Sunteți pe pagina 1din 207

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris
C.Z.U.: 339.7272 (478)(043)

VICTORIA TIMU

INTEGRAREA REPUBLICII MOLDOVA N FLUXURILE


FINANCIARE INTERNAIONALE
Specialitatea 08.00.10 Finane; moned; credit

Tez de doctor n economie

Conductor tiinific:

Secrieru Angela, dr. hab., conf. univ.

Autor:

Timu Victoria

CHIINU, 2010

Timu Victoria, 2010

CUPRINS
ADNOTARE...................................................................................................................................................

LISTA ABREVIERILOR..............................................................................................................................

INTRODUCERE............................................................................................................................................

1. VIZIUNI CONTEMPORANE ASUPRA DOMENIULUI INTEGRRII FINANCIARE I A


METODOLOGIEI DE ESTIMARE A GRADULUI DE INTEGRARE FINANCIAR.....................

15

1.1. Teoretizri asupra conceptului de integrare financiar................................................................

15

1.2. Repere conceptuale ale fenomenului de liberalizare financiar...................................................

24

1.3. Elemente metodologice fundamentale de evaluare a gradului de integrare financiar


internaional.......................................................................................................................................

30

1.4. Concluzii la capitolul 1................................................................................................................

40

2. GESTIUNEA FLUXURILOR FINANCIARE INTERNAIONALE N CONTEXTUL


PROCESELOR DE GLOBALIZARE.......................................................................................................

43

2.1. Dezvoltarea conceptului de flux financiar internaional..............................................................

43

2.2. Tendine actuale n evoluia fluxurilor financiare internaionale i argumentarea necesitii


gestiunii acestora..................................................................................................................................

53

2.3. Elaborarea instrumentarului de gestiune a fluxurilor financiare internaionale............................

65

2.4. Concluzii la capitolul 2..................................................................................................................

84

3. RAIONALIZAREA INTEGRRII REPUBLICII MOLDOVA N FLUXURILE FINANCIARE


INTERNAIONALE............................................................................................................................. ........

86

3.1. Elaborarea metodologiei de evaluare a gradului de integrare n fluxurile financiare


internaionale (exemplul unei ri mici)..............................................................................................

86

3.2. Evaluarea gradului de integrare a Republicii Moldova n fluxurile financiare internaionale ....

93

3.3. Impactul fluxurilor financiare internaionale asupra performanelor economiei naionale.........

116

3.4. Eficientizarea gestiunii fluxurilor financiar-valutare i a integrrii financiar a Republicii


Moldova................................................................................................................................................

133

3.5. Concluzii la capitolul 3..................................................................................................................

148

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI.....................................................................................

152

BIBLIOGRAFIE...........................................................................................................................................

157

ANEXE (18 anexe).........................................................................................................................................

173

DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII........................................................................

205

CURRICULUM VITAE........................................................................................................................... .....

206

ADNOTARE
Timu Victoria
Integrarea Republicii Moldova n fluxurile financiare internaionale
Tez de doctor n economie. Chiinu, 2010
Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii i recomandri, bibliografia din 249 de surse,
18 anexe, 156 de pagini de text de baz, 28 de figuri, 12 de formule i 7 de tabele. Rezultatele obinute
sunt publicate n 19 lucrri tiinifice.
Cuvinte cheie: balana de pli externe, cont de capital, fluxuri financiare, integrare financiar,
remiteri, fluxuri de capital mprumutat, fluxuri investiionale, liberalizarea contului de capital, sistem
financiar internaional, criz financiar internaional.
Domeniul de studiu: relaii valutar-financiare internaionale.
Scopul i obiectivele lucrrii: Elaborarea metodologiei de evaluare a gradului de integrare a unei
ri mici n fluxurile financiare internaionale; Relevarea evoluiei fluxurilor financiare internaionale n
rile n curs de dezvoltare i interpretarea tendinelor identificate n corelare cu fenomenele din
economia mondial; Elaborarea concepiei strategiei de liberalizare financiar i a strategiei de integrare
economico- financiar a Republicii Moldova; Determinarea impactului influxurilor financiar-valutare
asupra economiei Republicii Moldova i formularea propunerilor privind administrarea lor eficient.
Noutatea i originalitatea tiinific: Elaborarea metodologiei de evaluare a gradului de
integrare n fluxurile financiare internaionale pentru cazul Republicii Moldova; Dezvoltarea conceptului
de sistem de gestiune a fluxurilor financiare internaionale; Elaborarea concepiei strategiei de integrare
economico- financiar a Republicii Moldova n scopul eficientizrii gestiunii fluxurilor financiar-valutare
n economia naional; Elaborarea recomandrilor privind gestiunea influxurilor de remiteri i orientarea
acestora n sectorul real al economiei prin argumentarea necesitii implicrii active a statului n
realizarea proiectelor comune investiionale cu migranii.
Semnificaia teoretic: Constatrile teoretice i concluziile realizate formeaz elemente de
metodologie pentru investigaiile tiinifice viitoare. Totodat, teza poate fi propus ca surs bibliografic
n procesul didactic din instituiile de nvmnt economic superior.
Valoarea aplicativ a lucrrii rezult din recomandrile expuse, implementarea crora va
spori eficiena domeniilor vizate, dintre care: aplicarea metodologiei de iure n analiza gradului de
integrare a Republicii Moldova; aplicarea instrumentelor de gestiune a fluxurilor financiare la elaborarea
concepiei strategiei de integrare economico-financiar a Republicii Moldova.
Implementarea rezultatelor tiinifice: unele recomandri, elaborate n tez, au fost acceptate
spre implementare n activitatea Organizaiei de Atragere a Investiiilor i Promovare a Exportului din
Moldova.
4

ANNOTATION
Timus Victoria
Integration of the Republic of Moldova in international financial flows
Ph.D thesis in economics. Chisinau, 2010
Thesis structure: introduction, three chapters, conclusions and recommendations, bibliography
from 249 sources, 18 annexes, 156 pages of basic text, 28 figures, 12 formula and 7 tables. The obtained
results are published in 19 scientifical works.
Key words: financial integration, international financial system, financial flows, remmittances,
borrowed capital flows, investment flows, balance of payments, capital account, liberalization of capital
account, international financial crisis.
Domain of study: international currency and financial relatio ns.
Objectives of thesis: Elaboration of estimation methodology of the degree of a small countrys
integration into international financial flows; Revealing the evolution of international financial flows in
the developing countries and interpreting the identified tendencies in relation with phenomena from
world economy; Determination of the impact of currency and financial flows over the national economy
of the Republic of Moldova and elaboration of proposals regarding their efficient administration.
Scientifical novation and originality: Elaboration of estimation methodology of integration
degree into international financial flows for the case of the Republic of Moldova;

The concepts

development of the management system of international financial flows; Elaboration of the concept of
economical and financial integration strategy for the Republic of Moldova; Elaboration of
recommendations on management of remittances flows and their directionning towards the real sector of
the economy, by argumenting the necessity of active implication of Government in the realization of
investment common projects with migrants.
Theoretical significance: Theoretical findings and

realized conclusions can create

methodologys elements for future scientifical investigations. At the same time the work can be offered
as bibliographical source for higher educational economic institutions.
Applicative value of the thesis: results from recommendation, which are comprised within the
thesis, the implementation of which could increase the efficiency of the covered domains, out of which:
application of de jure methodology within the process of estimation of the Republic of Moldovas
financial integration degree; implementation of management tools of financial flows in the Republic of
Moldova from international practice.
Implementation of scientifical results: Some recommendations developed in thesis were
accepted to be used in the activity of Moldavian Investment and Export Promotion Organization.
. , 20 10
: , , , , 249
, 18 , 156 , 28 , 12 7 .
19 .
: , ,
, , , ,
, , ,
.
: - .
:
.
.

.
:
.
. -
.
,
.
:
. ,
.
:

. : -
;
, .
.
.

LISTA ABREVIERILOR
OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

FMI

Fondul Monetar Internaional

FBISD

Volumul brut al fluxurilor de ISD

ISD

Investiii strine directe

IISD

Intrrile de investiii strine directe

VBIP

Volumul total brut al investiiilor de portofoliu

IP

Investiiile de portofoliu

PIB

Produsul intern brut

VIIP

Volumul total al influxurilor de investiii de portofoliu

VTFC

Volumul total al fluxurilor de capital

VIC

Volumul influxurilor de capital

VBFPC

Volumul brut al fluxurilor de capital privat

VFP

Volumul fluxurilor private

VPFC

Volumul fluxurilor private de capital

VTIC

Volumul total al influxurilor de capital

VSFC

Volumul de stoc al fluxurilor de capital

SIC

Stocul influxurilor de capital

AS

Active strine

PS

Pasive strine

CTN

Corporaiile transnaionale

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development

NBER

National Bureau of Economic Research

CSI

Comunitatea Statelor Independente

BRIC

Brazilia, Rusia, China, India

IFAD

International Fund for Agricultural Development

HVS

Hrtii de Valoare de Stat

CEFTA

Central European Free Trade Agreement

DST

Drepturi speciale de tragere

AOD

Asistena oficial de dezvoltare

SCERS

Strategia de cretere economic i reducere a srciei

PARMUE

Planul de Aciuni Republica Moldova Uniunea European

BNM

Banca Naional a Moldovei

BM

Banca Mondial

DFID

Department for International Development

SIDA

Swedish International Development Cooperation Agency

PNUD

Programul Naiunilor Unite de Dezvoltare

USAID

Unated States Agency for International Development

GTZ

Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit

BERD

Banca European de Reconstrucie i Dezvoltare

FAO

Food and Agriculture Organization

IMM

ntreprinderi mici i mijlocii

RMO

Rezerve minime obligatorii

MIEPO

Moldavian Investment and Export Promotion Organisation

INTRODUCERE
Actualitatea i importana proble mei abordate. Dei capitalul strin genereaz, prin impactul
su pozitiv asupra utilizrii eficiente a investiiilor, o multitudine de beneficii rilor recipiente, totui,
practica demonstreaz, c piaa financiar internaional este supus instabilitii, volatilitii n
direcionarea fluxurilor de capital, a crizelor valutare i financiare. n plus, creterea fluxurilor financiare
spre rile n curs de dezvoltare presupun dubii privind capacitatea acestor state de a le utiliza raional, n
special, n cazul unor deficite mari de cont curent.
De asemenea, crizele financiare, care au afectat multe ri, precum: Tailanda, Indonesia, Coreea
de Nord, n a doua jumtate a anului 1997, Rusia i Brazilia, n anii 1998-1999 au atestat fenomenul de
contagiere, cnd criza, declanat ntr-o ar, este emanat spre alte ri din cadrul unei uniuni de state
sau regiuni, sau spre rile dependente, din punct de vedere comercial i financiar. Totodat, beneficiile
invocate n cadrul teoriilor economice referitor la impactul pozitiv al influxurilor de capital ntr-un
oarecare domeniu al economiei, ca rezultat al promovrii liberalizrii financiare, nu sporesc neaprat
eficiena funcionrii pieei financiare. Relevante, n acest sens, sunt evenimentele anilor 1982, adic
criza internaional a ndatorrii, criza mecanismului cursului valutar european din anii 1994-1995, criza
financiar asiatic la sfritul secolului al XX- lea, consecinele creia au alterat puternic i potenialul
economic al Republicii Moldova, dar i actuala criza financiar internaional, propagat n toate
economiile lumii.
Autoritile naionale trebuie s atrag o atenie sporit procesului de integrare financiar, s
cunoasc poziia rii pe scala finanelor globale i s monitorizeze procesul fluctuaiei capitalului,
deoarece fluxurile de capital ieite, de sub control, pot provoca dezechilibre nu doar n cadrul unei ri,
dar i s declaneze crize la nivel regional.
Experiena Republicii Moldova, similar cu cea a altor ri srace, denot ineficien n
depirea crizei din anii 90, iar evenimentele actuale, determinate de impactul critic al influxurilor de
remiteri asupra stabilitii macro-economice, atest o insuficien serioas a economiei naionale n
procesul administrrii fluxurilor financiare, ct i ineficien n poziionarea rii n contextul integrrii
financiare internaionale.
Actualitatea temei de cercetare este condiionat de necesitatea abordrii tiinifice a
fenomenului integrrii unei ri n sistemul valutar-financiar internaional pentru a-i percepe
complexitatea toate dimensiunile i faetele, n scopul fructificrii avantajelor fluxurilor de capital i
reducerii riscurilor asupra economiei naionale prin gestionarea efic ient a acestora.
Necesitatea cercetrii acestor aspecte este determinat de faptul, c Republica Moldova
nregistreaz un anumit grad de integrare n fluxurile financiare internaionale, ns, autoritile de stat nu
utilizeaz prghii i mecanisme eficiente pentru a beneficia de toate avantajele poteniale ale acestui
9

fenomen. Prin urmare, n condiiile actuale, determinate de presiunile tot mai insistente ale crizei
financiare internaionale asupra economiei naionale, se impune elaborarea unei strategii de integrare
economico- financiar a Republicii Moldova.
Scopul i obiectivele lucrrii. Scopul tezei l constituie determinarea particularitilor, a
mecanismelor de derulare a procesului de integrare a Republicii Moldova n fluxurile financiare
internaionale n condiiile proceselor de globalizare i identificarea cilor prin intermediul crora
integrarea financiar va genera beneficii maxime pentru economia naional cu riscuri minime. Pentru a
reui realizarea acestui scop, vom urmri n calitate de obiective:
1. Aprofundarea conceptelor fundamentale cu referire la procedeele de integrare financiar i
integrarea unei ri n fluxurile financiare internaionale;
2. Elaborarea metodologiei de evaluare a gradului de integrare a unei ri mici n fluxurile
financiare internaionale;
3. Relevarea evoluiei fluxurilor financiare internaionale n rile n curs de dezvoltare i
interpretarea tendinelor, identificate n corelare cu fenomenele din economia mondial;
4. Generalizarea experienei rilor strine privind liberalizarea contului de capital i identificarea
soluiilor de depire a crizelor i ocurilor financiare externe, generate de volatilitatea capitalului;
5. Evaluarea gradului de integrare a Republicii Moldova n fluxurile financiare internaionale i a
poziiei Republicii Moldova pe scala finanelor regionale;
6. Determinarea impactului influxurilor financiar- valutare asupra economiei Republicii Moldova
i formularea propunerilor privind gestiunea eficient a acestora;
7. Estimarea gradului de vulnerabilitate a Republicii Moldova fa de criza financiar
internaional i identificarea soluiilor de intervenie din partea statului;
8. Elaborarea concepiei strategiei de integrare economico- financiar a Republicii Moldova prin
prisma consecinelor crizei financiare internaionale supra economiei naionale;
9. Elaborarea concepiei strategiei de liberalizare a contului de capital.
Noutatea tiinific a re zultatelor obinute cuprinde urmtoarele elemente:
Dezvoltarea conceptului de integrare a rilor n fluxurile financiare internaionale prin prisma
identificrii efectelor asupra creterii economice i bunstrii populaiei;
Elaborarea concepiei strategiei de liberalizare a contului de capital pentru cazul Republicii
Moldova prin secvenializarea liberalizrii acestuia;
Elaborarea metodologiei de evaluare a gradului de integrare n fluxurile financiare
internaionale pentru cazul Republicii Moldova;
Dezvoltarea conceptului de sistem de gestiune a fluxurilor financiare internaionale;

10

Elaborarea concepiei strategiei de integrare economico- financiar a Republicii Moldova n


scopul eficientizrii gestiunii fluxurilor financiar-valutare n economia naional;
Elaborarea recomandrilor privind eficientizarea gestiunii fluxurilor financiar- valutare i a
integrrii financiare a Republicii Moldova prin prisma identificrii relaiilor de cauzalitate ntre
influxurile financiar- valutare i ale sectoarelor economiei naionale n condiiile crizei financiare
internaionale;
Elaborarea recomandrilor privind gestiunea influxurilor de remiteri i orientarea acestora n
sectorul real al economiei, prin argumentarea necesitii implicrii active a statului n realizarea
proiectelor investiionale comune cu migranii.
Importana teoretic a lucrrii const n: sistematizarea abordrilor teoretice asociate
conceptelor de fluxuri financiare internaionale, de integrare financiar, de liberalizare a contului de
capital; dezvoltarea conceptului de integrare financiar prin prisma efectelor, generate de aceasta asupra
creterii economice i bunstrii populaiei i a conceptului de sistem de gestiune a fluxurilor financiare
internaionale; elaborarea metodologiei de evaluare a gradului de integrare n fluxurile financiare
internaionale pentru cazul Republicii Moldova.
Cercetrile realizate formeaz elemente de metodologie pentru investigaiile tiinifice viitoare.
Totodat, teza poate fi propus ca surs bibliografic n procesul didactic din instituiile de nvmnt
economic superior. n acest sens, lucrarea poate fi consultat la studierea diverselor cursuri universitare i
postuniversitare: Relaiile valutar-financiare internaionale, Activitatea investiio nal, Tranzacii
internaionale i Relaii economice internaionale.
Valoarea practic a lucrrii rezult din recomandrile expuse, implementarea crora va spori
eficiena domeniilor vizate, dintre care, cele mai importante sunt urmtoarele:
Elaborarea metodelor de administrare a influxurilor de remitene i ncurajarea activitii
investiionale a migranilor;
Elaborarea sistemului de gestiune a fluxurilor financiare internaionale;
Elaborarea metodologiei de integrare a unei ri mici n fluxurile financiare internaionale i
aplicarea modelului pentru cazul Republicii Moldova;
Aplicarea metodologiei de iure n analiza gradului de integrare a Republicii Moldova,
prin prisma liberalizrii fluxurilor contului curent i de capital;
Aplicarea metodologiei de clasificare a fluxurilor financiare internaionale, n funcie de
relaia flux resursa dezvoltrii, n analiza evoluiei fluxurilor financiare n Republica Moldova;
Elaborarea concepiei strategiei de integrare economico- financiar pentru Republica
Moldova n vederea eficientizrii procesului gestiunii fluxurilor financiare;

11

Aplicarea instrumentelor de gestiune a fluxurilor financiare, conform experienei


internaionale, la elaborarea concepiei strategiei de integrare economico- financiar n Republica
Moldova;
Elaborarea propunerilor privind constituirea Fondului Naional de Refinanare n vederea
reducerii dependenei sectorului bancar i real de resursele externe de finanare;
Elaborarea propunerilor privind susinerea sectorului bancar n condiiile dezechilibrelor pe
piaa financiar autohton n scopul eficientizrii integrrii financiare;
Elaborarea propunerilor privind dezvoltarea conceptului de parteneriat dintre Guvern i
sectorul privat n domeniul administrrii remiterilor.
Aprobarea re zultatelor te zei. Abordrile teoretice, elaborrile metodologice i recomandrile
practice, elucidate n tez au fost expuse n lucrrile tiinifice, publicate n revistele internaionale i
naionale, precum i prezentate la conferinele tiinifice internaionale i n cadrul meselor rotunde. De
asemenea, concluziile tezei au fost incluse n rapoartele tiinifice n cadrul proiectelor instituionale, a
proiectelor independente pentru tinerii cercettori i a proiectelor de cercetare din sfera tiinei, finanate
din cadrul Programei de Stat Elaborarea mecanismelor i metodelor de stimulare a creterii economice,
de reducere a srciei i de mbuntire a calitii vieii n contextul SCERS, al Programului Naional
Satul Moldovenesc i al Planului de Aciuni Republica Moldova Uniunea European, dup cum
urmeaz:
1. Proiectul de cercetare din sfera tiinei finanate din cadrul Programei de Stat Elaborarea
mecanismelor i metodelor de stimulare a creterii economice, de reducere a srciei i de mbuntire
a calitii vieii n contextul SCERS, al Programului Naional Satul Moldovenesc i Planului de
Aciuni Republica Moldova Uniunea European - Elaborarea mecanismelor inovaionale pentru
dezvoltarea pieei valorilor mobiliare din Republica Moldova, de ctre Institutul de Economie, Finane
i Statistic al Academiei de tiine a Moldovei i al Ministerului Economiei;
2. Proiectul de cercetare din sfera tiinei, finanat instituional - Elaborarea instrumentarului
de analiz a influenei sistemului financiar- monetar asupra economiei reale, din cadrul Institutului de
Economie Finane i Statistic al Academiei de tiine a Moldovei i al Ministerului Economiei;
3. Monografia

Remiteni i

remitene

contextul

creterii

economice

(coautor,

compartimentul Practici internaionale de gestiune a fluxurilor de remiteri i Teorii internaionale


asupra migraiei), publicaie comun a Institutului de Economie, Finane i Statistic al Academiei de
tiine a Moldovei, Academiei de Studii Economice a Moldovei i Ministerului Economiei.
Ideile fundamentale i rezultatele tezei au fost prezentate la urmtoarele manifestaii tiinifice:
1. Creterea Economic n condiiile internaionalizrii // I-a Conferin tiinific
Internaional din 21 iunie 2006, Chiinu, Republica Moldova; articolul prezentat: Practica
12

internaional n administrarea remitenelor; organizator Institutul de Economie, Finane i Statistic al


Academiei de tiine a Moldovei i al Ministerului Economiei.
2. Dezvoltarea economic bazat pe cunoatere // A VI-ea ediie a Conferinei internaionale
tiinifico-practic din 22-23 noiembrie 2007, Chiinu, Republica Moldova; articolul prezentat:
Inovaiile for motrice a globalizrii financiare, organizator AGEPI.
3. Cercetarea Economic a tinerilor savani n Condiiile Edificrii Societii bazate pe
Cunoatere // I-a ediie a Conferinei tiinifice Internaionale a Tinerilor Cercettori din 27 iunie,
2008, Chiinu, Republica Moldova; articolul prezentat: Fluxurile de capital strin n sectorul financiar
component indispensabil n procesul de integrare financiar a Republicii Moldova; organizator
Institutul de Economie, Finane i Statistic i Institutul Internaional de Management IMI-NOVA.
4. Creterea economic n condiiile internaionalizrii// A III-a ediie a Conferinei
tiinifice Internaionale din 4-5 septembrie, 2008, Chiinu, Republica Moldova; articolul prezentat:
Republic of Moldova under the influence of international financial flows; organizator Institutul de
Economie, Finane i Statistic.
Aprobarea rezultatelor tiinifice: Ideile de baz i unele recomandri, elaborate n tez, au fost
acceptate spre utilizare de ctre Organizaia de Atragere a Investiiilor i Promovare a Exportului din
Moldova, n procesul de formulare a politicilor economice n domeniul stimulrii exporturilor, ncurajrii
influxurilor de investiii strine i a favorizrii nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii n
Republica Moldova.
Sumarul compartimentelor tezei. Conform scopului i obiectivelor cercetrii, teza este
conceput cu urmtoarea structur: introducere, trei capitole, concluzii generale i recomandri,
bibliografie i anexe.
n Introducere este argumentat actualitatea, importana i necesitatea temei de cercetare. Este
formulat scopul cercetrii i obiectivele investigaiei. De asemenea, sunt prezentate elementele ce
formeaz noutatea tiinific, semnificaia teoretic i valoarea practic a rezultatelor obinute n lucrare.
Capitolul 1 Viziuni contemporane asupra domeniului integrrii financiare i metodologiei de
estimare a gradului de integrare financiar debuteaz cu o analiz de sintez a conceptelor de
integrare i liberalizare financiar, subliniind aspectele eseniale n fundamentarea concluziilor i
analizelor, efectuate de diveri economiti i specialiti, privind problemele globalizrii economiei
mondiale. Sunt puse n eviden opiniile diferitor autori cu privire la influena liberalizrii contului de
capital asupra creterii economice. Totodat, sunt prezentate elementele metodologice fundamentale de
evaluare a gradului de integrare financiar internaional. De asemenea, sunt formulate scopul i
obiectivele cercetrii fenomenului de integrare financiar a Republicii Moldova n fluxurile financiare
internaionale.
13

Capitolul 2 Gestiunea fluxurilor financiare internaionale n contextul proceselor de


globalizare reliefeaz impactul influxurilor i refluxurilor de capital, mprumutuat i investiional, att
din punct de vedere conceptual, evideniind efectele poteniale, ct i practic, analiznd datele empirice
pentru rile n curs de dezvoltare. Este prezentat o clasificare nou, propus de ctre autor, a fluxurilor
financiare internaionale, n dependen de rolul pe care acestea l exercit n formarea resurselor de
finanare a economiei naionale. Concomitent, sunt identificate procedeele i msurile de politic n
gestionarea fluxurilor de capital, inclusiv, n scopul combaterii crizelor financiar- valutare anterioare,
declanate n sistemul financiar internaional. Totodat, sunt formulate propuneri privind atenuarea
impactului crizei financiare internaionale asupra rilor srace.
Capitolul

Raionalizarea

integrrii Republicii

Moldova

fluxurile financiare

internaionale argumenteaz necesitatea elaborrii i implementrii strategiei de integrare economicofinanciar a Republicii Moldova n contextul crizei financiare internaionale. n acest scop, este realizat
analiza fluxurilor de capital strin n economia naional i este argumentat contribuia Republicii
Moldova la circuitul fluxurilor financiar- valutare, pe plan mondial. A fost evaluat gradul de integrare a
Republicii Moldova n fluxurile investiionale, oficiale i valutare internaionale, prin aplicarea
metodologiei, elaborate de autor. De asemenea, a fost efectuat analiza influxurilor valutare n Republica
Moldova, proveniena acestora, precum i impactul asupra economiei naionale. n acest context, au fost
formulate unele msuri de politic n vederea direcionrii influxurilor de remiteri n sectorul real al
economiei naionale i intensificrii influxurilor, provenite din export i ISD. n acest compartiment, este
dezvoltat concepia de strategie de integrare economico- financiar i necesitatea stabilirii unor soluii de
eficientizare a integrrii financiare a Republicii Moldova n cadrul fluxurilor financiare internaionale.
Totodat, au fost formulate principii de elaborare a strategiei de liberalizare a contului de capital n
Republica Moldova i recomandri privind finalizarea procesului de liberalizare a operaiunilor de
capital.
Ultimul compartiment al tezei Concluzii generale i recomandri cuprinde expunerea
rezultatelor obinute, sunt identificate avantajele i valoarea elaborrilor privind impactul acestora asupra
economiei naionale. Totodat, este elaborat planul de cercetare de perspectiv n domeniul integrrii
financiare a Republicii Moldova.

14

1. VIZIUNI CONTEMPORANE ASUPRA DOMENIULUI INTEGRRII


FINANCIARE I A METODOLOGIEI DE ESTIMARE A GRADULUI DE INTEGRARE
FINANCIAR
1.1. Teoretizri as upra conceptului de integrare financiar
n ncercarea de a gsi origini conceptuale ale procesului de integrare financiar, vom reflecta
analiza noiunii date prin prisma globalizrii economiei mondiale i a proceselor integraioniste, precum
i prin prisma liberalizrii pieelor, abordat n cadrul teoriilor contemporane ale politicii economice.
Metodologia, propus n lucrare, rezid din faptul, c integrarea unei ri n fluxurile
financiare internaionale are la origine fenomenul integrrii economice i financiare, provocat, n mare
parte, de spiritul liberalizrii tuturor proceselor activitii internaionale.
Pornind de la definiia dat integrrii economice internaionale, ca fiind un proces complex de
dezvoltare a economiei mondiale, care se plaseaz pe o treapt calitativ nou, superioar a
interdependenelor i specializrilor ntre economiile diferitor state, determinat de un ansamblu de
factori, dintre care un rol deosebit l posed revoluia tehnico-tiinific [35, p. 249], se pot determina
sensurile i punctele de vedere privind integrarea economic. Anume integrarea economic interstatal
a determinat formarea unor noi centre de putere, care exercit o influen tot mai mare asupra raportului
de fore din lumea contemporan, iar interdependena dintre ri i cooperarea economic au cptat
dimensiuni noi i dinamic deosebit.
Economistul T. R. Teor argumenteaz afirmaiile anterioare relatnd, c integrarea economic
este un proces politic de uniune a rilor n baza dezvoltrii relaiilor interstatale stabile, a diviziunii
muncii ntre economiile naionale i a interaciunii unitilor de producie la diferite nivele i n forme
diferite [149].
Economistul francez, Jean Weiller caut s lrgeasc cadrul definitoriu al integrrii economice.
Potrivit afirmrii lui, integrarea nu nseamn o simpl adunare, ntr- un spaiu dat, dar creterea
posibilitilor de coordonare a planurilor centrelor de decizie, n scopul formrii unui sistem economic
unic [33, p. 120-150].
Existena unui centru unic sau al unui grup de ri, care formeaz o uniune economic,
presupune faptul, c relaiile economico-politice, dezvoltate ntre aceste state, nu trebuie s fie
ameninate de careva restricii sau bariere. Ecoul refleciilor noastre se regsete i n viziunea lui J.
Timbergen, care definete integrarea drept crearea unei structuri optime a economiei internaionale, pe
calea nlturrii barierelor artificiale, n rezultatul schimburilor comerciale [21].
Fernard Baudhuin, n Dictionaire de leconomie contemporane, definete integrarea
economic ca: realizare a unei unificri complete ntre economii anterior distincte. Prin aceasta
15

nelegnd nu doar o unificare vamal, dar, de asemenea, o liberalizare a tuturor operaiunilor comerciale
sau financiare, astfel, nct posibilitile de iniiativ, n ansamblul teritoriului, s fie pentru fiecare de
competena rilor n cauz, identice cu cele care existau anterior n fiecare teritoriu [36, p. 250-280].
Aadar, analiznd diferite abordri ale termenului de integrare economic, primul aspect de
definire a conceptului se refer la formarea uniunilor economice sau grupurilor de ri conform unor
principii economico-politice.
Al doilea aspect al integrrii economice este tratat, reieind din creterea continu a integrrii
economiilor lumii, datorit micrii fluxurilor financiare i comerciale, pe plan mondial, de unde deriv
noiunea integrrii financiare. Prin urmare, integrarea financiar constituie parte component a integrrii
economice, deoarece procesele investiionale, tot pot fi privite ca premis pentru integrarea economiilor
ntr- un spaiu comun.
David Held i Anthony McGrew, profesori universitari de tiine politice, cu origine din Marea
Britanie, afirm, c integrarea financiar poate fi conceput ca un proces sau ansamblu de procese,
care cuprind transformarea ntr-o organizare spaial a relaiilor sociale i tranzaciilor, exprimat
prin fluxuri transcontinentale sau interregionale i reele de activiti, interaciuni i putere [131, p. 15].
Micarea fluxurilor financiare devine factorul cheie, ce determin rile lumii s se conformeze
jocului dictat de deintorii de capital. Pe arena mondial au nceput s se prolifereze i s se formeze
grupuri de ri n dependen de gradul receptivitii a capitalului strin i finanrii economiilor strine
[79]. Mai mult dect att, n aceast competiie dur, multe ri, cu potenial economic insuficient de
dezvoltat i cu un grad sczut al atractivitii investiionale, au ieit din joc, pierznd toate avantajele i
beneficiile pe care le obin rile membre al acestui sistem financiar unic.
Astfel, statele au nceput s i intensifice eforturile privind ocuparea unei nie ct mai
importante pe piaa global a capitalului, pentru obinerea titlului prioritar pe scala donatorilor i
recipienilor de investiii strine directe. Iar goana pentru recepionarea volumului maxim al capitalului
strin a provocat interes din partea comunitii tiinifice n vederea dezvoltrii conceptului de integrare
financiar prin prisma fluxurilor financiare internaionale.
Semnificaia, unanim acceptat, a fost atribuit integrrii financiare numai n a doua jumtate a
secolului al XX- lea, n rezultatul creia conceptul de integrare, deseori, este asociat cu globalizare.
Astfel, n Dicionarul Economic, ghidat de ctre economistul rus A.I. Arhipov, noiunea de integrare
financiar are urmtoarele particulariti:
Diminuarea i lichidarea barierelor ntre pieele financiare naionale i internaionale i
dezvoltarea relaiilor ntre ri;

16

Circulaia capitalului financiar ntre ri i centre financiare, precum i dezvoltarea


instituiilor creditar-financiare internaionale i, n special, centrelor financiare mari, cu scopul realizrii
operaiunilor creditar-financiare i investiionale;
Elaborarea i implementarea recomandrilor n cadrul rilor Uniunii Economice de ctre
organizaiile financiare internaionale, cu privire la unificarea standardelor i reflectarea documentar n
domeniul finanelor publice, balanei de pli, contabilitii, supravegherii activitii bncilor din partea
autoritilor monetare centrale, principiile activitii burselor valutare, modaliti de efectuare a plilor
etc [37, p. 466].
Pe msur ce specialitii au nceput s adnceasc studiul fenomenului de integrare financiar,
s-a ajuns la concluzia, c acesta este un proces cu dou sensuri: economia mondial se integreaz, devine
din ce n ce mai unitar - se globalizeaz, dar, totodat, se difereniaz din ce n ce mai mult - se
regionalizeaz. Globalizarea financiar nseamn extinderea n spaiu a conexiunilor la scara planetar,
consolidarea i concentrarea activitilor financiare n cteva centre mondiale, precum: Londra, New
York, Frankfurt, Zurich, Hong Kong i Tokyo, membre de elit ale reelei restrnse de plci turnante ale
finanelor mondiale. Consecina acestei polarizri era descris de Saskia Sassen, profesor de sociologie la
Universitatea din Chicago: "din punct de vedere financiar, o ar mic, slab va fi, fie complet
ignorat, fie distrus de sistem" [31, p. 45].
Economie global

Economie naional

Acapararea noilor piee


Agresivitate
Liberalizarea financiar
Atractivitate
Fig. 1.1. Integrare financiar: procesul de dubl dimensiune
Sursa: elaborat de autor n baza surselor bibliografice analizate [3; 13; 27; 39].

Lund n consideraie cele menionate anterior, considerm, c procesul de integrare financiar


a statelor implic o dubl dimensiune (figura 1.1):
a) Creterea implicrii rii respective pe pieele mondiale i lupta pentru ctigarea unor
segmente mai consistente de pia pentru produsele n exces. Fenomenul a fost numit de ctre specialiti
agresivitate, referindu-se la promovarea pe piaa extern att a bunurilor, serviciilor produse de ara
respectiv, dar i la implantarea investiiilor proprii n teritorii strine;

17

b) Deschiderea pieelor interne n faa concurenei mondiale, liberalizarea sistemelor de


interfaare dintre economia naional i cea internaional, cum ar fi: sistemul financiar-bancar, sistemul
de fiscalitate, liberalizarea circulaiei factorilor de producie, simultan cu circulaia bunurilor i
serviciilor. Acest lucru poate fi atins prin politici active de atragere a investitorilor i investiiilor
mondiale, care ar contribui la creterea stocului de capital fix al rii gazd, la sporirea nivelului
profesional al forei de munc, la creterea capacitii manageriale interne prin reflex de imitare i prin
import de know-how, i, n primul rnd, la creterea inventivitii globale a naiunii respective. Deci,
acest set de caracteristici ale sistemelor economice, sociale i politice ale unei ri, de a se deschide n
faa presiunilor mondiale, este definit ca atractivitate.
Considerm, c, n ultimii ani, politicile guvernamentale ale rilor n curs de dezvoltare s-au
axat pe creterea atractivitii economiei naionale prin crearea condiiilor de mbuntire a mediului de
afaceri i pe creterea agresivitii concentrate pe promovarea exporturilor. A fost, ns, neglijat crearea
condiiilor pentru dezvoltarea investiiilor naionale n strintate.
O alt abordare a procesului de integrare financiar presupune o eliminare treptat a barierelor
protecioniste, o liberalizare a ntregii economii pentru a intensifica concurena intern i internaional
[171, p. 77-85]. Deschiderea unei economii se face odat cu impulsionarea fluxurilor de capital financiar,
a fluxurilor bilaterale de bunuri i servicii cu restul lumii, odat cu promovarea schimbur ilor
informaionale cu alte ri. Toate aceste procese sunt condiionate de crearea, pe plan intern, a unui mediu
favorabil, prin dezvoltarea unui sistem financiar-bancar, sigur i flexibil, bine conectat cu cercurile
financiare internaionale i a unui nucleu executiv, adaptabil la perturbaiile aprute permanent n
sistemul socio-economic internaional.
Liberalizarea influxurilor investiiilor directe s-a realizat sub forma reformelor orientate spre
ncurajarea sectorului real al economiei i potenialului de export al rii, inclusiv reformele comerului i
regimului investiional, ajustrile ratelor schimbului n scopul mbuntirii competitivitii i
liberalizarea controalelor valutare asupra tranzaciilor internaionale.
n continuare, vom relata principalele curente ale secolului XX, care s-au axat pe principiile
liberalizrii activitii financiare, precum i premisele ce au condiionat micarea liber a capitalului, pe
plan mondial [150]. Deci, curentele principale ale economiei politice n definitivarea globalizrii
finanelor i integrrii financiare sunt:

Principiile determinismului tehnologic;

Principiile supre maiei (grupurilor hegemonice);

Principiile raionalismului (grupurilor de interes).

Adepii determinis mului tehnologic susin ideea, precum c factorii ce au contribuit la


anihilarea barierelor, care separ pieele financiare naionale, au fost performanele tehnologice din
18

secolul XX. Nectnd la multitudinea problemelor, sistemele financiare naionale treptat se orienteaz n
utilizarea mijloacelor moderne de pli internaionale i ale reelei comunicaionale unice, ceea ce i
permite s se integreze n sistemul internaional financiar. De asemenea, un tempou accelerat se atest n
procesul automatizrii sistemelor bancare.
Totodat, apariia noilor reele de telecomunicaii, a soft-urilor, rapiditatea transmiterii
informaiei prin sursele de Internet, precum i dezvoltarea pieei derivatelor, au condiionat
imposibilitatea controlului capitalului din partea autoritilor de stat. Deci, n viziunea adepilor
determinismului tehnologic, odat ce guvernul descoper probleme n procesul controlului capitalului,
se purcede la liberalizarea pieei [150; 127; 171]. Astfel, motivele abandonrii controlului capitalului de
ctre autoritile de stat, n viziunea adepilor determinismului tehnologic, sunt:

Maximizarea beneficiilor n rezultatul atragerii capitalului strin;

Ineficiena impunerii restricii asupra capitalului, deoarece sunt jurisdicii care acord

faciliti, spre exemplu, regiunile offshore.


Dei n unele ri, pn n prezent, politica monetar promoveaz controlul capitalului ( de ex.,
China, India), se consider, c aceste practici sunt eficiente doar n perioada crizelor i turbulenelor
financiare (spre exemplu, experiena din Cili i Malaysia) i trebuie s funcioneze pe termen scurt [150;
131].
Motivele utilizrii restriciilor asupra capitalului trebuie s fie de natur economic, adic n
ncercarea Guvernului de a redresa situaia economic naional, n rezultatul nrut irii indicilor
macroeconomici sau n vederea obinerii unor rezultate strategice conform politicii monetare promovate
de stat.
Opus principiilor determinismului tehnologic, teoria, naintat de repre zentanii grupurilor
hegemonice, argumenteaz faptul, c globalizarea finanelor este susinut de ctre rile industrializate,
n special, SUA i Marea Britanie, care, promovnd principiile integraioniste n rile n dezvoltare,
caut obinerea beneficiilor i intereselor personale. Considerm justificat aceast opinie, deoarece
majoritatea investitorilor, care caut piee noi pentru valorificarea capitalului, sunt avantajate de
condiiile prielnice ale economiilor n aceste ri i i ndreapt investiiile n regiunile date.
Exist diverse versiuni n aplicarea liberalizrii financiare n rile strine de ctre grupurile
economiilor hegemonice:
1) Liberalizarea financiar internaional, spre deosebire de liberalizarea comercial, poate
prospera doar n condiiile unei competitiviti la nivel global, dar nu n cadrul unei cooperri [132; 151;
169];
2) Dominaia apare n rezultatul supremaiei ideologice i prosperitii economice. De
exemplu, SUA promoveaz integrarea financiar pe plan global i, astfel, direct influeneaz deciziile
19

guvernelor rilor strine, prin intermediul organizaiilor internaionale care acord asisten oficial de
dezvoltare i credite externe, de adoptarea n comun acord cu autoritile de stat a politicilor
macroeconomice. Indirect, integrarea financiar asigurat prin sistemul nvmntului [158; 173];
3) Existena unei divergene de interese dintre statul hegemonic i sector financiar privat.
Deseori, statul este atras de interesele promovate de grupurile financiare private [132; 152].
Considerm, c concepiile, expuse n cadrul ideologiei grupurilor hegemonice, prezint unele
neclariti. De exemplu, nu este desluit explicat faptul, de ce unele state promoveaz liberalizarea pieei
financiare, fiind evident o analiz detaliat a politicilor economice, promovate n aceste ri.
n cadrul principiilor raionalis mului, un rol esenial l joac grupurile de interes i, n special,
corporaiile internaionale i ali participani pe piaa financiar internaional, care alegnd politicieni,
ulterior, promoveaz interesele electoratului. Spre exemplu, adepii grupurilor de interes aduc exemplul
aplicri liberalizrii financiare n rile n curs de dezvoltare, n special, din America Latin i Asia de Est
(anii 8090), n care motivul liberalizrii pieelor financiare a rezultat d in dorina atragerii unui volum
mare al ISD i transferul rapid i fr probleme al veniturilor, realizate pe teritoriul acestor ri. O alt
cauz, ce argumenteaz aplicarea integrri financiare n rile n curs de dezvoltare, este reducerea
costurilor de finanare din partea bncilor i altor instituii de creditare.
Considerm, c principiile raionalismului prezint unele neclariti: adepii teoriei au evitat
activitatea instituiilor de supraveghere, care exercit o influen asupra promovrii polit icilor
macroeconomice dintr-o ar. De exemplu, autoritatea monetar central poate alege promovarea
mobilitii capitalului din considerentul micorrii cheltuielilor de stat, dar dac politica monetar a unei
ri urmrete meninerea cursului valutar, atunci se va purcede la promovarea controlului contului
financiar al balanei de pli externe.
Indiferent de curentele ideologice, beneficiile i dezavantajele integrrii financiare vor rezulta n
dependen de scopurile pe care i propun autoritile de stat s le ating. Participanii la procesele
integraioniste, de asemenea, urmresc scopuri diferite. Companiile internaionale, cu un grad nalt al
competitivitii, sunt adepii transparenei financiare, deoarece beneficiaz de reducerea costului
capitalului global. Pe cnd, bncile autohtone se vor opune intrrii pe pia a bncilor strine, ns, vor
susine promovarea integrrii financiare, dac, n rezultatul acesteia, vor deveni intermediari pe piaa
financiar a creditului i vor putea procura mai ieftin resursele internaionale creditare [186].
Analiznd modul n care sunt promovate conceptele aferente fenomenului de integrare
financiar n centrele de cercetri din rile dezvoltate i cele n curs de dezvoltare i n tranziie,
constatm existena unor diferene pronunate. De asemenea, observm deosebiri n abordarea
conceptual a integrrii financiare i sub aspect regional. Astfel, n rile CSI, inclusiv Republica
Moldova, impactul globalizrii asupra economiei naionale i perspectivele integrrii Republicii Moldova
20

n economia mondial au nceput s fie mai profund cercetate abia la nceputul secolului al XXI- lea, cnd
amploarea proceselor integraioniste n rile dezvoltate i-a atins apogeul. Promotorii conceptelor de
integrare financiar, globalizare, liberalizare economic i financiar, n rile fostei URSS, au fost, la fel
ca i n rile occidentale, savanii din centrele universitare i instituiile de cercetri economice, ns,
spre deosebire de colegii din vest, teoriile formulate de acetia se rezum doar la mecanismul atragerii
influxurilor investiionale n economia naional, n condiiile unui cont de capital s lab liberalizat. n
plus, n rile occidentale, accentul puternic asupra formulrii constatrilor teoretice i practice n
definitivarea proceselor integraioniste i liberaliste a fost, totui, pus de cercettorii din departamentele
de cercetri de excelen din instituiile financiare internaionale.
Fcnd o analiz a lucrrilor publicate n domeniul integrrii financ iare i a aspectelor asociate
acestui proces, constatm, c, n Republica Moldova, publicaiile respective sunt axate pe: problemele
competitivitii economiei Republicii Moldova (Hncu R., a. 2008, Pchina T., a. 2008); investiii n
ramurile strategice ale economiei naionale, n condiiile integrrii regionale (Belostecinic G., a. 2002,
Gribincea A., anii 2001; 2004, Hncu R., Suhovici A., a. 2007, Iovv T., a. 2007, Clichici D., a. 2007);
deschiderea economic i manifestarea economiei globale (Lobanov N., a. 2007, Vaculovschi E., a. 2006,
Pchina T., a. 2008, u N., a. 2008); corelaia investiiilor strine directe cu procesul de globalizare a
economiei mondiale (Filip A., a. 2006, Palii N., a. 2008, Gribincea A., a. 2008); impulsionarea activitii
investiionale i relaiilor comerciale (Postic S., a. 2007, Moldovanu D., a. 2007, Lobanov N., a. 2008);
relaiile Republicii Moldova cu organizaiile financiare internaionale i probleme aferente asistenei
oficiale de dezvoltare (Stratulat O., a. 2003, Petroia A., anii 2006; 2007, probleme de integrare n
Uniunea European (Chistruga B., a. 2008, Gribincea A., a. 2008, Moldovanu D., a. 2009) etc. Apreciind
nalt contribuia autorilor naionali, menionm, totodat, c aceste cercetri nu reprezint st udii integrate,
prin care s fie analizat fenomenul integrrii financiare a Republicii Moldova n toat complexitatea
teoretic, metodologic i de manifestare a impactului acestuia, existnd, prin urmare, un spaiu extins
neacoperit prin cercetri, care merit s fie valorificat n continuare [72-74; 77; 78; 83; 85; 93; 46; 48;
49-53; 57; 58; 7173; 82].
Specificul abordrii teoretice a fenomenului de integrare financiar n cadrul colilor economice
din Rusia a reieit din poziia economiei naionale n co merul mondial al resurselor energetice, astfel,
putem meniona lucrrile autorilor Erov M., Zubov V. (a. 2005), Zibman A. (a. 2006), Folovnin M. (a.
2007), Bogomolov O. (a. 2008), Gelvanovschi M. (a. 2008), Panicov V. (a. 2009) privind problemele
integrrii financiare a economiei ruse i globalizrii financiare; Fetisov G. (a. 2006) i Heife V. (a. 2008)
privind abordarea fenomenului de boal olandez i impactul evaziunii capitalului asupra sectorului
real; Lisin V. (a. 2004), Navoi A. (a. 2007), Pavlov C. (a. 2008) i Stepanov A. (a. 2009) cu lucrrile
privind climatul investiional i atragerea ISD n economia naional; un rol aparte revine proceselor
21

integraioniste n cadrul rilor CSI, n lucrrile lui uminschii N. (a. 2005), Limban A. (a. 2005) i
Arestov O. (a. 2009), precum i problemelor aferente migraiei forei de munc n ideile lui Bojenco V.
(a. 2008) [83-97; 102; 103; 105-109].
Integrare economic
(interstatal)

Integrare financiar

Premisele
apariiei

Micarea capitalulu i
pe plan mondial

Cure nte
principale

Li beralizarea pieelor

Gl obalizarea
finanelor

Fenomene
economice

Revoluia tehnicotiinific

Anihilarea barierelor
economico-financiare

Supremaia
hegemoniilor

Principiile
raionalismului

Contopirea pieel or
financiar-bacare

Determinis mul
tehnologic

Figura 1.2. Fundamentarea teoretic a conceptului de integrare financiar prin prisma teoriilor
moderne
Sursa: elaborat de autor n baza constatrilor teoretice menionate n capitolul 1.1.

Analiznd abordrile economitilor, examinate anterior, privind dezvoltarea conceptului de


integrare financiar, precum i teoriile moderne existente, desprindem trei factori de baz, care au
constituit premisele acestui fenomen (figura 1.2):
n primul rnd, avntul integrrii financiare a fost asigurat de dezvoltarea accelerat a noilor
tehnologii ale informaiei i telecomunicaiilor, care au permis interconectarea pieelor financiare prin
intermediul reelelor de calculatoare, sateliilor i al Internetului. Adepii determinismului tehnologic au
pus accent pe dezvoltarea tehnologiilor moderne ca factor prioritar, ce a condiionat integrarea pieelor
ntr- un singur sistem financiar.
n al doilea rnd, fiind strns legat de procesul globalizrii schimburilor de bunuri i servicii,
globalizarea a fost mai "brutal" i mai important n domeniul financiar, iar mobilitatea fluxurilor
financiare a contribuit la crearea unei piee unice a capitalurilor, principiile creia funcioneaz la nivel
planetar. Din ce n ce mai numeroase firme i continu activitatea n exteriorul rii de origine i i
dezvolt ramificaii peste tot, investiiile directe n strintate se sporesc masiv, crescnd triplu fa de
comerul mondial. Considerm, c principiile raionalismului se coreleaz perfect cu afirmaiile

22

menionate mai sus, vis-a-vis de dominaia companiilor internaionale, i din aceast cauz, schematic,
am poziionat curentul dat ca fiind curentul primordial al fenomenului globalizrii finanelor n economia
mondial.
n al treilea rnd, factorul, ce a contribuit la intensificarea mobilitii capitalului ntre state i
care a determinat noile economii s se conformeze regulilor internaionale n derularea tranzaciilor
financiare, a fost eliminarea barierelor financiare i comerciale n multe ri. Un volum important al
fluxurilor de capital internaional cu liber circulaie, permite o repartiie internaional optim a
capitalurilor i, astfel, sporete eficacitatea i bunstarea. Totodat, aceste fluxuri de capital liberalizate
au redus eficacitatea instrumentelor de politic intern, n special, a politicii monetare i bugetare, prin
impunerea constrngerilor asupra autonomiei naionale (principiile supremaiei hegemoniilor). Astfel,
liberalizarea influxurilor de ISD s-a realizat sub forma reformelor orientate spre ncurajarea sectorului
real al economiei i potenialului de export al rii, inclusiv reformele comer ului i regimului
investiional, ajustrile ratelor de schimb n scopul mbuntirii competitivit ii i liberalizarea
controalelor valutare asupra tranzaciilor internaionale.
Premisele, enumerate mai sus, ne permit s formulm urmtoarele particulariti ale procesului
de integrare financiar a rilor:
Integrarea este un proces de reacie la fenomenele globalizrii finanelor internaionale;
Rolul prioritar este deinut de participanii la piaa financiar internaional, iar clima
economic, la nivel global, ine de prerogativa autoritilor naionale i internaionale;
Procesul de integrare financiar este echivalent, ntr-o msur mai mare sau mai mic, cu
deschiderea economiilor n faa pieei financiare internaionale conformarea cu regulile i standardele
unice;
Atenia maxim este acordat micrii fluxurilor financiare internaionale, atragerea
volumului maxim de capital strin i valorificarea capitalului autohton, devenind inta autoritilor de
stat.
n concluzie, constatnd abordarea feno menului de integrare financiar, redat de diferii
economiti i teorii moderne, precum i caracteristicile i particularitile invocate, definim integrarea
financiar ca un proces de lung durat, condiionat de spiritul globalizrii economiei mondiale, care
a rezultat n contopirea diferitor economii ntr-un spaiu financiar, bazat pe principii comun acceptate,
n care fluxurile financiare circul liber, iar rile concureaz pentru atragerea volumului maxim al
capitalului strin.

23

1.2. Repere conceptuale ale fenomenului de liberalizare financiar


Pe parcursul anilor 70, odat cu promovarea politicilor de liberalizare a transferurilor de capital
de ctre guvernele conservatoare, n SUA i Anglia, au fost anihilate obstacolele n micarea liber a
fluxurilor financiare internaionale. ntr-un scurt timp, msurile luate de SUA, au fost copiate de
autoritile rilor Commonwealth-ului, urmate de rile Europei Occidentale i ale Americii Latine.
Astfel, a nceput o nou decad a integrrii progresive a rilor n sistemul financiar internaional.
Paii, cu care au parcurs diferite ri ale lumii procesul liberalizrii economiilor, au fost diferii.
Chiar i ntre cele mai puternice state capitaliste existau diferene considerabile n ceea ce privete
ncadrarea lor n pieele financiare mondiale.
Astfel, Marea Britanie a anulat, unilateral, regimul de controale asupra schimburilor n a. 1980,
guvernul britanic urmrind o mai mare liberalizare financiar n cadrul UE. n Frana, inteniile
autoritilor de stat de a promova Parisul, drept centru financiar internaional, au ncurajat aciunile de
liberalizare a sectorului financiar i, astfel, desfiinarea controalelor asupra capitalului. n plus, aceste
politici de liberalizare a economiei au fost cauzate de inteniile guvernului de a proteja francul mpotriva
aciunilor de speculaie, pe care controalele asupra capitalului nu au reuit s le combat n cadrul
sistemului de flotare dirijat al cursului de schimb i al Sistemului Monetar European. De asemenea,
liberalizarea financiar din Frana, pe parcursul anilor 1980, s-a soldat cu o cretere a tranzaciilor cu alte
instrumente financiare, inclusiv dezvoltarea rapid a bursei financiare futures MATIF, nfiinat n a.
1986.
n Japonia, controalele asupra capitalului erau utilizate n perioada postbelic n vederea
asigurrii adaptrii sectorului financiar pentru dezvoltarea industrial. Totui, deficitele de cont curent
dup criza petrolului, din a. 1973, au dus la liberalizarea micrilor de capital pe termen scurt,
liberalizarea financiar fiind puternic promovat de unele grupuri de interese pentru asigurarea accesului
mai mare pe pieele financiare japoneze. Ultimele controale asupra fluxurilor de capital au fost abolite n
a.1998.
Experiena mondial reliefeaz, c existena unui anumit control asupra mobilitii capitalurilor
implic un cost mai mare al capitalului mprumutat de firme de pe piaa intern. Aceast cretere a
costului creditului se datoreaz faptului, c restriciile, impuse asupra contului de capital, nu permit
egalizarea rentabilitii de pe piaa intern cu cea de pe piaa internaional. Totodat, existena unor
restricii asupra ieirilor de capital poate mpiedica repatrierea profitului sau a dividendelor n cazul
companiilor multinaionale, ceea ce descurajeaz investitorii.
Tendinele de liberalizare a sistemului financiar internaional au fost, n special, promovate de
politica Fondului Monetar Internaional. Conform Statutului FMI, rile - membre au posibilitatea de a
face apel la resursele sale financiare. Astfel, FMI-ul ncurajeaz, prin acordarea fondurilor creditare,
24

politici viznd realizarea monedelor liber convertibile, liberalizarea schimburilor externe i facilitarea
miscrilor de capital internaional (Articolul VIII al Statutului FMI) [217.
Convertibilitatea deplin sau absolut, respectiv absena restriciilor de orice fel asupra
schimbului valutar reprezint situaia limit. n accepiunea dat de Fondul Monetar Internaional,
convertibilitatea reprezint absena restriciilor fa de nerezideni, pentru tranzaciile de cont curent.
Exist o delimitare clar ntre rile care au declarat convertibilitatea, conform Articolului VIII
din Statutul Fondului Monetar Internaional (de exemplu, rile Baltice), sau care sunt foarte aproape
de realizarea acestei convertibiliti i celelalte ri, care prefer s-i continue procesul convertibilitii
interne (se pstreaz distincia dintre rezideni i nerezideni). Putem afirma, c experiena rilor n
tranziie n realizarea condiiilor convertibilitii monedelor naionale este oarecum difereniat, comun
fiind doar faptul, c reforma pieei valutare a urmat reformarea sistemelor de preuri, abordarea fiind
gradual i progresiv. Cu excepia rilor, care au declarat convertibilitatea conform Art.VIII din
Statutul Fondului Monetar Internaional i care nu mai au restricii la contul de capital, toate celelalte ri
prezint restricii cu privire la intrrile i ieirile de capital (primirea/acordarea de mprumuturi;
cumprarea de titluri de valoare strine i deschiderea de conturi n strintate). n general, pentru toate
aceste cazuri de restricionare sunt emise autorizaii.
Restriciile comune cu privire la intrrile de capital sunt cele cu privire la acordarea
mprumuturilor de ctre nerezideni rezidenilor. Cumprarea bunurilor era adesea restricionat sau
supus legii investiiilor strine. De obicei, pentru investiiile strine directe, Ministerul Economiei sau
alte instituii similare acord autorizaii pentru realizarea lor. rile mai avansate acordau autorizaiile
pentru importul de capital n mod liber, dect pentru exportul de capital. Cele mai cunoscute restricii cu
privire la ieirile fluxurilor de capital privesc investiiile directe n strintate, incluznd cumprarea de
terenuri, cumprarea de titluri de valoare strine, acordarea unor mprumuturi nerezidenilor de ctre
rezideni i deschiderea de conturi n strintate.
Dup ncercri nereuite ale unor ri europene de a pstra, n anii 80, controlul statului asupra
sistemului financiar, totui, sub presiunea politicilor Washingtonului, au fost renunate procedeele
controlului financiar, indiferent de ideologia partidelor dominante.
Astfel, Directiva Liberalizrii Capitalului, adoptat n iunie 1998, constituie documentul care
reglementeaz pentru Comunitatea Economic European liberalizarea complet a micrilor de capital.
Iar, Tratatul Uniunii Europene, convenit ntre rile membre, interzice orice restricie privind micarea
capitalului i plile ntre rile membre ale UE (articolele 56-60, 119-120). Alte documente, ce pot fi
menionate n acest sens, sunt: Directiva Consiliului 88/361 i Reglementarea Consiliului 1969/88
privind stabilirea unei faciliti unice de acordare a asistenei financiare pe termen mediu pentru
balanele de pli ale Statelor Membre.
25

Un aspect deosebit de actual n literatura de specialitate se refer la corelaia dintre procesul


liberalizrii contului de capital i cel al creterii economice. Pentru ca liberalizarea contului de capital s
induce o accelerare a creterii economice, este necesar ndeplinirea unor condiii minimale, i anume:

liberalizarea contului de capital trebuie s conduc la intrarea unui volum suficient de

fluxuri de capitaluri private;

aceste fluxuri trebuie s fie, n majoritate, reprezentate de capitaluri pe termen lung i,

astfel, s nu fie uor reversibile pentru a evita apariia situaiilor de criz;

s existe suficiente mecanisme internaionale pregtite att pentru a preveni apariia

unor crize valutare, ct i pentru a sprijinii rile n curs de dezvoltare n cazul apariiei lor.
Numeroase lucrri, aprute n literatura de specialitate, precum i studii elaborate de organisme
internaionale, i-au propus analiza influenei liberalizrii contului de capital asupra procesului creterii
economice. De la nceput, trebuie menionat, c studiile i analizele, elaborate pn n prezent, au condus
la concluzii contradictorii, iar unele studii econometrice au pus n eviden faptul, c liberalizarea
contului de capital are ca efect o amplificare a procesului creterii economice, alte studii au ajuns la
concluzia c liberalizarea financiar nu ar avea efect asupra creterii economice.
n acest sens, menionm modelul elaborat de Quinn (a.1997) n care autorul include, pe lng
setul de variabile specifice unei regresii de cretere economic (PIB iniial, ponderea investiiilor n PIB,
creterea populaiei, rata de participare a elevilor la ciclul secundar de studii etc.), i o serie de indicatori
care cuantific gradul de liberalizare a contului de capital. n baza modelului elaborat, autorul ajunge la
concluzia existenei unei corelaii strnse ntre modificarea gradului de liberalizare a contului de capital
i creterea PIB pe cap de locuitor [132].
Klein i Olivei utilizeaz o alt tehnic econometric pentru testarea influenei creterii gradului
de liberalizare a contului de capital asupra creterii economice. Prima regresie i propune s identifice
influena modificrii unui indicator care cuantific nivelul de dezvoltare a pieei financiare asupra
indicatorului care msoar nivelul de liberalizare a contului de capital [149]. Pe cnd, cea de a doua
regresie este construit n baza indicatorului care cuantific nivelul de dezvoltare a pieei financiare.
Cercetrile realizate de Klein i Olivei (a.1999) pun n eviden faptul, c liberalizarea contului
de capital are efectele benefice numai pentru rile n care exist un sistem financiar dezvoltat [3].
Rezultate, deosebit de interesante, au fost obinute de Edwards (a. 2001). n modelul su, autorul
ajunge la concluzia, c rile dezvoltate, din punct de vedere economic, precum i unele piee emergente
mai bogate sunt avantajate de amplificarea mobilitii capitalurilor, pe cnd pentru rile pentru care
nivelul PIB-ului pe locuitor este mai mic, liberalizarea contului de capital poate avea un efect pervers,
respectiv, de frnare a creterii economice [3; 151].

26

O serie de autori analizeaz distinct doar aspectele referitor la influena liberalizrii pieelor de
capital asupra procesului creterii economice. Astfel, ntr-un raport, publicat n anul 2001 la NBER
(National Bureau of Economic Research, SUA), Bekaert, Harvey i Lundblat, n vederea identificrii
influenei pe care o joac asupra procesului de cretere economic liberalizarea pieei de capital,
elaboreaz un model de cretere economic, n cadrul cruia includ un indice care cuantific gradul de
dezvoltare al pieei de capital. Ei ajung la concluzia, c influena liberalizrii pieei de capital joac un
rol semnificativ din punct de vedere statistic, respectiv , liberalizarea pieelor de capital duce la
amplificarea ritmului de cretere economic cu cca. 1% anual pe o perioad de 5 ani dup liberalizare.
Rezultate, deosebit de interesante privind influena liberalizrii contului de capital asupra
procesului creterii economice n diverse categorii de ri, au fost obinute de profesorul Michael Klein
ntr-o lucrare, publicat, n anul 2003, tot n cadrul Biroului Naional al Cercetrilor Economice (Klein, a.
2003). Autorul ajunge la concluzia, c liberalizarea contului de capital amplific ritmul de cretere
economic doar n rile, caracterizate printr-un nivel mediu al PIB-ului pe cap de locuitor. Pentru
rile bogate, precum i pentru rile srace, respectiv, pentru rile aflate n zonele extreme n ceea ce
privete mrimea PIB-ului pe cap de locuitor, liberalizarea contului de capital are un efect
nesemnificativ asupra ritmului de cretere economic.
Tabelul 1.1. Viteza liberalizrii fluxurilor de capital
anii 60 anii 70 anii 80 anii 90
ri dezvoltate (Frana, Germania, Italia, Austria, Olanda, Belgia,
Suedia, Elveia)
ri cu venit mediu (Grecia, Spania, Portugalia, Turcia)
Economii emergente (Cehia, Polonia, Ungaria, Mexic)
Not:
cont de capital neliberalizat
liberalizare treptat
liberalizare rapid
Sursa: [145].

O problematic deosebit de important privind liberalizarea contului de capital se refer la modul


de alegere a momentului propice pentru liberalizare, precum i la cea privind etapizarea procesului de
liberalizare complet a contului de capital. Aceste aspecte importante ale procesului liberalizrii contului
de capital sunt abordate ntr-o serie de lucrri, aprute, n special, dup anul 2000.
Astfel, Quinn, Inclan i Toyoda (a. 2001) clasific rile analizate n studiul elaborat n dou
categorii mari, respectiv, ri care, din punct de vedere politico-economic, sufer de sindromul

27

restrngerii mobilitii libere a capitalului, iar cea de-a doua categorie o formeaz economiile care au
trecut de faza liberalizrii contului de capital.
rile din prima categorie, respectiv cele care aplic restricii n ceea ce privete mobilitatea
capitalurilor au, n general, un nivel sczut al PIB-ului pe cap de locuitor, o dezvoltare precar a
sistemului financiar i rate ridicate ale inflaiei. Totodat, n aceste ri apar prime de risc nalte pe piaa
neagr sau gri a valutelor.
Cea de-a doua categorie de ri, respectiv, economiile care au nceput ciclul liberalizrii contului
de capital n anii `50, sunt caracterizate, n prezent, de sisteme financiare puternice, au nregistrat o
cretere semnificativ a PIB-ului pe cap de locuitor, avnd, n acelai timp, un nivel ridicat al investiiilor
n capitalul uman.
Tabelul 1.2. Etapele liberalizrii n unele ri din Europa Central
Procedee

Republic
a Ceh

Demararea procesului de liberalizare a


flu xu rilor de cap ital
Liberalizarea accesului nerezidenilor la
depozite bancare n moned naional
Liberalizarea accesului rezidenilor la
depozite bancare n strintate
Liberalizarea complet a accesului
nerezidenilor la operaiunile pe piaa
monetar
Finalizarea procesului de liberalizare a
flu xu rilor de cap ital
Sursa: [127].

Polonia Slovacia

Slovenia

Ungaria

1994

1991

1996

1992

1991

1995

...

1995

2001

2001

2001

2001

2004

1999

2001

2003

2001

2001

2004

2001 ( persoane fizice)


2003 (persoane
juridice)
2002

2003

2001

2001

2001

n tabelul 1.1 i 1.2 putem urmri tabloul privind viteza liberalizrii contului de capital n unele
ri dezvoltate, cu venit mediu i economii emergente, precum i etapele liberalizrii n unele ri
selectate.
Studiile elaborate, n ultimul deceniu, sunt axate pe analiza relaiei de cauzalitate dezvoltare
economic liberalizarea contului de capital. Mai precis, se caut a se identifica relaia de cauzalitate
privitoare la faptul dac dezvoltarea economic este o consecin a liberalizrii contului de capital sau
invers, respectiv dac existena unei economii dezvoltate reprezint o condiie indispensabil a trecerii la
liberalizarea contului de capital.
Aceast preocupare se regsete i n lucrarea deja menionat a lui Quinn, Inclan i Toyoda (a.
2001). n baza rezultatelor obinute, autorii trec la analiza identificrii influenei liberalizrii contului de
capital asupra

unor

indicatori macroeconomici i sociali

fundamentali.

Astfel,

variabilele

macroeconomice studiate sunt grupate n trei categorii:

28

condiii iniiale de ordin economic privind mrimea PIB- ului pe locuitor, gradul de

liberalizare a contului de capital, gradul de liberalizare a comerului, nivelul de dezvoltare a sistemului


financiar, primele de risc pe pieele valutare neoficiale etc.;

condiii iniiale de ordin politic, respectiv, nivelul de dezvoltare a instituiilor democratice,

modalitile de protecie a drepturilor de proprietate, stabilitatea politic etc.;

condiii iniiale de ordin social, respectiv, gradul de educaie a populaiei, ritmul de cretere

demografic etc [3].


Concluzia obinut prin acest important studiu indic faptul, c liberalizarea contului de capital
influeneaz, ntr-o msur semnificativ, ritmul de cretere economic.
Vom meniona faptul, c numeroi autori se refer la importana ce revine calitii instituiilor
existente, precum i a reglementrilor n vigoare, elemente fundamentale pentru succesul procesului de
liberalizare a contului de capital. Astfel, intr-o lucrare recent, elaborat de un reputat specialist n
domeniul relaiilor valutare i financiare internaionale (Klein, a. 2005), se analizeaz importana ce
revine calitii instituiilor n potenarea binomului mobilitatea capitalurilor cretere economic.
Gradul de liberalizare a contului de capital este cuantificat prin intermediul urmtorului indicator:

T L
T

(1.1. )

n formula 1.1 s-a presupus, c n orizontul de timp [0,T], L reprezint momentul liberalizrii
contului de capital. Cu alte cuvinte se pornete de la premisa, c n primii (1- )T ani nu exist intrri,
respectiv ieiri de capital din ar, iar n urmtorii T ani contul de capital este liberalizat.
Modelul publicat de Michael Klein, n a. 2005, reuete s surprind o multitudine de fenomene
macroeconomice, el punnd n eviden cu claritate faptul, c eficiena cu care acioneaz liberalizarea
contului de capital asupra procesului creterii economice depinde, ntr-o msur important, de calitatea
instituiilor care caracterizeaz economia naional, de modalitatea de aplicare a reglementrilor
existente, de modul n care funcioneaz statul de drept. Trebuie menionat, c la concluzii similare,
utiliznd, ns, alte tipuri de modele, au ajuns i ali reputai specialiti din domeniul finanelor
internaionale, dintre care i menionm pe: Dani Rodrik de la Universitatea Harvard, Menzie Chinn de la
Universitatea din Medison Wisconsin, Barry Eichengreen de la Universitatea Berkeley etc.
Generaliznd abordarea liberalizrii financiare n viziunea diferitor economiti, vom concluziona,
c liberalizarea de succes a unei economii depinde de procedura corect a planificrii reformelor,
promovate de ctre autoritile de stat. Astfel, din rezultatele studiilor, am desprins urmtoarele axiome
ale principiilor de promovare a liberalizrii financiare:

Procedura liberalizrii financiare, cel mai bine, este integrat n cadrul unor politici

macroeconomice sustenabile;
29

Prioritate trebuie s fie acordat politicilor monetare i valutare, prin care s fie asigurat

susinerea stabilitii macroeconomice. Astfel, un rol aparte i revine autoritii monetare, care prin
reformele promovate, poate dezvolta instrumentele adecvate ale politic ii monetare, astfel, influennd
dezvoltarea pe un trend ascendent a pieelor valutare i monetare.

Succesiunea politicilor de liberalizare financiar i de dezvoltare economic a unei economii

trebuie s fie astfel realizat, nct s reflecte ierarhia i integritatea sectoarelor economiei cu structurile
instituionale funcionabile n acest sistem. Totodat, politicile de dezvoltare economic trebuie s fie
comprehensive, asigurndu-se o conexiune ntre diferite sectoare ale economiei;

Dezvoltarea pieei de capital necesit msuri corecte de succedare, n scopul atenurii

riscurilor. Politicile de dezvoltare economic trebuie s fie acompaniate de msurile prudeniale, precum
i de supravegherea macroeconomic, n vederea diminurii riscurilor introduse n sistemul financiar
autohton de ctre instrumentele financiare noi, precum i cele cu care opereaz instituiile rezidente pe
pieele financiare strine;

Ritmul reformelor trebuie s considere condiiile financiare iniiale i sigurana instituiilor

financiare i non financiare, precum i perioada necesar pentru restructurarea acestora;

Dezvoltarea instituional este un element crucial n procesul dezvoltrii pieelor de capital

i al capacitii de administrare a riscurilor financiare. Astfel, crearea structurilor corespunztoare de


management n cadrul instituiilor financiare, ce ar include sistemele de control intern i managementul
riscurilor, trebuie s fie prioritar n procesul reformelor economice;

Reformele, ce necesit o durat lung de implementare, trebuie s fie aplicate timpuriu.

Pn a purcede la procedura liberalizrii financiare, o atenie deosebit trebuie s fie acordat


eficienei controalelor existente asupra capitalului, stabilitatea climatului macroeconomic i consistena
politicilor macroeconomice, cadru legislativ i prudenial, gradul de dezvoltare a sistemului financiarbancar, precum i abilitatea corporaiilor financiare i non-financiare de a administra riscurile i
ocurile care pot aprea. Liberalizarea eficient a contului de capital necesit reforme n sectoarele
financiar i monetar, iar politicile promovate trebuie s se focuseze asupra mbuntirii managementului
intern al instituiilor financiare, majorrii nivelului de lichiditate a pieei financiare i promovarea regulii
disciplinare.
1.3. Elemente metodologice fundamentale de evaluare a gradului de integrare financiar
internaional
Fluxurile de capital transfrontaliere au circulat secole de-a rndul, iar specialitii au construit
mai muli indicatori ai activitii financiare internaionale pentru a le reface cursul n timp i spaiu.

30

Exist multe modaliti de msurare a anvergurii i intensitii fluxurilor financiare internaionale i


este util, n acest context, s prezentm definitivarea conceptului de inte grare financiar n viziunea lui
Ioan I. Bari, care, nainte de toate, separ acest termen de deschidere financiar i angrenare
financiar, fcnd distincia dintre aceste concepte n felul urmtor:
Deschiderea pieelor financiare naionale se refer la nivelul restriciilor legale asupra
tranzaciilor financiare internaionale. Pe de alt parte, nivelul de angrenare presupune gradul de
implicare att a instituiilor financiare strine pe pieele financiare interne, ct i a instituiilor
financiare interne pe pieele financiare externe i de aportul naional la diverse fluxuri financiare
globale [3].
Pe o pia complet integrat, randamentele activelor financiare identice se egaleaz, ns,
bineneles, multe active tranzacionate, pe plan internaional, sunt identice. Indicatorii egalizrii ratei
dobnzii sau a preului activelor nu reuesc s redea complexitatea globalizrii financiare ca proces
istoric. De aceea, un indicator mai expresiv este gradul n care exist o convergen ntre randamentele
sau preurile unor pachete de active financiare similare [3].
n viziunea economitilor Gheorghe Postelnicu i Ctlin Postelnicu, analiza gradului de
integrare a pieelor financiare pornete de la cunoaterea nivelului de accesibilitate pe aceste piee
[24 p. 167]. Evident, c finanele internaionale, n prezent, nu sunt complet integrate, deoarece
investitorii nc prefer afacerile interne, dar piaa aciunilor i oportunitile privind obinerea unor
rate de profit ridicate conduc, n mod inevitabil, la o vast mobilitate a capitalurilor de-a lungul
meridianelor.
Contribuii semnificative la elaborarea metodologiei de evaluare a gradului de integrare
financiar au fost realizate de ctre economitii i funcionarii organizaiilor financiare internaionale,
grupurilor de economiti de pe lng marile centre economice i universitare.
Necesitatea studierii aprofundate i estimrii gradului n care o ar este integrat n fluxurile
financiare internaionale a reieit din evenimentele pe plan internaional, n special cele distructive,
care, prin efectul de contagiere, au afectat stabilitatea pieei financiare internaionale. Nu n zdar,
primii autori ai teoriilor i metodologiilor de cuantificare a gradului de integrare financiar au fost
experii Fondului Monetar Internaional, organizaie financiar, unul din scopurile creia este
asigurarea stabilitii sistemului financiar internaional.
Cunoaterea gradului, n care sistemul naional financiar este conectat cu resursele financiare
de provenien strin, permite autoritilor naionale s previn sau s diminueze ocurile externe ce
pot afecta economia naional, iar politicile adoptate trebuie s fie ex ante, dar nu aplicate n
condiiile terapiei de oc n momentul lansrii unei crize.

31

n practica internaional, ncercarea de a cuantifica gradul de mobilitate a capitalurilor a


condus la proliefarea a dou grupe de indicatori [132, p. 13], respectiv:
Indicatori, bazai pe reglementri (rules based), reieind din analiza de iure;
Indicatori, bazai pe estimarea intensitii fluxurilor de capital, reieind din analiza de
facto.
Prima categorie de cuantificare const n determinarea unei scale de raportare a gradului de
liberalizare a contului de capital al unei ri, respectiv, studierea experie nei internaionale n
promovarea restriciilor asupra intrrilor ori ieirilor de capital, aplicarea barierelor comerciale
prevzute de politica economic a statului, acordurile de schimb bilaterale i multilaterale, politica
repatrierii veniturilor de ctre nerezideni etc [3; 116, 155].
Aspecte metodologice privind modul n care se pot fundamenta indicatorii care estimeaz
gradul de deschidere a contului de capital, precum i msura n care piaa naional de capital este
integrat n piaa internaional de capital au fost analizate n lucrrile autorilor Dooley, Mathieson i
Rojas-Suarez, Eichengreen i ali autori [175; 176]. Iar, gradul de mobilitate a capitalurilor este
determinat, n studiile autorilor Feldstein i Horioka, prin analiza investiiilor i economiilor dintr-un
numr de ri [176].
Evident, c pentru majoritatea rilor i, n special, cele cu economii emergente, este important
de a cunoate nivelul efectiv al deschiderii contului de capital i nu cel care rezult din reglementrile n
vigoare. n acest mod, autoritile monetare centrale pot identifica canalele prin care se reuete
evadarea restriciilor oficiale cu privire la mobilitatea capitalului. Astfel, numeroase metode de
cuantificare a gradului de liberalizare a contului de cap ital se bazeaz pe informaiile coninute n
Raportul anual al FMI privind regimurile de curs de schimb i restriciile asupra Contului de Capital.
FMI-ul public acest raport, ncepnd cu anul 1967, ce cuprinde informaii cu referire la 137 de
ri privind evoluia aranjamentelor de schimb valutar, restriciilor comerciale i valutare, precum i a
setului de controale i msuri preluate din practica internaional asupra contului curent i de capital. De
asemenea, din informaia prezentat n acest raport, este posibil de desprins concluzii referitor la
eficiena liberalizrii contului de capital i efectele produse asupra economiei naionale, ct i a
economiei mondiale.
Raportul menioneaz pentru fiecare ar modalitile cu privire la controlul fluxur ilor de
capital i conine un indicator, care permite caracterizarea n dinamic a nivelului de liberalizare a
contului de capital, indicator obinut ca raport dintre numrul de ani, unde contul de capital este
liberalizat i numrul total de ani n care ara respectiv apare n raportul FMI. Trebuie de menionat
faptul, c n aceast lucrare nu se face distincie dintre rile care practic un control parial sau total

32

asupra fluxurilor de capital i cele care promoveaz o liberalizare total a contului de capital [116, p.
194].
ncepnd cu anul 1996, FMI i-a schimbat sistemul de cuantificare a gradului de liberalizare a
contului de capital, aa cum rezulta din Raportul anual privind regimurile de curs de schimb i
restriciile asupra contului de capital. Dac pn n anul 1996, FMI-ul raporta o singur variabil binar
care exprima existena restriciilor (variabila lua valoarea 0) sau inexistena acestor restricii (variabila
lua valoarea 1), ncepnd cu anul 1996, FMI- ul public un numr de 13 variabile binare, care cuprind
toate caracteristicile contului de capital. n consecin, i metodologia de determinare a gradului de
liberalizare a contului de capital s-a modificat substanial.
n opinia noastr, lucrrile FMI, inclusiv Raportul anual privind regimurile de curs de schimb
i restriciile asupra contului de capital, pot servi doar ca un punct de reper n realizarea unei analize
ulterioare mai detaliate a rilor incluse n sistemul de cuantificare, deoarece informaia prezentat este
pur informativ i nu ia n consideraie condiiile individuale, specifice pentru anumite zone, sau cauzele
promovrii de ctre stat a anumitor politici de fixare a limitelor. Alte desconsiderri implicate n Raport
privind gradul de liberalizare financiar a unei economii i, deci, n estimarea nivelului de integrare
financiar, considerm c sunt urmtoarele:
nu se ia n consideraie importana aplicrii restriciilor asupra contului de capital i eficiena
acestora asupra economiei naionale;
clasificarea rilor dup criteriul gradului de deschidere financiar este destul de generalizat
i, deci, analiza realizat nu ine cont de diferena intensitii controlului din diferite ri, adic,
nu se indic un indicator, ce ar evalua intensitatea controlului capitalului;
n analiza prezentat nu se observ diferenierea fluxurilor pe tipuri ce sunt supuse restriciilor i
se ignor faptul, c, deseori, restriciile oficiale sunt evitate. Dei au fost realizate ncercri n
construirea unui indice ce ar determina gradul monitorizrii capitalului, este dificil de a gsi un
indicator, care s fie aplicat n toate rile i pe o perioad lung de timp.
Un progres semnificativ n domeniul caracterizrii gradului de deschidere a contului de capital
a fost obinut datorit lucrrilor lui Dennis Quinn, care cuantific gradul de liberalizare a contului de
capital, lund n consideraie debitul i creditul acestuia. Pe baza unei metodologii bine pus la punct,
Quinn acord separat cte un coeficient de ponderare de la 0 la 2 pentru nivelul liberalizrii ieirilor
de capital. Indicatorul, care cuantific gradul de liberalizare a contului de capital, se obine prin
nsumarea celor dou note. Att pentru ntrrile, ct i pentru ieirile de capital, semnificaia
coeficientului obinut const n urmtoarea afirmaie:

coeficientul 0 semnific faptul, c plile sunt interzise;

coeficientul 0,5 indic faptul, c exist unele restricii cantitative sau regulatorii;
33

coeficientul 1 denot faptul, c tranzaciile sunt supuse unor taxri semnificative;

coeficientul 1,5 indic existena unor taxri mai lejere;

coeficientul maxim 2 indic faptul, c tranzaciile sunt lipsite de orice restricii sau
taxe.

Dezavantajul indicatorului Quinn rezid din faptul, c, pe aceast scar de la 0 la 2, pentru


suma celor doi indicatori nu se poate stabili nivelul de la care se poate considera, c o ar are contul de
capital liberalizat i, ca urmare, aceste valori nu pot fi convertite n variabile binare (0 reprezentnd o
economie nchis, iar 1 o economie deschis) [149].
Cel mai recent indicator, elaborat, n anul 2004, pentru un numr impuntor de ri, a fost
indicatorul Miniane i a cuprins perioada anilor 1983-2000, fiind, ulterior, actualizat pentru perioada
anilor 2001-2003 de ctre economitii Hagen i Zhou. Indicatorul Miniane estimeaz gradul intensitii
controalelor asupra capitalului, prin urmtoarea formul: tranzaciile supuse controlului ponderate la
volumul total al tranzaciilor analizate. Indicatorul ia valori ntre 1 i 0, valorile minime rezultnd n
eliminarea restriciilor asupra contului de capital i viceversa valoare maxim nsemnnd aplicarea
restriciilor asupra tranzaciilor, incluse n contul de capital. Tipuri de tranzacii supuse analizei sunt cele
la care pot participa rezidenii i nerezidenii unei ri i cuprind:
Operaiunile cu valori aciuni, obligaiuni i alte tipuri, cu termen de scaden pn la un
an, precum i valorile mobiliare ale fondurilor mutuale;
Instrumentele pieei monetare certificate de depozit, bonuri de trezorerie cu scaden pn
la un an;
Derivate i alte instrumente;
Credite comerciale contractate de la instituii financiare private i multilaterale, precum i
de la autoriti oficiale n cadrul tranzaciilor comerciale internaionale; condiiile de creditare din
exterior, precum i acordarea creditelor nerezidenilor,
Operaiuni cu credite financiare, garanii i faciliti bancare, realizate prin intermediari
autorizai;
Operaiuni ce in de investiii directe, lichidarea investiiilor directe i modalitatea de
repatriere a profiturilor de ctre investitori strini; posibilitile de realizare a investiiilor pe pieele
strine i condiiile de atragere a investitorilor strini;
Tranzacii cu imobil;
Cerinele de meninere a rezervelor obligatorii n valut strin i moned naional de ctre
rezideni i nerezideni etc.

34

Noii indicatori propui, n special, dup anul 2000, reprezint un progres real, obinut n
domeniul cunoaterii i caracterizrii ct mai complete a mecanismelor implicate de liberalizarea
contului de capital i de integrarea pieelor financiare. Aceti indicatori permit o mai bun caracterizare
a fiecrei ri, realizarea de comparaii internaionale, precum i urmrirea n dinamic a fenomene lor
legate de micarea fluxurilor de capital. Evident, c aceste informaii sunt extrem de utile pentru
urmrirea influenei pe care o are liberalizarea contului de capital asupra ntregului sistem financiar
naional, asupra nivelului inflaiei i, n general, asupra procesului creterii economice.
Ca o alternativ la acest tip de metode de cuantificare, bazate pe reguli i pe aplicarea
restriciilor, n literatura de specialitate s-au conturat noi tehnici cantitative, bazate pe analiza diferitor
variabile economice, de exemplu, volumul investiiilor i al economiilor, realizate pe plan naional,
diferenialul de rate de dobnda, fluxurile internaionale de capital etc.
Analiza de facto a gradului de integrare financiar a rii presupune includerea n
cuantificare a unor indicatori n baza volumului intrrilor i ieirilor de capital n ar. Cauza major ce
provoac intensificarea fenomenului integrrii unei economii n fluxurile financiare internaionale apare
n rezultatul promovrii politicilor de liberalizare a economiilor naionale. De fapt, conceptul de baz al
teoriei se axeaz pe liberalizarea contului de capital, iar adepii acesteia analizeaz consecinele
liberalizrii contului de capital prin prisma fluctuaiei capitalului, adic a dinamicii volumului ntrrilor
sau ieirilor de capital [116].
Ideea de baz

acestui aspect presupune relaia direct dintre deschiderea financiar a

economiei i integrarea financiar, adic intensificarea promovrii liberalizrii contului de capital


contribuie la sporirea gradului integrrii unei economii n circuitul internaional al fluxurilor
financiare.
Indicatorii cantitativi de cuantificare a gradului de integrare financiar sunt foarte eficieni
atunci, cnd scopul final al analizei este de a determina impactul integrrii financiare asupra
performanelor economice i, n special, generate de intrrile de ISD n economia naional a unei ri.
n baza indicatorilor cantitativi, gradul de integrare a unei ri este determinat reieind din
analiza fluxurilor actuale de capital sau a volumului actual al fluxurilor investiionale ca parte din PIB.
Cu ct acest indicator este mai ridicat, cu att este mai sporit gradul de integrare a unei ri n fluxurile
internaionale de capital. De asemenea, n metodologie se opereaz cu noiunile de flux i stoc.
n vederea elucidrii metodologiei de facto care a fost elaborat de ctre economitii
Fondului Monetar Internaional, purcedem la prezentarea detaliat a indicatorilor de cuantificare a
gradului de integrare financiar a unei ri. Totodat, inem s menionm faptul, c metodologia de
cuantificare se bazeaz pe analiza fluxurilor financiare din contul financiar al balanei de pli externe,

35

conform Ediiei a V-a a Manualului Balanei de Pli, elaborat de Fondul Monetar Internaional. Aceti
indicatori sunt:
Volumul total brut al fluxurilor de Investiii Strine Directe (FBISD). Acest indicator
presupune cuantificarea volumului total al ieirilor i intrrilor de ISD, ntr-o perioad de un an, ca parte
din PIB.

FBISD

ISD(influxuri refluxuri)
PIB

(1.2)

Pentru a urmri eficiena intrrilor de capital strin ntr-o economie, pentru o anumit perioad
de timp, se propune analiza influxurilor financiare, prin intermediul indicatorului volumul intrrilor de
investiii strine directe (IISD), care include volumul intrrilor de ISD, ntr-o ar, n decurs de un an,
ca parte din PIB. Acest indicator poate servi ca reper n realizarea analizei restriciilor, pe termen lung,
impuse asupra tranzaciilor cu capital strin.

IISD

(intrari ISD)
PIB

(1.3)

Toi indicatorii, ce implic ISD, au o utilitate eficient n ceea ce privete determinarea


impactului ISD asupra performanelor economice i componentelor structurale ale ISD. n literatura
economic, prin intermediul lor a fost evaluat impactul investiiilor strine asupra creterii economice n
rile n curs de dezvoltare. Cu ct acest indicator ia valori mai mari, cu att mai sporit este considerat
impactul capitalului strin asupra performanelor economice ale unei ri [151].
Un alt segment al pieei financiare, ce merit s fie analizat n cadrul integrrii fina nciare a
rilor, constituie piaa de capital i,

n vederea estimrii gradului de integrare financiar prin

intermediul acesteia, se propune estimarea intensitii tranzaciilor cu valori mobiliare, realizate de ctre
investitori strini. Astfel, este propus un set de indicatori, calculat n baza fluxurilor de investiii de
portofoliu. Unul din indicatori, naintai, este volumul total brut al investiiilor de portofoliu (VBIP). n
cadrul acestei formule, integrarea financiar este estimat prin prisma cua ntificrii volumului intrrilor
i ieirilor de investiii de portofoliu ntr-o economie, timp de un an, ca parte din PIB:

VBIP

IP(intrari iesiri)
PIB

(1.4)

Interesul investitorilor strini fa de piaa de capital al unei economii poate fi cuantificat prin
intermediul indicatorului volumul total al influxurilor de investiii de portofoliu (VIIP):

VIIP

( intrari IP)
PIB

(1.5)

36

Comparnd rezultatele indicatorilor, analizai anterior, putem conclude prin care segment este
realizat o mai mare integrare a rii n fluxurile financiare internaionale i care este vizorul
investitorilor strini.
Pentru estimarea gradului de deschidere a contului de capital se propune indicatorul volumul
total brut al fluxurilor de capital (VTFC), care cuprinde ansamblul ntreg al fluxurilor, generate de
investiii strine directe i investiii de portofoliu ca parte din PIB.

VTFC

ISD(intrari iesiri) IP ( intrari iesiri)


PIB

(1.6)

Este important de a lua n consideraie att intrrile, ct i ieirile de capital ntr-o economie,
deoarece o ar devine integrat nu doar n rezultatul recepionrii capitalului, dar i n urma contribuirii
la completarea rezervelor valutare a rilor strine, participrii n capitalul companiilor strine, formrii
resurselor de creditare pentru alte economii. Astfel, se ia n consideraie att volumul total al
influxurilor de capital (VIC), ct i volumul total al refluxurilor de capital (VRC):

VIC

Influxuri(ISD IP)
PIB

(1.7)

VRC

Refluxuri(ISD IP)
PIB

(1.8)

Exist o legtur de cauzalitate semnificativ ntre fluxurile globale de capital i creterea PIB.
Unele estimri indic faptul, c o cretere cu 1% a stocului de investiii strine directe n PIB induce o
cretere cu 0,7% a PIB n economii emergente. Astfel, evaluarea gradului de integrare financiar n
economia global este realizat prin ponderarea fluxurilor de capital private brute n PIB (VBFCP).
n categoria fluxurilor private de capital sunt incluse att investiiile de portofoliu, ct i
investiiile strine directe (capital nemprumutat), nregistrate n balana de pli externe. Acestea nu
cuantific creanele i datoriile autoritilor monetare sau guvernamentale. Fluxurile de capital
mprumutat sunt generate de: mprumuturile bancare, emiterea obligaiunilor i contractarea creditelor
de ctre sectorul privat.
Avantajul cuantificrii gradului de integrare financiar, prin intermediul analizei cantitative,
reiese din faptul, c datorit indicatorilor de facto este posibil de a monitoriza n dinamic evoluia
fluxurilor de capital, n termeni de influx i reflux, ns, rezultatele calculelor pot devia, potrivit
posibilitii de producere a unor ocuri i dezechilibre pe termen scurt. Din aceast cauz, autorii au
ncercat s analizeze gradul de integrare financiar prin cuantificarea volumului de stoc sau
acumularea fluxurilor de capital.

VBFCP

Capitalimprumutat(intrari iesiri) Capital neimprumutat (intrari iesiri)


PIB

(1.10)

37

Volumul de stoc al fluxurilor de capital (VSFC) este, n cele mai dese cazuri, reflectat n
poziia investiional internaional a balanei de pli a rilor i nsumeaz componentele activelor i
pasivelor financiare externe.
Introducerea volumului activelor i pasivelor ca variabile n determinarea indicatorului rezid
din necesitatea determinrii capacitii investitorilor strini de a nvesti n ara dat i a investitorilor
locali de a investi pe pieele strine. Avantajul implicrii acestui indicator const n faptul, c acesta
permite acumularea fluxurilor de capital pe un termen ndelungat, ns, spre deosebire de indicatorii
standari, utilizai n evaluarea fluxurilor de capital, indicatorii stocastici nu fluctueaz n dependen de
schimbrile politice i economice survenite pe termen scurt:

VSFC

ASit PSit
PIB

(1.11)

unde:
ASit volumul total al activelor financiare strine ale unei ri i, ntr-o perioad de timp t;
PSit volumul total al pasivelor financiare strine ale unei ri i, ntr-o perioad de timp t.
La fel, ca i n cazul indicatorilor de flux, indicatorii de stoc iau n consideraie, pe lng
volumul net al stocurilor de capital, i volumul brut, adic intrrile de stocuri. n aceast ordine de idei,
stocul influxurilor de capital (SIC) este reprezentat prin acumularea datoriilor strine ale unei ri ca
parte din PIB.

SIC

PSit
PIB

(1.12)

unde:
PSit - volumul total al datoriilor strine ale unei ri i, ntr-o perioad de timp t.
n cadrul abordrii de stoc a gradului de integrare financiar, de asemenea, se opereaz cu
evidenierea stocului de ISD, reflectat n cadrul Poziiei Investiionale Internaionale a rii, la sfritul
anului calendaristic, i reprezint cumularea plasamentelor de capital financiar, realizate din momentul
nregistrrii investiiei.
Indicatori stocastici, propui n cadrul metodologiei cantitative, sunt:
1. Stocul ISD (intrri +ieiri) / PIB
2. ISD (stocul intrrilor) / PIB
3. Stocul IP(intrri + ieiri) / PIB
4. IP (Stocul intrrilor) / PIB
5. ISD(stocul intrrilor i ieirilor) + IP(stocul intrrilor i ieirilor) / PIB
6. Stocul intrrilor(ISD + IP) / PIB

38

Diferena dintre stocul de active financiare externe i pasivele fina nciare externe este acea parte
din avuia net a economiei respective atribuab il sau derivat din sectorul extern. Conform
metodologiei Fondului Monetar Internaional, exist o similaritate ntre clasificarea fluxurilor din contul
financiar i de capital i cea a stocului de active i pasive financiare externe, existent la un moment dat.
Modificrile, aprute ntr-un interval de timp n structura activelor i pasivelor financiare, pot constitui
rezultatul tranzaciilor, nregistrate n contul financiar al balanei de pli sau al altor modificri, cum ar
fi: modificarea preurilor activelor i pasivelor sau modificarea cursului valutar al unitii de cont fa
de moned n care sunt exprimate activele i pasivele. O alt cauz exterioar a tranzaciilor, poate
determina modificarea stocurilor de active i pasive financiare, poate fi reprezentat de aciunile
unilaterale ale unei ri (monetizarea aurului i prescrierea datoriei), care creeaz sau dizolv active
financiare.
n viziunea noastr, metoda de cuantificare cantitativ a gradului de integrare financiar,
inclus n cadrul metodologiei FMI, prezint unele deficiene:
1. Metodologia dat este relevant doar pentru rile dezvoltate cu o bogat practic n
efectuarea tranzaciilor financiare pe pieele de capital strine, precum i extinderii fluxurilor de ISD n
alte ri (n acest caz se iau n consideraie refluxurile financiare) sau pentru rile emergente care se
bucur de o atractivitate imens n faa investitorilor strini (n formula de calcul se introduc influxurile
de capital strin);
2. Valorile indicatorilor pentru o economie nu pot fi comparabile cu rezultatele altor ri,
reieind din nivelul de dezvoltare diferit al fiecrei economii n parte, precum i intensitatea fluxurilor i
mrimea PIB- lui diferit. Compararea trebuie s fie realizat pe grupe de ri n dependen de mrimea
economiei, apartenen la o uniune economic, statut de vecintate etc.;
3. n metodologie nu sunt abordate fluxurile provocate de recentele fenomene migraioniste.
ns, nu trebuie de neglijat faptul, c fluxurile de remiteri iau proporii colosale, n special ncepnd din
ultimul deceniu al secolului al XX-lea, depind n unele ri n curs de dezvoltare, volumul ISD (cazul
Republicii Moldova i altor ri n tranziie). Un alt moment, ce ngreuneaz procesul de estimare a
gradului de integrare financiar prin intermediul fluxurilor de remiteri, este interpretarea variat a
acestor transferuri n viziunea autoritilor monetare i aplicarea modelelor distincte de calcul al
influxurilor de remiteri n diferite ri;
4. Cuantificarea n baza noiunilor de influx i reflux este prea generalizat, fiind necesar
analiza prezenei capitalului strin n anumite sectoare ale economiei naionale, spre exemplu, sectorul
bancar, piaa de capital, sectorul privat, ceea ce va prolifera avantajele rilor, din punct de vedere al
atractivitii investiionale.

39

1.4. Concluzii la capitolul 1


Lund n consideraie faptul, c fenomenul globalizrii a luat amploare n secolul XX, iar cele
mai dezastruoase crize financiare au avut loc n ultimele decade, teoriile care abordeaz problematica
aferent integrrii financiare sunt relativ recente, inspirate de colile economice monetariste. Astfel, n
elaborarea lucrrii, am fost ghidai de ideile promovate de ctre economitii care activeaz pe lng
universiti i centre de cercetare economic din SUA, Uniunea European, teoriile invocate de marii
laureai ai Premiului Nobel n domeniul relaiilor valutar- financiare internaionale, experii organizaiilor
financiare internaionale, n special, ai Fondului Monetar Internaional instituie, rolul creia const n
asigurarea stabilitii privind funcionarea sistemului financiar internaional.
n tez sunt luate n considerare rezultatele cercetrilor privind metodologia de evaluare a
gradului de integrare financiar a rii, precum i administrarea fluxurilor financiare internaionale n cele
mai importante centre de excelen internaionale de cercetri economice i financiare. Dintre acestea,
indicm: Departamentele de Cercetare ale Fondului Monetar Internaional, ale Bncii Mondiale, ale
UNCTAD, ale Organizaiei pentru Cooperare i Dezvoltare Economic, Banca Decontrilor
Internaionale.
Totaliznd constatrile teoretice, ce abordeaz problema integrrii financiare, putem
concluziona, c procesul de integrare financiar obligatoriu este nsoit de micarea internaional a
capitalului, iar estimarea intensitii fluxurilor financiare este o parte component n procesul de
cuantificare a gradului de integrare financiar. n acest context, devine important estimarea gradului
de absorbie a resurselor financiare internaionale n economia naional i impactul injectrilor de
capital asupra dezvoltrii economice, ceea ce, n viziunea noastr, constituie temei pentru abordarea
unui concept nou, diferit de cel al integrrii financiare, ce se va baza pe analiza i gestiunea integrat a
fluxurilor financiare pentru o ar.
n abordarea fenomenului de integrare financiar, n literatura economic existent, sunt
cunoscute dou accente de baz: att ideea liberalizrii contului de capital i analiza impactului
liberalizrii financiare asupra creterii economice, ct i elaborarea indicatorilor de integrare financiar.
Totodat, n cadrul teoriilor existente, fluxurile financiare sunt abordate separat de fenomenul integrrii
financiare, iar n cele mai dese cazuri, doar pe anumite tipuri, fiind urmrit scopul atragerii influxurilor
investiionale i a determinrii relaiei cost-efect pentru economia naional.
Un alt moment important, ce trebuie s fie atenionat, const in faptul, c conceptul de integrare
financiar, n cele mai dese cazuri, face difereniere n analiza segmentelor pieei financiare
internaionale (piaa de capital i piaa bancar internaional). Introducnd elementul fluxurilor
financiare internaionale n cadrul abordrii fenomenului de integrare financiar, prin analiz integrat a
acestora (tipuri principale ale fluxurilor/refluxurilor de capital), este posibil de a desprinde un nou
40

concept i, anume, cel de integrare n fluxuri financiare internaionale, care va mbina: metodologia
existent de abordare a fenomenului de integrare financiar (componentele de iure i de facto) i
impactul capitalului prezent n sectoarele strategice ale economiei asupra creterii economice.
Aceast abordare pornete de la ideea, c nu este important de a atrage un volum maxim al
capitalului strin n economie i, astfel, de a mri gradul de integrare a rii n fluxurile financiare
internaionale, ci de a spori eficiena capitalului atras.
Lund n consideraie crizele financiare ce au afectat multe ri la mijlocul secolului al XX- lea,
cauza principal constnd n neglijena autoritilor de stat n gestionarea precaut a influxurilor i
refluxurilor de capital strin, pentru Republica Moldova este crucial evaluarea gradului de integrare n
fluxurile financiare internaionale, precum i de a estima costurile i beneficiile acestui fenomen.
Pornind de la problemele identificate n primele trei paragrafe ale compartimentului teoretic,
formulm urmtorul scop al cercetrii pentru Republica Moldova : determinarea particularitilor, a
mecanismelor de derulare a procesului de integrare a Republicii Moldova n fluxurile financiare
internaionale n condiiile proceselor de globalizare i identificare a cilor prin intermediul crora
integrarea financiar va genera beneficii maxime pentru economia naional cu riscuri minime.
Pentru a reui n realizarea acestui obiectiv, vom urmri n calitate urmtoarele sarcini:

Estimarea gradului de integrare a Republicii Moldova n fluxurile financiare internaionale.

Determinarea indicatorilor de integrare financiar a Republicii Moldova, n comparaie cu alte ri;

Determinarea impactului influxurilor financiar-valutare asupra economiei naionale a

Republicii Moldova i formularea propunerilor privind administrarea eficient a acestora;

Estimarea gradului de vulnerabilitate a Republicii Moldova fa de criza financiar

internaional i identificarea soluiilor de intervenie din partea statului;

Elaborarea politicii de integrare economico- financiar a Republicii Moldova prin prisma

efectelor crizei financiare internaionale supra economiei naionale.


Obiectul cercetrii l constituie fluxurile financiare internaionale, abordate prin intermediul
proceselor integraioniste.
n vederea elucidrii obiectivelor stabilite, analiza din tez se va baza pe dou compartimente:
1) Studierea tendinelor n evoluia fluxurilor financiare internaionale i corelarea cu
evenimentele din sistemul valutar-financiar internaional, inclusiv ale Republicii Moldova;
2) Oferirea soluiilor privind administrarea integrat a fluxurilor financiare internaionale n
condiiile crizei financiare internaionale.
Cu scopul asigurrii elementului de originalitate i noutate tiinific, se va purcede la elaborarea
modelului de integrare n fluxurile financiare internaionale, n baza exemplului unei ri mici, asemenea

41

Republicii Moldova. n rezultatul analizei procesului de integrare financiar a Republicii Moldova, se vor
oferi soluii privind raionalizarea integrrii Republicii Moldova n fluxurile fina nciare internaionale, n
condiiile crizei financiare globale.
Sub aspectul teoretico-tiinific, metodologia elaborrii modelului de integrare n fluxurile
financiare internaionale, va prevedea analiza experienei Republicii Moldova n promovarea efic ient
a deschiderii economiei naionale n faa fluxurilor financiare internaionale (procedeele de liberalizare a
contului curent i de capital), abordarea de iure i de facto a conceptului de integrare financiar, iar
elementul de noutate se va realiza prin introducerea factorului prezenei capitalului strin n sectoarele
strategice ale economiei i impactul asupra creterii economice.
Metodologia cercetrii se va baza pe urmtoarele metode: analiza i sinteza, inducia i
deducia, metodele grafice i tabelare, metodele inerente disciplinelor economice observaia,
raionamentul, comparaia, clasificarea, gruparea; metoda sondajului, metodele sistemice i ale analizei
statice. Aplicarea metodelor menionate va permite o analiz profund a diferitor fenomene ce au loc n
Republica Moldova, precum i aplicarea celor mai eficiente politici privind administrarea
influxurilor/refluxurilor de capital.

42

2. GESTIUNEA FLUXURILOR FINANCIARE INTERNAIONALE N CONTEXTUL


PROCESELOR DE GLOBALIZAR E
2.1. Dezvoltarea conceptului de flux financiar internaional
Tratarea noiunii de flux este redat de ctre Fondul Monetar Internaional n ediia a IV-a a
Manualului Balanei de Pli Externe, conform creia fluxurile se refer la aciunile economice i
efectele unor evenimente dintr-o anumit perioad i reflect crearea, transformarea, schimbul,
transferul sau extinderea valorii economice, implicnd modificri n volum, structur sau valoare a
activelor i pasivelor unei uniti instituionale [140, p. 35].
Potrivit acestei ediii (Ediia a VI-a), FMI constat, c obiectul balanei de pli l constituie,
mai degrab, fluxurile dect stocurile. Astfel, balana de pli conine evenimentele economice care se
petrec ntr-o anumit perioad i nu totalul pasivelor i activelor economice, care exist la un moment
analizat. n abordarea FMI, tranzaciile, n marea lor majoritate, efectuate ntre rezideni i
nerezideni, se refer la fluxuri economice.
n acelai timp, n balana de pli externe se nregistreaz dou mari categorii de fluxuri:
fluxuri reale i financiare, aprute ntre rezideni i nerezideni.
Fluxurile reale se refer la schimburile internaionale de bunuri i servicii, exporturile i
importurile din contul curent, diferena dintre intrri (exporturile) i ieiri (importurile), constituind
balana comercial a rii.
Fluxurile financiare sunt nregistrate n cadrul unor conturi distincte contul de capital sau
contul financiar. Remunerarea fluxurilor financiare este nregistrat n contul curent, de exemplu,
dividendele pltite / ncasate sau dobnzile pltite / ncasate sunt nregistrate la poziia Venituri din
contul curent al BPE. Aceste fluxuri financiare sunt detaliate, n funcie de tipul lor, n fluxuri de
investiii (directe sau de portofoliu), credite externe (garantate sau negarantate), activele de rezerv
(aur, devize, DST) etc. Pentru ca o tranzacie s fie inclus n contul financiar, ea trebuie s respecte
trei criterii, i anume:

Tranzacia trebuie s implice un transfer al dreptului de proprietate, inclusiv crearea sau


lichidarea unui activ sau pasiv;

Un activ sau un pasiv trebuie s reprezinte o crean sau obligaie care exist n mod
legal;

Tranzacia trebuie s implice un activ sau pasiv financiar extern.

n Republica Moldova, balana de pli este ntocmit de ctre Banca Naional a Moldovei
i, conform normelor metodologice, balana de pli reprezint un document statistic de sintez
macroeconomic, ce reflect, n mod sistematizat, toate tranzaciile economice ale unei ri cu restul
lumii pentru o perioad de timp [245, p. 7]. Datele sunt compilate conform standardelor internaionale,
43

recomandate de FMI n Manualul Balanei de Pli (ediia a V-a). Deci, observm, c Banca Naional
a Moldovei opereaz cu noiunea de tranzacie i nu de flux.
Contul financiar al balanei de pli a Moldovei cuprinde tranzaciile cu active i pasive
financiare, ce au loc ntre rezideni i nerezideni i este divizat n: investiii directe, investiii de
portofoliu, derivate financiare, alte investiii i active de rezerv [245, p. 7].
n viziunea noastr, operarea cu noiunea de flux financiar internaional este o necesitate n
estimarea gradului de integrare financiar a unei ri de ctre autoritile oficiale corespunztoare, din
mai multe considerente:
Fluxurile financiare sunt sistematizate n balana de pli externe a unei ri sub forma
intrrilor i ieirilor de capital ntr-o economie naional. Astfel, este oportun de prezentat conceptul
de flux brut de capital, ce reprezint suma total a intrrilor de capital n decursul unei perioade, i de
flux net de capital, ce reprezint diferena dintre intrrile i ieirile de capital dintr-o perioad (de
obicei un an);
Balana de pli reprezint interfaa relaiilor naionale cu restul lumii n urma
interdependenelor profunde dintre subiecii economiei naionale i spaiul financiar global. Astfel,
arealul financiar naional este supus micrilor continue de capital, att autohton, ct i strin, iar
procesele globalizrii intensific, din an n an, acest fenomen;
inta autoritilor de stat este atragerea unui volum ct mai impuntor de capital strin
n economia naional, ceea ce poate fi sub forma influxurilor de capital investiional, de mprumut sau
ajutor extern. De asemenea, recentele evenimente, n plan global, determinate de fenomenele
migraioniste au condiionat micarea internaional a remiterilor, mai cu seam, n rile srace i n
curs de dezvoltare;
Obiectivul rilor dezvoltate este de a acpra nie impuntoare pe pieele noi, atractive
din punt de vedere investiional, ceea ce intensific extinderea CTN i a companiilor multinaionale,
fapt ce condiioneaz micarea refluxurilor financiare din rile dezvoltate n cele n curs de
dezvoltare;
Tehnologizarea sistemului financiar internaional i apariia derivatelor financiare au
anihilat bariere naionale i au permis executarea aproape instantaneu a operaiunilor n diferite coluri
ale lumii, ceea ce s-a reflectat n proliferarea caracterului de lung distan n micarea fluxurilor
financiare internaionale dintre diferii operatori;
n dependen de gradul de receptivitate a capitalului sau a finanrii economiilor strine,
rile lumii se poziioneaz pe o anumit scal n cadrul integrrii n fluxurile financiare
internaionale.

44

Reieind din aceste considerente, n viziunea noastr, este necesar o analiz a fluxurilor
financiare internaionale sub mai multe aspecte, grupndu- le n dependen de capacitile de finanare
a activitii economice din ar, deoarece, n special n condiiile limitrii resurselor de dezvoltare
interne, finanarea extern devine extrem de important, iar fluxurile financiare pot fi asociate cu
conceptul de fluxresursa dezvoltrii.
Tranzaciile internaionale se dovedesc a fi printre cele mai complexe activiti economice i
presupun un volum important de resurse financiare. Practic, e din ce n ce mai complicat, n special, n
condiiile crizei financiare internaionale, pentru subiecii interesai s i extind a facerile pe pieele
strine, s reueasc fr a fi nevoii s apeleze la resurse financiare, atrase de pe diferite piee
financiare locale sau internaionale. n aceste condiii, se poate observa, c finanarea internaional
capt un rol din ce n ce mai important n derularea tranzaciilor internaionale, indiferent de forma pe
care o mbrac acestea (operaiuni de import/export, investiii strine directe sau de portofoliu,
cooperri sau aliane strategice).
Astfel, considerm, c n condiiile proceselor globalistice, n special, condiionate de ocurile
recente din sistemul financiar internaional, fluxurile financiare internaionale devin o categorie
important n procesul integrrii financiare a rilor i trebuie s fie analizate n dependen de
rolul pe care l exercit n formarea resurselor de finanare a economiei naionale. n aceast ordine
de idei, fluxurile financiare internaionale, n viziunea noastr, trebuie s fie grupate n trei categorii:
I. Fluxurile private de capital, care includ:

Capital investiional, sub form de ISD i investiii de portofoliu;

Capital de mprumut, sub form de mprumuturi bancare i nebancare;

Capital, sub forma fluxurilor de remiteri;

Capital comercial, sub forma fluxurilor valutare, n rezultatul operaiunilor de export i


import.

II. Fluxurile oficiale, iniiate de ctre organizaiile financiare internaionale i instituii de


dezvoltare, sub forma mprumuturilor externe rambursabile i nerambursabile i asistenei oficiale de
dezvoltare;
III. Alte resurse rezervele statului, sub forma deinerilor de aur, de valut i a cotei de
participare n organizaiile financiare internaionale n dependen de care o ar poate influena
decizia de finanare a unei alte ri sau poate primi finanare strin.
n ultima perioad, asistm la o reducere a importanei fluxurilor financiare gestionate prin
intermediul instituiilor financiare, consacrate sau derulate, la nivel guvernamental, crescnd tot mai
mult ponderea fluxurilor financiare cu caracter privat. Deinnd cea mai mare parte din volumul

45

fluxurilor financiare, rile dezvoltate rmn principalul actor financiar, att n calitate de beneficiar,
ct i ca furnizor de resurse financiare. rile emergente, dei, nc dein o poziie minor n cadrul
derulrii operaiunilor financiare, n special, n calitate de beneficiari i ca furnizor de resurse, devin
tot mai active n aciunile lor de mobilizare a resurselor financiare.
n viziunea noastr, fluxurile private de capital reprezint acea parte a capitalului strin ce
penetreaz o economie, care nu ine de provenien din partea structurilor guvernamentale, ci poart
un caracter privat. Cu alte cuvinte, fluxurile private de capital apar n rezultatul relaiilor financiare,
stabilite ntre entiti private i diferite organe sau instituii financiare din strintate.
Astfel, distingem urmtoarele tipuri ale fluxurilor private de capital:
1. Capital investiional, sub forma investiiilor directe i de portofoliu:
Investiia direct reprezint o parte component a capitalului investiional strin, prin care o
entitate, rezident ntr-o economie, are un interes pe termen lung ntr-o ntreprindere rezident din alt
economie. Caracterul de lung durat al investiiilor directe face acest tip de finanare extrem de dorit
pentru economii, guvernele ajustnd legislaia naional la interesele investitorilor strini.
Trstura esenial a investiiilor de portofoliu const n posibilitatea utilizrii unui set
variabil de instrumente noi, care au aprut recent sub impactul dezvoltrii explozive a inovaiilor
financiare, iar investitorii au posibilitatea de a-i transfera capitalul investit de la un instrument la
altul, independent de scaden.
Capitalul investiional, n contextul integrrii financiare, este distribuit n dependen de:

ara de origine a capitalului, n acest context, pe piaa internaional financiar

sunt cunoscute ri principale investitori mari i economii recipiente de capital;

Domeniul strategic sau activitatea prioritar a economiei, deseori investiiile mari

se realizeaz n conformitate cu interesele urmrite de investitori, ceea ce favorizeaz regiunea n


cazul cnd interesele investitorului coincid cu domeniile de investire ale statului;

Interesele politice, deseori acorduri de parteneriat ntre ri, pe baz de capital

investiional, se realizeaz n conformitate cu interesele politice, promovate de ctre acestea.


2. Capital de mprumut, sub forma mprumuturilor bancare i nebancare, i presupune
acordarea capitalului de ctre o banc strin sau o alt instituie financiar n condiii de creditare a
unei entiti rezidente din alt economie. n ultima decad, rolul capitalului de mprumut a atins cote
impresionante, n special, n condiiile ratelor de finanare micorate. Astfel, pentru bnci, a devenit tot
mai captivant modelul de mprumutare de pe pieele strine, dect emisiunea aciunilor i atragerea
noilor acionari. Similar este situaia pentru agenii economici, n special, din rile n curs de
dezvoltare, care devin atrai de ofertele bncilor din strintate, n urma costurilor nalte de deservire
bancar n ara de origine.
46

Factorii care exercit o influen asupra micrii capitalului de mprumut ntre diferii subieci,
amplasai n regiuni diferite, mai mult depind de dezvoltarea relaiilor interstatale i evoluia
economiei mondiale, precum i de reglementrile existente n cadrul diferitor regiuni sau state. Spre
exemplu, aplicarea barierelor, conform legislaiei n vigoare, la volumul capitalului de mprumut
contractat de ctre bnci direct ar duce la diminuarea influxurilor de capital mprumutat. Politica
monetar a statului, de asemenea, exercit un rol important, deoarece reprezentanii sectorului real al
economiei pot gsi un refugiu pe pieele externe de finanare, n rezultatul unei politici prea dure de
creditare din partea instituiilor bancare autohtone.
3. Capital sub forma fluxurilor de remiteri sau transferurile persoanelor fizice, este o resurs
foarte important pentru finanarea rilor n curs de dezvoltare i srace, condiionat de circuitul
forei de munc i efectuarea transferurilor bneti de ctre migrani n ar de origine. Cea mai
important categorie a acestui grup o constituie fluxurile de remiteri, care constituind o resurs cu
proporii aproape similare investiiilor directe, iar n unele ri srace chiar depindu- le, sunt
reflectate pe un cont suplimentar n ediia a VI-a a Manualuilui Balanei de Pli [140, p. 317].
Conform definiiei FMI, remiterile muncitorilor sunt transferuri curente, realizate de ctre angajaii
rezidenilor altor ri [140, p. 317].
Motivul, ce ne-a determinat s includem aceast categorie de fluxuri (a remiterilor) n categoria
fluxurilor de capital privat, este faptul, c, deseori, cauza efecturii transferurilor de ctre indivizi este
condiionat de decizia de a investi n ara de origine, iar autoritile de stat promoveaz ideea
direcionrii remiterilor din sfera de consum n sectorul real al economiei naionale. Astfel, influxurile
de remiteri pot fi considerate promotorul dezvoltrii i combaterii srciei n ar, paralel cu
investiiile strine. ns, vom meniona faptul, c este o strategie greit a autoritilor de stat de a pune
accent pe fluxurile provenite de la migrani, dar nu cele de la investitorii strini.
Un ir de cercetri, efectuate de ctre organizaiile financiare internaionale, cu care suntem de
acord, atest faptul c factorii determinani, ce condiioneaz micarea fluxurilor de remiteri n ara de
destinaie, sunt condiiile de munc ale indivizilor aflai la munc peste hotare, gradul de dezvoltare
economic a rii gazd, nivelul de ataare fa de cei apropiai din ara de origine, a rudelor i a
familiei.
4. Capital comercial sau fluxurile valutare, provenite din relaiile de export/import ale
agenilor economici. n cadrul acestor fluxuri pot fi incluse i fluxurile provenite din credite
comerciale, acordate de parteneri strini n cadrul tranzaciilor reciproce comerciale. Fluxurile
valutare, provenite n rezultatul relaiilor comerciale ale rii, constituie un detaliu, deoarece, aceste
mijloace deseori devin o povar grea pentru autoritile monetare, provocnd situaii de stres pe piaa
valutar intern. De asemenea, soldul balanei comerciale constituie unul din indicatorii
47

macroeconomici, n jurul cruia sunt formate recomandrile politicii economice ale statului. Un alt
argument, care ne-a motivat s includem aceste fluxuri n cadrul categoriei capitalului privat, este
faptul, c mijloacele de pe contul bancar al unui agent economic, provenite din export, adesea, servesc
drept garanie pentru creditare de la bnci. Importurile autohtone, dup cum a fost menionat anterior,
genernd ieirile de valut strin din ar, preseaz piaa valutar intern, n caz dac autoritile
monetare nu sunt gata s rspund cererii de valut i, astfel, epuizeaz rezervele valutare ale statului.
Factorii ce influeneaz micarea fluxurilor de capital privat pot fi diferii, n dependen de
gradul de dezvoltare economic, a amplasrii geografice, a politicii statului etc. Astfel, n viziunea
noastr, distingem: factori interni i factori externi, ce influeneaz structura i durata fluxurilor de
capital privat ntr-o economie.
Factorii interni de influen a fluxurilor de capital privat reprezint totalitatea proceselor ce au
loc n cadrul unei economii, care exercit un impact direct sau indirect asupra influxurilor i
refluxurilor de capital privat ntr-o economie. Acetia pot fi:

Factori economici ce in de nivelul de dezvoltare a economiei naionale i anume:

dezvoltarea sectorului bancar, a pieei de capital, a sectorului real al economiei; a gradului de


dezvoltare a infrastructurii i a pieei muncii; nivelul formrii rezervelor de stat etc;

Factori politici aplicarea procedeelor legislative n domeniul comerului, ISD,

reglementarea sectoarelor strategice ale economiei naionale; politica extern exercitat de ctre
autoritile oficiale ale statului i meninerea bunelor relaii cu statele partenere etc.;

Factori de alt natur, precum nivelul de tehnologizare a rii; gradul de educare a

populaiei, structura demografic, precum i amplasamentul geografic al rii.


Ansamblul acestor factori pot influena structura fluxurilor de capital a intrrilor i ieirilor,
ntr-o economie, precum i repartizarea geografic a fluxurilor, perioada de reinere n ar etc.
Factorii externi de influena a fluxurilor de capital privat, deseori, devin de natur politic, n
rezultatul promovrii relaiilor diplomatice interstatale i depind de politica extern, promovat de
ctre oficialii de stat. Drept exemplu, pot fi menionate embargoul aplicat de ctre Federaia Rus
asupra vinurilor moldoveneti i georgiene, n anul 2006, ceea ce imediat, s-a reflectat asupra
comerului exterior al ambelor ri, a structurii influxurilor de capital, precum i asupra dezvoltrii
economiei n ansamblu n ambele state. Ali factori externi, ce pot influena micarea fluxurilor
financiare internaionale, pot fi relaiile unei ri cu structurile financiare interna ionale, precum i
aderena la organizaiile financiare internaionale, cotizaiile achitate n aceste structuri, n dependen
de care pot fi recepionate fondurile strine de dezvoltare.
II. Fluxurile oficiale de capital sunt o component foarte important n procesul integrrii
unei ri n fluxurile financiare internaionale, att pentru rile srace, care recepioneaz fonduri de
48

dezvoltare rambursabile i nerambursabile, ct i pentru rile dezvoltate, care primesc dobnzi n


urma acordrii mprumuturilor. Subiectul n cadrul acestor tranzacii devin instituiile financiare
internaionale n rezultatul unor acorduri bilaterale sau multilaterale sau al aderrii unei ri la una din
aceste structuri. Astfel, fluxurile oficiale pot fi sub forma ajutoarelor recepionate, rambursabile i
nerambursabile, a creditelor strine, a donaiilor bneti, etc.
Micarea fluxurilor oficiale de capital este, n mare parte influenat de factorii de natur
politic, deoarece organizaiile financiare internaionale, de obicei, dialogheaz cu oficialii de stat i
calitatea guvernrii devine prioritar n procesul negocierilor privind acordarea fondurilor strine de
dezvoltare. De asemenea, gradul de dezvoltare a economiei naionale este un factor important, n
momentul cnd o ar este membr a unei organizaii internaionale. Cu ct mai mare este volumul
cotizaiilor pltite de ctre o ar, membr a unei structuri financiare internaionale, cu att mai mare
va fi volumul fondurilor recepionate. Pe de alt parte, c u ct este mai mare contribuia rii la
formarea fondurilor comunitare, cu att mai mare va fi influena rii date n formarea i exercitarea
politicii privind repartizarea resurselor comunitare.
III. Alte resurse, n viziunea noastr cuprind activele de rezerv ale statului, gestionate de
autoritile monetare, care cuprind aurul monetar, drepturile speciale de tragere, poziia de rezerv la
organizaii financiare internaionale (Fondul Monetar Internaional), activele n devize liber
convertibile i n titluri de valoare. Activele de rezerv ale unui stat sunt importante de luat n
consideraie, deoarece, aceste mijloace devin surse-garant ale stabilitii financiare a unei ri,
indiferent de utilizarea acestora de ctre stat, fie amplasarea pe conturi n strintate, fie ca instrument
activ n aplicarea politicii monetare i reglarea dezechilibrelor n economie. Ele pot fi utilizate pentru
finanarea direct a deficitului balanei de pli sau pentru o influen indirect asupra lui prin
intervenii pe piaa valutar pentru reglarea cursului monedei naionale.
Factorii ce influeneaz formarea i structura rezervelor statului sunt, pe de o parte, dezvoltarea
economiei n ansamblu, care determin posibilitile de acumulare a activelor de rezerv de ctre
autoritile monetare, iar, pe de alt parte, de politica economic a statului, n dependen de care,
aceste resurse sunt utilizate ca instrument n reglarea dezechelibrelor economiei.
Una dintre cele mai interesante probleme, ce strnete dispute controversate, const n impactul
fluxurilor financiare asupra evoluiei statelor per ansamblu i creterii economice a economiilor n curs
de dezvoltare. Aceast idee este abordat n cele mai recente lucrri economice, pe care o susinem i n
care se constat, c procesul fluctuaiei capitalului n sistemul financiar internaional nu poate fi oprit,
iar integrarea financiar poate fi i trebuie dirijat n scopul obinerii beneficiilor economice i
minimizrii riscurilor.

49

Din aceast cauz, considerm, c merit s emfatizm efectele atragerii fluxurilor financiare
pentru rile n curs de dezvoltare, care, n cele mai dese cazuri, sunt recipieni ai capitalului strin i sunt
dependente de evenimentele economice pe arena mondial. Astfel, n rezultatul intensificrii procesului
de micare internaional a capitalului, n sistemul financiar - internaional au loc urmtoarele fenomene
(figura 2.1):
1) Majorarea acumulrilor de capital i economisirii domestice n rile cu posibiliti mari de
investire: fluxurile de capital, direcionate spre rile n curs de dezvoltare, exercit un impact pozitiv
asupra nivelului dezvoltrii economiilor lor naionale, deoarece asigur o majorare a intrrilor de capital
strin, ce poate fi utilizat n scopuri investiionale. De asemenea, aceast micare a capitalului
influeneaz benefic i actorii pieei financiare internaionale - investitorii strini, care se bucur de o mai
nalt rat de recuperare a capitalului pe pieele n tranziie sau n dezvoltare, dect n rile dezvoltate.
Majorarea acumulrilor de capital i
economisirii domestice

Distribuirea global a riscului

Circuitul natural al capitalului n dependen


de nevoi de finanare

Antrenarea statului n promovarea


unor politici macro-economice eficiente

Stimularea dezvoltrii sistemului


financiar naional

Fig. 2.1. Efectele fluxurilor financiare internaionale asupra economiilor naionale


Sursa: elaborat de autor

2) Reducerea costului capitalului prin distribuirea global a riscului: n primul rnd,


nfruntarea cazurilor riscante, n aceeai msur, de ctre partenerii strini i locali contribuie la
diversificarea riscurilor, care, la rndul su, sporesc capacitatea de investire, n rezultatul prelurii i
finanrii a mai multor proiecte de investiii, ceea ce, n final, contribuie la sporirea nivelului investiional
n ar. De asemenea, majorarea fluxurilor de cap ital pe piaa local de capital contribuie la sporirea
nivelului de lichiditate, ceea ce contribuie la diminuarea primei pentru riscul investiiei i este destul de
avantajos pentru investitori, deoarece costul capitalului, astfel, poate fi redus
3) Circuitul natural al capitalului n dependen de nevoile de finanare: Teoria economic
evideniaz faptul, precum, c fluxurile de capital tind s fie direcionate spre ri, unde capitalul este
limitat, i unde, astfel, sporesc posibilitile de acoperire eficient a investiiei. O astfel de realocare a
capitalului, i anume cea din rile bogate, din punct de vedere al potenialului de capital, nspre ri
srace n posibiliti financiare, aduce importante beneficii sociale. ns, o condiie necesar pentru

50

atragerea capitalului este prezena forei de munc calificate, a inteligenei umane nalte, ceea ce
presupune posibilitatea mnuirii iscusite a tehnologiilor moderne, introduse de ctre investitorul strin.
Conform analizelor efectuate i experienei multor ri, pe arena financiar internaional se
observa o nou tendin, din punct de vedere a atractivitii rii, pentru gzduirea capitalului:
a) ncrederea investitorilor strini o va ctiga acea ar, care deja are un trecut bogat n
recepionarea investiiilor strine i, deci, se bucur de o imagine pozitiv n rndul investitorilor
strini, din punct de vedere al rentabilitii i siguranei afacerii;
b) Investiiile strine au un grad de productivitate mai ridicat n rile cu potenialul uman
calificat [172].
Suntem de acord cu afirmaia sus menionat, reieind din urmtoarele considerente: chiar dac
o companie local a beneficiat de un influx de investiii strine, care au servit la procurarea sau
importarea unor tehnologii moderne, rezultatele vor fi echivalate cu zero, dac n componena echipei de
lucru nu vor fi prezeni specialiti capabili s le mnuiasc. n cazul dat, managerii vor suporta cheltuieli
adiionale privind instruirea personalului sau s atrag specialiti strini, ceea ce va mri costurile
operaionale i va diminua productivitatea din cauza factorului de timp. Totodat, companiile autohtone
risc s piard piee de desfacere, din cauza pre siunilor concureniale. Considerm, c vor rezista acele
companii autohtone, care vor ti s extrag experien pozitiv de la concureni strini, vor spori
eforturile n realizarea studiilor de pia i vor promova politica angajrii specialitilor de na lt
calificare.
Aceleai efecte negative pot fi obinute de investitorii strini, care, avnd posibiliti financiare
suficiente pentru implementarea ideilor investiionale de succes, ns confruntndu-se cu situaia lipsei
potenialului uman calificat pe piaa local, vor suporta un disconfort referitor la majorarea cheltuielilor
n atragerea i educarea personalului sau nrolarea specialitilor din ara de origine, ceea ce contrazice
ideea, c unul din avantajele obinute de ctre investitorii strini pe noi piee, este legat de minimizarea
costurilor de personal.
4) Stimularea dezvoltrii sectorului financiar autohton: Odat cu venirea bncilor strine pe o
pia, economia naional atrage efectele benefice pe te rmen mediu i lung. n primul rnd, bncile
strine reprezint o punte strategic de intermediere ntre piaa domestic i pieele financiare
internaionale. n al doilea rnd, o data cu apariia noilor practici i tehnici n derularea tranzaciilor pe
piaa bancar i diseminarea lor n rndul bncilor locale, se necesit intensificarea controlului activitii
bncilor de ctre autoritate monetar, astfel se perfecioneaz treptat infrastructura de reglementare i
supraveghere. n al treilea rnd, odat cu introducerea tehnologiilor performante, bncile strine
contribuie la mbuntirea calitii prestrii serviciilor pe piaa local a serviciilor bancare.

51

5) Antrenarea statului n promovarea unor politici macro-economice mai eficiente: Odat ce o


ar i-a exprimat dorina de a se integra ntr-o uniune economico-financiar de ri sau a adera la
standardele, prevzute n cadrul unei organizaii internaionale financiare, automat trebuie s-i asume
unele angajamente i practici ce sunt prevzute de politica funcionrii acestor formaiuni. Guvernul
trebuie sa-i ajusteze politicile macro-economice i sociale, pentru a asigura crearea unui mediu integru,
cu principii unice de activitate.
Factorii decisivi n alegerea economiei pentru plasarea investiiilor, n viziunea multor
companii investiionale de talie internaional, sunt:
Transparena este cel mai important element n determinarea gradului calitii instituionale.
n comparaie cu ultimul deceniu, actualmente, transparena i previziunea informaiei, precum i
politicile promovate de ctre autoritile naionale, au atestat o ameliorare, inclusiv n ceea ce ine de
domeniile fiscalitii, standardelor contabilitii i reglementrii. Anume aceast performan, n multe
ri n curs de dezvoltare i n tranziie, pe lng fundamentele macroeconomice, au contribuit la
intensificarea lichiditii globale i la poziionarea pieelor emergente pe o treapt mai superioar din
punct de vedere al plasrii activelor;
mbuntirea infrastructurii pieei financiare n economiile emergente. Spre exemplu,
participanii strini pe piaa brazilian au confirmat existena unui sistem bancar i regulatoriu viabil i
sigur, iar cei de pe piaa indian - grad nalt al potenialului uman (de ex., cunotine n tehnologii
informaionale i cunoaterea limbii engleze);
nfluxurile de capital pot fi provocate n rezultatul diseminrii informaiei n cercul
investitorilor largi privind integrarea financiar a unei ri (n literatura strin acest termen este
cunoscut ca semnalare).
Semnalarea presupune oficializarea n public a strategiei statului, conform creia se declar
intenia liberalizrii contului de capital. O astfel de metod de integrare financiar a rii indic un
semnal pentru potenialii deintori ai fondurilor libere de a-i orienta afacerea pe aceast pia, cu
certitudinea, c regiunea dat se va transforma ntr-o platform atractiv i va obine importante beneficii
n urma realizrii noilor proiecte investiionale.
Impactul integrrii financiare asupra rilor n curs de dezvoltare este, ntr-o msur mai mare
sau mai mic, resimit n toate economiile, fiind generat o relaie impact-efect n cadrul mobilitii
internaionale a capitalului. Astfel, considerm, c n cadrul integrrii financiare a rilor n curs de
dezvoltare se produc urmtoarele fenomene: mobilitatea capitalului conduce la creterea accesului la
fonduri pentru zonele deficitare (ri cu potenial sczut de finanare); reducerea costurilor permite
realizarea de bunuri mai ieftine; liberalizarea comerului determin creterea accesului spre noi piee;

52

intensificarea concurenei conduce la sporirea eficienei; difuzarea cunotinelor contribuie la creterea


productivitii.
2.2. Tendine actuale n evoluia fluxurilor financiare internaionale i argumentarea necesitii
gestiunii acestora
Estimnd tendinele pe arena financiar global, putem constata faptul, c piaa financiar
internaional a fost puternic influenat de micarea fluxurilor de capital, privat i oficial, ca flux i
reflux, n urma mai multor turbulene, care au definitivat evoluia acesteia.
nceputul noului milenium a proliferat dou etape majore n evoluia pieei financiare
internaionale:
Prima etap este caracterizat prin avntul economiei globale i dezvoltarea investiional
exploziv a rilor n curs de dezvoltare. Situaia extern a permis guvernelor s ajusteze politicile
economico- financiare conform noilor reguli, instaurate pe arena financiar a capitalului, s fac fa
fluctuaiilor masive ale ratei dobnzii, a cursului de schimb valutar i a volatilitii fluxurilor private
de capital. rile n curs de dezvoltare au reuit:

s diminueze datoria extern i s prolongheze structura scadenei datoriei;

s ramburseze datoria extern, utiliznd rezervele, anterior create n valut strin;

debitorii independeni s gseasc nevoile de finanare prin emisiunea obligaiunilor pe


pieele domestice, n timp ce mprumutul corporativ pe pieele strine s-a majorat.

De asemenea, potrivit ritmurilor galopante a creterii preurilor, ponderea influxurilor de


capital a cunoscut ascenden n procurarea activelor pe pieele n curs de dezvoltare, iar volatilitatea
nalt a preurilor nu a atenuat interesul investitorilor strini n procurarea activelor.
A doua etap este caracterizat de colapsul din SUA i alte economii avansate cu efect de
contagiune asupra economiei mondiale. Prbuirea pieei ipotecare subprime americane s-a
transformat ntr-o criz financiar la toate nivelurile, care, la rndul ei, a produs colapsul pieelor de
aciuni. Integrarea financiar i holdingurile transnaionale de fonduri mutuale, fonduri speculative,
sucursalele bncilor rilor dezvoltate i companiile de asigurri au perpetuat ocurile i au contribuit
la propagarea colapsurilor preurilor activelor n rile din Uniunea European i alte ri.
Bineneles, c criza financiar global a lsat o amprent dezastruoas asupra evoluiei
fluxurilor de capital. Astfel, dup o cretere spectaculoas a fluxurilor private de capital, n anul
2007, n care volumul acestora a atins o valoare record de 1,03 trln. USD (cu o cretere de 48% doar
ntr- un singur an), spre sfritul anului 2008 volumul lor total s-a redus pn la 707 mlrd. USD. n
special, prima etap n evoluia pieei financiare internaionale (perioada precriz) a demonstrat

53

tendine puternice n direcionarea fluxurilor de capital privat spre economii emergente i n curs de
dezvoltare.
rile n curs de dezvoltare sunt mult mai dependente de fluxurile private de capital, n
comparaie cu perioada anilor 90. Aproape din capital domestic a fost finanat din contul
fluxurilor strine de capital, cu o cretere de peste 6% din valoarea PIB- ului acestor ri. Astfel,
diminuarea influxurilor de capital strin constituie una din cauzele principale n recesiunea economic
global.
Volumul total al influxurilor de ISD globale a atins valoarea de 1.979 mlrd. USD, n anul
2007, reprezentnd o evoluie consecutiv ascendent, trei ani la rnd, cu mult peste nivelul anterior
atins, n a. 2000. O dat cu intensificarea crizei globale, volumul acestora, spre sfritul anului 2008, sa redus cu 14%, constituind valoarea de 1,697 mlrd. USD [156].
Majorarea fluxurilor de ISD pe parcursul anilor 2000-2007 a fost bazat pe nregistrarea
performanelor economice n diferite regiuni ale economiei mondiale i n ciuda numeroaselor crize
financiare care au avut loc n deceniul al noualea, n toate cele trei principale grupri economice ri
dezvoltate, ri n curs de dezvoltare i economiile de tranziie din Europa de Sud-Est i CSI s-au
nregistrat creteri continue ale influxurilor de ISD (figura 2.2).

Fig. 2.2. Influxuri de ISD, volumul total i pe grupe de economii,


19802008, mlrd. USD
Sursa: [156, p. 37].

Extinderea fluxurilor de ISD globale a fost, parial, condiionat de creterea profiturilor


corporative i majorarea preurilor la active, care, de asemenea, au contribuit la sporirea valorii
fuziunilor i achiziiilor i la extinderea acestor tranzacii n rile n curs de dezvoltare.
Influxurile de ISD n rile dezvoltate au atins valoarea de 962 mlrd. USD, n anul 2008, cu o
descretere de 22%, n comparaie cu anul 2007, n care valoarea acestora nsuma 1,248 mlrd. USD.

54

Prioritate n direcionarea influxurilor de ISD a fost acordat Statelor Unite, fiind urmate de Marea
Britanie, Frana, Canada i Olanda. n Uniunea European au fost direcionate dou treimi din totalul
influxurilor de ISD n rile dezvoltate. Volumul refluxurilor de ISD, de asemenea, a cunoscut
descretere, cu 17% fa de anul 2007, nsumnd, la sfritul anului 2008, 1,507 mlrd. USD.
n rile n dezvoltare, influxurile de ISD au atins cel mai ridicat nivel n anul 2008, tendina
de cretere pstrndu-se n pofida crizei financiare globale, volumul total nsumnd 583 mlrd. USD.
Totodat, rile n dezvoltare au continuat s ctige n importan i ca surse de ISD, cu afluxuri care
au atins, n a. 2007, un nou record de 253 mlrd. USD, determinate de expansiunea extern a
corporaiilor transnaionale (ghidat de China, Hong Kong i Federaia Rus). Astfel, volumul total al
ieirilor de ISD din rile n curs de dezvoltare au cunoscut o evoluie ascendent de la 63 mlrd. USD,
n anul 2005, pn la 110 mlrd. USD, n anul 2006, una din cauzele acestei ieiri de ISD fiind datorat
faptului, c companiile multinaionale, stabilite n rile n curs de dezvoltare, au realizat investiii
majore pe pieele rilor dezvoltate, fenomenul dat fiind cunoscut ca cel al ISD Sud-Nord. De
exemplu, volumul ieirilor de ISD, din India pe piaa Marii Britanie a depit volumul ntrrilor de
ISD din Marea Britanie pe piaa din India.
Paralel cu creterea influxurilor de ISD n rile n curs de dezvoltare i cele n tranziie, aceste
categorii de ri au nregistrat i majorarea ponderii influxurilor de ISD, n volumul global al
influxurilor de ISD, de la 27% la 37% pentru rile n curs de dezvoltare i de la 5% pn la 7% pentru
rile n tranziie [156, p. 37 ]. Aceste date atest importana acestor grupuri de ri n gzduirea ISD pe
parcursul primei etape a crizei financiare globale.
Veniturile, realizate din ISD de ctre companiile multinaionale, de asemenea, au cunoscut
evoluii descendente dup majorare pe parcursul anilor 2002-2007. Valoarea total a investiiilor
companiilor multinaionale, n rile n curs de dezvoltare, a constituit 2.4 trln. USD, n anul 2006,
volumul veniturilor cunoscnd o cretere semnificativ de la 74 mlrd. USD, n a. 2002 pn la 210
mlrd. USD, n a. 2006. Un factor ce trebuie menionat, este c nu tot venitul obinut a reprezentat
ieirea de capital n balana de pli a rilor n curs de dezvoltare.
Ca rezultat al creterii volumului profiturilor obinute, veniturile reinvestite au devenit sursa
important a influxurilor de ISD: reprezentnd aproximativ 30% din volumul total al influxurilor
globale, n a. 2006, i 50% din volumul total al influxurilor direcionate nspre rile n curs de
dezvoltare.
Partea din ctigurile din ISD, repatriat anual, a fost relativ stabil, n ultimii 10 ani, scznd
la 62% n anul 2006, n comparaie cu 80% la nceputul anilor 90. ns, ncepnd cu trimestrul doi al
anului 2008, raportul venturilor reinvestite venituri repatriate a nceput s se inverseze, ponderea
repatrierii veniturilor fiind n cretere, atingnd 70% din valoarea total a veniturilor obinute, dei,
55

valoarea veniturilor reinvestite rmnnd n cretere cu 5 mlrd. USD pe parcursul primelor trei
trimestre (valoarea total a veniturilor reinvestite 47 mlrd. USD) [161, p. 52].
Factorii care contribuie la formarea deciziei privind reinvestirea veniturilor din investiii sunt :
corporaiile multinaionale pot cuta oportuniti n diminuarea achitrii dividendelor, n
scopul meninerii profitabilitii pe termen lung;
decizia n repatrierea veniturilor poate fi fundamentat pe beneficie rea de regim de
impunere diferit i a condiiilor de reglementare a veniturilor repatriate n ara autohton. Spre
exemplu, n rezultatul implementrii Actului de Investire n ara Natal (Homeland Investment Act),
volumul total al influxurilor, sub forma veniturilor repatriate n SUA, a atins valoare de 260 mlrd.
USD, comparativ cu 65 mlrd. USD, n anul precedent.
n fundamentarea deciziei de a repatria venituri, un rol important l are calitatea
climatului investiional: volumul veniturilor repatriate va fi mai diminuat i, deci, volumul veniturilor
reinvestite - mai ridicat n ri caracterizate cu mediu investiional propice. Schimbarea guvernrii,
deci, riscul politic, precum i posibilitatea impunerii controalelor asupra micrilor de capital pot
provoca ieiri masive de fluxuri de investiii, care pot crea crize n economia naional.
n timpul crizei asiatice, companiile multinaionale americane care au activat n aceast regiune
au repatriat tot venitul obinut. Pe parcursul ultimilor 10 ani, volumu l total al reinvestirilor a totalizat
30-40% din veniturile rezultate din operaiunile n rile gazd.
Creterea activitii pieelor emergente n recepionarea fluxurilor de ISD se datoreaz
performanelor n promovarea politicilor eficiente privind atra gerea ISD, n special, n sectorul
serviciilor n care multe ri au introdus relaxarea restriciilor aferente proprietii strine, precum i
datorit finisrii cu succes a procesului de privatizare a ramurilor strategice. De asemenea, a crescut
procesul fuziunilor i achiziiilor n economia emergent, fiind, n special, condiionat de conjunctur
favorabil financiar pe pieele financiare ale capitalului, reflectnd diminuarea costurilor de finanare
a mprumuturilor i extinderea ofertei de credite n urma nregistrrii veniturilor mari corporative.
Practica realizrii celor mai mari privatizri, fuziuni i achiziii ne atenioneaz prevalarea
sectorului bancar drept unul din cele mai atractive, urmat de cel al telecomunicaiilor. Dintre rile n
curs de dezvoltare i emergente, un rol proeminent n procesul repartizrii i atragerii ISD, prin
intermediul achiziiilor i fuziunilor, l-au avut China, India i Federaia Rus. Spre exemplu,
companiile Gazprom i Petrochina i-au extins, substanial, investiiile prin intermediul fuziunilor
i achiziiilor n domeniul industriei gazului i petrolului.
Ca i n multe alte regiuni, fluxurile de ISD nspre i dinspre Europea de Sud-Est i CSI au
ajuns la niveluri fr precedent, ajungnd la 86 mlrd. USD, n a. 2007 (cu 50% mai mult n comparaie
cu a. 2006), dup apte ani consecutivi de cretere (figura 2.3). Desigur, criza financiar a lsat
56

amprenta i n aceast regiune, volumul influxurilor de ISD a nceput s scad n a doua jumtate a
anului 2008, ns, n comparaie cu anul 2007, volumul acestora s-a majorat cu 26%, atingnd valoarea
de 114 mlrd. USD.
n rile CSI, aceste influxuri au fost, n mare, parte atrase de pieele de consum, aflate n
cretere rapid, i de resursele naturale, pe cnd ISD n Europa de Sud-Est, au fost asociate cu
privatizrile.

Fig. 2.3. Europa de Sud-Est i rile CSI: influxurile de ISD


i ponderea n formarea brut de capital
Sursa: [156, p. 106].

n Republica Moldova, influxul investiiilor strine n economia naio nal este n raport cu
participarea nerezidenilor n procesul privatizrii, cu depunerea acestora n capitalul social al
ntreprinderilor, cu procurarea aciunilor, precum i obinerea mprumuturilor de ctre ntreprinderile
cu capital strin de la companiile- mam. Influxurile de capital strin au fost direcionate n sectorul
bancar, energetic, telecomunicaiilor, precum i n servicii.
n timp ce majoritatea schimbrilor de politici naionale, n a. 2007, n rile n tranziie, au fost
n direcia unei mai mari deschideri pentru ISD, unele ri din CSI au continuat s introduc politici
mai restrictive cu privire la industriile extractive i la alte industrii strategice. Federaia Rus a aprobat
lege pentru sectorul strategic, unde se specific industriile n care investitorii strini ar trebui limitai la
un grad de participare minoritar. n Kazahstan, o lege, nou aprobat, referitoare la resursele naturale,
permite Guvernului s schimbe, n mod unilateral, contractele existente, dac prevederile contractuale
afecteaz, n mod negativ, interesele economice ale rii n industriile de petrol, de metale i de
minerale. n ciuda acestor restricii, se ateapt ca influxurile de ISD s sporeasc n aceste dou ri,
precum i n Ucraina.
Volumul influxurilor de ISD a crescut semnificativ n Romnia i Bulgaria, n special, dup
aderarea acestor ri la UE, la 1 ianuarie, 2007, n rezultatul unor aciuni reuite de privatizare.
57

Globalizarea investiiilor directe nu este att de global, pe ct i sugereaz numele. Investiiile


nu sunt dirijate global, ci regional, rile care concureaz pentru obinerea investiiilor strine pe
teritoriul lor trebuie sa dea dovad de mult flexibilitate, i, desigur, s dispun de condiiile necesare
pentru a atrage interesul investitorilor strini. Totodat, globalizarea financiar este limitat la un
numr mic de ri n curs de dezvoltare. Astfel, n cadrul rilor din regiunea Europei de SudEst i
CSI, primele 5 ri recipiente de influxuri de ISD sunt: Federaia Rus (70% d in total), Kazahstan
(55%), Ucraina (11%), Croaia (5%), Serbia (3%) [156, p. 107].
Din acest context, rezult primul caracter contradictoriu al integrrii financiare. Pe de o parte,
tot mai multe ri concureaz pentru atragerea unui volum ct mai mare a capitalului n economia
naional, pe de alt parte, devine tot mai greu pregtirea pieei interne financiare pentru
recepionarea acestor influxuri. Mai bine zis, pe piaa financiar internaional s-au format cteva
zonelideri, principali beneficiari ai intrrilor capitalului investiional. Dar, ocurile din sistemul
financiar internaional, pot provoca ieiri masive de fluxuri de ISD, potrivit deciziei investitorilor de a
salva veniturile, Astfel, zonele- lider n atragerea capitalului investiional pot fi la fel de uor distruse n
rezultatul schimbrii atitudinii investitorilor strini. Spre exemplu, ieirile nete din Rusia, doar ntr-o
singur lun, au nsumat 26 mlrd. USD, iar volumul total al ieirilor de capital a totalizat 139 mlrd.
USD de la nceputul lui august 2008.
Dinamica fluxurilor de investiii de portofoliu nu este att de spectaculoas, n comparaie
cu ISD, ns, a fost caracterizat de creteri n ultimul deceniu. Ponderea influxurilor de investiii de
portofoliu, n totalul fluxurilor nete de capital, direcionate spre rile n curs de dezvoltare, a atins
valoarea de 14% (138,6 mlrd. USD), n anul 2007 (vezi anexa 1). Marea parte a investiiilor de
portofoliu a fost recepionat de ctre rile Asiei de Est i Pacific (33% din total influxuri de IP),
urmat de Asia de Sud (24%). Volumul net al fluxurilor de investiii de portofoliu a fost puternic
influenat de recesiunea global, contul bilanier fiind negativ n anul 2008, iar valoarea net a ieirilor
din rile n curs de dezvoltare constituind 89 mlrd. USD.
Creterea influxurilor private de capital spre rile n curs de dezvoltare s-a petrecut aproape
simultan cu declinul influxurilor oficiale de mprumut. Deci, evoluiile descendente ale procesului
de creditare oficial au fost cauzate de tendina majoritii rilor n curs de dezvoltare de a-i onora
datoriile fa de creditori strini, n special, n perioada anilor 2005-2006. n aceast perioad,
volumul refluxurilor de capital sub forma rambursrii datoriilor fa de orga nizaiile financiare
internaionale a constituit 71,7 mlrd. USD i, respectiv, 70,5 mlrd. USD, lund n consideraie
achitrile n avans ale Clubului de Creditori de la Paris i FMI. Multe ri, mai cu seam, cele
exportatoare de petrol, au reuit s profite pe seama majorrii preurilor la produse petroliere i, astfel,
s achite datoriile (Algeria, Rusia i Nigeria) [158].
58

Condiiile economice i financiare favorabile au contribuit la eliminarea treptat a finanrii


de la FMI i chiar la realizarea plilor n afara planului de rambursare a creditelor. Dac comparm
volumul total al intrrilor i ieirilor nete de capital, mprumutat n perioada anilor 20032006 n rile
n dezvoltare, observm o discrepan mare: 1.9 mlrd. USD - volumul total al influxurilor de capital
din partea creditorilor privai i 185 mlrd. volumul total al refluxurilor nete de capital n favoarea
creditorilor oficiali [160]. n condiiile recesiunii globale, fluxurile de asisten strin din partea
organizaiilor financiare, cu certitudine, se vor relua, lund n consideraie lipsa de lichiditi n
sistemul financiar internaional.
Tendina de achitare a datoriilor, anterior contractate, a fost susinut, concomitent, de tendina
a rilor n curs de dezvoltare de acumulare a rezervelor valutare, n mare parte, pe fonul deprecierii
dolarului american. Astfel, n anul 2007, volumul total al rezervelor oficiale ale rilor n curs de
dezvoltare a constituit 1,03 trln. USD, constituind 60% din rezervele globale, dei, n anul, 2008
majoritatea rilor au fost nevoite s epuizeze rezervele pentru contracararea efectelor negative ale
crizei, astfel, spre sfritul anului 2008, valoarea acestora s-a redus pn la 447 mlrd. USD [157].
Un rol esenial n formarea rezervelor valutare, l-au jucat rile BRIC (Brazilia, Rusia, China i
India), care au nsumat 70% din volumul total de rezerve oficiale (figura 2.4).
Republica Moldova, de asemenea, nu face excepie, privind tendina, din ultimii ani, de
achitare a datoriilor anterior contractate. Creditorii principali rmn a fi Fondul Monetar Internaional
i alte organe internaionale, crora, n anul 2007, guvernul a rambursat 250,77 mln. USD. Acest fapt,
asemenea tendinelor din alte ri, a fost posibil din contul acumulrii rezervelor, care, n a. 2007, au
constituit 1333,69 mln. USD fa de 179, 60 mln. USD, la sfritul anului 1994.

Fig. 2.4. Evoluia rezervelor. Grupul rilor dezvoltate


i rile n curs de dezvoltare, 1997-2007.
Sursa: [161]

59

O alt tendin pe arena financiar internaional a fost determinat de evoluia fluxurilor de


capital mprumutat, n special, sub forma creditelor bancare , volumul crora a crescut cu aproape
104 mlrd. USD, n comparaie cu anul 2001, atingnd, n anul 2006, o valoare de 112 mlrd. USD.
Atenie deosebit este acordat capitalului, mprumutat pe termen scurt, care, pe parcursul perioadei
20022007 a cptat ponderi tot mai mari, cu un trend negativ n a doua jumtate a anului 2008,
nregistrnd o scdere drastic. Pe parcursul anului 2008, stocul datoriei pe termen scurt, n rile n
curs de dezvoltare, a sczut cu 16 mlrd. USD, nregistrnd valoarea de 831 mlrd. USD.
Comparnd circulaia capitalului pe termen scurt, cu evoluiile pe plan mondial, observm o
corelare perfect dintre dinamica fluxurilor de capital pe termen scurt, mai bine zis a refluxurilor de
capital pe termen scurt cu crizele ce au afectat economiile rilor. Dac revizuim evenimentele
perioadelor de crize financiar-valutare ale anilor 90, problema major pentru rile lumii, spre
exemplu, Argentina, Mexic i Turcia, a fost condiionat de volatilitatea excesiv a capitalului, n
special, pe termen scurt, care, practic, a invadat aceste ri n urma aciunilor anterioare a le guvernelor,
sub egida Fondului Monetar Internaional de liberalizare a economiei.
Fluxurile de capital mprumutat pe termen scurt, denot o mai mare volatilitate n comparaie
cu capitalul pe termen mediu i lung, n special, aceast observaie fiind mai nuanat pe parcursul
crizelor financiare. Recursul frecvent la intrrile de capital, pe termen scurt, sporete gradul de
vulnerabilitate a economiei, ndeosebi, n contextul turbulenelor, consemnate recent pe pieele
financiare internaionale. Amploarea ieirilor de capital poate depi capacitatea autoritilor de a
proteja valoarea monedei naionale i poate echivala cu o corecie abrupt n sensul deprecierii,
respectiv o criz valutar.
De asemenea, pe piaa financiar internaional s-au produs modificri n calitatea creditelor
acordate. Ponderea creditelor negarantate n volumul total al creditelor bancare a crescut de la 50%, n
anul 2002, la aproape 80%, n anul 2006, pe cnd profilul mprumuturilor bancare a devenit mai
riscant.
Cel mai elocvent exemplu al expansiunii creditelor negarantate l reprezint segmentul
creditelor ipotecare sub stabdarte (subprime) din SUA, care a atras atenia fondurilor i investitorilor
din multe ri dezvoltate. Criza ipotecar american s-a rspndit n ritmuri galopante asupra rilor
originare ale fondurilor speculative, ale bncilor centrale i de investiii, transformnd criza local ntruna internaional, crend un deficit de lichiditate i o majorare a costului de finanare. Investitorii nu
au mai fost dispui s-i plaseze disponibilitile n pasivele bancare pe termen scurt, ceea ce s-a
dovedit a fi fatal pentru instituiile de credit, optnd pentru un model de afaceri bazat pe fluxurile de
capital pe perioade scurte de timp. Astfel, bncile care i-au pstrat activele cu grad sporit de risc n

60

balana financiar s-au confruntat cu dilema de a plti costuri nalte pentru sursele de finanare sau, din
contra, s vnd activele pe pieele imobiliare n declin la preuri foarte mici.
Ca urmare a cderii creditului n SUA, economia global a fost afectat de deprecierea
semnificativ a dolarului, ceea ce a impulsionat influxuri de ISD pe piaa american. Intrrile de ISD,
din rile europene, au fost impulsionate de costurile reduse de investiii, iar companiile exportatoare
spre piaa american, n rezultatul nregistrrii pierderilor pe seama deprecierii dolarului, au fost
nevoite s extind producia local n SUA. Iar, n rezultatul deficitului de lichiditi pe piaa monetar
i constrngerii activitii de creditare, n multe ri dezvoltate, au dus la scderea considerabil a
veniturilor, ba chiar a falimentelor unor mari actori pe arena financiar internaional.
n perioada marilor dezechilibre macro-economice i recesiuni, un mijloc de finanare, tot mai
pronunat pentru rile slab dezvoltate i n curs de dezvoltare, este reprezentat de influxurile de
remiteri. Mai bine zis, aceste fluxuri financiare constituie a dou surs de finanare a economiilor dup
ISD, iar n unele regiuni, chiar, depindu- le.
Volumul re mite rilor n rile n curs de dezvoltare s-a dublat n perioada anilor 1980 i 1990,
atingnd valoarea de 60 mlrd. USD, n anul 2002 iari dublndu-se, iar n anul 2008 constituind 305
mlrd. USD [161].
Direcia micrii influxurilor de remiteri depinde de ara de destinaie a migrrii muncitorilor.
Spre exemplu, n cadrul rilor Europei, ponderea cea mai mare n volumul transferurilor bneti o
constituie Federaia Rus i rile CSI - 50%, urmat de rile Europei Centrale 27%.
Spre deosebire de alte fluxuri de capital privat, fluxurile de remiteri tind s se majoreze n
perioadele de recesiune n rile recipiente, caracterizate de profunde crize financiare, calamiti
naturale sau conflicte politice. De asemenea, aceste fluxuri nu variaz n dependen de apariia
conflictelor puterii de guvernare, spre deosebire de fluxuri de ISD. ns, criza financiar actual, se
pare, c a schimbat regula general i n cazul fluxurilor de remiteri.
Declinul economic, n majoritatea rilor dezvoltate, a nsprit condiiile de lucru, astfel, un
numr foarte mare de migrani rmnnd n afara pieei muncii. Dependena acut de fluxurile de
remiteri a multor ri constituie un pericol enorm pentru stabilitatea economic i bunstarea
populaiei.
Conform unui scenariu, realizat de Banca Mondial fluxurile de remiteri, vor scdea n toate
regiunile, trend-ul pstrndu-se i n anul 2010. Spre exemplu, volumul remiterilor n Europa i Asia
Central, conform scenariului pesimist, se va diminua cu 11% n anul 2010, n comparaie cu anul
2008 [161, p. 56].
Criza economic va lovi dur, n special, economiile cu o dependen mare fa de influxurile
de remiteri. Iar, conform indicatorului ponderii remiterilor n PIB, rile cu cea mai sporit valoare
61

sunt: Tadjikistan (45%), Republica Moldova (38%), Tonga (35%) i Honduras (25%) [161, p. 56]. n
anul 2008, n Republica Moldova, numai pe parcursul trimestrului patru, volumul transferurilor
bneti de la persoanele fizice de peste hotare s-a diminuat cu 21%.
n regiunea Asiei Centrale i Europei de Sud-Est, sursa principal n formarea remiterilor o
constituie Federaia Rus. Muli muncitori sunt angajai n sectorul petrolier i de gaze naturale, care
este dur afectat n urma scderii preurilor mondiale. Un alt factor, care contribuie la micorarea
transferurilor bneti, este deprecierea monedei naionale fa de dolarul SUA n ara-gazd a
migranilor.
Concluzionnd evoluia pieei financiare internaionale, putem constata faptul , c fluxurile
financiare internaionale au cunoscut creteri spectaculoase la sfritul secolului al XX-lea, ns,
criza global financiar, care s-a acutizat n a doua jumtate a anului 2008, a pus capt acestui
trend.
Un alt moment, ce merit s fie atenionat, este determinat de compoziia fluxurilor financiare
internaionale i predominarea fluxurilor de capital mprumutat. Spre exemplu, doar pentru grupul
economiilor emergente, volumul creditelor contractate de ctre sectorul bancar i nebancar pentru
perioada anilor 2005-2008 a constituit 57% din total, din care 32% l reprezint creditele bancare.
Fluxurile capitalului investiional au fost predominate de investiii strine directe 35% din total, pe
cnd evoluia IP nu este att de spectaculoas, totaliznd doar 8%. Dependena exagerat fa de
fluxurile strine de capital a periclitat imunitatea sistemelor financiare naionale, criza asistenei
strine fiind transmis i n sectorului real, stopnd finanarea activitii economice i diminund
capacitatea de consum a populaiei.

Volatilitatea
capitalului
Creterea inte rdependenelor
economice

Intensificarea capitalului pe
termen scurt;
Dezvoltarea economiei tenebre;
Vulnerabilitatea economiei
naionale;
Supranclzirea economiei;
Catalizarea fondurilor
speculative.

Efectul de contagiere n
economia global

Fig. 2.5. Ameninarea stabilitii sistemului financiar internaional sub impactul integrrii
financiare internaionale
Sursa: elaborat de autor

62

Mobilitatea excesiv a capitalurilor din ultimul sfert al secolului trebuie privit cu reticen,
evoluia fluxurilor internaionale demonstrnd mari dificulti, care s-au accentuat n ultimele decenii.
Impactul negativ, sub egida proceselor integraioniste, este redat n figura 2.5, n care am clasificat
dou fore majore care contribuie, n viziunea noastr, la periclitarea stabilitii eco nomiilor naionale
i, deci, a sistemului financiar internaional:
Primul impact destabilizator asupra ntregii comuniti internaionale este exercitat n urma
creterii interdependenelor economico- financiare ale rilor i transmiterea ocurilor economice, din
plan internaional n plan local. Preedintele firmei de consultan financiar Deloitte Touche
Tohmatsu- William Parrett, afirma: "Unul din efectele globalizrii, pentru orice firm din lume, a fost
majorarea riscurilor de tot felul, att fizice, ct i a celor fiscale. Informaiile se transmit departe i
rapid, confidenialitatea este dificil de asigurat, pieele sunt interdependente i evenimentele, care se
produc n locuri ndeprtate, pot avea un impact enorm oriunde n lume".
Presupunem, c prima manifestare negativ asupra economiilor rilor,

n planul

interdependenelor, o reprezint crizele financiare, care au zguduit America Latin, n anii 1994-1995,
Asia de Est i Rusia n anii 1997-1998 i Argentina, n anii 2001-2002. Efectul de rspndire a
ocurilor externe n orice col al lumii reprezint cel mai vulnerabil moment al procesului de integrare
financiar, un risc imens pe care trebuie s i- l asume economia global.
Al doilea impact destabilizator reiese din ceea ce economitii numesc volatilitatea
capitalului sau, mai exact, deplasarea lui ntr-o micare de flux-reflux nspre i dinspre spaiile
statelor naionale, n funcie de facilitile sau ngrdirile pe care acetia le ofer, de situaia economic
local, regional i de muli ali factori [79, p. 53].
Perioada crizelor financiare, caracteristic n ultimele dou decenii n economia mondial, de
asemenea, a fost asociat cu evoluia capitalului pe termen scurt (capitalul mprumutat i de
portofoliu). Potrivit informaiei reflectate n figura 2.6 observm perfect aceast legitate. Dup
producerea crizelor n Asia i America Latin, volumul acestor influxuri a sczut considerabil, ca,
dup un interval scurt de timp, s i sporeasc ritmuri din nou. Iar actuala criz, prin care trece
ntreaga omenire, ne face s concluzionm, ca guvernele i autoritile monetare nu au preluat
nvminte din experiena trecut, suportnd aspru consecinele indiferenei n faa avnturilor
speculatorilor.
ns, pentru autoritile monetare cea mai mare dilem o constituie intrrile de capital. Pe de o
parte, acestea stimuleaz dezvoltarea economiei, sprijinind, astfel, convergena real. Ele contribuie,
de asemenea, la reducerea presiunilor inflaioniste pe termen scurt prin efectele asupra aprecierii
cursului de schimb i prin orientarea consumului ctre bunurile comercializabile. Pe de alt parte,
datorit efectelor respective asupra aprecierii cursului de schimb, intrrile de capital pot eroda
63

competitivitatea extern a economiei, amplificnd, astfel, dezechilibrele externe, ceea ce conduce la


deprecierea monedei i, n cele din urm, la o inflaie mai mare.

Fig. 2.6. Evoluia fluxurile financiare internaionale spre rile n curs de dezvoltare
Sursa: [161].

Altfel spus, n pofida avantajelor evidente ale acestora, intrrile de capital pot reprezenta o
ameninare serioas pentru stabilitatea macroeconomic i competitivitatea extern, genernd o
supranclzire a economiei, n cazul n care volumul lor depete capacitatea acesteia de a le absorbi.
Unul dintre principalele canale, care duc la supranclzirea economiilor emergente, este cel al
creditului, pentru c dispune poziia dominant a bncilor n cadrul sistemului financiar i volumul
sporit de capital accesibil dup eliminarea restriciilor privind contul de capital. La nivel
macroeconomic, expansiunea rapid a creditului stimuleaz cererea agregat, genernd presiuni
inflaioniste i contribuind la accentuarea dezechilibrelor externe. Dac presiunile inflaioniste au fost
n general contracarate cu succes de politica monetar n toate rile din regiune, n schimb,
dezechilibrele externe s-au accentuat semnificativ n statele baltice, Bulgaria i Romnia, ri care au
nregistrat cea mai rapid cretere a creditului din ultimii cinci ani. Cu toate acestea, bncile centrale
ntmpin dificulti n ncercarea de a restrnge expansiunea creditului, att ca urmare a faptului, c
temperarea creterii creditului n moneda naional prin intermediul unei politici monetare restrictive
poate duce la nlocuirea acestuia cu mprumuturi n valut, ct i datorit faptului, c msurile
administrative, menite s limiteze capacitatea bncilor de a se expune, pot determina externalizarea
expunerii acestora ctre bncile- mam. Deficitele mari de cont curent sunt periculoase, deoarece sunt
asociate cu un risc mai mare al producerii unei ajustri abrupte a cursului de schimb, iar volatilitatea
ridicat a cursului valutar are implicaii majore asupra stabilitii monetare i macroeconomice, n
general.

64

2.3. Elaborarea instrume ntarului de gestiune a fluxurilor financiare internaionale


Trecnd peste multitudinea beneficiilor atestate n rile primitoare de capital strin, experiena
multor ri din ultimele decenii, denot faptul, precum c piaa internaional financiar este supus
instabilitii, volatilitii n direcionarea fluxurilor de capital, expunerii n faa crizelor valutare i
financiare.
Funcionarea eficient a unei economii n care predomin capitalul strin, direct depinde de
atitudinea investitorului sau creditorului, de scopul urmrit vis-a-vis de ara aleas pentru realizarea
proiectelor de investiii. Desigur, o mare influen n formarea unei opinii referitor la eficiena i
sigurana mediului investiional, l exercit guvernul, cu reformele i politicile promovate fa de
investitorii strini. n rile, n care guvernul aplic politici ineficiente, investitorii pot brusc schimba
comportamentul investiional, retrgnd capitalul investit, astfel pedepsind dur ara gazd, n care a fost
luat decizia de a investi. De aici, apare primul i cel mai grav risc, care poate afecta serios echilibrul
financiar al unei ri - riscul retragerii neateptate a capitalului investit de ctre investitorii strini.
Lund n consideraie expansiunea capitalului n secolul al XX- lea i influenele asupra
proceselor macroeconomice, proble ma prioritar, ce este pus n faa guvernelor i organizaiilor
financiare internaionale, este de a maximiza beneficiile, produse de ISD i de a minimiza riscurile,
provocate de capitalul pe termen scurt, inclusiv cel speculativ.
Astfel, considerm, c gestiunea fluxurilor financiare internaionale capt o nou tendin i
trebuie s fie orientat pentru a rspunde la urmtoarele provocri:
n ce caz influxurile de capital strin pot provoca dezechilibre?
Care sunt modalitile de atenuare a impactului influxurilor masive de capital asupra
economiei naionale?
Ce politici trebuie s fie adoptate de ctre guverne i organizaii financiare
internaionale n contextul crizelor financiare internaionale? [76]
Organizarea reglementrii i supravegherii fluxurilor financiare difer de la o ar la alta n
funcie de gradul de dezvoltare al pieei de capital, precum i de legtura dintre piaa de capital i piaa
bancar. Astfel, n funcie de modul de organizare, sistemul de supraveghere al pieei financiare poate fi
conceput ca o structur foarte dispersat sau cu o structur foarte concentrat. n tot mai multe ri, se
poate remarca tendina de a reuni toate responsabilitile de reglementare i supraveghere a pieei
financiare naionale, cel puin, n sarcina unei singure instituii.
La baza gestiunii fluxurilor financiare, n toate economiile naionale trebuie s funcioneze un
sistem de gestiune bine definit, n armonizare cu politicile economice promovate de ctre autoritile de
stat i principiile internaionale de gestiune a finanelor, stabilite de organizaiile financiare mondiale.
Considerm, c sistemul de gestiune a fluxurilor financiare internaionale nu este clar definitivat n teoria
65

economic, rolul prioritar fiind acordat doar politicilor, adoptate de ctre organizaiile financiare
internaionale n procesul negocierii cu rile- membre i unor practici cunoscute n experiena rilor
strine privind promovarea restriciilor asupra refluxurilor sau influxurilor de capital n economia
naional.
Astfel, considerm oportun elaborarea unui sistem de gestiune a fluxurilor financiare n
vederea realizrii unei analize mai eficiente n rspunderea provocrilor, anterior menionate,
prezente n faa comunitii internaionale.
Orice sistem de gestiune este format din dou elemente principale: subiectul gestiunii i
obiectul acesteia. Considerm, c subiectul de gestiune sau sistemul gestionar al fluxurilor financiare
poate fi reprezentat ca fiind ansamblul a urmtoarelor elemente de baz: structura organizatoric, sursele
sau persoanele fizice i juridice generatoare de circulaia capitalului pe plan internaional, politici i
instrumente de gestiune (figura 2.7).
Subiectul de gestiune
Instituii

Sursa generatoare de
flu xu ri

Politici

Instrumente i
tehnici
Reglementare

Obiectul de gestiune
Dereglementare

Flu xu ri financiare
investiionale

Flu xu ri financiare
speculative

Flu xu ri
de remiteri

Fig. 2.7. Sistemul de gestiune a fluxurilor financiare internaionale


Sursa: elaborat de autor

Structura organizatoric a sistemului de gestiune a fluxurilor financiare internaionale poate fi


reprezentat la diferite nivele: la nivel macroeconomic sau n plan internaional, la nivel regional i la
nivel microeconomic sau la nivel de stat.
La nivel internaional, necesitatea i importana gestiunii i supravegherii a fost reliefat sub
impactul perioadelor de recesiune global, fiind create organizaiile financiare internaionale, cu rolul de
a monitoriza procesele economice la nivel internaional. Astfel, instituiile financiare internaionale, cu
cel mai mare impact n sistemul financiar internaional, sunt: Fondul Monetar Internaional, Banca
Mondial, Banca Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare, care dein ro lul de a coordona
procesele din sistemul financiar internaional, iar, prin intermediul politicilor adoptate, contribuie la
modificarea structurii capitalului internaional [4, p. 18].

66

Instituiile naionale, rspunztoare pentru gestiunea fluxurilor financiare, trebuie s colaboreze


cu instituiile financiare i bancare, reieind din amploarea tranzaciilor cu instrumentele financiare, ce
sunt negociate pe pieele strine i volumului mare al capitalului atras de pe pieele externe prin
intermediul sectorului financiar i privat.
Totodat, transformrile economiei financiare au creat noi provocri privind supravegherea
financiar, mutaiile instituionale n acest domeniu dorindu-se a fi soluia prin intermediul crora s se
asigure stabilitatea financiar, att la nivel naional, ct i internaional. Politicile, promovate de ctre
organele de dirijare i control, precum i tehnicile, utilizate sunt n relaie direct cu compoziia
fluxurilor, atestat n economia naional.
n acest context, considerm oportun prezentarea unei clasificri a fluxurilor financiare, din
punct de vedere al efectelor generate (benefice sau dezastruoase) asupra economiilor recipiente i, deci,
n corespundere cu care, este realizat politica de gestiune a fluxurilor de capital. Astfel, n cadrul
sistemului de gestiune a fluxurilor financiare internaionale, deosebim urmtoarea componen a acestora
(figura 2.8):
CTN, Bnci, organizaii
financiare internaionale

Fonduri investiionale, bnci

ISD;
IP;
Tranzacii cu i mobil;
Credite pe termen
medi u i lung;
Asisten tehnic.

Depozite bancare;
Tranzacii la bursa de
val ori;
Tranzacii valutare;
Credite pe termen
scurt.

Fluxurile financiare
investiionale

Fluxurile valutare
speculative

Persoane fizice

Depozite bancare;
Tranzacii cu i mobil;
Transferuri valutare;
Salarii.

Fluxurile
de remiteri

Fig. 2.8. Fluxurile financiare internaionale


conform evoluiilor pe plan mondial
Sursa: elaborat de autor

Fluxurile financiare investiionale (pe termen lung), ce includ ISD i investiii de portofoliu,
alte plasamente pe termen lung (investiii n piaa imobiliar etc.). Categoria dat conine i creditele
strine contractate de sectorul guvernamental i bancar pe termen lung;
Fluxurile financiare pe termen scurt speculative, includ plasamente pe termen scurt n
sectorul bancar i piaa de capital, precum i tranzaciile valutare. n cadrul fluxurilor pe termen scurt mai
sunt incluse i creditele bancare contractate pe termen scurt, ce pot provoca dezechilibre bilaniere mari
n cazul producerii unor fenomene contrar ateptrilor bncilor;

67

Fluxurile de remiteri, n opinia noastr, constituie o categorie diferit de cele dou grupuri
menionate i merit o atenie deosebit n cadrul gestiunii fluxurilor financiare internaionale, lund n
consideraie proporiile extinderii i influena acestora asupra proceselor macroeconomice n rile
recipiente.
Fluxurile investiionale pe termen lung sunt, de fapt, cele mai atractive pentru economii, n
special, n rile n dezvoltare i emergente. Influxurile de ISD, conform teoriilor invocate, presupun
avantaje multiple pentru rile receptoare, sub forma: transferului tehnologiilor moderne de producere i
practici manageriale moderne; sporirea performanelor sectorului privat; majorarea nivelului producerii i
diminuarea costurilor de producie; sporirea competitivitii pe piaa intern i creterea competitivitii
produselor pe plan mondial; oferirea noilor locuri de munc i sporirea veniturilor populaiei etc.
Investiiile de portofoliu, la fel, contribuie la sporirea activitii sectorului privat, dar i la
revigorarea pieei de capital n ar, care, la rndul su, are rolul de a absorbi excesul lichiditii de pe
pia.
n continuare vom analiza mai detaliat fiecare grup de fluxuri, prin prisma evoluiei pieei
financiare internaionale.
Procurarea aciunilor bncilor comerciale se bucur de d imensiuni imense, sectorul bancar
beneficiind de o imagine mai competitiv i mai sigura n faa investitorilor strini, n special, n rile n
curs de dezvoltare, avnd un potenial enorm n prestarea noilor servicii cu costuri mai avantajoase
pentru clieni. ns, atragerea acestor influxuri investiionale presupune un efort considerabil din partea
guvernelor n amelioarea climatului investiional al rii. Pe de alt parte, odat ce o ar a ctigat teren
n faa comunitii internaionale, imaginea favorabil se disemineaz rapid, atrgnd noi plasamente n
economie.
Factorii ce contribuie la intensificarea interesului investitorilor strini, sunt:

condiiile fiscale prielnice i stabilitate pe piaa valutar intern;

stabilitatea sistemului politic;

transparen nalt i nivelul redus al birocraiei;

posibiliti nalte de investire;

dezvoltarea sistemului bancar i a pieei de capital;

prezena forei de munc calificate i ieftine etc.

n comparaie cu capitalul strin pe termen scurt, investiiile strine nu presupun o reacie


brusc i neateptat la evenimentele produse n ar. De obicei, pn a lua decizia de a transfera capitalul
deinut, investitorii minuios analizeaz situaia macroeconomic, efectund anumite prognoze, ce
faciliteaz determinarea unui plan de aciuni, n baza cruia, ulterior, sunt luate decizii. Mai mult ca att,
aceste fluxuri nu posed un grad de nalt lichiditate, ci sunt investite n activitatea curent de producere,
68

construcii, procurarea terenurilor, sunt depozitate pe conturi n bnci, plasate n aciuni i alte valori
mobiliare. De aceea, luarea unei decizii de a transfera capitalul peste hotare poate fi destul de costisitor,
investitorul prefernd alegerea unor alte posibiliti de salvare a afacerii.
Rolul prioritar n meninerea interesului investitorilor strini l deine statul, care trebuie s fie
gardianul climatului de afaceri, precum i s urmreasc atent interesul i intenia comunitii de afaceri
nu doar n prezent, ci i n viitor. n acest sens, sunt benefice urmtoarele aciuni: meninerea unui dialog
continuu cu reprezentanii mediului de afaceri, conform cruia vor fi analizate cele mai recente evoluii i
vor fi invocate problemele i doleanele, menionate de ctre investitorii strini. Important este ca
guvernul s inspire ncredere n asigurarea stabilitii afacerii i veniturilor.
Experiena din Mexic, la mijlocul anilor 90, vine n demonstrarea afirmaiilor noastre, n cazul,
cnd investitorii au nceput s i nchid afacerile i s retrag veniturile din ar, n urma declarrii
inteniilor guvernului de a schimba unele prevederi din politica valutar. Efectul a fost dezastruos pentru
sistemul financiar local, iar refluxurile de capital devastnd ntreaga economie.
Creditele externe, pe termen lung, i asistena tehnic nu prezint riscuri majore, datorit
caracterului, n cele mai dese cazuri, investiional pe care aceste fluxuri le posed, implantate n sfera de
producere sau n proiecte de infrastructur. Deci, nu poate fi vorba despre presiuni asupra pieei valutare
interne, iar rezervele de stat constituie un indicator solid n faa creditorilor externi. Riscul apare doar n
rezultatul ndatorrii excesive, peste potenialul de rambursare al rii.
Dac interesul investitorilor poate fi prognozat sau dirijat, fluxurile de capital, pe termen scurt,
sunt absolut imprevizibile, iar proporiile n care acestea pot presa piaa valutar intern, poate provoca o
criz valutar cu grave consecine. Iat de ce experiena anterioar ndeamn autoritile de stat s
ncurajeze investiiile sub forma de ISD i s descurajeze sau s controleze, n mod foarte atent, fluxurile
speculative i creditele pe termen scurt.
Influxurile de capital, pe termen scurt sunt plasate n urmtoarele sectoare ale economiei
naionale:

Sectorul bancar, sub forma: mprumuturilor externe pe termen scurt, pentru rezolvarea

problemelor privind lichiditile, precum i acordarea noilor mprumuturi; investiiilor n noi produse
financiare, oferite de pieele strine, avnd rate sporite de risc i rentabilitate nalt; plasamentelor n
depozite bancare, n scopul obinerii beneficiilor din diferenialul de dobnzi.

Piaa de capital, sub forma: tranzaciilor pe burs, n urma diferenialului de cotri;

operaiunilor cu valori mobiliare de stat, care ofer rentabiliti nalte.

Piaa valutar, sub forma tranzaciilor de vnzare/cumprare a valutei, operaiuni de

arbitraj i hedging, reieind din volatilitatea cursurilor pe diferite piee.

69

Destul de atractive, n vizorul investitorilor strini, sunt economiile emergente, care, recent, au
iniiat procedura liberalizrii contului de capital (spre exemplu, noile ri- membre UE, alte ri n curs de
dezvoltare, dintre care este i Republica Moldova), lund n consideraie diferenialul destul de atractiv
dintre dobnzi pe piaa internaional i naional [76, p. 41]. Magnetul, care a atras fondurile
investitorilor strini pe aceste piee, este determinat de posibilitatea obinerii unor ctiguri uriae din
dobnzile n moneda naional, n condiiile deprecierii n perioada urmtoare. Spre exemplu, n
Romnia, la nceputul anului 2005, o ngrijorare deosebit pentru Banca Naional Romn au
reprezentat-o special purpose vehicles firmele cu personalitate juridic romn, nfiinate cu scopul
asigurrii accesului banilor strini la plasamente n lei.
Pentru bnci, cea mai real posibilitate de plasare a sumelor mari investite de deponeni strini
constituie creditarea economiei reale, ns, majorarea volumului acestora i simplificarea condiiilor de
creditare prezint, la rndul lor, alte riscuri, pe care autoritile ncearc s le evite:

Creterea n ritmuri rapide a consumului intern, cu consecinele majorrii nivelului

inflaiei n ar;

Majorarea importurilor i adncirea deficitului de contul curent;

Creterea riscului de neplat;

Complicarea operaiunilor de sterilizare (a excesului de lichiditate din economie) de

ctre bncile naionale, care sunt destul de costisitoare.


Reieind din problemele comunitii internaionale, aprute sub impactul fluxurilor financiare
internaionale, considerm, c politicile adoptate de ctre organele de supraveghere trebuie, s
corespund nevoilor i efectului scontat.
n general, n ultimele decenii, pe plan financiar, am asistat la o proliferare a noilor instrumente
n gestiunea fluxurilor financiare internaionale. S-au creat noi piee de negociere i au aprut noi
reglementri, succesiunea rapid a schimbrilor determinnd trecerea de la reglementare n plan financiar
la de-reglementare i apoi iar la re-reglementare.
n condiiile actualei crize financiare internaionale, organizaiile de supraveghere financiar, tot
mai frecvent recurg la politicile de reglementare a fluxurilor financiare internaionale, avnd drept
obiectiv, descurajarea volatilitii capitalului n vederea promovrii obiectivelor stabilite de ctre
politicile interne i protejarea economiei naionale de ctre efectul de contagiere, provocat de ocurile
externe.
Astfel, procesul de reglementare a fluxurilor financiare internaionale, n viziunea noastr, este
realizat prin intermediul urmtoarelor instrumente de gestiune (vezi anexa 3):

Instrumentele politicii monetare, care deriv din necesitatea prevenirii fenomenului de

supranclzire a economiei, n rezultatul influxurilor masive de capital i valut;


70

Instrumentele politicii fiscale, care sunt considerate mult mai eficiente n condiiile unui

regim valutar flexibil;

Alte instrumente: cantitative, care contribuie direct sau indirect la descurajarea influxurilor

i refluxurilor n economia unei ri, precum i la modificarea compoziiei influxurilor financiare n


favoarea celor pe termen lung, i calitative, determinate de reglementrile promovate de ctre stat [76;
184].
Provocarea major a autoritilor de stat constituie supranclzirea economiei i volatilitatea
capitalului, sub incidena influxurilor financiare.
Deciziile, ce trebuie luate privind pericolul supranclzirii, ca urmare a influxurilor de capital,
sunt dificile. Aceste decizii trebuie s se bazeze pe obiectivele economice ale rii respective, fiind
imperativ s fie luate n considerare regimul cursului de schimb, constrngerile de ordin instituional,
precum i determinanii i structura intrrilor de capital. Nu de puine ori, deciziile se bazeaz pe
informaii incomplete, n special, la etapele timpurii ale unui episod de influxuri de capital, cnd este nc
dificil s se evalueze natura acestor intrri, n ce msur acestea sunt temporare sau permanente [184].
Considerm, c cel mai direct impact n procesul combaterii fenomenului de supranclzire este
exercitat de politica monetar, care vine n sprijinul stabilizrii cursului monedei naionale i prevenirii
presiunilor inflaioniste sub impactul influxurilor sau refluxurilor de capital din ar. Cele mai dese
intervenii din partea bncilor centrale n vederea sterilizrii excesului de moned naional sunt realizate
pe piaa valutar intern. ns, aceste operaiuni sunt, n cele mai dese cazuri, foarte costisitoare, iar
achitarea dobnzii poate deveni o povar greu de suportat pentru bugetul naional. Spre exemplu,
pierderile bncii centrale din Republica Slovac, n anul 2002, a atins 2,3% din PIB, fiind meninut
aceeai tendin pentru anul urmtor, iar Guvernul maghiar a alocat bncii naionale finanare n volum
de 1,3% din PIB n vederea acoperirii pierderilor suportate n rezultatul operaiunilor de sterilizare.
Volumul anual al costului sterilizrii masei monetare nsuma 0,2% n Polonia i 0,74% din PIB n
Ungaria, n perioada anilor 2000-2003 [182, p. 19].
Menionm faptul, c n Republica Moldova, valoarea acestui indicator a atins 0,3% din PIB, n
anul 2008, costul de deservire a operaiunilor de sterilizare a masei monetare atingnd o valoare de peste
200 mln. lei. Dei, n comparaie cu anul 2007, costul sterilizrii, suportat de BNM, s-a redus, de la 226,7
mln. Lei, n anul 2007, la 210,8 mln. lei, considerm, c acest indicator trebuie meninut n vizorul Bncii
Naionale a Moldovei, lund n consideraie influxurile masive de remiteri n ar. Spre exemplu, pentru
regiunea Europei de Sud-Est, indicatorul dat oscileaz n limita proporiei de 0,5-0,6% anual, ceea ce
denot faptul, c pentru o ar mic, precum Republica Moldova, costul operaiunilor de sterilizare este
sporit.

71

Politica monetar s-ar putea confrunta cu o dilem n contextul intrrilor masive de capital. Pe
de o parte, evoluia inflaiei ar putea reclama majorri succesive ale ratei dobnzii de politic monetar,
care ncurajeaz economisirea, asigurnd, astfel, un echilibru ntre nivelul economisirii i amploarea
investiiilor, echilibru esenial pentru evitarea unui deficit excesiv de cont curent. Pe de alt parte,
majorarea ratelor dobnzilor ar putea conduce la un diferenial pozitiv de dobnd, ceea ce va atrage
intrri suplimentare de capital, cu presiunile aferente n sensul aprecierii monedei naionale. Episoadele
de apreciere brusc ar putea fi, ulterior, inversate, eventualele consecine fiind o rat mai mare a inflaiei
i tensiuni n sectorul financiar.
Dobnzi interne mai
mari diferenial de
dobnd n cretere

Creterea dobnzii
de politic
monetar

Intrri de capital

Sterilizarea interveniei
absorbia lichiditii
suplimentare

Presiuni de apreciere a
monedei naionale

Presiuni inflaioniste
Expansiunea bazei
monetare i a
agregatelor monetare

Intervenie pe piaa
valutar cumprare
de valut

Fig. 2.9. Cercul vicios al politicii monetare


Sursa: elaborat de autor n baza [112, p. 30].

Figura 2.9 prezint un posibil cerc vicios de politic monetar, generat de intrrile masive de
capital. ncercrile politicii monetare de a atenua presiunile n sensul aprecierii brute a monedei sunt
sortite eecului din cauza imposibilei triniti pe care o formeaz o politic monetar independent,
libera circulaie a capitalurilor i un curs fix.
Acest cerc vicios este apoi integrat ntr-o schem general privind modul n care
vulnerabilitile i dezechilibrele macroeconomice, generate de intrrile masive de capital (vezi anexa 4),
pot declana o criz cu efecte negative att asupra stabilitii preurilor, ct i asupra stabilitii
financiare.
ndeplinirea obiectivelor privind creterea economic susinut, pe de o parte, i stabilitatea
macroeconomic, pe de alt parte, presupune stimularea investiiilor i evitarea caracterului prociclic al
politicilor macroeconomice. Politicile economice trebuie s valorifice perioadele de cretere susinut

72

pentru a promova reformele necesare, asigurnd, astfel, spaiu suplimentar de manevr pentru politica
monetar n perioadele ulterioare de declin economic.
Un alt aspect, extrem de sensibil, l reprezint conduita recomandat a politicii monetare cnd
inflaia este inut sub control pe orizontul de prognoz, ns, dezechilibrele financiare i
macroeconomice se adncesc. Dac nu elaboreaz i implementeaz un rspuns prompt al politicii
economice, nc dintr-o faz incipient, autoritile contribuie, n mod pasiv, la accentuarea acestor
dezechilibre, care, mai devreme sau mai trziu, ar putea s declaneze o criz sau s implice costuri
economice mult mai majorate n cazul unei intervenii ulterioare, cnd problemele, de ordin financiar sau
macroeconomic, deja s-au acutizat [112].
Deoarece predomin complexitatea acestor aspecte, calibrarea corespunztoare a reaciei
politicii monetare este mai dificil. n plus, avnd n vedere limitrile impuse de deschiderea cont ului de
capital, meninerea echilibrelor macroeconomice nu poate fi pus exclusiv n sarcina politicii monetare.
n schimb, politica fiscal i cea a veniturilor trebuie s posede un rol de sprijin i, astfel, s preia din
sarcina eforturilor de stabilizare. Deci, politica fiscal trebuie s dein rolul principal n corectarea
dezechilibrelor de cont curent. Acest lucru denot c rile trebuie s i calibreze bugetele, astfel, nct
s reueasc creterea cererii din sectorul privat i s determine msurile de protecie, necesare mpotriva
unor eventuale crize, ntruct amploarea deficitului fiscal contribuie, n mod direct, la magnitudinea
deficitului de cont curent. Totodat, prin intermediul componentei sale de creare de stimulente, politica
fiscal ar putea ncuraja exporturile i activitile economice productive n general. Pe lng expansiunea
politicii fiscale, guvernul trebuie s implementeze o politic prudent a veniturilor prvind limitarea
creterilor salariale din sectorul public, un demers care ar putea restrnge i efectele de imitare pe care
creterile salariale excesive din sectorul bugetar le-ar putea avea asupra celor din sectorul privat. Astfel,
ar fi evitat situaia nedorit a necorelrii ctigurilor salariale cu evoluia productivit ii muncii.
n vederea celor expuse anterior, este important ca expansiunea politicii fiscale s fie obinut
din contul micorrii cheltuielilor guvernamentale, ci nu pe seama majorrii impozitelor directe.
Considerm, c unul din instrumente ar putea servi majorare taxei pe proprietate n rile dezvoltate i n
curs de dezvoltare.
Extinderea politicii fiscale va permite o mai bun guvernare a instituiilor bugetare, bazat pe
urmtoarele principii:

Realizarea unui control strict al veniturilor i cheltuielilor bugetare;

Determinarea unor scopuri bine definite pe termen mediu i scurt.

n cadrul primului principiu, prioritate ar trebui s se acorde programelor sociale i de protecie


n cadrul domeniilor, precum: nvmnt, sntate, infrastructura apei i sistemului sanitar, cu scopul de
a ajutora menajele vulnerabile. rile srace trebuie s modifice structura cheltuielilor bugetare n
73

favoarea programelor de stimulare a activitii interne. Programele sociale ar trebuie s pun accentul pe
crearea locurilor de munc, care ar asigura, n paralel, i creterea bazei impozabile. Spre exemplu, unul
din domeniile prioritare poate fi menionat sectorul agricol.
O condiie important, ce necesit a fi asigurat n procesul majorrii cheltuielilor salariale,
constituie sporirea productivitii muncii, ceea ce va permite formarea efectului de tampon al
proceselor inflaioniste n ar.
n cadrul celui de al doilea principiu, accentul se plaseaz pe majorarea veniturilor bugetare din
alte surse, precum extinderea bazei impozabile, spre exemplu, prin urmtoarele modaliti:
Raionalizarea stimulentelor fiscale prin reducerea treptat a scutirilor, a vacanelor i
deducerilor fiscale, realizate n cadrul strategiei fiscale pe termen mediu;
Raionalizarea i eficientizarea cheltuielilor bugetare prin diminuarea cheltuielilor, orientate
domeniilor neproductive, precum: transferurile pentru ntreprinderi falimentare, formarea n mas a
locurilor noi de munc, iniierea proiectelor de tip white elephant etc., concomitente n obiectivele pe
termen scurt.
n afara instrumentelor politicii fiscale i monetare, experiena internaional n administrarea
fluxurilor financiare relev i alte posibiliti de manevrare. n acest context, sunt cunoscute msuri
privind descurajarea influxurilor i refluxurilor de capital, sub forma impunerii unor bariere la micarea
capitalului, aa numitele instrumente cantitative de administrare a fluxurilor financiare.
Controlul asupra ieirii capitalului poate lua forma unor msuri preventive, n special, n cazul
unor deficite masive ale contului curent (n economiile n care moneda naional nu este devalorizat).
Aceste msuri pot fi:

Impunerea taxelor asupra fondurilor remise peste hotare;

Aplicarea ratelor de schimb duale la diferite tranzacii financiare;

Interzicerea temporar de transfer a fondurilor.

Descurajrii refluxurilor valutare este argumentat de necesitatea prevenirii fenomenului de


epuizare a rezervelor valutare naionale, precum i de majorare a ratei dobnzii pe pia i meninerea
nivelului de ndatorare n limite rezonabile. Spre exemplu, China nu a fost atins de impactul crizei
financiare asiatice, datorit nivelului foarte redus al convertibilitii contului de capital, astfel, prevenind
situaia ndatorrii excesive [76; 183].
Descurajarea influxurilor de capital vine din necesitatea prevenirii supraevalurii sau
suprandatorrii. Indicatorii ce servesc ca semnal de alert pentru stabilitatea macroeconomic a unei
economii, sunt:

Ponderea nalt a influxurilor de capital n PIB sau n exporturi;

Supraaprecierea monedei naionale.


74

n opinia multor economiti, este mult mai eficient a efectua controlul asupra influxurilor, dect
a refluxurilor de capital, ceea ce deja a demonstrat experiena multor ri. Constatarea faptului, precum c
instrumentele de control, aplicate asupra intrrilor de capital, sunt mai eficiente n comparaie cu cele
impuse asupra ieirilor de capital rezid din ideea, c este mai uor s alungi capitalul din ar dect sl reii contrar voinei sale. Impunerea restriciilor asupra intrrii capitalului strin trebuie s fie o aciune
temporar, doar n momentele atestrii riscului lansrii unei crize sau dezechilibrului financiar
umbrela se deschide doar atunci cnd plou. Conform experienei din Chile, astfel de restricii au fost
promovate doar n faza boom- ului influxurilor de capital strin. De asemenea, restriciile pot fi utile, cnd
Guvernul are nevoie de timp pentru a gndi modul de direcionare a fluxului de capital strin. n cazul n
care restriciile continu s fie aplicate dup depirea crizei, economia risc s fie izolat de restul lumii
i s fie nevoit s gseasc de sine stttor resursele financiare [76].
Un alt motiv, ce argumenteaz necesitatea impunerii barierelor n faa influxurilor financiare,
const n descurajarea tranzaciilor speculative cu capital pe termen scurt. n acest sens, pot fi menionate
urmtoarele instrumente:

Variabilitate mai nalt a cursului pe un trend ascendent a monedei naionale, adic

deprecierea brusc a monedei naionale n perioadele scadenei unor depozite mari (care, de obicei sunt
deschise de nerezideni);

Politica de reducere a dobnzilor pentru limitarea ctigurilor speculatorilor, ns unul

din efect advers este pentru companiile autohtone care au scadene de efectuare a anumitor pli n valut;

Crearea unei piee valutare duale, cu cursuri de schimb separate pentru operaiunile

comerciale i pentru cele financiare;

Majorarea impozitelor pe veniturile obinute din dobnzi, aciuni i tranzacii imobiliare.

O alt modalitate n gestionarea eficient a fluxurilor de capital este modificarea componenei


influxurilor de capital. Structura capitalului strin ce penetreaz o economie poate contribui la
producerea dezechilibrelor n ar.
n aceast ordine de idei, considerm importante dou ipoteze prioritare:
1)

Cu ct mai mare este predominarea influxurilor de ISD, cu att mai stabil n faa

ocurilor externe este economia;


2)

Cu ct mai mare este volumul creditrii externe n valut strin de ctre bnci, precum

i a plasamentelor n instrumentele cu grad ridicat de risc, cu att mai expus este ara n faa crizei
financiare.
Fluxurile bancare sunt mai vulnerabile n faa crizelor financiare, spre deosebire de alte
modaliti de finanare. O discrepan mare ntre mprumuturile pe termen scurt i activele bancare pe
termen lung las ara vulnerabil [178, p. 95].
75

Dar, nu trebuie de neglijat faptul, precum c ISD pot provoca volatilitate n structura Balanei
de Pli Externe a unei ri. De exemplu, n perioada lansrii unei crize, companiile strine pot gsi
modaliti de transferare a fondurilor de la reprezentanele sale, amplasate n economii strine la
companiamam, chiar n cadrul unui regim dur al controalelor. n orice caz, rile-gazd ale ISD sunt
mai puin expuse prejudiciilor mari, provocate de criza valutar.
Conform celor expuse, menionm o modalitate eficient n cadrul politicii de modificare a
structurii capitalului ar consta n aplicarea unei taxe asupra intrrilor de capital pe termen scurt, ceea ce
poate s contribuie la intensificarea influxurilor de capital pe termen lung, n paralel cu reducerea
influxurilor speculative [76; 81]. Astfel de aciune din partea statului direct va contribui la atragerea
acelor resurse financiare, care pot fi eficient utilizate conform nevoilor economiei naionale. Deci,
obiectivele principale, urmrite de autoritile monetare la impunerea taxei asupra influxurilor de capital,
sunt:

Diminuarea volumului de capital speculativ i modificarea structurii capitalului n

favoarea investiiilor pe termen lung n ar;

Reducerea presiunilor de apreciere asupra cursului de schimb al monedei naionale;

Meninerea unui diferenial nalt ntre nivelul ratei dobnzii interne fa de cea

internaional.
Cea mai relevant experien n aplicarea msurilor restrictive la influxurile de capital este
atestat n Chile. Autoritatea monetar a promovat 2 etape n procesul monitorizrii influxurilor de
capital:
Prima etap: perioada anilor 1978-1982 toate influxurile de capital cu un termen mai mic de
24 de luni erau interzise, iar cele cu un termen de 2466 de luni erau supuse cerinelor obligatorii de
meninere a rezervelor minime n valoare de 10-25% din volumul tranzaciei. Fondurile erau transferate
pe contul bncii centrale, la care nu era prevzut dobnd [76].
A doua etap: perioada anilor 1991-1998 cerinele de meninere a rezervelor obligatorii n
valoare de 20% au fost extinse asupra tuturor tipurilor de influxuri de portofoliu, cu termen de un an de
depozitare pe contul bncii centrale. ns reprezentanii sectorului privat au gsit ci de evitare a
reglementrii, prin modificarea tipurilor de influxuri, declarnd influxurile de portofoliu, precum
creditele comerciale sau creditele pentru susinerea proiectelor de ISD. Astfel, n iulie 1992, rata
rezervelor minime obligatorii s-a majorat pn la 30%, cu termenul minim de depozitare rmas acelai,
un an, fiind extins, pe lng influxurile de investiii de portofoliu, creditelor aferente ISD i tranzac iilor
comerciale. n anul 1995, reglementarea a fost extins asupra tranzaciilor cu valorile mobiliare
domestice negociate pe Bursa de Valori din New York i emisiunii euro-obligaiunilor, iar ISD -

76

termenul minim de pstrare a plasamentelor pe teritoriul rii era de 3 ani. Toate cerinele au fost
abrogate n septembrie 1998, dup depirea crizei financiare [76; 81].
n gestionarea fluxurilor speculative, relevant este taxa propus de economistul american i
laureatul Premiului Nobel, James Tobin. Iniial, economistul a propus aplicarea unei taxe de 0,05% pe
tranzaciile de cumprare/vnzare a valutei strine de pe pieele internaionale valutare. Veniturile,
obinute de la taxarea operaiunilor valutare internaionale, urmau s fie transferate pe contul unei
organizaii financiare internaionale i administrate n scopul prevenirii crizelor financiare, a luptei cu
srcia i a inegalitii n lume [76; 81; 184].
Indirect, aceast modalitate oricum ar defavoriza micarea de capital pe termen scurt, lund n
consideraie, c rentabilitatea tranzaciilor pe termen lung este de 30-40%, o tax mic aplicat, ce nu
afecteaz rentabilitatea tranzaciei, spre deosebire de cele pe termen scurt. n cazul utilizrii arbitrajului
n spaiu, doar taxa uniform aplicat pe toate pieele i-ar atinge efectul scontat. Aceast metod trebuie
s fie aplicat n rile cu un regim al cursului valutar flotant.
Majoritatea rilor, afectate de crizele financiare din secolul al XX- lea, au apelat la finanare din
partea Fondului Monetar Internaional, care, pe lng faptul, c credita aceste economii, avea un rol
important n determinarea cursului politicii monetare, promovate n aceste ri. Finanarea comuna
reprezint o inovaie n cadrul gestiunii crizelor datoriei suverane, ce a permis evitarea retragerii masive a
capitalurilor cu efecte dezastruoase pentru comunitatea financiar.
Alt problem din vizorul comunitii tiinifice contemporane este extinderea masiv a
fluxurilor de remiteri i efectele destabilizatoare pe care le produc asupra rilor recipiente.

Influxuri de
remitene

Piaa de
consum

Sectorul
de
producere

Sector
bancar

Consumul sporit al
produselor;
Procurarea imobilului;
Majorarea
construciilor;
Incapacitatea
companiilor autohtone de a
face fa cererii i
concurenei mrfurilor
importate;
Majorarea volumului
depozitelor.

Adncirea deficitului
contului curent
Mrirea volu mului
importurilor;
Majorarea n ivelulu i
inflaiei;

Criza
financiar
valutar
Dezechilibre
pe pi aa
valutar
Presiuni asupra cursului
valutar;
Vo latilitatea rezervelor
valutare.

Fig. 2.10 Incidena influxurilor de remitene asupra crizelor financiare


Sursa: elaborat de autor

77

Fluxurile de remiteri capt proporii enorme, n special, n rile n dezvoltare, care, conform
evoluiilor, depesc fluxurile de ISD, devenind sursa principal de finanare a nevoilor rii. Provocrile
iscate de influxurile de remitene difer de celelalte tipuri de influxuri financiare i in de:

Posibilitile de implicare a resurselor financiare transferate de ctre migrani n

sector productiv;

Modalitile de legalizare a remitenelor i determinarea volumului real.

Mijloacele valutare, transferate de ctre migrani lsai n voia sorii, produc dezechilibre
serioase pe piaa valutar intern i n sectorul de producere (figura 2.10.
Din figura 2.10 bservm, c sub incidena influxurilor de remitene se afl sectorul bancar, piaa
de consum i sectorul real al economiei. De fapt, piaa de consum i sectorul real sunt ntr-o
interdependen strns, n rezultatul efectelor produse. Banii agonisii din munca de peste hotare
servesc, n primul rnd, la creterea consumului n ar, care, la rndul su, este alimentat din sectorul de
producere. Confruntndu-se cu cererea excesiv, productorii autohtoni i epuizeaz locurile de
producie, apelnd la importuri, deoarece costurile de producie sunt foarte mari. Companiile
productoare au de nfruntat i problema concurenei preurilor, care sunt mult mai avantajoase la
mrfurile importate. Astfel, se creeaz o stagnare, pe de o parte, a companiilor autohtone i prosperarea
companiilor importatoare. Pe de alt parte, piaa construciilor se bucur de o prosperitate pe fonul
majorrii cererilor la procurarea apartamentelor din partea persoanelor fizice, care, graie interesului
sporit, contribuie la majorarea preurilor. Creterea preurilor galopante la active, sprijinit de influxurile
valutare, contribuie la mrirea nivelului inflaiei n ar, ce aduce noi provocri politicii monetare,
promovate de autoritile de stat.
O alt dilem, cu care se confrunt bncile centrale n rile receptoare de remitene, este
meninerea ordinii pe piaa valutar intern i suportarea costurilor mari la interveniile pe care acestea le
fac pentru sterilizarea valutei strine libere de pe pia i meninerea cursului de schimb valutar.
Situaie critic apare cnd potenialul pieei valutare interne nu poate acoperi oferta excesiv de
valut strin, iar cursul valutar al monedei naionale, lund avnt, contribuie la adncirea contului
curent, ngreunnd povara pentru exportatorii i productorii autohtoni.
Criza se poate produce n momentul ncetinirii sau stoprii transferurilor remitenelor, cnd
activitatea alimentat de influxurile valutare strine, va fi stopat odat cu insuficiena acestora.
n primul rnd, se va sparge balonul preurilor de pe piaa creditelor, provocnd daune
companiilor constructoare, fondurilor de investiii, iar efectele generale pot fi similare celor din actuala
criza ipotecar american. De menionat, c majoritatea rilor n curs de dezvoltare, economia crora se
bazeaz pe influxuri de remitene, nu au o piaa de capital dezvoltat, deci, efectul de rspndire a crizei

78

interne, la nivel internaional, se exclude. Pot suferi doar unele fonduri de risc internaionale, care au
realizat plasamente importante n sectorul construciilor.
Un risc imens poate fi provocat sectorului bancar, care alimentndu-se pe seama depozitelor
deschise de ctre persoanele fizice, s-au antrenat n acordarea excesiv a creditelor sectoarelor n care au
avut loc pierderi n rezultatul crizei lansate.
Rolul autoritilor de stat este de a se implica activ n gestionarea influxurilor de remiteri, prin
intermediul (figura 2.11:

Prghiilor politicii monetare, a interveniilor pe piaa monetar n vederea sterilizrii

excesului de moned naional de pe pia i influenele asupra cursului de schimb valutar;

Politicilor de stocare a fluxurilor de remiteri n sectorul bancar;

Motivrii migranilor de a investi veniturile, obinute pe pieele strine n sector real al

economiei.
Sector bancar

Stocarea remiterilor n
sector bancar
Conturi speciale n valut
strin;
Instrumente financiare noi;
Rate prefereniale de
schimb;
Reele Internaionale a
Remitenelor.

Guvern

Sterilizarea
excesului de
moned naional
de pe pia:
Majorarea ratei
dobnzii;
Majorarea
normei rezervelor
obligatorii.

Orientarea remiterilor spre investiii i


activiti sociale:
Faciliti fiscale migranilor;
Antrenament i consultaii de business;
Dezvo ltarea antreprenorial,
Programe co mune cu statul;
Fonduri speciale de stat;
Activizarea diasporelor.

Fig. 2.11. Gestionarea fluxurilor de remiteri: interconexiunea Guvernului i sectorului bancar


Sursa: elaborat de autor, n baza [7].

Influxurile de remiteri, n primul rnd, atac politica monetar a rilor receptoare, n momentul
cnd valuta strin penetreaz piaa valutar intern a acestora. Bncile centrale, responsabile pentru
promovarea i implementarea politicii monetare i valutare, sunt nevoite s fac intervenii destul de
costisitoare pe piaa valutar intern, steriliznd excesul de valut strin. Alte modaliti de eliberare a
pieei valutare de valut strin sunt:

Majorarea ratei dobnzii pe pia, n vederea atragerii valutei strine n sector bancar;

Majorarea normei rezervelor minime obligatorii, pentru a preveni bncile strine de a se

avnta n activitile de creditare a economiei, n urma mijloacelor valutare stocate pe depozite.


Deseori, bncile centrale sunt nevoite s restricioneze activitatea de creditare a economiilor,
datorit politicii de meninere a nivelului inflaiei n ar, ceea ce contravine intereselor bncilor

79

comerciale, care suport pierderi n urma scderii cererii pentru creditele, acordate la ratele nalte ale
dobnzii.
O modalitate mai lejer de administrare a fluxurilor de remiteri este stocarea influxurilor de
remiteri n sectorul bancar, fr constrngeri impuse bncilor comerciale. Practica internaional cunoate
diverse modaliti de orientare a remiterilor spre canale le bancare, prin oferirea a mai multor instrumente
financiare, special create pentru migrani.
Astfel de instrumente financiare sunt: conturile speciale n valut strin i bonurile n valut
strin denominate. Unele ri (de ex., India, Pakistan) ofer lucrtorilor emigrani o posibilitate de a-i
remite salariile prin intermediul conturilor n valut strin din ar, drept stimul pentru utilizarea acestor
conturi de ctre migrani sunt ratele de dobnd, atractive pentru deintori. Spre exemplu, pn n anul
1980, ratele de dobnd la soldurile conturilor respective n Pakistan erau ajustate fa de o rat la
conturile de depozit n eurodolari de pe piaa financiar londonez. De asemenea, din anul 1982,
guvernul indian a meninut artificial ratele de dobnd asupra acestor conturi la un nivel substanial mai
nalt dect cele din ara de origine a valutei (ara de imigrare) [7, p. 38; 119].
O astfel de modalitate de motivare a atragerii influxurilor valutare pe conturile bncilor asigur
posibilitatea nu doar a stocrii excesului de valut strin n sector bancar, dar i posibilitii de a
valorifica aceste resurse n economia naional, prin acordarea creditelor n sector real sau iniierea unor
proiecte investiionale.
O alt prghie, utilizat pentru a cointeresa emigranii s remit salariile n ara de origine, este
rata preferenial de schimb a valutei, stabilit, n exclusivitate, pentru convertirea soldurilor conturilor
bancare, n care sunt depozitate remiterile. Spre exemplu, n anul 1974, n Bangladej, a fost iniiat
schema contului de valut strin (Wage Earner Scheme), care oferea o prim la cursul de schimb pentru
convertirea soldurilor din valut strin n valut autohton. De asemenea, lucrtorilor emigrani li se
permitea s vnd soldurile conturilor n valut strin direct la importatori, prin licitaii zilnice
organizate de bncile naionale. Printr-o astfel de modalitate erau avantajate ambele pri, graie
comisionul redus de convertire. Importatorilor li se permitea s importe un ir de mrfuri, autorizate de
ctre autoritile de supraveghere a comerului extern [119].
Cel de-al doilea instrument financiar, utilizat pentru orientarea remiterilor n sistemul bancar,
este bonul denominat n valut strin. Ca exemplu poate servi experiena Pakistanului, unde, n anul
1985 s-a introdus schema certificatului deintorului de schimb de valut ca supliment la schema
conturilor de valut strin. Acest certificat este emis de Banca de Stat din Bangladej i ofer urmtoarele
faciliti:

Posibilitatea efecturii plilor n valut strin;

Rata dobnzii cu circa 2% peste rata la depozite n Eurodolari;


80

Posibilitatea convertirii n moned naional cu o prim de circa 8-15% fa de rata

oficial de schimb.
Volumul total al investiiilor n aceste instrumente pe parcursul a trei ani, a nsumat 300 mln.
dolari SUA sau circa 6% din volumul total al remiterilor pentru aceast perioad [7, p. 39].
Experiena din Mexic este interesant prin emiterea bonurilor de remitere pentru muncitorii
emigrani din SUA. Totodat, asupra soldurilor conturilor remiterilor pot fi trase cecuri sau ordine de
plat.
Instrumentele financiare, implementate n unele ri, menionate anterior, atest un anumit grad
de inovaie, ce demonstreaz eforturile autoritilor de stat privind nu doar stocarea fluxurilor de remiteri
n sector bancar, ci i, ntr-o msur, determinarea volumului real oficializarea remitenelor, ceea ce
este, pn n prezent, o provocare n multe ri n curs de dezvoltare. Pe de alt parte, aceste instrumente
nu soluioneaz problema utilitii acestor mijloace, adic activizrii spiritului antreprenorial al
migranilor i provoac apariia altor fenomene n economie, spre exemplu majorarea consumului intern.
Problema dezvoltrii spiritului investiional al migranilor a fost pozitiv soluionat de ctre
autoritile din Mexic, prin implementarea anumitor programe cu participarea diasporei, fapt ce a adus o
impulsionare dezvoltrii economice i mbuntirea infrastructurii regiunilor rurale. Vom meniona
programul oficial doi pentru unu (ulterior extins patru pentru unu), conform cruia statul se implic
n finanarea unor proiecte comune privind aprovizionarea comunitii cu ap potabil, construcia
colilor i crearea facilitilor de recreaie, pavarea strzilor etc. Pe parcursul anului 2000, n rezultatul
acordului, au fost investite de ctre originarii din Zacatecas, care triau peste hotarele rii, 2 mlrd. Dolari
SUA n 32 de orae i comuniti ale statului [119, p.110].
De asemenea, n Pakistan a funcionat Schema de Investiii Non-Repatriabil, conform creia
migranilor, ntori n ara de origine, li se permite s importe maini i utilaj la rate, concesionate de
taxe, pentru a fi utilizate, ulterior, n scopuri de producere. Cota de reducere a taxelor variaz n
dependen de tipul i amplasarea teritorial a proiectelor investiionale, ce ar nsemna taxe mai lejere
pentru o afacere n teritorii relativ subdezvoltate i invers [7, p. 41]. Ca parte integrant a schemei, a fost
creat Serviciul Consultativ Investiional al Pakistanului cu rolul de a monitoriza selectarea i
implementarea proiectelor investiionale cu participarea migranilor, precum i realizarea studiilor de
prefezabilitate.
Implementarea de succes a practicilor strine n conlucrarea statului cu migrani este
condiionat de asigurarea anumitor condiii:

Statul trebuie s se bucure de o mare ncredere n faa populaiei, reuita unor asemenea

experiene din trecut poate alimenta respectul vis-a-vis de deciziile, elaborate de ctre Guvern;

Spiritul de patriotism puternic i gradul sporit de antrenare social din partea populaiei.
81

Criza financiar actual, afectnd, practic, majoritatea rilor lumii, ndeamn la reorientarea
mixului de politici promovate. Totodat, coninutul mixului de politici treb uie s considere specificul
fiecrei economii naionale de a face fa turbulenelor, declanate, n prezent, pe pieele financiare
internaionale.
n acest sens, propunem aplicarea urmtoarelor aspecte metodologice, care, n opinia noastr,
ajut la: evaluarea potenialului unei ri de a confrunta posibilele ocuri externe i formularea unor
politici de protejare a creterii economice i de reducere a srciei n condiiile crizei financiare actuale.
Considerm, c abilitatea rilor srace, inclusiv a Republicii Moldova, de a soluiona
problemele aferente crizei va depinde, parial, de: poziiile lor macroeconomice; vulnerabilitatea lor la
ocurile externe; accesul la finanarea oficial.
Poziiile macroeconomice sunt caracterizate prin echilibrul contului curent i al bugetului
public. Exist o asociere pozitiv semnificativ ntre deficitul de cont curent i deficitul fiscal: rile, care
nregistreaz deficite fiscale mici sau excedente bugetare, tind s nregistreze deficite mici de cont curent
sau excedente ale contului curent 1 .
n dependen de poziia macroeconomic nregistrat, rile lumii, conform estimrilor
Fondului Monetar Internaional, sunt poziionate n diferite cadrane, n dependen de care pot fi
promovate diferite politici de protejare a creterii economice.
n dependen de vulnerabilitatea la ocuri poteniale, indicatori, ce necesit a fi luai n
consideraie, sunt:
Reducerea brusc n fluxurile private de capital spre pieele emergente;
Volatilitatea extins a preurilor bunurilor primare de consum;
Declanarea strii de stres n sistemele financiare naionale.
Numeroase ri srace au capaciti limitate pentru a promova politici anticiclice pentru a
menine impactul crizei globale. Aceast constatare pune n eviden importana sporit a susinerii
externe, pentru a face ca rile srace s fie capabile s atenueze efectele crizei asupra srciei.
Rspunsurile politicii interne trebuie s includ cheltuirea punctual a banilor publici pentru protejarea
sracilor, flexibilitatea cursului de schimb pentru ca acesta s faciliteze ajustrile i supravegherea
financiar vigilent.
Totodat, o redresare durabil a economiei nu va fi posibil pn cnd nu va fi restabilit
funcionalitatea sectorului financiar i pieele creditului nu vor fi deblocate.
Pentru a atinge acest obiectiv este necesar:
1

Deficitul contului curent este consdierat mare dac acesta depete 3% din PIB, iar deficitul fiscal (bugetului
public) este considerat a fi mare dac depete 2% din PIB.

82

impunerea noilor iniiative n contextul mixului de politici privind permiterea recunoaterii

credibile a pierderilor aferente creditelor;

clasificarea societilor financiare n funcie de viabilitatea acestora pe termen mediu i

acordarea susinerii de stat organizaiilor viabile prin injecii de capital i lichidarea activelor de proast
calitate;

politicile monetare i bugetare trebuie s susin i mai insistent cererea global i trebuie s

continue acest sprijin pe o perspectiv previzibil, n timp ce vor fi stabilite strategii de garantare a
viabilitii pe termen lung a finanelor publice;

determinarea i aplicarea acestor politici va cere o cooperare la scar internaional.

Din perspectiva fiscal, abordrile n vederea combaterii efectelor crizei economice globale
cuprind pachete stimulative, msuri ad-hoc, prevederi temporare, accelerarea procesului de
implementare a unor masuri planificate anterior alternativ sau adoptarea concomitent a tuturor acestor
abordri.
n continuare vom revizui practica rilor strine privind implementarea reformelor n sistemul
fiscal. De menionat c am fost inspirai de Raportul Deloitte Soluii Fiscale pentru criza economic
global, care ofer un rezumat al msurilor fiscale luate de diverse economii din ntreaga lume, fiind
direcionat, n cea mai mare msur, asupra aspectelor privind impozitul pe profit, impozitele indirecte
i impozitul pe venit [130]. Aceste masuri au fost luate n contextul stabilirii bugetelor naionale, ele
fiind, n cele mai multe cazuri, implementate cu scopul de a diminua sau neutraliza efectele recesiunii
economice, ns exist i cazuri n care msurile luate au o influen incidental n contracararea
crizei.
Un exemplu evident este Bulgaria, ar care a implementat anumite msuri, cum ar fi: scutirea
de impozit pe o perioada de 5 ani pentru investiii n regiuni defavorizate i scutiri sau reduceri de
impozite pe venit pentru familiile tinere, care achit dobnzi la credite imobiliare.
n Cehia, rata de impozit pe profit a fost redusa de la 21% la 20%, de rnd cu rata contribuiilor
sociale de sntate pentru angajai i angajatori, iar rambursrile de TVA sunt realizate mai rapid n
condiiile depunerii n format electronic a declaraiilor fiscale de ctre contribuabil.
n acelai timp, n Ungaria, au fost propuse o serie de msuri fiscale n vederea impozitrii
consumului, i nu a venitului, precum i reducerea impozitului pe venit i a contribuiilor sociale.
Marea Britanie a redus cota de TVA pentru o perioada de un an, de la 17,5% la 15%, i a permis
amnarea plii impozitelor pentru societile care au fost afectate de perioada de criz, n condiiile
demonstrrii necesitii unor astfel de amnri. Att Olanda, ct i Spania au introdus msuri
stimulative referitoare la metodele de amortizare accelerat pentru investiiile, efectuate n a. 2009.
Belgia a redus cota de TVA pentru construciile de locuine noi, de la 21% la 6%.
83

Printre msurile adoptate de Romnia, se numr scutirea de la plata impozitului a


dividendelor reinvestite, ncepnd cu anul 2009. De asemenea, vor fi scutite de la plata impozitului pe
dividende i dividendele investite n capitalul social al altei persoane juridice romne.
Compania KPMG International realizeaz anual un sondaj privind cotele de impozitare a
profitului i impozitele indirecte. n anul curent, cercetarea a cuprins 106 ri, n rezultatul creia s-a
constatat faptul, c pentru prima dat, n ultimii 14 ani, a fost consemnat o pondere tot mai
important la nivel global a impozitelor indirecte, cota impozitului pe profit, nregistrnd creteri
nesemnificative.
n acest context, Patrick Leonard a marcat, c Romnia a urmat, n general, o tendin
sczut n aplicarea impozitelor directe, majornd, constant, cotele impozitelor indirecte.
Ca regul, n rile dezvoltate nivelul impozitelor directe este mai dezvoltat dect cel al
impozitelor indirecte, ceea ce nu poate fi menionat n cazul rilor n curs de dezvoltare.
Predominarea impozitelor indirecte n rile n curs de dezvoltare este explicat prin faptul, c este
destul de greu de a duce evidena veniturilor impozabile i perceperea unui impozit indirect este mult
mai comod i presupune un cost relativ mic.
Astfel, nu este de loc surprinztor faptul, c tot mai multe ri recurg la reformarea sistemului
fiscal n vederea contracarrii efectelor crizei.
Msurile, naintate de autoritile de stat n cadrul unei politici fiscale expansive, trebuie s
cumuleze un set de iniiative corecte i bine intenionate, care s contribuie, n mod intensiv, la
formarea unei viziuni strategice i de soluii coerente pentru depirea crizei i limitarea efectelor.

2.4. Concluzii la capitolul 2


Analiza evoluiilor recente pe arena financiar global demonstreaz noi tendine n
reconfigurarea fluxurilor financiare internaionale.
n primul rnd, n economia mondial s-au proliferat noi ri n curs de dezvoltare, care au
atras influxuri masive de capital strin (rile BRIC), nregistrnd performane economice sporite.
Capitalul implantat n economiile acestor ri, precum i rezultatele pozitive atestate, au format o
demonstraie n plus vis-a-vis de impactul benign al acestor fluxuri, promovat n teoriile economice
clasice i moderne, ct i dorina tot mai multor ri de a le atrage.
n al doilea rnd, tot mai multe ri, cu potenial mic de dezvoltare, au nregistrat cretere
economic pe seama influxurilor valutare din partea persoanelor fizice remitenelor, n urma
presiunilor exercitate asupra consumului domestic i creterea preurilor la active. Aceste mijloace
financiare au depit volumul ISD, orientat spre aceste ri, constituind una din sursele principale de
existen a rilor.
84

n al treilea rnd, economiile au devenit tot mai conectate, n rezultatul realizrii


plasamentelor nu doar n procurarea activelor pe piee strine, ci i investirii unui volum impuntor de
finane n diferite instrumente noi aprute cu grad sporit de risc, ceea ce a periclitat stabilitatea
sistemului financiar global, rile dezvoltate fiind aspru pedepsite privind consecina aciunilor
nechibzuite, bazate pe aciuni speculative. Iar volatilitatea capitalului pe termen scurt a marcat imense
crize n urma imposibilitii guvernelor de a onora angajamentele pe termen scurt.
Deseori, n cadrul unei ri, statisticienii i autoritile, care rspund pentru promovarea
politicilor monetarcreditare, sunt interesai doar n estimarea i monitorizarea volumului ntrrilor i
ieirilor de capital n ar, deoarece fluctuaia capitalului exercit, n cele mai dese cazuri, o influen
negativ asupra strii economiei naionale, pe cnd, organizaiile financiare internaionale duc
rspunderea de stabilitatea i integritatea ntregului sistem financiar global.
Autoritile naionale ar trebui s atrag o mai mare atenie procesului integrrii financiare, s
cunoasc poziia rii sale pe scala finanelor globale, ct i s monitorizeze procesul fluctuaiei
capitalului, deoarece fluxurile de capitalul, ieite de sub control, pot provoca dezechilibre nu doar n
cadrul unei ri, ci i lansa crize la nivel planetar
Concluzionnd interveniile autoritilor de stat n vederea administrrii eficiente a fluxurilor
financiare, este important de a meniona o legitate care s-a fcut observat pe parcursul crizelor ce au
afectat economia modern n ultima decad a secolului al XX- lea i perioada incipient a noului mileniu:
cauza major, ce a impulsionat lansarea turbulenelor n sistemul financiar internaional a constat n
lipsa unei limite impuse la micarea liber a capitalului ntre ri, precum i promovarea prea excesiv
a liberalizrii financiare i independenei sectorului financiar-bancar. De aceea, rolul autoritilor de
stat este de a interveni prin prghii cantitative, uneori, retricioniste n administrarea influxurilor i
refluxurilor de capital n ar (fie capitalului de mprumut, ce a servit la declanarea crizelor, pe
parcursul anilor 90, fie capitalului speculativ, impulsionat de apariia inovaiilor financiare, care a
destabilizat ntregul sistem financiar internaional la nceputul secolului al XXI- lea).

85

3. RAIONALIZAREA INTEGRRII REPUBLICII MOLDOVA N FLUXURILE


FINANCIARE INTERNAIONALE
3.1. Elaborarea metodologiei de evaluare a gradului de integrare n fluxurile financiare
internaionale (exemplul unei ri mici)
Reieind din abordrile teoretice ale procesului de integrare financiar a rilor, am
concluzionat faptul, c n rezultatul contopirii diferitor economii ntr-un spaiu financiar, bazat pe
principii comun acceptate, fluxurile financiare cunosc o micare liber i rile concureaz pentru
atragerea volumului maxim al capitalului strin. De asemenea, estimarea gradului de integrare financiar
a unei ri presupune analiza restriciilor legislative existente ntr-o ar, precum i estimarea cantitativ
a fluxurilor de capital privat, direcionate ntr-o economie sau cele pe care o ar le ofer economiei
mondiale.
Procesul de integrare a unei ri n fluxurile financiare internaionale este diferit pentru fiecare
stat, n dependen de gradul de dezvoltare economic, intensitatea micrii capitalului i poziia rii n
calitate de ofertant al capitalului pentru funcionarea sistemului financiar internaional.
De aceea, vom elabora un mecanism de estimare a gradului de integrare n fluxurile financiare
internaionale pentru o ar mic, precum este Republicii Moldova, reieind din anumite caracteristici
specifice dezvoltrii economiei naionale:
Capacitatea sczut a pieei de capital de a genera fluxuri de investiii de portofoliu i
atragerea interesului investitorului strin pe acest segment;
Ponderea nalt a fluxurilor capitalului strin doar n unele sectoare ale economiei naionale
(Republica Moldova - n sectorul bancar);
Rolul mare pe care l exercit fluxurile de remiteri n finanarea economiei naionale i
alimentarea bunstrii populaiei;
Dependena major fa de finanarea extern i fluxurile oficiale de dezvoltare.
n dependen de dezvoltarea economic a unei ri i capacitatea de absorbie a capitalului
strin, fluxurile financiare posed un rol diferit pentru cursul economic al rilor. n tabelul 3.1 putem
urmri cele mai importante diferenieri n cadrul procesului de integrare n fluxurile financiare
internaionale pentru rile n curs de dezvoltare i dezvoltate.
Obiectivul modelului de integrare n fluxurile financiare internaionale trebuie s
urmreasc nu doar estimarea cantitativ a volumului de capital ntr-o economie, ci determinarea
eficienei intrrilor de capital strin asupra dezvoltrii economiei naionale i creterii bunstrii
populaiei.

86

Analiza gradului de integrare n fluxurile financiare internaionale pentru rile mici (cu
potenial economic sczut), n viziunea noastr, trebuie s cuprind urmtoarele componente:
1. Modul n care procedeele de reglementare a fluxurilor financiare internaionale sunt n
corespundere cu interesele investitorilor strini;
2. Estimarea poziiei rii pe scala finanelor globale (sau regionale);
3. Analiza prezenei capitalului strin n sectoarele economiei naionale i determinarea
impactului fluxurilor financiare asupra dezvoltrii economiei naionale.
Tabelul 3.1. Integrarea n fluxurile financiare internaionale: particularitile rilor cu grad de
dezvoltare diferit
ri cu potenial economic dezvoltat

Fluxurile fi nanciare
internaionale

Fluxurile pri vate


de capi tal

Fluxurile oficiale
de capi tal

Micarea n funcie de influ x i reflu x a


capitalului sub forma de ISD, investiii de
portofoliu etc.
Prezena capitalului strin n toate
sectoarele economiei naionale;
Extinderea CTN n alte ri.
ar-donator de resurse de dezvoltare
pentru rile srace i cele n curs de
dezvoltare.
Majorarea rezervelor oficiale de stat.

Alte resurse

ri cu potenial economic sczut


Finanarea dezvoltrii economiei prin
influ xurile de remiteri n unele cazuri
depirea in flu xu rilor de ISD;
Interesul slab fa de piaa de capital din
partea investitorilor strin i;
Prezena capitalului strin n unele
sectoare ale economiei naionale.
Dependen acut de flu xurile financiare
externe.
Utilizarea rezervelor o ficiale de stat
pentru echilibrarea deficitelor de cont
curent
i
a
dezechilibrelor
macroeconomice.

Sursa: elaborat de autor

Primele dou componente cuprind partea teoretico- metodologic a procesului de integrare


financiar, care a fost expus n capitolul I- i al acestei lucrri, i presupun analiza de iure i de
facto. A treia component din cadrul modelului vine n suplimentarea metodologiei existente de
integrare financiar, n rezultatul creia este posibil de a realiza o analiz calitativ a procesului de
integrare a unei ri n fluxurile financiare internaionale, cu alte cuvinte, de a determina eficiena
capitalului, atras asupra performanelor economiei naionale.
n opinia noastr, estimarea gradului de integrare a unei ri n fluxurile financiare
internaionale trebuie s porneasc de la determinarea faptului dac o economie este receptoare sau
donatoare de capital, adic:
Poziia rii ca pia de destinaie a capitalului extern sau gradul absorbiei fluxurilor de
capital privat i oficiale;
Importana rii din perspectiva exportului capitalului sau a extinderii sucursalelor
companiilor transnaionale. ns, n economiile n tranziie, acest aspect are dimensiuni
reduse, deoarece capacitatea sectorului real de a extinde afacerea n exteriorul rii este
limitat.
87

Lund n consideraie fenomenele migraioniste, provocate, n special, de exodul forei de


munc din rile n curs de dezvoltare i slab dezvoltate, considerm oportun introducerea unei
caracteristici suplimentare a rilor n contextul cuantificrii gradului de integrare financiar a unei
economii n fluxurile financiare internaionale, i anume prin:
Importana rii ca surs a exportului forei de munc i intensificrii fluxurilor de
remiteri din ara de origine n ara de destinaie.
Datorit intensificrii fenomenului de micare internaional a capitalului n direcia de flux i
reflux, rile lumii se poziioneaz, reieind din gradul de absorb ie sau donare a fluxurilor de capital,
economiile n cauz reprezentnd veriga principal n procesul de integrare financiar.
Acesta a fost primul argument care ne-a influenat n contextul elaborrii metodologiei de
evaluare a gradului de integrare financiar, n atribuirea rilor calificativului de receptor de capital
strin sau donator de resurse financiare pentru alte ri (Anexa 5, Tabelul 3).
Analiza poziiei rii n calitate de pia de destinaie a capitalului strin trebuie s reflecte
urmtorii indicatori:
1) Ponderea influxurilor financiare n valoarea total a influxurilor globale (pe tipuri).
Influxurile de capital private trebuie s fie luate n consideraie sub forma ISD sau investiiilor de
portofoliu, deoarece, anume aceste fluxuri sunt cele mai atractive pentru rile n curs de dezvoltare.
Potrivit faptului, c rile mici, precum Republica Moldova, nu se bucur de intrrile masive de ISD, iar
investiiile de portofoliu, n genere, nregistreaz ieiri nete, considerm, c ponderarea fiecrui tip de
influx (ISD i IP) n total fluxuri, este mai relevant de a fi fcut la nivel regional, dect mondial. Spre
exemplu, n Republica Moldova, drept scal de orientare poate fi selectat regiunea CSI sau Europa de
Sud-Est.
2) Volumul mprumuturilor strine contractate de sectoarele economiei naionale, inclusiv
guvernul. innd cont de faptul, c sistemul financiar internaional este instabil i atacabil de factorii
externi, generai de crize mondiale, n calcul trebuie s fie evaluat i pondere a acestor influxuri n PIB,
pentru a aprecia ct de vulnerabil poate fi economia respectiv n faa ocurilor valutar- financiare.
3) Interesul investitorilor strini fa de o economie poate fi evaluat prin intermediul
numrului companiilor strine sau mixte, amplasate pe teritoriul rii sau a determinrii cotei
capitalului strin n capitalul acionar al bncilor i altor instituii financiare. Cu ct interesul
comunitii strine este mai intensiv vis-a-vis de economia respectiv i cu ct mai profund e ste
implementat capitalul strin n sector productiv, cu att mai integrat este considerat ara n fluxuri
financiare internaionale. Unul din indictorii cuantificrii gradului de integrare financiar poate servi
numrul total al sediilor CTN, amplasate pe teritoriul unei ri n total CTN mondiale sau regionale.

88

Activitatea filialelor CTN poate constitui drept un indiciu n estimarea gradului de globalizare
a comerului, deci, de intensificare a influxurilor comerciale. Indicatorii ce msoar gradul de integrare
n fluxurile financiare prin intermediul activitii CTN sunt: contribuia filialelor cu control strin la
exporturile totale ale rii analizate; contribuia filialelor cu control strin la importurile totale ale rii
analizate; exporturile intrafirm, efectuate de filialele cu control strin din totalul exporturilor rii
gazd; impoturile intrafirm, efectuate de filialele cu control strin din totalul importurilor rii gazd.
Ali indicatori din vizorul estimrii gradului de integrare financiar a economiilor prin ISD sunt
indicatorii capacitii de atragere a ISD Indicele Performanei de atragere a ISD i Indicele
Potenialului de Atragere a ISD, precum i capacitatea de generare a ISD peste hotare Indicele
Performanei de Generare a ISD.
Din punct de vedere al exportului capitalului sau rolul rii n distribuirea capitalului global, o
ar poate s devin integrat n fluxurile financiare internaionale prin dou modaliti:
o Prin intermediul sectorului privat sau a companiilor autohtone, care particip activ pe
pieele strine;
o Prin participarea activ n cadrul organizaiilor financiare internaionale, n influenarea
politicii de finanare a rilor n curs de dezvoltare sau slab-dezvoltate.
Intensitatea desfurrii relaiilor econo mico-financiare cu parteneri strini, realizarea
tranzaciilor pe pieele financiare internaionale, deinerea unei imagini impuntoare pe arena mondial a
finanelor, contribuia la atragerea i extinderea capitalului privat n rile strine i economia naional
prin diverse politici investiionale n cadrul subsidiilor i reprezentanelor, amplasate pe pieele strine,
indic gradul de internaionalizare a companiei. Iar indicatorul propice estimrii gradului de integrare
financiar, prin intermediul CTN, este numrul sediilor CTN, amplasate n alte ri.
Nu toate companiile se bucur de un grad de internaionalizare ridicat, datorit unor bariere
externe, care le pot stopa n procesul de acaparare a noilor piee. O mare influen, de asemenea, o are
ara de origine a CTN, politica extern, ct i poziia sau imaginea pe arena mondial sau n cadrul unei
uniuni economice.
n ceea ce privete factorii, care servesc la atribuirea nuanei de internaionalizare a unei
companii, menionm calculul urmtorilor indicatori:

Dimensiunea companiei, presupune calcularea volumului total al activelor, numrul

angajailor n compania respectiv, ct i volumul vnzrilor nete;

Extinderea companiei, presupune analiza veniturilor din vnzri, obinute de companie,

rentabilitatea activelor i al capitalului propriu;

89

Activitatea internaional, presupune analiza activitii ntreprinderilor pe pieele

strine, poziia i imaginea n afara rii de origine. n calcul se ia raportul dintre volumul vnzrilor n
strintate i volumul total de vnzri.

Sectorul sau nia pieei, regiunea n care ntreprinderea manifest interes maxim i i

intensific prezena.
Participnd n cadrul organizaiilor financiare internaionale, unele ri, n special marile
hegemonii, pot exercita o putere colosal n formarea politicii privind distribuirea fluxurilor financiare
rilor cu posibiliti mici de autofinanare. Din cauza aceasta, am considerat drept indicator relevant n
estimarea poziiei unei ri n calitate de exportator al capitalului apartentena de membru a rii
respective n structurile financiare internaionale i gradul de decizie n cadrul politicii investiionale.
n cele mai dese cazuri, influxurile de asisten oficial de dezvoltare i de credite externe sunt
extinse datorit unor proiecte sau planuri de dezvoltare iniiate de organizaiile financiare strine sau
ONG-uri, ori n urma unor acorduri, ncheiate la nivel guvernamental. Deci, un indicator relevant, n
cuantificarea gradului de integrare financiar, ar fi ponderea creditelor strine sau a asistenei oficiale
de dezvoltare n PIB. Dac dorim s facem o analiz comparativ cu alte ri, aceste fluxuri sunt
ponderate n total fluxuri financiare, la nivel mondial sau regional, n dependen de dimensiunile
economiei sau volumul influxurilor.
Nivelul de acumulare a rezervelor are o relaie direct cu finanarea extern a unei economii i
cu determinarea costului acesteia. Majorarea volumului rezervelor valutare contribuie la diminuarea
costului finanrii externe, ceea ce, de asemenea, duce la diminuarea ratei medie a dobnzii pe pia.
O alt modalitate, prin care o ar devine integrat, din punct de vedere financiar, este
intensificarea relaiilor comerciale cu partenerii strini.
n viziunea noastr, indicatorii de referin ai cuantificrii integrrii comerciale pot fi
urmtorii:
1) Ponderea exporturilor totale n PIB este cel mai frecvent indicator al integrrii comerului,
deoarece poate msura gradul de dependen al productorilor autohtoni de pieele strine i orientarea
lor comercial.
2) nclinaia spre export este un indicator ce msoar intensitatea comerului unei ri pe o
anumit ramur. Importana sectoarelor secundare de activitate ar putea ridica dificulti n realizarea
comparaiilor internaionale, deoarece sunt mai multe metode de estimare a exporturilor pe ramuri,
fiecare dintre acestea tratnd activitile secundare ntr- un mod diferit.
3) Coeficientul de ptrundere strin, uneori, filialele cu control strin, prezente n economia
unei ri gazd, pot fi privite ca competitori ai firmelor, deinute de rezidenii respectivei ri.

90

Coeficientul de ptrundere strin (P) ia n calcul contribuia societilor strine la producia local i
totalul importurilor.
4) Volumul importului n producia i n exportul rii analizate. Este cunoscut faptul, c o
parte din bunurile importate este folosit n producerea de bunuri, destinate exportului. Aceti indicatori
suplimentari msoar importana importurilor n procesul de producere a bunurilor, des tinate exportului.
Cu ct importana acestora este mai mare, cu att mai mare este integrarea produciei n comerul altor
ri.
5) Indicele Herfindahl pentru total exporturi i Indicele Herfindahl pentru total importuri
constituie estimarea diversitii geografice a exporturilor i importurilor. Conform rezultatelor obinute,
cea mai internaionalizat ara se va considera cea care i export bunurile ctre cel mai mare numr de
ri, aflate la mare distan i care nu au frontiere comune.
Caracteristicile cantitative i calitative ale indicatorilor de cuantificare a gradului de integrare
comercial sunt prezentate n Tabelul 4 din Anexa 5.
O contribuie esenial la micarea internaional a capitalului este determinat de tendinele
migraioniste ale forei de munc din rile n curs de dezvoltare i slab dezvoltate n cele cu posibiliti
nalte de angajare n cmpul muncii. Acest fapt ne impune s introducem n metodologia de cuantificare
a gradului de integrare financiar i componena remiterilor, adic volumului transferurilor, efectuate de
cetenii aflai la munc peste hotare n ar de origine.
Reieind din relaia remiteri destinaia transferurilor, n viziunea noastr, rile, trebuie s
fie analizate n dependen de poziia de receptor sau de donator de fluxuri valutare (remiteri).
Din punct de vedere al contribuiei rii la formarea remiterilor, indicatorii de estimare a
gradului de integrare financiar pot fi: numrul migranilor gzduii; ponderea migranilor, angajai legal
n totalul de locuri de munc, oferite n ara respectiv.
Din punct de vedere al recepionrii capitalului, indicatorii sunt: volumul remiterilor n PIB;
volumul remiterilor pe cap de locuitor; volumul remiterilor n volumul total al influxurilor financiare;
ponderea remiterilor n exporturile totale ale rii; ponderea remiterilor n importurile totale ale rii;
ponderea remiterilor n contul curent al rii.
Determinarea ponderii remiterilor n PIB este necesar, n special, n rile cu intrrile masive
ale acestor mijloace valutare, care, n cele mai dese cazuri, asigur creterea economic i constituie o
surs de existen pentru populaie. Iar lund n consideraie faptul, c aceste influxuri particip la
finanarea consumului curent i, astfel, contribuie la creterea importurilor rii, precum i la
intensificarea procesului de producere intern, este necesar de a estima ponderea lor n volumul total al
exporturilor i importurilor.

91

Aducndu-ne aminte de primele dou componente ale metodologiei de estimare a gradului de


integrare financiar i, anume, abordarea de iure i de facto, i ntregind-o cu componenta de analiz
a prezenei capitalului strin ntr-o economie, determinm un model de analiz, ce permite evaluarea
gradului de integrare a unei ri n fluxurile financiare internaionale (pentru o ar mic).
Forma final a modelului analitic este evideniat schematic n figura 3.1, n care observm i
relaia de cauzalitate dintre componentele acestuia.
Cadrul
regulatoriu
Poziia rii pe
scala fluxurilor
financiare
internaionale
Eficiena
capitalului atras
asupra economiei

Analiza
de iure

Analiza
de facto

Prezena capitalului
strin n sectoarele
economiei naionale

Fig. 3.1. Analiza gradului de estimare a unei ri mici n


fluxurile financiare internaionale: model analitic
Sursa: elaborat de autor

Cadrul regulatoriu (analiza de iure) presupune totalitatea procedeelor legislative i a deciziilor


politice care influeneaz micarea fluxurilor financiare internaionale, acestea pot fi: reglementrile cu
privire la condiiile de creditare a rezidenilor i nerezidenilor de ctre instituiile financiare, scoaterea
mijloacelor bneti din ar, repatrierea veniturilor i alte prevederi din cadrul re glementrii valutare;
cerine fa de deinerea cotelor n capitalul unitilor economice; prevederile din cadrul politicii
monetare, investiionale, precum i politica fiscal a statului.
n dependen de atractivitatea climatului investiional, micarea fluxurilor financiare va suporta
modificri n direcia de influx reflux, ceea ce se va rsfrnge asupra poziionrii rii pe scala
finanelor financiare globale (analiza de facto). n acelai timp, comportamentul fluxurilor financiare
internaionale exercit un anumit impact asupra sectoarelor economiei naionale, fie pozitiv - se va
reflecta asupra capacitii de absorbie a capitalului de ctre sectorul real al economiei, fie negativ - n
rezultatul ieirilor de capital din ar sau dezechilibrelor pe piaa valutar intern n urma incapacitii
autoritilor monetare de a administra corect excesul de valut.
Eficiena capitalului, atras asupra economiei naionale a unei ri mici, poate fi estimat prin
analiza performanelor sectoarelor real i financiar, creterea PIB- lui, a exporturilor rii, creterea
volumului produciei industriale, a investiiilor n capital fix, majorarea locurilor de munc, a salariilor i
a altor indicatori, care, de fapt, asigur creterea economic a economiei n ansamb lu.

92

3.2. Evaluarea gradului de integrare a Republicii Moldova n fluxurile financiare internaionale


3.2.1. Liberalizarea fluxurilor de capital n Republica Moldova prin pris ma analizei de iure
n Republica Moldova, studiile economice existente vis-a-vis de analiza gradului de integrare
financiar nu prezint o linie de demarcare clar ntre conceptul liberalizare a economiei i liberalizare
a fluxurilor de capital. n majoritatea cazurilor, ambele noiuni sunt tratate n cadrul politicii economice,
promovate de ctre Guvernul Republicii Moldova, n cadrul strategiei guvernului privind atragerea
investiiilor strine directe i promovarea exporturilor, precum i a politicii valutare promovate de Banca
Naional a Moldovei. De asemenea, fenomenul liberalizrii operaiunilor contului de capital, a nceput
s fie cunoscut n procesul implementrii aquis-ului comunitar n promovarea politiciilor financiare i
economice, reieind din spiritul de integrare a rii n Uniunea European.
n viziunea noastr, liberalizarea fluxurilor de capital n Republica Moldova a fost asociat cu
dou evenimente majore:
1) Aderarea la Articolul VIII al Statutului FMI la 30 iunie 1995, prin intermediul cruia s-a
pus baza convertibilitii totale a monedei naionale pentru operaiunile contului curent i parial pentru
operaiunile contului de capital;
2) Semnarea Acordului de Parteneriat i Cooperare ntre Comunitile Europene i statele
lor membre i Republica Moldova, prin care s-a perfecionat baza legislativ a BNM privind
reglementarea valutar i, astfel, a fost demarat procesul de liberalizare treptat a contului de capital.
De asemenea, este important de menionat rolul enorm pe care l deine Banca Naional a
Moldovei n promovarea politicii monetare i valutare i asigurarea obiectivului fundamental al BNM
(din momentul adoptrii Legii cu privire la Banca Naional a Moldovei de ctre Parlamentul Republicii
Moldova, la 21 iulie 1995).
Promovarea unei politici monetare i valutare adecvate a permis asigurarea stabilitii monedei
naionale, care, de fapt, a constituit i obiectivul fundamental al Bncii Naionale a Moldovei pn n
anul 2006 2 . Dup criza din anii 1998, accentele erau, totalmente, direcionate spre atragerea capitalului
strin n economia naional i redresarea economic, ns, nu prin prghiile politicii monetare, ci prin
metodele legislative de ncurajare a investiiilor strine directe i promovarea exporturilor, iar
interveniile BNM au fost reduse doar la cazurile apariiei necesitii evitrii unor fluctuaii excesive a
ratei de schimb.

n anul 2006, p rin aprobarea Leg ii nr. 191 XIV din 30.06.2006 cu priv ire la mod ificarea Leg ii nr. 548-XIII d in
21 iu lie 1995 cu priv ire la Banca Naional a Moldovei, s -a trecut de la realizarea i meninerea stabilitii monedei
naionale la asigurarea i meninerea stabilitii preurilor ca ob iectiv fundamental.

93

Liberalizarea fluxurilor de capital iniial a fost o tem controversat a politicii monetar- valutare
n Republica Moldova. De la nceputul independeei, restriciile existente impuse cetenilor autohtoni
i nonrezidenilor erau motivate prin ncercrile BNM de a menine un curs stabil al monedei naionale.
Hiperinflaia exorbitant n anii 1992 i 1993 (1700,0% i 2700,0%) i 1993 (pn la 104%), iar dup
Criza regional din Asia de Sud-Est i Rusia de 43,8%, justifica, ntr-o mare msur, impunerea unor
astfel de reglementri de ctre autoritatea monetar central asupra refluxului de valut din ar.
Potrivit celor menionate anterior, primul pas spre liberalizarea fluxurilor de capital n
Republica Moldova este reprezentat de colaborarea autoritilor de stat cu misiunea FMI n Moldova,
prin aderarea la criteriile Seciunilor 2, 3 i 4 ale Articolului 8 al Statutului FMI, conform crora
Republica Moldova i-a asumat obligaiunea de a se abine fr acordul FMI de la impunerea
restriciilor n domeniul efecturii plilor i transferurilor la operaiunile curente internaionale, de la
participarea n cadrul acordurilor valutare descriminatorii i de la utilizarea practicii cursurilor
multiple.
Al doilea pas important, care a demarat procesul liberalizrii fluxurilor de capital n Republica
Moldova, a fost condiionat de Acordul de Parteneriat i Cooperare ntre Comunitile Europene i
statele lor membre i Republica Moldova (APC), conform cruia, n baza articolului 47, punctul 2
trebuie s fie asigurat libera circulaie a capitalurilor, viznd ISD, efectuate n societile constituite
conform legislaiei rii gazd, ct i lichidarea sau repatrierea acestor investii i a oricrui profit
provenit din acestea. n acest context, n prezent, actele normative ale BNM, n domeniul reglementrii
valutare, nu prevd careva restricii viz-a-vis de efectuarea de ctre nerezideni a investiiilor directe,
inclusiv nfiinarea filialelor/sucursalelor n Republica Moldova n form bneasc. De asemenea, n
baza articolului 47, punctul 5, Republica Moldova, n cazuri excepionale, poate s aplice restricii
viznd schimbul valutar privind acordarea sau obinerea creditelor financiare pe termen scurt sau
mediu. n unele cazuri, se pot lua msuri de salvgardare privind circulaia capitalului ntre Comunitate
i RM pe parcursul unei perioade ce nu va depi 6 luni [190]. Liberalizarea circulaiei capitalurilor n
Uniunea European a fost realizat, n principal, ca urmare a aplicrii Tratatului de la Maastricht, care
stipuleaz completa liberalizare a micrilor de capitaluri ca o precondiie pentru introducerea monedei
unice.
Alte prevederi legislative, care au servit la intensificarea liberalizrii contului de capital, reies
din urmtoarele:
1) Articolul 56 al Tratatului privind nfiinarea Comunitii Europene interzice orice restricie
privind circulaia capitalului ntre statele membre sau ntre statele membre i cele tere. Cu toate acestea,
statele membre pot menine unele restricii n relaiile cu rile din afara UE. Definiia liberei circulaii a
capitalurilor nu se refer doar la pli sau transferuri de bani n exterior, ci include i alte tranzacii ce
94

permit transferul dreptului de proprietate. Totodat, acest capitol acoper i domeniul sistemelor de pli,
prin intermediul celor dou directive privind transferurile de credit transfrontaliere i caracterul definitiv
al decontrii, precum i prin directivele privind prevenirea splrii banilor;
2) Conform Planului de aciuni UE Moldova, semnat la 22 februarie 2005 la Bruxelles politica european de vecintate deschide noi perspective de parteneriat, inclusiv perspectiva
avansrii dincolo de cooperare spre un grad semnificativ de integrare, inclusiv prin accesul pe piaa
intern a UE i posibilitatea de a participa progresiv la aspectele cheie ale politicilor i programelor
UE. n subcapitolul 2.4.3 Circulaia capitalului i a plilor curente, p. 33 este formulat sarcina
asigurrii aplicrii n totalitate a prevederilor titlului V al Acordului de Parteneriat i Cooperare (Pli
curente i de capital) i anume:
asigurarea liberei circulaii a capitalurilor de investiii directe n societi sau alte investiii
efectuate n conformitate cu prevederile referitoa re la stabilirea societilor (capitolul II, titlul IV);
asigurarea proteciei a astfel de investiii strine i a amortizrii i repatrierii profitului i a
capitalului [264].
Totodat, Acordul de Parteneriat i Cooperare la Capitolul V, articolul 47, p. 4, prevede
faptul c prile se vor consulta reciproc n vederea facilitrii circulaiei altor forme de capital ntre
Comunitate i Republica Moldova, dect cele menionate n paragraful 2, n vederea promovrii
obiectivelor prezentului Acord [264].
Conlucrarea cu organizaiile financiare internaionale, precum i spiritul naional de aderare la
Uniunea European au impus modificri n politica BNM privind reglementarea valutar. Astfel,
considerm, c, n prezent, Legea privind reglementarea valutar este unicul act legislativ cu impact
direct asupra procesului de liberalizare a fluxurilor de capital i constituie un suport informaional
veridic n informarea publicului larg vis-a-vis de etapele liberalizrii contului de capital n Republica
Moldova.
Astfel, politica liberalizrii fluxurilor de capital de ctre Banca Naional a Moldovei a fost una
prudent i caracterul gradual al implementrii liberalizrii operaiunilor pe contul de capital a fost
determinat de:
Asigurarea realizrii obiectivului fundamental al politicii monetare i valutare a BNM;
Incidena influxurilor financiar-valutare asupra stabilitii funcionrii pieei valutare.
n Anexa 6 (Tabelul 5) am sintetizat principalele etape ale liberalizrii contului curent i de
capital n Republica Moldova.
nceputul implementrii reformelor n vederea liberalizrii operaiunilor pe contul curent,
putem considera anul 2003, odat cu creterea ratingului Republicii Moldova pentru angajamentele

95

externe n faa comunitii internaionale 3 i prognozrii trendului pozitiv al fluxurilor private de capital
(sub forma de transferuri de peste hotare de la persoane fizice i a fluxurilor de investiii strine).
Astfel, n anul 2003, BNM a introdus modificri privind simplificarea unor reguli valutare la
scoaterea i introducerea monedei naionale i a valutei strine din ar, precum i acordarea dreptului
persoanelor fizice de a efectua, fr autorizaia BNM, pli i transferuri n strintate pe operaiuni
curente internaionale [246, p. 4]. De asemenea, n aceeai perioad, au fost operate modificri privind
eliminarea notificrii BNM cu privire la transferuri de capital cu operaiunile, efectuate de nerezideni
n favoarea rezidenilor (cadouri, donaii i ajutor gratuit).
n anul 2004, Banca Naional a Moldovei a adoptat Instruciunea privind efectuarea
transferurilor de capital sub form de investiii, prin care s-au stabilit bazele pentru liberalizarea
exportului de capital n strintate. Astfel, cele mai importante reglementri au vizat:
1) Liberalizarea plilor / transferurilor n cadrul investiiilor directe n strintate de ctre
persoanele juridice rezidente, inclusiv bnci, fr autorizarea BNM, n baza documentelor justificative
prin intermediul bncilor autorizate.
2) Liberalizarea plilor / transferurilor n cadrul investiiilor de portofoliu n strintate pentru
bnci: procurarea hrtiilor de valoare, garantate de guvernele statelor- membre ale grupului celor 7;
deinerea / achiziionarea unor participaiuni n capitalul social al unei uniti economice, fr
autorizarea BNM, n baza documentelor justificative prin intermediul bncilor autorizate.
n anul 2005, n contextul modificrilor, operate n Legea cu privire la reglementarea
repatrierii de mijloace bneti, mrfuri i servicii provenite din tranzaciile economice externe, a fost
extins perioada de repatriere pn la un an, iar n vederea liberalizrii unor operaiuni, ce in de
exportul de capital, s-a exclus cerina privind autorizarea mprumutului de comer internaional, acordat
de ctre rezident unui nerezident (pe un termen mai mare de 180 de zile i mai mic de 365 de zile) [148,
p. 71].
De asemenea, n aceeai perioad au fost excluse prevederile ce stabileau condiii
suplimentare, n dependen de care BNM lua decizia privind autorizarea acordrii mprumutului
financiar de ctre rezident n favoarea nerezidentului. Prin astfel de aciuni, BNM a scos unele bariere
pentru intensificarea relaiilor comerciale ale agenilor economici autohtoni cu partenerii din strintate,
prin relaxarea cerinelor ce in de autorizarea unor activiti sau creditarea partenerilor strini.
3

La 4 februarie 2003, Agenia Fitch IBCA a mbuntit calificat ivul acordat Republicii Mo ldova pentru
angajamentele externe pe termen lung de la DD la B - i a reconfirmat rat ingul C pentru creditele pe termen scurt n
valut strin. Astfel, Republica Moldova a fost exclus din categoria rilor n default. n mai 2003, Agenia
internaional de evaluare financiar Moodys Investors Service a mbuntit calificativul, acordat Rep. M oldova, pentru
obligaiunile externe pe termen lung i mediu de la Ca la Caa1. n decembrie, Fitch IBCA a reconfirmat calificat ivul,
acordat Rep. Moldova, pentru angajamentele externe pe termen lung i scurt n valut strin, respectiv B - i B,
apreciind perspective pentru ratingul acordat drept stabil [247, p. 4].

96

O alt modificare n domeniul valutar, ce merit s fie atenionat i care a influenat pozitiv
gradul de liberalizare a contului de capital, este posibilitatea bncilor de a acorda din mijloacele proprii
credite n valut strin pentru rambursarea creditelor n valut strin primite de ctre rezideni de la
alte bnci din Republica Moldova, ns doar n cazul n care creditul respectiv a fost obinut n scopul
achitrii cu nerezidenii.
ncepnd cu 1 septembrie 2006, a demarat o nou etap n liberalizarea plilor i transferurilor ce
in de exportul de capital din Republica Moldova. Astfel, au fost total liberalizate plile i transferurile
de capital sub form de investiii directe i imobiliare, de mprumuturi aferente creditului internaional.
Menionm faptul, c aceast reform a fost iniiat n contextul mai multor evenimente,
caracteristice pentru anul 2006:
n contextul ajustrii legislaiei n domeniul valutar la standardele Uniunii Europene, BNM
a elaborat proiectul Legii privind reglementarea valutar, sub egida consultrii legislaiei
comunitare, precum i a legislaiei n domeniul reglementrii valutare a statelor strine;
Semnarea Memorandumului cu privire la politicile economice i financiare pentru anii
2006-2008 de ctre Guvernul Republicii Moldova i FMI;
Trecerea de la obiectivul realizarea i meninerea stabilitii monedei naionale la
asigurarea i meninerea stabilitii preurilor;
ocurile privind interdicia impus de Federaia Rus asupra importurilor de vinuri din
Republica Moldova.
n anul 2008, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea privind reglementarea valutar,
elaborat de Banca Naional a Moldovei, cu ultimele modificri. Elaborarea proiectului Legii se
ncadreaz n msurile, prevzute pentru implementarea Planului de Aciuni Republica Moldova Uniunea European referitor la capitolul 2.3 Reforma i dezvoltarea social-economic n vederea
implementrii msurilor ntru mbuntirea convergenei n domeniile cheie ale legislaiei Republicii
Moldova cu legislaia Uniunii Europene 4 .
Politica BNM n domeniul reglementrii valutare denot un grad sczut de liberalizare a contului
de capital n Republica Moldova (vezi Anexa 6, Tabelul 6), din cauza mai multor prevederi, conform
crora se pstreaz procedura notificrii i autorizrii din partea BNM a operaiunilor valutare dintre
rezideni i nerezideni ce in de:

Astfel, la elaborarea proiectului Legii s -a luat n considerare legislaia co munitar (n particular prevederile art. 59,
aferente msurilor de salvgardare din Tratatul de instituire a Co munitii Europene i prevederile Anexei I la
Directiva Consiliulu i din 24 iunie 1988 pentru aplicarea articolu lui 67 d in tratat (88/ 361/ CEE)), precu m i a fost
consultat legislaia n domen iul reglementrii valutare a statelor strine, inclusiv a un or state membre ale Uniunii
Europene.

97

Creditele i mprumuturile comerciale cu dobnd, precum i mprumuturile i creditele


financiare, cu excepia creditelor interbancare cu termenul de rambursare mai mic de un an.
Condiiile i modul de notificare a acestor operaiuni valutare se stabilesc de ctre BNM;
Acordarea mprumuturilor i creditelor financiare de ctre rezideni n favoarea
nerezidenilor, cu excepia leasing- ului financiar, precum i a creditelor interbancare cu
termenul iniial de rambursare ce nu depete un an;
Cumprarea de ctre rezideni a instrumentelor financiare strine n cadrul admiterii
acestora pe piaa de capital i monetar a Republicii Moldova, prin vnzarea de ctre
emitent;
Deschiderea de ctre rezideni a conturilor curente i a conturilor de depozit n strintate.
De asemenea, BNM are dreptul s stabileasc operaiunile, ce pot fi efectuate n/din
conturile deschise de ctre rezideni n strintate, limitele soldurilor i termenul de
pstrare a mijloacelor n aceste conturi, precum i alte condiii ce in de gestionarea i
nchiderea acestora;
Creditarea n valut strin a agenilor economici rezideni este permis doar pentru
efectuarea decontrilor cu nerezidenii, care se refer doar la achitri pentru importul de
bunuri i servicii. Liberalizarea operaiunilor de creditare n valut strin va permite
reducerea presiunilor de apreciere a valutei naionale exercitate de oferta foarte mare de
valut strin n economia rii.
O alt prevedere, ce influeneaz negativ procesul de liberalizare a contului de capital, const n
introducerea msurilor de salvgardare n procesul promovrii politicii monetar-valutare. BNM are
dreptul s aplice msuri de salvgardare pentru o perioad, fr a depi 6 luni. Bineneles, c msurile
de salvgardare sunt necesare n vederea evitrii fluctuaiilor excesive pe piaa va lutar intern i n
vederea protejrii sistemului financiar contra ocurilor interne i externe, ns, existena posibilitii
aplicrii acestora de ctre legislaia naional poate constitui un moment de ezitare pentru investitorii
strini n vederea realizrii proiectelor investiionale vaste sau a extinderii afacerilor deja existente.
Caracterul prudent al politicii valutare este, ntr-o oarecare msur, justificativ, reieind din:
1) Prevederile articolului 47 al Acordului de Parteneriat i Cooperare, n special p. 5 i 6, conform
crora Republica Moldova, n cazuri excepionale, poate s aplice restricii viznd schimbul valutar
privind acordarea sau obinerea creditelor pe termen scurt sau mediu, iar, n cazuri excepionale, cnd
circulaia capitalului ntre Comunitate i Republica Moldova cauzeaz dificulti, pot fi aplicate msuri
de salvgardare privind circulaia capitalului [190, p. 11];
2) Hotrrea Guvernului nr. 135, din 8 februarie, 2005, cu privire la dezvoltarea sectorului
financiar al RM n perioada 2005-2010, care prevede obligaia de liberalizare treptat a micrilor de
98

capital, n funcie de politica monetar i valutar, situaia economic a rii, inclusiv evoluia
indicatorilor macroeconomici.
inta restriciilor valutare o constituie cetenii moldoveni, deoarece trebuie s obin autorizare
din partea BNM privind operaiunile valutare n strintate, iar accesul la piaa valutar intern se
limiteaz doar la satisfacerea cererii de valut pentru acoperirea tranzaciilor de import, vnzarea fiind
liber [196, 202]. De asemenea, agenii economici pot efectua investiii doar n lei moldoveneti. ntr-o
oarecare msur, putem concluziona, c unica destinaie a capitalului autohton este teritoriul rii, ceea
ce reliefeaz un grad sczut de integrare al capitalului autohton n piaa financiar internaional.
Aceast situaie prezint o serie de dezavantaje, printre care menionm urmtoarele:
Liberalizarea asimetric a contului de capital nu constituie o protecie sigur pentru piaa
valutar- financiar a rii mpotriva ocurilor externe;
Accesul restricionat la pieele externe limiteaz dreptul de alegere al investitorului
autohton i reduce capacitatea de acumulare a veniturilor la scar local;
Procesul de autorizare a depunerilor n strintate de ctre rezideni, din partea BNM,
afecteaz gradul de competitivitate a bncilor comerciale locale cu cele din strintate i contribuie la
formarea marjelor bancare i comisioanelor substaniale;
Distorsionarea ratei de schimb prin accesul asimetric al participanilor la piaa valutar;
Povara grea impus de necesitatea de meninere a unor sisteme costisitoare de urmrire a
tranzaciilor cu nerezideni, care, ca rezultat, reduce eficiena bncilor i impun costuri suplimentare
agenilor economici;
Restriciile existente contravin spiritului de integrare european a Republicii Moldova,
urmnd a fi abolite mai devreme sau mai trziu.
Desigur, sistemul existent conine i avantaje, cel mai mare const n faptul, c acesta este
funcionabil i ofer posibilitatea de a monitoriza eficient procesul de splare a banilor i neadmiterea
acestuia. De asemenea, anume gradul nchis de liberalizare al contului de capital a protejat sistemul
financiar autohton de implicare n tranzaciile financiare de pe p ieele externe, ceea ce a permis
protejarea acestuia de impactul direct al crizei financiare actuale.
Considerm, c liberalizarea se poate efectua din punct de vedere complex la scar larg,
deoarece liberalizarea parial creeaz condiii pentru utilizarea canalelor deschise pentru evitarea
restriciilor rmase, iar liberalizarea total ar permite evitarea acestor neajunsuri. De asemenea,
menionm, c efectele unei liberalizri complexe nu s-ar simi imediat, deoarece tranzaciile economice
sunt legate de termen de scaden rigide.
Situaia curent de pe piaa valutar a Republicii Moldova prezint o oportunitate perfect
pentru implementarea unei asemenea politici. n procesul integrrii europene, liberalizarea fluxurilor de
99

capital va deveni o imperativitate pentru Republica Moldova i, astfel, aceast ans ar putea fi utilizat
pentru a reintra n orbita capitalului global.
Exist o serie de ali factori, pe lng cei prevzui de politica valutar- monetar, care indirect
influeneaz gradul de liberalizare a operaiunilor de capital, care, n viziunea noastr, reiese din
avantajele fiscale i iniiativele autoritilor de stat privind atragerea capitalului strin n economia rii.
Bineneles, c cadrul fiscal nu este neglijat de ctre investitorii strini n procesul alocrii
capitalului, atractivitatea climatului investiional i ctigul rii n acest domeniu n comparaie cu alte
regiuni, fiind un proces obligatoriu.
n acest sens, considerm, c cele mai recente i reuite iniiative i practici privind atragerea
capitalului strin n economia rii, precum i ameliorarea climatului investiional au fost:
simplificarea procedurile de nregistrare, impozitare, suspendare i lichidare a activitii
ntreprinderilor;
aprobarea noii legi a investiiilor strine care acord aceleai faciliti investitorilor
autohtoni i strini;
reformarea sistemului de impozitare a persoanelor juridice prin introducerea cotei zero la
impozitul pe profit, n cazul n care acesta este reinvestit. Iniiativa are ca obiectiv crearea unui climat
investiional favorabil pentru stimularea investiiilor, sporirea capitalizrii activitii i mbuntairea
indicatorilor economico- financiari ai firmelor autohtone;
amnistia fiscal, ce const n anularea datoriilor ctre stat a ntreprinderilor/ firmelor de stat.
Aceast iniiativ legislativ contribuie la sporirea capitalizrii activitii ntreprinderilor i imbuntirea
indicatorilor economico- financiari ai acestora, ceea ce ar putea atrage mai multe resurse pentru proiecte
investiionale;
n scopul creterii competitivitii produselor moldoveneti pe pieele externe s-au elaborat
o serie de msuri ce determin obiectul unor capitole n cadrul Strategiei Naionale de Dezvoltare, n
perioada anilor 2007-2011.
acorduri de liber schimb cu toate rile- membre ale CSI i CEFTA;
regimul preferenial de export, fr taxe vamale, pentru majoritatea produselor, n rilemembre ale UE, beneficiind de GSP+ (din ianuarie 2006) i de preferine comerciale autonome (din
martie 2008), precum i contingente tarifare pentru produsele sensibile: vinuri, ou, produse vegetale i
animaliere.
Dintre dificultile ntmpinate i evideniate de investitorii strini din Republica Moldova,
enumerm urmtoarele:

restricia ntreprinderilor cu capital strin de achiziionare a terenurilor cu destina ie

agricol;
100

practica modificrii legislaiei ca urmare a unor abuzuri izolate;

gradul redus al independenei instanelor judectoreti;

lipsa unei scheme eficiente stabile de restituire a TVA;

aplicarea dublei impuneri n cazul transferrii profitului;

procesul anevoios a rapoartelor i a drilor de seam;

suprapunerea controalelor din partea organelor de inspecie;

lipsa unei strategii guvernamentale pentru atragerea sectorului privat, inclus iv a companiilor

strine la construcia, modernizarea i gestionarea drumurilor naionale.


Pe parcursul anilor 2001-2006, Guvernul a elaborat un ir de acte legislative, orientate spre
crearea unui mediu investiional favorabil i a ntririi potenialului de export al rii. O atenie deosebit
a fost acordat reducerii numrului de documente regulatorii, nlturarea barierelor n dezvoltarea
activitii economice externe, oferirii facilitilor fiscale i suportului financiar investitorilor. Pornind de
la importana asigurrii unui cadru de programare a politicilor n domeniul stimulrii investiiilor i
promovrii exporturilor, au fost elaborate un ir de strategii i programe, care prevd realizarea msurilor
ce pot contribui la creterea economiei naionale.
Una din tentativele de elaborare a politicilor n domeniul investiional i cel de promovare a
exporturilor a constituit aprobarea Strategiei de investiii a Republicii Moldova pentru perioada 20002005 i a Strategiei de promovare a exporturilor pentru perioada 2000-2005. Astfel, misiunea
autoritilor de stat a costat n atragerea unui volum ct mai mare de influxuri de capital privat n
sectoarele strategice ale economiei naionale prin crearea unui cadru juridic special de reglementare a
investiiilor strine i a comerului exterior.
n prezent, cadrul de politici, care poate servi un indiciu n atitudinea autoritilor de stat fa de
investitorii strini i care poate, indirect, contribui la promovarea ulterioar a reformelor de liberalizare a
economiei, constituie: Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pn n anul 2015; Strategia de
dezvoltare a sectorului agroalimentar n perioada anilor 2006-2015; Programul de activitatea al
Guvernului Republicii Moldova Integrarea European: Libertate, Democraie, Bunstare, pentru anii
2009-2013.
De asemenea, sunt stipulate n Constituia Republicii Moldova, Legea cu privire la investiiile
n activitatea de ntreprinztor, n Codul fiscal i Codul Civil principii generale foarte importante.
Conform Legii cu privire la investiiile n activitatea de ntreprinztor, n Republica Moldova
investiiile nu pot fi supuse discriminrii n funcie de cetenia, reedina, stat de origine al
investitorului, al investiiei sau din orice alt motiv [208]. De asemenea, nu exist interdicii privind
transferarea peste hotarele rii a veniturilor rmase dup onorarea obligaiilor fiscale i investitorii

101

strini pot dobndi dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile pe teritoriul Republicii Moldova.
Progresul n acest domeniu ar putea fi calificat drept major, dac nu ar fi existat anumite limite conform
legislaiei aplicate persoanelor juridice strine. Astfel, exist o clauz privind interdicia de achiziionare
de ctre nerezideni a terenurilor agricole (art. 6, alin. 2). Societile pe aciuni din statele strine pot
plasa aciuni n Republica Moldova doar prin filiale i sucursale i cu autorizarea de ctre Banca
Naional a Moldovei (n conformitate cu art.6 i 7 din Legea instituiilor financiare).
Conform prevederilor legislative, investitorii strini nu au dreptul de a procura bunuri funciare
pentru a activa n agricultur, ceea ce negativ influeneaz gradul de liberalizare a contului de capital.
Spre exemplu, n Romnia, au fost introduse unele amendamente n Constituie, conform crora
investitorii strini au drepturi asupra proprietilor funciare, condiionnd o serie de beneficii pentru
investitorii romni. Cetenii strini pot dobndi dreptul de proprietate privat asupra terenurilor numai n
condiiile, rezultate din aderarea Romniei la Uniunea European i din alte tratate internaionale la care
Romnia este parte na baz de reciprocitate, n condiiile prevzute prin legea organic, precum i prin
motenire legal (alin. 2 din art. 44 al Constituiei Romniei). De asemenea, menionm faptul, c
aplicarea unui astfel de tratament investitorilor strini, care presupune beneficii maxime pentru toate
prile, este utilizat n majoritatea statelor, care au aderat sau care sunt n curs de aderare la Uniunea
European.
Exist o alt prevedere, n conformitate cu art. 1598 al Codului Civil, care stipuleaz, c
persoana juridic strin desfoar n Republica Moldova activitate comercial i alt activitate
reglementat de legislaia civil n conformitate cu dispoziiile stabilite de aceasta legislaie pentru o
activitate similar a persoanelor juridice ale Republicii Moldova, dac legea Republicii Moldova nu
prevede altfel pentru persoanele juridice strine [191]. n multe state, investitorii dispun de dreptul de a
alege ntre regimul naional, care prevede aceleai drepturi pentru investitorii strini i cei autohtoni, i
clauza naiunii celei mai favorizate, care ofer drepturi egale cu cele ale investitorilor din statele tere.
Dreptul de a face o alegere ntre aceste dou regimuri este o opiune extrem de convenabil pentru
investitor i, n mod sigur, c acesta va alege varianta optimal pentru el i va investi n economia
statului, care- i va oferi acest drept.
n pofida progreselor, nregistrate de ctre Republica Moldova pe parcursul ultimilor ani,
privind crearea unui mediu legal favorabil investiiilor, numeroasele bariere administrative i tehnice
continu negativ s influeneze gradul de liberalizare a contului financiar i, astfel, costuri adiionale n
procesul de penetrare a investitorilor strini n economia naional.

102

3.2.2. Fluxurile financiare n economia naional a Republicii Moldova prin prisma


analizei de facto
Volumul intrrilor fluxurilor de capital privat n Republica Moldova a constituit 5756,51 mln.
USD, n anul 2008, cu o cretere substanial n comparaie cu anul 2002, n care valoarea acestui
indicator constituia doar 1391,18 mln. USD (vezi tabelul 3.2). Ponderea major n formarea fluxurilor de
capital privat este deinut de activitatea de export (43,2%) i remiteri (28,8%), influxurile generate de
activitatea investiional, fiind nesemnificative, n valoare de 874,73 mln. USD sau 15,2% din total.
Tabelul 3.2. Evoluia fluxurilor financiar- valutare n economia Republicii Moldova, perioada
2002, 2006-2008
Indictori
2002
Fluxuri pri vate de capital (fara i mporturi)
1391,18
Fluxuri nete pri vate de capital
96,69
Capital investiional
168,44
ISD
119,8
IP
48,64
Capital mprumutat
92,27
mpru muturi bancare
17,85
mpru muturi nebancare
74,42
Remiteri
254,12
Capital comercial
-418,14
exporturi
876,35
importuri
-1294,49
Fluxuri oficiale
151,34
granturi i asistena tehnic
95,45
mpru muturi ale autoritilor monetare i
guvernamentale.
55,89
Rezervele statului (creterea)
40,33
Rezervele statului (stoc l a sfritul anul ui)
268,87
Sursa: Elaborat de autor n baza datelor prezentate de BNM i BNS.

2006
2971,72
-157,05
364,11
360,95
3,16
211,52
24,22
187,3
854,55
-1587,23
1541,54
-3128,77
336,26
152,27

2007
4322,36
16,24
615,36
611,85
3,51
470,59
161,43
309,16
1218,23
-2287,94
2018,18
-4306,12
327,53
214,98

183,99
177,86
775,3

112,55
558,4
1333,7

Ml n. US D
2008
5746,51
55,45
874,73
868,31
6,42
728,56
235,75
492,81
1660,05
-3207,89
2483,17
-5691,06
390,09
277,71
112,38
338,71
1672,41

Volumul capitalului investiional este, n cea mai mare parte determinat de influxurile de ISD n
valoare de 868,31 mln. USD, n anul 2008, cu o cretere constant pe parcursul perioadei 2000-2008.
Pe fondul majorrii fluxurilor de ISD n economia rii putem ferm afirma, c, ntr-o anumit
msur, indictorii, ce msoar gradul de integrare financiar a Republicii Moldova, au avut o evoluie
ascendent. n anexa 7 sunt prezentate valorile indicatorilor de facto din cadrul metodologiei FMI,
expus n capitolul I- i, i conform creia observm, c toi indicatorii construii n baza fluxurilor de ISD
au avut o evoluie pozitiv pe parcursul perioadei 1997-2008.
Primul indicator, volumul total brut al fluxurilor de ISD, n anul 2008 a constituit valoarea de
17,25%, fapt ce denot o cretere substanial n comparaie cu anul 1996, n care valoarea acestuia
nsuma doar 1,54% din PIB. Creterea a fost alimentat de augmentarea influxurilor de ISD n economia
rii de la 24,62 mln. USD, n anul 1996, la 868,31 mln. USD, n anul 2008.

103

Menionm faptul, c, n anul 2006, au fost dinamizate reformele de liberalizare a economiei


(reforma regulatorie i cea a administraiei publice centrale), inclusiv n domeniul investiiilor strine
(amplificarea facilitilor fiscale etc.). Totodat, au fost activizate prevederile setului de mbuntire
legislativ n domeniul investiiilor, operate pe parcursul anilor 2005-2006, printre care: Legea cu privire
la investiiile n activitatea de ntreprinztor, Legea cu privire la leasing etc.
O evoluie descendent este atestat n cazul volumului total brut al investiiilor de
portofoliu, de la 21,42%, n anul 1997, la 0,1%, n anul 2008, iar volumul total al intrrilor de investiii
de portofoliu n economia rii a nsumat 6,42 mln. USD, n anul 2008, n comparaie cu 48,64 mln.
USD, n anul 2002.
Performana investiiilor de portofoliu n economia Republicii Moldova revine anilor 19961997, datorit aciunilor Ministerului Finanelor privind emiterea bonurilor de trezorerie nerezidenilor.
Astfel, ponderea certificatelor de stat, cumprate de nerezideni, a constituit 24% din volumul total al
certificatelor de stat vndute, investitorii strini demonstrnd interes vdit fa de HVS, fapt e xplicat
prin: profitul sporit n comparaie cu investiiile similare, efectuate pe pieele mondiale, stabilitatea
valutei naionale i respectarea de ctre Republica Moldova a obligaiunilor sale internaionale. De
asemenea, n acest an au fost emise hrtiile de valoare ale Republicii Moldova prin intermediul
companiei investiionale Merrill Lynch, n sum de 30 mln. USD, ceea ce a condiionat apariia unui nou
tip de obligaiuni guvernamentale.
De asemenea, valori nalte ale acestui indicator au fost obinute de unele aciuni ale statului
privind anularea restriciilor procentuale pentru nerezideni n deinerea de capital subscris al bncilor
comerciale, iar dup modificarea, din februarie 2001, a Regulamentului privind reglementarea valutar
pe teritoriul Republicii Moldova, bncile comerciale au dreptul s procure valori mobiliare emise de
ctre guvernele statelor-membre ale grupului celor apte, ca rezultat, fiind nregistrate active la
investiii de portofoliu.
Perioada post criz a lsat o amprent negativ asupra investiiilor de portofoliu pn n
prezent. Dei Guvernul a onorat sistematic angajamentele la HVS, nerezidenii nu au fcut noi investiii,
bugetul fiind lipsit de aceast surs de finanare.
Influxurile investiiilor de portofoliu, n Republica Moldova, sunt determinate de procurarea de
ctre nerezideni a aciunilor n sectorul bancar i a bonurilor de trezorerie, iar ieirile de serviciul
euroobligaiulilor.
Investiiile de portofoliu n capital social ale companiilor autohtone dein cea mai mic pondere
n structura investiiilor strine 1% din totalul investiiilor realizate (ctre finele trimestrului I- i, al
anului 2008). Fenomenul dat poate fi explicat prin faptul, c n cazul altor activiti precum investiiile
directe n capital social sau activitii de creditare, rentabilitatea obinut este peste valoarea medie a
104

rilor de provenien a investitorilor, cu posibiliti reale de micorare a costurilor de producie, pe cnd


gradul subdezvoltat al pieei de capital din Repub lica Moldova nu ofer posibiliti multiple de obinere a
profitului i diversificarea riscurilor.
n ultimii ani, s-a meninut atractivitatea sectorului bancar pentru investitorii strini, fapt
confirmat prin cota semnificativ a investiiilor strine n sector bancar, care, n anul 2008 a constituit
74,1%. Printre investitorii strini, care particip la formarea capitalului bncilor Republicii Moldova,
sunt bnci din Italia, Frana, Romnia, precum i Banca European de Reconstrucie i Dezvoltare i
investitorii corporativi din Austria, Germania, Slovenia, SUA, Rusia etc.
Accedarea considerabil a investitorilor strini pe piaa bancar a Republicii Moldova, ct i
diversificarea produselor i serviciilor bancare au condus la expansiunea activelor bancare i, drept
consecin, la majorarea ponderii n PIB a sectorului bancar pn la 60%, n anul 2008 [118, p. 400].
Creterea activelor sectorului bancar a fost determinat de sporirea obligaiunilor bncilor cu 21,3% i a
capitalului acionar cu 26%. De asemenea, emisiunea suplimentar de aciuni din contul aporturilor
acionarilor, n valoare de 143,9 mln. USD, n anul 2008, a constituit una din sursele principale a
majorrii capitalului normativ total cu 27,5%, n anul 2008 [244].
n topul societilor bancare, care au recepionat cel mai mare volum al investiiilor n capital
social, n perioada anilor 2006-2008, sunt: BC Eximbank SA Gruppo Veneto Banca, BC Unibank SA,
ProCredit Bank i Mobiasbanca GSG. E de menionat faptul, c ponderea tranzaciilor cu aciunile
bncilor comerciale a constiuit 27% din volumul total al tranzaciilor, efectuate cu participarea
investitorilor strini, n anul 2008.
Alte sectoare, care se bucur de atragerea interesului investitorilor strini, sunt: sectorul
comerului cu bunuri i servicii, urmat de domeniul agroalimentar cu lideri n vinificaie (pentru a vedea
topul companiilor vezi anexa 7, tabelul 7), precum i din domeniile tehnologiilor informaionale i
telecomunicaiilor, din sectoarele energetic-petrolier i de construcii.
Din punct de vedere al formei organizatorico-juridice a companiilor din Republica Moldova,
constatm, c societatea cu rpundere limitat este forma preferat de investitori, 70% din numrul
companiilor n top constituie SRL-uri, 60% - cu capital integral strin, iar 40% - companii mixte.
Societile pe aciuni dein 30% din numrul de companii, fiind n proporie de 53% cu capital integral
mixt i 47% - ntreprinderi mixte (anexa 7, tabelul 8).
Evoluia structurii investitorilor strini denot o tendin de diversificare a provenienei
acestora, ceea ce denot interesul investitorilor strini fa de piaa valorilor mobiliare a Republicii
Moldova. Deci, comparativ cu anul 2007, cnd un interes deosebit n plasarea capitalului n valorile
mobiliare pe piaa primar a revenit investitorilor din Spania (32,6%), Italia (31,3%) i SUA (14,5%), n

105

anul 2008, cea mai semnificativ participare a investitorilor strini, prin intermediul emisiunii de valori
mobiliare, provine din Frana (29,2%), Romnia (25,8%) i Marea Britanie (20,7%) [118].
Dei au fost atestate unele tendine pozitive n privina atragerii investiiilor n Republica
Moldova, n majoritatea statelor din Europa de Est, Sud-Est i rile Baltice volumul investiiilor strine
este cu mult mai mare dect cel atras n Republica Moldova. Analiza unor indictori din diferite ri i
Republica Moldova, precum: fluxul de ISD, ISD/locuitor, stocul de ISD i stocul de
ISD/locuitor, demonstreaz slbiciunea rii noastre n acest domeniu (tabelul 3.3).
Tabelul 3.3. Indicatorii ISD n unele ri selecte, 2008
Flux IS D,
ISD/cap l oc,
ISD (stoc),
mil US D
US D
mil. US D
Rep. Moldova
708
198
6035
Ucraina
9683
211
46997
Rusia
70320
497
213734
Georgia
1280
297
6919
Belarus
2152
222
6655
Slovenia
1930
956
15782
Polonia
16974
446
161406
Ro mnia
13218
619
72608
Lituania
1815
547
12847
Sursa: Elaborat de autor n baza datelor prezentate n baza de date UNCTAD.

ISD
stoc/cap
loc, US D
719
1022
1512
1605
757
7813
4236
3399
3870

Comparnd valoarea indicatorului volumul total brut al ISD din Republica Moldova fa de
alte ri, apar ntrebri vis-a-vis de corelarea indicatorilor de integrare financiar din cadrul metodologiei
de factocu gradul de integrare financiar a unei ri. Conform date lor, atestate pentru anul 2006, n
Republica Moldova acest indicator a totalizat 5,5%, cu o cretere substanial pe parcursul ultimilor trei
ani, de la 1,81% din PIB, n anul 2004. Spre exemplu, n Lituania, n anul 2006, valoarea indicatorului a
reprezentat 3,91%, n Republica Ceh 3,29%, iar n Croaia 8,3% 5 .
Bineneles, c aceste valori nu sunt relevante, din punct de vedere al superioritii n
dezvoltarea economic, dei, conform teoriilor promovate de ideologii metodologiei de facto, un mai
mare grad al integrrii financiare reflect o mai mare cretere economic a rii respective [118, p.
404]. Este adevrat, c pe parcursul perioadei 2004-2006, ritmul creterii economice, n Republica
Moldova, s-a majorat, de la 7,4%, n 2004, pn la 7,5%, n 2005, ns, lund n consideraie ocurile
externe, determinate de dublarea preurilor la gaz i reducerea activitii comerciale externe, volumul
produciei de bunuri a sczut i, astfel, ritmul de cretere economic, n anul 2006, a fost mai modest, cu
doar 4%.
Poziia superioar a Republicii Moldova prin optica indicatorului ISD (brut) este explicat,
mai degrab, prin nivelul relativ redus al PIB-lui, n comparaie cu rile incluse n clasament. De
5

Calcule elaborate de autor, n baza datelor contului financiar al balanei de pli a rilo r menionate. De asemenea
n anul 2006 valoarea indicatorulu i volu mul total brut al ISD a totalizat: n Latvia 5,07%, n Federaia Rus
2,4% i n Ucraina 1,74%. n formu la de calcu l a fost inclus valoarea PIB-lui la paritatea puterii de cu mprare,
pentru realizarea analizei co mparat ive.

106

asemenea, majorarea valorilor obinute este produs pe fonul includerii n formula de calcul a PIB-lui
la valoarea paritii puterii de cumprare, care este cel mai des utilizat n practica internaional n
chestiuni ce in de compararea rezultatelor din diverse ri sau regiuni.
Conform unui clasament, realizat de Comitetul de Statistic al CSI, privind ritmul de cretere al
PIB- lui n rile CSI, Republica Moldova s-a plasat pe locul al 10- lea (n anul 2007). Avntul mai puin
spectaculos n Republica Moldova s-a datorat situaiei dificile din sectorul agricol, care a asigurat o
descretere a PIB- lui cu 5% n rezultatul secetei din anul 2006-2007 [129, p. 404].
O estimare mai realist a gradului de integrare financiar a Republicii Moldova poate fi
realizat prin ponderarea intrrilor de ISD n volumul total al influxurilor de ISD din Europa de SudEst i CSI, ceea ce ne va da posibilitate s determinm poziia Republicii Moldova ca receptor al
capitalului strin (se va estima gradul de integrare al Republicii Moldova la nivel regional) [118].
n anul 2008, volumul influxurilor de ISD, direcionat spre Europa de Sud-Est i CSI, a crescut,
atingnd valoarea de 114 mlrd. USD. Primele 3 ri din aceast regiune, poziionate pe scala recepionrii
volumului cel mai mare de ISD (84% din volumul total al influxurilor de ISD spre Europa de Sud-Est i
CSI), sunt: Federaia Rus (70%), Kazakhstan (15%) i Ucraina (11%), dup care urmeaz Croaia cu 4%
i Serbia 3% [158, p. 105-106].
Republica Moldova, ca receptor al influxurilor de ISD, ocup o poziie nesemnif icativ, n
comparaie cu alte ri din aceast regiune. Ponderea intrrilor de ISD n volumul total al fluxurilor de
ISD, direcionate spre Europa de Sud- Est i CSI, a constituit valoarea de doar 0,7%, n anul 2008,
ramnnd, practic, pe aceeai poziie, n comparaie cu anii precedeni: 0,48% - n a. 2005 i 0,37% - n a.
2004 [118, p. 404]. Volumul influxurilor de ISD, de asemenea, a crescut semnificativ n Romnia i
Bulgaria, n special, dup aderarea acestor state la UE, la 1 ianuarie 2007, precum i n rezultatul unor
aciuni de noi privatizri [158, p. 106].
O alt component, destul de important n formarea influxurilor de capital privat n Republica
Moldova este reprezentat de mprumuturile sectorului privat al economiei naionale (sectorul bancar i
nebancar). Astfel, volumul capitalului mprumutat, n Republica Moldova, n anul 2008, a constituit
874,73 mln. USD sau 15,2% din totalul influxurilor de capital privat (vezi tabelul 3.2).
Volumul mprumuturilor contractate de bncile comerciale din exterior a totalizat 235,75 mln.
USD, n anul 2008, cu 51% mai mult dect n anul 2007. Majorarea angajamentelor sectorului bancar pe
parcursul anului 2008 cu 55% a avut loc ca urmare a valorificrii de noi mprumuturi n cadrul liniilor de
credit de la instituiile financiare internaionale i de la bncile afiliate n strintate, precum i n
rezultatul creterii depozitelor nerezidenilor.
Interesant este faptul, c, dei, economia mondial se confrunt cu o grav criz a lichiditilor
i cu reducerea creditrii sectorului privat, volumul contractrii mprumuturilor din exterior, de ctre
107

bncile comerciale autohtone, s-a majorat pe parcursul anilor 2007-2008. Ponderea angajamentelor
sectorului bancar n structura datoriei externe private negarantate de stat a reprezentat 18,1%, cu o
cretere de 9 ori, fa de anul 2001. n orice caz, aceast cretere nu pericliteaz sistemul bancar fa de
situaia pe pieele financiare internaionale, pentru c mprumuturile externe nu constituie principala
surs de formare a resurselor bncilor comerciale 6 . De asemenea, ponderea mprumuturilor bancare pe
termen scurt este nesemnificativ, n valoare de 13,4% sau 32,75 mln. USD, prioritate fiind acordat
mprumuturilor pe termen lung, care n anul 2008 au reprezentat 86,5% din total sau 210, 95 mln.USD
(figura 3.2).
bancare pe termen
lung
bancare pe termen
scurt

250

200

150
m ln. USD
100

50

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

pe rioada

Fig. 3.2. Evoluia mprumuturilor contractate de sectorul bancar (pe termen lung i scurt) din
exterior, 2001-2008.
Sursa: elaborat de autor n baza datelor p rezentate de BNM.

Totui, n structura datoriei externe pe sectoare instituionale ponderea major o dein agenii
economici din alte sectoare 45,3%, ceea ce atest un anumit grad de dependen fa de creditorii
externi, fapt ce ne motiveaz s orientm atenia asupra surselor de formare interne de finanare a
activitii sectorului real al economiei naionale. La sfritul anului 2008, volumul total al
mprumuturilor contractate de agenii economici din afara sectorului bancar au constituit valoarea de
526,30 mln. USD, sau 68,3% din volumul total al capitalului privat mprumutat.
Analiznd evoluia fluxurilor financiare n economia Republicii Moldova (anexa 8), observm
c cele mai importante surse pentru influxurile i refluxurile financiar-valutare sunt generate din
activitatea comercial i remiteri.
Volumul total al exporturilor de bunuri i servicii n anul 2008 a atins valoarea de 2483,17
mil. USD, pe cnd valoarea importurilor 5691,06 mil. USD. Ponderea influxurilor valutare n rezultatul
efecturii operaiunilor de export n total influxuri financiare au reprezentat 31,2%, pe cnd cele de
import 70,83% din volumul total al refluxurilor financiar-valutare ale rii.
6

Din volu mul total al cap italulu i bncilor co merciale din Republica Moldova, po nderea capitalului acionar este de
20,9%.

108

Pe parcursul perioadei 1995-2009, n ciuda ocurilor energetice, preul mediu al exporturilor


moldoveneti a crescut, practic, la fel de repede precum preul mediu al importurilor sale. Unul din
factorii de cretere relativ lent a exporturilor Republicii Moldova este explicat de criza economic
generalizat i prelungit, precum i de faptul, c, n pofida deschiderii externe destul de timpurie, ara
noastr nu a fost n stare s implementeze reforme structurale pentru a asigura creterea ofertei. Totodat,
creterea exponenial a importurilor a fost determinat de sporirea veniturilor populaiei, n special la
nceputul anului 2000, n mare parte pe seama remiterilor.
Creterea n ritmuri galopante a importurilor negativ influeneaz statistica fluxurilor private de
capital, lund n consideraie un decalaj enorm ntre activitatea de export i import i deficitul enorm a l
balanei comerciale (n anul 2008 987,4 mln. USD). Criza financiar global, care a afectat i economia
naional a Republicii Moldova, a determinat scderea volumului importurilor realizate, cu 42% n anul
2009, ns, problema deficitului balanei comerciale persist i n continuare.
6000
5000

85,00

4000

importuri

80,00

3000

76,58

2000

X+remiteri/M

75,64
75,00

75,16
72,80

70,00

1000

mln.USD

Exporturi
plus remiteri

90,00

87,33

65,00
2002

2006

2007

2008

2009

perioada

Fig. 3.3. Acoperirea importurilor prin influxuri, generate


de exporturi i remitene
Sursa: elaborat de autor n baza datelor p rezentate de BNS i BNM.

A dou surs important generatoare de intrri de valut strin n economia naional este
reprezentat de transferurile efectuate de muncitorii aflai la munc n strintate, care, n anul 2008, au
constituit valoarea de 1660,05 mln. USD, cu o cretere de 5 ori n comparaie cu anul 2002, dar, care, n
prezent, constituie 20,8% din totalul influxurilor financiare n economia naional i 28,8% din volumul
total al fluxurilor private de capital. De asemenea, volumul remiterilor, n Republica Moldova, constituie
66,8% din exporturile naionale i ambele surse (exporturi i remiteri) acoper 72,8% din valoarea total
a importurilor, realizate de ctre rezideni (figura 3.3) [78].
Estimnd evoluia influxurilor i refluxurilor de remiteri n economia rii noastre, n
comparaie cu rile CSI, considerm, c Republica Moldova, n contextul integrrii financiare, este net
receptoare de remiteri (intrrile semnificativ depind ieirile), bunstarea populaiei, practic, fiind
dependent de aceste mijloace financiare. Aceast afirmaie este argumentat i prin evoluia

109

indicatorilor intrrilor de ISD i remiterilor pe cap de locuitor (figura 3.4), unde observm un decalaj
enorm n favoarea remiterilor.
n anexa 9 este prezentat informaia vis-a-vis de statistica transferurilor, efectuate de ctre
rezidenii, aflai la munc peste hotare, precum i a veniturilor, obinute din cadrul rilor-membre CSI.
Sub aspectul clasificrii 7 , Republica Moldova nregistreaz cel mai nalt nivel al influxurilor de remiteri,
ponderea major fiind deinut de remiterile muncitorilor (51% din totalul transferurilor), urmat de
compensaiile muncitorilor, pe cnd transferurile migranilor dein o cot nesemnificativ. Desigur,
aceast structur variaz n dependen de ar i de perioad.
600

remiteri/locuitor
510,2

500

ISD/locuitor

464

USD

400
331,3

329,2
300
255,5
200

242

243,3

195,4
150,1

134,5
102,5

100
66,3

73

27,2
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

pe rioada

Fig. 3.4. Evoluia indicatorilor: intrrile de ISD/locuitor


i Intrrile de remiteri/locuitor, USD
Sursa: Elaborat de autor n baza datelor prezentate de Banca Naional a Moldovei

Schimbarea coraportului n favoarea influxurilor de remiteri, n comparaie cu anul precedent,


cnd volumul cel mai mare de transferuri provenea din compensaiile pentru munc, se explic prin
tendina de legalizare, n ultimii ani, a cetenilor strini n unele ri ale Uniunii Europene i mrirea
perioadei de edere n rile strine. ns, se prognozeaz o diminuare a influxur ilor de remitene n
economia naional n viitorul apropiat, deoarece va scdea cererea fa de lucrtorii strini n urma
recesiunii economice n multe ri ale UE, provocat de criza financiar internaional.

n practica internaional de ntocmire a Balanei de Pli, volu mu l total al influ xurilo r de remitene este abordat
ntr-o man ier mai ext ins i reprezint suma a t rei co mponente de baz:
Compensaiile pentru munc reprezint venitul ctigat de muncitorii, afla i la munca temporar (sezonier) sau
de scurt durat n ar strin i sunt nregistrate n Cont ul curent al balanei de pl i, pe subcontul Venituri;
Remiterile - veniturile ctigate de migrani (aflai peste hotare mai mu lt de un an) i transferate n ara de origine.
Aceste influ xu ri sunt nregistrate n Contul curent, pe subcontul Transferuri curente n balana de pli;
Transferurile migranilor sub forma repatrierii activelor financiare la ntoarcerea mig ranilor n ara de origine i
sunt evideniate n subcontul Transferuri de capital al Contului de capital.

110

Dup o evoluie ascendent a indicatorilor privind ISD i remiteri pe cap de locuitor pe


parcursul perioadei anilor 2001 2007, n anul 2009, volumul remiterilor s-a diminuat de la 510,2 USD,
n anul 2007, pn la 331,3 USD pe cap de locuitor, n anul 2009. n schimb, volumul investiiilor s-a
majorat pn la 243,3 USD pe cap de locuitor, discrepana enorm, atestat n anul 2007, fiind micorat
pe seama diminurii transferurilor de peste hotare a cetenilor moldoveni, n anul 2009, n rezultatul
afectrii condiiilor de munc din cauza recesiunii economice din rile dezvoltate.
De asemenea, practic, n toate clasamentele, realizate de organizaiile financiare internaionale,
referitor la ponderea remiterilor n PIB, Republica Moldova, de asemenea, ocup poziii majore. n anul
2009, ponderea remiterilor n PIB a atins valoarea de 29,7%.
Fluxurile oficiale financiare, n Republica Moldova, sunt reprezentate de intrrile de mijloace
financiare sub forma granturilor i asistenei oficiale de dezvoltare, precum i mprumuturile
guvernamentale i ale autoritilor monetare. Principalii creditori ai Republicii Moldova sunt FMI, BIRD,
BERD i alte organizaii financiare internaionale, iar ponderea finanrii economiei naionale din contul
liniilor de creditare extinse din partea acestor structuri a fost n continu scdere. Astfel, volumul total al
fluxurilor oficiale financiare au deinut 28,7% din totalul angajamentelor la mprumuturi externe i titluri
de angajamente, acumulate la sfritul anului 2008 (comparativ cu 31,7% la sfritul anului 2007 i
37,8% la sfritul anului 2006) [244, p. 62]. ns, o dat cu intensificarea recesiunii economice globale i,
n special, n rile srace, considerm, c volumul finanrii din partea organizaiilor financiare
internaionale se va majora.
fluxuri private de
capital (fara
importuri)
fluxuri oficiale

6000
5000
4000
mln. USD

3000
rezervele statului
(stoc la sf. de
an)
fluxuri nete
private de capital

2000
1000
0
-1000

2002

2006

2007

2008

perioada

Fig. 3.5. Influxurile financiare n economia Republicii Moldova pe principalele componente.


Sursa: elaborat de autor n baza datelor p rezentate de BNM.

n comparaie cu celelalte componente, care genereaz intrrile de fluxuri financiare n


economia naional, ponderea fluxurilor oficiale este destul de redus, meninndu-se acelai trend (dei
ascendent) pe parcursul ultimelor ani (figura 3.5). Astfel, n anul 2008, volumul total al fluxurilor
oficiale, n Republica Moldova, a constituit 390,09 mln. USD aproximativ 5% din volumul total al
influxurilor, recepionate de economia naional, constituit din:
111

Granturile externe i asistena tehnic de dezvoltare n volum de 277,71 mln. USD;


mprumuturile BNM de la FMI i trageri de mprumuturi din partea Guvernului Republicii
Moldova de la organizaiile financiare internaionale n valoare de 112,38 mln. USD.
Un alt moment, ce necesit cercetat la stabilirea gradului de integrare n fluxurile oficiale
internaionale, este determinarea poziiei Republicii Moldova n calitate de debitor pentru instituiile
financiare internaionale (creditoare). n aceast ordine de idei, trebuie analizat poziia Republicii
Moldova n calitate de membru n diverse organizaii financiare internaionale i cotizaiile achitate.
Potrivit datelor din Anexa 10, observm, c, pe parcursul perioadei 19982008, Republica Moldova a
majorat volumul cotizaiilor, achitate organizaiilor financiare internaionale, iar, n anul 2008 suma
constituind 5,91 mln. USD (0,35% din volumul activelor oficiale de rezerv). n proporie direct cu
mrimea volumului cotizaiilor, deinute n rezultatul calitii de membru, observm majorarea intrrilor
de asisten tehnic i granturi, care, n anul 2008, a nsumat 277,71 mln. USD, aproximativ de 4 ori mai
mult n comparaie cu anul 1998 (valoarea constituia 57,20 mln. USD), beneficiul net n urma intrrilor
de asistena tehnic i ajutor umanitar fiind de 271,8 mln. USD (diminuat cu volumul cotizaiilor achitate
pentru deinerea calitii de membru n organizaii financiare internaionale).
La momentul aderrii la Fondul Monetar Internaional, n anul 1992, calitatea de membru
pentru Republica Moldova a costat 90 mln. DST sau echivalentul sumei de 141 mln. USD. Comparnd
cu prelevrile altor ri pentru deinerea calitii de membru n FMI, observm, c ponderea rii noastre,
n fondul total al FMI, este nesemnificativ. Spre exemplu, la momentul aderrii la FMI, componena era
urmtoarea: Uzbekistan 275,60 mln DST (396 mln. USD), Azerbaidjan 160,9 mln. DST (248 mln
USD), Romnia 754,1 mln DST (1,007 mln USD) i Ucraina 997,3 mln DST (1,364 mln USD) [151].
Bineneles, c volumul cotizaiilor achitate i deinerea cotei n fondul comunitar al
organizaiilor financiare internaionale depinde de muli factori, precum ponderea rii n exportul
mondial, potenial economic i gradul de dezvoltare economic, ns participarea n cadrul acestor
formaiuni este o necesitate, uneori, primordial pentru rile slab dezvoltate i care sunt vulnerabile n
faa ocurilor externe.
Ponderea asistenei tehnice i granturilor n volumul total al transferurilor curente a constituit
evoluie descendent, de la 51,56% n anul 1998, pn la 16%, n anul 2008 (Anexa 10), fiind
determinat de majorarea ponderii transferurilor de peste hotare ale angajailor de la 1,17 mln. USD, n
anul 1998, pn la 1046,02 mln. USD, n anul 2008.
O alt component destul de impuntoare a fluxurilor financiare n economia naional a
Republicii Moldova este deinut de activele oficiale de rezerv, n special, rezervele valutare ale statului.
Pe parcursul perioadei 20002008, volumul activelor oficiale de rezerv s-a majorat de 6,5 ori,
de la 222,6 mln. USD pn la 1672,4 mln. USD, n anul 2008, cu o scdere ulterioar de 11,4%, n anul
112

2009, volumul constituind 1480,2 mln. USD). Astfel, n figura 3.6 este reflectat evoluia activelor
oficiale de rezerv n Republica Moldova pe principalele componente.
rezerve valutare
1800000

poziia de rezerv la FMI

1600000

DST-uri

1400000

alte active valutare

1200000
mii. USD

1000000
800000
600000
400000
200000
0
2000

2006

2007

2008

2009

perioada

Fig. 3.6. Evoluia activelor oficiale de rezerv pe principalele componente, anii 2006-2009 n
comparaie cu anul 2000
Sursa: elaborat de autor n baza datelor incluse n Balana de pli a Republicii Mo ldova pentru anii 2000, 2006,
2007, 2008 i 2009.

n cea mai mare parte, creterea activelor oficiale de rezerv a fost produs att datorit
procurrii valutei strine de ctre BNM pe piaa interbancar, ct i a majorrii rezervelor valutare ale
statului, care, ntotdeauna, au reprezentat componenta de baz (99,7% din total, n anul 2009) din
volumul activelor oficiale de rezerv.
Totodat, creterea activelor oficiale de rezerv s-a produs ca urmare a fluctuaiei puternice a
ratei de schimb a dolarului SUA fa de alte valute, a tranzaciilor efective, reflectate n balana de pli,
dar i n rezultatul deciziei recente a Bordului director al FMI, referitoare la transferarea n conturile
BNM a tranei ordinare de 18,6 milioane USD.
Conform unei estimri a rezervelor valutare ale BNM de ctre misiunea FMI, Republica
Moldova se claseaz printre primele 10 state cu cea mai bun calitate a rezervelor valutare. Criza
financiar internaional a provocat diminuarea transferurilor de peste hotare, realizate de ctre cetenii
moldoveni, precum i scderea activitii comerciale, reducerea investiiilor strine directe, ceea ce a
contribuit la micorarea volumului activelor oficiale de rezerv n anul 2009.
Reducerea rezervelor valutare internaionale poate fi considerat drept un semnal anticipat de
alarm, cu

utlerioare implicaii asupra deprecierii monedei naionale i destabilizrii situaiei

macroeconomice odat cu ncetarea meninerii artificiale a cererii de ctre BNM pentru moneda
naional. Unul din riscurile iminente ale conturrii unei asemenea tendine, pe parcursul ultimei
perioade, const n crearea unei situaii paradoxale de depreciere a leului moldovenesc pe fondalul unui
deficit de lichiditi n moneda naional.

113

Potrivit volumului mare a activelor oficiale de rezerv, volumul de stoc al fluxurilor de capital a
sporit de la 112,44% pn la 137,4% (vezi Anexa 8). n fig. 3.7 este prezentat dinamica activelor i
pasivelor financiare externe, precum i evoluia indicatorului FC (stoc).
3000

250

2000
1000

200
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

150

mil. USD

0
-1000
-2000
-3000

100

-4000
-5000

50
active

-6000
-7000

0
perioada 1998-2008

pasive
FC(stoc)

Fig. 3.7. Evoluia activelor i pasivelor financiare externe i fluctuaia indicatorului volumul de
stoc al fluxurilor de capital
Sursa: Elaborat de autor n baza [244].

Conform volumului total al activelor financiare externe, ponderea major este deinut de
activele oficiale de rezerv 73,1% din total i alte investiii 23,9%, n mare parte de ctre creditele
comerciale, acordate nerezidenilor i activelor sub form de valut i depozite.
Ponderea major n totalul angajamentelor externe o dein alte investiii (56,5%), fiind
determinate de mprumuturi (60,4% din total sau 2063,03 mln. USD, la sfritul anului 2008) i credite
comerciale (17,7% sau 606,87 mln. USD). Volumul total al capitalului investiional acumulat n
economia naional a totalizat 2622,59 mln. USD sau 43,4% din totalul pasivelor financiare externe,
partea predominat fiind influxurile de investiii strine directe.
Dei volumul pasivelor financiare n economia naional, n anul 2008, s-a majorat cu 27,6%, n
comparaie cu anul precedent, indicatorul stocul investiiilor de capital s-a diminuat de la 107,42%, n
anul 2007, pn la 99,6%, n anul 2008 (vezi Anexa 8), determinat de creterea volumului PIB- lui cu
37,5%.
Impresionant este evoluia stocului volumului total al fluxurilor de ISD (SISD (brut)), de la
8,01%, n anul 1996, pn la 43,31% din PIB, n anul 2008, n rezultatul majorrii stocului de ISD n
economia naional. Astfel, stocul de investiii strine directe, acumulat n economia naional pn la
sfritul anului 2008, a fost evaluat n valoare de 2572,59 mln. USD, din care: capitalul social 1590,02
mln. USD, venit reinvestit 299 mln. USD, alt capital 676,35 mln. USD.
O evoluie ascendent, pe parcursul perioadei 1996-2008, este atestat i n cazul celorlali
indicatori, deterimnai n baza influxurilor i refluxurilor stocului de ISD n economia rii, i anume

114

stocul investiiilor strine directe i stocul intrrilor de ISD n PIB. n anul 2006, ponderea stocului
intrrilor de ISD n PIB, n Republica Moldova, a atins valoarea de 38,15%, spre deosebire de valorile
atestate n Federaias Rus (20,2%), Ucraina (21,1%), Romnia 33,6% [111], iar, n anul 2008,
majorndu-se pn la valoarea de 42,5%.
45
40
35
30
%

25
20
15
10
5
0

2006

2007

2006

ISD (stoc)/PIB

2007
ISD (inf l)/FBCF

Rep. Moldova

38,1

41,2

29,1

37,3

Romnia

37,4

36,7

40,1

25,5

Fed. Rus

27,6

25,1

17,8

19,3

Ucraina

21,5

27

21,1

25,6

CSI

27,7

26

18

19,7

Fig. 3.8. Indicatrii ISD (stoc)/PIB i ISD (influxuri) n formarea brut de capital fix: analiza
comparativ Republica Moldova i unele ri selectate.
Sursa: Elaborat de autor n baza datelor, prezentate de UNCTA D.

rile lidere n atragerea ISD, precum: Federaia Rus, Ucraina, Bielarusi au nregistrat un nivel
mai sczut al acestor indictori (inferior Republicii Moldova), datorit cotei reduse a ISD n volumul
total al investiiilor, alocate n capital fix, ca urmare a bazei deja existente de capitalul fix i a activelor
productive n aceste ri. Astfel, n Republica Moldova, ponderea influxurilor de ISD n formarea brut a
capitalului fix, n anul 2007, a nregistrat 37,3% din cadrul rilor ESE i CSI, depind unele ri ca
Ucraina (25,6%) i Federaia Rus (19,3%). Aceast performan se datoreaz nivelului nal al cotei
volumului de ISD, atras n formarea brut de capital fix, precum i a ponderii stocului total de ISD n
PIB, n comparaie cu valorile atestate n aceste ri (figura 3.8).
Categorizarea economiilor dup indicele potenialului de atragere a ISD reflect diferit
capacitate de integrare financiar a rilor. n Anexa 11 (Tabelul 14) sunt reflectate poziiile unor ri,
selectate pentru realizarea comparativ a valorilor atestate n Republica Moldova.
Astfel, Republica Moldova, n anul 2005, s-a plasat pe locul al 82- lea potrivit Indicelui
Potenialului de Atragere a ISD, iar Indicele Performanei de atragere a ISD, n anul 2006, n top a ocupat
locul al 28-lea i locul al 97- lea conform Indicelui Performanei de Generare a ISD.
n clasament sunt incluse 141 de ri, iar toate rile sunt mprite n patru categorii dup
potenialul i performana de atragere a ISD (Tabelul 15 din Anexa 11): Grupul rilor lideri; Grupul

115

rilor cu capaciti peste potenial; Grupul rilor cu capaciti sub potenial; Grupul rilor
neperformante.
Dei, Republica Moldova este poziionat n grupul rilor cu un potenial redus de atragere a
ISD, totui, datorit multiplelor ncercri din partea statului n ameliorarea climatului investiional i
introducerea noilor politici (introducerea Legii Guilotinei, implementarea reformelor fiscale etc),
Republica Moldova face parte din grupul rilor cu capaciti peste potenial, de rnd cu Romnia,
Georgia, Kyrgystan etc. De asemenea, n Republica Moldova exist un climat de afaceri favorabil
dezvoltrii economice, datorit adaptrii benefice la climatul European.
Desigur, criza financiar global schimb poziionarea rilor n clasament, fiind conturate noi
tendine n preferinele investitorilor strini n favoarea rilor sigure, din punct de vedere al
plasamentelor investiionale. n Republica Moldova exist multe probleme care necesit o intervenie ct
mai rapid n soluionarea acestora, iar indicatorii, ce vizeaz intensitatea capitalului strin, sunt extrem
de reduse n comparaie cu datele, atestate n rile strine. Evoluia ascendent a indictorilor, ce
msoar gradul de integrare financiar a rii noastre, dei n valori mici, ne inspir s pretindem, c
avem o imagine mai atractiv n faa comunitii internaionale, ns, ateptrile noastre spre un mai mare
influx al capitalului strin sunt, n mare parte, expuse la riscul diminurii semnificative a acestora n
viitorul apropiat, n rezultatul colapsului economic general n ntreaga lume.
3.3. Impactul fluxurilor financiare internaionale asupra pe rformanelor economiei naionale
De regul, prin noiunea de cretere economic se nelege procesul de cretere a capacitilor
productive i a Produsului Intern Brut. De aceea, vom ncerca s determinm impactul fluxurilor
financiare internaionale asupra creterii economice prin prisma acestui indicator.
Analiza gradului de integrare financiar a Republicii Moldova a reliefat cele mai importante
surse pentru generarea influxurilor financiare, care sunt: activitile de export, migraia forei de
munc, activitatea investiional i contractarea mprumuturilor din exterior. n tabelul 3.4 este
reflectat ponderea celor mai principale influxuri financiar- valutare n PIB, pe parcursul perioadei 20022008, prezentarea detaliat este realizat n anexa 12. Astfel, conform datelor prezentate, ponderea cea
mai mare continu s fie deinut de influxurile financiar-valutare din activitatea de export, n mrime
de 40%, urmat de influxurile de remiteri, n valoare de 27%, valorile influxurilor de ISD i
mprumuturilor externe fiind, practic, aceleai 14% din PIB.
n vederea identificrii aportului influxurilor financiare la creterea economic a Republicii
Moldova, am recurs la analiza performanelor sectoarelor economiei naionale, fa de care investitorii
strini manifest interes. Astfel, conform datelor, prezentate de Banca Naional a Moldovei, cele mai
atractive sectoare ale economiei naionale, din punct de vedere al atragerii influxurilor de ISD, sunt:
116

energia electric, apa i gazele 26,8%; industria prelucrtoare 22,4%; activiti financiare -19,6%;
comerul cu ridicata i amnuntul 15,2%; tranzaciile imobiliare, nchirieri i activiti de servicii
prestate ntreprinderilor 6,35%; transporturi i comunicaii 4,8% i construcii 0,73% (conform
situaiei din anul 2008, prezentate de BNS).
Cel mai sporit volum al produciei este generat de industria prelucrtoare, care a constituit, n
anul 2008, 22,38% din PIB sau 32 mln. lei (Anexa 13). ns, este greu de afirmat dac aceast cretere a
produciei industriale este corelat cu creterea investiiilor n aceste sectoare. De exemplu, sectoarele, cu
cea mai mare pondere a ISD, nregistreaz valori joase ale indicatorului volumul produciei pe activiti
economice din PIB cazul sectorului de energie electric, ap i gaze, cu doar 3,16% din PIB (4579
mln. lei - n anul 2008). Pe de alt parte, sectorul dat, care a beneficiat de cele mai mari influxuri de ISD,
contribuie la creterea importurilor n ar. De exemplu, volumul importului resurselor energetice,
nregistrat n balana de pli, a nsumat 903,26 mln. USD, fiind cu 40,7% superior celui din 2007, fapt
datorat, n special, majorrii preurilor de import. De menionat faptul, c volumul refluxurilor financiarvalutare, generate n rezultatul operaiunilor de import, a constituit 73% din PIB n anul 2008.
Tabelul 3.4. Ponderea influxurilor/refluxurilor financiar- valutare n PIB, anii 2003-2009
n % , fa de PIB
Categorii
2003

2004

2005

2006

2007

20098

2008

Influxuri:
Exporturi

53,4

51,9

51,1

45,2

45,8

40,7

35,1

Remiteri

16,01

16,25

22,8

25

27,6

27,4

21,2

ISD

5,0

9,2

8,9

10,9

13

14,3

2,28

mprumuturi externe

8,9

5,14

5,6

10,7

13,5

4,7

87,2

81,7

91,7

91,8

97,7

73,2

69,7

Refluxuri:
Importuri

Sursa: calcu le realizate de autor n baza satelor, oferite de BNM i BNS.

De asemenea, lund n consideraie faptul, c sectorul de energie electric, ap i gaze este


dominat de investitorul strin OAO Gazprom, iar Rusia reprezint o pia strategic a importurilor de
resurse energetice (33,7% din total importuri), fiind uor de a concluziona faptul, c rolul influxurilor de
ISD, n Republica Moldova, se rezum la prestarea serviciilor din sectorul teriar i importul materiei
prime, funcia lor productiv avnd o extindere nensemnat. Investitorii strini nu manifest interes fa
de ramurile strategice ale economiei naionale, orientate spre producerea bunurilor pentru export,
exporturile autohtone fiind predominate de produsele agromateriale i materiale textile, precum i de
mrfurile, fabricate n aceste ramuri. Totodat, sectorul teriar, care se bucur de injectri masive de ISD

Date apro ximat ive pentru perioada ianuarie -septembrie 2009. Unele date cer s fie rev izuite, spre ex., volu mul
mpru muturilor externe conform Sintezei balanei de pli pe anul 2009.

117

din partea donatorilor strini, produce bunuri care nu constituie obiecte ale operaiunilor de exportimport, consumul lor producndu-se n interiorul rii. Prin urmare, impactul sectorului teriar asupra
creterii economice este modest, deoarece produsele acestuia au o contribuie indirect la procesul de
producere.
Activitatea de export direct contribuie la creterea economic. Ponderea exportului, n
formarea Produsului Intern Brut, a constituit 40,7%, n anul 2008. Analiznd ponderea sectoarelor
strategice, din punct de vedere al comercializrii pe pieele externe, constatm urmtoarea distribuie:
produsele alimentare, buturile, tutunul 19,5%; produsele regnului vegetal 13,2%; materialele textile
19,7%; mainile, aparatele, echipamentul electric 10,7%; metalele comune 7,5%. Corelnd aceast
distribuire cu sectoarele strategice, din punct de vedere al interesului investiional, constatm o legtur
de cauzalitate referitor la sectorul industriei prelucrtoare, n rezultatul creia putem afirma, c
exporturile din aceast ramur au fost influenate de recepionarea injectrilor de ISD din exterior.
Aceast idee este argumentat de rezultatele corelrii ritmului de cretere a volumului produciei, obinut
n economia naional, i ritmul creterii exporturilor, ntre care s-a constatat un coeficient pozitiv de
corelaie n valoare de 0,66 9 , iar n figura 3.9 putem urmri evoluia ritmului de cretere a influxurior de
remiteri, exporturi i PIB- lui pe parcursul perioadei 20022008.
70,0

Ritmul creterii, %

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

remiteri

19,9

24,8

33,2

61,7

25,1

42,6

36,3

PIB

12,2

19,2

31,2

15,0

14,1

29,2

37,4

exporturi

19,14

20,80

27,42

13,30

0,86

30,92

22,10

Perioada

Fig. 3.9. Ritmul creterii influxurilor de remiteri, exporturi i PIB, anii 2002-2008
Sursa: calcu lat de ctre autor, n baza datelor prezentate de BNS i BNM.

O surs adiional, ce poate exercita un impact asupra activitii de export a ntreprinderilor


autohtone, posibil s fie reprezentat de contractarea mprumuturilor externe. De menionat faptul, c, n
2008, volumul mprumuturilor din alte sectoare, pe termen lung, a constituit valoarea de 482 mln. USD
(54% din totalul mprumuturilor externe contractate de economia naional). ns, comparnd ncasrile
din vnzarea produciei, a mrfurilor i serviciilor cu primirea creditelor i mprumuturilor conform
9

Coeficientul de corela ie a rit mu lui de cretere a volumu lui produciei obinut n economia naional i rit mul
creterii exporturilor este calculat de ctre autor, n baza datelor prezent ate de BNS.

118

sectoarelor economiei naionale, atestm predominarea resurselor proprii ale ntreprinderilor (anexa 14).
Volumul cel mai nalt al ncasrilor din vnzarea produciei, a mrfurilor i serviciilor a fost atestat n
sectorul comerului cu amnuntul i ridicata 82161,0 mln. lei, cu o majorare de 18,5%, n comparaie
cu anul precedent, urmat de sectorul industrial 29462,7 mln. lei.
Performanele sectorului real sunt ntr-o dependen direct cu factorii ce contribuie la
bunstarea populaiei, prin crearea de noi locuri de munc i diminuarea omajului n economie. Spre
exemplu, n anul 2008, numrul ntreprinderilor raportate n sectorul comerului cu ridicata i amnuntul
a constituit 17247 (cu 938 de ntreprinderi mai mult n comparaie cu anul trecut), urmat de sectorul
industriei prelucrtoare 51733 de ntreprinderi (cu 20 de ntreprinderi mai mult, n comparaie cu anul
2007).
Cea mai mare contribuie la formarea Produsului Intern Brut este deinut de consumul final,
care, n anul 2008, a constituit 113,8% din PIB, n mare parte fiind generat de consumul gospodriilor
casnice - 92,2% din consumul total final. Consumul gospodriilor casnice a sporit semnificativ, ncepnd
cu anul 2000, devenind motorul relansrii economice. Nici salariile, care n anul 2000 se majorau mai
lent ca consumul, nici creditele de consum, care, dei au crescut, au rmas la nivelul inferior celor din
alte ri din regiune nu sunt n stare s explice creterea att de puternic a consumului. n viziunea
noastr, sursa principal care contribuie la alimentarea consumului din Republica Moldova constituie
veniturile populaiei, n special sub forma ajutoarelor, recepionate de la rudele aflate peste hotare,
veniturilor din munca prestat n exteriorul rii. Remiterile au constituit principala surs de cretere
economic, corelnd aproape perfect cu creterea consumului ncepnd cu anul 2000.
n general, intrrile de remitene au avut un impact benefic asupra evoluiei economiei
Republicii Moldova. Pe parcursul ultimilor ani, transferurile cetenilor moldoveni, aflai la munc peste
hotare, au constituit unul din motorii principali ai creterii economice din ar. Influena pozitiv asupra
sistemului economic s-a translat att prin sporirea veniturilor gospodriilor casnice, ct i prin majorarea
veniturilor n bugetul public ca consecin a prelevrilor din taxe indirecte, rezultate din majorarea
importurilor (figura 3.10).
n figura 3.10 se prezint evoluia prelevrilor n bugetul, consolidat de stat, din veniturile
colectate de organele vamale 10 , din care constatm urmtoarele: dac, pe parcursul perioadei 2003-2005,
ponderea acumulrilor de ctre organele vamale, n totalul veniturilor bugetului de stat, a crescut de la
53,39%, n anul 2003, pn la 85%, n anul 2005, atunci, ntre anii 2005-2009, valoarea procentual a
vrsmintelor totale din operaiunile de comer exterior, n to talul veniturilor bugetului de stat,

10

n cadrul veniturilor, co lectate de organele vamale, au fost incluse: TVA, total accize, impo zite asupra comerulu i
exterior (taxa vamal i procedurile vamale).

119

nregistreaz o evoluie mai lent. Aceast tendin poate fi explicat prin ritmurile accelerate de cretere
a veniturilor bugetare n general.
20000
18000

70,7

78,9 80

74,8

70

69,5

60

55,4

53,3

50
40
30

6000
4000

mil. Lei

16000
14000
12000
10000
8000

90

85,0

venituri
colectate de
organele
vamale
veniturile
bugetului
consolidat
de stat
ponderea,%

20
10

2000
0

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fig. 3.10. Ponderea veniturilor, colectate de ctre organele vamale,


n veniturile bugetului de stat
Sursa: Elaborat de autor n baza datelor, prezentate de Biroul Naional de Statistic

Astfel, ncepnd cu anul 2003, ritmul de cretere a veniturilor bugetului de stat a evoluat dup
cum urmeaz: 2003 - 30,2%, 2004 - 13,6%, 2005 - 20,4%, 2006 - 22,6%, 2007 - 26,4%, 2008 7,8% i
anul 2009 - 17,01%.

Surse
depozitare

Surse
creditare

Sectorul
bancar

Alimentarea
consumului

Creterea
volumulu i
produciei

Sectorul
real

Influxuri de
re mite ri

Creterea exporturilor/
importurilor

Fig. 3.11. Canalul de transmisie a influxurilor de remiteri asupra sectorului bancar i real.
Sursa: elaborat de autor.

Considerm, c ponderea exagerat de mare a acestor vrsminte (veniturile colectate de


organele vamale) n bugetul, consolidat de stat, creaz o dependen periculoas fa de activitatea de
comer exterior i orice constrngere a acesteia va provoca dezechilibre n sistemul prelevrilor la buget.
Mai mult dect att, este foarte bine cunoscut faptul, c statele cu economia dezvoltat i formeaz
veniturile bugetare din impozite directe, cel mai important fiind impozitul pe profit al persoanelor
juridice sau cel pe venit al persoanelor fizice. Aadar, pentru Republica Moldova activitatea de import-

120

export, care este puternic alimentat de influxurile de remiteri n economia rii, este foarte important,
ntruct asigur completarea veniturilor bugetului de stat i, deci, reprezint una din sursele de
existen.
De asemenea, transferurile migranilor mpreun cu cele guvernamentale au contribuit la
ridicarea unei pri a populaiei din srcie, n special n perioada anilor 20002004, astfel, scutind
guvernul de povara prestrilor sociale. Susinnd veniturile disponibile ale gospodriilor casnice,
remiterile au alimentat puternic consumul privat pentru mrfuri i servicii. O bun parte din remiteri este
utilizat pentru consumul curent i durabil, procurarea imobilului, dar este i economisit, apelnd la
sistemul bancar. Doar o parte foarte modest, pn la 10%, este investit n activitatea de antreprenoriat
de nsui migrani rentori n ar.
Totodat, influxurile de remiteri formeaz un puternic canal de transmisie asupra sectoarelor
economiei naionale real i bancar, prin relaiile, expuse n figura 3.11:

n primul rnd, influxurile de remiteri exercit un impact asupra sistemului bancar autohton,

datorit majorrii resurselor depozitare, ceea ce permite formarea surselor noi de creditare ale
sectorului real;

n al doilea rnd, alimentarea consumului din partea gospodriilor casnice contribuie la

sporirea cererii pentru produsele importate i autohtone, ceea ce sporete activitatea de producere n
economie i majorarea activitilor comerciale de export i import, soldnd cu creterea
performanelor n sectorul real al economiei.
Astfel, contrar concepiei generale, influxurile de remiteri au contribuit semnificativ la creterea
investiiilor, dei n mod indirect, prin intermediul sectorului financiar. Depozitele persoanelor fizice au
crescut rapid, oferind un suport financiar adiional sistemului bancar. Sectorul de construcii, la rndul
su, a rspuns rapid la creterea cererii pentru imobilul locativ prin majorarea galopant a preurilor i
realizarea proiectelor noi de construcii.
Totodat, exist o dependen dintre sectorul bancar i real n Republica Moldova prin canalul
de transmisie al fluxurilor financiar-valutare dintr-un sector n altul.
Remiterile pot promova indirect activitatea de antreprenoriat, dac aceste sume sunt depuse la
bnci, pe conturi de depozit i, astfel, creditnd sectorul real al economiei. ns, n acest caz, costurile de
atragere a capitalului mprumutat se majoreaz graie achitrii dobnzii.
Majorarea cotei remiterilor, destinate activitii investiionale, presupune anumite preocupri:
1) Intrrile de remiteri n economie apar n sume mici, mprite n rate pe diferite perioade de
timp: de obicei, aceste sume sunt destinate consumului intern de ctre familiilereceptoare;
2) Potenialii investitori, deintori de astfel de sume, necesare pentru iniierea unei afaceri, n
cele mai dese cazuri, se afl peste hotare, iar investirea substanial a economiilor, acumulate peste
121

hotare, va fi posibil doar dup rentoarcerea unui numr mare de emigrani n at. Posibilitatea
ntoarcerii emigranilor n ar, tot mai mult, se reduce, din cauza mai multor factori: legalizarea
emigranilor n ara strin, nedorina ntoarcerii acas, luarea famiilor dup sine etc.
Un model de cretere economic, bazat pe remiteri, trebuie s asigure urmtoarea condiie:
pentru asigurarea durabilitii creterii economice, transferurile migranilor trebuie nu doar s
contribuie la augmentarea consumului final, dar, de asemenea, s promoveze activiti de investire i
oportuniti de angajare n sistemul economic.
Realitatea actual din Republica Moldova nu corespunde modelului perfect: companiile
autohtone au euat s reziste cererii interne de consum, doar o parte nesemnificativ din remitene este
investit, iar piaa muncii devine tot mai anemic. n acelai timp, autoritile de stat nu au implementat
msuri adecvate n scopul motivrii migranilor s investeasc economiile agonisite n sector real, deci,
s contribuie la promovarea produciei naionale. Respectiv, n condiiile unei relaii tot mai slabe ntre
influxurile mari de remitene i creterea sectorului real, aspectele negative ale acestor intrri devin tot
mai evidente, iar dezechilibrele economice tot mai nuanate.
Dezechilibrele produse n economia naional a Republicii Moldova n rezultatul utilizrii
neproductive a remitenelor de ctre populaie sunt:
a) Majorarea galopant a importurilor (care contribuie la formarea deficitului enorm al
balanei comerciale) pentru satisfacerea cererii inerne pe fundalul incapacitii companiilor locale de a
acoperi segmente importante ale pieei;
b) Sporirea presiunilor inflaioniste, pe fundalul expansiunii consumului;
c) Supranclzirea pieei imobilului, n rezultatul investirii galopante n procurarea
apartamentelor de ctre migrani;
d) Exodul forei de munc calificate, urmat de un deficit acut al acesteia n Republica
Moldova. Impreun cu climatul de afaceri insuficient de atractiv, deficitul forei de munc calificate
impiedic serios venirea companiilor strine i dezvoltarea companiilor locale. Remunerarea muncii
cetenilor strini, ncadrai temporar n munc n Republica Moldova la reprezentanele companiilor
stine, ar nruti i mai mult deficitul balanei comerciale, ca rezultat al refluxurilor cauzate de
repatrierea veniturilor din salarii de ctre cetenii strini.
Creterea intrrilor de valut strin, de asemenea, impune eforturi adiionale din partea Bncii
Naionale a Moldovei, i anume:

procurarea disponibilitilor n valut a bncilor comerciale, n vederea meninerii

stabilitii cursului, astfel fiind majorate rezervele valutare de stat;

efectuarea operaiunulor de sterilizare, n vederea diminurii presiunilor ce exist n

sistemul bancar.
122

Efectuarea acestor operaiuni creeaz Bncii Naionale a Moldovei o situaie destul de delicat,
pe de o parte, resursele autoritii monetare sunt limitate i, de aceea, pe viitor, n cazul meninerii unui
flux impuntor de valut n ar, vom asista la o apreciere gradual a leului, pe de alt parte, efectuarea
operaiunilor de sterilizare impune costuri destul de ridicate, de aici i pierderile pe care le suport banca
central.
Influena remitenelor asupra economiei Republicii Moldova este redat n schema prezentat n
Anexa 15.
Pe acest fundal, tot mai pregnant se contureaz o serie de riscuri majore vis--vis de sistemul
economic i social din Republica Moldova. ntr-o perspectiv de durat medie i lung, putem evidenia
urmtoarele:
1) Aprofundarea dezechilibrelor macroeconomice, precum : nrutirea continu a balanei
comerciale, supraaprecierea monedei naionale etc. Totodat, o eventual diminuare a influxului de
remiteri ar putea rezulta cu contractarea cererii inerne i, astfel, a creterii economice n condiiile
stagnrii sectorului real i a exporturilor.
2) Umflarea balonului pe piaa imobilului. Piaa imobiliar va rmne supranclzit n
viitorul apropiat. Totodat, combinarea ofertei excesive cu o eventual comprimare a cererii, poate
rezulta n spargerea bulei (scderea preurilor) i cu recesiunea sectorului de construcii. De asemenea,
dac locuinele sunt procurate de pe piaa secundar i nu sunt construite sau dac studiile superioare,
acumulate de copiii emigranilor, nu sunt solicitate pe piaa intern i absolvenii sunt nevoii s
emigreze, atunci bunstarea, la nivel de economie, nu se va schimba.
3) Deficitul forei de munc calificate din cauza att a exodului actual de for de munc, ct i
a tinerilor specialiti, care vor pleca imediat dup absolvire sau nici mcar nu vor dori sa finiseze studiile.
Deci, se formeaz o cultur de dependen fa de continuitatea intrrilor de mijloace bneti, n special,
n rndul tinerilor, care nu doresc sa creasc profesional. Astfel, pe lng problema degradrii populaiei,
din punct de vedere intelectual, se intensific problema atragerii companiilor strine n lipsa forei de
munc calificate.
4) Prbuirea sistemului naional de pensii. Ritmul nalt de mbtrnire a populaiei, combinat
cu ieirea emigranilor din sistemul contribuiilor sociale, face actualul sistem de pensii vulnerabil i fr
acoperire. Pentru soluionarea acestei probleme, autoritile de stat ar putea mri cota prelevrilor n
bugetul asigurrilor sociale de stat sau majora achitarea impo zitelor, pentru formarea fondurilor necesare
pentru pensionari.
5) Hazardul moral al guvernrii. Creterea economic i bugetul public, finanate, n mod
continuu, prin remiteri, permit guvernanilor s evite implementarea reformelor structurale necesare, dar
riscante din punct de vedere social. Cu att mai mult, c asemenea model de cretere este foarte
123

convenabil grupurilor de interese ce reprezint, de exemplu, importatorii care beneficiaz de leul forte i
cererea de consum n cretere.
Un alt moment ce trebuie luat n consideraie n cercetarea utilitii fluxurilor financiare n
economia naional a Republicii Moldova este eficiena asistenei tehnice de dezvoltare i a granturilor,
recepionate de la organizaiile financiare strine. n Republica Mo ldova au funcionat multe programe,
n rezultatul crora economia naional a beneficiat de influxuri de granturi i asisten extern. Este
important de a aprecia utilitatea acestor programe i modul n care resursele financiare, obinute, au fost
distribuite.
Unul din programele lansate de autoritile de stat n comun cu organizaiile financiare
internaionale, este Planul Naional de Dezvoltare Strategia de Cretere Economic i Reducere a
Srciei (SCERS), n cadrul cruia au fost distribuite sume importante n economia naional.
Analiznd rezultatele SCERS, pe perioada 20052007 (unele programe i rezultate obinute
sunt prezentate n Anexa 16), concluzionm orientarea mijloacelor financiare, obinute n cadrul acestui
program n dou mari direcii:
n primul rnd, sume importante au fost alocate n instruirea funcionarilor publici,
antreprenorilor, funcionarilor instituiilor financiare, diseminarea experienei strine vis-a-vis de diverse
practici, promovate n sectoarele economiei naionale, schimb de experien i finanarea deplasrilor pe
teritoriul rilor strine. De asemenea, experii strini au acordat asisten n perfecionarea cadrului
legislativ- naional i crearea noilor structuri instituionale. Instruirea cetenilor va permite, n viitor,
diseminarea cunotinelor n rndul tinerilor specialiti, precum i implementarea de sine stttor, n
practic, a experienei strine preluate.
Investiiile n calificarea personalului, pe d eo parte, sunt foarte benefice, iar pe de alt parte,
exist riscul deprinderii funcionarilor de stat de a apela, n caz de nevoie, dei, mai frecvent, la experii
strini, iar antreprenorii privai pot fi trai n capcana resurselor gratuite, deoarece, n viitor, asistena
strin gratuit poate fi treptat transformat n creditar. De aceea, este important pentru
antreprenorii privai s cultive independena financiar, iar practica nvat s o aplice ct mai eficient,
s se antreneze n activiti de parteneriat mixt (cu companii strine), iar autoritile de stat trebuie s
preia rolul de observator, cu intervenii i consulting la nevoie, lund n consideraie c funcionarii
publici, de asemenea, au beneficiat de instruire i training.
n al doilea rnd, sub egida proiectelor, finanate de organizaiile strine, a fost mbuntit
infrastructura n regiunile urbane i, n special, rurale, au fost create staii de alimentare cu ap potabil
i, concomitent, mbuntit sistemul de canalizare i construite noi drumuri, au fost extinse linii de
creditare i finanare n sectorul agroindustrial. Bineneles, c caracterul investirii acestor fonduri este

124

foarte benefic pentru economia Republicii Moldova, lund n consideraie, c, pe lng mbuntirea
infrastructurii, au fost create noi afaceri i locuri de munc.
Observnd distribuirea mijloacelor financiare n cadrul asistenei tehnice, acordate sub egida
Programului SCERS, considerm, c selectarea domeniilor de investire a fost realizat conform nevoilor
economiei naionale, fiind justificat. Sectoarele, care au beneficiat de cel mai mare volum de asisten
tehnic, sunt:

Infrastructura;

Dezvoltarea sectorului privat;

Sectorul agroalimentar.

Conform unui studiu, realizat de ctre colaboratorii Bncii Mondiale n Republica Moldova, ce
prevedea anchetarea cetenilor moldoveni privind impactul implementrii SCERS, observm o
contradicie ntre necesitile autoritilor de stat i ale cetenilor de rnd (vezi Anexa 17).
n viziunea majoritii respondenilor, impactul sporit asupra mbuntirii situaiei economice l
pot avea: micorarea impozitelor, mbuntirea mecanismului de funcionare a legilor, atragerea
investiiilor strine, dezvoltarea ntreprinderilor industriale, implicarea mai activ a statului n dirijarea
economiei i n combaterea criminalitii n ar. Aceste rspunsuri, totui, nu trebuie tratate n mod prea
simplist la trasarea concluziilor. De exemplu, nu poate fi atins efectul scontat prin atragerea investiiilor
strine, dac nu va fi promovat comerul exterior sau prin reducerea abuzurilor din partea reprezentanilor
statului.
Realizarea proiectelor, ce prevd acordarea asistenei tehnice, depinde, n mare msur, de
capacitatea Guvernului de a-i asuma n ntregime agenda de politici propuse i de a asigura realizarea
consecvent a acestora de ctre toate instituiile constituente. Implementarea documentelor strategice
anterioare, n special, a SCERS i PARMUE, ofer o experien elocvent la capitolul eventualelor
riscuri pentru realizarea integral a programelor Guvernului.
Astfel, reieind din experiena anterioar n realizarea programelor strategice, precum i din
evoluiile macroeconomice recente, putem concluziona, c fluxurile oficiale, generate de asistena
extern, sunt asociate cu urmtoarele riscuri:

apariia

unor

ocuri

externe

care

ar

putea

periclita

realizarea

obiectivelor

macroeconomice, soldndu-se, de asemenea, cu subminarea activitii la nivel microeconomic;

eventuala sistare sau reducere a alocrilor prevzute, convenite anterior, pentru finanarea

anumitor programe sau politici, ca urmare a schimbrii interesului autoritilor strine din alte motive
dect cele economice. Un argument destul de serios n aceast ordine de idei l reprezint criza
lichiditilor n sistemul financiar internaional i, astfel, reducerea asistenei oficiale de dezvoltare n
economiile n tranziie i n rile srace;
125

provocarea dependenei fa de asistena strin; transformarea n viitor a asistenei

gratuite n cea creditar;

redirecionarea fondurilor alocate n sectoare mai puin strategice din punct de vedere al

necesitilor economiei naionale;

corumparea funcionarilor publici privind obinerea fondurilor sau aderarea la proiecte;

supravegherea insuficient a modului de utilizare a resurselor, alocate pentru rea lizarea

aciunilor; pierderea controlului autoritilor de stat n direcionarea eficient a fondurilor;

transformarea Republicii Moldova ntr-un punct de splare a banilor pentru rile strine;

capacitatea sczut a rii de asimilare a resurselor, prevzute pentru realizarea planului de

aciuni.
Procesul de participare la proiectele de finanare strin, la fel, este asociat cu anumite riscuri,
cum ar fi: incapacitatea autoritilor de a ajunge la un numitor comun cu prile tere, promovarea unor
aciuni nejustificate etc., care pot fi minimizate prin consolidarea capacitilor administraiei publice.
n continuare, vom evalua impactul crizei financiar- internaionale asupra evoluiei fluxurilor
financiare n Republica Moldova i vom analiza consecinele asupra economiei naionale.
Fluxurile financiare internaionale au nregistrat un puternic trend descendent, n special, n a
doua jumtate a anului 2008 i ncepnd cu luna octombrie, se atest o stagnare a ritmurilor de cretere
ale unor activiti economice. Aceste circumstane explic influena negativ a crizei financiare mondiale
i recesiunea principalelor economii, pe plan global, asupra dezvoltrii economiei naionale a Republicii
Moldova. Diminuarea celor mai importante fluxuri de capital a condus la consecine grave n majoritatea
rilor srace dependente de injectrile din surse financiare externe.
Meninerea trendului descendent al influxurilor de capital strin n ar ar putea periclita
activitatea economic, care, practic, este alimentat de influxuri financiare din exterior, n special,
remiteri.
Influena negativ a crizei asupra indicatorilor social-economici s-a meninut pe parcursul
anului 2009, ca rezultat, contribuind la scderea volumului produciei industriale, agricole, al co merului
exterior i interior, al investiiilor i veniturilor bugetare, precum i afectnd grav veniturile populaiei.
Un alt factor de risc pentru securitatea economiei naionale rezult din dependena acut fa de
resursele energetice importate i un mare grad de supunere n faa politicii externe dictate de rile
deintoare de resurse energetice, n special, Federaia Rus.
Canalul principal de contaminare, prin care se poate ajunge la dezechilibrarea sectorului
financiar i real n economia Republicii Moldova, rezult din diminuarea influxurilor de valut, provenite
de la rezidenii moldoveni, aflai la munc peste hotare, n urma micorrii cererii de for de munc n
rile dezvoltate, afectate de recesiunea economic. Astfel, problemele ce vor fi create sunt n raport cu:
126

ntoarcerea unui numr mare de migrani n ar i, astfel, mpovrarea guvernului cu

problema ocuprii forei de munc i a ndeplinirii obligaiunilor sociale;

Reducerea volumului de remitene n economia naional i, astfel, desprinderea sectorului

real i financiar de principala surs de alimentare a activitii economice.


Republica Moldova, n mare parte, nu este pregtit pentru a rspunde influxului mare de
persoane n cutarea locurilor de munc. Dac crete numrul omerilor, sistemul actual de asigurri
sociale va fi nevoit s plteasc indemnizaii unui procent mai mare de persoane, ceea ce presupune
apariia noilor probleme sociale i de cost. Drept urmare, cheltuielile suplimentare vor fi acoperite pe
baza ntreprinderilor i salariailor, veniturile crora au fost grav afectate.
n continuare vom prezenta un mecanism de transmisie a riscurilor privind diminuarea
principalelor influxuri financiar-valutare, care, n viziunea noastr, vor exercita un impact negativ asupra
celor mai principale sectoare ale economiei naionale sectorul real i bancar (figura 3.12).
Schema, prezentat n figura 3.12 reliefeaz existena unor relaii de cauzalitate ntre influxurile
financiar-valutare i dezvoltarea sectorului bancar i de producere, precum i bunstarea populaiei, iar
dezvoltarea sectoarelor real i bancar al economiei naionale este ntr-o strns interdependen, afectarea
unuia indispensabil rezultnd stagnarea celuilalt.
Factorii externi

Factorii interni

Criza energetic

Dimi nuarea
exporturilor

Dimi nuarea
importurilor

Stagnarea sectorului
real al economiei

PIB
Veniturilor
bugetare

Diminuarea cererii
interne

omajulu i

Reducerea ISD

Reducerea
remitenelor

Diminuarea
lichiditii sectorului
bancar

Resurselor
creditare

Fig. 3.12. Diminuarea influxurilor financiar-valutare sub incidena crizei financiare


internaionale i impactul acestora asupra economiei naionale a Republicii Moldova
Sursa: elaborat de autor nbaza [76,p. 20]

127

Prima relaie de cauzalitate apare ntre dezvoltarea sectorului bancar i influxurile financiare,
n special, remiterile. Depunerile populaiei alimenteaz puternic sectorul bancar, n dependen de care
este format potenialul de creditare al economiei reale i populaiei [76]. Volumul remiterilor, n anul
2009 s-a diminuat cu 28,7%. Dei, trendul transferurilor a fost ascendent, pe parcursul anului 2009,
totui, s-a redus volumul sumelor recepionate de ceteni, n comparaie cu anul precedent, ceea ce
denot micorarea veniturilor salariale ale muncitorilor moldoveni aflai la munc peste hotare. Trendul
transferurilor lunare este prezentat n figura 3.13, n care vom monitoriza statistica lunar a transferurilor
valutare pe parcursul ultimilor doi ani i prima lun a anului 2010.
Micorarea volumului de remiteri, n primul rnd, poate afecta gradul de lichiditate al
bncilor comerciale. Conform ultimelor date prezentate de Banca Naional a Moldovei, volumul
depozitelor n valut strin, pe parcursul perioadei august noiembrie a anului 2008, s-a diminuat cu
23%, aceeai tendin de scdere persistnd i n perioada septembrie noiembrie, 2009 cu 25,9%.
Volumul depozitelor, n lei moldoveneti, la fel, a sczut, cel mai mare trend fiind nregistrat pe parcursul
perioadei decembrie 2008 aprilie 2009, cu o reducere de 52%, perioada incertitudinii dezvoltrii
economice a Republicii Moldova n timpul campaniei electorale.
200
180
160
140
120
mil. USD 100
80
60
40
2008
20
2009
0
2010

II

III

IV

VI

VII VIII

IX

XI

XII

lunile

Fig. 3.13. Statistica lunar a transferurilor de peste hotare, efectuate de persoanele fizice
(remiteri)
Sursa: Realizat de autor, n baza datelor, prezentate de BNM .

Anul 2010, de asemenea, a nceput cu un trend descendent: volumul total al depozitelor, n


sistemul bancar, s-a micorat, n comparaie cu ianuarie 2009, cu 4,7% i cu 22,5%, n comparaie cu
decembrie 2009. Soldul depozitelor, n luna ianuarie 2010, de asemenea, s-a micorat cu 7,3%, n
comparaie cu decembrie 2008. Posibilitatea retragerii masive a depunerilor de ctre populaie poate
genera destabilizarea sistemului bancar, ns, lund n consideraie faptul, c, pe parcursul perioadei celor
mai mari turbulene n sistemul financiar internaional, norma rezervelor obligatorii de la mijloacele,
atrase n lei moldoveneti i valute liber convertibile, era destul de nalt de 17,5% (decembrie iunie

128

2008), pericolul epuizrii lichiditilor n sistemul bancar autohton a fost atenuat. De asemenea, BNM a
dispus de rezerve valutare semnificative (1,8 mlrd. USD), suficiente pentru acoperirea unor dezechilibre
de pe piaa valutar intern.
Diminuarea volumului depozitelor n sistemul bancar i intensificarea impactului crizei
financiare globale asupra sectorului real al economiei au nsprit condiiile de creditare a persoanelor
fizice i juridice, rezultnd n scderea creditelor acordate n valut strin, pe parcursul perioadei
septembrie 2008 mai 2009, cu 64,8%. Diminuarea creditrii economiei poate afecta dur sectorul real,
sistnd activitatea de producere i, n special, exportatorii, care i aa au fost afectai de majorarea
cursului monedei naionale, precum i de comprimarea cererii externe.
Bncile i-au revizuit, ntr-o anumit msur, politicile, pentru a-i minimiza riscurile de
creditare cu destinaie de consum. Astfel, soldul creditelor de consum s-a micorat cu 35% fa de
nceputul anului, iar soldul creditelor de consum, acordate ntreprinderilor mici i mijlocii cu 16,8%.
n anul 2009, sistemul bancar a nregistrat pierderi n valoare de 11,4 mln. USD, fiind
determinate de performane slabe la unele bnci, din cauza efecturii defalcrilor pentru reduceri pentru
pierderi la active aferente dobnzilor i reflectrii la pierderi a activelor materiale achiziionate n
schimbul rambursrii creditelor. Astfel, ponderea creditelor nefavorabile n totalul creditelor a crescut cu
10,4% fa de situaia de la nceputul anului i a constituit, spre sfritul anului 2009 16,3%, ponderea
creditelor n capitalul normativ total atingnd valoarea critic de 55,51% (de la 21,95% n luna decembrie
2008).
30
25

20
15
10
5
0
-5
Marja net a dobnzii
Rentabilitatea capitalului
acionar
Rentabilitatea activelor

31.XII. 08

31.III. 09

30. VI. 09

30. IX. 09

5,8

4,3

4,2

4,3

3. XII. 09
4,6

19,1

7,5

2,6

0,9

-2,1

3,4

1,4

0,5

0,2

-0,4

Fig. 3.14. Dinamica marjei nete a dobnzii, a rentabilitii activelor i a capitalului sistemului
bancar al Republicii Moldova (%)
Sursa: 249, p. 40.
Indicatorii rentabilitii activelor i a capitalului n aciuni, de asemenea, au nregistrat valori
negative (figura 3.14). Astfel, rentabilitatea activelor, la 31 decembrie 2009, a constituit minus 0,4%, iar

129

rentabilitatea capitalului n aciuni minus 2,1%. Marja net a dobnzii a descrescut, fa de finele anului
2008, cu 1,2%, constituind, la finele anului 2009 4,6%.
A doua relaie de cauzalitate apare ntre dezvoltarea sectorului real al economiei i influxurile
comerciale (cele de export-import), precum i influxurile de ISD, micorarea crora a afectat veniturile
companiilor autohtone i, astfel, potenialul de producere naional [76]. Consecinele acesteia s-au
rsfrnt asupra veniturilor populaiei, creterii ratei omajului i diminurii prelevrilor n bugetul de stat,
n consecin, fiind afectat creterea economic a economiei naionale.
Astfel, volumul exporturilor a sczut cu 11,8% din cauza reducerii cererii externe fa de
produsele autohtone, ca rezultat al crizei economice ce a cuprins Uniunea European i Federaia Rus,
care sunt partenerii comerciali principali ai Republicii Moldova, iar, n primele trei trimestre ale anului
2009, importul Republicii Moldova s-a diminuat cu 35,1% n comparaie cu aceeai perioad a anului
precedent. De asemenea, evoluia comerului exterior a contribuit negativ la formarea valorii adugate
din comer n PIB, cu minus 4,5% n anul 2009.
n anul 2009, s-a nregistrat cel mai mic consum anual de gaze naturale din ultimii nou ani,
ceea ce denot gravitatea crizei economice din Republica Moldova. Agenii economici consumatorii
industriali au redus consumul de gaze cu 32,1%, fapt cauzat i de creterea semnificativ a preului de
import.
Tabelul 3.5. Dinamica investiiilor n capital fix pe surse de finanare, mln. lei
sem. I
a. 2007
Investiii n cap ital fix, total (preuri curente),
mln. lei
Finanate din contul:

bugetului public

mijloacelor proprii ale agenilor


economici i mijloacelor populaiei
mijloacelor investitorilor strin i

sem. I
a. 2008

sem. I
a. 2009

4223,8

5516,5

3432,2

506,9

706,1

279,1

2447,0

2945,8

2122,2

764,3

1175,0

614,5

689,6

416,4

505,6
altor surse
Sursa: datele preluate de la Biroul Naional de Statistic.

Intrrile nete a investiiilor strine directe n economia naional au sczut n ianuarieseptembrie 2009 cu 83,7%, comparativ cu perioada similar a anului 2008. Volumul total al investiiilor
n capital fix, de asemenea, a cunoscut un trend descendent, micorndu-se, fa de semestrul I-i al anului
2008, cu 38,4%. Totodat, conform datelor prezentate de ctre Biroul Naional de Statistic, n primele
trei trimestre ale anului 2009, cel mai evident au sczut investiiile n ntreprinderile cu capital strin (cu
61,7%) i n ntreprinderile mixte (cu 40,1%). Concomitent, investiiile n ntreprinderile cu proprietate
de stat i proprietate privat au sczut cu 34,1% i respectiv 32,0%. Sursa principal a investiiilor
continu a fi mijloacele proprii ale agenilor economici i ale populaiei 61,9% din volumul total al

130

investiiilor n capitalul fix (dar s-au micorat cu 27,9% fa de perioada similar a anului 2008), a doua
surs sunt mijloacele investitorilor strini 17,9% (s-au redus cu 47,7%) i a treia surs constituie
creditele bancare 9,9% (s-au diminuat cu 46,3%). Mijloacele, finanate din contul bugetului public, au
constituit 8,1%, micorndu-se, fa de semestrul I- i al anului 2008, cu 4,7% (tabelul 3.5). n mare
msur, diminuarea volumului investiiilor a fost cauzat de ateptrile negative ale productorilor fa
de perspectivele dezvoltrii economiei naionale, precum i a sectorului financiar, fapt ce a contribuit la
diminuarea posibilitilor de creditare.
Dei, conform datelor preliminare ale Bncii Naionale a Moldovei, fluxurile de investiii
strine reflect o tendin de reducere, volumul, acumulat de investiiile strine directe ctre sfritul
semestrului I-i al anului 2009, a fost evaluat cu 2566,8 mln. USD (n cretere cu 17,1% fa de semestrul
I-i al anului 2008), din care, n capital social 1594,2 mln. USD, n venitul reinvestit 322,1 mln. USD,
alt capital, atras sub form de mprumuturi de la companiile nerezidente afiliate, a nsumat 650,5 mln.
USD.
Fluxul net al investiiilor strine directe a nceput s se diminueze n trimestrul al IV- lea al
anului 2008 pn n semestrul I- i al anului 2009. Astfel, volumul investiiilor strine directe, atrase n
economia naional (n valoare net) n trimestrul al IV-lea al anului 2008, a constituit 150,9 mln. USD
(68,8% fa de perioada analogic a anului 2007), iar n I-ul semestru al anului 2009 acest indicator a
alctuit 34,6 mln. USD (1,4% n raport cu PIB), micorndu-se, comparativ cu perioada similar a anului
2008, de circa 8,9 ori. Aceast descretere se produce, n mare parte, din contul rambursrii creditelor
comerciale, acordate anterior agenilor economici din ar, precum i din contul diminurii depozitelor
nerezidenilor n bncile autohtone. Totusi, soldul negativ constatat al venitului reinvestit a fost
determinat de faptul, c pierderile, nregistrate n trimestrul al II- lea al anului 2009, au depit profiturile.
Bineneles, c diminuarea activitii comerciale externe i interne, precum i reducerea
influxurilor de investiii strine directe au lsat consecine grave n economia real. Cea mai accentuat
scdere s-a nregistrat n industria extractiv (73,3%), n industria metalurgic (62%), cea de prelucrare a
lemnului i fabricarea articolelor din lemn (60,2%) i n industria de fabricare a nclmintei (cu 17,5%).
Reducerea volumului produciei industriale a fost condiionat de dificultile existente n
ntreprinderi cu privire la piaa de desfacere, n special, reducerea volumului comenzilor companiilor de
peste hotare, aprecierea cursului valutar care a contribuit la ieftinirea produselor importate, devenind,
astfel, mai accesibile cumprtorului autohton, iar produsele locale, mai scumpe i mai necompetitive, la
export.
Producia de vinuri, de asemenea, a sczut, n anul 2009, cu 21,2%, fa de anul 2008. La fel, sa diminuat i exportul de buturi alcoolice, ca urmare a comprimrii cererii interne pe principalele piee
de desfacere a produciei alcoolice moldoveneti din ultimii doi ani - n Federaia Rus i Ucraina. Astfel,
131

volumul total al exporturilor n luna ianuarie 2010, a sczut cu 22,1%, n comparaie cu perioada
analogic a anului precedent.
De menionat faptul, c exportul produciei de buturi alcoolice a fost repetat periclitat de
embargoul, aplicat de ctre Federaia Rus pentru vinurile moldoveneti, ceea ce negativ a influenat
activitatea economic a productorilor autohtoni. Ponderea produselor exportate n Federaia Rus n
volumul total al exportului a constituit 22,07%, n anul 2009 (159,4 mln. USD). Acest fapt, nc o dat,
demonstreaz vulnerabilitatea rii noastre fa de politica extern, dictat de rile partenere.
Ca urmare a diminurii activitii economice i reducerii profitabilitii agenilor economici, n
anul 2009, a crescut numrul de falimente sau reorganizri. Din numrul de ntreprinderi, radiate n
registrul de stat, 50% activau n domeniul comerului, 15% - n domeniul transporturilor, 9% - n
domeniul serviciilor hoteliere i restaurantelor i 6% - n domeniul industriei prelucrtoare. Din punct de
vedere al formei organizatorico-juridice, 79% erau ntreprinderi individuale, 13% - societi cu
rspundere limitat, 1% - societi pe aciuni, 1,3% - cooperative i 4,4% - filiale i reprezentane.
A treia relaie de cauzalitate apare ntre bunstarea populaiei i influxurile financiar- valutare,
n special remitenele. n Republica Moldova, remiterile au alimentat puternic veniturile populaiei i
potenialul de consum. De asemenea, bunstarea populaiei este n raport direct cu ocuparea n cmpul
muncii, mai cu seam, fiind determinat de dezvoltarea sectorului real al economiei.
Astfel, n anul 2009, piaa muncii a fost caracterizat printr-o tendin de constrngere a
activitii economice i renunare la planurile de recrutare. Numrul populaiei ocupate s-a redus cu
5,3%, n trimestrul al IV- lea al anului 2009, fa de perioada similar a anului precedent i a ajuns la
aproximativ 1121,6 mii de persoane. O reducere semnificativ a populaiei ocupate s-a produs n sectorul
agriculturii, cu respectiv 12,7%.
Contrar logicii convenionale, salariul mediu lunar pe economie a parcurs o evoluie ascendent,
att n termeni nominali, ct i n termeni reali (ianuarie noiembrie 2009), cu o cretere n termenii
nominali de 8,5% fa de perioada similar a anului precedent. La meninerea nivelului sporit al ratei de
cretere a ctigurilor salariale a contribuit majorarea salariilor n sectorul bugetar cu 21,6% fa de
perioada similar a anului 2008. n general, plile salariale reprezint cea mai important surs de venit,
reprezentnd 44,3% din veniturile totale, disponibile ale populaiei. O alt explicaie a creterii salariului
mediu const n faptul, c acesta este calculat ca o medie i fondul salarial nu se reduce att de rapid,
dei, locurile de munc sunt lichidate.
Reducerea volumului remiterilor conduce imediat la sporirea vulnerabilitii la srcie, deoarece
multe familii, care depindeau de injectrile financiare din exterior, nu au avut suficiente economii pentru
a compensa nivelul actual de mijloace pentru situaii de criz. Chiar i familiile care au reuit s
acumuleze anumite economii din remiteri sau salarii, au devenit mai precaute la cheltuirea acestora. De
132

asemenea, cheltuielile pentru produsele alimentare de baz, mbrcminte, iar n unele cazuri i pentru
educaie i sntate au fost reduse, ca parte a strategiei de adaptare la consecinele crizei financiare. Ca
rezultat, se ateapt o nrutire a strii de sntate, a ratei de nmatriculare n sistemul de nvmnt i
a rezultatelor educaionale pentru o perioad de timp scurt sau medie [125, p.17].
Indicatorul cel mai informativ, ce sugereaz profunzimea recesiunii economice, constituie
ritmul de cretere a PIB- lui. Conform datelor Biroului Naional de Statistic, produsul intern brut, n
primele nou luni ale anului 2009, s-a diminuat cu 7,7% fa de perioada similar a anului precedent.
Diminuarea fluxurilor financiare n economia rii a contribuit la reducerea PIB- ului prin:
Micorarea volumului impozitelor pe produse i import, colectate la bugetul public naional
cu 8,6% n raport cu anul precedent, influennd negativ (cu -1,6%) indicele de volum al PIB- lui.
Volumul impozitelor pe produse (inclusiv a celor de import), colelctate la bugetul public naional, au
nregistrat o scdere de 8,4%, contribuind la formarea PIB- lui n proporie de 16,2% fa de 17,9% n
ianuarie-septembrie 2008;
Reducerea volumului remiterilor recepionate de ctre populaie, consumul final a fost n
descretere cu 6% n raport cu anul precedent, scderea fiind cauzat de constrngerea consumului final
al gospodriilor populaiei cu 7,9%;
Reducerea investiiilor strine directe i a activitii investiionale n economie a contrubit la
reducerea valorii adgate brute cu 8,3%, n raport cu ianuarie-septembrie 2008. Valoarea adugat brut
din sectorul de bunuri a marcat o scdere de 19,1%, condiionat de reducerea semnificativ a valorii
adugate brute din industrie (cu 23,3%).
O alt surs pentru dezechilibrarea sectorului real i financiar al economiei, ce nu a fost ilustrat
n figura 3.10 ar rezulta din deprecierea brusc a cursului monedei naionale, ceea ce se va reflecta prin:
scderea importurilor rii, urmat de micorarea prelevrilor n bugetul de stat; reducerea puterii de
cumprare a populaiei, succedat de scderea cererii interne; producerea ocurilor n sistemul bancar; i
ngreunarea procesului de deservire a datoriei externe.
3.4. Eficientizarea gestiunii fluxurilor financiar-valutare i a integrrii financiare a Republicii
Moldova
Actualmente, economia Republicii Moldova trebuie s depeasc multiplele provocri,
generate, n primul rnd, de intrrile de capital strin i, n al doilea rnd, de minimizarea i prevenirea
riscurilor privind criza financiar internaional.
Relaiile comerciale internaionale a rii, precum i atragerea capitalului strin, creaz un
anumit grad de vulnerabilitate al schimbrilor, ce au loc pe arena mondial. Dac economiile strine, n
condiiile turbulenelor financiare actuale, se confrunt cu probleme privind atragerea resurselor de
133

creditare, Republica Moldova, care i alimenteaz economia naional cu economiile i salariile


migranilor, risc s piard principala surs a creterii economice, n rezultatul pierderii locurilor de
munc a celor care i ctig existena n rile ce se confrunt cu valul crizei financiare mondiale.
Lund n consideraie faptul, c Republica Moldova deja este integrat n sistemul financiar
internaional prin atragerea fluxurilor de capita l strin n economia autohton, obiectivul pentru
autoritile de stat ale Republicii Moldova nu trebuie s fie orientat spre intensificarea procesului de
integrare a rii n fluxurile financiare internaionale, ci spre eficientizarea direcionrii influxurilor
financiar-valutare n sectorul real al economiei naionale pentru asigurarea creterii economice i
sporirii bunstrii populaiei. Acest obiectiv perfect sar ncadra ntr-o Strategie de integrare financiar
extern a rii, care, la momentul actual, lipsete.
n acest context, considerm necesar elaborarea i implementarea de ctre Guvern a
Strategiei de integrare economico-financiar n vederea maximizrii beneficiilor n economia
naional i a minimizrii riscurilor, generate de ocurile externe, n condiiile integrrii Republicii
Moldova n fluxurile financiare internaionale.
Totodat, formulm urmtoarele direcii prioritare pe care le considerm a fi parte din cadrul
strategiei de integrare economico-financiar:
1. Direcionarea influxurilor financiar-valutare n sectorul real al economiei, n
vederea intensificrii procesului investiional, impulsionrii activitii de export i
crerii de noi locuri de munc;
2. Finalizarea liberalizrii contului de capital, n contextul spiritelor de aderare la
Uniunea European.
Menionm, c aceste dou direcii trebuie s coreleze cu situaia actual prezent n economia
Republicii Moldova, sub incidena crizei financiare globale, iar procedura de liberalizare a contului de
capital trebuie s fie realizat ntr-un mod foarte precaut, nct s nu pericliteze echilibrul macroeconomic n ar.
n opinia noastr, n cadrul primei direcii, direcionarea influxurilor financiar-valutare n
sectorul real al economiei, autoritile de stat trebuie s realizeze urm toarele obiective:
1) Direcionarea influxurilor de remiteri n sectorul real al economiei sau transformarea acestor
fonduri n resurse creditare pentru economia naional;
2) Intensificarea eforturilor statului privind atragerea ISD n sectorul real (activitatea de
producere) al economiei i promovarea exporturilor rii;
3) Utilizarea cu maxim eficien a fondurilor donatorilor externi n activitatea IMM i
sectorul de producere.
Primul obiectiv - direcionarea influxurilor de remiteri n sectorul real al economiei.
134

Pn n prezent, autoritile de stat nu au demonstrat o abordare complex n domeniul politicii


migraionale i a gestiunii influxurilor de remiteri n ar, ci au lansat doar o serie de programe de
implementare, cu impact mai mult sau mai puin modest, prin intermediul fondurilor din bugetul public i
din partea donatorilor externi. Elaborarea unor aciuni adecvate privind direcionarea fluxurilor de
remiteri n sfera de producere este o strict necesitate. Din punctul nostru de vedere, o asemenea politic
trebuie s se axeze pe civa piloni, dintre care menionm:
1. Facilitarea ncadrrii emigranilor revenii n activitatea economic. Muli emigrani, care
revin n ar, nu cunosc suficient oportunitile de afacere i nu dispun de deprinderi necesare pentru
iniierea acestora sau au nevoie de asisten n activitatea antreprenorial desfurat. Existena unui
program fiabil, care va acorda instrumente stimulatorii privind integrarea emigranilor n activitatea de
business, fie prin instruirea n iniierea afacerilor sau acordarea facilitilor de natur fiscal, sau oricare
alta, ar putea constitui un rol important n accelerarea dezvoltrii economice n Republica Moldova,
lund n consideraie volumul destul de impuntor al transferurilor, efec tuate de cetenii moldoveni de
peste hotare. n aceast ordine de idei, considerm oportun crearea unei structuri de stat (de exemplu,
Agenia Naional pentru Migrani (ANPM)) pe lng Ministerul Economiei, activitatea creia ar
urmri urmtoarele obiective:

Asigurarea dialogului guvern migrant (familiile migranilor);

Facilitarea ncadrrii migranilor i a familiilor acestora n activitatea social-economic


din ar;

Acordarea suportului informaional cetenilor moldoveni, aflai la munc peste hotare


(prin colaborare cu ambasadele i oficiile consulare).

Direciile de activitate ale ANPM trebuie orientate spre prestarea serviciilor n urmtoarele
domenii:

Servicii de consultan privind oportunitile de afacere n Republica Moldova;

Cutarea partenerilor de afaceri i a donatorilor, externi sau locali, pentru afacerile,

iniiate de migrani, precum i a familiilor acestora;

Incadrarea migranilor n proiecte social-economice de stat (strine sau mixte);

Servicii n calitate de intermediar n procesul de contractare a mprumuturilor bancare de

ctre migrani i a familiilor acestora (spre exemplu, prin e miterea scrisorilor de garanie) la iniierea
afacerii, precum i n procesul activitii economice.
2. Stabilirea oficiilor n vederea comunicrii permantente cu diaspora moldovean de peste
hotare. n acest sens, un rol important l joac ambasadele i consulatele Republicii Moldova, amplasate
n rile strine. Autoritile de stat trebuie s stabileasc i s menin contacte sigure cu diaspora
moldovean. n cadrul ntrunirilor, cetenii, aflai la lucru sau cu trai (temporar sau de lung durat)
135

peste hotare, trebuie s fie periodic informai despre evoluiile politice i economice n Republica
Moldova, s cunoasc posibilitile de investire i lansare a noilor activiti antreprenoriale, s contribuie,
din dorina proprie i spirit de patriotism, la iniierea aciunilor de interes social, la dezvoltarea regiunilor
din care provin (prin diverse aciuni, proiecte comune de finanare, prin intermediul schemei Guvern
migrant sau Guvern migrant Organizaie nonguvernamental).
n aceast ordine de idei, este necesar: de a crea oficii sau de a desemna persoane, pe lng
ambasadele din strintate (n rile cu cel mai mare numr al cetenilor moldoveni, spre exemplu, Italia,
Spania, Rusia, Grecia etc.), care ar oferi consultaii gratis n diferite domenii, precum: asigurarea
condiiilor de atragere a cetenilor n ar i plasarea n cmpul muncii; orientarea migranilor n
activiti de afaceri n Republica Moldova; diseminarea informaiei vis-a-vis de situaia social-economic
n ar, precum i existena diferitor oportuniti de colaborare cu autoritile de stat n cadrul proiectelor
comune de investiii.
3. Implicarea bncilor comerciale n atragerea fluxurilor de remiteri i impulsionarea
activitii investiionale. Un rol aparte n procesul direcionrii influxurilor de remiteri n sectorul real al
economiei i revine bncilor comerciale i oportunitilor pe care acestea le ofer migranilor n atragerea
remiterilor pe conturile depozitare. Mijloacele, atrase de la migrani, pot fi, ulterior, utilizate ca surse
pentru creditarea economiei naionale. De asemenea, suma depus pe contul bncii comerciale poate
servi ca gaj pentru contractarea creditului de ctre familia migranilor pentru iniierea unei noi afaceri n
interiorul rii.
ntre sectorul bancar i Guvern trebuie s existe o colaborare continu privind ncurajarea
spiritului antreprenorial al migranilor, deoarece proiectele investiionale, propuse de Guvern, care
urmresc nrolarea migranilor n activitatea social-economic din ar, nu ntodeauna pot fi considerate
fiabile, n viziunea bncilor comerciale. n plus, bncile, conform schemelor investiionale propuse, vor
trebui s ofere rate avantajoase pentru migrani i, astfel, volumul veniturilor din dobnzi va fi diminuat.
De asemenea, lansarea noilor afaceri presupune un grad sporit de risc, pe care bncile nu- l pot accepta.
Din acest motiv, considerm, c rolul statului trebuie s vin n favoarea migrantului, n vederea
asigurrii unei garanii n procesul contractrii creditelor de la bnci i alte instituii nebancare. Astfel de
instrumente pot fi:
Oferirea scrisorilor de garanie;
Acordarea subveniilor la dobnda pe care migrantul trebuie s o achite, pentru achitarea
creditului, contractat de la banc.
De menionat, c unele direcii prioritare, privind ncurajarea activitii antreprenoriale a
migranilor, sunt incluse n programele noi, lansate de ctre noua guvernare a Republicii Moldova,
precum i Programul de stabilizare i relansare economic a Republicii Moldova pentru anii 2009-2011
136

i Programul de stat de susinere a dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii pentru anii 2009-2011,
impactul crora nc nu a fost palpabil pentru economia naional.
Strategia de integrare economico-financiar n asigurarea implementrii obiectivului de
direcionare a fluxurilor de remiteri n sectorul real al economiei trebuie s corespund direciilor
prevzute n programele de stat, deja existente, n vederea unei conlucrri eficiente a instituiilor de resort
responsabile pentru monitorizarea i implementarea programelor i a strategiei.
Totodat, propunem, c n calitate de organ responsabil pentru implementarea Strategiei de
integrare economico- financiar a Republicii Moldova s fie desemnat Ministerul Economiei mpreun cu
structura nou creat Agenia Naional pentru Migrani, n colaborare cu structurile respective, cum ar
fi: Organizaia de Atragere a Investiiilor i Promovarea Exporturilor din Moldova, Organizaia pentru
Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor Mici i Mijlocii, Agenia Naional de Ocupare a Forei de
Munc, precum i alte structuri de stat.
Evident este faptul, c implementarea obiectivului dat este periclitat de condiiile la care este
expus economia naional, sub incidena crizei financiare globale. Pericolul major survine din partea
migranilor, care sunt nevoii s se rentoarc acas din lipsa ofertei de munc n rile dezvoltate, n care
activeaz. Astfel, acest fenomen va crea urmtoarele dileme pentru autoritile de stat:
Determinarea altor resurse financiare ce alimenteaz creterea economic n Republica
Moldova, n condiiile diminurii influxurilor de remiteri;
Crearea noilor locuri de munc, n condiiile majorrii cererii pentru ocupare n cmpul
muncii a migranilor revenii n ar.
n aceast ordine de idei, considerm importante urmtoarele aciuni din partea statului:
1. Statul trebuie s ofere soluii la problemele cetenilor aflai peste hotare, n vederea
contracarrii unei posibile crize pe piaa muncii, printre care pot fi menionate:
a)

ncheierea acordurilor bilaterale cu rile gazd a migranilor pentru a obine mai multe

oportuniti de angajare legal a cetenilor moldoveni n rile strine. Avnd reedin legal i drepturi
de munc, emigranii vor obine venituri nete mai mari din munc i se vor confrunta cu riscuri mai mici
privind formele de expluatare. De asemenea, una din condiiile acestor acorduri, ncheiate cu migranii,
poate stipula prevederea obligatorie de transfer a ctigurilor pe carduri salariale, fapt, care va permite o
eficien mai sporit n monitorizarea statisticii transferurilor curente ;
b)

Analiz profund a pieei muncii n rile gazd a migranilor, n vederea identificrii

noilor tendine pe piaa muncii internaionale, ceea ce va determina noi prioriti n procesul de educare a
noilor generaii i chiar va identifica direciile strategice n reformarea sistemului de nvmnt din ar;
c)

Intensificarea cooperrii transfrontaliere, privind schimbul de experien i angajare n

cmpul muncii, n special n perimetrul regiunilor vecine, astfel, fiind soluionat problema distanrii
137

familiilor. De asemenea, acest obiectiv poate fi realizat n cadrul participrii Republicii Moldova la
proiectele i programele internaionale, ce vor prevedea schimbul de experien a specialitilor
moldoveni cu cei din rile strine, perfecionarea cadrelor, deplasri etc.
2. n vederea incadrrii migranilor n cmpul muncii - oferirea unor stimulente la iniierea
IMM i a schemelor fiabile de parteneriat ntre Guvern i migrant, cum sunt:
A.

Stimularea reformelor privind crearea locurilor noi de munc n ar, inclusiv, prin

intermediul nfiinrii de IMM cu participarea migranilor;


B.

Atragerea migranilor n activitatea agricol i n regiunile rurale, prin oferirea

stimulentelor fiscale i avantajelor de creditare;


C.

Formarea parteneriatelor dintre migrani i Guvern prin intermediul fondurilor comune

de creare a IMM, precum i oferirea stimulentelor sau premiilor n rezultatul angajrii unui anumit
numr de angajai n cadrul ntreprinderilor noi create.
Al doilea obiectiv - intensificarea eforturilor statului privind atragerea ISD n sectorul
real al economiei i promovarea exporturilor rii.
mbinarea politicii de atragere a investiiilor cu cea de promovare a exporturilor creeaz o
premis puternic pentru asigurarea unei integrri eficiente n fluxurile financiare internaionale, care
va contribui la generarea creterii economice i sporirea bunstrii poporului. Astfel, Guvernul trebuie
s acorde o atenie deosebit atragerii investiiilor n sectoarele economiei naionale cu orientare la
export, care sunt capabile s asigure inovaii i transfer de know- how, valoare adugat nalt i crearea
unei infrastructuri tehnice i economice eficiente.
Principalele sarcini de realizare, n acest sens, de ctre stat, trebuie s fie:
1. Majorarea volumului investiiilor, preponderent a celor strine directe, n economia naional,
care va permite sporirea competitivitii sectoarelor existente, modernizarea i restructurarea economiei
naionale i crearea noilor sectoare eficiente cu orientare la export;
2. Reducerea disproporiilor structurale i regionale n dezvo ltarea economiei naionale;
3. Asigurarea unei balane de pli pozitive din contul extinderii exporturilor, al fabricrii
mrfurilor i al prestrii serviciilor substituibile celor importate;
4. Maximizarea utilizrii resurselor financiare locale n calitate de investiii, inclusiv a
cetenilor, remiterilor i surselor proprii ale agenilor economici.
Potrivit datelor statistice, exporturile moldoveneti sufer de o concentrare excesiv pe arii
geografice i pe categorii de produse 11 . Pentru a-i consolida competitivitatea, exporturile trebuie s fie
11

Indicele Hirshman-Herfindal de concentrare a exporturilor a crescut de la 21, 6, n a. 1995, pn la 29,3 n a.

2003, apoi a sczut la 27,7, n a. 2005. Putem afirma, c acest nivel de concentrare de produse ale exporturilor este la un

138

diversificate geografic pentru a reduce dependena exagerat de o singur pia extern. n acelai timp,
asortimentul produselor exportate trebuie diversificat cu orientare spre produse cu valoarea adugat
majorat, aceasta nsemnnd i competitivitate sporit. n acest sens, este necesar o cutare continu a
unor noi nie de competitivitate, att prin modernizarea industriilor tradiionale (industria vinurilor,
agricultura de nalt valoare adugat, textilele), ct i prin iniierea unor afaceri n industriile, mai puin
cunoscute n Republica Moldova.
Dezideratul Guvernului Republicii Moldova pentru dezvoltarea comerului exterior prin
atragerea investiiilor strine trebuie s presupun ntreprinderea unui ir de aciuni prioritare:
perfecionarea cadrului de politici n atragerea investiiilor; promovarea investiiilor n infrastructur;
dezvoltarea sferei de export a mrfurilor i serviciilor i anume a regimurilor comerciale prefereniale;
deetatizarea i perfecionarea gestionrii patrimoniului public; dezvoltarea pieei financiare; dezvoltarea
zonelor economice libere i crearea parcurilor industriale. Totodat, innd cont de proporiile economice
mici ale rii noastre, marii investitori strini vor manifesta interes mai curnd pentru proiectele
investiionale, orientate spre exportul produciei finale. De aceea, eforturile statului, prin intensificarea
lucrului diplomaiei, trebuie s fie accelerate n vederea asigurrii accesului pe pieele de desfacere
externe.
Spre exemplu, dintre sectoarele prioritare, favorabile pentru investiii, putem meniona
producerea vinurilor i a buturilor alcoolice, agricultura i industria alimentar, industria textil,
industria electronic i a tehnologiei informaiei. Aceste sectoare prezint unele particulariti i avantaje,
fiind sectoare tradiionale ale economiei naionale, care utilizeaz tehnologii moderne, fora de munc cu
experien i bine calificat, constituie prioriti ale guvernului i reprezint sectoare ce furnizeaz
majoritatea produselor spre export. De asemenea, nu putem exclude avantajele i facilitile de care pot
beneficia investitorii strini, care investesc n zonele libere: OtaciBusiness, Ungheni- Business, Tvardia,
Trclia, Vulcneti i Expo-Business-Chiinu.
Astfel, luand n considerare oportunitatea oferit de zona i mediul de afaceri din Republica
Moldova, apreciem, c trebuie luate n considerare urmtoarele aciuni:
a) n baza ofertelor deja existente ale agenilor economici din Republica Moldova, promovarea
parteneriatelor mixte (capital autohton i strin) cu caracter productiv n vederea promovrii n comun a
produselor rezultate n spaiul CSI i UE12 ;
nivel adecvat i dac nu ar fi fost situaia unei concentrri excesive a v inurilor pe pieele rs ritene, situaia Republicii
Moldova ar fi fost foarte bun din perspectiva diversificrii de produs a exporturilor.
12

Se ine cont de ofertele din do meniul produciei de mob il, a main ilor agricole, ngrmintelor ch imice,

med icamentelor, confeciilor i tricotajelor, nclmintei, procesrii produselor agricole primare etc.

139

b) Promovarea ofertelor de vnzare a produciei agricole n contrapartid cu maini i utilaje


agricole n rile, cu care sunt ncheiate acorduri bilaterale sau alte acorduri (spre exemplu Romnia);
c) n comun cu firmele productoare din alte ri cooperarea n producerea mainilor agricole,
tractoarelor i pieselor de schimb, precum i subansamblelor necesare pe piaa din Republica Moldova.
O atenia maxim trebuie acordat promovrii exporturilor moldoveneti pe pieele Asiei de
Sud-Est i americane, care se dezvolt rapid i dispun de un potenial important de consum al
exporturilor moldoveneti.
Formele considerate privind cooperarea n producie pot fi urmtoarele: producerea n sistem
lohn sau subcontracting, crearea companiilor cu capital mixt, orientate spre piaa CSI sau piaa
european.
Mecanisme de promovare

Instrumente de
reglementare

Proceduri simp lificate de


vmuire dup exemp lul
reglementrii co munitare:
Declararea incomp let;
Declararea simp lificat;
Vmuire la do miciliu.

Instrumente
bancare

Instrumente interactive
specializate

Co mpensaii de dobnd;
Subvenionarea de
debnd;
Asigurarea riscurilor;
Acordarea garaniilor de
stat pentru contractarea
creditelor etc.

Baze de date n sprijinirea


accesului companiilor
mo ldoveneti pe pieele
strine:
Date statistice;
Pachet legislativ;
Consultaii;
Antrenament gratuit etc.

Susinerea companiilor autohtone de export

Fig. 3.15. Instrumentele statului n acordarea suportului companiilor exportatoare


Sursa: elaborat de autor

Una din soluiile de ctigare treptat a nielor pe pieele de desfacere de pe alte continete ar
putea consta n atragerea reprezentanelor companiilor transnaionale i utilizarea lor n calitate de
intermediar n promovarea produselor pe pieele rii de origine a acestor companii.
De menionat c una din provocrile n implementarea obiectivului privind promovarea
exporturilor i atragerea ISD este susinerea productorului autohton, care, n plin criz financiar, se
simte epuizat de resurse financiare proprii i necesit susinere din partea statului i a donatorilor externi.
Astfel, propunem un mecanism de finanare a activitii de producere i export din ar din
partea statului (figura 3.15).

140

Primul pachet de instrumente se ofer din partea sectorului bancar, care, de fapt, este
creditorul primar al sectorului real. Statul trebuie s intervin ca pricipalul inte rmediar n
catalizarea procesului de creditare a activitii de producere, precum i oferirea fondurilor
necesare pentru reducerea costului creditelor. Intervenia statului ar putea contribui la creditarea unor
sectoare slab dezvoltate, cu acces limitat la resursele creditare i nu prezint interes pentru bncile
comerciale. Unele proceduri, care, n opinia noastr, vor gsi utilitate n Republica Moldova, sunt:
1. Acordarea garaniilor din partea statului pentru creditele contractate de companiile
exportatoare, precum i pentru asigurarea riscurilor invocate de astfel de operaiuni. Pentru dobndirea
garaniei sunt eligibile, n special, activitile desfurate n sectoarele/domeniile, cuprinse n Strategia
Naional de Export i care nu sunt obiective complexe sau produse cu ciclu lung de fabricare.
Aceast msur, de asemenea, ar putea susine productorul autohton n decizia sa de
valorificare a exporturilor pe alte piee, spre exemplu, pe pieele emergente, unde marjele de ctig sunt
mai mari, dar i riscurile sunt mai majore. Diversificarea pieelor de desfacere pentru produsele autohtone
ar contribui la obinerea unor marje sporite ale profiturilor, lund n consideraie faptul, c este dificil s
menii experiena i tehnologiile acumulate, de ctre companiile exportatoare din rile strine.
2. Subvenionarea dobnzii la creditele contractate. Guvernul trebuie s ofere subvenii la
dobnd doar pentru creditele, contractate de ntreprinderile mici i mijlocii, pentru susinerea
investiiilor n tehnologii, n protecia mediului, n creterea competitivitii IMM-urilor, pentru cercetare
i dezvoltare sau calificarea forei de munc [76]. Compensaia de dobnd este o alt msur, ce poate
constitui ca sprijin din partea ajutorului de stat, care poate fi aplicat la creditele contractate de agenii
economici, rolul statului fiind de restituirea unei pri din volumul dobnzii deja achitate.
Procedura compensaiei de dobnd poate fi sub forma:
Achitrii unei sume de bani companiei exportatoare, care vine la o agenie de stat (spre
exemplu, la MIEPO), prezentnd o dovad a dobnzii achitate la banc, primete o anumit sum din
volumul dobnzii achitate;
Compensaia la dobanda primit de bncile comerciale, adic acordarea unei sume de bani
bncilor comerciale n calitate de compensaie pentru acordarea creditelor la rate mai reduse
ntreprinderilor mici i mijlocii.
Considerm, c prima variant este mai oportun pentru Republica Moldova, deoarece
rezultatele colaborrii directe a ntreprinztorilor cu autoritile de stat vor contribui la promovarea unei
imagini favorabile i la sporirea ncrederii n faa statului, care, n viitor, va servi un semnal al reaciei
pozitive din partea sectorului privat n vederea aprobrii reformelor, propuse de ctre Guvern. Pe de alt
parte, poate aprea problema corumprii funcionarilor de stat, ce, la fel, trebuie s fie prevenit i
anticipat.
141

Apariia noilor mecanisme i instrumente financiar-bancare va permite susinerea creterii


productivitii i a competitivitii agenilor economici, astfel, nct avantajul comparativ al produselor
autohtone pe pieele internaionale s rezulte din calitate, tehnicitate, unicitate, i nu numai dintr- un pre
conjunctural sczut prin subvenii guvernamentale. n acest fel, se asigur cadrul dezvoltrii unor
sectoare de export sustenabile, cu impact de durat asupra dezvoltrii economiei naionale i a ocuprii
forei de munc.
Al doilea pachet de instrumente vine n armonizarea documentelor ce in de comerul
internaional conform standardelor UE. n prezent, o serie de studii atest lipsa unui progres n domeniul
ritmurilor n care se desfoar procedurile vamale.
Modalitile, care vor activiza activitatea de export n ar, trebuie s apar n vederea
simplificrii procedurii de vmuire, spre exemplu, dup practica comunitar:
1. Procedura declaraiei incomplete, conform creia autoritile vamale vor accepta, n cazuri
temeinic justificate, declaraii din partea exportatorilor fr datele complete sau documentele necesare
pentru plasarea sub regimul vamal respectiv;
2. Procedura declaraiei simplificate va permite scoaterea mrfurilor sub regimul vamal, pe
baza depunerii unei declaraii simplificate, cu condiia depunerii ulterioare a unei declaraii suplimentare
cu caracter global;
3. Procedura vmuirii la domiciliu, conform creia plasarea mrfurilor sub regimul vamal s se
desfoare la sediul persoanei care declar mrfurile sau n alte locuri, desemnate sau aprobate de
autoritatea vamal.
Standardele armonizate trebuie s fie compuse dintr-un numr limitat de regulamente tehnice
regulatorii, bazate pe standardele internaionale i codul bunelor practici din acest domeniu. Trebuie
implementat un program intensiv de eliminare a barierelor neoficiale pentru comer, cu o atenie
deosebit, acordat documentaiei cerute pentru exportul bunurilor i importul resurselor necesare pentru
producerea bunurilor de export. Regulamentele tehnice, ce vor acoperi bunurile, supuse cerinelor
obligatorii de certificare, i din care se compune nucleul sectoarelor autohtone competitive, trebuie s fie
adoptate, ct mai curnd posibil, la standardele UE.
Sectorul bancar n condiiile crizei financiare internaionale rmne vulnerabil n faa
fluctuaiilor influxurilor de remiteri, precum i n procesul de diminuare a credibilitii sectorului de
producere. Astfel, n scopul prevenirii situaiilor, ce ar periclita securitatea sectorului bancar autohton, se
cer aciuni ex-ante din partea autoritilor de stat.
Practica rilor strine, a rilor UE (vezi anexa 18), recomand formarea unor fonduri, menite
s sprijine sectorul bancar n condiiile crizei financiare actuale i, care, poate fi realizat sub forma:

142

a) Plasrii resurselor bugetare pe conturile bncilor n baza licitaiilor pentru a facilita


accesul bncilor comerciale la fondurile statului. n baza aceluiai mecanism pot fi plasate depozitele
Bncii Naionale a Moldovei pe conturile bncilor comerciale, ce activeaz n ar. Astfel de practic este
cunoscut n Federaia Rus, cnd banca comercial Vneeconombank i-a refinanat datoria externa
pe contul depozitului Bncii Centrale (Banca Rusiei) n volum de 50 mlrd. USD [96, p. 58]. Deigur, acest
proces trebuie s fie nsoit de o transparen maxim i un control riguros al direcionrii fondurilor la
care bncile au acces [76, p. 22];
b) Acordrii creditelor bncilor comerciale fr de acoperire (fr gaj) cu termenul de la o zi
(overnight) pn la o sptmn, n scopul administrrii lichiditii curente i pentru situaii excepionale,
iar pentru depirea situaiilor financiare problematice - cu termen de la o lun pn la un an. n
Republica Moldova, sistemul bancar nu a fost integrat n tranzaciile financiare externe, astfel, riscul
extern este minimal, ns, acest tip de refinanare poate fi util bncilor, care s-au angajat n creditarea
unor sectoare, afectate de turbulenele crizei. De menionat faptul, c ponderea creditelor nefavorabile a
atins 58,51% n volumul Capitalului Normativ Total pe sistem bancar, conform datelor, prezentate de
BNM pentru luna februarie 2010). Lund n consideraie unele prognoze pesimiste vis-a-vis de
amploarea i longevitatea crizei, considerm, c securitatea sectorului bancar autohton poate fi
ameninat i, de aceea, trebuie s fie protejat;
c) Constituirii rezervelor minime obligatorii n funcie de active, dar nu doar de pasive, astfel,
nct nivelul rezervelor minime obligtorii s in cont de destinaia creditelor, acordate de bnci n
dependen de consum sau investiii (nivelul acestora trebuie s fie mai sczut pentru creditele, acordate
pentru investiii i mai ridicat pentru mprumuturile de consum).
Banca Naional a Moldovei poate stimula formarea mecanismului de refinanare a bncilor
comerciale pe termen lung, sub urmtoarele forme:

Rscumprarea portofoliilor de credit al bncilor, sub forma creditelor pe termen lung,

acordate companiilor din unele sectoare vulnerabile, ns, de o importan major pentru economia
naional;

Substituirea portofoliilor creditare pe termen lung a bncilor comerciale cu hrtii de valoare

de stat, care, ulterior, pot fi plasate pe piaa secundar. Aceast msur poate contribui, de asemenea, la
dezvoltarea pieei valorilor mobiliare moldoveneti;

Refinanarea datoriei externe a sectorului corporativ.

Al treilea obiectiv - utilizarea cu maxim eficien a fondurilor donatorilor externi n


activitatea IMM i n sectorul de producere, ca parte component a prioritii ce ine de orientarea
influxurilor financiar- valutare n sectorul real al economiei, devine real de implementat, n condiiile

143

dezgherii finanrii din partea FMI i a aprobrii unui mprumut de 574 mln. USD pentru Republica
Moldova.
O dat cu epuizarea resurselor interne de finanare a activitii economice, noul acord, semnat
cu FMI, reprezint cheia ce va deschide noi finanri i negocieri cu creditorii strini i donatorii externi.
Modul, n care resursele externe sub forma creditelor i a ajutoarelor din partea organizaiilor financiare
internaionale vor fi dirijate devine crucial. Este important, ca aceste resurse s fie distribuite cu maxim
eficien n vederea susinerii sectoarelor vulnerabile ale economiei i a activitii de producere. Astfel,
una din provocrile la care trebuie s rspund Republica Moldova se refer la capacitatea de
absorbie a fondurilor externe, care, credem, c vor cunoate un trend ascendent, n condiiile
intensificrii impactului crizei globale i dezgherii relaiilor Guvernului Republicii Moldova cu
FMI.
n contextul Strategiei de integrare economico- financiar, considerm oportun constituirea
(dup exemplul altor ri) a Fondului Naional de Refinanare, cu scopul finanrii de noi proiecte de
investiii productive sau crerii de IMM i a reducerii gradului de finanare a sectoarelor bancar i
corporativ din sursele externe, obiectivul final fiind asigurarea funcio nrii independente a sectorului
autohton financiar i real. Acest fond va fi alimentat din sumele alocate din vnzarea capacitilor de
producie i a altor active supuse privatizrii (fie n valut strin, fie n lei), ns, partea majoritar, n
opinia noastr, urmeaz a fi completat din contribuii din strintate, sub form de diverse ajutoare
nerambursabile sau rambursabile. Acest fond urmeaz a fi destinat, n exclusivitate, pentru susinerea:
refinanrii sectorului de producere pe termen lung i cu orientare spre export;
crerii IMM i activitii acestora (n special, n activitatea agricol);
bncilor comerciale n vederea formrii resurselor de creditare, accesibile pentru
favorizarea activitii de producere intern i a alimentrii consumului domestic.
Totodat, propunem constituirea Comiteitului de Monitorizare a Fondului Naional de
Refinanare. Un prim obiectiv al acestui Comitet ar consta n monitorizarea gestiunii fondurilor
structurale de ctre autoritile publice, din care s rezulte o analiz optim a gradului de integritate n
utilizarea fondurilor FNR.
Sarcinile activitii Comitetului de Monitorizare a Fondului Naional de Refinanare trebuie s
fie orientate spre:
Angajarea membrilor independeni responsabili pentru luarea decizie i de investire a
fondurilor (reprezentanii structurilor de stat, ONG- le, agenii economici, bncile
comerciale i alte instituii nebancare);
Analiza periodic a progreselor nregistrate;
Respectarea transparenei i informrii n lansarea cererilor de proiecte;
144

Identificarea zonelor vulnerabile a actorilor, supui riscului corupiei.


Instituiile de resort, n viziunea noastr, care pot fi responsabile pentru constituirea Fondului i
pentru repartizarea mijloacelor financiare beneficiarilor n baza concur sului de depunere a cererilor de
proiecte, sunt: Ministerul Finanelor, Ministerul Economiei i Banca Naional a Moldovei.
Proclamarea oficial de ctre conducerea de stat de lansarea cursului rii spre Uniunea
European, ndeamn economia naional spre implementarea anumitor standarde i ajustarea
indicatorilor i a politicii macroeconomice la cerinele existente.
Liberalizarea circulaiei fluxurilor de capital este una din prevederile menionate n directivele
UE, iar Republica Moldova, n procesul implementrii aquis-ului comunitar n promovarea politicilor
financiare i economice, i-a asumat abolirea unor restricii n faa operaiunilor de capital strin.
Acesta a fost motivul primordial care ne-a ndemnat s includem finalizarea liberalizrii
contului de capital drept a doua direcie prioritar n cadrul Strategiei de integrare economicofinanciar.
Importana finalizrii procesului de liberalizare complet a operaiunilor de capital reiese din
urmtoarele:
Implementarea aquis-ului comunitar n domeniul legislaiei valutare autohtone;
Proclamarea oficial a inteniei guvernrii precedente i actuale de aderare la UE,
abolirea barierelor n faa capitalului, urmnd a fi realizat mai devreme sau mai trziu.
n contextul direciei date, considerm necesar elaborarea de ctre Banca Naional a Moldovei
a unei Strategii de liberalizare a contului de capital pentru Republica Moldova, pentru o perioad lung
ndelungat (10-15 ani). Considerm, c Strategia respectiv trebuie s porneasc de la:
principiile care vor fi puse la baza liberalizrii contului de capital;
evaluarea nivelului actual de liberalizare financiar;
analiza potenialului economic i financiar al Republicii Moldova i identificarea
perspectivelor pe termen scurt, mediu i lung de liberalizare a fluxurilor de capital, altele dect
investiiile strine directe (prin prisma beneficiilor i riscurilor liberalizrii contului de capital);
identificarea etapelor de liberalizare a contului de capital i elaborarea pentru fiecare etap
a msurilor i aciunilor necesare de ntreprins, inclusiv cu indicarea instituiilor p ublice responsabile i
a termenilor limit (secvenializarea liberalizrii contului de capital);
elaborarea politicilor de atenuare a riscurilor aferente liberalizrii contului de capital;
n cazul riscurilor aferente fluctuaiilor cursului valutar (deprecierea cursului valutar,
aprecierea excesiv a cursului, cursul de schimb flexibil) elaborarea msurilor de politici, care vor
soluiona problemele privind:

refluxurile de capital i controalele asupra micrilor de capital;


145

atacuri speculative asupra monedei naionale;

autonomia politicii monetare.

elaborarea i aplicarea, n evaluarea modului n care va fi promovat Strategia de


liberalizare a contului de capital, a unui sistem de indicatori de performan.
Regimul cursului de schimb valutar este foarte important de luat n consideraie la
implementarea strategiei de liberalizare a contului de capital. Moneda naional, excesiv de puternic,
este la fel de periculoas n cazul subaprecierii, deoarece n condiiile de liber circulaie a capitalurilor,
expune economia la presiuni suplimentare. Astfel de fenomene nu trebuie s fie prevenite, exclusiv, prin
interveniile BNM, care nu va mai putea activa cu succes, comparativ cu situaia anterioar. Banca
central va fi nevoit s deruleze operaiuni fine de reglementare, mai mult dect tranzacii, care s
influeneze decisiv cursul. Pentru a determina nivelul presiunii asupra cursului de schimb valutar, este
suficient de a evalua efortul de intervenie efectuat de ctre BNM pentru a menine Leul moldovenesc la
un anumit nivel. Acest efort ar duce la creterea semnificativ a datoriei publice (nivelul creia este,
actualmente, destul de ridicat).
n aceste condiii, singura strategie posibil, n cadrul implementrii Strategiei de liberalizare
a contului de capital i, de altfel, a Strategiei de integrare economico-financiar, constituie flotarea
controlat i, n consecin, strategia de meninere a cursului de schimb ntr-un anumit culoar, BNM
intervenind doar pentru a nu admite o cot de risc excesiv. Fapt ce denot, c BNM va interveni atunci,
cnd cursul va devia prea mult de la echilibru, definit, mai degrab, ca un coridor, dect ca o paritate
central.
Considerm, totodat, c liberalizarea operaiunilor de capital, n cazul Republicii Moldova,
trebuie realizat n conformitate cu urmtoarele principii generale:

intrrile de capital naintea ieirilor;

fluxurile pe termen mediu i lung naintea celor pe termen scurt;

investiiile directe naintea celor de portofoliu;

respectarea secvenei bnci ntreprinderi populaie.

Astfel, n aceast ordine de idei, este necesar de a elabora de ctre BNM, care, n opinia noastr,
de fapt, trebuie s devin organul responsabil de implementare a liberalizrii contului de capital, a
Calendarului de liberalizare a operaiunilor contului de capital, care va cuprinde etapele acestui proces,
cu prezentarea aciunilor pe termen scurt, mediu i lung.
O deschidere prematur a contului de capital ar putea s genereze o criz financiar, dac alte
criterii macroeconomice nu sunt ndeplinite. ntr-o economie mic deschis, cum este cea a Republicii
Moldova, nivelul ratei globale a dobnzii va juca un rol enorm n fenomenele ce vor aprea pe piaa

146

valutar intern (n condiiile contului de capital liberalizat). Astfel, poate exista pericolul ca fluxurile de
fonduri speculative externe s profite de diferenialul ratei dobnzii, permindu- le, astfel, investitorilor
strini s exploateze oportunitile de arbitraj. Acest fapt ar face ca economia Republicii Moldova s
devin o potenial int pentru speculatori, datorit nivelului ridicat al ratei reale a dobnzii.
Pentru a evita astfel de probleme, BNM poate implementa cu succes msurile de salvgardare,
indicate n Legea privind reglementarea valutar, de a reine, pe termen de maxim 6 luni, o parte din
sumele, depuse de persoanele strine n bncile autohtone.
Republica Moldova, fcnd parte din cadrul rilor n tranziie mai puin dezvoltate, ar putea lua
n calcul posibilitatea aplicrii unor msuri selective de control al capitalului. Atractiv, n special, dup
modelul chilean, ar fi obligativitatea unor rezerve neremunerate pe termen scurt pentru orice intrare de
capital, care s favorizeze investiiile pe termen lung n detrimentul finanrilor pe termen scurt. De
asemenea, Republica Moldova trebuie s posede instrumente de prevenire a unor posibile speculaii
asupra monedei naionale. Astfel, n condiiile contului de capital liberalizat, considerm oportun
constituirea unui set de controale asupra ieirilor brute i masive de capital, chiar dac astfel de
controale nu ar ajunge s fie aplicate vreodat, este vorba, n principal, de a da un semnal credibil.
Alte instrumente, care ar favoriza modificarea componenei fluxurilor de capital, m favoarea
celor pe temen lung, pot fi urmtoarele:
1. S se introduc rezerve obligatorii neremunerate (RON) pentru investiiile sau creditele n
valut. n baza experienei mai multor ri, sugerm introducerea unei rate uniforme a rezervelor
obligatorii neremunerate de 10-20% anual: echivalentul n valut din orice poziie valutar extern
deschis trebuie depozitat la BNM pentru un an, indiferent de durata investiiei. Aceast msur s-ar
aplica, de asemenea, i cumprrilor de aciuni i obligaiuni externe. ntruct taxa implicit este ad
valorem, RON ar penaliza n special fluxurile pe termen scurt, comparativ cu cele pe termen lung.
2. Practicarea unui sistem de rezerve obligatorii, difereniat la depozitele n valut ale bancilor.
Rata depozitelor obligtorii la depozitele n valut pe termen scurt (pn la un an) ar trebui s fie mult
mai mare dect cea la depozitele pe termen lung. Toate bncile care funcioneaza n Republica Moldova,
ar trebui s se ncadreze n acest sistem.
3. S se stabileasc plafoane pentru sectorul corporatist i pentru autoritile locale n
contractarea de credite pe termen scurt (pn la un an) de la bncile i instituiile financiare din
strintate.
4. S fie meninut cerina de autorizare, din partea BNM, pentru toate tipurile de garanii,
credite i mprumuturi financiare pe termen scurt pentru sectorul corporatist. Autorizaia ar trebui
acordat pe baza situaiei aeriatelor, printr-o analiz de la caz la caz.

147

Liberalizarea complet a contului de capital n Republica Moldova, trebuie s se produc doar


dup ce se reuete ca:
inflaia s fie gestionat (inut sub control), cursul de schimb s se stabilizeze i s
obin suficient credibilitate economic extern;
deficitul bugetar i angajamentele extrabugetare ale statului s se ncadreze n limite
rezonabile;
gradul de ndatorare extern (public i privat) s nu depeeasc nivelul excesiv;
sistemul financiar s posede o dezvoltare suficient i s fie implementate reguli
prudeniale eficiente;
politica de concuren s fie stabil;
s fie introdus un sistem informaional - statistic eficient.
n Republica Moldova, presiunile inflaioniste continu s persiste, iar sectorul financiar este
insuficient dezvoltat. n acest context, deschiderea rapid i nedifereniat a contului de capital poate
conduce la perturbri majore, privind ieirea capitalului din ar. nlturarea barierelor n faa capitalului
trebuie realizat doar dup ce sunt ndeplinite criteriile macroeconomice i structurale bine definite.

3.5. Concluzii la capitolul 3


Rezultatele estimrii procesului de integrare a Republicii Moldova n fluxurile financiare
internaionale i compararea cu datele atestate n unele ri selecte, ne permit s constatm un grad redus
de integrare financiar a Republicii Moldova. Totodat, specificul integrrii financiare se rezum la o
componen precar a fluxurilor financiare internaionale, n care ponderea major este deinut de
influxurile de remiteri i refluxurile valutare pentru achitarea importurilor.
Modelul, propus n tez, ce prevede integrarea unei ri mici n fluxurile financiare
internaionale, nu este posibil de aplicat n totalitate n situaia actual a Republicii Moldova din cauza
componentei analizei activitii CTN, a lipsei transparenei n activitatea acestor structuri economice,
ceea ce a complicat procesul de estimare a influenei activitii CTN asupra economiei naionale.
Fluxurile financiare internaionale au exercitat un impact pozitiv asupra performanelor
economiei naionale a Republicii Moldova, ns, nu prin componenta investiional, ci prin sectorul
teriar, de prestare a serviciilor, care, cu regret, nu presupune creterea activitii de producere n ar. Iar
structura influxurilor financiare i a canalelor de transmisie asupra sectorului real sunt propice creterii
galopante a activitii de import. Analiznd evoluia capitalului strin pe piaa de capital autohton,
observm lipsa unui flux abundent al investiiilor strine n capitalul companiilor locale, deoarece
investiiile strine, nregistrate n ultima perioad, au fost direcionate n sectoare n care capitalul strin
deja era prezent, dar nu n cele de o importan strategic.
148

Cadrul legislativ a favorizat dinamica influxurilor de ISD n economia naional, fiind necesare,
totodat, msuri adiionale din partea autoritilor de stat n vederea ncurajrii activitii investiionale i
de export i atragerii capitalului strin n sectoare strategice ale rii.
Astfel, cele mai importante constatri privind evoluia fluxurilor financiare n Republica
Moldova i determinarea impactului asupra economiei naionale sunt:
1) Fluxurile financiare internaionale au exercitat un impact pozitiv asupra performanelor
economiei naionale a Republicii Moldova, ns, nu prin componenta investiional, ci prin sectorul
teriar, de prestare a serviciilor, care nu presupune creterea activitii de producere n ar. Creterea
economic a fost obinut prin intermediul majorrii consumului final total, alimentat de influxurile de
remiteri, care au substituit parial sursele de ISD. Efectele investiiilor strine asupra economiei se produc
cu o anumit ntrziere. Astfel, doar n ultimii ani de precriz (2006-2007) se poate observa o corelare
pozitiv ntre ISD i creterea economic.
2) Structura influxurilor financiare i a canalelelor de transmisie asupra sectorului real sunt
propice creterii galopante a activitii de import. Influxurile de ISD se caracterizeaz printr-un coeficient
mic de corelaie cu activitatea de export, deoarece investitorii strini manifest interes fa de sectoarele
ce nu produc bunuri, destinate pentru comercializarea n exteriorul rii, ci pentru consum n interior. n
acelai timp, creterea influxurilor de ISD n eco nomia naional a Republicii Moldova nu asigur
creterea investiiilor n capitalul propriu al ntreprinderilor, deoarece acest fapt se produce pe seama
resurselor locale, lund n consideraie faptul, c majoritatea investiiilor strine sunt acumulate n
sectoarele neproductive ale economiei naionale, care nu necesit alocri n capitalul propriu.
3) Analiznd evoluia capitalului strin pe piaa autohton de capital, observm lipsa unui flux
abundent al investiiilor strine n capitalul companiilor locale (excepie fac societile pe aciuni
bancare). Investiiile strine, nregistrate n ultima perioad, dein un caracter discontinuu, fiind
direcionate n sectoarele unde capitalul strin deja era prezent, ci nu n cele de o importan
strategic, unde se simte cu adevrat lipsa acestora. Situaia creat este cauzat de mai muli factori,
dintre care putem evidenia lipsa iniiativelor din partea societilor pe aciuni privind atragerea direct a
surselor de finanare prin intermediul pieei de capital, adic prin intermediul ofertelor publice de aciuni
i obligaiuni. Iar direcionarea ISD n sectorul bancar, cel al comerului en- gros, de transporturi i alte
servicii prin intermediul mprumuturilor/creditelor de la acionari/fondatori nu permite realizarea
modernizrii i restructurrii economiei naionale. Liniile creditare, deschise de ctre companiile- mam
n favoarea organizaiilor financiare locale, sunt direcionate, n special, n favoarea agenilor economici
ce practic activiti, precum: comerul i, n special, importul, care nemijlocit satisfac consumul intern.
4) Un alt factor, generator de riscuri majore pentru economia naional, este reprezentat de
condiiile plasrii depozitelor pe termen scurt n bncile comerciale ale Republicii Moldova, precum i
149

stabilitatea sistemului bancar, alimentat de creterea ISD, care ofer condiii avantajoase pentru
transferul capitalului speculativ strin pe conturile bncilor comerciale, astfel, transformnd sectorul
bancar n piaa carry-trade (contractarea creditelor la costuri reduse pe pia i investirea n active pe
termen lung pe o alt pia). O astfel de situaie poate dur afecta ntregul sistem bancar, atunci cnd
speculanii, la o brusc schimbare a politicii monetare sau a interveniilor legislative, vor dori sa scoat
din ar capitalul, depus pe conturile bancare.
5) Implementarea programelor cu participarea organizaiilor financiare strine a relevat
calitatea redus a interaciunilor dintre sectorul public i cel privat. De fapt, relaiile dint re aceste sectoare
sunt antagoniste, ceea ce este contraproductiv pentru dezvoltarea multor proiecte. O soluie pentru
colaborare eficient ar fi practica constituirii unor Consilii de Experi pe lng fiecare agenie de
reglementare a pieei i chiar crearea unor Consilii de Directori pentru administrarea fondului rutier, a
fondului de susinere a exporturilor, a fondului de susinere a IMM etc. Aceste consilii trebuie s includ
reprezentanii beneficiarilor, ai participanilor la pia i ai utilizatorilor de servicii i s dein
competene mai mult dect consultative n adminsitrarea resurselor i adoptarea deciziilor. Tocmai aceste
consilii vor permite crearea i meninerea unui dialog continuu ntre guvern i sectorul privat.
Lund n consideraie gradul redus de integrare a Republicii Moldova pe pieele financiare
externe, constatm faptul, c economia naional a fost afectat considerabil de impactul crizei financiare
internaionale n rezultatul dependenei rii de fluxurile financiare externe i de pieele strine de
desfacere. Obiectivul autoritilor de stat trebuie s fie orientat spre dou direcii majore: eficientizarea
direcionrii fluxurilor financiare spre sectorul real al economiei i finalizarea liberalizrii contului de
capital, fiind recomandate a fi incluse n Strategia de integrare economico-financiar a rii, care, n
viziunea noastr, va contribui la maximizarea beneficiilor n economia naional ca consecin a
integrrii Republicii Moldova n fluxurile financiare internaionale.
Criza actual impune schimbarea modului de guvernare n favoarea politicilor de intervenie
activ a statului, bazat pe monitorizare i ajutor la nevoie. Atitudinea Guvernului Republicii Moldova,
n procesul elaborrii i realizrii Strategiei de integrare economico-financiare, trebuie s fie una
constructiv privind armonizarea intereselor tuturor subiecilor economiei naionale ce provoac spiritul
antreprenorial impulsionat de cererea intern i extern.
n calitate de obiective prioritare, pe care le considerm ca parte component n cadrul acestei
strategii, propunem a fi urmtoarele:
1) Direcionarea influxurilor financiar-valutare n sectorul real al economiei privind
intensificarea procesului investiional, a impulsionrii activitii de export i a crerii de
noi locuri de munc;

150

2) Finalizarea liberalizrii contului de capital n contextul spiritelor de aderare la Uniunea


European.
Totodat, aceste dou obiective trebuie s coreleze cu situaia actual, n care se afl economia
Republicii Moldova, sub incidena crizei financiare globale, iar procedura de liberalizare a contului de
capital trebuie s fie realizat ntr-un mod foarte precaut, nct s nu pericliteze echilibrul
macroeconomic n ar.

151

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI


Cercetrile, efectuate n cadrul acestei lucrri, ne-au permis s formulm principalele concluzii
i recomandri:
1. Rezultatele estimrii indicatorilor de integrare a Republicii Moldova n fluxurile financiare
internaionale i compararea cu datele atestate n unele ri, selectate n scopuri analitice, demonstreaz
ineficiena metodologiei de facto, abordat de ctre reprezentanii Fondului Monetar Internaional. n
rezultatul unei cercetri mai realiste, Republica Moldova, ca receptor al influxurilor de ISD, ocup o
poziie nesemnificativ, n comparaie cu alte ri din regiunea Europei de Sud-Est, ceea ce permite s
atribuim rii noastre un grad redus al integrrii n fluxurile financiare internaionale. Gradul de
integrare a Republicii Moldova n fluxurile financiare internaionale este determinat, n principal, de
urmtorii trei factori: recepionarea ISD n sectoarele economiei naionale; exodul forei de munc n
rile strine (prin recepionarea influxurilor de remiteri), contractarea creditelor externe i asistenei
oficiale de dezvoltare.
2. Estimnd evoluia influxurilor financiar-valutare n economia naional, considerm, c
Republica Moldova, n contextul integrrii financiare, este net receptoare de remiteri, bunstarea
populaiei, sectorul financiar i real, practic, fiind dependente de aceste mijloace financiare. Autoritile
publice ale Republicii Moldova nu au implementat msuri, adecvate n scopul motivrii migranilor de a
investi economiile n sectorul real. Respectiv, n condiiile unei relaii tot mai slabe ntre volumul mare al
influxurilor de remiteri i creterea sectorului real, aspectele negative ale acestor intrri devin tot mai
evidente, iar dezechilibrele economice tot mai nuanate.
3. Autoritile publice ale Republicii Moldova trebuie s urmreasc n calitate de obiectiv nu
att intensificarea procesului de integrare a rii n fluxurile financiare internaionale, ct eficientizarea
direcionrii influxurilor financiar-valutare n sectorul real al economiei naionale pentru asigurarea
creterii economice i sporirii bunstrii populaiei. n acest context, considerm necesar elaborarea i
implementarea de ctre Guvern a Strategiei de integrare economico-financiar privind maximizarea
beneficiilor n economia naional i minimizarea riscurilor generate de ocurile externe, n condiiile
integrrii Republicii Moldova n fluxurile financiare internaionale.
Considerm, c direciile majore componente n cadrul strategiei de integrare economicofinanciar sunt:
1.Direcionarea influxurilor financiar-valutare n sectorul real al economiei privind
intensificarea procesului investiional, a impulsionrii activitii de export i a crerii de noi locuri de
munc;
2.Finalizarea liberalizrii contului de capital n contextul spiritelor de aderare la Uniunea
European.
152

4. Conexiunea politicii de atragere a investiiilor strine cu cea de promovare a exporturilor


creeaz o premis puternic pentru asigurarea unei integrri eficiente n fluxurile financiare
internaionale, care va contribui la generarea creterii economice i facilitarea bunstrii poporului.
Astfel, Guvernul trebuie s acorde o atenie deosebit atragerii investiiilor n sectoarele economiei
naionale cu orientare spre export, care sunt capabile s asigure: inovaii i transfer de know- how, valoare
adugat nalt i crearea unei infrastructuri tehnice i economice eficiente.
5. Direcionarea influxurilor de remiteri din sfera de consum spre sectorul real al economiei
naionale trebuie realizat printr-un mecanism fiabil, asigurat prin existena unei colaborrii profunde
ntre Guvern i migrani. n vederea eficientizrii procesului de direcionare a influxurilor de remiteri n
sectorul real i de producere a rii, recomandm:
1) Crearea unei structuri de stat pe lng Ministerul Economiei Agenia Naional pentru
Migrani, sarcina creia s determine facilitarea ncadrrii migranilor n activitatea social-economic din
ar i acordarea suportului cetenilor moldoveni, aflai la munc peste hotare.
2) Activizarea schemelor comune de finanare a proiectelor de investiii conform principiilor:
Guvern-Migrant, Guvern-Migrant-Banca Mondial (sau Guvern-Migrant-ONG) i GuvernMigrant-Banca Comercial.
3) Implicarea bncilor comerciale n atragerea fluxurilor de remiteri i impulsionarea activitii
investiionale.
4) n vederea ncadrrii migranilor n cmpul muncii, pot fi utilizate unele stimulente la
iniierea IMM- lor i aplicate scheme fiabile de parteneriat ntre Guvern i migrant, prin:
3.Stimularea reformelor privind crearea locurilor noi de munc n ar, inclusiv, prin
intermediul crerii de IMM cu participarea migranilor;
4.Atragerea migranilor n activitatea agricol i n regiunile rurale, prin oferirea stimulentelor
fiscale i avantajelor de creditare;
5.Crearea parteneriatelor dintre migrani i Guvern, prin intermediul fondurilor comune de
creare a IMM, precum i oferirea stimulentelor sau premiilor n rezultatul angajrii unui anumit numr de
angajai n ntreprinderile noi create.
6. Odat cu epuizarea resurselor interne de finanare a activitii economice, noul Acord, semnat
cu FMI, reprezint cheia ce va deschide noi finanri i negocieri cu creditorii strini i donatorii externi.
Modul, n care fluxurile oficiale vor fi dirijate, devine crucial. Este important, ca aceste resurse s fie
distribuite, cu maxim eficien, n vederea susinerii sectoarelor vulnerabile ale economiei i activitii
de producere.
7. n contextul Strategiei de integrare economico- financiar, considerm oportun constituirea
Fondului Naional de Refinanare (FNR), cu scopul finanrii de noi proiecte de investiii productive sau
153

a crerii de IMM-uri i a reducerii gradului de finanare a sectoarelor, bancar i corporativ, din sursele
externe, obiectivul final fiind asigurarea funcionrii independente a sectorului, financiar i real,
autohton.
Totodat, propunem constituirea Comitetului de Monitorizare a Fondului Naional de
Refinanare, avnd ca obiectiv prioritar monitorizarea gestiunii fondurilor structurale de ctre
autoritile publice.
8. Sectorul bancar, n condiiile crizei financiare internaionale, rmne vulnerabil n faa
fluctuaiilor influxurilor de remiteri, precum i la diminuarea credibilitii sectorului de producere. Astfel,
n scopul prevenirii situaiilor ce ar periclita securitatea sectorului bancar autohton, se cer aciuni exante din partea autoritilor de stat. Astfel, recomandm formarea unor fonduri, menite s sprijine
sectorul bancar n condiiile crizei financiare actuale i care poate fi realizat sub forma:
Plasrii resurselor bugetare pe conturile bncilor n baza licitaiilor;
Acordrii creditelor bncilor comerciale fr de acoperire;
Constituirii rezervelor minime obligtorii n funcie de active, i nu doar de pasive.
9. Majorarea, n ultimii ani, a ponderii sectorului bancar n structura datoriei externe a
Republicii Moldova nu afecteaz critic sistemul bancar autohton n contextul turbulenelor actuale de pe
pieele financiare internaionale, deoarece mprumuturile externe nu constituie principala surs de
formare a resurselor bncilor comerciale. Totui, n structura datoriei externe pe sectoarele instituionale,
ponderea major o dein agenii economici din alte sectoare, ceea ce atest un anumit grad de dependen
fa de creditorii externi, fapt ce ne motiveaz s orientm atenia asupra surselor interne de finanare a
activitii sectorului real al economiei naionale.
10. Finalizarea liberalizrii contului de capital este o msur care, n mod obiectiv, va trebui s
fie acceptat i implementat n Republica Moldova, de aceea se impune promovarea, de pe acum, a unor
aciuni pregtitoare cu riscuri minime pentru economia naional. Propunem, ca etapa final a
liberalizrii operaiunilor de capital, n cazul Republicii Moldova, s fie efectuat n conformitate cu
urmtoarele principii generale: intrrile de capital naintea ieirilor; fluxurile pe termen mediu i lung
naintea celor pe termen scurt; investiiile directe naintea celor de portofoliu; respectarea secvenei
bnci ntreprinderi populaie.
11. Liberalizarea complet a contului de capital, n Republica Moldova, trebuie s se produc
doar dup ce se reuete ca:
inflaia s fie inut sub control, cursul de schimb valutar s se stabilizeze i s obin
suficient credibilitate economic extern;
deficitul bugetar i angajamentele extrabugetare ale statului s se ncadreze n limite
rezonabile;
154

gradul de ndatorare extern (public i privat) s nu fie excesiv;


sistemul financiar s posede o dezvoltare suficient i s fie implementate reguli prudeniale
eficiente;
politica de concuren s fie stabil;
s fie introdus un sistem informaionalstatistic eficient.
12. n condiiile contului de capital liberalizat, considerm oportun constituirea unui set de
controale asupra ieirilor brute i masive de capital, chiar dac astfel de controale nu ar ajunge s fie
aplicate vreodat. Totodat, n vederea atenurii riscului invaziunii capitalului speculativ i pe termen
scurt pe piaa financiar din Republica Moldova, considerm utile urmtoarele instrumente, ce ar permite
modificarea componenei fluxurilor de capital, n favoarea celor pe te rmen lung:
a) Introducerea unei rate uniforme a rezervelor obligatorii neremunerate (RON) de 10-20%
anual: echivalentul n valut, din orice poziie valutar extern deschis, trebuie depozitat la BNM pentru
un an, indiferent de durata investiiei. Aceast msur s-ar aplica, de asemenea, i cumprrilor de aciuni
i obligaiuni externe. Astfel, ntruct taxa implicit este ad valorem, RON ar penaliza mai mult fluxurile
pe termen scurt, dect cele pe termen lung;
b) Practicarea unui sistem de rezerve obligatorii, difereniat la depozitele n valut ale bncilor.
Rata depozitelor obligtorii la depozitele n valut pe termen scurt (sub un an) ar trebui s fie mult mai
mare dect cea la depozitele pe termen lung;
c) S se stabileasc plafoane pentru sectorul corporatist i pentru autoritile locale n
contractarea de credite pe termen scurt (pn la un an) de la bncile i instituiile financiare din
strintate;
d) S fie meninut cerina de autorizare, din partea BNM, pentru toate tipurile de garanii,
credite i mprumuturi financiare pe termen scurt pentru sectorul corporatist. Autorizaia ar trebui
acordat n baza situaiei aeriatelor, printr-o analiz de la caz la caz.
Impactul ce rcetrilor asupra dezvoltrii economiei naionale i a tiinei
Cercetarea fenomenului de integrare financiar este foarte oportun pentru tiina economic
internaional, lund n consideraie spiritele integraioniste a economiei mondiale, dar i pentru
Republica Moldova, reieind din iniiativa, declanat a oficialilor, privind aderarea rii la Uniunea
European. Politica de integrare financiar a Republicii Moldova, precum i liberalizarea contului de
capital trebuie s fie realizat ntr- un mod foarte precaut, deoarece experiena din trecut a multor ri n
curs de dezvoltare a demonstrat ineficiena autoritilor de stat privind administrarea fluxurilor financiar
valutare i atenuarea riscurilor generate. Astfel, constatrile teoretice i practice din tez pot servi un
punct de reper pentru experii din cadrul instituiilor de resort din ar, precum i pentru cadrul didactic n
domeniul relaiilor financiar- valutare internaionale, care vor propaga abordarea integrat a fluxurilor
155

financiare internaionale prin prisma formrii resurselor de dezvoltare a economiei i generrii


beneficiilor maxime pentru creterea economic.
Planul de cercetri de perspectiv
n vederea aprofundrii domeniului de cercetare, ce vizeaz integrarea Republicii Moldova n
fluxurile financiare internaionale, considerm oportun studierea urmtoarelor aspecte n perspectiv:
Dezvoltarea mecanismului de integrarea financiar a Republicii Moldova prin
intermediul pieei de capital i participarea activ a agenilor economici autohtoni pe
pieele financiare strine;
Maximizarea impactului integrrii financiare asupra dezvoltrii economiei naionale;
Diversificarea structurii fluxurilor financiare n economia Republicii Moldova n scopul
reducerii dependenei economiei naionale fa de resursele financiare externe;
Analiza canalelor neformale (ilegale) asociate fluxurilor financiare i estimarea
pierderilor pentru economia naional;
Elaborarea msurilor pregtitoare care s formeze premise n perspectiva implementrii
eficiente a liberalizrii financiare pentru cazul Republicii Moldova;
Elaborarea i punerea la punct a unor mecanisme i tehnici eficiente de liberalizare a
contului de capital n Republica Moldova n scopul atenuarea riscului volatilitii
capitalului i vulnerabilitii economiei n faa ocurilor externe.

156

BIBLIOGRAFIE
CRI
1. Bari I. Globalizarea i probleme globale. Bucureti: Economic, 2001. 455 p.
2. Bari I. Probleme globale contemporane. Bucureti: Economic, 2003. 620 p.
3. Bari I. Restructurarea relaiilor financiar- valutare internaionale. Bucureti: Economic,
2006. 195 p.
4. Brsan M. Integrarea economic european: introducere n teorie i practic. Vol I. ClujNapoca: Carpatica, 1995. 205 p.
5. Bran P., Costic I. Economia activitii financiare i monetare internaionale. Bucureti:
Economic, 2003. 560 p.
6. Brilean T. Globalizarea. Nenumele inamicului. Iai: Institutul European, 2003. 352 p.
7. Caraganciu A. . a. Remiteni i remitene n contextul creterii econo mice: sinteza
experienei internaionale. C hiinu: IEFS, 2006. 69 p.
8. Crare V. Globalizarea i impactul ei asupra economiei naionale: manuscris. Chiinu:
USM, 2001. 7 p.
9. Crare V., Chica M., Problemele conceptuale ale integrarii si globalizarii economice:
manuscris. Chiinu: ASEM, 2002. 7 p.
10. Cheiba R. Respecializarea rilor n tranziie i reorientarea fluxurilor comerciale. Chiinu:
Litera, 2002. 183 p.
11. Chistruga B., Toba A. Integrarea postindustrial i avantajul competitiv. Craiova: CITECH,
2004. 250 p.
12. Costea M. Integrarea Romniei n Uniunea European provocri i perspective. Iai:
Institutul European, 2007. 289 p.
13. Davad H. Transformri globale. Iai: Polirom, 2004. 576 p.
14. Frunzeti T. Soluionarea crizelor internaionale. Iai: Institutul European, 2006. 276 p.
15. Gaftoniuc S. Finane Internaionale. Bucureti: Editura Economic, 1997. 512 p.
16. Gribincea A. Globalizarea economic. Chiinu: USM, 2002. 150 p.
17. Guu Ion T. Republica Moldova: economia n tranziie. Chiinu: Litera, 1998. 447 p.
18. Iordache F. Teorii i strategii ale integrrii europene. Bucureti: Centrul de Informare i
documentare Economic, 2001. 518 p.
19. Iordache F., eitan S. Sectorul bancar Romnesc n perspective integrrii n structurile
europene. Bucureti: Centrul de Informare i documentare Economic, 2001. p. 40-115.
20. Mazilu A. Transnaionalele i competitivitatea: o perspectiv est-european. Bucureti:
Editura Economic, 1999. p. 45.
157

21. Munteanu C., Horobe A. Finane transnaionale. Bucureti: All Beck, 2003. 880 p.
22. Brezeanu P. . a. Instituii financiare internaionale. Bucureti: Editura Economic, 2005. p.
493.
23. Popescu I. Globalizarea. Mit i realitate. Bucureti: Editura Economic, 2004. 480 p.
24. Postelnicu G., Postelnicu C., Globalizarea economiei. Bucureti: Editura Economic, 2000.
p. 167.
25. Railean V. R. Moldova i integrarea economic european. Chiinu: IMI, 2000, 224 p.
26. Soros G. Criza capitalismului global. Iai-Chiinu: Polirom, ARC, 1999. 140 p.
27. Stiglitz J. Globalizarea: sperane i deziluzii. Bucureti: Editura Economic, 2005. 448 p.
28. Stiglitz J., WALSH C. Economie. Bucureti: Editura Economic, 2005. 783 p.
29. Voinea L. Corporaiile transnaionale i capitalismul global. Iai: Polirom, 2007. 97 p.
30. Held D., Mcgrew A. Globalization theory. Approaches and controversies. U.S: First Edition,
2007. 288 p.
31. Sassen S. Global networks, linked cities. New York: Saskia Sassen, Routledge, 2002. 117 p.
32. Timbergen J. Internaional Economic Integration. Amsterdam: Elsevier, 1945. p. 56-90
33. Weiller J., Coussi J., Economie internaionale. Paris: Mouton, 1975. 340 p.
34. . . a. . :
, 2000. 167 .
ENCICLOPEDII I DICIONARE
35. Dobrota N. Dicionar de economie. Bucureti: Editura Economic, 1999 p. 249.
36. Baudhuin F. Dictionnaire de l'economique contemporaine. Vol. 2. ed. Verviers, 1966. 341 p.
37. . . M: , 2006. 640 .
AUTOREFERATE, TEZE
38. Cinic L. Factorii determinani ai atragerii investiiilor n economia naional. Tez de dr. n
economie. Chiinu, 2007. 170 p.
39. Clichici D. Conceptul investiiilor n condiiile globalizrii. Tez de dr. n economie. Sibiu,
2006. 260 p.
40. Frumusachi E. Globalizarea ca tendin a dezvoltrii economice: perspective pentru
Republica Moldova. Autoref. tezei de dr. t. economice. Chiinu, 2006. 24 p.
41. . . Autoref.
tezei de dr. t. economice. M, 2007. 30 .

158

CONTRIBUII
n reviste inte rnaionale i naionale recenzate
42. Belostecinic G. Republica Moldova n contextual proceselor de globalizare i integrare
economic. In: Economica. Chiinu: ASEM; 2002, nr. 5(39), p. 6-18.
43. Chistruga B. Prin integrare postindustrial spre economia de pia organizat, socialorientat. In: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. Chiinu: ASEM, 2009,
ed. VII, p. 192-198.
44. Cinic L, Cociug V. Identificarea metodelor internaionale de stimulare a dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii i posibilitile de aplicare a lor n Republica Moldova. In:
Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. Chiinu: ASEM, 2008, ed. VI, p.
302-307.
45. Caraganciu A. . a. Cugetri asupra fenomenului de introducere masiv a valutei strine n
Republica Moldova. In: Revista Economic. 2004, nr. 3(16), p. 95-100.
46. Clichici D. Determinarea posibilitilor de atragere a investiiilor strine n cadrul industriei
n condiiile vecintii imediate cu UE. In: Analele Academiei de Studii Economice din
Moldova. Chiinu: ASEM, 2008, ed. VI, p. 279-283.
47. Dragoman L. Impactul globalizrii i economiei mondiale asupra investiiilor. In: Revista
Economic. 2004, nr. 3(16), p. 20-25.
48. Hncu R. Dimensiuni teoretice i practice ale gestiunii investiiilor. In: Analele Academiei de
Studii Economice din Moldova. Chiinu: ASEM, 2007, ed. V, p. 235-241.
49. Hncu R., Iovv T. Rolul instituiilor investiionale n soluionarea problemelor investitorilor
individuali. In: Economica, Chiinu: ASEM, 2007, nr.2(58), p. 45-47.
50. Hncu R., Suhovici A. Riscuri investiionale n contextul realizrii strategiei de dezvoltare de
lung durat n Republica Moldova. In: Economica, Chiinu: ASEM, 2008, nr. 4(64), p. 716.
51. Hncu R., Suhovici A. Unele probleme ce in de investirea n economia naional i cile de
soluionare ale acestora. In: Economica. Chiinu: ASEM, 2007, p. 6-64.
52. Hncu R., Gogrnoiu C. Atragerea investiiilor strine i politica fiscal ca factor esenial n
stabilirea riscului de ar: cazul Republicii Moldova i Romniei. In: Analele Academiei de
Studii Economice din Moldova. Chiinu: ASEM, 2006, ed. IV, p. 330-336.
53. Gribincea A., Sava E. Determinarea variaiilor eficienei economice a investiiilor n
contextual globalizrii. In: Economica, Chiinu: ASEM, 2008, nr. 2(62), p. 44-46.
54. Gribincea A. . a. Valul globalizrii i repercursiunile lui asupra economiei. In: Economie i
sociologie. Chiinu: AM, 2001, nr. 3, p. 17-23.
159

55. Moisescu G. Fenomenul migraionist n economiile deschise. In: Tribuna Economic. 2008,
nr. 24, p. 86-88.
56. Moisescu G., Dodu-gugea L. Modaliti de cretere economic i securizare a teritoriului n
contextul globalizrii: studiu de caz Romnia. In: Economica. 2008, nr. 4, p. 90-98.
57. Moldovan D. Integrarea european: oportuniti pierdute n loc de beneficii. In: Economica.
Chiinu: ASEM, 2009, nr. 2(66), p. 7-15.
58. Moldovan D. Investiiile strine directe i comerul exterior principalele instrumente ale
respecializrii internaionale a economiei moldoveneti. In: Economica. Chiinu: ASEM,
2007, nr. 4(60), p. 5-11.
59. Nicodim L., Bdescu I. Evoluia fluxurilor de ISD la nive l global. In: Economica. 2007, nr.
2(58), p. 45-47.
60. Lobanov N. Considerente privind manifestarea economiei globale. In: Analele Academiei de
Studii Economice din Moldova. Chiinu: ASEM, 2007, ed. V, p. 164-168.
61. Lobanov N. Reglementarea relaiilor economice externe n condiiile deschiderii economice.
In: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. Chiinu: ASEM, 2005, ed. III, p.
144-147.
62. Lobanov N. Strategia relaiilor economice externe sub impactul tendinelor de regionalizare
i globalizare. In: Economica. 2008, nr. 3(63), p. 76-79.
63. Lopotenco V. Contagiunea crizelor financiare. In: Analele Academiei de Studii Economice
din Moldova. Chiinu: ASEM, 2008, ed. VI, p. 312-314.
64. Netti D. Globalizarea i mondializarea: o faz obligatorie pentru ara care vrea s fac parte
dintr-o economie de pia liber. In: Economica. 2005, nr. 4(52), p. 118-122.
65. Palii N. Impactul proceselor de interanionalizare asupra dezvoltrii investiionale. In:
Economica, Chiinu: ASEM, 2008, nr. 4(64), p. 84-90.
66. Petroia A. Dezavantajele integrrii Republicii Moldova n UE. In: Analele Academiei de
Studii Economice din Moldova. Chiinu: ASEM, 2008, ed. VI, p. 190-196.
67. Petroia A., Glibiciuc O. Finanarea internaional i gestiunea ajutrului strin. In:
Economica. 2007, nr. 2(58), p. 86-88.
68. Pisaniuc M. Economia globalizat i implicaiile acesteia asupra economiei Republicii
Moldova. In: Economica, Chiinu: ASEM, 2008, nr. 2(62), p. 92-95.
69. Pisaniuc M., Palii N. Corporaiile multinaionale - promotoarele globalizrii. In: Revista
Economic. 2004, nr. 3(16), p. 26-35.

160

70. Prtea M., . a. Evaluri cantitative i calitative ale impactului ISD asupra creterii
productivitii ntreprinderilor din Europa de Sud-Est. In: Economie teoretic i palicat.
Bucureti: AGER, 2008, nr. 1, p. 21-31.
71. Pchina T. Procesul de globalizare i competitivitatea economiei naionale. In: Economica,
Chiinu: ASEM, 2008, nr. 4(64), p. 34-40.
72. Pchina T. Prioritile structurale i problema supravieuirii economiei naionale n condiiile
globalizrii. In: Revista Economic. 2007, nr. 3(59), p. 12-16.
73. Postic C. Impactul factorilor externi asupra exportului rilor n dezvoltare. In: Economica,
Chiinu: ASEM, 2007, nr. 1(57), p. 92-95.
74. Stratulat O. mprumuturile externe mobil controversat al tranziiei economice. In:
Economica. Chiinu: ASEM, 2003, nr. 2(42), p. 60-66.
75. Timu V. Management of international financial flows: restrictive measures and ways of
control. In: Revista Economic. 2009, nr. 2(45), p. 4046.
76. Timu V. Republic of Moldova in the content of international financial crisis: new challenges
and economic growth mechanisms. In: Revista Economic. 2009, nr. 1(44), p. 1924.
77. Timu V, Luchian I. Destabilizarea pieei financiare internaionale sub incidena inovaiilor
financiare. In: Revista Economic: ediie suplimentar. 2008, aprilie, p. 9-13.
78. Timu V., Costandachi G. Abordri tiinifice cu privire la analiza fluxurilor valutare n
Republica Moldova. In: Economie i sociologie. 2008, nr. 2, p. 30-38.
79. Timu V., Timu A. Reflecii asupra surselor de vulnerabilitate ai economiei mondiale sub
incidena micrii internaionale a capitalului. In: Revista Economic. 2008, nr. 1 (38), p. 4953.
80. Timu V., Timu A. Republic of Moldova under the influence of international financial
flows. In: Revista Economic : ediie suplimentar consacrat lucrrilor conferinei tiinifice
internaionale Creterea Economic n Condiiile Internaionalizrii, ediia a III-a, 4-5
septembrie, 2008. vol. II, nr. 5-6, p. 69-79.
81. Timu V. Necessity of applying restrictions on capital flows for the developing countries.In:
Analele Universitii din Petroani. 2007, p. 329-334.
82. u N. Rolul relaiilor economice internaionale n integrarea economic european. In:
Economica. Chiinu: ASEM, 2008, nr. 3(63), p. 72-76.
83. .
. In: . : , 2009, . 4,
. 13-18.

161

84. . . In:
. : , 2008, . 4, . 8-17.
85. . . In: .
: , 2008, . 3, . 56-61.
86. .
: . In: . :
, 2008, . 6, . 9-16.
87.

. . In: . :
, 2007, . 7, . 20-35.
88. ., . . In:
. : , 2005, . 12, . 4-18.
89. . : . In:
. 2008, N 4, . 3-15.
90. . : . In:
. 1998, N 6, . 44-49.
91. . . In:
. 2008, N 8, . 10-21.
92. . . In:
. : , 2005, . 3, . 142-157.
93. ., . .
In: . : , 2006, . 12, . 61-80.
94. . . In: .
: , 2004, . 6, . 4-28.
95. .
. In: . :
+, 2008, . 5, . 76-78.
96.

In:

. 2008, N. 11, . 58.


97. . : . In: .
: , 2007, . 11, .63-76.
98. ., . . In:
Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. Chiinu: ASEM, 2008, ed. VI, p.
244-249.
162

99. . . In: . : ,
2008, . 12, . 34-38.
100.

. In: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. Chiinu: ASEM, 2006,
ed. IV, p. 378-384.
101.

. In: Analele Academiei de Studii Economice din


Moldova. Chiinu: ASEM, 2008, ed. VI, p. 169-175.
102.

. .

In: . : +, 2008, . 6, . 131-135.


103.

2008-2009 . In:
. : , 2009, . 5, . 60-69.
104.

. In: Analele Academiei de Studii Economice din


Moldova. Chiinu: ASEM, 2007, ed. V, p. 288-291.
105.

., . -

. In: . :
, 2007, . 7 . 4-20.
106.

. :

. In: . : , 2006, . 12, .


38-54.
107.

. . In: . :

, 2008, . 6, . 84-92.
108.

. .

. In:
. : +, 2008, . 5, . 8-12.
109.

. , ,

: . In: . :
, 2005, . 8, . 114-124.

163

n materialele conferinelor,
simpozioanelor tiinifice naionale i internaionale
110.

Cinic L. Activitatea investiional n Republica Moldova i influena formelor organiza-

torice asupra ei. In: Simpozionul Internaional al Tinerilor Cercettori, ediia a I-a, 14-15
aprilie, 2006. Chiinu, 2006, p. 229-232.
111.

Filip A., Dovgani I. Investiiile strine ca expresie a proceselor de globalizare. In:

Dezvoltarea durabil a Romniei i Republicii Moldova n contextul European i mondial:


conferina tiinific internaional din 22-23 septembrie, 2006. Chiinu: ASEM, 2007, vol.
II, p. 137-141.
112.

Isrescu M. Liberalizarea fluxurilor de capital, In: Conferinele FINMEDIA [On- line].

2005. Bucureti, 2005. (http://194.102.208.22/Ro/Prez/R20050315guv.pdf)


113.

Mrgineanu A. Asistena organizaiilor financiare internaionale n Republica Moldova.

In: Creterea competitivitii i dezvoltrii economiei bazate pe cunoatere: conferina


tiinific internaional din 28-29 septembrie, 2007. Chiinu:ASEM, 2008, p. 114-117.
114.

Luchian P.

Relaia

investiii strine directe

competitivitate.

In: Creterea

competitivitii i dezvoltrii economiei bazate pe cunoatere: conferina tiinific


internaional din 28-29 septembrie, 2007. Chiinu: ASEM, 2008, p. 40-43.
115.

Timu V. Gestiunea fluxurilor financiare n condiiile crizei financiare internaionale In:

Progrese n teoria deciziilor economice n condiiile de risc i incertitudine. Sisteme FUZZY


n economie: sesiunea tiinific naional, ediia XXIV, 18 septembrie. 2009. Iai, 2009,
Vol. VII, p. 154 159.
116.

Timu V. Estimarea gradului de integrare al unei ri n fluxurile financiare

internaionale. In: Simpozionul Internaional al Tinerilor Cercettori, ediia a IV-a, 18-19


aprilie, 2008. Chiinu, 2008, vol. I, p. 193-195.
117.

Timu V., Timu A. Republic of Moldova under the influence of international financial

flows. In: Creterea economic n condiiile internaionalizrii: conferina tiinific


internaional, ediia III, 4-5 septembrie. 2008. Chiinu, 2008, p. 69-78.
118.

Timu V. Fluxurile de capital strin n sectorul financiar component indispensabil n

procesul de integrare financiar a Republicii Moldova. In: Cercetarea Economic a tinerilor


savani n Condiiile Edificrii Societii bazate pe Cunoatere: conferina tiinific
internaional a tinerilor cercettori, ediia I-a, 27 iunie, 2008. Chiinu, 2008, p. 399-406.
119.

Timu V. Practica internaional n administrarea remitenelor. In: Creterea economic

n condiiile internaionalizrii: conferin tiinific internaional, ediia I-a, 21 iunie, 2006.


Chiinu, 2006, p. 110-113.
164

120.

Vaculovschi E. Impactul globalizrii asupra economiei urbane. In: Dezvoltarea durabil a

Romniei i Republicii Moldova n contextul European i mondial: conferina tiinific


internaional din 22-23 septembrie, 2006. Chiinu: ASEM, 2007, vol. II, p. 44-47.
121.

Rodrik D. Velasco A. Short-term Capital Flow. In: Annual World Bank Conference on

development Economics, 1999, p.59-90.


122.

. In: Dezvoltarea
durabil a Romniei i Republicii Moldova n contextul European i Mondial: conferina
tiinific internaional, 22-23 septembrie, 2006. Chiinu, 2006, p. 266-271.
123.

., .

In:


: , 20-31 , 2007, . 78-86.
n rapoarte i cercetri tiinifice
124.

CASE Moldova. Fundaia de Investigaii Sociale i Economice. Liberalizarea comerului

dintre Republica Moldova i Uniunea European: studiu de fezabilitate. Chiinu, 2005, 80


p.
125.

EXPERT-GRUP. Impactul crizei financiare globale asupra comunitilor locale din

Moldova. Chiinu: UNDP Moldova, 2009, 77 p.


126.

Iliadi Gh. Amplificarea influenei financiare n depairea crizei economice actuale.

Impactul investiiilor de risc asupra dezvoltrii procesului inovaional n Republica Moldova:


raport tiinific. Chiinu: INEI, 2003, 89 p.
127.

Isrescu M. Probleme ale politicii monetare ntr-o ar emergent. Cazul Romniei: In:

Publicaiile Academiei Regale de tiine Economice i Financiare. Barcelona, 2008, 55 p.


128.

INEI. Dezvoltarea i perfecionarea relaiilor dintre Republica Moldova i organizaiile

financiare internaionale: raport analitic de sintez. Chiinu: INEI, 2005, 16 p.


129.

Carmignani F., Chowdhury A. Does financial openness promote economic integra-tion?,

In: Disscussion paper series. august, 2007, nr. 4. 18 p.


130.

DELOITTE. Tax responses to the global economic crisis, [On- line] 2009, 24 p.

http://www.deloitte.com/assets/DcomGlobal/Local%20Assets/Documents/dtt_tax_respondin
gtoeconcrisis__032009.pdf
131.

Edion H. . a. International financial integration and economic growth. In: IMF Working

Paper WP/02/145, August, 2002, 31 p.


165

132.

Eichengreen B. Capital Account Liberalization: who do Cross Country Studies Tell. In:

World Bank Econ Review, 2001, vol 15, nr. 3, p. 341-365


133.

Eswar P., Rogoff K. Effects of Financial Globalization on Developing countries: some

empirical evidence.

In:

Fondul Monetar

Internaional

[On-line].

2003,

86

p.

http://www.imf.org/external/np/res/docs/2003/031703.pdf
134.

European Central Bank. The impact of capital flows on domestic investment in transition

econo- mies, Eurosystem. In: Working Paper Series, februarie, 2008, nr. 871, 34 p.
135.

European Central Bank. In: Financial Stability Review, Eurosystem, Iunie, 2008, 216 p.

136.

Frieden J. Invested interests: The politics of national economic polic ies in a world of

global finance. In: International Organization, vol. 45, nr. 4, 1991, p. 425-451
137.

Gill S. Globalisation, market civilisation, and disciplinary neoliberalism. In: Millennium -

Journal of International Studies, vol. 24, nr. 3, 1995, p. 399-423


138.

IFAD. Sending Money Home, Worldwide remittance flows to Developing and Transition

Countries, In: IFAD [On- line]. 2007, 20 p.


http://www.ifad.org/events/remittances/maps/brochure.pdf
139.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. Global Financial Stability Report. Financial

Market Turbulence, Causes. Consequences and Policies. In: World Economic and Financial
Surveys, 2007, 196 p.
140.

International Monetary Fund. Balance of Payments and International Investment Position,

Manual 6th Edition (BPM6), Statistics Department, In: FMI. Decembrie, 2008, 493 p.
141.

International Monetary Fund. World Economic Outlook, Globalization and Inequality. In:

World Economic and Financial Surveys, 2007, 275 p.


142.

International Monetary Fund. Balance of payments Manual the 5th edition.In: IMF,

Washington, 1993, 191 p.


143.

International Monetary Fund. The IMFs approach to capital account liberalization.

Independent evaluation office. In: Evaluation report. 2005, 113 p.


144.

International Monetary Fund. The implications of the global financial crisis for Low-

income countries. In: IMF. 2009, 70 p.


145.

Iorgova S., Ong L. The capital markets of emerging Europe: Institutions, Instruments and

Investors. In: IMF Working Paper, WP/08/103, Aprilie, 2008, 53 p.


146.

Johnson S., Mitton T. Cronyism and Capital Controls: Evidence From Malaysia. In:

Journal of financial economics. 2003, vol 67, nr. 2, p. 351-382.


147.

Johnson R., Tamirisa N. Why do countries use capital controls?. In: IMF Working Paper.

1998, WP/98/181, Decembrie, 37 p.


166

148.

Johnson R. . a. Sequencing capital account liberalization: lessons from the experiences

in Chile, Indonesia, Korea and Thailand, In: IMF WP/97/157. 1997, 115 p.
149.

Klein M., Olivei G. Capital account liberalization, financial depth and economic growth.

In: NBER Working Paper 7384, 2005. 32 p.


150.

Kaminski G. International Capital flows, Financial Stability and Growth. In: DESA

Working Paper Nr. 10, Decembrie, 2005, 33 p.


151.

Lane P., Milesi- ferretti G. International financial integration. In: IMF Working Paper,

Aprilie, 2003, 45 p.
152.

Levcenco A. Financial liberalization and consumption volatility in developing countries.

In: IMF Staff Paper, Septembrie, 2005, 29 p.


153.

Prasad E. . a. Effects of Financial Globalization on Developing countries: some

empirical evidence, In: Fondul Monetar Internaional, Martie, 2003. 86 p.


154.

Shelburne R., Palacin J. Remittances in the CIS: Their economic implications and a new

estimation procedure. In: United Nations Economic Commission for Europe, Disscussion
Paper Series, 2007, nr. 5, 54 p.
155.

TAHARI A., BRENNER P. Financial sector rephorms and prospects for financial

integration in Maghreb countries. In: IMF Working Paper, Mai, 2007, 59 p.


156.

UNCTAD, World Investment Report, 2009: Transnational Corporations, Agricultural

Production and Development, UNCTAD, 2009, 314 p.


157.

UNCTAD.

Investment and

financial

flows

to

address climate

change,

In:

FCCC/TP/2008/7, 2007, 273 p.


158.

UNCTAD. World Investment Report, 2007, Transnational Corporations, Extractive

Industries and Development, UNCTAD, 2007, 323 p.


159.

UNCTAD. Development and globalization. Facts and Figures, 2004, 119 p.

160.

Walter A. Understanding financial globalization in international political economy. In:

LSE Research online [On- line], 2002, 21 p.


http://eprints.lse.ac.uk/798/1/Understanding_global_finance.pdf
161.

World Bank, Global Development Finance. Charting a global recovery. I: Review,

analysis and outlook, 2009, 167 p.


162.

World Bank. The role of international banking. Review, Analysis and outlook, 2008, 173

p.
163.

World Bank. Global Development Finance. The globalisation of corporate finance in

developing countries. Review, Analysis and outlook, 2007, 162 p.

167

164.

World Bank. Economic Implications of Remittances and Migration. In: Global economic

prospects, 2006. 182 p.


165.

. : , , . In:

. : , 2009, . 6, . 4-24.
n articole tiinifice
166.

Akyuz Y., Cornford A. Capital flows to developing countries and the reform of the

international financial system. In: UNCTAD Discussion Paper, 1999, nr. 143, 53 p.
167.

Albuquerque R. The Composition of International Capital Flows: Risk sharing through

foreign direct investment. In: Journal of International Economics, Issue 2, 2003, p. 353-385.
168.

Barkley R. A Nobel Prize for Asymetric Information: the economic contributions of

George Akerlof, Michael Spence and Joseph Stiglitz. In: Review of Political Economy, 2003,
vol. 15, 1 ianuarie, p. 3-21.
169.

Bartolini L., Drazen A. Capital Account Liberalization as a Signal. In: American

Economic Review, nr. 87, 1997a, p.138-154.


170.

Bartolini L., Drazen A. When Liberal Policies Reflect External Shocks, What do we

learn? In: Journal of International Economics, nr. 42, 1997b, p.151-161.


171.

Bekaert B. Market Intergration and Investment Barriers in Emerging Equity Markets. In:

World Bank Economic Review, vol. 9, 1995, p.75-107.


172. Borensztein E. . a. How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth? In:
Journal of International Economics, 1998, nr. 45, 42 p.
173. Calomirs C. Lessons from the Tequila Crisis for successful financial liberalization. In:
Journal of Banking & Finance, vol. 23, 1999, p. 1457-1461.
174. Campion M., Neumann R. Compositional Effects of Capital Controls: Evidence from Latin
America. In: North American Journal of Economics and Finance, vol. 15, nr. 2, 2004, p.
161178.
175. Dooley M. Capital Mobility and Exchange Market Intervention in Developing Coun-tries.
In: NBER Working Paper, 1997, no. 6247, 62 p.
176.

Eichengreen B., Mussa M. Capital Account Liberalization and the IMF. In: Finance and

Development, 1998, vol. 35, nr. 5, p. 16-19.


177. Feldstein M., Horioka C. Domestic Saving and International Capital Flows. In: Economic
Journal. 1980, nr. 90 (June), p. 314-344.
178.

Frankel J. Proposals regarding restrictions on capital flows. In: The African finance

journal. 1999, vol. I, part 1, p. 92-105.


168

179.

Calvo G. Capital flows and Capital-Market Crises: The simple economics of Suddden

Stops. In: Journal of Applied Economics, vol. 1. nr.1,1998, p. 35-54.


180.

Gerlach S., Smets F. Contagious speculative attacks. In: European Journal of Political

Economy. Vol.11, 1995, p.45-63.


181.

Gallego F., Hernandez L. Microeconomics effects of Capital Controls: the Chilean

experience during the 1990s. In: International Journal of Finance and Economices. Vol. 8,
2003, p 225-254.
182.

Hagen I., Siedschlag I. Managing capital flows: Experiences from Central and Eastern

Europe. In: ADB Institute Discussion Paper no. 103, Aprilie, 2008, p. 19.
183.

Holmes M., Wu Y. Capital Controls and Covered Interest Parity in the EU: Evidence

from a Panel- Data Unit Root. In: Weltwirtschftliches Archiv No. 133, 1997, p. 76-89.
184.

Montiel P., Reinhart C. Do Capital Controls and Macroeconomic Policies Influence the

Volume and Composition of Capital Flows? Evidence from the 1990s. In: Journal of
International Money and Finance. No. 4, 1999, p. 619635.
185.

Montiel P. Capital mobility in Developing Countries: Some Measurment Issues and

Empi-rical Estimates. In: World Bank Economic Review, 1994, 8 (3), p. 311-350.
186.

Parrett W. Globalizations next frontier: Principles, codes of conduct that bolster the rule

of law: Deloitte Global CEO, 14 mai, [On- line] 2004.


http://www.iasplus.com/resource/0405wparrett.pdf
187.

Rosser B. A Nobel Prize for Asymetric Information: the economic contributions of

George Akerlof, Michael Spence and Joseph Stiglitz. In: Review of Political Economy, Vol.
15, 1 ianuarie. 2003, pag.3-21
188.

Summers L. International Financial Crises: Causes, Prevention and Cures. In: American

Economic Review, Issue 90, nr. 2, 2000, p.1-16.


189.

Wong C., Yunk P. Black market exchange rates and capital mobility in Asian Economics.

In: Contemporary Economic Policy, Vol.15, nr.1,1997. p. 21-36


CONTRIBUII DIN PUBLICAII OFICIALE
190.
i

Acordului de Parteneriat i Cooperare ntre Comunitile Europene i statele lor membre


Republica

Moldova.

[On-line]

http://www.mfa.gov.md/img/docs/apc.pdf

(citat

13.17.2009)
191.

Codul Civil: nr. 1107-XV din 6.06.2002. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

2002, nr. 82-86 din 22.06.2002.

169

192.

Codul Fiscal: nr. 1163-XIII din 24.04.1997. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

2005, nr. 14-18, art. 49.


193.

Codul vamal al Republicii Moldova, MO al R. Moldova, nr. 1149-XIV din 20.07.2000

194.

Directiva consiliului din 24 iunie 1988 pentru punerea n aplicare a articolului 67 din

tratat (88/361/CEE), Jurnalul oficial al Comunitii Europene, nr. 10, vol. I


195.

Hotrrea Guvernului despre reforma reglementrii de stat a activitii antreprenoriale: nr.

147 din 17.02.2004. In: Monitorul Oficial. 2004, nr. 35-38, art. 274.
196.

Hotrrea Guvernului Republicii Moldova privind crearea Grupului de lucru pentru

monitorizarea fluxului investiiilor strine strategice directe i a tranzaciilor conexe acestora:


nr. 873 din 03.08.2007. In: Monitorul Oficial. 2007, nr. 127-130, art. 922.
197.

Instruciunea cu privire la deschiderea conturilor n strintate, MO al Republicii

Moldova nr. 229-233 din 21.11.2003, art. 323.


198.

Hotrrea Guvernului nr. 135 din 8 februarie, 2005 cu privire la dezvoltarea sectorului

financiar al RM n perioada 2005-2010, n MO al Republicii Moldova nr.14-17 din


02.02.2007, art nr. 75.
199.

Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei Investiionale a Republicii

Moldova: nr. 234 din 27.02.2002. In: Monitorul oficial al Republicii Moldova. 2002, nr. 033,
art. 305.
200.

Instruciunea cu privire la efectuarea decontrilor valutare n urma tranzaciilor ncheiate

la Bursa Universal de Mrfuri a Moldovei cu participarea nerezidenilor, MO al Republicii


Moldova nr. 138-146 din 13.07.2004, art. 287
201.

Legea bugetului de stat pentru anul 2008: nr. 254-XVI din 23.11.2007. In: Monitorul

Oficial al Republicii Moldova. 2007, nr. 192-193, art. 745.


202.

Lege privind reglementarea valutar: nr. 62-XVI din 21.03. 2008. In: Monitorul Oficial al

Republicii Moldova. 2008, nr.127-130, art. 496.


203.

Lege Cu Privire la Banca Naional a Moldovei: nr. 548-XIII din 21.07.95. In: Monitorul

Oficial al Republicii Moldova. 1995, nr. 56-57, art. 624.


204.

Legea instituiilor financiare: nr. 550-XIII din 21.07.95. In: Monitorul Oficial al

Republicii . Moldova. 1996, nr. 1 , art. 2.


205.

Lege cu privire la piaa valorilor mobiliare, nr. 199-XIV din 18.11.98, MO al Republicii

Moldova nr. 183-185/655 din 10.10.2008.


206.

Legea privind societile pe aciuni: nr. 1134-XIII din 02.04.1997. In: Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 1997, nr. 38-39, art. 332.

170

207.

Legea privind susinerea sectorului ntreprinderilor mici i mijlocii: nr. 206-XVI din

07.07.2006. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2006, nr. 126-130, art. 605.
208.

Legea cu privire la investiii n activitatea de ntreprinztor: nr. 81-XV din 18.03.2004.

In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2004, nr. 64-66, art. 344.
209.

Legea privind aprobarea Strategiei de Cretere Economic i Reducere a Srciei (2004-

2006): nr. 398-XV din 02.12.2004. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2005, nr.
005, art. 44.
210.

Lege cu privire la patenta de ntreprinztor, nr.93-XIV din 15.07.98, MO al R.Moldova

nr.72-73/485 din 06.08.1998.


211.

Raportul privind implementarea Planului de Aciuni Republica Moldova Uniunea

European, Februarie 2005 Februarie 2008. [On- line]


http://www.mfa.gov.md/integrarea-europeana/2008/ (citat 13.17.2009)
212.

Regulament privind autorizarea unor operaiuni valutare de ctre Banca Naional a

Moldovei, MO al Republicii Moldova nr. 57-58 din 20.03.2009, art.251.


213.

Regulament cu privire la investiiile bncilor n active materiale pe termen lung, MO al

Republicii Moldova nr. 1-4 din 06.01.2000.


214.

Regulament nr. 23/09-01 cu privire la licenierea bncilor, MO al Republicii Moldova nr.

59-60/74 din 12.09.1996.


215.

Proiectul Elaborarea mecanismelor i metodelor de stimulare a creterii economice, de

reducere a srciei i de mbuntire a calitii vieii n contextul SCERS, inclus n


programul de stat Strategia de cretere economic i reducere a srciei, Programului
Naional Satul Moldovenesc i Planului de Aciuni RM-UE.
216.

Proiectul Viziune i Strategie privind Investiiile Strine Directe i Dezvoltarea

Exportului pentru perioada 2006-2010, iunie 2006.


217.

Statutul Fondului Monetar Internaional. [On-line],

http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/index.htm
218.

Tratatul privind Uniunea European (versiunea consolidat). [On- line],

http://www.europarl.europa.eu/transl_es/RO/juri/treaties/tue_consolidat.doc

ALTE SURSE
219.

Biroul Naional de Statistic, Anuarul statistic al Republicii Moldova. Chiinu, 2009.


576 p.

220.

Biroul Naional de Statistic, Buletin statistic trimestrial, ianuarie-decembrie. Chiinu,

2009. 116 p.
171

221.

Biroul Naional de Statistic, Buletin statistic trimestrial, ianuarie-martie. Chiinu,

2008. 114 p.
222.

Banca Naional a Moldovei, Raportul Anual al Bncii Naionale a Moldovei. Chiinu,

2008. 131 p.
223.

Banca Naional a Moldovei, Raportul Anual al Bncii Naionale a Moldovei. Chiinu,

2005. 142 p.
224.

Banca Naional a Moldovei, Raportul Anual al Bncii Naionale a Moldovei. Chiinu,

2003. 129 p.
225.

Banca Naional a Moldovei, Raportul Anual al Bncii Naionale a Moldovei. Chiinu,

2000. 74 p.
226.

Banca Naional a Moldovei, Balana de Pli a Moldovei. Chiinu, 2008. 146 p.

227.

Banca Naional a Moldovei, Balana de Pli a Moldovei. Chiinu, 2006. 160 p.

228.

Banca Naional a Moldovei, Balana de Pli a Moldovei. Chiinu, 2005. 148 p.

229.

Banca Naional a Moldovei, Balana de Pli a Moldovei. Chiinu, 2003. 121. p.

230.

Banca Naional a Moldovei, Balana de Pli a Moldovei. Chiinu, 2000. 71 p.

231.

Banca Naional a Moldovei, Buletin trimestrial nr. 4, 2009. Chiinu, 2009. 54 p.

232.

Comisia Naional a Pieei Financiare, Raport Anual 2008, Chiinu 2009. 206 p.

233.

Comisia Naional a Pieei Financiare, Raport Anual 2007, Chiinu 2008. 150 p.

SURSE INTERNET
234. www.bnm.md
235. www.statistica.md
236. www.imf.org
237. www.worldbank.org
238. www.unctad.org
239. www.eurostat.ec.europa.eu
240. http://www.nationmaster.com/graph/eco_gdp_ppp-economy- gdp-ppp
241. http://www.alacrastore.com/country-snapshot/Moldova
242. http://www.alacrastore.com/country-snapshot/Moldova
243. http://www.heritage.org/research/features/index/country.cfm?id=Moldova
244. www.ifad.org
245. http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=129
246. http://report.globalintegrity.org/Moldova/2007
247. http://www.iasplus.com/resource/0405wparrett.pdf
248. http://www.j-bradford-delong.net/Politics/Summers_SGE.html
249. http://www.zf.ro/business- international/investitorii-straini-au-scos-140-mld-s-din-rusia3417804/

172

ANEXE

173

Anexa 1
Tabelul A 1.1. Volumul net al fluxurilor de capital spre rile n curs de dezvoltare,
20002008
mlrd.
Categoria
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fluxuri financiare
Fluxuri nete private i
181,2 224,2 162,4 258,6 370,7 498,7 668,3 1157,7
oficiale
Fluxuri nete private
187,0 197,3 156,8 269,1 396,5 569,7 739,2 1157,5
(credite i investiii)
Fluxuri nete de capital
179,0 172,3 161,5 181,0 254,7 347,2 462,7 658,6
investiional, inclusiv:
Influxuri nete ISD
165,5 166,0 152,5 155,5 216,0 279,1 358,4 520,0
Influxuri nete IP
13,5
6,6
9,0
25,5
30,7
68,1
104,3 138,6
Fluxuri nete de capital
-0,4
51,9
0,9
77,6
116,0 151,5 205,6 499,1
mprumutat, inclusiv:
Creditori oficiali
-5,8
26,9
5,6
-10,5 -25,8 -71,0 -70,9
0,2
BM
7,9
7,5
-0,3
-0,5
1,6
2,8
-0,4
4,9
FMI
-10,6
19,5
14,1
2,5
-14,7 -40,1 -26,7
-5,1
Alte organizaii
-3,1
-0,1
-8,2
-12,5 -12,7 -33,7 -43,8
0,4
Creditori privai
5,8
-25,0
-4,7
88,1
141,8 222,5 276,5 418,9
Fluxuri de capital
12,2
2,1
0,7
26,6
73,3
135,9 166,4 296,4
mprumutat pe termen
lung
Obligaiuni
19,5
10,2
10,1
20,4
36,0
56,2
26,6
85,4
Bnci
-3,9
-1,9
-3,2
10,4
41,3
84,2
144,6 214,5
Ali
-3,4
-6, 2
-6,2
-4,2
-4,0
-4,5
-4,8
-3,5
Fluxuri de
-6,4
-22,9
-5,4
61,5
68,5
86,6
110,1 202,5
cap.mprumutat pe t. scurt
Modificarea rezervelor
-42,6 -159,1 -69,9 -90,7 -144,9 -419,5 -476,6 -486,3
Remitenele muncitorilor
84,5
95,6
115,9 143,6 161,3 191,2 221,0 265,0

USD
2008
727,3
706,9
599,0
583,0
15,7
128,3
20,4
7,1
10,9
2,4
106,9
124,2

10,5
123,0
-9,3
-16,3
-657,7
305

Sursa: [161, p. 40].

174

Anexa 2
Tabel A 2.2. Volumul net al influxurilor de capital investiional spre rile n curs
de dezvoltare, 2000 - 2007
Indicatori
Influxurile de
capital (ISD i IP)
Total
Pe regiuni
Asia de Est i
Pacificul
Europa i Asia
Central
America Latin i
Reg. Caraibilor
Estul Mijlociu i
Africa de Nord
Asia de sud
Africa Sub-Saharian
Influxurile de ISD
Total
Pe regiuni
Asia de Est i
Pacificul
Europa i Asia
Central
America Latin i
Reg. Caraibilor
Estul Mijlociu i
Africa de Nord
Asia de sud
Africa Sub-Saharian
Influxurile de IP
Total
Pe regiuni
Asia de Est i
Pacificul
Europa i Asia
Central
America Latin i
Reg. Caraibilor
Estul Mijlociu i
Africa de Nord
Asia de sud
Africa Sub-Saharian

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007e

179,0

178,7

166,0

185,9

265,9

357,4

472,3

615,9

51,8

50,7

63,2

69,3

89,6

130,3

159,8

166,0

25,5

26,2

26,2

34,2

68,6

80,1

135,7

182,2

78,9

74,6

54,4

45,6

64,0

82,9

81,9

135,3

5,0

4,2

4,3

8,4

8,0

17,0

29,5

32,6

6,8
11,0

8,8
14,2

7,7
10,1

13,4
15,1

16,6
19,2

22,4
24,7

33,3
32,2

64,2
35,5

165,5

173,0

160,7

161,9

225,5

288,5

367,5

470,8

45,2

48,9

59,4

56,8

70,3

104,2

105,0

117,4

24,8

26,6

26,1

34,9

63,5

72,2

124,6

161,6

79,5

72,1

53,0

42,3

64,6

70,4

70,5

107,2

4,8

4,2

4,9

8,2

7,1

14,4

27,5

30,5

4,4
6,8

6,1
15,1

6,7
10,5

5,4
14,4

7,6
12,5

10,0
17,3

22,9
17,1

28,9
25,3

13,5

5,7

5,3

24,0

40,4

68,9

104,8

145,1

6,6

1,8

3,8

12,5

19,3

26,1

54,8

48,6

0,7

-0,4

0,1

-0,7

5,1

7,9

11,1

20,7

-0,6

2,5

1,4

3,3

-0,6

12,5

11,4

28,1

0,2

0,0

-0,6

0,2

0,9

2,6

2,0

2,1

2,4
4,2

2,7
-0,9

1,0
-0,4

8,0
0,7

9,0
6,7

12,4
7,4

10,4
15,1

35,4
10,2

Sursa: [161].
Not: e valoare estimativ

175

Anexa 3
Politici i metode
de gestiune

Instrumente
gestionare

Provocare
major pentru
economie
naional

Instrumentele
politicii
monetare
Sterilizare;
Operaiuni REPO;
Rata dobnzii;
Rezerve minime
obligatorii;
Curs valutar.

Instrumentele
politicii
fiscale
Impozite indirecte;
Reducerea
cheltuielilor
bugetare.

Supranclzire

Alte
instrumente

Restricii asupra
intrrilor/ieirilor de
capital;
Rezerve obligatorii;
Taxa Tobin;
Curs diferenial.

Reglementarea
sectorului bancar: norme
prudeniale n sector
bancar;
Reglementarea pieei de
capital;
Reglementarea valutar.

Volatilitate, ndatorare

Fig. A 3.1. Gestiunea fluxurilor financiare internaionale: instrumente gestionare


Sursa: elaborat de autor

176

Anexa 4
INTRRILE DE
CAPITAL
Liberalizarea
contului de
capital

Diferenial
nalt de
dobnd

Intrri de capital

ECHILIBRUL
MACROECONOMIC

STABILITATEA
PREURILOR

Depreciere abrupt

Inflaie

Ieiri de capital

Politici
monetare i
fiscale
restrictive

Deteriorarea
percepiilor
investitorilor

Co mprimarea
cererii agregate;
recesiune;
omaj

Scderea
profitabilitii
companiilor

STABILITATEA
FINANCIAR
Cercu l
vicios al
politicii
monetare

Dezech ilibru
extern
nesustenabil

Dezech ilib ru
fiscal

Acumulare de
credite
neperformante

Vulnerabilitate
crescnd la
fluctuaiile
cursului de
schimb

Apreciere nominal

Deteriorarea
competitivitii
externe

Supranclzirea
economiei

Reducerea
profitabilitii
bncilor

Falimente
bancare

Expansiunea
creditului n
valut

Fig. A 4. 2. Vulnerabiliti pentru stabilitatea preurilor i stabilitatea financiar,


induse de intrrile de capital
Surs: [127, p. 31].

177

Anexa 5
Tabelul A 5. 3. Cuantificarea gradului de integrare n fluxurile financiare internaionale:
n funcie de calificativul de donator sau receptor de capital, atribuit rii
Nr.
1.

Crite riu de selecie

Poziia rii ca pia de


destinaie a capitalului
extern

2.

Importana rii din


perspectiva exportului
capitalului

3.
Importana rii ca sursa
exportului forei de munc

Contribuia rii la
dezichilibre globale
Sursa: elaborat de autor
4.

Indicatorii de cuantificare
Ponderea influxurilor financiare n
totalul fluxurilor globale / regionale;
Numrul companiilor cu capital strin /
mixt, amplasate pe teritoriul rii;
Cota capitalului strin n capitalul
acionar al bncilor comerciale i al altor
instituii financiare;
Numrul sediilor CTN pe teritoriul rii;
Volumul
mprumuturilor
externe
contractate de
sectoarele
economiei
naionale, ponderarea la PIB i n voluml
total al creditelor globale / regionale;
Indicele Performanei de atragere a ISD;
Indicele Potenialului de Atragere a ISD.
Extinderea CTN n alte ri;
Nivelul activelor n valut strin;
Volumul exporturilor/importurilor n
total
exporturi/importuri
mondiale
(regionale);
Concentrarea rezervelor valutare i
distribuirea global a rezervelor valutare;
Volumul creditelor acordate, a asistenei
financiare externe extinse;
Numrul imigranilor gzduii;
Indicele Performaei de Generare a ISD.
Volumul remiterilor / PIB;
Volumul remiterilor per capita;
Volumul remiterilor /total influxuri;
/exporturi; /importuri;
Volumul remiterilor / contul curent.
Comer extern bilateral sau multilateral;
Relaiile cu creditorii externi.

178

Tabelul A 5. 4. Cuantificarea gradului de integrare n fluxurile comerciale


Nr.
1.

Indicatori

Ponderea
exporturilor totale n
PIB

2.

nclinaia spre
export pe ramur

3.
Ptrunderea
importurilor pentru
acoperirea cererii
intermediare i
cererii finale

4.
Coeficientul de
ptrundere strin

5.

Indicele Herfindahl
pentru total
exporturi si Indicele
Herfindahl pentru
total importuri
Sursa: elaborat de autor.

Caracteristicile cantitative i calitative


Acest indicator trebuie s fie interpretat reieind din doi
factori importani:
Proximitatea geografic a celor mai importani parteneri
comerciali ai rii importana pe care o pot avea anumite
costuri, cum sunt cele de transport, pentru fluxurile
comerciale;
Mrimea economiei economiile mici sunt adesea
obligate s se specializeze n anumite activiti care pot
rezulta ntr-o proporie relativ mare a exporturilor n PIB.
Xij / Pij
Xij exporturile ri i pe ramura j;
Pij producia brut a rii i pe ramura j.
PMI = MI / CI,
PMF = MF / CF
PMI - ptrunderea importurilor pentru acoperirea cererii
intermediare;
PMF - ptrunderea importurilor pentru acoperirea cererii
finale;
MI - importuri pentru cerea imediat,
MF - importuri pentru cererea intern final,
CI - cererea intermediar,
CF - cererea final intern.
P = (Sf Xf + I) / CF
Sf - vnzrile locale ale filialelor cu control strin;
Xf - exporturile filialelor cu control strin;
I - total importuri;
CF - cererea intern final.

n
H n Xi

i 1
Xi

i 1

179

Anexa 6
Tabelul A 6. 5. Etapele liberalizrii contului curent i de capital n Republica Moldova.
Etapa de li beralizare

Anul
2003

Liberalizarea/simp lificarea unor reguli


valutare

2003
Liberalizarea parial a creditrii n
valut strin
2003

Liberalizarea parial a unor operaiuni


de capital

2004
Liberalizarea/simp lificarea unor reguli
valutare

Operaiuni reprezentnd fl uxuri de capital


Majorare plafonului de introducere/scoatere a monedei naionale i valutei strine de ctre persoanele fizice,
fr prezentarea documentelor confirmative organelor vamale:
- valut strin n numerar i/sau cecuri de cltorie n su m ce nu depeete 1000 USD (echivalentul lor)
pentru fiecare persoan;
- introducerea/scoaterea de ctre o persoan fizic n/din Republica Moldova a monedei naionale de la 2500
pn la 7000 lei mo ldoveneti.
Acordarea dreptului persoanelor fizice de a efectua, fr autorizaia BNM, pl i/transferuri n strintate pe
operaiuni curente internaionale din contul mijloacelor n valut strin procu rate pe piaa valutar a Republicii
Moldova (n baza i n limita sumelor indicate n documente ce confirm necesitatea efecturii
plii/transferulu i).
Eliminarea prevederii, conform creia bncile i casele de schimb valutar au dreptul de a cumpra de la un
client valut strin n numerar i/sau cecuri de cltorie n sum mai mare de 20000 USD (echivalentul lor)
doar n baza permisiunii BNM.
Bncilor le-a fost permis eliberarea cred itelor n valut strin urmtoarelor categorii: agenilor econo mici
rezideni, indiferent de scopul utilizrii creditelor, numai n cadru l programelor de cofinanare cu participarea
instituiilor financiare internaionale; persoanelor fizice rezidente, n vederea efecturii unor transferuri n
strintate legate de achitarea unor cheltuieli personale n strintate; agenilor economici rezideni pentru
efectuarea decontrilor cu nerezideni care nu se refer numai la achitri pentru importul de bunuri i servici i.
Elimenarea notificrii BNM cu privire la transferuri de capital cu operaiunile, efectuate de nerezideni, n
favoarea rezidenilor (transferuri sub forma de cadouri, donaii, ajutor gratuit), precum i operaiunile de capital
ale persoanelor fizice cu caracter personal priv ind reflu xul mijloacelo r bneti din ar:
- efectuarea de ctre persoan fizic rezident a unui transfer unic sub form de cadou, donaie i ajutor gratuit
n favoarea unei persoane fizice, aflate n strintate;
- transferarea n strintate a valutei strine nregistrate sau supuse nregistrrii n cont n valut strin de tip
A a persoanei fizice rezidente n cazu l stabilirii acesteia cu domiciliu permanent n strintat e;
- transferarea de ctre persoanele fizice nerezidente a mijloacelor bneti, obinute pe teritoriul rii sub form
de motenire.
Adoptarea Instruciunii privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor bneti de
ctre unele categorii de persoane fizice; Instruciunii cu privire la deschiderea conturilor n strintate.
Suspendarea prevederii referitoare la termenul maxim de 7 zile bancare de meninere n conturile persoanelor
juridice rezidente a valutei strine achiziionate contra lei mo ldoveneti pe piaa valutar intern.
Majorarea plafoanelor transferurilor internaionale care pot fi efectuate de ctre persoanele fizice rezidente fr
prezentarea documentelor confirmative (de la 200 USD pn la 500 USD).
Majorarea plafonului transferului internaional destinat cheltuielilor familiale, care poate fi executat de ctre

180

Liberalizarea plilor/transferurilor n
cadrul tranzac iilor ce in de exportul de
capital pentru unele categorii de
rezideni

2004

Reglementarea mecanismu lui de


efectuare a transferurilor ncheiate la
Bursa Universal de Mrfuri a Moldovei
cu participarea nerezidenilor.
Relaxarea reglementrilor privind
nregistrarea/autorizarea de ctre BNM a
angajamentelor externe private

2004

Liberalizarea parial a reglementrilor


ce vizeaz deschiderea de ctre rezideni
a conturilor n strintate
Liberalizarea unor reglementri n
domeniul valutar

2005

Liberalizarea unor operaiuni ce in de


transferul de capital d in Republica
Moldova
Introducerea modificrilor n definirea
categoriilor de nerezident

2006

2005

2005

2008

persoanele fizice rezidente n baza autorizaiei BNM d in contul mijloacelo r procurate pe piaa valut ar intern
(de la 1000 USD pn la 3000 USD trimestrial pentru fiecare rud).
Majorarea plafoanelor de eliberare de ctre banc din contul persoanei juridice rezidente a valutei strine n
numerar pentru cheltuieli de deplasare n strintate (de la 5000 pn la 10000 USD/lun/persoan fizic).
Adoptarea Instruciunii priv ind efectuarea transferurilor de capital sub form de investiii.
Liberalizarea plilor/transferurilor n cadrul investiiilor d irecte n strintate de ctre persoane juridice
rezidente, inclusiv bnci, fr autorizarea BNM, n baza documentelor justificat ive prin intermed iul bncilor
autorizate.
Liberalizarea plilor/transferurilor n cadrul investiiilor de portofoliu n strintate pentru bnci: procurarea
hrtiilor de valoare garantate de guvernele statelor-membre ale g rupului celor 7; deinerea/achizi ionarea unor
participaiuni n capitalul social al unei uniti economice, fr autorizarea BNM, n baza documentelor
justificative prin intermediu l bncilor autorizate.
Au fost indicate modalitile de reprezentare a rezidenilor i nerezidenilor de ctre bro keri i au fost indicate
documentele care urmeaz a fi prezentate la banc de ctre pri pentru efectuarea transferurilor respective, att
la export, ct i la import, inclusiv n cazul tranzac iilor forward cu avansare.
Schimbarea termenilor de repatriere ext inderea pn la un an i mai mu lt dup caz.
Permisiunea persoanelor juridice rezidente de a achita prin intermed iul cardurilor, pe lng plile aferente
achitrii n strintate a cheltuielilo r de deplasare i alte p li n favoarea nerezidenilor.
Excluderea cerinei privind autorizarea mpru mutulu i/creditului de co mer internaional, acordat de ctre
rezident unui nerezident pe un termen de la 180 de zile pn la 365 de zile.
Div izarea rezindenilor n mai mu lte categroii, n dependen de aplicarea diferitor reguli privind prezentarea
documentelor la BNM pentru obinerea autorizaiei, p recum i la repatrierea soldurilor conturilor nchise n
strintate.
Bncilor a fost permis acordarea, din mijloace proprii, a cred itelor n valut strin pentru rambursarea
creditelor n valut strin primite de ctre rezideni de la alte bnci d in Republica Moldova, dar n u mai n cazul
n care creditul respectiv a fost obinut n scopul achitrii cu nerezidenii.
Liberalizarea total a pl ilor/transferurilor ce in de exportul de capital din Republica Moldova sub forma de
investiii directe i imobiliare, de mpru muturi/credite, aferente co merului internaional.
n definiia noiunii de nerezindet au fost incluse i organizaiile internaionale, constituite conform tratatelor
internaionale.
A fost modificat raportul cu priv ire la sumele de valut strin, cumprate i vndute de ctre banc contra lei
mo ldoveneti, prin introducerea informa iei privind statutul de rezident/nerezident al persoanei cu care banca a
ncheiat tranzacia de cu mprare/vnzare.

181

Tabelul A 6. 6. Cadrul regulatoriu al Republicii Moldova privind abordarea fluxurilor de capital i contribuii la liberalizarea contului de capital
Nr.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

Prevederi legislative

Legea pri vind reglementarea valutar nr. 62-XVI din 21 martie 2008
Seciunea 1 (9): Rezidenii au dreptul de a deschide conturi n valut strin la bnci liceniate. Modul de gestionare, n cadrul o peraiunilor
valutare, a conturilor n moneda naional i n valut strin deschise de rezideni la bnci liceniate se stabilete de c tre Banca Naional a
Moldovei.
Seciunea 3 (6): Snt supuse notificrii mpru muturile/cred itele i garaniile n cazul:
1) mp ru muturilor/creditelo r co merciale cu dobnd;
2) mpru muturilor/creditelor financiare, cu exceptia:
a) creditelor interbancare cu termenul ini ial de rambursare mai mic de un an.
Seciunea 3 (7): Opera iunile valutare de capital care imp lic ieirea capitalu lui din Republica Mo ldova se efectueaz fr autorizare d in partea
Bncii Naionale a Moldovei, daca prezenta lege nu prevede altfel.
Seciunea 3, art. 9:
(6) Cu mprarea de ctre rezideni a instrumentelor financiare strine n cadrul admiterii acestora pe piaa de capital a Republicii Moldova prin
vnzarea de ctre emitent se efectueaz cu autorizare din partea Bncii Naionale a Moldovei, cu excepia cazulu i:
(11) Bncile liceniate pot efectua, fr autorizare d in partea Bncii Naionale a Moldovei, urmtoarele operaiuni cu instrumente financiare
strine:
c) cumprarea, inclusiv n cadrul admiterii, a aciunilor sau a altor valori mobiliare de natur participativ ce constituie mai p uin de 10% din
capitalul social sau din numru l de aciuni sau de alte valori mobiliare de natur participativ cu drept de vot al unitii de drept ce se
constituie/exist n strintate.
(7) Cu mprarea de ctre rezideni a instrumentelor financiare strine n afara bursei pe piaa de capital a Republicii Moldova, precum i la
bursa sau n afara bursei pe o pia de capital strin, se efectueaz cu autorizarea din partea Bncii Naionale a Moldovei, cu excepia
cazurilor prevzute la alin. (11).
(9) Cu mprarea de ctre rezideni a instrumentelor financiare strine n cadrul ad miterii acestora pe piaa monetar a Republicii Moldova se
efectueaz cu autorizare d in partea Bncii Na ionale a Moldovei, cu excepia cazurilor prevzute la alin. (11).
Seciunea 3, art. 9 (14): Cu mprarea/vnzarea de ctre rezideni a instrumentelor financiare locale emise pe o pia de capital strin sa u pe o
pia monetar strin este asimilat cu cumprarea/vnzarea de ctre rezideni a instrumentelor financiare strine i se efectueaz fr
autorizare din partea Bncii Naionale a Moldovei.
Articolul 11 (4): Acordarea mpru muturilor/cred itelor financiare de ctre rezideni n favoarea nerezidenilor se efectueaz cu autorizare din
partea Bncii Na ionale a Moldovei, cu excepia leasingului financiar, precum i a creditelor interbancare cu termenul iniial de rambursare ce
nu depete un an.
Articolul 12 (3): Acordarea garaniilor de ctre rezideni n favoarea nerezidenilor se efectueaz cu autorizare d in pa rtea Bncii Naionale a

Contri buii la
liberalizarea
contului de
capital
Parial

Pozitiv

Pozitiv
Negativ

Pozitiv

Negativ

Negativ

182

8)

9)

10)

11)
12)

Moldovei n cazul:
a) acordrii garaniei de ctre rezident (altul dect banca liceniat) n favoarea nerezidentului la tranzacia dintre nerez ideni;
b) acordrii garaniei de ctre rezident (altul dect banca liceniat) n favoarea nerezidentului sub forma de depozit de garanie.
Articolul 13 (3): Deschiderea conturilor curente i a conturilor de depozit de ctre nerezideni la bncile liceniate se efectueaz fr restricii.
Modul de deschidere, gestionare i nchidere a conturilor ce aparin nerezidenilor la bncile liceniate se stabilete de ctre Banca Naional a
Moldovei.
Articolul 13 (4): Deschiderea de ctre rezideni a conturilor curente i a conturilor de depozit n strinatate se efectueaz cu au torizare din
partea Bncii Naionale a Moldovei, cu excep ia cazurilor p revzute la alin.(5).
(5) Fr autorizare din partea Bncii Naionale a Mo ldovei, rezidenii pot deschide conturi curente i conturi de depozit n strintate n cazul:
a) deschiderii de ctre bncile liceniate a conturilor pe nu mele acestora, necesare pentru desfurarea activitilor financiare;
b) deschiderii de ctre rezideni a conturilor destinate efecturii n strintate a operaiunilor aferente investiiilor directe i a operaiunilor cu
bunuri imobile, n cazul n care deschiderea acestor conturi de ctre investitori (pe numele lor) este obligatorie conform le gislaiei statului
strin n care se efectueaz operaiunile;
c) deschiderii conturilor pe nu mele reprezentanelor pers oanelor juridice rezidente n scopul asigurrii act ivitii acestor reprezentane;
d) deschiderii conturilor de ctre persoanele fizice rezidente pentru perioada aflrii lor temporare n strintate.
(6) Banca Naional a Mo ldovei este n drept s stabileasc operaiunile ce pot fi efectuate n/din conturile deschise de ctre rezideni n
strintate, limitele soldurilor i termenul de pstrare a mijloacelor n aceste conturi, alte condiii ce in de gestionarea i nchiderea conturilor
n cauz, precu m i cerina de nregistrare (la nchiderea conturilor) a soldurilor conturilor respective n conturile deschise la bnci licenia te.
Sectiunea 4. Articolul 18. Pl ile i transferurile ntre nerezideni n/din Republica Moldova, precum i transferurile unilaterale ale
nerezidenilor n/din Republica Mo ldova se primesc/efectueaz fr restric ii.
Mijloacele bneti obinute de nerezideni n cadrul operaiunilo r valutare, aflate n conturile acestora deschise la bnci liceniate, pot fi
transferate n strintate fr restricii.
(7) Rezidenii pot primi de la rezideni din strintate pli i t ransferuri fr restricii.
Capitolu l III. Artico lul 30 (5) Introducerea n/scoaterea din Republica Moldova a numerarulu i n valut s trin de ctre bncile nerezidente se
efectueaz cu autorizare d in partea Bncii Na ionale a Moldovei.
Capitolu l VII. Art icolul 56 (1) n cazu l n care circulaia capitalului n/din Republica Moldova cauzeaz sau poate cauza dificulti serioase n
promovarea politicii monetare i/sau valutare, pot fi ntreprinse msuri de salvgardare.
(3) Msurile de salvgardare pot fi aplicate tuturor sau unor anumite categorii de rezideni i nerezideni, p recum i tuturor sau unor anumite
tipuri de operaiuni valutare n valut strin i/sau n moned naional specificate la alin.(5).
(4) Perioada de aplicare a msurilor de salvgardare nu poate depi 6 luni de la data introducerii acestora.
(5) Msurile de salvgardare includ:
a) interzicerea sau limitarea e fecturii de ctre rezideni a investiiilor d irecte n strintate i/sau a operaiunilor cu bunuri imob ile n
strintate;
b) interzicerea sau limitarea primirii/acordrii mpru muturilor/cred itelor i garaniilor ntre rezideni i nerezideni, cu excepia
primirii/acordrii mpru muturilor/creditelor n cadru l operaiunilor valutare curente;
c) interzicerea sau limitarea efecturii operaiunilor cu instrumente financiare ntre rezideni i nerezideni;
d) interzicerea sau limitarea deschiderii de ctre rezideni a conturilor n valut strin la bnci liceniate, precu m i a deschiderii conturilor n
strintate;
e) interzicerea sau limitarea deschiderii de ctre nerezideni a conturilo r n bnci liceniate;

Parial

Negativ

Pozitiv (contul
curent)

Negativ
Negativ

183

f) interzicerea sau limitarea primirii de ctre rezideni i nerezideni a mijloacelor bneti n nu merar i a cecurilor de cltorie din conturile lor
deschise la bnci liceniate;
g) limitarea introducerii, exped ierii, scoaterii n/din Republica Mo ldova a numerarului n valut strin i n moned na ional, a valorilor
mobiliare materializate i a instrumentelor de p lata;
h) introducerea vnzrii obligatorii a valutei strine de ctre rezideni;
i) interzicerea sau limitarea cu mprrii/vnzrii valutei strine de ctre rezideni i/sau nerezideni pe piaa valutar a Republicii Moldova, cu
excepia cumprrii/vnzrii valutei strine ce ine de operaiunile valutare curente i de operaiunile aferente investiiilor directe ale
nerezidenilor n Republica Moldova;
j) interzicerea sau limitarea pl ilor i transferurilor n valut strin pe teritoriu l Republicii Moldova;
k) introducerea obligaiei de rezervare a valutei strine n conturi fr dobnd.
(7) Condiiile i modul de aplicare a msurilor de salvgardare se stabilesc de ctre Banca Na ional a Moldovei.
Instruciunea cu pri vire la deschiderea conturilor n strintate, MO al Republicii Mol dova nr. 229 -233 din 21.11.2003, art. 323
13)

14)

15)

16)

1.5. Fr autorizaia Bncii Na ionale a Mo ldovei se permite:


d) deschiderea de ctre rezideni la bncile din strintate a conturilor destinate efecturii investiiilor d irecte i imob iliare n strintate n
cazul n care deschiderea acestor conturi de ctre investitori (pe numele lor) este obligatorie conform legisla iei statului strin n care se
efectueaz investiiile.
1.8. Se interzice bncilo r din Republica Moldova deschiderea conturilor n bncile shell din strintate, definite astfel n conformitate cu
documentele Co mitetului Basel pentru supraveghere bancar. La d eschiderea contului n strintate, banca din Republica Mold ova urmeaz s
examineze banca din strintate priv ind existena prezenei ei fizice i efectuarea supravegherii bancare a acesteia de ctre organul abilitat prin
lege, cu determinarea denumirii i adresei organului menionat de supraveghere.
n conturile deschise n strintate urmeaz a fi nregistrate numai acele mijloace bneti a cror sursa de ncasare este st ipulata n autorizaia
Bncii Na ionale a Moldovei. n cazul n care sursa de ncasare a mijloacelor bneti difer de cea stipulat n autoriza ia Bncii Naionale a
Moldovei, mijloacele bneti urmeaz a fi nregistrate n conturile deschise la bncile din Republica Moldova.
Fr specificare n autorizaia Bncii Na ionale a Moldovei, n contul deschis n strintate pot fi nregistrate:
- sumele dobnzii aferente contului, plt ite de ctre banca din strintate,
- mijloacele bneti anterior decontate din contul menionat care au fost returnate (integral sau parial).
6.6. Ut ilizarea mijloacelor din conturile deschise n strintate trebuie s corespund cu direciile de utilizare a acestora stipulate n auto riza ia
Bncii Naionale a Moldovei.
Fr specificare n autorizaia Bncii Na ionale a Moldovei, din contul deschis n strintate pot fi decontate:
- sumele co misioanelor care se percep de ctre banca din strintate pentru efectuarea operaiunilor bancare;
- mijloacele bneti anterior nreg istrate n contul menionat care urmeaz a fi returnate (integral sau parial).

Pozitiv

Negativ

Regulamentul cu pri vire la deinerea de ctre bnci a cotel or n capi talul unitilor economice, MO al Republicii Mol dova nr. 49 din 28.05.98
Cap II (2) n cazul n care banca deine o cot substanial n capitalu l unitii economice, pentru majorarea ac estei cote, de asemenea, este
Negativ
necesar permisiunea scris a Bncii Naionale a Mo ldovei.
Regulamentul cu pri vire la contopirea sau absorbia bncilor di n Republica Mol dova, MO al Republicii Mol dova nr. 65 -67/230 din 08.06.2000
6.3. Vnzarea unei pr i substaniale din activele bncii valoarea creia constituie mai mu lt de 10 la sut din valoarea activelo r bncii con form
Parial

184

bilanului la u ltima dat gestionar se efectueaz cu permisiunea scris a Bncii Naionale.


Capitol IV (13) Pentru pro movarea unui sector financiar puternic i co mpetitiv este necesar respectarea de ctre bnci a urmt oarelor limite:
- activele totale ale bncii succesoare n raport cu activele totale pe ntregul sector bancar nu trebuie s depeasc 30%;
- depozitele persoanelor fizice ale bncii succesoare n raport cu depozitele totale primite de la persoanele fizice pe ntregul sector bancar nu
trebuie s depeasc 30%.
(14) Respectarea limitelor poziiei do minante pe piaa bancar este obligatorie pentru toate bncile comerciale d in Republica Moldova n
activitatea lor cotid ian.

17)

18)

19)

20)

Legea cu pri vire l a pi aa val orilor mobiliare, nr. 199-XIV di n 18.11.98, MO al Republicii Mol dova nr. 183-185/655 din 10.10.2008
Capitolu l 7, Art icolu l 29: (1) Valo rile mob iliare strine, care fac obiectul o fertei publice desfurate pe teritoriul Republicii Mo ldova, pot avea
numai form de recipise depozitare moldoveneti.
(2) La nreg istrarea i desfurarea ofertelor publice ale recip iselor depozitare mo ldoveneti, se aplic normele stabilite de prezenta lege
referitor la valorile mobiliare ale emitenilor nregistrai n Republica Moldova.
Articolul 30. Procurarea valorilo r mobiliare de ctre investitorii strini.
Investitorii strin i procur valori mob iliare ale emitenilor nreg istrai n Republica Moldova, n modu l stabilit de legisla ie.
Legea pri vind societile pe aciuni,
nr. 1134-XIII din 02.04.97, MO al R.Mol dova nr.1-4/1 din 01.01.2008
Articolul 29 (1): Acionarul este obligat:
b) s comunice n scris societii, Co misiei Naionale a Pieei Financiare i Ageniei Na ionale pentru Protecia Concurenei despre
achiziionarea de aciuni ale societii n numr ce depete limita stabilit de prezenta lege, de legisla ia cu privire la valorile mobiliare sau
de alt leg islaie;
(2) Acionarii - persoane cu funcii de rspundere ale societii sunt obligai s comunice n scris societii i Co misiei Naionale a Pieei
Financiare despre toate tranzaciile lor cu aciunile societii, n modul prevzu t de legislaia cu priv ire la valorile mobiliare.
Articolul 48 (3): Societatea nu are dreptul s garanteze p lata dividendelor.
(4) Obligaiile societii referitoare la plata div idendelor apar la data anunrii hotrrii cu priv ire la p lata lo r.
(5) Societatea nu este n drept s ia hotrre cu p riv ire la p lata dividendelor:
a) pn la rscumprarea ac iunilor plasate care urmeaz a fi rscumprate n conformitate cu art.79 alin.(2);
b) dac, la data lurii hotrrii cu privire la plata div idendelor, societatea este insolvabil sau plata dividendelor va duce la insolvabilitatea ei;
c) dac valoarea activelor nete, conform u ltimu lui b ilan al societii, este mai mic dect capitalul ei social sau va deven i mai mic n urma
plii div idendelor;
d) pe aciunile ordinare dac nu s -a hotrt cu privire la plata d ividendelor pe aciunile prefereniale;
e) pe orice aciuni, dac nu s-a efectuat plata dobnzii scadente la obligaiuni.
(7) Div idendele se pltesc cu mijloace bneti, iar n cazurile prevzute de statutul societii, se pltesc cu aciuni de tezaur sau aciuni ale
emisiei suplimentare sau cu alte bunuri destinate consumului populaiei civile, a cror circula ie nu este interzis sau limitat de actele
legislative.
(13) Dividendele, care nu au fost primite de acionar din vina lui n decurs de 3 an i de la data apariiei dreptului de primire a lor, se trec la
venitul societii i nu pot fi revendicate de acionar.

Parial

Parial

Parial

Parial

185

21)

22)
23)
24)

25)
26)

27)

28)

Legea
cu pri vire l a investiiile n acti vi tatea de ntreprinzator
nr. 81-XV din 18.03.2004
Articolul 5 (1): nvestitorii si pot plasa investiiile pe ntreg teritoriu l Republicii Moldova n toate domeniile activ itat ii de n treprinztor, n
condiiile legislat iei n vigoare, daca respecta interesele securitii naionale, prevederile leg islaiei antimonopol, normele de protecie a
med iului nconjurtor, de ocrotire a sntii populaiei i ord inea public.
Articolul 6 (1): n Republica Mo ldova investiiile nu pot fi supuse discriminrii n funcie de cetenie, do miciliu, reedina, loc de nreg istrare
sau de activitate, stat de origine al investitorului sau al investiiei sau din orice alt mot iv.
Articolul 17 (4): ntreprinderea cu investiii strine are dreptul s nfiineze asociaii i o rganizaii internaionale, s fac parte din asociaii i
organizaii internaionale.
Articolul 18 (1): Procedura de nregistrare, de desfurare a activitii i de dizolvare a ntreprinderii cu investiii str in e este similar
procedurii de nregistrare, de desfurare a activitii i de dizolvare a ntreprinderii autohtone i se realizeaz n conformitate cu legis laia n
vigoare a Republicii Mo ldova.
Articolul 18 (3): ntreprinderea nfiinat fr investiii strine cumprat integral de un investitor strin obine, conform legislaiei n vigoare,
statut de ntreprindere cu capital strin.
Articolul 19 (1): ntreprinderile nerezidente, asociaiile acestora i organizaiile internaionale au dreptul s nfiineze n Republica Moldova
filiale i reprezentane comercial-economice.
Articolul 19 (4): ntreprinderile cu investiii strine au dreptul s nfiineze, dac faptul acesta este prevzut n documen tele lor de constituire,
filiale i reprezentane comercial-economice att n ar, ct i n strintate.
Articolul 21 (1): M ijloacele bneti i bunurile obinute din investiie strin, dup onorarea obligaiilo r fiscale, sunt utilizabile i trans ferabile
pe teritoriu l Republicii Moldova i peste hotarele ei. Investitorii strin i beneficiaz de dreptul de a converti liber moneda naional a
Republicii Moldova n valut strin i v iceversa n conformitate cu legislaia Republicii Mo ldova.
Articolul 21 (5): Investitorii strini au dreptul s treac peste hotarele Republicii Moldova veniturile lo r rmase dup onorarea obligaiilor
fiscale sau o parte din venituri sub forma de produse achiziionate pe piaa intern a Republicii Moldova dac aceasta nu contravine legislaiei
Republicii Moldova.
Articolul 22: Investitorii strini pot dobndi, n conformitate cu legislaia Republicii Moldova, dreptul de proprietate asupra bunurilor i mobile
de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepia terenurilo r cu destinaie agricol i a celor din fondul silvic, pentru a d esfura activitate de
ntreprin ztor.

Pozitiv

Pozitiv
Pozitiv
Pozitiv

Pozitiv
Pozitiv

Pozitiv

Parial

Sursa: elaborat de autor

186

Anexa 7
Tabelul A 7. 7. Companiile care au primit cele mai mari investiii strine n capital social n
perioada 2006-2007
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Denumirea companiei
SA ICS BCA Eximbank
SA ICS BCA Unibank
SA ICS METRO Cash&Carry
Moldova
SA BCA Pro Credit Bank
SA IM Moldcarton
RL ICS Minor
SA IM BCA Mobiasbanca GSG
SA Lafarge Ciment (Moldova)
SRL ICS Delmos Group
SA ICS Business -Investiii Pentru
Toi
SA IM BCA Universalbank
SA IM Topaz
SRL IM Vinaria Bostovan
SRL ICS Cviza-M
SA ICS BCR Chiinu
SRL ICS VK M Trade
SA IM Acorex Wine Holding
SRL ICS Wine Internaional
Project
SA ICS MMT-BIS
SRL ICS Prut-conservit
SRL ICS Foruchette-M
SRL IM Europlast-Chiinu
SRL ICS Stal-Petrol
SRL ICS Kelly Grains
Corporation
SA ICS Total leasing
SRL IM Tal development
SRL ICS Spica vzi
SRL IM Vinria Purcari
SRL ICS Top leasing
SRL IM Intermag

Domeniul de activitate
Financiar-bancar
Financiar-bancar
Comer

ara de origine
Italia
Marea Britanie
Olanda

Financiar-bancar
Industrie
Construcii
Financiar-bancar
Industrie
Servicii hoteliere
Financiar- investiional

Germania
Elveia
Marea Britanie
Frana
Frana
Cipru
Marea Britanie

Financiar-bancar
Industrie
Vinificaie
Comer, locaiune, arenda
Financiar-bancar
Comer
Vinificaie
Vinificaie

Rusia
Rusia
SUA
Ucraina
Romnia
Ucraina
SUA
Marea Britanie

TI&C
Agroalimentar
Comer
Indutrie
Energetic
Agroalimentar

Danemarca
Olanda
Marea Britanie
Rusia
Insulile Virgine
Elveia

Financiar- leasing
Construcii
Servicii
Vinificaie
Financiar- leasing
Comer

Romnia
Israel
Marea Britanie
Marea Britanie
Romnia
Rusia

Sursa: Elaborat de autor, n baza datelor furnizate de Biroul Naional de Statistic

187

Tabelul A 7. 8. Companiile cu capital strin (intergral sau mixt) din Republica Moldova
(Conform situaiei la 31.06.2007)
Nr/O.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Denumirea co mpaniei

MoldovaGaz S.A.
Red-Chiinu S.A.
B.C. Eximban k SA Gruppo Veneto Banca
Luko il-Moldova S.R.L.
Lafarge Ciment S.A.
RED Centru S.A.
Metro Cash & Carry Mo ldova SRL
Banca Co mercial Ro mn Ch iinu
S.A.
B.C. Un ibank S.A.
Orange-Moldova S.A.
Moldcarton S.A.
Torex-Petrol S.A.
Sudzucker-Moldova S.A.
Glass Container Co mpany S.A.
Natur-Bravo S.A.

Capital statutar
social
Mln lei
1332,9
598,9
385,0
305,2
296,7
238,4
175,9
130,0
122,0
179,5
119,1
11,5
109,2
243,5
82,9

Cota investiiilor strine


Mln lei
666,5
598,9
385,0
305,2
278,8
238,4
175,9
130,0

%
50,00
100,00
100,00
100,00
93,99
100,00
100,00
100,00

122,0
107,5
106,0
103,8
85,2
84,8
82,9

100,00
59,90
89,66
93,16
78,04
34,82
100,00

Sursa: BNS
Tabelul A 7. 9. Investitorii strini dup valoarea investiiilor
(Conform situaiei la 31.06.2007)
ara de reedin a
investitorului
Spania

Suma total
(mln. lei)
838,7

Rusia
Italia

666,5
385,0

Frana
Olanda

278,8
175,9

Denumirea co mpaniei
rezident al investiiilor
RED-Chiinu S.A.
RED-Centru S.A.
RED-Sud S.A.
MoldovaGaz S.A.
B.C. Eximban k S.A.
Gruppo Veneto Banca
Lafarge Ciment S.A.
Metro Cash & Carry
Moldova SRL
Banca Co mercial
Ro mn Chiinu S.A.
B.C. Un ibank S.A.
Moldcarton S.A.

1.

Denumirea investitorului
strin
Union Fenosa

2.
3.

OAO Gazpro m
Veneto Banca

4.
5.

Finarge 26/ Lafarge


METRO

6.

Banca Co mercial
Ro mn Bucureti S.A.
OAO Petrocommer
Mabanaft Moldova
Gmbh
France Teleco m Mobiles
Western NIS Enterprise
Fund

Ro mnia

130,0

Rusia
Elveia

122,0
106,0

Frana
SUA

91,6
87,8

11.

Sudzucker A G

German ia

85,2

12.

Emerging Europe
Growth Fund, LP
(EEGP)
EUFS MMPP Saliut

Olanda

82,9

Orange Moldova S.A.


Glass Container Co mpanz
S.A.
Procredit S.A.
Sudzucker Moldova
S.A.
Natur-Bravo S.A.

Rusia

77,2

L.M . Uzina Topaz S.A.

7.
8.
9.
10.

13.

Sursa: BNS

188

Anexa 8
Tabelul A 8.10. Evoluia indicatorilor de integrare financiar n Republica Moldova, anii 1996-2007

Indictori,%
ISD(brut)
ISD(intr)
IP(brut)
IP (intr)
VTFC(brut)
IFC

Formula
ISD(intrri + ieiri) / PIB
ISD intrri/ PIB
IP (intrri + ieiri)/ PIB
IP intrri/ PIB
ISD(brut)+IP(brut)/ PIB
Influ xu ri (ISD+IP)/ PIB

1997
4,17
4,11
21,42
16,77
1,33
4,98

1998
5,31
4,86
10,70
3,61
0,94
5,07

1999
6,46
4,79
13,86
0,95
1,10
4,87

2000
12,12
11,01
12,10
10,60
1,88
11,83

2001
8,90
7,94
4,29
1,05
1,20
8,01

2002
9,39
7,21
7,50
2,93
1,13
7,39

2003
6,36
5,04
1,79
0,29
0,64
5,05

2004
12,95
9,28
0,70
0,16
1,00
9,29

2005
11,25
8,94
0,51
0,14
0,75
8,95

2006
14,90
10,96
0,33
0,09
0,87
10,97

2007
15,9
13,02
0,26
0,35
13,13

2008
17,25
14,33
0,1
0,1
0,28
14,4

184,76
138,98
39,89
38,48
8,33
6,73
2,90
45,20

165,74
125,46
37,31
36,13
5,83
5,60
2,18
41,73

139,08
100,14
34,57
33,47
2,22
1,97
1,42
35,43

135,90
96,38
36,23
35,24
1,78
1,54
1,27
36,77

145,11
102,77
39,03
38,15
1,72
1,50
1,20
39,65

151,42
106,67
43,09
42,15
1,14
1,17
1,00
43,3

137,4
99,6
43,31
42,36
1,06
0,93
0,73
43,3

(Active Strine + Pasive

FC(stoc)
117,21 135,30 216,02 214,74 190,25
Strine)/ PIB
Pasive Strine / PIB
SIC
82,89 107,37 165,94 163,76 144,34
Stocul
ISD
(intrri
+
ieiri)/
PIB
SISD(brut)
10,99
16,13
28,76
36,62
38,65
Stocul ISD intrri/ PIB
SISD(intr)
9,99
15,04
27,16
34,84
37,09
Stocul
IP
(intrri
+
ieiri)
/
PIB
SIP(brut)
15,38
13,70
7,43
13,71
9,97
Stocu IP intrri/ PIB
SIP(intr)
15,36
13,68
7,40
13,68
9,73
SISD(brut)
+
SIP(brut)/PIB
VTFC(stoc)
1,37
1,76
3,09
3,91
3,28
Stocul intrrilor (ISD+IP)/ PIB
IFC(stoc)
25,35
28,72
34,56
48,51
46,82
Sursa: Calcule efectuate de autor n baza datelor Bncii Naionale a Moldovei.

189

Anexa 9
Tabelul A 9.11. Influxurile de remiteri dup structur pentru rile CSI, anii 2005-2006, mln. USD
ara
Armenia
Azerbaidjan

2005

2006

Remitene
47

Compensri
337

Transferuri
11

Total
395

Remitene
65

Compensri
432

Transferuri
8

Total
505

490

133

170

693

662

128

22

812

235

135

370

173

161

334

247
6

5
116

346
178

153
73

315
11

17
104

485
188

322

Bielarusi
Georgia
Kazahstan

94
56

Kyrgystan

313

Republica
Moldova

395

520

918

603

573

1,182

Federaia Rus

820

1,714

583

3,117

983

1,647

678

3,308

Tadjikistan

465

466

1,015

1,019

Turkmenistan
Ucraina
Uzbekistan
Total CSI
Sursa: UNCTAD.

237
2,916

359

596

290

540

830

3,552

932

7,400

3,554

3,283

996

8,663

190

Tabelul A 9.12. Refluxurile de remiteri dup structur pentru rile CSI, anii 2005-2006, mln. USD
ara
Armenia
Azerbaidjan
Bielarusi
Georgia
Kazahstan
Kyrgystan
Republica
Moldova
Federaia Rus
Tadjikistan
Turkmenistan
Ucraina
Uzbekistan
Total CSI
Sursa: UNCTAD.

Remitene
14
127
8
1,158
33
5
3,051
144
2
4,542

2005
Compensri
Transferuri
129
3
112
29
94
18
3
735
107
17
72
43
22
2,921
1
10
3,986

1,017
22
1,369

Total
146
268
94
29
2,000
122
70

Remitene
19
149

6,989
145
34
9,897

4,587
393
2
7,158

4
2,000
6

2006
Compensri
Transferuri
126
4
125
26
3
90
19
1
962
75
50
29
6,038
2
10
7,325

813
20
1,038

Total
149
300
93
24
3,037
85
11,438
395
32
15,553

191

Anexa 10
Tabelul A 10.13. Indictorii seleci privind estimarea gradului de integrare a Republicii
Moldova n fluxurile oficiale
1. Transferuri
curente, mln. $
2. Transferurile
angajailor, mln. $
3. Asisten tehnic
i granturi,
mln. $
4. Intrri nete, mln.
$, (37)
5. ponderea AT i
granturilor n
volumul
transferurilor
curente, % (3/1)
6. Datoria extern,
mln. $
7. Cotizaii n
organizaii
internaionale, mln.
$
8. Rezervele
oficiale, sf. anului,
mln. $
9. Ponderea
cotizaiilor n
rezervele statului,
%

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

110,93

126,48

173,55

175,97

261,05

334,19

407,77

618,76

859,63

1,17

0,61

1,39

2,14

101,59

152,02

221,37

395,08

602,82

57,20

69,20

92,07

111,89

94,86

119,2

116,46

132,84

147,61

55,18

68,61

91,08

110,26

91,7

114,47

111,75

128,16

141,71

51,56

54,7

53,05

63,58

36,3

35,6

28,56

21,46

17,17

1117,13

1075,73

1262,63

1261,62

1373,84

1456,49

1373,35 1397,62

1706,19

2,02

0,59

0,99

1,63

3,16

4,73

4,71

4,68

5,90

136,88

180,40

222,64

228,53

268,86

302,26

470,26

597,43

775,29

1,47

0,3

0,4

0,7

1,17

1,56

1,00

0,78

0,76

Sursa: realizat de autor n baza datelor prezentate de Banca Naional a Moldovei

192

Anexa 11
Tabelul A 11.14. Poziionarea rilor potrivit Indicelui Performanei de atragere a ISD, a
Indicelui Potenialului de Atragere a ISD i a Indicelui Performanei de Generare a ISD, n unele ri
selecte
Indicele Potenialului de
Atragere a ISD
2004
2005
2006
RM
84
82
Lithuania
38
39
Olanda
12
12
Polonia
45
44
Ro mania
77
76
Rusia
24
22
Turcia
69
69
Ukraina
56
48
SUA
1
1
Slovacia
46
52
Latvia
44
42
Sursa: UNCTAD

Indicele Performanei de atragere


a ISD
2004
2005
2006
36
34
28
67
67
48
68
59
85
59
60
57
31
26
21
92
89
87
119
99
73
84
35
37
120
118
117
11
29
27
56
48
31

Indicele Performanei de
Generare a ISD
2004
2005
2006
87
90
97
47
38
40
9
6
6
69
54
44
86
94
98
26
25
30
68
68
68
102
77
91
29
37
39
65
64
61
52
46
47

Tabelul A11.15. Matricea rilor conform gradului de performan


i al potenialului intrrilor de ISD, a. 2005
Performana nalt a ISD

Potenial nalt
al ISD

Potenial jos
al ISD

Trile lideri
Azerbaidjan, Bahamas, Bahrain,
Belgia,
Botswana,
Brunei
Darussalam, Bulgaria, Chili, China,
Croaia, Cipru, Republica Ceh,
Republica Dominican, Estonia,
Hong Kong (China), Ungaria,
Luxemburg, Islanda, Israel, Iordania,
Kazahstan,
Latvia,
Lituania,
Luxemburg,
M alaysia,
M alta,
Olanda, Panama, Polonia, Portugalia,
Quatar,
Singapore,
Slovacia,
Thailand, Trinidad and Tobaco,
Ucraina, Emiratele Arabe Unite,
M area Britanie
Peste potenial
Albania,
Angola,
Armenia,
Colombia, Congo, Costa Rica,
Ecuador, Egypt, Ethiopia, Gabon,
Gambia,
Georgia,
Guyana,
Honduras,
Jamaica,
Kyrgystan,
Lebanon, M ali, Repu blica Moldova,
Romnia, Sierra Leone, Sudan,
Suriname,
Tajikistan,
Uganda,
Tanzania,
Uruguay,
Vietnam,
Zambia

Performana joas a IS D
Sub potenial
Algeria, Argentina, Australia, Bielarusi,
Brayilia, Canda, Danemarka, Finlanda,
Frana, Germania, Grecia, Irlanda, Iran,
Italia, Japonia, Kuweit, M exic, Noua
Zelanda, Norvegia, Rusia, Oman,
Koreea, Arabia Saudit, Slovenia,
Spania, Suedia, Elveia, Taiwan,
Tunisia, Turcia, SUA, Venezuela

Neperformante
Bangladej, Benin, Bolivia, Faso,
Camerun, Congo, Salvador, Ghana,
Guatemala, Guinea, Haiti, India,
Indonesia, Kenya, Rep. M acedon,
M adagascar, M alawi, Myanmar, Nepal,
Niger, Nigeria, Pakestan, Paraguay,
Peru, Philipine, Rwanda, Senegal, Africa
de Sud, ri Lanka, Togo, Uzbekistan,
Yemen, Zimbamwe

Sursa : [158].

193

Anexa 12
Tabelul A 12.16. Fluxurile financiare n Republica Moldova
2003

Indicatori
intrri
export de bunuri i servicii

ieiri

intrri

1058,65

import de bunuri i servicii


venituri

2004

2005

ieiri

intrri

1348,92
1728,56

2006

ieiri

intrri

1528,33
2124,65

2007

ieiri

intrri

1541,51
2743,06

2008

ieiri

intrri

2018,18
3128,77

ieiri

2483,17
4306,12

5691,06

340,79

110,54

490,04

133,4

539,27

135,85

605,84

205,17

709,97

295,70

905,01

307,19

332

42,98

480

41,06

520

43,17

573

50,4

649

56,11

842

79

transferuri curente

332,83

27,96

402,19

35,83

612,71

43,09

859,63

59,95

1258,8

80,27

1734,16

111,49

efectuate de muncitori

152,02

0,83

221,37

0,77

395,08

3,1

602,82

6,46

842,26

15,79

1046,02

13,25

1732,27

1867,06

2241,15

2293,88

2680,31

2922

3006,98

3393,89

3986,95

4682,09

5122,34

6109,74

compensare pentru munc

Total balana comercial


Sold Balana comercial
transferuri de capital

-134,79

-52,73

-241,69

-386,91

-695,14

-987,40

4,61

23,62

12,73

25,54

18,27

22,1

6,08

28,86

6,97

14,93

9,33

23,94

99,81

26,17

241,08

95,36

268,12

69,26

373,63

134,01

574,61

93,22

868,31

176,82

investiii de portofoliu

5,83

29,58

4,27

14,04

4,14

11,09

3,16

7,95

3,51

8,02

6,42

-0,04

deri vate fi nanciare

0,06

0,01

1,03

0,46

0,1

1,69

0,31

0,12

0,05

0,52

1,00

0,06

alte investiii

369,04

305,05

444,5

475,12

399,76

401,63

775,5

568,36

1246,14

629,18

1595,06

916,44

mprumuturi

101,82

126,87

158,19

162,82

168,3

178,67

367,24

185,76

579

244,88

840,94

431,01

35,34

49,41

24,56

172,55

23,15

151,77

102,1

242,86

27,51

556,37

343,89

795,9

2246,96

2300,89

2969,32

3076,95

3393,85

3579,54

4267,76

4376,05

5845,74

5984,33

7958,02

8034,61

investiii directe

acti ve de rezerv
TOTAL
excedent/ deficit

-53,93

-107,63

-185,69

-108,29

-138,59

-76,59

Sursa: Elaborat de autor, n baza datelor prezentate de BNM

194

Anexa 13
Tabelul A13.17. Structura volumului produciei pe activiti economice, % din PIB
Acti vi ti
economice
Agricultura,
economia
vnatului i
silvicultura
Industria
prelucrtoare
Transporturi i
comunicaii
Construcii

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

23,54

25,25

21,69

19,52

17,36

16,86

15,52

14,30

10,90

11,49

23,30

25,50

27,86

27,99

29,75

28,05

27,50

25,18

23,25

22,38

9,30

11,35

12,29

12,27

13,51

13,59

14,35

14,04

14,38

14,18

4,57

3,62

3,93

4,37

4,90

7,41

8,20

9,97

11,88

12,06

9,77

9,26

9,36

8,70

8,88

9,93

10,61

10,76

2,73

2,73

2,82

2,94

2,92

3,26

5,41

5,62

4,92

4,27

3,59

3,20

3,01

2,46

2,71

3,16

Co mer cu
rid icata i cu
12,73
11,04
amnuntul
Activiti
4,36
3,11
financiare
Energ ie
electric i
7,67
4,10
termic, gaze i
ap
Sursa: Biroul Naional de Statistic.

195

Anexa 14
Tabelul A14.18. ncasrile i plile mijloacelor bneti ale agenilor economici pe principalele
tipuri de activiti, n a 2008
Mln. lei
Total

Din care:
Agricultur

ncasri din:
Vnzarea
179870,8
4822,2
produciei
mrfurilor i
serviciilor
Vnzarea activelor 1414,6
30,2
pe termen lung
Primirea creditelor 35507,1
1194,7
i mprumuturilor
Pli:
Furnizorilor i
156125,3
4215,3
antreprenorilor
Salariailor i
17046,9
947,5
contribuii pentru
asigurri sociale
Pentru procurarea
7825,2
256,8
activelor pe termen
lung
Privind
1900,4
29,4
dividendele
Sursa: Biroul Naional de Statistic.

Industrie

Energie
electric i
termic, gaze
i ap

Comer cu
ridicata

29462,7

13208,9

82161,0

242,5

2,5

482,9

7062,1

291,5

16309,3

23906,6

11037,0

74809,0

3613,2

1077,5

2905,6

1358,0

413,2

1820,3

205,4

113,2

678,5

196

Anexa 15

Intrrile de remiteri
Majorarea valutei strine pe pia

BNM

Creterea
disponibilitilor n
bnci

Creterea masei monetare n circulaie

Aprecierea monedei
naionale

Formarea
reze rvelor valutare

Creterea consumului
(cererii) intern

Acordarea
creditelor

Activitate
antreprenorial
Taxe directe

Procurri de valut

Majorarea importurilor
Acoperirea

Acoperirea

Majorarea
deficitului
come rcial

Taxe indirecte

ncasri n
buget

Fig. A 15.3. Influxurile de remiteri n Republica Moldova i impactul asupra economiei naionale
Sursa: Elaborat de autor

197

Anexa 16

Domeniile de interes

Politica bugetar i
fiscal

Reforma sectorului
public

Fig. A 16.4. Planul Naional de Dezvoltare - Strategia de cretere economic i reducere a srciei (SCERS),
obiective i rezultate
Buget (mln. USD), Donatori
Obiectivele SCERS
Realizri

17,53
DFID
TACIS

5,85
Banca Mondial
SIDA
TACIS
UNDP
USAID

asigurarea
stabilitii
i
previzibilitii veniturilo r publice, n
special. a ncasrilor fiscale;
onorarea deplin a obligaiilor
fa de buget;
asigurarea echitii fiscale, a
stabilitii i transparenei legislaiei
fiscale;
stimularea activ itii economice,
n
special,
prin
ncurajarea
dezvoltrii micului
business,
atragerea investiiilor, att strine,
ct i a celor autohtone, n economia
naional, crearea noilor locuri de
munc etc.
Creterea eficienei ad min istrrii publice;
Perfecionarea procesului de luare a
deciziilor de ctre organele ad ministraiei
publice i intensificarea abordrii lor
strategice;
Dezvo ltarea capacitilor i a sistemului de
dezvoltare a resurselor umane;
Ameliorarea interaciunii dintre
administraia public i societatea civil;
Intensificarea descentralizrii
administraiei publice prin stabilirea unor
instituii i mecan isme eficiente de
autoadministrare;
Crearea unui sistem eficient i durabil de
administrare a finanelor publice, bazat pe
instrumente i mecanis me adecvate
standardelor europene.

Implicarea nesemnificativ a donatorilor se


explic prin nivelu l destul de avansat al
acestuia, n comparaie cu nivelul de dezvoltare
din alte sectoare. Un suport masiv polit icii
fiscale i bugetare a fost acordat n anii
anteriori, contribuind la gradul avansat de
operaionalitate a tuturor prilor implicate.
Proiectul Suport Reformei Ad min istraiei Publice n
Moldova, (UNDP): au fost identificate dublrile n
activitatea diferitor instituii, au fost create proiecte-pilot
ale unitilor de analiz, mon itorizare i evaluare a
politicilo r n 7 ministere.
Proiectul Reforma Administraiei Publice Locale
(USA ID): asisten autoritilor publice locale i
cetenilor n elaborarea planurilor strategice de
dezvoltare socio-economic ale co munitilor locale;
oferirea autoritilor publice locale i ntreprinderilor de
servicii publice cursuri de instruire i asisten tehnic.
Programul Forecast - Co mmunity Connections
(USA ID): participanii la program sunt plasai n
organizaii cu interese similare din d iverse comuniti
ale SUA, cu activiti: vizitele n teren, cursurile de
instruire profesional etc.
Proiectul Consolidarea i dezvoltarea sistemu lui de
trezorerie n Republica Moldova (TACIS): efectuarea
unui studiu comparativ ntre trezoreriile d in Slovacia,
Fin landa i Portugalia i instruirea unui grup de 30 de
persoane n domeniu.

198

Sistemul judiciar

Dezvoltarea sectorului
privat

48,39
USAID
PNUD
Guvernul SUA
Comisia European

87,54
USAID, TACIS,
SDC,
BERD,
IFAD, BM, Italia

GTZ,
EVD,

revizuirea
cadrului
legal
i
instituional n conformitate cu
cerinele unui stat de drept i a unei
economii de pia
lupta mpotriva corupiei cu un
accent primord ial asupra nlturrii
barierelor birocrat ice din activitile
antreprenoriale, ce ofer principalele
oportuniti pentru corupie.

mbuntirea i optimizarea situaiei n


urmtoarele subdomenii:
Cadrul regulatoriu;
Pro movarea co mpetiiei;
Managementul corporativ;
Dezvo ltarea IMM;
Pro movarea co merulu i extern;
Mediul investiional;
Cadastru;

Proiectul de Co mbatere a Corupiei, Splrii


Banilor i Finanrii Teroris mului n Republica
Moldova (Comisia European) a acordat suport
n
vederea elaborrii Planulu i naional
anticorupie pentru anul 2007-2009; suport
Centrului
pentru
Co mbaterea
Crimelor
Economice i Corupiei n instruirea cadrelor i
perfecionarea leg islaiei.
Programul de Ext indere a Cred itrii: facilitatea de
garantare a portofoliului de mp ru muturi propus de
Direcia de Acordare a Creditulu i pentru Dezvoltare,
acord capital de prim necesitate i ofer oportuniti
miculu i business i micilor fermieri d in RM . Proiectul
acord o facilitate de garantare a portofoliu lui de
mpru muturi pentru apte instituii financiare n valoare de
23 milioane dolari SUA: Mobiasbanca (4 milioane dolari
SUA), Mold indconbank (2 milioane dolari SUA), Banca
Social etc. Perioada de imp lementare 10/2003 - 9/ 2009.
Proiectul TA CIS Suport MEPO/MIDA: asistena
Organizaiei de Pro movare a Expo rtului d in Moldova i a
Ministerul Economiei n pro movarea expo rturilor i
atragerea investiiilor strine directe n ar.
Fondului Internaional pentru Dezvolatrea Agriculturii
(IFA D): demararea activ itatii de creditare n cadrul
proiectului IFA D Programul de dezvoltare a afacerilor
rurale. n anul 2007 au fost eliberate mpru muturi pentru
39 de ageni economici n sum de 36,3 milioane lei sau
2,93 milioane dolari SUA.
Programul TAM/BAS: acoperire financiar paria l a
costurilor pentru servicii de consultan.

199

Sector financiar

Infrastructura

26,7
SDC
USAID
BERD

68,54
BM
Olanda
BERD
UE
SUA
Canada

consolidarea ulterioar a capitalurilor


bncilor prin sporirea cerinelor fa de
capitalul min im;
perfecionarea reglementrii activitii
bancare i a supravegherii ei;
dezvoltarea sistemulu i de audit bancar
intern pentru reducerea riscurilor;
asigurarea transparenei informaiei
privind activitatea sectorului bancar.

mbuntirea i optimizarea
situaiei n urmtoarele subdomenii:
Energetic;
Dru muri i transport;
Aprovizionarea cu ap i
sistemul de canalizare;
Teleco municaiile i
tehnologiile
informa ionale.

Antrenarea Asociaiilor de Credit i mpru mut n


concesiunea creditelor pe termen mediu i de lung
durat, Banca Academia Internaional (BAI) (German ia)
a susinut ONG-ul mo ldovenesc Centru Rural de
Dezvo ltare(CRD) n elaborarea materialelor de instruire
pentru patru subiecte: Analiza Financiar a Asociaiilor de
Cred it i mpru mut (A CI); Planificarea activitii
Asociaiilor de Cred it i mp ru mut; Extinderea Produsului
i Diversificarea Portofoliulu i; Realizarea serviciilor ACI.
fost organizate 150 de seminare cu participarea a 450 de
persoane.
Programul de microcred itare-Moldova, beneficiarii
proiectului fiind un grup de bnci din Republica Moldova,
avnd ca obiectiv promovarea dezvoltrii sectorului privat
prin acces la micro -creditare pentru IMM.

Proiectul Ap i Canalizare: reabilitarea reelelo r de


distribuie a apei potabile n oraele Cahul i Orhei. n
oraul Soroca, circa 30 de km de reea de ap au fost
nlocuite cu evi de mas plastic; n localitatea
tefan-Vod au fost reparate 10 fntn i arteziene i
reabilitate circa 24 de km de apeduct, asigurnd la 99
la sut populaia cu ap potabil.
Proiectul p riv ind construcia sistemului de alimentare
cu ap potabil i a reelelor de conducte de ap
intraurbane n oraul Ceadr-Lunga: construcia
staiei de purificare a apei; reconstrucia cldirii
substaiei de transformare; montarea a 3900 m de
conducte de ap magistral i
secundar; Anexa
conectarea
Continuare
16
apeductului nou construit la reele deja existente (au
fost realizate 167 de abonri suplimentare); alte
lucrri de construcii precu m: amenajarea teritoriulu i,
Continuare
Anexa
16
reconstrucia drumurilor de comunica
ie, alte
lucrri
de renovare.

200

Sectorul agro-alimentar i
dezvoltare rural

66,47
USAID
TACIS
SDC
EVD
BM
UN (FAO)
DFID

Continuarea reformelor n
sectorul agrico l;
Constituirea
unui
cadru
comercial
i
instituional
puternic;
Dezvo ltarea activitilor nonfermiere n ariile ru rale;
Asigurarea unei participri
eficiente tehnice i financiare
din
partea
donatorilor
internaionali

Proiectul de Dezvoltare a Businessului Agricol in


Moldova: s-a acordat asisten pentru 12
ntreprinderi agricole, s-au organizat: 4 vizite de
studii pentru productorii agrico li autohtoni, 4 studii
de marketing i 11 activiti de instruire. A fost
investit circa 1 mln. USD n sectorul agricol, fapt ce
a stimu lat investiii suplimentare de peste 2 mln.
USD din partea ntreprinderilor beneficiare.
Programulu i de Comercializare pentru Fermierii
Privai (USA ID) au fost lansate 75 de agromagazine suplimentare la nivel co munitar, care
ofer fermierilor privai un stoc variat de materiale
i utilaje, i constituie o reea de servicii de creditare
i comercializare. Au fost: elaborate nou
parteneriate noi n do meniul antreprenoriatului
agricol, create 14 Asociaii de Productori Agricoli
(APA), instruite 125 de cooperative i 125 de MM
rurale
n
prestarea
serviciilor
tehnice,
informa ionale, ju rid ice i de vnzare productorilor
i membrilor APA pentru creterea producerii
agricole, nu mru lui locurilor de munc i a
venitului.
Proiectul Investiii i Servicii Rurale: 1285 de
afaceri noi au fost create, s-a oferit asisten pentru
evaluarea a 1186 de cereri pentru credit i s -au creat
5003 de locuri noi de munc.

Fig. A 16.4. Planul Naional de Dezvoltare - Strategia de cretere economic i reducere a srciei (SCERS),
obiective i rezultate
Sursa: Realizat de autor n baza datelor prezentate de Ministerul Economiei al Republicii Moldova

201

Anexa 17

Fig. A 17.5. Impactul SCERS n opinia cetenilor: Msurile necesare pentru a mbunti
situaia economic
Sursa: Ministerul Economiei al Republicii Moldova.

202

Anexa 18
Tabelul A 19.18. Msurile de sprijin al sistemului bancar de ctre rile-membre UE n condiiile crizei financiare internaionale
Nr.
1.

ara
Austria

2.

Belgia

3.
4.

Bulgaria
Cipru

5.

Republica
Ceh

6.

Danemarca

7.

Finlanda

8.
9.

Frana
Germania

Msurile luate
Guvernul austriac a aprobat, la 8.10.2008, un plan detaliat de garantare a depozitelor, potrivit cruia economiile populaiei sunt
garantate integral, indiferent de sum. Msura a intrat n vigoare retroactiv, de la 1.10.2008, i urmeaz s fie supus aprobrii
Parlamentului. Nu se pune problema respingerii acesteia, ci se pune cea a promulgrii sub form de lege. Separat, Guvernul a
adoptat un set de iniiative menite s consolideze sistemul bancar din Austria, cum sunt: crearea unei baze legale care s permit
acordarea de garanii de stat pentru nevoile de lichiditi pe termen lung ale bncilor; crearea unei baze legale pentru aportul de
capital din bani publici n vederea consolidrii bncilor cu probleme; crearea unei baze legale privind operaiunile de clearing cu
lichiditi i acordarea de garanii din partea statului la mprumuturile de pe pieele financiar-bancare.
Statul belgian garanteaz depozitele populaiei la bnci pn n limita sumei de 100 de mii euro/depozit/banc. Totodat, potrivit
anunului fcut de premierul Yves Leterme, ncepand cu data de 9.10.2008, statul garanteaz toate operaiunile interbancare din
sistemul naional belgian. Garaniile se acord dup modelul Dexia, respectiv bncile vor plti un comision/tax n schimbul
acestor garanii de stat, a crui/crei valoare va compensa avantajul obinut n urma interveniei statului.
Depozitele cetenilor bulgari sunt garantate integral pn n limita plafonului de 50 de mii de euro/depozit/banc.
Statul cipriot garanteaz depozitele populaiei pn n limita unui plafon maxim de 100 de mii euro/depozit/banca, iar guvernul a
anunat, c dispune de un fond de salvare a bncilor aflate n dificultate n valoare de dou miliarde euro.
Potrivit unei decizii a Guvernului ceh, adoptate la 9.10.2008, garantarea depozitelor populaiei se face pn n limita sumei de 50
de mii euro, iar clienilor bncilor, aflate n faliment, le vor fi compensate pierderile n proporie de 100%, fa de 90%, ct era
pn n prezent.
Statul danez garanteaz integral depozitele i se angajeaz s acopere toate obligaiile de plat pe care bncile cu probleme le au
fa de creditori i de clieni. Aceast msur este n vigoare n perioada 5.10.2008-30.09.2010 i este finanat din bugetul de stat
i din contribuiile bncilor din sistem la un fond de 4,4 miliarde euro, nfiinat special pentru salvarea de la faliment a bncilor
daneze.
O alt msur de ntrire a stabilitii sistemului bancar danez este cea din 8.10.2008, constnd n adoptarea unei scheme de
garantare integral a solvabilitii bncilor, n vederea facilitrii accesului acestora la lichidit ile de pe piaa interbancar.
Sunt eligibile pentru aceast schem de garantare toate bncile solvabile din Danemarca, inclusiv filialele din strintate a le
bncilor daneze i filialele bncilor strine care opereaz n ar. Msura a fost adoptat pentru o perioad de doi ani, cu
posibilitatea prelungirii, dac este cazul. Finanarea provine din fonduri private, participarea statului danez cu fonduri publice
fiind opional.
Statul finlandez garanteaz depozitele populaiei n bnci n limita unui plafon de 50 de mii euro. Msura este valabil pn la
sfritul a. 2009, cnd se revine la plafonul de 20 de mii de euro.
Statul francez se oblig s intervin financiar, inclusiv prin participare direct, pentru salvarea bncilor n faliment.
Sunt garantate integral toate depozitele prezente i viitoare din bncile comerciale.

203

10.

Grecia

11.

Ungaria

12.

Irlanda

13.

Italia

14.

Lituania

15.

Olanda

16.

Slovacia

17.
18.

Slovenia
Spania

19.

Suedia

20.

Marea
Britanie

Statul garanteaz depozitele populaiei pn n limita sumei de 100 de mii euro/depozit/banca. Guvernul de la Atena i-a asumat,
totodat, angajamentul de a garanta i depozitele persoanelor juridice, dar nu exist nc o reglementare legal n acest sens.
Guvernul de la Budapesta a anunat c poate garanta integral depozitele populaiei. Deocamdat ns, doar a majorat plafonul
maxim de garantare la 50 de mii de euro.
Potrivit deciziei Guvernului de la Dublin, din 30.09.2008, sunt garantate integral toate depozitele i datoriile, indiferent de bnci.
Perioada n care funcioneaz schema de garantare este de doi ani, cu obligativitatea revizuirii periodice a oportunitii acesteia.
De msur beneficiaz att bncile irlandeze, ct i cele strine care activeaz n Irlanda. Finanarea garaniilor se face din fonduri
publice i private, n care sunt angrenate bncile beneficiare de garanii.
Stabilitatea sistemului bancar italian este protejata prin: intervenia statului prin recapitalizarea sau cumprarea activelor bncilor
private care au probleme; crearea unui fond de intervenie, constnd n linii de creditare acordate, n caz de faliment, n valoare de
20 de miliarde de euro; crearea unui fond de garantare a tuturor depozitelor bancare pn n limita sumei de 103 mii de euro.
A fost majorat plafonul de garantare a depozitelor de la 22 de mii de euro la 100 de mii de euro. Msura este valabil timp de un
an.
A fost majorat la 100 de mii de euro plafonul maxim de garantare a depozitelor. Totodat, Guvernul olandez a nfiinat un fond de
salvare a sectorului financiar n valoare de 20 de miliarde de euro.
Sunt garantate integral i fr limit de sum toate depozitele persoanelor fizice, precum i depozitele anumitor categorii de
persoane juridice.
Sunt garantate integral, indiferent de valoare, depozitele populaiei din bncile care opereaz pe teritoriul sloven.
A fost majorat plafonul de garantare a depozitelor populaiei de la 20 de mii de euro la 100 de mii de euro. Guvernul spaniol a
anunat i crearea unui fond de 50 de miliarde euro, destinat cumprrii activelor netoxice din bncile cu probleme.
Sunt garantate depozitele persoanelor fizice i juridice pn n limita sumei de 50 de mii de euro. n ceea ce privete filia lele
bncilor strine din ri tere ce opereaz pe teritoriul Suediei, dac acestea se confrunt cu riscuri ce pot afecta stabilitatea
sistemului bancar suedez, Guvernul poate interveni n sprijinul deponenilor doar n situaia n care n rile de origine exist
scheme de garantare a depozitelor.
Intervenia nu poate fi mai mare dect suma garantat n ara de origine a bncii.
Depozitele populaiei sunt garantate pn n limita a 50 de mii de lire sterline. Guvernul britanic a creat o schem de salva re a
bncilor i a unor mari companii din sectorul construciilor, disponibiliznd fonduri n valoare de 500 de miliarde de lire sterline.
Acestora li se adaug alte 200 de miliarde provenind de la Banca Angliei i garanii bancare n valoare de 250 de miliarde de lire
sterline menite s stimuleze bncile s se mprumute ntre ele.

Sursa: Elaborat de autor n baza datelor prezentate de bncile centrale ale rilor analizate.

206
204

DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

Subsemnata, declar pe rspundere personal c materialele prezentate n teza de docto rat sunt
rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice.Contientizez c, n caz contrar, urmeaz s
suport consecinele n conformitate cu legislaia n vigoare.

Timu Victoria

28. 04. 2010

205

CURRICULUM VITAE
Nume i prenume: Timu Victoria
Data naterii: 13 februarie, 1981

Studii:
1994-1999, Liceul teoretic englez-romn Ion Creang, Chiinu, bacalaureat.
1999-2003, Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea Finane, catedra Bnci
i Burse de Valori, licena.
2003-2004, Academia de Studii Economice din Moldova, Specializarea Administrarea
financiar-bancar, masterat.
2004-2008, Academia de Studii Economice din Moldova, Specialitatea 08.00.10. Finane,
Moned, Credit, studii de doctorat.
Perfecionri, stagieri:
1) coala de Var internaional, Romnia, Asociaia Team Work, pe lng Universitatea din
Bucureti, 4-11 august, 2008.
2) CEI Workshop Developing entrepreneurial skills for future career, Polonia, Centrul
pentru Integrarea European al Universitii Adam Mickiewicz din Poznan, 6-12 aprilie, 2008.
3) Training Agricultural Production and Distribution for South-Eastern European Countries,
Japonia, Obihiro, Agenia Internaional de Cooperare a Japoniei (JICA), 9 septembrie 27 Octombrie,
2007.
Activitatea profesional:
2007 prezent, Institutul de Economie, Finane i Statistic, cercettor tiinific
2003 2006, Academia de Studii Economice din Moldova, lector la catedra Bnci i Burse de
Valori
Domeniile de activitate tiinific:
Finane; Activitate bancar; Relaii valutar- financiare internaionale; Activitate investiional.
Participri la foruri tiinifice naionale i internaionale:
1) Ediia a VI-a a Conferinei internaionale tiinifico-practice Dezvoltarea economic bazat
pe cunoatere, 22-23 noiembrie 2007, Chiinu, AGEPI;
2) Ediia a III-a a Conferinei tiinifice Internaionale Creterea Economic n condiiile
internaionalizrii, 4-5 septembrie 2008, Chiinu, IEFS;
3) Ediia I-a a Conferinei tiinifice Internaionale a Tinerilor Cercettori Cercetarea
Economic a tinerilor savani n Condiiile Edificrii Societii bazate pe Cunoatere, 27 iunie 2008,
Chiinu, IMI-NOVA;
206

4) Ediia a IV-a a Simpozionului Internaional al Tinerilor Cercettori, 18-19 aprilie, 2008,


Chiinu, ASEM;
5) Conferina tiinific Internaional Competitivitatea i inovarea n economia cunoaterii,
25-26 septembrie 2009, Chiinu, ASEM;
6) Ed. XXIV a Sesiunii tiinifice naionale Progrese n teoria deciziilor economice n
condiiile de risc i incertitudine. Sisteme FUZZY n economie, 18 septembrie 2009, Institutul de
Cercetri Economice i Sociale Gh. Zane, Iai;
7) IV - , 2425 septembrie 2009, Chiinu.
Lucrri tiinifice publicate:
1 monografie, 19 articole tiinifice.
Participri la proiecte tiinifice naionale i internaionale:
2006 - Executant al proiectului de cercetare n cadrul Programului de Stat Elaborarea
mecanismelor i metodelor de stimulare a creterii economice, de reducere a srciei i de
mbuntire a calitii vieii n contextul SCERS.
2007 - Executant al proiectului de cercetare fundamental Elaborarea instrumentarului de
analiz a influenei sistemului financiar- monetar asupra economiei reale, IEFS.
2008 - Executor n cadrul proiectelor:

Elaborarea instrumentarului de analiz a influenei sistemului financiar- monetar asupra

economiei reale, Cercetare tiinific fundamental, IEFS;

Analiza spaiului concurenial n Republica Moldova, cercetare tiinific aplicat, IEFS;

Msuri de perfecionare a sistemului de finanare a tiinei n Republica Moldova,

cercetare tiinific aplicat, IEFS;

Elaborarea mecanismelor inovaionale pentru dezvoltarea pieei valorilor mobiliare din

Republica Moldova, PROIECTE DE CERCETARE DIN SFERA TIINEI FINANATE DIN


CADRUL PROGRAMEI DE STAT Elaborarea mecanismelor i metodelor de stimulare a creterii
economice, de reducere a srciei i de mbuntire a calitii vieii n contextul SCERS, Programului
Naional Satul Moldovenesc i Planului de aciuni Republica Moldova Uniunea European
Date de contact: Adresa serviciu: Chiinu, str. I. Creang 45, Institutul de Economie, Finane
i Statistic, Secia Politici financiare i monetare, Biroul 308, telefon de serviciu: (00 373 22) 501106
e-mail: timush_v@yahoo.co.uk

207

S-ar putea să vă placă și