Sunteți pe pagina 1din 3

CAP I – TIPUL AFACERII

1.1. Motivaţia alegerii domeniului;

Afacerea pe care am hotărât să o înfiinţăm constă în deschiderea unui salon de înfrumuseţa-


re. Suntem conştiente de importanţa frumuseţii şi îngrijirii de aceea vrem să punem la dispoziţia
clienţilor noştri cele mai bune servicii pentru a avea parte de o frumuseţe de durată.
Pentru a desfăşura această activitate cu succes eu şi colegele mele ne-am înscris la un curs în
acest domeniu, de asemenea vom angaja şi personal suplimentar.
Ne propunem să oferim viitorilor clienţi cele mai bune servicii. Am închiriat un spaţiu şi am
cumpărat toate echipamentele necesare desfăşurării aceste activităţi.
Serviciile pe care le oferim clienţilor noştri sunt:
• Cosmetică
• Manichiură
• Pedichiură
• Remodelare corporală
• Împachetări
• Electrostimulare
Cu ajutorul aparaturii de ultimă generaţie urmărim să atragem cât mai mulţi clienţi şi totoda-
tă să fim în avantaj faţă de concurenţii noştri.
Piaţa vizată este formată din clientela din oraşul Suceava având ca obiectiv atragerea de
clienţi şi din oraşele învecinate.

1.2.Tipul societăţii comerciale alese (SRL; SNC; SCS; SCA, SA, dacă este
plă-
toare de TVA sau nu);

Am ales ca formă de organizare pentru afacerea noastră societatea cu răspundere limitată


deoarece nu dispunem de un capital social foarte mare, valoare capitalului social de care dispunem
fiind de 200 de lei aceasta fiind divizat în părţi sociale egale de către 50 de lei.
Un alt motiv al alegerii acestei forme de organizare îl reprezintă avantajele cheltuielilor de
funcţionare în viitor şi totodată posibilitatea extinderii altor afaceri în cadrul aceleaşi firme.

1.3. Activitatea principală şi activităţile secundare;

Activitatea societăţii noastre se încadrează la punctul 9602 din codul CAEN (coafura şi alte
activităţi de înfrumuseţare.
CAP II – ETAPELE INIŢIERII UNEI AFACERI

2.1. Conţinutul dosarului de înfiinţare;

Înaintea realizării dosarului de înfiinţare am hotărât să punem la punct următoarele aspecte:


 Forma juridică a societăţii este SRL;
 Sediul social este un spaţiu închiriat situat în Suceava, str. Gavril Tudoraş, NR. 19;
 Obiectul de activitate al societăţii este coafura şi alte activităţi de înfrumuseţare;
 Capiatalul social este de 200 de RON
 Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată

Etapele realizării dosarului de înfiinţare constau în:


1. obţinerea cazierului fiscal de la registrul comerţului;
2. dovada rezervării firmei;
3. dovada rezervării emblemei;
4. obţinerea specimenului de semnătură;
5. redactarea actului constitutiv – alături de actul constitutiv vor fi anexate: copii
xerox după cărţile de identitate a persoanelor asociate, dovada sediului social ( contract de
închiriere); dovada acordului asociaţiei de proprietari şi ai vecinilor afectaţi direct, lista obiectului de
activitate);
6. copie după dovada depunerii capitalului social;
Aportul în numerar la capitalul social se poate vărsa la orice ghişeu CEC sau la orice bancă
din România. Pentru obţinerea dovezii vărsarea aportului în numerar sunt necesare:
 buletinele / cărţile de identitate ale asociaţilor ( în original şi în copie);
 actul constitutiv al societăţii ( în original şi în copie);
 suma reprezentând aportul în numerar;
 dovada privind rezervarea firmei;

7. declaraţia pe propria răspundere privind autorizarea activităţilor ce urmează


să se desfăşoare în cadrul societăţii;
8. hotărârea organului statuar in original în cazul în care asociaţii sunt persoane
juridice;
9. chitanţele care atestă plata taxelor de timbru şi de registru precum şi timbrele
judiciare;
10. alte acte sau avize prevăzute de legi speciale;

2.2. Înregistrarea la Registrul Comerţului;

Se obţine o cerere de înregistrare (formular tipizat) şi o declaraţie pe propria răspundere


(formular tipizat ) de la biroul de relaţii cu clienţii de la Registrul Comerţului din judeţul unde va fi
sediul social al societăţii.
Se completează cererea de înregistrare şi declaraţia pe propria răspundere şi se anexează la
dosarul de înfiinţare, iar toate aceste acte se depun la registrul comerţului.
Referentul de la Registrul comerţului identifică depunătorul actelor şi verifică în prezenţa
depunătorului dacă actele sunt corecte şi complete.

2.3. Documentele obţinute după înregistrarea la Registrul Comerţului;

După înregistrarea societăţii comerciale în registrul comerţului, comerciantul sau


împuternicitul primesc, după caz, următoarele documente:
 încheierea de înregistrare (emisă de către judecătorul delegat de Registrul Comerţu-
lui);
 certificatul de înregistrare (formular tipizat, cu regim special şi securizat) care arată
că persoana juridică a fost luată în evidenţa Registrului Comerţului şi în evidenţa organului fiscal şi
cuprinde următoare date: firma (denumirea comerciantului), sediul social, activitatea principală,
codul unic de înregistrare, atributul fiscal (în cadrul firmelor plătitoare de TVA)
 Certificatul constatator, care atestă înregistrarea în Registrul Comerţului a declaraţiei
pe propria răspundere prin care solicitantul îşi asumă responsabilitatea privitoare la legalitatea
desfăşurării activităţilor pe care le-a declarat;

2.4. Activităţi necesare după obţinerea documentelor ce atestă înmatricularea;

După ce înregistrarea şi înmatricularea societăţii sunt finalizate, pentru a putea desfăşura


activităţi economice , mai trebuie realizate următoarele activităţi:
1. Ştampila societăţii se obţine pe baza unei copii xerox a certificatului de înregistrare;
2. Deschiderea contului curent: se poate realiza la orice unitate şi se transferă capitalul
social din contul de capital în contul curent al firmei.
Pentru aceasta este nevoie de un dosar care să conţină următoarele acte:
 Actul constitutiv
 Actele de înfiinţare ale asociaţilor
 Ştampila;
 Chitanţele care atestă plata taxei de desfacere a contului curent
 Actele ce dovedesc calitatea de comerciant de la Registrul Comerţului;
3. Realizarea documentelor cu regim special ( chitanţier, facturier etc)