Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea tiine Economice
Catedra Finane i Bnci

REFERAT
la disciplina: Fiscalitate
Tema: Rolul impozitelor

Baltaga Olga
Grupa FB 101

Chiinu, 2013

1. Rolul impozitelor fata de stat


Continutul si rolul impozitelorImpozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile
sau din averea personalor fizice si juridice la dispozitia statului, in vederea acoperirii cheltuielilor
publice.Aceasta prelevare are caracter obligatoriu, este cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie din
partea statului.Potrivit articolului 138 din Constitutia Romaniei, impozitele datorate bugetului de stat se
stabilesc numai prin lege.Rolul impozitelor este deosebit de important, din punct de vedere financiar,
ecomonic si social.Rolul principal al impozitelor datorate bugetelor este acelea de a procura resursele
financiare, necesare efectuarii cheltuielilor publice.
In domeniu economic, impozitele reprezinta un instrument de interventie a statului pentru a
incuraja (de exemplu sub forma de exonari) sau de a descuraja (pe calea suprataxarii) anumite sectoare
sau activitati economice.
Dreptul de a introduce impozite il are statul si il exercita, de cele mai multe ori, prin intermediul
organelor puterii centrale (parlamentul), iar uneori si prin organele administrative de stat
locale.Parlamentul se pronunta in legatura cu introducerea impozitului de stat de importanta nationala, iar
organele de stat locale pot introduce anumite impozite in favoarea unitatilor administrative teritoriale,
astfel platesc impozit toate persoanele fizice sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa
prevazuta de lege.
Rolul impozitelor de stat se manifesta pe plan financiar, economic si social, dar in mod diferit de la o
etapa la alta de dezvoltare a economiei.Rolul cel mai important al impozitului se manifesta pa plan
financiar, deoarece acesta constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare pentru
acoperirea cheltuielilor publice.Caracteristica pentru evulotia impozitelor in perioada postbelica este
tendinta de crestere absoluta si relativa a acestora.Sporirea volumului impozitelor s-a realizat prin crestera
numarului platitorilor, extinderea bazei de impunere dar si prin majorarea cotelor de impunere.
Pe plan social, rolul impozitelor este de redistribuire a unei parti din produsul intern brut intre
diferite categorii sociale, precum si intre persoane fizice si juridice.Prin intermediul impozitelor si taxelor
statul preia la buget in jur de 90% din PIB in tarile dezvoltate, iar in tarile in curs de dezvoltare, chiar daca
nu ating 20% din PIB, are tendinte de crestere.
Limita impozitelor este influentata de:
1.factori externi ai sistemul fiscal, cum ar fi nivelul produsului intern brut pe locuitor, prioritati
stabilite de catre stat in ceea ce priveste destinatia resurselor financiare la dispozitia sa.
2

2.factori interni, precum progresivitatea cotelor de impuner si modul de determinare a materiei.


Cu ajutorul impozitelor, statul influenteaza o faza sau alta a procesului reproductiei sociale, in
functie de interesul pe care il are la un moment dat.Astfel, statul foloseste parghia impozitelor pentru a
stimula cresterea productiei in anumite ramuri ale economiei, de a implanta unitati economice, in anumite
zone geografice ramase in urma din punct de vedere economic, eventual prin mutarea unor fabrici si uzine
din centrele industriale supraaglomerate.In acest scop, statul foloseste impozitele directe care permit o
implementare diferentiata a veniturilor, precum si posibilitati de degrevare fiscala a anumitor categorii de
contribuabili in functie de obiectivele urmarite.Referitor la aceasta problema ne raliem economistului
francez Maurice Duverger care spunea:
In neocapitalismul modern impozitul capata o semnificatie mai larga: el inceateaza de a mai
constitui grauntele de nisip care jeneaza angrenajele, pentru a deveni unul dintre regulatoarele si motoarele
masinii.Prelevarile fiscale asupra preturilor si veniturilor nu au numai scopul de a acoperi cheltuieliele
aparatului de stat, ci de a asigura o anumita corectare si o anumita orientare a mecanismelor pietei.Scopul
interventionist se adauga astfel la cel financiar; impozitul devine un instrument esential al politicii
economice a statului; precum si a politicii sociale
2.Elementele impozitului
Elementele care caracterizeaza un impozit sunt:
1.Subiectul impozitului este o persoana obligata la plata impozitului.De exemplu, la impozitul pe
profit, subiectul este societate comerciale, la impozitul pe cladiri sau la impozitul pentru mijloace de
transport, subiectul este proprietarul bunului.
2.Obiectul impunerii il reprezinta materia supusa impunerii.La impozitele directe, obiectul impunerii
este venitul sau averea, in timp ce la impozitele indirecte, materia supusa impozitarii poate fi produsul
care face obiectul vanzarii, serviciul prestat, bunul importat.
3.Unitatea de impunere serveste la exprimarea dimensiunii materiei impozabile.De exemplu,
unitatea monetara pentru impozitul pe venit, metrul patrat pentru impozitul pe cladiri.
4.Cota impozitului reprezinta impozitul aferent unei unitati de impunere.Impozitul poate fi stabilit in
suma fixa sau in cote procentuale (proportionale, progresive sau regresive).
a.Impunerea in cote proportionale nu preia la buget o parte din veniturile persoanelor fizice sau
juridice, intr-o masura cat mai aproapiate de cresterea veniturilor sau averii (de putere contributiva).In
urmatorul tabel se prezinta impozitul datorat cu cota de 25% pentru venituri de 1000, 2000, 3000, si 4000
de euro:
3

IMPOZITE PROPORTIONALE
In cazul impozitarii in cote proportionale, impozitele aferenta veniturilor respective sunt divergente:
cu cat veniturile sunt mai mari, cu atat mai mult dreptele se indeparteaza una de alta; altfel spus, cu cat
venitul este mai mare, cu atat mai mult acesta ramane, in cifre absolute, la dispozitia contribuabilului.
Dintre toate formele de impunere intalnite in practica fiscala (exceptand impunerea regresiva care
nu se mai practica), impunerea in cote proportionale este cea mai inechitabila.
b.Impunerea in cote progresive, sau impozitul progresiv, consta in faptul ca ia o parte mai mare din
venitul unei persoane, fizice sau juridice, pe masura ce acesta creste.
In cadrul acestei forme de impozitare, procentul de venit platit sub forma de impozit creste pe
masura ce creste si venitul; ca urmare ponderea impozitului in venit nu este constanta.Astfel spus, pornind
de la un anumit venit, la un venit dublu, impozitul va fi mai mare decat dublu, iar la un venit triplu
impozitul poate sa fie chiar de patru-cinci ori mai mare.
In cazul impozitului progresiv cota de impunere ( rezultata din raportarea volumului impozitului
total la volumul venitului total) este superioara la cei cu venituri mai mari.Sistemul de impozitare
progresiv se bazeaza mai mult pe cei bogati, un sistem regresiv face invers.
Termenul de progresiv nu trebuie interpretat prin prisma aspectelor emotionale sau politice; el
trebuie interpretat numai si numai prin prisma principiilor de echitatie fiscala.Mai precis, termenul e
progresiv nu trebuie inteles ca o forma de impozitare care corespunde progresului, care tinde spre o
stare sau o forma economica, sociala sau politica, superioara, schimbarii in bine.
Caracteristic impunerii in cote progresive este faptul ca nivelul cotei impozitului nu ramane constant,
ci creste pe masura sporirii materiei impozabile.
Cotele progresive pot avea urmatoarea evolutie:
uniform crescatoare cu veniturile;
o crestere mai mare decat veniturile;
o crestere mai mica decat veniturile.

Cresterea nivelului impozitului fata de cresterea materiei in fata cotei impozabile poate sa se afle in
una din urmatoarele situatii:
1.Sa fie inferioara, dar superioara impunerii in cote proportionale, dreapta venitului ramane una
divergenta cu dreapta impozitului.
2.Sa urmeze acelasi curs, cele doua drepte a venitului si a impozitului formeaza doua drepte
paralele.
3.Sa fie superioara, indiferent daca sporirea impozitului se prezinta sub forma unei drepte sau a
unei curbe, in final ar urma sa se intalneasca intr-un anumit punct, real sau imaginar, punct de la care
intregul venit este impozitat cu 100%.
5.Asieta sau modul de asezare a impozitului reprezinta totalitatea masurilor luate de catre organele
fiscale in legatura cu fiecare subiect impozabil, pentru identificarea si stabilirea marimii materiei
impozabile si determinarea impozitului datorat.
6.Termenul de plata indica data pana la care impozitul trebuie platit, dupa care se aplica majorari de
intarziere si alte masuri de recuperare prevazute de lege.
4

S-ar putea să vă placă și