Sunteți pe pagina 1din 1

Nr..

ADEVERINTA

Se adevereste prin prezenta ca d-l (d-na) ...................................................


CNP ......................................................., nascut(a) la data de ............................
cu domiciliul in localitatea .............................................Jud ............................
Str. ............................... Nr. ..........., Bl. ........, Sc. ......, Apt. ........., a fost
angajat(a) cu contract individual de munca conform Codului muncii in cadrul
societatii

in

perioada

........................................................,

avand

meseria(functia) de ............................................

Societatea a depus declaratii nominale privind obligatiile de plata a contributiilor


de asigurari sociale la institutiile din judetul .......................

Administrator,
..........................

Intocmit,
.......................................

S-ar putea să vă placă și