Sunteți pe pagina 1din 16

* Actul normativ a intrat in vigoare la data publicarii in M.O.

,27 octombrie 2014


PROCEDURA DE RESTITUIRE A ACCIZELOR MODIFICARI SI COMPLETARI
HOTRRE nr. 906 din 15 octombrie 2014
pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 537/2014 privind
condiiile, procedura i termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentnd
diferena dintre nivelul standard al accizelor i nivelul accizelor difereniat pentru
motorina utilizat drept combustibil pentru motor
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 779 din data de 27 octombrie 2014
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. I.
Hotrrea Guvernului nr. 537/2014 privind condiiile, procedura i termenele de restituire
ca ajutor de stat a sumelor reprezentnd diferena dintre nivelul standard al accizelor i nivelul
accizelor difereniat pentru motorina utilizat drept combustibil pentru motor, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 512 din 9 iulie 2014, se modific i se completeaz
dup cum urmeaz:
1.La articolul 1, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 1
(1)Scopul prezentei hotrri l constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub
forma restituirii sumelor reprezentnd diferena dintre nivelul standard al accizelor i nivelul
accizelor difereniat prevzut la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizat drept
combustibil pentru motor, denumit n continuare restituire de accize, n conformitate cu
Regulamentul (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu
piaa comun n aplicarea art. 107 i 108 din tratat, aprobat n data de 21 mai 2014. Prezenta
schem este exceptat de la obligaia de notificare i Comisia European este informat n
termen de 20 de zile lucrtoare de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, n vederea
publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 137/2007.
[extras din HG nr.537/2014]
"Art. 1
(1) Scopul prezentei hotrri l constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub
forma restituirii sumelor reprezentnd diferena dintre nivelul standard al accizelor i nivelul
accizelor difereniat, prevzute la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizat
drept combustibil pentru motor, denumit n continuare restituire de accize."
2.La articolul 1, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1 1), cu urmtorul
cuprins:
"(11) Acordarea ajutorului de stat n baza prezentei scheme se face cu respectarea
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaa intern n aplicarea articolelor 107 i 108 din
tratat, denumit n continuare Regulament, i este exceptat de la obligaia notificrii ctre
Comisia European."
1

3.Articolul 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 2
(1)Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat n cadrul creia se pot emite
acorduri pentru finanare este cuprins ntre data intrrii n vigoare a prezentei hotrri i 31
martie 2019 inclusiv.
(2)Plata ajutorului de stat se efectueaz n perioada cuprins ntre data intrrii n vigoare a
prezentei hotrri i 31 martie 2019 inclusiv, n limita bugetului anual alocat schemei.
(3)Bugetul total maxim estimat al schemei este de 3.021,6 milioane lei, respectiv
echivalentul a 637,73 milioane euro, cu posibilitatea suplimentrii, astfel:
a)credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanare pentru perioada
prevzut la alin. (1);
b)credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2014-2020.
(4)Numrul total estimat al operatorilor economici care urmeaz s beneficieze de ajutor
de stat n baza schemei este de 20.114, numrul mediu anual de operatori economici beneficiari
fiind de 20.114.
(5)Msura instituit conform prevederilor art. 1 alin. (1) i (3) se acord pentru motorina
achiziionat n condiiile prevederilor art. II din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 14/2014
pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(6)Ministrul finanelor publice are calitatea de ordonator principal de credite pentru
deschiderea de credite, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor legale aferente schemei de ajutor
de stat instituite prin prevederile prezentei hotrri.
[extras din HG nr.537/2014]
"Art. 2
(1) Plata ajutorului de stat se efectueaz n limita bugetului alocat schemei, conform
angajamentelor legale emise n baza deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei,
pn la data de 31 decembrie 2019 inclusiv.
(2) Bugetul total maxim estimat al schemei este de 3.021,6 milioane lei, respectiv
echivalentul a 637,73 milioane euro, cu posibilitatea suplimentrii, astfel:
a) credite de angajament pentru perioada 2014-2019 n vederea emiterii deciziilor de
aprobare a cererilor de restituire a accizei pentru motorina achiziionat n perioada prevzut la
art. II din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
b) credite bugetare pentru perioada 2014-2019 n vederea restituirii accizei n baza
deciziilor de aprobare a cererilor de restituire emise.
(3) Schema de ajutor de stat se va finana cu ncadrarea n prevederile bugetare aprobate
prin legea bugetului de stat pentru Programul Ajutoare de stat pentru finanarea proiectelor
pentru investiii din cadrul bugetului Ministerului Finanelor Publice-Aciuni generale, dup cum
urmeaz:
a) pentru anul 2014, bugetul estimat este de 40 milioane lei, respectiv echivalentul a
aproximativ 8,44 milioane euro; i
b) pentru anii urmtori, bugetele estimate sunt: 626,5 milioane lei pentru anul 2015,
643,2 milioane lei pentru anul 2016, 661,7 milioane lei pentru anul 2017, 680,7 milioane lei
pentru anul 2018, respectiv 369,5 milioane lei pentru anul 2019.
(4) Numrul total estimat al operatorilor economici care urmeaz s beneficieze de ajutor
de stat n baza schemei este de 20.114, numrul mediu anual de operatori economici beneficiari
fiind de 20.114.
2

(5) Msura instituit conform prevederilor art. 1 alin. (1) i (3) se acord pentru motorina
achiziionat dup data intrrii n vigoare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 14/2014 i
pn la data de 31 martie 2019.
(6) Ministrul finanelor publice sau alt persoan mputernicit n acest sens are calitatea
de ordonator principal de credite pentru prezenta schem de ajutor de stat, cu respectarea
prevederilor legale n vigoare."
4.La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 4
(1)Sunt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici care ndeplinesc
cumulativ urmtoarele condiii:
a)sunt liceniai n Romnia sau n alte state membre ale Uniunii Europene;
b)dein vehicule eligibile;
c)n cazul operatorilor economici stabilii n Romnia, dac:
1.(i)nu intr n categoria ntreprinderilor n dificultate potrivit prevederilor cap. 2 seciunea
2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea i
restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
2.(ii)nu se afl n procedur de executare silit, faliment, orice form de reorganizare
judiciar, dizolvare, nchidere operaional sau lichidare;
3.(iii)nu au fost declarai inactivi conform prevederilor art. 781 din Ordonana Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, sau nu au intrat n inactivitate temporar, nscris n registrul comerului, potrivit legii;
4.(iv)nu beneficiaz de alte compensaii pentru activitatea de transport desfurat cu
vehiculele eligibile;
5.(v)att la momentul nregistrrii n Registrul vehiculelor i al operatorilor economici
eligibili pentru restituirea de accize, ct i la momentul efecturii restituirii de accize de ctre
ordonatorul de credite, nu au obligaii de plat restante la bugetul general consolidat;
[extras din HG nr.537/2014]
"c) n cazul operatorilor economici stabilii n Romnia, dac:
(i)nu sunt declarai inactivi conform prevederilor art. 781 din Ordonana Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, sau nu se afl n inactivitate temporar, nscris n registrul comerului, potrivit legii;
(ii)nu beneficiaz de alte compensaii pentru activitatea de transport desfurat cu
vehiculele eligibile;
(iii)att la momentul depunerii cererii de nregistrare n Registrul vehiculelor i al
operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, ct i la momentul depunerii cererii
de restituire de accize, nu nregistreaz obligaii fiscale restante la bugetul general consolidat,
astfel cum rezult din certificatul de atestare fiscal, eliberat de organul fiscal competent din
cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, precum i din certificatul de atestare fiscal
privind impozitele i taxele locale eliberat de organul fiscal competent din cadrul autoritii
administraiei publice locale. Aceast condiie se consider ndeplinit i dac:
1.operatorul economic are depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativ de TVA cu
opiune de rambursare i/sau cereri de restituire, iar suma obligaiilor de plat este mai mic
sau egal cu suma de rambursat/restituit; i/sau
2.n certificatul de atestare fiscal emis de organul fiscal competent din cadrul Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal operatorul economic are nscrise obligaii de plat, dar are
nscrise meniuni cum ar fi ealonare/plan de reorganizare, aprobat, n curs de derulare, i/sau,
dup caz, n certificatul de atestare fiscal privind impozitele i taxele locale operatorul
3

economic are nscrise obligaii de plat, ns din coninutul certificatului ori al altui document
eliberat de organul fiscal competent din cadrul autoritii administraiei publice locale reiese c
acestea sunt ealonate, amnate la plat ori exist un plan de reorganizare, aprobat, n curs de
derulare; i/sau
3.n certificatul de atestare fiscal emis de organul fiscal competent din cadrul Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal operatorul economic are nscrise obligaii de plat, iar
conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide i exigibile pe
care acesta le are de ncasat de la autoritile contractante;"
5.La articolul 4 alineatul (1) litera f), punctul (i) se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 4
(1)Sunt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici care ndeplinesc
cumulativ urmtoarele condiii:
...............................................................................................................................................
f)alimenteaz vehiculele eligibile:
1.(i)de la staiile de distribuie nregistrate n baza art. 206 69 alin. (6) din Codul fiscal,
utiliznd un card de gestiune a alimentrilor;
[extras din HG nr.537/2014]
"(i) de la staiile de distribuie nregistrate n baza art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal,
utiliznd un card de gestiune a alimentrilor sau un inel emitor/receptor;"
6.La articolul 4 alineatul (1), dup litera f) se introduc dou noi litere, literele g) i h), cu
urmtorul cuprins:
Art. 4
(1)Sunt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici care ndeplinesc
cumulativ urmtoarele condiii:
...............................................................................................................................................
[extras din HG nr.537/2014]
"g) nu intr n categoria ntreprinderilor n dificultate potrivit prevederilor cap. 2 seciunea
2.1 din Comunicarea Comisiei, definite potrivit art. 2 alin. (18) din Regulament;
h) nu se afl n procedur de executare silit, faliment, orice form de reorganizare
judiciar, dizolvare, nchidere operaional sau lichidare;"
7.La articolul 4, alineatul (6) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(6)n sensul prezentei hotrri, prin card de gestiune a alimentrilor se nelege
dispozitivul electronic personalizat pentru fiecare vehicul, utilizat ca modalitate de alimentare,
specific pentru achiziia de motorin pentru care se solicit restituirea de accize. Cardul de
gestiune a alimentrilor este valabil doar pentru alimentarea vehiculului eligibil pentru care este
utilizat.
[extras din HG nr.537/2014]
"(6) n sensul prezentei hotrri, prin card de gestiune a alimentrilor cu carburant,
respectiv inel emitor/receptor se nelege dispozitivele electronice personalizate pentru fiecare
vehicul, utilizate ca modalitate de alimentare i care sunt valabile doar pentru alimentarea
vehiculului eligibil pentru care sunt utilizate."
4

8.La articolul 6, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 6
(1)Perioada de restituire de accize este trimestrul calendaristic.
(2)n cazul operatorilor economici care aprovizioneaz vehiculele eligibile direct de la
operatorii economici nregistrai potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, prin intermediul unui
card de gestiune a alimentrilor, baza pentru restituirea de accize reprezint cantitatea total de
motorin obinut prin nsumarea cantitilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil n
parte.
[extras din HG nr.537/2014]
"(2) n cazul operatorilor economici care aprovizioneaz vehiculele eligibile direct de la
operatorii economici nregistrai potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, prin intermediul unui
card de gestiune a alimentrilor, respectiv al unui inel emitor/receptor, baza pentru restituirea
de accize reprezint cantitatea total de motorin rezultat prin nsumarea cantitilor
alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil n parte."
9.La articolul 8, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 8
(3)ntre Ministerul Finanelor Publice i Ministerul Transporturilor se ncheie un protocol de
colaborare cu privire la transmiterea:
a)informaiilor prevzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i)-(iv) i lit. d), care se transmit de
ctre Ministerul Finanelor Publice ctre Autoritatea Rutier Romn. Protocolul va conine
prevederi privind frecvena cu care se comunic informaiile ctre Autoritatea Rutier Romn
pentru operatorii deja nregistrai n Registru;
b)informaiilor necesare controlului ulterior prevzut la art. 17, care trebuie comunicate de
ctre Autoritatea Rutier Romn la solicitarea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
[extras din HG nr.537/2014]
"(3) ntre Ministerul Finanelor Publice, Agenia Naional de Administrare Fiscal i
Autoritatea Rutier Romn - A.R.R., prin Ministerul Transporturilor, se ncheie un protocol de
colaborare cu privire la transmiterea:
a) informaiilor referitoare la operatorii economici din Romnia care nu mai ndeplinesc
condiiile prevzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i) i (ii), lit. d), g) i h), care se transmit de ctre
Ministerul Finanelor Publice, prin Agenia Naional de Administrare Fiscal, ctre Autoritatea
Rutier Romn. Protocolul va conine prevederi privind frecvena cu care se comunic
informaiile ctre Autoritatea Rutier Romn pentru operatorii deja nregistrai n Registru;
b) informaiilor prevzute n anexele nr. 2 i 5, necesare pentru efectuarea controlului
ulterior, care se comunic de ctre Autoritatea Rutier Romn, la solicitarea Ageniei Naionale
de Administrare Fiscal."

10.Articolul 9 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 9
(1)n vederea nregistrrii n Registru, Administratorul schemei verific eligibilitatea fiecrui
vehicul potrivit art. 5 i confrunt informaiile prevzute la art. 8 alin. (2) cu informaiile pe care le
deine din baza sa de date. n urma acestei analize:
5

a)cererea se aprob n situaia n care informaiile referitoare la operatorul economic


corespund cu informaiile nscrise n baza sa de date i numai pentru vehiculele nscrise n
cerere care corespund cu informaiile nscrise n baza sa de date;
b)cererea se respinge dac informaiile referitoare la operatorul economic nu corespund cu
informaiile nscrise n baza sa de date.
(2)Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de nregistrare n Registru este
comunicat operatorului economic solicitant n termen de maximum 15 zile de la data depunerii
cererii prevzute la art. 8 alin. (2), cu justificarea corespunztoare a motivelor care au condus la
aceasta.
(3)Cererile aprobate se opereaz n Registru de ctre Administratorul schemei.
[extras din HG nr.537/2014]
"Art. 9
(1) n vederea nregistrrii n Registru, Administratorul schemei verific:
a) ndeplinirea condiiilor prevzute la art. 4 alin. (1) lit. a) prin confruntarea cu informaiile
referitoare la operatorul economic, pe care le deine n baza sa de date;
b) ndeplinirea condiiilor prevzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pe baza informaiilor referitoare
la vehicule, pe care le deine n baza sa de date, i/sau, dup caz, a documentelor anexate
cererii pentru nregistrarea n Registrul vehiculelor i al operatorilor eligibili pentru restituirea
accizelor;
c) ndeplinirea condiiilor prevzute la art. 4 alin. (1) lit. c), d), g) i h), pe baza
documentelor anexate cererii pentru nregistrarea n Registrul vehiculelor i al operatorilor
eligibili pentru restituirea accizelor;
d) ndeplinirea condiiei prevzute la art. 4 alin. (1) lit. f) prin analizarea informaiilor din
documentele anexate cererii pentru nregistrarea n Registrul vehiculelor i al operatorilor
eligibili pentru restituirea accizelor.
(2) n urma acestei verificri:
a) cererea se aprob n situaia n care condiiile prevzute la art. 4 alin. (1) referitoare la
operatorul economic sunt ndeplinite i numai pentru vehiculele nscrise n cerere care
ndeplinesc condiiile prevzute la art. 5;
b) cererea se respinge n situaia n care condiiile prevzute la art. 4 alin. (1) referitoare la
operatorul economic nu sunt ndeplinite.
(3) Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de nregistrare n Registru este
comunicat operatorului economic solicitant n termen de maximum 15 zile de la data depunerii
cererii prevzute la art. 8 alin. (2), cu justificarea corespunztoare a motivelor care au condus la
aceasta.
(4) Cererile aprobate se opereaz n Registru de ctre Administratorul schemei."
11.La articolul 13, alineatele (1), (3) i (4) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
Art. 13
(1)Cererea de restituire de accize este nsoit de urmtoarele documente, prezentate n
format electronic sau pe suport hrtie:
a)n cazul n care alimentarea vehiculelor se face de la Staiile de distribuie nregistrate
potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, un borderou centralizator al cantitilor de motorin
alimentate de fiecare vehicul eligibil n parte, ntocmit conform modelului din anexa nr. 5, copii
de pe facturile de achiziie a motorinei mpreun cu anexele la facturi, emise de ctre staiile de
distribuie sau de ctre teri, precum i dovada plii integrale a facturilor prin instrumente de
plat bancare. Borderoul se ntocmete pe baza informaiilor din facturile de achiziie a
motorinei i din anexele la facturi;
6

b)n cazul n care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare,


un borderou centralizator al cantitilor de motorin alimentate de fiecare vehicul eligibil n parte,
ntocmit conform modelului din anexa nr. 6, copii de pe facturile de achiziie a motorinei, precum
i dovada plii integrale a facturilor prin instrumente de plat bancare. Acest borderou se
ntocmete pe baza informaiilor stocate pe unitile electronice de stocare prevzute la art. 4
alin. (1) lit. f).
(3)Facturile i anexele acestora sunt emise de staiile de distribuie, n situaia n care
crdurile de gestiune a alimentrilor sunt emise de ctre aceste staii, sau de ctre teri, n
situaia n care staiile de distribuie accept carduri de gestiune a alimentrilor emise de teri.
(4)n cazul operatorilor economici care alimenteaz direct de la staiile de distribuie
nregistrate potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, pe anexele la facturi trebuie s fie nscrise
cel puin urmtoarele informaii: staia de alimentare, data alimentrii, numrul de nmatriculare
al vehiculului alimentat, numrul cardului de gestiune a alimentrilor, cantitatea de motorin
alimentat exprimat n litri pe fiecare vehicul, numrul de kilometri nregistrai la bordul
vehiculului la momentul alimentrii.
[extras din HG nr.537/2014]
"Art. 13
(1) Cererea de restituire de accize este nsoit de urmtoarele documente,
prezentate n format electronic sau pe suport hrtie:
a) n cazul n care alimentarea vehiculelor se face de la staiile de distribuie nregistrate
potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, un borderou centralizator al cantitilor de motorin
alimentate de fiecare vehicul eligibil n parte, ntocmit conform modelului din anexa nr. 5,
precum i copii de pe facturile de achiziie a motorinei mpreun cu anexele la facturi, emise de
ctre staiile de distribuie sau de ctre teri. Borderoul se ntocmete pe baza informaiilor din
facturile de achiziie a motorinei i din anexele la facturi;
b) n cazul n care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de
alimentare, un borderou centralizator al cantitilor de motorin alimentate de fiecare vehicul
eligibil n parte, ntocmit conform modelului din anexa nr. 6, precum i copii de pe facturile de
achiziie a motorinei. Acest borderou se ntocmete pe baza informaiilor stocate pe unitile
electronice de stocare prevzute la art. 4 alin. (1) lit. f).
..................
(3) Facturile pentru alimentrile de combustibil i anexele acestora sunt emise, de regul,
de staiile de distribuie, n situaia n care cardurile de gestiune a alimentrilor sau inelele
emitor/receptor sunt gestionate de ctre aceste staii. n cazul n care cardurile de gestiune a
alimentrilor sau inelele emitor/receptor nu sunt gestionate de staiile de distribuie, ci de ctre
teri, acetia vor emite i facturile pentru alimentrile de combustibil i anexele acestora.
(4) n cazul operatorilor economici care alimenteaz direct de la staiile de distribuie
nregistrate potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, pe anexele la facturi trebuie s fie nscrise
cel puin urmtoarele informaii: staia de alimentare, data alimentrii, numrul de nmatriculare
al vehiculului alimentat, numrul de identificare al cardului de gestiune a alimentrilor ori, dup
caz, al inelului emitor/receptor, cantitatea de motorin alimentat exprimat n litri pe fiecare
vehicul, numrul de kilometri nregistrai la bordul vehiculului la momentul alimentrii."
12.La articolul 14, alineatele (3), (5), (8) i (10) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
Art. 14
(3)nregistrarea cererii de restituire angajeaz responsabilitatea solicitantului sau a
reprezentantului acestuia cu privire la toate informaiile prezentate n cerere.
(5)De asemenea, Administratorul schemei trebuie s verifice documentele i informaiile
prevzute de prezenta hotrre, precum i dac:
7

a)baza de restituire prevzut la art. 6 alin. (4) este corect determinat, prin confruntarea
datelor i informaiilor din borderouri cu celelalte documente i informaii prevzute la art. 13;
b)suma de restituit nscris n cererea solicitantului este corect determinat, potrivit
algoritmului prevzut la art. 7, i se refer numai la alimentri efectuate n perioada n care
operatorul economic, precum i vehiculele sunt eligibile n Registru.
(8)Dup aprobarea legilor bugetare anuale i a celor de rectificare, Ministerul Finanelor
Publice transmite Administratorului schemei plafoane trimestriale, n termenele prevzute de
legislaia n vigoare. Administratorul schemei emite decizii n limita plafoanelor trimestriale
comunicate de Ministerul Finanelor Publice.
(9)Deciziile care nu se ncadreaz n plafonul trimestrial se reporteaz n trimestrele
urmtoare, n limita bugetului anual alocat schemei.
(10)Plafonul trimestrial alocat i neconsumat se reporteaz n trimestrul urmtor n cadrul
aceluiai an calendaristic.
[extras din HG nr.537/2014]
"(3) nregistrarea cererii de restituire angajeaz rspunderea solicitantului sau a
reprezentantului acestuia cu privire la toate informaiile prezentate n cerere i n documentele
anexate acesteia.
...................
(5) De asemenea, Administratorul schemei trebuie s verifice dac:
a) baza de restituire prevzut la art. 6 alin. (4) este corect determinat, prin confruntarea
datelor i informaiilor din borderouri cu celelalte documente i informaii prevzute la art. 13;
b) suma de restituit nscris n cererea solicitantului este corect determinat, potrivit
algoritmului prevzut la art. 7, i se refer numai la alimentri efectuate n perioada n care
operatorul economic, precum i vehiculele sunt eligibile n Registru.
...................
(8) Dup aprobarea legilor bugetare anuale i a celor de rectificare, Ministerul Finanelor
Publice transmite Administratorului schemei plafoane trimestriale, n termenele prevzute de
legislaia n vigoare. Administratorul schemei emite decizii de aprobare a cererii de restituire a
accizei n limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanelor Publice. Deciziile de
restituire aprobate pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completrii unor informaii
eronate se restituie Autoritii Rutiere Romne de ctre ordonatorul principal de credite.
..................
(10) Plafonul trimestrial alocat i neconsumat se reporteaz n trimestrul urmtor."
13.La articolul 14, alineatul (9) se abrog.
Art. 14
(9)Deciziile care nu se ncadreaz n plafonul trimestrial se reporteaz n trimestrele
urmtoare, n limita bugetului anual alocat schemei.
[extras din HG nr.537/2014]
14.Articolul 15 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 15
(1)Decizia de aprobare a cererii de restituire se ntocmete n 3 exemplare, dintre care un
exemplar rmne la Administratorul schemei, un exemplar se comunic solicitantului i un
exemplar se transmite ordonatorului de credite, n termen de dou luni de la data nregistrrii
cererii, sub rezerva respectrii prevederilor art. 14 alin. (8).
8

(2)Decizia de respingere a cererii de restituire se ntocmete n dou exemplare, dintre


care un exemplar rmne la Administratorul schemei i un exemplar se comunic solicitantului
n termen de dou luni de la data nregistrrii cererii.
(3)Restituirea sumelor aprobate conform deciziei emise de Administratorul schemei este
efectuat de ordonatorul principal de credite cel trziu n termen de 10 zile lucrtoare de la data
comunicrii deciziei de aprobare a restituirii.
(4)n situaia n care operatorii economici stabilii n Romnia nregistreaz obligaii
restante de plat la bugetul general consolidat la momentul restituirii de accize, restituirea
sumelor aprobate se efectueaz la data la care acetia nu mai nregistreaz astfel de obligaii.
(5)Restituirea se efectueaz n lei ntr-un cont bancar din Romnia sau, la cererea
solicitantului, ntr-un cont bancar din alt stat membru. n acest al doilea caz, eventualele
comisioane bancare de transfer sunt reinute din suma care urmeaz a fi pltit solicitantului.
(6)Restituirea prevzut la alin. (4) se realizeaz de ordonatorul de credite exclusiv n
baza deciziei de aprobare a cererii de restituire emise de ctre Administratorul schemei.
(7)n cazul n care cererea de restituire este respins, Administratorul schemei comunic
solicitantului decizia de respingere, mpreun cu motivele care au stat la baza emiterii acestei
decizii.
(8)Deciziile emise de Administratorul schemei pot fi contestate potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
(9)Prin ordin al ministrului finanelor publice se stabilete procedura de punere n aplicare
a prevederilor prezentului articol.
[extras din HG nr.537/2014]
"Art. 15
(1) Administratorul schemei trebuie s soluioneze cererile de restituire n termen de
maximum 45 de zile lucrtoare de la data depunerii. n cazul aprobrii cererii se emite o decizie
de aprobare a cererii de restituire, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 7, care se ntocmete
n 3 exemplare, dintre care un exemplar rmne la Administratorul schemei, un exemplar se
comunic solicitantului i un exemplar se transmite ordonatorului principal de credite, n termen
de maximum 5 zile lucrtoare de la data emiterii acesteia. Emiterea deciziilor care nu se
ncadreaz n plafonul trimestrial se amn pentru trimestrul urmtor, n limita bugetului anual
alocat schemei.
(2) n cazul n care operatorul economic nu ndeplinete cerinele prevzute n sarcina sa
de prezenta hotrre se emite o decizie de respingere a cererii de restituire, potrivit modelului
prevzut n anexa nr. 8, care se ntocmete n dou exemplare, dintre care un exemplar rmne
la Administratorul schemei i un exemplar se comunic solicitantului n termen de maximum 45
de zile lucrtoare de la data nregistrrii cererii.
(3) Deciziile emise de Administratorul schemei pot fi contestate potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
(4) Angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor se realizeaz de ctre ordonatorul
principal de credite exclusiv n baza deciziei de aprobare a cererii de restituire emise de ctre
Administratorul schemei care constituie document justificativ prin care se atest realitatea i
modul de determinare a cuantumului obligaiei de plat.
(5) Plata se efectueaz n lei, n termen de maximum 30 de zile lucrtoare de la data
comunicrii deciziei, astfel:
a) ntr-un cont bancar din Romnia, n cazul operatorilor economici stabilii n alte state
membre ale Uniunii Europene;
b) ntr-un cont deschis la Trezoreria Statului, n cazul operatorilor economici stabilii n
Romnia.
(6) Prin ordin al ministrului finanelor publice se stabilete procedura de punere n aplicare
a prevederilor alin. (4) i (5)."
9

15.Articolul 22 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 22
Administratorul schemei va informa prin site-ul su data de la care va pune la dispoziia
operatorilor economici un sistem informatizat de administrare a schemei, precum i manualul de
utilizare a acestuia. De la data respectiv operatorii economici nu vor mai transmite
documentele prevzute de prezenta hotrre pe suport hrtie.
[extras din HG nr.537/2014]
"Art. 22
Administratorul schemei va informa prin site-ul su data de la care va pune la dispoziia
operatorilor economici un sistem informatizat de administrare a schemei, precum i manualul de
utilizare a acestuia. De la data respectiv operatorii economici nu vor mai transmite
documentele prevzute de prezenta hotrre pe suport hrtie, cu excepia documentelor
solicitate de Administratorul schemei."
16.Anexele nr. 2, 4 i 5 se modific i se nlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 i 3 la prezenta
hotrre.
17.Dup anexa nr. 6 se introduc dou noi anexe, anexa nr. 7 "Decizie de aprobare a
cererii de restituire a accizei" i anexa nr. 8 "Decizie de respingere a cererii de restituire a
accizei", avnd cuprinsul prevzut n anexele nr. 4 i 5 la prezenta hotrre.
18.Nota de subsol de la anexa nr. 6 "Borderoul alimentrilor cu motorin de la rezervoare
proprii n trimestrul ....... din anul .........." se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Cunoscnd dispoziiile art. 326 din Codul penal privind falsul n declaraii, declar c
datele nscrise n acest formular sunt reale, corecte i complete."
Art. II
Comisia European este informat n termen de 20 de zile lucrtoare de la data intrrii n
vigoare a prezentei hotrri, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei
din 17 iunie 2014, cu privire la acordarea ajutorului de stat, prevzut la art. 1 alin. (1) i (1 1) din
Hotrrea Guvernului nr. 537/2014 privind condiiile, procedura i termenele de restituire ca
ajutor de stat a sumelor reprezentnd diferena dintre nivelul standard al accizelor i nivelul
accizelor difereniat pentru motorina utilizat drept combustibil pentru motor, astfel cum a fost
modificat i completat prin prezenta hotrre.
Art. III
(1)Cerinele prevzute la art. I pct. 6 din prezenta hotrre nu se aplic operatorilor
economici stabilii n alte state membre ale Uniunii Europene, pentru cererile de nregistrare n
Registrul vehiculelor i al operatorilor economici eligibili pentru restituirea accizelor, aflate n
curs de soluionare la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri.
(2)Cererile de restituire de accize depuse i nesoluionate pn la data intrrii n vigoare a
prezentei hotrri se soluioneaz n termenul n vigoare la momentul depunerii acestora.
(3)Anexele nr. 2, 4, 5 i 6 depuse pn la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri,
rmn valabil depuse n forma reglementat de Hotrrea Guvernului nr. 537/2014, la data
depunerii cererii de restituire de accize sau, dup caz, a cererii de nregistrare n Registrul
vehiculelor i al operatorilor economici eligibili pentru restituirea accizelor.
10

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaz:
Ministrul finanelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget.
Darius-Bogdan Vlcov
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlean
Ministrul transporturilor,
Ioan Rus
Ministrul economiei,
Constantin Ni
Ministrul delegat pentru ntreprinderi mici i mijlocii, mediul de afaceri i turism,
Florin Nicolae Jianu
ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 537/2014)
Nr. ........... din ..................
CERERE pentru nregistrarea n Registrul vehiculelor i al operatorilor economici
eligibili pentru restituirea de accize
Societatea/Reprezentantul1)
...........................,
cu
sediul
social
n
localitatea ......................., str. .............. nr. ..., bl. ........, sc. ........., ap. ........., ara i, dup caz,
judeul/sectorul ................., cod potal ................., cod de nregistrare fiscal/cod de nregistrare
n scopuri de TVA .................., telefon .............., fax ..............., e-mail ......................,
reprezentat prin ...................., domiciliat n ................., str. ........... nr. ..., bl. ........., sc. ...,
et. ........., ap. ............, judeul/sectorul ...................., posesorul buletinului/crii de
identitate/paaportului seria ....... nr. .............., eliberat/ de ....................., avnd funcia
de ...................., solicit nregistrarea n Registrul vehiculelor i al operatorilor eligibili pentru
restituirea accizelor.
Societatea desfoar activitatea de transport de marf/persoane2) n baza Certificatului
de transport n cont propriu nr. .............../Licenei comunitare nr. 3) ..................
Anexez la prezenta cerere, n format electronic/hrtie, urmtoarele documente:
a)copie de pe certificatul de nregistrare fiscal/nregistrare n scopuri de TVA;
b)certificatul de atestare fiscal valabil la data depunerii cererii de nregistrare n registru,
eliberat de organul fiscal competent din cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, din
care rezult c nu nregistrez obligaii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura
celor administrate de Agenia Naional de Administrare Fiscal, n condiiile prevzute la art. 4
alin. (1) lit. c) pct. (iii) din hotrre;
c)certificatul fiscal privind impozitele i taxele locale valabil la data depunerii cererii de
nregistrare n registru, eliberat de organul fiscal competent din cadrul autoritii administraiei
publice locale, din care rezult c nu nregistrez obligaii fiscale restante la bugetul general
consolidat, de natura impozitelor i taxelor locale, n condiiile prevzute la art. 4 alin. (1) lit. c)
pct. (iii) din hotrre;
d)copie de pe Contractul/Contractele nr. ....................., ncheiat/ncheiate cu emitentul
cardului de gestiune a alimentrilor ori cu al inelului emitor/receptor, dup caz;
11

e)copie de pe dovada deinerii dispersorului electronic pentru distribuie prevzut la art. 4


alin. (1) lit. f) din hotrre, n cazul operatorilor economici stabilii n Romnia;
f)declaraie pe propria rspundere din care rezult c ndeplinesc condiiile prevzute la
art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i) i (ii) din hotrre4);
g)declaraie pe propria rspundere din care rezult c nu beneficiez de alte compensaii
pentru transport i c ndeplinesc condiiile prevzute la art. 4 alin. (1) lit. d), g) i h) din
hotrre;
h)declaraia pe propria rspundere privind ncadrarea ntreprinderii n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii prevzut n anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea
nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare;
i)anexa nr. 3 la hotrre cuprinznd lista vehiculelor eligibile.
Data ................
Numele i prenumele reprezentantului legal ................
Semntura i tampila ..................
Cunoscnd dispoziiile art. 326 din Codul penal privind falsul n declaraii, declar c datele
nscrise n acest formular sunt corecte i complete, iar documentele anexate cererii sunt reale,
corecte i legale.
___
1
) Cererea se ntocmete da ctre operatorul economic sau de reprezentantul prevzut la
art. 4 alin. (4) din hotrre.
2)
Se bifeaz transport de mrfuri sau de persoane, dup caz.
3)
Se menioneaz nr. certificatului de transport n cont propriu sau nr. licenei comunitare,
dup caz, prevzute la art. 4 alin. (2) i (3) din hotrre. Operatorii liceniai n alte state
membre care efectueaz transport rutier de mrfuri n cont propriu nu au obligaia menionrii
niciunui document.
4)
Numai n cazul operatorilor economici stabilii n Romnia.
ANEXA nr. 2:
(- Anexa nr. 4 la Hotrrea Guvernului nr. 537/2014)
Nr. ......... din ................
CERERE1) de restituire de accize n baza prevederilor art. 176 alin. (6)
i (7) din Codul fiscal
1.Denumirea operatorului economic/reprezentantului2) .........................
2.Adresa operatorului economic/reprezentantului: localitatea ............, str. ........... nr. ........,
ara i, dup caz, judeul/sectorul ................, codul potal ..............
3.Codul de nregistrare fiscal/Codul de nregistrare n scopuri de TVA ............................
4.Datele contului bancar, cu menionarea codului IBAN .......................
5.Perioada de restituire acoperita de cerere ...............................
6.Cantitatea de motorin pentru care se solicit restituirea: ...................... mii litri
7.Suma de restituit: ...................... lei
Anexm la prezenta cerere, n format electronic/hrtie, urmtoarele documente:
a)copii de pe facturile de achiziie a motorinei mpreun cu anexele la facturi, precum i
borderoul centralizator al cantitilor de motorin alimentate de fiecare vehicul eligibil n parte,
ntocmit conform modelului din anexa nr. 53) la hotrre; i/sau, dup caz,
b)copii de pe facturile de achiziie a motorinei, precum i borderourile de alimentare de la
rezervoarele proprii ntocmite pentru fiecare vehicul n parte, conform modelului din anexa nr. 6 4)
la hotrre;
12

c)n cazul operatorilor economici stabilii n alte state membre care efectueaz transport
rutier de mrfuri n cont propriu, copii ale scrisorilor de transport C.M.R, aferente transporturilor
pentru care solicit restituirea;
d)certificatul de atestare fiscal, valabil la data depunerii cererii de restituire, eliberat de
organul fiscal competent din cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, din care rezult
c nu nregistrez obligaii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor
administrate de Agenia Naional de Administrare Fiscal, n condiiile prevzute la art. 4 alin.
(1) lit. c) pct. (iii);
e)certificatul fiscal privind impozitele i taxele locale, valabil la data depunerii cererii de
restituire, eliberat de organul fiscal competent din cadrul autoritii administraiei publice locale,
din care rezult c nu nregistrez obligaii fiscale restante la bugetul general consolidat, de
natura impozitelor i taxelor locale, n condiiile prevzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (iii);.
Solicitm restituirea prin virament n contul menionat la pct. 4.
Numele i prenumele ....................
Semntura solicitantului ......................
Data ..........................
__
1)
nregistrarea cererii de restituire angajeaz rspunderea solicitantului sau a
reprezentantului acestuia cu privire la toate informaiile prezentate n cerere i n documentele
anexate acesteia.
2)
Cererea se ntocmete de ctre operatorul economic sau reprezentantul acestuia
prevzut la art. 4 alin. (4) din hotrre.
3)
n cazul n care alimentarea vehiculelor se face de la staiile de distribuie nregistrate
potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal.
4)
n cazul n care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare
pentru consum propriu deinute la punctele sale de alimentare.
ANEXA nr. 3:
(- Anexa nr. 5 la Hotrrea Guvernului nr. 537/2014)
Operatorul economic ....................
Codul de nregistrare fiscal/Codul de nregistrare n scopuri de TVA ........................
Adresa .......................

BORDEROUL*) alimentrilor cu motorin de la staii de distribuie n


trimestrul ....... din anul ..........

Nr.
crt.

Nr.
de
vehiculului

nmatriculare

a Nr. cardului de
emitor/receptor

gestiune/inelului Cantitatea Factura


(litri)
nr./data

13

1.
Total
2.
Total
TOTAL GENERAL:
Data ...................
Numele i prenumele reprezentantului legal ..................
Semntura i tampila ......................
Cunoscnd dispoziiile art. 326 din Codul penal privind falsul n declaraii, declar c datele
nscrise n acest formular sunt corecte i complete, facturile reflectnd operaiuni reale.
___
*)
Se completeaz pe baza anexelor la facturi i trebuie s cuprind doar alimentrile
realizate n trimestrul pentru care se solicit restituirea.
ANEXA nr. 4:
(- Anexa nr. 7 la Hotrrea Guvernului nr. 537/2014)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Autoritatea Rutier Romn
Nr. de nregistrare ...................
Data .......................
DECIZIE de aprobare a cererii de restituire a accizei
Ctre:
Denumirea operatorului economic/reprezentantului fiscal .....................
Codul de identificare fiscal/Codul de nregistrare n scopuri de TVA .....................
Nr./data nregistrrii n Registru1) ..............................
Adresa: localitate ...................., str. ............. nr. ...., bl. ........, ap. ..........., et. ...........,
judeul/sectorul ................., codul potal ............... .
n temeiul art. 15 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 537/2014 privind condiiile,
procedura i termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentnd diferena dintre
nivelul standard al accizelor i nivelul accizelor difereniat pentru motorina utilizat drept
combustibil pentru motor, cu modificrile i completrile ulterioare, v comunicm c se aprob
cererea de restituire cu nr. de nregistrare ....................., pentru suma de .......... lei, aferent
bazei de restituire de ............. mii litri motorin.
1.Modalitate de determinare a sumei:
1.1.Acciza solicitat la restituire ............. lei
1.2.Acciza aprobat la restituire ................ lei
1.3.Acciza respins la restituire ................ lei
2.Motivele de fapt ale respingerii
.........................................................
3.Temeiul de drept
14

..................................
Restituirea sumelor aprobate conform prezentei decizii se efectueaz de ordonatorul
principal de credite, n contul/cod IBAN comunicat de dumneavoastr n cererea de restituire de
accize, respectiv:
.................................
mpotriva prezentei decizii operatorul economic poate formula plngere prealabil n
condiiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Aprobat,
ntocmit,
Funcia ....................
Funcia ...................
Numele i prenumele ................
Numele i prenumele ....................
Data ........................
Data ........................
Semntura ................
Semntura ..................
____
1)
Prin Registru se nelege Registrul vehiculelor i al operatorilor economici eligibili pentru
restituirea de accize.
ANEXA nr. 5:
(- Anexa nr. 8 la Hotrrea Guvernului nr. 537/2014)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Autoritatea Rutier Romn
Nr. de nregistrare .................
Data ......................
DECIZIE de respingere a cererii de restituire a accizei
Ctre:
Denumirea operatorului economic/reprezentantului fiscal .........................
Codul de identificare fiscal/Codul de nregistrare n scopuri de TVA .........................
Nr./data nregistrrii n Registru1) ...............................
Adresa: localitate ......................, str. .............. nr. ..., bl. .............., ap. ......., et. ...........,
judeul/sectorul ...................., codul potal ....................... .
n temeiul art. 15 alin. (2) din Hotrrea Guvernului nr. 537/2014 privind condiiile,
procedura i termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentnd diferena dintre
nivelul standard al accizelor i nivelul accizelor difereniat pentru motorina utilizat drept
combustibil pentru motor, cu modificrile i completrile ulterioare, v comunicm c cererea de
restituire cu nr. de nregistrare .........................., pentru suma de ............. lei, aferent bazei de
restituire de ....... mii litri motorin se respinge.
Motivele de fapt ale respingerii:
............................
Temeiul de drept:
.........................
mpotriva prezentei decizii operatorul economic poate formula plngere prealabil n
condiiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Aprobat,
ntocmit,
Funcia ....................
Funcia ...................
Numele i prenumele ................
Numele i prenumele ....................
Data ........................
Data ........................
15

Semntura ................
Semntura ..................
___
1)
Prin Registru se nelege Registrul vehiculelor i al operatorilor economici eligibili pentru
restituirea de accize.
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 779 din data de 27 octombrie 2014

16

S-ar putea să vă placă și