Sunteți pe pagina 1din 2

Exemple de calcul

TARIF D, factura de consum estimat


procent de achiziie din piaa concurenial 15%, valabil de la 01.09.2012
pre tarif D, jt = 0,4735 lei/kWh
pre CPC, jt = 0,6295 lei/kWh
Perioada de facturare: 15.08.2012 (citire 14.08.2012) - 15.09.2012
numr de zile n perioada de facturare: 32 zile (se face diferena ntre 15.09.2012 i
14.08.2012, pentru a se numra prima zi a intervalului)
numr de zile n subperioada 01.09.2012-15.09.2012, de aplicare a CPC: 15 zile (se
face diferena ntre 15.09.2012 i 31.08.2012)
Cantitate total estimat: 2400 kWh
Consum mediu zilnic:
Consummediu zilnic = 2400 kWh/32 zile = 75,000 kWh/zi
Consum total n subperioada 01.09.2012-15.09.2012, de aplicare a CPC:
Consumtotal,01.09.2012-15.09.2012 = 15 zile x 75,000 kWh/zi = 1125 kWh
Consum la tarif CPC:
ConsumCPC, 01.09.2012-15.09.2012 = 1125 kWh x 15/100 = 168,75 = 169 kWh
Consum reglementat n subperioada 01.09.2012-15.09.2012:
Consumtarif reglementat,01.09.2012-15.09.2012 = 1125 169 = 956 kWh
Consum total n subperioada 15.08.2012-31.08.2012, reglementat:
Consumtarif reglementat,15.08.2012-31.08.2012 = 2400 - 1125 = 1275 kWh
Consum reglementat total:
Consumtarif reglementat,15.08.2012-15.09.2012 = 1275 + 956 = 2231 kWh
Produse si servicii facturate
Energie activa estimata
Energie activa estimata tarif CPC 15%
Energie activa estimata tarif reglementat
Accize consum comercial
Certificate verzi
Contributie cogenerare inalta eficienta

Perioada
facturare

Cantitate

u.m.

15.08-15.09
01.09-15.09
15.08-15.09
15.08-15.09
15.08-15.09
15.08-15.09

2400
169
2231
2400
2400
2400

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

Pret
unitar
fara TVA
(lei)
0,6295
0,4735
0,03108
0,02120

Valoare
fara TVA
(lei)

Valoare
TVA
(lei)

106,39
1056,38
5,16
74,59
50,88

25,53
253,53
1,24
17,90
12,21

TARIF E2, factura de consum estimat


procent de achiziie din piaa concurenial 15%, valabil de la 01.09.2012
pre tarif E1 zi, jt = 0,6049 lei/kWh
pre tarif E1 noapte, jt = 0,3026 lei/kWh
pre CPC, jt = 0,6295 lei/kWh
Perioada de facturare: 15.08.2012 (citire 14.08.2012) - 15.09.2012
numr de zile n perioada de facturare: 32 zile (se face diferena ntre 15.09.2012 i
14.08.2012, pentru a se numra prima zi a intervalului)
numr de zile n subperioada 15.08.2012-31.08.2012, fr CPC: 17 zile (se face
diferena ntre 31.08.2012 i 14.08.2012)
numr de zile n subperioada 01.09.2012-15.09.2012, cu CPC: 15 zile (se face
diferena ntre 15.09.2012 i 31.08.2012)

Cantitate total estimat: 2400 kWh


Cantitate estimat zona zi: 500 kWh
Cantitate estimat zona noapte: 1900 kWh
Consum mediu zilnic zona zi:
Consummediu zilnic zi = 500 kWh/32 zile = 15,625 kWh/zi
Consum mediu zilnic zona noapte:
Consummediu zilnic noapte = 1900 kWh/32 zile = 59,375 kWh/zi
Consum zona zi n subperioada 01.09.2012-15.09.2012, de aplicare a CPC:
Consumtotal zi,01.09.2012-15.09.2012 = 15 zile x 15,625 kWh/zi = 234,375 = 234 kWh
Consum zona zi la tarif CPC:
ConsumCPC zi = 234 kWh x 15/100 = 35,1 = 35 kWh
Consum reglementat zona zi n subperioada 01.09.2012-15.09.2012:
Consumtarif reglementat zi,01.09.2012-15.09.2012 = 234 35 = 199 kWh
Consum zona noapte n subperioada 01.09.2012-15.09.2012, de aplicare a CPC:
Consumtotal noapte,01.09.2012-15.09.2012 = 15 zile x 59,375 kWh/zi = 890,625 = 891 kWh
Consum zona noapte la tarif CPC:
ConsumCPC noapte = 891 x 15/100 = 133,65 = 134 kWh
Consum reglementat zona noapte n subperioada 01.09.2012-15.09.2012:
Consumtarif reglementat noapte,01.09.2012-15.09.2012 = 891 134 = 757 kWh
Consum total n subperioada 01.09.2012-15.09.2012, de aplicare a CPC:
Consumtotal,01.09.2012-15.09.2012 = 234 + 891 = 1125 kWh
Consum total n subperioada 15.08.2012-31.08.2012, reglementat:
Consumtarif reglementat,15.08.2012-31.08.2012 = 2400 1125 = 1275 kWh
Consum zona zi n subperioada 15.08.2012-31.08.2012, reglementat:
Consumtarif reglementat zi,15.08.2012-31.08.2012 = 17 zile x 15,625 kWh/zi = 265,63 = 266 kWh
Consum zona noapte n subperioada 15.08.2012-31.08.2012, reglementat:
Consumtarif reglementat noapte,15.08.2012-31.08.2012 = 1275 - 266 = 1009 kWh
Consum reglementat total zona zi:
Consumtarif reglementat zi,15.08.2012-15.09.2012 = 266 + 199 = 465 kWh
Consum reglementat total zona noapte:
Consumtarif reglementat noapte,15.08.2012-15.09.2012 = 757 + 1009 = 1766 kWh
Produse si servicii facturate
Energie activa total estimata
Energie activa zi estimata
Energie activa zi estimata tarif CPC 15%
Energie activa zi estimata tarif reglementat
Energie activa noapte estimata
Energie activa noapte estimata tarif CPC 15%
Energie activa noapte estimata tarif reglementat
Accize consum comercial
Certificate verzi
Contributie cogenerare inalta eficienta

Perioada
facturare

Cantitate

u.m.

15.08-15.09
15.08-15.09
01.09-15.09
15.08-15.09
15.08-15.09
01.09-15.09
01.09-15.09
15.08-15.09
15.08-15.09
15.08-15.09

2400
500
35
465
1900
134
1766
2400
2400
2400

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

Pret
unitar
fara TVA
(lei)

Valoare
fara TVA
(lei)

Valoare
TVA
(lei)

0,6295
0,6049

22,03
281,28

5,29
67,51

0,6295
0,3026

84,35
534,39
5,16
74,59
50,88

20,24
128,25
1,24
17,90
12,21

0,03108
0,02120

S-ar putea să vă placă și