Sunteți pe pagina 1din 3

SEMINAR 1

INDICATORI FOLOSITI IN ECONOMIA AGRARA


Conceptul de indicatori:sunt expresii numerice ale laturilor cantitative ale fenomenelor
economice in conditii de timp si de loc determinate.Indicatorii pot fi exprimati in diferite
marimi(unitati naturale,unitati valorice,marimi medii)Indici sunt expresii ale raportului dintre
doi indicatori difereiti in timp si spatiu.Indicii reflecta deci variatia calitativa a fenomenelor:
-in timp>indici dinamici
-in spatiu >indici teritoriali
Sunt exprimati in marimi relative(%)
Indicatorii,respective indicii pot fi grupati in functie de diferite criteri de clasificare:
-dupa modul de calcul
-dupa sfera de cuprindere
-dupa modul de exprimare
-dupa baza de raportare
-dupa functia indeplinita
CLASIFICAREA INDICATORILOR
*Dupa modul de calcul:
-indicatori absolute,sunt exprimati in cifre absolute,adica un numar concret fiind obtinuti ca o
prima forma a generalizarii datelor diferitelor colectivitati fara a se face comparative cu alte
marimi.
-indicatori relative,exprimati in cifre relative si reprezinta raportul dintre doi indicatori de
regula absolute
-indicatori medii,exprima in mod reprezentativ ceea ce este tipic essential cu privire la
caracteristicile unei colectivitati (ansamblul elementelor care prezinta una sau mai multe
caracteristici commune.
*Dupa sfera de cuprindere
- individuali se obtin in faza de culegere a datelor din evidenta primara,contabila sau statistica
caracterizand un singur fenomen
-generalizatori,se obtin prin centralizarea datelor caracterizand fenomenul per ansamblu
*Dupa modul de exprimare
-fizici,se exprima in unitati naturale(Ha,Kg)
-valorici,se exprima in unitati valorice banesti(bani,actiuni)
-indicatori exprimati in unitati natural conventionale(Ha aratura normal=Ha a.n. , Unitate vita
mare= U.V.M.)
*Dupa baza de raprtare
-cu baza fixa,se stabileste indicatorul unui an ca termen de referinta la care se raporteaza
indicatorii fiecaruia din ani urmatori.
-cu baza variabila,indicatorii diferitilor ani se raporteaza la indicatorul anului precedent.
*Dupa functia indeplinita
-indicatori de plan,caracterizeaza sarcinile si actiunile programate prin plan care trebuie
realizate intr-o anumita perioada
-indicatori de indeplinire ai planului,caracterizeaza rezultate privind indeplinirea sarcinilor de
plan si permit diferite aprecieri comparative referitoare la realizarile obtinute

SEMINAR 2
INDICATORII FONDULUI FUNCIAR
-Fondul funciar al Romaniei este constituit din totalitatea terenurilor de orice fel indifferent de
destinatie,de titlul pe baza caruia este definit sau de domeniul public ori privat din care face
parte.In functie de destinatie fondul funciar este alcatuit din urmatoarele grupe de terenuri:
-terenuri agricole
-terenuri forestiere
-terenuri aflate permanent sub apa
-terenuri intravilane
-terenuri cu destinatie speciala
Fondul funciar are valoare tripla:
-este dintre cele mai importante mijloace de productie
-principala avutie a unei natiuni
-obiectul al munci
*legea fondului funciar este L18/1991
PAMANTUL ca obiect de analiza economica este un bun particular
nemobil,nereprotuctibil,eterogen,indivizibil avand multiple caracteristici nedisociabile si
exercitand simultan mai multe activitati diverse (activitate de productie,activitate de
consum,valoare refugiu,valoare speculatie)
Renta si Arenda
Renta funciara,venitul obtinut de proprietarul funciar(arendator) de la intreprinzatorul agricol
(arendas) pentru dreptul de utilizare al pamantului de catre acesta
Conditiile de formare ale rentei funciare sunt:
-Fertilitatea diferita
-Pozitia diferita a terenurilor fata de piata de desfacere si de consum
-Practicarea sau nu a unei agriculturi intensive pe respectivul teren
Mecanismul formari rentei funciare are la baza modul specific de stabilire al pretului de
vanzare a produselor agricole respective in functie de valoarea.
Cele 3 conditii duc la aparitia rentei diferentiala care este de doua feluri:
-de gradul 1
-de gradul 2
*Renta diferentiala de gradul 1,este venitul net suplimentar obtinut pe terenurile bune si foarte
bune ca fertilitate si pozitie fata de restul terenurilor
*Renta diferentiala de gradul 2,este venitul net suplimentar obtinut pe terenurile unde se
practica agricultura intensive fata de restul terenurilor
*Renta de monopol ,venitul net suplimentar obtinut ca urmare a unor conditii economice sau
naturale de catre unii intreprinzatori agricoli pe care ceilalti nu le au
*Renta absoluta,renta de baza
Arenda,suma de bani sau cantitatea de produse pe care intreprinzatorul agricol o plateste
proprietarului de teren pentru dreptul de folosire a acestuia
Legea arendei L16/1994

Arenda cuprinde :rente funciara,impozitul pe teren,dobanda pentru capitalul


imprumutat,chiriile pentru cladirile amplasate pe acel teren
Indicatorii
Marimea fondului funciar
Fondul funciar cuprinde totalitatea suprafetelor de teren aflate in limitele unei unitati
administrative teritoriale.Terenurile care alcatuiesc fondul funciar se impart in doua mari
categorii:
-terenuri agricole
-terenuri neagricole
Marimea fondului funciar se exprima in hectare si se poate detrmina dupa relatia urmatoare:
St=S agr+S neagr (Ha)
Suprafata agricola cuprinde urmatoarele categorii de terenuri:
-arabile
-ocupate cu vie si pepiniere viticole
-ocupate de livezi si pepiniere pomicole
-fanete si pasuni naturale
Suprafata neagricola are in componenta urmatoarele categori de terenuri:
-suprafata fond forestier
-lacuri ape rauri
-drumuri,cai ferate,autostrazi
-constructii
-destinatii speciale
Marimea fondului funciar are o importanta deosebita in stabilirea dimensiuni optime a
unitatilor agricole si a nivelului de concentrare a productiei dintr-o anumita zona sau
exploatatie agricola