Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL EDUCAIEI A REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUTUL DE RELAII INTERNAIONALE DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DE DREPT

Tema: Procesul administrativ

Referat a studentului
Anului 2 , specialitatea:
Drept, grupa 2DR1
Grozavu Cristin

Coordonator : VALERIU GUREU,


magistru in relaii internaionale,
lector superior-specialist in drept comparat,
relaii economice internaionale

Chiinu 2014

Plan
Introducere
1. Noiunea i caracterul procesului administrativ
2. Procesul juridico administrativ
3. Principiile procesului administrativ.
A.Principiul legalitaii
B. Principiul publicitaii procesului
C.Principiul egalitii prilor
D.Principiul cercetrii depline i obiective a cauzei
E. Principiul rapiditii procesului
F. Principiul efecturii procesului administrativ cu
ajutorul traductorului
G. Principiul naintrii aciunii duble n proces
4. Structura procesului administrativ
Bibliografie

Inroducere
Scopul acestei lucrari de curs este de a lamuri ce este procesul administrativ , deasemenea de
aratat principiile principale ale acestui proces .
Inainte de a trece la dezvoltarea intrebarilor puse , e necesar de dat lamurirea unor termeni.
Procesul este o totalitate de actiuni succesive , efectuate pentru atingerea unor rezultate ; regula
de efectuare a lucrului. In acest sens se mai spune , de exemplu , procesul bugetar.
Deoarece puterea executiva se realizeaza in diferite etape, putem spune ca ea se realizeaza pe
baza unui proces. De pe pozitia juridica procesul are menirea realizare realizarea normelor
dreptului material. Reesind din aceasta lucru legat de realizaea a normelor, drept administrativ
poate fi privit si in calitate de proces administrativ. In legatura cu aceasta , el este intrebuintat ca
garant in relizarea normelor de drept in sfera conducerii de stat in scopul atingerii rezultatului
juridic (consecinte) , propuse de dispozitia a normei, adica obligatiunilor de conduit.
Dreptul administrativ reprezinta o parte speciala din intregul sistem de drept, care ajuta la
reglarea a unei grupe speciale de relatii in societate. Specificul lor principa este in aceea ca ei
apar se dezvolta si dispar in sfera conducerii a statului, adica in legatura cu organizarea si
functionarea sistemului puterei executive pe intregul teritoriu a Republicii Moldova. Dupa
caracterul sau astfel de relatii sunt multelaterale, care si alcatuesc obiectul dreptului
administrativ.
Astfel dreptul administrativ reprezinta o ramura din intregul sistem al dreptului , incluzind in el o
totalitate de norme de drept , propuse pentru reglarea relatiilor sociale aparute in legatura si cu
ocazia realizarii practice a puterii executive, intrun sens mai larg - in procesul efectuarii lucrului
de conducere a statului .Obiectul dreptului administratif e foarte divers , dar in principiu
cuprinde relatii sociale de acelasi tip,dupa natura sa de conducere.
Astfel sunt :
a) Relatiile de conducere , in rezultatul carora se realizeaza probleme, functii si imputernicirile
puterii executionale
b) Relatiile de conducere in interiorul organizatiilor aparute in rezultatul activitatii subiectilor
puterii legislative si judiciare, de asemenea si a organelor procuraturii
c) Relatiile de conducere aparute cu participarea subiectilor puterii locale
d) Alte relatii de conducere cu caracter organizatoric, aparute in sfera vietii "launtrice" a
formatiunilor nestatale, deasemenea in legatura cu intocmirea de catre intreprinderi sociale a
functiilor si imputernicirile exterioare. Dreptul administrativ este legat practic de toate ramurile
de drept existente in R.M. Caracterizind aceasta legatura , e necesar de avut in vedere aceea ca

dreptul administrativ cuprinde cu actiunea sa viata intregii societati si a statului, ce se


caracterizeaza practic prin aparitia mecanizmului puterii executive.
Rorul de lucru a dreptului administrativ in conditiile moderne se lamureste prin multe conditii
subiective, varsate insasi din natura sa. Asa dar , in legatura cu actualitate problemelor de aparare
a dreptului ca element principal al statului de drept , dreptul administrativ in deosebire de
celelalte ramuri de drept are si intareste cauzele sale juridice de atentare la regimul de drept in
sfera

functionarii

mecanizmului

puterii

executiv.

Neindeplinirea

sau

indeplinirea

necorespunzatoare a cerintei normelor dreptului administrativ, atrage dupa sine aplicarea


masurelor de preintimpinare si curmare a lor. Intre ele un rol principal i se ofera institutului de
raspundere administrativa si a procesului administrativ. Trebue de mentionat ca nici o ramura de
drept nu poate " exista" singura. In fiecare din ele persista, de regula, normele,a diferitor ramuri
de drept, la care se alatura ceva "personal", adica aceea ce corespunde obiectului din ramura
data. Practic pe baza aceasta este construita intreaga legislatia noastra. Cel mai mult propriu
persista la asa ramuri cum sunt : dreptul civil, penal, international, constitutional. In alte cazuri e
usor de opservat legatura intre normele diferitor ramuri de drept , de exemplu, la dereptul funciar
si financiar se opserva clar legatura intre normele dreptului civil, administrativ si penal.
Drptul aministrativ are posibilitate de a se incadra in sfera regulativa a altor ramuri de drept,
deaceea si dreptul civil si celelalte ramuri au, poate si putine, norme care se alatura la ramura
dreptului administrativ . Dreptul administrativ, cu luarea in seama de specificul sau legat de
puterea de conducere a statului, cuprinde cu posibilitatea de actiune un cerc deosebit de mare in
relatiile sociale cu tipul de dirijare . Totodata se opserva multitudinea reglarilor administrative ,
de exemplu, dreptul financiar regleaza acele incalcari care intra in competenta sa , insa dreptul
administratif acestea restrictii nu le are . Reesa ca e greu de gasit o intrebare care sa se adreseze
special numai dreptului administrativ.Sfera conducerii nu se izoleaza de actiunea a normelor din
alte ramuri de drept, cu care se regleaza relatiile sociale aparute si neatinse de obiectul dreptului
administrativ. Astfel apare interpatrunderea mai multor ramuri de drept.Dreptul administrativ
este cel mai strins legat de dreptul constitutional.
Dreptul constitutional este o ramura principala la noi in republica , care uneste principiile
principale de organizare si functionare a puterei executive , locul subiectilor in mecanizmul de
stat.
Dreptul administrativ isi ea inceputurile in normele dreptului constitutional, le detalizeaza si
concretizeaza, stabileste mecanizmul de realizare a drepturilor si libertatilor cetatenilor ,
competenta diferitor :parti din sistema puterei executive statutul a participantilor concreti s.a.
Dreptul civil si sdministrativ deseori regleaza din partea exterioara relatiile sociale legate de
proprietate. Analogic se rezolva intrebarea in legatura cu dreptul muncii. E mai greu de dispartit,

de exemplu, dreptul administrativ si astfel de ramuri cum sunt dreptul financiar si funciar ,
deoaece relatiile intre dreptul administrativ si celelalte ramuri sunt legate practic cu normele a
dreptului administrativ si resursele lui. Granita intre normele dreptului administratif si cel
penalse pot arata prin caracterul sidirectia cerintelor.

1. Noiunea i caracterul procesului administrativ


Din punct de vedere juridic, procesul are ca scop realizarea normelor dreptului material. Reesind
din punctul de vedere metodologic, ocupatia cu realizarea administrative de drept se poate de
privit in calitate de proces administrativ. In acest sens el este menit pentru a garanta aplicarea
normelor de drept mentionate in sfera conducerii statale in scopul atingerii rezultatelor juridice ,
presupuse de dispozitia acestor norme, adica regulelor corespunzatoare de comportare. Aceasta
functie alcatueste prerogativele subiectilor ce indeplinesc aceasta indeletnicire, efectuate in
forma procesuala. Numai in astfel de forme are loc rezolvarea problemelor si functiilor puterei
executive, din punct de vedere juridic, dar procesul nu este numai metoda prin care se ajunge la
conduita presupusa de dispozitie. In egala masura subiectilor puterei executive ii revine si
realizarea sanctiunilor administrative. Reesa, ca notiunea si caracterul a procesului administrativ
este dublu, mai concret, de aplicarea si de apararea dreptului. La caracterizarea procesului
administrativ e necesar de avut in vedere calitatile lui in intregime, persistente la acestea doua
indreptari si traducerea lor in veata in activitatile de conducere astatului . A cestea calitati se afla
in dependenta directa de la nutuine general de proces in intelesul juridic. Ultimii is
gasescexprimarea sa in puterea juridica respectiva a subiectilor puterei executive.1
Activitatea procesual-administrativa nu poate fi realizata inafara puterii acestora deoarece ea
practic apare cu unul din elementele ce caracterizeaza puterea executiva in dinamica (in rind cu
formele , metodele de executare s.a.) Este inca un lucru important, fara care nu se poate de
inteles caracterul procesului administrativ si respectiv indeletnicirii procesual-administrative.
Esenta lui consta in aceea ca, relatiile administrative de drept totdeauna se exprima ca
procesuale. Aceasta inseamna ca particularitatile acestor relatii de drept primesc infatisarea in
forma procesuala.
Trebue de mentionat ca in intregime problema procesului administratif inca nu este in plan
teoretic cit si in cel legislatif. In lamurirea caracterului procesului administrativ, e necesar de
lamurit apartenenta terminilor "proces" si "activitate". Aceasta trebue de efectuat in legatura cu
aceea ca in literatura dreptului administrativ sunt lamurite diferite pareri in privinta la aceasta .
Asa dar dupa parerea Salisevoi N.G.activitatea are un inteles mult mai larg decit procesul. Ea
propune de a deosebi producerea administrativa ca procedura care aplica normele de drept ca
lucru efectuat in scopul rezolvarii problemelor si aplicarii masurilor de constringere.
Alt punct de vedre se lamureste prin atribuire terminilor numiti , contra intelesului. aceasta
pozitie apare ca mult mai reusita , deoarece ea se bazeaza pe existenta practica a legislatiei,
atinginduse de procesele civile si penale. De amintit, ca in legatura cu aceasta , ca de exemplu,
1

Antonie Iorgovan, op. cit., pag. 404.

Codul de Procedura Civila, care regleaza procesele civile , deosebeste in ele citeva activitati.
Analogic se petrece si cu procedura penala, care in legatura cu Codul Procesual Penal al
Republicii Moldova include un sir de actiuni. Actiunile in judecata primei instante, activitatile
legate de minori s.a.
Pentru procesul administrativ nu e necesar de a schimba continutl intelesului de "proces" si
"activitate". Relatiile intre acestea intelesuri, in prncipiu , ramin ca generale si particulare:
activitatea este o parte a procesului , procesul este o totalitate de activitati. In asa sens activitatea
este deja indeletnicire legate de rexolvarea unor cazuri, de exemplu, contraventii administrative .
Cercetarile legate de procesul administrativ , la noi, au aparut odata cu scrierea monagrafiei
Salisevoi N.G. " Procesul administrativ in Uniunes Sovetica". Aceasta a fost prima lucrare in
care autorul s-a expus conceptia sa despre procesul administrativ. In intreabarea despre
particularitatile principiului administrativ exista doua pozitii.
Prima este prezentata in lucrarile Saliseva N.G., Ivanova O.V., Piscotina M.I., Samoilenco L.V.
s.a. ea a promot denumirea de "conceptia juridica " a procesului administrativ. Ea se bazeaza pe
opiniile traditionale adresate lucrului procesual pe intelesul juridic. In cazul dat, de inceput se ea
functia de aparare a dreptului , procesul in cazul dat se exprima prin efectuare justitiei pe
dosarele civile si penale, dar in ultimul timp si pe cele dministrative . Anume in acest aspect se
alege competenta functionala a puterei judecatoresti.
A doua etapa este reflectata in lucrarile a lui Sorochina V.D., Monohina V.M. s.a.
care au menirea de a demonstra ca procesul administrativ nu poate sa se opreasca la nivelul
juridic , insa insa prezinta prin sine un fenomen mult mai larg.
Sa privim mai scurt fiecare punct de vedere . Reprezentantii "conceptiei juridice" prvesc procesul
administrativ , ca un lucru "reglementat de lege " pentru a solutiona probelemele aparute intre
partile participante la proces, neflinduse inre ie in subordonarea de serviciu, si de aplicare a
masurilor de constringere si in genere este aceea ce tinde sa copie un proces civil sau penal.
Adeptii la punctul acesta de vedere exclama in felul urmator: "Procesul administrativ,-scrie
Samoilenco,-trebue sa se formeze pe baza proceselor stbilite si formate din trecut ca procesele
civile si penale. Limitele procesului administrativ trebue logic sa se uneasca in urma aplicarii
masurelor de convingere si apoi a constringerii.2
Insa functia juridica permanent si la niveluri diferite de conducere statala, efectuiaaza organele
executive, adica in afara regulelor de judecata sau altfel ei efectuiaza justitia administrativa .
Jurisdictia aceasta nu este principalul ce este caracteristic organelor de justitie. La baza lucrului
juridic sta rezolvare intrebarilor (problemelor) aplicind normele materiale de drept, aprecierea
comportarii a persoanelor si aplicarea la necesitate a legislatiei in vigoare . Astfel in general
2

https://ru.scribd.com/doc/55812139/Notiuni-de-Drept-Administrativ

procedeaza organele de judecata in timpul cercetarii problemelor, dind totodata baza


pentruintalagarea realitatea juridica . Aceste pozitii sunt aplicate si pentru caracterizarea lucrului
juridi a organelor executive. Inlimitele lucrului sau ei sunt in drept dar citeodata si sunt obligati
sa clarifice confruntarile administrative, singuri sa aprecieze corectitudinea a actiunilor
participantilor la proces si in conditiile speciale sa aplice raspunderea administrativa. Ei
indeplinesc unele fapte care in general dupa tributiile sale ii sunt caracteristice doar procesului
judiciar .Acestui inteles acordul total nu-i putem oferi, deoarece astfel se ignoreaza faptul de o
importanta deosebita - legatura strinsa a procesului administrativ cu conducerea statului,
exprimarea juridica a careea el este. De aceea pentru a intelege procesul administrativ e necesar
sa nu luam rezultatele analizei dreptului civil si penal, dar din particularitatile conducerii a
statului.Alti autori dau un comentariu mult mai larg in previnta procesului administrativ. Sa
aratam citeva propuneri in previnta acesteea: dupa parerea lui Manohina V.M., procesul
administrativ nu-i numai ocuparea organelor de stat in legatura cu dezvoltarea proceselor
particulare in sfera dirijarii de stat, dar mai inainte de toata succeseunea normelor
administrative.3Particularitatile procesului administrativ, socoate Bahrah D.N., - constitue din
aceea ca ele regleaza nu numai activitatea juridica in privinta lamuririi problemelor si aplicarii
constringerii, dar si in realizarea normelor de reglare. Din partea juridica treburile sunt altfel.
Legea in vigoare si normele sublegislative nu contin baza juridica perfecta pentru a lua drept
inceputl intelesului procesului administratif. Materialul normativ de drept,care este in vigoae,
permit de a imbina orisice activitate de conducere sub lozinca procesului administrativ. Regulile
de comitere a acestor fapte , in majoritaea cazurilorlipsesc, insa ele sunt de o importanta majora.
Desigur, trebue sa existe regulile generale, de exemplu, intocmirea actelor administrative de
drept cit normative atit si particulare, diferitor reguli lrgate de impartirea a activitatilor de
adunare cererilor, permisurilor de inregistrare si alte imputerniciri realizate de subiectii puterei
executive. Desigur, asa regula exista , insa sle se formuleaza de organele executive si in conditii
concrete de conducere, dar nu in toate cazurile. Ele se contin in diferite acte normative si de
diferita putere juridica. Totul aceasta este dovada aceea ca legislatia administrativa mai lasa de
dorit.
Practic este vorba de diferite procese administrative si respectiv de regulile lor particulare.
Crearea pe baza lor a codului este o problema de perspectiva, direct legata de intarirea bazei
dreptului si activitatii de conducere a statului, mecanizmului realizarii problemelor si functiilor
organelor executive.In felul acesta, activitatea administrativ procesuala se poate de caracterizat
ca o procadura de organizare. El este important pentru functia de aplicare a dreptului, realizate pe
parcursul indeplinirii puterii executive. Altfel spus, el serveste ca scop penru lucrul
3

Ioan Santai, Drept administrativ i tiina administraiei, vol. III, curs universitar, Sibiu, 1993, pag.78

aparatuluiexecutiv. In puterea acestui, e important, fregventa care nu permite de a concretiza


falsul continutului sau, mai ales formularea tipica a lui.
Avind atitea idei despre procesul administrativ care nu au un numitor comun, este necesara
analiza pe scurt a particularitatilor proncipale ca un eveniment complicat al dreptului inculpind
trei parti principale, trei diferentieri- procesul administrativ, civil si penal. Acele sugestii, care
mentioneaz despre diferenta, le uneste intr-un termen numit "proces" ce demonstreaza ;a ei ceva
comun, in egala masura sunt repartizati la fiecare proces in parte. Insa dupa cum se stiedialectica
generala . Insa dialectica generala presupune existenta totodataq a lui informa deosebita ,-scrie
Sorochin V.D. Reesa ca comun pentru proces se iveste in special pentru fiecare proces in parte si
nascind calitatile specifice4

https://ru.scribd.com/doc/55812139/Notiuni-de-Drept-Administrativ

2.Procesul juridico administrativ


Dind lamurire procesului administrativ, ne vom opri mai detailat la procesul juridico
administrativ. Forminduse in prezent baza administrativ juridica include in sine totalitatea
normelor materiale de drept, care regleaza relatiile sociale nu numai in legatura cu aplicarea
masurelor de convingere , dar si cu alte masuri de constringere . E cunoscut ca chiar si cele mai
perfecte legi singuri dupa sine nu pot atinge acele scopuri pe care l-ea avut in vedere legislatorul,
daca lipseste mecanizmul destul de stabil si concret in realizarea lor.
In prezent se inscriu tendinte la marirea numarului normelor matriale si procesuale de drept, care
regleaza relatiile in domeniul jurisdictiei administrative. Daca sa socotim ca rolul lor creste in
delictologie administrativa, dupa parerea mea, se impinge la gindul de a forma o ramura noua a
dreptului - dreptul juridica administrativ. Pentru aceasta alegere credem ca sunt multe dovezi
teoretice.5
Ca obiect in sfera juridico - administrativa sunt relatiile sociale aparute in urma incalcarii
normelor administrative, la cae survin anumite conditii de constringere, condamnarii publice sau
educarii. In asa fel pot aparea legaturi procesuale intre subiectii care ao comis contraventie
administrativa si stat, intre ei si organul de conducere a statului sau alte organe , reprezentantii
organizatiei sociale, cae au dreptul de a pune in functie actunile procesuale prevazute de lege si
de a aplica constringerea administrativa; subiectii delictului administrativ si victima , la fel si cu
organul care executa hotaririle emise de organul competent s.a. Cu alte cuvinte apar relatii ,care
nu sunt legate cu activitatea de munca in conditiile de subordonare. Ele sunt obiecte , care sunt
reglate de proces. La fel este specific si metoda de reglare a dreptului legata de subordonarea in
puterea statului, care poarta un caracter imperativ. Inprocesul juridica - administrativ este necara
participarea conducerii de stat. Alt organcare are imputernicirea de a solutiona jurisdictia
administrativa cit si formarea de tip amestecat - comisia administrativa, comisia de minori s.a.
Insemnatatea materialului normativ in sfera jurisdictiei administrative opinii nu sunt. nivelul
organizarii launtrice a normelor juridico - administrative a ajuns la un nivel insemnat - multe din
ele sunt sistematizate si chiar codificate. Inaceasta legatura nu se poate de neinsemnat , ca
barierul psihologic a fost trecut - s-a petrecut codificarea normelor materiale de drept si
procesuale in legea cu privire la contraventii administrative . Spunind despre structura procesului
juridico administrativ, nu putem sa nu opservam, ca el, ca si celelalte procese traditionale ( civil ,
penal iar acum si administrativ ) prezinta prin sine o totalitate de activitati ( actiuni ), fiecare
avind insemnatatea functionala.6

5
6

http://www.mark5.ru/18/4938/index1.1.html
Antonie Iorgovan, Drept administrativ tratat elementar, 1996, vol.II, pag. 156;

In procesul juridico - administrativ bazat pe legislatia se opserva o sistema de actiuni procesuale


si a contraventiilor , care caracterizeaza succeseunea logica a petrecerii procesului. Structura
procesului juridico admnistrativ si a contraventiilor juridco administrative e complicata deoarece
sunt multe conditii cin acestea pot aparea. Si totusi se poae de spus, ca procesul juridico
admnistrativ prezinta prin sine ceva mai larg decit ceea ce poate da, deoarca rezulttatele pe care
le da sunt specifice si complexe neatragind atentia la simplicitaea actiunii procesuale. Continutul
procesului juridico administrativ in mare masura se caracterizeaza cu problemele legate de
legislatia dreptului administrativ, care a fost incalcata si care practic apare ca baza pentru
lamurirea procesului - juridico administrativ.
Procesul juridico - administrativ se poate de caracterizat ca o activitate care este reglementata de
normele procesului administrativ, a organelor conducerii de stat, a altor organe de stat si sociale
si a persoanelor raspunzatoare de descoperirea si prevenirea contraventiilor administrative,
cercetatrea cauzelor si de a supune vinovatii (cetatenii si persoanele cu functie de raspundere ) la
raspunderea administrativa, publica si a altor forme de raspundere in scopul prevenirii coniterii
altor contraventii. Obiectul procesului juridico - administrativ sunt relatiile sociale, reglate de
normele juridico administrative, aparute in rezultatul incalcarii ordinii publice aparute nu din
nesupunerea erarhica a conducerii.7

http://www.mark5.ru/18/4938/index1.1.html

3.Principiile procesului administrativ.


Aflinduse ca o parte a activitatii de conducere, procesul administrativ se bazeaza pe principiile
generale de conducere a statului. Aplicindule in proces principii se concretizeaza si isi eau
formespecifice. Sa incercam sa ne clarificam in principiile de baza ale procesului admnistrativ.
1) Principiul legalitatii - este unul din cei mai principali principii ai ori si carui proces (penal,
civil si administrativ) el consta nu numai din urmarea stricta a legislatiei, dar si in aplicarea
acestor acte. Ultima avind o importanta deosebita pentru procesul administrativ, in care si are loc
aplicarea normelor materiale de drept.
2) Principiul publicitatii procesului . El presupune informarea persoanelor interesati in ezultatul
dezbaterilor judiciare, care intra in competenta organelor conducerii statale si permite partilor in
procesul administrativ posibilitatea de a face cunostinta cu materialee pe dosar, documente s.a.,
ce este conditie principala in rezolvarea dosarelor administrative.
3) Principiul egalitatii partilor. Felul acesta de principiu ste prezent in fiecare proces juridic. El
decurge dintr-un principiul mult mai general, in conformitate caruia toti cetatenii sunt egali in
fata legii. El se intinde pentru fiecae cetatean, persoana indiferent de functia ocupata.
Principiul dat apare din necesitatea de a da ajutor juridic partilor participante si totodata prevede
indatorirea organelor respective sa urmareasca dupa aceea ca partile sa beneficieze de drepturile
sale si sa indeplineasca indatoririle sale.
4) Principiul cercetarii depline si obiective a cauzei. Principiul dat presupune cercetarea
completa si minutioasa a dosarelor in cit rezultatele sa coincida cu fapta real comisa. Legea
obliga organul cae cerceteaza cauza (contraventia) administrativa sa foloseasca toate mijloacele
posibile pentru a gasi probe care apoi trebue sa fie apreciate corect, de anulat cercetarea unica a
probelor si respectiv de luare a deciziei. Persoanele de raspundere care cerceteaza problemele
date, trebue sa le cunoasca bine. In cazurile de cerea a unor documente necesare, de indreptat
lucrarea la locurile de cercetare si de a aplica alte masuri pentru rezolvare obiectiva a
intrebarilor.
5) Principiul rapiditatii procesului. Acest principiu exprima actiunea rapida a activitatii puterii de
conducere. Dar pe de alta parte acest principiu apare ca o garantie juridica in realizarea
drepturilor subiective si intereselor participantilor la proces. De aceea , ;egea in vigoare impune
timpul limitat, pe parcursul carora problema trebue sa fie solutionata. De exemplu, in lege sunt
prevazute terminile de cercetare a cazurilor administrative.
6) Principiul efectuarii procesului administrativ cu ajutorul traducatorului. Acest principiu este
necesar deoarece la noi in republica sunt prezente multe nationalitati, ce la fel este accentuata si

in constitutia R.M. Participantii la proces administrativ li se permite sa-si exprime, sa lamureasca


in limba sa , folosinduse de traducator.
7) Principiul inaintarii actiunii duble in proces. Dupa acest principiu in primul rind partea a cui
drepturile suplimentare apar cu inceputul procesului, ei po sa se plinga pe ori si ce organ al
conducerii de stat sau persoanelor cu functia de conducere, cae cerceteaza cazul. Sub plingere
pot nimeri orisi ce raspuns al primei instante, respectiv in a doua instanta- organele erarhic
superioare, in dependenta de caracterul cazului administrativ .
Deci principiile principale a procesului administrativ sunt lamurite. Pe timpurile fostei uniuni,
principiile de mai sus se complectau si cu alte principii avind ideile statului social pe care nu le
dau publicitatii.8

http://www.mark5.ru/18/4938/index1.1.html

4.Structura procesului administrativ


Intrebarea despre structura procesului administrativ, adica a partilor lui principale trebue sa se
rezolve in dependenta de caracterul acelei activitatiprocesuale, care exprima paretea dreptului in
conducerea statuluisi deci include in sine caracterul activitatii de conducere. Alta particularitate
al procesului administrativ este legata de o actiune mult mai larga al felului acesta de proces, in
comparatie cu cel civilsi penal. In literatura juridica sunt inaintate multe pareri in privinta
structurii procesului administrativ. Plus la aceasta trebue de mentionat, intrebarea despre sructura
procesului administrativeste corecta numai in cazul cind in proces se in cansideratie volumul (din
punct de vedere al cantitatii).9
Eata una din posibilitatile de rezolvare a acestei intrebari. Dupa parerea lui Cozlov I.M., la
felurile activitatilor administrative se atribue:
*activitatea despre organizaea aparatului conducerii de stat.
*activitatea de a primi cereri de la cetateni, legate de realizarea drepturilor lor subiective
*activitatea de cercetare a plingerilor legate de activitatea incorecta a persoanelor cu functie de
raspundere
*activitatea de aplicare a masurilor de constringere (desciplinara, materiala si administrativa ).
*activitatea legata de aplicarea normelor materiale a dreptului muncii, funciarsi financiar .
Principalul in rezolvarea intrebarilor despre structura procesului administrativ este de a gasi
criteriile care ar da posibilitate de a sublinia grupele asemanatoare a cazurilor administrative. Ca
acest criteriu poate servi caracterul individual al acestor cazuri , aparute in sfera conducerii
statale. Asa, de exemplu, tote cazurile pe plingeri a cetatenilor pe actiunile ilegale a persoanelor
cu functia de raspundere le leaga asa caracterul adresarii, adica instiintarea organelo competente
si a persoanelor despre incalcarea dreptului ori interesului legal al persoanei. Cu toate acestea
particularitatea data se pastreaza in toate cazurile indiferent de continutul plingerii, principalul
este caracterul adresarii.
Conducinduse de acest criteriu se pot deosebi:
1) Activitatea de adoptare a actelor normative conducerii statale;
2) Activitateas de primire a cererilor de la cetateni si organizatii, despre realizare si atribuire a
drepturilor si sfera conducerii statale;
3) Activitatea pe plingeri;
4) Activitatea organizatorica in aparatul conducerii de stat ;
5) Activitatea pe actiunile legate de aplicarea masurelor de constringere in sfera conducerii
statale.
9

http://www.mark5.ru/18/4938/index1.1.html

Necatind la deosebirile si asemanarile, felul dat de activitati au o radacina comuna, dind


posibilitate sa vorbim despre ele ca o parte principala a intregului inteles despre procesul
administrativ.
Toate tipurile de activitati in sfra conducerii statale prezinta prin sine niste proceduri de cercetare
a problemelor in sfera respectiva. Fiecare tip de activitate se efectuiaza sub conducerea organelor
executive al puterei de stat. Si doar citeva grupe de probleme (dosare) in cauzele prevazute de
lege sunt cercetate de alte organe de stat avind persoanele de raspundere respective, cit si
organizatiile sociale. Relatiile sociale, aparute in procesul efectuarii fiecarui tip de activitate, se
regleaza de normele procesului administrativ. In asa fel, daca deosebirile dintre activitatile sus
numite poarta caractere particulare, atunci factorii ce le impreuneaza intrun proces administrativ
unic au deja o insemnatate mare.
Totalitatea activitatilor administrative - caracteristica de baza a jurisdictiei administrative.
Deosebirile dintre activitatile ce se efectuiaza cit dupa subiectele juridice imputernicite, atit si
dupa obiec. Conform legei in vigoare si normelor procesual administrative se pot deosebi
urmatoarele activitati;
* activitatea legata de contraventiile administrative;
* activitatea disciplinara ;
* activitatea pe plingeri;
* activitatea de acord;
Cel mai des sunt cercetate cazurile legate de contraventile administrative. In mai putine cazuri de
activitate disciplinara si pligeri
Problema a activitatii legata de contraventia administrativa este de a stabili rapid, corect si
obiectiv cauza reala, rezolvarea carora trebue sa coincida cu legislatia , avind in principal
prevenire comiterilor noilor contraventii administrative.
Facind totalurile aceste lucrari, as vrea sa mentionez, ca dreptul procesual administrativ in
Moldova inca nu e aranjat. Lipseste si codul procesual administrativ as Republicii Moldova. De
aceea mult ne dau doar normele care se gasesc Codul Administrativ si deci doar numai pe baza
lor se efectuiaza acest proces.
Dupa parerea mea (si a altor savanti) trebue de efectuat cercetari mult mai adinci in previnta
relatiilor administrativ procesuale. E necesar de alcatuit dreptul procesual administrativ ca o
ramura aparte. Procesul administrativ- trebue sa includa tot pozitivul, ce s-a atins prin practica de
pina acum. Cu toate acestea trebue de luat in consideratie tendinta de dezvoltere a dreptului ,
plus practica procesuala a altor tari dezvoltate.10

10

Valentin I. Prisacaru, Tratat de drept administrativ romn, pag. 563.

Bibliografie
1. Antonie Iorgovan, Drept administrativ tratat elementar,
1996, vol.II, pag. 156;
2. Ioan Santai, Drept administrativ i tiina administraiei,
vol. III, curs universitar, Sibiu, 1993, pag.78.
3. Valentin I. Prisacaru, Tratat de drept administrativ
romn, pag. 563.
4. http://www.mark5.ru/18/4938/index1.1.html
5. https://ru.scribd.com/doc/55812139/Notiuni-de-DreptAdministrativ