Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Metode de măsurare a circulaţiei turistice:

Circulaţia turistica include totalitatea tranzacţiilor comerciale cu servicii si


mărfuri care decurg din călătoriile turistice.

Există o serie de dificultăţi în măsurarea circulaţiei turistice, iar metodele de


măsurare sunt, aşa cum se ştie imperfecte. Instrumentele specifice utilizate în
măsurarea circulaţiei turistice sunt recensământul şi sondajele. În general
informaţiile care sunt necesare de la turişti, fac referire la: profilul socio-
profesional, nivelului de satisfacere a turiştilor, structura cheltuielilor,
Metodologia de măsurare statistica a activităţii de turism stabileşte 4 categorii de
unitati de observare:
a.Punctele de frontiera;
b.Unitaþile cu activitate de cazare;
c.Agenþiile de turism;
d.Bugetele de familie.

a)metoda care solicită înregistrări în spaţiile de cazare

Orice persoană care se cazează, trebuie să înregistreze în unitatea de cazare


anumite date minim obligatorii: nume, prenume, anul naşterii, cetăţenie,
domiciliu, act de id, ziua sosirii. Această metodă permite evaluarea numărului de
înnoptări., adică nr de nopţi petrecute în cadrul unit de cazare. Dezavantaje:
turiştii în circuit sunt înregistraţi de fiecare data când schimbă hotelul, în al 2-lea
rând, în unităţile mici, aceste înregistrări lipsesc, în al 3-lea rând, persoanele
aflate în găzduire la rude şi prieteni(deci într-un spaţiu neomologat) scapă de
înregistrare.

b)metoda de înregistrare la frontieră, Se înregistrează toate pers care trec


frontiera, indiferent de mijlocul de transport folosit. Metoda este adecvată doar pt
evaluarea turiştilor străini. Dezavantaje: sunt înregistrate si persoanele care
practică micul trafic de frontieră (GEN UDAR) şi care în realitate sunt vizitatori
de mai puţin de o zi. În ţările UE, nu se mai fac acest gen de înregistrări.

c)metoda anchetelor şi sondajelor în rândul turiştilor, Este folosită pentru


cercetarea pe baza unor eşantioane a aspectelor legate preferitele turiştilor,
calitatea serviciilor, cuprinzând date de identificare a turiştilor.

d)metoda bugetelor familiei, Este o metodă care oferă informaţii cu privire la


cheltuielile pentru turism, pondera acestora în consumul şi veniturile totale,
periodicitatea călătoriilor, frecvenţa lor, destinaţii, etc.

2. Indicatorii circulaţiei turistice

Măsurarea fenomenului turistic şi a particularităţilor lui se realizează cu ajutorul


unor indicatori ce cuprind:
- indicatorii cererii turistice globale,ofertei turistice:hoteluri, alte unit de cazare,
agenţiile de voiaj,alte întreprinderi din sectorul turistic
- indicatorii relaţiei cerere oferta
- indicatorii efectelor economice
- indicatorii .densităţii turistice
- indicatorii potenţialului turistic al pieţelor/indicatorii ocupării forţei de muncă.

a)Nr. turiştilor (Nt) - este un indicator cantitativ de cuantificare a persoanelor


care realizează activităţile turistice.

b)Nr. mediu zilnic al tur(Ntmed=Nr.tot.t/Nz)- acest indicator exprimă intensitatea


activităţii turistice în anumite perioade.

c)Durata medie a sejurului(Dsmed=Nr total al zilelor petrecute in sejur per


turist/Nr turisti)- este un ind calitativ cu privire la amploarea actvitatii turistice şi
disponibilitatea turistilor de a rămâne o anumită perioadă într-o anumită zonă sau
ţară.

d)Densitatea circulaţiei turistice(Dt=Nt/Npopulatiei rezidente)- este un raport


între nr turiştilor şi nr populaţiei rezidente sau între nr. de zile turist şi nr pop
rezidente (Nzt/Np).Acest indicator exprimă legătura dintre fluxul turiştilor şi pop
rezidentă a unei zone

e)Preferinţa relativă a turiştilor: I. (nr turiştilor din zona A sosiţi în zona B)/(nr
pop rezidente a zon A),
II. (Nr turiştilor din zona A sosiţi în B)/(Nr turiştilor in zona A)-acest indicat oferă
info cu privire la orientarea geografică a fluxurilor turistice şi conformarea politicii
turistice în raport cu cererea.

3.Formele de turism

a) În funcţie de modalitatea de angajare a consumului turistc, circulaţia turistică


poate fi:

- neorganizată sau pe cont propriu (turiştii au autonomie absolută şi nu se


angajează în prealabil prestaţii turistice),

- organizată (formă apărută în sec XIX, prin care se angajează prestaţii anticipat
şi prezintă avantaje atât pt. organizator cât şi pt. turist),

- semiorganizată (unele prestaţii se contractează prealabil şi o parte pe cont prop)

b) Din punctul de vedere al gradului de mobilitate al consumatorului, circ tur poate


fi:
- itinerantă (turismul de circuit-circulaţie, cu şederi scurte 1-2 zile sau turismul de
croazieră)
- de sejur ( turistul petrece un sejur într-o staţiune, poate fi scurt sau mediu – 12-15
zile)
- rezidenţială sau de sejur lung (alimentată de turiştii care au o a 2 a reşedinţă într-o
altă ţară, iar şederea este m mare de 30 zile),

c) dpdv al periodicităţii, există:


- turism sezonier (legat de condiţiile naturale şi climaterice sau de existenţa
anumitor evenimente cultural sportive)
- turism continuu (în staţiuni balneoclimaterice),

d)dpdv al acoperirii cheltuielilor turistice:


- turism particular (pe cont propriu, adresat turiştilor cu venituri mai mari şi care
îşi organizează singuri calatoria )
- turism social (adresat tinerilor, celor cu venituri mai mici etc),

e)În funcţie de mijl de transport, avem:


- pe cale terestră (automobilism, cicloturism, motociclism)
-pe cale aeriana
-pe cale navală
-forme mixte (cele de mai sus combinate în mai multe configuraţii),

f) dpdv al locului de consum circulaţia turistică este:


-naţională, care corespunde turismului intern
-internaţională, care corespunde turismului extern şi internaţional şi este de 2
feluri: imiţător şi receptor,

g) unul din cele mai importante criterii de clasificare este cel legat de motivaţia
călătoriei. Astfel OMT, clasifică din acest pc de vedere:
loisir, recreere şi vacanţe( turism de odihnă)
-vizite la rude şi prieteni(turism sociologic)
-afaceri şi motive profesionale(turism de afaceri)
-tratamente medicale(turism de tratament)
-motive religioase şi perelinaj(turism religios)
-alte motive