Sunteți pe pagina 1din 32

Anul 174 (XVIII) Nr.

148 bis

PARTEA

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Joi, 16 februarie 2006

SUMAR
Pagina
Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor
i turismului nr. 2.228/2005 pentru aprobarea
Reglementrii tehnice Cod de proiectare.
Evaluarea aciunii zpezii asupra construciilor,
indicativ CR 1-1-32005..........................................

ACTE
ALE

ALE

216

Pagina
Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor
i turismului nr. 2.230/2005 pentru aprobarea
Reglementrii tehnice Cod de proiectare. Bazele
proiectrii structurilor n construcii, indicativ
CR 02005...............................................................

ORGANELOR

ADMINISTRAIEI

DE

1832

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Reglementrii tehnice Cod de proiectare.
Evaluarea aciunii zpezii asupra construciilor, indicativ CR 1-1-32005*)
n conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare,
n temeiul art. 2 pct. 45 i al art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere procesele-verbale de avizare nr. 11 din 14 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de specialitate
CTS 5 i nr. 5 din 28 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de coordonare general,
ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Reglementarea tehnic Cod de
proiectare. Evaluarea aciunii zpezii asupra construciilor,
indicativ CR 1-1-32005, elaborat de Universitatea
Tehnic de Construcii Bucureti UTCB, prevzut n
anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, i intr n vigoare odat cu Ordinul
ministrului transporturilor, construciilor i turismului

nr. 489/2005 pentru aprobarea Reglementrii tehnice Cod


de proiectare seismic Partea I Prevederi de
proiectare pentru cldiri, indicativ P 100-1/2004, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 462 i 462 bis
din 31 mai 2005.
Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin
orice dispoziii contrare i nceteaz aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construciilor i turismului,


Gheorghe Dobre
Bucureti, 27 decembrie 2005.
Nr. 2.228.
*) Ordinul nr. 2.228/2005 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 148 din 16 februarie 2006 i este reprodus i n acest
numr bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006


ANEX*)

COD DE PROIECTARE. EVALUAREA ACIUNII ZPEZII ASUPRA CONSTRUCIILOR


INDICATIV CR 1-1-32005

*) Anexa este reprodus n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

17

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Reglementrii tehnice Cod de proiectare.
Bazele proiectrii structurilor n construcii, indicativ CR 02005*)
n conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare,
n temeiul art. 2 pct. 45 i al art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere procesele-verbale de avizare nr. 10 din 14 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de specialitate
CTS 5 i nr. 10 din 28 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de coordonare general,
ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Reglementarea tehnic Cod de
proiectare. Bazele proiectrii structurilor n construcii,
indicativ CR 02005, elaborat de Universitatea Tehnic
de Construcii Bucureti UTCB, prevzut n anexa care
face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, i intr n vigoare odat cu Ordinul
ministrului transporturilor, construciilor i turismului

nr. 489/2005 pentru aprobarea Reglementrii tehnice Cod


de proiectare seismic Partea I Prevederi de
proiectare pentru cldiri, indicativ P 100-1/2004, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 462 i 462 bis
din 31 mai 2005.
Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin
orice dispoziii contrare i nceteaz aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construciilor i turismului,


Gheorghe Dobre

Bucureti, 27 decembrie 2005.


Nr. 2.230.

*) Ordinul nr. 2.230/2005 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 148 din 16 februarie 2006 i este reprodus i n acest
numr bis.

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006


ANEX*)

COD DE PROIECTARE. BAZELE PROIECTRII STRUCTURILOR N CONSTRUCII


INDICATIV CR 02005

*) Anexa este reprodus n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

23

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

25

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

27

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

29

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

31

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Regia Autonom Monitorul Oficial, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 148 bis/16.II.2006 conine 32 de pagini.

Preul: 6,40 lei noi/64.000 lei vechi

Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.

&JUYDGY|122802]
ISSN 14534495

S-ar putea să vă placă și