Sunteți pe pagina 1din 114

Era~i convin§i ca §ti~i totul despre sex, ca In aceasta privin~lI I11I

lucruri lipsite de importan~a, iar teritoriul erotic nu va mai lUll


Daca ave~i curajul sa recunoa§tep ca v-a~i In§elat, doctorul CI',II'lIl
deveni calauza Intr-o incursiune prin erotismul fiecaruia.
Specialist In neuropsihiatria copilului §i adolescentului, doetolltl ( 11'11.111

In fiecare seara, la Radio 21, emisiunea "Lec~ii particulare", ck',III"I\.11I1I


interactive cu adolescen~ii pe teme legate de via~a §i dezvoliill •• ',iilPhl 1

nascut, "sub presiunea publicului" - dupa cum marturise~l'(' 111111'1111 \11111

de fa~a, aflata acum la eel de-a I doilea volum al sau. Seri,.n III IliI,lltii-i
ea nu I§i propune sa fie un mic tratat de sexologie, ei so Okll Ild!'11
esen~iale §i solu~ii concrete unor probleme cotidiene aparutc III v"ll,. fl'
sexual activ", dornic de a se autocunoa§te, de a-§i prole)11 -••11111\.11
nu?- de a deveni un "avansat" Intr-un domeniu ai can" I"III'I! ',IIt

plictiseala §i monotonia.

Din cupnns:

Sexul planificat

Egoism ~i iubire
Dimensiunea publica a sexulul
Cum se poarta un satlr
Ejacularea precoc
Cind sexul e 0 forma d

ISBN 973-50-0151-9
ISBN 973-50-0153-5
DR. CRISTIAN ION ANDREI

, PARTICULARE
LECTII
Cum sa iei in serios
, sexuala
viata
VOLUMUL AL II-LEA

Ilustra!ii de ION BARBD

II
HUMANITAS
BUCURE~TI
Coperta
IOANA DRAGOMIRESCU MARDARE
1
Foto coperta
,
Situa tii erotice
GULIVER

Pe mine mil pasioneaza relajiile interumane. Ele ne pot supune


unor situajii de 0 diversitate infinita, neliisandu-ne sa Ie traim
prin ceilalji. De aceea, tinerii nu au posibilitatea de a fnvata prea
multe din experienta aduljilor, ci mai degrabit din propriile trairi...
Cu toate acestea, ei sunt fncantaji sa-i auda povestind despre viata
lor intima, cad - pe Idnga fncrederea pe care 0 demonstreaza
acest gest - confidenta implica $i 0 largire a orizontului de cu-
noa$tere.

Ovidiu 0 iubeflte pe Ana de vreo cinci ani. Numai di ea


locuieflte la vreo 300 km de el. Are un grup de prietene cU
care umbla prin discoteci, iar uneori bea peste masura fli 0
apuca jalea gandindu-se cat de singura este. Atunci il suna
Descrierea CIP a Bibliotecii NationaIe pe Ovidiu fli-l cheama sa faca dragoste. El calatoreflte 0
ANDREI, CRISTIAN ION noapte intreaga, 0 gaseflte in stare "ebrioasa" (adica beata
Lectii particulare. Cum sa iei in serios de-a binelea), fac un sex din care ea nU-fli aminteflte mare
viata sexuaHi / dr. Cristian Ion Andrei. lucru, apoi se cearta teribil. Ana 11alunga pentru totdeau-
Bucure9ti: Humanitas, 2001 na, de9i fltie ca-l va mai suna cand va avea nevoie de sufle-
2 vol.; 20 cm (Humanitas Junior) tullui cald. Ovidiu mi-a povestit ca singura data cand s-au
ISBN 973-50-0151-9 inteles realmente bine se aflau la el acasa, intr-o saptamana
Vol. 11- 2001, p. 216 - ISBN 973-50-0153-5 de vacanta, dragoste flisex.
613.88:3-053.6 La prima mea intalnire cu Ana, era evident ca nu punea
mare pret pe aspectul ei fizic. Statea pe canapea cu juma-
tate de fund, iflitinea mainile intre genunchi flinu ma privea
cand vorbea, ci doar cand vorbeam eu, pandindu-mi fiecare
gest. In doar doua ore a reieflit clar ca in trecutul Anei se
© HUMANITAS, 2001 petrecuse un viol flica avea 0 parere foarte proasta despre
ISBN 973-50-0151-9 barbap. Era convinsa ca barbapi nu pot iubi fli,daca vrei sa
ISBN 973-50-0153-5 te intelegi cu unw, trebuie sa faci sex cu el. Cum avea nevoie
6 LEqn PARTICULARE SITUATII EROTICE 7

de multa afectiune de la Ovidiu, i se adresa pe canalul se- tru ca se apropie orgasmul, 1j>i
atunci iara1j>i
mchide ochii. Sau,
xual, de1j>iura atat de mult sa fad sex ... cand un baiat simte 0 placere atat de mare mcat i se contrac-
ta toti mU1j>chiicorpului (tot reflex), inchide 1j>i
el ochii.

Amor eu oehii inehi~i _ Poate cii e altceva decat dragoste!


Sexul cu ochii inchi1j>ieste un fel de a te confrunta cu reali- o femeie poate sa fad dragoste cu ochii inchi1j>ipentru
tatea din pat. Oar nu te speria, caci mulp oaineni inchid ca de fapt nu face dragoste. Ea face sex, iar cel cu care face
ochii la 0 ora sau alta a "noppi" in care fac dragoste ... sex poate nici sa nu existe ca partener, dar sa fie 0 persoana
cu care ea are 0 relape. Poate este relatia de subordonare,
Ceva necunoscut $i mare! poate este cea de conditionare, iar atunci sexul prezent tre-
buie neaparat sa dispara. Femeia respediva suporta cate-
Atunci cand m preajma unui copil de trei ani vine un catel va minute realitatea, 1j>tiindca acest lucru dureros sau peni-
care latra tare, parand c-ar vrea sa-l mU1j>te,
el face exact ceea bil va trece. Cam a1j>ase intampla pe parcursul unui viol...
ce un adult n-ar face niciodata: mchide ochii. Pentru acest
copil, pericolul de langa el dispare dad mchide ochii 1j>i nu-l
mai vede. Ce legatura 0 fi mtre acest instinct prezent m dez- Mai ales.1cand partenerul nu e perfect ...
voltarea copilului 1j>i faptul ca voi facep dragoste cu ochii Atunci cand cineva face dragoste cu ochii inchi1j>i,poate
mchi1j>i?Pai, inchipuiti-va ca uneori insu1j>ipartenerul sau fi yorba 1j>ide un idea!. Stai mai multi ani de zile fara sa fi
faptele lui iti inspira perico!. $i atunci 0 fi bine sa mchizi facut dragoste macar 0 data 1j>i-p inchipui totu1j>icum ar fi.
ochii? Nu conteaza daca e bine, pentru ca oricum faci cum Vezi un biiiatmalt, cu un spate lat, sau 0 fata cu sam frumo1j>i,
iti vine. 1j>i
iata e1j>ti
in pat cu celalalt sau cealaltii. Jar biiiatul de langa
tine e putin cracanat, are spatele mgust 1j>i plin de C01j>uri.Sau
La om se adaugii frica de simbol fata de langa tin~ are sanii pupn lasap, picioarele mai scurte,
In viata de zi cu zi, frica este cea care W mchide ochii. fundul mai mare. Atunci pe cine preferi sa vezi? Pe cel ideal
In viata sexuala, avem de-a face cu frica biiieplor de zona ge- sau pe cel care e deja m fata ta? Pe cel ideal nu-l poti vedea
nitala a fetelor, dar 1j>i
cu frica fetelor de falus. Falusul este decat cu ochii inchi1j>i.
mult mai mult decat un organ sexual masculin; este sim-
bolul fortei, al dominapei 1j>i
fecunditiitii masculine. $i uite-a1j>a,
m con1j>tiintafetelor se aduna prea multe semnificapi ale ______ 0 data ~i gata! ------
acestui simbol ca sa-l mai 1j>i
priveasdi direct, cu ochii deschi1j>i.
Oameniise grabesc foarte tare. Astiizi, ei se pot deplasa mai
repede decat sunetul, iar intormapa pe care 0 pretuiesc atata
Existii $i 0 explicatie jiziologicii: reflexele are 0 viteza uluitoare. $i cand e1j>ti
supus unei probe de per-
Cand un om stranuta, mchide ochii. De multe ori se m- spicacitate, se pne cont de rapiditatea cu care dai solupi.
tampla a1j>a1j>i
cand el face dragoste. De exemplu, cand 0 fata Jar atunci cand prezenta sau faptele tale nu au mare valoa-
face dragoste m pozitia prin spate, are 0 u1j>oarasenzape de re pentru cineva, acea persoana va spune ca-1j>i pierde tim-
durere, 1j>i
atunci mchide ochii. Sau simte 0 ameteala pen- pul cu tine. Oar cand ajungi specialist de valoare sau om de
8 LECpI PARTICULARE SITUATII EROTICE 9

afaceri,constati ca principala ta grija este transformarea tim- E drept, la un chef trebuie adaugata Iilibautura; ea pro-
pului m bani, pentru ca time is money, cum spune vorbitorul duce dezinhibitia de care are nevoie 0 activitate sexuala fa-
de engleza. dla Iilitot ea favorizeaza comunicarea dintre potentialii par-
teneri sexuali.1n Antichitate 1il1
Evul Mediu, orgia era la mare
Ca fata mare la miiritat moda; constituita ca recul in fata strictetei morale impuse
de religie, orgia avea ca deznodamant sexulla mtamplare,
Delili aceasta yorba populara se refera la nerabdarea intre parteneri care nu se cunolilteau neaparat Iilicare nid
fetelor, ea se potrivelilte mult mai bine baietilor. E adevarat nu trebuiau neaparat sa continue acea relap.e m vii tor. Iar
ca,o data indragostita sau macar atalilata de barbatul sau, mai tarziu, cei care fac sex m noaptea unei petreceri nU-lili
fata va dori sa puna cat mai repede viata ei la picioarele aces- amintesc numele partenerului sau felulm carel-au cunos-
tuia, Iilide aceea ar vrea sa se marite repede cu el.1n schimb, cut. La aceasta amnezie poate contribui din plin Iilimahmu-
baiatul vrea sa faca sex dH mai repede Iilidoar 0 data, pen- reala, dar prindpala ei cauza este delimitarea invitap.lor de
tru ca:
restullumii la petrecerea respectiva .
• vrea sa asimileze persoana acelei fete cat mai repede,
pe calea cunoalilterii experientiale. A asimila pe cineva m-
seamna a te apropia, a interactiona, a extrage benefidile Iili A fost 0 data ca niciodatii
a trece mai departe. DeliliaiJacut dragoste doar 0 data cu 0 persoana anume,
• nu vrea sa-Iiliasume raspunderi sociale pe care nu Ie ai putea spune ca acelea au fost cele mai frumoase dipe din
poate stapam (bunaoara casatoria, 0 posibila sarcina, securi- viata ta. $i asta in timp ce alte persoane se chinuie luni de
tatea materiala,mentinerea cuplului etc.) La 14 ani, un baiat zile sa te faca fericit. E nedrept, dar acest lucru are 0 explica-
poate face sex, dar nu poateintretine 0 familie de cind p.e:noaptea de dragoste a fost un eveniment care nu poate
persoane, nu-i alila? fi aIterat prin repetare. Daca ati face dragoste a doua oara,
• adesea, el nu are motive proprii dea face sex, dar tre- ar fi destuI de probabil sa spui ca nu a mai fost alilade bine.
buie sa dovedeasca unor cunoscuti ca e m stare s-o faca. De La asta se adauga satisfactia de a face ceva interzis, senza-
aceea, 0 face cat poate de putin:odata. p.a de libertate, plus ideea ca te desfalilori mtre limitele tale,
fara sa-ti mai bap. capuI cu prietenii, sarcini nedorite, casa-
Situatia tipicii: la chef torii IiliaIte complicatii sodale.

Poate din acest uItim motiv, cele mai frecvente situatii Cu ce riimai
m care tinerii fac sex la mtamplare sunt cele legate de petre-
ceri. Lume multa, majoritatea fiind persoane cu care tanarul Un singur contact sexual cu 0 persoana necunoscuta ar
trebuie sa se compare. Daca parintii gazdei au lasat liber dor- putea sa aiba mult doritul efect de confirmare ca partener
mitorul, baia, sau macar camara, a doua zi te pop. trezi cu valabil. Din punct de vedere psihologic, confruntarea cu 0
o mtrebare de genul: "Bi, i-ai pus-o tipei cu care dansai?" situap.e noua pare saaiba 0 valoare mai mare decat repeta-
Iar aceasta mtrebare vine de la unul dintre concurentii tai rea unei situap.i cunoscute, cad presupune 0 maxima capa-
cei mai mverlilunap.. Dealtfel, nu Iiltiudaca ai observat, dar citate de adaptare. Mai mult, pentru un baiat ea nu mseamna
cand te afli la 0 petrecere fara concurenti, nu se "lipelilte" doar performanta mtr-o situap.e noua,ci Iiliparcurgerea unui
nimic de tine. ritual de condensare a unei relap.i cu 0 femeie pe parcursuI
10 LEqrr PARTICULARE SITUATIT EROTICE 11

a doar diteva ore. Jar acest lucru exprima ac~ea1}isituap.e Pasivitatea este un rol
jenanta: societatea impune prea muIte consecinte unui tanar In sexuaIitatea de tip european, partea pasiva este consi-
care vrea sa faca sex, fara sa-l ajute sa se confrunte cu aces- d~rata a fi Ea, caci cel mai adesea ea sta 1}iel este cel activo
te consecinte. In ceea ce-o prive1}tepe fata, ea nu trage nici un Se spune ca, din cauza efortului fizic depus, el este cel in-
beneficiu din partida de sex cu un necunoscut, 0 singura
dreptap.t sa oboseasca 1}isa adoarma dupa contactuI sexual.
data. Daca simte ceva pozitiv fata de un astfel de eveniment,
Partial adevarat. Ar fi Impotriva rolului sexual ca 0 fata sa
asta este pentru ca spera ca el va duce la ceva In viitor. Ea
faca avansuri, mangaind 1}iincercand sa-1}iexcitedoar ea
i1;;iva aminti mulp. ani ceea ce a fost frumos, in timp ce baia-
partenerul. De-a lungul timpului a1}as-a Impamantenit: ca
tul va uita destul de repede 1}iva cauta noi confirmari. Dar
exista 0 situatie 1}imai delicata decat atat: fata sa fie cea cautata, curtata, selectata, excitata 1}isup usa
unui preludiu din ce in ce mai intens, urmand ca, pana la
urma, sa poata lua 1}iea initiativa.
Cand 0 data e prima data
Se Intampla des ca fata cu care un baiat vrea sa faca sex Cand devine femeia activa?
doar 0 data sa fie pur 1}isimplu virgina. Poate ca ea I1}ido-
Momentul in care femeia are inip.ativa pe parcursul unui
re1}tefoarte mult sa faca dragoste clf acel baiat, pentru ca
el este dragut 1}ipare iubitul perfect. In plus, mai toti baietii act sexual este cel in care incepe sa sirota placerea cu adeva-
aflati la inceputul relatiei cu 0 fata 1}tiusa fie fermecatori. rat sexuala. Pana atunci ea poate simti un fel de incitare,
De aceea, fetei ar putea sa-i placa pentru totdeauna un ast- confort, motivatie, dar in nici Wl caz 0 placere irezistibila.
fel de baiat. Dar ea ar trebui sa 1}tieca el nu e dispus sa faca Cand 0 femeie incepe sa mi9te, dragi baiep., sa 1}tip.ca atunci
eforturi pentru muIt timp daca nu prime1}tecompromisuri simte placerea. Pe de aIta parte, fetelor, atunci cand faceti
sexuale In schimb. Jar baiatul ar trebui sa 1}tieca, daca pen- dragoste putep. sa dap. din fund, din picioare, din urechi, dar
tru el e 0 performanta sa faca sex cu 0 virgina, pentru virgi- s-ar putea sa nu pareti active, pentru ca placerea trebuie
na "prima data" nu Inseamna mare lucru. Exista chiar 1}i0 exprimata prin top. porii corpului, inclusiv prin voce.
situap.e tipica, pe care americanii 0 numesc "sindromul Peggy
Lee", denumit astfel dupa unul dintre cantecele ei, avand Barbatul pas iv, fIca un homosexual"
refrenul:"Is that all there is?", adica "Asta-i tot?" El exprima
dezamagirea fetei in urma primului contact sexual, pe care Cand observa un baiat ale carui mi1}carinu inspira forta,
ea 11 investise cu muIte a1}teptari. ci pasivitate, fetele tind sa afirme ca el arata a homosexual.
Asta pentru ca felul in care se mi1}caexprima mai mult
emotii decat disponibiIitate pentru acp.une. De aici putem
Sexul pasiv deduce ca stilul mi1}carilordifera net de la fata la baiat, ele
{acand parte din inconfundabila comunicare non-verbala
"Stai pe spate/ $i las-o doar pe ea./ Stai pe spate,/ E pro- dintre sexe. De1}ibaiatuI pasiv s-ar supara rau auzind aces-
fesoara ta ..." te afirmatii, el manifesta prin comportamentuI sau 0 capaci-
A1}asuna, dragi prieteni, textuI unui cantec romanesc care tate rara in randul barbatilor: empatia fata de afectivitatea
era la moda prin vara lui 2000, text destuI de supariitor mai femeii. Jar eu sunt convins ca tocmai de aceea homosexua-
ales la adresa celor care fac dragoste, nu sex. Iii se pot lauda ca se inteleg de minune cu fetele ... :
12 LEqII PARTICULARE SITUATII EROTICE 13
Pasiv, deci inhibat a~a cum exista 0 adevarata arta a contemplarii tablourilor,
Vnii tineri obi~nuiesc sa spuna: "Eu nu ~tiu sa fac sex, nu . exista ~i 0 arta a primirii placerii sexuale - atunci cand joci
prea ma mi~c, dar nu am nimic impotriva sa stau." Motivele rolul celui pasiv ....
pentru care unii oameni aleg. atitudinea pasiva atunci cand
fac dragoste pot fi diverse. In primul rand poate fi yorba
despre inhibitie. Ea este intr-un fel necesara pe parcursul Sexul planificat
diverselor acte fiziologice, aparand ~i in dinamica actului
sexual, mai ales la sfar~it, in postludiu, cand apare faza re- Sa trecem acum de la extrema sexului pasiv la cealalta ex-
fractara. Dar unii oameni sunt inhibap de la un capat la altul trema, a sexului planificat. Cum ar putea 0 manifestare atat
al actului sexual ~icu greu ii fad sa se ~te. Atund cand acest de spontana precum sexul sa fie planificata cu minutiozi-
lucru se intampla, se mi~ca stangaci, iar cand exprima pla- tate? $i ce motive am avea noi sa facem un astfel de gest?
cerea, 0 fac intr-un mod nepotrivit. Vnii motiveaza ca populatia Terrei a crescut numeric a~a
de mult, incat este necesara 0 franare a ritmului na~terilor.
Pasiv, deci egoist Ei il citeaza pe Thomas Malthuss, care afirma cu multi ani
Vn alt motiv pentru care un om poate manifesta 0 atitu- in urma ca razboaiele ~iepidemiile sunt fenomene necesare
dine pasiva atunci cand face dragoste este, bineinteles, egois- contracararii unei suprapopulari a planetei. AJtii spun eel
mul. De fapt, e yorba despre 0 exprimare genitala a egocen- obiectivul planificarii este protejarea sanatatii individuale
trismului. Daca persoana respectiva are 0 genitalitate mult ~i colective, prin evitarea complicatiilor ce pot surveni la
accentuata, atitudinile privind pasivitatea ~i activitatea sunt aparitia unei sarcini nedorite.
destul de apropiate de extreme. Cand fetele manifesta 0 pu-
ternica genitalizare (v. Genitalizarea, vol. I), ele se mi~ca mult Planificare familialii
~i sunt destul de active; in schimb, baietii cu genitalizare
excesiva vor sa stea, pentru ca totul sa se desfa~oare in jurul Conceptul de planificare familiala este raspandit in lumea
organului lor sexual, ~i de aceea incremenesc contemplan- intreaga, el desemnand un ansamblu de metode medicale
du-~i propria placere furnizata de partenera. ~i educative menite sa faca din conceperea unui copil un
act pe deplin con~tient. In toate re~edintele de judet din Ro-
mania exista cabinete de planificare familiala, amplasate de
Alternati pasivitatea!
.1
obicei in policlinici. Acolo gase~ti speciali~ti in sanatatea re-
I De multe ori, pasivitatea in timpul actului sexual repre- producerii ~i contraceptie, care pot raspunde intrebarilor
zinta un fel de abatere de la etica acelui cuplu. De aceea, pare de tipul: "Cum sa traiesc 0 viata sexuala normala, cu risc
important ca cei doi parteneri sa deprinda arta succesiunii minim?", "Care este cea mai potrivita metoda anticoncep-
armonioase a rolurilor (v. Cand apare excitatia, vol. I). Astfel,
ponala pentru mine?", lICe trebuie sa fac atunci cand 0
ea va invata sa primeasca tandretea lui, trecand apoi la rolul sarcina se ive~te in viata mea?"
celaIalt, de parte activa. El va ~ti sa fie la inceput activ, pri-
mind apoi ceea ce ofera ea. Aceste atitudini corespund dina-
micii placerii la cei doi: la femeie, placerea se instaleaza mai Metode contraceptive naturale
lent ~imai durabil; la barbat, placerea se cere la inceput pon- Printre metodele de evitare a unei sarcini nedorite exista
derata, apoi sustinuta. Grice ai fi tu, fata sau baiat, nu uita: ~i a~a-zisele "metode naturale", numite astfel pentru ca nu
14 LECfII PARTICULARE SITUATII EROTICE 15

presupun vreo intervenpe asupra aparatului genital. Dintre Maine, la ora cinci
aces tea, cele mai practicate sunt metoda intreruperii actu- Sa lasam deoparte contraceppa :;;isa ne gandim la 0 alta
lui sexual :;;icea a calendarului. rapune de a-ti planifica sexul. Dupa ce fata :;;ibaiatul ajung
Metoda intreruperii consta in retragerea sexului barbatu- la concluzia ca se doresc unul pe celalalt, incepe 0 perioada
lui din vagin in momentul anterior ejacularii, astfel incat sper- in care partida de sex plute:;;te in aer. Ba chiar este promisa
ma ajunge in afara corpului femeii, iar fecundarea nu mai ferm, mai ales din partea baiatului, care spune: "Maine, la
poate avea loc. E clar ca nu te poti baza pe aceasta metoda, ora cinci, cand parinpi mei vor fi plecap, voi face dragoste
:;;tiutfiind faptul ca, inca din primul minut al erectiei, prin cu tine!" Nu e de mirare daca, ajun:;;iin fata acelei ore de
orificiul uretrei baiatului apare 0 picatura de secrepe a glan- dragoste, baiatul va avea 0 problema de erectie sau 0 ejacu-
III
I delor Cowper, care ar putea contine:;;i spermatozoizi (v. Se- lare precoce, iar fata va simti 0 frica teribila. $i atunci ce-ar
cretul secrefiilor, vol. I). In plus, nu pop avea prea multa incre-
fi mai bine sa faci?
dere in capacitatea unui baiat de a se controla in momentul In primul rand sa nu faci din sex un obiectiv cu data fixa,
apropierii orgasmului... mai ales atimci cand el este ceva prea putin cunoscut in viata
ta sau a partenerei. In al doilea rand, amintindu-ti imp or-
tanta lege enuntata de Piaget, asociaza ceea ce e nou cu ceea
Sex dupii calendar
ce ti-e cunoscut. Astfel, fraza ta va trebui sa sune cam a:;;a:
La randul ei, metoda calendarului consta in planificarea "Maine la ora cinci parintii mei vor fi plecati, iar eu te ~oi
sexului exclusiv in zilele in care femeia e sigura ca nu va tine iar in brate." Poate mai tarziu, cand ea vafi invatat deja
avea ovulatie. Astazi, ea nu mai este considerata 0 metoda ce inseamna sa faci dragoste, ii vei putea comunica ora la
contraceptiva sigura. Observand cu atenpe temperatura din care yeti face dragoste, iar ea va simti 0 excitatie crescanda
vagin :;;iaspectul secretiilor vaginale, 0 femeie ar putea sa pe masura ce se apropie ceasul promis.
afle cu destula exactitate care sunt zilele in care este fertila,
adica predispusa la sarcina in urma unui contact sexual. Cand altii hotiiriisc pentru tine
Pentru a pune in aplicare metoda calendarului, e nevoie de
observarea vreme de 12 luni a regularitapi ciclurilor men-
o fi 0 gre:;;ealasa-ti planifici ora de sex, dar e 9i mai dau-
nator sa-ti planifice altcineva sexualitatea. Cei mai "buni"
struale. Presupunand ca lungimea ciclului este de 28 de zile, planificatori sunt de obicei aceia care nu prea au de-a face
trebuie sa scazi 20 de zile, pentru a afla care este inceputul cu sexul: parinpi, bunicii :;;ichiar prietenii; in general oa-
perioadei fertile. Astfel, dintr-a 8-a zi de la inceputul ciclu- menii "care-p vor binele". De obicei, parinpi :;;ibunicii decid
lui e riscant sa faci dragoste. Ceea ce mseamna ca, daca san- cand sa nu faci sex, iar prietenii decid cand sa faci sex. Cu
gerarea a pnut 4 zile, mai ai doar 4 zile in care ai putea sa exceptia catorva coincidente, mai niciodata aceste decizii
faci sex fara a ramane msarcinata. $i tot nu pop fi foarte sigu- nu corespund dorintelor tale. Ar fi minunat daca ai putea
ra, caci ramane totu:;;iun risc de 6%. Mai sigura este perioa- decide singur, dar oare ai aceasta capacitate? In literatura
da anterioara ciclului urmator; ease calculeaza prin sca- anglo-saxona cu privire la management sunt folositi ade-
derea a 11 zile din durata ciclului, insa :;;imai sigur e sa iei sea termeni precum informed decision sau informed consent,
in consideratie doar ultimele 7 zile de pana-n urmatoarea adica decizie sau consimtamant dat in cuno:;;tinta de cauza.
singerare. In cazul discutat de noi aici, cea mai buna atitudine posi-
16 LECpr PARTICULARE SITUATII EROTICE 17

bila este preluarea informatiei de la binevoitori 9i rezervarea preiei doar rezultatul, fara sa afli prea multe detalii tehnice
dreptului la propria decizie. sau informatii despre posibilitatile de egec. De exemplu, ba-
bele 9tiu ca, imediat dupa ce a facut sex, 0 femeie poate di-
minua riscul de a ramane insarcinata facand spali'ituri vagi-
Mintea de a doua zi nale cu otet sau introducand acolo 0 aspirina, care este tot
acid. Poti incerca 0 astfel de solutie disperata, dar vei simti
Dupa ce ai facut dragoste, s-ar putea sa-ti para rau inca de ca vaginul te ustura de-ti dau lacrimile. Asta pentru ca, din
a doua zi. De fapt, inca din primele cinci minute de "dupa", auzite, nu ai preluat 9i detaliul cu privire la concentratia
poti incepe sa-ti rozi unghiile, gandindu-te ca s-ar putea ivi substantei acide folosite ca spermicid: otetul trebuie diluat
o sarcina nedorita, 0 boala cu transmitere sexuala sau un pana la 10%, pentru a nu produce inflamatii vaginale. Spre
fel de catastrofa sociala. Nu trebuie sa fii psihiatru ca mine, deosebire de 0 baba, un medic ti-ar recomanda preparate
ci doar un om chibzuit pentru a-ti da seama ca multe din- spermicide, care sunt mai eficiente, mai putin riscante 9i au
tre consecintele de a doua zi ar putea fi prevenite printr-o avantajul de a oferi 9i oarecare protectie contra bolilor cu
simpla comunicare inca dinainte de a face dragoste. transmitere sexuala. Cele mai bune spermicide se prezin-
ta sub forma unei spume care trebuie introdusa in profun-
Cand focul dorintei s-a stins zimea vaginului inainte sau chiar dupa actul sexual. Altele
Acum, ca cite9ti "la rece" aceasta carte, iti dai seama ca in se gasesc sub forma de gel sau crema, ele putand fi prezente
momentele de excitatie sexuala con9tiinta ta sufera unele 9i pe prezervative sau pe alte dispozitive de protectie plasate
modificari calitative 9i chiar cantitative (v. Actul de identi- in vagin.
tate, vol. I). Perceptiile sunt integrate altfel in aceste mo-
mente; vederea nu mai are ponderea cea mai mare, atentia Pilula de a doua zi
se deplaseaza catre spatiul intim, iar valorile se ierarhizeaza Tot din auzite 9tii ca, aflandu-te la mijlocul ciclului (in jurul
mai degraba pe criterii instinctive (de aceea, ce spunea ma- celei de a 14-a zile) 9i facand sex fara protectie, ai putea lua
ma in urma cu 0 zi cantare9te mult mai putin decat un sa-
a doua zi 0 pilula care sa mic90reze riscul de a avea 0 sarcina
rut). Ai putea sa realizezi in astfel de momente ci'iintre ziua
nedorita. E adevarat: in primele 72 de ore dupa contactul
a 10-a 9i a 14-a a ciclului riscul de sarcina dupa un singur
sexual se poate administra in doua reprize un preparat hor-
act sexual este de 20-30%? Sau ca intre zilele a 14-a 9i a 17-a
monal care impiedica instalarea sarcinii. Oar 0 astfel de pi-
riscul de a avea 0 sarcina este de peste SO%?Nu, in nici un
caz. In schimb, aceste cifre ti-ar putea reveni in con9tiinta lula poate fi luata 9i inainte de contactul sexual; daca 9tii
in faza refractara de dupa actul sexual. Atunci incep framan- ca exista riscul de a fi asaltata sexual, poti lua cu cateva ore
tarile, acuzatiile 9i vinovatiile. Ele pot atinge cote atat de inainte 0 astfel de pilula, pentru a preveni instalarea unei
alarmante, incat apare riscul de a face prostii. sarcini nedorite. Trebuie sa ai in vedere 9i efectele adverse
ale unei astfel de pilule, mai ales daca 0 folose9ti in mod re-
petaL In primele ore de la administrare pot sa apara greturi
Spiiliitura cuotet destul de puternice 9i chiar varsaturi, iar daca folosirea pi-
Cele mai mari prostii sunt acelea preluate din auzite. E lulei de a doua zi devine 0 regula, ea poate duce la afectarea
adevarat ca toate au cate un sambure de adevar, rezultat serioasa a venelor profunde. Pe langa aceste efecte adverse,
din experientele altora. Oar cand preiei 0 solutie din auzite, mai exista 0 contraindicatie importanta: 0 sarcina dorita,
18 LEqn PARTICULARE

existenta in momentul administrarii pilulei, care va fi peri-


clitata de acet;ltihormoni.

Miisuri precoce
Pentru a preveni instalarea sarcinii,medicul persan AI-Razi
recomanda urmiitoarele: "Imediat dupa ejaculare, cei doi
se vor indeparta. Femeia va stranuta de cateva ori, va striga
de diteva ori t;liva sari inapoi de t;laptepana la noua ori"
(saritul inainte era menit sa creasca t;lanselede a avea 0 sar-
cina, prin deplasarea spermei in profunzime). Oe-a lungul
istoriei, acestor masuri Ii s-au adaugat altele, precum spala-
turile cu vin, cu zeama de usturoi t;li,mai recent, cu coca-cola ...
Oe fapt, cele mai sigure masuri precoce sunt cele mentio-
nate mai sus: spalatura vaginala, aplicarea profunda a unui
gel spermicid t;liprezentarea la cabinetul de planificare fa-
miIiala.
La randullor, dupa ce au facut sex, barbatii se ingrijesc
de aparatullor genital facand doua gesturi foarte simple: cel
de a se spala t;licel de a urina. La acestea, ei ar trebui sa adau-
ge inca unul: acela de a merge impreuna cu partenera la
medic. Poate ca aici, pe langa spalaturi, geluri spermicide
t;lipilule, ar mai putea beneficia de 0 metoda de contraceptie
destul de eficienta in cazul unui contact sexual neprotejat
care a avut deja loc: instalarea unui sterilet in interval de
cel mult cinci zile de la "eveniment".

Mai bine mai devreme dealt prea tarziu


Una dintre cele mai eficiente metode de invatare presu-
pune incercarea, eroarea t;litragerea concluziilor. Poate de
aceea mintea de a doua zi este ceva bun in viata unui tarrar.
Oar sexualitatea inseamna viata, poate chiar mai multe vieti .
intr-una singura, t;lide aceea e important ca partenerii sa
faca ceva mai devreme de a doua zi, poate chiar inainte de
a face dragoste ... Oar 0 discutie despre siguranta in mo-
mentele cele mai fierbinti este deIicata. lata ce ai putea dis-
cuta cu partenerul sau partenera ta inca dinainte de a face
20 LEqII PARTICULARE SITUATII EROTICE 21

dragoste 9i cam ce expresii ai putea folosi intr-o astfel de ce se vedea inauntru. Pana la urma, Margot 9i-a dat seama
situap.e: ca cei doi ii sunt inferiori, pentru ca aratau de parca Ie da-
• despre perioada fertila: "Crezi ca se poate ivi un copil duse cu 0 maciuca-n cap. Dupa cateva secunde grele, Mar-
din ceea ce facem noi azi?" got s-a induplecat 9i a ie9it. A revenit la camin seara tarziu
• despre existenta unei boli cu transmitere sexuala: "Ma 9i n-a mai vorbit cu colega ei de camera cateva zile.
intereseaza daca e9ti pe deplin sanatos in perioada asta ..."
• despre teama: "Ai destuI curaj sa fad dragoste cu mine?" Ti-o poti fnchipui pe mama tafiictind dragoste?
• despre indoiala: "Ce pot face ca sa te bucuri de mine?"
Observap. ca aceste intrebari sunt ceva mai dudate decat I9i aminte9te vreunul sau vreuna dintre voi cat de muIt
va doreati, cand erati mici, sa-i surprindep. pe mama 9i pe
cele folosite de obicei, avand un caracter pozitiv, din care
lipsesc amenintarea, insulta, suspidunea. tata facand dragoste? Foarte multi copii asista la fragmente
de scene sexuale intre parinti, nu numai uitandu-se, ci 9i
ascuItand. Mama se vaita 9i tata gafaie. De aici rezuIta ca
Sexul eu martori _ tata ii face un rau mamei, ea nu se poate apara 9i poate are
nevoie de ajutor. Tot de aid rezuIta 9i 0 intrebare foarte in-
Cand am inceput sa vorbim despre sexul planificat, ziceam teresanta pentru un psihoterapeut: "Ti-o poti inchipui pe
ca sunt destui aceia care "se baga" in viata ta sexuala. Acum mama ta fadind dragoste?" Adesea, imposibilitatea de a-9i
a venit momentul sa ne referim 9i la aceia care chiar asista inchipui un astfel de episod graie9te despre existenta unei
la momentele tale cele mai intime, fie ca vor, fie ca nu vor marturii a copilului la sexul parinp.lor.
(in ceea ce te prive9te pe tine, 9tiu ca nu vrei). De la acest episod, in care martorul este un copil, sa trecem
la 0 etapa mai tarzie, cand fetita cea mica a devenit 0 fata
care afla cate ceva despre sex. Aceasta fata poate sa mearga
Martora Margot in tabara sau sa stea la un internat, nefiind ea cea care face
Margot era 0 studenta care nu avusese nici un prieten dragoste sau cea care mangaie 9i este mangaiata de un baiat.
pana-n ziua intamplarii relatate aid; nu se 9tie cum gasea !1ra9te faptul ca 0 aIta fata face dragoste 9i lasa sa se auda.
ea compensap.i pentru dragoste mergand la 9coala cu asidui- 19ipune perna-n cap. Se zvarcole9te. A doua zi spune ca n-a
tate 9i plimbandu-se prin parc singura. Cert este ca, intr-o dormit deloc, s-a simtit foarte rau, 0 doare burta, i-e scarba
zi, ea s-a intors la camin ceva mai devreme decat era preva- de mancare 9i nu mai vrea sa stea in locul acela.
zut. A intrat 9i a v~zut-o pe colega sa de camera facand dra- Mulp., foarte mulp. baieti se masturbeaza auzind sau va-
goste cu un baiat. n 9tia. Era un baiat pe care il vclzuse imbra- zand ca se face dragoste. La urma urmei, efectuI pseudo-afro-
cat pana atund. disiac al imaginilor 9i sunetelor din gama sexuala este arhi-
lata cum poveste9te el momentuI: "Am incremenit. De cunoscut 9i foarte des folosit, nu? Se 9i spune: "Hai la mine
unde pana atunci eram pe culmile unor valuri spumoase 9i sa-ti dau 0 cafea, sa bem ceva 9i sa-p. pun un film pe caseta."
ne mangaiam foarte frumos, tot ce fusese mi9care s-a con-
densat intr-un singur punct. Am dat fundul pup.n mai inapoi
Unde-s multi, majoritatea sunt martori
9i-am strans capul prietenei mele la pieptul meu, ca sa nu
vada. Am inchis ochii 9i-am intrebat-o 90ptit la ureche: «Ce Mai este 9i sexul in grup.1mi amintesc chiar (cu 0 oarecare
facem?»" Margot ramasese 9i ea incremenita in U9a;nid nu ru9ine) ca odata, mergand printr-un ora9 din Moldova, am
intra, nici nu iegea, ba se mai uitau 9i altii de pe holla ceea intrebat 0 femeie unde se poate gasi 0 p09ta, pentru ca tre-
22 LEC'fII PARTICULARE SITUApI EROTICE 23

buia sa dau un telefon la serviciu, ~i a fost cat pe ce sa pri- injura cat pot de tare ~ide urat, altii 90ptesc, sunt incurcati,
mesc 0 po~eta in cap. Ce ~tia ea ~i nu ~tiam eu era ca tot se inro~esc sau devin palizi. Cert e ca ceea ce era pana atunci
"po~ta" se nume~te ~i situatia in care 0 femeie face sex cu act sexual, din momentuI acela este ratat. Baietii nu mai pot,
mai muJti barbati la rand, pe parcursul aceleia9i partide. fetele simt chiar durere, pentru ca muIte dintre ele mani-
Multi baieti mi-au marturisit fantasma de a face sex in festa, atunci cand sunt surprinse, ceea ce in ginecologie se
grup. De ce? Pentru ca, de muIte ori, initierea in sex are loc nume~te vaginism, adica 0 contractura a vaginuIui care poa-
la baieti prin imitatie. Cand rostesc obscenitati in cadru mai te fi teribil de dureroasa. Cand cei doi sunt surp~i, eel mai
muIt sau mai putin organizat, baietii 0 fac pentru ca vor sa-i repede reactioneaza fata, prin vaginism. Iar daca penisul
imite pe ceilalti. $i atunci cand incep sa se masturbeze, ba- baiatului este inca in erectie, el este pur ~i simplu strangu-
ietii se imita unii pe altii. Ei nu au nici 0 placere de la bun lat ~iatunci ramane captiv, din moment ce partea dinauntru
inceput, dar vor sa descopere placerea celorlaJti baieti care este mai groasa decat cea de afara. $i eu cat ramane el mai
au incercat acest lucru ~i vor sa intre in randullor. Tot a~a muIt captiv acolo, cu atat se strange mai tare vaginul fetei.
se intampla ~i cu baietii care vor sa faca sex in grup. Nu e Acest fenomen se nume~te penis captivus ~i este exact ce ve-
prea mare pIa cere, pentru ca dorinta de a avea un parte- deti uneori pe strada la cateii care nu-~i mai pot da drumul
ner in exclusivitate exista in fiecare. Dar se poate intampla unul altuia, dupa ce au fost ~ocati de 0 imprejurare oarecare:
sa ai nevoie sa mai inveti. Jar nevoia fundamentala care sta un atac, un autobuz sau un pieton care s-a distrat pe seama
la baza fenomenuIui de observare a partidei de sex a altora lor sau, oricum, aparitia unui martor.
este in primuI rand cognitiva: nevoia de a ~ti, de a cunoa~te,
de a vedea, de a invata ~i de a proceda eel putin la fel. Martori nevinovafi
Tot a~a se intampla, bineinteles, ~i cu violuI: in timpul Intr-una din emisiunile "Lectii particulare", 0 as-
violului exista uneori ~i alti baieti de fata, la practica posibi-
cuItatoare a relatat cum, in timpul sarcinii, ii venea greu sa
lelor perversiuni sexuale se adauga ~i aceasta perversiune
faca dragoste cu sotul ei din cauza copilului - a persoa-
teribila, cea mai grea pentru 0 fata: sa fie privita fara voia nei - care exista in ea.
ei atunci cand face dragoste ~i mai cu seama cand e viola-
In afara de oameni, mai pot exista ~ialti martori. De exem-
ta. Pentru fata este cumplit; pur ~isimplu Ii dispare speran-
ta de a ascunde ceea ce s-a intamplat. Confruntarea cu un plu, un sau
martor
curent (maideales)
temut esteconcurente
unei un obiect ce
(v.apartine
In pat cuunui con-
al treilea,
singur agresor gase~te uneori mangaiere ~icompensatie, dar
cand sunt doi ~ifata nu are cum sa nu vada cele douii persoa-
0
vol. I). fata care vede fotografia unei rivale undeva in juru1
ei cand face sau ar vrea sa faca dragoste se ridica, se duce
ne, este groaznic.
la fotografie, 0 pune cu fata in jos 9i dupa aceea ... mai discu-
ta. Un baiat nu face intotdeauna a~a; daca vede fotografia
Vaginism ~i penis captivus aItui baiat undeva, poate pur ~i simplu sa-9i inchipuie ca-l
Exista 0 reactie tipica de aparare despre care spuneam sfideaza, pentru ca - amintiti-va - initierea sexuala a baie-
mai sus ea ~i un copil mic 0 aplica atunci cand este ame- tilar se face foarte adesea in grup. Ei invata unii de la aJtii 9i
nintat de ceva: inchide ochii, ca sa nu mai existe acea situa- se tolereaza intre ei mai li90r atunci cand fac dragoste. Fetele
tie teribila, agresiunea sa dispara, nemaifiind vazuta. Bine- insa, nu. Daca 0 fata tolereaza 0 alta fata atunci cand face dra-
inteles ca, surp~i intr-o situatie erotica, oamenii pot adopta goste, de fata, chiar acolo, inseamna ca exista tendinte catre
diverse stiluri: unii pot reactiona cu furie: arunca cu ceva, lesbianism. Fetele se cam urasc unele pe altele cand e yorba
22 LECpI PARTICULARE
SITUAT!I EROTICE 23

buia sa dau un telefon la serviciu, :;;ia fost dit pe ce sa pri- injura cat pot de tare :;;ide urat, altii :;;optesc,sunt incurcap,
mesc 0 po:;;eta in cap. Ce :;;tiaea :;;inu :;;tiam eu era ca tot se inro:;;escsau devin palizi. Cert e ca ceea ce era pana atunci
"po:;;ta" se nume:;;te :;;isituapa in care 0 femeie face sex cu act sexual, din momentul acela este ratat. Baietii nu mai pot,
mai multi barbati la rand, pe parcursul aceleia:;;ipartide. fetele simt chiar durere, pentru ca multe dintre ele mani-
Multi baieti mi-au marturisit fantasma de a face sex in festa, atunci cand sunt surprinse, ceea ce in ginecologie se
grup. De ce? Pentru ca, de multe ori, initierea in sex are loc nume:;;te vaginism, adica 0 contractura a vaginului care poa-
la baieti prin imitatie. Cand rostesc obscenitap in cadru mai te fi teribiI de dureroasa. Cand cei doi sunt surprin:;;i, cel mai
mult sau mai putin organizat, baietii 0 fac pentru ca vor sa-i repede reacponeaza fata, prin vaginism. Iar daca penisul
imite pe ceiIalti. $i atunci cand incep sa se masturbeze, ba- baiatului este inca in erectie, el este pur :;;isimplu strangu-
ietii se imita unii pe alpi. Ei nu au nici 0 placere de la bun lat:;;iatunci ramane captiv, din moment ce partea dinauntru
inceput, dar vor sa descopere placerea celorlalti baieti care este mai groasa decat cea de afara. $i cu cat ramane el mai
au incercat acest lucru :;;ivor sa intre in randullor. Tot a:;;a mult captiv acolo, cu atat se strange mai tare vaginul fetei.
se intampla :;;icu baietii care vor sa faca sex in grup. Nu e Acest fenomen se nume:;;te penis captivus :;;ieste exact ce ve-
prea mare placere, pentru ca dorinta de a avea un parte- dep uneori pe strada la cateii care nu-:;;imai pot da drumul
ner in exclusivitate exista in fiecare. Oar se poate intampla unul altuia, dupa ce au fost :;;ocapde 0 imprejurare oarecare:
sa ai nevoie sa mai inveti. Iar nevoia fundamentala care sta un atac, un autobuz sau un pieton care s-a distrat pe seama
la baza fenomenului de observare a partidei de sex a altora lor sau, oricum, aparitia unui martor.
este in primul rand cognitiva: nevoia de a :;;ti,de a cunoa:;;te,
de a vedea, de a invata :;;ide a proceda cel putin la fel. Martori nevinovati
Tot a:;;ase intampla, bineinteles, :;;icu violul: in timpul Intr-una din emisiunile "Lectii particulare", 0 as-
violului exista uneori:;;i alp baieti de fata,la practica posibi- cultatoare a relatat cum, in timpul sarcinii, ii venea greu sa
lelor perversiuni sexuale se adauga :;;iaceasta perversiune
faca dragoste cu sotul ei din cauza copilului - a persoa-
teribila, cea mai grea pentru 0 fata: sa fie privita fara voia nei - care exista in ea.
ei atunci cand face dragoste :;;imai cu seama cand e viola-
In afara de oameni, mai pot exista :;;ialp martori. De exem-
ta. Pentru fata este cumplit; pur :;;isimplu Ii dispare speran-
ta de a ascunde ceea ce s-a intamplat. Confruntarea cu un plu, un sau
martor
curent (maideales)
temut esteconcurente
unei un obiect ce
(v.apartine
In pat cuunui con-
al treilea,
singur agresor gase:;;teuneori mangaiere :;;icompensape, dar
vol. I). 0 fata care vede fotografia unei rivale undeva in jurul
cand sunt doi :;;ifata nu are cum sa nu vada cele douii persoa- ei cand face sau ar vrea sa faca dragoste se ridica, se duce
ne, este groaznic.
la fotografie, 0 pune cu fata in jos :;;idupa aceea ... mai discu-
ta. Un baiat nu face intotdeauna a:;;a;daca vede fotografia
Vaginism $i penis captivus altui baiat undeva, poate pur :;;isimplu sa-:;;iinchipuie ca-l
Exista 0 reacpe tipidi de aparare despre care spuneam sfideaza, pentru ca - amintip-va - iniperea sexuala a baie-
mai sus ca:;;i un copil mic 0 aplica atunci cand este ame- plor se face foarte adesea in grup. Ei invata unii de la alpi :;;i
nintat de ceva: inchide ochii, ca sa nu mai existe acea situa- se tolereaza intre ei mai u:;;oratunci cand fac dragoste. Fetele
pe teribila, agresiunea sa dispara, nemaifiind vazuta. Bine- insa, nu. Daca 0 fata tolereaza 0 alta fata atunci cand face dra-
inteles ca, surprin:;;iintr-o situape erotica, oamenii pot adopta goste, de fata, chiar acolo, inseamna ca exista tendinte catre
diverse stiluri: unii pot reacpona cu furie: arunca cu ceva, lesbianism. Fetele se cam urasc unele pe altele cand e yorba
24 LECfII PARTICULARE SITUATIT EROTICE 25

de partener; ele pot ajunge la 0 dorinta organica de a se inla- masiv decat tine, detinator al unui instrument perfid, te-ar
tura una pe alta. pune jos ~iar exercita asupra ta ni~te presiuni tandre. Oricat
de tandru ar pretinde el ca este, tot ti se face frica, nu? Nu
"-
poti vedea ce se intampla m jur, nu poti controla mi~carile
In pat, fad sex propriului corp, nu te poti retrage pentru ca apoi sa te poti
mtoarce de bunavoie. De aceea, fata care invata sa faca
Se mai mtampla ~iasta, nu? De atata dorinta, de atata curio- dragoste trebuie sa aiba posibilitatea de a controla proprii-
zitate, din atata iubire ai putea sa ajungi m pat cu cineva. La Ie mi~cari, de a avea initiative, de a putea exprima ceea ce
oamenii foarte tineri, a ajunge m pat mseamna a ajunge in dore~te. Iar acestea toate nu sunt posibile cand se afla sub
sanctuar. Acolo unde se fac ritualurile celemaiintime.pe partenerul ei; trebuie sa adaug repede ca initierea fetei m se-
care numai cei initiati Ie stapanesc. Oar, culmea! Conform xualitate nu se face 0 data cu prima penetrare, ci mult mai
observatiilor psihologice, majoritatea tinerilor care ajung m devreme, prin explorarea corpului propriu ~i al parteneru-
pat pentru prima data cu un potential partener nu vor face lui. Iar acest lucru e favorizat de pozitiile active, cum ar fi
sex. Care ar fi motivele Ei ~i care ar fi motivele Lui de a nu cea m care partenerii stau m picioare sau culcati pe-o parte,
face sex?
unullanga altul (v. lntromisiunea, vol. I).

Motivele ei Motivele lui


Se considera d in dragoste fetele sunt generoase tocmai
pentru d de la ele se a~teapta oamenii sa cedeze. Motivele
o feme~e cauta m patul unui barbat ceea ce-a mai avut ~i
i-a placut. In schimb, un barbat cauta ceea ce el n-a avut mca,
unei fete de a ajunge in pat cu un baiat pot fi altele decat dar au avut aJtii. Nu mica este mirarea unei fete care, dupa
cele sexuale. De aceea, prietenul ei ar putea fi foarte mirat ce a facut 0 serie de compromisuri fata de prietenul ei, inclu-
sa se confrunte cu un refuz cand e yorba de ceva concret.
siv sarut, mangaiat, dezbracat, chiar sex oral, ajunge in pat
Nici prin cap nu-i trece lui ca fata are de fapt chef de yorba, cu el, dar acolo nu se mtampla nimic. Pentru un astfel de
e mcantata de intimitatea pe care 0 ofera patul, vrea de fapt comportament exista trei explicatii: m primul rand, in min-
sa fie doar tinuta m brate, sau pur ~i simplu imita ceea ce a tea acelui baiat pot persista amintiri neplacute cu privire la
vazut m filme. Problema imitatiei a fost dintotdeauna aceea
performantele sale sexuale, ma~ ales prin comparatie cu ce
a neconcordantei cu originalul. Mare este dezamagirea fetei se lauda altii ca au reu~it m sex. In al doilea rand, se adauga
cand simte ca perna lui miroase a tutun, eear~aful Ii sta mo-
~i tensiunea pe care 0 resimte baiatul cand ~tie ca trebuie sa
totolit sub flmd, iar deasupra ei se zbate prietenul cel dragut faca sex cu cineva, mai ales dad acest lucru a fost anuntat
care acum e transpirat ~i schimbat la fata.
cu fermitate dinainte. In al treilea rand, partenera este ac~ea
care poate produce inhibitii de netreeut, atunci cand mcald
Barierele funcfioneazi11a orizontali1 succesiunea naturala a concesiilor sexuale (v. Cum safii aleasa,
Cat timp /lsta m picioare", 0 fata este predispusa sa ac- vol. I).
cepte aspectele erotice ale mtalnirii cu un baiat. Ajunsa insa
la orizontala, m eomportamentul ei mcep sa se manifeste Interpretarea scuzelor
instinctele; nu atat cele sexuale, cat cele de aparare. Dad Atunci cand, aflat m pat eu tine, un baiat refuza sa faca sex,
e~ti baiat, gande~te-te cum ar fi dad un om de doua ori mai trebuie m primul rand sa vezi daca nu cumva limbajul ver-
26 LECfII PARTICULARE SITUApI EROTICE 27

balm care se scuza este contrazis de Iimbajul non-verbal, prin Sexul de adio
care corpullui iti comunica adevarul. Jar dintre mesajele
pe care corpul unui baiat ti Ie transmite, unul foarte contro- Unii cred ca sexul este un remediu pentru dificultatile pe
versat este erectia. Un baiat ar putea sa-$i refuze partenera care Ie au m dragoste. Altii sunt convin$i ca el este un argu-
chiar $i atunci dind erectia 11contrazice, caci instinctul sexu- ment suficient de puternic pentru a aduce inapoi persoana
al nu este atM de puternic meat sa-l determine sa actioneze iubita. Cand despartirea se apropie de cei care se iubeau,
impotriva propriei vointe. Cmd refuza sexul cu 0 fata, un viata lor sexuala se modifica simtitor. Sa vedem cum ...
baiat invoca de obicei motive tehnice. Oar trebuie sa $tii ca
in spatele lor se ascund aproape mereu motive de natura
afectiva. De exemplu, m spatele expresiei "Sunt obosit" se Din disperare sau fntelepciune
ascunde "Sunt ingrijorat pentru starea corpului meu". $i In miezul relap.ei pe termen lung se afla arta compromi-
m spatele expresiei "Nu avem timp" se ascunde "Ma cople- sului. Convietuirea cu cineva cere modificari simtitoare in
$e$tecantitatea de satisfactie pe care mi-o ceri".In lac de "Nu comportamentul tau, astfel ineat sa poti comunica $i im-
asta urmaresc de la tine" se afla de fapt "Nu e$ti persoana parta$i cat mai multe persoanei iubite, chiar daca proveniti
in fata careia a$ accepta sa ma fac de ras" sau "N-a$ vrea sa din familii foarte diferite. Instinctiv, femeia recurge la mai
se afle ca am fost cu tine" $.a.m.d. multe compromisuri atunci cand simte ca se afla mtr-o difi-
cultate de cuplu. Ea accepta cu U$urinta sacrificii, chiar umi-
Chinuialii sau deliciu? linte pe care nu era dispusa nici macar sa Ie ia in cons ide-
ratie m urma cu ceva timp. Foarte adesea, barbatul cu care
Sa stai in pat cu cineva dezirabil$i totU$i sa nu faci sex ... aceasta femeie a cladit 0 relatie dore$te doar 0 viata sexu-
Dupa cum spuneam mai sus, aceasta este de fapt 0 imitare ala limitata, dar -mcins de dorinta - este capabil sa declare
a adultilor, prin piitrunderea in sanctuarul sexului. Atata ca 0 iube$te. Devine tot mai insistent, chiar dramatic, mo-
timp cat mca nu s-a implinit prin sex, acest ritual pare chinu- ment in care isteria, pe care multi barbati 0 au mglobata in
itor. Cei doi se excita, se tatoneaza reciproc, se $antajeaza, personalitatea lor, rabufne$te sub forma unor scene. Aceste
se amagesc sau chiar se lupta unul cu altul. Oar pentru ca scene decl~eaza la ea mecanisme empatice $i materne me-
la varsta lor sexul nu este atat un instrument al placerii, cat nite sa produca un ata$ament puternic. La randullui, ata-
unul al cunoa$terii, fetele lor de "dupa" nu exprima atata chin $amentul este securizant $i de aceea devine posibila capi-
eat ar exprima fetele unor adulti care n-au reu$it "s-o faca". tularea sexuala a femeii. Misterul din jurul ei este dezvaluit,
Partenerii aflati la inceput de drum erotic recurg adesea la frumusetea de la distanta devine banalitate de aproape. Pe
o simbolizare a sexului printr-un gest generic, care poate masura ce trece timpul, el race$te tot mai mult termometrul
fi una dintre concesiile sexuale. AsHel, un baiat poate con- iubirii lor: tandretea. Cerandu-i sa acopere aceasta carenta de
sidera c-a "avut" 0 fata daca ea Ii raspunde la flirt, daca accep- ata$ament, ea devine insistenta, nemultumita, apoi patetica
ta sa fie sarutata, daca a fost dezbracata de el, daca a accep- $i chiar dizgrapoasa. El devine evitant, gasind pretexte de
tat sa-i puna mana pe sex sau daca a stat eu el dezbracata a petrece tot mai putin timp ell ea, ceea ce 0 face sa se simta
m pat etc. La randul ei, fata transforma minutele petrecute vinovata. Ea incearca sa-i ofere ce-i place lui eel mai mult:
m pat cu elm cea mai romantica aventura $i,m acela$i timp, sexul. El ajunge sa exprime pe fata dispretul pe care-l simte
mtr-o confirmare a faptului ca ea poate controla 0 situatie fata de ea, ca orice barbat care se confrunta cu ofensiva din
erotica. partea femeii. Acesta este momentul instalarii disperarii
28 LECfII PARTICULARE SITUA'fII EROTICE 29

pentru ea. Va face dragoste pHingand sau mimand exagerat acum e mai grozav?" Iar ea, vazand ca pasiunea lui nu a
pHkerea, va acorda multe ore acestei parti a relatiei lor, va palit deloc ~i e dispus sa se poarte la fel de finut ~i acum,
cere acele pozitii sau acele tehnici sexuale pe care Ie refuza i~i spune: "Tot ce regret este ca n-am facut dragoste prima
pana atunci. Plangand mult, respiratia ei incepe sa miroasa data cu el..." (v. Ne despartim, dar ramilnem prieteni)
greu, din cauza mobilizarii unor secrep.iprofunde din faringe,
arata tot mai incercanata, slabe~te, este neinspirataA in ges-
turi ~i atitudini, iar toate acestea provoaca repulsie. In acest Dragostea cu straini
fel, ea risca sa fie pur ~i simplu impinsa deoparte de omul
pe care 11iube~te, iar acest lucru este deosebit de trauma- A face dragoste cu un strain este ceva deosebit, dar numai
tizant pentru 0 femeie. la inceput. Strain inseamna cineva de alta cultura, alta rasa,
alta nationalitate. Oar nu uita un lucru: strain este ~i acela
Atracfia desparfirii provenit din alta familie, cu care incepi sa ai relap.i ce presu-
pun intrarea in spatiul intim. Din acest punct de vedere, cei
Ceea ce am descris mai sus este drama unei femei care crescuti in mediul rural resimt mult mai acut senzatia de
ajunge sa iubeasca un barbat care n-a facut altceva decat s-o om strain, data fiind delimitarea mai clara a familiilor fata
doreasca. Un astfel de barbat poate fi tinut aproape doar in- de comunitate. Cei de la ora~, supu~i anomiei, au 0 mai mare
trej:infuldu-ipermanent dorinta. Exista lnsa ~icupluri care nu u~urinta in abordarea intima a unui strain. De ce oare?
prea fac dragoste ciH sunt impreuna, dar care ajung sa se
doreasca intens dupa ce s-au despartit. Aceasta situatie spu- Mai aproape de perfecfiune
ne despre cei doi ca inca mai traiesc, fiecare in parte, sub
imperiul egocentrismului copilariei. Ei nu au luat in serios Aflat la varsta adolescentei, omul tanar rea~aza ierarhia
relatia pe care au avut-o ~i nu au intentionat sa joace roluri valorilor din viata sa. El devine sigur ca ceea ce dobandise
intr-un cuplu adult. Asemenea copiilor, nu pot lasa in mai- de la parinti este imperfect; in schimb, ceea ce este strain are
nile altuia "jucaria" lor, chiar daca nu sunt atra~i in mod ~ansa de a fi perfect. Imaginea retu~ata a strainului apare
deosebit de ea. Despartirea pare sa decla~eze apetitul sexu- pe ecrane, in fotografii ~imai ales in imaginatia celui tanar.
al, dar el nu vine din iubire, ci din posesivitate, a~a cum ara- De cealalta parte, convietuirea cu membrii familiei contine
tam mai sus. elemente de repulsie, imagini realiste, Asituatii conflictuale
care creeaza 0 imagine a imperfectiunii. Intr-o astfel de situa-
Regretele tie, cum sa nu-ti dore~ti sa intalne~ti 0 persoana straina?
Pentru multi tineri, despartirea dupa 0 iubire vulcanica
se produce fara sa fi avut loc 0 relatie sexuala. El se desparte Mai periculos
de ea pentru ca este egoista ~inu s-a culcat cu el. Ea se des- o fi persoana straina aproape de perfectiune, dezirabila,
parte de el pentru ca este egoist ~inu voia decat sa se culce dar este ~iinfrico~atoare. Acest atribut provine din cantita-
cu ea. Cu timpul, fiecare dintre cei doi orgolio~i simte un tea midi de informatii pe care 0 ai despre el, mai ales daca
oarecare regret, ocazionat mai cu seama de 0 reintaInire peste provii din mediul rural. Cineva infrico~ator este cineva ne-
ani. El 0 vede pe ea frumoasa, deschisa multor compromisuri cunoscut. Are 0 figura aparte, vorbele sale sunt biz are, ges-
~i i~i spune: "Cum de am fost a~a de prost, incat nu i-am turile ii sunt imprevizibile, miroase altfel, nu ~tii cum arata
cerut in seara aia sa se culce cu mine? Ce, asta cu care umbla locul din care provine~i ce vrea cu adevarat. Oar bariera
30 LECfII PARTICULARE SITUATII EROTICE 31

cel mai dificil de depa9it este faptul ca.nu-i cuno9ti limba. Dar poate a venit momentul sa luam in considerape 9i
De aceea, relatia voastra se va reduce la ceea ce putep face varianta inversa: instrainarea celui care ti-e familiar. Con-
lmpreuna 9i mai putin la ceea ce spunep. Aceasta este, poate, vietuind cu cineva cunoscut din copilarie, ajungi sa simti
una dintre explicatiile faptului ca fetele sunt mai atrase de nevoia sa Cun09ti 0 noua persoana, mai ales daca e9ti baiat.
barbati straini decat de cei din cultura lor: strainii sunt pU9i Poate ca cel mai bun lucru care p se poate intampla intr-o
mai mult pe fapte 9i mai putin pe vorbe. Or, e deja cunos- astfel de situatie este sa descoperi 0 latura necunoscuta a
cut faptul ca un important atribut al masculinitatii este partenerei tale. Jar daca e9ti fata, cel mai bun lucru ar fi daca
capacitatea de a produce evenimente, carora femeia Ie acor- partenerul tau ar incepe sa te surprinda cu fapte pe care
da semnificatii simbolice. doar un strain le-ar fi putut concepe.

Zvonuri Ce fast are?


Se spune despre arabi di sunt curap, ca.adora 9i asupresc Avand la baza un instinct, sexualitatea unui strain pare
femeia in acela9i timp. Despre japonezi se spune ca sunt sa nu fie diferita de sexualitatea celor care ne sunt familiari.
naivi 9i zambesc la orice, dar ca au pretentii calitative exa- Daca. luam insa in calcul faptul ca 0 persoana tanara nu
gerate. Suedezele sunt considerate nesatule, lipsite de scrupu- cauta in sexualitate atat sexul, cat cunoa9terea, atunci yom
Ie. Pe negri mai top ii considera ca fiind bine dotap, capa- recunoa9te ca partea bazata pe comunicare a unei relapi este
bili de rni9cari aparte. Rusoaicele sunt vazute ca fiind incuiate, mult mai importanta decat cea care prive9te placerea. Mai
dar foarte iubitoare dupa ce sunt cucerite. Italienii sunt con- mult decat atat, in discutia cu un strain, orice om va acor-
siderati frumo9i, dar nestatornici 9i chiar infantili. Se zice da prioritate satisfactiilor dobandite prin comunicare. Din
despre evrei ca nu se gandesc decat la mama, chiar 9i cand pacate, 9i in acest domeniu funcponeaza conceptia dublului
fac sex. Iar despre unguroaice se spune ca.,daca. au pus ochii standard, care permite oamenilor sa considere ca 0 anurnita
pe tine, nu mai scapi. Toate acestea nu sunt decat zvonuri. atitudine e pozitiva atunci cand e adoptata de un barbat 9i
Cineva care a avut 0 relape cu un strain crede ca.toti cei din
negativa atunci cand e adoptata de 0 femeie. Bunaoara, con-
neamullui sunt la feL Ti-ar conveni sa se spuna despre tine form mentalitapi conservatoare, dad un barbat are 0 relatie
ca, roman fiind, e9ti lipsit de hotarare in pat? cu 0 femeie straina, este consider at un partener capabil; in
schimb, daca 0 femeie i9i gase9te un partener strain, este
Familiarizare sau fnstriiinare? privita ca 0 depravata.
Poate ca nu e cazul sa generalizam la nivelul unui intreg In esenta gestului de a alege un partener strain se afla
popor caracteristicile erotice gasite la un singur reprezen- mai multe aspecte. Pe de 0 parte, din punct de vedere gene-
tant al acestuia. Unul dintre lucrurile interesante pe care Ie tic, este importanta evitarea consangvinitapi, adica. a im-
observa aceia care convietuiesc cu un strain este ca "e om preunarii indivizilor "de acela9i sange". Atunci cand sunt
9i eL.. " Prin petrecerea timpului intim cu 0 astfel de persoa- practicate casatoriile intre membrii unei comunitati inchise,
na, ii ies la iveala defectele, detaliile mai putin favorabile, frecventa bolilor genetice ale copiilor este mult mai mare. Pe
iar calitaple provenite din parerea despre poporul sau devin de alta parte, identitatea culturala este parte importanta a
indoielnice. Iti dai seama ca.nu e mare scofala faptul ca el identitapi individului, care are nevoie sa poata spuna despre
e italian sau ea e suedeza 9i te cuprinde un fel de nostalgie sine 9i ai sai ca.apartin unui neam anume. Tot la tara (daca
dupa ai tai. tot vorbim despre impactul instrainarii in mediul rural), se
32 LECpI PARTICULARE
2
considera ca, daca doi tineri din medii sociale diferite se
~asatoresc, ei vor avea mari dificultati de cuplu mai tarziu.
La marginea patului
Intr-un fel, a astfel de convingere este sustinuta ~ide multi-
tudinea de cazuri pe care Ie-am avut de-a lungul anilor din
randul barbatilor care se simteau inferiori din punct de
vedere social fata de partenerele lor.

Cand e~ti fntrebat ca psihiatru ce ar trebui safaca cineva pen-


tru a-~ifmbuniitafi relafiile erotice, ri~ti sa raspunzi ca mulfi alfii:
sa comunice mai bine cu partenerul. Da, dar cum? Eu am obser-
vat ca poate fi foarte dauniitor cuplului sa vorbe~ti despre sex cand
nu trebuie, chiar daca ai dreptate fn tot ce spui.

Claudia este a cantareata foarte talentata. Ii place sa rada


cu prietenii ~imai ales cu prietenele ori de cate ori ies impre-
una in ora~, ba chiar nu a fast vazuta niciodata plangand ...
De aproape ~apte ani are un prieten, Mark, cu care ba este,
ba nu este. Cand sunt impreuna,li place sa-l considere bar-
batul ei ~i de multe ori joaca rolul nevestei umile: ii gate~te,
11ingrije~te, tace din gura atunci cand iese in public cu el.
Certurile lor sunt interminabile, mai ales atunci cand iese
la suprafata gelozia lui Mark, ~iaproape de fiecare data aces-
te certuri se termina printr-o despartire temporara. De impa-
cat, se impaca atunci cand el a cauta, iar ea intra din nou in
rolul nevestei umile. Prime~te a pedeapsa simbolica de la el,
fac dragoste fierbinte, apoi sunt vazuti din nou m public, feri-
citi. Partidele lor de sex sunt pline de detalii tehnice ~i, din
discutiile purtate cu ea, reiese ca n~ prea are parte de pla-
cere, dar el este pe deplin satisfacut. !ntr-una dintre ~dintele
noastre discutam aspectul satisfactiilor lui Mark.
- Cand se poarta Mark mai frumos cu tine: inainte sau
dupa ce ati facut dragoste?
- Stati sa ma gandesc ... AI fi normal sa se poarte frumos
mainte, ca orice barbat care mea nu a primit ce-~i dore~te,
dar el este foarte tandru cu mine dupa ce am facut-o, chiar
daca eu nu ma simt excelent...
34 LECpI PARTICULARE LA MARGINEA PATULUI 35

- Are vreo importanta asta? priul punct de vedere m majoritatea rationamentelor. Co-
- Pentru mine nu, dar pentru el... Chiar, de ce se bucura pilul considera ca el este lumea ~irestul elementelor din jur
el <19ade tare dupa? Cred ca se gfu1de~tela ceva; Ii place ideea sunt parti supuse vointei sale. Exista 0 diferenta mtre ego-
ca a facut sex. Cred ca-i place mult. 0' aia se mtoarce la mine centrism ~i egoism. Daca egocentrismul este un mod de a
de fiecare data, d-i place mult? gandi care situeaza eul propriu in centrullumii, egoismul
- Cred ca ai dreptate; ii place mult ideea ca a facut sex. este mai degraba caracteristica unui comportament bazat
- Asta inseamna ca m pat cu altele nu se simte la fel de pe valorizarea excesiva a propriei persoane. Astfe1, apar iu-
bine? Ar trebui sa ma bucur! birea de sine, preocuparea pentru propria dezvoltare, activa-
- Din cate mi-ai spus, e fericit sa iasa cu tine cand Ii e~ti rea instinctului de asimilare ~ia celui de conservare, elemente
supusa... importante pentru 0 buna impresie despre sine ~i pentru
- ... ~i e fericit sa faca sex cu mine. Se da mare, d ma trairea unei vieti optime din punct de vedere psihologic. Va
cunoa~te lumea ~iel e acela care ma are. Nu-i merge cu alte sa zica, egoismul e natural.
femei, dar ii merge cu mine. Mark sUi cu mine pentru ca In schimb, lipsa egoismului se mvata. Prima data, se mvata
ca forma de satisfacere a unei persoane atat de apropiate,
nu poate fi cu alte femei...
meat pare sa fie parte din tine. E yorba, binemteles, de mama.
Ea este considerata de copilul rnic drept parte a sa ~i pen-
tru satisfactia ei copilul este m stare sa amane unele placeri
Egoism 9i iubire intrate m obi~nuinta, cum ar fi aceea de a face pe el. Gestul
de a-i mvata pe copii sa nu fie egoi~ti are ratiuni sociale. De-
Judecand dupa criterii morale, ai zice ca iubirea e 0 forma oarece specia noastra este prin excelenta una bazata pe 0
altruista de relationare, iar sexul e 0 forma de erotism baza- convietuire de tip social, de multe ori e important ca indi-
ta pe egoism. Din simplul fapt ca celalalt are 0 personalita- vidul sa renunte la interese personale de dragul unor in-
te net diferita de a ta, parand ca se mgrije~te de sine ~i de terese colective.
parerile sale, ca i~icauta placerea atunci cand se afla cu tine,
sau promoveaza interesele cercului sau de cunoscuti, ai De ce este iubirea altruista?
putea sa crezi d m iubirea voastra ar putea sa-~i fad locul
~i 0 doza mare de egoism. Oameni care m conditii "normale" nu se gfu1desc decat la
propriile interese se pot arata profund schimbati cand sunt
indragostiti. Devin genero~i, capabili de sacrificii, tandri,
Egoismul e natural rabdatori, iar valorile lor se schimba radical, ie~ind din sfera
Cat timp e foarte mic, copilul are gandirea dominata de proprie catre cea a persoanei iubite. 0 imensa renuntare de
animism, sincretism ~iegocentrism. Gfu1direaanimista lnsU- sine se instaleaza la putere ~i nu e de mirare d cel care iu-
flete~te obiectele ca ~i cum ele ar avea vointa proprie. Ba be~te se comporta ca ~i cpm ar avea 0 forma de depresie
chiar, copilul face uz de personificare, atribuind obiectelor (v. Nebun de iubire, vol. I). In latura ei cea mai "practica", iu-
sau animalelor trasaturi umane, cum ar fi capacitatea de a birea te poate face mai bun, caci ea este adesea un ritual de
purta 0 discutie. Gfu1direa sincretica, primitiva m esenta ei, initiere in convietuirea cu celaIalt. Poate de aceea iubirea
consta mtr-un amestec de elemente afective, rationale ~i de este lnsotita de altruism: caci e nevoie de multa toleranta
comunicare, care da impresia de dezorganizare ~i instabili- ~i intelegere pentru a-I accepta pe altulm intimitatea ta,
tate. La rfu1dul ei, gandirea egocentrica porne~te de la pro- lucru caracteristic pentru speciile structurate social.
36 LECpI PARTICULARE LA MARGINEA PATULUI 37

"Gind I-am viizut, piirea fncrezut" fel acest calificativ. Baiepi par mai impasibili la mesajele afec-
tive trimise de cei din jur. Ei sunt mai interesap de placeri
Mai toate fetele spun asta relatand prima intalnire cu un
baiat. Ba chiar l?iunii baieti se simt indreptapp sa martu- precum cele rezultate din mancare, bautura, jocuri, comodi-
riseasca aceasta prima impresie despre fata iubita. Una din- tate etc. l?itot ei sunt aceia care fac dragoste fara sa se gan-
tre cele mai vechi atitudini erotice este aceea de a pretinde deasca prea muIt la placerea partenerei, intorcandu-se dupa
ca ignori un partener care te dorel?te, pentru a vedea care aceea cu spatele. Egoism curaL. Care sa fie explicapa aces-
tor atitudini?
sunt limitele dorintei sale. La aceasta se adauga l?ilupta inte-
rioara pe care fiecare adolescent 0 duce pentru a alege intre Din punct de vedere biologic, masculul oricarei specii de
egocentrismul specific copilariei l?iatractia irezistibila catre mamifere este acela care cauta sa-l?iconserve energia l?isa-l?i
posibilul partener. Din aceasta lupta rezulta 0 forma de com- promoveze materialul genetic; de aceea, el este dispus sa
portament erotic inconstant: tanarul ba arata ca-i place per- intre in competitie cu aJti masculi, iar dnd este sigur de fe-
soana de langa el, ba se face ca nu-i pasa de ea. In ceea ce mela lui sa se implice cat mai putin in evenimentele din jur.
privel?te comunicarea, aceasta este la randul ei plina de con- De aici putem deduce ca, pentru ca un mascul din specia
tradictii intre limbajul verball?i eel non-verbal. Cu aIte cu- noastra sa renunte la egoismul sau, este necesar sa pluteasca
vinte, atunci dnd ti se pare ca cineva te place l?itotul?i iti la orizont 0 potentiala confruntare cu alp masculi ...
spune ca nu-i pasa de tine, ai face bine sa acorzi atenpe im-
presiei tale l?inu cuvintelor celuilalt.
Motivul sexual
PIiicerea are nevoie de egoism
Ipostazele de viata in spatele carora se ascunde sexul sunt
Exista tulburari de dinamica sexuala care au la origine numeroase. In spatele complimentelor, al ironiei, al priete-
incapacjtatea unuia dintre parteneri de a simp placerea (ahe- niei l?ichiar al iubirii declarate, sexul este acela care confera
donie). In terapia pe care medicul 0 aplica unui astfel de
energie l?i motivape, dand ocazie unui comportament in-
pacient este inclusa l?ireconstituirea formei primare de ego-
l?elator din partea celorlaJti.
ism pe care se bazeaza psihicul unei persoane, pentru ca
aceasta sa regaseasca placerea in relapile sexuale. Va sa zica,
egoismul este important pentru capacitatea de a simti Motiv de iubire
pIacerea sexuala. Dupa cum ap putut citi in volumul intai E destul de evident ca, atunci cand dorel?te cu ardoare 0
(v. Cu pliicere), una e pIacerea l?iaIta e satisfacp~. Placerea fata, un baiat e in stare sa se jure ca 0 iubel?te. Dupa cum se
e receptata numai prin raportare la propriul corp. In schimb, vede, lucrurile pot sta invers dedt in mod obil?nuit, evi-
satisfacpa este integrarea superioara a placerii tale sau chiar
dentiind inca 0 diferenta intre fete l?ibaieti: in loc sa arate
a celuilaIt. De aceea, putem spune ca dragostea este aduca-
ca iubirea este la originea sexului, baiatul arata ca sexul este
toare de satisfactii cand este implinita prin intimitatea fizi-
la originea iubirii. Care sunt semnele pe baza carora pop spune
ca, iar sexul este aducator de placeri.
ca un baiat mai mult te dorel?te decat te iubel?te?
In primul rand, iti face complimente privitoare mai mult
Egoismul biiietilor la frumusetea ta l?imai putin la faptele tale. In al doilea rand,
Fetele afirma adesea despre partenerii lor ca sunt ego- il?ischimba radical comportamentul atunci cand ajunge sa
~ti. Exista mai multe atitudini ale acestora care justifica intr-un te atinga: devine nerabdator, chiar furios daca e refuzat l?i
38 LECfII PARTICULARE
LA MARGINEA PATULUI 39

em stare sa prornita marea cu sarea pentru a merge mai tot ele sunt acelea care ii vor face pe cei doi sa Ie fie dor
departe. In al treilea rand, el concepe sa faca sacrificii doar unul de altul.
la schimb, adica punand conditia ca:;;i tu sa fad ceva pen-
tru el. .. Cel mai interesant e faptul ca, pe parcursul dezvol- Motiv de complimente
tarii relatiei, insa:;;ifata este aceea care ajunge sa considere Naivitatea multor fete este fondul pe care se dezvolta
ardoarea cu care 0 dore:;;tepartenerul drept 0 dovada incon- unele dintre cele mai insinuante comportamente ale barba-
testabila de iubire.
plor cu experienta. Cand un baiat prime:;;te complimente
insistente de la 0 femeie cu experienta sexuala, el intra mult
Motiv de despifrtire mai u:;;orla banuieli m privinta intentiilor erotice ale acelei
Sunt destul de multi aceia care, atunci cand afla ca doi femei decat ar putea s-o faca 0 fata m prezenta unui barbat
s-au desparpt, explica totul prin expresia "nepotrivire de ca- insistent. $i asta pentru ca, de multe ori, receptivitatea la
racter" . Pentru informarea ta, caracterul este 0 componen- complimente a fetei este 0 prelungire a dorintei ei de copil
de a prirni mesaje pozitive de la tata. Cu cat figura tatalui,
ta care, aIaturi de temperament, alcatuie:;;te personalitatea
a bunicului sau a unchiului a fost mai puternica m copilaria
unui om. Spre deosebire de temperament, care este mnas- acelei fete, cu atilt mai nerealista este ea m aprecierea compli-
cut, caracterul se formeaza pe parcursul dezvoltarii unui indi-
mentelor insistente prirnite de la barbap. Dorinta de a regasi
vid:;;i poate fi u:;;orinfluentat prin educatie. Este de a:;;tep- afectiunea acelui barbat care oferea fara sa ceara sex 0 duce
tat ca, atunci dind doua persoane alcatuiesc un cuplu, sa
pe naiva de fata la pieptul unui barbat care joaca la inceput
manifeste nepotriviri de caracter, din moment ce provin din rolul de protector. Dupa cum spuneam mai sus, complimen-
medii diferite. Dar astfel de diferente pot fi eliminate pe ma- tul tipic pentru intenpile sexuale este acela care se refera la
sura ce cuplul se consolideaza. Mai greu e cu nepotrivirile felul in care arap :;;inu la calitatea faptelor tale.
de temperament. .. Dar expresia "nepotrivire de caracter"
a mers atat de departe de mtelesul corect, meat pentru mulp
ea exprima 0 nepotrivire din punct de vedere sexual intre Sexul din spatele prieteniei
cei doi. Ce inseamna sa nu te potrive:;;tidin punct de vedere Nu degeaba spui ca "ai un prieten" atunci cand ai un iubit.
sexual cu cineva? Fie ca e:;;tiheterosexual, fie ca e:;;tihomosexual ca identitate
Nu inseamna dedit ca e:;;tidispus sa invoci motive sexua- sexuala, a avea un prieten inseamna de multe ori a avea un
Ie pentru conflictele cu partenerul. Tehnic vorbind, oricine partener sexual latent. Dnii tineri irni spun: "Eu am 0 prie-
ar putea face sex cu oricine, pentru ca sexul oricarui barbat tena, 0 arnica - intelegep ce vreau sa spun -, dar 0 consi-
se potrive:;;tecu sexul oricarei femei. Psihologic vorbind, pu- der un fel de sora; nu m-a:;;putea atinge niciodata de ea."
tini oameni se potrivesc precum cheia m broasca inca de o astfel de prietenie apare atund cand mtre cei doi apuca
la mceput :;;ifara eforturi. Cea mai mare dificultate pusa pe sa se manifeste elemente ale fraternitatu maintea elemente-
seama sexului provine din domeniul confirmarii a:;;tepta- lor de erotism. De exemplu, se instaleaza 0 oarecare repul-
rilor. Adica, fiecare dintre cei doi crede di partenerul trebu- sie, sunt facute confidente pe subiecte ex!stenpale, sunt scoase
ie sa vina in cuplu mtr-o forma perfecta, iar daca nu este la iveala:;;i acceptate defectele celuilalt. In schimb, daca prie-
a:;;ainseamna ca nu se potrivesc. In realitate, cele mai valo- tenia conduce la erotism, aceasta este 0 dovada ca a fost yorba
roase compatibilitati mtre doi parteneri sunt acelea pe care de la mceput de erotism. Cu alte cuvinte, de:;;inu con:;;tien-
Ie dobandesc influentandu-se unul pe altul; de asemenea, tizai pe deplin, erai atras erotic de arnica ta, chiar daca nici-
40 LECpI PARTICULARE LA MARGINEA PATULUI 41

odata nu ai putut realiza acest lucru. Mai mult, la incepu- carora Ie pare rau ca n-au facut dragoste cu 0 anumita per-
turile prieteniei voastre, un psiholog ar fi putut observa ca soana, deIJiacum considera ca merita "s-o faca". In ceea ce-i
va straduiati sa negati atractia care ar putea aparea intre voi. priveIJte pe baieti, parerile de rau cu privire la ratarea unei
Pe langa 0 astfel de relatie subconlJtienta aflata intre prie- fete sau a alteia sunt la ordinea zilei. Oar sa gasim impreu-
tenie IJierotism, mai exista IJinumeroase situatii in care pri- na explicatii IJi.remedii pentru aceste stari de lucruri ...
etenul tau a IJtiut de la bun inceput ca te dorelJte sau chiar
te iubeIJte, dar a acceptat sa joace rolul de prieten doar pen- Mintea de pe urmii a unui biiiat
tru a fi in preajma ta. Un semn al faptului ca in spatele prie-
tenului tau se ascunde un iubit este faptul ca de cele mai Foarte multor billeti Ie pare rau ca nu s-au culcat cu 0 fata,
multe ori te ajuta fara sa i-o ceri. Un alt semn este gelozia deIJiar fi putut, iar tu e9ti probabil unul dintre ei. Acest lucru
clara, manifestata in situatii in care un prieten nu s-ar mani- se intampla pentru ca, in numeroase situatii care te aduc
festa astfe!. in preajma unei fete, nu instinctul sexual primeaza, ci mai
degraba cel de aparare. Starea aceasta de lucruri i9i gase9te
Motiv de ironie explicatia tot in teoria a9teptarilor. Ai petrecut probabil mult
timp inchipuindu-ti situatii erotice dintre cele mai complexe,
Oupa cum am spus in repetate randuri, in faza initiala iar fata pe care 0 a9tepti a capatat dimensiuni considerabile
de cunoalJtere erotica a partenerului se poate manifesta de in mintea ta. Totodata, cautand cat mai multe detalii, ai
multe ori un fel de agresivitate, exprimata prin ironie IJiin- ingustat domeniul evenimentelor pe care le-ai putea trill im-
dreptata tocmai catre persoana iubita (v.Joc I?i harjonealii, vol. I). preuna cu ea, 9i cand un altfel de eveniment a prins viata,
Acesta este semnalul care ar trebui sa-ti spuna ca persoana tot ce ai putut face a fost sa te aperi.
care te ironizeaza, chiar te jigneIJteuneori, de fapt te doreIJte.
De multe ori, aceasta persoana este 0 fata care se face pre- "Nu m-am prins cii ~i ea vroia..."
zenta ca din intamplare in calea ta, dar nu rateaza nici 0 oca-
zie sa te critice, sa te ridiculizeze in fata altor fete, a altor Ba, mai rau decat atM, pe langa faptul ca nu ai profitat de
o anumita situatie, abia peste ani ai aflat ca 9i ea 9i-ar fi dorit
baieti sau chiar a parintiIor tai. Alteori, aceasta persoana este
un profesor, un coleg mai indraznet sau chiar un necunos- atunci sa faca dragoste cu tine. Ce-ar fi fost mai bine sa faci?
cut care prefera sa te insulte decat sa te curteze. Unii bar- Pentru a afla raspunsulla aceasta intrebare, am sa-ti fac 0
dezvaluire: printre pacientii mei tineri se numara atat baieti
bati fac acest lucru pentru ca nU-IJipot permite sa se mani-
care au ratat ocazia, cat 9i fete "ratate" de ei. Astfel, am pozi-
feste deschis facandu-ti curte; altii se poarta atat de dur cu
tia privilegiata de a auzi ceea ce un baiat ar da orice sa auda:
tine IJtiind ca astfel iti vor coplelJi mintea cu amintirea lor,
ce crede fata respectiva despre el9i care au fost momentele
urmand ca mai tarziu sa te coplelJeasca cu tandreturi. ..
in care 9i ea I-a dorit pe e!. Fraza pe care acea fata mi-o spune
cel mai frecvent este:
eel care ar fi putut sa fie
"Mi-ar fi pliicut sii insiste"
Oaca eIJtifata, ti se tot vorbelJte despre sex ca despre un act Intr-adevar, sunt multe fete carora Ie place ca 0 persoana
necugetat, a carui implinire te face sa-ti para rau mai devre- placuta sa insiste. Oar tot multe sunt IJifetele carora Ie place
me sau mai tarziu. Oar eu am intalnit destul de multe fete ca 0 persoana neplacuta sa nu insiste. Va sa zica, totul con-
42 LECpI PARTICULARE LA MARGINEA PATULUI 43

sta in a te face 0 persoana placuta. Atentie: am zis persoana plu, 0 fata te refuza folosind cuvintele: "Niciodata n-o sa fiu
placuta, nu neaparat dorita! Asta inseamna ca exista unele a ta", tu trebuie sa faci in a~a fel, incat sa rezulte ca, de~i nu
elemente ale prezentei tale care pot face din tine 0 persoana o ai deocamdata, nu se ~tie ce se va intampla ~i cand ...
placuta, chiar daca nu e~ti persoana mult a~teptata. lata cate-
va reguli, pe care Ie-am mentionat ~i in primul volum al "Daca-mi va parea rau?"
acestei carti (v. Senzualitate masculina ~i Cum sa fii aleasif) ~i
care fac din tine 0 persoana placuta: Ca fata, te simti obligata sa-l refuzi cu toata forta pe primul
• sa fii curat; potential partener din viata ta (v. In pat, fara sex). Ai in spa-
tele tau autoritatea parintilor, frica de necunoscut, orgoliul
• sa miro~i bine;
de a nu ceda din prima ~i multe altele. De-abia mai tarziu
• sa porti haine care necesita ingrijire zilnica; observi ca ceilalti baieti cu care ai avut de-a face nu erau
• sa vorbe~ti echilibrat despre ceea ce vezi la ea;
nici pe departe atat de rabdatori, iubitori sau romantici pe
• sa fii imprevizibil. eat era primul tau prieten. Este de inteles ca, dupa toti ace~ti
Dupa cum vezi, de-abia dupa ce ai devenit 0 persoana ~ni, iti va parea rau ca nu te-ai culcat cu acel minunat baiat.
agreabila poti deveni 0 persoana insistenta. $i inca un mic Intre noi fie yorba, in acest caz se manifesta 0 importanta
sfat: pune tot ce-ti iese bine, precum ~ice nu-ti iese, pe seama componenta subiectiva, care poate fi explicata din punct de
intamplarii, a norocului, a destinului, ~tiind ca mai devreme vedere psihologic cam a~a: confruntarea cu primul prieten
sau mai tarziu barbatul din tine va putea controla intampla- este atat de intensa, incat produce nu numai un ata~ament,
rile, norocul, destinul in preajma unei femei... ci chiar ~i 0 senzatie de apartenenta la acel barbat (senzatia
Dar daca e~ti fata, ce poti face ca baiatul dorit ~i tantalau ca el este stabil, iti este dat ~i te-ai putea intoarce la el). Ce
din fata ta sa insiste ceva mai mult? In primul rand, sa-i dai poti face inca din perioada de inceput, astfel incat sa fii sigu-
satisfactii copilare~ti. 0 satisfactie copilareasca este sa te arati ra ca nu-ti va parea rau daca-l refuzi? Nu ~tiu ...
atat de impresionata de ceea ce a facut, astfel ineat el sa vrea
sa repete acellucru. Dau acest sfat cu toata responsabilita- Cuvi~tele in sex
tea, ~tiind ca baietii sunt cu mult mai infantili din punct de
vedere afectiv decM fetele. E important sa nu faci acea gre- Toata lumea ~tie ca "la inceput a fost Cuvantul". EI sta la
~eala raspandita in randul fetelor curtate, ~i anume sa ri-
inceputul vietti psihice a copilului,la inceputul intaInirii din-
dici ~tacheta pe masura ce el se straduie~te sa te cucereasca. tre doi oameni, cu el incepe 0 idee, cu el incepe un conflict ...
In sexualitate, cuvintele i~i fac loc greu, caci sunt insuficiente
$i dadi ma refuza? ~istangace. Dar puterea lor erotica nu trebuie neglijata, caci
Ei bine, aici ne intaInim cu una dintre problemele: capaci- ele pot evoca cele mai placute imagini sau senzatii.
tatea de a te confrunta cu e~ecul. Eu inteleg de ce mintea ta
nu accepta sa fii refuzat de 0 fata: pentru ca acest lucru te Din teoria cuvintelor
descalifica din rolul de barbat, lucrul cel mai gray la varsta Cuvantul este acela care contribuie in mod esentialla con-
ta. Dar va trebui sa dobande~ti arta de a face evenimentele turarea imaginii despre lume. In timp ce cuvantul ~ste 0 uni-
reversibile, caci pe ea se bizuie capacitatea unui barb at de tate lingvistica, notiunea este un ansamblu de cuno~tinte
a controla pe deplin relattile sale cu femeile. Daca, de exem- despre ceva ce poate fi delimitat. 0 notiune poate fi ana-
44 LEqn PARTICULARE
LA MARGINEA PATULUI 45

Iizata printr-o sumedenie de cuvinte sau sintetizata mtr-un Ie pot interpreta sunt atat de numeroase, mcat au aparut doua
singur cuvant, ceea ce e de mare ajutor gandirii. De exem- ~tiinte separate care se ocupa de mtelesurile, simbolurile ~i
plu, cuvantuI "scaun" evoca notiunea de scaun, care desem- semnele din viata noastra: semantica ~isemiotica. Am men-
neaza un obiect de mobiIier cu patru picioare, pe care te tionat mai sus gestul de a oferi 0 floare; m general, gestul
poti a~eza pentru a gasi 0 pozitie mai comoda. Astfel, se poate de a oferi ceva unei persoane pe care 0 pretuie~ti este 0 ra-
spune despre cuvinte ca au doua functii: functia denota- ma~ita a ofrandei practicate m timpurile vechi. Gestul de a
tiva, aceea de a denumi ceva, ~i functia conotativa, aceea oferi este m stransa legatura cu cel de a sacrifica, adica de
de a capata diverse mtelesuri m functie de context (de exem- a renunta la ceva pretios pentru tine. Adesea, atunci cand i~i
plu, pentru un medic, scaun mai inseamna ~i excremente da seama ca un baiat a renuntat la ceva important de dra-
soIide). De multe ori, mtelesul unui cuvant e modificat pro- gul ei, 0 fata intelege ca acel baiat 0 iube~te cu adevarat.
fund prin prozodie, adica prin muzicalitatea pronuntarii lui.
Prin capacitatea lor de a exprima notiuni, cuvintele poarta
gandirea dinspre concret spre abstract, pe scala genurilor Miirturisiri ciitre partener
proxime. De exemplu, Maria este 0 prietena, care este 0 stu- FaptuI ca iube~ti pe cineva nu justifica imparta~irea tutu-
denta, care este 0 fata, care este un om, care este 0 fiinta, ror secretelor tale cu acea persoana. Dupa cum spuneam
care este 0 entitate.
m "lectia" intituIata Dragostea cu striiini, instrainarea are 0 im-
portanta deosebita m mentinerea atractivitatii sexuale. Un
Transpunerea iubirii In cuvinte aspect important, mai ales pentru un baiat, este relatarea
trecutului erotic al iubitei sale. FaptuI ca afla cu lux de ama-
Oar cuvintele nu sunt folosite doar pentru a elabora ratio-
nunte cu cine a mai fost ~i ce a mai facut partenera lui ge-
namente sau pentru a transfera informatii, ci ~ipentru a ex-
nereaza mtr-un baiat 0 trauma psihica greu de compensat,
prima emotii. Atunci cand cineva simte 0 emotie puternica,
marturisirea devenind 0 sursa de tulburari sexuale ~i de
vorbirea este prima actiune care se impune. De exemplu,
daca scapi 0 vaza pe jos, imediat iti vine sa spui: "La naiba!" cuplu pentru multi ani de zile. Daca e~ti fata, e important
Afectivitatea este domeniulm care folosim cel mai des fraza: ca ceea ce a fost intre tine ~i aU baiat sa va priveasca doar
"Nu pot descrie prin cuvinte." Dupa ce cuvintele au servit pe tine ~i pe el, oricat de mult ar insista actualul prieten sa
ii poveste~ti.
mii de ani dezvoItarii relatiilor dintre oameni, bariera lingvis-
tica a devenit in ziua de azi una dintre cele mai serioase
surse de conflict, tocmai prin functia conotativa despre care Confesiuni ciitre prieteni
vorbeam mai sus. Atat iubirea, cat ~idorinta sexuala au pro- Nici faptuI ca e~ti prieten fbarte bun cu cineva nu justifica
funzimi aHit de mari, meat cuvintele sUnt nu numai insufi- imparta~irea tuturor secrete10rcu acea persoana. Confesiunea
ciente, ci ~icontraindicate pentru a Ie exprima. $i atunci ce-i
de facut? este un ritual impIinit m deplina siguranta cu 0 persoana
straina, cu care nu convietuie~ti, care nu ti se marturise~te
Exprimarea simbolicii tie ~i este mvestita cu puterea ascultarii pozitive (puterea
de a asculta fara sa judece). Or, relatiile afective dintre tine
De mii de ani, oamenii insista m a oferi flori persoanei ~iprietenul tau, faptuI ca va faceti confesiuni reciproce, pre-
iubite. De multe ori, acest gest este insotit de fraza: "Ele iti vor cum ~iconvietuirea voastra sunt conditii care cer limitarea
spune ceea ce eu nu pot sa-ti spun." GesturiIe pe care oamenii a ceea ce va spuneti la sfera a ceea ce puteti face impreuna.
46 LEefII PARTICULARE LA MARGINEA PATULUI 47

Dar sa fiu bine inteles: prin confesiune nu inteleg schim- cuvintelor rostite sunt capabile sa declanl;'eze cele mai sub-
bul de idei (care aduce atata frumusete prieteniilor din lumea tile stari erotice, apropiindu-se de orgasm, mai ales daca se
intreaga), ci relatarea unor intamplari sau trairi a caror im- completeaza totul prin masturbare. Unii prefera scatologia
partal;'ire te face vulnerabil. lar erotismul este una dintre telefonica pentm ca, daca ar fi intr-o situatie erotica reala,
trairile care te vulnerabilizeaza, cad altfel nu ar fi insotit tocmai partenerul ar fi acela care i-ar impiedica sa se des-
de pudoare. Mai mult, sa-i oferi celui mai bun prieten toate fa90are din punet de vedere sexual.
detaliile despre persoana iubita inseamna sa creezi premisa
cea mai propice pentm ca acel prieten sa asimileze iubirea
ta. A9a se explica de ce sunt atat de numeroase cazurile in Orgoliu ~i urnilinta
care cea mai buna prietena fura iubitul celei care i s-a con-
fesat cu atatea detalii. .. Cand un babuin (0 maimuta lnrudita indeaproape cu omul)
este invins in lupta de un altul, el se a9aza in pozitie de im-
Dragoste ~i vorbiirie perechere. Cel care I-a invins are~satisfactia de a mima pene-
trarea cuiva inferior, umilindu-l. In vechime, multi prizonieri
Am tot discutat despre confesiuni. Ar mai fi lnsa de dez-
de razboi erau SUpu9iumilintelor sexuale din partea invin-
batut 9i alte implicatii ale cuvantului in erotism: vorbirea
gatorilor. Pentru a-9i sfida dU9manii, un trib african a sculp-
in timp ce fad dragoste 9i dragostea in timp ce vorbe9ti. Daca tat 0 serie de statui care scoteau limba 9i i9i aratau sexulin
ar corela intensitatea trairilor erotice cu necesaml de expri- erectie in directia acestora. lata doar cateva situatii in care
mari verbale, oamenii ar trebui sa strige cat Ii tin plamanii. umilirea sexuala a altuia tr~eaza relatia ta cu acea persoana.
Dar pentm ca situatia erotica este insotita de pudoare, ei
se marginesc sa 90pteasca, urmand ca ceea ce ramane neex-
primat sa fie pus in cantec sau in plans ... Umilinta ca inifiere
Unele persoane active sexual mi-au relatat ca se simt mult Ca sa poti trece la alt statut 9i sa poti juca un cu totul alt
mai bine daca vorbesc in timp ce fac dragoste. Dupa cum rol decat ai jucat pana acum, ai nevoie sa tred printr-un ritu-
mentionam ceva mai sus, ne folosim de rostirea cuvintelor al de initiere (v.Actul de identitate, vol. I). Un astfel de ritu-
nu numai ca sa ne descarcam, ci 9i pentru a avea un impact al presupune parcurgerea intr-un timp foarte scurt a unor
asupra celuilalt. Totodata, a-ti auzi partenerul cum descrie evenimente unice, cu caracter solemn, in timpul carora 0
ceea ce-i faci ar putea sa fie un delidu in plus 9i 0 modali- persoana initiata te supune unor incercari menite sa-ti do-
tate de a-I cunoa9te mai bine din punct de vedere erotic. De vedeasca tie 9i celorlalti ca ai devenit altdneva, un individ
multe ori, de9i i-ar conveni sa 9tie ce-ti place, partenerul tau superior, ca el. Elementul psihic care trebuie sa suporte cele
nu suporta sa te auda vorbind 9i nid nu dore9te sa-ti vor- mai profunde schimbari este memoria. lar ca sa tii minte ca
beasca. Ce poti face? Poti lnlocui cuvintele cu alte forme de e9ti altdneva, trebuie sa traie9ti cu intensitate un anumit
comunicare, cum ar fi mimica fetei, gesturi, exclamatii etc. eveniment, care de multe ori s-a dovedit eficient in masura
Atund cand un baiat se intaIne9te cu 0 fam, un cuvant bine in care era umilitor.
spus este capabil sa decl~eze multe emotii erotice. Puterea Cea mai grava problema psihologica legata de umilinta
de sugestie erotica a vocii umane este cel mai bine ilustrata este rep~tarea ei. Umilinta menita sa te initieze nu se poate
de ... sexul prin telefon, 9tiintific numit scatologie telefoni- repeta. In schimb, umilinta menita sa elimine concurenta
ca. Tnnbrul vocii persoanei care vorbe9te, precum 9iconotatiile ta este repetata. Am mentionat aceasta diferenta pentm acei
48 LECpI PARTICULARE

adolescenji care se simt umiliji de persoane adulte pe parcursul


unor a~a-zise cursuri, pregatiri sau alte procese "educative".

Castrarea ca umilinta
Soldatii mai experimentaji obi~nuiesc sa-~i supuna ca-
marazii incepiHori unor ritualuri de-a dreptul umilitoare.
Ei considera ca exercita asupra "pufanilor" un ritual de ini-
jiere, justlficandu-se prin cuvintele: "Trebuie sa invete ~iei
ce este armata, ca ~inoi am suportat-o la fel." in realitate, pes-
te tot unde exista concentrari de barbaji, se desfa~oara astfel
de "ritualuri" de umilire a nou-venijilor dintr-o alta rajiune 1:
SCfi.JZA.?
10 II
decat inijierea: castrarea simbolica (v.Ritualuri de castrare, vol. 1).
Ea este menita sa elimine surplusul de concurenji de ace-
la~i sex, astfel meat sa ca~tige eel mai putemic, m virtutea
experientei. Un astfel de comportament este exacerbat de
convietuirea celor de acela~isex mtr-o institujie totala (v. Cen-
tura de castitate, vol. I). In aceste institujii (cazarmi, spitale
de boli cronice, mchisori) se fac frecvent glume care mi-
meaza castrarea, pederastia, violul homosexual. Dar nu numai
acolo pot fi intalnite astfel de tendinte, ci ~i in tabere, in-
ternate sau alte locuri in care persoanele de acela~i sex sunt
nevoite sa petreadi un anume timp impreuna, in lipsa unui
numar suficient de parteneri de sex opus.

Cum te umile$te 0 fata


Unele fete se lauda ca ~i-au batut joc de multi baieti care
s-au mdragostit de ele. Pentru 0 astfel de fata, a avea in preaj-
ma cat mai mulji baieti este 0 placere, dar a avea 0 relajie
cu unul anume este imposibil. Din arsenalul umilitor pe care
o fata 11poate folosi in detrimentul unui baiat fac parte:
• ridiculizarea de fata cu alti baieti, mai ales in privinta
performantelor;
• castrarea simbolica, prin expresii precum: "Vai, ce mica
o ail" sau: "N-o sa poji niciodata!"
• capriciozitatea extrema, menita sa-i ceara partenerului
un efort sisific.
50 LEqlI PARTICULARE LA MARGINEA PATULUI 51

Pozifii umilitoare cat principiul minimului standard: a1Jacum in privinta curate-


niei cei doi parteneri trebuie sa fie mai curati decat cel mai
Majoritatea fetelor cu viata sexuala activa, precum 1Ji0
curat dintre ei, in privinta umilintei trebuie tinut cont de
parte dintre cele care inca n-au facut sex considera ca pozi-
sentimentele celui mai umilit dintre ei. Acest principiu este
tia "pe la spate" este umilitoare. De unde provine aceasta
convingere? Unele spun ca se trage din faptul ca nU-1Jipot important, pentru ca exercitarea repetata a umilintei asupra
partenerului este 0 reala piedica in dezvoltarea divergen-
privi partenerul, altele sustin ca arata a pozitie ~imalica
(de altfel, ea mai este numita 1Jipozitia cainelui). In realita- ta a cuplului din punet de vedere hedonic: unul va simti din
te, este yorba despre 0 foarte veche retinere fata de sexul ce in ce mai multa placere, iar ceUilalt va simti din ce in ce
anal, despre care mentionam la inceputul acestei "lectii" ca mai putina.
simbolizeaza umilirea rituala a persoanei supuse. AIte fete,
aflate la inceputul vietii lor sexuale, considera umilitoare 1Ji Remediile umilintei
pozitia lor deasupra partenerului, considerand ca sunt mult Pentru ca partenera ta sa nu se simta umilita de diversele
prea expuse privirilor lui. :Inceea ce-i prive1Jtepe baieti, unii aspecte erotice ale relatiei voastre, ea trebuie sa invete sa-1Ji
considera ca sunt umilitoare pozitiile in care ei sunt imo- depa1Jeasca limitele. Ea poate fi ajutata sa elimine cuvan-
bilizati de catre partenera. Dupa opinia mea, perceperea unor tul "niciodata" din conceptiile sale despre sexualitate, poate
pozitii sexuale ca fiind umilitoare este doar expresia faptuIui fi incurajata sa faca cu propria mana ceea ce face de obicei
ca nu-ti cun01Jtisuficient de bine partenerul1Ji propriul corp. mana celuilalt. 0 alta tehnica este aceea a gesturilor reci-
proce "in oglinda", cand ceea ce face un partener, face 1Jice-
Reacfii la umilinta 0
laIaIt. data supusa unei umilinte, 0 persoana recurge ade-
Din punet de vedere psihologic, umilinta este resimtita mai sea la tacere sau se manifesta inexplicabil impotriva celui
ales de persoanele cu 0 imagine de sine suficient marcata 0
care a urniIit-o. persoana protesteaza vehement atunci cand
de egocentrism, avand in acela1Jitimp 0 incapacitate relati- este supusa unei umiIinte daca are speranta compensarii
va de a se confrunta cu pierderile. Se simt umiliti prin exce- acelei umilinte prin reciprocitate, razbunare, sau umilind la
lenta aceia care ajung sa faca ceea ce considerau ca nu vor randul ei pe altcineva.
face niciodata. Cu alte cuvinte, limitele ridicate de tine la rang Imposibilitatea de a compensa umilinta genereaza 0 tra-
de principiu iti sugereaza ca e1Jtiumilit. Multe umilinte sunt uma psihica destuI de severa, care scade stima de sine, nece-
depa1Jitesub forma concesiei sexuale: credeai ca nu vei ajunge sitand un ajutor foarte atent. Este cazul fetei de care s-a abu-
nicidind sa te la1Jisarutata de el1Ji iata ca ai ajuns la asta; zat sexual candva, avand in prezent un partener care 0 iube1Jte,
credeai ca n-ai sa faci dragoste inainte de casatorie 1Jiiata ca dar cu care nu poate face dragoste a1Jacum 1Ji-ardori. Care
el te-a facut sa vrei asta; credeai ca tu nu-i vei oferi nicicand este cea mai potrivita atitudine in acest caz? Daca aceasta
sex oral partenerei tale 1Jiiata ca tocmai asta facio fata ar incepe 0 terapie cu un psiholog, el ar incerca sa fa-
Acele tehnici sexuale care "nu se fac", cum ar fi sexul oral, ciliteze 0 retraire simbolica a evenimentuIui traumatizant,
sexul anal, sexul in trei etc., sunt considerate umilitoare 0 astfel incat acesta sa fie integrat ca experienta de viata in
data ce sunt impuse sub 0 forma sau alta. Momentele cele personalitatea ei. La randullui, prietenul ei ar trebui sa adop-
mai delicate survin atunci cand unul dintre parteneri consi- te 0 pozitie total diferita fata de cea a barbatului care i-a
dera ca 0 anumita tehnica este ,,normala", iar celalalt 0 re- produs acel traumatism umilitor. Dar pentru asta el trebuie
simte ca umilitoare. Aici, ca 1Jiin cazul curateniei, trebuie apli- sa cunoasca detalii din comportamentul acelui om, iar ele
52 LEqn PARTICULARE LA MARGINEA PATULUI 53

nu pot fi obpnute in siguranta decat de carre un profesionist. pe spate, cu partea de jos a corpului ceva mai ridicata, pu-
Ca atare, cel mai indicat este ca fata respectiva sa ajunga la nand 0 perna sub bazin. Penrru a afla cat mai exact in ce zi
un psihoterapeut, care impreuna cu partenerul ei sa incerce a ciclului au ovulatia, femeile care i~i doresc 0 sarcina pot
sa-i schimbe perceptia in privinta sexualitatii. masura temperatura din vagin in fiecare dimineata, in pe-
rioada dinrre doua mensrruatii. Vor observa ca inrr-o zi tem-
peratura scade cu aproape un grad, apoi cre~te brusc tot cu
_____ Cand prime~ti 0 sarcina ... un grad ~i se mentine tot a~a pana la ciclul urmator. Ziua
anterioara cre~terii temperaturii este cea a ovulatiei, iar la
Una dintre ratiunile vietii sexuale este aceea a procrearii. femeile cu cicluri regulate ea este aceea~i de fiecare data. A
Corpul, dar ~icomportamentul tau sunt facute special pen- face dragoste in acea zi este reteta cea mai sigura pentru a
tru a favoriza aparitia unei sarcini dorite, fie ca e~ti baiat, avea un copil.
fie ca e~ti fata. De~i oamenii cauta cu infrigurare zonele pla-
cerii ~i divertismentul prin sex, se pare ca cele mai placute o poveste de dragoste 'in tine
ipostaze sexuale sunt tot celecare duc la sarcina. De exem- Ovulul tau se pregate~te indelung pentru ziua a 14-a a
plu, tendinta de a face dragoste cat mai des a aparut pen- ciclului, cand va pleca la "intalnire cu un necunoscut". Casa
rru a cre~te ~ansele fecundarii ovulelor Ei de carre spermato- lui parinteasca, unul dinrre ovare, se afla la cativa centimerri
zoizii Lui... de una dinrre rrompele uterine; ovulul este "exilat" din casa
~i s-ar pierde prin abdomen daca trompa n-ar avea ni~te
Cum sa ramai gravida "degete" cu care sa-l prinda dirijandu-l spre interiorul ei.
EI este purtat de mi~carile fine ale mucoasei catre uter timp
Se spune ca e mai ~or sa faci copii decat sa-i cre~ti. In- de cinci zile, interval in care ar rrebui sa aiba loc "intalnirea".
rr-adevar, pentru a ramane insarcinata, trebuie sa indepli- "Partenerul" este unul dintre cele 300 de milioane de sper-
ne~ti urmatoarele conditii minime: sa te afli in perioada fer- matozoizi prezenti in vaginul unei femei care tocmai a facut
tila a ciclului (de obicei la mijlocul intervalului de 28 de zile dragoste. Spermatozoizii sunt activi in corpul femeii cam
dintre doua sangerari) ~i sa prime~ti cat mai aproape de in- 48 de ore (unii insa rezista ~izece zile). Calatorind cu trei cen-
trarea in uter macar un spermatozoid. La aceste conditii mi- timetri pe ora, cam 2 000 dintre ace~ti spermatozoizi ajung
nime se adauga insa 0 serie de alte conditii, de care s-a ingri- in rrompa la doua ore de la ejaculare, urmand ca un singur
jit natura: un aparat genital dezvoltat, un uter sanatos, ovule spermatozoid sa fecundeze ovulul, penerrandu-l cu capul
produse la timp, sperma cat mai fertila etc. Pentru a cre~te lui tuguiat. Va sa zica, bietul ovul nici nu ajunge in uter, ca
probabilitatea de a ramane insarcinata, unei femei Ii este se ~i rreze~te fecundat; imediat dupa aceea, el va suferi divi-
recomandata pozitia clasica (pe spate), folosita 0 data pe zi, ziuni succesive ~i va calatori carre partea de sus a uterului,
mai multe zile la rand in perioada fertila, cu un barbat care a cuibarindu-se acolo. De acum inainte, modifican rapide vor
avut 0 abstinenta prelungita. E bine sa nu se foloseasca sub- avea loc nu numai in embrion, ci ~iin corpul viitoarei mame.
stante acide in interiorul sau la intrarea in va gin, caci aces-
tea ar paraliza ~ichiar ucide spermatozoizii; dimpotriva, sunt
Cum sa nu ramai gravida
recomandate baile cu apa, in care s-a pus putin bicarbonat,
caci spermatozoizilor Ie place mediul u~or alcalin. Dupa ce Poate tocmai modificarile produse de sarcina in corpul
face dragoste, e bine ca femeia sa stea cam jumatate de ora tau sau frica de consecintele ei sociale te fac sa eviti 0 astfel
54 LEqrr PARTICULARE
LA MARGINEA PATULUI 55

de situatie. Sau poate pur ~i simplu nu ai chef de complica- in primul an de viata (v. Stadiile lui Erikson, vol. I). E yorba de
pi ~i de aceea vrei sa ~tii cum se poate evita 0 sarcina ne- o incredere primara in tot ceea ce este, manifestata sub forma
dorita. Ei bine, pentru a evita sarcini1e,trebuie sa folose~tiuna unei dependente neconditionate. Pe masura ce in psihicul
dintre piedicile care pot impiedica procesul descris mai sus. copilului se dezvolta con~tiinta de sine, cresc ~ansele de a
Pop face dragoste cu un barbat care are vasectomie (canalele con~tientiza faptul ca in unele persoane are incredere, iar
lui deferente sunt secponate, astfel incat sperma nu mai poate in altele nu. Copiii par naivi tocmai pentru ca li se poate
ajunge la exterior), pop folosi pas tile anticoncepponale pen- ca~tiga increderea cu lucruri considerate de adulti ieftine
tru a nu mai avea ovulapi, pop face dragoste eviHind ejacu- (0 minciuna, 0 ciocolata). Fiind fiinte sociale, oamenii au ne-
larea in vagin, pop folosi un prezervativ masculin sau unul voie sa acorde ~isa aiba parte de incredere. Cfu1dcineva are
feminin, ambele retinfu1d sperma in interiorullor, pop folosi incredere in tine, te confirma ca individ cu influenta sociala.
anticoncepponale locale care contin 0 substanta acida ce dis- Aceasta nevoie subtila face parte din aceea~i categorie cu
truge spermatozoizii, pop pune la intrarea in uter un "capa- nevoia de apse pne minte numele, de a putea convinge sau
eel" care opre~te patrunderea spermei, sau un buretel cu sub- chiar hipnotiza alti oameni.
stante spermicide, ip pop implanta in uter un sterilet care
impiedica nidarea (cuibarirea) ovulului fecundat, poti chiar
sa faci 0 operape de secponare a trompelor uterine prin care incredere 9i ata9ament
ar trebui sa calatoreasca ovululla "intalnire", sau poti, pur Pe masura ce relapile intrafamiliale se consolideaza pe cri-
~i simplu, sa faci dragoste cu mult in afara perioadei fertile. terii afective, se produce un ata~ament care aduce dupa sine
Fiecare dintre aceste metode are eficienta, riscurile ~idetaliile o incredere secundara fata de cei cu care convietuie~ti, im-
ei, pe care Ie pop afla de la un cabinet de planificare familiala. parta~indu-le multe. Aceasta este increderea in persoana care
este "cineva" pentru tine ("Am incredere in ea pentru ca este
mama mea") ~i fata de care ai dezvoltat nu numai un ata:;;a-
Sex ~i Incredere ment, ci ~i 0 apartenenta. Urmeaza dobandirea increderii in
cineva care a facut ceva pentru a ti-o ca~tiga (de exemplu,
A~a cum dragostea este oarba, ~i increderea poate fi oarba.
p-a facut 0 confesiune ~i astfel p-a devenit prieten).
Ia-p prietenul de brat, inchide ochii ~iincearca sa mergi astfel
pe strada macar vreme de un minut. Vei vedea cat de greu
in credere fn striiini
e ... Oobfu1direa imediata a increderii in persoana pe care 0
iube~ti arata cat de ~or 11 poate domina instinctul sexual pe Oobindirea increderii intr-un strain este un proces prin
eel de conservare. $i, pentru ca lucrurile sa fie ~i mai compli- care cineva sistematizeaza anumite trasaturi ale cuiva ca fiind
cate, trebuie spus ca ~iinstinctul de asimilare prin cunoa~tere securizante. Oar nu numai faptele, ci ~i un anumit tip de
este superior celui de conservare. Prin urmare, eel putin doua
figura, un anumit ritm al mi~carilor, 0 oarecare siguranta
laturi instinctive ale fiintei tale ip spun la aceasta varsta sa la~i de sine sunt elemente care te pot face sa simp 0 incredere
deoparte teama ~isa te increzi in persoana iubita ... necondiponata fata de 0 persoana careia de fapt nu-i pasa de
tine. Acest lucru se intampla pentru ca acea persoana iti
increderea se deftne9te fn timp aminte~te de cineva din familie, fata de care ai 0 incredere
In viziunea lui Erikson, primul stadiu de dezvoltare psiho- primara. ~a cum am menponat la "lecpa" despre discursul
logica a omului este eel de dobfu1dire a increderii, desf~urat persuasiv (v. Cu pifrintii pe cap), persoana de incredere este
56 LEqn PARTICULARE LA MARGINEA PATULUI 57

profesionista, convingatoare prin gesturi ~i atitudini, curata rama~ita a ceea ce face un copil atunci cand este persecutat
din punet de vedere etic. de un strain: se razbuna pe mama lui. Intr-o astfel de situa-
tie, nu trebuie sa faci 0 drama din afirmatia generaIizatoare
Cum se dobfindef}te fncrederea ~inici s-o transformi intr-o piedica permanenta a relatiei cu
acea persoana. Pur ~i simplu, trebuie s-o antrenezi intr-un
Daca e~ti strain fata de cineva, Ii pop ca~tiga increderea ~ir de evenimente care sa vorbeasca in locul tau.
pe doua cai; prin indepartarea unor peric~le evidente ~iprin
anularea capacitapi de a resimti teama. In privinta doban-
Abuz de fncredere
dirii increderii prin indepartarea pericolelor, legendele sunt
pIine de povestiri relatand legatura durabila ce s-a stabilit Cui Ii apartine increderea? Celui care 0 inspira sau per-
intre un leu ~i un viteaz care i-a scos un ghimpe din laha. $i soanei care 0 resimte? Daca judecam dupa criteriiIe sugestiei
in realitate, un pacient capata incredere mai mare intr-un me- ~ihipnozei, increderea este mai degraba capacitatea persoa-
dic care i-a facut 0 operape reu~ita decat intr-un sudor care nei care se simte increzatoare ~i nu a persoanei in care ea
i-a acoperit balconul. are incredere. Cand ai incredere in cineva pe motiv ca "este
In privinta anularii capacitapi de a simti teama, aceasta pentru tine" ~inu pentru ca a facut ceva pentru tine, ai ten-
se realizeaza de obicei prin sugestie, folosind cuvinte sau dinta de a te intoarce la acea persoana chiar daca te dezama-
gesturi imperative. Exista 0 parte rationala ~i una afectiva ge~te, ca un copil care, batut de mama sa, tot la ea in brate se
a fricii. Tot a~a,increderea are 0 componenta raponala ~iuna duce sa planga. Oamenii cu personalitate narcisista cauta cel
emotionala, aceasta din urma conturand ata~amentul fata mai adesea sa profite de increderea cuiva. De asemenea,
de persoana care-ti inspira incredere. Partea rationala este
cand personaIitatea unuia dintre parteneri este marcata de
folosita in elaborarea unei expIicapi pentru faptul ca ai in- tulburari isterice, intre cei doi se manifesta numeroase con-
credere in cineva. Partea afeetiva iese la iveala atunci cand
fliete ce au la baza dilema increderii.
persoana traumatizata constata ca, de~i ar trebui sa se teama,
nu resimte teama. Cu toate ca increderea unei femei intr-un
barbat se bazeaza pe fapte ~imai pupn pe cuvinte, sunt fe- Bitnuitor fn dragoste
mei care capata incredere oarba intr-un barbat in doar ca- Cand nu ai incredere in tine, devii banuitor fata de ceilaIti·
teva secunde, fiind fascinate de figura lui sau de 0 simpla Daca p s-au rupt cumva pantalonii in fund, P se pare ca toata
expresie imperativa rostita de el.
lumea rade de tine pe la spate, de~i e evident ca nu despre tine
e yorba. In timp ce increderea este 0 forma de relaponare prin
"Nu mai am lncredere fn nimenif" inhibitie, suspiciunea este 0 producpe a minpi tale. Delirul
Uneori e uimitor cat de putin ii trebuie unei persoane ca paranoid, extrema forma de suspiciune la om, este 0 altera-
sa-~i piarda increderea in ceilalp. Acea persoana obi~nuie~te re a gandirii care incepe sa produca idei despre ce tot fac
sa spuna: "Am oferit totuI ~iam fost tradam." De fapt, e yorba ceilalp impotriva lui. Gelozia este strans inrudita cu ace as-
de pierderea increderii in persoana reprezentativa pentru ta tuIburare a gandirii, fiind ~iea 0 producpe mentala ~inici-
sexul opus: "Nu mai am incredere in barbap" sau "Nu mai decum 0 lipsa a increderii. Cu alte cuvinte, gelozia nu apare
am incredere in femei". Upsa de incredere este exprimata din lipsa de incredere in partener, ci datorita lipsei de echili-
tocmai in prezenta celui care se poarta mai afectuos, mai bru a mintii, care nu poate evita producpile de idei in exces.
atent, mai demn de incredere. Acest comportament este 0 Daca vrei ca relapa cu persoana iubita sa fie ferita de gelozie,
58 LECpI PARTICULARE
3
trebuie sa-i cultivi increderea in ceea ce e~ti pentru ea ~inu ldei eu transmitere sexuala
in ceea ce faci ...

Increderea informatii
In managementul relatiilor umane exista de ditiva ani
termeni precum "decizie informata" ~i"consimtamant infor-
mat". Ele exprima necesitatea omului modem de a dispune
de informatie inainte de a lua 0 decizie. Aceasta atitudine este Facand dragoste, oamenii se pot influenta unii pe altii radical,
menita sa reduca riscurile acelei decizii, aducand beneficii schimbandu-~i chiar destinele. Dupa prima noapte de dragoste,
atat celui investit cu incredere, cat ~i celui care ofera incre- o fata poate ramiine ata~ata multi ani de partener, chiar dadi el se
dere. Decizia de a avea incredere in cineva trebuie luata in dovede~te a fi un om de nimic. Printr-un mecanism pe care psiho-
deplina con~tienta ~i pentru 0 perioada limitata de timp, logii fl numesc rationalizare, ceea ce este trait la Inceput sub im-
dar fara sa fie marcata de suspiciune. Nu poti spune cuiva: periul impulsului este evaluat, asociat, ierarhizat, personalizat,
"Dupa ce mi-ai facut asta, nu mai am nici un strop de incre- transformat In concluzie. ;;i acestea, In buna parte, depind de par-
dere in tine." lncrederea intr-o persoana draga trebuie anco- tenerul tau.
rata in prezent, conditionata de faptele zilei respective ~inu
garantata pe ve~nicie. Atunci cand ~tiica ai de pierdut foarte
mult pierzandu-tiincrederea in cineva, trebuie sa anunti din Delia mergea la ore de balet in fiecare saptamana. Parintii
timp ce masuri vei lua ~i sa te tii de cuvant. au incurajat-o sa considere baletul 0 cariera ~isa munceasca
asiduu pentru ea. Erau bucuro~i ca fiica lor, credincioasa
~ivirgina, va avea 0 pasiune incantatoare pentru orice fata.
N-au trecut nici doua saptamani de balet, ca Delia mi-a scris
la radio, marturisindu-mi 0 nelamurire care suna cam a~a:
"Profesorul meu de balet este un om extraordinar. Este un
balerin desavar~it, a~ vrea sa fiu ca el, mai ales ca ~i el ma
crede deosebita. leri a vrut sa faca lectii doar cu mine; mi-a
spus ca sunt facuta pentru balet ~ica ma potrivesc cu el. Oare
e normal sa spuna asta?" Raspunsul meu a fost: "Cred ca tre-
buie sa joci doua roluri distincte fata de profesorul tau: unul
de eleva care 11respecta ~i altul de fata frumoasa care nu-l
accepta. Ar fi normal sa predomine rolul de eleva, iar cel
de fata sa fie reglementat cu ajutorul unor oameni pe ma-
sura profesorului. Nu uita ca atingerea transforma un biirbat
intr-o bomba cu fitil, iar tie iti poate dezvolta un ata~ament
nepotrivit. Vorbe~te cu tatal tau sa te aduca la balet de fiecare
data, pentru ca el ~iprofesorul sa se cunoasca mai indeaproa-
pe." La doar cateva zile, 0 alta scrisoare de la Delia 1mimar-
turisea: "Profesorul mi-a spus ca trebuie sa fiu a lui. Nu i-am
60 LEqn PARTICULARE

putut spune tatalui meu asta, mai ales di profesorul a tinut


sa-mi spuna ca, daca nu sunt 0 eleva disciplinata, va avea grija
ca baletul meu sa nu mai existe. Ma obsedeaza persoana
acestui om; ba este atent cu mine, ba este rece 9i ameninta-
tor. Cum sa-l fac sa ma inteleaga?" Raspunsul meu era: "Tre-
buie neaparat sa vorbe9ti cu un adult care va cunoa9te pe
amandoi. Nu poti rezolva singura aceasta problema decat
nemaifrecventand orele de balet macar 0 vreme." I-am dat
9i un numar de telefon la care sa-mi ceara ajutorulla nevoie.
$tiam ca profesorul trebuie sa primeasca urgent un semnal
ferm de la un adult. A urmat 0 tacere in scrisorile Deliei, iar
dupa vreo doua luni un mesaj teribil mi-a parvenit: "Urma
sa avem spectacol cu un ansamblu de balet celebru. La ulti-
ma repetitie profesorul m-a violat in depozitul de costume.
Nu ma mai duc la balet. Nici nu mai ies din casa." Cu toate
apelurile mele prin radio, Delia nu a mai aparut.

Pygmalion ~i femeia lui


Legenda spune ca Pygmalion, un tanar 9i talentat sculptor,
s-a straduit multi ani sa creeze 0 statuie la fel de frumoasa
ca femeia din inchipuirea lui. Pe masura ce sculpta, Pyg-
malion se indragostea tot mai tare de opera lui, iar cand aceas-
ta a fost gata, s-a dovedit a fi atat de reu9ita, mcat a prins
viata. Tot astfel, a prins viata 9i iubirea lui Pygmalion pentru
creatia luL..

De ce e sculptorul biirbat?
Daca ar fi sa alcatuim un cuplu ideal, am cauta probabil
un barbat cu experienta 9i 0 femeie pura. Acest lucru este
intuit pana 9i de cei mai incepatori baieti care, aflandu-se
in situatii concrete cu partenera lor, afigeaza alura unui bar-
bat sigur pe el, care 9tie totu19i are 0 explicatie pentru orice.
Astfel, se ive9te posibilitatea de a se manifesta cel mai con-
troversat atribut al masculinitatii: dominatia partenerei. 0
fata care are convin£eri feministe (feminismul este 0 mi9care
sociala care promoveaza interesele femeii intr-o lume domi-
62 LEqn PARTICULARE IDEI CU TRANSMITERE SEXUALA 63

nata de barbatO ar protesta vehementimpotriva ideii de do- sub forma unui capriciu pe care el nu trebuie sa se simta
minatie masculina, dar tot ea ar fi aceea care, aflata intr-o obligat sa-l indeplineasca, dar simte ca-l poate indeplini, iar
situape de cuplu incerta, ar spune ca are nevoie ca el sa faca mai tarziu (dupa cateva zile) ea amintef?te despre acel capri-
ceva. $i tot femeile sunt acelea care, solicitate sa faca descri- ciu ca despre ceva aproape realizat.
erea barbatului ideal, adauga adesea: "Af?vrea sa simt ca ma
domina." Relatia dintre barbat f?ifemeie in interiorul cuplu- Influente reciproce
lui se bazeaza pe roluri f?inu pe egalitate cu orice pret. De
altfel, orgoliul de a nu pierde in fata celuilalt este una din- Multi oameni de bun-simt ar spune ca cel mai bine e ca
tre cauzele conflictuluicu acea persoana. Dominapa partenerei, cei doi sa se intalneasca virgini f?isa se formeze unul pe altul,
af?acum trebuie sa fi facut Adam f?iEva. Sa nu uitam insa
chiar f?itemporara, este pentru barbat atat de inc~rajatoare,
incat poate predispune la generozitate f?itandrete. In schimb, ca lumea de astazi este fundamentata pe prejudecap cum ar
simtindu-se dominat de partenera lui, barbatul va deveni fi dublul standard (ce e valabil pentru barbap nu e valabil
f?ipentru femei), conceptul supra-specializarii profesionale,
agresiv, exagerand intensitatea loviturilor adresate ei, pen-
tru a se ridica deasupra prin forta. sau ideea ca numai facand lucruri f?ocante vei putea ief?iin
evidenta. Aceste tare ale societatii actuale Ie cer imperios
celor doi exercitarea unor roluri cat mai distincte, pentru ca
Dar $i femeia poate sculpta ... ei sa simta ca au format un cuplu de succes. eu siguranta
Sa fie lucrurile chiar atat de dure f?inedrepte cand e yorba ca cei doi parteneri se influenteaza reciproc; dar intr-un cuplu
de un barbat f?i0 femeie? Din pacate, da. Asta inseamna ca modem, unul se poate folosi de influenta celuilalt pentru a
baiatul trebuie sa-f?iinceapa viata sexuala cat mai devreme afla ceva mai degraba despre el lnsuf?idecat despre partener.
f?isa faca pe durul, iar fata sa nu aiba experienta f?isa faca pe
naiva? Nici chiar af?a.Dupa cum am spus mai sus, e yorba Te-ar putea triida statuia?
despre roluri invatate. Ele nu trebuie sa fie exercitate perma- "Am invatat-o tot ce trebuie sa f?tie0 femeie, am ridicat-o
nent, ci doar in situatii limita sau simbolice. 0 situape limi- din noroi f?iea m-a tradat cu cel mai bun prieten!" Ti se pare
ta este aceea care are consecinte serioase asupra celor doi, cunoscuta aceasta fraza? Ea exprima situapa in care persoa-
cum ar fi apararea de un agresor. 0 situatie simbolica, in na radical schimbata de viata de cuplu simte nevoia sa caute
schimb, nu are consecinte prea grave, dar duce la concluzii un alt partener, potrivit statutului nou dobandit. Daca jude-
despre 0 stare de fapt care se repeta adesea (de exemplu, situ- cam prin prisma devenirii fiecaruia, constatam ca modifi-
apa in care unulli spune celuilalt: "Taci, acum vorbesc eu"). carile treptate ale personalitapi partenerei sunt menite sa
Uneori, ea este aceea care domina f?iare pretenpa ca-f?iformeaza duca la 0 revolupe interioara, soldata cu obpnerea unei noi
partenerul. Dar nu dominapa ajuta 0 femeie sa faca din par- identitap. Astfel, cea care a fost formata de-a lungul anilor va
tenerul ei persoana ideala; pentru ca ea sa aiba posibilitatea zice intr-o zi: "Eu sunt altcineva f?iam nevoie de alte persoane
de a influenta dezvoltarea acestuia, trebuie sa acponeze prin in jur." De aceea, daca te-ai decis sa-p influentezi radical par-
intermediari sau prin af?a-zisametoda"in doi timpi". Inter- tenerul, e important sa nu-i dai de inteles ca a devenit alt-
mediarii sunt, de preferat, persoane pe care partenerulle pre- cineva, ci ca e aceeaf?ipersoana, cu performante imbunatapte.
tuief?tef?ide care este obif?nuit sa asculte: de exemplu, mama Din cand in cand e bine sa depeni amintirile inceputului
sau prietenul cel mai bun. In ceea ce privef?te influentarea vostru comun, astfel incat sa nu se piarda legatura cu situ-
lui in doi timpi, ea se aplica astfel: ea if?iemite intai parerea apa care v-a unit.
64 LEqn PARTICULARE IDEI CU TRANSMITERE SEXUAL}. 65

parteneri. E ideal sa ai un singur iubit cu care sa faci dra-


Unul pe via!a
goste in noaptea nuntii, ramanand cu el toata viata. Problema
pe care mi-o pun ca psihiatru, dragi prieteni, nu este daca
Suna a sentinta? Credeti ca este 0 pedeapsa destul de mare, e bine sau rau, ci daca poti sau nu poti sa faci acest lucru.
dragi baieti, sa aveti 0 singura partenera pe viata? Vnii din-
Apropiatii iti vor spune sa te uiti in jur, pentru ca multi i9i
tre voi vor spune: "Da. E prea mult sa ai prea putin." In schimb, doresc sa fie cu tine, dar tu Ii respingi spunandu-le ca nu poti·
unele fete vor spune ci:iar fi minunat sa aiba un singur bar- Vneori e prea tarziu sa spui ca nu poti. Atunci cand au
bat toata viata (mai ales daca este persoana iubita ...). De ce necazuri sau incearci:i sa-9i caute un serviciu, Ie recomand
oare in sanul speciei noastre s-a dezvoltat de mii de ani aceasta
pacientilor mei sa-9i gaseasca inca un serviciu atata limp cat
discrepanta dintre baieti 9i fete? Baietii vor mai multe fete, Ie e bine la cel pe care-l au in prezent. De ce? Fiindca acest
fetele vor un singur baiat. gest este in deplina armonie cu natura umana, potrivit careia,
atunci cand ti-e bine, cauti sa-ti fie 9i mai bine.
Biirbat ca tata nu giisesc!
Tatal este cel care poate orice; el promite, aduce, face, e Pufinii gelozie fiziologicii
vesel, apreciat de altii, se impune. Tandretea lui e ca un asalt, Atunci cand ti-e rau, nu e9tiin stare nici macar de pupn mai
nu poti sa scapi de ea. Pe el il a9teapta fetita lui, sa-i arunce bine. Vedeti a9adar, dragi fete, ca nu trebuie sa a9teptati ziua
prima privire dind intra in casa. A9a ajunge ea sa spuna: in care aveti nevoie ca un alt baiat sa va scoata din starea in
"Cand 0 sa fiu mare, 0 sa ma marit cu tata!", iar mai tarziu: care sunteti! Aveti nevoie de ziua in care, simtindu-va bine,
"Eu n-o sa ma marit niciodata, pentru ca om ca tata nu ga- sa va demonstrati ca puteti fi valabile 9ipentru alti baieti, fara
sesc!" Poate ca fetele, ajungand femei, incep sa nu mai do- sa va tradati iubitii, fara sa-i ingelati, ci doar simtind ca ati
reasca sa aiba un singur barbat. lata un caz: putea s-o faceti. Aceasta minima cantitate de poligamie vir-
o fata frumoasa, ai carei parinti erau despartiti, a vrut tuala este foarte buna in cuplu, pentru ci:iproduce 0 mica
sa-9i vada tatal, dupa multi ani. L-a gasit beat 9i a fost 90cata 9i fiziologica gelozie. $tiind ca e9ti valabila 9i pentru altcineva,
sa vada ca facea tot ce putea pentru a se culca cu ea. Astfel, partenerul tau va simti mult mai mult pentru tine. $i, in
fata a cunoscut sexul de la cine nu trebuia 9i ani de zile s-a plus, e important sa faci asta 9i pentru a-ti satisface nevoia
simtit ingrozitor. La putin timp dupa agresiune, pasiunea 0
de confirmare ca femeie. buna parte dintre femeile mmta-
ei ascunsa a devenit seducerea barbatilor cu autoritate (pro- te vin la psiholog 9i-ispun: ,,$titi ceva? Dupa ce m-am chinu-
fesor de pictura, antrenor de tenis), dar cand vreuiml din- it cu sotui meu ani de zile, am facut dragoste cu un altul 9i
tre ace9tia se apropia s-o atinga, groaza se instala rapid pe am ajuns la concluzia ca sunt intr-adevar femeie, ca pot sa
fata ei. A reu9it sa-9i faca un prieten, a inviitat de la el ce in- simt 0 placere; nu credeam ca poate fi atat de bine." Atunci
seamna dragostea de la un capat la altul, dar alt barbat nu cand ajung sa dea sfaturi fetelor tinere, ele vor spune: liE bine
mai poate exista in viata ei. Daci:iiubitul tau e perfect, mai totu9i sa nu ai un partener toata viata, fiindca trebuie sa ai
poate exista un alt barbat in viata ta? termen de comparatie."

Aparent, eo chestiune de moralii ... Douii feluri de femei


In primul rand, se pune, bineinteles, problema moralitatii. Exista doua feluri de femei care au un singur partener in
Pete1esunt invatate ca nu e frumos, nu e bine sa ai mai multi viata lor. Din prima categorie fac parte cele carora Ie e frica
66 LEqu: PARTICULARE IDEI CD TRANSMITERE SEXUALA 67

de implinire; li se pare pur ~i simplu ca nu trebuie sa treaca ~i, mai tarziu, 0 data cu experimentarea disperarii, survine
pe~te un prag al vietii, caci nu ~tiu ce se afla dincolo. intoarcerea catre Dumnezeu. Fiind convins ca el poate face
In cea de-a doua categorie intra femeile carora Ie e mea de orice ~inu are nevoie de divinitate pentru a reu~i, un tanar
principiile morale, pe care inca nu Ie-au asimilat. Aici e poate sa spuna: "Eu nu cred decat in mine lnsumi."
yorba de principiile parintilor, ale religiei, ale partenerului etc.
Vedeti a~adar ca frica, ~i nicidecum principiul, joaca un ral
Religia ca piedica
foarte important in dorinta de a avea un singur partener
toata viata. Religia te impiedica sa-ti impline~ti dezideratele atunci
cand nu vine din tine, ci din altul. Adesea, am putut intalni
$i cu bi1ietiicum ramane? tineri sau tinere ai carar parinti erau credincio~i, fiind insti-
Se spune ca un barbat trebuie sa cunoasca multe femei pen- tutionalizati intr-o Biserica sau aHa. $tiind ca, de obicei, un
tru a acumula experienta. Specia umana este poligama prin copil crede in parintii lui, acei parinti se simteau indrepta-
genetica, dar monogama prin optiune. Poligamia barbatilor titi sa impuna aceea~i credinta copiilor. Dar varsta adoles-
pare a fi 0 compensatie a pericolului consangvinitatii la 0 centei, cu preocuparile ei "pacatoase", cum ar fi cunoa~terea,
specie care traie~te sedentar, in comunitati inchise. Cu alte razvratirile ~isexualitatea, nu rezoneaza prea bine cu varsta
cuvinte, pentru a preveni anomaliile genetice ale copiilor, adulta sau cu batranetea, la care credinta atenueaza eel mai
barbatii au tendinta instinctiva de a avea mai multe parte- bine nelini~tile mortii.
nere de-a lungul vietii. Acest lucru se vede foarte clar in A~adar, pentru adolescenti se na~te 0 dilema: te na~ti in
comportamentul eelor obi~nuiti sa calatoreasca - ~i care credinta parintilor tai ~i 0 pastrezi toata viata sau iti alegi
ii asimileaza ~i influenteaza pe altii - lucruri menite sa-i credinta dupa cum iti dicteaza propria co~tiinta? Daca adu-
transforme in parteneri viabili. Un barbat lipsit de aceasta cern la un numitor comun religia ~ipsihologia, putem spune
experienta va ajunge desconsiderat tocmai de femeia lui. ca un copil se na~te cu 0 credinta sau eel putin cu 0 atitudi-
ne pozitiva fata de lume, fara sa poata exprima acest lucru in
fn concluzie, e bine sau nul ' cuvintele vreunei religii. De altfel, puritatea copilului este
E bine sa poti avea un singur partener toata viata; dar evocata de mai toate religiile ca exemplu pentru credinta
aceasta trebuie sa fie 0 alegere facuta in cuno~tinta de cauza. adultilor. Din aceste "axiome", putem deduce ca apartii re-
Iar pentru a alege in cuno~tinta de cauza, ai nevoie de mai ligiei in sanul careia te na~ti, adica a parintilor till. La varsta
multi parteneri... Important este sa nu ti se para cae~ti for- adolescentei pot exista momente de lupta crancena intre dra-
tata sa ramai cu cineva cat vei trai; trebuie sa simti cat mai gostea ~ireligia aceleia~ipersoane, deoarece cuno~terea ero-
clar ca ai mai putea fi ~i cu altcineva, dar pastrezi pentru tica, neconsfintita prin casatorie, dar devenita prioritara la
omul vietii tale ceva ce n-ai oferit nimanui ... aceasta varsta, este considerata de religie ca fiind un pacat grav.

Cum fmpaci credinta cu viata sexuala?


Religie ~i sex _
Credinta te invata sa iube~ti cu adevarat. Citind cartea
Pentru unii adolescenti, pe locul intiii sta credinta religioasa credintei ~i cautandu-i intelesurile in jurul tau, vei vedea ca
impusa de parinti ~i abia apoi se face loc dragostei fata de exista 0 armonie intre iubirea fata de un om ~i iubirea fata
o persoana anume. Pentru altii, exista intiii aventura dragostei de Dumnezeu. lata, reformulate in spiritul acestei carti, cate-
68 LECfII PARTICULARE IDEI CU TRANSMITERE SEXUALA 69

va invataturi ale Bibliei care s-au dovedit a fi valabile in nu- de stat prin institutii specializate. Top cetatenii unei tiiri sunt
meroase situatii ale vietii in doi: obligap sa cunoasca legea, ~i de aceea nici un agresor sexu-
• Sa oferi fara sa a~tepti vreo recompensa; al nu rezolva nimic spunand: "Nu ~tiam ca incalc legea." lata
• Sa nu ravne~ti la partenerul aItuia; de ce confruntarea cu legea a devenit una dintre implicatiile
• Sa nu caup doar placerea in cele ce faci; cele mai grave ale viepi sexuale a unui tanar intr-o societate
• 0 data casatorit, sa-i la~i pe parintii tai pentru a fi cu moderna.
partenerul de viata;
• Sa protejezi viata care se na~te din viata ta sexuala. Cum este incriminat sexul
In general, legea recunoa~te intimitatea sexuala a indivi-
Infranare 9i desfranare zilor, dar incrimineaza adesea manifestarile sexuale in pu-
Ca om, e~ti 0 fiinta prin excelenta hedonica, adica profund blic. Noroc ca delimitarea a ceea ce este sexual e destul de
ata~ata placerii (v. Cu pliicere, vol. I). Multe dintre problemele clara din punet de vedere legal: nu e yorba de sarut, man-
viepi tale sunt condiponate de relapa cu placerile pe care Ie gaieri sau alte tandreturi, ci de aete ce implica organele geni-
caup. Daca ceri sfatuI unui psiholog, elip va spune ca esenta tale ale cel pupn unuia dintre parteneri. De asemenea, exista
formarii caraeterului unui om sta in dobandirea capacitatii o serie de faetori agravanti, cum ar fi existenta unei victime
de autocontrol prin amanarea placerilor. Daca ceri sfatuI unui minore, agresarea sexuala in grup, praeticarea perversiuni-
preot, lti va spune la randullui ca nu exista lmpacare intre lor sexuale, consecintele patologice asupra victimei, rezuI-
dorinta ~i credinta ~i ca trebuie sa renunti la placere pentru tarea unei sarcini, posibilitatea ca agresorul sa fi avut un rol
a fi mantuit. Stilul de viata care cultiva renuntarea la placere in educarea sau ingrijirea vietimei etc. Pentru a fi cat mai
se nume~te asceza ~ieste pus in praetica prin celibat (virgi- obiectiva in aprecierea delictuIui sexual, instanta are nevoie
nitate, renuntare la casatorie) ~isaracie (renuntarea la profi- de martori, de probe precum prezenta spermei in vaginul
tul material). Pe de aIta parte, cre~tinismul sustine cu tarie vietimei, durata spitalizarii pentru refacerea vietimei etc.
procrearea inca de cand Dumnezeu i-a promis lui Abraham
ca va avea descendenp cap firele de nisip, facand din lnmul- Viol, abuz sexual
tirea poporului evreu un lucru de maxima insemnatate.
Semnificativ in acest sens e ca una dintre cele mai aspre pe- Violul este situapa in care, impotriva consimtamantului
depse divine a primit-o Onan, personajul biblic care, in loc vietimei sau profitand de faptul ca victima nu are posibili-
sa asigure urm~i cu nevasta fratelui sau mort, a preferat sa-~i tatea sau discernamantul de a-~i exprima consimtamantuI,
arunce "samanta" pe jos. agresorulintretine relatii sexuale cu ea. Abuzul sexual ~i
hartuirea sexuala nu sunt deocamdata incluse ca atare in
legislapa romaneasca, dar merita menponate, caci nu se ~tie
Sex ~i lege _ daca nu vei fi chiar tu acela care va acoperi aceasta carenta
(v. Aluziile la sex) ... Legea nu precizeaza daca victima unui
Pentru a asigura libertatea fiecarui individ fara ca acpunile viol este un barbat sau 0 femeie, ci 0 denume~te generic "per-
unuia sa afeeteze interesele celorlalti, oamenii au stabilit soana". Practic, nu prea sunt intalnite cazuri de viol savar~ite
de-a lungul timpului convenpi ~i reguli sociale, cu titIu de de femei asupra barbatilor. Teoretic, 0 femeie poate supune
obligativitate universala. In ziua de azi, legea este aplicata fizic un barbat ~i poate obpne 0 erectie impotriva vointei
70 LEcpr PARTICULARE lOEr CU TRANSMITERE SEXUALA 71

lui prin metode chimice (afrodisiace), fizice (de exemplu, prin sanatatea ta, trebuie sa reduci la minimum riscul de a avea
strangulare prelungita.!)sau "psihologice" (cum ar fi sexul oral). hemoragii, infectii, 0 sarcina sau dezechilibre psihice, iar
Insa situapa in care 0 femeie face uz de putere pentru a ob- pentru aceasta trebuie sa te prezinti la medic in regim de
tine 0 satisfacpe sexuala de la 0 persoana de sex masculin urgenta. Nu uita ca aceste urman sunt cele care iti pot aminti
este incadrabila mai degraba in categoria abuzului sexual mai tarziu la modul cel mai neplacut ceea ce s-a intamplat.
dedit in aceea de viol. Atenpe: e bine sa te speli, mai ales ca acest gest este facut
aproape instinctiv de catre victimele care vor sa se "purifice"
Consimfiimant pi discerniimant dupa un viol, dar trebuie sa :;;tiica astfel vei indeparta in
buna parte probele pe care le-ar putea examina mediculle-
Consimtirea la 0 relatie sexuala poate fi dedusa atat din
gist. De aceea, prioritatile sunt urmatoarele: daca starea
vorbe, cat :;;idin atitudini. In general, se considera ca nu p-ai
sanatatii tale este alarmanta, mergi mai intai la medicul de
dat consimtamantul daca ai spus "Nu!" :;;idaca ai incercat
urgenta, care te poate trimite cu 0 ambulanta la medicul
sa evip intrunirea condipilor de a fi agresata sexual. Situatia
legist sau poate redacta in detaliu ceea ce a constatat in urma
agresorului nu este ameliorata de faptul ca victima :;;i-aexpri-
mat consimtamantul de a avea relapi sexuale cu el, daca acea examinarii tale. Daca mai e:;;tiinca in pericol, prezinta-te
intai la politie. Daca nici unul dintre riscurile de mai sus
victima era minora (avea deci sub 18 ani). Cat timp este mi-
nu este acut :;;inid nu intentionezi deocamdata sa denunti
nora, 0 persoana este reprezentata in fata legii de catre tu-
torii ei legali, care pot fi parintii sau alte persoane :;;iinstitu- agresiunea suferita, prezinta-te intai la serviciul de medi-
cina legala. Acolo vor fi estimate acele consecinte imediate
pi numite de lege in aceasta functie. In ceea ce prive:;;te
discemamantul, el este capacitatea cuiva de a lua decizii in asupra sanatatii tale care pot fi folosite ca probe de catre
cun09tinti;ide cauza:;;ide a prevedea consecintele faptelor sale. justitie. De exemplu, vor fi cautate echimozele formate intre
Aceasta capacitate este evaluata de catre experti numip de coapse, prezenta sangelui in zona genitala, existenta sper-
o instanta legala, atunci cand exista suspiciunea ca fapta:;;ul mei in vagin sau anus, semnele de boala cu transmitere se-
"nu :;;tiace face". De exemplu, e posibil ca 0 persoana retar- xuala sau de sarcina, va fi evaluat necesarul de zile de ingri-
data mintal sau afectata de 0 boala psihica grava sa nu aiM jire medicala etc. Trebuie :;;tiutca tot medicinei legale Ii revine
discemamant, dar sa manifeste 0 oarecare dezinhibitie :;;i :;;icompetenta de a efectua testele de paternitate in cazul
instabilitate, care 0 predispun la agresiuni sexuale impotri- na:;;terii unui copil recunoscut numai de catre mama.
va celor din jur. Daca aceasta persoana va savar:;;iun viol, ea
nu va fi pedepsita cu inchisoarea, ci va primi un tratament Contactul dintre lege pi HIV
obligatoriu intr-un spital cu regim special.
Human Imunodefidency Virus (HIV), virusul care produce
SIDA (Sindromul imunodeficientei umane dobandite), are
Expertiza medico-legalii o r~spandire atat de larga :;;idevastatoare, incat a devenit 0
Daca ai suportat 0 agresiune sexuala, trebuie sa :;;tiica ai problem~ de sanatate public~ (v. Ri1nilesexuale). Ca :;;iin cazul
de luat cateva miisuri urgente. Ele privesc siguranta, sanatatea homosexualitatii, testarea HIV obligatorie a devenit un
:;;iinteresele tale. Pentru siguranta ta, trebuie sa apelezi la subiect controversat; ea se recomanda persoanelor care pre-
politie sau sa fad in a:;;afel incat macar inc~ 0 persoana de zintariscul de a transmite sau primi virusul: femei ins~rd-
incredere s~ aiba cuno:;;tinta despre acest eveniment. Pentru nate, angajap. in strainatate, prostituate, utilizatori de drog
72 LEqn PARTICULARE IDEI CU TRANSMITERE SEXUALA 73

injectabil etc. Dar In momentul de fata nici 0 lege nu poate cu mchisoare de la 2 la 7 ani. Pedeapsa este mchisoarea de
obliga 0 persoana sa faca testuI HN.ln schimb, daca cineva la 3la 10 ani, daca: a) victima nu Implinise varsta de 14 ani;
dore:?te sa se testeze, are dreptulla confidenpalitate In pri- b) fapta a fost savar:?ita de doua sau mai multe persoane
vinta identitatii sale, chiar daca legea obliga laboratorul Impreuna; c) victima se afla m mgrijirea, ocrotirea, educarea,
respectiv sa raporteze numarul de cazuri de infecpe cu HN paza sau m tratamentul faptuitorului; d) s-a cauzat victimei
gasite la analiza. In legislapa romaneasca, aflata m continua o vatamare grava a integritatii corporale sau a sanatatii. Pe-
schimbare, infectarea intenponata cu HN a cuiva este un de- deapsa este mchisoarea de la 7la 15 ani, daca fapta a avut
ca urmare moartea sau sinuciderea victimei.
lict mcadrabilin categoria "otravire".
Faptele prevazute In alin. 1 :?i2 lit. a), c) :?id) nu se pe-
depsesc daca Inainte ca hotararea sa fi ramas definitiva a
Cum te folose$ti de lege intervenit casatoria dintre autor :?ivictima.
De:?ireglementarea prin lege a sexualitatii IP poate parea Art. 198. Raportul sexual cu 0 persoana de sex feminin
un sacrilegiu :?i0 mcalcare a intimitapi, sarcina, boala :?ivio- care nu a Implinit varsta de 14 ani se pedepse:?te cu Inchi-
lul sunt aspecte ale viepi tale sexuale care ar putea fi subiecte soare de la unu la 5 ani. Cu aceea:?ipedeapsa se sancponeaza
ale unei masuri legale aplicate m favoarea sau Impotriva ta. raportuI sexual cu 0 persoana de sex feminin mtre 14 :?i18 ani,
Pentru a fi sigur ca totuI e O.K. din acest punct de vedere, daca fapta este savar:?ita de tutore sau curator, ori de catre
Iti recomand sa faci trei pa:?i esentiali pentru informarea ta: supraveghetor, Ingrijitor, medic curant, profesor sau edu-
• navigheaza pe Internet cautand cuvantul "sex" m legile cator, folosind calitatea sa.
tarii tale;
Art. 199. Fapta aceluia care, prin promisiuni de casatorie,
• gase:?te cel pupn 0 persoana care sa nu reprezinte 0 determina 0 persoana de sex feminin mai mica de 18 ani de
autoritate (consilier juridic, lucrator social, medic de plani- a avea cu el raport sexual se pedepse:?te cu mchisoare de la
ficare familial a etc.), dar cu care sa poti discuta aspectele unu la 5 ani. Impacarea parplor lnlatura raspunderea penala.
legale ale vietii tale sexuale;
Art. 200. Relatiile sexuale mtre persoane de acela:?i sex
• ia contact cu acei profesioni:?ti mvestiti cu autoritate,
se pedepsesc cu mchisoare de la unu la 5 ani. Fapta prevazuta
adica abilitati sa aplice legea: poliP:?ti,procurori, judecatori,
malin. 1, savar:?ita asupra unui minor, asupra unei persoane
experti, sau chiar Avocatul Poporului, care poate apara un
In imposibilitate de a se apara, ori de a-:?iexprima vointa,
cetatean Impotriva abuzului din partea unor institupi.
sau prin constrangere, se pedepse:?te cu Inchisoare de la 2
la 7 ani. Daca fapta prevazuta malin. 2 are ca urmare vata-
Tine Codul Penal sub perna! marea grava a integritapi corporale sau a sanatapi, pedeapsa
lata cateva sancpuni legale legate de viata ta sexuala, a:?a este mchisoarea de la 3 la 10 ani, iar daca are ca urmare
cum apar ele In Codul Penal acum, In momentulin care eu moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este mchisoarea
scriu aceasta carte; trebuie sa mentionez aici ca sanctiunile de la 7la 15 ani. Indemnarea sau ademenirea unei persoane
de mai jos privesc 0 persoana care a Implinit 18 ani, dar ca m vederea pradicarii faptei prevazute malin. 1 se pedep-
:?iminorii sunt raspunzatori In fata legii. se:?tecu mchisoare de la unu la 5 ani.
Art. 197. Raportul sexual cu 0 persoana de sex feminin, Art. 201. Savar:?irea actelor de perversiune sexuala care
poo constrangerea acesteia, sau profitand de imposibilitatea au produs scandal public se pedepse:?te cu mchisoare de la
ei de a se apara ori de a-:?iexprima vointa, se pedepse:?te lla 5 ani.
74 LEqn PARTICULARE IDEI CU TRANSMlTERE SEXUALA 75

Art. 202. Actele cu caracter obscen savar~ite asupra unui dalizate" sunt persoanele pasive din punct de vedere sexu-
minor sau in prezenta unui minor se pedepsesc cu inchi- al, cum ar fi batranii ~i virginele, care alcatuiesc prin exce-
soare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. lenta "publicul scandalizat".
Art. 203. Raportul sexual intre rude in linie directa sau
intre frati ~isurori se pedepse~te cu inchisoare de la 21a 7 ani. Spectacol sexual
Art. 309. Transmiterea unei boli venerice prin raport sexu-
In trecut (pe vremea trubadurilor francezi, de exemplu),
al, prin relatfi sexuale intre persoane de acela~i sex, sau prin
oamenii i~i cantau in public dragostea, invocau cu glas tare
acte de perversiune sexuala, de catre 0 persoana care ~tie ca
numele persoanei iubite ~ii~i ridicau nou-nascutfi deasupra
sufera de 0 astfel de boala, se pedepse~te cu inchisoare de
la 6 luni la 3 ani. capului pentru a-i arata intregii lumi. Unde s-au dus aceste
obiceiuri legate de bucuria vietii? Doar femeile mai plang,
Dragi prieteni, chiar daca unele dintre aceste prevederi pe id, pe colo, de bucurie ca au nascut. Una dintre problemele
legale vor suporta pe viitor modificari - in momentul de cuplurilor moderne este aceea ca baietii nu exprima public
fata se discuta, de exemplu, posibilitatea abrogarii artico- ceea ce simt, considerand ca, daca ar face a~a, ar deveni vul-
lului 200 -, trebuie sa ~titi ca, pentru orice fapta calificabi- nerabili. Scenele de gelozie par a avea un efect mai impresio-
la drept infractiune, sunteti pasibili de 0 pedeapsa prevazuta nant asupra celui caruia ii sunt adresate, daca sunt desfa-
de Codul Penal al Romaniei.
~urate in public. Dar tot a~a ~i declaratiile de dragoste: arata
mult mai bine in public. Baietii ar trebui sa ~tie ca unei fete
Ii place foarte mult sa fie aleasa dintre alte fete ~i calificata
---- Dimensiunea publica a sexului _ drept "cea mai" atunci cand sunt de fata ~iaIte persoane (mai
ales femei). Cu toate acestea, oamenii aflati in public fac mai
Pe ceilalti nu prea ii intereseaza ce simti tu, dar Ii interesea- frecvent scene de gelozie decat declaratii de dragoste. Daca
za tot ceea ce poti face. Cu cat estemaiintimceeacefad.cu te-ai gandit sa fad publice unele dintre sentimentele tale,
atai mai interesant este pentru ei. Nu te simti doar victima atund trebuie sa ~tii putina teorie ...
a celorlalti, cad ~i pe tine te intereseaza ce fac ei. Altfel, nu
te-ai uita la televizor a~a de mult ~i nu ai intreba de cate
Limita dintre intim ~i public
ori te intalne~ti cu dneva cunoscut: "Ce mai fad?"
In sodologie exista 0 intreaga teorie a distantelor de la care
interactioneaza oamenii. Aceste distante limita s-au definit
Sexul ca scandal public
de-a lungul timpului in functie de dimensiunile functionaIe
Ceva mai sus, in "lectia" despre legi, era yorba ~i despre ale corpului uman. lata-Ie pe cele mai importante:
sex ca scandal public. Termenul de "public" implica, in cele Distanta publica este aceea de la care sunt tinute discursuri.
mai multe cazuri, 0 asistenta pasiva. Daca ai 0 oarecare ex- Pentru a putea fi vazut ~i auzit, cel care vorbe~te trebuie
perienta de cuplu, ai observat, poate, ca aIte perechi nu sunt sa se urce pe 0 scena, la 0 tribuna, sau pur ~isimplu pe ni~te
atat de impresionate de ceea ce fad tu cu partenerul tau. butoaie, a~a cum fac unii cetateni ai Londrei prin Hyde Park
Asta pentru ca atund cand ai parte de viata erotica proprie atund cand vor sa fie bagati in seama.
te afli mtr-o polarizare necesara oricarui cuplu 1jidevii mult Distanta sociala este aceea de la care poti vedea fata celui
mai tolerant fata de ceea ce fac aItii.1n schimb, cele mai "scan- ce-ti vorbe~te ~ipoti studia detaliile limbajului sau non-ver-
76 LEqn PARTICULARE IDEI CU TRANSMITERE SEXUALA 77

bal, astfel incat sa-ti pop da seama daca minte sau nu. De • Sexul este produsul unui falus mare 9i tare;
asemenea"de la aceasta distanta il pop recunoa9te, in caz • Atingerea cuiva este 0 aluzie la sex.
ca l-ai mai intalnit, sau poti trece pe langa el pe strada, ca
orice trecator. In realitate, performantele sexuale ale personajelor din fil-
me sunt sugerate printr-o tehnica video bine pusa la punct.
Distanta personala este acea distanta de la care poti vorbi
In filmele porno pe care Ie caup, poate, cu febrilitate, barba-
cu cineva, astfel incat ceilaJti sa inteleaga ca discutia respec-
pi au un sex atat de impresionant datorita tehnieilor video
tiva nu-i prive9te. Ea este totu9i sufieient de mare ca sa nu de accentuare a dimensiunilor. Femeile sunt machiate, lumi-
poti atinge acea persoana, niei chiar intinzand mana.
nate 9i agezate in a9a fel, incat sa para mai atragatoare. De
Distanta intima este proprie celor care convietuiesc atat
exemplu, pentru a face ca pieioarele unei femei sa para mai
de strans, incat unul poate respira aerul celuilalt fara sa se
simta jenat. De la aceasta distanta il pop atinge pe celalalt lungi, ea este filmata de jos, tinand camera video cat mai
9i poti face 0 serie de gesturi considerate intime (v.1ntalni- aproape de podea, sau cerandu-i-se sa tina unul dintre pi-
eioare indoit in fata celuilalt. In ceea ce prive9te durata sce-
rea, vol. I). Iar cand aceasta distanta se mic90reaza pana la
anulare, se poate spune ca faci dragoste ... nelor erotice, ea este atat de mare pentru simplul fapt ca sunt
Este evident ca, pentru a face publica legatura cu persoa- alcatuite din colaje de cadre filmate la momente diferite.
na iubita, ar trebui sa te plasezi la 0 distanta mai mare decat Imaginile porno au 9i unele benefieii pentru cei tineri, ara-
cea intima. Dar nu uita un lucru: daca declarapa de dragoste tandu-le in ce masura fanteziile lor pot fi aduse la realitate;
facuta in gura mare este un lucru pozitiv, in schimb poves- ele pot fi afrodisiace pentru baiep, dar chiar 9i pentru fete, in
tirea in public a detaliilor ispravilor tale erotice este 0 mare funcpe de capaeitatea celui ce Ie vizioneaza de a se transpune
gregeala. Efectul acestei gregeli este devastator, mai ales in rolul vreunuia dintre personaje.
asupra baietilor. Afland ca a existat un altul inaintea lui 9i
chiar intalnindu-l pe fostul iubit, prietenul tau va simp 0 Sex pe Internet
crispare ori de cite ori va face dragoste cu tine; in sinea lui
Pe vremea parintilor tai, baietii se masturbau uitandu-se
se va insinua indoiala in privinta propriilor performante
(v. Cuvintele In sex).
cu jind la fotografiile din reclamele pentru ciorapi de matase
sau pentru sutiene. Ar fi dat orice ca fata din fotografie sa-i
faca cu ochiul 9i sa se dezbrace doar pentru el. In ziua de
Mass-media
azi, acest lucru este pe deplin posibil, caei pe Internet poti
In cartea sa The New Male Sexuality, Bernie Silbergeld arata alege 9i interactiona cu aceste fantezii. De9i ti-ar pica destul
ca omul modem este dominat de un model fantastic al se- de greu sa afli ca in spatele acelei imagini se afla un bar-
xualitapi, care este un produs al filmului de tip hollywoodi- bat burtos care se pricepe la calculatoare, continui sa con-
an, al InternetuIui, pornografiei, publieitapi 9i literaturii ero- sumi aceste imagini sexy (v. Combinafii ~i lipeli, vol. I). Porno-
tice. Astfel, au aparut 0 serie de prejudecati contemporane, grafia prin intermediul Internetului i9i ia libertatea de a
ca urmatoarele: recurge la imagini din domeniul pedofiliei, zoofiliei, violen-
• Personajul pozitiv nu are nieiodata probleme sexuale; tei etc., astfel incat devine 0 forma de crima asupra unor
eroii din filme sunt cu topi virili, iar eroinele au toate orgasm; victime vazute, dar necunoscute. La randul tau, poti deveni
• Barbatul adevarat nu se lasa prada sentimentelor 9i nu U90rvictima a imaginii, mai ales atunei cand e9ti un consu-
exprima ceea ce simte; mator de publieitate ...
78 LEqn PARTICULARE IDEI CU TRANSMITERE SEXUALA 79

Sexual f}isubliminal in publicitate Pentru un baiat, a avea un astfel de prestigiu inseamna a


,,0 pune" ~i el cu fata pe care au avut-o alti baieti· Oar, din
Bazandu-se pe un instinct accentuat in buna masura la moment ce erotismul este 0 chestiune de intimitate, exista
om, publicitatea construita in jurul unor sugestii sexuale are oare prestigiu erotic? (v. Aft bun la pat).
efecte garantate asupra consumatorilor. Partenerul sexual
zarit in publici tate este perfect ~i are 0 atitudine pozitiva
fata de tine. De fapt, personajul filmat nu se uita la tine, ci eu parintii pe cap
la un aparat de filmat negru ~i lipsit de viata. Uneori, eand
sunt filmati copii sau animale, se vede cum "actorii" privesc Cand ai parinti e ca ~i cum ai avea pamant sub picioare.
catre regizor sau catre cei din jur ~i nicidecum spre apara- Oar, atata timp cat ti-e bine, nu te gande~ti la pamantul de sub
tul de filmat. Imaginea perfecta a celui filmat iti este prezen- picioare. E demn de dispret, caci nu ~tie decat sa existe, tot
tata intr-un timp suficient de scurt ca sa nu ai cand sa par- timpulla fel; el nu pricepeintentia irationala a omului tanar
curgi detaliile, astfel ineat ceea ce vezi sa evoce adevarata de a zbura. Plecand de la aceasta metafora, trebuie spus ca-i
imagine perfecta formata de-a lungul timpului in creierul mult mai greu sa discuti despre viata ta sexuala cu parintii
tau, ~i pentru a fi indeplinita conditia de contiguitate intre decat cu un strain. De ce? Pur ~isimplu pentru ca un poten-
imaginea perfecta ~iprodusul promovat. Contiguitatea este tial sex ar putea avea loc intre tine ~i un strain, nu intre tine
termenul folosit in teoria formarii reflexelor conditionate; ~i parintii tai.
cand un stimul neconditionat este transmis la mai putin de
0,2--0,5 sec. de un stimul conditionat, se considera ca ace~ti Cum e sexul pentru piirintii tiii?
doi stimuli se afla in contiguitate, aparand astfel posibilita-
tea de a se forma un reflex conditionat. Printr-o tehnica sim- Pe parcursul unei terapii, daca vad elar ca tanarul meu
pIa poti diminua efectele publicitatii subliminale asupra ta, pacient are 0 problema referitoare la confruntarea cu sexul,
folosindu-ti imaginatia pentru a completa imaginea prezen- obi~nuiesc sa-lintreb: i-ai surprins vreodata pe parintii tai
tata cu cea a echipei de filmare ... facand dragoste (v. In pat cu al treilea, vol. I)? Unii spun ca
au vazut lucruri de nedescris, altii afirma ca parintii lor erau
aceia~i, altii au tendinta de a pune de la ei ceea ce cred ca
Publicitate printre colegi faceau parintii acolo.
In momentulin care ai format un cuplu cu cineva, e im- Pentru a avea 0 relatie rationala cu parintii tai in privinta
portant sa alegi intre discretia, intimitatea acelui cuplu ~i sexualitatii tale, trebuie sa afli cate ceva despre sexualitatea
nevoia de a "te da mare" in fata celor de-o seama cu tit).e.Din lor. Nu, nu ai nevoie de detalii prea multe, ci de un raspuns
cauza acestei dileme, unii baieti adopta un comportament la intrebarea: cum e sexul pentru parintii till? Pentru asta, tre-
duplicitar: cand sunt intre patru ochi cu fata dorita, se poarta buie sa observi daca se mai saruta, daca danseaza cu pasiu-
foarte frumos cu ea, in schimb cand sunt de fata ~i alte per- ne unul cu altul, daca i~i trimit priviri de parca ar avea un
soane 0 ignora ~ichiar 0 umilesc. Multe dintre dezamagirile secret placut, daca manifesta toleranta sau chiar interes fata
persoanei iubite ar putea sa apara atunci cand II dai de inte- de scenele sexy din filme etc. In cazul in care rezulta ca pa-
les ca-ti pasa mai mult de imaginea ta in ochii colegilor decat rintii tai au 0 viziune pozitiva fata de viata lor sexuala, meri-
de ceea ce i~i dore~te ea de la tine. Pentru 0 fata, a avea pres- ta sa incepi 0 campanie de sustinere a acestei atitudini, prin
tigiu erotic inseamna a fi prietena celui mai dragut baiat. gesturi precum deconspirarea sertarului cu prezervative,
80 LEqrr PARTICULARE

comentarea amintirilor erotice pe care Ie-au relatat etc. Apoi


vei putea incepe sa-i obi1;>nuie1;>ti
pe parinti cu imagine a ta
sexy, mai ales cand stai pe-acasa sau ie1;>ip
impreuna la prie-
teni de-ai lor. Daca, in schimb, pentru ace1;>tiparinti viata
sexuala este 0 inutilitate sau un c01;>marde care tinerii fac
abuz, atunci este mai bine sa gase1;>ti0 forma de delimitare
lucida fata de ei, caci pana la urma acest lucru tot se va
intampla, sub forma unui conflict.

Deschiderea discutiei
Din moment ce te-au facut pe tine, parinpi au ceva experi-
enta sexuala. Tatal tau a vazut macar pentru 0 vreme ceva
frumos la mama ta, a reU9itsa faca macar 0 penetrare in viata
lui 1;>i
s-a confruntat macar 0 data cu spectrul orgasmului
femeii. La randul ei, mama i1;>i aminte1;>tecu siguranta cum
a fost prima noapte de dragoste 1;>i a avut macar 0 data un
moment de cumpana care suna cam a1;>a: "Sa pastrez acest
copil sau mai bine sa-mi vad de viata sexuala mai departe?"
Pentru a-i putea face 0 confidenta cu privire la propria
viata sexuala, tanarul are nevoie de un semnal cIar de in-
credere din partea parintelui. Iar acest semnal este de obi-
cei confesiunea pe care insu1;>iparintele 0 face cu privire la
viata lui sexuala. Daca vrei sa discup despre sex cu parintele
tau, pop vorbi despre cum arata el in perioada de glorie a viepi
lui sexuale, iar daca nu se poate deschide 0 astfel de discupe,
11 pop antrena in discupe pe cel mai bun prieten de-allui, ca
sa-p povesteasca despre toate aceste calitap ale parintelui
tau. Pop incepe aceasta conversatie chiar in prezenta parin-
telui tau, dar atentie: trebuie sa vorbe1;>tidoar despre cum
era, nu despre ceea ce facea. Daca discupa este incitanta pen-
tru parinte, el va fi acela care va marturisi ce facea intr-un
moment sau altul de succes al propriei tinereti.
Ce pop invata din povestirile unui tata? Cate ceva privind
conceptia despre femei, unele 1;>iretlicuricu privire la per-
formante, confruntarea cu e1;>ecurile(asta mai rar), compor-
tamentulla prima intaInire, cum e cu primul sarut, eu prosti-
tuatele, cu penetrarea, cu unele pozipi, cum se simte un barbat
82 LECfII PARTICULARE IDEI CU TRANSMITERE SEXUAU 83

cand i se na9te un copil etc. In schimb, mai pupne vei putea vor profita de tine pentru ci:itu nu 9tii ce trebuie sa fad intr-o
afla despre cum arata sexullui, cat il tine 0 erectie, cum s-a astfel de situatie (" ... doar noi 9tim"). Pentru un baiat, riscul
simtit atund cand a fost parasit de iubita. este uimitor de asemanator, de9i baietii sunt considerati de
lata earn ce poti afla de la mama: cum I-a cunoscut pe El, obicei agresori: 0 sa intalne9ti dne 9tie ce tipa versata care
cum afecteaza aparatul genital viata sexuala, cum se impaca o sa-ti suceasca mintile 9i 0 sa ne trezim cu un copilla U9a,
dclul menstrual cu viata cotidiana, cum e sa ai 0 sarcina, cu ca sa nu mai vorbim despre bolile pe care Ie poti lua. Cum
ce boli ale aparatului genital se confrunta 0 femeie etc. In se ~mpaca toate acestea cu senzatia ta clara ca poti orice?
schimb, mai putine vei afla despre primul contact sexual, In toata aceasta situatie plina de necunoscut, pe parintii tai
cad in majoritatea cazurilor el nu e 0 experienta pozitiva ... i-ar ajuta foarte mult sa 9tie ca mergi - in tabara, de exem-
De aid rezulta ca discutia despre sex 0 porti de regula plu - cu dneva cunoscut. A9a ca nu ezita sa Ie prezinti din
cu parintele de acela9i sex. Oar nu este inutila nid discutia timp cei mai demni de incredere oameni cu care vei avea de-a
cu parintele de sex opus, care poate deveni u:;;orun "tradiitor" face in tabara ... La asta mai poti adauga doua atitudini pe
al propriului sex, vorbind despre ceea ce ar fi vrut sa aiba care trebuie sa Ie adopti pe termen lung, pentru a ca9tiga
de la celalalt parinte sau filosofand pe margine a conceptiei increderea parintilor in capadtatea ta de a te confrunta cu
despre femei sau barbati. posibile evenimente sexuale: comenteaza cu maturitate ind-
dentele sexuale petrecute in jurul familiei voastre 9i men-
Managementul riscului sexual tioneaza spontan ce-ai face intr-o situatie considerata peri-
culoasa, folosind valorile parintilor tai.
Desigur, ca orice persoana tanara, 9i tu te simti stapan pe
tine. E9ti sigur ca ceea ce 9tii e corect, ca altii au facut ceea ce Partenerul tau in ochii lor
poti face 9i tu (cu rare exceptii, care devin idoli pentru tine).
Cand e vorba de sex, te bazezi pe elementele pozitive care ar "Vrem sa-l vedem 9i noi", vor spune parintii tai, afland
putea aparea in viata ta, iar parintii se bazeaza pe elementele ca ai un prieten. De obicei, aceasta pretentie nu i9i are origi-
negative care au aparut in viata lor. De aceea, parintii tai nea in dorinta parintilor de a-ti controla viata in cele mai
se tern foarte mult ca nu cumva sa ti se intample ceva ce mid detalii, d in nevoia lor de a se lini9ti in privinta unui
s-a intamplat deja in viata lor. Cand un parinte intra brusc lucru nou, cunoscandu-l. Nu-i nimic rau in asta. Problema
in alerta cu privire la ceva ce ai facut tu, trebuie sa 9tii ca survine atund cand, cunoscandu-l, parintii incep sa-ti criti-
acellucru seamana cu ceva trait de el. De asemenea, trebu- ce prietenul cu insistenta, pentru ca (n-o sa-ti vina sa crezi)
ie luat in calcul faptul ca pe parintii tai Ii intereseaza 9i alte I-au a9teptat indelung, dar 9i I-au inchipuit altfel. lar tu pui
aspecte ale vietii, care pe tine nu te intereseaza deloc: ce vor gaz pe foe aparandu-l cu exces de zel. Mult mai bine ai face
zice vecinii, cunoscutii sau prietenii cu care se compara, dne-i daca ai critica 9i tu defectele prietenului tau, lasand totu9i
va ingriji la batranete daca tu te comporti astfel incat sa te sa se inteleaga ca-l iube9ti cu toate acestea. Mai mult, ar fi
renege, ce se vor face ei daca imaginea despre copilullor foarte bine daca ti-ai incuraja prietenul sa-9i autoironizeze
nu va fi confirmata deloc de realitate 9.a.m.d. defectele evidente, cad autoironia este una dintre rarele cali-
Sa luam drept exemplu cazul tipic de confruntare intre tati ale oamenilor inteligenti 9i echilibrati. $i, daca vrei sa-l
parinti 9i adolescent, care are la mijloc riscul sexual. Pentru pregate9ti pe deplin pentru confruntarea cu ai tai, invata-l
o fata, riscul sexual enuntat de parinti suna earn a~;a:acolo sa mentioneze, ca 9i cum ar fi ale lui, cele mai frecvente
unde vrei sa mergi vor fi tot felul de baieti necunoscuti, care lozinci ale parintllor tai, precum: "Se vede ca dumneavoastra
84 LECTIT PARTICULARE

ii vrep. binele" sau "Exista 0 ordine In toate; mai Intiii invata-


tura" sau In ziua de azi nu pop. avea incredere in nimeni".
Iar daca parinp.i lui ip.sunt favorabili, nu ezita sa Ie facilitezi
o intiilnire cu ai tai.

Cum sa Ie schimbi convingerile


Tatal este convins ca orice baiat care se apropie de fiica lui
e un raufacator, sau ca fata cu care umbla fiul sau ar putea
fi buna 1;>i pentru el, dar acest lucru nu e ingaduit de soci-
eta tea in care traim. Mama crede ca baiatul cu care umbla
fiica ar trebui sa fie mai bun decat sotuJ de care a avut ea
parte, sau ca fata pe care 0 iube1;>tefiul ei umbla cu dedesub-
turi. Aceste 1;>abloane ale convingerilor personale sunt rezul-
tatul unui mecanism alinvatarii, numit generalizare. Pur
simplu, s-a intiimplat ca, 0 data in viata parintilor ti'ii,un
1;>i
baiat sa se comporte ca un raufacator sau 0 fata sa umble
cu dedesubturi, 1;>i gata: toti tinerii sunt la fell

Doua feluri de discurs


Ca sa influentezi convingerile cuiva, pop. folosi cuvinte
sau fapte. Daca ti-ai propus sa-ti schimbi parintii folosind
discursurile, afla ca acestea sunt de eel putin doua feluri:
informative 1;>ipersuasive. Printr-un discurs informativ, pop.
sa aduci la cuno1;>tintaparintilor tai anumite date cu un ca-
racter obiectiv, care sa dea impresia ca nu sunt convingeri
personale, ci provin de la a1tii, care 1;>tiu
bine ce fac.
Pentru a elabora un discurs informativ, trebuie sa par-
curgi mai multe laturi ale intelegerii celuilalt, folosind ur-
matoarele tehnici:
• elaborarea definifiilor ("Sexul este 0 cale de cunoa1;>tere.")
• descrierea a ceea ce trebuie inteles ("Uite, in telenovela
asta, cei care se iubesc comunica mai mult prin sarut.")
• explicafia, fara a parea ca e1;>ti
superior sau te justifici
("Adolescenp.i danseaza a1;>a de mult fiindca vor sa-1;>i
regi'i-
seasca ritmul.")
86 LEqn PARTICULARE IDE! CU TRANSMITERE SEXUAL.A 87

• legarea necunoscutului de cunoscut ("Mai tii minte unde


Sexul demonstrativ
am fost noi asta iarna? Acolo fac revelionul colegii mei.") Aproape intotdeauna, aceasta atitudine sexuaIa survine
• fntiirirea informafiilor importante, prin repetarea sau sub- pe fondul unei indelungate presiuni psihologice efectuate
linierea lor afeetiva (" ... 9i tot acolo merge 9i Raluca, veri- de parinti asupra adolescentului din familie. Aceasta pre-
90ara mea care este premianta!") siune cuprinde doua mesaje care par a se contrazice, avand
• implicarea auditoriului ("Am citit cartea pe care mi-ai pana la urma un efeet sinergic: "Tu nu trebuie sa fad sex"
cumparat-o; e foarte buna, varbe9te 9i despre sex.") 9i "Tu nu e$ti in stare sa fad sex". Aceste doua mesaje din
In schimb, dnd e yorba de discursul persuasiv (adica in- partea parintilor declangeaza motivatia adolescentului de
fluentarea opiniei cuiva folosind puterea de convingere), a face sex, motivatie formulata fie: ,,0 sa-i pedepsesc pen-
altele sunt tehnidle: tru ce mi-au facut", fie: ,,0 sa Ie arat ca, daca vreau, 0 fac."
• e necesara 0 anumita credibilitate a vorbitorului, aces- Ceea ce se va intampla nu este 0 adevarata razbunare -
ta trebuind sa fie de incredere, profesionist, convingator prin cad rareori parintii afla ce s-a intamplat -, d un 9ir de eve-
gesturi 9i atitudini, curat din punet de vedere etic. Poate nimente cu efeet de bumerang. lata un exemplu:
ca aceasta persoana nu e9ti tu 9i de aceea ai nevoie de un Letitia era 0 fata tinuta din scurt de parinti. Invata bine,
adult, un medic, un prieten mai varbaret etc. cerea voie de fiecare data cand voia sa se plimbe, nu avea
• pop. face apella audientii, folosind fie mesaje logice (,,$i tu nid un prieten 9i totu9i era pedepsita aspru pentru fiecare
ai dormit in cart vara trecuta, ceea ce inseamna ca 9tii despre privire aruncata baietilor. $tia de la parintii ei ca nu este cea
ce e vorba"), fie mesaje afeetive ("Sunt convins ca in sinea mai frumoasa din localitate, dar tare ar mai fi mers la dis-
ta e9ti pe deplin de acord cu mine") coteca, fiindca repetase toate figurile de dans in oglinda.
• poti aduce argumente unilaterale sau bilaterale, cele uni- Intr-o seara de vara, la indemnurile unui baiat, a sarit pe
laterale fiind emise doar de pe pozitia ta ("E important sa-mi fereastra casei 9i, pentru ca nU-9i permitea sa fie vazuta la
cunosc prietenul mai bine"), iar cele bilaterale fiind emise discoteca, a stat vreo dnd ore cu el in spatele unor cladiri.
9i de pe pozitia celui care te-ar putea contrazice ("E impor- De9i Ii era scarba, frica 9i ru9ine, a facut un sex oral stangad
tant sa-mi cunosc prietenul, dar 9i sa invat")
cu acel baiat, pentru a razbuna anii de teroare parinteasca,
Dupa cum mentionam mai sus, nu doar cuvintele pot schim- ramanand totu9i virgina (avea 23 de ani). Curand, un baiat
ba convingeri, d 9i faptele. Ce sunt faptele convingatoare? deosebit s-a ivit in viata ei; I-a prezentat parintilor 9i, toc-
Ele nu sunt aete eroice 9i nid travalii de ani de zile; aces tea mai cand ace9tia pareau ca-l accepta, el a inceput sa-i faca
au nevoie de ode din partea altora sau de lauda de sine pen- scene de gelozie extrema dintr-un motiv foarte dureros pen-
tru a deveni ditu9i de putin convingatoare. Faptele convin- tru amandoi: baiatul din noaptea cu pricina se laudase tu-
gatoare sunt gesturi sau atitudini cu putere simbolica 9i ast- turor prietenilor ca Letitia ii oferise sex oraL ..
fel vorbesc de la sine. Ele trebuie sa fie sugestive, dar nu
demonstrative, cad adesea cei mai in varsta sunt foarte sus-
Ai facut sex. Cum Ie spui?
pido9i fata de "faptele facute dinadins". De exemplu, a face
cadou 0 carte cu un anume conp.nut este un gest sugestiv, Desigur, sa fad sex este 0 chestiune de intimitate 9i, atata
dar a nu manca trei zile la rand este un gest demonstrativ ... timp cat e9ti pregatit din toate punetele de vedere - bio-
$i daca tot vorbim de demonstrapi, imi vine in minte 0 cate- logic, psihologic 9i sodal -, nimeni n-ar trebui sa-p. ceara
gorie de sex care mi-e tot mai frecvent relatata de adolescenp. socoteala. A fi pregatit din punet de vedere biologic inseam-
sau parintii lor: na a avea un organism matur, apt de reproducere, pregatirea
88 LEqrr PARTICULARE IDEI CU TRANSMITERE SEXUALA 89

psihologidi se refera la capacitatea de a te confrunta cu as- ______ Educa!ia sexuaHl ------


pectele rationale ~iafective ale vietii sexuale, iar pregatirea
sociala consta in capacitatea de a alcatui un cuplu durabil Personalitatea unui om are doua componente: temperamen-
9i de a cre9te un copil. tul9i caracterul. Temperamentul este in buna parte format
Nu-p mai bate capul; ip spun eu cum stau lucruri1e: biolo- inca de la na~tere, sub forma unor tendinte comportamen-
gic e~ti pregatit cu siguranta, psihologic crezi ca e9ti pregatit, tale. Gandindu-ma la temperament, imi vine in minte imagi-
dar social nu e~ti pregatit, caci depinzi de parintii tai din nea a doi nou-nascup infa9ap, a9a cum era prezentata intr-un
punct de vedere material, iar despre casatorie nici nu poate tratat de psihologie: unul din tribul de indieni navajo, care
fi yorba. lata de ce parintii au convingerea ca viata ta sexu- statea lini9tit, parand ca suporta orice; celalalt, din Caucaz,
ala ar trebui controlata cel putin parpal de catre ei. Oar, dupa care tipa de mama focului ca sa scape din stransoarea
cum am afirmat de nenumarate ori, ca adolescent iti incepi scutecelor. La randullui, caracterul este acea parte a perso-
viata sexuala pentru a cunoa9te 9i nicidecum pentru a face nalitatii care poate fi u90r influentata de evenimentele din
copii. Parinpi n-au de ce sa se amestece in ceea ce faci pe jur ~i, ca atare, ~i prin educatie (v. Motivul sexual). Nu e de
parcursul viepi sexuale 9i de aceea nu trebuie sa Ie dai detalii mirare ca 0 buna parte din caracterul tau consta in atitu-
despre toate acestea. Rolullor este sa teajute sa te pregate~ti dini fata de sexualitate, dobandite prin experienta sau edu-
pentru viata sexuala 9i sa te sprijine in confruntarea cu catie sexuala.
urmarile ei. $i asta pentru ca, dupa ce faci dragoste, se in-
tampla adesea sa se iveasca unele consecinte de natura bio- Ce-ti poate aduce educatia sexualii?
logica (de exemplu, boli cu transmitere sexuala), psihologica Informafie. Cei care sunt obligap sa-p faca educape sexu-
(cum ar fi situatia de "sedusa 9i abandonata") sau chiar so- ala au, ca toti oamenii, nevoi taxonomice, adica de a clasifi-
ciala (parinpi fetei impun casatoria sau despagubiri materia- ca ~i sistematiza ceea c~ cunosc (v. Actul de identitate, vol. I).
Ie), care necesita sprijin din partea parintilor. A~a se explica de ce mai toti vor incepe cu anatomia apara-
Cele mai frecvente fraze care-ti trec prin minte cand tre- tului de reproducere al omului. Mult mai bine ar face daca
buie sa anunti un astfel de eveniment suna cam a9a: ar oferi informapa instructiva intr-un mod interactiv, pornind
• "Tata, mama, agezati-va pe scaune sa va spun ceva!" de la situapi reale traite de elevi. De exemplu, atunci cand
• "Ii spun mamei, ca tata ma omoara daca afla!" un baiat se plange ca are sexul stramb 9i deviat intr-o parte
• Ji las sa se prinda singuri." e momentul sa afle care sunt partiJe componente ale penisu-
• "Nu e treaba lor." lui ~i care e pozitia lui in lenjerie, cand nu se afla in erecpe.
• "Chiar daca ma-ntreaba, Ie spun ca n-am facut nimic." Informapa nu trebuie oferita in scopul de a limita optiuni-
Ie, ci pentru a oferi suficiente alternative, astfel ineat cel ta-
Nu-ti pot recomanda vreuna dintre aceste variante, caci nar sa aiba libertatea de a lua 0 decizie informata.
atitudinea ta trebuie sa depinda de conjunctura din fami- Motivatie. Procesul psihologic prin care 0 persoana i9i
lie 9i de conceppa parinplor despre sex, pe care 0 pop esti- sustine acpunile se nume~te vointa. Resursa vointei este mo-
ma ~i influenta in modul aratat mai sus. Oricare atitudine tivatia, adica ansamblul de argumente interne sau externe
vei aborda, e important sa ~tii un lucru: viata ta sexuala te in favoarea sau defavoarea implinirii unui anume lucru. Se-
prive~te personal 9i pop destainui unele detalii despre ea xualitatii ii este specific faptul ca cea mai mare parte a moti-
doar persoanelor in care ai incredere. vatiei este interna, avand la baza instinctul sexual. La ado-

J
IDEI CU TRANSMITERE SEXUALA 91

lescent msa, instinctul sexual este inca dominat de cel al asi-


milarii prin cunoa~tere. A~a se explica de ce informatia
privitoare la sex este ~iun indemn la experimentare, iar pre-
ocuparile privitoare la sex pot deveni 0 buna motivatie pen-
tru a acumula cunoa~tere.
Teama. Mulp sunt convin~i ca a face educape sexuala in-
seamna a-linvata pe cel tanar sa nu faca anumite lucruri.
Pentru a atinge astfel de deziderate, "educatorii" prezinta
consecintele infrico~atoare ale sexului, astfel inci3.tsa pro-
voace aparipa celui mai de temut du~man al dezvoltarii:
inhibipa (v. A$ face-o, dar mi-e frica, vol. I). De fapt, cea mai
naturala forma de a sugera posibilitatea aparipei unor situa-
tii riscante este umorul. Simuland cele mai vulnerabilizante
aspecte ale realitatii, umorul are multiple avantaje: face ca
situatiile sa fie reversibile, te transpune in rolul cuiva fara
sa te afecteze, ip demonstreaza superioritatea fata de persoa-
na ridiculizata etc.
Confuzie. Se intampla adesea ca mesajele transmise prin
procesul educativ sa aduca tot mai multe nelamuriri, a~a
cum 0 cunoa~tere mai mare presupune mai multe intrebari.
Confuzia se ive~te atunci cand exista prea multe alterna-
tive, iar discernamantul persoanei care Ie ia in consideratie
este insuficient dezvoltat. Tot confuzia se instaleaza ~iatunci
cand argumentele de natura rationala Ie contrazic pe cele
de natura afectiva, situatie care se nume~te disonanta cogni-
tiva. Speciali~tii in psihologie sociala ~tiu ca aceasta dificul-
tate este des intalnita in procesul de formare a atitudinii la
adolescenti.
Formarea atitudinii
Atitudinea este 0 predispozitie invatata de a raspunde
intr-un anume fel unei situatii sau unei persoane. Astfel, 0
persoana are anumite atitudini fata de avort, sex prema~i-
tal (sex inaintea casatoriei), minciuna, homosexuali etc. In
formarea unei atitudini (de exemplu, fata de folosirea pre-
zervativului) intra trei componente:
• Componenta afectiva - se bazeaza pe ceea ce simp fatcl
de subiectul atitudinii ("Imi place sa ma simt in siguranta
cand fac sex");
92 LEqn PARTICULARE IDEI CU TRANSMITERE SEXUAL1\. 93

• Componenta cognitiva - arata ce li'tiidespre subiectul Cum se traduce peer education?


atitudinii (,,$tiu ca fara prezervativ pot lua boli li'icapiita 0 Gali'ca,anturajul, grupul :- cum vrei sa-i spui - este mica
sarcina"); societate in care te afirmi. In engleza, cei de aceeali'i varsta
• Componenta comportamentala - se refera la gestul sunt denumip printr-un termen specific: peers, iar peer educa-
practic pe care il adopp in situapa respectiva ("Am sa-i spun tion este 0 metoda de educatie foarte moderna, referitoare
partenerului ca vreau s-o facem cu prezervativ"). la educatia pe care p-o fac cei de-o seama cu tine. In terapia
In cazul nostru, disonanta cognitiva se instaleaza intre doua fricH la copii, una dintre cele mai eficiente metode este cea
dintre componentele enumerate mai sus. Pentru a Ie impa- care implica alti copii. De exemplu, daca unui copil ii este
ca, adolescentul va apela la unele compromisuri, cum ar fi: frica de caini, el poate asista la 0 scena in care un copil de
- negarea uneia dintre componente: "De fapt, nu se poate aceeali'ivarsta mangaie cu satisfactie un catel. Ba mai mult,
lua nici 0 boaHi prin sex fara prezervativ." intr-o societate bine structurata, persoanele vulnerabile pot
- gasirea unor noi argumente: "Te apara de boala, dar pop beneficia mult de intalnirile cu alte persoane care au aceeali'i
sa ramai frigida cu prezervativele astea." problema (de exemplu, grupurile de suport de tipul"Al-
- modificarea argumentelor: "Se poate lua 0 boala, daca coolicii anonimi", asociatiile celor care sufera de diabet etc.).
ai ghinion." In cazul viepi sexuale, educatia facuta cu ajutorul celor de-o
Pentru a rezolva astfel de dileme, ai nevoie de persoane seama trebuie sa implice tineri bine informap, avilnd la activ
care, la rilndullor, sa aiM atitudini limpezi cu privire la sex... experiente care sa-i indreptateasca sa tina un discurs per-
suasiv (v. Cu pilrintii pe cap).
Autodidact in sex
Imagineaza-ti scena in care 0 profesoara cu figura tipica
de fata batrana se straduieli'te sa faca educatie sexuala unei
clase de adolescenp trecup prin ciur li'iprin darmon. Pentru
ca ea sa aiba li'ansede a fi ascultata li'iutila elevilor n-ar tre-
bui sa se poarte ca 0 fata, ci ca 0 adevarata femeie. Oar cum
arata 0 femeie care vorbeli'te despre sex?
Este misterioasa, nu se li'tiuprea multe despre viata ei in-
tima. Cu toate aces tea, in felul ei de-a fi se ghiceli'te un ele-
~ent care-p spune ca a fost macar candva 0 persoana sexy.
In plus, nu se mira de nimic; in viata ei a V3zut destule, ali'a
ca nu se scandalizeaza cand un interlocutor ii povesteli'te 0
scena ruli'inoasa. Ea delimiteaza instinctul sexual de cel ma-
tern, ili'icunoali'te propria placere li'irecunoali'te placerea al-
tuia, dar cand este cazul, li'tiesa poarte de grija cuiva. Cand
se confrunta cu un grup de baieti, femeia 11alege pe acela
care este leader naturalli'i il determina sa 0 respecte (v. fil-
mul Minti periculoase cu Michelle Pfeiffer).
4
Uneltele dragostei

Unii nu ?tiu prea multe, altii - plictisiji de ceea ce au reu?it


fn sex - cautii noi tehnici de procurare a pliicerii (de exemplu,
simuleazii ... spanzuriitoarea). Putini sunt fnsii aceia care pot
mentine un echilibru fntre tehnicii ?i sentiment. Iti vine sii crezi
cii ?i fn sex existii miisurii? Numai cii miisura se dezvoltii 0 datii
cu tine ...

La liceul Iulia Ha~deu din Bucure~ti sunt mai multe fete


dedit baieti. Cei zece baieti care s-au adunat in amfiteatru
la una dintre intalnirile mele cu ei stateau strans uniti intr-un
colt al incaperii, dominati de cele peste 150 de colege. A~a
cum se inHimpla invariabilla aceste inHHniri, unul dintre
baieti avea 0 ~apca. Biletele care s-au strans in ea atingeau
subiecte precum abuzul sexual, infectia cu HIV, tehnicile se-
xuale, consumul de droguri. Aveam la mine 0 saco~a cu pre-
zervative ~i, la sfar~itul orelor de discutii, ma tot gandeam
cum sa Ie dau. U~urarea a venit cand una dintre fete m-a
intrebat:
- Oa' ce aveti acolo, dom' doctor?
- Prezervative de pomana, am raspuns.
S-au infipt toti la ele imediat. Tocmai atunci, 0 fata mai
slabuta, cu un nas ascutit 1?ipistrui ma cheama deoparte 1?i
ma intreaba:
- Oomnule doctor, e adevarat ca prezervativele sdirtaie
cand Ie folose~ti?
- Cine ti-a spus asta?
- Prietenul meu. A zis ca nu putem sa folosim a~a ceva,
ca e din cauciuc ~i scartaie.
- Nu e deloc adevarat...
96 LECpI PARTICULARE UNELTELE DRAGOSTEI 97

M-am indreptat spre saco~a cu prezervative, sa desfac sunteti la tine acasa, e bine sa-i dai impresia ca doar tu ~tii
unul ~isa-i arat ca e bine uns cu lubrefianti ~isubstante sper- ce se poate intampla acolo, astfel incilt incertitudinea sa-l
micide. Oar fata a disparut repede, ingrozita de apropierea faca mai precaut ~imai intelept. Pentru el, obiectele cele mai
acelui obiect. excitante sunt cele care-ti apartin tie, iar cele mai inhibante
sunt cele ale parintilor tai.

Pe uncle se face sex _ Acasa la un prieten

Pentru un baiat, abordarea unei fete are anumite "hopuri" Daca e~ti baiat, orice loc izolat ti se pare a fi bun pentru
pe care el simte ca trebuie sa Ie treaca neaparat: sa-i spuna a face dragoste. $i cum prietenulla nevoie se cunoa~te, nu
ca 0 place, s-o convinga sa iasa cu el, s-o atinga ... Oar atinge- vei ezita sa-i ceri cheia garsonierei amicului tau pentru a
rea nestingherita este pragul cel mai fierbinte, iar pentru merge acolo cu 0 fata. Bineinteles ca, 0 data cu inapoierea
a-I trece, baiatul crede ca e necesar s-o pacaleasca pe noua cheii, va trebui sa-i raspunzi ~ila intrebarea: "Ei, cum a mers?"
lui prietena, in a~a fel incat sa ramana singuri undeva. Pai, cum sa mearga? Destul de pres ant, din moment ce tim-
Unde? pul era Iimitat, iar acel teritoriu nu era al tau. Poate nici nu
banuie~ti, dar 0 fata se ata~eaza mult de locul in care face dra-
goste. Nu degeaba, dupa ~e 0 saruti sub un copac, ea iti trimi-
"Te invit la 0 cafea!" te un bilet pe care scrie: "Iti mai aminte~ti de copacul acela?
La mai toate intalnirile importante (politice, de afaceri, Simt ea este copacul meu, numai al meu ... " $i mai ingrijo-
ba ehiar ~i ~tiintifice), putina maneare ~ibautura nu strica. rator e faptul ca fetele au un simt care Ie permite ca, pornind
Acest obicei are ca substrat psihologic asocierea dintre ceea de la ambient, sa-~i imagineze prezenta celui care I-a creat.
ce este pllicut~iceeacee obligatoriu.Pe acel~i substrat se bizuie
~i baiatul care, pentru a 0 seduce, Ii ofera fetei alte placeri Locul ideal
de cat cele erotice (v. lntiilnirea, vol I). De ce nu spune baia-
Pentru a-~i mentine cuplul un timp cat mai indelungat,
tul: "Te invit sa facem sex?" In primul rand pentru ca se teme
ca va fi refuzat. La randul ei, fata ~tieca, daca ar accepta 0 ast- partenerilor adulti Ii se recomanda sa dea dovada de crea-
tivitate. $i atunci, primullucru pe care inteleg ei sa-l faca
fel de solicitare directa, ar lasa 0 proasta impresie. Ar vrea
sa mearga la cafeaua aceea, dar in acela~i timp vrea sa fie e d~agostea in bucatarie sau in pozitii cat mai contorsiona-
te. In cazul celor tineri, lucrurile stau cu totul altfel: cre-
sigura ca nu se vor petrece lucruri necontrolabile. De aeeea,
ativitatea cade pe locul doi, iar pe primulloc se afla nevoia
i-ar prinde bine daca el ar adauga ceva de genul: "Stai cat vrei
urgenta de a avea un raspuns la intrebarea: "Oare se gase~te
tu." Singura intrebare care mai ramane este: va respecta el
aceashl conditie? undeva un loc ~ipentru noi?" Pentru un lucru atat de deli-
cat ca erotismul, locul de desfa~urare trebuie sa fie cat mai
aproape de ideal, indepIinind urmatoarele conditii:
Ca la mama acasa ...
1. Sa fie curat ~isa aiba macar 0 baie. Acest lucru e impor-
"Un adevilrat bilrbat respecm promisiunile facute." Aceasta tant nu doar pentru ca prin spalare pot fi prevenite 0 serie
eo fraza care trebuie rostita cat mai des de fete. Daca e~ti de boli, ci ~i pentru ca foarte adesea 0 fata simte repulsie
fata ~i te afli cu un baiat la el acasa, trebuie sa ~tii ca acolo fata de propriul corp, impurificat de transpiratie, secretii
Ii vine cel mai greu sa se p.na de promisiuni. In schimb, daca genitale ~i de actul sexual in sine.
98 LEqn PARTICULARE UNELTELE DRAGOSTEI 99

2. Sa ofere intimitate. Fetele ar trebui sa 9tie ca, mcuind • Sub cerulIiber. Este 0 situatie foarte romantica, dar
U9a, un baiat nu urmare9te neaparat s-o violeze, ci poate atentie la timpul petrecut m frig, caci 0 fata face U90r anexi-
doar sa fereasca acel spatiu de incidente care l-ar inhiba 9i ta daca sta cu bazinul pe ceva rece!
pe el. Oar intimitatea nu se rezuma doar la un spapu mchis, • In fan. Este de-a dreptul afrodisiac, dar atentie la con-
ci la unul suficient de deIimitat de al altora. Cum aratam tactul direct cu praful 9i polenul, care pot da reacpi ustu-
mai sus, fata ar trebui sa aiba senzatia ca acelloc ii este ratoare mucoaselor genitale 9i pieIii transpirate.
daruit, iar baiatul ar trebui sa simta ca poate controla totul. • La toaleta. Este vulgar, dar 9i insalubru; acolo traiesc
Pe Hlnga intimitatea celor doi, ar trebui sa existe 9i un loc toti germenii care pot afecta zona genito-urinara ...
separat, dedicat intimitapi fiecaruia. Pentru ca tot am vorbit despre toaleta, mai avem de 1a-
3. Ambientul trebuie sa fie adaptabil. Ma9ina ideal a pen- murit cateva lucruri. Daca s-ar pune camere de luat vederi
tru un baiat este aceea care are scaune atat de reglabile, mcat prin toaletele Iiceelor, imaginile ar depa9i imaginapa ori-
se poate face lejer dragoste in ea. Fiind un "instrument" carui iubitor de filme erotice. Pentru un baiat, toaleta este
stapamt de baiat, nu e de mirare ca ma9ina gazduie9te atatea teritoriul exprimarii genitaIitapi (v. Genitalizarea, vol I), e 10-
episoade erotice. Grija de a pune la loc obiectele dupa ce cuI in care el i9i evalueaza de fiecare data "dotarea". Pentru
ai facut dragoste este frustranta. Cear9aful patat este un C09- o fata, toaleta este un loc al curateniei, al ajustarii aspectului
mar al multor fete, iar vaza sparta ii streseaza pe mulp baiep exterior. Cum ar putea aceste doua toalete, atat de diferite,
bine crescuti.
sa gazduiasca acela9i moment de tandrete? Daca ar dori m-
Lumina trebuie subordonata intimitatii. Intunericul to- tr-adevar sa corecteze aceasta aberatie, directorii liceelor ar
tal este 0 sperietoare pentru multi, iar lumina puternica este trebui sa Ie ofere elevilor un loc de mtalnire cat mai compar-
inhibanta. Cea mai potrivita este lumina discreta, situata timentat (de genul vestiarelor), care sa gazduiasca 0 inti-
cat mai jos, care instituie 0 atmosfera crepusculara. mitate mai putin legata de zona genitala.

Unde nu te a~tepfi E timpul sit ...


Multor adolescenp Ii se pare ca cel mai bun loc de a face Pe la ora 11 a.m., tanara sotie a lui Razvan obi9nuia sa-i
dragoste este "acolo unde-p vine". Dupa cum vei vedea mai dea acestuia un telefon la serviciu. "De ce m-ai sunat?" mtreba
jos, nu numai baietilor "Ie vine", ci 9i fetelor. Lor Ie place el, pe un ton de om deranjat din treburi. "A9a, mi-era dor
sa fie surprinse de locul9i momentul propunerii erotice, dar de tine ... " raspundea ea, intinzandu-se.
nu uitap ca 0 fata tine minte ani de zile unde 9i cand a facut Intr-o zi, Razvan s-a suparat rau, gandindu-se ca sotia lui
dragoste. lata cateva informatii despre locurile "trasnite" a inceput sa-l controleze prin telefon. $i, pentru ca era un
in care se poate face dragoste: baiat de9tept, s-a gandit sa-i faca 0 surpriza 9i a dat 0 fuga
• In apa. Cei doi se simtmvaluip de mare (de exemplu!), pma acasa, exact la ora 11.Cand s-a deschis U9a,a aparut in
dar secrepile genitale atat de utile alunecarii inauntru sunt prag sotia lui, foarte rava9ita, cam ca in ziua in care au facut
spalate 9i de aceea penetrarea poate fi dureroasa. dragoste pentru prima data. Au facut dragoste 9i de data
• In ma9ina. Ma9ina este teritoriul baiatului, dar fata nu asta, el cu gandulla faptul ca facea sex m timpul progra-
se poate desfa9ura pentru ca nu se simte in siguranta 9i nu mului, ea bucurandu-se ca face dragoste exact atunci cand
are baie. ii vine, 9i a fost minunat.
100 LECfII PARTICULARE
UNELTELE DRAGOSTEI 101

Pentru unii, cea mai "cu chef" ora este una din cursul Instinctul sexual este permanent activ, iar femeile au himen
diminetii, dupa un vis erotic sau 0 erectie matinala; deza- ~idclu lunar. Oamenii nu se multumesc sa se imperecheze
vantajul este ca cei doi nu se simt prea curati. Altora Ie vine intr-o singura pozitie, doar cu scopul de a procrea. Ei cauta
"cheful" mai mult seara, dupa 0 dna romantica, pentru ca placerea cu orice chip, iar pentru asta sunt dispu~i sa se
pot dormi lini~titi dupa aceea; dezavantajul 11poate resimti a~eze in toate felurile.
el ca oboseala. Altii fac dragoste atund cand se bucura de ceva
(0 tanara pereche imi povestea cum ,,0 facusera" pe mai toate Interventia simturilor
obiectele noi pe care Ie cumparasera in casa). Pentru unii,
cel mai placut sex are loe atunci cand se impaca, dupa 0 cearta Cand fac dragoste, pe langa ceea ce simt in sfera genita-
puternica. Nimeni nu iti poate impune ora de dragoste, iar la, cei doi vor sa vada, sa auda, sa guste, sa pipaie, chiar
pentru cuplul vostru cel mai bine ar fi sa detii tehnica prin sa perceapa pozitia diverselor parti ale corpului. Acesta este
care sa-l determini pe celalalt sa vrea ~i el atund dind vrei prindpalul mot-iv pentru care partenerii simt nevoia sa se
tu, sau macar sa fii langa el atund dind ii vine ... a~eze intr-un anume fel. De altfel, diversele pozitii pot fi
preferate in functie de motivele cuplului de a face sex: daca
cei doi vor un copil, Ie sunt recomandate pozitiile care fa-
Sexullegat de pat
vorizeaza fertilizarea; daca urmaresc implinirea iubirii lor,
Unul dintre padentii mei, om cu 0 educatie aleasa ~i cu vor accepta pozitiile mai romantice; daca vor doar sa simta
o parere buna de sine insu~i, era ingrozit de ideea ca prie- placere, vor cauta 0 diversitate de pozitii. Mass-media are
tena lui ar putea sa-i ceara sa fad dragoste altundeva dedit o singura atitudine fata de sexualitate: ofera din abundenta
in pat. I se parea ca, dad ar face dragoste in picioare, ar
imagini ~i descrieri ale diverselor pozitii sexuale, in scopul
face doua lucruri deodata. Ca erectia lui nu poate supra-
de a exploata dorinta de placere a publicului. A~a se face
vietui dedit in perimetrul securizant al patului, iar despre
d oamenii ajung de multe ori sa faca sex doar pentru a re-
rostogolit nid nu putea fi vorba ... Dac-ar fi ~tiut el ca in
urma cu vreo ~ mii de ani oamenii faceau dragoste numai produce 0 imagine vazuta la televizor ... De ce oare nu sunt
facute cunoscute la scara larga acele atitudini care exprima
in pidoare, ar fi parasit sped a noastra! De fapt, patul este
un loc important mai ales pentru erotismul fetelor (v. Pre- implinirea iubirii prin sex?
gtitiri pentru sex, vol I). Ca un adevarat simbol al cuibului,
el este pregatit indelung ~i aparat de interventia altor per- Ciind partenera e virginii
soane de acela~i sex. Daca pana acum te gandeai sa fad dra- Trebuie sa lamurim de la inceput un lucru: in cazul pri-
goste numai in pat, schimba-ti mentalitatea! Patul sim- mului contact sexual, nu pozitia este cea mai importanta,
bolizeaza ~i0 serie de alte aspecte nepotrivite cu sexul, cum
d dorinta fetei de a face dragoste cu acel baiat. Degeaba este ;
i
ar fi rolul de bolnav, atitudinea pasiva ~i rutina cotidiana.
pozitia cum scrie la carte, daca acea fata nu simte nid cea I
mai mica dorinta de a trai acele momente. Cea mai favora- I
_______ Despre pozi!ii _ bila pozitie in acest caz este cea care expune cel mai bine -I

organele genitale externe ale fetei. Ea va sta pe spate, cu ~


~
j
Omul manifesta tot felul de dudatenii fiziologice. Merge in pidoarele atarnand ~icu bazinul dit mai aproape de margi- i
doua pidoare, de~i nu a fost proiectat sa mearga a~a. Un- nea patului, astfelincat muntele lui Venus sa fie cel mai inalt J
~
ghiile ~i parulli cresc nelimitat (v. Piirul ca un steag, vol I). loc de pe corpul ei. (v. lntromisiunea, vol I). Este important
I
.

J
102 LEqn PARTICULARE
UNELTELE DRAGOSTEI 103

ca baiatul sa nu se a~eze cu toata greutatea peste partenera, dul unei femei a~a cum este prezentat de mass-media, alto-
astfel incat ea sa-~ipoata moclifica pozitia corpului dupa cum ra Ie place sa-~i umileasca partenera reducand-o la statutul
simte ca e mai bine, iar el sa poata simti momentul in care unei femei oarecare, iar altii nu vor sa fie priviti de ea. La
ea ridica coapsele spre abdomen pentru ca 0 doare prea tare. randul ei, fata se simte sclava egoismului partenerului, alte-
ori ii place pentru ca vrea sa incerce ceva vulgar sau rezer-
vat celor "avansati". Senzatiile ei sunt marginite la stimula-
Cand partenerul e virgin rea profunda, cad in aceasta pozitie clitorisul nu este stimulat
Cea mai frecventa dificultate a unui baiat virgin este fap- in nici un fel. Pentru 0 buna penetrare, e necesar ca partene-
tul ca nu stie exact care este locul intromisiunii si ce se in- ra sa stea u~or indoita, astfel incat bazinul sa fie dus mai
tampla cu'sexcl. lui pe parcursul acelui eveniment: De aceea, in spate; de aceea, ea trebuie sa se sprijine de ceva aflat in
pozip.ile cele mai potrivite sunt acelea in care partenera poate fata ei, fiind sustinuta macar cu 0 mana de partener.
atinge zona lui genitala pentru a "ghida" intromisiunea, pro- 5. Cand femeia se afla deasupra, ea are posibilitatea de
cedeu prin care penetrarea devine mai accesibila (de exem- a se mi~ca liber; numai ca 0 femeie care nu ~tie prea bine
plu, ambii parteneri stau culcati pe 0 parte). Daca ambii par- ce-i place, nu se poate mi~ca liber ~inu dore~te sa fie vazuta
teneri sunt virgini, atunci primeaza "interesele" partenerei; in aceasta postura. Aceasta pozitie e buna pentru trecerea
in ceea ce prive~te "interesele" lui, acestea pot fi satisfacute dinspre orgasmul superficial oferit de masturbare spre or-
printr-o mai indelungata perioada prealabila de petting, in- gasmul intravaginal controlat de ea. Adesea, mai ales cand
cluzand contacte genitale fara penetrare (v. Repetitie gene- partenerul are 0 erectie ceva mai slab a, in aceasta pozitie
ralii cu Mr. Petting, vol. I). poate fi stimulat cu succes ~i punctul G.
6. Pozitiile in care picioarele partenerei sunt ridicate per-
mit un acces lejer la zona ei genitala; nu e de mirare ca aceas-
Scurta lista a pozifiilor
ta este pozitia necesara unui consult ginecologic. Vnii bar-
1.Pozitia elasica, "a misionarului" este preferata de multe bati se dau in vant dupa pozitia in care picioarele femeii
femei pentru ca Ie ofera un sentiment de dominatie din stau pe umerii lor, dar ar trebui sa ~tie ca ea obliga partene-
partea partenerului, aceasta fiind considerata ~ipozitia "nor- rul sa fie deosebit de "gentil", cad 0 penetrare brusca ~iprea
mala". Dezavantajul ei este ca partenera nu se poate mi~ca profunda poate da dureri foarte mari. 0 varianta a acestei
liber, exprimandu-se atunci cand simte nevoia sa 0 faca. pozip.i a~aza femeia pe spate pe 0 masa; de multe ori e yorba
2. Pozitia "pe la spate", cu ambii parteneri in genunchi, de fapt despre un birou, caz in care barbatul ar trebui sa
da mai muM libertate mi~carilor, dar depinde de lungimea ~tie ca pIacerile ei nu i se datoreaza lui, d mai degraba am-
coapselor celor doi, care ar trebui sa se potriveasca astfel bientului...
incat penetrarea sa fie suficient de profunda. 7. Celebra pozitie ,,69" este cea in care fiecare dintre par-
3. Variantele pozitiei de mai sus in care ambii parteneri teneri sta cu capul catre zona genitala a celuilalt, oferindu-~i
se lasa spre spate, sau se apleaca in fata astfel incat femeia sex oral reciproc. Ea se poate desfa~ura cu partenerii cul-
i~i lasa toracele mai jos, ajungand sa fie aproape culcata pe cati pe 0 parte, sau cu unul dintre ei stand deasupra. Aceasta
burta.1n acest caz, ea ar trebui sa aiba 0 perna sub abdomen, din urma este cea mai incomoda pozitie, atat pentru barbat,
penetrarea fiind altfel prea superficiala ~i chiar dureroasa. care nu are un bun acces la clitoris, cat ~ipentru femeie, care
4. Pozitia "pc la spate", cu ambii parteneri in picioare este nu poate actiona liber. Nu este recomandabil sa se parcurga
preferata de baieti, pentru ca unora Ie place sa vada fun- un intreg act sexual in aceasta pozitie, cad nici unul din-
104 LECpI PARTICULARE UNELTELE DRAGOSTEI 105

tre parteneri nu poate savura pe deplin ceea ce face sau ce Mi$ciirile ei


simte celalalt.
Din pacate, conceptia contemporana cu privire la sexua-
Dupa cum se vede din lista de mai sus, diversele pozitii litate al?aza femeia intr-o pozitie placuta barbatului, permi-
sexuale vizeaza in primul rand al?ezarea femeii pentru pe- tandu-i acesteia sa se mil?te prea putin. Pe parcursul prelu-
netrare, transformand-o intr-un obiect sexual, l?ilasandu-i diului, femeia este cea mai receptiva l?ipoate de aceea mil?carile
lui rolul de consumator de sex egoist. De fapt, din moment ei sunt in cea mai mare masura declanl?ate de mil?carile lui.
ce barbatul cauta mai degraba imaginea erotica, femeia este Pe masura ce situatia erotica evolueaza, ea cauta acele pozi-
aceea care simte 0 diversitate mai mare de senzatii atunci tii l?imi9cari care sa amplifice sau macar sa continue placerea
cand face dragoste l?iacesta trebuie sa fie motivul de a abor- simtita. La randullui, barbatul trebuie sa tina cont de acele
da 0 pozitie sau alta. De asemenea, un factor care ar trebui momente l?isa-l?iadapteze mil?carile la ceea ce trupul femeii
sa determine alegerea unei pozitii anume este locul in care cere. 0 data ce a prins curaj l?iincredere in sine, orice fata
se desfal?oara actul sexual, precum l?istadiul in care se afla incepe sa faca mil?cari din bazin, fie in lateral, fie de rota tie,
cuplul respectiv. astfel incat sa obtina stimularea unei suprafete genitale cat
mai mari. Dar poate ca cea mai senzuala mil?care pe care 0
Sexul "sportiv" poate face 0 femeie pe parcursul unei partide de sex este
Pe langa pozitiile enumerate mai sus ca fiind cele mai aceea de retragere dupa 0 penetrare profunda, cand ea il?i
raspandite, cei doi parteneri mai pot incerca 0 infinitate de poate contracta musculatura intrarii in vagin, oferind ast-
atitudini corporale pe parcursul contactului sexual. Uneori, fel 0 senzatie tonica partenerului.
ei doresc sa faca ceea ce n-a mai facut nimeni sau ceea ce
ei in9il?in-au mai facut pana atunci. Rezulta adesea un efort Mi$ciirile lui
postural intens, bizar l?iinutil, dar care are rolul de a expri- Trebuie spus de la inceput ca mil?carile sexuale ale ma-
ma virilitatea lui l?icapacitatea ei de a tolera situatiile extre- joritatii baietilor au doua "defecte": graba l?ilipsa de sin-
me. Un exemplu potrivit de pozitie "sportiva" este cea in care cronizare cu partenera.1n ceea ce privel?te graba, ea este una
barbatul sta in picioare, femeia fiind incolacita in jurullui. dintre cauzele ejacularii precoce l?iale insatisfactiei parte-
Del?iin zona genitala nu se petrece mare lucru, senzatiile sunt nerei. Ceea ce nu l?tiu baietii este ca partenera nu dorel?te
puternice, pentru ca sunt insotite de efort l?ide inedit. neaparat 0 mil?care alerta, cat mai degraba prezenta parte-
nerului in intimitatea ei; de aceea, dupa penetrare, unele fete
spun: "Oprel?te-te l?ihai sa dormim al?a!"Contrar convinge-
Mi~diri erotice rii generale, barbatul nu trebuie sa faca doar viguroase mi9cari
inainte l?iinapoi; mult mai apreciate sunt cele laterale pe fon-
Omul nU-l?ipoate percepe cu exactitate propriile mi9cari, del?i dul unei lente penetrari profunde. Cea mai "eficienffi" mi9care
are la dispozitie 0 schema corporala - un fel de harta a este aceea care aplica mai multa presiune pe peretele de sus
partilor trupului - l?iun simt proprioceptiv, care il infor- al vaginului, acolo unde se afla de altfel l?iclitorisul.
meaza in ce pozitie se afla diversele sale segmente corpo-
rale. Ramane ca ceilalti sa aprecieze daca mil?carile tale sunt Concertul celor doi
armonioase, senzuale sau daca degaja forta. In erotism,
mil?carea este aceea care armonizeaza trupurile prin ritrn, Pe parcursul preludiului este importanta altemanta initia-
intensitate, altemanta ... tivei in mil?cari: intai unul dintre parteneri actioneaza, iar
106 LEcpr PARTICULARE UNELTELE DRAGOSTEI 107

ceHilalt gusHi ceea ce prime~te. Cand aduna atata placere Priapismul


incat simte nevoia sa faca ceva, cel receptiv i~i schimba rolul,
Se spune ca regele antic Priap obi~nuia sa se plimbe prin
devenind parte activa. Pe masura ce erotismul celor doi
palat fara sa se jeneze de erectia lui evidenta. De aici i~i trage
devine tot mai intens, aceasta alternanta devine tot mai numele una dintre cele mai penibile tulburari genitale mas-
stransa, pana cand se transforma intr-o sincronizare per- culine: priapismul. EI consta in instalarea unei erectii du-
fecta. Cel care trebuie sa se adapteze ritmului partenerei rabile, de 0 tensiune maxima, pe perioada mai multor ore
este barbatul, caci el are atat initiativa, cat ~i un orgasm sau zile. Aceasta erectie este dureroasa, iar un eventual act
"garantat" . sexual nu face decat s-o faca ~imai dureroasa. Cauzele pria-
pismului sunt diverse: boli ale maduvei spinarii, boli vas-
Cum te poate rani mi$carea culare ale zonei genitale, boli infectioase - precum sifili-
Mi~carile bru~te nu trebuie £acute decat in conditiile unei suI -, dar ~i 0 masturbare intensiva, de mai multe ori pe
foarte bune lubrefieri a zonei genitale; altfel, antrenand dupa zi, poate duce la un priapism tranzitoriu prin suprastimu-
lare locala.
el tesuturile moi superficiale ale femeii, sexul barbatului
poate deveni a adevarata "arma alba". La randul ei, femeia
trebuie sa evite a indoire brusca ~i accentuata a penisului Erecpia reflexa
aflat in erectie puternica. Un alt detaliu demn de luat in sea- Cea mai "nevinovata" erectie este cea pe care un baiat
ma este ca mi~carile copulatorii nu trebuie efectuate cu orice o constata in majoritatea diminetilor, la trezire. Ea este sem-
pret vreme de minute in ~ir; adesea, ele pot duce la iritatii nul ca acel baiat are un bun tonus genital, chiar daca, intal-
grave ale mucoasei genitale din cauza frecarii de parul pu- nind a fata dispusa sa faca sex cu el, acest "semn" dispare
bian ~ia distensiei partilor moi. In timpul actului sexual, par- ca prin minune. Erectia reflexa este provocata de un "joc"
tenerii nu-~i dau seama de acest lucru, dar la cateva minute al dominantei dintre cele doua componente ale sistemului
dupa el, incepe sa Ie para rau ca nu s-au oprit la momen- nerv,?s vegetativ: componenta slmpatica ~i cea parasimpa-
tul potrivit. tica. In timpul trezirii matinale, centrul reflex al erectiei, situ-
at in maduva spinarii din zona sacrala, este activat de siste-
Erectia ca unealta mul nervos parasimpatic fara sa mai fie nevoie de stimuli
de la nivelul creierului ~i nici macar de stimuli locali.
Erectia este una dintre dovezile unui bun echilibru functio-
nal al barbatului. Ca orice echilibru, ~i acesta este depen- Din intimitatea erecpiei
dent de foarte multi factori: a buna imagine de sine, sana- Dupa cum ai vazut mai sus, componenta cea mai sim-
tate fizica, suficienta energie, buna dispozitie, motivatie, pIa a erectiei tale este arcul reflex dintre penis ~i maduva
excitatie locala etc. Procesul intrarii in erectie se bazeaza pe spinarii. Acest arc reflex contine: stimulul de la periferie,
umplerea cu sange a unor spatii rigide ~ifara ie~ire. Contrar calea de transmitere catre maduva (un nerv), centrul sacral
prejudecatilor, acesta este mai mult un proces de relaxare, al maduvei, calea de transmitere catre periferie ~i organele
decat unul de incordare; tot contrar unor zvonuri, omul nu efectoare (vasele de sange). Astfel, in placutele momente
are nici un os in interiorul sexului (cum au, de exemplu, cainii) ale masturbarii, stimulii produ~i prin frecare ajung la cen-
~i nici nu-~i poate cre~te erectia scremandu-se. trul sacral din maduva spinarii, iar de acolo se trimit impul-
108 LEqn PARTICULARE UNELTELE DRAGOSTEI 109

suri nervoase catre reteaua de artere din corpii cavern09i manifestarile reflexe care semnaleaza apropierea orgas-
ai penisului; acestea se relaxeaza 9i aduc tot mai mult sange mului, dar care este adesea ignorata de partener.
care va umple corpii caverno9i. Din cauza presiunii sange-
lui, venele locale sunt pur 9i simplu gatuite 9i nu mai per- Ejacularea la sexul frumos
mit plecarea sangelui, care asHel se acumuleaza la presi-
uni tot mai mari. Pe masura ce stimularea locala continua, Poate ca nimic nu este mai intrigant pentru baieti decat
sa afle din acest capitol ca 9i femeile pot avea un fel de ...
in centrii din zona lombara a maduvei spinarii sunt acumu-
ejaculare. Aceasta consta in expulzarea unei cantitap mici
late impulsuri ce VOl' depa9i pragul de excitape al neuronilor
de lichid pe uretra femeii aflate in plin orgasm. Dupa unii
care se ocupa de ejaculare. Ei VOl' descarca ni~te comenzi, cercetatori, acest lichid seamana cu lichidul seminallipsit
ducand la contractarea ritmica a cailor de evacuare a sper- de spermatozoizi al barbaplO'f care au suferit 0 operatie de
mei - canale deferente 9i prostata - expulzand asHel 0 vasectomie (v. Ciind prime$ti 0 sarcina ... ). Dupa altii, el nu
parte a spermei acumulate in testicule. Aceasta este baza
e altc~va decat 0 scapare de urina datorata contractiilor lo-
reflexa a erectiei 9i ejacularii. cale. In cercetarea acestui fenomen,lucrurile au mers 9i mai
In acest mecanism poate interveni cu succes 9i creierul. departe: locul de origine a ejacularii femeii este considerat
EI poate controla functia maduvei spinarii in a9a fel incat a fi renumitul pund G (alluiGriifenberg). Prezent la ma-
pentru dedan9area erectiei sa nu mai fie necesari stimuli joritatea femeilor pe peretele anterior al jumatatii vaginu-
locali, ci impulsuri cerebrale, cauzate bunaoara de perceppa lui, punctul G are 0 funcpe echivalenta cu cea a prostatei
vizuala sau de inchipuirea unei femei dezbracate. In mod barbatului. 0 data stimulat, el dedangeaza 0 senzatie de
normal, interventia creierului poate produce singura 0 erec- urinare, iar daca stimularea continua apare 0 placere inten-
pe, dar nu poate produce 0 ejaculare fara sa existe stimuli sa, care poate duce la un orgasm profund.
locali, precum senzatiile tactile din timpul actului sexual.
Sunt msa unii baiep care resimt atata tensiune nervoasa, in-
cat pragul de excitape al centrului sacral coboara foarte _______ Tacamul sexual
mult, dedan9and 0 ejaculare la simpla apropiere de par-
tenera. In viata celor tineri s-a dezvoltat in ultima vreme 0 intreaga
subcultura, marcata mai ales de un limbaj adecvat diverselor
Erectiile femeii situapi care presupun 0 delimitare fata de restul societatii.
Femeia 9i barbatul sunt facuti din acela9i aluat; doar un Astfel, a aparut un limbaj folosit la 9coala, un altul utilizat
in discutia dintre homosexuali, un altul specific consuma-
simplu detaliu genetic decide daca vei arata ca 0 femeie sau
torului de droguri 9i un altul tipic pentru relapile sexuale,
ca un barbat. In rest, in corpul femeii se gasesc organe echi-
mai ales cu 0 prostituata. Daca discuti cu 0 persoana care
valente cu cele considerate in genere exdusiv masculine 9i
practica sexul comercial, vei vedea ca cel mai ridicat tarif este
viceversa. Acesta e 9i cazul ditorisului, un penis in minia-
de obicei cerut pentru ceea ce se nume9te "tot tacamul".
tura, care poate indeplini aceea9i functie erectila, avand la
randullui corpi caverno9i 9i fiind indus intr-un arc reflex.
Sexuloral
Un alt fel de erectie, manifestata ceva mai timid la barbati
9i mult mai pregnant la femeile aflate in faza de excitape Nu intamplator incep aceasta descriere a "tacamului" cu
sexuala, este erecpa sfarcurilor sanilor. Ea este una dintre sexul oral; el este acela care s-a afirmat in ultima decada in
110 LEqn PARTICULARE UNELTELE DRAGOSTEI 111

randul tinerilor din tara noastra ca fiind cea mai accesibila nu vede ea sunt tocmai detaliile cu 0 oarecare conotatie ne-
forma de sex. Tot mai multe fete, chiar ~i virgine, il accep- gativa, pe care producatorii filmului nu pot sau nu sunt in-
ta inaintea sexului vaginal, din motivele urmatoare: teresati sa Ie prezinte. lata cateva lucruri pe care 0 fata tre-
• nu lasa urme care pot fi constatate de ginecolog - par- buie sa Ie faca atunci cand experimenteaza 0 astfel de
tial fals, caci dupa un sex oral poate ramane pe durata mai tehnica:
muItor ore un miros specific de transpirape genitala ~ieven- In primul rand, trecand peste impulsul de a inchide ochii,
tual de sperma; ea trebuie sa priveasca sexul partenerului, pentru a se asigu-
• nu necesita 0 ambianta speciala - adevarat, cu preci- ra ca nu are leziuni care ar indica prezenta unei boli transmi-
zarea ca tocmai aceasta ambianta are un rol esential in insta- sibile. In al doilea rand, mirosul de secretie veche ar trebui
larea placerii sexuale a femeii; sa dea de banuit in privinta respectului pe care il are par-
• nu prezinta riscul unei sarcini nedorite - adevarat; tenerul fata de ea. Daca a reu~it sa treaca peste aceste mo-
• nu prezinta riscul transmiterii unor boli - fals, din mo- mente, ea va stimula sexul partenerului dupa cum 0 ajuta
ment ce sexul partenerului poate transmite candidoza, her- imaginatia, folosindu-~i buzele ~i limba, iar daca vrea ca
pes ~i chiar HN, daca exista leziuni sangerande in gura ta. stimularea sa duca ~imai repede la orgasm, va folosi conco-
La randul ei, gura gazduie~te mai muIte bacterii decat or- mitent ~imana. Pe de aIta parte, ceea ce nu vrea partenerul
ganele genitale ~iIe poate transmite cu ~urinta prin sex oral; sa simta in acele momente este ascupmea dintilor ei. Femeia
• ofera partenerului 0 dovada de iubire - fals, caci sexul trebuie sa refuze situatia in care mi~carile sunt £acute pre-
oral este un sacrificiu unilateral, care plaseaza femeia in po- dominant de catre barbat, caci astfel cre~te gradul de umilin-
zitia unui furnizor de placere. Curand, partenerul poate pre- . ta resimtit de ea, aparand riscul de a se declan~a reflexul
fera sexul oral ~i,chiar daca el nu va recunoa~te, sexul vagi- de vorna, prin patrunderea sexului in faringe. Reflexul de
nal va fi tot mai palid, ca ~i restul relapei.
voma apare ~iin situatia in care, in lipsa unei convenpi pre-
alabile asupra ejacularii, jetul de sperma surprinde faringele
Locul sexului oral neobturat de radacina limbii. In ceea ce prive~te folosirea
Stimularea cu gura a zonei genitale masculine se nume~te prezervativelor in sexul oral, ea este contraindicata mai ales
felatie. Atunci cand felapa duce la orgasmul barbatului de catre producatorii acestora, care ~tiu ca produsullor poate
respectiv, cu ejaculare in afara sau in interiorul gurii, avem fi lezat cu dintii ~i apoi introdus in vagin fara a mai avea
de-a face cu un adevarat sex oral. Daca felapa se petrece o functie protectoare.
tranzitoriu, in cadrul preludiului, urmand ca orgasmul sa
se produca in aIte imprejurari, avem de-a face cu 0 stimu- Cunilingus-ul
lare oro-genitala ~inu cu sex oral. Pentru a preveni transfor-
Toti barbatii care solicita sex oral din partea unei femei
marea cuplului intr-o relape de tip furnizor-beneficiar,
partenerii trebuie sa prefere stimularea oro-genitala ~isa lase ~tiu ca ~i ei ar putea sa ofere acela~i lucru, dar putini 0 fac.
sexul oral propriu-zis pentru situatii speciale. $i mai putffij sunt aceia care simt 0 placere pe parcursul des-
fa~urarii acestei tehnici. Placerea pe care ar putea-o simti
barbatul este de fapt satisfactia de a vedea cum partenera
Tehnica felafiei este adusa intr-un timp scurt dintr-o stare de indiferenta
Aruncand 0 privire prin cateva filme pomografice, 0 fata intr-una de excitatie fierbinte. Obstacolele pe care Ie resimt
poate intelege 0 parte din subtilitatile acestei tehnici. Ceea barbatii in fata acestei tehnici sunt:
112 LECflI PARTICULARE UNELTELE DRAGOSTEI 113

• periclitarea statutului lor de beneficiari ai sexului; falduri in interior. Din aceste considerente, exista numeroase
• prezenta secretiilor genitale cu miros ~i gust specific; pozitii ale penisului in vagin, care pot da diverse senzatii,
• necunoa~terea zonei ~i a efeetelor pe care Ie produce mult mai nuantate decat cele ale altor parti ale corpului.
stimularea orala. Vaginul unei femei sanatoase este mai curat decat gura ei
In privinta tehnicii cunilingus-ului, ea consta in folosirea ~i mult mai curat decat anusul ei. De aceea, a introduce in
limbii ~ia buzelor partenerului pentru stimularea organelor vagin un penis care a fostin gura sau, mai rau, in reet, pre-
zinta un rise de infectie care este moderat in cazul sexului
genitale ale femeii. Accentul se pune pe abordarea clitori-
oral ~i foarte mare in cazul sexului anal.
sului, care prin natura lui are nevoie de atingeri fine, ume-
zeala ~icaldura. Pentru a evita oboseala prin folosirea exclu-
siva a limbii barbatul trebuie sa foloseasca mai degraba Sexul anal
mi~carile capului, tinand limba intr-o pozitie favorabila. Aici Poate nid 0 abordare sexuala nu ilustreaza mai bine con-
trebuie amintit ca nu toate femeile se dau in vant dupa cu- ceptul de perversiune de tehnica decat sexul anal cu 0 fe-
nilingus, majoritatea preferand tandretea extinsa asupra in- meie. De~i se afla in imediata apropiere, vaginul este negli-
tregului corp, inclusiv pe fata interna a coapselor. jat in favoarea anusului pentru ca:
o ultima precizare: daca pe parcursul unei partide de cu- • anusul ofera 0 mai puternica senzatie de penetrare da-
nilingus iti da prin cap sa sufli in vaginul partenerei, con- torita orificiului sau stramt;
siderand ca-i vei oferi senzatii deosebite, mai bine renunta, • partenerul sufera 0 umilinta mai pronuntata;
caci aceasta manevra poate duce la moartea subita a femeii • cei doi parteneri au convingerea ca fac ceva deosebit.
prin transportarea de catre vene a unei anumite cantitati Poate pentru unii este de prisos sa mentionez faptul ca
de gaz pana la nivelul inimii. reetul este una dintre cele mai insalubre, dar ~i mai sensibi-
Ie locuri ale organismului uman. Mai precis, in reet se afla
cele mai multe microorganisme care, ajunse intr-un loc stramt
Sexul vaginal
cum este uretra partenerului, pot da infectii severe. La ran-
Motivul pentru care sexul vaginal este considerat "sex dul ei, mucoasa rectului este friabiIa ~ineregulata, astfel incat
normal" este foarte simplu: in vagin trebuie sa ajunga sper- se poate rupe cu u~urinta. Aceste doua amanunte recoman-
ma necesara procrearii. Din aceasta cauza, vaginul femeii da cu putere folosirea prezervativului ~ia unui unguent pe
este special construit pentru a-i oferi maximum de placere baza de apa in penetrarea anala.
partenerului: este catifelat, are un tonus potrivit, capabil sa
se adapteze starii in care se afla partenerii. Cu vaginul ei,
o femeie poate face multe, mai ales daca ~i-l cunoa~te. Una Sexul eu bile
dintre pacientele mele imi spunea ca, la s£ar~itul actului se-
xual, obi~nuie~te sa-~i "manance" partenerul. "Cum a~a?", Cele mai instruite dintre ghei~ele prezente la palatul im-
am intrebat-o. "Pai, fac ni~te contracturi cu vaginul ca ~icum perial japonez in urma cu trei-patru secole obi~nuiau sa faca
l-a~ mu~ca de penis ..." De~i este neteda, conformatia sexu- exerdtii temeinice pentru dezvoltarea musculaturii peri-
lui barbatului este asimetrica, cu glandul mai extins pe par- neale ~ivaginale, astfel incat sa devina amante perfeete din
tea dinspre abdomen ~i mai redus pe partea dinspre pi- pund de vedere tehnic. Pe parcursul acestor exerdtii, unele
cioare. La randullui, vaginul are 0 intrare mai stramta, este foloseau 0 pereche de bile de piatra sau metal bine lustrui-
u~or curbat - in functie de pozitia uterului -, avand ni~te te, pe care Ie introduce au invagin, mi~candu-Ie in sus ~i-n
114 LECpI PARTICULARE UNELTELE DRAGOSTEI 115

jos, ca intr-o adevarata jonglerie. De:;;iastazi dispunem de vibratorului este denumit in cultura europeana "dildo" :;;i
bile mult mai bine facute, altele sunt metodele "educarii" are 0 vechime considerabila; daca in trecut el era confec-
vaginului. .. tionat din portelan, astazi are componente de cauciuc :;;isili-
con, menite sa imite cat mai fidel textura sexului barbatu-
Manevra Kegel lui absent.
In viata tinerelor de azi nu mai este importanta exersarea Oar, cand e yorba de imbuniitatirile aduse aparatului ge-
de dragul slujirii sexuale a barbatului, ci mai degrabii cu nital, nici biirbatii nu se lasa mai prejos. Unii i:;;iintroduc
scopul de a mentine starea de sanatate a zonei genitale. pe uretra bile de rulmenti :;;ialte obiecte pentru a-i produce
Dupa cum ati vazut in volumul intai, la "lectia" Despre fund, partenerei senzatii mai puternice in timpul actului sexual,
manevra Kegella femei consta in identificarea mu:;;chiului iar acest lucru este bine cunoscut de ciitre medicii urologi,
pubo-coccigian prin intreruperea jetului urinei, urmata de care sunt nevoiti sa-i opereze in regim de urgenta.
exercitii zilnice de contractare a acestui mu:;;chi in vederea
intaririi plan:;;eului perineal. 0 astfel de manevra exercitata Unde este uretra?
zilnic ii va permite femeii respective sa-:;;icunoasca, men-
Daca tot vorbim de chinurile suportate de uretrele unora
tina :;;icontroleze in buna stare musculatura din zona geni-
dintre barbati, sa continuam aceasta discutie, pentru ca ea
tala externa, lucru important atat pentru dinamica sexuala,
va aduce probabil elemente noi pentru multi cititori. Uretra
cat :;;ipentru perioada din preajma na:;;terii unui copil. Din
barbatului, sau calea pe care urina este eliminata din vezi-
punctul de vedere al dinamicii sexuale, exersarea muscu-
ca urinara, este totodata :;;icalea pe care este eliminatasper-
laturii perineale :;;ivaginale ii permite partenerei sa faca anu-
ma cu ocazia ejacularii. Din aceasta cauza, pentru a evita
mite contractii care ii vor da ei :;;ipartenerului senzatii de-
suprapunerea reflexului ejacularii cu cel al urinarii, este ne-
osebit de placute.
voie de 0 "intersecpe dirijata": aceasta este situata in pros-
tata, un organ musculos de forma :;;imarimea unei smo-
Obiectele intravaginale chine, situat imediat sub vezica urinara. Prin contracpa sa,
Presupun ca, din pudoare sau datorita unui exagerat simt prostata asigura in timpul actului sexual eliminarea spermei
al ridicolului, unele fete nici nu se gandesc sa aplice ma- :;;itotodata inchiderea caii urinare. Multe fete sunt uimite
nevrele de tip Kegel vreodata. Altele se afla insa la polul sa afle ca, atunci cand are 0 erectie sanatoasa, un baiat nu
opus: dupa 0 oarecare perioada de masturbare cu mana, poate urina, pentru ca prostata tine uretra inchisa... La ran-
ajung sa introduca in vagin diverse obiecte pentru a-:;;ipro- dullor, biiiepi ar putea fi :;;ocapsa afle ca, in afara de meto-
duce "senzatii tari". Diverse legume, tuburi de spray :;;ialte da "clasica", sperma lor poate fi recoltata de catre un medic
obiecte de uz casnic sunt folosite pentru a reproduce senza- prin introducerea unui deget in rect :;;imasarea prostatei.
tia produsa de penetrare. Ceea ce trebuie sa :;;tieaceste fete Sub influenta hormonilor masculini, prostata se poate
este ca pe suprafata acestor obiecte se afla de cele mai multe mari 0 data cu inaintarea in varsta; aceasta afecpune se nu-
ori proeminente care nu se vad cu ochiulliber, dar care pot me:;;teaden om de prostata :;;iproduce dificultati de urinare la
produce leziuni serioase mucoasei vaginului. biitraru, iar uneori poate degenera in cancer. Pentru a prev€-
Vibratoarele sunt considerate obiecte aflate in uzul acelor ni aceste complicatii, terapia include ... hormoni feminini
femei care au cunoscut deja placerea contactului sexual cu sau, dupa caz, operatii chirurgicale. Oar sa revenim la ure-
un barbat :;;ivor s-o reproduca in absenta lui. Precursorul tra biiiatului.
116 LEqn PARTICULARE
UNELTELE DRAGOSTEI 117

Din cauza lungimii, a calibrului ei mic ~i a reliefului pe care s-ar putea imperechea. La animale precum ciiinii, bo-
care 11are la capatul exterior, uretra se infecteaza destul de vinele, caii sau ovinele, feromonii sunt masiv eliminati prin
u~or cu germeni preluati din vaginul partenerei sau din alte urina ~i, 0 data perceputi prin simtul mirosului, ei modifi-
locuri. Este suficienta 0 infectie mai serioasa pentru ca ure- ca in buna masura comportamentul animalului receptor.
tra sa capete cicatrice care 0 vor stramta mai mult, facand Cum omul este unul dintre cele mai slab dotate animale in
urinatul foarte dificil pentru tot restul vietii. materie de miros, am putea specula ca ceea ce ii atrage pe
La femeie, uretra este mai scurta ~imai larga, deschizan- ei catre potentialul partener sunt "feromonii" perceputi pe
du-se intre clitoris l;>iintrarea in vagin. Putini baieti cunosc calea vazului sau auzului.
aceasta localizare a ei l;>i
de aceea unii se straduiesc sa-l;>i
pene- De exemplu, aspectul parului, caracteristicile sfarcurilor,
treze partenera pe aceasta cale, producand leziuni serioase. descoperirea anumitor parti ale corpului sau ascultarea anu-
De altfel, situatia ingrata in care se afla uretra femeii 0 face mitor sunete cu conotatie sexuala actioneaza ca adevarati
pe aceasta vulnerabila la 0 serie de afectiuni precum infectii- feromoni pentru majoritatea celor ajunl;>ila 0 varsta propi-
Ie urinare ascendente sau alterarea mictiunii (functia de a ce vie~ii sexuale. Pe de alta parte, mirosul transpiratiei
urina) prin slabirea inelului muscular ce 0 inconjoara. 0 proaspete, inclusiv cel al transpira~iei genitale, pare a avea
buna parte dintre femeile care nu l;>i-aucultivat in tine rete un efect afrodisiac pentru partenerii receptivi din specia
perineul prin exercitii precum manevra Kegel ajung la 0 noastra. $i, ca sa fie l;>imai intrigant, cercetari recente au ara-
varsta mai inaintata sa aiba pierderi de urina cu ocazia actu- tat ca transpiratia genitala a femeii aflate la ovula~ie (cand
lui sexual sau pur l;>isimplu cu ocazia statului in picioare ... este fertila) are un miros mult mai excitant pentru barba~i
de cat cea obil;>nuita.E adevarat, excitabilitatea barbatului
Afrodisiacele expus la aceste mirosuri poate sa nu fie COll9tienta.COll9tienta
este insa preferinta femeilor pentru mirosul de mosc l;>ipre-
ferinta barbatilor pentru mirosul de vanilie, esente consi-
Visul oricarui baiat este de a aduce 0 fata in situatia de a derate afrodisiace pentru cele doua sexe, fiind exploatate
veni la el, dezbracandu-se l;>i propunandu-i fara nici un ocolil;>
din plin de industria parfumurilor. De altfel, se pare ca utili-
sa faca sex cu ea. Daca acest lucru s-ar intampla in realita- zarea in exces a diverselor deodorante nu face altceva decat
te, mai toti baietii ar lua-o la fuga, ar incepe sa se balbaie sa elimine efectul feromonilor naturali care i-ar putea face
sau l;>i-arpierde orice urma de erectie. Dar baietii continua
sa viseze, ba chiar se intreaba unii pe alpi de unde sa faca rost pe parteneri sa se simta instinctiv atral;>iunul de altul.
de nil;>tecantarida, pentru a-l;>ipune visul in aplicare. Linil;>-
titi-va, baieti! Exista afrodisiace mult mai eficiente decat can- Alimente afrodisiace
tarida, care au 0 actiune naturala, specifica omului. $i inca Prin tarile cu larga iel;>irela mare, stridiile sunt conside-
un lucru: nu exista afrodisiac adevarat; majoritatea prepa- rate alimente afrodisiace de prima mana; adevarul e ca mai
ratelor administrate cu scopul de a excita au mai degraba degraba asemanarea cu nil;>tetesticule ~i consumarea lor in
un efect placebo, bazat pe autosugestie. ambiante romantice ar putea avea efect excitant mai ales
asupra femeilor. De altfel, banana l;>icornul rinocerului sunt
Feromonii nO$tri considerate afrodisiace mai mult din cauza unei asemanari
Feromonii sunt substante secretate l;>ieliminate in afara cu falusul l;>imai putin din cauza vreunui con~inut miste-
corpului pentru a facilita comunicarea intre doua animale rios ... Pe aceeal;>ilinie se plaseaza l;>ialunele prajite, telina,
UNELTELE DRAGOSTEI 119

vinul ro~msau ~ampania. Daca am trecut la bauturi, trebuie


mentionat ca alcoolul in sine are un fals efect afrodisiac, pro-
ducand 0 dezinhibitie care va favoriza actele mai putin cu-
getate. Consumat in cantitate mai mare, el va reduce mult
calitatea actului sexual, provocand diminuarea senzatiilor
9i slaba coordonare a mi9carilor.

Afrodisiace "speciale"
Dintre droguri, utilizatorii lauda marijuana pentru efec-
tul ei afrodisiac, probabil din cauza senzatiei de dilatare a
timpului pe care 0 c!a 9i care permite 0 mai detaliata traire
a placerilor sexuale. In ceea ce prive9te heroina, ea diminuea-
za serios apetitul sexual, precum 9i performantele sexuale
ale majoritatii consumatorilor. Nitritul de amil este 0 sub-
stanta folosita pentru sexul anal mai ales in randul homose-
xualilor. El dilata 9i relaxeaza sfincterul anal, producand
totodata 0 dilatare a vaselor de sange, care permite ampli-
ficarea placerilor locale. Acela~i efect il are 9i nitritul de butil,
inhalat de obicei de cei care vor sa resimta placeri sexuale
mai intense. In ceea ce prive~te cantarida, ea este un praf ob-
tinut din "musca spaniola", are efecte afrodisiace prin reactii
iritative la nivel genital9i, 0 data ingerata, poate fi deosebit
de toxica pentru organism.

Medicamente
Solicitati pentru imbunatatirea performantele sexuale ale
pacientilor lor, medicii n-au intarziat sa studieze 9i sa ex-
ploateze (mai mult in interes personal) 0 serie de medicamen-
te cu aparent efect afrodisiac. Pentru ca tot am mentionat
mai sus nitritii de amil 9i de butil, 0 grupa de sub stante
asemanatoare este cea care sta la baza viagrei, celebrul re-
mediu contra erectiei insuficiente. Trebuie 9tiut ca efectele
de dilatare a vaselor sanguine produse de acest medicament
nu se marginesc doar la zona genitala, ci se pot extinde 9i
la vasele creierului sau ale altor sisteme din organism, pro-
ducand dureri de cap, variatii de tensiune arteriala etc.
120 LEqrr PARTICULARE
UNELTELE DRAGOSTEI 121

Un alt medicament folosit ani de-a randul de ditre medici un echilibru perfect; de aceea, orice interventie asupra lui
pentru a imbunatati dinamica sexuala a pacientilor este poate face dificila "partida" de sex. ~a se explica de ce sub-
thioridazina, destinata ameliorarii simptomelor de precipi- stantele inhibitoare (anafrodisiace) sunt mai numeroase
tare a ejacularii ~i chiar unora dintre tulburarile de erectie. decat cele stimulatoare (afrodisiace).
Un medicament care amelioreaza ejacularea tardiva ~ilipsa
orgasmului la barbat este efedrina. Trebuie mentionat aici Bromura eea rau famata
un lucru foarte important: administrat fara recomandarea
Ajuns in organismul uman, bromul are un efect sedativ,
medicului, thioridazina are efecte serioase asupra sistemu- inhibitor asupra diferitelor forme de excitatie. Un astfel de
lui nervos, iar efedrina poate afecta gray activitatea cardio-
vasculara. efect nu putea fi ignorat de catre administratorii institutiilor
"totale": inchisori, cazarme, spitale de boli cronice etc. Ei au
observat ca apetitul sexual altereaza comportamentul celor
Ai nevoie de a9a eeva?
internati in aceste institutii. Astfel, in loc sa respecte regu-
Daca luam in considerare ratiunile biologice, afrodisiacele lile ~i programul institutiei, un tanar preocupat de propria
i~i pot gasi locul in viata noastra sexual a doar daca au sexualitate va cauta un partener, ii va darui acestuia tim-
functie de feromon specific omului. Dar, ca sa fim sinceri, pul ~ienergia lui, se va stradui sa obpna intimitate, bun gust,
nevoia de afrodisiace vine de obicei din teama de contra- atractivitate, detalii care nu sunt pe placul administratorilor.
performanta a barbatului.lnainte de a folosi sistema tic un A~a au aparut diversele bromuri in ceaiurile soldatilor,
afrodisiac sau altul, gande~te-te la urmatoarele neajunsuri: detinutilor ~iale celorlalti tineri care au un program obliga-
• rezolvand 0 problema in locul tau, afrodisiacul iti poate toriu. Trebuie sa mentionez aici ca bromurile au acela~i efect
produce 0 dependenta psihica; ri~ti sa nu mai poti atinge sedativ ~i asupra femeilor ...
performante decat in prezenta lui;
• cea mai mare parte a efectelor acestor sub stante nu sunt Mai tare ea bromura
afrodisiace, ci de tip iritativ, daunator pentru organismul Nitratul de potasiu (salpetrul) a fost una dintre primele sub-
tau sau al partenerului; stante folosite pentru fabricarea ... prafului de pu~ca. Dupa
• afrodisiacul trebuie folosit de comun acord cu parte- ce a fost folosit intensiv in aceasta directie, s-a observat ca
nerul, altfel se transforma mtr-o ~elaciune care, 0 data des- el mai are doua efecte importante asupra omului: este diu-
coperita, va poate desparti; imaginea barbatului are mult retic (mare~te excretia de urina) ~iinhibitor al performantei
de suferit cand femeia simte ca el are nevoie de "stimulenti" sexuale. Un alt "du~man" al sexualitatii masculine este cipro-
pentru a face dragoste cu ea. teronul acetat, care este capabil sa scada nivelul testostero-
nului la 30% din cel normal, reducand ~iproductia de sper-
ma la jumatate. EI este atat de incisiv, incat a fost prop us
______ Anafrodisiacele _
pentru "terapia" obligatorie a agresorilor sexuali.
Daca afrodisiacele sunt cautate de cei care vor sa faca sex mai
Efecte secundare anafrodisiace
mult (nu mai bine), in schimb alte persoane ar putea sa caute
substante care sa Ie inhibe sexualitatea. Adevarul e ca, pen- Pe langa brom, mai exista ~i alte substante cu efect seda-
tru a putea face dragoste, organismul omului are nevoie de tiv, majoritatea diminuand predispozitia catre sexualitate
122 LEqn PARTICULARE UNELTELE DRAGOSTEI 123

prin ridicarea pragului de excitatie a neuronilor 9i prin sca- simtita mai ales prin relatarea ~or detalii care contureaza
derea tonusului general al organismului. Medicamentele performantele acelui concurent. In ceea ce 0 prive9te pe fe-
neuroleptice folosite in tratamentul unor boli psihice sara- meie, anafrodisiace sunt toate situapile in care nu sunt impli-
cesc activitatea sexuala prin scaderea initiativei. La rindul nite conditiile de siguranta, mai ales cele cu privire la vii-
lor, unele medicamente folosite pentru tratamentul ulceru- torul relatiei.
lui, tensiunii arteriale sau alergiei pot avea acela9i efect se-
dativ ca 9i bromurile.
______ A fi bun in pat
Anafrodisiace fizice Ce inseamna oare sa fii bun sau buna in pat? N-am facut
Dupa cum 9titi deja, pentru a se produce excitatia locala nici un ~ondaj, dar simt ca, in general, avem cu toW aceea9i
a zonelor genitale, este nevoie de 0 dilatare masiva a vaselor parere. Insa nu patul este cel care face un partener bun; nu
de sange, ceea ce se nume9te congestie. Un dU9 rece este in pat se vede daca un om este talentat in sex, d in tot ce
capabil sa reduca drastic congestia, mic90rand astfel exci- face inainte de pat sau in jurul acestuia 9i in felul in care
tatia sexuala locala. La scara generala, senzatia de racoare reuge9te sa lase in mintea partenerului sau partenerei acel
pe 0 suprafata intinsa intra in competitie cu stimulii sexu- episod de viata.
ali locali, anulandu-le efectul.
Un alt inhibitor al functiei sexuale este durerea produsa Sexul ca "fenomen multimedia"
de orice factor fizic ce actioneaza in exces asupra organismu-
lui, dereglind astfel acel echilibru fiziologic mentionat mai In primul rand, bun la pat nu este cel care se zvarcole9te
sus. Mai sensibile la aceste actiuni inhibitoare sunt femeile, foarte mult din toate incheieturile, d acela capabil sa-i aduca
care au nevoie de stimularea unei suprafete mai intinse pen- partenerului un complex de perceptii, care ating mai toate
tru a se excita, spre deosebire de barbati, carora Ie este sufi- gamele senzatiilor umane. Baiatul bun la pat 9i mai ales fata
cienta 9i 0 stimulare locala in zona genitala. buna la pat este 0 persoana care se mi9ca intr-un mod de-
osebit. In al doilea rand, bineinteles ca buna la pat este 0
persoana care miroase intr-un fel anume, are 0 anumita
Anafrodisiace psihice culoare a pielii 9i chiar a hainelor care tocmai au cazut de
Unul dintre cei mai tineri pacienti ai mei imi spunea: a
pe ea. persoana buna la pat este, de asemenea, cea care
"Atunci cand voiam sa nu mai am nid un chef de sex, ma ofera privirii 9i atingerii anumite linii 9i forme din corpul
gandeam la mama." El avea foarte multa dreptate, caci figu- ei in cele mai potrivite momente. Intr-un fel, putem spune
ra mamei este una dintre cele mai "asexuale" prezente in ca acesta este un adevarat "fenomen multimedia" in sex,
viata unui om ajuns la varsta sexualitatii. A9a se explica de datorita caruia subiectul trairii simte prin mai multe canale
ce fata partenerei, amintind de cea a mamei, devine un ade- 9i are senzatia de plenitudine.
varat gardian impotriva exdtatiei sexuale a barbatului. Din Toate aceste "aspecte multimedia" ale persoanei bune la
aceasta cauza, barbatii cauta sa scape de fata partenerei in- pat trebuie sa-i creeze partenerului 0 senzatie de adecvare,
chizand ochii, cautand intunericul sau preferand pozitiile adica de inducere a impresiei ca mirosul vine de unde tre-
in care partenera este abordata pe la spate. buie 9i este cel care trebuie. Ca ceea ce ofera el sau ea in
Un alt anafrodisiac psihic cu actiune asupra barbatului pat se suprapune cu dorinta partenerului. $i atunci se mai
este prezenta altuia in viata partenerei, aceasta facandu-se ive9te 0 intrebare:
124 LECTH PARTICULARE UNELTELE DRAGOSTEI 125

Bun pentru tine sau pentru celiilalt? Cum e viizut "armiisarul"


Aceasta este 0 intreaga problema; oamenii se chinuie de Un baiat poate avea performante incontestabile la pat ge-
sute de ani sa dea raspuns la aceasta intrebare: cum e mai nerand totu~i doua tipuri de interpretari: e bun sau e obse-
bine sa fii in pat, egoist sau altruist? E bine sa te gande~ti dat sexual. Eu insumi am auzit 0 data 0 barfa prin spitalul
la placerea ta, pentru ca astfel ~i celalalt va fi relaxat, dand in care lucram: 0 asistenta medicala ii spunea unei colege
frau liber placerilor sale, sau e bine sa te gande~ti la celalalt ca sotul ei este obsedat sexual, vrea prea mult sex ~iare atata
neglijandu-te pe tine, sacrificandu-te, uitand de persoana imaginatie, ineat a extenuat-o. La eateva zile dupa aceea am
ta ~i slujind placerile partenerului? auzit 0 alta barfa emisa de 0 alta colega, despre sotul aceleia~i
Se pare ca totul tine de personalitate. Aid nu e yorba de doamne, care - spunea barfa - ar fi foarte bun la pat. $i
altruism, d de impulsurile instinctive carora 0 persoana Ie era yorba de unul ~i acela~i barbat...
da curs. Cel sau mai ales cea care se gande~te la orgasmul Unii consider a ca.,pentru a fi bun la pat, conteaza in pri-
sau, ajunge sa-~i doreasca atat de mult momentul, ba chiar mul rand sa arap feroce. Dar exista oameni care sunt feroce
sa-l amane atat de mult, incat se poate ajunge la 0 dete- abia eand sunt descoperip. Aceasta posibilitate a devenit
riorare a dinamidi sexuale, lucru deloc bun in pat. un mit modern: al barbatului care, de~i nu pare, e un "ar-
masar". Ap vazut filmul Superman? Ati observat ca.purta
Femeia bunii la pat ochelari, era anost, timid ~i nimeni nu ~tia ca el e un Super-
o fata fara experienta nu este buna la pat. $i totu~i, ea man? Te uiti la el ~i nu prea crezi ca poate; trebuie ca el sa
dovedeasca, sau tu sa ai ceva experienta, un ochi profesionist
ajunge dupa un timp sa spuna: "Cel mai bun barbat pe care
I-am avut in pat a fost primul." Acea fata ajunge sa jure in ~i, mai presus deeat orice, sa incerd 0 relape cu el...
fata primului prieten ca nimeni nu e ca el. Ii spune chiar:
"E~ti atat de bun la pat, nid nu-mi inchipuiam ca.poate fi Imaginea de sine in pat
a~a de bine." Mai tarziu insa, apare femeia buna la pat. Din
ce este alcatuita ea? A~a cum spuneam mai sus, in primul
o persoana buna la pat este 0 persoana care are incre-
dere in ea. Iar stima de sine are 0 importanta covar~itoare
rand din mi~care ~i perceptii. Din cele eateva filme sexy
artistice pe care le-ap vazut in viata voastra, ati dedus, pro- chiar ~i cand fad colacei pentru Cradun. Din cate ~tiu eu,
cea mai mare incredere in sine, cu exceptia celei pe care p-o
babil, ca 0 femeie simte placerea privirii ~i chiar a ceea ce
urmeaza sa faca inca. dinainte de a fi dezbracata sau de a da confirmarea ca partener, este aceea pe care 0 capep cand
fi in pat cu partenerul ei. Aceea este actrita careia regizo- e~ti recunoscut ca fiind bun la pat. Este un fel de confirmare
rul Ii spune dinainte cum va fi sexul cu partenerul. $i in viata dusa "pana-n panzele albe", cum se spune, care te face sa
reala exista regizori ~i actrite; exista chiar femei care au te simti foarte bine. Iar daca tu te simti bine, II poti ajuta ~i
orgasm inainte de a se intampla ceva erotic concreto Multi pe celalalt sa se simta bine. Nu simpp ca ne invartim in cerc?
baieti spun ca.0 fata buna la pat este 0 fata care face multe. Un om bun la pat este in primul rand barfit. Se vorbe~te
Adica large~te paleta de tehnid sexuale ~i chiar ajunge sa mult despre performantele lui. In acela~i timp este 0 per-
fumizeze placeri interzise (sex oral, sex anal, sex intrei, sex soana curioasa, spontana, domica sa-l cunoasca pe celalalt.
in locuri bizare etc). Dar aproape intotdeauna 0 astfel de $i apoi mai e ceva: fiecare om vrea sa ~tie daca e bun la pat
femeie buna in pat traie~te 0 drama: drama femeii care ofera sau nu. De aceea, trebuie sa ~tii ca e bine sa-i spui parteneru-
mult ~i nu prime~te in schimb sufident de multo lui ca e bun ...$tip, barbatii a~tia parc-ar avea un buton unde-
126 LEqH PARTICULARE UNELTELE DRAGOSTEI 127
"-
va, in spatele urechii, ~i daca Ie spui ca a fost bine ~i ca au Inlocuitori penlru sex
fost buni la pat de vreo cateva ori la rand, e ca ~i cum ai fi
apasat pe buton, ei se schimba ~ichiar ajung sa fie buni sau Pentru unii, sexul este un viciu. Pentru altii, preocuparea
sa dea tot ce e mai bun din ei in pat. Nici nu ~titi voi ce im- sexuala este 0 boala. Altii considera sexul imoral, in timp
portanta are acest lucru asupra vietii lui profesionale ~i a ce altii sunt conv~i ca a face sex este un act pentru mai tar-
formarii lui ca 0 persoana demna de incredere, debordand ziu. Pornind de la aceste convingeri, unii dintre cei care-ti
de idei, creativa. Pentru patul acela el e in stare sa cheltuiasca organizeaza viata sunt in stare sa-ti imp una consumul de
anafrodisiace. Cei mai multi considera insa, mai ales cand
energii nebanuite; exista voci care afirma ca intreaga civili-
e~ti adolescent, ca ar trebui sa inlocuie~ti activitatea sexua-
zatie umana s-a cladit in jurul acestei dorinte a barbatului
la cu alte activitap. Chiar ~i tu insuti ai putea ajunge la con-
de a-i dovedi femeii ca el poate. cluzia ca, in loc de a face dragoste, ai putea face altceva.
Dar ce anume poate inlocui sexualitatea unui om?
Cu magnetul in san
Ce parere aveti despre femeile sau fetele care, prin fap- Sportul?
tul ca sunt bune la pat, tin langa ele un baiat dorit de multe De fapt, sportul nu face decat sa faciliteze activitatea se-
altele? Iar acestea din urma se intreaba nedumerite: "Cum xuala. Efortul fizic sta in stransa legatura cu sexualitatea
poate el sa stea cu aia? Cred ca e buna la pat!" Ce credeti ca datorita unor substante numite catecolamine; adrenalina ~i
face in pat de-l tine langa ea ani de zile? Unii se gandesc ca noradrenalina sunt secretate in cantitate mai mare in orga-
ea face tot felul de lucruri pe care 0 fata serioasa nu le-ar nismul care urmeaza sa fie supus unui efort fizic intens. Tot
face niciodata. ele sunt secretate masiv ~iin cazul reacpei de furie, care pre-
ceda adesea agresivitatea fizica (poate de aceea unii halte-
$tiu foarte bine din experienta de psihiatru ca, daca intre
rofili mimeaza furia inainte de a-~i ridica greutatile). Dar
o fata ~i un baiat despartirea este iminenta, exista tendinta
tot pe catecolamine se bizuie ~i 0 parte din pregatirea fizi-
ca sexul sa fie folosit fortat pentru mentinerea partenerului. ca pentru sex. De asemenea, un efort fizic sau 0 emope pu-
Atunci se na~te 0 aparenta efervescenta sexuala intre cei doi, ternica prealabile accentueaza receptivitatea in fata unui
mai ales din partea celui care vrea sa-~i pastreze partenerul posibil partener sexual.
mai mult timp. Acesta recurge la 0 sumedenie de lucruri pe
care nu le-ar fi conceput inainte ~i totu~i se simte ca e ceva Autoerotismul
fals in asta, iar sexulii produce repulsie crescanda ~iun com- Practica autoerotismului este echivalenta, in mare, cu ac-
portament evitant.1n plus, ca fata trebuie sa ~tii ca, pentru tul masturbarii, incluzand ~i obi~nuinta de a te considera
a tine un partener legat de tine poo sex, trebuie sa dai din ce eel mai accesibil partener al tau, de a indeplini anumite ritu-
in ce mai mult, mai ales la cerere. aluri de autosatisfacere etc. Partea cea mai daunatoare a
Unii vor spune ca incercarea de a tine 0 persoana in pat autoerotismului se manifesta atunci cand acesta 1nlocuie~te
nu merge la infinit, dar sa 9tip ca uneori poate sa dureze cap- toata activitatea sexuala propriu-zisa, cu un partener, iar
va ani buni. Sa fii bun la pat este 0 capacitate la fel de impor- aceasta se intampla in situatii pr~cum urmatoarele:
tanta ca ~i cea intelectuala. De multe ori, ea se bazeaza pe • partenerul este inaccesibil. In acest caz, masturbarea
talent, dar aproape intotdeauna functioneaza datorita per- este 0 modalitate de a mentine relapa cu partenerul, dar in
ceptiei partenerului asupra ta. plan imaginar;
UNELTELE DRAGOSTEI 129

• masturbarea devine un sistem de compensare emotio-


nala. Cu alte cuvinte, un baiat ajunge sa se masturbeze fie
pentru a-~i alina necazul, fie pentru a-~i oferi 0 recompen-
sa pentru 0 noua reu~ita;
• sexualitatea cu un partener este un domeniu infrico-
~ator.Din cauza unei stime de sine scazute, sau a unor e~ecuri
~i experiente neplacute, frica domina viitoarele relatii se-
xuale "normale".
o aWl pasiune!
Dragostea este 0 pasiune fata de cineva; persoana indra-
gostita i~i subordoneaza toate preocuparile celuilalt, ajun-
gand sa-9i schimbe viata radical. Poate de aceea, un om in-
dragostit este de nerecunoscut pentru cunoscuti. Dar sexul
nu este 0 pasiune. Acei barbati care cauta sexul cu orice pret
alearga de fapt dupa 0 confirmare ca barbati, lucru care in-
tarzie sa apara. De aceea, se poate spune ca 0 pasiune poate
intra in competitie cu sexulla doua niveluri:
• la nivelul placerii, caz in care adesea sexualitatea in-
vinge. Dar nu intotdeauna se intampla a~a;de exemplu, con-
sumul de stupefiante poate oferi senzatii care arunca in ui-
tare preocuparile legate de sex;
• la nivelul satisfactiilor, caz in care adesea sexualitatea
cedeaza chiar ~iin fata ~ui pescuit sau navigari pe Internet.
Sunt frecvente situatiile in care un baiat sta cu spatele la
partenera lui pentru a se ocupa de iubitul sau computer ...
Cu toate limitarile sale, 0 pasiune adevarata este singura
capabila sa inlocuiasca in mod natural preocuparea pentru
sexualitate. Pentru aceasta, ea trebuie sa aiba cateva carac-
teristici:
• sa aiba ca suport aptitudini reale;
• aceste aptitudini sa fie identificate de persoana in cauza,
nu de un "binevoitor";
• sa nu excluda sexualitatea, ci doar sa 0 amane.

De~euri1e sexuale
Cum iti dai seama ca intr-o camera s-a facut sex? Cear~a-
ful mototolit, vaza rasturnata, mirosul secretiilor genitale?
130 LECfII PARTICULARE UNELTELE DRAGOSTEI 131

o pies a de lenjerie uitata pe sub pat, pete de sange sau de a) intre a:;;teptarile ei :;;ia:;;teptarile lui;
sperma? Un prezervativ care plute:;;tein toaleta? Cam multe b) intre a:;;teptarile fiecaruia:;;i ceea ce se petrece in reali-
urme staruie la locul "faptei" sexuale, :;;iasta pentru ca, in tate.
timp ce fac dragoste, cei doi au un discernamant atat de Ei bine, datorita faptului ca sexul este un eveniment mar-
scazut, incat nu Ie pasa de ceea ce vor lasa in urma. Scopul cat de egoism, a:;;teptarile partenerilor sunt mai intotdeau-
acestei "lectii" nu este sa te invete cum sa nu la:;;iurme in na neconfirmate. Iar sentimentul care ramane in urma unei
locul in care ai facut dragoste, ci cum sa devii con:;;tient de partide de sex este de multe ori ... dezamagirea.
aspectele ulterioare ale vietii tale sexuale.
BuchetuI de flori
PrezervativuI Intotdeauna este interesant sa afli care este soarta buche-
Multi te invata cum se pune un prezervativ. Dar cum se tului de £lori pe care el i I-a oferit ei inainte de a face dra-
scoate un prezervativ te-a invatat cineva? In primul rand, goste. Baietii se pricep la prornisiuni. Intuind cate ceva din
:;;tiiprobabil ca prezervativul nu sta prea bine pe un penis teoria a:;;teptarilor, ei exagereaza cu prornisiunile inainte de
care nu mai este in erecpe. Fiind prins de contracpile vaginu- a face dragoste cu 0 fata. Daca e:;;tibaiat, sfatul meu e sa
lui, prezervativul este tras de pe penis, iar astfel devine posi- promiti doar ceea ce 9tii cu siguranta ca se va implini. Poti
bila "deversarea" spermei in vagin. Ca sa nu mai vorbim deveni un adevarat "vrajitor" in ochii prietenei tale daca,
de panica pe care 0 simte fata cand i:;;ida seama ca are un :;;tiind dinainte ca i-ai pus sub perna 0 £loare, ii prorniti iu-
prezervativ undeva, in profunzimea vaginului. Pentru a bitei tale ca patul ei va fi mai frumos diseara. Dintotdeauna,
evita un astfel de incident, imediat ce erectia a inceput sa fetelor le-a placut ca iubitullor sa Ie stapaneasca viata ...
cedeze, barbatul va face mai degraba mi:;;cari laterale sau
de rotire, evitandu-Ie pe cele care merg inainte :;;iinapoi.
Cand se decide sa se retraga, barbatul sau partenera sa va
cauta capatul exterior al prezervativului :;;i11va fixa pe penis
in timpul retragerii lui din vagin. Prezervativul folosit nu
trebuie aruncat in toaleta, ci la gunoi, dupa ce a fost in prea-
labil innodat:;;i "ambalat" in ceva.

Dezamiigirea
Teoria a:;;teptarilor spune ca, inainte de a participa la un
eveniment, oamenii au nevoie sa faca 0 "proiectie" a ceea
ce se va intampla, imaginandu-:;;i mai ales elementele care Ie
vor fi favorabile. Mergand la 0 intalnire, 0 fata se a:;;teapta
sa fie ceva romantic, iar un baiat s-ar putea a:;;tepta sa faca
sex. Pana la urma se dovede:;;te ca intalnirea nu e deloc
romantica :;;inici sex nu se face. Dupa cum se vede, inca din
"fa:;;a",aceasta intaInire ocazioneaza doua feluri de conflicte:
5
Oameni ciudati,

In acest capitol vom vorbi despre ceea ce unii numesc "per-


versiuni" sexuale. De fapt, ele sunt deprinderi menite sa-l adapteze
pe cel ce Ie practica la situatii care incalca limitele comporta-
mentului considerat in mod conventional normal. In general, cei
tineri nu au inca astfel de deprinderi, dar trebuie sa-$i formeze
cat mai devreme 0 atitudine fata de ele.

Liviu este convins di se masturbeaza de la varsta de patru


ani. I9i aminte9te clar cum statea in patullui acoperit de jur
imprejur cu paturi, jucandu-se cu micullui sex. In curte
aveau un caine rau, care ar fi mU9cat pe oricine ar fi ridi-
cat mana sa-l batao $i lui ii era frica de acel caine, iar singu-
rul capabil sa-l protejeze era fratele mai mare, care dormea
uneori in pat cu Liviu. Pe la zece ani, masturbarea a inceput
sa produca sperma, iar Liviu 9i-a dat seama ca era, ca fratele
lui, barb at... Dorea sa penetreze pe cineva sau ceva 9i a ajuns,
nu 9tie cum, sa-9i introduca un de get in anus atunci cand
ejacula. Ar fi vrut sa-i faca asta cainelui cel rau, dar n-a apu-
cat, pentru ca bietul animal a fost otravit.1n curtea lor a apa-
rut un alt caine, mult mai bland. In doar cateva saptamani,
Liviu I-a dresat sa-i linga sexu19i intr-o zi a fost chiar fericit
ca animalul a stat sa-l penetreze. De atunci, viata sexuala
a lui Liviu se rezuma la raporturile cu cainele 9i masturba-
re. El se considera un tip fricos, dar se gande9te serios sa
practice bungee jumping. Ma uit la ochii mici 9i vioi ai lui
Liviu, evalu~z lapidar zambetullui cu buzele stranse 9i-mi
dau seama ca are nevoie de 0 pedeapsa pentru vinovatia
pe care 0 poarta cu el. Da, bungee jumping-ul ar fi bun ...
134 LEqn PARTICULARE OAMENI CIUDATI 135

reduceri de pret. Tocmai cand ma pregateam sa cumpar un


______ Despre pederastie -----_ film, cineva m-a prins de brat ~i mi-a spus ca ar fi mai bine
sa cumpiir alta marca, fiindca are culori mai frumoase. Cand
In intimitatea barbatului se pot strecura numeroase practici m-am uitat la el, am constatat ca era un necunoscut de vreo
sexuale care cu timpul pot lua amploare, dominandu-i viata. cincizeci de ani, care ~a privea ca 1Jicum s-ar fi bucurat
Unele, cum este ~ihomosexualitatea, sunt legate de identi- foarte mult sa ma vada. lmi cerceta fata cu atenpe ~i,vazand
tatea sexuala. Altele, precum pederastia, au ca scop confir- ca-mi retrag bratul din mana lui, mi-a dat drumul, dar a
marea lui ca barbat matur, iar altele, precum pedofilia, continuat sa-mi suspna cotuI, ca ~icum ar fi fost ceva prepos
incearca sa raspunda problemelor lui de dezvoltare. Fie ca pentru el. Mi-a aratat ni~te poze beton, majoritatea facute
ai fost subiectuI unor astfel de praetici, fie ca te simp pe drum intr-o tehnica speciala, cu nu 1Jtiuce nume. Mi-a zis ca are
catre una dintre ele, fie ca nu ai nici 0 tangenta cu ele, meri- atelier foto peste drum, unde ar putea sa-mi arate cum se
ta sa afli cate ceva despre natura lor. face 1Jim timpul asta, sa-mi developeze pe gratis un film
de-al meu. Cand am ajuns acolo, la lumina ro~ie din came-
Din istoria biirbafilor ra obscura, a mceput sa-mi dea ordine: sa-mi scot jacheta,
sa scot filmul din geanta, sa ma a1Jezrepede langa el pe scaun;
In Grecia antica trebuie sa fi fost foarte dificil sa fii bar-
eu mtarziam sa ma a~ez pe acela1Jiscaun cu el, mai ales ca
bat m toata firea. Pentru a-p suspne cat mai ferm acest statut, nu prea aveam unde. $i atunci, el m-a apucat cu amandoua
aveai nevoie de 0 serie de confirmari ale masculinitatii tale mainile de coapsa p~ciorului stang, bagandu-~i degetele prin-
dominante. Una dintre practicile folosite de biirbapi de atunci tre picioarele mele. In momentul acela m-am speriat, mi-am
pentru a se ierarhiza din punet de vedere sexual era pede- in~facat geanta ~i-am fugit pe u~a, m timp ce el, aparent
rastia. Numele ei vine de la cuvantul pais, care m grece~te nepasator, lmi spunea ca 0 sa ne mai mtalnim. M-am oprit 0
desemneaza copilul de varsta pre-pubertapi (de aici ~idenu- stape mai mcolo, simpnd ca am m gat ~iinima ~istomacul ..."
mirile de "pediatrie", "pedofilie" etc.) ~i erastos, care mseam-
na "a face dragoste". Va sa zica, grecii acelor vremuri faceau De la pederastie la pedofilie
sex anal cu baieti de 10-12 ani, pentru a-~i consolida 0 mas-
culinitate care sa-i ridice ca prestigiu deasupra altor barbati. Aproape top oamenii considera ca este oarecum normal
Chiar ~i astazi, exista tari care se pot "lauda" cu persistenta ca tatal sa fie acela care ocupa m familie pozitia de forta,
unor astfel de obiceiuri (de exemplu, Malaezia), considera- el confruntandu-se cu cele mai periculoase situapi 1Jitot el
te de ba~tina~i drept sanatoase. aplicand pedeapsa fizica. Unii tati se pricep atat de bine la
astfel de lucruri, incat Ii se cite~te pe chip satisfactia de a-~i
exercita funcpa coercitiva. Ceea ce nici nu banuie1Jte un ast-
Un bifrbat ffi face curte fel de tata, e ca satisfactia pe care 0 simte el cand i1Jipedep-
Sa spunem ca e~ti heterosexual, adica un om care prefera se~te fiul este invatata de acesta 1Jiva sta la baza agresiu-
sa aiba relatii sexuale cu cineva de sex opus. Ti s-a intam- nii pe care 0 va manifesta la randullui fata de alpi. Ei bine,
plat vreodata sa se apropie de tine un barbat, manifestand acest mecanism de preluare a satisfacpei agresorului de catre
o tandrete pe care nici tatal tau nu mdraznea sa p-o ofere? victima este pe deplin valabil1Ji m cazul pederastiei: baiatul
Daca nu, atunci iata cum este relatat un aStfel de episod de care a suportat un ritual de dominape sexuala din partea
catre un baiat care a papt a~a ceva. "Ma duceam aproape m unui barbat va fi nerabdator sa ajunga la randullui biirbat,
fiecare zi la un magazin de articole foto, ca sa prind ni~te pentru a dobandi aceea~i satisfactie m detrimentul aHora.
136 LEqn PARTICULARE OAMENI CIUDATI 137

---- Homosexualitatea pozitiva -- __ Oupa opinia mea, daca e9ti homosexual, pop preveni ma-
nifestarea homofobiei in jurul tau prin urmatoarele atitudini:
Lumea e cople9ita de ura. Ointre toate formele de mani- • considerand ca relatia ta cu un barbat este in primul
festare a acesteia, cea mai radicala ura este aceea resimtita rand ceva intim 9i abia in al doilea rand un camp de lupta
fata de cineva pentru simplul fapt ca "este" intr-un fel. Poate al drepturilor omului;
cea mai actuala confruntare bazata pe ura este cea cu privire • mentinand legaturile cu heterosexualii care te cunosc,
la homosexualitate. Ea presupune caractere innascute, iden- astfel incat valorile tale sa fie recunoscute;
titate speciala, practica sexuala aparte, 9i de aceea homose- • incercand sa nu confunzi 0 discupe de principiu despre
xualul simte mai devreme sau mai tarziu ca e altfel, se nu- homosexualitate cu 0 exprimare a homofobiei.
me9te altfel9i trebuie sa faca altceva decat majoritatea celor In schimb, daca e9ti heterosexual, ip poti control a tendin-
din jurullui. tele homofobe daca:
• te informezi macar asupra datelor esentiale privitoare
o vinoviifie fnniiscutii? la aceasta identitate sexuala;
Exista teorii care sustin ca homosexualitatea ar avea 0 • arap interes fata de calitatile general umane ale celor
cauza genetica. Altele spun ca ea ar fi dobandita prin indu- din jurul tau, fara sa consideri ca homosexualitatea este un
cerea comportamentului de la un individ la altul. Majori- defect;
tatea oamenilor cred ca a nu fi homosexual este 0 chestiune • dovede9ti respect pentru intimitatea sexuala a oricui,
de vointa. Oar lucrurile nu stau chiar a9a ... Mi s-a intam- indiferent daca este homosexual sau nu.
plat sa fiu martor al framantarilor unor baiep de 13-14 ani, Numeroase persoane "normale" simt nevoia sa-i "aduca
care simteau ca preocuparile lor afective 9ierotice erau indrep- pe calea cea buna" pe homosexualii cu care au relapi de pri-
tate catre persoane de acela9i sex. Nici ei, nici altcineva nu ar etenie. Jar acest lucru li se intampla mai ales fetelor, care
fi putut explica de ce tocmai lor li se intampla acest lucru. se simt adesea ata9ate de calitatile afective ale arnicilor homo-
Ei 9i-au inceput aventura dobandirii identitatii sexuale prin sexuali. Oaca te simti tentat sa faci un astfel de act caritabil,
confuzie, nelini9te, vinovape.
gande9te-te ca el e echivalent cu cel prin care tie ti s-ar cere
sa practici sex anal, pentru ca a9a e bine ... Altii, mai ales
Homofobia persoane varstnice, Ie spun homosexualilor sa se duca sa
Hotarat lucru, cei mai inver9unati dU9mani ai homose- se trateze; in spitalele romane9ti ar putea obtine cel mult 0
xualilor sunt oamenii care nu au avut de-a face (9i nici nu spalare de creier care sa atinga profunzimile identitapi sexu-
vor sa aiba) cu vreunul. Homofobia este termenul care ex- ale, fara posibilitatea de a construi altceva in loc ...
prima intoleranta, teama, ura, repulsia, neintelegerea mani-
festate fata de homosexualitate. Recunosc, heterosexual Iubirea dintre biirbafi
fiind, ca apropierea erotica a unui homosexual mi-ar provo-
ca 0 reactie de respingere fizica. Oar de la aceasta reactie Oare cum fac homosexualii sex? Oar lesbienele, cum 0
9i pana la dorinta de a 9terge de pe lume ace! om este 0 cale fac? Nici unii, nid altii n-ar trebui sa se supere daca hete-
lunga. Ceea ce este 9i mai trist, e ca ill9i9i homosexualii 9i rosexualii pun astfel de intrebari; ar trebui sa se ingrijoreze
lesbienele reacponeaza la homofobie printr-o 9i mai accen- daca nu Ie pun, ceea ce ar presupune existenta unor raspun-
tuata delimitare de comunitatea care-i respinge. suri simpliste, de genul: "Fac sex anal 9i gata!"
138 LEqn PARTICULARE OAMENI CIUDATI 139

In realitate, doi parteneri de acela~i sex se simt indragos- cat de putina tandrete de la acel baiat dragut. De cele mai
titi, atra~i, gelo~i sau dezamagiti ca orice alti oameni. Ei se multe ori, prietenia aceasta se termina in momentul peni-
cauta, se curteaza ~ise intimideaza in fata partenerilor greu bil al atingerii fortate. In ceea ce prive~te prietenia dintre
accesibili. La aceasta se adauga ~iframantarile care suna earn un gay ~i un heterosexual, ea este mult conditionata de ca-
a~a: "Oare n-o sa ma refuze? Dar daca nu este gay?" Sau: pacitatile fiecaruia dintre cei doi de a tolera identitatea se-
"Unde sa mergem, pentru a nu fi vazuti ~i fluierati?" xuala a celuilalt. Ce se intampla insa cand 0 persoana simte
Sarutul, atingerea, petting-ul au valoare la fel de mare pen- atractie atat fata de femei, cat ~i fata de barbati?
tru ei ca pentru orice persoane care vor sa se cunoasca ero-
tic. Relativ raspandit este sexul intre coapse, iar 0 tehnica
speciala 0 reprezinta felatia, ca pradica ce se dore~te a fi Bisexualul
reciproca, dar polarizand uneori partenerii in roluri diferite,
astfel indH unul mai mult da, iar altul mai mult prime~te. In jargonul celor preocupati intens de sex, 0 persoana care
Tot a~a se poate intampla ~icu sexul anal, nurnit ~isodomie, se simte atrasa atat de cei de acela~i sex, cat ~i de cei de sex
care este insa privit cu destula reticenta la inceputurile cu- opus se nume~te AC-DC, adica persoana conectata la curent
plului. EI necesita precautii legate atat de durere, cat ~i de altemativ-curent continuu. Intr-o societate relativ dezvoltata
placere, ceea ce complica putin tehnica. De exemplu, multi cultural, 80% dintre barbati sunt heterosexuali, vreo 2% sunt
i~i impun folosirea prezervativului, a lubrifiantilor, precum exclusiv homosexuali ~i 18% sunt bisexuali, de~i se crede
~i a du~ului. Dar poate cea mai interesanta caracteristica a despre ei ca sunt homosexuali.
relatiilor homosexuale este intensul schimb afectiv, care este
cu atat mai admirabil, cu cat se desfa~oara intre doi barbati. Cand hetero, cand homo...
De altfel, baietii heterosexuali ar avea destul de mult de in-
vatat de la un gay despre comunicarea afectiva, in privinta Exista 0 categorie de barbati care-~i incep viata sexuala
careia sunt atat de deficitari in relatia cu fetele. Datorita prin relatii cu femeile, ajungand insa sa prefere relatiile cu
faptului ca inteleg mai bine trupul partenerului de acela~i alti barbati. Unii intemeiaza cupluri heterosexuale durabile,
sex, homosexualii au mai putine tulburari de dinamica se- iar pe parcursul anilor de convietuire incep sa-i ceara par-
xuala ... tenerei preponderent sex anal, urmand ca mai tarziu sa pre-
fere parteneri de sex masculin pentru aceasta practica. Dintre
ace~tia, 0 categorie aparte 0 constituie barbatii casatoriti cu
Prietenie cu un gay femei, dar care prefera relatiile sexuale cu baieti (v. Despre
Spuneam mai sus ca baietii heterosexuali sunt deficitari pederastie). Alti barbati tineri se simt in adancullor homo-
in privinta comunicarii emotiilor erotice. In schimb, mult sexuali, dar in urma presiunii unor femei ajung sa aiba ~i
mai bine merg prieteniile dintre homosexuali ~i fete. Dupa relatii heterosexuale. $i pentru ca totul sa para ~imai nauci-
ce s-a indragostit de un biiiat deosebit de comunicativ emo- tor, exista barbati care au relatii sexuale doar cu femei, dar
tional, fata poate constata ca el evita contadele fizice cu ea, se simt indragostiti de un alt barbat... Pentru a mai lamuri
ceea ce 0 face sa afirme: "Ori e impotent, ori e homosexual!" putin lucrurile, trebuie sa tinem cont de faptul ca homose-
Multe fete tind sa considere homosexualitatea, ca ~i mas- xualitatea are doua aspecte: unul privind identitatea sexuala
turbarea, 0 tradare fara rost, dar ~i 0 insulta la adresa lor. ("Sunt convins ca sunt homosexual.") ~i altul privind prac-
Ele sunt in stare sa puna in joc multa rabdare pentru a obpne ticile homosexuale ("Prefer sa fac sex cu barbati.").
138 LEqn PARTICULARE OAMENI CIUDATI 139

In realitate, doi parteneri de acela~i sex se simt indragos- cat de pupna tandrete de la acel baiat dragut· De cele mai
tip, atra9i, gelo~i sau dezamagip ca orice alti oameni. Ei se multe ori, prietenia aceasta se termina in momentul peni-
cauta, se curteaza 9i se intimideaza in fata partenerilor greu bil al atingerii fortate. In ceea ce prive9te prietenia dintre
accesibili. La aceasta se adauga 9i framantarile care suna cam un gay ~i un heterosexual, ea este mult conditionata de ca-
a9a: "Oare n-o sa ma refuze? Dar daca nu este gay?" Sau: pacitatile fiecaruia dintre cei doi de a tolera identitatea se-
"Unde sa mergem, pentru a nu fi vazuti ~i fIuierap?" xuala a celuilalt. Ce se intampla insa cand 0 persoana simte
Sarutul, atingerea, petting-ul au valoare la fel de mare pen- atractie atat fata de femei, cat 9i fata de barbati?
tru ei ca pentru orice persoane care vor sa se cunoasca ero-
tic. Relativ raspandit este sexul intre coapse, iar 0 tehnica
speciala 0 reprezinta felatia, ca practica ce se dore~te a fi
Bisexualul
reciproca, dar polarizand uneori partenerii in roluri diferite,
astfel incat unul mai mult da, iar altul mai mult prime9te. In jargonul celor preocupap intens de sex, 0 persoana care
Tot a9a se poate inHlmpla ~icu sexul anal, numit ~i sodomie, se simte atrasa aHHde cei de acela9i sex, cat ~i de cei de sex
care este insa privit cu destula reticenta la inceputurile cu- opus se nume9te AC-DC, adica persoana conectata la curent
plului. El necesita precautii legate atat de durere, cat ~i de altemativ-curent continuu.Intr-o societate relativ dezvoltata
placere, ceea ce complica pupn tehnica. De exemplu, multi cultural, 80% dintre barbap sunt heterosexuali, vreo 2% sunt
i~i impun folosirea prezervativului, a lubrifiantilor, precum exclusiv homosexuali ~i 18% sunt bisexuali, de9i se crede
9i a dU9ului. Dar poate cea mai interesanta caracteristica a despre ei ca sunt homosexuali.
relapilor homosexuale este intensul schimb afectiv, care este
cu atat mai admirabil, cu cat se desfa90ara intre doi barbap. Cfind hetero, cfind homo...
De altfel, baiepi heterosexuali ar avea destul de mult de in-
Exista 0 categorie de barbati care-~i incep viata sexuala
vatat de la un gay despre comunicarea afectiva, in privinta
careia sunt atat de deficitari in relapa cu fetele. Datorita prin relatii cu femeile, ajungand insa sa prefere relapile eu
alti barbati. Unii intemeiaza cupluri heterosexuale durabile,
faptului ca inteleg mai bine trupul partenerului de acela~i
sex, homosexualii au mai pupne tulburari de dinamica se- iar pe parcursul anilor de convietuire incep sa-i ceara par-
xuala ... tenerei preponderent sex anal, urmand ca mai tarziu sa pre-
fere parteneri de sex masculin pentru aceasta practica. Dintre
ace~tia, 0 categorie aparte 0 constituie barbatii casatoriti cu
Prietenie cu un gay femei, dar care prefera relatiile sexuale cu baiep (v. Despre
Spuneam mai sus ca baietii heterosexuali sunt deficitari pederastie). Alp barbap tineri se simt in adancullor homo-
in privinta comunicarii emotiilor erotice. In schimb, mult sexuali, dar in urma presiunii unor femei ajung sa aiba 9i
mai bine merg prieteniile dintre homosexuali ~i fete. Dupa relapi heterosexuale. $i pentru ca totuI sa para ~imai nauci-
ce s-a indragostit de un baiat deosebit de comunicativ emo- tor, exista barbati care au relatii sexuale doar cu femei, dar
ponal, fata poate constata ca el evita contactele fizice cu ea, se simt indragostiti de un alt barbat... Pentru a mai lamuri
ceea ce 0 face sa afirme: "Ori e impotent, ori e homosexual!" putin lucrurile, trebuie sa tinem cont de faptul ca homose-
Multe fete tind sa considere homosexualitatea, ca ~i mas- xualitatea are doua aspecte: unul privind identitatea sexuala
turbarea, 0 tradare fara rost, dar 9i 0 insulta la adresa lor. ("Sunt convins ca sunt homosexual.") ~i altuI privind prac-
Ele sunt in stare sa puna in joc multa rabdare pentru a obpne ticile homosexuale ("Prefer sa fac sex cu barbap.").
138 LEqrr PARTICULARE
OAMENI CIUDATI 139

In realitate, doi parteneri de acela~i sex se simt indragos- cat de putina tandrete de la acel baiat dragut· De cele mai
titi, atra~i, gelo~i sau dezamagiti ca orice alti oameni. Ei se multe ori, prietenia aceasta se termina in momentul peni-
cauta, se curteaza ~ise intimideaza in fata partenerilor greu bil al atingerii fortate. In ceea ce prive~te prietenia dintre
accesibili. La aceasta se adauga ~iframantarile care suna earn un gay ~i un heterosexual, ea este mult conditionata de ca-
a~a: "Dare n-o sa ma refuze? Dar daca nu este gay?" Sau: pacitatile fiecaruia dintre cei doi de a tolera identitatea se-
"Unde sa mergem, pentru a nu fi vazuti ~i fluierati?" xuala a celuilalt. Ce se intampla lnsa cand 0 persoana simte
Sarutul, atingerea, petting-ul au valoare la fel de mare pen- atractie atat fata de femei, cat ~i fata de barbati?
tru ei ca pentru orice persoane care vor sa se cunoasca ero-
tic. Relativ raspandit este sexul intre coapse, iar 0 tehnidi
speciala 0 reprezinta felatia, ca practica ce se dore~te a fi _______ Bisexualul
reciproca, dar polarizand uneori partenerii in roluri diferite,
astfel incat unul mai mult da, iar altul mai mult prime~te. In jargonul celor preocupati intens de sex, 0 persoana care
Tot a~a se poate intampla ~icu sexul anal, numit ~isodomie, se simte atrasa atat de cei de acela~i sex, cat ~i de cei de sex
care este insa privit cu destula reticenta la inceputurile cu- opus se nume~te AC-DC, ac!ica persoana conectata la curent
plului. El necesita precautii legate atat de durere, cat ~i de altemativ-curent continuu. Intr-o societate relativ dezvoltata
placere, ceea ce complica putin tehnica. De exemplu, multi cultural, 80% dintre barbap sunt heterosexuali, vreo 2% sunt
i~i impun folosirea prezervativului, a lubrifiantilor, precum exclusiv homosexuali ~i 18% sunt bisexuali, de~i se crede
~i a du~ului. Dar poate cea mai interesanta caracteristica a despre ei ca sunt homosexuali.
relapilor homosexuale este intensul schimb afectiv, care este
cu atat mai admirabil, cu dit se desfa~oara intre doi barbap. Cand hetero, cand homo...
De altfel, baiepi heterosexuali ar avea destul de mult de in-
Exista 0 categorie de barbati care-~i incep viata sexuala
vatat de la un gay despre comunicarea afectiva, in privinta
careia sunt atat de deficitari in relatia cu fetele. Datorita prin relatii cu femeile, ajungand insa sa prefere relatiile cu
alti barbati. Unii intemeiaza cupluri heterosexuale durabile,
faptului di inteleg mai bine trupul partenerului de acela~i
iar pe parcursul anilor de convietuire incep sa-i ceara par-
sex, homosexualii au mai putine tulburari de dinamica se-
xuala... tenerei preponderent sex anal, urmand ca mai tarziu sa pre-
fere parteneri de sex masculin pentru aceasta practica. Dintre
ace~tia, 0 categorie aparte 0 constituie barbatii casatoriti cu
Prietenie cu un gay femei, dar care prefera relatiile sexuale cu baieti (v. Despre
Spuneam mai sus ca baietii heterosexuali sunt deficitari pederastie). Alp barbap tineri se simt in adancullor homo-
in privinta comunicarii em~tiilor erotice.1n schimb, mult sexuali, dar in urma presiunii unor femei ajung sa aiba ~i
mai bine merg prieteniile dintre homosexuali ~i fete. Dupa relapi heterosexuale. $i pentru ca totul sa para ~imai nauci-
ce s-a indragostit de un baiat deosebit de comunicativ emo- tor, exista barbati care au relatii sexuale doar cu femei, dar
tional, fata poate constata ca el evita contactele fizice cu ea, se simt indragostiti de un alt barbat... Pentru a mai lamuri
ceea ce 0 face sa afirme: "Ori e impotent, ori e homosexual!" putin lucrurile, trebuie sa tinem cont de faptul ca homose-
Multe fete tind sa considere homosexualitatea, ca ~i mas- xualitatea are doua aspecte: unul privind identitatea sexuala
turbarea, 0 tradare fara rost, dar ~i 0 insulta la adresa lor. ("Sunt convins ca sunt homosexual.") ~i altul privind prac-
Ele sunt in stare sa puna in joc multa rabdare pentru a obtine ticile homosexuale ("Prefer sa fac sex cu barbap.").
140 LECfII PARTICULARE OAMENI CIUDATI 141

Femeia bisexualii ce tu nume$ti normalitate? Uneori e9ti pus in situatia de a


convietui cu un homosexual, aIteori ai de-a face cu 0 pros-
Fie din nonconformism, fie pentru ca nu simte repulsie
tituata, iar aIteori te pop intalni cu un satir ...
fata de apropierea erotica de cineva de acela$i sex, 0 femeie
poate ajunge sa practice erotismul cu 0 aIta femeie. Un loc
special il ocupa in acest sens triolismul, care aduce doua Din piidurile mitologice
femei in situatia de a se stimula reciproc inainte de a face In mitologia greaca, satirul este 0 faptura inzestrata cu
sex cu un barbat. Aproape intotdeauna, in aceste situatii e o energie sexuala debordanta, vesela, "libidinoasa", cum
yorba de 0 insuficienta a preludiului pe care este capabil ar spune fetele. Sexullui este tot timpul in erectie, metodele
sa-l ofere acel barbat. Ca $iin psihologia vizionarii unei scene lui de apropiere de 0 femeie sunt mai degraba perverse, iar
porno, barbatul respectiv se transpune in locul femeii active, relatia cu barbatii este restransa la minimum. In picturi, sa-
simtindu-se excitat datorita gesturiIor ei. tirul este reprezentat ca un batran cu jumatate de trup de
oaIta situatie relativ frecvent inHilnita in comunitatile tap. EI pare sa fie un batran cu suflet tanar, dar nu este a$a.
noastre este aceea a femeii care are 0 viata sexuala intensa E de fapt zgarcit, diabolic in apropierea de femeia tanara,
cu barbap, dar are 0 prietena apropiata, $i practica din dind vulnerabil in fata morpi, ca un adevarat batran.
in dind cu aceasta tribatismul (v. Lesbianism $i tribadism).
Pliicerea legitimii
Triidarea bisexualului
Dupa cum probabil$tii, in virtute a instinctului de conser-
De muIte ori, tehnica bisexualului se deosebe$te de ace- yare care predomina la varstele inaintate, batranul urmare$-
lorlalti prin maiestrie, nonconformism $i chiar bizar. Fiind te recunoa$terea reu$itelor sale - poate de aceea prefera ca
resimtita $i ca 0 incununare a tandretei, relapa homosexua- podoaba decorapile -, conservarea resurselor proprii, motiv
la consolideaza ata$amentul celor doi. De aceea, afland ca pentru care se spune despre el ca e zgarcit, dar $i obtinerea
partenerul sau are $i 0 relatie heterosexual a, homosexualul statutului de prioritate pentru nevoile sale. Din cauza aces-
simte tradarea ca fiind cu atat mai grava, cu cat credea pana tui uItim aspect, satirul nu va cauta la 0 femeie pIacerea, ci
atunci ca relatia lor e dit mai aproape de perfecpune. Din legitimitatea. AsHel, placerea lui va fi scurta, in schimb re-
acel moment, bisexualul este considerat depravat, lipsit de fuzul ii va fi greu de suportat.
vointa, egoist. In realitate, bisexualul este de cele mai multe
ori 0 persoana care cauta la ambele sexe 0 satisfacpe pe care Mai mult face, decal vorbe$te
n-a cunoscut-o dedit partial.
Spre deosebire de tinerii aflap la inceputul vietii sexuale,
care mai mult vorbesc decat fac, satirul nu prea vorbe$te
__ --- Cum se poarta. un salir _ despre placerile lui, dar Ie cauta peste tot, incercand sa Ie
puna in aplicare, oricat de sumar. Daca accepta sa discute
Confruntarea cu sexualitatea altei persoane' este aproape ceva, el va vorbi despre partenera lui, $tiind ca in timp su-
intotdeauna 0 chestiune delicata, cerand muIt tact $i oare- biectul se va muta dinspre ea catre el. Faptele lui sunt dedi-
care cuno$tinte (v. Ciind celiilaIt este ciudat). Ce sa mai vorbim cate acelei parti din propria viata in care bautura, femeile
de situapa in care omul de langa tine nu se incadreaza in ceea $i liberul arbitru ii stateau la dispozitie.
142 LECTIT PARTICULARE OAMENI CIUDA TI 143

Douii cazuri anumite persoane predispuse la 0 astfel de manifestare, iar


unii tineri cu 0 anumita intarziere in dezvoltarea mintala
Un batran colonel, suferind de sindrom talamic (care,
(oligofrenie) pot prezenta 0 oarecare dezinhibitie sexuala
printre altele, produce dureri extreme), nu se putea abtine
permanenta. Tot dezinhibitie sexuala poate manifesta 9i acea
sa-mi povesteasca despre urmele lasate de femei prin fiecare
colti90r din garsoniera lui. La fiecare doua-trei luni se ivea persoana care are 0 afectiune mintala cu sindrom maniacal;
in casa lui cate 0 domni90ara platita pentru a-lingriji, iar acesta cuprinde activitati accelerate, stari de euforie, pre-
colonelulincepea prin a deschide 0 sticla de vin ro9u, conti- dispozitie la cantec, dans, vorbarie exagerata, dar 9i U9urin-
nua solicitand sex oral9i sfargea cerand sa fie lasat in pace. ta de a crea noi relatii ajungand cat mai repede la un con-
Colonelul era foarte vorbaret 9i sublinia la fiecare minut cat tact intim. Alte persoane pot avea 0 boala, precum sifilisul
de mult ii place viata. sau chiar gonoreea, pe parcursul careia mancarimile dato-
Un alt batran, sculptor de data aceasta, mi-a marturisit rate leziunilor genitale stimuleaza erectia 9i apetitul sexu-
ca a trecut prin "dalta" lui zeci de femei cu cel putin 50 de al, facand raspandirea bolii 9i mai facila.
ani mai tinere decat el. Data fiind ambianta artistica in care
traia, batranul nu rata mai niciodata dezbracarea femeii Femeia nimfomanii
care-i calca pragul, dupa care practica cu obstinatie coitul
pe la spate. La fel ca 9i satirul colonel, sculptorulle punea Desigur, acest termen, rostit cu ironie sau ingrijorare de
la treaba pe tinerele care se succedau prin atelierul sau, in catre unii barbati, se refera la femei. EI caracterizeaza acea
timp ce el frecventa restaurantele pentru a-9i inveseli ba- femeie care pare sa aiba un comportament sexual nesatios.
tranetea cu acela9i vin ro9u. Daca ai cere parerea unei fete, In practica mea medicala am cunoscut nenumarati barbati
ea 9i-ar exprima repulsia fata de trupul atonic al satirului, proaspat insurati, care se plangeau ca tanara lor sotie vrea
dar ai fi surprins sa afli ca ea se poate indragosti, in sfar9it, sex in fiecare zi 9i ii alearga in jurul patului de cate ori se
de tatal regasit in el. intorc obositi de la serviciu. Acest comportament se explica
prin discrepanta mtre stadiile de dezvoltare sexuala a celor
doi. In timp ce barbatului ii scade libidoul datorita solici-
Ce ne facem cu satirul?
tarilor profesionale 9i faptului ca a devenit sigur de partene-
Un satir are nevoie mai degraba de ingrijire. De9i viata ra lui, tanara femeie invata placerea sexuala cu fiecare zi ce
lui pare 0 continua petrecere, in sinea lui nu de petrecere II trece, este tot mai relaxata 9i mai doritoare de experimente.
arde. Dupa cum aratam mai sus, nu-i place sa fie refuzat Nimfomania adevarata este destul de rara; ea presupune
9i de aceea ar trebui tratat cu respect, data fiind setea lui un fel de comportament de tip Don Juan la femeie, un asalt
de recuno9tinta. Daca e9ti fata 9i simti ca te-ai indragostit
fara sa vrei de un astfel de om, iata recomandarea mea: fa permanent asupra oricarui barbat cu scopul declarat de a
face sex cu el.
astfelincat el sa se confrunte cu tatal tau sau cu cineva care-l
reprezinta, 9i atunci vei putea face 0 distinctie mai clara mtre
ceea ce credeai ca are atragator 9i ceea ce este elin realitate. ~ Cand ceUHalt este ciudat _
Satiriasis Radu a venit la prima intalnire cu Sorana a9a cum 9tia din
In literatura de specialitate, satiriasisul este 0 tulburare filme ca trebuie sa se prezinte intr-o astfel de imprejurare:
manifestata prin hiperactivitate sexuala la barbat. Exista cu flori, cu haine bine alese, pomadat eu after-shave, avand
144 LECfII PARTICULARE OAMENI CIUDA TI 145

in mintea lui ni~te planuri. Cand a aparut, Sorana avea in enta pe care 0 are anturajul asupra partenerului tau, e sufi-
mana 0 saco~a cu franzele ~ii-a spus earn rastit: "Hai, zi mai cient sa observi daca manifesta diferente de comportament
repede ce vrei, ca ma grabesc!" Toate planurile lui Radu s-au intre momentele in care este doar cu tine ~i cele in care sunt
dus naibii intr-o secunda. Macar florile trebuia sa i Ie dea, de fata ~i prietenii lui.
a~a ca i-a raspuns la fel de operativ: "Ti-am adus ~te flori ..."
Sorana a tacut 0 grimasa care a transformat-o dintr-o data E nebun $i gata!
intr-o persoana foarte diferita de ingerul pe care-l zarise
Radu in urma cu cateva seri: "Mie? Ha, ha, ha!" Ingrozit, Dar de multe ori nu influentele familiei sau ale anturaju-
Radu s-a dus acasa, dupa ce a plasat buchetul de flori intr-o lui, ci urmele unei boli sunt cele care produc 0 bizarerie in
ghena, ca sa nu rada cei de-acasa de el. Nu ~tia ca ~iSorana comportamentul iubitului ~au iubitei tale. Ar fi in intere-
venise la intalnire tot parfumata, tot cu inima batand puter- suI tau (dar ~i allui) sa afli daca in acele momente se poarta
nic. Doar atat: ca la Sorana acasa parintii ei nu se saruta, ciudat pentru ca a~a vrea sau pentru ca nu se poate altfel
iar cand au ceva emotional de comunicat, au parte de im- (v. Nebunde iubire, vol. I). De aceea, incearca sa observi daca
perative "tandre", precum: "Zi mai repede, ca ma grabesc!" in faptele sale se manifesta cumva unele semne de boala
precum:
1. Betia patologica. Dupa nici doua pahare de bautura al-
Familia din care provine coolica, prietenul tau se schimba brusc, devenind foarte vio-
Dupa cum se vede, doi oameni care sunt pe cale sa inte- lent ~i parand ca nu-~i poate control a comportamentul.
meieze un cuplu pot proveni din medii familiale foarte di- 2. Criza de isterie. Mai ales in prezenta unor martori, prie-
ferite. In familia sa, partenerul tau a petrecut mai mult de tena ta i~i exprima spectaculos supararea pe care 0 are fata
o duzina de ani ~i s-a obi~nuit cu lucruri pe care uneori cu de tine, din arsenalul ei facand parte ~i "starile de rau" care
greu Ie poti accepta. Poate ca la ei acasa nu se trage apa la necesita 0 grija deosebita.
toaleta, poate ca painea este tinuta intr-o punga dupa frigi- 3. Tentativa de suicid. Demonstrativa sau nu, ea se poate
der, poate ca tatal vrea sa fie mu~cat de ureche in fiecare zi, repeta ~i nu poti ~ti cu exactitate cand va reu~i.
iar mama face crize de isterie pentru a putea merge la coa- 4. Tulburarea de personalitate. Partenerul tau are diverse vicii
for...Tot din familie mai provin ~icele doua conceptll majore sau comportamente nedorite, pe care promite sa Ie schimbe,
pe care Ie aduc cei doi la intemeierea cuplului: conceptia dar niciodata nu se tine de cuvant.
despre femeie ~i cea despre barbat.
Cele mai obi$nuite manifestiiri neobi$nuite
Anturajul care I-a influenfat lata cateva atitudini pe care le-ar putea adopta prietenul
Procesul de dobandire a identitatii sexuale se desfa~oara sau prietena ta tara sa aiba con~tiinta faptului ca, pentru
in buna parte prin comparatie cu cei de aceea~i varsta. De tine, toate acestea sunt ciudatenii: .
aceea, prietenul sau prietena ta vine la intalnire purtand cu Tace. Ai fi surprins sa afli cat de multe sunt persoanele care
sine parerea celorlalti despre propria persoana. De multe manifesta aceasta discreta tulburare de exprimare verbala,
ori, e yorba de un complex de inferioritate, alteori partenerul numita dislexie. Din cauza ei, partenera ta se poate expri-
se simte obligat sa faca cu tine ce-a facut eel mai bun prie- ma in cuvinte cu atat mai greu, cu cat mesajul ei este mai
ten cu prietena luL. Pentru a te lamuri cu privire la influ- incarcat emotional. $i mai trist este ca aceasta dificultate de
OAMENI CIUDA TI 147

exprimare da impresia ca acea persoana nu e prea inteligen-


ta, del?inu este al?a.Fata de 0 persoana cu dislexie trebuie
sa ai rabdare, gasind totodata un limbaj alternativ prin care
sa comunici cu ea (de exemplu, limbajul gesturilor simboli-
ce, limbajul materna tic, desenul, muzica sau atat de frumo-
suI "ghicit al gandurilor").
Nu vrea safie atinsa. "El?ti earn salbatica", i se reprol?eaza
adesea fetei care nu suporta sa fie atinsa nici macar de catre
iubitul ei. Dupa cum ai aflat deja din primul volum al aces-
tor Lectii particulare (v. Atingerea), fiecare om are zone care
produc placere la atingere l?izone pe care Ie ferel?tede orice
atingere. Totodata, obiceiul de a atinge copiii in toate felurile
poate lipsi din familia prietenei tale, ducand la conceptia ca
orice atingere este 0 perversiune. Ai putea incepe prin a 0
incuraja pe ea sa te atinga prima.
Love;;te. Atunci cand un baiat se poarta cu prietena lui ca
l?icum ar fi un partener de box sau karate, nu 0 face nea-
parat pentru ca are 0 proasta crel?tere, ci pentru ca vrea sa-l?i
demonstreze nemijlocit capacitatea de a invinge. De aceea,
prietena lui ar trebui sa-i solicite astfel de demonstratii in
alte situatii, mai potrivite etalarilor de forta. La randul ei,
manifestandu-se violent, fata pune adesea in aplicare un
vechi mecanism de stimulare a masculului, prin care furia
lui se transforma in energie sexuala. Pentru a evita aceasta
violenta feminina, "masculul" trebuie nu sa fie moale, ci
sa demonstreze ca nu are nevoie de stimuli.
Vorbe;;te vulgar. Daca facem 0 incursiune pe teritoriul jar-
gonului l?ial argoului, vom vedea ca aceste forme de expri-
mare Ie sunt necesare tinerilor in mecanismul de delimitare
in grupuri din ce in ce mai mici, pana cand devine iminenta
constituirea cuplurilor.1n fata partenerei de cuplu, vorbirea
vulgara a baiatului este l?iea 0 forma de stimulare, sau mai
precis una de autostimulare. Pentru a-I face sa renunte la
ea, trebuie sa-i incurajezi 0 alta forma de stimulare, cum ar
fi cea de natura fizica, sau chiar '" erotica. Da-i, prin urmare,
un sarut ori de cate ori vorbel?te frumos l?iapreciaza-i bunele
maniere, oricat de sumare ar fi ele.
148 LEqn PARTICULARE OAMENI CIUDATI 149

Schimbarea de sex _ • dorinta de teatralism. Mai ales dadi are un tempera-


ment histrionic, transsexualul simte 0 mare placere jucand
Identitatea este 0 chestiune de intimitate 9i recunoa9tere. teatru 9i deghizandu-se in rolul altei persoane, mai ales de
Cu alte cuvinte, identitatea se pregate9te in secret 9i se mani- sex opus.
festa in public, ea fiind punctul-cheie al dezvoltarii unui in- Transsexualism
divid. A9a se face ca un baiat care vrea sa fie fata va petrece Dupa cum 9tiP. deja (v. Intre sexele unei persoane, vol. I),
nopp. in 9ir elaborandu-9i noua identitate de care are nevoie, omul are un sex genetic, unul biologic, unul psihologic 9i
urmand ca intr-o mult a9teptata zi sa apara in fata celor- unul social. Ciind sexul psihologic se dovede9te a fi feminin,
lalp. ca fata in toata regula. Dar sa intram putin in aceasta cu toate ca celelalte sunt masculine, acel baiat va incerca
intimitate ... sa modifice eat mai multe ~jntre aparentele care-l definesc,
astfel incat sa devina fata. Imbraeandu-se ca 0 fata 9i com-
Tentafia deghizarii portiindu-se ca atare, el poate interveni relativ U90rin dome-
niul sexului sau social, dar cu greu poate interveni asupra
Baiete, ai incercat vreodata sa-p.pui 0 pereche de 9trampi? sexului biologic, apeland la operatii chirurgicale 9i inter-
E foarte dificil, constap. ca ai nevoie de maini de femeie, ventii hormonale. Cat despre modificarea sexului genetic,
picioare fine 9i, mai presus de toate, simP. nevoia de a fi fru- nici 0 speranta. Deocamdata! Ei bine, toate aceste tentative
moasa cu orice pret ... Dupa ce i-ai tras pe picior, ai 0 sen- de schimbare a sexului se ascund sub termenul de trans-
zatie de miingaiere care pe baiat 11enerveaza, iar pe fata 0 sexualism.
protejeaza. Poate ca tie iti provoaca 0 senzatie de bizarerie
inutila, dar pe unii baiep. aceasta tentatie ii atrage a9a cum Intalnirea eu eel deghizat
atrage sudul pasarile migratoare, fara sa 9tie prea clar de ceo De eate ori intalne9ti pe cineva deghizat, simP. imperios
Deghizandu-se in femeie, el nu are senzatia ca patrunde in nevoia sa-l dema9ti. Daca el insu9i se demasca, simti ca ai
taramul celuilalt sex, ci simte 0 exaltare, 0 nevoie irezistibila fost tradat 9i ai 0 reactie mai mult sau mai putin furioasa.
de a continua. Tot a9a simte 9ifata care ia in serios deghizarea Banuind toate acestea, travestitul nU-9i tradeaza adevara-
in barbat, imbraeandu-se astfel ineat ceilalti sa nu-i mai ta identitate. De multe ori se intampla ca, fiind la inceputul
ghiceasca feminitatea. Acest tip de comportament manifes- "carierei" sale, el sa se deghizeze imperfect sau sa manifeste
tat prin deghizare se nume9te transvestism. De ce apare el? o discrepanta intre vestimentatie 9i maniere, care nu sunt
inca ale celuilalt sex. Aceste stangacii sunt repede sancp.o-
Psihologii cred ca exista cel pup.n trei motive:
nate de catre ceilalti, care 11eticheteaza drept caraghios. Ni-
• excitarea sexuala. Adesea, transvestitii se imbraca in mic din ceea ce incearca el sa faca sub noua identitate nu
hainele unor fete pe care Ie cunosc, ceea ce sugereaza un este luat in serios. Ba, mai mult deeat atat, aceia9i oameni
oarecare feti9ism (v. Despre feti$ism); care 11desconsidera i9i propun cu obstinatie sa-l convinga
• eliberarea de constrangerile sexului social. Unii baiep. pe travestit, dar mai ales pe transsexual sa renunte la "ideea"
care se deghizeaza in femei simt de fapt nevoia sa exprime de a trece la celalalt sex. Acum eap.va ani am asistat la una
emop.i sau chiar sa faca mi9cari grap.oase, care doar femeilor dintre cele mai dureroase scene, pe parcursul careia un "so-
Ie sunt acceptate. Tot din acest motiv, majoritatea baiep.lor bor" de medici psihiatri se straduiau sa convinga un trans-
doresc sa aiba la dispozitie eat mai multe mijloace de a sexual sa renunte la ceea ce pentru el era 0 nevoie esenp.ala
deveni atragiitori; 9i nu un mbft: dorinta de a-9i gasi identitatea sexuala.
150 LECpI PARTICULARE OAMENI CIUDAp 151

ceva din trupul ei, despre fata care face du~ ~i abia a~teapta
Spectaeol en expozitie
sa intre cineva din gre~eala. Sau despre fata care face dra-
Orice animal dore~te sa-~i protejeze organele genitale de in- goste ~i (0 fantasma teribil de interesanta) se uita peste urna-
terventia altuia, dici in felul acesta protejeaza una dintre rul partenerului ei ca sa vada fotografia altuia, sau chiar se
ratiunile existentei sale, aceea de a se reproduce. Dar dind a~teapta sa intre alt baiat pe u~a. Se considera eronat ca,
vine yorba despre un posibil partener sexual, se schimba expunandu-~i cu pIa cere zonele intime, doar barbatii sunt
situatia: organele genitale devin tot mai importante ~i pot exhibitioni~ti; in schimb, fetele care i~i expun dinadins zo-
fi chiar expuse pentru a stimula comportamentul sexual al nele cu semnificatie erotica in public sunt considerate "ex-
celuilalt, mai ales ca unele secrepi din zona lor pot actiona trem de atragatoare" ...
ca feromoni. Dar omul ~i-a fikut un titlu de onoare din ca-
pacitatea lui de a se deosebi de animale; expunerea organelor Sunt nudi?tii exhibifioni?ti?
genitale in fata unui strain este 0 mare insulta. sa vedem
de ce... Ocaziile cu care nudul se ive~te in viata noastra sunt
foarte diferite astazi fata de trecut. De~i oamenii ~i acope-
Baiepii din tufi?uri ra corpul din ce in ce mai putin, ei se dezbraca din ce in ce
mai greu. Majoritatea pacientilor mei imi marturisesc ca Ie
Ajungand la varsta considerata ca fiind cea mai predis- e imposibil sa doarma goi in propriul a~ternut. Poate de
pusa la masturbare, adica la adolescenta, tinerii recurg une- aceea, atunci cand vad la mare 0 persoana dezbracata co~-
ori la scenarii cu personaje pentru a obpne unele satisfactii
plet, se simt scandalizati. Se pare ca, atunci cand te expui
erotice. Ate masturba cu gandulla cea mai tanara profe-
gol in fata cuiva, faci un atentat la pudoarea acelei persoane.
soara din liceu pare a fi oarecum legitim ... Dar unii tineri
Dar pudoarea este 0 expresie a vulnerabilitatii. De aici pop
gasesc de cuviinta sa aiba un contact real cu partenera mult
deduce ca practica nudismului este 0 tentativa de echili-
visata, a~a ca ajung sa se masturbeze in timp ce 0 privesc
brare, atata timp cat ceilalti nu devin vulnerabili in fata ta
de la 0 oarecare distanta pe profesoara cea tanara sau pe din cauza aceasta.
oricare alta femeie care s-ar potrivi reveriilor erotice pe care
Ie au. Unii spun ca un astfel de comportament se incadreaza
in deviatia sexuala nurnita exhibitionism. In realitate, nu Voyeurismul
este chiar a~a. Exhibitionist este eel care obpne placerea se-
xuala din simpla expunere a zonei sale genitale. Spre deose-
o satisfacpe deosebita poate veni, pentru unii oameni, ~i
din privirile aruncate asupra altor persoane care fac sex. Din
bire de el, baietii din tufi~uri i~i ascund cu destula pudoare nou ma simt nevoit sa menponez ca unii baiep (chiar ~iunele
sexul in timp ce se masturbeaza ~i nu doresc atat de mult
fete), care ajung din intamplare sa-i vada pe alpi facand dra-
sa fie vazuti, cat sa-~i vada ei "partenera", pentru a-~i con-
goste, se pot masturba pe acest fond. Acest mecanism
cretiza catu~i de putin scenariul.
functioneaza ~iin cazul vizionarii filmelor cu tematica ero-
tica, prin intermediul empatiei: eel care prive9te setrans-
Dar ?i fetele se arata ... pune in rolul unuia dintre cei care fac dragoste. Voyeurismul
Se crede ca numai baiepi au tendinte exhibitioniste. In adevarat este acea tulburare sexuala manifestata prin do-
schimb, se vorbe~te foarte putin despre exhibiponismul fe- bandirea placerii sexuale exclusiv din vizionarea unui act
telor: despre fata care se dezbraca ~ilasa sa se vada poo perdea sexual trait de altii.
152 LEqn PARTICULARE OAMENI CIUDATI 153

La randul ei, scoptofilia este acea satisfactie erotica obtinu- froteurismului, ci ~i anomia. Faptul ca, dintr-o multime de
ta prin simpla privire a zonelor genitale ale altcuiva. Din oameni, poti fi ales sau alege fara ca celalalt sa-ti fie prea
nou, este destul de raspandit obiceiul baietilor de a privi bine cunoscut este un lucru banal pentru omtil de azi. Jar
sami sau picioarele fetelor necunoscute, a~a cum destule fete el apare mai ales acolo unde sunt mult prea multi oameni.
se uita pe furi~ la fesele unor trecatori, fara ca un astfel de Froteurul cauta aceste imprejurari, a~teptand sa vina ora
comportament sa fie scoptofilic. de varf ~i tramvaiul cel mai aglomerat. EI i~i fixeaza inca
din statie potentiala "partenera" ~i se plaseaza in imedia-
Portretul voyeuristului ta ei apropiere.
Un voyeurist este de cele mai multe ori un barbat necasa-
torit, provenind dintr-o familie in care el a jucatrolul celui ,,$i ea 19i dore9te"
maimic dintre eopii, avand relap.ibune cu parintii, dar slabe Cam a~a i~i spune in sinea lui froteurul, apropiindu-se
legaturi cu sora lui ~i cu cei de aceea~i varsta. Cu toate ca de "victima" sa. Fiecare mi~care intamplatoare pe care 0 face
are senzatii deosebite privind sexul altora ~i da astfel impre- aceasta este interpretata drept 0 dovada incontestabila a do-
sia ca ar fi obsedat sexual, voyeuristul sau scoptofilicul nu rintei ei de a avea de-a face cu el. Froteurul crede chiar ca
este periculos decat in doua imprejurari: fata respectiva se a~aza mai bine, intr-o pozitie similara
• atunci cand patrunde in spatiul intim al persoanei privite; uneia sexuale. $i mai interesant este ca, intelegand ce se in-
• atunci cand,in loc sa priveasca de la distanta, incearca tamp la, fata se inro~e~te,respira greu ~ichiar transpira, dand
sa atraga atentia "victimei" ca este privita. sernne de nelini~te pe care froteurulle interpreteaza drept
excitatie sexuala.
______ Froteurul anonim _
Ce-ar trebui sa faca ea?
Calatorind in autobuz, metrou sau tren, cui nu i s-a intam- Ar putea sa protesteze galagios, atragand atentia intregii
plat sa asiste la 0 scena discreta de froteurism? Un tip vine lumi asupra agresorului. EI va nega faptul ca s-a frecat de
din spatele unei tipe ~i, profitand de inghesuiala, se freaca domni~oara X. Unele fete cred ca, daca ar face scandal, fro-
de ea pentru a obtine 0 placere. De multe ori, fata nu-~i da teurul ar deveni agresiv, dar in realitate rareori se intam-
seama de semnificatia intamplarii, dar simte prin haine ceva pIa acest lucru.
care seamana eu un sex in erectie. Daca are macar 0 idee Cel mai important este ca fata sa exprime non-verbal un
despre acel corp dur, se retrage speriata, aruncand cel mult NU eat mai claroPentru aceasta, ea trebuie sa-~i priveasca
o privire du~manoasa froteurului anonim.
agresorul in fata, aratand ca nici nu simte vreo placere, nici
nu-i este frica fata de intentiile lui. Un alt gest ar fi ca, in loc
Aiurea-n tramvai sa faca public incidentul, sa solicite ajutorul altui barb at din
Ma gandesc cu nostalgie la vremurile cand pe un cal nu preajma, care ar putea fi onorat sa-i ia apararea. Oar daca
incapeau decat cel mult doi i~i. Nici yorba de inghesuiala ~i el este froteur? Intr-un studiu elaborat in 1991, 35% din-
pe care 0 intalne~ti astazi prin tramvaie, acolo unde se desfa- tre studentii unui colegiu american recuno~teau ca s-au fre-
~oara froteurismul. Oar nu numai inghesuiala este propice cat macar 0 data de 0 femeie in locuri aglomerate ...
154 LECTH PARTICULARE
OAMENI CIUDATI 155

Frecarea trupurilor
_____ Lesbianism ~i tribadism _
Tribadismul, sau frecarea trupurilor, este cea mai frec-
A9a cum fetele considera ca un baiat dragut care se mas- venta tehnica sexuala a lesbienelor. Ele se apropie strans,
turbeaza face 0 risipa inutila de erotism, tot a9a un baiat ar apoi mimeaza mi9carile unui act heterosexual, adaugand
putea spune ca doua fete care fac dragoste sunt ceva fara elemente proprii, cum ar fi illtrepatrunderea coapselor, ast-
sens. "Mai bine ar face amandoua sex cu mine, decM sa se fel incat clitorisul sa fie atins din ambele parti. Un alt deIi-
frece una de alta", ar putea spune un baiat despre lesbiene. ciu incercat de lesbiene este stimularea sfarcurilor parte-
nerei, care poate duce uneori pana la orgasm.
Pe insula Lesbos
Cum majoritatea denumirilor ciudate i9i au originea in Amazoanele, fara san
Antichitate, 9i lesbienele trebuiau sa aiba un corespondent Amazoanele erau 0 populape mitologica a Greciei antice,
in vremurile acelea. Sapho era 0 poeta care traia pe insula formata din femei razboinice, care excludeau barbatii din
Lesbos. Pentru ca atat poeziile poetei Sapho, cat 9i barfele comunitatea lor. Pentru a trage mai U90r cu arcul in tim-
despre ea vorbesc despre relapa erotica dintre femei, aceasta pulluptelor, ele i9i taiau un san, de unde Ii se trage 9i denu-
practica a fost denumita lesbianism sau safism. Freud 9i dis- mirea de amazoane (din grecescul amastos, insernnand "tara
cipoIii sai credeau ca 0 fata are toate 9ansele de a ajunge san"). Baietii care se na9teau in comunitatile de amazoane
lesbiana daca nu va reu9i sa se identifice cu mama ei, dupa erau uci9i sau trimi9i tatilor lor. Dar sa vedem acum daca
cum un baiat va ajunge gay daca nu se va identifica cu tatal exista amazoane in ziua de azi.
lui. La randullui, psihologul Michael Storm arata ca fetele Unele fete ajung la concluzia ca ele nu apartin sexului
pot ajunge sa prefere lesbianismul daca, pe la 12 ani, nu re- feminin. Fie ca s-au nascut cu un clitoris mai mare (fals her-
ugesc sa-9i mute atentia de la prietenele lor catre baietii pe mafroditism), fie ca nu reugesc sa dobandeasca suficiente
care pana atunci ii dispretuiau. caractere tipic feminine, aceste fete pot prefera schimbul de
tandrete cu alte fete. Ele incep prin a admira de la distanta
Activa ?i pasiva o fata mai gracila, mai 90vaielnica sau mai "lipicioasa" din
Oamenii ii impart pe barbatii care fac sex cu alti barbati punct de vedere afectiv, ajungand sa se foloseasca de di-
ill doua categorii: activi 9i pasivi. Barbatul care este penetrat versele imprejurari rezervate fetelor pentru a 0 atinge. De
anal e considerat efeminat, spunandu-se cu ura despre el aid se poate deduce ca illtre lesbiene se pot contura roluri
ca e homosexual. Cel care penetreaza este considerat in polarizate: una dintre ele se poarta ca 0 amazoana, iar cea-
multe tari, mai ales cele de limb a latina, un barbat aproape lalta este infantila, vulnerabila, neincrezatoare ill barbati ...
normal, ba chiar mai viril ca altii. Cand vine yorba de les-
biene, oamenii i9i inchipuie ca una trebuie sa fie mai "bar-
bata" 9i alta foarte feminina. De fapt, ele relateaza adesea Cand partenerul nu e om
ca dragostea cu 0 alta femeie este un preludiu perpetuu, scu-
tit de spectrul penetrarii. Atunci dnd un cuplu de lesbiene E cat se poate de dud at, dar unii oameni ajung foarte greu
apeleaza la penetrare, ele 0 fac ca pe 0 prelungire fireasca la semenii lor pentru a face dragoste 9i de aceea recurg une-
a excitatiei obtinute prin tandrete, 1?iattmd apeleaza la dil- ori la parteneri din alte categorii decat cea umana. Dupa
do-uri, vibratoare sau la propriile degete. cum vei vedea ill cele ce urmeaza, ace9ti parteneri altemativi
154 LEqn PARTICULARE OAMENI CIUDATI 155

_____ Lesbianism ~i tribadism _ Frecarea trupurilor


Tribadismul, sau frecarea trupurilor, este cea mai frec-
A9a cum fetele considera ca un baiat dragut care se mas- venta tehnica sexuaIa a lesbienelor. Ele se apropie strans,
turbeaza face 0 risipa inutila de erotism, tot a9a un baiat ar apoi mimeaza mi9drile unui act heterosexual, adaugand
putea spune ca doua fete care fac dragoste sunt ceva fara elemente proprii, cum ar fi intrepatrunderea coapselor, ast-
sens. "Mai bine ar face amandoua sex cu mine, decat sa se fel incat clitorisul sa fie atins din ambele parti. Un alt deIi-
frece una de alta", ar putea spune un baiat despre lesbiene. ciu incercat de lesbiene este stimularea sfarcurilor parte-
nerei, care poate duce uneori pana la orgasm.
Pe insula Lesbos
Cum majoritatea denumirilor ciudate i9i au originea in Amazoanele, fara san
Antichitate, 9i lesbienele trebuiau sa aiM un corespondent Amazoanele erau 0 populatie mitologica a Greciei antice,
in vremurile acelea. Sapho era 0 poeta care traia pe insula formata din femei razboinice, care exclude au barbatii din
Lesbos. Pentru ca atat poeziile poetei Sapho, cat 9i barfele comunitatea lor. Pentru a trage mai u90r cu arcul in tim-
despre ea vorbesc despre relatia erotica dintre femei, aceasta pulluptelor, ele i9i taiau un san, de unde Ii se trage 9i denu-
practica a fost denumita lesbianism sau safism. Freud 9i dis- mirea de amazoane (din grecescul amastos, insemnand "fara
cipolii sai credeau ca 0 fata are toate 9ansele de a ajunge san"). Baietii care se na9teau in comunitatile de amazoane
lesbiana dad nu va reu9i sa se identifice cu mama ei, dupa erau uci9i sau trimi9i tatilor lor. Dar sa vedem acum dad
cum un baiat va ajunge gay dad nu se va identifica cu tatal exista amazoane in ziua de azi.
lui. La randullui, psihologul Michael Storm arata ca fetele Unele fete ajung la concluzia ca ele nu apartin sexului
pot ajunge sa prefere lesbianismul daca, pe la 12 ani, nu re- feminin. Fie ca s-au nascut cu un clitoris mai mare (fals her-
ugesc sa-9i mute atentia de la prietenele lor catre baietii pe mafroditism), fie ca nu reugesc sa dobandeasdi suficiente
care pana atunci ii dispretuiau.
caractere tipic feminine, aceste fete pot prefera schimbul de
tandrete cu alte fete. Ele incep prin a admira de la distanta
Activa ?i pasiva o fata mai gracila, mai 90vaielnica sau mai "Iipicioasa" din
Oamenii ii impart pe barbatii care fac sex cu alti barbati punct de vedere afectiv, ajungand sa se foloseasca de di-
in doua categorii: activi 9i pasivi. Barbatul care este penetrat versele imprejurari rezervate fetelor pentru a 0 atinge. De
anal e considerat efeminat, spunandu-se cu ura despre el aici se poate deduce ca intre lesbiene se pot contura roluri
ca e homosexual. Cel care penetreaza este considerat in polarizate: una dintre ele se poarta ca 0 amazoana, iar cea-
multe tari, mai ales cele de Iimba latina, un barbat aproape lalta este infantila, vulnerabila, neincrezatoare in barbati...
normal, ba chiar mai viril ca altii. Cand vine yorba de les-
biene, oamenii i9i inchipuie ca una trebuie sa fie mai "bar-
bata" 9i alta foarte feminina. De fapt, ele relateaza adesea _____ Cand partenerul nu e om
ca dragostea cu 0 alta femeie este un preludiu perpetuu, scu-
tit de spectrul penetrarii. Atunci cand un cuplu de lesbiene E cat se poate de ciudat, dar unii m,mcni C1jung fmutc ~rcu
apeleaza la penetrare, ele 0 fac ca pe 0 prelungire fireasca la semenii lor pentru a face dragoHtc $1de RceUI recurg une .•
a excitatiei obtinute prin tandrete, 9i atunci apeleaza la dil- ori la parteneri din alte catcgorii decAl eoo umAn'. Cup.
do-uri, vibrato are sau la propriile degete. cum vei vedea in cele ce urmeazi'l, <:K'l'''U parttnlui altc!rMtivt
156 LECpI PARTICULARE
OAMENI CIUDATI 157

dobandesc 0 complexitate tot mai mare pe scala posibililor


parteneri ai unui om aflat in dezvoItare. Despre feti~ism
A9a cum arata scala personificarii partenerului, obiectele
Scala personificarii partenerului apartinand celui cu care ai putea face dragoste pot fi ~i ele,
Bineinteles, cel mai u~or este sa fad dragoste in gand. cel putin pentru 0 vreme, "parteneri sexuali". $i aici avem
Apoi ai putea sa incerci 0 actiune concreta, care sa-ti procu- de-a face cu doua situatii in care feti9ismul se poate mani-
re placerea sexuala, adica sa te masturbezi. Apoi ai putea festa: ca stadiu al dezvoltarii normale, dar ca 9i practica se-
incerca 0 apropiere fata de cineva; "masturbare in tufi~". xuala devianta, atunci cand obiectele ii ofera feti9istului mai
Apoi poate iti da prin minte s-o fad cu 0 gaina, caci e mai multa placere sexuala decat trupul posesorului lor.
putin pretentioasa decM 0 fata, apoi ajungi la obiectele apar-
tinand persoanei dorite ~i,m cele din urma, ai putea ajunge Obiectul impregnat
la insa~i persoana dorita ...
lata ca, pe masura ce se dezvolta din punct de vedere Pentru un caine, intalnirea cu planta pe care a urinat 0
sexual, un adolescent ii atribuie din ce in ce mai multe ca- catea este 0 adevarata sarbatoare. 0 rniroase cu insistenta,
ii da oeal, 0 verifica inca 0 data, 0 marcheaza cu propriul rni-
racteristici de persoana partenerului. Dupa cum se poate
observa, majoritatea partenerilor enumerap mai sus suge- ros 9i se mai mtoarce cel putin 0 data la ea. Pentru un om,
reaza 0 a~a-zisa deviatie sexuala, caci normal este - in prezenta partenerului este mult mai complexa. Cand se con-
opinia celorlalti - sa-ti mcepi viata sexuala direct cu 0 fata frunta cu obiectele acestuia, el ia in considerare rnirosul,
1?inu cu propriul corp, un obiect sau 0 aHa fiinta... ideea ca au fost atinse de persoana dorita, chiar scenariul
participarii acelor obiecte la viata intima a partenerului.
Animalul, partener al omului
Din inventarul jeti!}istului
Destul de frecvent in mediul rural, bestialismul este acea
tulburare de orientare sexuala datorita careia un barbat sau Daca ar fi sa facem 0 clasificare a obiectelor excitante pen-
o femeie poate ajunge sa prefere, ca partener, un animal in tru un feti~ist, am putea distinge:
locul unei persoane, chiar daca are acces la aceasta. Ceea 1. Un feti9ism al materialului din care sunt facute obiec-
ce merita mentionat aici este ca unii baieti de la sate pot tele partenerului. Acesta poate fi moale, ca matasea 9i bla-
ajunge la un contact sexual cu cele mai dragi animale, fiind nurile, sau ferm, cum sunt pielea 9i cauciucul. Conform
cuprin1?i mai tarziu de un profund sentiment de vinovatie. declaratiilor unor "practicanti", materialele ferme sunt ade-
Pana la urma se dovede1?te ca acea perioada a vietii lor era sea asociate cu masochismul. Perceppile erotice ale feti9istu-
cu totul tranzitorie, de~i vinovatia ramane pentru multi ani lui pot ajunge la 0 mare complexitate; de exemplu, pielea
de zile ...
hainelor sau a incaltamintei este excitanta prin textura, cu-
Bestialismul se manifesta prin felatie (animalul e ademe- loare, rniros specific, la care memoria olfactiva adauga rniro-
nit sa linga sexul persoanei respective), prin contact anal, suI persoanei care a purtat-o.
vaginal, sau folosind diverse aIte orificii naturale ale anima- 2. Un feti9ism al forrnei obiectului (de exemplu, pantof sau
lului. In felul acesta, adolescentul care practica bestialismul cizma). $i aici poate interveni sado-masochismul, cad pen-
poate dobandi diverse zoonoze (boIi caracteristice speciei tru un masochist, cizma poate deveni un fe~ irezistibil rnai
respective, dar care pot fi transrnise ocazional9i la om). ales atunci cand 0 simte deasupra lui, calcandu-l.
158 LEqH PARTICULARE OAMENI CIUDATI 159

Acceptarea jeti?ismului ce ma intriga cel mai mult era faptul ca dormeam nopp in-
tregi in acela~i pat fara sa se dea la mine. Numai ca intr-o
In numeroase scene intime, poti vedea un baiat sau chiar
zi a mai venit pe la el 0 fat~ I-am ascultat amandoua ~i ea
o fata purtandu-se tandru cu obiectul aparpnand persoanei I-a sarutat de fata cu mine. In loc s-o mangaie pe ea, el m-a
dorite. El este atras de lenjeria ei intima, ea se mangaie eu mangaiat pe mine, apoi mi-a culcat capulin poala lui ~i
perna sau eu tricoul care pastreaza impregnat mirosullui. uite-a~a am ajuns sa-i fac sex oral, in timp ce fata cealalta
Dupa cum spuneam mai sus, se considera ca este normal il saruta de zor. $i-a dorit foarte mult sa ne mangaiem una
ca un tanar sa adore sutienul fetei dorite, dar este mai putin pe alta pe sani ~i am facut-o ~i pe asta. Mi-a fost cam greu,
acceptabil ca el sa se masturbeze in prezenta acestei piese dar cred ca merita." Aceasta relatare a Monicai nu ~i-ar fi
vestimentare sau sa patrunda prin efractie in casa ei pen- gasit locul aici daca eu nu mi-a~ fi dorit foarte mult ca fetele
tru a i-I fura in acest scop ... Se pare ca preferintele feti~iste sa inteleaga faptul ca baiatul care solicita un act de triolism
se dobandesc la varste destul de fragede prin asocierea sau unul de schimbism face un abuz.
obiectelor cu placeri ~i eliberarea de tensiuni (precum vi-
novapa) in prezenta obiectelor. Astfe!, s-a observat ca multi
barbap care feti~izau obiecte din cauciuc, simpsera 0 atracpe Prietena prietenului
catre acest material inca de la varsta de patru ani ... Alaturi Nu rareori, prietenul iubitului tau se poarta deosebit de
de alte atracpi catre parteneri nepotriviti, feti~ismul este 0 pa- atent cu tine. El te consoleaza atunci cand sunteti certap,
rafilie. Dar de ce oare mai mult barbapi recurg la parafilii? Se el este confidentul tau oarecum legitim, caruia-i spui aproa-
crede ca datorita nevoii lor de a raspunde unor stimuli sexu- pe tot, inclusiv detalii erotice, ca doar petreceti destul de
ali cat mai diver~i. mult timp impreuna. Dar tot el este acela care, atunci cand
plangeai dupa iubitul tau, te lua in bra}e ~i avea 0 erectie ...
Cu toate acestea, ~i el are 0 prietena. Intr-o seara, ei erau
---- Despre triolism ~i schimbism certati, iar tu ~i cu iubitul tau v-ati separat, fiecare ocupan-
Triolismul desemneaza preferinta de a face sex in trei, fie doi
du-se de prietenul de sex opus. Cand v-ati reunit, fiecare
baieti ~i 0 fata, fie doua fete ~i un baiat. Aceasta tulburare dintre voi tindea sa ia apararea acelui prieten cu care facuse
a comportamentului sexual este tot mai frecventa in ran- schimb de confidente. Un fel de gelozie reciproca s-a insta-
durile tinerilor care au stabilit cupluri de 0 oarecare durata. lat, caci simti la partenerul tau un amestec de conspiratie
La randullui, schimbismul este acea atitudine sexuala anor- ~i atractie fata de cine nu trebuie. Ei bine, in loc sa se certe,
mala a doua cupluri care fac schimb de parteneri; ea este unele cupluri recunosc pe fata 0 astfel de atracpe incruci~ata
mult mai rara $i poate fi intalnita mai ales la cuplurile care ~i ajung chiar sa schimbe intre ele partenerii. 0 astfel de
au deja 0 indelungata durata de convietuire. practica, numita schimbism, era destul de raspandita in
SUA prin anii '70, cand tinerele familii americane, ajunse
la 0 oarecare stabilitate sociala, se imprieteneau intrand in
Doi ?i una sau invers competitie atat pe plan material, cat ~i sexual.
"Am fost fascinata de acel barbat din prima clipa in care
I-am vazut, poveste~te Monica. Ne-am imprietenit repede, Demnitatea de a fi unic
facandu-ne confidente din ce in ce mai intime, dar in doar
doua saptamani m-a~ transformat intr-o fidela ascultatoare In esenta lui, triolismul$i chiar schimbismul au ceva co-
a teoriilor lui cu privire la energiile pozitive 9i negative. Ceea mun cu scenele in care doi sau mai multi baiep fac "po~ta"
160 LEqn PARTICULARE 6
o fata, situatie care seamana mai mult a viol. De ce? Pentru Ceva nu merge ...
ca rareori se inUlmpla ca 0 fata sa-~i doreasca cu adevarat
a~a ceva; daca accepta, 0 face pentru ca simte ca are un han-
dicap fata de partenerul ei, pe care nu-l mai poate "mi~ca"
decat cu astfel de delicti. Cauza, con~tienta sau nu, a fap-
tului ca un baiat solicita 0 partida de triolism este tendinta
lui de a alcatui 0 partenera din fragmente luate de la diverse
femei, a caror identitate nu 11 intereseaza prea mult. Accep-
tarea unui partener de acela~i sex intr-o situatie heterose- De obicei, e$ecul este Iasat Ia urma. Dar III villI" tlllxualtt, (/ a,."
cunoscut, el este a$ezat in fata. Pardi nlcl 0 altlt cltd"", HU
xuala este un act profund nenatural ~iexprima un dezechi-
libru serios de orientare sexuala. Aproape intotdeauna impact mal mare in viata adolescentulul, C(teipl'fltrll 'I
triolismul, ca ~i schimbismul, reprezinta un deliciu pentru inseamna a fi, iar a putea face dragoste IllSi'll""'" a pJdH
eel mult 0 persoana ~i un traumatism pentru eel putin 0 alta
persoana.
Aman!i ~i amante ~
De~i oamenii au tendinta de a 0 catalogn drapt lIC\IIVi
pe femeia care se culca pentru bani, dH ~lpu ctI
cu un barbat insurat, nu trebuie f1\cut nOApAl'Il
lism intre prostitutie ~i adulter. E adcvl\rnt,l'ftjl.
entilor unei prostituate sunt barbati cl\!iltorl~l,
adevarata nu este 0 prostituat1\, d 0 famol. 0
va obtine candva drepturile exclusivtl ClIlUpr ••
$i tu ti-ai putea dori a~a ceva, nu?

Surprizit: "EI" e fnsuratf


S-ar putea intampla ca, amestl~d\nd tn slnea ta sexualita-
tea cu figura tatalui, s1\simti un fel de magnetism catre bt1r-
batii mai in varsta. Iar peste doar cativa ani sa afirmi earn
a~a: "Nu ~tiu cum se face, dar mereu nimeresc barbati in-
surap!" Desigur, aceasta situape ar putea face parte din cate-
goria: "Orice tip ca lumea are deja pe cineva." $i te conduce
la febriIitatea tipidi fetei care cauta verigheta pe degetul unui
tip bine. La aflarea ve~tii ca barbatul pe care-l placi e casatorit,
te popsimti zdruncinata ~i obligata sa impaci iubirea pen-
tru el cu principiile fidelitatii. Sau ai putea sa te adaptezi
rapid la acest detaliu, ignorand-o pe sotia iubitului tau. $i
acum urmeaza intrebarea: e bine sa iube~ti un barbat insurat?
162 LEqH PARTICULARE

lar dadi p.-<l9dispunde ca "nu", ai p.necant de raspunsul meu?


Probabil ca nu ...Daca ip.faci iluzia ca el va divorta de nevasta
lui pentru a trai cu tine, aHa ca sunt doar vreo doua motive
pentru care un barbat ar face a~a ceva:
• i~i dore~te sa faca din tine a femeie a~a cum ii place lui,
iar asta presupune renuntarea la afirmarea personalitap.i tale
~i conformarea cu ideile lui despre femeie;
• are nevoie de a noua mama, puternica, dotata cu spi-
rit de sacrificiu, a carei sexualitate sa fie neglijabila.

Sit fii cu 0 femeie mitritatit


Atunci cand se hotarasc sa devina amanp, unii baiep. por-
nesc de la ideea ca a femeie maritata este mai buna dedit
a fata pentru ca in mod sigur ea nu face nazuri dind vine
yorba de sex, dar ~i pentru ca pot pune in aplicare impre-
una cu ea a conspiratie impotriva barbatului ei. Sa fii mai
performant din punet de vedere sexual dedit partenerul
legitim - iata a fantasma veche pe care mai toti barbatii a
poarta in sine inca din copilarie, eel pup.n a~a spun psiha-
nali~tii. $i iara~i se ive~te intrebarea: merita sa umbli cu a
femeie casatorita? Raspunsul este din nou "Nu". Ba chiar acest
raspuns ar fi "Categoric nu!" in situap.a descrisa mai jos .

.Atunci cand soful fi-e cunoscut


Barbap.i au un cod al bunelor maniere care reglementeaza
relatiile dintre ei mai ales cand e yorba de femei. Doi prie-
teni i~i vor salva prietenia atunci cand iubesc aceea~i femeie
~i discuta deschis hotarand care dintre ei sa ramana cu ea.
Tot a~a, rand ai dat mana cu un barbat insurat, i-ai promis
mai mult sau mai pupn con~tient ca nu te vei atinge de
femeia lui. De aceea, este deosebit de important sa nu ai a
relatie amoroasa cu a femeie al carei sot ti-e cunoscut. Con-
secintele acestei relap.i ar veni atat din sfera vinovap.ei resim-
p.tefata de acel barbat, cat ~idin razbunarea pe care a va pune
acesta in practica, ~tiindu-se tradat de un cunoscut. $i ar
mai fi ceva: cunoa~terea directa a celui legitim este capa-
164 LEqrr PARTICULARE CEVA NU MERGE ... 165

bila sa produca un complex de inferioritate sexuala fata de a~teptarile lui fierbinti, baiatul se grabe~te sa faca in sfar~it
el chiar ~i peste ani, datorita co~tientizarii faptului ca fe~ gestul absolut al penetrarii. $i... ce sa vezi? Ejacularea se pro-
meia care este acum cu tine a fost mai intai a aceluia ~i a duce exact in momentul in care sexullui se afla in fata se-
detaliilor cunoscute despre viata lor intima, care te macina. xului ei, gata de a incepe partida ... De aici ~i denumirea de
ejaculare "in fata intrarii". Acest tip de tulburare arata fap-
Cand amanta e fn$elatii ... tul ca timpul sexual al baiatului se condenseaza atat de tare,
ineat cea mai mare parte a actului sexual se desfa~oara acce-
Daca pentru amant e greu de acceptat ideea ca cellegi- lerat in mintea lui, astfel incat momentul atingerii partenerei
tim a fost inaintea sa, in schimb pentru amanta este greu devine momentul orgasmului sau. Ar fi mult mai bine daca
de acceptat ca ~i ea poate fi i~elata. Multe amante tinere acest baiat s-ar ocupa mai degraba de senzatiile partenerei
se simt tradate daca amantullor se mai culca uneori cu sotia
decat de gandul penetrarii.
lui. Iar daca se dovede~te ca el mai are inca 0 amanta, atunci
e dramatic ... De aceea, ma vad nevoit sa dau eateva sfaturi
acelei persoane care simte ca ar putea fi in~elata: Cu cine ai ejaculare precace?
1. Fii imprevizibila! Daca prietenul tau ~tie dinainte ce Dupa cum mentionam mai sus, in primul rand cu prima
vei f~ce maine, atunci va fi predispus sa te in~ele. partenera. 0 alta situatie frecventa este cea a barbatului de
2. Incearca sa faci mici trucuri "paranormale" de genul treizeci de ani, cu serviciu solicitant, care se intoarce acasa
premonitiei sau al telepatiei, a~a cum obi~nuia mama lui obosit. El gase~te acolo 0 sotie care a deprins majoritatea
sa faca atunci cand voia sa-l prinda cu 0 minciuna. placerilor ~i a fanteziilor sexuale, devenind astfel 0 mare
3. N-o critica pe cea cu care te-ar putea in~ela. Ba, dim- doritoare de orgasm. El ~tie ca e nevoie de ceva timp pen-
potriva, laud-o ~i vei vedea ca tocmai el este acela care 0 tru a obtine orgasmul ei ~i tocmai acest gand il face sa se
critica in mod fortat in fata ta, dar niciodata de fata cu ea.
precipite. Unii barbati spun ca au ejaculare precoce mai ales
cu femeile nou ivite in patullor, in timp ce cu cea legitima
nu au mai niciodata. Din nou, se poate spune ca aceasta este
Ejacularea precoce ------ o chestiune care depinde de timpul acordat partenerei, caci
cu cea legitima W permiti sa petreci zile intregi in pat, in
Un adevarat flagel al barbatilor, ejacularea precoce e in stare
sa strice atat stima de sine, cat ~iviata de cuplu a celui afec- timp ce cu cea noua e 0 chestiune de minute.
tat de ea. Pentru numero~i barbati, nu e nimic mai penibil
decat sa constate ca "au terminat" inainte ca partenera lor Cunaa$te-ti sexualitatea altfel!
sa aiba cea mai mica placere sexuala. $i toata aceasta "tra- A~a cum ai vazut deja (v. Genitalizarea, vol. I), una dintre
gedie" se petrece din cauza decalajelor de dinamica sexu- etapele de dezvoltare a persoanelor sexual active este afir-
ala dintre cei doi parteneri. marea zonei genitale in cadrul schemei corporale. Atat in
cazul erectiei insuficiente, cat ~i in cel al ejacularii precoce,
Graba stricii "treaba" barbatul tinde sa acorde 0 atentie prea mare propriului sex:
Tipica pentru baiatul care face sex pentru prima data, il masoara, il verifica, il poarta in gand la fiecare mi~care
dupa 0 indelungata abstinenta, este a~a-numita ejaculare sexuala. Nu e nimic mai daunator decat sa te gande~ti la
ante-portas. Excitat la culme de preludiu, dar mai ales de penisul tau in timp ce faci dragoste cu prietena ta. Mai bine
166 LEqn PARTICULARE CEVA NU MERGE ... 167

ai face sa te gande~ti la el in momentele cele mai relaxate, buiesa stranga ferm penisul de sub gland, pana cand senza-
observand ce parti ale lui decla~eaza ejacularea. Cea mai tia de ejaculare iminenta dispare complet. Aceasta metoda
sensibila parte a penisului este glandul, acea cupola roz de se nume~te In engleza squeezing therapy ... Atentie: oprirea
la varf, ca 0 palarie de ciuperca, numita popular "cap". Inca stimularii trebuie sa se produc3. din timp, astfel incat sa nu
dinainte de actul sexual, glandul poate fi iritat de diverse- apuce sa se instaleze deja primele contractii de ejaculare!
Ie secretii care se aduna in ~antul de la baza lui, ceea ce face Se continua a9a vreme de cel putin trei saptamani.
ca excitarea sa fie mult mai rapida. Concluzia? Ar trebui Apoi se trece la etapa a doua, in care se poate face dra-
sa te speli mai des ... Urmatoarea parte sensibila a penisului goste, dar numai in pozitia in care ea sta deasupra. Din nou,
este fata ventrala; ea este mai moale, gazduie~te uretra 9i el spune cand Ii vine sa termine, ea se opre9te 9i repeta pro-
cateva vase de sange mai mari, ceea ce 0 face mai fragila. cedura din prima etapa. Se poate observa deja ca timpul
Atunci cand aceasta fata este frecata insistent de par tile tari scurs de la inceputul stimularii pana la aparitia senzatiei
ale partenerei (cum ar fi pantalonii ei, osul pubian etc.) ure- de ejaculare iminenta este tot mai lung. Se continua a9a vre-
tra se irita 9i ejacularea se precipita. Cea mai putin sensi- me de alte trei saptamani. De-abia dupa aceasta etapa se
bila este partea dorsala, cea dinspre abdomen. Cu cat este poate trece la cea finala, in care El sta deasupra, devenind
mai aproape de radacina, cu atat 0 atingere a acestei fete in sfar9it parte activa; se procedeaza la fel, retragand penisul
este mai putin excitanta. De aceea, pentru frecareadin tim- atunci cand apare senzatia de ejaculare 9i strangandu-l de
pul actului sexual e bine sa fie folosita preponderent aceasta sub gland. Terapia Inceteaza de obicei dupa trei saptamani
parte - mai ales ca ea este cea care este situata spre clitorisul pentru ca cei doi parteneri sunt multumiti de durata actu-
partenerei -, obtinandu-se astfel 0 mai redusa excitare a lui sexual...
lui 9i 0 mai puternica excitare a ei...
Alte 9iretlicuri

Terapii 9i secrete Unii baieti prefera sa aplice aceasta terapie singuri, in


cadrul sesiunilor de masturbare. 0 astfel de metoda are un
Sa ne lamurim: ejacularea precoce nu este 0 boala, ci 0 efect limitat, mai ales din cauza faptului dl nu reprezinta
tulburare pe deplin reversibila. Din moment ce ea consta o situatie sexuala reala, cu 0 partenera solicitanta, avand
Intr-o precipitare a placerii, Inseamna ca cel mai bun reme- mi9cari proprii.
diu Impotriva ei este principiul amanarii.1n virtute a aces- Unii medici se grabesc la randullor sa-9i ajute pacien-
tui principiu ai Invatat sa faci la olita, sa stai cuminte in tul folosind metode cat mai simple 9i ii recomanda tot felul
banca 9i sa aduni mai multi bani ca sa-ti cumperi 0 bicicleta. de geluri 9i spray-uri continand anestezice locale. Aplicat
Pe acela9i principiu se bazeaza 9i terapia imagmata de sexo- pe un penis in erectie, un astfel de preparat diminueaza sen-
logii americani Masters ~iJohnson pentru tratarea ejacularii sibilitatea superficiala, facand ca orgasmul barbatului sa
precoce. survina mai tarziu. Numai ca e destul de penibil sa te pre-
Pentru a avea succes intr-un procent de peste 90%, aceas- gate9ti astfel pentru sex, ca sa nu mai vorbim de dependenta
ta terapie trebuie sa implice ambii parteneri 9i sa se desfa- psihologica pe care 0 poti dobandi fata de aceasta metoda.
~oare disciplinat. Se incepe prin sesiuni sexuale in care ea 11 Tot un efect de reducere a sensibilitatii locale 11 are 9i reCD-
stimuleaza pe el cu mana sau oral (in functie de preferintele mandarea ca baiatul sa poarte penisul decalotat, adica nea-
cuplului), pana cand el simte ca se apropie ejacularea, mo- coperit de piele. Acest mic secret este menit sa supuna
ment in care Ii da de inteles sa se opreasca; atunci ea tre- partile cele mai sensibile ale sexului sau unui contact pre-
168 LEqn PARTICULARE
CEVA NU MERGE ... 169

lungit cu lenjeria de corp, care trebuie sa fie neaparat cu- impotent." Impotent e~ti atunci cand aparatul tau genital
rata... nu produce suficienta erectie astfel incat sa poti intretine
Dar poate cel mai important secret impotriva ejacularii un act sexual c1asic. Infertil e~ti atund cand aparatul tau
precoce este cellegat de relatia cu partenera. Daca vei ~ti genital nu produce sperma necesara unei fecundari. Aceas-
sa acorzi atentie persoanei ~i nu sexului ei, daca vei ~ti s-o ta situatie nefericita are loc atunci cand testiculele ~i caile
prive~ti in ochi, in loc sa te gande~ti la sexul tau cu ochii spermatice nu sunt dezvoltate suficient sau au fost lezate
inchi~i, ~i vei adopta un ritm lent, unduios ~inu unul spor- in vreun fel. De aid poti deduce ca un testicul sanatos este
tiv, predpitat, atund va fi bine ... suficient pentru a putea avea atat copii cat ~ipentru a avea
o activitate sexual a normala. Pentru a ~ti exact cum stau
lucrurile cu fertilitatea ta, poti face 0 spermograma, adica
---- Impoten!a _ o analiza din care medicul endocrinolog afla cati spermato-
zoizi ai intr-un mililitru de sperma, cat de mobili sunt ei ~i
Ti-a trecut cumva prin cap ca e~ti impotent? Dar oare ~tii ce alte calitati mai are sperma ta ...
cu adevarat ce este impotenta? Numero~i baieti considera
ca au ajuns la impotenta pentru simplul fapt ca nu mai ating
acelea~i performante ca cele din urma cu un an, iar cand Ce pofi face pentru potenta tal
merg la un terapeut Ii cer acestuia sa Ie "repare" potenta Functia erectila a unui barbat depinde de 0 serie de as-
facand-o "a~a cum a fost". pecte ale sanatatii sale, precum:
Sa ne intelegem: fiecare faza a dezvoltarii sexuale mascu- • un sistem nervos integru, mai ales in zona sacrala a ma-
line i~i are potenta ei. Un barbat casatorit are 0 cu totul aWl. duvei spinarii;
frecventa a actelor sexuale decat un adolescent, iar erectia • un aparat circulator sanatos, mai ales in regiunea ar-
lui este cu totul diferita de a acestuia. Cand survine cu ade- terelor din zona pelvina;
varat, impotenta se manifesta prin incapadtatea unui bar- • un metabolism bun, mai ales ferit de diabet ~ialcoolism;
bat de a intretine un act sexual. • 0 viata fara droguri ~i medicamente sedative.
In ceea ce prive~te masturbarea, ea nu afecteaza funqia erec-
Verbul "a putea" tila decat daca este practicata in exces (de exemplu, de mai
Acesta este cuvantul de capatai al barbatilor. Vrei sa-i fad multe ori pe zi).
un compliment unui barbat? Spune-i ca poate. Vrei sa pro-
voci un barb at la bataie? Spune-i ca nu poate. Ba, pentru ca Disfuncfia erectilii
lucrurile sa fie ~i mai delicate, un barbat pu poate oricum, Jumatate dintre barbatii aflati sub varsta de 40 de ani au
ci prin intermediul unui "instrument" ... Inca de mic, baia-
patit-o macar 0 data, fie la inceputul primului contact se-
tul devine deosebit de interesat de ma~ini, calculatoare etc., xual, fie cand se a~teptau mai putin. De altfel, ca sa poti
iar daca "instrumentul" illasa balta, el devine demn de mila.
spune ca ai 0 disfunctie erectila, trebuie sa ratezi din cauza
pierderii erectiei mai mult de un sfert din tentativele de a
Impotent sau infertil? face sex. Ca ~iin cazul disfunctiei orgasmice, disfunctia erec-
Trebuie neaparat sa facem distinctie intre impotenta ~i tila poate fi:
infertilitate, caci prea des auzim fraza: "N-are copii, ca e • primara, prezenta inca de la inceputul vietii sexuale;
170 LEqn PARTICULARE CEVA NU MERGE ... 171

• secundara, dobandita in urma unor situatii care afec- Cfnd a sa-pi vina ~i pie?
teaza masiv capacitatea erectila; Faptul ca nu ai orgasme acum nu e 0 tragedie. Orgasmul
• circumstanpala, prezenta numai ill anumite situatii. nu e un scop ill sine; el trebuie sa fie doar unul dintre mo-
Mai pupn de jumatate dintre cazurile de disfuncpe erec- tivele de a face sex, alaturi de procreere, cunoa~tere ~i im-
tila sunt cauzate de 0 boala somatica, iar celelalte au cauze
plinirea iubirii. Dupa parerea majoritapi sexologilor, 0 fe-
de natura psihologica. Pentru a se convinge ca nu le-a scazut meie tanara are la dispozipe illtre trei luni ~i trei ani pentru
potenta, multi baiep "se verifica" zilnic prin masturbare. a simp primul ei orgasm, fara sa se spuna despre ea ca este
Dragi baieti, nu este necesar; daca aveti vreo banuiala ill frigida. De ce este acest interval de timp atat de larg? Deo-
privinta capacitapi voastre somatice de a avea erectii, nu arece conditiile de desfa~urare a viepi sexuale sunt foarte
trebuie de cat sa observati daca aveti erectii spontane (re- diferite de la 0 persoana la alta. $i ill plus, fiecare persoana
flexe) dimineata. lata cateva metode care pot duce la 0 im- are nevoie de 0 anumita perioada de dezvoltare hedonica.
bunatatire a erectiei:
• abstinenta (cea mai naturala metoda). E recomandabil
Ahedonie sexuala
sa faci 0 pauza ill activitatea sexuala de aproximativ trei sap-
tamaru ~i vei vedea cu siguranta efectele; Unii parcurg etapele dezvoltarii hedonice intr-un ritm
• medicamentele pe baza de nitrip, cum ar fi viagra, pro- mai intens, altii se feresc 0 perioada indelungata de expu-
duc de obicei efecte asupra tuturor vaselor de sange, nu nu- nerea la placeri care depa~esc un anumit prag. A~a se face
mai a celor situate la nivel genital; ca te poate prinde din urma varsta sexualitatii fara ca tu sa
• strangularea la radacina a penisului, prin folosirea ine- ~tii cum se cauta 0 placere, cum se gusta ea ~i cum trebuie
lelor elastice, de exemplu, este 0 metoda care poate leza atat imparta~ita cu celalalt. AsHel, se poate instala un compor-
vasele de sange, cat ~i uretra; tament evitant ill fata persoanei cu care ai putea avea relatii
• relaxarea. Nu uita un lucru: pentru a avea 0 erectie nu sexuale ~ichiar 0 lipsa de interes fata de sexualitate. Ba chiar
trebuie sa te scremi, ci mai degraba sa te relaxezi! mai rau, iti pop incepe ~i continua viata sexuala fara sa ai
vreo placere, lucru care 11poate determina pe partenerul
tau sa se creada nepriceput. In s.u .A., lipsa placerii sexua-
_______ Sexulla reee _ Ie afecteaza cam 30% dintre femei ~i 16% dintre barbap. Dar
poate cea mai raspandita tulburare hedonica a sexualitatii
In limb a latina, frigidus mseamna rece sau inert. Deoarece este cea descrisa mai jos ...
termenul de frigiditate este ambiguu, incluzand incapaci-
tatea femeii de a se excita, a avea placere sexuala ~i a trai
Decalajul de dorin/a
orgasmul, aceasta tulburare a fost denumita ~tiintific dis-
funcpe sexuala generala a femeii. In ultimele decenii, tulbu- Intai am eu chef, iar tu ma refuzi. Apoi ip vine pe, dar nu
rarile de dinamica sexuala ale femeii au devenit tot mai mai vreau eu. Pare un joc, dar aceasta forma de relaponare
nuantate, incluziind dispareunia, disfunctiile orgasmice, sexuala poate duce la illcetarea activitapi sexuale a unui cu-
ahedoniile etc. In tot acest hap~ de tulburari sexuale, una plu pentru luni, chiar ani de zile. Exista cauze biologice (pre-
mai importanta decat alta, cea care trebuie sa puna diag- cum discrepanta de bioritm), dar ~i sociale (ca, de exem-
nosticul este femeia, nu partenerul ei sau, ill exclusivitate, plu, decalajul ivitilltre programele de lucru al partenerilor).
medicul. Cea mai frecventa cauza este illsa de natura psihologica:
172 LEcpr PARTICULARE CEVA NU MERGE ... 173

amandoi ar vrea sa faca aid ~iacum dragoste cu partenerul ziat sau ratat prin pierderea erectiei. De obicei, barbapi se aram
ideal, care nu este cel de alaturi. Pentru a elimina un ast- mult mai afectati de lipsa orgasmului decat femeile ~ide aceea
fel de decalaj hedonic, ambii parteneri trebuie sa-~i acorde din nu intarzie sa ceara ajutor medical. Ceea ce nu e rau ...
cand in cand un timp sufident de lung, cum ar fi vacantele
sau weekend-urile prelungite, care sa Ie perrnita sa se adap- Vaginism ?i dispareunie
teze ~i sa se redescopere reciproc nu numai din punct de
vedere sexual, d ~i general uman. Cum sa ai orgasm daca ti-e frica? In situatii de stres acut,
tot corpul tau se apara. Iar dad ai vagin, pana ~i el se con-
tracta. Aceasta contractare a mu~chilor aflati la intrarea ~i
Disfuncfia orgasmicii in profunzimea vaginului se nume~te vaginism, manifestare
Cam 0 treime dintre femeile active sexual au tulburari considerata inarnicul numarul unu al penetrarii, mult mai
orgasrnice. Dupa cum mentionam mai sus, calificativul cel redutabil decat prezenta himenului. Insistenta de a face sex
mai exact pentru ele nu este cel de frigiditate, d acela de vaginal cu 0 femeie care sufera de vaginism este 0 agresiune
disfunctie orgasrnica. Sexologii disting trei feluri de astfel capabila sa duca la 0 tulburare durabila: dispareunia.
de disfunctii: Dispareunia este dificultatea de a face sex in conditiile
1. Disfuncfia primara, a femeii care nu a avut nidodata or- in care actul sexual devine dureros, in mintea femeii produ-
gasm. Aceasta disfunctie e strans legata de incapadtatea candu-se 0 asodere a sexului cu durerea, mai ales dadi bar-
generala a acelei femei de a trai 0 placere. Am fost surprins batul insista sa faca sex atund cand partenera lui nu se simte
sa aflu ca 0 buna parte dintre padentele mele nu aveau or- bine. Pe langa aceasta, numeroase boli inflamatorii ale
gasm pentru ca se temeau atat de tare de el, incat intreru- aparatului genital pot duce la dispareunie, motiv pentru
peau actul sexual imediat ce 11simteau apropiindu-se. care trebuie sa ~tii sa fad diferenta intre gemetele de placere
2. Disfuncfia secundara, a femeii care, de~i a avut candva ~i cele de durere (v. Pragul durerii, vol. I).
orgasm, nu 11mai poate experimenta in prezent din cauza Ceea ce ~tiu mai putini este ca ~i barbatii pot suferi de
unor situatii care au intervenit in viata ei sexuala. Aid i~i dispareunie; penisul, uretra ~i testiculele sunt organe de-
spun cuvantul traumele de natura sexuala, precum confrun- osebit de vulnerabile in fata bolilor inflamatorii, care pro-
tarea cu violul, vinovatia, boala aparatului genital, dar ~i duc dureri locale total nepotrivite cu un act sexual satisfa-
relatia sexuala cu un partener nepriceput. cator. Tot 0 dispareunie masculina se instaleaza ~i atunci
cand barbatul este solicitat sa faca sex de mai multe ori la
3. Disfuncfia situationala este acea disfunctie orgasmica
manifestata de un barbat sau 0 femeie doar in anurnite situa- rand, situatie in care erectiile devin dureroase, iar ejacularile
survin greu, dupa indelungi suprasolicitari mecanice. Tine
pi. Una dintre cele mai raspandite astfel de situatii este le-
rninte: tratamentul dispareuniei, provocata de afectiuni lo-
gata de partener: 0 femeie nu are orgasme cu un anurnit
cale, incepe de obicei cu un repaus sexual, menpnut pana
barbat (de exemplu, cu sotul ei), dar are in compania altuia
cand aparatul genital se afla in perfecta stare de sanatate.
(de exemplu cu ... amantul). Frecventa este ~i acea situape
in care femeia are orgasm prin masturbare, dar nu-l mai are
prin contact sexual. Se spune cii el e de vinii
Disfuncpi orgasrnice au ~i barbatii. Din cauza unor ne- In zilele noastre exista 0 multime de rnituri legate de se-
vroze severe, a influentei unor medicamente, sau a unei par- xualitate, iar unul dintre ele spune ca frigiditatea femeii se
tenere nu tocmai potrivite, orgasmul barbatului poate fi mtar- datoreaza nepriceperii barbatului. Este pe deplin adevarat
174 LEeTH PARTICULARE CEVA NU MERGE ... 175

di un barbat agresiv, ~ovaielnic, graNt, insensibil poate pro- tiilor prelungite ~i dureroase pe care Ie produce. Primul
duce daune greu reparabile in dinamica sexuala a femeii, semn de gonoree este aparitia la 3-5 zile de la contactul se-
dar rolul esential in trairea placerii sexuale a femeii 11 are xual a unei secretii la inceput clare, apoi galben, cremoase.
ea insa~i. Ce poti face tu, ca fata, pentru a favoriza aparitia Apar usturimi la urinat, semn ca.,daca nu va fi tratata, in-
orgasmelor in via ta ta sexuala? fectia va afecta ~i caile urinare ~i testiculele, dudind chiar
• ingrije~te-te de sanatatea aparatului tau genital. Aceas- ~i la infertilitate. La femeie, uretrita gonocodca poate trece
ta presupune consultatii ginecologice periodice, evitarea chiu- neobservata pentru ca uretra ei este mult mai scurta iar
retajelor ~i aplicarea manevrelor Kegel (v. Sexul cu bile); secretiile sunt ceva obi~nuit. Dar ~iaid, gonoreea poate duce
• fa dragoste eu persoana dorita; la complicapi, infectand trompele uterine, articulatiile, chiar
• invata sa-ti con~tientizezi exdtatia sexuala. Pentru ~i valvele inimii.
aceasta, trebuie sa-ti explorezi zonele erogene, sa observi Gonococul, eel care produce toate aceste necazuri, se
ce se inHimpla in corpul tau in prezenta unei persoane pla- poate transmite ~i la nivel bucal, rectal ~i ocular. De aceea,
cute, sa-i comunid intr-un fel partenerului senzatiile tale dind un copil se na~te la maternitate, se pun imediat ni~te
erotice;
picaturi in oem, pentru ca riscii sa se infecteze cu gonococ
• dind fad dragoste, joaca alternativ, nu simultan, rolul din vaginul mamei... Noroc cu penicilina, cad gonococul este
de partener activ ~i eel de partener pasiv. deosebit de sensibilIa ea, cu 0 singura eonditie: sa fie ad-
ministrata in doza sufidenta.
Pe langa gonococ, mai exista ~i alti germeni, cum ar fi
------- Ranile sexuale _ Chlamidia trachoma tis, care provoaca ceea ce medidi numesc
uretrita nespecifica. Diferenta fata de uretrita gonocodca con-
lmi aduc aminte ca primele simp tome de boala pe care Ie-am stiiin faptul ciiapare mai ales la parteneri mai educap, neavind
invatat studiind medidna au fost grupate de catre medi- nevoie de un mediu promiscuu pentru a se propaga, pro-
cul medieval Celsus in sindromul ce descria inflamatia: duce 0 secretie clara, 0 mai prelungita usturime la urinat
rubor, dolor, tumor, calor et functio laesa, adica ro~eata, durere, ~i este sensibila la tetradclina ~i eritromicina.
umflii.tura, ca.ldura ~i functie aIterata. De dUe ori vei obser-
va ca.aparatul tau genital manifesta toate aceste simp tome, Herpes genital
sa ~tii ca te pa~te 0 boala acuta, pe care trebuie s-o tratezi cu
seriozitate. Astiizi, 0 astfel de afecpune se numeste BTS,adica Cfu1dfad varsat de vant, adica varicela, virusul are ocazia
boala cu transmitere sexuala. In trecut, ea se ~umea boala sa se cantoneze pentru toata viata in corpul tau. Tot a~a face
venerica, de la numele zeitei dragostei la romani, Venus. ~i 0 ruda de-a lui, virusul Herpex simplex.Yirusul Herpes de
tip I erupe din cand in cand la nivel bucal, sub forma unor
Gonoreea ba~icute dureroase, care apoi se sparg ~i lasa 0 rana greu
de vindecat. Virusul Herpes de tip II erupe de obicei la nivel
Pe vremea lui Napoleon, soldapi se confruntau cu aceasta .genital, de unde poate fi luat sau dat, inclusiv prin sex oral.
boala mai ceva dedit cu gloantele, data fiind includerea Daca l-ai luat, in cateva zile iti apar mid ba~ici dureroase
prostituatelor in dotarea armatei. Numele ei ~tiintific este pe mucoasa genitala, pe labii sau penis, in jurul anusului.
uretrita gonococica, adica inflamatia uretrei prin infectare cu Ele se vindeca singure in trei saptiimiini, dar virusul conti-
gonococ, iar popular i se spune "sculament", datorita erec- nua sa triiiasca in organism toatii viata, erupand earn de patru
176 LECfII PARTICULARE
CEVA NU MERGE ... 177

ori pe an, producand febra, dificultati de urinare, dureri de vei putea vindeca fara urme. Daca ajungi insa la stadiul de
cap. Infectia cu virusul Herpes nu se vindedi. Exista doar sifilis tertiar, nimeni nu-ti mai poate garanta acest lucru ...
unele vaccinuri care 0 pot preveni, precum :;;imedicamente
de tipul aciclo'Qir, care mai reduc eruptiile. In schimb, 0 ast- Piiduchii lati
fel de infectie cre:;;teriscul de cancer la nivelul aparatului Chiar daca nu faci sex, tot poti lua 0 boala venerica. De la
genital.
toaleta publica, de pe lenjeria altei persoane, din sacul de dor-
mit, de pe prosop sau prin contactul direct cu parul pubian
Sifilis
al cuiva poti capata 0 parazitoza numita pediculosis pubis.
In urma cu doar cativa ani, se credea ca sifilisul este 0 boala Parazitul, cunoscut sub numele popular de "paduche lat", e
a secolelor trecute. Dar, ca :;;ituberculoza, aceasta boala a cat un ac de gamalie :;;i,privit la microscop, seamana cu un
revenit in tromba pe meridianele noastre, dovedind ca sun- crab. EI se simte de minune in parul pubian, in care-~idepune
tern din ce in ce mai vulnerabili in fata maladiilor cu trans- ouale, iar hrana lui este sangele recoltat prin intepaturi,
mitere sexuala. De:;;ieste mai putin raspandit decat gono- care-ti provoaca mancarimi :;;iunele suprainfectii locale. Ca
reea, sifilisul are 0 gravitate mult mai mare. sa scapi de acest parazit, trebuie sa folose:;;tilotiuni, creme
Agentul patogen, numit Treponema pallidum, este raspan- sau :;;ampoane care contin benzen hexaclorid.
dit prin contactul dintre organele genitale :;;izona lezata a
persoanei infectate, dar poate fi transmis :;;ide la mama la Verucile genitale
fat, caz in care boala se nume:;;te sifilis congenital. Primul
seron al sifilisului este ~ancrul, 0 leziune nedureroasa, ro- Este suficient un singur contact sexual neprotejat pen-
tunda, neteda :;;icu marginile ridicate, ca un crater. Ea poate tru ca, dupa 2-3 luni, sa te procopse:;;ti cu veruci, care sea-
sa apara pe organele genitale sau chiar in gura, in functie mana cu ni:;;temici buchete de conopida aparute in zona ge-
de tehnica sexuala folosita. De aici inainte, dad nu este tra- nitala. Ele sunt produse de virusul Papiloma uman, virus atat
de contagios incat se raspande:;;te la doua din trei persoane
tat, sifilisul va trece de la faza primara la cea secundara, mani-
cu care cel infectat are contacte sexuale. Vegetatia poate cre:;;te
festata printr-o eruptie, caderea parului, dureri ale membrelor,
repede raspandindu-se u:;;or;ele sunt dureroase daca sunt
febra u:;;oara:;;ialte serone care imita simptomele altor boli.
iritate prin scarpinare sau contact sexual. Marele neajuns
Cel mai periculos stadiu este cellatent, cand, datorita di-
provo cat de ele este riscul de a face cancer in zona pe care
minuarii simptomelor, bolnavul crede ca a scapat :;;inu se
persista. De aceea, verucile trebuie tratate la dermatolog cu
trateaza. In acest timp, Treponema i:;;ivede de treaba ei, infil- acid tricloracetic, laser sau aplicatii de acid azotic lichid
trandu-se in cele mai pretioase organe, cum ar fi vasele de (acesta din urma fiind atat de rece, incat Ie face sa cada).
sange, creierul, oasele :;;iproducand astfel sifilisul tertiar, care
poate fi mortal sau poate duce la paralizii:;;i la alte compli- Candidoza
catii serioase.
Dadi ai fikut imprudenta de a face sex neprotejat cu 0 In afara de bacterii, oamenii se mai pot infecta:;;i cu ciu-
persoana putin cunoscuta ~iconstati aparitia :;;ancrului, me- perci. Una dintre ciupercile cele mai raspandite pe cale sexu-
dicul iti poate recomanda 0 analiza numita Bordet-Wasser- ala este Candida albicans, care in mod normal traie:;;te in
man, din care se poate deduce u~or dad\ ai fost infectat cu organele genitale ale femeii sanatoase, impreuna cu alte
Treponema. Urmand un tratament sustinut cu penicilina, te microorganisme locale. Cand femeia se afla in situatii pre-

178 LEqn PARTICULARE

care, fiind afectata, de exemplu, de diabet, menstruatie pre-


CEVA NU MERGE ... 179

hepatitei afecteaza ficatul, cu 0 gravitate ceva mai mica in


lungita, efectele pilulelor anticonceptionale, tratament cu cazul hepatitei A 1?icu efecte mult mai serioase la hepatitele
antibiotice, ciuperca se inmulte1?te nepermis de mult 1?ipro- B 1?iC. Hepatita B, destul de grava prin durata bolii 1?iseveri-
duce candidoza genitala. Aceasta se manifesta prin depozite tatea complicatiilor, este frecvent transmisa pe cale sexua-
albe ca brfmza, aparute in locurile cele mai ferite ale orga- la, dar lumea pare sa ignore acest lucru. Dadi vrei sa te fe-
nelor genitale, cum ar fi cutele dintre labii sau 1?antulde sub re1?tide hepatita B transmisibila sexual, trebuie sa folose1?ti
capul penisului. Pana la urma se ivesc 0 mancarime 1?i0 us- prezervativul, mai ales in cazul unui partener cu antigen
turime atat de suparatoare, ineat persoanei respective numai B prezent in sange.
de sex nu-i arde. Ba chiar se pot ivi eczeme, ni1?tezone r01?ii
zemuinde, situate intre labii sau scrot 1?icoapse, foarte greu
de vindecat. Trebuie sa 1?tiica aceasta ciuperca poate ajunge Drumul spre bordel
1?iin gura sau chiar mai departe pe tubul digestiv in cazul
in care, fiind intr-una dintre situatiile vulnerabile mentiona- Se spune ca sexul comercial ar fi cea mai veche meserie din
te mai sus, ai contacte sexuale de tip oral cu persoana purta- lume. Prin aceasta afirmatie, barbatii i1?iexprima dorinta de
toare de Candida. Candidoza se trateaza cu antimicotice, dar a face din prostitutie 0 altemativa serioasa la viata de cuplu.
1?iprin ameliorarea situatiilor precare mentionate mai sus. Alaturi de adulter, prostitutia are 0 imagine interioara 1?iuna
exterioara, ambele foarte diferite de ceea ce se nume1?teviata
Trichomoniaza sexuala legitima. Oar ce se intampla cand 0 adolescenta, sau
chiar un baiat, apuca sa practice prostitutia inainte de a 1?ti
Trichomonas vaginalis este 0 adevarata minge de ping-pong ce este viata in doi? Sa vedem ...
care trece de la femeie la biirbat 1?iinvers. Ea se poate dezvolta
atat de abundent la femeie, incat ajunge sa produca ni1?te
secretii albe sau galbui care irita zona genitala 1?iproduc un Cum poti ajunge la bordel
miros specific de pe1?testricat. De aceea, dupa ce s-a excitat La bordel poti ajunge cand e1?tiprea ascultatoare 1?irespecti
partenera cu degetul, n-ar fi rau ca Miatul sa-l miroasa putin imaginea tataIui, reflectata in "pe1?tele"sau clientul tau. Ade-
inainte de a trece la penetrare ...Nu de alta, dar trichomonia- sea, primul tau client poate deveni primul tau "pe1?te",adica
za este un frecvent motiv de cearta intre parteneri pe teme omul care-ti mijloce1?tecontactul cu un alt barbat 1?inego-
de infidelitate, caci se transmite foarte u1?or,mai ales ca bar- ciaza cu acesta termenii sexului comerdal pe care-l vei prac-
batul nu manifesta nici un semn de boala; el doar 0 trans- tica. Relatia cu ace1?tidoi barbati ("pe1?tele" 1?iclientul) se
mite. Cu toate acestea, el1?ipartenera lui trebuie sa se trateze
apropie de triolism.
cu metronidazol, daca vor sa scape de trichomoniaza. Ar mai Tot la bordel poti ajunge cand ti-e imposibil sa recuno1?ti
fi un detaliu: Trichomonas se poate transmite 1?iprin toale- in fata parintilor sau a colegilor ca nu e1?tiin stare sa fad 0
te, bai, lenjerii, nu doar prin contact sexual... cariera, dar ai nevoie de un anumit standard de viata. Fie-
care act sexualla schimb devine un efort similar cu acela
Hepatita de a merge la serviciu pentru bani. Acest lucru se potrive1?te
Exista trei tipuri de hepatita: de virus A, transmisa prin de minune cu adevarul incontestabil ca, pentru a ajunge la
alimente 1?imaini nespaIate, de virus B, transmisa prin sange un act sexual, barbatul e in stare de orice, chiar 1?isa pla-
1?icontacte sexuale, de virus C, transmisa prin sange. Virusurile teasca.
180 LECpr PARTICULARE CEVA NU MERGE ... 181

Prietena ta p-a facut sau poate sa-p faca lipeala cu primii Prostituatele de hotel, bar ~i escortil par a fi un fel de para-
clienp. Iti spune dit de w}or e, in timp ce tu 0 invidiezi pen- ziti ai serviciilor respective, dar in realitate sunt elementul
tru viata de lux pe care 0 duce: haine 1}ic,restaurante,liber- de atracpe al unor activitati in aparenta respectabile.
tate, putere asupra barbatilor, 0 forma de respect la supra- Prostituata de trotuar este cea mai de jos categorie, cu tari-
fata etc. fe de nici 10 dolari pentru un "scurt", adica 0 partida de sex
oral efectuat in toalete sau alte locuri ferite. De1}iare venitu-
Biiiatul $i prostituata rile cele mai mid, ea este cel mai adesea retinuta de politie,
cea mai maltratata de catre clienti 1}i"pe1}ti".
Exista prostituate care i1}idoresc foarte mult sa aiba un
copil. Din aceasta cauza, ele devin generoase fata de baia-
o varianta a acestei categorii este prostituata de ~osea, care
face sex prin cabinele autovehiculelor; in Romania, ea pro-
tul virgin, impins de prieteni sau chiarde tatallui sa-1}iin- vine de obicei din zona rurala 1}iare cuno1}tintefoarte reduse
ceapa viata sexuala intr-un bordel. Cum e bine sa se poarte cu privire la riscurile meseriei.
baiatul?
Prostituata de export este acea fata care nu rezista tentatiei
In primul rand, un barbat nu trebuie invatat de 0 femeie dea-1}i rezolva toate problemele materiale prin cativa ani
sa faca fata dificultaplor sexuale; chiar daca nu 1}tiesa inoate, de munca "afara", mai ales ca acolo e ferita de ochii comuni-
i-ar pica mult mai bine sa invete de la un barbat decat de tatii din care provine. Multe dintre aceste fete pleaca din
la femeia in fata careia ar vrea sa se dea mare. tara semnand contracte ca dansatoare, lucratoare in bar, pe
Al doilea impediment major vine din faptul ca actullui vapoare,la hoteluri sau diverse firme. Ele trebuie sa treaca
sexual este controlat de alti barbati; ei il trimit la prostitua- prin examene medicale, sa plateasca despagubiri imense
ta, ei ii stabilesc standardul, ei il verifica dupa aceea. Nu dad renunta la contract 1}isa se impace cu ideea ca nu vor
exagerez spunand ca aproximativ 10% din pacientii mei cu ca1}tiganiciodata cat Ii s-a promis.
dificultap sexuale 1}i-auinceput viata sexuala cu 0 prostitua- Prostituata adolescenta este cea mai ingrijori'itoare categorie.
ta, pe care fie au ajuns s-o iubeasca disperat, fie nu 0 pot Ea curprinde fete de liceu 1}ichiar de 1}coala,care se ofera
compara cu nimeni, fie 0 asimileaza psihic unei mame ... pentru sume foarte mici, adesea pentru a ie1}idintr-un impas
financiar sau chiar numai pentru a se razbuna pe autorita-
tea parintilor. Ceea ce nu 1}tiuele este ca sunt foarte cauta-
Feluri de prostitutie te de catre barbatii consumatori de prostitupe, paginile web
Daca vrei 0 "mama", ai de ales intre urmatoarele tipuri: din categoria xxx dedicand 0 atentie speciala imaginilor cu
Call girl, prostituata de lux, este cea solicitata prin tele- un prim act sexual sau cu picanterii sexuale regizate pe fon-
fon. Ca1}tigamult: cel pupn 100 de dolari la un client, daca dul inocentei acestor fete.
nu i se cer servicii in plus, cum ar fi sexul anal. Dar 1}ichel-
tuie1}temult datorita garderobei, restaurantelor in care se "Pe$tele", mare sau mic
expune, transportului de lux etc. "Pe1}tele"este barbatul, binefacatorul, mentorul, protecto-
Prostituata de bordellucreaza intr-un stabiliment in care rul, exploatatorul prostituatei. El 0 scoate din impas, ii face
clientul poate primi 1}ialte servicii: bauturi, filme, piscina, rost de clienp, 0 invata meserie 1}iIi lasa cam 5% din incasari.
sporturi 1}i,desigur, masaj ... El are avantajul de a-1}ialege Noroc ca majoritatea prostituatelor fac bac1}i1} sau pot recur-
personal fata dorita, dar are 1}iun mai mare risc de a se alege ge la activitap independente, ceea ce inseamna ca trebuie sa
cu 0 maltratare din partea "pe1}telui". lupte singure pentru "vadul" in care lucreaza. 0 specie aparte
CEVA NU MERGE ... 183
182 LEqn PARTICULARE

de "pe$te" este "madama", femeia care exercita unele dintre pe zi ce trece, inseamna ca barbatii au numeroase motive
atributele unui "pe$te", mijlocind intalnirea prostituatei cu de a deveni clienti. lata cateva dintre aceste motive:
clientul, invatand-o sa dobandeasca stil, mediind intre ea • nu pot face performanta sexuala decat cu 0 femeie care
:;;icolegele ei etc. nU-$i dore$te orgasm. Una dintre aceste performante este
sexul oral, pe care majoritatea baietilor se simt obIigati in
Viata unei prostituate fata celorlalti baieti sa-l aiba la activ;
• nu pot ajunge la 0 partenera adevarata, care cere prea
Cum face ea sex? Ce-i place? Ce nu poate face 0 prosti- multa politete, prea multi bani $i responsabilitate;
tuata? De$i $tie sa mimeze pasiunea, 0 prostituata face sex • se descarca de tensiunile abstinentei atunci cand Ie vine
fara sa se impIice. Sau cel putin a$a crede toata lumea ... Ma- $i a$a cum Ie vine;
joritatea baietilor care au frecventat pentru prima data 0 • se razbuna pe partenera insuficient de activa sexual.
prostituata spun ca nu le-a placut raceala dintre ei $i nici
femeia msa$i pe parcursul actului sexual comercial. In plus,
unora Ii se pare ca prostituatele vorbesc prea mult, folosind Romanian gigolo
vulgaritati pe care ei nu sunt obi$nuiti sa Ie auda de la 0 Nu se poate spune ca baietii de pe la noi sunt cei mai
femeie. Prostituatele de clasa inalta se dau in vant dupa con- potriviti pentru cariera de gigolo (corespondentul masculin
sumatia de la restaurant, atmosfera de lux, bac$i$ul oferit al prostituatei). $i asta pentru ca, in cele mai multe cazuri,
de client; in schimb, ele se pricep sa instaureze 0 atitudine baietii nO$tri sunt predispu$i sa-$i prelungeasca dependenta
sexuala rafinata, preferand sexul clasic. Cele mai nevoia$e fata de mama $i nu se pricep sa-$i ia soarta in maini. A$a
ar oferi mai curand 0 felatie, considerand ca e periculos sa cum 0 prostituata poate pretinde ca danseaza sau face masaj
accepte prea multa intimitate cu clientul. Femeia care practi- clientului, un gigolo poate lucra sub acoperirea serviciilor
ca sexul comercial incearca de obicei sa faca disocierea intre
de escorta $i protectie. EI are de obicei cliente in varsta, care
meserie $i viata ei sociala. In multe situatii, ea se comporta dispun de bani dar nu pot atrage barbatul dorit, din cauza
ca 0 persoana respectabila, nu vorbe$te despre meseria ei, alcooIismului sau a altei forme de degradare fizica, psihica
iar daca trebuie s-o denumeasca intr-un fel cauta un termen
sau morala. Pentru a putea trece peste inhibitiile relatiei cu
onorabil, de obicei din domeniul artistic. femeia nedorita, unii gigolo folosesc droguri. Altii prefera
Intre prostituate exista ierarhii bine stabilite, in functie de ca, inainte de a recurge la sexul cu clienta, sa incerce s-o je-
a
categoriile mentionate mai sus. prostituata de hotel se con- a
fuiasca sau s-o escrocheze in fel$i chip. categorie interesan-
sidera insultata daca e confundata cu una de trotuar. lerarhia
ta din punet de vedere psiho-social sunt baietii care lucreaza
mai este stabilita $i in functie de experienta, tarif $i relatia
ca gigolo pentru homosexuaIi. Ca $i ceilalti gigolo, ei nu au
cu "pe$tele". $i inca ceva: spre deosebire de alti profesioni$ti, nevoie de "pe$ti", in schimb sunt racolati, formati $i exploa-
care, pe masura ce avanseaza in varsta, sunt respectati tot
tati de anumiti clienti fideli.
mai mult, prostituatele sunt desconsiderate pe masura ce
capata experienta $i imbatranesc ...
_______ Aluziile la sex -------
De ce merg biirbafii la bordel?
Ca orice relatie cOnierciala, prostitutia n-ar exista daca S-a intamplat vreodata sa constati ca profesorul de mate-
n-ar exista clienti. Din moment ce aceasta afacere inflore$te matica intarzie cu privirea mai mult decat ar trebui pe cor-
184 LECpI PARTICULARE CEVA NU MERGE ... 185

pw tau? Sau ca va vorbe~te intr-un anume fel, mai personal Douii feluri de a asculta inima ...
dedit simti ca ar fi cazul? Sau ca-~i permite glume care te Oeunazi vorbeam cu 0 domni~oara de ~aptesprezece ani
fac sa ro~e~ti? Ai constatat cumva acela~i lucru ~i cand te-ai despre 0 patanie de-a ei cu un doctor. Ooctorul, vazand ca
prezentat pentru un simplu control de rutina la medic? Sau are 0 sumedenie de probleme neclare ~i nu tocmai severe,
poate ai constatat acela~i lucru in fata ~efului? s-a decis la un moment dat sa-i asculte inima cu stetoscopw.
Ea s-a conformat (cu 0 oarecare emotie, pentru ca era yorba
Ce-o fi vrand de la mine? de un doctor relativ tanar, nu tocmai neplacut ~inici dizgra-
Mi-amintesc cum, indreptandu-ma odata spre postul de tios). A acceptat sa i se asculte inima, pentru ca a~a trebuie
sa faca un pacient; in Romania, doctorii sunt investiti ~i cu
radio de unde urma sa transmit 0 noua "lectie particulara"
putere, nu numai cu incredere. Prima data, totul a de curs
in eter, am luat liftu1 impreuna cu unul dintre baietii care normal. A doua oara insa, doctorul a vrut din nou sa-i as-
lucreaza acolo. $i pentru ca aveam cateva etaje de urcat, eu
culte inima. $i-atunci, ea s-a intrebat daca nu cumva este
- un psihiatru incorigibil chiar ~icand trebuie sa tai 0 gaina un motiv sexualla mijloc. Pana la urma, facand 0 pasiune
pentru supa - m-am uitat in ochii lui in timp ce ne adresam
pentru acest domn, i-a povestit intamplarea prietenei ei, pri-
unw altuia convenientele obi~nuite ale calatoriei ell liftul.
etena i-a povestit mamei ei, iar mama prietenei i-a spus: "Sa
M-am uitat ceva mai mult, se pare, ~i-atunci privirea lui a nu te mai prind ca te duci la acest doctor! Este un afemeiat,
alunecat a:;>a,in doi timpi, intr-o parte. Ma gandeam: "Bietu1 a~a ca fii foarte atenta, ca in curand 0 sa ti-o faca."
baiat,o fi crezand ca urmaresc ceva la e1..."Cand 0 persoana Oiscutia noastra s-a prelungit ceva mai mult, incercand
este privita insistent, ea poate avea un singur gand: ca ur- sa vedem daca ea a sesizat momentul-limita dind stetosco-
mare~ti ceva la ea, mai precis ca-i faci vreo aluzie sexuala. pw a devenit altceva dedit un instrument medical, iar mana
doctorului, 0 mana care dorea sa pipaie ~i nicidecum sa
Piiliiria sexualii examineze clinic. A~a ca i-am pus diteva intrebari esentiale:
o persoana investita cu putere sau influenta are pe deasu- "Spune-~, doctorw a lasat stetoscopul ~i te-a atins cu toata
palma? "Aa ... nu, a spus ea." "Oar s-a intamplat sa te man-
pra ~i 0 "palarie sexual a" . Mai exact: toate elevele, toti pa-
gaie?" "Nu, a spus ea, de~i poate c-ar fi fost ceva destul de
cientii ~i toate sportivele din lume risca la un moment dat interesant." "Ei, in cazul acesta, i-am spus acestei domni-
sa se indragosteasca in tacere de profesorw, medicul, an-
trenorullor. ~oare, nu putem vorbi inca despre 0 aluzie la sex." Oe~ipoate
ca-n mintea doctorwui exista sexw. Oar mai este ceva impor-
Cum e posibil a~a ceva? Vorbind despre viata sexuala in tant de discutat: faptu1 ca ~i in mintea fetei exista sexw ...
copilarie, spuneam ca ea se desfa~oara mai intai ca 0
cunoa~tere de sine, prin autoerotism, ~i abia dupa aceasta
Dar cum aratii 0 aluzie sexualii?
se trece la un partener apt de a fi cunoscut, cum ar fi 0 ruda
ori un inlocuitor al parintilor, investite cu 0 buna imagine, Oaca cineva care ~i exercita profesiunea impreuna cu tine
incredere ~iputere. Pe langa egocentrism ~ianimism, gandi- iti face complimente nemeritate, daca te prive~te insistent ca
rea copilwui este marcata ~ide sincretism, adica de tendinta ~i cum ar vrea sa te hipnotizeze, daca te studiaza ca ~i cum
de a judeca pornind de la concluziile altora. Aceasta face nu mintea, ci corpw tau ar fi mai important, daca-ti pune
din copil 0 persoana naiva in aparenta, iar din partenerul intrebari personale, nepotrivite in contextul profesional in
sexual foarte tanar un partener in aparenta naiv. care v-ati intalnit, daca iti face confidente prea devreme,
186 LECfII PARTICULARE CEVA NU MERGE ... 187

dadi atunci cand te ascuWi privirea Ii coboara dit de putin aducerea catelului la serviciu. Oar tu nu trebuie sa-ti aduci
sub nivelul ochilor tai, se poate spune ca acel om dore~te neaparat catelul, ci - ghici ce? Fotografia prietenului! Mai
prezenta ta fizica. mult decat atat, prietenul tau trebuie sa apara concret in
Oaca acel om este profesor deocamdata, dar reu~e~te sa viata ~efului, iar pentru a fi concret, el trebuie atins. Prietenul
patrunda in spatiul tau intim ~i tu ai acceptat pe moment tau trebuie deci sa dea mana cu ~eful tau ~i chiar sa se lase
sau ai intarziat sa spui NU, profesorul de matematica se pupat amical de el, mai ~tii?! E ceva destul de simplu de
transforma in barbat. Iar un barbat ~tie ca dad 0 fata se im- facut, dar nu abuza, pentru ca prietenul tau n-are ce sa caute
potrive~te, 0 poate face din mofturi ~i-atunci merita insis- toata ziua buna-ziua la tine la serviciu ca sa discute cu ~eful
tat; el ~tie ca ~i fata vrea, ca ~i ~ovaiala face parte din stilul tau despre pompe de benzina pentru ma~ina. Trebuie doar
ei; ~tie ca un barbat trebuie sa fie hotarat ~i sa continue cu ca el sa existe concret in viata ~efului.
orice pret; ~tie ca are putere ~i poate ~antaja daca fata nu Mai poti, de asemenea, sa te comporti pozitiv atunci cand
vrea deocamdata ...Nu ezita, deci, sa spui NU ~i sa arati clar ~eful tau are 0 atitudine pozitiva fata de tine, dar cand apare
d preferi ca el sa-~i joace, ca inainte, rolul de profesor, me- vreunul din simptomele pe care tocmai Ie-am in~irat, ai grija
dic, antrenor sau ~ef. $i inca ceva: ar fi bine sa-i spui toate sa fie un "Nu!" undeva la mijloc. Barbatii (mai ales cei cu
acestea intre patru ochi ~inu de fata cu altcineva; nu de alta, experienta sexuala) ~tiu sa lucreze foarte bine sub acoperire
dar un partener refuzat in public se transforma destul de profesionala; spuneam ca ei joaca roluri, cum ar fi cel al ~efu-
u~or in inamic, pentru ca refuzul i se pare ireversibil. lui, dar nu uita: uneori rolul se schimba intr-o secunda! Oaca
sunt indeplinite conditiile pentru trecerea la rolul de bar-
lar cu ~eful e ~i mai greu ... bat, ea poate avea loc foarte repede. In plus, ai putea sa-ti
Sa zicem ca incepe vacanta de vara ~ite angajezi sezonier lauzi ~eful de fata cu alpi spunand: ,,$eful meu se poarta
la 0 firma. Ce faci daca dai peste un ~ef cu un comporta- irepro~abil cu femeile." In fine, nu trebuie sa folose~ti chiar
ment ambiguu, despre care nu ~tii prea bine daca iti face cuvintele acestea, dar el ar putea sa afle astfel ca a fost lau-
intr-adevar avansuri? Unii barbati cred ca pot controla toate dat pentru ca se poarta respectuos cu tine ...
femeile din lume ~i ar putea-o alege pe oricare dintre ele,
chiar daca nu sunt foarte frumo~i. Ei sunt joviali, ~tiu 0 Uneori i se fnUimplii ~i profesoarei...
sumedenie de bancuri, ~tiu intotdeauna ce trebuie facut
Oaca ea a trecut de 0 anumita varsta, ~i profesorii care
intr-o situatie jenanta ~i se simt siguri pe ei. Cam a~a poate
ar fi trebuit sa-i fie parteneri inca nu se uita la ea ~i nu s-a
sa fie ~eful tau ... Bineinteles ca poti face cateva lucruri, nu casatorit nici unul cu ea, daca este 0 femeie care are de-a
neaparat ca sa afli daca te vrea sau nu, de~i ~tiu ca, in sub-
face cu multi baieti intr-o clasa, daca iube~te puritatea ~imai
con~tientul tau, exista nevoia de a primi un raspuns ~i la
intrebarea asta; toate femeile vor sa fie dorite dintre alte are inca putin infantilism afectiv, doamna profesoara poate
femei. Oar poate ca vei dori sa previi orice fel de eveniment intr-adevar sa inceapa intr-o zi sa-l iubeasdi la nebunie pe
care ar putea sa-ti afecteze serviciul, viata sociala ~.a.m.d. unul dintre elevii ei. Yeti spune: "Oaca el nu vrea, degea-
ba il iube~te ea, ca n-o sa se intample nimic." Nicidecum,
dragi prieteni! Barbatul are rolul de a primi avansurile fe-
Ce metode fin? meii ~ide a Ie folosi ca atare. Oaca profesoara vine ~ise dez-
In Occident se folosesc foarte mult obiectele personale la brad in fata voastra, dragi baieti, este de datoria voastra
serviciu; s-a ajuns chiar la emiterea unor reglementari despre sa faceti ceva laudabil in fata colegilor, nu-i a~a?$i uneori
188 LEqn PARTICULARE CEVA NU MERGE ... 189

asta inseamna acces la 0 sfera mai inalta decat ati fi banuit sau a altor persoane, care decurg din statutullor de ingriji-
vreodata. tori legali (de exemplu, dreptul de a reprezenta interesele
Tine insa de doamna profesoara sa ~tie ca ea face uz de copilului incasand 0 indemnizatie in locullui, vorbind in
o imagine pe care poate a transformat-o in idol. Cati elevi numele lui etc.). Multi parinti i~i inteleg gre~it drepturile,
n-au masurat cu privirea partile cele mai apetisante ale pro- crezand ca ele se reduc la cel de a poseda copilul, de a-Ipedep-
fesoarei lor? Oar visul e vis. 0 data concretizat de catre si, de a fi respectati de acesta ... Din momentul in care un
doamna profesoara, el devine 0 realitate reglementata de parinte capata aceasta convingere, el devine intolerant, caci
legislatie. Nu doar un barbat poate fi pedepsit de Codul limitele comportamentului sau sunt tot mai inguste ~i nu
Penal pentru ca abuzeaza de functia sa asupra unui minor, se mai adapteaza situatiilor de convietuire eu copiii.
ci ~i 0 doamna. Bineinteles ca un barbat nu se plange nicio- Dupa cum vei vedea, abuz sexual nu inseamna neaparat
data $i deci nici un baiat n-ar face 0 plangere. Oar ar intra preamult sex, ci obp.nerea unor satisfactii sexuale pe seama
intr-o confuzie teribila. Cunosc cativa astfel de baieti care unei persoane lipsite de discernamant sau de dorinta de a
avea relatii de natura sexuala cu abuzatorul. Pentru a in-
au dus 0 viata sexuala intensa ~i oarecum aberanta cu pro-
fesoare mult mai in varsta decat ei. Dezvoltarea acelor baieti telege mai bine conceptul de abuz, dar ~i pentru a arata ca
diversele forme de abuz interactioneaza mtre ele, Ie voi defi-
a ramas in stadiul in care femeia domina, ceea ce este gre~it
ni pe toate in cele ce urmeaza.
intr-un fel, din punctul de vedere al rolurilor sexuale.

Dar inima continua sa bata... Abuzul jizic


Cu sau fara voia lui, parintele joaca rolul administrato-
Intr-un film american foarte cunoscut se vorbe~te despre rului, al ~efului, al celui mai de~tept, chiar al dictatorului.
SIDA, droguri ~i, de multe mi, despre aluzia sexuala din Pozitia de putere in care se plaseaza parintele ii favorizeaza
partea profesorului. In mod invariabil, avocatii ii intreaba acestuia comportamentul agresiv, mai ales cand copilul ii
pe tineri: incalca limitele. De aceea, atunci cand copilul prime~te 0
"Te-a atins?" "Oa!" ,,$i tu i-ai spus nu? Spune, ai zis nu?" "Oa, bataie de la tata, aceasta nu se intampla pentru ca a gre~it
am zis nu." "Atunci mergem cu procesul fnainte?i vom ct1?tiga!" intr-adevar cu ceva, ci pentru d a incalcat limitele acestui
Ei, dar lucrurile nu sunt atat de simple ca la televizor! om. Dupa cum vezi, bataia este cea mai raspandita forma
Avocatii care pledeaza in acel caz nu pot auzi bataile inimii de abuz fizic. Ea apare deoarece:
unei eleve, mult mai rapide atunci cand ea se intalne~te cu • unii oamenii sunt convifi$i ca educatia se bazeaza pe pe-
profesorul cel tanar ... deapsa;
• parintii considera ca sunt singurii care au dreptul sa-~i
bata copiii;
Cind sexul e 0 forma de abuz _ • parintii nu ~tiu ce sa fad atunci cand Ie sunt mdilcate
limitele;
Copilul este 0 persoana dependenta de ingrijitorul sau, fiind • parintii (mai ales tap.i) au nevoie de confirmarea puterii.
vulnerabil fata de mediul in care traie$te. Parintii, caci ei o aHa forma de abuz fizic este exploatarea copilului prin
sunt cel mai adesea ingrijitorii legali, considera inca dinain- mund. Oar sa nu sarim calul: nu trebuie sa intelegi de aici
!ea na~terii copilului ca au anumite "drepturi" asupra lui. ca dad mama iti cere sa speli vasele e~ti exploatat! Aici e
In realitate, acestea sunt drepturi exercitate in fata statului yorba in primul rand de munca prestata de copii pentru
190 LEC'fII PARTICULARE CEVA NU MERGE ... 191

profitul material al parintilor. Abuzul sexual convietuie9te riscul de a-mi atrage cateva critici din partea colegilor de
adesea cu abuzul fizic. De un copil ajuns la dispozipa unor breasla. Abuzul cognitiv se desfa90ara pe fondul nevoii co-
astfel de parinti se va abuza in diverse feluri, iar acest lucru pilului de a cunoa9te. La adult, aceasta forma de abuz se
se va repeta de multe ori, chiar cu persoane diferite. nume9te manipulare 9i este intens criticata, in timp ce la co-
pil- nu se 9tie de ce - este considerata legitima. lata cate-
Abuzul emotional va forme de manifestare a abuzului cognitiv:
Daca abuzul fizic este "apanajul" tatilor, in schimb abuzul 1. Embargo-ul pe informafie. Ignorand faptul ca in felul aces-
emotional este "specialitatea" mamelor 9i a bunicilor. Un ta sustrag fragmente importante din jocul de puzzle al viepi,
exemplu foarte traumatizant, 9i in acela9i timp destul de parintii nu te lasa sa afli unele lucruri despre tine 9i ceilalti.
raspandit, este 9antajarea cu parasirea. Pentru a-9i atentiona De exemplu, ti se pennite sa cun09ti consecintele nefavo-
rabile ale sexului, dar nu 9i aspectele lui placute.
sau pedepsi copilul, parintii ii spun ca;!TIa~;aceva: "Daca
nu faci cum iti spun eu, plec 9i te las." In cadrul abuzului 2. Duplicitatea de atitudine. Cat timp erai copil, puteai auzi
sexual, abuzatorul face uz de afectivitatea copilului pentru in aceea9i zi fraze care se contraziceau reciproc, precum:
a-i G3.9tigaincrederea; el Ii spune: "Daca ma iube9ti, atunci "E9ti prea mic pentru asta!" 9i "Ai grija, doar e9ti mare
demonstreaza-mi" sau: "Facem ce-mi place mie, altfel 0 sa de-acum!" Un astfel de comportament duce adesea la in-
stalarea unui dublu standard in atitudinea celui tanar. Tot
pled" Sau: "Daca spui cuiva ce am facut noi, plec 9i nu ma
mai vezi niciodata, iar tu, vei fi pedepsit foarte aspru." duplicitar, parinlii Ie permit baietilor lucruri pe care nu Ie per-
mit 9i fetelor. De exemplu, in timp ce fratelui i se permite
Abuzul verbal sa afle cum se conduce masina, fetei i se refuza acest lucru.
In acela9i timp, baiatului n~ i se permite sa afle prea multe
Dupa ce a fost invatat ca e urat sa injuri, copilul poate despre graviditate.
ajunge in situatia de a fi injurat chiar de cei care au pretentia 3. Informafia eronatif. In dorinta de a-9i proteja copiii de
ca 11educa. Adesea, el traie9te 0 confuzie traumatizanta, caci "lumea rea" din jur, parinpi modifica uneori informapa care
una aude de la parinti 9i alta aude la 9coala sau la televizor. ajunge la ei. A9a se face ca, dupa ce vreme indelungata au
Folosite repetat, in conexiune cu alte forme de abuz, cuvin- avut dificultati de cuplu legate de sex, parintii i~i justifica
tele sunt capabile sa dec1~eze reactii emotionale cople- divortul in fata copiilor prin argumente false, precum epui-
9itoare pentru copii, chiar daca nu sunt vulgare. Imi amin- zarea resurselor emotionale 9i financiare sau conjunctura
tesc de 0 fetita de nici cinci ani, care a devenit dintr-o data profesionala.
palida 9i a inceput sa tremure cand i s-a cerut sa adauge 9i 4. Confiscarea trifirilor. Aceasta forma de abuz cognitiv este
pantalonii omului pe care-l desenase. Observandu-i reactia, deosebit de grava. Pornind de la tendintele tatalui de a sta-
mama a intrebat-o: "Ce ai, draga? N-ai mai auzit cuvantul pam toate instrumentele casei 9i ajungand pana la tendintele
«pantaloni?»", iar fetita s-a aratat de-a dreptul ingrozita. Mai mamei de a lua asupra ei toate atributiile legate de ingriji-
tarziu am aflat ca tatal ei abuza sexual de ea de doi ani de re, copiii 9i mai ales adolescentii ajung sa se simta privati
zile ...
de incredere, raspundere 9i succes, trairi deosebit de impor-
tante pentru maturizarea lor.
Abuzul cognitiv Cum pop diminua efectele negative ale abuzului cognitiv
De9i Iiteratura de specialitate privitoare la diversele forme asupra ta? Prin participare. Nu e nevoie sa intrebi insistent,
de abuz nu folose9te acest termen, il voi introduce aici cu trebuie doar sa participi, cu un rol cat mai bine stabilit, la
192 LEqn PARTICULARE

ceea ce parintii cred ca pot face numai ei. Asta nu inseam-


na ca trebuie sa te bagi neaparat in partidele lor de sex, dar
ai putea, bunaoara, sa iei parte la chefurile organizate cu
prietenii lor; nici nu banuie:;;ti cate poti af1a de acolo ...
o alta mi:;;careinteligenta este gasirea surselor de infor-
matie alternative. Cand ai de luat 0 decizie importanta, nu
e suficient sa asculti opinia unei singure persoane avizate,
ci sa cauti 0 a doua parere. Ceea ce inseamna ca nu ar tre-
bui sa ti se para suficienta parerea parintilor.

Neglijarea
Unele dintre cele mai abominabile crime ale omenirii au
fost facute prin omisiune. Pur :;;isimplu, un om vulnerabil
a fost lasat in voia soartei, de:;;icineva din jurullui ar fi putut
sa-l salveze. Fie ca e yorba de un copil nou-nascut parasit
la gunoi, fie ca un meclicse face ca nu vede un pacient af1at
in stare grava, tot cu 0 crima prin omisiune avem de-a face.
De cele mai multe ori, de:;;inu duce la moartea victimei, omi-
siunea este prezenta, avand efecte serioase asupra dezvoltarii
sau sanatatii celui care ar trebui sa primeasca ajutor.1n acest
caz, omisiunea de care vorbeam mai sus se nume:;;te negli-
jare. Neglijarea este atitudinea unui parinte care-:;;ida copilul
afara din casa pentru a-I pedepsi :;;itot neglijarea caracteri-
zeaza :;;isituatia in care mama ii spune fiicei: "Daca ramai
gravida,la mine sa nu vii!"

Portretul unui abuzator sexual


Omul care te-ar putea privi ca pe un posibil obiect al unui
abuz sexual are -in linii mari - urmatoarele caracteristici:
Ademene:;;te, insista, apoi ameninta. In literatura anglo-
saxona de specialitate, ademenirea pe care 0 pune in prac-
tica pedofilul se nume:;;te grooming, cuvant desemnand un
fel de a face curte. El devine prieten al copilului vizat :;;ial
celor din jurullui, i:;;iconstruie:;;te relatia :;;iorganizeaza eve-
nimentele astfelincat sa ramana singur cu victima sa, lucru
pentru care face chiar :;;iunele sacrificii. Insistentele sale sunt
---

CEVA NU MERGE ... 195


194 LECfII PARTICULARE

de ceIe mai multe ori dulci-amare, fiind un amestec de oferte • nu sunt investite cu incredere, ceea ce Ie face sa fie mai
1;)i1;)antaje.Dupa ce s-au consumat actele sexuale, abuzatorul putin credibile in cazul destainuirii abuzului.
se asigura ca victima nu va deconspira ce s-a inHimplat, fo-
losindu-se de puterea pe care 0 exercita asupra ei. De exem- Ce-i defiicut in preajma unui abuz sexual?
plu, 0 strange puternic de brat, 0 prive1;)tefix in ochi 1;)i-i spu-
Daca regase1;)timai multe dintre aceste caracteristici in
ne ca, daca sufla un cuvant, ea sau cineva drag din anturaj
propria personalitate, inseamna ca trebuie sa iei unele ma-
(care poate fi chiar abuzatorul ...) va avea de suferit.
suri, caci nu se 1;)tiecand se ive1;)teposibilitatea nefasta a unui
Abuzatorul nu are intotdeauna 0 figura de obsedat se- abuz sexual. De aceea:
xual. De cele mai multe ori este plin de solicitudine, agrea-
• trebuie sa 1;)tiica trupul tau este numai al tau. Invata
bil1;)ipoate avea 0 educatie elevata; in schimb, in momen-
tulin care agresiunea sexuala devine iminenta, i1;)ischimba sa-l stapane1;)ti1;)isa-l aperi;
• trebuie sa-i vorbe1;)tiunei persoane de incredere despre
comportamentul, devenind imperativ. Daca i se ive1;)teoca-
acei oameni din jurul tau care-ti starnesc suspiciuni;
zia, va repeta abuzul asupra aceleia1;)ivictime; ba mai mult,
• in situatia nefericita a unui abuz sexual care s-a petre-
o data ajunsa victima a unui abuzator sexual, persoana res-
pectiva este predispusa sa fie victima a mai multora. cut deja, abuzatorul trebuie denuntat la politie, pentru ca
Inainte de a recurge la abuz, abuzatorulva avea de sur- este predispus sa repete actul respectiv cu tine sau cu alt-
montat mai multe obstacole: opozitia principiilor societatii, cineva (nu uita, placerea sexuala este ceva ce se cere repetat).
a propriilor temeri, a victimei. Pentru a trece de opozitia so- Daca nu 1;)tiisau nu vrei sa faci un denunt, poti apela la cine-
cietatii, el cl1;)tigaincrederea celor aflati in jurul victimei, asi- va care se pricepe la a1;)aceva: un lucrator social, un medic,
gurandu-1;)iun statut care sa-i permita accesulla intimitatea un parinte, un profesor. Dupa cum vezi, nu am pus parinte-
celui abuzat. Pentru a trece peste propriile retineri, face apel Ie pe primulloc, pentru ca uneori el se indreapta impotriva
la 0 serie de argumente convenabile 1;)ila ritualuri care sa-i ta, considerandu-te principalul vinovat pentru ce s-a in-
procure justificari (de exemplu, Ii atribuie victimei carac- tamplat.
teristici de partener adult, joaca pentru 0 vreme rolul de vic- Abia acum fmi dau seama...
tima etc.).
La inceputul activitatii mele in cadrul Centrului de Con-
Cum aratii victima unui abuz sexual? siliere pentru Copil1;)iFarnilie al Organizatiei Salvati Copiii,
eram permanent in a1;)teptareaunor cazuri de copii de care
N-ar fi bine sa conturez aici un portret robot al victimei s-a abuzat sexual. Dar, in loc de copii, centrul era inundat
abuzului sexual; voi mentiona doar ca exista anumite cate- zilnic de domni1;)oareaflate la varste intre 17 1;)i29 ani, care
gorii de copii 1;)iadolescenti expuse riscului unui abuz se- cautau lamuriri asupra unor intamplari de natura sexuala
xual. lata ce Ie apropie unii de altii pe cei care fac parte din
aceste categorii: petrecute in copilarie. De ce oare veneau aceste fete atat de
taxziu la medic? Raspunsul este relativ simplu: la varsta de
• nu 1;)tiumare lucru despre sex 1;)idespre propriul corp;
cinci ani, atingerea sexului unui barbat este 0 experienta fara
• sunt dependente de afectivitatea oferita de cei care-i
nici 0 conotatie erotica; in schimb, 0 data cu intrarea in var-
ingrijesc;
sta la care sexul capata insemnatate, incidentul din copilarie
• puse in situatii limita, reactioneaza mai degraba printr-o
este COll9tientizat ca 0 catastrofa sexuala.
stare de inhibitie, decM prin actiunea in propriul interes;
196 LEqrr PARTICULARE CEVA NU MERGE ... 197

vor fi legate fara sa-~i doreasca acest lucru. Cele mai folosite
-- Avortulla barbati _ pretexte sunt: "E prea devreme", "Am alte prioritati", "Ce-ar
spune mama?", "N-am cum sa-l crescoAr fi un copil nedo-
"Avortulla barbati" nu este doar a sintagma (a~a cum poate
rit", "Mi-e groaza de sarcina."
va sugereaza titlul), care deschide discutia despre reactiile
barbatilor sau baietilor in situatia in care fata, prietena, iubi-
ta, femeia de Hinga ei e nevoita sa faca un avort. Vom vorbi Dadi tot fl faci ...
despre cum pot ei prevedea ca se va intampla a~a ceva ~h:e Cel mai bine (cel mai putin rau) e sa faci avort in primele
urme lasa avortul in sufletul sensibil al barbatului. Un baiat
doua luni de sarcina. II poti face in diverse feluri, fie admi-
care ~tie ca prietena lui trebuie sa faca unavort i~i spune nistrandu-ti unele preparate pe baza de hormoni (mai ales
in sinea lui: "Ea ~tie mai bine ce trebuie sa faca; este 0 trea-
ba femeiasca." prostranglandine), fie prin metode chimice sau mecanice.
Dintre metodele mecanice, cea mai moderna in Romania
Vedeti fetelor, baietii considera ca voi trebuie sa ~titi mai
este cea prin vacuum, extragandu-se pur ~isimplu continu-
bine ce aveti de facut! Oare ~titi voi mai bine ce sa faceti
tul uterului, care este aspirat cam cum aspira 0 gospodina
cand se pune problema renuntarii la 0 sarcina nedorita? Nu
cumva voi de multe ori sunteti foarte putin informate in gunoiul din casa.. .. In Occident exista chiar ~i mici dispo-
privinta avortului? Nu cumva sunteti mai putin informate zitive pentru avort la domiciliu, numite dispozitive pen-
decat baietii? Sau mai gre~it informate? tru protejarea lunii de miere. De ce? Pentru ca multe femei
din Occident nu doresc sa ramana insarcinate chiar in luna
de miere, dar vor sa faca sex nelimitat. $i atunci, ele folo-
Trebuie urgent sa 9titi cat mai multe despre avort! sesc un fel de seringa mai mare, cu un tub flexibil care se
Cuvantul avort vine de la aboriri, care in latina inseamna introduce pana in uter, de unde se trage pana apare san-
"a face sa dispara". Da, asta i~i doresc oamenii de circa 5 000 gele. $i apare tot sangele care putea exista in uteroImportant
de ani, de cand tot incearca sa avorteze: sa fadi sa dispara este ca femeia sa se uite bine in sange ~isa caute embrionul;
un produs conceput inainte de a se na~te, pentru ca de fapt daca nu-l gase~te inseamna ca nu a facut tot ce trebuia.
nu-~i doresc acel copil. Unii considera ca avortul este 0 me- Vedeti cat de cruda este chiar ~i aceasta metoda simpla
toda care previne sarcina. TOTAL GRE$IT! Avortul este a me- la domiciliu? Atentie! Un astfel de dispozitiv risca sa injec-
toda contraceptiva retroactiva, adica 0 interventie realiza- teze aer in circulatia sangvina foarte bogata a uterului, acest
ta dupa ce s-a produs fecundarea ~i sarcina s-a fixat de aer putand sa ajunga la vasele creierului sau chiar in cir-
peretele uterului. culatia din jurul inimii, producand infarct prin embolie, a~a
ca e mai bine la doctor decat acasa.
De jrica sau de nevoie
Cei care trebuie sa decida asupra oportunitatii avortu- Ceva ce nici doctorului nu-i place
lui sunt partenerii care au facut dragoste. Daca au facut dra- (nu citi decat daca e9ti biiiat!)
goste pentru a procrea, avortul e necesar doar daca viata
mamei sau a viitorului copil sunt in pericol. Daca au facut Daca sarcina a trecut de trei luni, se aplica metode din
dragoste pentru a-~i implini iubirea, avortul poate fi nece- ce in ce mai "criminale". De exemplu, este necesara dilatarea
sar cam in acelea~i conditii. Daca au facut dragoste pentru colului uterin pentru a se putea introduce instrumentele
placere, atunci ea va face un avort de teama ca vie tile lor inauntru. Dilatarea se face cu ajutorul unor cilindri din ce
198 LEqn PARTICULARE CEVA NU MERGE ... 199

in ce mai mari, scotandu-se cel mai ingust:;;i introducan-


du-se unul mai larg, pana se produce in col 0 gaura sufi- ------ Moartea pasiunii _
cient de mare pentru ca medicul sa poata lucra prin ea.
o alta metoda interesanta folose:;;tepentru dilatarea colu- Daca omul este 0 specie monogama (facuta sa aiba un sin-
gur partener pe tot parcursul vie pi), atunci cum se explica
lui 0 alga uscata. Un baton din aceasta alga se introduce in
colul uterin ~i, din cauza umezelii locale, alga se tot umfla numeroasele situatii care pot duce la despartirea celor ce
largind colul, astfelincat sa se poata lucra prin aceastc'l.des- :;;i-aujurat iubire ve~nica? Chiar :;;ifemeia, care pare a-:;;idori
chizatura. Pe acolo se introduce chiureta (un fel de lingurita cu ardoare sa ramana cu un singur barbat pentru a-:;;icre:;;te
ascupta pe margini, de la numele careia vine denumirea chiu- copiii in siguranta, este adesea tentata de relapa cu un altul,
retajului). Cu ea se razuie intregul perete intern al uteru- care se apropie mai mult de barbatul perfect. Ce face ca pasi-
lui, lucru foarte dureros daca este facut fara anestezie. Daca unea inipala, care i-a unit pe cei doi, sa se stinga atat de u~or?
fatul e mare, el trebuie fragmentat cu foarfeca; daca e ~imare
:;;icapul nu poate ie:;;iprin dilatapa facuta, el trebuie gaurit, Asimilarea partenerului
pentru a se extrage creierul:;;i a putea fi turtit ca 0 minge de
ping-pong. Ei, va vine sa vedeti astfel de lucruri? Nu uitati Sa fii cunoscut de omul care te iube:;;te este, la prima ve-
ca medicii din intreaga lume vad :;;ichiar trebuie sa aplice dere, 0 adevarata binecuvantare. Sa :;;tiece-p dore:;;ti, ce nu
astfel de metode, pentru a va feri pe voi, dragi baieti, de pop accepta nici in ruptul capului, sa-p inteleaga toate gan-
complicatii sociale sau "morale", cum Ie ziceti voi. durile dintr-o privire ...Dar daca nu ai in tine spiritul creapei,
De asemenea, se mai poate injecta in inima fatului dorma pop sfar:;;idestul de u:;;orprin a fi cunoscut pe deplin, atat
de potasiu, astfelincat acesta sa moara. Clorura de pota- in privinta celor ce-au fost, cat :;;iintr-a celor ce vor fi.
siu se folose~te :;;ipentru condamnatii la moarte ai multor Comportamentul tau devine un algoritm u:;;orde dedus :;;i
tari in care inca mai este in vigoare pedeapsa capitala. Ea pana la urma vei fi asimilat in con:;;tiinta partenerului, care
mai este folosita ~i pentru femeile care nu doresc sa aiba se va obi:;;nuicu tine a~a cum s-a obi:;;nuit cu mancatul unui
prea mulp gemeni. Daca sunt vreo cinci gemeni ~idoar unii mar. In limbajul de fiecare zi, aceasta se nume~te rutina. 0
sunt viabili, cei neviabili sunt omorap prin aceasta metoda. data ce ai intrat in rutina, partenerul tau va :;;tice vei face
Cam criminali ace~ti doctori, nu-i a:;;a?Dar intotdeauna maine la ora cinci, cum vei reactiona daca-p va aduce flori,
totul se face la dorinta pacientului. Spun "a pacientului" ce ganduri se lnvart prin capul tau seara, la culcare...Fere:;;te-te
:;;inu "a pacientei" pentru ca nu am vazut :;;inu am auzit de a:;;aceva daca vrei ca iubirea lui sa fie ve~nica!
de nici 0 femeie care sa-:;;idoreasca un avort. Daca Ie fntrebi,
toate ar vrea sa se intoarca la momentul erotic trecut ~i sa
foloseasca 0 metoda contraceptiva preventiva. Iar daca nu Ne-am certat definitiv
v-ap preocupat de contraceppe :;;ia aparut 0 sarcina, nu uita Putine cupluri se destrama de bunavoie. $i asta pentru
ca ea are nevoie de tine pentru: ca oamenii tineri nu prea sunt ill stare sa-~i recunoasca e~e-
• a discuta despre teama ei ca ar putea fi gravida; cuI. Iar la aceasta se adauga ata:;;amentul care se va fi dez-
• a afla unde trebuie sa mearga pentru intreruperea sarcinii; voltat intre cei doi de-a lungullunilor de convietuire. Pentru
• a avea un intermediar in relapa cu doctorul; unii, atractia sexuala ramane intensa, dar nu se mai inte-
• a 0 ajuta sa ajunga acasa dupa avort; leg deloc pe subiecte "civile". Pentru altii, sexul pare a fi
• a se confrunta mai u~or cu sentimentul de vinovatie; motivul de desparpre. De fapt, exista doua tipuri de con-
• a i se vorbi despre vii tor. flicte intre doi indragostiti:
200 LECpI PARTICULARE

• conflictul iscat in vederea impadi.rii. Este acel tip de


cearta folosita de cei doi pentru a-~i testa reciproc limitele
~i care duce pana la urma la 0 impacare inflacarata, menita
sa consolideze cuplul ~i m~i mult;
• conflictul din orgoliu. In spatele acestui conflict se afla
instinctul de aparare a integritatii personalitatii tale. Prin-
cipiile invatate de la parinti, dar ~iincapatanarea ta p.atura-
la, fac ca 0 simpla cearta sa mearga pana-n panzele albe,
astfel incat despartirea devine singura ie~ire.

Mi-a spus cii nu mii iube$te


Sa-i spui in fata cuiva ca nu-l iube~ti este la fel de devas-
tator ~ide inutil ca ~ia-i spune ca-l iube~ti. Unii baieti ii spun
inca de la inceput fetei ca nu simt nimic pentru ea, iar relatia
lor este doar sexuala, ~i ea tot se indragoste~te. Altii consi-
dera ca a spune "Te iubesc!" este un prag major al vietii,
echivalent cu logodna sau renuntarea la propriile interese.

Sfaturile binevoitorilor
Un bun psiholog poate detecta cu u~urinta caracterul
influentabil al unei persoane. De exemplu, daca psihologul
se scarpina brusc la ureche, acea persoana se va scarpina
la randul ei, de aceea~i parte, ca in oglinda.lntr-un cuplu,
se poate intampla ca unul dintre parteneri sa fie deosebit
de influentabil; cand se duce pe acasa capata anumite con-
vingeri, iar dupa ce petrece ceva timp cu prietena lui capata
cu totul alte convingeri. El e considerat un om bun, dar e
enervant prin inconsistenta comportamentului sau. lata ca-
teva persoane care pot produce influente serioase in decizii-
Ie de cuplu ale unui om tanar:
Mama. Nimeni nu se compara cu mama. Ea este femeia
unica, a carei sexualitate este atat de bine ascunsa, incat tot
ce face pentru copilul ei indragostit pare a fi mai important
~i mai dezinteresat decat biata lui dragoste. Pentru a dimi-
nua influenta mamei asupra partenerului tau, trebuie sa ~tii
sa continui pe teren propriu dragostea materna, pe care el
s-a obi~nuit s-o primeasca de atatia ani.
202 LEqrr PARTICULARE CEVA NU MERGE ... 203

Fratele sau sora. Merita sa ~tii ca, in multe familii, frap.i rim pierderea cuiva drag sau a ceva important. lata care sunt
formeaza un fel de cuplu care intra intr-o criza atunci cand aceste stadii:
unul dintre ei iube~te pe cineva din afara familiei. Aceasta • stadiul de negare, In care cel afectat nu poate sa creada
criza transpare clar cand fratele ajunge sa faca 0 inexplica- ca a pierdut. Ea spune: "Nu cred, nu se poate ..."
bila scena de gelozie, sustlland ca el este singura persoana • stadiul de manie, cand este exprimat vehement dez-
care-1intelege pe celindragostit. acordul fata de pierdere. Persoana care pierde spune ade-
eel mai bun prieten. Atat baietii, cat ~i fetele se afla intr-o sea: "De ce tocmai mie trebuia sa mi se Intample asta?"
competitie surda cu propriii prieteni. A~a ca iata ~i sfatul • stadiul de targuiala, caracterizat de tendinta la com-
meu ca remediu impotriva influentei din partea prietenilor: promis; se pot auzi fraze precum: "Daca nu faceam acea gafa,
ehiar dacif.este vorba de eel mai bun prieten de-al tau, eonfidenfele n-a~ fi pierdut" sau: "A~ sta toata viata in genunchi, numai
sa se intoarca!"
despre partenerul tau trebuie sa fie limitate!
• stadiul de disperare'Acaracterizat de renuntare la lupta,
deprimare, autoacuzare. In acest stadiu pot surveni actiuni-
-- Ne despartim, dar ramanem prieteni! Ie necugetate, disproportionate fata de gravitatea despartirii,
cum ar fi suicidul;
De cand e lumea, indragostip.i sunt conv~i ca iubirea lor • stadiul de Impacare, survenit atunci cand, gasind alter-
va fi ve~nica. Ea Ii spune lui: "Chiar daca vei fi cu alta, eu native sau compensatii pentru pierderea suferita, persoana
voi fi amanta ta." lar el Ii spune ei: "Te voi gasi, oriunde vei in cauza poate vorbi deschis ~ifara resentimente despre ceea
ce i s-a intamplat.
fi, ~i te voi lua cu mine!" Dar lucrurile se schimba jalnic,
Daca Ii e~ti prieten adevarat unei astfel de persoane, 0
pe masura ce personaIitatea unuia este asimilata de perso-
poti ajuta sa parcurga aceste stadii caci uneori se intampla
naIitatea celui care urmeaza sa-l paraseasca. Cel care ramane
ca ea sa ramana in vreunul din ele un timp mult prea in-
In urma este consolat de prieteni cu fraza: "Nu mai suferi
delungat.
atata, ca e lumea plina de baiep (sau fete)." Cei doi parcurg
stadiile tipice ale pierderii, dar vor fi ei in stare sa se desparta
cu demnitate? Despartirea schimbii oamenii
Daca vrei sa traie~ti 0 experienta inedita ~isa inveti multe
$tii sa pierzi? lucruri in timp scurt, du-te la tribunal! Vei intelege acolo
ce-i poate trece prin cap unui om care ura~te din toata inima,
Vnii baieti nu sunt capabili sa accepte ideea de a fi cei dar mai ales ce se alege dintr-un cuplu aparent perfect, dar
parasiti· Dupa cum afirma cercetatorii domeniului psiho- care a intemeiat 0 famiIie ~i apoi s-a destramat. De~i majori-
social, reactiile in fata despartirii de persoana iubita sunt tatea celor care divorteaza ~i-au promis ca se vor desparti
mult mai vehemente la barbati decat la femei. Capacitatea in buna intelegere, pe parcursul a numai catorva luni de
primilor de a se confrunta cu pierderea se formeaza inca tribunal ajung sa se lupte pe viata ~ipe moarte pentru vreo
din copilarie, in vremea cand Ii se puteau oferi alternative perna sau vreo furculita. Aceasta ura ia locul iubirii prin-
~i compensatii pentru 0 dorinta care nu Ii se impIinea. Pe tr-un mecanism foarte simplu: intre cei doi nu fusese yorba
parcursul dezvoltarii, se contureaza stadiile tipice ale reactiei despre 0 iubire adevarata, ci despre un efort prelungit de
pe care oricare dintre noi 0 putem avea atunci cand sufe- a avea 0 relatie.
204 LEqII PARTICULARE CEVA NU MERGE ... 205

Meritit a doua ~an5it a fost nu trebuie sa arate ca 0 reinnodare a ceva perimat,


ci ca 0 noua relap.e,bazata pe experienta ca~tigata mtre timp.
Oamenii sunt alp.i m fiecare zi: se trezesc dimineata ~i
au toate ~ansele sa fie buni; dar ceea ce se mtampla m jurul
lor ii predispune adesea la reactii tipice unor indivizi rai. Cum 5-0 la~i pe mai tarziu
Adesea, desparp.rea temporara fata de un astfel de om este Dupa cum ip.vei da seama cand vei avea copii, amanarea
cea mai buna solutie. Ea trebuie sa se desfa~oare dupa un este gestul de aur al maturitatii. Ce este mai greu oare: sa
principiu care merita mai multaatentie in zilele noastre: te convingi pe tine sa amani ceea ce-ti vine sa faci, sau sa-l
principiul deciziei reversibile. Mitul modern conform convingi pe altul sa amane ceea ce-i vine sa faca? Cand vrei
caruia decizia luata este definitiva ne este profund dauna- sa te convingi pe tine msuti sa amani ceva placut, n~ tre-
tor. Daca El este eel care i~i dore~te despartirea ~i tot El este buie sa renunp. la acel ceva, d sa gase~ti ceva superior. Intot-
eel care vrea sa se mtoarca, trebuie sa se ~tie ca barbatul care deauna, cunoa~terea a ceva superior trece prin cunoa~terea
se intoarce este mult schimbat m bine, caci experienta este de sine. Tot a~a ar fi bine sa procedezi ~i cand vrei ca par-
un factor important de accentuare a masculinitap.i. Dar mai tenerul sau partenera sa-~i amane placerea pe care vrea s-o
trebuie adaugat ceva: nu mcerca sa remnozi relap.a facand-o obp.na de la tine: dandu-i ocazia sa se cunoasca pe sine mai
"a~a cum a fost" mainte de despartire. Nu va mai fi nicio- bine decat pana atunci.
data a~a cum a fost ...

Epilog
S-a terminat fnainte de a fncepe
"Nu strica prietenia noastra prin sex", pop. auzi adesea, Ai p.nut vreodata un copil in brate? E eel mai viu lucru
mai ales de la 0 fat;1.Iar baiatul i~i da seama, bietul, ca toam pe care-l pop. atinge pe Pamant. Cand s-au nascut copiii mei
prietenia pe care a urzit-o pentru a 0 avea pe Ea, se infunda ~i m-am dus sa-i privesc, simteam ca ma uit prin fereastra
ca un drum comuna:l, fara ca macar un sarut serios sa fi avut timpului la mine insumi, dar nu numai la mine; mai era
loc mtre ei. De aid reztJta 0 concluzie pentru tine, draga fata: acolo cineva. Uitasem ca sunt medic si aveam senzatia ca
adesea, prietenia cu un baiat poateascunde m adancurile aceea~i taina care m-a creat pe mine i-~ zamislit ~ipe e'i.fmi
ei dorinta acelui baiat de a fi cu tine ~idin punet de vedere dadeam seama ca facusem dragoste ca sa-i am pe ei, dar
erotic. Prin aceasta, prietenia unui baiat cu 0 fata difera de ceva scapa mtelegerii mele: nu mai ~tiam precis cum facu-
prietenia lui cu un alt baiat, mtemeiata mai ales pe nevoia sem ... Aceasta carte m-a ajutat sa-mi amintesc, iar acum p.-o
de a avea 0 competitie pozitiva cu unul de seama lui. ofer tie ca s-o pastrezi in minte.
o alta expresie legata de sexul care n-a fost suna earn a~a:
Jmi pare rau ca n-am facut-o cu el." Prin aceasta, fata i~i
exprima regretul ca nu ~i-amceput viata sexuala cu un baiat
pe care-l dispretuia la acea vreme, dar care s-a dovedit a fi
un partener mult mai potrivit decat cei care au urmat m
viata ei. Ce-ar trebui sa faca ea: sa se mtoarca la acel baiat
din trecut? Poate ca ar merita, mai ales daca el nu percepe
aceasta ca 0 simpla invitatie la sex. fntoarcerea la eel care
-
Cuprins

1. SITUATII EROTICE 5
Amor cu ochii inchi9i 6
o data 9i gata! 7
Sexul pasiv 10
Sexul planificat ., 13
Mintea de a doua zi. 16
Sexul cu martori. 20
In pat, fara sex 24
Sexul de adio 27
Dragostea cu straini 29
2. LA MARGINEA PATULUI 33
Egoism 9i iubire 34
Motivul sexual 37
Cel care ar fi putut sa fie 40
Cuvintele in sex 43
Orgoliu 9i umilinta 47
Cand prime9ti 0 sarcina 52
Sex si incredere 54
3. IDEI CU TRANSMITERE SEXUAL.\ 59
Pygmalion 9i femeia lui 60
Unul pe viata 64
Religie 9i sex 66
Sex 9i lege 68
Dimensiunea publica a sexului 74
Cu parintii pe cap 79
Educatia sexuala 89
4. UNELTELE DRAGOSTEI 95
Pe unde se face sex 96
Despre pozitii. 100
Mi9cari erotice 104
208 CUPRlNS

Ereetia ea unealta 106


Taeamul sexual. 109
Sexul eu bile 113
Afrodisiaeele 116
Anafrodisiaeele 120
A fi bun in pat 123
Inloeuitori pentru sex 127
Degeurile sexuale 129
5. OAMENI CIUDATI. ····· 133
Despre pederastie 134
Homosexualitatea pozitiva 136
Bisexualul 139
Cum se poarta un satir 140
Cand eelalalt este ciudat 143
Sehimbarea de sex 148
Spectaeol eu expozitie 150
Froteurul anonim 152
Lesbianism 9i tribadism 154
Cand partenerul nu e om 155
Despre feti9ism 157
Despre triolism 9i sehimbism 158 I
6. CEVA NU MERGE 161
Amanti 9i amante 161
Ejaeularea preeoee 164
Impotenta 168
Sexulla reee 170
Ranile sexuale 174
Drumul spre bordel 179
Aluziile la sex 183
Cand sexul e 0 forma de abuz 188
Avortulla barbati. 196 Redactor
Moartea pasiunii 199 LAURA PAMFIL
Ne desparpm, dar ramanem prieteni! 202
Epilog 205 Aparut 2002
BUCURE$TI - ROMANIA
Tiparul: R.A. "MONITORUL OFICIAL"
Din cuprinsul volumului I

• Centura de castitate
• Baietii virgini
• Competitia in dragoste
• Sex mainte de casatorie
• Visul erotic
• Oceanul de fantasme
• Complexe legate de sex
• Dimensiuni care conteaza
• Orgasmul feminin
• Orgasmul masculin
• Pragul durerii
• Repulsia, du~man al sexului
• Cum sa fii aleasa
• Combinatii ~ilipeli
• eu prezervativul pe tine
------~------------------~---------

Adresele cabinetelor SEes CONSTANTA


Adresa:Str. B-dul Tomis, nr.l11
Tel./fax: (041)547480
E-mail: cabinet.ct@secs.ro
cabinetsecs-ct@xnet.ro

IA~I
Adresa: Str. T. Vladimirescu, nr.81
Tel./fax: (032)272 996
E-mail: cabinet.is@secs.ro
Pentru a va putea decide asupra metodei contraceptive pe secsiasi@mail.dntis.ro
care 0 veti folosi, adresati-va cabinetelor de planificare famili-
ala. Cabinetele de Planificare Familiala SECS va ofera: me- SIBIU
tode contraceptive moderne, educatie sexuala, consiliere, Adresa: Str. Victoriei 31, parter, camin sudentesc
examene de laborator, consultatii de ginecologie, consiliere Tel./fax: (069)217749
psihosexuala, E-mail: cabinet.sb@secs.ro
Va a~teptam secs@magicnet.ro
ALBA
Adresa: Str. Motilor 28, Alba Iulia TARGUMURE~
Tel./fax: (058)813132 Adresa: Aleea Hateg, nr. 12, ap. 1, Targu Mure~
E-mail: cabinet.ab@secs.ro Tel./fax: 065/ 255520
E-mail: cabinet.ms@secs.ro
ab_secs@cristalsoft.ro
secs_ms@netsoft.ro
BUCURE~TI
TIMI~OARA
Adresa: Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex Studentesc LEU Adresa: Str. Holdelor, nr. 2, bl.B 91, sc.A, ap.2
Tel.: (01)411.39.91; 092 400 438 Tel./fax: (056)281453
E-mail: cabinet.b@secs.ro;cabinet.secs.1eu@xnet.ro E-mail: cabinet.tm@secs.ro
timissecs@mail.dnttm.ro
CALARA~I
Adresa: Str. Flacara, bl. 17, ap. 2, Calara~i TULCEA
Tel./fax: (042)314179 Adresa: Str. Mahmudiei 17, Tulcea
E-mail: cabinet.cl@secs.ro Tel.: (040)514699; Fax: (040)517637
filimon@calarasi-colmed.ro E-mail: cabinet.tl@secs.ro
vbogdan@x3m.ro
CLUJ
TURNU SEVERIN
Adresa: Str. Fabricii de Zahar 11, ap. 31, Cluj
Tel./fax: (064)445015 Adresa: Str. Cri~an, nr.3, bl.AO, ap2, Turnu Severin
Tel./fax: (052)315360; 092 211 990
E-mail: cabinet.cj@secs.ro E-mail: cabinet.mh@secs.ro
secs@mail.soroscj.ro secs_mh@yahoo.com

1
in seria TALON DE COMANDA
Humanitas Junior va aparea Carte Humanitas prin po~ta
Cititi pe verso despre avantajele utilizarii serviciului nostru direct
de distributie ~i despre procedura de comanda.

MIRCEA CARTARESCU
, Nr. Mircea
Regulile
Cum se Nr.
Bebelusuleel 0 persoana
batrin
este
seduqiei
gase~tiadevarata
formeaza ~i luptele
copiii no~tricu turcii
dragoste ex.
crt. BERNARDMARTINO
DOROTHYLAWNOLTE/RACHELHARRIS
ELLEN
NEAGUFEIN/SHERRIE
DAPHNE ROSE KINGMA
DJUVARA SCHNEIDER Titlu, autorPret (lei) 85000
69000
199000
59000
79000
ENCICLOPEDIA ZMEILOR
1 53
24
Ilustrafii color de TUDOR BANU$

Toata lumea ~tie ce este un zmeu: 0 figura mitologica de


origine, se pare, sirbo-croata, care populeaza cu generozi-
tate imaginarul mitologic romanesc, infap~indu-se ca 0 crea-
I
~: I

tura semiumana, aprigala minie ~i ingrozitoare la vedere.


Oridte basme cu zmei vep fi citit sau ascultat, mai sint
o multime de lucruri pe care se cuvine sa Ie ~titi in privinta
acestor fapturi: cum sint alcatuite pe din afara ~i pe din-
launtru, cite specii ~ivarieti}ti de zmei exista pe lumea asta,
ce geografie are universullor, ce istorie au, cit de bine stau
la capitolul arte ~imeserii, sau, de pilda, ce istorioare Ie spun
zmeoaicele zmei~orilor lor inainte de cu1care.
Tocmai de aceea, Mircea Cartarescu, remarcabil specia-
list in zmeologie (~tiinta universului zmeilor) ~i atent iscodi-
Total
tor in lumea celor nevazute, a adunat pentru voi toate aces-
te lucruri sub titlul Enciclopedia zmeilor.lmpreuna cu celebrul
ilustrator Tudor Banu~, autorul reu~e~te Sa va ofere 0 ima-
gine completa a acestui univers, care nu este nici pe departe
ant de infrico~ator 9i amenintator cum vi s-a spus, poate,
pinaacum.
In ceea ce-i prive9te pe cei trecup de prima tinerete, ei
vor descoperi in aceasta carte 0 ledura indntatoare pentru
orice vlrsta, 0 pledoarie pusa in slujba inteligentei 9i spi-
rituIui ludic, plina de umor ~ide subtilitap literare. Din acest
motiv, nu ne indoim ca aparitia acestei carp va constitui
evenimentul editorial al anului.
CARTE HUMANITAS PRIN POSTA
,
eu plata ramburs / la primirea eoletului
Avantajele dumneavoastra: 10 % reducere din pre~ul de librarie,
indiferent de cantitatea comandata • taxe po~taIe gratuite / suportate de
Humanitas • materiale promo~ionale la zi privind apari~iile noastre.

Cum comandati: Bifa~i pe TALONUL DE COMANDA precedent titlu-


rile care va intereseaza • Adauga~i, dad e cazul, alte titluri Humanitas
• Indica~i, pentru fiecare titlu, numarul de exemplare dorite • Tine~i
cont de faptul d lista de titluri disponibile ~i pre~urile Inscrise In
TALONUL DE COMANDA erau valabile la data trimiterii In tipo-
grafie a dqii de fa~a • Pentru informa~ii la zi privind titlurile dispo-
nibile ~i pre~ullor, suna~i la tel. 01/ 223 15 01.

Cum transmiteti comenzile: prin po~ta, telefon, fax, e-mail sau


Internet (duta~i pe site-ul nostru bonul de comanda).
Editura Humanitas
Pia~a Presei Libere 1
79 734 Bucure~ti - Romania
Tel.: 01/ 2229061, Fax: 01/2243632
E-mail: cpp@agora.humanitas.ro
Internet: www.humanitas.ro

Datele dumneavoastra
Nume
Adresa

Telefon, fax I
I
Informatii suplimentare (completa~i aceste rubrici pentru a fi :
indus In baza no astra de date destinatii unui viitor direct-mail) :I
I
I
Data na~terii Profesia I
_ I
I
Preferin~e de lectura / domenii de interes - _ I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Semnatura Data I
I
I
I
I

eX
I

,I

S-ar putea să vă placă și