Sunteți pe pagina 1din 11

Studiu privind Cultura

Organizaţională în Instituţiile
publice
Material pregătit de:

cu sprijinul Conf.Dr.Marius Ioan


Pantea
Cultura Organizaţionlă în UVT
1.Identificarea Culturii
Organizaţionale în cadrul UVT
Modelul lui Charles Handz, structurează
cultura pe patru ideologii:
►cultura de tip putere
►cultura de tip rol
►cultra de tip sarcină
►cutlura de tip persoană
În cazul nostru, în UVT este prezentă o
cultură de tip rol, specifică organizaţiei
formale, clasice şi care poate fi
reprezentată printr-un templu.
2.Provocări cu care se
confruntă UVT
◊Inovarea rapida în domeniul tehnoşogiilor
informaţiei şi comunicării.
◊Procesele de globalizare cu multiplele lor forme
şi consecinte.
◊Dezvoltarea învăţămîntului superior de masă.
◊Concurenţa internă şi internaţională.
-sub-finanţarea publică
-bugetele
Componentele Culturii
Organizaţionale in UVT.

a)Aspectele vizibile:Modelul iceberg-


ului.
□ numele organizaţiei, sigla
□ ritualurile şi ceremoniile
□ media de vârstă
□ eroii
□ aspectul exterior al clădirii.
b)Aspectele
invizibile:modelul iceberg-
ului
□ valorile
□ dreptatea şi echitatea
□ transparenţa
□ respectul şi toleranţa
□ bunăvoinţa
□ presupunerile implicite.
Modelul lui Geert
Hofstede

● distanţa faţă de putere


● individualism-colectivism
● masculinitate-feminitate
● evitarea incertitudinii.
Critica stării actuale a
Culturii Organizaţionale în
UVT
►distanţa faţă de putere relativ mare
►menţinerea unui număr mare de
specializări înguste şi prea timpurii
►ignorarea efectelor calitative ale
învăţămîntului superior de masă
►slaba utilizare a tehnologiilor
informaţiei şi comunicării în
formarea profesională a studenţilor
►tehnicile de predare şi de învăţare
►sisteme de evaluare deficitare
►slaba corelare a unor programe de studiu
cu cerinţele utilizatorilor absolvenţilor
►conservatorismul unei părţi a
personalului didactic şi administrativ
►lipsa de interes pentru starea instituţiei
►structura de vârstă dezechilibrată.
Propuneri privind
îmbunătăţirea Culturii
Organizaţionale
1.Identificarea tipului de probleme:
- mecanismele de finanţare
- performanţe slabe în procesele de
predare,cercetare şi cele adm.
2.Stabilirea cauzelor:
- supravieţuirea
- vârsta medie destul de mare
3.Modalităţi prin care
problemele pot fi
soluţionate:
- creşterea finanţării publice anuale a învăţămîntului
superior cu 10%(controlînd efectele inflaţiei)
- reducerea substanţială a chelt. administrative şi
manageriale.
- încercarea de a diversifica sursele de finanţare
- strategii de restructurare(pensionării timpurii)
- reducerea pe cît posibil a influenţei personalului
didactic cu vechime
- utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicării.
Concluzii
BENEFICII:
♥ calitatea educaţiei(instruire,eficinţă,cercetare de
înaltă calitate)
♥ reducerea dependenţei de bani publici
♥ cele mai mari salarii pentru personalul didactic
♥ reducerea distanţei faţă de putere intre angajaţii
universităţii.
♥ având în vedere că pregătirea practică este una
deficitară,conducerea univ. Trebuie să procedeze
în asa fel încît absolvenţii să fie capabili să îşi
exercite profesia pentru care sunt pregătiţi.