Sunteți pe pagina 1din 20

9.

LICITAREA UNEI LUCRARI


9.1. Construirea ofertei
Abordarea unei comenzi privind executia unei documentatii cadastrale
Tema comenzii: unui expert cadastral, i se solicita executia unei lucrari cadastrale necesare
obtinerii numarului cadastral provizoriu.
Datele tehnice: Este vorba despre o parcela cu o suprafata de cca. 250 mp. Pe care exista o
constructie cu destinatia locuinta ce ocupa o suprafata locuita de cca. 120 mp., fiind compusa din 4
camere de locuit plus dependinte.
Termen: 14 zile de la lansarea comenzii.
Cerinte:
Analiza comenzii;
Intocmirea devizului;
Confirmarea/infirmarea acceptarii comenzii;
Planificarea executiei;
Receptia lucrarii;
Arhivarea;
Decontarea lucrarii.
9.2. Analiza comenzii

S-a primit urmatoarea solicitare:


SC OPTICA RAMANA SA.
Cal. Mosilornr. 345, sector , Bucuresti, Tel. 332.11.34, Fax. 332.23.45
Catre Biroul cadastral Vasile IONESCU, Str. Rotunda 12, sector 6, Bucuresti, cod
74123(in atentia d-lui expert cadastral ing. Vasile IONESCU)
Societatea Comerciala Optica Romana SA doreste sa obtina numar cadastral provizoriu in vederea intabularii
la Cartea Funciara pentru un amplasament pe care il detine in str. Brasov nr. 197, sector 6, Bucuresti. Terenul este
in suprafata de cca. 250 mp. si pe el exista o constructie in suprafata de cca. 120 mp. cu destinatia locuinte pentru
salariati.
In cazul in care d-vs. puteti executa aceasta lucrare, va rugam sa ne comunicati oferta d-vs., pana la data de 28
martie a.c. la adresa mentionata in antet.
Director,
Alex. MARINESCU

Date rezultate in urma analizei:


- situarea amplasamentului (intravilan/extravilan)
- suprafata
- existenta unei constructii, de suprafata aproximativa, cu destinatia locuinta
- se poate deduce ca este echivalenta cu un apartament de patru camere plus dependinte
1

Necunoscute:
- fiind vorba despre o societate comerciala, daca exista o documentatie conform HGR 834/91
executata, si daca da, daca este avizata;
- este vorba despre un corp de constructie sau mai multe? Este important de stiut pentru a
evalua corect costurile(taxe de avizare, numarul de exemplare in care se multiplica
documentatia etc.)
- care este termenul de executie solicitat
Solicitarea de precizari
In urma precizarilor primite din partea beneficiarului se poate trece la pasul urmator.
9.3. Intocmirea devizului
Devizul de cheltuieli cuprinde mai multe capitole si anume:

Materiale

(lei)Valoare materiale

Timp
(min)consumat

UM

Cant

Operatiuni
executate

(min)NT/UM

Nr. crt

9.3.1 Lista de lucrari necesare

Borne 2 buc.
Picheti 5 buc.

180.000
50.000

LUCRARI DE TEREN
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

1.
2.

Recunoasterea
terenului
Plantare puncte retea
Intocmire schite de
teren
Actualizare plan
topo existent
Statie planimetrica
a)clasic
b)electronic
Stationare retea
nivelment
Retrointersectie
Radierea punctelor
a)Stadimetric
b)Clasic
c)Electronic
Relevee cladiri
a)sc. 1:100
b)sc. 1:50
Schite de reperaj
Compensare retea

HA
Ampl
Borna
Picheti
Reperi
Nivel m.
Parcela
Punctul

30
150
20
10

0
1
2
5

0
150
40
50

30

25
5

1
7

25
35

Parcela

20

20

Punctul

20

Punctul

15

45

Statia

10

Punctul

30

Punctul
Punctul
Punctul

0
0
178

0,6
1,0
0,5

0
0
89

Mp
Mp

1,5
1,7

120
0

180
0

Punctul
Grup de

LUCRARI DE BIROU
20
7
240
1

140
240

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

Mp

0,5

370

185

UM

Materiale

Dmp
Dmp

120
75

2
0

240
0

Incaperea
Fisa
Lucrarea
Dmp
Lucrarea

10
15
240
20
40

6
3
1
2
1

60
45
240
40
40

Lucrarea

60

60

Fila
Lucrarea

1,5
20

120
1

180
20

Total consum timp = 2.518 min / 60 min = 42 ore medii conventionale


Valoarea orei medii conventionale = salariul mediu / 172 ore = 8200 lei/ora

9.3.2. Calculul manoperei

Valoarea manoperei directe = Timp consumat x valoarea orei medii =


42 x 8200 = 344.400 lei
Asupra valorii manoperei directe se aplica urmatoarele impozite si taxe:

CAS 30 %
103.300 lei
Fond sanatate 7%
24.108 lei
Fond invatamant 2%
6.888 lei
Fond somaj 5%
17.220 lei
Fond de risc 3%
10.332 lei
Fond solidaritate 2%
6.888 lei
Comision Camera de Munca 1%
3.444 lei
Impozit salariu ~ 20 %
68.880 lei
Total valoare manopera 585.460 lei

(lei)Valoare materiale

(min)Timp consumat

4.

2
Plan topografic
a)sc. 1:500 si>
b)sc. 1:1000 si<
Redactare relevee
Intocmire FBI
Pregatirea lucrarilor
Cartografiere
Verificare
Intocmire
docum. finala
Multiplicare 4 ex.
Arhivare

120

Cant

Operatiuni
executate

puncte

(min)NT/UM

Nr. crt

3.

sprijin
a)planimetrica
b)altimetrica
Calcul suprafete

Nr.crt.

9.3.3. Calculul materialelor

Denumirea
materialului

U.M.

Cantitate

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Borne
Picheti
Vopsea
Hirtie A4
Coperti
Plastic cartografie
Toner xerox
Cartus imprimanta
Dischete

Buc
Buc
Kg
Fila
Buc
Mp
Fila
Fila
Buc

2
5
0,01
200
5
0,01
120
120
2

Pret/UM
(lei)

Valoare
(lei)

75.000
10.000
120.000
200
3.600
150.000
500
600
4.000

TOTAL MATERIALE

150.000
50.000
1.200
40.000
18.000
15.000
60.000
72.000
8.000

414.200

9.3.4. Cheltuieli generale


Amortizare
Service echipamente
Abonamente telefon
Energie electrica
Chelt.intretinere
TOTAL

40.000 lei
100.000 lei
120.000 lei
25.000 lei
85.000 lei
370.000 lei

9.3.5. Cheltuieli deplasare


Cazare
Diurna

Transport:

Pregatirea lucrarii:
-procurare aviz de incepere a lucrarilor de la OJCGC
-procurarea de planuri-procurarea de coordonate ale
unor puncte din zona de lucru
1 drum dus-intors 30 km x 10 l/100km x 15.000 lei/l
Ridicarea topografica:
drum dus-intors 30 km x 10 l/100km x 15.000 lei/l
Avizarea lucrarii:
1 drum dus-intors 30 km x 10 l/100km x 15.000 lei/l
Total transport

TOTAL CHELTUIELI DEPLASARE = 135.000 lei

0 lei
0 lei
45.000 lei

45.000 lei
45.000 lei
135.000 lei

9.3.6. Profit
Procentul mediu este de 10 %

9.3.7. Taxe
Taxa avizare 2 fise x 125.000 lei
Taxa achizitionare coordonate
Taxa procurare planuri
TOTAL TAXE

250.000 lei
45.000 lei
30.000 lei
325.000 lei

9.3.8. Deviz estimativ


Devizul estimativ final va avea urmatoarea structura si valoare :
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Articole de calculatie
si elemente de cheltuieli
Materiale
Manopera
Total 1+2
Cheltuieli generale + taxe
Cheltuieli deplasare
Total Peret (3+4+4+6)
Profit
Total pret de cost
TVA (19% x rd. 8)
TOTAL VALOARE DEVIZ

Valoarea
(lei)
414.460
585.460
999.660
695.000
135.000
1.829.660
182.966
2.012.626
382.399
2.395.025

9.4. Confirmarea acceptarii comenzii


Dupa epuizarea fazelor de analiza si intocmire a devizului estimativ se procedeaza
comunicarea conditiilor de executie si contractare:

la

Biroul cadastral Vasile IONESCU,


Str. Rotunda 12, sector 6, bucuresti, cod 74123
Nr. 103 / 23.03.200
Catre , SC OPTICA ROMANA SA, Bucuresti
(in atentia d-lui Director Alex. MARINESCU)
Referitor la solicitarea d-vs. privind intocmirea documentatiei necesare obtinerii numarului cadastral pentru
amplasamentul pe care il detine societatea d-vs. in Bucuresti, str. Brasov 197, va comunicam ca oferta noastra de pret este
de 2.400.000 lei, (inclusiv TVA).
Cu speranta ca vom colabora la realizarea lucrarilor solicitate,
Expert cadastral,
Ing. Vasile IONESCU

9.5. Devizul estimativ si situatia de lucrari

9.5.1. Normele de munca O-1987


Normele de munca O-1987 reflecta operatiile si lucrarile de masuratori terestre de teren si de
birou, fiind diferentiate pe articole care cuprind distinct zonele cadastrului, geodeziei, topografiei,
fotogrametriei si cartografiei. In prezent sele au un rol orientativ, in ceea ce priveste organizarea si
planificarea lucrarilor de masuratori terestre, multe dintre articolele existente in aceste norme fiind in
5

neconcordanta cu nivelul tehnic si tehnologic al mileniului III, iar unele sunt chiar cazute in
desuetitudine. In general normele de munca isi propun urmarirea catorva obiective:
Stabilirea de durate de timp pentru fiecare membru al formatiei de munca (echipei)
exprimate in ore-om atunci cand acestia participa cu timpi diferiti la realizarea operatiei sau
ca o singura durata exprimata in ore-echipa atunci cand membrii echipei participa cu timpi
egali
Stabilirea unor timpi diferentiati pentru sezoanele toamna-iarna si primavara-vara,
avandu-se in vedere randamentul diferit in executarea lucrarilor de teren;
Diferentierea timpilor de executie si componentei echipei in raport cu categoria de greutate
a terenului, determinata de accidentatia acestuia, precum si de gradul de acoperire cu
constructii sau cu vegetatie.

9.5.2. Structura devizului


Vom prezenta in continuare structura generala a unui deviz de lucrari, construit pornind de la
principiile descrise la paragraful 9.5.1., in care s-au preluat si adaptat articolele din Normele O-1987,
si chiar s-au adaugat la final unele noi, rezultate din modificarile tehnice si tehnologice saurvenite intre
timp.
DEVIZ ESTIMATIV / SITUATIE DE PLATA

OA 25a III

OA26A III

OA30 III

4
5

OD3
OD9

6
7

OE1+2+3+
OG1c+O
F1b1
OF1b1

OF4A

9
10

OI5B
OI5C-a

2
A. LUCRARI DE TEREN

Recunoastere teren la lucr.topo din localitati


sc: 1:1000 si mai mari categoria a III-a de greutate
Recunoastere teren la lucrari de introducere sau intretinere
cadastru funciar
Recunoast.si stabilire pe teren a traseelor de linii de inalta
tensiune, cai ferate,drumuri,conducte si canale
Bornarea punctelor geodezice de ordinul III si IV
Pichetare puncte statie si capete de axe, inclusiv reperajul
in lucrarile topografice in localitati
Punct statie drumuire (restationare)

ha

Masurarea directa a distantelor cu panglica de 50m,


categoria a-III-a de greutate
Masurarea distantelor prin unde cu aparate electro-optice
automate intre 0-200m
Reperarea punctelor fata de 3 puncte fixe
Identificare si verificare reperaje puncte

oper.

ha
km
pct.
pct.
pct.

dist.
pct.
pct.

10

Muncit.

Total ore medii


9

TESA

Muncit.

TESA Medii/U.M.Ore

Manop.

Valoare
Mater.

Tarif Unitar

DENUMIRE LUCRARE

Cant.

U.M.

INDICATIV NORME O
1983

Nr. crt.

Denumirea lucrarii:________________________________________________________________

11

Total ore medii


Muncit.

TESA

Muncit.

DENUMIRE LUCRARE

TESA Medii/U.M.Ore

pct.
statie

Manop.

OU4Aa1III

Valoare

16

parc.
pct.

Mater.

OP11A
OT5 III

corp
imobil

Tarif Unitar

14
15

mp

Cant.

OP2A
OP7B

Inventarierea tehnica a cladirilor (relevee sc.1:100)


inclusiv sectii,fatade,calcane
Fisa corpurilor de proprietate
Identificarea tehnico-juridica a imobilelor, cand nu exista
Carte Funciara
Identificarea posesorului si categoriei de folosinta
Aplicarea (trasarea) punctelor de teren dintr-un punct de
statie
Punct de statie in drumuirea principala in localitati situate
in categoria a-III-a de greutate

U.M.

12
13

INDICATIV NORME O
1983

OP1A

Nr. crt.

11

17

OU4Aa2III

18
19

OU4Ab2
OU4Ad1

20

OU17BaIII
+ Nota 2

Punct de statie in drumuirea secundara in localitati situate


in categoria a-III-a de greutate
Punct radiat cu distanta masurata la panglica
Punct determinat prin intersectii de distante situat in
categoria a-III-a de greutate
Verificari de teren privind ridicarea detaliilor topografice
prin metode clasice plan sc.1:500 cat.a III-a
Observatii GPS pentru determinarea punctelor geodezice
Observatii in vederea determinarii coordonatelor retelelor
principale si secundare(electronic)
Observatii in vederea determinarii coordonatelor punctelor
radiate (electronic)
Viteza de transport in lucr.de masuratori terestre(se va
multiplica nr. de ore medii rezultate pt.poz. 1-23 cu 1,802in localitati- si cu 2,120-in afara localitatilor
TOTAL LUCRARI TEREN

21
22
23
24

OV

OA1B-b

2
3
4

OA2
OA7
OA6a1

OA8aIII

OA16

7
8
9

OK5c
OK6c
OK8-a

10

OK8-b

11
12
13
14

OK12
OK13
OK18
OK23-c

15
16
17
18

OM1-c
OM2
OM6
ON13D-b

19

OP11

20
21

OR1AIII
OT1b

3
pct.
statie
pct.
pct.
ha
pct.
pct.
pct.
lucr.

B. LUCRARI DE BIROU
Documentare si analize privind contractarea, executia,
receptia si decontarea lucr.de masuratori terestre
Proiect pentru rtele si baze geodezice
Proiect pentru reteaua de ridicare in localitati
Proiect pentru executarea lucrarilor topografice in localitati
sc.1:500 pentru suprafete mai mici de 5 ha
Proiect actualizare plan topografic in localitati sc.1:500
categoria a-III-a de greutate
Studiul topografic preliminar al traseelor de inalta
tensiune, cai ferate, drumuri, conducte sau canalizare
Calculul coordonatelor punctelor radiate
Calculul coordonatelor punctelor de drumuire
Calculul cotelor in nivelmentul geometric pentru punctele
de statie
Calculul cotelor in nivelmentul geometric pentru punctele
radiate
Calculul coordonatelor punctelor prin intersectia inainte
Calculul coordonatelor punctelor prin retrointersectie
Calculul suprafetelor analitic(contur de 10 puncte)
Calculul detasarilor prin procedeul analitic sau
trigonometric a formelor geometrice neregulate
Inregistrarea coordonatelor x, y, z in formulare codificate
Descrierea topografica a punctelor marcate
Intocmirea fiselor si registrelor cadastrale
Redactarea profilelor(4-10 dm si 6 linii de portativ
n=nr.puncte)
Inventarierea tehnica cladirilor (relevee sc.1:100), inclusiv
sectii, fatade, calcane
Cartografierea originalelor de editare pentru planuri si harti
Intocmirea planului de trasare si calcul elementelor
necesare aplicarii pe teren a proiectelor(reteaua de trasare)

ha
pct.
pct.
ha
ha
km
pct.
pct.
pct.
pct.
pct.
pct.
supraf.
parc.
pct.
pct.
parc.
profil
mp
dmp
reper

10

11

22

OT1c

23

OU17BbIII
+Nota 2
Art.nou
Art.nou
Art.nou
Art.nou

24
25
26
27

Intocmirea planului de trasare si calcul ilementelor


necesare aplicarii pe teren a proiectelor (puncte de
detaliu:axe stalpi, alte puncte)
Verificari de birou privind ridicarea detaliilor topografice
prin metode clasice plan sc.1:500 cat a-III-a
Prelucrarea datelor rezultate din observatiile GPS
Prelucrare retele planimetrice cu echipamente electronice
Prelucrare puncte radiate cu echipamente electronice
Transcalculari de coordonate cu echipamente electronice
TOTAL LUCRARI BIROU

pct.
detaliu

10

Muncit.

Total ore medii


9

TESA

Muncit.

TESA Medii/U.M.Ore

Manop.

Valoare
Mater.

Tarif Unitar

Cant.

U.M.

INDICATIV NORME O
1983

Nr. crt.
0

DENUMIRE LUCRARE

11

ha
pct.
pct.
pct.
pct.

TOTAL GENERAL (TEREN+BIROU)

9.5.3. Operatiile cuprinse in articolele de deviz


9.5.3.a. Lucrari de teren
1. OA25aIII
Parcurcurgerea terenului si identificarea punctelor caracteristice;
Inregistrarea datelor caracteristice;
Schitarea elementelor studiate;
Obtinerea accesului in proprietati si incinte;
Verificarea posibilitatilor de aplicare a metodelor de ridicare proiectare;
Definitivarea proiectului.
2. OA26AIII
Legatura cu organele locale de stat si cu detinatorii de terenuri in vederea intocmirii
formalitatilor de incepere a lucrarilor;
Confruntarea planurilor topografice cu terenul pentru stabilirea volumului de lucrari
pentru actualizarea planurilor existente;
Studiul structurii fondului funciar sub aspectul categoriilor de folosinta, a formei si
dimensiunilor parcelelor,cat si din punct de vedere al posesorilor;
Culegerea informatiilor si identificarea punctelor de pe limitele teritoriului si ale
perimetrelor construibile;
Schiatrea pe planuri a elementelor specifice constatate pe teren;
Deplasarea pe teren cu prilejul recunoasterii
3. OA30III
Identificarea pe teren cu ajutorul hartilor a traseului din harta;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Identificarea zonelor interzise, a traversarilor pe o banda de latime impusa de proiectant


de o parte si alta a axului;
Identificarea posesorilor terenurilor traversate de traseu;
Pichetarea provizorie a axului traseului;
Parcurgerea terenului.
OD3
Fixarea centrului bornei;
Saparea gropii;
Asezarea si centrarea centrului inferior;
Asezarea si centrarea centrului mijlociu;
Asezarea si centrarea centrului superior;
Astuparea gropii si baterea pamantului cu maiul;
Executarea santului protector;
Culegerea elementelor necesare intocmirii schitei de reperaj si descrierii topografice.
OD9
Fixarea amplasamntului punctului;
Baterea pichetului;
Intocmirea schitei de pereraj;
Marcarea punctului pe planul de ansamblu;
Masurarea a trei distante si scrierea pe schita.
OE162+3+OG1C+OF161
Despachetarea, asezarea trepiedului pepunct si curatirea terenului in zona statiei;
Scoaterea aparatului din cutie si instalarea pe trepied;
Centrarea si calarea provizorie si definitiva;
Blocarea pe trepied;
Cautarea punctului si blocarea alidadei;
Vizarea si punctarea semnalului;
Citirea si inregistrarea directiei vizate;
Deblocarea alidadei;
Demontarea de pe trepied si asezarea lui in cutie;
Strangerea si impachetarea trepiedului;
OF1b
Deplasarea pe aliniamentul de masurat;
Alinierea si intinderea instrumentului de masurat lungimi;
Citirea si inregistrarea rezultatului;
OF4A
Identificarea punctelor care materializeaza distanta;
Despachetarea; instalarea, demontarea si impachetarea aparatului;
Pregatirea operatiunilor: stabilirea modului de comunicatie intre aparate, incalzirea
aparatelor la temperatura de lucru (aclimatizarea), testarea functionariiaparatelor,
masurarea inaltimii aparatelor si inregistrarea reziltatelor;
Masurarea distantei si inregistrarea datelor;
Deplasarea in teren pe directiile de masurat.
OI5B
10

Stabilirea punctelor de reper, cu parcurgerea terenului;


Masurarea si inregistrarea distantelor de reperaj;
Intocmirea schitei de reperaj.
10. OI5C-a
Stabilirea punctelor de reper, cu parcurgerea terenului;
Confruntarea distantelor masurate cu cele din schita de reperaj existenta;
Completarea cu elemente noi de reperaj (eventual).
11. OP1A
Obtinerea accesului in imobil;
Intocmirea schitei parcelei, cu masurarea dimensiunilor de contur ale acesteia, precum si
ale cladirilor din incinta;
Intocmirea releveelor cladirilor, masurarea dimensiunilor interioare totale si partiale ale
incaperilor, precum si dimensiunilor de goluri (usi-ferestre);
Identificarea pozitiilor obiectelor aparente de instalatii sanitare, incalzire si electrice
(daca e cazul);
Numerotarea incaperilor si stabilirea folosintei acestora;
Delasarea de la o parcela la alta.
12. OP2A
Identificarea parcelelor;
Obtinerea accesului in imobil;
Identificarea categoriei de proprietate(stat, particulara etc);
Intocmirea schitelor si inregistrarea datelor privind numerotarea, componenta, structura
si folosinta cladirilor;
Stabilirea si inscrierea datelor privind echiparea tehnico-edilitara;
Culegerea datelor privind aria de locuit sau de exploatare;
Stabilirea utilizarii spatiului (numar familii/persoane);
Deplasarea de la o parcela la alta.
13. OP7B
Identificarea pe teren a imobilului;
Cercetarea actelor de proprietate;
Prelucrarea datelor si introducerea lor in dosarul tehnic.
14. OP11A
Convocarea la teren a detinatorilor;
Stabilirea si pichetarea pe teren a contururilor fara limite fizice(garduri);
Identificarea posesorilor cu consultarea actelor de identitate;
Identificarea categoriilor de folosinta a terenurilor, eventual cu consultarea evidentelor
la oficiile teritoriale de cadastru;
Intocmirea schitei cu inscrierea elementelor culese;
Deplasari in zona de lucru.
15. OT5III
Recunoasterea punctului de statie;
Despachetarea-impachetarea si instalarea aparatului in statie;
Cautarea si fixarea in aparat a orientarii directiei de aplicat;
11

Fixarea pe directie a punctului aplicat;


Masurarea distantei cu reducerea la oriziont;
Pichetarea definitiva a punctului trasat.
16. OU4Aa1III
Despachetarea aparatului;
Deplasarea dus-intors la statia urmatoare pentru identificarea corecta a acesteia;
Instalarea aparatului in statie cu asigurarea stabilitatii aparatului pe punct( +2 mm);
Masurarea si inscrierea inaltimii aparatului;
Asigurarea liniei de vizare si punctarea semnalului vizat;
Executarea observatiilor azimutale si zenitale in numarul de tururi de orizont prestabilit;
Masurarea distantelor intre puncte;
Impachetarea aparatului.
17. OU4Aa2III procedura identica aceleia de la articolul OU4Aa1III
18. OU4Ab2 procedura similara aceleia de la articolul OU4Aa1III, dar intr-un singur tur de
orizont si fara operatia prevazuta la pozitia a II-a (a lunetei)
19. OU4Ad1
Alegerea punctului de ridicat si intocmirea schitei;
Stabilirea detaliilor fata de care se determina punctul;
Masurarea distantelor de la detaliile stabilite la punctul de ridicat si inscrierea valorilor
lor.
20. OU17BaIII+NOTA 2
Verificarea proiectului tehnic;
Verificarea prin sondaj a retelei de ridicare;
Verificarea prin sondaj a ridicarii punctelor de detaliu;
Culegerea elementelor liniare si unghiulare de control;
Confruntarea planului topografic cu terenul (indici de cartare ai cladirilor, corespondenta
semnelor conventionale conform atlasului etc.)
21. Articol nou
Deplasarea la statia fixa si instalarea aparatului in punct, cu asigurarea tuturoe
legaturilor electronice la echipamentul central;
Deplasarea in instalatia mobila si instalarea aparatului in punct, dupa o prealabila
analiza a conditiilor unghiulare de deschidere catre bolta cereasca;
Urmarirea, pe ecranul echipamentului receptor, a evolutiei satelitilor si a numarului
acestora.
22. Articol nou
Procedura identica aceleia de la articolul OF4A
23. Articol nou
Procedura identica aceleia de la articolul OF4A
24. Articol nou
Deplasarea echipei de la sediu la punctele de lucru (dus-intors), precum si de la
perimetrul de ridicat la diferitele puncte de sprijin necesare ridicarii.

9.5.3.b. Lucrari de birou


1. OA1B-b
12

Studierea comenzii si a temei transmise de beneficiar;


Identificarea lucrarilor de masuratori terestre executate anterior in zona si analiza
modului de folosire a lor la realizarea lucrarilor noi solicitate;
Furnizarea elementelor necesare contractarii lucrarii;
Intocmirea formelor pentru obtinerea avizelor prevazute de regelementarile in vigoare;
Intocmirea devizului estimativ (antecalcul) luand in considerare variantele alese;
Analiza si calculul necesarului de materiale pe lucrare, pe baza normelor de consum si a
prevederilor din proiect, in vederea incadrarii in parametrii optimi;
Stbilirea pe baza normelor de munca existente a cantitatii de timp necesare executarii
lucrarii ante si post calcul;
Urmarirea executarii pe parcurs a lucrarii, cu indicarea solutiilor tehnice de executie a
lelementelor sau partilor de lucrare, care se executa cu unele derogari fata de
normativele tehnice in vigoare;
Prezentarea pentru avizare a lucrarii;
Intocmirea situatiei definitive de plata;
Receptia si predarea lucrarii.
2. OA2
Raportarea punctelor de sprijin la scari cuprinse intre 1:200000 si 1:2000;
Caroierea hartii;
Proiectarea punctelor noi sau a bazelor geodezice;
Studiul si stabilirea pozitiei punctelor si inaltimii constructiilor;
Calculul calitatii constructiei geometrice a figurilor retelelor;
Segmentarea bazelor geodezice;
Controlul pantei(intocmirea profilelor);
Intocmirea schitei pe calc.
3. OA6a-1
Studierea comenzii, temei de proiectare, si documentatiei anexate la tema;
Legatura cu beneficiarul(proiectantul general) pentru precizari referitoare la continut,
delimitare, termene, clauze speciale;
Identificarea lucrarilor existente in zona si expertizarea acestora;
Studiul de incadrare a lucrarii in sistemul de referinta si in prevederile normelor tehnice
in vigoare;
Studiul general al terenuluipentru stabilirea complexitatii privind: relieful, vegetatia,
densitatea acoperirii cu constructii, echiparea tehnico-edilitara, dispunerea arterelor de
circulatie, intensitatea traficului, existenta si caracteristicile incintelor industriale si ale
dotarilor social-culturale;
Stabilirea solutiilor tehnice si evaluarea volumului de lucrari;
Analiza si calculul necesarului de materiale;
Intocmirea devizului estimativ, stabilirea necesarului de forta de munca, dotarea tehnica
si termene interne de executie;
Avizarea temei;
Elaborarea documentatiei necesare si obtinerea avizului de executie conform legislatiei
in vigoare;
Organizarea executiei pe faze;
Verificarea, definitivarea si predarea proiectului.
13

4. OA7
Delimitarea zonei de lucru pe un plan existent;
Amplasarea punctelor de triangulatie si a retelei de ridicare determinate anterior;
Proiectarea punctelor de indesire a retelei de triangulatie;
Proiectarea traseelor drumuirilor si a punctelor de staie;
Inscrierea numarului de ordine al drumuirilor si a punctelor de statie;
Stabilirea directiilor de legare unghiulara a drumuirilor;
Stabilirea solutiilor tehnice de executie cu precizarea tipurilor de aparate si a metodelor
de masuratori in acord cu precizia ceruta;
Intocmirea memoriului justificativ si a proiectului.
5. OA8aIII
Procurarea si multiplicarea planurilor topografice care urmeaza a fi actualizate;
Analizarea caracteristicilor tehnice sub raportul metodelor de ridicare, precizie, si a
starii originalelor de teren sau editarea planurilor topografice de actualizat;
Confruntarea planurilor cu terenul;
Masuratori liniare de control pentru constatarea modificarii planurilor;
Schitarea pe plan a modificarilor survenite;
Identificarea punctelor retelei de sprijin cu ajutorul hartilor si descrierilor topografice
existente;
Intocmirea proiectului si a memoriului justificativ cu precizarea metodelor de ridicare si
de reprezentare a continutului planului rezultat din reambulare;
6. OA16
Analiza documentatiei existente(tema, studiu, proiect);
Studiul formei terenului pe harta;
Studiul zonelor interzise si ale traversarilor;
Fixarea punctelor obligate;
Stabilirea aliniamentelor pe variante studiate.
7. OK5c
Efectuarea mediilor observatiilor azimutale;
Efectuarea orientarii medii cu corectiile unghiulare ale statiei;
Calculul coordonatelor definitive ale punctelor radiate.
8. OK6c
Efectuarea mediei citirilor si compensarea in tur de orizont;
Calculul si aplicarea corectiilor de etalon, temperatura, reducere la orizont, (daca e
cazul);
Inregistrarea si compensarea azimutala in foaia de calcul (la dispozitivele de masurare
neelectronice);
Inregistrarea distantei(idem);
Compensarea erorilor de directie si distanta (idem);
Calculul coordonatelor relative cu compensarea lor (idem);
Calculul coordonatelor absolute.
9. OK8a
Calculul mediei diferentelor de nivel;
Calculul cotelor relative;
14

Calculul cotelor absolute


NOTA: in cazul calculului cu mijloace electronice(cu program), rezultatele se obtin
direct din calculator.
10. OK8b - procedura identica aceleia de la articolul OK8a
11. OK12
Inscrierea coordonatelor punctelor cunoascute in formularul de calcul al intersectiei;
Calculul si inscrierea in formular a orientarilor de la punctele cunoascute catre punctul
care se determina;
Calculul coordonatelor punctului intersectat.
12. OK13
Efectuarea medilor in carnetele de observatii;
Compensarea in tur de orizont;
Identificarea punctelor de baza catre care s-au executat observatiile;
Intocmirea schitei si stabilirea unghiurilor de calcul;
Extragerea si inregistrarea datelor de calcul, precum si calculul orinetarii laturii comune;
Orientarea directiilor observate;
Calculul intersectiilor inainte;
Efectuarea si inscrierea mediei coordonatelor punctului retrointersectat;
NOTA: in cazul calculului cu mijloace electronice(cu program), rezultatul apare afisat
pe ecran dupa introducerea coordonatelor punctelor vizate si a observatiilor.
13. OK18
Stabilirea poligonului care defineste suprafata, cu inscrierea in foaia de calcul a
numerelor punctelor de contur si a coordonatelor acestora;
Calculul suprafetei prin ambele formule si inregistrarea rezultatului.
NOTA: in cazul calculului cu mijloace electronice(cu program), rezultatul este afisat
instantaneu in urma introducerii coordonatelor si a parcurgerii pe ecran a conturului
suprafetei.
14. OK23c
Inregistrarea coordonatelor punctelor de contur ale suprafetei din care urmeaza sa se
faca detasarea;
Stabilirea conditiilor geometrice ale detasarii(paralelism, perpendicularitate, puncte
obligate etc.);
Verificarea calculelor pentru inchiderea detasarii;
Inregistrarea rezultatelor definitive (coordonatele punctelor noi rezultate, precum si a
suprafetelor).
NOTA: mijloacele electronice permit utilizarea de programe care rezolva problema fie
instantaneu, fie prin aproximatii succesive.
15. OM1c
Inregistrarea coordonatelor in formulare codificate.
16. OM2
Intocmirea schitei cu amplasarea punctului si inscrierea elementelor de reperaj (distante
fata de puncte fixe);
Formularea textului explicativ al descrierii (in cazul punctelor care nu pot fi identificate
numai cu schita);
Intocmirea descrierii topografice a punctului.
17. OM6
15

a) pentru fisa suprafetelor pe numere cadastrale:


Extragerea si inregistrarea suprafetelor din carnetul de calcul de fise;
Insumarea suprafetelor extrase si inscrierea rezultatului in fisa;
Delimitarea numerelor cadastrale care compun sectorul cadastral (tarlaua) cu scrierea
numarului cadastral al sectorului (tarlalei);
Insumarea pe coloana a suprafetelor, cu inscrierea acestora in josul fiecarei pagini.
b) pentru registrul parcelelor:
Inscrierea numarului topografic al parcelei, numarului de sector cadastral (tarla) si
numarul foii de plan in care se afla parcela;
Inscrierea numelui si prenumelui, precum si a adresei posesorului;
Extragerea suprafetei din fisa, pe numere cadastrale si inregistrarea in registrul parcelar;
Insumarea suprafetelor de sectoare cadastrale (tarlale) si categorii de folosinta si
inscrierea in josul fiecarei pagini;
Intocmirea la sfarsitul registrului a recapitulatiilor pe sectoare cadastrale (tarlale) si pe
pagini cu inscrierea suprafetei totale a teritoriului pe categorii de folosinta.
c) pentru registrul alfabetic al posesorilor:
Extragerea din registrul parcelar a numelui, prenumelui si adresei fiecarui posesor si
inscrierea elementelor intr-o fisa distincta;
Ordonarea fisierelor alfabetic;
Inscrierea datelor in registrul alfabetic al posesorilor.
d) pentru foaia de posesie:
Extragerea din registrul alfabetic al posesorilor a numerelor topografice apartinand
fiecarui detinator;
Extragerea din registrul parcelar a elementelor si inscrierea lor in foaia de posesie;
Insumarea suprafetelor pe sectoare cadastrale (tarlale) si categorii de folosinta cu
inscrierea rezultatelor in foaia de posesie.
18. ON13D-b
Intocmirea portativului cu scrierea semnificatiilor elementelor componente ale acestuia;
Raportarea pe distante orizontale si inaltime a punctelor;
Unirea in creion a punctelor de profil.
NOTA: redactarea se poate executa si electronic (cu program specializat)
19. OP1B
Raportarea la scara releveului cladirii si desenarea cu semne conventionale a obiectelor,
de incalzire si electrice;
Inscrierea dimensiunilor si elementelor caracteristice ale incaperilor (numar de ordine,
dimensiuni orizontale, inaltime, pardoseala, suprafata);
Calculul suprafetei terenului si a ariilor pe cladiri si incaperi (construita la sol, construita
desfasurata, de locuit, utila, de exploatare);
Intocmirea fisei tehnice a imobilului si inscrierea elementelor de sinteza (adresa
proprietar, plan de situatie), descrierea elementelor de constructii (fundatii, pereti,
invelitori) si de instalatii, arii, numar de familii si persoane etc.;
NOTA: in cazul intocmirii documentatiilor pentru inscrierea cu caracter nedefinitiv in
Cartea Funciara, se intocmeste fisa corpului de proprietate, care inlocuieste fisa
tehnica a imobilului aceasta avand o forma simplificata.
20. OR1AIII
Executarea cadrului foii de plan;
16

Exacutarea caroiajului rectangular;


Cartografierea elementelor planimetrice;
Cartografierea elementelor de nivelment;
Cartografierea scrierii;
Executarea racordarii foilor de plan adiacente;
Finisarea si predarea lucrarii.
NOTAprogramele cu care sunt prevazute sistemele moderne de desen permit executarea
automata a tuturor operatiunilor mentionate mai sus.
21. OT1b
Pregatirea documentatiei (preluarea temei si analiza din punct de vedere topografic a
documentatiei existente in zona);
Amplasarea pe planul topografic a obiectivelor proiectate;
Proiectarea retelei de trasare;
Legarea retelei de trasare de reteaua topografica existenta;
Calculul elementelor necesare aplicarii pe teren a punctelor retelei de trasare;
Intocmirea planului retelei de trasare, cu elementele geometrice de aplicare pe teren a
reperilor.
22. OT1c
Studierea conditiilor geometrice de trasare a obiectivelor;
Calculul elementelor de trasare a obiectivelor (metoda coordonatelor rectangulare sau
polare) avand drept suport axele de trasare definite de reperii din planul retelei de trasare
(vezi OT1b);
Intocmirea planului topografic de trasare a obiectivelor.
23. OU17bIII + NOTA 2
Analiza lucrarii privind metodele folosite la ridicarea detaliilor, modul cum a fost
folosita reteaua geodezica si reteaua de nivelment;
Verificarea densitatii retelei de ridicare si a respectarii prevederilor din avizele tehnice si
a temei;
Verificarea existentei pieselor cerute de instructiunile in vigoare in continutul dosarului
lucrarii;
Verificarea rezultatelor operatiilor de calcul;
Verificarea pieselor intermediare si finale (schite de teren , oleate, plan original de teren
etc.);
Incheierea actului de verificare.
24. Articol nou
Preluarea observatiilor de teren si prelucrarea lor in vederea obtinerii coordonatelor
definitive ale punctului;
Elaborarea inventarului de coordonate cu mentionarea preciziei de determinare;
Intocmirea memoriului justificativ cu descrierea modului de determinare a
coordonatelor si mentionarea punctelor fixe utilizate.
25. Articol nou
Prelucrarea si compensarea punctelor retelei planimetrice;
Elaborarea fisierului de puncte cu coordonatele compensate si precizia acestora;
Intocmirea memoriului tehnic, cu consideratii asupra preciziei punctelor noi.
26. Articol nou
17

Prelucrarea si elaborarea fisierului de puncte radiate, cu semnificatia individuala a


acestora.
27. Articol nou
Analiza inventarului de puncte cu coordonate in ambele sisteme de proiectie (punctele
comune);
Prelucrarea prin program specializat a transcalcularii coordonatelor, dupa o prealabila
selectie din inventarul initial al punctelor comune;
Urmarirea mesajelor de eroare care determina renuntarea la punctele de coordonate
slabe.

9.6. Exemple de intocmire a


Devizului estimativ sau Situatiei de lucrari
Vom prezenta in continuare cateva exemple de redactare a devizelor / situatiilor de lucrari
pentru cateva tpuri de lucrari uzuale de topografie si cadastru.

9.6.1. Plan topografic de situatie


DEVIZ ESTIMATIV / SITUATIE DE PLATA

OA 25a III

OD9

9
22

OI5B

Recunoastere teren la lucr.topo din localitati


sc: 1:1000 si mai mari categoria a III-a de greutate
Pichetare puncte statie si capete de axe, inclusiv
reperajul in lucrarile topografice in localitati
Reperarea punctelor fata de 3 puncte fixe
Observatii in vederea determinarii coordonatelor
retelelor principale si secundare(electronic)
Observatii in vederea determinarii coordonatelor
punctelor radiate (electronic)
Viteza de transport in lucr.de masuratori terestre(se va
multiplica nr. de ore medii rezultate pt.poz. 1-23 cu

24

OV

3
A. LUCRARI DE TEREN

18

Muncit.

Total ore medii

Medii/U.M.Ore
7

TESA

Manop.

Valoare
Mater.

Tarif Unitar
5

Muncit.

23

Cant.

DENUMIRE LUCRARE

TESA

U.M.

INDICATIV NORME O
1983

Nr. crt.

Denumirea lucrarii: Plan topografic de situatie parcela particular comuna Raducesti, judetul Buzau

10

11

ha

1.56

3.12

pct.

10

0.18

1.80

pct.
pct.

10

0.13

1.30

10

0.30

3.00

pct.

200

0.05

10.0

lucr.

6.44

1,802-in localitati- si cu 2,120-in afara localitatilor


TOTAL LUCRARI TEREN = 32.22 ore

B. LUCRARI DE BIROU
3
8
13
16
20

OA7
OK6c
OK18
OM2
OR1AIII

25

Art.nou

Proiect pentru reteaua de ridicare in localitati


pct.
10
Calculul coordonatelor punctelor de drumuire
pct.
10
Calculul suprafetelor analitic(contur de 10 puncte)
supraf. 5
Descrierea topografica a punctelor marcate
pct.
10
Cartografierea originalelor de editare pentru planuri si dmp
4
harti
Prelucrare retele planimetrice cu echipamente
pct.
200
electronice
TOTAL LUCRARI BIROU = 40.46 ore

0.09
0.47
0.50
0.20
5.10

0.86
4.7
2.50
2.00
20.40

0.05

1.00

TOTAL GENERAL (TEREN+BIROU) = 72.68 ore

9.6.2. Trasare cladire locuinta


DEVIZ ESTIMATIV / SITUATIE DE PLATA

OF1b1

15

OT5 III

24

OV

21

OT1b

22

OT1c

Masurarea directa a distantelor cu panglica de 50m,


oper.
50
categoria a-III-a de greutate
Aplicarea (trasarea) punctelor de teren dintr-un punct
pct.
22
de statie
Viteza de transport in lucr.de masuratori terestre(se va lucr.
multiplica nr. de ore medii rezultate pt.poz. 1-23 cu
1,802-in localitati- si cu 2,120-in afara localitatilor
TOTAL LUCRARI TEREN = 21.56 ore

Muncit.

Total ore medii

Medii/U.M.Ore
7

TESA

Manop.

Valoare
Mater.

Tarif Unitar

Cant.

3
A. LUCRARI DE TEREN

Muncit.

DENUMIRE LUCRARE

TESA

U.M.

INDICATIV NORME O
1983

Nr. crt.

Denumirea lucrarii: Trasare cladire locuinta S+P+1+M,Str. Zambilelor 66, Sect.2, Bucuresti

10

11

0.04

1.85

0.70

15.40
4.31

B. LUCRARI DE BIROU
Intocmirea planului de trasare si calcul elementelor
necesare aplicarii pe teren a proiectelor(reteaua de
trasare)
Intocmirea planului de trasare si calcul ilementelor
necesare aplicarii pe teren a proiectelor (puncte de
detaliu:axe stalpi, alte puncte)

19

reper

1.56

6.24

pct.
detaliu

18

1.38

24.84

TOTAL LUCRARI BIROU = 31.08 ore

TOTAL GENERAL (TEREN+BIROU) = 52.64 ore

9.6.3. Inscriere nedefinitiva in Cartea Funciara


DEVIZ ESTIMATIV / SITUATIE DE PLATA

11

OP1A

13

OP7B

14
24

OP11A
OV

17
19

OM6
OP11

3
A. LUCRARI DE TEREN

Inventarierea tehnica a cladirilor (relevee sc.1:100)


mp
70
inclusiv sectii,fatade,calcane
Identificarea tehnico-juridica a imobilelor, cand nu
imobil 1
exista Carte Funciara
Identificarea posesorului si categoriei de folosinta
parc.
1
Viteza de transport in lucr.de masuratori terestre(se va lucr.
multiplica nr. de ore medii rezultate pt.poz. 1-23 cu
1,802-in localitati- si cu 2,120-in afara localitatilor
TOTAL LUCRARI TEREN = 7.66 ore

Muncit.

Total ore medii

Medii/U.M.Ore
7

TESA

Manop.

Valoare
Mater.

Tarif Unitar

Cant.
4

Muncit.

DENUMIRE LUCRARE

TESA

U.M.

INDICATIV NORME O
1983

Nr. crt.

Denumirea lucrarii: Inscriere nedefinitiva in Cartea Funciara,imobil Str. Pestera Scarisoara 2, Bl.
14,Apt.9,Bucuresti

10

11

0.06

4.20

1.80

1.80

0.13

0.13
1.53

0.51
0.10

0.51
7.00

B. LUCRARI DE BIROU
Intocmirea fiselor si registrelor cadastrale
parc.
1
Inventarierea tehnica cladirilor (relevee sc.1:100),
mp
70
inclusiv sectii, fatade, calcane
TOTAL LUCRARI BIROU 7.51 ore

TOTAL GENERAL (TEREN+BIROU) = 15.17 ore

20