Sunteți pe pagina 1din 3

Nr. 3364/26.04.

2013

Ctre.
S.C. PROLISOK DESIGN S.R.L din Balcauti, jud. Suceava

DECIZIA
PRIVIND ETAPA DE INCADRARE A PLANULUI
pentru Planul Urbanistic Zonal - construire fabrica de sucuri naturale din Corlata,
comuna Berchisesti, jud. Suceava,
Avnd in vedere:
- Hotrrea Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea si funcionarea Ageniei
Naionale pentru Protecia Mediului si a instituiilor publice aflate in subordinea acesteia, a
Legii nr.265 din 29.06.2006 care aproba O.U.G. nr.195/2005 privind Protecia Mediului, cu
modificrile si completrile ulterioare
- Hotrrea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a

evalurii de mediu pentru planuri i programe


- Notificarea adresata de S.C. SKYROCK DEVELOPMENTS S.R.L nregistrata la
APM Suceava la nr. 3364 din 03.04.2013
- concluziile consultrii Colectivului Special Constituit in cadrul edinei din data de
19.04.2013
Agenia pentru Protecia Mediului Suceava stabilete:
Planul Urbanistic Zonal construire fabrica de sucuri naturale din Corlata,
comuna Berchisesti, jud. Suceava, nu necesita evaluare de mediu, urmnd sa fie supus
procedurii de adoptare fr aviz de mediu.
Documentaia tehnica se aproba cu urmtoarele condiii:
Prezenta decizie se va publica in mass-media locala. Dup 10 zile de la publicarea in
mass-media, daca nu sunt contestaii, se va emite decizia finala.
Caracteristicile si localizarea proiectului
Zona in studiu este amplasata in extravilan com. Berchisesti, sat Corlata, in
vecintatea DJ 209C. Suprafaa totala este de 6029 mp si este formata din doua parcele
proprietate particulara.
Pentru zona studiata Planul de Urbanism General (P.U.G.) prevede folosina arabile.

Prezenta documentaie s-a ntocmit pentru o suprafaa de 6029 mp, amplasata in


extravilan Com. Berchisesti, jud. Suceava in vederea construirii unei fabrici de producere
sucuri naturale - amenajare zona mica industrie
Se propun urmtorii indici de ocupare a terenului pentru fiecare parcela construibila :
P.O.T. maxim = 40 %
C.U.T. maxim = 0.80
Regimul de nlime = P+1E, max. 10.50 m
Spatii plantate = min 20%
Locuri de parcare 1 loc/200 mp construcii
Motivele care au stat la baza deciziei sunt urmtoarele:
1. Caracteristicile planurilor i programelor cu privire, n special, la:
a) gradul n care planul sau programul creeaz un cadru pentru proiecte i alte activiti
viitoare fie n ceea ce privete amplasamentul, natura, mrimea i condiiile de
funcionare, fie
n privina alocrii resurselor;
- Planul Urbanistic Zonal creeaz un cadru pentru construirea unei fabrici de producere
sucuri naturale pe o suprafaa de 6029 mp, cu rezolvarea problemelor funcionale, tehnice de
circulaie si dotare tehnico-edilitare.
b) gradul n care planul sau programul influeneaz alte planuri i programe, inclusiv pe
cele n care se integreaz sau care deriv din ele;
c) relevana planului sau programului n/pentru integrarea consideraiilor de mediu,
mai ales din perspectiva promovrii dezvoltrii durabile;
- Alimentare cu apa: n zona nu exist sistem centralizat de alimentare cu ap. Alimentarea
cu ap potabil a proprietilor se va face din surs local; captare din pu spat, echipat cu
hidrofor. Se vor respecta normativele in vigoare pentru proiectarea si execuia acestora
- Canalizarea: Situaia existenta - In vecintatea obiectivului proiectat nu exist un sistem
unitar de colectare si evacuare a apelor uzate menajere provenite de la obiectivele din zonele
apropiate. Situaia propusa - reea de canalizarea in sistem individual cu microstatie de
epurare.
Apele pluviale de pe amplasament vor fi direcionate prin anuri si rigole ctre canalul
colector, adiacent drumului. Se vor respecta normativele in vigoare pentru proiectarea si
execuia acestora.
- Accesul auto i pietonal: Accesul se va realiza din DJ 209 C pe un drum de exploatare ce
se va moderniza. Pe traseul drumului de exploatare se vor amplasa reelele edilitare de
alimentare cu energie electric si apa. Se va amenaja o parcare pentru deservirea cldirilor
propuse. Toate drumurile propuse (dup caz) vor fi asfaltate si vor asigura accese pentru
intervenii in caz de incendiu. Parcarea autoturismelor se va asigura in perimetrul parcelei.
- Zonificarea funcionala prevede ca restul spaiului neocupat de construcii sa fie
amenajat ca spaiu verde. Se va avea o deosebita atenie la ntreinerea spatiilor plantate,
recomandndu-se (dup caz) protejarea arborilor existeni si alegerea unor soluii arhitecturale
care sa integreze vegetaia si sa evite pe cat posibil defririle nejustificate.
- Gospodrie comunala: Depozitarea, sortarea si colectarea deeurilor menajere se va face
in sistem individual. Se va prevedea o platforma gospodreasca betonata, cu europubele
nchise etan ce vor fi preluate periodic de firma specializata de salubritate conform
contractului individual.
d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program; nu este cazul

e) relevana planului sau programului pentru implementarea legislaiei naionale i


comunitare de mediu (de exemplu, planurile i programele legate de gospodrirea
deeurilor sau de gospodrirea apelor).
2. Caracteristicile efectelor i ale zonei posibil a fi afectate cu privire, n special, la:
a) probabilitatea, durata, frecvena i reversibilitatea efectelor;
- prin masurile luate nu apar efecte remanente asupra mediului
b) natura cumulativ a efectelor; - nu este cazul
c) natura transfrontier a efectelor; - nu este cazul
d) riscul pentru sntatea uman sau pentru mediu (de exemplu, datorit accidentelor);
e) mrimea i spaialitatea efectelor (zona geografic i mrimea populaiei potenial
afectate);
- este redus pe perioada execuiei lucrrilor
f) valoarea i vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:
(i caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; - nu este cazul
(ii) depirea standardelor sau a valorilor limit de calitate a mediului; - nu este
cazul
(iii) folosirea terenului n mod intensiv; - nu este cazul
g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe
plan naional, comunitar sau internaional.

Consultarea publicului
- In urma publicrii in ziarul Crai Nou a anunurilor publice privind prima versiune
a PUZ -ului in zilele de 04.04.2013 si 08.04.2013, pn la luarea deciziei de ncadrare nu au
fost semnalate observaii din partea publicului.
Observaiile publicului privind decizia etapei de ncadrare se primesc zilnic la APM
Suceava pn la data de 06.05.2013

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Vasile Oean

EF SERVICIU
Avize, Acorduri, Autorizaii
ing. Constantin Burciu

NTOCMIT
Ing. Victor Gradinaru