Sunteți pe pagina 1din 1

Spitalul/Clinica

Adresa.
Localitate.
Medic..
Specialitatea

ADEVERINTA DE PRACTICA

Dnl/Dna...student/a in anul la
Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti, Facultatea de
Medicina Generala, in cadrul seriei , grupa .., si-a desfasurat
activitatea de practica medicala in perioada ...2012 ..2012 in cadrul sectiei/cabinetului
acumuland in total . 21de zile de practica.
Activitatea sa desfasurat sub coordonarea si indrumarea Dn-lui/Dn-ei.
Dr. .................................................
La finalul perioadei de practica studentul/a antementionat/a a primit
Calificativul/Nota .........................

Medic
Semnatura.
(PARAFA)