Sunteți pe pagina 1din 8

CLASA DE COMPUSI

METODE DE OBTINERE
Surse naturale

ALCANI

Prin sinteza

SPECIFICE CH4

CLASA DE COMPUSI

CICLOALCANI

GAZE:
- grizu
- de sonda
- natural
- de balta
DIN PETROL
1.Hidrogenarea Hc nesaturate
2.Din compusi
organomagnezieni
3.Sinteza Wurtz
4.Sinteza Colbe
5.Reducerea compusilor
carbonilici
1.Din Al4C3 sau Be4C3
2.Din elemente
3.Din CO si H

METODE DE OBTINERE
1.Hidrogenarea cicloalchenelor
2.Metoda Wurtz
3.Hidrogenarea Ar

PRORIETATI CHIMICE
1. R. DE SUBSTITUTIE Halogenare
Nitrare
2. IZOMERIZARE
3. DESCOMPUNERE
Dehidrogenare
TERMICA
Cracare
4. OXIDAREA
Totala(Ardere)
Oxidarea A superiori
1.Halogenarea CH4

5. CHIMIZAREA CH4

2.Oxidarea CH4 la formaldehida


3.Oxidarea la metanol
4.Conversia CH4
5.Oxidarea incompleta a CH4
6.Oxidarea in atmosfera saraca in O2
7.Arderea CH4(Oxidare completa)
8.Amonoxidarea CH4
9.Descompunerea termica/Piroliza CH4

PRORIETATI CHIMICE
1. R. de halogenare
2. Izomerizarea
3. Descompunerea
Dehidrogenare
termica
Cracare
4. R. cu deschidere de ciclu
5. Arderea

CLASA DE COMPUSI

ALCHENE

CLASA DE COMPUSI

METODE DE OBTINERE
1. Dehidrogenarea A
2. Cracarea A
3. Hidrogenarea partiala a legaturii triple
4. Dehidrogenarea RX
5. Eliminarea de X2 din RX vicinali
6. Deshidratarea ROH

1. Aditia H2
2. Aditia X2
3. Aditia HX
4. Aditia H2O
B. R. DE POLIADITIE/POLIMERIZARE
1. Oxidare blanda
2. Oxidare energica
C. R DE OXIDARE
3. Oxidare catalitica
4. Ozonoliza
5. Arderea
D. R. DE SUBSTITUTIE
1. In pozitia alilica
2. R. cu NBS
E. ALCHILAREA IZOBUTENEI LA IZOBUTAN => IZOOCTAN
A. R. DE ADITIE

METODE DE OBTINERE
1. Deshidratarea diolilor
2. Dehidrogenarea A

ALCADIENE

PRORIETATI CHIMICE

PRORIETATI CHIMICE
A. R. DE ADITIE

1. Aditia H2
2. Aditia X2
3. Aditia HX
4. Aditia H2O
B. POLIMERIZAREA SI COPOLIMERIZAREA
C. R. DE OXIDARE
1. Oxidarea blanda
2. Oxidarea energica
3. Ozonoliza
4. Arderea
D. SUBSTITUTIA
1. In pozitia alilica
2. R. cu NBS
E. SINTEZA DIEN

CLASA DE COMPUSI

METODE DE OBTINERE

PRORIETATI CHIMICE

1. Dehidrohalogenarea RX vicinali
2. Din acetiluri si RX(r.cu marire de catena)
3. Obtinerea C2H2 din carbid
4. Obtinerea C2H2 din CH4

ALCHINE

1. Aditia H2

A. R. DE ADITIE

B. R. DE OXIDARE

C. R. DE
SUBSTITUTIE

totala
partiala

2. Aditia H2
3. Aditia HX
4. Aditia H2O
5. Aditia HCN
6. Aditia CH3COOH
7. R. de dimerizare
8. R. de trimerizare
1. Oxidarea blanda
2. Oxidarea energica
3. Arderea
1. R. cu metale alcaline
2. R. cu combinatii complexe ale
metalelor tranzitionale

CLASA DE COMPUSI

ARENE

METODE DE OBTINERE
- din petrol
A. SURSE
- din gudronul <= la distilarea
NATURALE uscata a carbunilor de
pamant
1. Dehigrogenarea catalitica a
A si cicloA(reformare
catalitica)
B. PRIN
2. Trimerizarea C2H2 si a
SINTEZA
alchinelor inf.
3. Alchilarea Friedel-Crafts
4. Hidroliza deriv.
organomagnezieni

PRORIETATI CHIMICE
1. Aditia H2
2. Aditia X2
A. R. DE
ADITIE
3. R. de aditie la naftalina

Substitutia la benzen
2. R. de sulfonare
3. Nitrarea

I. R. LA NUCLEU

4. R. de alchilare FriedelCrafts
B. R. DE
5. R. de acilare FriedelSUBSTITUTIE
Crafts
Substitutia la deriv.
benzenului
1. De ordinul I
2. De oridinul II
Substitutia la naftalina
1. Sulfonare
2. Nitrare
Substitutia la deriv.
naftalinei
C. R. DE OXIDARE
II. R. LA CATENA 1. Clorurarea catenei laterale saturate
2. Oxidarea catenei laterale
LATERALA

CLASA DE COMPUSI METODE DE OBTINERE


1. Halogenarea A
2. Aditia X2 la alchene
3. Aditia HX la alchene

DERIVATI
HALOGENATI

PRORIETATI CHIMICE
I. R. COMUNE ALE
RX

4. Aditia X2 la alchine
5. Aditia HX la alchine
6. Halogenarea benzenului
7. Halogenarea alchil-benzenilor
8. Din RX prin schimb de halogen
9. R. ROH cu HX
10. R. cu clorurile acide de P si S
11.Din aldehide si cetone(tratare
cu PCl5/PBr5)

II. R. SPECIFICE RX
CU REACTIVITATE
MARITA SAU
NORMALA

1. R. cu Mg
1. Hidroliza => hc
2. R. cu RX cu reactivitate
RMGX participa la
marita
r. de:
3. R. de aditie la compusii
carbonilici => ROH
4. R. de aditie la CO2 => Acizi
A. Substitutie
1. Hidroliza => ROH
2. R. de schimb a halogenilor
3. R. de obtinere a eterilor
4. R. de obtinere a esterilor
5. R. de obtinere a tioeterilor
6. R. de obtinere a aminelor/r.
de alchilare a NH3
7. R. de obtinere a aminelor
alchilate
8. R. de obtinere a
cianoderiv./nitrililor
9. R. cu acetiluri
10. R. cu ester malonic
B. ALCHILAREA FRIEDEL-CRAFTS
III. R. DE DEHIDROHALOGENARE

CLASA DE
COMPUSI

METODE DE OBTINERE
1. Din A prin oxidare
2. Din alchene prin hidratare(aditie de H2O)
3. Din RX prin hidroliza
4. Din compusi carbonilici prin reducere
A. GENERALE
5. Aditia compusilor organomagnezieni la
compusi carbonilici
6. Hidroliza esterilor(m. acid/m. bazic)
7. Din amine alifatice primare cu acid azotos

ALCOOLI

a) Pt
MeOH

B. SPECIFICE
(industriale)

PRORIETATI CHIMICE
1. Reactia cu metale active
2. Reactia de esterificare a) cu acizi anorganici =>
esteri anorganici
b) cu acizi organici => esteri
organici
3. Reactia de
a) Elim. H2O intramolecular
deshidratare
=> alchene
b) Elim. H2O intermolecular
=> eteri(dar si alchena)
4. Reactia ROH cu
a) Reactia cu HX
obtinere de RX
b) Reactia cu halogenuri de
S si P
5. Reactia de oxidare
a) Oxidarea blanda

1. din gazul de sinteza


2. prin oxidarea CH4
3. prin distilare fractionata din
b) Oxidarea energica
fractia numita ACID PIROLIGNOS
b) Pt
1. Fermentatia alcoolica a
c) Fermentatia acetica
EtON
glucozei
2. EtOH tehnic se obtine prin
aditia de H2O la etena
c) Pt 1,2 1. Oxidarea blanda a etenei
d) Arderea
dihidroxietan 2. Hidroliza etilenoxidului
d) Pt glicerina Din propena
6. Alchilarea ROH cu obtinere de oxid de
etena(Etoxilarea ROH) ROH inferiori/ROH superiori

CLASA DE
COMPUSI

METODE DE OBTINERE

PRORIETATI CHIMICE

1. Din gudronul <= la distilarea carbunilor A. REACTII DATORATE


2. Topirea alcalina
GRUPARII OH
3. Din cumen
4. Din sarurile de arendiazoniu prin
hidroliza

FENOLI

B. REACTII DATORATE NC.


AROMATIC

C. REACTII SPECIFICE
FENOLILOR

1. Reactia cu metalele si hidroxizii


2. Reactia cu FeCl3 cand => combinatii
de tipul (ArO)3Fe, substante colorate
3. Reactia de eterificare Alchilare la O
4. Reactia de esterificare
1. R. de substitutie

a. Nitrarea
b. Sulfonarea
c. Alchilarea
d. Acilarea
e. Halogenarea
f. Sinteza Colbe
1. R. de condensare cu comp. carbonilici
2. R. de nitrozare a fenolului
3. R. de oxido-reducere
4. Cuplarea cu sarurile de arendiazoniu
=> coloranti azoici

CLASA DE
COMPUSI

METODE DE OBTINERE
1. Alchilarea amoniacului si a aminelor
2. Reducerea nitroderivatilor
3. Reducerea nitrililor
4. Reducerea amidelor
5. Reducerea Hoffmann a amidelor

AMINE

CLASA DE COMPUSI

NITRODERIVATI

PRORIETATI CHIMICE
A. CARACTERUL BAZIC

1. Ionizarea
2. R. cu acizii minerali
B. R. de ALCHILARE
1. Cu RX
2. Cu etilenoxid(alchilarea NH3,
alchilarea aminelor)
C. R. de acilare (cu acizi, cu cloruri acide, cu anhidrida, cu esteri =
AMONOLIZA)
D. Sulfonarea anilinei
E. Diazotarea RNH2/R. cu HONO
a. Aminele primare alifatice
b. Aminele primare aromatice
Sarurile de arendiazoniu pot participa
la:
+ H 2O
a) r. cu distrugerea gr. DIAZO
+KI
+CuCN
+ fenoli(m. bazic = NaOH)
b) r. cu conservarea gr. DIAZO cu
+ amine aromatice(m. acid =
obtinere de coloranti azoici(r. de
CH3COOH)
cuplare)

METODE DE OBTINERE
1. Nitrarea hc. alifatice
2. Nitrarea Ar
3. Tratarea RX cu AgNO2

PRORIETATI CHIMICE
Reducerea gr. NO2