Sunteți pe pagina 1din 11

STRAT DE FUNDATIE DIN MATERIAL GRANULAR

CONTINUT
210.1.
Generalitati
210.1.1.
Descriere
210.1.2.
Documente de Referinta
210.2.
Materiale
210.2.1.
Material granular
210.2.2.
Apa pentru compactare
210.2.3.
Caracteristicile Optime de Compactare
210.2.4.
Geotextil
210.3.
Echipamente
210.3.1.
Echipamente de Mixare
210.3.2.
Masini de Imprastiere
210.3.3.
Compactori
210.4.
Tehnologia de Executie
210.4.1.
Asternerea Balastului
210.4.2.
Sectiune de proba
210.5.
Controlul calitatii pentru receptie
210.5.1.
Tolerante Geometrice
210.5.2.
Cerinte la Compactare
210.5.3. Cerintele Capacitatii Portante

2
2
3
3
3
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9

210.1. Generalitati
210.1.1. Descriere
A. Aceasta specificatie se refera la straturile de fundatie, realizate din material granular
aprobat, in conformitate cu alura, pantele si dimensiunile aratate in Desene.
Materialul granular se obtine din prelucrarea imbracamintii din beton de ciment si
adaos de material nou cu respectarea cerintelor din tabelul nr. 1. Straturile de
fundatie vor fi executate pe (asa cum este prevazut in Desenele de executie sau cu
aprobarea Consultantului):

Un strat de fundatie existent aprobat, sau


Un strat de fundatie aprobat, care are stratul de deasupra pregatit prin stabilizare cu
var, sau
Un strat de fundatie acoperit cu un geotextil anti-capilar (aprobat de Consultant).

Aceste lucrari includ:


(a) Punerea in opera a stratului de fundatie
(b) Compactarea stratului de fundatie
(c) Profilarea stratului de fundatie.
(d) Evacuarea materialului in exces dupa ce profilarea este terminata.
B. Aceasta specificatie se refera la doua tipuri de straturi de fundatie:
(a) Strat de fundatie din material granular
(b) Material granular optimal

210.1.2. Documente de Referinta


1.

STAS
6400/84

2.

C148 - 85

C 16 - 84.

4.

C 56 - 85

Norme pentru testarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si ale


instalatiilor lor.

5.

Legea

Legea privind calitatea in constructii

6.

Toate standardele si normele mentionate mai departe,in cadrul acestor specificatii sau
mentionate in Desene.

Lucrari de drumuri. Fundatia si stratul de baza la structurile de drum.

no. 10/1995

Ghid pentru executia straturilor fundatiei din balast, prin compactare in


cadrul intervalului de umiditate optima.
Normele pentru executia pe timp rece, a lucrarilor de constructii si a instalatiile
lor.

210.2. Materiale
210.2.1.

Material granular

Materialul va respecta cerintele de calitate cuprinse in aceste specificatii si toate


documentele de referinta mentionate de aceste specificatii ori de Desenele de executie.
Materialele de ru sau materialele granulare de balastiera, avnd o marime maxima de 63
mm, vor fi folosite pentru executia stratului de fundatie din material granular sau material
granular optimal.
Natura si caracteristicile petrografice-mineralogice, vor fi n concordanta cu SR 662-2002,
capitolul 2.2. In cazul in care materialul rezultat din procesul de frezare a dalelor de beton
nu indeplineste cerintele prevazute prin SR 662-2002, Consultantul poate renunta la
acestea, numai cu aprobarea prealabila a Beneficiarului.
Roca de balast, trebuie sa fie de origine silicioasa si stabila. Materialul granular nu va
contine particule friabile si moi,va fi nealterabil n conditii de vreme nefavorabila si nu va
contine materiale nepotrivite, care pot fi identificare prin inspectie vizuala (concentrari de
argila, carbune, lemn, materii organice sau altele) (SR 662-2002).
Materialul granular pentru stratul de fundatie, va respecta cerintele de granulozitate,
prezentate n tabelul 1.
Tabel 1
Caracteristici

Tpul de material (granulatie)


Continut in fractiune %
- Sub 0.02 mm

Cerinte
Material granular
Material granular
optimal
0-63
0-63
max. 3

max. 3

Metode
de testare
STAS 1913/5/85

sub 0.2 mm
0 - 1 mm
0 - 4 mm
0 - 8 mm
0 - 16 mm
0 - 25 mm
0 - 50 mm
0 - 63 mm
Coeficient de uniformitate (Un),
min.
Echivalent de nisip (EN), min.
Abraziune Los Angeles (LA),
%, max.

3 - 18
4 - 38
16 - 57
25 - 70
37 - 82
50 - 90
80 - 98
100

4 -10
12 - 22
26 -38
35 - 50
48 - 65
60 - 75
85 - 92
100

15

STAS 730/89

30

30

STAS 730/89

50

30

STAS 730/89

STAS 4606/80

Daca materialul granular natural sau procesat in vederea includerii in stratul de fundatie nu
respecta cerintele stipulate in Tabelul 1, Antreprenorul trebuie sa foloseasca material
suplimentar natural granular pentru a aduce materialul initial la caracteristicile cerute si va
suporta costurile aditionale.
Materialul granular optimal va fi obtinut din material granular cernut, prin reamestecarea
sorturilor rezultate 0-8; 0-16; 0-25; 0-31 si 31-63 n proportii stabilite, pentru a fi n
conformitate cu cerintele tabelului 1.
Balastul de cariera poate fi folosit direct ca material granular optimal, daca respecta
cerintele din tabelul 1 mantionat mai sus.
Conditiile de calitate si frecventa prelevarii de probe si testari, pentru materialul furnizat pe
santier sunt cele cerute de SR 662-2002, capitolele 3,4 si 5.
Laboratorul Contractorului va pastra registrele referitoare la calitatea materialului granular
si materialului granular optimal, dupa cum urmeaza:
-

toate certificatele de calitate ale furnizorilor vor fi pastrate ntr-un registru

- rezultatele testelor de laborator pentru materialele furnizate, vor fi pastrate (tinute) intrun registru (registru de test al agregatelor).
Agregatele ce respecta cerintele de calitate ale acestei specificatii tehnice, asa cum sunt
mentionate de certificatul de calitate al furnizorului si de orice alte rezultate ale testelor
efectuate la sursa de catre Antreprenor si aprobate de catre Consultant, vor fi distribuite
(furnizate) pe santier si stocate n cantitati suficient de mari pentru a asigura calitatea
constanta si omogenitatea materialului necesar pentru lucrari pe tronsoane mari.
Agregatele din stocuri vor fi zilnic verificate de catre laboratorul aprobat al Contractorului,
nainte de a fi folosite la lucrari.
Daca, dupa testarea calitatii materialului granular sau a materialului granular optimal (care
se face nainte de a fi pus n opera n cadrul unei zile), granulometria nu respecta
previziunile din tabelul 1, ea va fi corectata, pentru a ndeplini conditiile de calitate stipulate

de aceasta specificatie. Actiunea corectiva va fi transmisa Consultantului spre aprobare,


nainte de a fi implementata pe santier.
Cnd se foloseste materialul granular din diferite surse, furnizarea si stocarea trebuie sa
previna amestecarea materialului, iar calitatea materialului trebuie verificata pentru fiecare
sursa individuala folosita.
Antreprenorul va avea suficient material n stoc ori n santierul uzinal, pentru fiecare zi de
lucru. Se va asigura un depozit minim de materiale pentru o luna ntreaga de folosinta.
Setul complet de teste, precum si frecventa si locul prelevarii probelor vor fi incluse n
Planul de Control al Calitatii al Contractorului si trimis spre aprobare Consultantului,
nainte de a inceperea executiei lucrarilor permanente.
210.2.2. Apa pentru compactare
Apa folosita pentru compactare poate veni din diferite surse publice potabile ori din alte surse
acceptate. In toate cazurile, apa trebuie sa respecte in permanenta cerintele din STAS
790/84.
Orice sursa de apa poate fi folosita pentru controlul (reglarea) continutul de umiditate al
materialului granular sau a materialului granular optimal pe durata executiei lucrarilor.
Este interzisa contaminarea apei cu produse chimice, noroi ori vegetatie. Pentru folosirea
surselor de apa este necesara aprobarea Consultantului.
210.2.3. Caracteristicile Optime de Compactare
Laboratorul aprobat al Contractorului, sau orice alt laborator specializat, aprobat de
Consultant, va executa teste in vederea determinarii continutului de umiditate optim si
densitatea maxima n stare uscata a materialului folosit ca materialului granular sau a
materialului granular optimal . Aceste teste vor fi realizate cel putin cu o saptamna nainte
de nceperea lucrarilor, sau cu o saptamna nainte de a folosi material dintr-o sursa diferita.
Caracteristicile de compactare ale materialului granular pentru stratul de fundatie, vor fi
determinate folosind metoda Proctor modificat (PM), n conformitate cu STAS 1913/13/83,
dupa cum urmeaza:

d max. PM = greutate maxima (masa) a probei uscate, exprimata n g/cm 3;


W opt PM = continutul optim de umiditate pentru compactare, exprimata n %.

Antreprenorul poate propune metode alternative avand la baza Standarde Internationale


(pentru exemplu, metoda AASHTO T180), daca sunt anterior aprobate de catre Consultant.
210.2.4. Geotextil
Geotextilul va fi in conformitate cu prevederile subsectiunii 214.

210.3. Echipamente
210.3.1. Echipamente de Mixare
Sorturile de agregate pentru obtinerea materialului granular, vor fi bine amestecate in
proportiile specificate, intr-o statie centrala aprobata de dozare cu flux continuu sau intr-o
statie mobila, ca cea folosita la prepararea sau prepararea si asternerea stratului de balast
stabilizat cu ciment.
Statia centrala va fi echipata cu dispozitive de cantarire sau dozare, capabile sa respecte
proportia corecta a particulelor de pietris si nisip.
Statia va fi calibrata de catre Antreprenor n prezenta Consultantului, care va emite aprobarea.
Vor fi puse la dispozitie la statie, in permanenta de catre Antreprenor, o balanta portabila de
200 kg capacitate, mpreuna cu 10 greutati standard de cate 20 kg si un container de 200 litri,
pentru verificarea acuratetei echipamentului.
Echipamentul de mixare va avea capacitatea de productie de cel putin 200 t/ora.
Statia mobila va respecta aceleasi cerinte, depinznd de asemenea de recomandarile si
instructiunile cuprinse in manualul producatorului.
Transportul, asezarea (asternerea) si compactarea materialului, trebuie executata ntr-o
asemenea maniera incat sa se evite segregarile sau orice contaminare cu corpuri straine
(frunze, bucati de lemn, petrol, gaz etc.)
210.3.2. Masini de Imprastiere
Cnd stratul de fundatie din material granular trebuie realizat pe o latime de peste 2,5 m,
acesta va fi realizat cu masini de mprastiat, pentru asternerea materialului la dimensiunile si
nclinarile (pantele) specificate de Desenele de executie sau dupa cum este solicitat de
catre Consultant.
Masinile de mprastiat vor fi echipate cu rigle(repere) ajustabile, pentru a mentine latimea,
grosimea si sectiunea transversala necesara. Acestea vor fi suficiente ca numar si
capacitate, pentru a face fata productiei statiei.
210.3.3. Compactori
Compactorii vor fi selectati in asemenea mod incat sa satisfaca cerintele de densitate si
finisare necesare.
Compactorii vibratori vor fi de tip cilindru compactor. Compactorii vor fi echipati cu
dispozitive de control frecventa si amplitudine, si proiectati special pentru compactarea
materialului pentru care vor fi utilizati.
210.4. Tehnologia de Executie

210.4.1. Asternerea Balastului


Stratul de fundatie din material granular va fi asternut numai dupa ce Consultantul a
aprobat stratul de forma. Antreprenorul va asterne si profila stratul de fundatie, asa cum
este aratat n Desene.
Inainte ca asternerea materialului granular sa fie realizata, trebuie terminate lucrarile de
drenare a fundatiei, drenurile transversale pentru acostamente, drenurile longitudinale sub
acostamente sau santuri.
Pentru straturile de fundatie prevazute pe ntreaga platforma a drumului, ori pentru alte
lucrari unde lucrarile de scurgerea a apelor sunt realizate ntr-un singur strat continuu,
lucrarile de drenare n fiecare punct al traseului trebuie sa fie, la cel putin 15 cm deasupra
fundului santurilor sau n cazul umpluturilor, deasupra nivelului terenului existent.
Materialul pentru stratul de fundatie va fi mixat si umezit ntr-un mixer, asa cum este aratat
n cadrul acestei specificatii tehnice. Materialul pentru stratul de fundatie va fi mixat la un
continut de umiditate n cadrul intervalului 2%, +2%, fata de umiditatea optima de
compactare corespunzatoare pentru metoda Proctor Modificat.
Inainte de turnarea stratului de fundatie, stratul de forma va fi stropit usor cu apa.
Materialul pentru stratul de fundatie, va fi transportat pe drum, mprastiat ntr-un strat
uniform si compactat cel putin 100% fata de densitatea maxima a testului Proctor
Modificat, determinata de testele initiale ale laboratorului Contractorului.
Testul Proctor trebuie repetat pentru fiecare sursa utilizata pentru stratul de fundatie, la un
volum de cel mult 5000 m3.
Asternerea materialului se va executa pe o suprafata suficienta pentru a permite
compactarea si profilarea (modelarea) ntregii suprafete a tronsonului.
Materialul necontaminat, neutilizat n profilarea unei sectiuni, poate fi mprastiat uniform pe
sectiunea adiacenta neprofilata.
Materialul granular continnd zapada sau bucati de gheata, nu va fi folosit n straturile de
fundatie.
Lucrarile pentru executia stratului de fundatie, nu vor fi realizate pe un strat de forma
nghetat sau acoperit de zapada sau gheata.
Compactarea va fi realizata cu echipament adecvat, n concordanta cu metoda aprobata
de Consultant, tinand cont de concluziile de pe sectiunea de proba.
210.4.2. Sectiune de proba
Antreprenorul trebuie sa execute aceasta sectiune de proba, nainte de nceperea
lucrarilor.

Inainte de realizarea sectiunii de proba, Contractorul va transmite spre aprobare


Consultantului, cel putin cu o saptamna n avans, fisa tehnologica continnd executia
straturilor de fundatie din materiale granulare.
Sectiunea de ncercare poate fi realizata numai daca Consultantul a aprobat fisa
tehnologica Contractorului.
Amplasarea sectiunii de proba va fi aprobata de catre Consultant.
O sectiune de ncercare va fi realizata pentru fiecare sursa de material pe un sector de cel
putin 50 m lungime si cel putin 3,60 m largime. Sectiunea de ncercare va fi realizata n
prezenta Consultantului, controlul compactarii va fi efectuat pe baza testelor de laborator,
asa cum este prezentat de catre Antreprenor in fisa tehnologica si in Planul sau de Control
al Calitatii.
Rezultatele testelor vor fi prezentate Consultantului n ziua urmatoare, dupa executia
sectiunii de ncercare.
Daca gradul de compactare solicitat, masurat pe ntreaga sectiune de ncercare n
concordanta cu metoda de masurare agreata, nu corespunde, Contractorul va realiza un
nou test, dupa ce metodele au fost modificate sau echipamentele au fost reglate si o noua
metodologie a fost prezentata Consultantului spre aprobare.
Parametrii care vor fi observati n timpul probelor, vor fi:

grosimea optima a stratului de material granular asternut, naintea compactarii;

numarul de treceri al fiecarui tip de compactor vibrator si nevibrator pentru a determina


intensitatea compactarii;
Intensitatea Compactarii = Q/S

Q = volumul de material granular asternut n unitati de timp (ora, zi, schimb), exprimate n
m3
S = suprafata, exprimata n m2, acoperita de fiecare echipament de compactare,
n cadrul perioadei date.
Daca sectiunea de ncercare este realizata cu succes, parametrii nregistrati mentionati
mai sus, vor deveni referinte pentru lucrarile de strat de fundatie realizate cu material
furnizat dintr-o singura sursa. Pentru fiecare sursa de material diferita, va fi realizata o
noua sectiune de ncercare n conformitate cu planul prezentat mai sus.
210.5. Controlul calitatii pentru receptie
210.5.1. Tolerante Geometrice
Grosimea stratului de fundatie va fi conform previziunilor Desenelor, dar nu peste 35 cm
grosime strat compactat la o singura trecere.

Abaterile admise ale grosimii sunt 15 mm strat finisat in fiecare punct masurat.
Controlul grosimii va fi facut prin masuratori directe n gropi de proba, in locatiile indicate
de catre Consultant. Se vor efectua masuratori ale grosimii la cel putin fiecare 150 m.
Grosimea nu va putea sa difere cu mai mult de 15 mm fata de grosimea specificata n
Desene, n fiecare punct de masurare de-a lungul sectorului executat de strat de fundatie
inaintat spre aprobare Consultantului. Deficitul sau excesul de grosime cu mai mult de 15
mm va fi corectat de catre Antreprenor ntr-o maniera acceptata de catre Consultant.
Excesul de grosime care va fi gasit n cadrul tolerantelor, va fi considerat ca fiind realizat
de catre Antreprenor din initiativa lui si pe cheltuiala lui proprie.
Abaterile admisibile in sectiunile transversale, vor fi de 2 cm. Masuratorile vor fi realizate
in sectiunile transversale proiectate de-a lungul axului proiectat al drumului, la nivelul
suprafetei stratului de fundatie si n limitele platformei drumului. Nivelele vor fi masurate cu
mijloace topografice.
Tolerantele regulate in profil longitudinal masurate sub lata de 3 m lungime, vor fi de 2 cm
la orice punct de masurare.
Tolerantele pe latime vor fi de 0 - +5 cm, masurate n punctele sectiunii transversale
proiectate.
Tolerantele pentru panta transversala, vor fi de 0,4 % masurate n punctele sectiunii
transversale proiectate sau in sectiunile transversale pozitionate la fiecare 25 m. Oricare
dintre valorile masurate trebuie sa se inscrie in aceste tolerante.
210.5.2. Cerinte la Compactare
Stratul de fundatie va fi compactat la un grad de compactare de 100 % test Proctor
Modificat,, in min. 95 % din punctele masurate. Media obtinuta pentru toate punctele
masurate pentru gradul de compactare va fi de minim 98 %.
Densitatea stratului de fundatie compactat, va fi masurata pe santier, prin metoda inlocuirii
nisipului, in concordanta cu STAS 1913/15 75 si STAS 12288 -85.
Umiditatea, va fi masurata , in concordanta cu STAS1913/1 82.
Masurarea densitatii va fi realizata, prin cel putin doua teste la fiecare 150 m, in locatiile
indicate de catre Consultant. Rezultatele masuratorilor vor fi naintate Consultantului nu
mai trziu de o zi dupa executia sectiunii de proba a stratului de fundatie.
210.5.3. Cerintele Capacitatii Portante
Capacitatea portanta a stratului de fundatie este obtinuta, daca deformatia elastica (masurata
conf. Norm. CD 31-2002),este mai mica decat valorile admisibile din tabelul 2 de mai jos.

Tabel 2
Grosimea
stratului de
fundatie
masurat in
cm

15
20
25

Valorile Deformatiei Elastice -Dadm (1/10 mm)


Stratul superior al fundatiei este:
Stratul de Forma,
Selected soil, according to STAS 1243-88
in sensul
Nisip Prafos
Praf Nisipos
Argila
cerintelor din
Nisip Argilos
Praf Nisipos Argila
STAS 12253/84
-Argilos
nisipoasa
Argila
Prafoasa
163
284
327
366
144
252
290
325
129
226
261
292

Nota:

Valorile acceptabile mentionate mai sus, sunt determinate pentru straturile din
material granular, avnd modulul de deformatie Edf 600 daN/cm2, conform
instructiunilor PD 177, respectiv, modulul elastic Efx 2000 daN/cm2, conform
instructiunilor CD 152.

Pentru materialele granulare cu Edef 600 daN/cm2, respectiv Efx 2000 daN/cm2,
valorile admisibile, date n tabel, vor fi marite cu 10%.

Se considera ca valorile de referinta din Tabelul 2 au fost considerate ca valori


masurate in timpul primaverii. Cand masuratorile se efectueaza pe timpul verii, se
vor aplica factori de corectie la valorile masurate, pentru a tine cont de
caracteristicile mai putin favorabile cauzate de dezghet.

Pentru straturile de fundatie avand valoarea grosimii intre valorile prezentate in


Tabelul 2, valorile deflexiunilor vor fi interpolate liniar, incepand cu valorile
corespunzatoare cele mai apropiate din tabel.

Cnd nu este posibila masurarea deformatiei prin metoda de masurare cu parghia


Benkelman datorita spatiilor inguste de masurare, vor fi luate n consideratie alte metode
care vor fi aplicate de catre Antreprenor. Daca testul de deformatie relativa cu placa, va fi
realizat (conf. STAS 2914/4-89), frecventa de testare va fi aceeasi ca n cazul testelor de
compactare.
Alte teste pentru capacitatea portanta, vor putea fi propuse de catre Antreprenor, daca
poate fi demonstrata o corelare suficienta cu rezultatele testelor mai sus mentionate.
Metodele noi de masurare trebuie sa fie certificate de catre Comisia Nationala de
Certificari ale Materialelor de Constructii si Echipamentelor si aprobate de catre Consultant
nainte de a fi folosite pe santier.
Cnd se nregistreaza o schimbare n conditiile atmosferice (ploaie, zapada, uscarea
stratului datorita temperaturilor nalte), sau orice alta modificare a profilarii stratului, testele
de control de calitate pentru receptie trebuie sa fie repetate.
Rezultatele pentru geometrie, pentru compactare si capacitatea portanta, trebuie sa fie
simultan acceptate de catre Consultant, pentru a permite ca sectiunea stratului de fundatie
executata si testata, sa fie inclusa n lucrarile permanente.