Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

DATA: ianuarie 2008


SCOALA : Scoala cu clasele I-VIII Nicolae Balcescu Baia Mare
CLASA: a V-a A
PROFESOR:
OBIECT: Limba si literatura roman

SUBIECT: Amintiri din copilarie


TIPUL LECTIEI: mixta
OBIECTIVUL CADRU / OBIECTIVE DE REFERINTA:
cultivarea receptivitatii literar artistice a elevilor, cu referire speciala asupra universului
epic al operei Amintiri din copilarie de Ion Creanga
sa realizeze inlantuirea corecta a ideilor intr-un mesaj oral;
sa faca dovada citirii textului literar, demonstrand intelegerea lui;
sa deosebeasca elementele de ansamblu de cele de detaliu in cadrul textului citit;
OBIECTIVE OPERATIONALE:
Cognitive:
sa numeasca personajul principal al textului ,,Amintiri din copilarie de Ion Creanga;
sa povesteasca, pe scurt, textul fragmentului din ,,Amintiri din copilarie de Ion Creanga;
sa enumere si sa critice greselile facute de Nica ;

sa-l caracterizeze pe Nica prin ,,ochii matusii Marioara;


sa colaboreze cu membrii echipei pentru a rezolva cerintele date
Afective:
sa manifeste spirit de colegialitate si cooperare in cadrul echipei;
sa participe cu interes la activitate;
s se autoevalueze corect.
CONDITII PREALABILE:
clasa de nivel mediu;
elevii au formate priceperi, deprinderi si capacitatea de a comenta un text epic;
elevii vor lucra pe grupe ( ganditi- lucrati in perechi- comunicati).
STRATEGIA DIDACTICA

a) Metode si procedee: conversatia, spargerea ghetii, rebusul, ciorchinele, reflectia,


munca in echipa, explicatia, descoperirea,
b) Mijloace de invatamant: fise, tabla, manualul
c) Forme de organizare a activitatii : activitate in grupe, activitate frontala, activitate
individuala
d) Resurse si managementul timpului:
capacitati normale de invatare a elevilor;
cunostintele lor anterioare;
timpul de invatare: 50 minute

B
I
BLIOGRAFIE:

Programe scolare pentru clasele V-VIII. Aria curriculara: limba si


comunicare, Bucuresti, 1999;

-,,Limba si literatura romana, Manual pentru clasa a V-a, Editura


Humanitas, Bucuresti, 2004

Amintiri din copilarie de Ion Creanga (diverse editii);

Scenariul didactic
Nr
.

Etapele
lectiei

Tim
p

Activitati
elev /
profesor

Moment
organizator
ic

Se asigura
conditiile
necesare
defasurarii
optime a
activitatii:
asigurarea
linistii,
pregatirea
materialului
didactic,
creta, burete,
caiete,
manuale,
pixuri etc.

Verificarea
temei
scrise,a
cunostintel
or insusite
anterior si

crt

captarea

Strategia didactica
Metode si
procedee

Conversat
ia

Spargerea
ghetii
Se verifica
cantitativ
tema pentru
acasa si se
solutioneaza
eventualele

Mijloace
de
invatama
nt

Jocul
didactic
Rebusul

Forma de
organizare

Activita
te
frontala

Ffisa de
lucru

Evaluare

Activita
te in
echipe

Observarea
sistematic
a elevilor

Formativa
Frontala
Orala

atentiei

3.

Anuntarea
temei si a
obiectivelo
r

probleme
aparute in
rezolvarea
temei.

Pe Fisa 1
elevii
impartiti pe
grupe vor
rezolva un
rebus,
urmand ca pe
verticala A-B
sa se obtina
cuvantul
copil. Grupa
care rezolva
prima
rebusul
corect va fi
apreciata
Elevii sunt
conversati
anuntati ca in
a
aceasta ora il
vor
caracteriza
impreuna pe
Nica,
personajul
principal al
Amintirilor
din
copilarie
Sunt
prezentate
obiectivele.

Activitate
frontala

Observarea
sistematic
a elevilor

4.

Dirijarea
invtrii

29

Elevii
impartiti in
echipe
de
cate 4 vor
primi Fisa
2
cuprinzand
citate
din
fragmentul
prezentat in
manual si cu
ajutorul
ei
vor realiza
caracterizare
a lui Nica. Pe
baza citatelor
date
elevii
vor completa
ciorchinele
cu trasaturi
ale
personajului
principal.
Elevii sunt
intrebati daca
mai cunosc
alte trasaturi
ale lui Nica,
rezolva
ciorchinele
in caiete iar
profesorul la
tabla.
Nica
este
caracterizat
si prin ochii
matusii
Marioara,
dupa
care
prin
intermediul
diagramei
Ween (Fisa
3)
sunt

Ciorchine
le

Fisa 2
Manualul

Diagrama
Ween

Activitate
in echip

Aprecierea
rspunsuril
or elevilor

Fisa 3
Evaluare

Munca in
echipa

formativ
orala

scoase
in
evidenta
punctele
comune
si
diferentele
dintre cele
doua
personaje.

5.

6.

Asigurarea
retentiei si
a
transferului
de
cunostinte

Evaluare
a

Se realizeaza
blazonul
personajului
Nica
caracterizand
u-l astfel
succint pe
acesta.

Elevii
primesc o
fis de
autoevaluare
Fisa 4 pe
care o
completeaz.
Se fac aprecieri
legate de modul
si gradul de
participare a
elevilor la lectie,
de calitatea
rspunsurilor,
aprecieri
generale si
individuale.

7.

Tema
pentru
acasa

1
Se fixeaz
tema: o
compunere
cu titlul
Eu- ma
aseaman / nu

conversati
a

Manualul

Activitate
frontal

evaluare
frontal

Fisa de
autoevaluare

Activitate
individual

Autoevalua
re

Blazonul

Aprecierea
rspunsuril
or elevilor
prin note
sau / si
calificative

ma aseaman
cu Nica

Fisa 1
1. Perioada din viata lui Nica descrisa in fragmentul din manual.
2. Antonimul cuvantului sat.
3. Numarul capitolelor din Amintiri din copilarie
4. Prenumele lui Creanga.
5. Semnul grafic al unui sunet.
A

Fisa 2
C1 - ma furisez din casa si ma duc, ziua miaza-mare
C2 - Si ma chitesc eu in mine cum sa fac ca sa nu ma prinda
C3 - ma fac a cere pe Ion, sa ne ducem la scaldat
C4 - mai ramai sanatoasa matusa Marioara!
C5 - sarut mana matusei, luandu-mi ziua buna
C6 - incep a carabani la cirese in san, crude, coapte,cum se gaseau.

C7 - Si eu fuga, si ea fuga, si eu fuga, si ea fuga


C8 si-mi pierd urma, ducandu-ma acasa si fiind foarte cuminte in ziua aceea
C9 vinovatul trebuia sa plateasca.

C10 Mai pasa de da ochi cu matusa Marioara, cu mos Vasile, cu varu Ion si chiar cu baietii si
fetele
din sat;
C11 - mi se dusese buhul despre pozna ce facusem
C12 - - parca naiba ma impingea, de le faceam atunci cu chiuita.
Matusa Marioara
C13 - ghiavole, aici ti-i scaldatul?
C14 - scoboara-te jos, talharule,
Tatal lui Nica
C15 - De-amu sa stii ca ti-ai mancat liftiria cu mine spanzuratu-le! Oare multe stricaciuni am sa
mai platesc eu pe urma ta?

Fisa 3
Compara insusirile lui Nica cu insusirile matusii Marioara, realizand o
diagrama.

OBSERVATIILE
PROFESORULUI

AUTOEVALUARE
Mi-a placut cel mai mult:

Nu mi-a placut:

Pot spune ca Nica este:


fiindca..

Nu prea am inteles:

Eu cred ca merit notasi sunt:

vesel
furios
Fisa 4

trist