

Vrsta (zile)
1400
12001.49

1.5

1.6

902

1000
g

1.2

800

670

600
spor pe perioad
283
400

consum de 543
hran pe perioad

140

200
94
0
7

1.8

1.63

425

401

0.9 kg n.c,/kg spor


indicele de consum
0.6

497

0.3

192

14

0
21

28

35

42

Vrsta (zile)
Fig. 6.26. Corelaia dintre greutatea corporal, consumul de hran i indicele de consum
pentru puii broiler din experiena D
Fig. 6.26. The correlation between body weight, food consumption and consumption index
for broilers from experience D
6.4.4. Rezultate i discuii privind unii indicatori metabolici relaie cu performanele
realizate
186

Ficatul, alturi de pancreas i glandele salivare, este un organ accesoriu indispensabil


tractusului gastrointestinal. Din stomac i intestinul subire, cei mai muli nutrieni absorbii
ajung prin vena port la ficat, cea mai mare gland a organismului (fig. 6.27.). Ficatul nu joac
un rol important doar n depozitarea i metabolismul nutrienilor, ci i n formarea bilei, un lichid
esenial absorbiei lipidelor n intestinul subire (Prvu i colab., 2003).
Lotul D1

Lotul Dc

Lotul D2

Fig. 6.27. Aspectul ficatului la puii luai n studiu (foto original)


Fig. 6.27. Liver appearance in chicken from studied groups (original photo)
Pentru a putea stabili sntatea ficatului, s-au efectuat analize chimice ale acestuia i analize
biochimice pentru a observa profilul nutriional metabolic. Macroscopic nu au fost observate
diferene privind mrimea ntre aspectul ficatului la puii din lotul de control fa de loturile
experimentale, n schimb culoarea uor mai galben la ficatul de la puii din lotul de control s-a
manifestat n proporie de 20% spre deosebire de loturile experimentale unde aceasta a fost
observat doar n proporie 10% (fapt datorat unui coninut mai ridicat n grsime brut la lotul
de control fa de loturile experimentale).
n urma prelucrrii datelor rezultate dup efectuarea analizelor chimice se poate spune c
puii din lotul de control au prezentat un ficat cu o proporie mai mare de grsime respectiv
1,91% fa de 1,56% pentru lotul D1 i 1,38% pentru lotul D2, diferene regsindu-se i n cazul
187

proteinei i substanei uscate. n ceea ce privete cantitatea de CenB diferenele ntre loturi au
fost neglijabile (tabelul 6.57.).
Tabelul/Table 6.57.
Compoziia chimic a ficatului la puii din experien
The chemical composition of the liver from studied broilers
Lotul

SU %
23,49
24,08
24,62

Dc
D1
D2

CenB %
1,36
1,35
1,33

PB %
19,03
19,28
20,83

GB %
1,91
1,56
1,38

Diferenele obinute dup analiza varianei, sunt uor variabile pentru majoritatea
elementelor luate n studiu, excepie fcnd CenB, unde nu se regsesc diferene (tabelul 6.58.).
Astfel, au aprut diferene semnificative pentru coninutul de SU ntre lotul Dc i lotul D2, n
cazul coninutului n PB, au aprut diferene semnificative ntre lotul D2 i celelalte loturi luate
n studiu, iar pentru GB, au aprut diferene semnificative ntre aceleai loturi ca i n cazul PB.
Tabelul/Table 6.58.
Analiza variaiilor compoziiei chimice a ficatului nregistrate la puii luai n studiu
The analysis of variations of liver chemical composition for studied broilers
Vrsta
(zile)

Indicatorul
urmrit

Estimatori statistici
Numrul probelor (n)
Media ( )

42

SU%

Abaterea std. a mediei (

)
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor studiate
(analiza varianei); ANOVA Single factor
Numrul probelor (n)
Media ( )
X
42
CenB%
Abaterea std. a mediei (
)
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor studiate
(analiza varianei); ANOVA Single factor
Numrul probelor (n)
Media ( )
X
42
PB%
Abaterea std. a mediei (
)
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor studiate
(analiza varianei); ANOVA Single factor
Numrul probelor (n)
Media ( )
X
42
GB%
Abaterea std. a mediei (
)
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor studiate
(analiza varianei); ANOVA Single factor

188

Dc

D1

D2

5
23,49

5
24,08

5
24,62

0,27

0,28

0,23

2,61
2,62
2,09
DcxD1 = ns;
D1xD2 = ns;
DcxD2= *
5
5
5
1,36

1,35

1,33

0,03

0,02

0,02

4,90
3,12
3,97
DcxD1 = ns;
D1xD2 = ns;
DcxD2= ns
5
5
5
19,03

19,28

20,82

0,40

0,39

0,37

4,70
4,57
4,02
DcxD1 = ns;
D1xD2 = *;
DcxD2= *
5
5
5
1,91
1,56
1,38
0,21

0,05

0,03

24,76
6,87
4,07
DcxD1 = ns;
D1xD2 = *;
DcxD2= *

Spre deosebire de mamiferele domestice, biochimia clinic la psri a fost puin utilizat n
practic. Pentru puii de carne testul de profil metabolic este recomandat a fi aplicat la vrsta de 2,
4 i 6 sptmni. Prin dozarea enzimelor serice se urmrete punerea n eviden a unor
organopatii. Intereseaz n principal transaminazele (ALT i AST), gamma-glutamiltransferaza
(GGT), fosfataza alcalin (PAL), creatinfosfochinaza (CPK), lactodehidrogenaza (LDH),
colinesteraza (CHE). Pentru realizarea experienei au fost studiai PAL - fosfataza alcalin, GGT

gamma-glutamiltransferaza,

ALT

alanin

aminotransferaza

i AST

aspartat

aminotransferaza.
PAL - se gsete n celulele hepatice. Nivelele ridicate pot s indice blocarea canalelor
biliare, Cushing, afeciuni hepatice, anumite forme de cancer sau administrarea unor
medicamente. Nivelele sczute pot indica subnutriia sau nfometarea. AST - este o transaminaz
ce se gsete n ficat, inim, muchii scheletici, rinichi, creier. Nivelele ridicate pot indica
afeciuni musculare, afeciuni cardiace, hepatice, ingestia de toxine, inflamaii i diverse
afeciuni metabolice. Nivelele coborte pot indica subnutriia sau nfometarea. ALT enzim
specific ficatului este de asemenea important n metabolismul azotului i este cel mai adesea
asociat cu afeciuni hepatice. Nivelele ridicate pot indica afeciuni hepatice ingestia de toxine,
boala Cushing i diverse afeciuni metabolice. Nivelele sczute pot indica subnutriia sau
nfometarea. GGT este important n metabolismul azotului i este gsit n interiorul celulelor
hepatice. Nivelele crescute pot s indice obstrucia canalelor biliare, afeciuni hepatice,
pancreatite, Cushing i mai poate fi cauzat de nivelele ridicate de steroizi prezeni n sange.
Nivelele sczute pot indica subnutriia sau nfometarea.
Tabelul/Table 6.59.
Valorile indicatorilor metabolici pentru puii de gin studiai (ui/l)
Values for metabolic indicators from studied broilers (ui/l)
Lotul
Dc
D1
D2
Valori de referin
*Prvu, 2003

Vrsta
(zile)
21
42
21
42
21
42
-

Parametri urmrii
PAL
6646,3
2932,7
7140,8
7132,2
6002,0
5639,1
620

GGT
11,2
5,9
18,2
3,7
19,0
13,1
10*

ALT
16,3
2,3
4,4
9,6
9,1
2,1
12*

AST
257,3
143,3
218,4
212,8
188,8
176,5
119-330

Modificrile cantitative sau calitative ale acestor constitueni sangvini reprezint un


indicator al strii de sntate, deoarece ele sunt consecina unor carene nutriionale, ori a unei
189

tulburri funcionale sau a unor leziuni ale diferitelor organe. Alteori, modificrile constatate
reprezint reacii de aprare din partea organismului, ca urmare a unei agresiuni. Foarte frecvent,
prezena unor asemenea valori anormal crescute sau anormal sczute ale componenilor serici
este generatoarea unui complex de perturbri n organism. Enzimele propuse studiului n aceast
experien au fost dozate pentru vrsta de 21 i respectiv 42 de zile, vrsta la sacrificare.
Diferene ntre cele dou determinri au fost observate pentru toi parametrii urmrii (tabelul
6.59.).
Diferene importante se pot observa ntre valorile GGT att ntre loturi ct i ntre vrste, dar
nefiind o enzim specific ficatului poate sugera disfuncii la nivelul altor organe precum
pancreasul. Dat fiind faptul c este foarte important perioada zilei, momentul n care a fost
consumat hrana (administrarea hranei ad libitum face ca acest moment s nu poat fi controlat)
este normal ca aceti indicatori s varieze. Pentru valorile lui ALT, enzim specific afeciunilor
ficatului, singurul lot n care a fost depit limita maxim de referin, este lotul de control la
vrsta de 21 de zile, ceea ce confirm ntr-o oarecare msur aciunile benefice pe care le are
silimarina asupra acestui organ.
Nivelul mai ridicat al valorii alanin aminotransferazei la lotul de control asociat cu un nivel
mai ridicat al grsimii brute din compoziia chimic a acestuia poate fi cauza pentru care
mortalitatea la acest lot a fost uor mai ridicat, mortalitate posibil cauzat de o mbolnvire a
ficatului i de aici suprasolicitarea organismului.
Diferenele dintre valorile medii ale unor indicatori metabolici de la loturile de pui broiler de
gin studiate, dup analiza varianei, prezint unele diferene att pentru vrsta de 21 de zile dar
n special pentru vrsta la care acetia au fost sacrificai (tabelul 6.60.).
Astfel diferene foarte semnificative pentru vrsta de 21 de zile se pot observa ntre loturile
experimentale D1 i D2 pentru indicatorul PAL, ceilali indicatori nregistrnd diferene
nesemnificative att n cadrul loturilor experimentale ct i ntre lotul de control i loturile
experimentale. Pentru vrsta de 42 de zile, vrsta de sacrificare, se observ diferene de la
semnificative pn la foarte semnificative pentru toi indicatorii metabolici luai n studiu.
Diferene foarte semnificative au fost obinute ntre lotul de Dc i lotul D1 pentru PAL, diferene
semnificative ntre lotul D2 i celelalte loturi luate n studiu pentru GGT, diferene semnificative
ntre lotul D1 i celelalte loturi luate n studiu pentru ALT i diferene semnificative ntre lotul
Dc i lotul D1 pentru indicatorul metabolic AST.
Tabelul/Table 6.60.
190

Analiza variaiilor nregistrate de unii indicatori metabolici la puii luai n studiu


The analysis of variations of some metabolic indicators in studied broilers
Vrsta
(zile)

Indicatorul
urmrit

Estimatori statistici
Numrul probelor (n)
Media ( )

21

Abaterea std. a mediei (

)
sx
Coeficientul de variaie (V%)
PAL
Numrul probelor (n)
Media ( )
X
42
Abaterea std. a mediei (
)
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor studiate
(analiza varianei) la vrsta de 21 de zile; ANOVA Single factor
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor studiate
(analiza varianei) la vrsta de 42 de zile; ANOVA Single factor
Numrul probelor (n)
Media ( )
X
21
Abaterea std. a mediei (
)
sx
Coeficientul de variaie (V%)
GGT
Numrul probelor (n)
Media ( )
X
42
Abaterea std. a mediei (
)
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor studiate
(analiza varianei) la vrsta de 21 de zile; ANOVA Single factor
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor studiate
(analiza varianei) la vrsta de 42 de zile; ANOVA Single factor
Numrul probelor (n)
Media ( )
X
21
Abaterea std. a mediei (
)
sx
Coeficientul de variaie (V%)
ALT
Numrul probelor (n)
Media ( )
X
42
Abaterea std. a mediei (
)
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor studiate
(analiza varianei) la vrsta de 21 de zile; ANOVA Single factor
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor studiate
(analiza varianei) la vrsta de 42 de zile; ANOVA Single factor
AST
Numrul probelor (n)
Media ( )
X
21
Abaterea std. a mediei (
)
sx
Coeficientul de variaie (V%)
42
Numrul probelor (n)
Media ( )

191

Dc

D1

D2

3
6646,3

3
7140,8

3
6002,0

686,9

109,6

157,6

17,9
3

2,7
3

4,5
3

2932,7

7132,2

5639,1

820,11

101,8

652,6

48,4
2,5
20,0
DcxD1 = ns;
D1xD2 = **;
DcxD2= ns
DcxD1 = **;
D1xD2 = ns;
DcxD2= ns
3
3
3
11,2

18,2

19,0

2,35

1,2

3,8

36,42
3

11,51
3

35,04
3

5,9

3,7

13,1

1,2

1,6

1,7

34,3
76,1
22,8
DcxD1 = ns;
D1xD2 = ns;
DcxD2= ns
DcxD1 = ns;
D1xD2 = *;
DcxD2= *
3
3
3
16,3

4,4

9,1

15,75

0,9

3,3

167,4
3

35,0
3

63,2
3

2,3

9,6

2,1

0,6

1,8

1,0

41,2
31,9
86,9
DcxD1 = ns;
D1xD2 = ns;
DcxD2= ns
DcxD1 = *;
D1xD2 = *;
DcxD2= ns
3
3
3
257,3
218,4
188,8
22,35

9,9

18,5

15,05
3
143,3

7,9
3
212,8

17,0
3
176,5

Abaterea std. a mediei (

)
sx
Coeficientul de variaie (V%)
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor studiate
(analiza varianei) la vrsta de 21 de zile; ANOVA Single factor
Semnificaia diferenelor dintre mediile populaiilor studiate
(analiza varianei) la vrsta de 42 de zile; ANOVA Single factor

19,5

15,4

35,2

23,6
12,5
34,6
DcxD1 = ns;
D1xD2 = ns;
DcxD2= ns
DcxD1 = *;
D1xD2 = ns;
DcxD2= ns

6.4.5. Rezultate i discuii privind starea de sntate a puilor


Pentru asigurarea strii de sntate a puilor pe parcursul experienelor, au fost efectuate
aceleai vaccinri care au fost efectuate i n cazul experienelor anterioare (anti-pseudopesta
aviara, anti-bursita infecioas aviar, anti-bronita infecioas aviar). Puii au fost achiziionai
indemni de boli, vaccinai prin aerosoli mpotriva pseudopestei aviare, bursitei i bronitei
infecioase aviare. n momentele de stres (vaccinri), au fost aplicate tratamente antistres prin
administrarea unui complex de vitamine (Nutrisel).
Pe parcursul primelor patru sptmni ale experienei starea de sntate a puilor a fost bun,
n ultimele dou sptmni au aprut stri de polipnee cauzate n special de indicele uor ridicat
de temperatur-umiditate din aceast ultim perioad, dar acest fapt nu a reprezentat un pericol
pentru puii luai n studiu (tabelul 6.61.).
Tabelul/Table 6.61.
Mortalitatea puilor broiler de gin luai n studiu
Mortality of studied broilers
Vrsta (zile)
7
14
21
28
35
42
TOTAL

Dc
0
0
0
1
1
1
3

% din efectiv
0
0
0
2
2
2
6

D1
0
1
0
0
0
0
1

% din efectiv
0
2
0
0
0
0
2

D2
0
0
0
0
0
1
1

% din efectiv
0
0
0
0
0
2
2

Un procent mai ridicat privind mortalitatea s-a nregistrat la lotul de control respectiv 6%
comparativ cu valoarea procentului de mortalitate nregistrat la loturile experimentale 2%.
6.4.6. Rezultate i discuii privind eficiena productiv i economic
Pentru stabilirea eficienei economice privind experiena D s-au calculat factorul european
de eficien productiv (tabelul 6.62.) i indexul european al puilor broiler precum i

192

rentabilitatea utilizrii aditivilor prin echivalarea preului acestora cu costul pentru nutreul
economisit pe perioada experienei.
Tabelul/Table 6.62.
Valoarea EPEF calculat pentru loturile din experien
EPEF calculated value for studied groups of broiler
Lotul
Dc
D1
D2

EPEF
260
277
282

% fa de Dc
100,0
106,5
108,5

Dup calcularea EPEF s-a evideniat eficiena utilizrii n alimentaia puilor broiler de gin
a aditivului furajer HepaProtect cu o valoarea a EPEF de 282 la lotul D2 urmat de aditivul furajer
neconvenional Silimarin cu o valoare a EPEF de 277 la lotul D1, valori mai mari cu 6 pn la
8% fa de lotul Dc. Valorile cele mai mici au fost obinute la lotul de control unde EPEF a fost
de 260.
n ceea ce privete valorile obinute pentru EBI s-a observat aceeai clasificare n funcie de
acestea astfel, lotul cu cele mai bune rezultate respectiv 276 a fost lotul D2, urmat cu valoarea de
271 de lotul D1, ultimul fiind lotul de control cu o valoare a EBI de 254 (tabelul 6.63.).
Tabelul/Table 6.63.
Valoarea EBI calculat pentru loturile din experien
EBI calculated value for studied groups of broiler
Lotul
Dc
D1
D2

EBI
254
271
276

% fa de Dc
100,0
106,7
108,7

Astfel s-a evideniat eficiena utilizrii n alimentaia puilor broiler de gin a aditivului
furajer HepaProtect cu o valoarea a EBI de 276 la lotul experimental doi, urmat de aditivul pe
baz de Silimarin cu o valoare a EBI de 271 la lotul experimental unu, valori mai mari cu 6
pn la 8% fa de lotul martor, rezultate foarte asemntoare cu cele obinute dup calcularea
EPEF. Valorile cele mai mici au fost obinute la lotul de control unde EBI a fost de 254.
Dei, iniial se poate crede c lotul martor, cu greutatea final cea mai ridicat, reprezint
cea mai eficient variant, dup calculul factorilor europeni de eficien rezult c cea mai
profitabil situaie este utilizarea aditivilor care au rol n protecia ficatului; pentru calcularea
eficienei s-au utilizat mai multe date precum indicele de conversie i viabilitatea puilor.
Pentru stabilirea rentabilitii utilizrii aditivilor folosii n aceast experien a fost
calculat, limita maxim a costului aditivului prin echivalarea nutreului economisit. Astfel dup
calcularea limitei maxime a costului aditivilor, 1 kg de aditiv furajer ar trebui s coste mai puin
dect 468 kg de nutre combinat pentru aditivul neconvenional Silimarin i mai puin dect
28 kg de nutre combinat pentru aditivul complex pe baz de silimarin, HepatoProtect
(tabelul 6.64.).
193

Pentru modelele de calcul a eficienei economice potrivit EPEF i EBI, rezult c n lotul
unde a fost utilizat aditivul complex pe baz de silimarin, respectiv D2, a fost cel mai eficient,
urmat de lotul D1, conform calculului de stabilire a rentabilitii se poate spune c aditivul
neconvenional, respectiv lotul D1 a prezentat cele mai bune rezultate, acestea fiind de peste
15 ori mai bune.
Tabelul/Table 6.64.
Stabilirea condiiei de rentabilitate n cazul utilizrii aditivilor furajeri pe baz de
silimarin n alimentaia puilor broiler de gin
Determining profitability in case of using feed additives based on silimarin in broiler diet
Lotul

Doza de aditiv
utilizat
q
g/kg spor

Consumul specific de nutre

Condiia de rentabilitate

z
%
m
x<mzy/100q
1 kg de aditiv trebuie
kg nutre/
s coste mai puin
kg spor
dect:
Dc
0,0
1,92
100,00
0
D1
0,15
1,85
96,35
3,65
x1<0,468y
468 kg nutre
D2
3,57
1,82
94,79
5,21
x2<0,028y
28 kg nutre
x1=cost Silimarin (Lei/ kg), x2=cost HepaProtect (Lei/ kg), y=cost nutre (Lei/kg)

6.4.7. Concluzii pariale


Pe baza rezultatelor obinute pe parcursul experienei D a acestei lucrri i n urma
prelucrrii statistice a acestora, se pot desprinde urmtoarele concluzii:
Dinamica greutii corporale pentru cele trei loturi din experien a avut o evoluie
asemntoare, greutatea medie a puilor la recepie a avut un caracter omogen prezentnd pentru
toate loturile aceeai valoare medie, 45, iar la 42 de zile greutatea medie pentru lotul martor a
fost 2227 g, pentru lotul D1 2194 g, valoare mai mic fa de valoarea lotului martor cu 33 g iar
pentru lotul D2 2197 g, mai mic dect valoarea obinut la lotul martor cu 30 g.
Viteza de cretere a fost n principiu asemntoare ntre loturi, valorile SMZ variind ntre
51,17 g la lotul D1 valoare mai mic cu aproximativ 2% fa de cea obinut la lotul de control i
51,95 g pentru lotul de control; valoare intermediar 51,24 g a fost obinut la lotul D2, mai mic
cu aproximativ 1% fa de cea a lotului Dc.
Consumul total de hran a atins valori de 4200 g pentru lotul de control, 3970 g pentru lotul
D1 i 3926 g pentru lotul D2 cu un indice de consum de 1,92 kg n.c./kg spor, 1,85 kg n.c./kg
spor, i respectiv 1,82 kg n.c./kg spor; cea mai eficient variant comparativ cu lotul de control a
fost obinut la lotul D2 unde indicele de consum a fost cu 5% mai mic dect cel obinut la lotul
de control urmat de lotul D1 cu o valoare mai mic dect cea a lotului de control cu 4%.
n ceea ce privete procentul de mortalitate, acesta a fost mai ridicat pentru lotul de control,
6%, loturile experimental prezentnd un procent de mortalitate mai mic cu 4 puncte procentuale
194

fa de lotul de control, respectiv 2%, fapt ce confirm, n mic parte eficiena utilizrii unui
aditiv care are implicaii n sntatea puilor broiler de gin.
Dup analiza rezultatelor obinute, privind compoziia chimic a ficatului puilor din loturile
de experien, s-a constatat un coninut mai ridicat n grsime brut (1,91% la lotul de control
fa de 1,56% i 1,38% la loturile experimentale) i mai redus n protein brut la lotul de control
(19,03% fa de 19,285 i 20,83%) fapt ce asociat cu o valoare a ALT peste limita maxim
admis la aceast specie la acelai lot Dc duce la explicaia mortalitii mai ridicate la acest lot
fa de loturile experimentale prin suprasolicitarea organismului. Totui aceast teorie poate fi
detaliat de un specialist n domeniu.
Dup calcularea factorilor europeni de eficien EPEF i EBI s-a evideniat lotul D2 ca fiind
cel mai eficient cu valori ale factorilor de eficien de 282 i 276 urmat de lotul D1 cu 277
respectiv 271, lotul de control cu eficiena cea mai sczut avnd valori de 260 pentru EPEF i
254 pentru EBI. n ce privete rentabilitatea aditivilor studiai se poate observa c cel mai
eficient din acest punct de vedere este aditivul utilizat n alimentaia puilor broiler din cadrul
lotului D1.
Ca i concluzie general se poate observa c utilizarea unor aditivi cu efect protector pentru
ficat poate aduce un plus att produciei de carne de pui ct i bunstrii acestora, subiect actual
i controversat.

195

CAPITOLUL VII
CONCLUZII I RECOMANDRI
7.1. Concluzii generale
Datorit crizei economice prin care trecem dar i a calitilor pe care carnea puilor broiler de
gin le prezint se constat o cerin crescnd a acestui tip de carne pe piaa mondial, ceea ce
face ca cercetrile n acest domeniu s prezinte un continuu interes.
Pe baza rezultatelor obinute n urma organizrii celor patru experiene, se confirm faptul
c folosirea aditivilor furajeri studiai, n alimentaia puilor broiler de gin, poate conduce la
mbuntirea performanelor de producie i a celor economice.
Folosirea unei soluii de ap anolit neutr (ANK) n alimentaia puilor broiler de gin,
mbuntete calitatea apei de but i are efecte pozitive asupra microflorei existene n tractusul
gastrointestinal al acestora prin limitarea dezvoltrii microorganismelor patogene fapt subliniat,
n cazul de fa, prin obinerea unor sporuri medii zilnice mai ridicate cu 2 pn la 4 % pentru
loturile experimentale fa de lotul de control cu un indice de consum al hranei mai redus cu
aproximativ 2%.
n cazul n care n alimentaia puilor broiler de gin se folosete un aditiv pe baz de acid
butiric se pot obine greuti corporale mai mari fa de lotul de control cu 6 pn la 8 % cu un
indice de conversie al hranei mai mic cu pn la aproximativ 7%, fapt ce duce, n final i la o
cretere a eficienei economice.
Rezultatele obinute n cazul utilizrii unui aditiv prebiotic pe baz de acizi organici i
anorganici i sruri ale acestora scot n eviden efectele pe care acesta le poate avea asupra
dezvoltrii microorganismelor patogene, Salmonella i Campylobacter spp. din tractusul
gastrointestinal al puilor broiler de gin, cu influene pozitive asupra conversiei hranei fapt
evideniat de obinerea unui indice de conversie cu pn la 2 % mai mic la lotul experimental
fa de cel obinut pentru lotul de control.

196

Dei, n cazul de fa, nu au fost obinute greuti corporale mai mari pentru lotul
experimental fa de cele obinute la lotul de control atunci cnd a fost utilizat un aditiv simbiotic
(un complex format din prebiotic, probiotic i extracte din plante), a fost evideniat efectul de
excludere competitiv n cazul bacteriilor Salmonella spp. i Escherichia coli cu rezultate
pozitive att asupra procentului de mortalitate ct i asupra indicelui de conversie al hranei,
observndu-se valori mai mici cu 2 % n cazul procentului de mortalitate i cu 4 % n cazul
indicelui de conversie al hranei pentru lotul experimental fa de cel de control.
Antibioticel un subiect controversat n ultimul timp utilizate n hrana animalelor ca
biostimulatori de cretere pot fi nlocuite cu succes de aditivi pe baz de extracte din plante fapt
evideniat de obinerea unor rezultate cu pn la 50 % mai mici n ce privete detecia de
Salmonella, Campylobacter i numrul de colonii de Escherichia coli la lotul de pui
experimental comparativ cu lotul de control. Acest fenomen se reflect i n procentul de
mortalitate care a fost cu 4 % mai mic la lotul experimental fa lotul de control dar i n indicele
de conversie al hranei, care a fost mai mic cu aproximativ 3 % la lotul experimental fa de cel
de control.
Bunstarea animalelor i nlocuirea antibioticelor din hrana acestora, i preocup din ce n ce
mai mult pe specialitii din domeniul aviculturii. Astfel produsele care susin dreptul la sntatea
animalelor, cum este cazul produselor cu efect de protecie al ficatului, prezint un real interes n
acest domeniu i nu numai. n cazul utilizrii acestui tip de aditiv furajer animalele prezint o
stare de sntate mai bun cu procente de mortalitate la sacrificare cu pn la 4 % mai mici i un
indice de conversie al hranei mai redus cu pn la 5 %.

7.2. Recomandri
Experiena acumulat pe parcursul celor patru experiene efectuate permite a aduce n
atenia specialitilor urmtoarele recomandri:
Atunci cnd este folosit apa electrolizat n apa puilor broiler de gin pentru carne doza de Cl
activ din ap ar trebui sa fie de 6.
Pentru aditivul pe baz de acid butiric 65%, doza utilizat ar trebui s fie de 3, administrat n
primele 7 zile de via a puilor.
Pentru a preveni eventualele disbioze la nivelul tubului digestiv ar trebui s se utilizeze produse
pe baz de probiotice, prebiotice sau extracte din plante, cele din urm fiind folosite n anumit
msur i ca nlocuitori de antibiotice.

197

CHAPTER VII
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
7.1. General conclusions
Due to the economical crisis that we are facing but also to the qualities that broiler chicken
meat presents, there is noticeably increasing demand for this type of meat on the world market,
which makes researches in this field constantly significant.
Relying on the obtained results from the organization of the four experiences, we can
confirm the fact that using the studied feed additives in broiler chickens feeding may lead to
improvement of production and economical performances.
Using a neutral water anolyte solutions (ANK) in broiler chickens feed improves drinking
water quality and has positive effects over existing microflora in their gastrointestinal tract
through limitation of pathogenic microorganisms development, fact highlighted in the present
case by obtaining average daily growth rates where the experimental group surpassed the witness
group by a percentage between 2 and 4%, with a feed consumption index reduced by 2%.
If broiler chicken feed includes a butyric acid based additive, body weights surpassing the
witness group by 6-8% can be achieved with a feed conversion index lowered by 7%, leading in
the end to an increase of economic efficiency.
The obtained results in the case of using a prebiotic additive based on organic and anorganic
acids and their salts highlight the effects that this may have on the development of pathogenic
organisms, Salmonella and Campylobacter spp. in the gastrointestinal tract of broiler chickens,
with positive influence on feed conversion (by obtaining a 2% lower feed conversion index at the
experimental group in comparison to the witness group).
Although in the present case there were no greater body weights in the experimental lot than
in the witness lot when a symbiotic additive was used (a complex formed by probiotic, prebiotic
and plant extract), the competitive exclusion effect was made obvious in the case of Escherichia
coli and Salmonella spp. with positive results on the mortality percentage as well as the food

198

conversion index, thus noticing lower values by 2% for the mortality percentage and by 4% for
the food conversion index in the experimental group compared to the witness group.
Antibiotics, a lately controversial subject, used in animal feed as growth biostimulators can
be successfully replaced by plant extract based additives, fact highlighted by obtaining results up
to 50% lower regarding detection of Salmonella, Campylobacter and Escherichia coli colonies at
the experimental group as compared to the witness group. This phenomenon is also reflected by
the mortality percentage which was up to 4% lower at the experimental group than in the witness
group, but also by the food conversion index, which was up to 3% lower at the experimental
group than in the witness group.
Animal welfare and replacement of antibiotics in their feed concern aviculture specialists in
an increasingly greater degree. Hence the products that support animals right to health, such as
the products with liver protection effect, are of real interest in this field and even more. In the
case of using this feed additive, animals show an improved health state with mortality percentage
up to 4% lower and a food conversion index up to 5% lower.

7.2. Recommendations
The accumulated experience during the four experiments allows us to formulate the
following suggestions for specialists in the field:
When electrolyzed water is used in broiler chicken drinking water, the active dose of Cl in water
should be of 6.
For the 65% butyric acid based additive, the used dose should be 3, administered during the
first seven days of life of the chickens.
In order to prevent eventual dysbioses in the digestive tract products based on probiotics,
prebiotics or plant extracts should be used, the latter category also being used as replacements
for antibiotics.

199

BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAPHY
1.

Acosta A., Cardenas Mayra, 2006 Enzymes in poultry feeding. Phytases, Cuban
Journal of Agricultural Science, vol. 40;

2.

Amit-Romach E., Sklan D., Uni Z., 2004 Microflora ecology of the chicken intestine
using 16S ribosomal DNA primers, Poultry Science Associaion;

3.

Anghelache C., Niculescu Emanuela, 2000 Breviar statistic, indicatori i formule de


calcul, Editura Economic, Bucureti;

4.

Apostol T. F., 2010 Contribuii la cunoaterea calitii crnii provenite de la hibrizii de


gin Cobb 500 i Shaver-Starbro i a posibilitilor de valorificare superioar a acesteia,
tez de doctorat, Iai;

5.

Association of Official Analytical Chemists (AOAC), 1990 Official Methods of


Analysis 15th Edition, Edited by Kenneth H., Arlington, USA;

6.

Audran

X.,

2008

EU-27

Poultry

and

products

annual

report

2008,

www.fas.usda.gov/gainfiles/200803/146293877.doc;
7.

Audran X., Boshnakova M., Biasetti D., Flach B., Hanley M., Ionescu I., Knight S.,
Krautgartner R., Kristensen H., Lexmon A., Lieberz S., Medina A., Mikulasova J., Nemes F.,
Polet Y., Rucinski P., Sekliziotis S., 2009 EU-27 Poultry and products semi-annual report
2009, www.fas.usda.gov/gainfiles/200803/146293877.doc;

8.

Audran

X.,

2010

EU-27

Poultry

and

products

annual,

http://www.themeatsite.com/articles/1057/eu27-poultry-and-products-annual;
9.

Avarvarei Teona, 1999 Nutriia animalelor domestice, ndrumar practic, Editura Ion
Ionescu de la Brad, Iai;

10.

Banu C., Alexe P., Vizireanu Camelia, 2003 Procesarea industrial a crnii, Editura
Tehnic, Bucureti;

11.

Barnes Ella M., 1979 The intestinal microflora of poultry and game bird during life
and after storage, The Society for Applied Bacteriology;
200

12.

Beyer S., 2002 Impactul procedurilor de mcinare i fabricare a nutreurilor combinate


asupra disponibilitii nutrienilor i importana controlului calitii, cuprins n Ghid practic de
nutriia psrilor, Editat de American Soybean Association, ediie ngrijit de Iani Adrian
Chihaia, Editura Ceres, Bucureti;

13.

Bort Nicoleta Daniela, Albu Aida, Pop Cecilia, Pop I. M., 2009 Researches
regarding highlight of some pollutants in feed, Lucrri tiinifice USAMV Iai, Seria
Zootehnie, vol 52 (14), p. 180-185, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iai;

14.

Bort (Frunz) Nicoleta Daniela, Pop I. M., 2010 Researches on the use of feed
additive Baby C4 in broiler chicken diets, Lucrri tiinifice USAMV Iai, Seria Zootehnie, vol
54 (15), p. 132-135, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iai;

15.

Bort (Frunz) Nicoleta Daniela, Pop I. M., Carp-Crare M., Obad M.D., 2011
Highlighting of some commensal bacteria, potentially pathogenic, from broiler chicken cecum
in which feed were used feed additives, Lucrri tiinifice USAMV Iai, Seria Zootehnie, vol
56 (16), Editura Ion Ionescu de la Brad, Iai;

16.

Bran Mariana, 2000 Zootehnie comparat, ndrumtor pentru lucrri practice,


http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=127&idb=;

17.

Bran Mariana, 2009 Zootehnie comparat Bazele tehnologice, biblioteca digital,


ASE;

18.

Britzman D., 2002 Asigurarea calitii nutreurilor combinate, cuprins n Ghid


practic de nutriia psrilor, Editat de American Soybean Association, ediie ngrijit de Iani
Adrian Chihaia, Editura Ceres, Bucureti;

19.

Castro M., 2005 Use of additives on the feeding of monogastric animals, Cuban
Journal of Agricultural Science, vol. 39;

20.

Chebuiu Maria, Chi Margareta, 2008 Corelaia indicatori tehnologici rentabilitate


n avicultur, Agricultura tiin i practic, 1-2: 65-66;

21.

Cofas V., 2009 Importuri carne de pasre n 2008, revista Avicultorul, nr. 2;

22.

Creu Carmen, Carp-Crare M., Isan Elena, Brdan Gh., 2008 Researches regarding
Salmonella spp. incidence in poultry carcasses destined to human consume, Buletin USAMV
Veterinary Medicine, 65(2)/2008;

23.

Csatlos C, Brc Adriana, 2003 Tehnici i tehnologii de prelucrare a crnii, Editura


Tehnica-Info, Chiinu;

24.

Cucu I. G., Maciuc V., Maciuc D., 2005 Cercetarea tiinific i elemente de tehnic n
zootehnie, Editura Alfa, Iai;

201

25.

Czirjak T., 2009 Efectele unor extracte din plante medicinale i aromatice asupra
performanelor bioproductive i a strii de sntate la puii broiler, Tez de doctorat;

26.

Damron B.L., Sloan D.R., 1998 Small poultry flock nutrition, Institute of Food and
Agricultural Sciences, University of Florida;

27.

Damron B.L., 2002 Water for poultry, Institute of Food and Agricultural Sciences,
University of Florida;

28.

Damron B.L., 2003 Feed flavoring for poultry, Institute of Food and Agricultural
Sciences, University of Florida;

29.

Dancea Z., 2005 Cercetri de teren i experimentale privitoare la poluarea micotic a


nutreurilor ca factor de risc asupra sntii animalelor i omului, Revista de politica tiinei i
scientrometrie, numr special;

30.

Dasclu A., 1977 Curs de Avicultur, vol. I, Centrul de multiplicare al Institutului


Agronomic Ion Ionescu de la Brad, Iai;

31.

Decun M., 2004 Stresul termic la galinacee, Medicin veterinar, Timioara,


http://www.agrowebcee.net/fileadmin/subnetwork/awsee/fawro/DOCS/Pasari/pasari4.pdf;

32.

Dilger R.N., Onyango E. M., Sands J. S., Adeola O., 2004 Evaluation of microbial
phytase in broiler diets, Poultry Science 83, p 962-970;

33.

Dumitru I. F., Vamanu A., Popa O., 2002, Drojdiile biotehnologii clasice si moderne,
http://ebooks.unibuc.ro/biologie/drojdii/cuprins.htm;

34.

Dunca I., 2010 Cercetri privind tehnologia de cretere a puilor de gin pentru
carne, tez de doctorat, Cluj-Napoca;

35.

Halga P., Stan Gh., Man S., Burlacu C., 1999 Dicionar de nutriie i alimentaie
animal, Editura Remus, Cluj-Napoca;

36.

Jang I.S., Ko Y. H., Kang S.Y., Lee C.Y., 2006 Effect of a comercial essential oil on
growth performance, digestive enzyme activity and intestinal microflora population in broiler
chickens, Animal Feed Science and Technology, 134;

37.

Kong X.F., Yin F.G., He Q.H., Liu H.J., Li T.J., Huang R.L., Fan M.Z., Liu Y.L., Hou
Y.Q., Peng Li, Ruan Z., Deng Z.Y., Xie M.Y., Xiong H., Yin Y.L., 2008 Acanthopanax
senticosus extract as a dietary additive enhances the apparent ileal digestibility of amino acids in
weaned piglets, Livestock science 00867;

38.

Larbier M., Leclercq B., 1992 Nutrition et alimentation des volailles, INRA, Paris;

39.

Leeson S., Namkung H., Antongiovanni M., Lee E. H., 2005 Effect of butyric acid on
the performance and carcass yeld of broiler chickens, Poultry science 84, 1418-1422;

202

40.

Leeson S., Summers J. D., 2008 Commercial poultry nutrition 3rd edition,
Nottingham University Press;

41.

Lckstdt C., 2007 Acidifiers in animal nutrition A guide for feed preservation and
acidification to promote animal performance, Nottingham University Press, Nottingham;

42.

Lckstdt

C.,

Theobald

P,

2010

Effects

of

diformates

on

broiler,

http://en.engormix.com/MA-feed-machinery/formulation/articles/diformates-on-broilerperformance-t1576/800-p0.htm;
43.

Mahdavi Reza, Torki Mehran, 2009 Study on usage period of dietary protected butyric
acid on performance, carcass characteristics, serum metabolite levels and humoral immune
response on broiler chickens, Journal of animal and veterinary advances 8 (9), 1702-1709;

44.

Marks S. L., 2009 Probiotics, prebiotics and symbiotics. What are they and when
should they be implemented?, Proceedings of the 34th world small animal Veterinary Congres
WSAVA, So Paolo, Brazil;

45.

Matei (Fodor) Ionica Mihaela, 2009 Cauzele infecioase ale morbiditii la puii de
carne, n zona de vest a Romniei, tez de doctorat, Timioara;

46.

Mrgrint Iolanda, Boiteanu P. C., Chelaru Ana, 2002 Fiziologia animalelor, Editura
Ion Ionescu de la Brad, Iai;

47.

Mead G. C., Adams B. W., 1975 Some observation on the caecal microflora of the
chick during the first two weeks of life, British Poultry Sciences 16, 169-176;

48.

Miles D. Richard, 2002 Flora microbian din tractusul intestinal al psrilor, cuprins
n Ghid practic de nutriia psrilor, Editat de American Soybean Association, ediie ngrijit
de Iani Adrian Chihaia, Editura Ceres, Bucureti;

49.

Morris P. C., Bryce J. H., 2000 Cereal biotechnology, Woodhead publishing ltd.,
Cambridge England;

50.

Mooc D., Banu C., 1996 Biochimia crnii i a subproduselor, Editura Tehnic,
Bucureti;

51.

Mountzouris K., Paraskevas V., Fegeros K., 2009 Phytogenic compounds in broiler
nutrition, Departament of Nutritional Physiology and Feeding, Agricultural University of Athen;

52.

Murakami A.E., Watkins S. E., Saleh E. A., England J. A., Waldroup P. W., 1997
Estimation of the sodium and chloride requirements for the young broiler chick, Journal of
applied poultry scince, no. 6, p. 155-162;

53.

Pack M., Fickler J., Rademacher M., Lemme A., Mack S., Hhler D., Fontaine J., Petri
A., 2002 Amino Acids in animal nutrition , a compendium of recent reviews and reports,
Editura Coral Sanivet, Bucureti;
203

54.

Park H., Hung Y.C., Brackett R.E., 2002 Antimicrobial effect of electrolyzed water for
inactivating Campylobacter jejuni during poultry washing, International Journal of Food
Microbiology 72, p. 77-83;

55.

Prvu Gh., Costea Mihaela, Prvu M., Nicolae B. , 2003 Tratat de nutriia animalelor,
Editura Coral Sanivet, Bucureti;

56.

Pop I. M., 1995 Cercetri cu privire la posibilitile de utilizare a unor produse


obinute prin biotehnologie, n alimentaia broilerului de gin crescut intensiv, tez de doctorat,
Iai;

57.

Pop I. M., 2006 Aditivi furajeri, Editura TipoMoldova, Iai;

58.

Pop I. M., Halga P., Avarvarei Teona, 2006 Nutriia i alimentaia animalelor,
volumele I, II i III, Editura TipoMoldova, Iai;

59.

Schneitz Carita, 2005 Competitive exclusion in poultry 30 years of research, Food


control, 16: 657-667;

60.

Simeanu D., 2004 Biostimulatori n alimentaia psrilor, Editura Alfa, Iai;

61.

Stan G., Simeanu D., 2005 Alimentaia psrilor, Editura Alfa, Iai;

62.

Steiner T., 2006 Managing gut health Natural growth promoters as a key to animal
performance, Nottingham University Press, Nottingham;

63.

Steiner T., 2009 Phytogenics in animal nutrition, natural concepts to optimize gut
health and performance, Nottingham University Press, Nottingham;

64.

Stoica I., Stoica Liliana, Pan C., 1999 Aditivi furajeri, Editura Coral Sanivet,
Bucureti;

65.

Stoica I., Stoica Liliana, 2001 Bazele nutriiei i alimentaiei animalelor, Editura
Coral Sanivet, Bucureti;

66.

Subcommitte on poultry nutrition, National research council, 1994 Nutrient


requirements of poultry, Ninth revised edition, The National Academies Press, Washington
D.C.;

67.

ara A., Odagiu Antonia, 2008 Disponibilitatea probioticelor i mineralelor n


creterea ecologic a animalelor, ProEnvironment 2;

68.

Teuan V., Simeanu D., 2001 Controlul calitii furajelor i a produselor de origine
animal, Editura Vasiliana 98, Iai;

69.

Turner J., Garces L., Smith W., 2005 The welfare of broilers chicken in European
Union, Compassion in World Farming Trust;

70.

Undersander D., Martens D. R., Thiex Nancy, 1993 Forage analyses, procedures,
National Forage Testing Association, Omaha;
204

71.

Uniunea cresctorilor de psri din Romnia, 2009 Buletin informativ, nr. 6,


Bucureti;

72.

Uniunea cresctorilor de psri din Romnia, 2009 Buletin informativ, nr. 3,


Bucureti;

73.

Usturoi M. G., Pduraru G., 2005 Tehnologii de cretere a psrilor, Editura Alfa,
Iai;

74.

Vacaru-Opri I., Sandu Gh., Van I., Usturoi M. G., Driha Ana, Mateescu Virginia, Panait
M., Movileanu G., Bonaiu F., Trlea S., Pricop Fl., Plcint P., Antochi Gh., Mihailov M.,
Chelmu S. S., Apostol L., Popovici L. E., 2007 Tratat de avicultur volumul I, Editura Ceres,
Bucureti;

75.

Vacaru-Opri I., Trlea S., Plcint P., Mihailov M., Van I., Socican I., Driha Ana,
Usturoi M. G., Panait M., Stan Gh., Runceanu L., Bunaciu P., Cotea C., Pricop Fl., Stoica I.,
Marin Gh., Pduraru G., Apostol N., Antochi Gh., Econ D. Vicol, Movileanu G., Bonaiu F.,
Lpuan Fl., Chelmu S., Popa D., Pilat Gh., Sutea Maria, 2002 Tratat de avicultur volumul
II, Editura Ceres, Bucureti;

76.

Van der Aar P. J. , 2003 Getting to know strach better, Feed Mix, vol. 11, no. 2, p. 1618;

77.

Van I., 2009 2008, an record pentru producia industrial de carne de pasre, revista
Avicultorul, nr. 2;

78.

Velmurugu Ravindran, 2010 Poultry feed availability and nutrition in developing


country, FAO Poultry development review, New Zeeland;

79.

Vieira S.L., 2008 Chelated minerals for poultry, Brazilian Journal of Poultry Science;

80.

Xu Z. R., Hu C. H., Xia M. S., Zhan X. A., Wang M. Q., 2003 Effects of dietary
fructooligosaccharide on digestive enzyme activities, intestinal microflora and morphology of
male broilers, Poultry Science 82, p. 1030-1036;

81.

Yegani M., Korver D., 2010 Manipulation of poultry gut microflora with probiotics,
http://www.wattagen.com/PrintPage.aspx?id=16103, Jun 07;

82.

Zaman Gh., Geamnu Marilena, 2006 Eficien economic, Editura Fundaiei


Romnia de Mine, Bucureti;

83.

Zhan X. A., Hu C. H., Xu Z. R., 2003 Effects of fructooligosaccharide on growth


performance and intestinal microflora and morphology of broiler chicks, Chinese Journal of
Veterinary Science 23, p. 196-198;

84.

***Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile, modificat prin Legea nr.
311/2004;
205

85.

***Norma sanitar veterinar din 16 ianuarie 2002 de stabilire a listei cuprinnd


ingredinetele a cror utilizare este interzis n nutreurile combinate;

86.

***Ordonana de Urgen 91 din 20 iunie 2002 pentru modificarea i completarea Legii


proteciei mediului nr. 135/1995;

87.

***Regulamentul nr. 1831/2003 al Parlamentului European i al Consiliului din 22


septembrie 2003 privind aditivii din furaje;

88.

***Regulamentul nr. 378/2005 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a


normelor de aplicare a Regulamentului nr. 1831/2003, din 5 martie 2005;

89.

***SR EN ISO 6222-2004 Calitatea apei. Numrarea microorganismelor de cultur.


Numrarea coloniilor prin nsmnare n mediu de cultur agar;

90.

***SR EN ISO 4833 2003 pentru determinarea numrului total de germeni;

91.

***SR EN ISO 1664 2007 pentru determinarea Escherichia coli;

92.

***SR EN ISO 6579/AC/2006 pentru determinarea bacteriilor din genul Salmonella;

93.

***SR EN ISO/TS 10272-2-2007 pentru determinarea Campylobacter spp.;

94.

***www.aviagen.com Broiler Ross 308, Management manual, 2009;

95.

***www.aviagen.com Broiler Ross 308, Obiective de performan, Iunie 2007;

96.

***www.aviagen.com Broiler Ross 308, Specificaii nutriionale, Iunie 2007;

97.

***www.aviagen.com Ross Tech 08/47 Water Quality, February, 2008;

98.

***www.desprepui.ro/index.php

99.

***www.fao.org Statistics;

100.

***www.univagro-iasi.ro;

101.

***www.velps.com, Food and feed line, Lab solutions;

102.

***http://biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=133&idb=;

103.

***http://controletoren.wordpress.com/2009/04/;

104.

***http://www.affinitech.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=500991&Ntype=5;

105.

***http://www.elitmedical.com/biochemistry_en.html.

206