Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Tehnic a Moldovei

FCIM

RAPORT
la lucrarea de laborator nr. 3
la Electronic
Tema: Cercetarea sursei de alimentare secundare de putere mic

A efectuat:

Rumega Ilie gr. C-131

A verificat:

Vasile Creu

Chiinu 2014

Scopul Lucrrii:
nsuirea principiilor de lucru a redresoarelor monofazate de putere mic cu diode
semiconductoare i diferite filtre de netezire i cercetarea experimental a caracteristicilor de
baz.

Fig. 1 Schema electrica principiala a redresorului

Cercetarea Redresorului:
Monoalternan:
I0, mA

U 0, V

FF
C1
C1RC2
C1LC2
C 1C 2

15
4,95
15,06
14,55
13,43
15,01

20
4,96
14,85
14,16
12,75
14,75

30
4,86
14,46
13,46
11,35
14,42

40
4,77
14,05
12,86
9,96
14,12

50
4,65
13,77
12,26
8,72
13,77

60
4,60
13,55
11,65
7,55
13,45

70
4,55
13,22
11,10
6,05
13,20

Construim graficul corespunztor datelor din tabel:

80
4,53
12,96
10,55
4,95
12,85

90
4,46
12,72
9,77
3,66
12,70

100
4,38
12,52
9,35
12,50

Graficele observate la oscilograf:


Fr filtru(FF):

Cu filtru (C1):

Cu filtru (C1RC2):

Cu filtru (C1LC2):

Bialternan:

Cu filtru (C1C2):

I0, mA

U 0, V

FF
C1
C1RC2
C1LC2
C 1C 2

15
10,11
15,26
14,85
13,66
15,25

20
10,05
15,15
14,55
13,05
15,05

30
9,95
14,92
13,96
11,82
14,91

40
9,86
14,71
13,46
10,65
14,75

50
9,75
14,52
12,97
9,35
14,66

60
9,71
14,32
12,50
8,20
14,45

70
9,61
14,25
11,98
6,90
14,26

80
9,55
13,96
11,56
5,75
14,06

Construim graficul corespunztor datelor din tabel:

Graficele observate la oscilograf:


Fara filtru(FF):

Cu filtru (C1):

Cu filtru (C1RC2):

Cu filtru (C1LC2):

90
9,46
13,85
11,05
4,56
13,85

100
9,42
13,66
10,55
13,73

Cu filtru (C1C2):

Concluzie:
In aceasta lucrare de laborator am studiat
redresoarele monofazate monoalternata si
bialternata.
Am construin caracteristicile externe pentru
fiecare tip de redresor in parte, apoi am
reprezentat oscilogramele pentru fiecare tip de
filtru la ambele tipuri de redresoare.