Sunteți pe pagina 1din 5

EXEMPLU

privind constituirea unui club sportiv si contabilizarea principalelor operatiuni


Forma juridica a clubului sportiv este aceea de asociatie.
Principalele activitati desfasurate sunt :
- antrenamente de karate pentru copii;
- organizarea de competitii sportive cu acordare de premii.
In cele ce urmeaza vom prezenta contabilizarea principalelor operatii care pot aparea, in
leg atura cu constituirea si functionarea unui club sportiv, astfel:
A. La constituire :
Contabilizarea aportului in numerar al asociatilor de 500 lei, reprezentand patrimoniului social
a) inregistrare pana la 31.12.2007:
5311
=
102
500
Casa in lei
Aporturi
b) inregistrare de la 01.01.2008:
5311
=
101
500
Casa in lei
Capital
ATENTIE!
Patrimoniul initial al asociatiei, activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe
economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al
asociatilor.
Spre deosebire de asociatii, activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in
natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe
economie, la data constituirii fundatiei.
Contabilizarea cheltuielilor de constituire in suma de 650 lei
Deoarece clubul sportiv va desfasura atat activitati economice, cat si activitati fara scop
patrimonial, vom imparti cheltuielile de constituire, astfel :
50% cheltuieli de constituire privind activitatile fara scop patrimonial
50% cheltuieli de constituire privind activitatile economice
2011 Cheltuieli de constituire
=
462
325
privind activitatile fara scop
Creditori diversi
patrimonial
si
2012 Cheltuieli de constituire
=
462
325
privind activitatile economice
Creditori diversi
NOTA
Nu exista modificari privind inregistrarea cheltuielilor de constituire de la 01.01.2008.
B. In prima luna de functionare clubul sportiv are de inregistrat urmatoarele:
- incasarea taxelor in valoare de 2.000 lei, pentru participare la antrenamentele de karate;
- se incheie un contract de inchiriere a salii de sport in suma de 500 lei/luna cu plata unei garantii
in valoare 1.000 lei ce va reprezenta plata chiriei pentru ultimele 2 luni;
- incasarea sumei de 250 lei, reprezentand 2% din impozitul pe venit datorat de persoane fizice
(ca urmare a exprimarii optiunii unor persone fizice de a vira acesti bani in contul clubului sportiv).
1. Inregistrarea incasarii taxelor:
5311
=
708
2.000
Casa in lei
Venituri din activitati diverse
2. Inregistrarea platii garantiei stipulate in contractul de inchiriere:
2678
=
5311
1.000
Alte creante imobilizate
Casa in lei
3. Inregistrarea facturii de chirie, lunare (se va evidentia in analitice distincte ale contului 612,
astfel: 50% pentru activitati economice, 50% pentru activitati fara scop patrimonial):
612/1
=
401
250
Cheltuieli cu redeventele,
Furnizori
locatiile de gestiune si chiriile activit. ec.
si

612/2
=
401
250
Cheltuieli cu redeventele,
Furnizori
locatiile de gestiune si chiriile
-activit. FSP
4. Inregistrarea platii facturii de chirie:
401
=
5311
500
Furnizori
Casa in lei
5. Inregistrarea amortizarii lunare a cheltuielilor de constituire:
6811/1
= 2801.02 Amortizarea
9,03
Cheltuieli de exploatare privind
cheltuielilor de constituire
(325/3ani/12 luni)
amortizarea imobilizarilor privind activitatile economice
activit. ec.
si
6811/2
= 2801.01 Amortizarea
9,03
Cheltuieli de exploatare privind
cheltuielilor de constituire
(325/3ani/12 luni)
amortizarea imobilizarilor privind activitatile fara scop
activit FSP
patrimonial
6. Inregistrarea incasarii sumei de 250 lei reprezentand 2% din impozitul pe veniturile
persoanelor fizice:
5121
=
7331
250
Conturi la banci in lei
Venituri din donatii
C. Dupa 6 luni de la functionare, clubul hotaraste organizarea unei competitii sportive cu
acordare de centuri si premii.
Pentru finantarea acestei competitii se obtin sponsorizari astfel:
- suma de 5.000 lei de la o societate comerciala;
- 20 chimonouri a 50 lei fiecare, de la o societate care le si confectioneaza;
- 20 carti a 15 lei si 20 CD-uri a 5 lei care se vor acorda ca si premii, de la o alta societate
comerciala.
Pentru organizarea competitiei, clubul are cheltuieli privind:
- cazarea si masa pentru 2 invitati speciali care vor fi membrii ai juriului;
- cumpararea a 10 centuri a 15 lei fiecare, ce vor fi acordate cursantilor.
1. Inregistrarea sumei de 5.000 lei, primite in baza unui contract de sponsorizare:
5121
=
7332
5.000
Conturi la banci in lei
Venituri din sumele sau
bunurile primite prin
sponsorizare
2. Inregistrarea chimonourilor primite in baza unui contract de sponsorizare, avand ca document
de inregistrare in gestiune un Aviz de expeditie cu mentiunea Nu se factureaza:
303/2
=
7332
1.000
Materiale de natura obiectelor
Venituri din sumele sau
de inventar- activit. FSP
bunurile primite prin
sponsorizare
3. Inregistrarea pe cheltuieli a obiectelor de inventar la darea in folosinta:
603/2
=
303/2
1000
Cheltuieli privind materiale de
Materiale de natura obiectelor
natura obiectelor de inventarde inventar- activit. FSP
activit. FSP
4. Inregistrarea cartilor si Cd-urilor care se vor acorda ca premii:
3028/2
=
7332
400
Alte materiale consumabileVenituri din sumele sau
activit. FSP
bunurile primite prin
sponsorizare
5. Inregistrarea descarcarii de gestiune in momentul acordarii premiilor:
6028/2
=
3028/2
400
Cheltuieli cu alte materiale
Alte materiale consumabile-

consumabile- activit. FSP


activit. FSP
6. Inregistrarea cheltuielilor cu cazarea si masa in suma de 500 lei pentru cei doi invitati achitate
din casieria clubului:
623/2
=
5311
500
Cheltuieli de protocol- activit
Casa in lei
FSP
7. Inregistrarea cumpararii centurilor:
3028/2
=
401
150
Alte materiale consumabileFurnizori
activit. FSP
8. Inregistrarea platii facturii din contul curent:
401
=
5121
150
Furnizori
Conturi la banci in lei
9. In cadrul competitiei se constata ca doar 6 dintre cursanti au indeplinit conditiile pentru
obtinerea centurilor. Se inregistreaza descarcarea de gestiune pentru cele 6 centuri:
6028/2
=
3028/2
90
Cheltuieli cu alte materiale
Alte materiale consumabileconsumabile- activit. FSP
activit. FSP
10. Inregistrarea inchiderii conturilor de cheltuieli si venituri
Conform art. 34 alin (4) din Codul fiscal, organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si
plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru
care se calculeaza impozitul.
Pentru simplificarea exemplului vom presupune ca acestea sunt toate inregistrarile contabile
dintr-un an fiscal.
a) Inchiderea conturilor de cheltuieli
-activitatea nonprofit:
1201.01
=
%
2.249,03
Rezultatul activitatilor fara scop
612/2
250
patrimonial
Cheltuieli cu redeventele,
9,03
(pentru inregistrari pana la
locatiile de gestiune si
1.000
31.12.2007)
chiriile activit. FSP
490
sau
6811/2
500
1211.01
Cheltuieli de exploatare
Excedent sau deficit privind
privind amortizarea
activitatile fara scop patrimonial
imobilizarilor activit. FSP
(pentru inregistrari dupa data de
603/2
01.01.2008)
Cheltuieli privind materiale de
natura obiectelor de inventaractivit. FSP
6028/2
Cheltuieli cu alte materiale
consumabile- activit. FSP
623/2
Cheltuieli de protocol- activit.
FSP
-activitatea economica:
1202
=
%
259,03
Rezultatul activitatilor
612/1
250
economice
Cheltuieli cu redeventele,
9,03
(pentru inregistrari pana la
locatiile de gestiune si chiriile31.12.2007)
activit. ec.
sau
6811/1
1212
Cheltuieli de exploatare
Profit sau pierdere privind
privind amortizarea
activitatile economice
imobilizarilor - activit. ec.

(pentru inregistrari dupa data de


01.01.2008 )
b) Inchiderea conturilor de venituri
-activitatea nonprofit:
%
=
7331
Venituri din donatii
7332
Venituri din sumele sau
bunurile primite prin
sponsorizare

- activitatea economica:
708
Venituri din activitati diverse

1201.01
Rezultatul activitatilor fara scop
patrimonial
(pentru inregistrari pana la
31.12.2007)
sau
1211.01
Excedent sau deficit privind
activitatile f ara scop
patrimonial
(pentru inregistrari dupa data
de 01.01.2008)

6.650
250
6.400

1202
2.000
Rezultatul activitatilor
economice
(pentru inregistrari pana la
31.12.2007)
sau
1212
Profit sau pierdere privind
activitatile economice
(pentru inregistrari dupa data
de 01.01.2008)
La art. 15 alin. (2) din Codul fiscal sunt enumerate veniturile obtinute de organizatiile nonprofit
care sunt scutite de plata impozitului pe profit.
Veniturile din donatii si veniturile din sponsorizari sunt venituri scutite de la plata impozitului pe
profit.
De asemenea, conform art. 15 alin. (3) Codul fiscal, sunt scutite de la plata impozitului pe profit
si veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro,
intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe
profit.
In exemplul studiat:
- veniturile din activitati economice 2.000 lei;
- venituri scutite de la plata impozitului pe profit 6.650 lei;
- 10% din veniturile scutite 665 lei.
Rezulta ca din veniturile din activitati economice, 665 lei sunt venituri scutite, urmand ca la
calculul profitului impozabil sa se ia in considerare doar suma de 1.335 lei (2000 665).
Astfel, avem:
- venituri impozabile : 1335 lei
- cheltuieli deductibile: 259.03 lei
- profit impozabil: 1075.97 lei
- impozit pe profit (16%): 172 lei
11. Inregistrarea impozitului pe profit:
691
=
441
172
Cheltuieli cu impozitul pe
Impozitul pe profit
profit
si
1202
= 691 Cheltuieli impozitul pe
172
Rezultatul activitatilor
profit
economice

(pentru inregistrari pana la


31.12.2007)
sau
1212
Profit sau pierdere privind
activitatile economice
(pentru inregistrari dupa data de
01.01.2008)
Dupa aceste operatii, la 31.12.N vom avea in balanta urmatoarele solduri :
- excedent activitati nonprofit in contul 1201.01/1211.01 sold creditor 4.400,97 lei (6.650
2.249,03);
- excedent activitati economice in contul 1202/1212 sold creditor 1.568,97 lei (2.000 259,03
172).
Excedentul/profitul contabil obtinut este preluat in contul 117 Rezultatul reportat, analitice
distincte pe cele doua activitati.

S-ar putea să vă placă și