Sunteți pe pagina 1din 1

videnta la pret de vanzare cu amanuntul.

In situatia in care marfurile sunt evaluate la pret de vanzare inregistrarile contabile sunt:
- inregistrarea marfurilor la pret de achizitie:
%
= 401 "Furnizori"
371"Marfuri"
4426"TVA deductibila"
- inregistrarea adaosului comercial si a TVA neexigibile:
371"Marfuri" = %
378 Diferente de pret la marfuri
4428 TVA neexigibila
- Vanzarea marfurilor:
5311 Casa in lei
=%
707 Venituri din vanzarea marfurilor
4427 TVA colectata
- Descarcarea gestiunii marfurilor vandute
%
=
371 Marfuri
607 Cheltuieli privind marfurile
378 Diferente de pret la marfuri
4428 TVA neexigibila
Coeficientul mediu de adaos K= (Si378 + RC378) : (Si371+RD371-Si4428-RC4428)
In situatia in care marfurile sunt evaluate la cost de achizitie se vor efectua urmatoarele
inregistrari:
- Inregistrarea facturii privind marfurile achizitionate:
%
= 401 Furnizori
371 Marfuri
4426 TVA deductibila
- Vanzarea marfurilor:
5311 Casa in lei = %
707 Venituri din vanzarea marfurilor
4427 TVA colectata
- Descarcarea gestiunii marfurilor vandute
607" Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri
La iesirea din gestiune a marfurilor, acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate
prin aplicarea uneia din urmatoarele metode:
a) metoda primul intrat - primul iesit - FIFO;
b) metoda costului mediu ponderat - CMP;
c) metoda ultimul intrat - primul iesit - LIFO.