Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE SPONSORIZARE

NR.____/____ 2013
PRILE CONTRACTANTE
SC........................................................., cu sediul n .............., Str. ................ nr. ..............,
sector ..., nmatriculat la Oficiul Registrului Comerului Bucuresti sub nr........................
Cod de Inregistrare Fiscala ..................., cont bancar............................, deschis
la ............., Sucursala....................., reprezentat de ctre.............................., in calitate
de Administrator, denumita in cele ce urmeaza SPONSOR,
i
Asociatia Help Malin, cu sediu in Bucuresti, Str. Burdujeni, nr.3, Bl.A13, Sc.7, Ap.72,
Sector 3, inmatriculat la ANAF cu cod de inregistrare fiscala 26590428, cont bancar RO05
RO44 BACX 0000 0008 4377 5074, deschis la Unicredit Tiriac Bank agentia Dristor,
reprezentata de catre dna Daniela-Doina Bololoi, n calitate de presedinte, denumita in
cele ce urmeaza BENEFICIAR,
n temeiul Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, au convenit ncheierea prezentului
contract de sponsorizare:
1.

OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului l constituie sponsorizarea prin mijloace financiare a


Beneficiarului

vederea

recuperarii

copilului................................................,

diagnosticat cu tulburare din spectrul autist, prin Terapie Comportamentala Aplicata.


2.

PLATA I MODALITAILE DE PLAT

2.1.

Suma pe care Sponsorul o va plti Beneficiarului este de.....................

2.2.

Sponsorizarea se va face printr-o singur plata, pana la data de ........................ n


contul mentionat in partea introductiva a Contractului.

3.

DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti si isi
inceteaza efectele la data de ........................... Contractul poate fi prelungit prin
acordul scris al prilor contractante cu cel puin 5 zile nainte de expirarea duratei
initiale.
4.

OBLIGATIILE PARTILOR

4.1.

Sponsorul are urmatoarele obligatii:


a.

Sa plateasca Beneficiarului suma ce constituie obiectul sponsorizarii la


termenul mentionat in Contract;

b.

Sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu


lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau
ordinea si linistea publica;

c.
4.2.

Sa respecte prevederile legale privind sponsorizarea.

Beneficiarul are urmatoarele obligatii:


a.

Sa utilizeze sumele primite de la Sponsor doar pentru desfasurarea


activitatii prevazute la art. 1.1. din Contract;

b.

Sa prezinte Sponsorului modalitatea in care s-au cheltuit banii, aducand


documente justificative a cuantumului si destinatiei acestora;

c.

Sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea, in mod gratuit, prin


promovarea numelui, marcii sau imaginii sponsorului;

d.

Sa respecte prevederile legale privind sponsorizarea.

5.

DREPTURILE PARTILOR

5.1.

Sponsorul are dreptul sa verifice daca Beneficiarul respecta destinatia banilor


prevazuta in Contract si sa atraga raspunderea Beneficiarului de indata ce
constata incalcarea de catre acesta a obligatiilor asumate. In baza acestui drept, la
cererea Sponsorului, Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia
acestuiaextrasele de cont..

6.

RSPUNDEREA CONTRACTUAL

6.1.

Nerespectarea obligatiilor de catre una dintre parti determina rezilierea


Contractului.

6.2.

In cazul in care Beneficiarul foloseste banii cu o alta destinatie, este obligat sa


returneze banii primiti.

7.

FORA MAJOR

7.1

Fora major exonereaz de rspundere prile, n cazul neexecutrii pariale sau


totale a obligaiilor asumate prin prezentul contract. Prin fora major se nelege un
eveniment independent de voina prilor, imprevizibil i insurmontabil, aprut dup
ncheierea contractului i care impiedic prile s execute total sau parial
obligaiile asumate.

7.2

Partea care invoc fora major are obligaia s o aduc la cunotina celeilalte
pri, n scris, n maximum 5 (cinci) zile de la apariie, iar dovada forei majore,
mpreun cu avertizarea asupra efectelor i ntinderii posibile a forei majore, se va
comunica n maximum 15 (cincisprezece zile) de la apariie.

7.3

Data de referin este data tampilei potei de expediere. Dovada va fi certificat


de Camera de Comer i Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o
invoc.

7.4

Partea care invoc fora major are obligaia s aduc la cunotina celeilalte pri
ncetarea cauzei acesteia n maximum 15 (cincisprezece) zile de la ncetare.

7.5

Dac aceste mprejurri i consecinele lor dureaz mai mult de 6 luni, fiecare
partener poate renuna la executarea contractului pe mai departe. n acest caz, nici
una din pri nu are dreptul de a cere despgubiri la cealalt parte, dar ele au
ndatorirea de a-i onora toate obligaiile pn la aceast dat.

8.
8.1

CLAUZA DE NON-CONFORMARE A CONTRACTULUI


nclcarea n orice mod de ctre o parte contractant a obligaiilor prevazute n
prezentul contract cu efectul prejudicierii grave a celeilalte pri, atrage dup sine
rspunderea civil a prii respective dup caz, conform normelor legale n
vigoare, in conformitate cu dispozitiile art. 998 999 Cod Civil.

9.

CLAUZA DE CESIUNE A CONTRACTULUI

9.1.

Una dintre pri poate transmite unei tere persoane, total sau parial, drepturile i
obligaiile ce i se cuvin prin acest contract, numai dac a obinut acordul scris al
celeilalte pri, care trebuie comunicat n 10 zile.

9.2.

Dac nu se primete nici un rspuns, nseamn c nu se consimte la cesiunea


contractului i aceasta nu poate avea loc.

10.

NCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul Contract nceteaz n urmtoarele cazuri:


(a)

Prin expirarea duratei contractului, iniial i neprelungit sau prelungit


n condiiile prezentului Contract;

(b)

Prin acordul de vointa al Partilor, exprimat n scris i semnat de


reprezentanii autorizai ai Prilor, intervenit la orice moment al
executrii prezentului Contract;

(c)

Prin dizolvarea uneia dintre Parti sau prin deschiderea procedurii de


faliment impotriva acesteia, chiar neurmata de declararea falimentului, in
baza unei simple instiintari adresate in acest sens de catre cealalta
Parte, cu efect imediat, fara a mai fi necesara nici o alta formalitate
judiciara

(de

exemplu

interventia

instantei

judecatoresti)

sau

extrajudiciara;
(d)

Prin persistenta unui caz de forta majora pe o durata mai mare de 45 de


zile, in baza unei simple instiintari adresate in acest sens de partea
neafectata de forta majora, cu efect imediat, fara a mai fi necesara nici o
alta formalitate judiciara sau extrajudiciara;

(e)

Prin denunare unilaterala, declarata de Beneficiar, cu un preaviz scris


de 30 de zile, fara a mai fi necesara nici o alta formalitate judiciara sau
extrajudiciara, fr rspundere pentru pagube.

(f)

Prin reziliere, n conformitate cu dispoziiile legii i ale prezentului


Contract.

INTERPRETAREA CONTRACTULUI
11.1

Toate dispoziiile din prezentul contract vor fi interpretate n conformitate cu


principiul bunei-credine ce guverneaz relaiile contractuale ntre cele dou pri.

11.2

Pe tot cuprinsul acestui contract, orice referire facuta la Contract este prezumata a
include si orice anexa sau act aditional asupra caruia partile au convenit, precum si
orice modificare sau inlocuire a acestora.

11.3

In cazul n care orice dispoziie a prezentului contract va fi considerat ca fiind fie


nul, fie neexecutabil din orice motiv independent de voina prilor, respectiva
clauz va fi, dac este posibil, modificat de ctre pri n sensul respectrii voinei
reale a prilor. Chiar ns n cazul declarrii nulitii uneia din clauzele prezentului
contract, celelalte dispoziii ale prezentului contract nu vor fi afectate de cazul de
nulitate parial. Dispoziiile prezentului contract se vor aplica astfel n msura
maxim permis de lege, in conformitate cu vointa partilor.

11.4

Orice clauza a prezentului contract se interpreteaza ca parte a acestui contract, iar


nu izolat.

11.5

Interpretarea prezentului contract si a oricarui act aditional sau anexa, parte


integranta la prezentul Contract se interpreteaza in conformitate cu intentia reala a
partilor, nu dupa sensul literal al termenilor.

11.6

Referirea la termenele exprimate in zile, va avea in vedere zile calendaristice, iar in


calcul vor fi cuprinse atat ziua de inceput cat si cea de sfarsit a termenului.

11.7

In acest Contract titlurile au fost introduse numai pentru facilitarea referintelor si nu


afecteaza interpretarea acestuia.

11.8

Referirea la oricare din Partile semnatare ale prezentului Contract va avea in


vedere si succesorii sai in drepturi.

11.9

Pe tot cuprinsul acestui contract, in afara cazului cand contextul exclude aceasta
varianta, singularul include si pluralul si viceversa.

12.

LITIGII

12.1 Litigiile care se vor nate din prezentul contract sau n legtur cu prezentul
contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau
desfiinarea lui vor fi soluionate pe cale amiabil.
12.2 Dac prile nu vor ajunge la o nelegere amiabil in termen de 15 zile de la
inceperea tratativelor, atunci litigiile vor fi naintate spre soluionare instantelor
5

judecatoresti competente din Bucuresti.


13.

DISPOZIII FINALE

13.1. Prezentul contract intr n vigoare la data semnrii sale.


13.2. Prezentul contract s-a ncheiat i semnat n 2 exemplare originale de egal valoare
juridic, la data de ..................................

SPONSOR,

BENEFICIAR,

........................................................

Asociatia Help Malin

...............................

Daniela-Doina Bololoi