Sunteți pe pagina 1din 1

In legatura cu laboratorul de Electronica!!!

In saptamana a 10-a de scoala:


- VINERI - 28.11.2014, se face lucrarea de laborator L4 (Amplificatoare de semnal mic) dupa cum urmeaza: grupa
1 intre orele 8:00 9:30 si grupa 2 intre orele 9:30 11:00.
In saptamana a 11-a de scoala:
- VINERI - 05.12.2014 se face lucrarea de laborator L5 (A.O. inversor si neinversor) dupa cum urmeaza: grupa 1
intre orele 8:00 9:30 si grupa 2 intre orele 9:30 11:00.
In saptamana a 12-a de scoala:
- MARTI - 09.12.2014 se face lucrarea de laborator L6 (Circuite logice combinationale si secventiale) dupa cum
urmeaza: grupa 1 intre orele 16:30 18:00 si grupa 2 intre orele 18:00 19:30. La acesta data se vor aduce
foile completate de la tot laboratorul in vederea obtinerii notei NL (media dintre 40% nota pe materiale si 60%
nota pe activitatea de laborator).
- VINERI 12.12.2014 se va da Testul de laborator (astfel se obtine nota NT), in Fac. Electro., corpul C, sala
COO2, dupa cum urmeaza: ambele grupe de la ora 11:00 (testul dureaza maxim 45 min)!
Nota pe activitate se va obtine astfel: Na = 0,5 x NL + 0,2 x NT + 0,3 x NC
(NC = nota pt. prezenta de la curs, fiecare prezenta e punctata cu 0,7p, iar din oficiu: 0,2p, astfel:
0,7 x 14cursuri + 0,2 = nota 10)

Pentru testul de laborator ELECTRONICA:


L0.Aparate de masura.

Pt. info suplimentare:

bogdan.marinca@upt.ro
(doar principial, ca ide, nu tot ce apare scris in material, doar ideile de baza):
- Masurarea frecventei cu osciloscopul
- Masurarea amplitudinii cu osciloscopul
- Masurarea cu multimetrul
(se poate da un desen care sa contina o forma de unda pe osciloscop, apoi se va da in text indicatia domeniului
VOLT/div si TIME/div si trebuie sa se gaseasca amplitudinea varf la varf si frecventa)

L2. Probleme cu componente electronice pasive .


(calculul rezistentei cunoscand codul culorilor)
- circuit serie
- circuit paralel
- divizor de tensiune
- divizor de curent
- codul culorilor (interpretare doar, culorile vor fi scrise pe tabla)
(se poate da unul din circuitele de mai sus, valoarea unei rezistente va fi data cu codul culorilor si trebuie sa se
gaseasca valoarea data prin codul culorilor la cealalta rezistenta)

L4. Redresoare monofazate.


- redresor monofazat monoalternanta cu filtrare si fara filtrare: scheme, formula componentei continue, formele
de unda (de pe osciloscop);
- redresor monofazat bialternanta cu filtrare si fara filtrare: scheme, formula componentei continue, formele de
unda (de pe osciloscop);
(se poate da schemele sau/si formele de unda de la intrare si iesire)

L6. Amplificatorului de semnal mic


- schema amplificatoruluide semnal mic cu reactie si fara reactie (fara RE), fomula amplificarii masurate,
formele de unda (intrare si iesire)
(se poate da schema, formele de unda de la intrare si iesire, calculul amplificarii. Ex: la intrare avem un semnal de
....mV iar la iesire se citeste un semnal de ....V. Cat este amplificarea masurata?)

L7.Amplificatoare operationale
- 2 scheme: AO Inversor, AO Neinversor: formulele de calcul a amplificarii la cele doua amplificatoare
- formele de unda care sa arate functionarea celor doua AO
(se poate da schema, formele de unda de la intrare si iesire, calculul amplificarii. Ex: la intrare avem un semnal de
....mV iar la iesire se citeste un semnal de ....V. Cat este amplificarea masurata?)