Sunteți pe pagina 1din 24

PROCEDURA DE INSOLVABILITATE a

NTREPRINDERILOR
DIN MOLDOVA
Elaborat de:
Cepoi Corina,
Calmcova Ala
Grupa CT11M

1992Legea cu
privire la
faliment,
nr.851
din
03.01.19
92

1996-Legea
cu privire la
faliment,nr.
786 din
26.03.1996

2001Legea
insolvabilit
atii,nr.632
din
14.11.2001

2012(14.0
3.2013)Lega
insolvabili
tatii,
nr.149 din
29.06.201
2

ETAPELE PROCEDURII DE INSOLVABILITATE

Desfurarea procedurii de insolvabilitate

Cine poate fi debitor in


procedura de insolvabilitate?
Persoane
juridice de
drept privat

Persoane fizice
care practica
activitatea de
intreprinzator

Nu pot fi debitori in procesul de


insolvabilitate>>>>

Statul si
Unitatile
Administrativ
Teritoriale

Persoane
juridice de
drept public

Bancile
comerciale

Incapacitate
de plata

Supraindatorare

Temeiurile
intentarii
procesului de
insolvabilitate

Cine si cind poate depune cererea


introductiva???

Debitorul

Primirea si
examinarea
cererii introductive

Intentarea
procedurii de
insolvabilitate

Se examineaza
circumstante de
fapt si se
administraza
probe

Verificarea
existentei
temeiurilor

Masuri indreptate
spre pastrarea si
conservarea
masei debitoare.

Perioada de observare

Actiunile administratorului la etapa examinarii


cererii introductive

Preluarea
actelor si
stampilei

Prezentarea
raportului
privind
executarea
masurilor de
asigurare

Dispunerea
de bunuri
perisabile
sau supuse
deprecierii

Pregatirea
tabelului
preliminar al
creantelor

Creditorii procedurii de insolvabilitate

Creditorii
chirografari

Creditori
garantati

Creditorii masei

Multumesc
pentru
atentie!