Sunteți pe pagina 1din 28
Calculul presiunii maxime pe peretii rezervorului *conform SR EN 1998-4:2007* 1. Caracteristici geometrice rezervor Principalii parametrii care descriu geometria rezervorului sunt : * Diametrul rezervorulul D=28.30m ‘Inaltimea rezervorulul: H=7.20m ‘= Modulul de elasticitate al peretelui rezervorului: 27000 N/mm2 ‘ Densitatea lichidului continut de rezervor: p= 1000 kg/m3 (lichidul inmagazinat este apa) 2. Parametrii caleuluh Principalii parametrii care sunt utilizati pentru calculul seismic al rezervorului sunt: + localitatea de amplasament a rezervorului: Sibiu ‘ valoarea de varf a acceleratia orizontale a terenului: ay? 0.16 8 * perioada de colt: T.= 0.75 * factorul de importanta al constructiei: viz 140 —»clasal'de importanta * factorul de reducere a actiunii seismice pentru limitarea degradarilor: v= 0.50 —+SREN 1998-4:2007, 2.2(3) * factorul de comportare adpotat in calcul este urmatorul: 1.50 Pornind de la valoarea de varf a acceleratiel seismice a terenului pe directie orizontala se stabileste componenta impulsiva , componenta convectiva si inertiala a peretelui rezervorului Og = Yr Gyr =0.2248 3. Determinarea componentei impulsive a presiunil Variatia spatial temporala a presiunil impulsive este indicata de expresia: pilé.¢.8,t) = C(E, dpHeosda,(t) , t-E ocsZ yy Zveltetea rezervorului este indicata de urmatorul parametru: mu == 0.509 Calculul componentei impulsive se va face considerand presiunea de la fata peretelui rezervorului: r: E =1.00 R In continuare von determina distributia presiunii impulsive pe inaltimea rezervorului: 2nt Ye = Functia Bessel este urmatoarea: at dy eter +(x? -a2)y Functia Bessel modificata este urmatoarea: ape ye 1) - >) Teer G Se considera ca a=1 si se obtine: (aie wee He) Taner Tea) Dervatafunctiei Bessel modificta este urmatoarea: Kod = 1409-22 (1) a= dates Torna Functia Euler este urmatoarea : t= (-1)! Presiunea impulsiva are,de regula,urmatoarea distributie: Observatie:Distributia este valabila daca peretii rezervorului sunt fixati rigid de fundatie. re : iG" enn G6) 7 0 a[_25| 5.239] 2 1 471] 1324] 92.2] 1399] 7256.5] 0.815, 3 2 7.85| 500248] 61.7] 5-05] SE+05| 0.782 4 3 71.00] _2€+08] 120.9] 2€+08] 2e+08| _0.725 5 4 14.14] 9€+10| 199.9] st+10| 9€+10] _0.635 6 5 17.28] _at+13] 298.6] 4€+13] ae+i3| 0.518 7 6 20.42] 2€+16| 417.0] 2€+16| 2e+16] 0.352 8 7 73.56] _7E+18| 555.2] et+ie| 7e+18| 0.078 9 8 26.70] _3€+21] 713.1] 3€421] 3€+21] 0 a " 08 IACE OD er y 0S (Vn) 1 | 0976 | 0306 | 0.793 | 0.64 | 0.46 | 0.26 | 0.04 | 0.00 1 [0.793 | 0.259 | -0.383 | 087 | -099 | -071|-0.13| 0.00 1 | 0.462 |-0574 | 0.991 | 034 | 068 | 097 | 022 | 0.00 1 [0044 | -0996 | -0.131 | 098 | 0.22 | -097|-030| 0.00 1-383] -0.707 | 0524 | 0.00 | -052 | 071 | 0.38 | 0.00 1_|-0.737| 0.087 | 0.609 | -098 | 0.24 | -0.26|-0.46| 0.00 1_|-0954] 0.819 | -0.609 | 0.34 | -004 | -0.26 | 054 | 0.00 1_|-0991| 0966 | -092a | 027 | 079 | 0.71 |-061| 0.00 1[-o8a3| 0.423 | 0.131 | -064 | 095 | -097| 068 | 0.00 In locul lui A,(t) se introduce spectrul de raspuns elastic pentru care se ia valoarea maxima: Ag) =y5 2,°2 = 4,029 m/s2 Pentru 8= 0° (in planul actiunil seismice) avem urmatoarea distributie verticala a presiunii inpulsive (8s) 1.00 0.30 0.80 070 0.60 s=2/H oso 0.40 030 0.20 0.0 0.00 7 r 7 0.0 0.1 0.2 03 04 05 06 07 08 09 Coeficient, (6,6) Groficul de variatie a coeficeintului C; (Es) De asemenea pe langa 0 distributie pe verticala a presiunil impulsive, in functie de adancime, vom avea si distributie circumferentiala, in functie de unghiul 8 (unghiul fata de planul miscarii sesmice). in modelul de element finit, circumferinta rezervorulul a fot impartita in 36 de elemete, cu un unghi Ia centrul rezervorului de 10° fiecare. Se obtine urmatoarea distributie a presiunii impulsive: 1 0 | 24.04 | 23.65 | 22.69 | 21.03 | 18.43| 15.04] 10.18] 2.25| 0 2 10 | 23.67 | 23.29 | 22.34 | 20.71 | 18.15 | 1481/1002] 222 | 0 3 20__| 2259 | 22.22 | 21.32 | 19.76 | 17.32] 14.13] 9.56 [ 212 | 0 4 30] 20.82 | 20.48 | 19.65 | 18.21 | 15.96] 13.02] 8a1 | 195] 0 5 40__| 1.41 | 1812 | 1738 | 16.11 [1412 [a1s2[ 7.79 [173 [0 6 so] 15.45 | 15.20 | 1458 | 1352 | 11.85] 9.66] 654] 145] 0 7 60 | 12.02 | 11.83 [ 1134 | 1051 | 9.22 | 752] 5.09 [113 | 0 8 7o_| 822 | 809 | 776 | 719 | 630] 514] 348 | o77| 0 9 so_| 417 | 41 | 394 | 3.65 | 3.20 | 261] 177] 039] 0 10 90 0 oO 0 oO of[ofofolfo Fr 100 | -ai7 | aaa [394 | 3.65 | -3.20]-201| 177|-039| 0 2 aio_| 8.22 | 8.09 [7.76 | 7.19 | -630|-5.14|-3.48|-07| 0 13 120_| -12.02 | -11.83 | -11.34 | 1051 | -9.22 [-752| 5.09 [113] 0 14 130_| -15.45 | -15.20 | -1458 | 13.52 [11.85] -9.66| -654[-145| 0 15, 140__| -18.41 | -18.12 | -17.38 | 16.11 [-14.12[-1152] -7.79 [173] 0. 16 150 | -20.82 | -20.48 | -19.65 | -18.21 [-15.96|-13.02| -8.81|-195| 0 7 160_| -22.59 | -22.22 | -21.32 | -19.76 |-17.32|-14.13] -9.56 | -212| 0. 18 170_| -23.67 | -23.29 | -22.34 | -20.71 |-18.15|-14.81|-10.02| -2.22| 0. 19 180__| -24.04 | -23.65 | -22.69 | -21.03 |-18.43|-15.04]-10.18| -2.25| 0. 20 190_| -23.67 | -23.29 | -22.34 | -20.71 |-18.15|-14.81|-10.02| -2.22| 0. 21_[ 200 _| -22.59 | -22.22 | -21.32 | -19.76 | -17.32|-14.13] -9.56 [-212[ 0 22_[ 210 | -20.82| -20.48 | -19.65 | -18.21 [-15.96|-13.02| -a.81|-195[ 0 23 220 | -18.41 | -18.12 | -17.38 | -16.11 |-14.12[-1152| -7.79 | 1.73] 0 24 [230 | -15.45 | -15.20 [ -14.5a | -13.52 [-11.85|-9.66[-65a[-145[ 0 25 240_| -12.02 | -11.83 | 11.34 | -1051 | -9.22 [-7.52| 5.09] 1.13] 0 26 _[ 250 | -22 | -a09 | -7.76 | 7.19 | -630|-s14[-348[-o77[ 0 27_[ 260 | -a17 | -a11 [| 3.94 | -3.65 | -3.20|-261| -1.77[-039[ 0 28 [270 0 O oO oO ofofofolfo 29 _[ 280 | 417 | 421 [| 394 | 365 | 320 | 261 [177 | 039[ 0 30_| 290 | 822 | 809 | 776 | 719 | 630 | 514| 348[o77| 0 31 300_| 12.07 | 11.83 | 11.34 | 1051 | 9.22 | 752| 509] 113] 0 32 310 | 15.45 [ 15.20 | 14.58 | 1352 | 1185| 9.66 | 654] 145| 0 33 320 | 18.41 | 18.12 | 17.38 | 16.11 | 14.12[1152| 7.79 | 1.73| 0 34 330_| 20.82 | 20.48 | 19.65 | 18.21 | 1596[13.02| 881 | 195] 0 35 | 340 | 2259 | 22.22 | 21.32 | 19.76 | 17.32] 14.13| 956 | 212 | 0 36 [| 350 _| 23.67 | 23.29 | 22.34 | 20.71 | 1815 |1481| 10.02| 222 | 0 Masa totala a fluidului din interior se determina cu relatia: m = pHaR? = 4528.93 tone Masa impulsiva defineste masa fluidului din interior care se misca simultan cu peretii si este data de expresia de mai jos,astfel: Forta taietoare impulsiva la baza este urmatoarea Q.Ct) = m,4, (2) = $571.16 kN Momentul incovoietor impulsiv Ia baza rezervorului(imediat sub rezervor) este: Mj) = mh’ Ag = 26401.60 kNm ne +2(-1) "44 (28) 739 m Momentul incovoietor impulsiv la baza rezervorului (imediat deasupra rezervor) este: M,(é) = mzhy Ag(é) = 16002.30 kNm corns) se OE ha Ee eacay 9 wiG = 2872m Determinarea component Presiunea din componeta convectiva se obtine cu urmatoarea relatie de calcul: pelis,8.t) =p)” Yn cosWtnrd (Ang }e038 Act) ,incare * ze Ye = GE DAU leoshng) 1y-Functia Bessel de ordiul ay = 1.841 Ag = 5.331 Ag = 8.536 se obtine ca h@s)=0582 (A) =-03468 (As) =0.273 Wy = 13.831 Wo = 0.23440 Ws = 0.0176 Consideram calculul in planul de actiune al miscarii seismice si astfel avem cos8= 1 Acrlt}-acceleratia de raspuns a uni sistem cu un grad de libertate avand o frecventa circulara W., An %en= lor tanh Any) V Oca oe tanh (77) =0.968 rad/s ea = |g7 tanh (zy) = 1.914 rad/s [oa as tanh (237) = 2.432 rad/s ee Pm Pentru proiectare este necesar sa se ia in considerare numai primul mod de vibratie sau de oscilatie corespunzator lichidului care oscileaza. Conform anexei A din P100-1/2006 se obtin urmatorul factor de amplificare dinamica: 8(Tox) = 0.182 Fractiunea din amortizarea critica pentru un lichid este de regula 0,5%. | 10 7 BE Pentru calculul presiunii convective se va adopta urmatoarul factor de comportare: q= 1.00 SREN 1998-4:2007 4.4(3) 4 =1.348 Se obtin urmatoarele valori pentru presiunea convectiva Presiune convectiva 1.00 0.90 0.20 0.70 0.60 050 0.40 0.30 0.20 0.20 0.00 o 2 4 6 8 Presiune, kPa Graficul de variatie a presiunii convective De asemenea pe langa o distributie pe verticala a presiunii convective, in functie de adancime, vom avea sio distributie circumferentiala, in functie de unghiul 0 (unghiul fata de planul miscarii sesmice). In modelul de element finit, circumferinta rezervorului a fot impartita in 36 de elemete, cu un unghi la centrul rezervorului de 10° fiecare. Se obtine urmatoarea distributie a presiunil convective: z oO] 435 | 439 | 450 | 468 | 495 5.74 | 6.28 | 6.40 2 ao | 428 | 432 | 443 | 461 | 4.98 5.65 | 6.18 | 6.30 3 20 | 409 | 412 | 423 | 440 | 465 5.40 | 5.90 | 6.01 4 30_| 377 | 380 | 389 | 406 | 4.29 497 | 5.44 | 5.54 5 40 | 333 | 336 | 344 | 359 | 3.79 4.40 | 4.81 | 490 6 so_| 280 | 282 | 289 | 301 | 318 3.69 | 4.04 [ ait 7 eo | 2a7 | 2a9 | 225 | 234 | 2.48 287 | 3.14 | 3.20 8 7o_[ 149 | 150 | 154 | 160 | 169 196 | 2.15 [2.19 9 so_| 076 | 076 | 078 | 081 | 0.86 1.00 | 1.09 [1.41 10 90 oO oO oO 0 0 o fo fo Fr 100_| -0.76 | -076 | 078 | -0.8i | -0.86 -1.00 | -1.09 | -1.11 12 aio_| 1.49 [1.50 [sa | -1.60 | -1.69 -1.96 | -2.15 [2.19 13 az0_| -2a7 | 219 [225 | -234 | -2.48 -2.87 | -3.14 | -3.20 14 130_| -2.80 | -282 | 289 | -3.01 | -318 -3.69 | -4.04 | -4.11 15 140 33 | 3.36 | 344 | -359 | -3.79 -4.40 | -4.81 | -4.90 16 150 77 | 380 | 389 | -4.06 | -4.29 -4.97 | 5.44 | 5.54 7 160 09 | 4.12 | 423 | -4.40 | -465 -5.40 | -5.90 | -6.01 18 170 28 | -432 | 443 | -461 | -488 “5.65 | -6.18 | -6.30 19 aso_| 435 | -439 [ 450 | -468 | -495 “5.74 | -6.28 | -6.40 20 190_| 428 | 432 [ 443 | -461 | 4.88 “5.65 | -6.18 | -6.30 21_{ 200 | -a09 | -a12 [ -a23 | 4.40 | 4.65 ~5.40 | -5.90 | -6.01 22_[ 210 | -377 | -3.80 | -3.a9 | -4.06 | -4.29 |-a59| -4.97 | 5.44 | -5.54 23_[ 20 | -333 | -336 | -344 | -359 | -3.79 | -4.06| -4.40 | -4.81 | -4.90 24_{ 230 | -280 | -282 [| -289 | -3.01 | -3.18 | -3.41| -3.69 | -4.04 | -4.11 25 [ 240 | -217 | -219 [ 225 | -2.34 | -2.48 |-2.65| -2.87 | 3.14 | 3.20 26 [| 250 | 149 | -150 | -154 | -1.60 | -1.69 | -1.81| -1.96 [2.15 [2.19 27_| 260 | 076 | -0.76 | -0.78 | -0.81 | -0.86 | -092| -1.00| -1.09 | -1.11 28_|_270 0 oO oO oO ofofofolfo 29 [| 280 | 076 | 076 | 078 | 081 | 0.86 | 092] 1.00 | 109 | 111 30 [ 290 | 149 | 150 | 154 | 160 | 1.69 | 1.81] 196 | 215 | 219 31 300_| 247 [| 219 | 225 [234 [| 248 | 265 | 287 | 3.14 | 3.20 32_[ 310 | 280 | 282 | 289 | 3.01 | 3.18 | 3.41 | 3.69 | 404 | 411 33__| 320 | 333 | 336 [344 [359 | 3.79 | 406 | 440 | 481 | 490 34 330_| 377 | 380 | 389 | 406 | 429 | 459 | 497 | 5.44 | 554 35_| 340 | 409 | 412 [423 [| 440 | 465 | 498] 5.40 | 5.90 | 601 36_[| 350 | 428 | 432 | 443 | 461 | 4.88 | 5.22 | 5.65 | 6.18 | 630 Masa convectiva corespunzatoare modului propriu fundamental este urmatoarea: ea = 2tanh ay) aay Forta taietoare de baza convectiva este urmatoarea: 1) 7 2969.38 tone Qclt) = moran (t) = 1604.48 kN Momentul incovoietor convectiv la baza rezervorului (imediat sub rezervor) este: M,'(t) = Ma,Moq' Agen(t) =17584.11 kNM he (a +2 =n) = Any sinh zy). Momentul incovoietor impulsv la bazarezervorului(imediat deasupra rezervor) este Mo(t) = Menlo Arn (t) = 6164.49 kNm Acasa) a ( + 7oysinn Gay) —e Pom 842 m Inaltimea valului convectiv se determina cu urmatoarea relatie de calcul: O.84H 55s) 9 Proce = .655 m Determinarea componentei_presiunii datorata efectului inertial al peretilor Presiunea data de efectul inertial al peretilor determina cu urmatoarea relatie: By s(c)eos@4,(t) Densitatea materialulul din care este facut peretele rezervorulul este: p= 2250 kg/m3_—_ (perete din beton armat) Pretele rezervorului are sectiunea constanta pe inaltime si are valoarea de : s= 0.180 m Se obtine ca presiunea suplimentara care provine din efectulinertiei peretilor rezervorului are valoarea: Be = Pe slg)eosBAg{t) = 1.632 kN/m2 Determinarea componentei_presiunii datorata actiunii verticale a miscarii seismice Presiunea din componeta verticala pe peretii unui rezervor se determina cu relatia urmatoare: ar(s,t) = pH (1— Aptt) Ag{t) = 0.70 Ag(t) = 2.820 m/s2 1 oO o 20.30 2 1_| 0139 17.48 3 2_| 0278 14.66 4 3 | 047 11.84 5 a__| 0556 9.02 6 5 _| 0.694 6.20 7 6 | 0833 3.38 8 7_| 0972 056 3 72 1 0.00 Presiune verticala 1.00 090 0.80 0.70 0.60 050 s=2/H 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 ; o 10 20 30 Presiune, kPa Presiune statica 10 20 30 40 50 60 70 80 E eg = Presiune, kPa Valoarea maxima a presiunii hidrodinamice se obtine prin SRSS sau cu urmatoarea relatie: Pasar = (Pr+PwtP.)+0.3*py (Rel 1) 1 oO oO 640 | 163 | 0 o | 8.03 | 6.60 | 803] 8.9) 2 —a_[ 23 | 628 | 163 | 056 | 98 [1033] 7.41 [1033] 20.1 3 2 | 102 | 574 | 163 | 338 | 19.6 [1856] 1356 [1856] 38.2 a =3_[ 150 | 530 | 163 | 620 | 294 | 23.83| 1856 [23.83/ 53.3 5 ~4_[ isa | 495 [ 163 | 9.02 | 39.2 [27.72] 22.55| 27.72] 67.0 6 5 [ 210 | 468 | 163 | 1184 | 49.1 [3090] 25.99| 3090] 799 7 6 | 227 | 450 | 163 | 14.66 | 58.9 [33.21] 28.75 [33.21] 92.1 8 7_| 237 | 439 | 163 | 17.48 | 68.7 [34.91] 31.05 [34.91] 103.6 9 72 | 240 [| 435 | 163 | 2030| 706 | 36.11] 33.02 | 36.11] 1067| 22 | 613 | 163 | os6 | 98 [10.20] 7.31 [10.20] 200 100 | 5.65 | 163 | 3.38 | 196 | 18.32] 1339] 1832] 37.9] 14g | 5.22 | 163 | 6.20 | 29.4 [2352] 18.33 | 23.52] 53.0] 132 | 49a | 1.63 | 9.02 | 39.2 | 27.37] 22.28| 27.37] 66.6| 20.7 | 461 | 1.63 | 1184 | 49.1 | 30.50] 25.70] 30.50 79.6 22.3 | 443 | 1.63 | 14.66 | 589 | 32.80| 28.45 | 32.80] 91.7] 23.3 | 432 | 1.63 | 17.48 | 68.7 | 34.49| 30.75 | 34.49[ 103.2] 23.7 | 428 | 1.63 | 20.30 | 70.6 | 35.68] 32.72 | 35.68] 106.3] 0 601 | 163 | 0 o | 765 | 623 [7.65 | 7.6] 2a | 590 | 163 | 056 | 98 [982] 701 | 982] 196 96 | 540 | 163 | 338 | 19.6 [1760] 1288[17.60] 37.2 141 | 498 | 163 | 620 | 29.4 [22.60] 17.66 | 22.60] 52.0] 173 | 465 | 163 | 9.02 | 39.2 | 2631] 2150] 2631] 65.6] 198 | 440 | 163 | 11.84 | 49.1 | 29.34[ 24.84 | 29.34] 78.4] 23 | 423 | 163 | 14.66 | 589 [3158/2756] 31.58] 90.4] 222 | 412 | 1.63 | 17.48 | 68.7 | 33.22| 29.86 | 33.22| 1019] 22.6 | 409 | 163 | 2030| 706 | 34.40] 31.87 | 34.40] 105.9] oO 554 | 163 | 0 o | 7a | sve] rar] 7.2] 20 | 544 | 163 | 056 | 98 | 9.19] 654 | 919] 190 as | 497 | 163 | 3.38 | 19.6 [16.43] 12.05 [16.43] 36.1 13.0 | 459 | 163 | 6.20 | 294 [21.11] 1656] 2111] 50.5] 160 | 429 | 1.63 | 9.02 | 39.2 | 2459] 20.23] 24.59] 63.8] 132 | 406 | 1.63 | 11.84 | 49.1 | 27.45] 23.46 | 27.45] 76.5] 19.6 | 3.89 | 1.63 | 14.66 | 589 | 2957] 26.13 | 29.57] 88.4] 205 | 380 | 163 | 17.48 | 68.7 [31.16] 28.45] 3116] 99.8] 208 | 3.77 | 163 | 20.30 | 706 | 32.30] 3050 | 32.30] 102.9] i7_| 431 | 163 [ose | 98 [834] 529 [834] 18.1 78 | 440 | 163 | 3.38 | 19.6 [1484] 10.94 [14.84] 34.5 ais | 406 | 163 | 6.20 | 29.4 [19.07] 15.10] 19.07] 48.5] 14a | 3.79 | 163 | 9.02 | 39.2 | 22.25] 1854] 22.25] 61.5] 161 | 359 | 1.63 | 11.84 | 49.1 | 24.28] 21.63 | 24.28] 73.9] v4 | 344 | 1.63 | 14.66 | 529 | 26.26] 24.26 | 26.86] 85.7| agi | 336 | 163 | 17.48 | 687 | 28.35] 2659| 28.35] 97.0] isa | 3.33 | 1.63 | 2030 | 706 | 29.47| 28.73 | 29.47| 100.1| 0 ait | 163 | 0 o [575 [4.43 [5.75 [5.7] 14 [ 40a [163 [056 | 98 [729] sai [729] i721 65 | 369 | 163 | 338 | 196 [1288] 958 [i288] 325 o7 | 341 | 163 | 620 | 294 [1657] 13.33| 1657] 46.0 aig | 31s | 163 | 9.02 | 392 [1937] 1653] 19.37] 58.6] 135 | 3.01 | 163 | 11.84 | 49.1 | 21.71| 19.46] 2171] 70.8] 146 | 289 | 1.63 | 14.66 | 589 [23.50] 22.05 | 23.50] 82.4] 152 | 282 | 1.63 | 17.48 | 68.7 | 24.90| 24.43| 24.90] 93.6] ass | 280 | 163 | 2030 | 706 | 2597] 26.68 | 26.68] 97.3] oO 320 | 163 | 0 o | 4a3| 359 | aaa] 4. ai _[ 314 | 163 | 056 | 98 | 607 | 422 | 607| 15.5] sa | 287 | 163 | 3.38 | 19.6 [1061] 8.05 [1061] 30.2 75 | 265 | 163 | 620 | 29.4 | 13.66] 11.37|13.66] 43.1 92 | 248 | 163 | 9.02 | 39.2 | 1603] 14.33| 16.03] 55.3 10s | 234 | 1.63 | 11.84 | 49.1 | 18.04] 17.12] 18.04] 67.1] 113 | 225 | 163 | 14.66 | 589 [19.62] 19.71] 19.71] 78.6] ais | 219 | 163 | 17.48 | 687 [2089] 2217] 2217] 90.8] 120 | 217 | 163 | 2030 | 706 | 2192] 2456| 24.56] 95.2| 219 | 163 | 0 o [382 [273 [382] 3.3 2as | 163 | 056 | 98 | 472| 3.27 | a72[ 145] 196 | 163 | 338 | 196 | 8.09 | 6.44 | 809 | 27,7] zar_| 163 | 620 | 29.4 [10.45| 9.36 | 10.45] 39.9] x69 | 163 | 9.02 | 39.2 [1234/1214 1234] 51.6] a60 | 163 | 11.84 | 49.1 [13.98] 14.26 | 14.26| 63.9] asa | 163 | 14.66 | 529 [15.33| 17.48 17.48] 76.3] aso | 1.63 | 17.48 | 68.7 | 16.47] 20.06 | 20.06| 28.7| 149 | 1.63 | 20.30 | 706 | 17.43] 22.62| 22.62] 93.2| 111 | 163 | 0 o [2m [is [274 [27] 109 | 163 | 056 | 98 | 3.28| 237 | 328] 13.3] 100 | 163 | 338 | 196 [5.41 | 490] 5.41] 25.0] os2 | 163 | 620 | 294 | 7.02 | 757 | 757] 370) 0.86 | 1.63 | 9.02 | 392 | 8.40 | 10.27] 10.27] 495] 081 [1.63 | 1184 | 49.1 | 9.65 | 1299|1299| 62.9] 07s | 1.63 | 14.66 | 589 [10.75] 15.71 | 15.71| 746 076 | 1.63 | 17.48 | 687 [11.75] 18.42 [18.42[ 87.1] o76 [| 163 | 2030[ 706 [12.65] 21.13] 21.13[ 918] 163 | 0 o | 163 | 163 | 163] 16 163 | 056 | 98 | 1a0[ 173 | 1a0[ 116 163 | 338 | 196 | 265 | 3.76 | 3.76| 23.4] 163 | 620 | 294 | 3.49 | 6.42 | 642| 352] 163 | 9.02 | 392 | 434| 9.17 | 917 | al 163 | 11.84 | 49.1 | 5.18 [1196] 11.96| 61.9) 163 | 14.66 | 589 | 6.03 | 14.75|14.75| 73.6 163 _| 17.48 | 687 | 688 [1756| 1756] 862| 163 | 20.30 | 706 | 7.72 | 20.37 | 20.37] 91.9] -o4 | -109 | 163 | 056 | 98 | 032[ 175 |175| i116] 18 | -100 | 163 | 338 | 196 |-o12[ 353 | 353 | 232] 26 | -092 | 163 | 620 | 294 |-0.04| 635 | 635| 35.8] 3.2 | 0.86 | 163 | 9.02 | 392] 028| 9.20] 920| 4a. -3.7 | -0.81 | 163 | 11.84 | 491 | 0.72 [1204] 120a[ 61.1] 3.9 | -0.78 | 163 | 14.66 | 589 | 1.31 | 14.87 |14.87[ 73.7 ~a1 | -0.76 | 163 | 17.48 | 68.7 | 2.01 | 17.68|17.68[ 26.3] ~4.2 | -0.76 | 163 | 20.30 | 706 | 2.79 | 20.48| 20.48] 91.1] 0 219 [163 | 0 o |-os6[ 273 [273 [27] -o77 [| 215 | 163 | 056 | 98 |-112| 238 [238] 122] 3.48 [ -196 | 163 | 338 | 196 |-280| 433 | 433 | 239] -sa4_[ -181 | 163 | 620 | 29.4 |-346| 736 | 736] 368] 6.30 | -169 | 163 | 9.02 | 39.2 | -3.66] 10.30] 10.30] 49.5] 719 | -160 | 1.63 | 11.84 | 49.1 | -3.61| 13.18] 13.18| 62.2| 7.76 [| -154 | 1.63 | 14.66 | 589 | -3.27| 15.97 |15.97| 74.8] -8.09 | -150 | 1.63 | 17.48 | 68.7 | -2.71| 1870/1870] 87.4] a2 | 149 | 163 | 2030] 706 | -199| 21.40] 21.40] 92.9] o | -320 | 163 | 0 o | -1s7| 359] 359] 3.6 ais [314 | 163 | 056 [ 98 |-247| 3.23 | 3.23 [13.0] ~5.09 | 287 | 163 | 3.38 | 196 | 5.31] 5.62 | 5.62| 25.2] ~752 | 2.65 | 163 | 6.20 | 29.4 | -668| 895 | 895 | 38.4] ~9.22 | 248 | 1.63 | 9.02 | 39.2 | -7.35| 12.04] 12.04] 51.3] ~10.51 | -2.34 | 163 | 11.84 | 49.1 | -7.67| 14.99] 1499| 64.9] =11.34 | -2.25 | 163 | 14.66 | 589 | -7.56| 17.73 |17.73| 76.6 11.83 | 219 [163 | 17.48 | 687 |-7.14| 20.36 | 2036] 89.9 =12.02 | -2.17 | 163 | 20.30 | 706 | -6.47| 22.91 | 22.91] 935] oO o | ai | 163 | 0 of -2a8[ 443 [aaa] 4 a_[ 14 | -a04 [163 [ose | 98 [-368] 408 [408 | 139 2 [| 6s | 369 [| 163 | 338 | 196 |-758] 7.01 | 7.01] 266 3 | 97 | 341 [ 163 [620 | 294 |-958| 10.71 [10.71] 40.1 ~4_[ ara [348 [ 163 [9.02 | 39.2 |-10.69] 14.00[ 14.00] 53.2 5s [13s [301 [ 163 [1184 | 49.1 [-11.34] 17.05 [17.05] 66.1 6 | 146 | 289 [ 163 | 14.66 | 58.9 |-11.4a] 19.78 [19.78] 78.6 7_[ 152 | 282 [163 | 17.48 | 68.7 [-11.14] 22.31 [22.31] 91.0 72 [| 155 | -280 [| 1.63 | 20.30] 706 |-10.52| 24.72[ 24.72] 95.4 0 450 | 163 | 0 o | -327[ sar [sa7 [5.2] “173 | -a81 | 163 | 056 | 98 |-a7a| 48a | aga | 147| 7.79 | -a40 | 163 | 338 | 196 |-955| 829 | 8.29 | 279] “14.12 | -3.79 | 1.63 [9.02 | 39.2 [-13.57| 15.87 | 15.87[ 55.1] 0 1 2 3 [1152 | -a06 | 163 [620 | 29.4 |-12.09| 12.36] 1236] 41.8] 4 5 -16.11 | -359 | 163 | 11.84 | 49. |-1451[ 19.04] 19.04] 68.1 ~6_|-17.38 | 3.44 [163 | 14.66 | 58.9 |-14.79| 21.79 [21.79] 80.7 7 | -18.12 | -3.36 | 163 | 17.48 | 68.7 |-14.60| 24.26 | 24.26] 92.9] 72 [18.41 | 333 [| 163 | 2030] 70.6 [-14.02| 2655[ 2655] 97.2 Oo | 554 | 163 | 0 o | -391| 57a] 57a] 53 -295 [ 544 | 163 | 056 | 98 | 559] 5.48 | 5.48 | 15.3] -asi | 497 | 163 | 3.38 | 196 |-11.14] 9.37 | 9.37 [29.9] =13.02 | 459 | 163 | 620 | 29.4 |-14.12| 13.76|13.76| 43.2] 15.96 | 4.29 | 163 | 9.02 | 39.2 |-15.91[ 17.47 |17.47| 56.7] ~18.21 | -4.06 | 163 | 11.84 | 49. |-17.08| 20.77] 20.7| 69.8] 19.65 | -3.89 | 1.63 | 14.66 | 589 |-17.51| 23.55 | 23.55| 82.4] 20.48 | 380 | 163 | 17.48 | 68.7 |-17.40] 25.99| 2599] 947 =72 | -20.82| -3.77 | 1.63 | 20.30 | 706 |-16.86| 28.19|28.19| 98.8 24a | 590 | 163 | 056 | 98 |-6.22[ 595 | s95| 153] 96 | 5.40 | 163 | 338 | 196 |-1231[ 1017] 10.17| 29.8] =a [ -498 | 163 | 6.20 | 29.4 |-15.62| 14.82 | 14.82| 44.2| ~17.3 | -4.65 | 1.63 | 9.02 | 39.2 |-17.63| 18.69 | 18.69| 57.9] =19.8 [ -440 | 163 | 11.84 [ 49.1 |-18.97| 22.10 22.10[ 71.1] -21.3 [| -423 | 163 | 14.66 | 5a.9 |-19.51| 24.91 | 2491| 83.8] -22.2 [ -a12 | 163 | 17.48 | 68.7 |-19.47| 27.33 | 27.33[ 96.9] -22.6 | -409 | 1.63 | 20.30 | 70.6 |-18.95] 29.46 | 29.46] 100.1] 0 630 | 163 | 0 o | -467[ 651 [651 65] 222 | 618 | 163 | 056 | 98 | -660| 624 | 624] 160) ~10.02 | -5.65 | 163 | 338 | 19.6 |-13.03] 10.67 | 10.67 303] -14.81 | -5.22 | 163 | 620 | 29.4 |-165a] 15.47] 15.47| 449] “18.15 | -4.88 | 163 | 9.02 | 39.2 |-18.69| 19.44] 19.44] 58.7] 20.71 | -4.61 | 1.63 | 11.84 | 49. |-20.13] 22.92] 22.92 72.9] 22.34 | -a.43_|_ 1.63 | 14.66 | 58.9 |-20.74| 25.76 | 25.76| 84.6 “23.29 | -4.32 | 163 | 17.48 | 68.7 |-20.73| 28.17| 28.17] 968] 23.67 | 428 [| 1.63 | 20.30 | 70.6 |-20.23| 30.27 | 30.27] 1009 Oo | 640 | 163 | 0 0 | -477| 660 | 660] 66] “2.25 [ 628 | 163 | 056 | 98 |-673| 634 | 634] 16.1] “10.18 | 5.74 |_163 | 3.38 | 196 |-13.27| 10.84] 10.84 305] 15.04 | -5.30 | 163 | 6.20 | 29.4 |-16.84| 15.69] 15.69 45.1] =18.43 | -495 | 163 | 9.02 | 39.2 |-19.04] 19.70] 19.70] sa] 21.03 | -4.68 | 163 | 11.84 | 49.1 |-20.53| 23.20] 23.20| 72.3 22.69 | 450 | 1.63 | 14.66 | 589 |-21.15| 26.05 | 26.05 849] 73.65 | 439 | 163 | 17.48 | 68.7 |-21.16| 28.46| 28.46] 97.1 24.04 | -4.35 | 163 | 20.30 | 706 |-20.66| 30.55 | 30.55] 101.2] oO o | 630 | 163 | 0 o | -a67[ 651 [651] 65] =| 22 | 618 [163 [ose | 98 |-660| 6.24 [624] 160 -2_[ 100 | 5.65 [ 163 | 3.38 | 19.6 |-13.03| 10.67 [10.67] 30.3 =3_| 14a | 5.22 [ 163 | 620 | 294 |-165a] 15.47 [15.47] 449 ~4_[ 182 | aaa [163 | 9.02 | 39.2 |-1a.69| 19.44 [19.44] 58.7 5 | 207 | 461 _[ 163 | 11.84 | 49.1 [-20.13| 22.92 [22.92] 72.0 ~6 | -223 | 443 [ 163 | 14.66 | 58.9 |-20.74] 25.76 [25.76] 84.6 7_| 233 | 432 [163 | 17.48 | 68.7 |-20.73| 28.17 [28.17] 96.3 72 | 237 | -428 [| 1.63 | 20.30] 706 |-20.23| 30.27 [ 30.27] 1009 0 601 | 163 | 0 o | -438| 6.23 [623 | 62] -195 | 590 | 163 | 056 | 98 | -605| 5.94 | 594] 157] -881 | 540 | 163 | 338 | 196 |-1156| 9.60 | 9.60] 29.2] 15.96 | -4.65 | 163 | 9.02 | 39.2 |-16.28| 17.56] 17.56 568| 0 1 2 3_|-13.02 | -a98 | 163 | 620 | 294 |-1451| 13.89] 13.89 43.3] 4 5 -18.21 | -4.40 | 1.63 | 11.84 | 49. |-17.43] 20.84 | 20.84] 69.9] ~6 | -19.65 | 4.23 | 1.63 | 14.66 | 58.9 |-17.8a] 23.61 | 23.61] 82.5 7 | -22.22 | -aa2 | 1.63 | 17.48 | 68.7 |-19.47| 27.33 | 27.33 96.9] 72 | -2259| 409 [| 163 | 20.30 | 70.6 [-18.95] 29.46 | 29.46] 100.1 Oo | 554 | 163 | 0 o | -391| 57a] 57a] 53 -295 [ 544 | 163 | 056 | 98 | 559] 5.48 | 5.48 | 15.3] -asi | 497 | 163 | 3.38 | 196 |-11.14] 9.37 | 9.37 [29.9] =13.02 | 459 | 163 | 620 | 29.4 |-14.12| 13.76|13.76| 43.2] 15.96 | 4.29 | 163 | 9.02 | 39.2 |-15.91[ 17.47 |17.47| 56.7] ~18.21 | -4.06 | 163 | 11.84 | 49. |-17.08| 20.77] 20.7| 69.8] 19.65 | -3.89 | 1.63 | 14.66 | 589 |-17.51| 23.55 | 23.55| 82.4] 20.48 | 380 | 163 | 17.48 | 68.7 |-17.40] 25.99| 2599] 947 =72 | -20.82| -3.77 | 1.63 | 20.30 | 706 |-16.86| 28.19|28.19| 98.8 -a7_| -481 [163 [ose | 98 |-474[ 434 | aaa [ 147] 78 | 440 | 163 | 338 | 196 |-955| 829 | 829 | 279) =uis [ -406 | 163 | 6.20 | 29.4 |-12.09| 12.36 /1236| 41.8] ~14.1 [3.79 | 163 | 9.02 | 39.2 |-13.57] 15.87 | 15.87[ 55.1] =16.1 [ -359 | 163 | 11.84 [ 49.1 |-14.51] 19.04] 19.04[ 68.1] -17.4 [3.44 | 163 | 14.66 [ 58.9 |-14.79| 21.79 | 21.79| 80.7] ~aa.1 [ -3.36 | 163 | 17.48 | 68.7 |-14.60| 24.26 | 24.26| 92.9] =1a.4 [ -3.33 | 1.63 | 20.30 | 70.6 |-14.02| 26.55 | 26.55] 97.2| 0 4a1 [163 | 0 o | -248[ 4.43 [443 [44 -145 [ -40a | 163 | 056 | 98 | -368| 408 | 408] 139] -654 | -369 | 163 | 338 | 196 |-758| 7.01 | 7.01 | 266] “366 | 3 | 163 | 620 | 294 |-958| 1071] 1071] 40.3] “ras | -3.18 [163 [9.02 | 39.2 |-10.69] 14.00] 14.00] 53.2] -13.52 | -3.01 | 1.63 | 11.84 | 49. [-11.34] 17.05] 17.05] 66.1 14.58 | -2.89 | 163 | 14.66 | 589 |-11.44| 19.78 |19.78[ 78.6 15.20 | -2.82 | 1.63 | 17.48 | 687 |-11.14] 22.31] 2231] 91.9) 15.45 [280 | 163 | 2030 | 706 |-1052| 24.72] 2472[ 95.4] o | -320 | 163 | 0 o | -1s7| 359] 359] 3.6 ais [314 | 163 | 056 [ 98 |-247| 3.23 | 3.23 [13.0] ~5.09 | 287 | 163 | 3.38 | 196 | 5.31] 5.62 | 5.62| 25.2] ~752 | 2.65 | 163 | 6.20 | 29.4 | -668| 895 | 895 | 38.4] ~9.22 | 248 | 1.63 | 9.02 | 39.2 | -7.35| 12.04] 12.04] 51.3] ~10.51 | -2.34 | 163 | 11.84 | 49.1 | -7.67| 14.99] 1499| 64.9] =11.34 | -2.25 | 163 | 14.66 | 589 | -7.56| 17.73 |17.73| 76.6 11.83 | 219 [163 | 17.48 | 687 |-7.14| 20.36 | 2036] 89.9 =12.02 | -2.17 | 163 | 20.30 | 706 | -6.47| 22.91 | 22.91] 935] 1 o | -219 [| 163 | 0 o |-os6[ 273 [273] 27] 2 -o8 | -215 | 163 | os6 | 98 |-112[ 238 | 238[ 122] 3 35 | -196 | 163 | 338 | 196 |-280[ 433 | 433| 239] 4 ~sa_| -1.81 | 163 | 620 | 294 |-3.46[ 7.36 | 736| 363] A 63 | -169 | 163 | 9.02 | 392 | -3.66| 10.30] 10.30 49.5] 6 =72_| -160 | 163 | 11.84 | 49.1 | -3.61| 13.18 |13.18[ 62.2] 7 -78 | -154 | 163 | 14.66 | 589 | -3.27[ 15.97] 15.97[ 743] & “a1 | -150 | 163 | 17.48 | 687 |-2.71| 18.70|18.70| 7.4] 9 “32 | -149 | 163 | 20.30 | 706 | -1.99| 21.40] 21.40] 92.9 0 111 | 163 | 0 o | osz [197 [197 [209] -0.39 | -109 | 163 | 056 | 98 | 032] 175 [175] 116] -17_[ -100 | 163 | 338 | 196 |-o12| 353 | 353 | 232] -261 | -092 | 163 | 620 | 29.4 | -004| 635 | 635 | 35.8] -3.20 | -oa6 | 163 | 9.02 | 39.2 | 028] 9.20 | 9.20] 48.4] -3.65 | -081 | 163 | 1184 | 49.1 | 0.72 | 1204/1204] 61.1] -3.94 | -o78 | 163 | 14.66 | 589 | 131 | 14.87 |14.87| 73.7] ~4aa_[ -076 | 1.63 | 17.48 | 68.7 | 2.01 | 17.68] 17.68] 86.3] 4a7 [| -076 | 163 | 2030 | 706 | 2.79 | 20.48] 20.48] 91.1] 163 | 0 o | 163 | 163 | 163] 16 163 | 056 | 98 | 1a0[ 173 | 1a0[ 116 163 | 338 | 196 | 265 | 3.76 | 3.76| 23.4] 163 | 620 | 294 | 3.49 | 6.42 | 642| 352] 163 | 9.02 | 392 | 434| 9.17 | 917 | al 163 | 11.84 | 49.1 | 5.18 [1196] 11.96| 61.9) 163 | 14.66 | 589 | 6.03 | 14.75|14.75| 73.6 163 _| 17.48 | 687 | 688 [1756| 1756] 862| 163 | 20.30 | 706 | 7.72 | 20.37 | 20.37] 91.9] oa | 109 | 163 | ose | 98 | 328] 237 | 328] 13:1 1s | 100 | 163 | 338 | 196 | 541 | 490 | sai] 25.9 26 | 092 | 163 | 620 | 294 | 7.02| 7.57 | 757] 37.0 32 | 086 | 163 | 9.02 | 39.2 | 840 | 10.27[10.27| 495 37 | o81 | 163 | 1184] 49.1 | 9.65 | 12.99[12.99| 62.0 39 | 073 | 163 | 1466 | 589 [10.75] 15.71 [15.71] 74.6 41 | 076 | 163 | 17.48 | 68.7 [11.75] 18.42 [18.42] 87.1 42 | 076 | 163 | 2030] 706 [1265] 2113[ 2113] 91.3 0 219 | 163 | 0 o | 382 [273 | 382[ 3.3] o77 | 215 | 163 | 056 | 98 | 472| 327 | 472] 145] 348_| 196 | 163 | 338 | 196 | 809 | 6.44 | 809 | 277] 5a4_| 181 | 163 | 620 | 294 [1045] 936 [10.45] 39.9] 630 | 169 | 163 | 9.02 | 39.2 [1234] 1214/1234] 51.6 719 | 160 | 1.63 | 11.84 | 49.1 [13.98] 14.86 [14.86] 63.9] 7.76 | 154 | 1.63 | 14.66 | 589 | 15.33| 17.48 [17.48 76.3 g.09 | 150 | 1.63 | 17.48 | 687 | 16.47| 20.06 | 20.06] 88.7] azz [| 149 | 163 | 2030| 706 | 17.43] 22.62 | 22.62] 93.2] oO 320 | 163 | 0 o | 4a3| 359 | aaa] 4. ai3 [314 | 163 | 056 | 98 | 607 | 4.22 | 607 | 15.9] 5.09 | 287 | 163 | 338 | 196 |1061| 8.05 [1061] 30.2] 752 | 265 | 1.63 | 6.20 | 29.4 | 13.66] 11.37] 13.66] 43.1] 922 | 248 | 1.63 | 9.02 | 39.2 | 1603] 14.33] 1603] 55.3] 40.51 | 234 | 163 | 11.84 | 49.1 | 18.04] 17.12] 18.04] 67.1] 11.34 [ 225 | 1.63 | 14.66 | 589 | 19.62] 19.71] 19.71] 78.6] 11.83 | 219 | 163 | 17.48 | 68.7 | 2089] 2217] 2217| 90.8] 12.02 | 217 | 163 | 20.30 | 706 | 2192] 24.56| 24.56] 95.2| oO aa [| 163 | 0 o [575 [aaa [575] 5.7] a4 [40a | 163 [ose | 98 [7.29] 541 [729] a7. 65 | 369 | 163 | 3.38 | 19.6 [1288] 9.58 [i288] 325 a7 | 341 | 163 | 620 | 294 [1657] 13.33[ 1657] 46.0 aig | 31a | 163 | 9.02 | 39.2 | 1937] 1653] 19.37] 58.6] 33s | 3.01 | 163 | 11.84 | 49.1 [21.71] 19.46] 2171] 70.8] 146 | 299 | 163 | 14.66 | 529 [2350] 22.05] 23.50] 82.4] 15.2 | 282 | 1.63 | 17.48 | 68.7 | 24.90] 24.43| 24.90] 93.6] 155 | 280 | 1.63 | 20.30 | 706 | 25.97] 26.68 | 26.68] 97.3] 0 490 | 163 | 0 o [653 [517 [os3| 65] 173 | 481 | 163 | 056 | 98 | 834] 5.89 | 834] 183] 7.79 [| 440 | 163 | 338 | 196 [1484| 1094] 1484] 345] 1152 | 406 | 163 | 620 | 29.4 | 19.07] 15.10] 19.07] 48.5] 14.12 [3.79 | 1.63 | 9.02 | 39.2 | 22.25] 18.54] 22.25] 61.5] 16.11 | 359 | 1.63 | 11.84 | 49.1 | 24.88] 21.63 | 24.88| 73.9] 17.38 | 3.44 | 163 | 14.66 | 58.9 | 26.86] 24.26 | 26.86| 85.7| 18.12 | 3.36 | 1.63 | 17.48 | 68.7 | 2835| 26.59 | 28.35| 97.0] ag.41 [ 333 | 163 | 2030 | 706 | 29.47] 28.73 | 29.47| 100.3] oO 554 | 163 | 0 o | 7a | sve] rar] 7.2] 19s | 544 | 163 | 056 | 98 | 9.19] 654 | 9.19] 19.0] a1 | 497 | 163 | 3.38 | 196 | 1643| 12.05] 16.43| 36.1] 13.02 | 459 | 163 | 6.20 | 29.4 | 2111] 1656] 21.11] 50.5] 15.96 | 429 | 1.63 | 9.02 | 39.2 | 24.59] 20.23] 24.50] 63.8] 18.21 | 4065 | 1.63 | 11.84 | 49.1 | 27.45] 23.46 | 27.45| 76.5] 19.65 | 3.89 | 1.63 | 14.66 | 589 | 29.57] 26.13 | 29.57| 88.4] 20.48 | 380 | 163 | 17.48 | 68.7 [31.16] 28.45[3116] 99.8 20.82 | 3.77 | 163 | 20.30 | 706 | 32.30] 30.50| 32.30] 102.9 a _[ 21 | s90 | 163 | 056 | 98 | 982] 7.01 | 9a2| 196 2 [| 96 | sao | 163 | 338 | 19.6 [1760] 12.88[ 17.60] 37.2 3 | 141 | 493 [ 163 | 620 | 29.4 | 22.60] 17.66 [22.60] 52.0 73 | 465 | 163 | 9.02 | 39.2 | 2631] 2150] 2631] 65.6] 5 [| 198 | 440 | 163 | 1184 | 49.1 [29.34] 24.84 [29.34] 78.4 6 | 213 | 423 | 163 | 14.66 | 58.9 [3158] 27.56[ 3158] 90.4 7_[ 222 | ai2 [163 | 17.48 | 68.7 [33.22| 29.86 | 33.22] 101.9 72 [| 226 | 409 [ 1.63 | 20.30] 706 | 34.40] 31.87| 34.40] 105.0 rs 1 0 0 630 | 163 | 0 o | 793 | 651 | 793 [73] 2 1_| 222 | 618 | 163 | os6 | 98 [1020 731 [10.20 200] 3 2 | 1002 [565 | 163 | 338 | 196 [1832| 1339] 1832| 379] 4 -3_| 1481 [522 | 163 | 620 | 29.4 | 2352] 18.33 [2352] 53.0 5 ~4_[ 181s [ass [163 [9.02 | 39.2 [2737] 22.28[27.37| 66.6 6 ~s_[ 2071 | 461 | 163 | 1184 | 49.1 [3050] 25.70| 3050] 79.6 7 ~6 | 2234 | 443 | 163 | 14.66 | 58.9 [32.80] 28.45 [32.80] 91.7 & 7_| 23.29 | 432 | 163 | 17.48 | 68.7 [34.49] 30.75 | 34.49] 103.2 9 72 | 23.67 | 428 | 163 | 2030] 706 | 35.68] 32.72| 35.68] 106.3 ‘9 Modelul de calcul in element finit. Combinatii de incarcari Starea de eforturi si de deformatii s-a determinat cu ajutorul unui progran de element finit. Pretii rezervorului au fost modelati cu elemete de tip shell, cu grosimea si materialul corespunzator. Incarcarile de care s-a tinut seama la modelarea rezervorulul sunt: * greutatea proprie * presiunea statica a apel * presiunea suplimentara data de actiunea seismica * incarcari de pe capac (zapada, greutate proprie elemente de acoperis) Cu aceste incarcari s-au facut apoi combinatii de incarcari. Aceste sunt: 1) Gruparea fundamentala 1.35 x greutatea proprie + 1.10x presiune statica a ape + 1.50 zapada de pe capac 2) Gruparea speciala 1.0 x greutatea proprie + 1.0x presiune apatseism + 0.4 zapada de pe capac Modelul de calcul in element finit Starea de eforturi din peretele rezervorului este descrisa in tabelul de mai jos; 1 365.20 | -0.15 | 365.2 | -0.15 2 =1_[2aito7 [026 | 439.60 | 0.30 [439.6] 030 3 -2_[ 38114 | 050 | 620.03 620 | 057 4 -3_[sa7.79 | -0.10 | 40.72 840.7 [1.51 5 ~4_| 756.34 | 4.20 [1104.82 1105 [5.23 6 =3_[ 872.13 | 8.23 [1257.23 1257 | -8.75 7 ~6_| 815.34 | -15.98 [1150.21 1150 |-19.37| & -7_[ 430.21 | -6.93 | 870.32 | -8.20 | 870.3 | -820 9 —72_[ 2132 | 4953 | 31.29 | 61.12 | 31.29 | 61.12 A. Grupareo fundamentala ‘*Momentul incovoietor M, ‘eIntindere circumferentiala No B. Gruparea speciala ‘*Momentul incovoietor M, ‘eIntindere circumferentiala No Rezervorul in pozitia deformata