AŞA VORBEŞTE DOMNUL CARE TE-A-NTOCMIT Aşa vorbeşte Domnul care te-a-ntocmit, Sfântul lui Israel, care-a biruit;

Prin ape de vei trece, Eu te voi salva, Focul nu te va arde, când lupta este grea. Refren: |: Te-am purtat pe braţe şi vreau să te mai port, Aşa vorbeşte Domnul Puternic, Savaot: De-ar veni furtuna şi vântul de-ar urla, Eu îţi sunt salvarea când lupta este grea. :| Aşa vorbeşte Domnul, Marele-Mpărat Puternicul lui Iacov, Cel Glorificat: “Oameni şi popoare dau pentru viaţa ta, Pentru răscumpărarea şi izbăvirea ta.” “Tu rămâi statornic, Israel prea iubit, Căci ziua e aproape, timpu-i pe sfârşit.” Vom cânta cântarea de biruitor Când trâmbiţa suna-va şi va veni pe nori.