Sunteți pe pagina 1din 7

Facultatea de tiine Economice i

Gestiunea Afacerilor
Gestiunea
Str. TeodorAfacerilor
Mihali nr. 58-60
Cluj-Napoca, RO-400951
Tel.: 0264-41.86.52-5
Str. Teodor Mihali nr. 58-60
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro
Cluj-Napoca,
RO-400951
Tel.: 0264-41.86.52-5

FIA DISCIPLINEI
Proiectarea i realizarea siteurilor i
portalurilor web

econ@econ.ubbcluj.ro

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Specializarea / Programul de
studii

Fax: 0264-41.25.70

www.econ.ubbcluj.ro

Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca


Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor
Informatic Economic
Cibernetic, Statistic i Informatic Economic
Licen
Informatic Economic

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea
Proiectarea i realizarea siteurilor i portalurilor web
disciplinei
Codul disciplinei
ELR0093
2.2 Titularul activitilor de curs lect.dr.Liana Stanca
2.3 Titularul activitilor de
lect.dr. Liana Stanca
seminar
I
2.5
2.7 Regimul
2.4 Anul de studii I
V 2.6 Tipul de evaluare
ES
Semestrul
disciplinei
I

Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3.4 Total ore din planul de
nvmnt

din care: 3.2 curs

3.3 seminar/laborator

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuia fondului de timp


Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti...................................
3.7 Total ore studiu
44
individual

or
e
10
10
18
3
3

3.8 Total ore pe semestru


3.9 Numrul de credite

100
4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
Nu este cazul
4.2 de competene
Nu este cazul
5. Condiii (acolo unde este cazul)
Studenii se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele
mobile nchise.
Nu va fi acceptat ntrzierea studenilor la curs i seminar/laborator.
5.2. de desfurare a
Termenul predrii lucrrii de seminar este stabilit de titular de comun acord
seminarului/laboratorulu cu studenii. Nu se accept cererile de amnare dect pe motive obiective
i
ntemeiate.
Pentru predarea cu ntrziere a proiectelor,temelor sau a lucrrilor de
seminar/laborator, acestea vor fi depunctate cu 0.5 pct./zi de ntrziere.
Datorit gradului mare de ocupare al laboratoarelor seminariile nu se pot
recupera;
Sutenii vor putea beneficia de consultaii conform orarelor afiate pe uile
cabinetelor profesorilor de la curs;
Temele i proiectele elaborate de ctre studeni pe parcursul semestrului vor
avea obligatoriu caracter de originalitate. n cazul n care proiectele elaborate
vor fi plagiate examenul se consider anulat;
Prezena la Susinere proiect1, Susinere proiect2, Examen scris este
obligatorie, nota de promovare fiind minim 5 la fiecare prob.
Nepromovarea unuia dintre examene implic susinerea acestuia n sesiunea
de restane;
Fraudele la examenul scris atrag dup sine exmatricularea, conform
regulamentului UBB n vigoare;
Rezultatele examenelor scrise vor fi comunicate n maxim 3 zile, la avizierul
catedrei;
Contestaiile se vor soluiona n maxim 24 de ore de la afiarea rezultatelor.
5.1. de desfurare a
cursului

6. Competenele specifice acumulate

Competen
e
profesional
e

Competen
e
transversal
e

Dezvoltarea de aplicaii informatice care utilizeaz baze de date, resurse


multimedia i tehnologii client-server/servicii web
Aplicarea i analizarea de soluii flexibile destinate obinerii de selecii i
rapoarte pentru toate nivelurile de decizie din organizaie
Evidenierea prin studii i analize a impactul utilizrii sistemelor de gestiune a
bazelor de date, resurselor multimedia i a tehnologiilor client-server din
organizaie cu luarea n considerare a optimizrii resurselor , a proceselor i a
eficienei economice
Explicarea i interpretarea noiunilor fundamentale din domeniul bazelor de
date, aplicaii online i multimedia pentru analiza, proiectarea i realizarea de
componene destinate prelucrrii complexe a volumelor mari de date
Folosirea i evaluarea critic a instrumentelor de dezvoltare aplicaii cu baze
de date, multimedia i client server pentru gestionarea resurselor din organizaie
Recunoaterea tipurilor de aplicatii care necesit lucrul cu baze de date,
resurse multimedia i tehnologii client-server n vederea realizrii de componente
integrabile n sisteme informatice
nsueairea abiliti de implementare optim a aplicatiilor web si de
raionare, analiz i evaluare a proiectelor web
Elaborarea unor metodologii corespunztoare in vederea derularii, in conditii
optime, a relatiilor economice cu partenerii straini.
Gestionarea bazelor de date n domeniul afacerilor electronice
Evaluarea instrumentelor de msurare a proceselor de afaceri internaionale
pe cele dou paliere, privat si public .
Posibilitatea de proiectare si implementare a unor aplicatii web complexe in
stransa corelatie cu noile tendinte ale domeniului

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al


disciplinei

Introducerea studenilor n universul proiectrii paginilor web;


Fundamentarea bazei tiinifice a studenilor pentru formarea unui
raionament profesional autentic;
Dezvoltarea capacitii studentului de a nelege mecanismele proiectrii
paginilor web att statice ct i dinamice;
Studentul va asimila cunotinele necesare pentru proiectarea i
implemetarea paginilor web statice;
Studentul va asimila cunotinele necesare pentru proiectarea i
implemetarea paginilor web dinamice cu ajutorul triad-ului PHP-MySQLAPACHE
Crearea de condiii permisive studiului individual al studentului;
Dobndirea unor cunotine teoretice i practice n domeniul afacerilor
electronice prin asimilarea cunotinelor de baz din cadrul limbajele
HTML i PHP; Studiul principalelor problematici privind programarea
client-server, folosind editoarele PHP, MYSQL i a server-ului Apache
nsuirea pe de o parte a conceptelor de baz n programarea att a
paginilor web statice ct i a paginilor web dinamice n vederea
dezvoltarii unor proiecte web de dimensiuni mari. Coninutul prezentului
cursului fiind adaptat la cerinele formulate de piaa muncii;
Formarea unor deprinderi practice legate de utilizarea programrii client-

7.2 Obiectivele specifice

server pentru proiectarea sistemelor informatice economice, proiectarea,


implementarea i manipularea bazelor de date, nsuirea tuturor noiunilor
legate de mediul virtual;
Concordana dintre obiectivele disciplinei, ale planului de nvmnt i
ale facultii se asigur prin corelarea noiunilor predate n cadrul
disciplinelor de informatic orientate spre domeniul economic, pe de o
parte , cu celelalte materii de specialitate , pe de alt parte.
introducere n conceperea proiectarea i implementarea unei aplicaii
electronice prezentarea principiului de funcionarea a modelului clientserver de web (Apache) i server de baze de date MySql;
nsuirea i folosirea elemtelor limbajului HTML 5 n dezvoltarea unor
proiecte web statice,
asimilarea cunotiinelor necesare pentru proiectarea i implementarea
bazelor de date relaionale,;
utilizarea bazelor de date n procesul de dezvoltarea a aplicaiile
electronice;
prezentarea noiunilor de baz a limbajului de scripting PHP5;
prezentarea modului de manipulare a datelor memorate n baze de date cu
ajutorul limbajului PHP5;
conceperea proiectarea i implementarea (procedural, orientat obiect i
asistat) aplicaiilor electronice n domeniu economic, securizarea
aplicaiilor electronice

8. Coninuturi
8.1 Curs
1 Noiuni fundamentale pentru conceperea, proiectarea i
implementarea unei aplicaii electronice
2. Prezentarea elemetelor de baz ale limbajului HTML 5
3.MYSQL Server.
3.1. MySQL concepte de baz, caracterisitci
3.2. Modul de funcionare a unui server de baze de date
pentru Web
3.3. Tipuri de date SQL
3.4. Privilegii acordate utilizatorilor
3.5. Baze de date- definiie, proiectare
3.6. Operaii asupra bazelor de date n MySQL
4.PREZENTAREA LIMBAJULUI DE SCRIPTING
PHP(procedural, orientat obiect)
4.1 Limbajului PHP~noiuni fundamentale
4.2. Principiul de funcionare a limbajului PHP
4.3. Variabilele PHP
4.4. Variabile i constante
4.5. Operatori
4.6. Structurile de control
4.7. Tablouri
4.8. Funcii
4.9. Fiiere
4.10. Stocarea datelor n sistemul utilizatorului cu PHP

Metode de
predare
prelegere

Observaii

prelegere
prelegere

1 prelegeri
3 prelegeri

prelegere

4 prelegeri

1 prelegere

4.11. PHP i formulare HTML


5. Mysql si PHP(procedural, orientat obiect)

prelegere

1 prelegere

6. CMS -Joomla
prelegere
2 prelegeri
7 Framework uri php
prelegere
2 prelegeri
Bibliografie
1.D. Addey, James Ellis, Phil Suh, David Thiemecke, Content Management Systems (Tools of the Trade),
2002
2.H. Albert Napier et al, E-Business Technologies, Thomson, Course Technology
3.B. Boiko, Content Management Bible (Bible), Published by Prentice Hall, 2003
4.D. Chaffey, E-business and e-commerce management, Prentice Hall, 2004
5.J. Carter, Developing e-Commerce Systems, Published by Prentice Hall, ISBN: 0130911127; Published:
Jul 31, 2005
6.D.Oprea ., Securitatea i protecia informaiilor, Editura Polirom, 2005
7.W. Reilly Robert Wolfe MacKenzie Smith MITs CWSpace project: packaging metadata for archiving
educational content in DSpace, cSpringer-Verlag, January 2006
8.G. Schneider, Electronic Commerce, 7th Edition, Thomson, Course Technology
9.S. Walther, J. Levine, Programarea in ASP pentru Comert Electronic, Teora, 2000
8.2 Seminar / laborator
Metode de
Observaii
predare
Exemplificarea noiunilor fundamentale pentru conceperea, Execiii
1 sem./lab
proiectarea i implementarea unei aplicaii electronice: practice n
Lansarea temelor de proiect practic Parcurgerea referinelor Laboratorul de
bibliografice indicate. Efectuarea aplicaiilor practice informatic
indicate la curs i ntlnirea curent
Lucrul cu elemente ale limbajului HTML5
Execiii
1 sem./lab
practice n
Laboratorul de
informatic
Lucrul cu MySql
Execiii
3 sem./lab
practice n
Laboratorul de
informatic
Lucrul cu PHP
Execiii
4sem./lab
practice n
Laboratorul de
informatic
CMS -Joomla
Execiii
2 sem./lab
practice n
Laboratorul de
informatic
Framework PHP
Execiii
2 sem./lab
practice n
Laboratorul de
informatic
Bibliografie
1. Boian, F. M, Programarea distribuit n Internet metode i aplicaii Ed. MicroInformatica, 1997;
2.P.BuBois, MySQL, Editura: Teora, 2001,
3.R.Darnell, Totul despre HTML 4, Editura Teora, 2001,
4.Graeme M.,PHP/MySQL Tutorial www. hotwired.com /webmonkey databases
5..McCarty, PHP 4, Editura Teora

6.Stanca L., Suportul tehnologic al afacerilor electronice, Editura Presa Universitar Clujean, 2007
7.Stanca L.,Suportul economic al afacerilor electronice, Editura Presa Universitar Clujean, 2004
McCarty, PHP 4, Editura Teora 2002
8.W. L., Thomson L.,PHP and MySQL Web Development, SAMS Publishing, 2001
9.L. Welling, L. Thomson, Dezvoltarea aplicaiilor Web cu PHP i MySQL, Editura Teora, 2005,
Bucureti, ISBN: 1-59496-051-8;
10Revista Chip Special, Nr.2-2003, Crearea unui Website dinamic;
11.www.thickbook.com, Apache+PHP4 on Windows, 2002;
12.www.MySql.com, MySql Reference Manual for version 4.0.0-alpha;
13.www.php.net, PHP Manual, Edited by Stig Saether Bakken;
14.www.phpfreaks.com, PHP and MySQL Web Site Building Tutorial;
15.www.thickbook.com, Apache+PHP4 on Windows, 2002;
16.www.MySql.com, MySql Reference Manual for version 4.0.0-alpha;
17.www.php.net, PHP Manual, Edited by Stig Saether Bakken;
18.www.phpfreaks.com, PHP and MySQL Web Site Building Tutorial;

9. Coroborarea/validarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor


comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din
domeniul aferent programului

Coninutul disciplinei este n concordan cu ceea ce se face n alte centre universitare din tara si
din strintate. Pentru o mai buna adaptare la cerinele pieei muncii a coninutului disciplinei au avut
loc ntalniri att cu reprezentai ai mediului de afaceri ct si cu reprezentan i ai inv mntului
preuniveristar clujean.

absolvenii disciplinei sunt informaticieni cu cunotine n domeniul economic fapt pentru care
este necesar nsuirea conceptelor de baz privind programarea afacerilor electronice;

nsuirea abilitilor de concepere, proiectare i implementare a modelelor de afaceri electronice


cu ajutorul limbajelor HTML i PHP, ceea ce le creaz posibilitatea ncadrrii n domeniul statisticii i
informaticii economice

fundamentarea necesarului de resurse umane, materiale i financiare n raport cu cerinele


obiectivelor fixate de activitile specifice programrii afacerilor on-line;

au compena necesar de a dezvolta aplicaii specifice afacerilor electronice;

au compena necesar de a optimiza metodele de selecie a alternativelor de dezvoltare a unei


afaceri on-line;.

dobndesc deprinderi de analiz proiectare i testare a modelelor de afaceri electronice specifice


putnd deveni consultani n acest domeniu;

dobndesc deprinderi de msurare a efeicienei afacerilor on-line;

pot concepe, proiecta, implementa i testa att pagini web statice ct i pagini web dinamice n
spe un model de afacere electronic;

fundamentarea necesarului de resurse umane, materiale i financiare n raport cu cerinele


obiectivelor fixate de activitile specifice informaticii economice i de afaceri;
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

- Cunoaterea sistemului conceptual i a

Examen scris sub form de

10.3 Pondere
n nota final
35%

metodelor i procedeelor utilizate n


ntrebri nchise ( test gril).
programarea web
- Capacitatea de utilizare adecvat a
conceptelor, metodelor i procedeelor
specifice programrii web
- corectitudinea si completitudinea
cunostinelor;
- coerena logic;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate;
- criterii ce vizeaza aspectele atitudinale:
constiinciozitatea, interesul pentru studiu
individual.
10.5
- nsuirea i nelegerea problematicii
Examinri practice, bilete
65%
Seminar/laborat tratate la curs i seminar;
individuale
or
- Capacitatea de a explica i utiliza corect
metodele, modelele i testele de gndire
critic parcurse;
- Capacitatea de a dezvolta proiecte cu
cunostinele asimilate;
-Criterii ce vizeaza aspectele atitudinale:
constiinciozitatea, interesul pentru studiu
individual.
10.6 Standard minim de performan: cunoaterea elementelor fundamentale din teorie i practic (principiul de
functiona aplicaiilor client-server, ce este un client web, ce este un server web, ce este php, MVC, Framework,
dezvoltarea unei aplicaii web cu operaii de baz (conectare la baza de date, inserare, modificare tergere i
vizualizare a nregistrrilor din/ntr-o baz de date)

Data completrii

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

13.03.2014

Lect.dr.Liana Stanca

Lect.dr.Liana Stanca

Semntura directorului de departament Prof.dr.habil. Gheorghe Cosmin SILAGHI


Data avizrii n departament 20.03.2014