Sunteți pe pagina 1din 1

Studentul(a)

,a grupei 15

si catedra:

,confirma tema
tezei:
Planul de indeplinire a tezei de diploma este:

Data:

Semnatura profesorului:

Semnatura studentului: