Sunteți pe pagina 1din 3

Institutii internationale si mondiale cu atributii de prognoza

Globalizarea reprezinta un fenomen continuu, dnamic care cuprinde toate statele


Lumii. Datorita dezvoltarii relatiilor economice internationale dintre state, s-a manifestat
treptat si dorinta de creare de blocuri statale. Aceste blocuri statale au menirea de a reuni
la un loc mai multe state, in ceea ce priveste diverse decizii, de natura militara,
economica, sociala, umanitara etc. Astfel au luat fiinta organizatii precum NATO, UE,
ONU etc.Acest fenom de integrare multistatala, a vizat cu precadere reunirea economiilor
nationale.
Odata cu luarea in amploare a acestui fenom, au fost constituite si institutii
corespunzatoare, incluziv cu preocupari previzionale. Aceste institutii s-au constituit, fie
la nivel regional, ori au dobandit un caracter global, abordand problemele la scara
mondiala, probleme dintre cele mai variate.
Uniunea Europeana reprezinta o reunune de economiii nationale, din Europa,
cautand sa dea fiinta unei Europe unitare, o Europa supranationala. Aceasta s-a dezvoltat,
la nivel organizatoric si administrative, incat in zilele noastre dispune de aparate
legislativ, de executie si juridic bine structurate. In ultima perioada a evolutie sale, cel
mai important obiectiv a fost acela al inplementarii unor conditii de tratare a deciziilor in
comun, redand ca exemplu incercarile de elaborare a unei constitutii europene.
Puterea de decizie a revenit initial Consiliului de Ministri, compus din ministri
reprezentand fiecare taramembru in Uniune, din partea ministerelor corespunzatoare
problemenlor dezbatute. Ulterior, a luat fiinta si Consiliu Europei, care reuneste toti sefii
de state ai tarilor member, care se intruneste o data sau de doua ori pe an, pentru a stabilii
linii strategice de actiune si totodata pentru a aproba propunerile Consililui de Ministri.
Fiecare stat primeste in Consiliul de Ministri un numar de voturi, functie de marimea sa.
Deciziile se adopta la nivelul Consiliului de Ministrii, de regula, pe baza votului cu
majoritate calificata. In schimb, datorita importantei problemelor dezbatute, in cadrul
Consiliului Europei, deciziile se adopta cu unanimitate de voturi. Consiliul Europei are
drept de initiative legislativa. Controlul bugetar este, in aceeasi masura, atributie a
Consiliului Europei.
Puterea executiva revine Comisiei Europene, care este formata dintr-un numar
relativ mare de comisari, reprezentand tarile membre, si insarcinati cu probleme
specifice. Comisia Europeana are initiativa si formuleaza propuneri, pe care le trasmite
Consiliului Europei. Deasemenea, ea executa lucrari pe care le transmite Parlamentului
European.
Puterea legislative este exercitata de Parlamentul European, cu sediul la
Strasbourg si Luxemburg. Acesta numara peste 500 de deputati, alesi de tarile membre,
in mod proportional cu marimea acestora si respectand spectrul politic existent in fiecare
tara. Parlamentul transimite Consiliului Europei propuneri legislative, voteaza bugetul
pregatit de Comisia Europeana, are dreptul sa avizeze propunerile Comisiei Europene
inainte de a fi transmise Consiliului Europei sau Consiliului de Ministri.
Curtea de Justitie Europeana reprezinta puterea juridical. Aceasta este formata din
13 judecatori.Aceasta are dreptul de a declara nula orice decizie adoptata de Consiliul
Europei, care nu este compatibila cu acordurile incheiate intre tarile membre.

Pe langa aceste institutii, mai activeaza si institutii ca Consiliul Economic si


Social, ori Consiliul Consultativ, institutii cu atributiuni consultative.
Activitatea previzionala a Uniunii Europene se desfasoara cu ajutorul
Consortiului European de Cercetari si Consultatii Economice(ERECO). Acest organism
international de prognoza este format din aproximativ 400 de experti. Acestia dezbat
printer cele mai variate probleme de natura economica si sociala ale UE. In cadrul
Consortiului functioneaza Biroul de Informatii si Previziuni Economice, cu sediu la Paris
si 5 institutii de cercetari economice, amplasate tari precum Marea Britanie, Italia,
Germania sau Olanda.
Desemenea, sarcina de progonoza si previziune economica la nivel mondial este
preluata tot mai mult de organisme ce intreprind activitatii de natura economicofinanciara. Cele mai importante sunt Fondul Monetar International, Banca Mondiala,
Grupul tarilor puernic industrializate sau Organizatia de Cooperare si Dezvoltare
Economica.
Fondul Monetar International, prescurtat FMI, grupeaza peste 150 de state. Acesta
dispune de aproximativ 15% din rezervele valutare. Ca atare influenta sa pe piata
mondiala de capitaluri nu este deloc neglijabila. Principala atributie a acestei institutii
finacniar-bancare este aceea de a acorda credite tarilor membre aflate in dificultate, in
scopul finantarii actiunilor de stabilizare economica, in special, prin acoperirea deficitului
bugetar si al balantei de plati externe ale tarii beneficiare. Aceste imprumuturi se acroda
in conditii foarte avantajoase, din punct de vedere al rambursarii. Ele sunt acordate in
mod conditionat, pe baza unor acodruri incheiate cu tarile beneficiare, acorduri prin care
acestea se oblige sa respecte anumite restrictii sis a intreprinda anumite masuri de
corectare a unor structuri considerate de FMI necorepsunzatoare. Creditele sunt acordate
in transe , in masura in care acordurile incheiate se dovedesc a fi respectate.
Banca Mondiala intruneste Banca INternationala pentru Reconstructie, Asociatia
Internationala de Dezvoltare si Corporatia Financiara Internationala.
Banca Interantionala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prescurtat BIRD,
cuprinde peste 150 de tari membre. BIRD acorda, in comparative cu FMI, credite tarilor
membre pentru finantarea unor reforme economice si ajustariistructurale pe baza unor
proiecte si programe bine fundamentate. Aceste credite nu sunt destinate finantarii
stimularii directe a consumului, ci mai degraba pentur scopuri productive. Tot aceste
credite trebuie garantate de guvernele statelor interesate.
Asociatia Internationala de Dezvoltare(IDA) cuprinde 128 de tari membre.
Aceasta institutie acorda credite, de regula, celor mai sarace tari membre, cu un venit
annual de pana la 800 de dolari americani pe locuitor. Aceste credite sunt scutite de
dobanda, pe o perioada de gratie, sau au dobanda foarte mica pe o perioada de cel putin
10 ani.
Corporatia financiara Internationala are un mechanism de functionare similar cu
IDA, dar se indreapta spre finantarea initiativelor de crestere economica provenite din
partea sectorului privat.
Banca Mondiala, in contextual orientarii economice, actiuneaza prin realizarea de
programe de asistenta tehnica si de cercetari fundamentale si applicative care intereseaza
tarile membre: sutdii de fezabilitate, pregatirea personalului pentru colaborarea cu tarile
membre, evaluarea si supravehgherea proiectelor finantate de banca , realizarea de

cercetari stiintifice privind planificarea economica, comertul si finantele internationale,


industria, somajul etc.
Grupul tarilor puternic industrializate(G7), urmareste din punct de vedere
economic mai multe directii de natura strategica:

evitarea monopolizarii economiei mondiale de catre o singura putere


economica, fapt c ear duce la nulificarea regulilor de baza ale competitiei libere si ale
democratiei;

stabilirea unor strategii globale, menite a exprima directiile generale de


politica economica , tocmai pentru a evita marile disfunctii intra si internationale;

sprijinirea altor tari, din afara grupului, prin credite importante si asistenta
economica si tehnologica, pentru a concentra politcile tarilor beneficiare pe obiectivele
stabilite de catre aceasta institutie etc.
Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica grupeaza un numar de 29 de
tari de pe toate continentele. Principala misiune a acestei institutii este aceea de a ridica
nivelul economic al statelor membre si dezvoltarea comertului mondial, prin coordonarea
politicilor economice ale tarilor membre. Un alt obiectiv este acela de a asigura
mentinerea stabilitatii financiare internationale si o colaborare cat mai constructiva intre
toate statele lumii. Directiile de actiune care sunt vizate de acest organism sunt sunt
materializate in politic comerciale si de concurenta la nivel macro si mondoeconomic,
politici sociale privind piata muncii, politici industriale, fiscalitate sin investitii straine
directe, sisteme bancare si financiare, politici de mediu, agricultura, politic regionale etc.
Acest organism international are ca organ supreme de conducere un consiliu
format din reprezentanti ai tuturor tarilor membre, si un comitet executive, format din 10
membri desemnati pe durata unui an. Acestora se adauga si comitete specializate, formate
din experti nationali, mandatati sa ajute la rezolvarea unor probleme specifice.
Institutia OCDE nu reprezinta o institutie financiara. , ci are un caracter de
consultanta si asistenta tehnica, in folosul tarilor cu care colaboreaza.