Sunteți pe pagina 1din 29

MA IN DE SP LAT

MANUAL DE UTILIZARE
ZWF 2105W

CUPRINS
CAPITOLUL 1: NAINTE DE UTILIZARE
M suri privind siguran a
Recomand ri
CAPITOLUL 2: INSTALARE
ndep rtarea uruburilor de transport
Reglarea n l imii picioarelor
Conexiunea electric
Conectarea la sursa de alimentare cu ap
Conectarea la evacuare
CAPITOLUL 3: SPECIFICA II TEHNICE
CAPITOLUL 4: PANOUL DE CONTROL
Butonul Start/Pauz
Indicatoare luminoase pentru func ii
Butoane pentru func ii
Buton pentru selectarea vitezei de centrfugare
Buton pentru programe
CAPITOLUL 5: SP LAREA RUFELOR
nainte de sp lare
Punerea ma inii n func iune
CAPITOLUL 6: CUR ARE I NTRE INERE
Filtrele pentru admisia apei
Filtrul pompei
Sertarul pentru detergent
Sifonul pentru evacuare
Carcasa
Cuva
Detartrarea
CAPITOLUL 7: SFATURI PRACTICE
CAPITOLUL 8: EVITAREA UNOR DEFECTE MINORE
CAPITOLUL 9: SISTEMUL DE DETECTARE AUTOMAT A ERORILOR
CAPITOLUL 10: SIMBOLURI INTERNA IONALE PENTRU SP LARE

CAPITOLUL 1: NAINTE DE UTILIZARE


M SURI PRIVIND SIGURAN A
Nu utiliza i un triplu techer sau un prelungitor.
Nu introduce i techerul n priz dac observa i deterior ri ale acestuia sau ale cablului
de alimentare.
n cazul n care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie nlocuit numai de
c tre personalul calificat de la centrele de service autorizate.
Nu scoate i techerul din priz tr gnd de cablul de alimentare. ine i de techer atunci
cnd dori i s l scoate i din priz .
Nu scoate i techerul din priz dac ave i minile ude.
Nu atinge i ma ina de sp lat dac ave i minile sau picioarele ude.
Nu deschide i setarul pentru detergent n timpul func ion rii ma inii de sp lat.
Nu deschide i u a ma inii de sp lat n timpul func ion rii acesteia.
Deoarece ma ina de sp lat atinge temperaturi ridicate n timpul programului de sp lare,
nu atinge i furtunul de evacuare sau evacuarea n timp ce ma ina func ioneaz .
n cazul n care apar probleme n func ionare, deconecta i ma ina de sp lat de la sursa
de alimentare cu energie electric i nchide i robinetul de alimentare cu ap . Nu
ncerca i s repara i dumneavoastr ma ina de sp lat rufe! V rug m s lua i leg tura
cu un centru de service autorizat.
Dorim s v atragem aten ia asupra faptului c materialele utilizate pentru ambalarea
aparatului pot fi periculoase pentru copii.
Nu permite i copiilor s se joace cu ma ina de sp lat rufe!
Nu introduce i animalele de companie n ma ina de sp lat rufe.
Ma ina de sp lat rufe trebuie utilizat numai de c tre persoanele adulte, n conformitate
cu instruc iunile oferite n acest manual de utilzare.
Aceast ma in de sp lat este numai pentru uz casnic. n cazul n care este utilizat n
alte scopuri, se va pierde garan ia.
Ma ina de sp lat rufe nu trebuie a ezat direct pe o suprafa mochetat , pentru a nu
mpiedica circula ia liber a aerului n partea inferioar a acesteia.
RECOMAND RI
Detergentul sau balsamul, n contact cu aerul pentru o perioad ndelungat de timp, se
pot lipi de pere ii sertarului de dozare. Pentru a evita aceast situa ie, v rug m s
introduce i detergentul i balsamul numai nainte de a ncepe programul de sp lare.
V recomand m s utiliza i presp larea numai pentru rufele foarte murdare.
V rug m s nu dep i i capacitatea maxim de nc rcare.

Dac nu ve i utiliza ma ina de sp lat pentru o perioad ndelungat de timp, scoate i


techerul cablului de alimentare din priz , nchide i robinetul de alimentare i l sa i
u a ma inii de sp lat deschis , pentru a evita formarea mirosurilor nepl cute n
interiorul cuvei.
Ca urmare a procedurilor de control efectuate dup fabrica ie, este posibil ca n
interiorul ma inii s r mn o cantitate mic de ap . Acest lucru nu afecteaz ma ina
de sp lat.
CAPITOLUL 2: INSTALARE
V rug m s acorda i aten ie instruc iunilor de urmeaz , nainte de a instala ma ina de
sp lat rufe.
SCOATEREA URUBURILOR DE TRANSPORT
uruburile de transport care sunt situate n partea din spate a ma inii de sp lat rufe,
trebuie scoase nainte de a pune ma ina de sp lat n func iune.
Sl bi i uruburile prin rotirea acestora n sens invers acelor de ceasornic, cu ajutorul
unei chei corespunz toare (DIAGRAMA 1).
Scoate i uruburile, tr gnd de acestea (DIAGRAMA 2).
n orificiile de unde au fost scoase uruburile, introduce i c p celele de plastic pe care
le g si i n punga cu accesorii (DIAGRAMA 3).
uruburile de transport care au fost scoase, trebuie p strate la ndemn , pentru a putea
fi utilizate n cazul n care dori i s mai transporta i ma ina.

DIAGRAMA 1

DIAGRAMA 2

DIAGRAMA 3

REGLAREA N L IMII PICIOARELOR


Nu a eza i ma ina de sp lat pe covoare sau pe suprafe e similare.
Pentru ca ma ina de sp lat s func ioneze silen ios i f r s vibreze, aceasta trebuie
a ezat pe o suprafa plat , stabil i solid .

Ma ina poate fi a ezat la nivel prin reglarea n l imii picioarelor acesteia.


Mai nti, sl bi i piuli a de reglare din plastic.
Regla i prin rotirea picioarelor n sus sau n jos.
Dup ce a fost a ezat ma ina la nivel, strnge i piuli a de reglare prin rotirea acesteia
n sus.
Nu a eza i buc i de carton, de lemn sau alte tipuri de materiale sub picioarele ma inii
de sp lat, pentru a compensa neregularit ile din pardoseal .

CONEXIUNEA ELECTRIC
Aceast ma in de sp lat rufe trebuie conectat la priz de 220-240V i 50Hz.
Cablul de alimentare este prev zut cu un techer special pentru mp mntare. Aceast
techer trebuie introdus ntr-o priz prev zut cu mp mntare i o siguran de 10
Amp. n cazul n care n locuin a dumneavoastr nu ave i astfel de priz , v rug m s
lua i leg tura cu un electrician calificat.
Compania noastr i declin orice responsabilitate pentru orice deterior ri
produse ca urmare a neconect rii ma inii de sp lat rufe la o priz care nu este
prev zut cu mp mtare.
CONECTAREA LA SURSA DE ALIMENTARE CU AP
n func ie de caracteristicile ma inii de sp lat, aceasta poate fi cu o singur admisie
pentru ap (rece) sau cu dou admisii (rece/cald ). Furtunul cu cap alb este utilizat
pentru ap rece iar cel cu cap ro u pentru ap cald (valabil pentru ma inile prev zute
cu admisie pentru ap rece i cald ).
Pentru a preveni curgerile pe la punctele de conexiune, 1 (valabil pentru o singur
admisie) sau 2 (valabil pentru dou admisii), v sunt puse la dispozi ie garnituri.
Fixa i aceste garnituri la cap tul furtunurilor de admisie n partea robinetului.
Conecta i furtunul alb la supapa de admisie a apei cu filtrul alb i conecta i furtunul
ro u la supapa de admisie a apei cu filtrul ro u (cel din urm valabil pentru ma inile
prev zute cu admisie pentru ap rece i cald ). Strrnge i cu mna piesele din plastic
ale conexiunii. Apela i la ajutorul unui instalator calificat pentru realizarea unor
conexiuni sigure.

Presiunea apei de 1-10 bar de la robinet va permite func ionarea mult mai eficient a
ma inii de sp lat. (presiunea de 1 bar semnific faptul c apa curge cu 8 litri pe minut
atunci cnd este deschis complet robinetul).
Dup ce conexiunile sunt ncheiate, verifica i dac exist scurgeri pe la conexiuni prin
deschiderea complet a robinetului.
Asigura i-v de faptul c furtunurile de admisie nu sunt pliate, rupte sau strivite.
Monta i furtunurile de admisie la un robinet cu diametru de 3/4.
Admisie ap rece (supap filtru alb)

Admisie ap cald (supap filtru ro u)

CONECTAREA LA SISTEMUL DE EVACUARE


Asigura i-v de faptul c furtunul de evacuare nu este pliat, ndoit sau strivit.
Furtunul de evacuare trebuie s fie montat la o n l ime de minim 60 cm i maxim
100 cm fa de pardoseal .
Cap tul furtunului de evacuare trebuie s fie fixat la orificiul de evacuare al ma inii
de sp lat sau la un aparat montat pe suportul de evacuare de pe ma ina de sp lat.
Nu ncerca i s prelungi i furtunul de evacuare prin ad ugarea unei por iuni
suplimentare.

CAPITOLUL 3: SPECIFICA II TEHNICE


ZWF2105W
Capacitate maxim rufe uscate (kg)

Capacitate recomandat (kg)

4,5

n l ime (cm)

85

L ime (cm)

59,6

Adncime (cm)

51

Vitez maxim de centrifugare (rpm)

1000

(*) Viteza maxim de centrifugare depinde de modelul ales.

1.
2.
3.
4.

Sertar superior
Sertar pentru detergent
Panou de control
U

5. Mner
6. Capac filtru
7. Pl cu de protec ie

Specifica iile tehnice de mai sus sunt pentru ma inile de sp lat cu o admisie (rece) i
pentru admisie dubl (rece/cald).

CAPITOLUL 4: PANOUL DE CONTROL

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Sertar detergent
Indicator luminos Start/Pauz
Indicatoare luminoase func ii
Selector vitez centrifugare
Indicator luminos program preg tit

Buton programe
Buton Start/Pauz
Butoane func ii
Indicator luminos finalizare program

BUTON START/PAUZ
Acest buton este utilizat pentru pornirea unui program selectat sau trecerea
unui program aflat n derulare n modul pauz .
AVERTIZARE!
Este necesar ca butonul pentru programe s fie adus n pozi ia O (oprit)
nainte de a selecta un alt program sau de a modifica un program.
INDICATOARE LUMINOASE FUNC II
Prin ap sarea butonului Start/Pauz sau a oric rui alt buton se aprind
indicatoarele aflate deasupra butoanelor i a panoului de control, indicnd
etapele de sp lare ale programelor. Indicatorul se stinge atunci cnd este
ap sat un buton pentru func ie sau este ap sat butonul Start/Pauz sau func ia
de selectare a ncheiat opera iunea.
Indicatoarele luminoase pentru func ii sunt utilizate i n cadrul sistemului de detectare a
defec iunilor, a a cum sunt prezentate n capitolul 9.
BUTOANE FUNC II
Re inere ap
Aceast func ie este recomandat atunci cnd rufele nu pot fi scoase imediat
din ma ina de sp lat la finalul programului. Acest lucru va preveni ifonarea
rufelor. Cnd este ap sat acest buton, apa de la ultima cl tire nu este
evacuat . Pentru ca programul s continue din punctul n care a fost ntrerupt,
ap sa i din nou butonul acela i buton.

Dac nu dori i ca hainele delicate s fie centrifugate sau dori i s fie


centrifugate la o vitez redus , roti i butonul pe pozi ia O (oprit). Seta i
butonul pentru program pe unul dintre programele de evacuare sau
centrifugare dorit, apoi ap sa i butonul start/pauz . Dac programul selectat
este un program de evacuare, va fi evacuat apa din interiorul ma inii de
sp lat. Dac a i selectat un program de centrifugare, ma ina de sp lat va
realiza o opera iune de centrifugare la finalul programului.
Cl tire suplimentar
Pute i ad uga cu ajutorul acestei op iuni nc o etap de cl tire pe lng cele
realizate de ma ina de sp lat, la toate programele.
C lcare u oar
Cu ajutorul acestei func ii, pute i fi siguri de faptul c rufele dumneavoastr
vor fi mai pu in ifonate dup sp lare.

AVERTIZARE!
Func iile difer n func ie de modelul ales. Dac a i uitat s utiliza i func ia
suplimentar iar ma ina a pornit opera iunea de sp lare, ap sa i butonul
func iei suplimentare pe care dori i s o selecta i; n cazul n care indicatorul
de deasupra este aprins, func ia suplimentar selectat va deveni activ . Dac
acesta nu r mne aprins, func ia suplimentar nu va fi activat .
SELECTOR VITEZ DE CENTRIFUGARE
Cu ajutorul butonului pentru selectarea vitezei de centrifugare, pute i realiza ajust ri ale
vitezei pentru procesul de centrifugare al rufelor. Intervalul de ajustare al vitezei este
cuprins ntre 0 (f r centrifugare) i viteza maxim de centrifugare a ma inii de sp lat
rufe.
OBSERVA IE: Realiza i procesul de centrifugare al rufelor sensibile i delicate n cel
mai potrivit mod.

BUTON PROGRAME
Cu ajutorul acestui buton, pute i selecta programul pe care dori i s l utiliza i pentru a
sp la rufele. Pute i ajusta procesul de selec ie al programului prin rotirea butonului
programe n ambele direc ii. Trebuie s ave i grij ca semnul ajust rii de pe butonul
programe s fie acela i cu programul pe care dori i s l selecta i. Atunci cnd seta i
butonul pentru program pe pozi ia O (oprit), n timp ce ma ina func ioneaz , programul
va r mne incomplet.

10

O Stop
1 Bumbac 900
2 Bumbac 900 (Presp lare)
3 Bumbac 600
4 Bumbac 400
5 Sp lare Eco
6 Bumbac 300
7 Sp lare rapid
8 Bumbac - sp lare rece
9 Mixte
10 Sintetice 600
11 Articole copii
12 Sintetice 400
13 Articole sportive
14 Sintetice sp lare rece
15 Sp lare perdele
16 Delicate 300
17 Delicate sp lare rece
18 Sp lare manual
19 Ln 300
20 Ln sp lare rece

21 Cl tire
22 Centrifugare
23 Evacuare

CAPITOLUL 5: SP LAREA RUFELOR


Introduce i techerul cablului de alimentare n priz .
Deschide i robinetul.
Prima sp lare
n interiorul ma inii poate exista o cantitate mic de ap r mas n urma testelor realizate
n fabric . Este recomandabil ca prima sp lare s fie realizat f r rufe, pentru a ndep rta
aceast ap ; turna i jum tate de m sur de detergent normal n compartimentul 2 i
selecta i programul bumbac la 90C.
NAINTE DE SP LARE
Sortarea rufelor
Sorta i rufele n func ie de tipul acestora (bumbac, sintetice, delicate, ln , etc.),
temperatura de sp lare i gradul de murd rire.
Nu sp la i rufele albe mpreun cu cele colorate.
Din moment ce rufele colorate noi i pot pierde din culoare la prima sp lare, sp la ile separat.
Ave i grij ca niciun obiect metalic s nu fie uitat n buzunarele hainelor.
nchide i fermoarele i nasturii hainelor.
ndep rta i clemele din plastic sau metal de la draperii i introduce i-le n interiorul
unei plase pentru sp lare i lega i-o.

11

ntoarce i pe dos haine precum pantalonii, es turile tricotate i tricourile.


Sp la i articolele mici cum ar fi osetele i batistele ntr-o pung pentru sp lare.

Sp lare la 90C

Sp lare la 60C Sp lare la 30C

Nu pot fi sp late n
ma ina de sp lat

Introducerea rufelor n ma ina de sp lat


Deschide i u a ma inii de sp lat.
Introduce i rufele n ma ina de sp lat.
Introduce i fiecare articol separat.
Atunci cnd nchide i u a ma inii de sp lat, ave i grij ca rufele s nu se prind ntre
u i garnitur .
nchide i u a bine, n caz contrar ma ina de sp lat nu va porni procesul de sp lare.
Ad ugarea detergentului n ma in
Cantitatea de detergent necesar depinde de urm toarele criterii:
Consumul de detergent se va modifica n func ie de gradul de murd rire al
hainelor. Pentru rufe cu un grad redus de murd rire, nu presp la i i ad uga i o
cantitate mic de detergent n compartimentul cu num rul 2 al sertarului pentru
detergent.
Pentru rufele foarte murdare, selecta i un program cu presp lare, umple i
m sur de detergent i ad uga i-l n compartimentul 1 din sertarul pentru
detergent iar canitatea r mas n compartimentul 2.
n ma ina dumneavoastr , utiliza i detergen i speciali crea i pentru ma inile
automate de sp lat. Cantit ile ce vor fi utilizate pentru haine sunt indicate pe
ambalajele detergen ilor.
Cu ct apa este mai dur , cu att trebuie s m ri i cantitatea de detergent.
Cu ct cantitatea de rufe este mai mare, cu att trebuie s utiliza i mai mult
detergent.
Ad uga i balsamul n compartimentul pentru balsam. Nu dep i i nivelul MAX ,
n caz contrar balsamul va p trunde n ma ina de sp lat prin sifon.
Un balsam cu o densitate mare trebuie s fie diluat cu ap nainte de a fi introdus
n sertar. Acest lucru se ntmpl deoarece densit ile mari blocheaz sifonul i
previn p trunderea balsamului n interiorul ma inii.

12

Pute i utiliza detergen i lichizi n toate programele f r presp lare. Monta i pl cu a


pentru detergentul lichid n al doilea compartiment din sertarul pentru detergent i
ad uga i o cantitate de detergent n func ie de nivelul pl cu ei.

Pl cu nivel
detergent
lichid

UTILIZAREA MA INII DE SP LAT


Selectarea programului i caracteristici
Selecta i programele i func iile suplimentare potrivite pentru rufele dumneavoastr cu
ajutorul informa iilor oferite n Tabelul 1.
Buton Start/Pauz
Dac ap sa i acest buton pute i porni programul selectat sau pute i trece programul aflat
n derulare n modul pauz .
Pornirea programului
Ajusta i butonul pentru programe pentru a selecta programul dorit.
Indicatorul luminos corespunz tor programului preg tit este aprins.
Dac dori i, pute i selecta una sau mai multe func ii suplimentare.
Activa i programul selectat prin ap sarea butonului Start/Pauz .
Modificarea programului
Dac a i selectat un program i nu dori i s mai continue:
Ap sa i butonul Start/Pauz .
Aduce i butonul pentru programe n pozi ia O (oprit).
Regla i butonul pentru programe la programul dorit (Pute i selecta programul dorit
din Tabelul 1).
Indicatorul luminos corespunz tor programului preg tit este aprins.
Activa i programul selectat prin ap sarea butonului Start/Pauz .
Anularea unui program
Dac dori i s anula i un program:
Ap sa i butonul Start/Pauz .
Aduce i butonul pentru programe n pozi ia O (oprit).
Roti i butonul la programele de Evacuare sau Centrifugare.
Indicatorul luminos corespunz tor programului preg tit este aprins.
Activa i programul selectat prin ap sarea butonului Start/Pauz .
Finalizarea programului
Ma ina de sp lat se opre te automat la finalul programului selectat.
Indicatorul luminos pentru finalizarea programului este aprins.
Roti i butonul pentru programe n pozi ia O (oprit).

13

U a ma inii de sp lat va r mne blocat circa dou minute dup finalizarea


programului. Deschide i u a tr gnd de mnerul acesteia i scoate i rufele.
Dup ce scoate i rufele, l sa i u a deschis pentru ca interiorul cuvei s se usuce i
pentru a evita formarea de mirosuri nepl cute n interiorul acesteia.
Scoate i techerul cablului de alimentare din priz .
nchide i robinetul de alimentare cu ap .

AVERTIZARE!
n cazul n care alimentarea cu energie electric se ntrerupe n timpul derul rii unui
program, n momentul n care se reia alimentarea cu energie, ma ina va relua programul
de la punctul n care s-a oprit. Acest lucru nu este periculos pentru ma ina
dumneavoastr .
Blocarea comenzilor
Ma ina dumneavoastr este prev zut cu un sistem de blocare a comenzilor pentru a
preveni modificarea programului aflat n derulare prin ap sarea unui buton. Func ia de
blocare a comenzilor va fi activat prin ap sarea simultan , timp de 3 secunde a
butoanelor 1 i 3 de pe panoul de control.
Atunci cnd este activat aceast func ie, indicatorul electronic va clipi pentru a indica
faptul c este activat func ia de blocare a comezilor. Pentru a dezactiva func ia, va trebui
s ap sa i acelea i butoane (1 i 3) pentru mai mult de trei secunde. Dezactivarea func iei
de blocare a comenzilor este indicat de faptul c indicatorul pentru butonul Start/Pauz
clipe te.

CAPITOLUL 6: CUR

ARE I NTRE INERE

Scoate i techerul cablului de alimentare din priz .


nchide i robinetul cu ap .

FILTRE DE ADMISIE A APEI


Pe partea cu robinetul al furtunului de admisie a apei i la capetele supapelor de admisie,
exist filtre ce previn p trunderea murd riei sau a obiectelor str ine n apa din ma ina de
sp lat. Dac ma ina de sp lat nu poate primi suficient ap de i robinetul este deschis,
aceste filtre trebuie s fie cur ate.

14

PROGRAM

CAP.
MAXIM
RUFE
USCATE
(kg.)
ZWF 2105W
5

1+2

3- BUMBAC 600

4- BUMBAC 400

5-SP LARE ECO

6- BUMBAC 300

7-SP LARE
RAPID

2,5

8 BUMBAC
SP LARE RECE

9 - MIXTE

10SINTETICE
600

11 ARTICOLE
COPII

12SINTETICE
400

1- BUMBAC 900
2 BUMBAC 600
(PRESP LARE)

COMPARTIMENT
DETERGENT

BUNTOANE
FUNC II
SUPLIMENTARE

TABELUL 1

15

TIPUL DE
RUFE
Articole murdare
din bumbac i in.
Articole foarte
murdare
din
bumbac i in,
colorate.
Articole murdare
din bumbac i in,
colorate.
Articole
u or
murdare
,
ndep rtare
vopsea, bumbac
i in, colorate.
Articole murdare
din bumbac i in,
colorate.
Articole
u or
murdare
din
bumbac i in,
colorate.
Articole
u or
murdare
din
bumbac i in,
colorate.
Articole
u or
murdare
din
bumbac i in,
colorate. Sp lare
f r
nc lzirea
apei.
Articole murdare
sau
foarte
murdare
din
bumbac sau in
colorate.
Articole murdare
sintetice
sau
mixte.
Articole
de
mbr c minte
pentru copii.
Articole
u or
murdare sintetice
sau mixte.

EXPLICA II

Lenjerie
intim ,
cearceafuri, fe e de
mas ,
tricouri,
prosoape.

osete din nylon,


bluze.
Toate tipurile de
mbr c minte
pentru copii.
osete din nylon,
bluze.

PROGRAM

13- ARTICOLE
SPORTIVE

CAP.
MAXIM
RUFE
USCATE
(kg.)
ZWF 2105W
3

14 SINTETICE SP LARE RECE

15 SP LARE
PERDELE

1+2

16300

DELICATE

COMPARTIMENT
DETERGENT

BUNTOANE
FUNC II
SUPLIMENTARE

17- DELICATE
SP LARE RECE

18-SP LARE
MANUAL

19-LN 300

20 LN

SP LARE RECE

21 - CL TIRE
22CENTRIFUGARE
23 EVACUARE

Atunci cnd ave i nevoie de o cl tire suplimentar dup


pentru toate tipurile de articole.

TIPUL DE
RUFE

EXPLICA II

Articole sportive.

Toate tipurile de
articole sportive i
jeans.

Articole
din
es turi sintetice
sau
amestec,
u or
murdare.
Sp lare
f r
nc lzirea apei.
Perdele din voal
i
es turi
delicate.
Articole
u or
murdare
din
bumbac,
colorate, sintetice
sau n amestec.
Articole foarte
u or murdare din
bumbac,
colorate, sintetice
sau n amestec.
Articole
u or
murdare
din
bumbac i in,
colorate,
sintetice,
care
trebuie
sp late
manual.
Articole murdare
din ln pentru
sp lare manual
i la ma in .
Articole foarte
pu in murdare,
din ln pentru
sp lare manual
i la ma in .
procesul de sp lare, pute i

osete din nylon,


bluze.

Perdele i draperii
din
es turi
delicate.

Articole
din
m tase,
c m i,
bluze, es turi din
poliester
i
poliamide

Toate
articolele
care trebuie sp late
manual.

Articole din ln .

utiliza acest program

Pute i utiliza acest program atunci cnd ave i nevoie de o centrifugare suplimentar dup procesul de
sp lare.
Acest program este utilizat pentru a evacua apa murdar din interiorul ma inii de sp lat dup sp lare. Dac
dori i ca apa din interiorul ma inii s fie evacuat nainte de ncheierea programului, pute i utiliza acest
program.

TABELUL 1 CONTINUARE

(*) Op ional, pute i utiliza balsam la toate programele de sp lare (cu excep ia programelor de centrifugare
i evacuare). Pentru dozarea cantit ii de balsam, v rug m s respecta i instruc iunile produc torului.
Balsamul trebuie ad ugat n compatimentul marcat cu simbolul

16

, din sertarul pentru detergent.

ndep rta i furtunul de admisie a apei.


ndep rta i filtrele supapelor cu ajutorul unui patent i sp la i-le bine cu o perie.
Cur a i filtrele furtunurilor de admisie a apei situate n partea cu robinetul.
ndep rta i-le mpreun cu garnitura.
Dup ce cur a i filtrele, le pute i pune la loc n acela i mod n care au fost
ndep rtate.

FILTRUL POMPEI
Sistemul de filtrare prelunge te durata de via a pompei dumneavoastr utilizat pentru a
evacua apa murdar . Previne p trunderea scamelor n pomp . Este recomandabil s
cur a i filtrul pompei la fiecare 2-3 luni. Pentru a cur a filtrul pompei:
ndep rta i pl cu a de protec ie prin ap sarea n sus cu mna a clemelor de jos i
trage i spre dumneavoastr .
nainte de a desface capacul filtrului, a eza i un recipient n partea din fa a
capacului pentru a preveni curgerea apei r mase n interiorul ma inii.
Sl bi i capacul filtrului prin rotirea n sensul invers acelor de ceasornic i evacua i
apa.
ndep rta i obiectele str ine din filtru.
Verifica i manual dac pompa se rote te liber .
Dup ce a i cur at pompa, pune i capacul filtrului la loc prin rotirea n sensul acelor
de ceasornic.
Fixa i placa de protec ie innd de cleme apoi mpinge i.
Nu uita i s fixa i bine capacul altfel va curge apa.

17

AVERTIZARE!
Exist pericolul de a v arde!
Deoarece apa din interiorul pompei poate fi fierbinte, a tepta i s se r ceasc .

SERTARUL PENTRU DETERGENT


Detergen ii pot produce n timp acumul ri de reziduuri n sertarul pentru detergent i n
orificiul acestuia. Scoate i periodic sertarul pentru detergent pentru a ndep rta
reziduurile. Pentru a scoate sertarul:
Trage i sertarul de cap tul acestuia (DIAGRAMA 1).
Trage i ap snd capacul sifonului din interiorul sertarului i ndep rta i sertarul
(DIAGRAMA 2).
Sp la i-l cu ap i cu ajutorul unei periu e de din i veche.
Strnge i reziduurile din interiorul orificiului sertarului f r a permite c derea
acestora n interiorul ma inii de sp lat.
Dup ce a i uscat bine sertarul, pune i-l la loc n ordine invers .

DIAGRAMA 1

DIAGRAMA 2

18

MUF SIFON
Scoate i sertarul pentru detergent. ndep rta i mufa sifonului i cur a i reziduurile de
balsam. Pune i mufa sifonului la loc. Verifica i dac este fixat corespunz tor.
CARCASA
Cur a i partea exterioar a carcasei cu ap cald i un produs de cur are ce nu va afecta
suprafa a acesteia. Dup cl tire, terge i cu un material moale i uscat.
AVERTIZARE!
Dac ma ina de sp lat este instalat ntr-o loca ie unde temperatura ambiental poate
scade sub 0C, proceda i a a cum este descris mai jos atunci cnd aceasta nu este
utilizat :
Introduce i techerul cablului de alimentare n priz .
nchide i robinetul de alimentare cu ap i ndep rta i furtunul de alimentare de la
robinet.
Pune i capetele furtunului de evacuare i furtunul de admisie ntr-un recipient pe
p mnt.
Ajusta i butonul pentru selectarea programului pe programul Evacuare.
Indicatorul pentru program se va aprinde.
Porni i programul cu ajutorul butonului Start / Pauz .
Scoate i techerul cablului de alimentare al ma inii de sp lat din priz atunci cnd
programul s-a ncheiat (indicatorul pentru finalizarea programului se va aprinde).
Atunci cnd a i ncheiat acest proces, apa r mas n interiorul ma inii de sp lat va fi
evacuat pentru a evita formarea de ghea n interiorul acesteia. Atunci cnd ve i utiliza
ma ina de sp lat din nou, asigura i-v de faptul c temperatura ambiental este de peste
0C.
CUVA
Nu l sa i obiecte metalice precum monede, cuie, ace n interiorul ma inii de sp lat.
Aceste obiecte vor duce la formarea petelor de rugin n interiorul cuvei. Pentru a
ndep rta aceste pete, utiliza i un produs de cur are f r clor i respecta i avertiz rile
produc torului acestuia. Pentru ndep rtarea petelor de rugin , nu utiliza i niciodat
produse din srm pentru sp latul vaselor sau obiecte similare.
NDEP RTAREA CALCARULUI DIN MA IN
Dac utiliza i o cantitate potrivit de detergent, nu va trebui s ndep rta i depozitele de
calcar. Dac dori i totu i s realiza i aceast procedur , utiliza i un produs de protec ie
mpotriva calcarului disponibil pe pia i respecta i avertiz rile acestora.
AVERTIZARE!
Produsele pentru ndep rtarea calcarului con in acizi ce pot produce decolor ri ale
hainelor i alte efecte adverse asupra ma inii de sp lat.

19

CAPITOLUL 7: SFATURI PRACTICE


B uturi alcoolice: Pata trebuie s fie tratat cu ap rece apoi cur a i cu
glicerin i ap apoi cl ti i cu ap i o et.
Crem de ghete: Pata trebuie s fie cur at u or f r a afecta materialul,
freca i cu detergent i cl ti i. n cazul n care nu este ndep rtat , freca i cu 1
unitate de alcool pur (96 grade) amestecat cu 2 unit i de ap apoi sp la i cu
ap cald .
Ceai i cafea: ntinde i materialul deasupra unui recipient i turna i apa
fierbinte att ct poate suporta materialul. Dac materialul suport , sp la i cu
le ie.
Ciocolat i cacao: L sa i rufele n ap rece i freca i cu s pun sau
detergent, sp la i la cea mai mare temperatur pe care o poate suporta
materialul. Dac exist n continuare o urm de ulei, terge i cu ap
oxigenat (n propor ie de 3%).
Past de tomate: Dup ce a i ndep rtat p r ile uscate f r a afecta
materialul, l sa i-l n ap rece aproximativ 30 de minute i sp la i cu
detergent.
Carne, ou : ndep rta i resturile uscate i terge i cu un burete sau un
material moale umezit cu ap rece. Freca i cu detergent i sp la i cu le ie
diluat.
Pete de gr sime sau ulei: ndep rta i n primul rnd reziduurile. Freca i pata
cu detergent apoi sp la i cu ap cald i s pun.
Mu tar:Aplica i glicerin pe pat . Freca i cu detergent apoi sp la i. Dac
pata nu dispare, terge i cu alcool (pentru materialele sintetice sau colorate,
utiliza i un amestec realizat dintr-o unitate de alcool i 2 unit i de ap ).
Pete de snge: L sa i rufele n ap rece timp de 30 de minute. Dac pata nu
dispare, l sa i rufele ntr-un amestec de ap i amoniac (3 linugir de amoniac
la 4 litri de ap ) timp de 30 de minute.
nghe at , fri c i lapte: L sa i rufele n ap rece i freca i pata cu
detergent. Dac pata nu a disp rut, aplica i le ie pe haine n propor ii
potrivite (nu utiliza i le ie pe es turi colorate).

20

Mucegai: Petele de mucegai trebuie s fie cur ate ct mai repede cu putin .
Sp la i cu detergent iar dac nu dispar, terge i cu ap oxigenat (n propor ie
de 3%).
Cerneal : ine i zona p tat sub ap rece i a tepta i pn cnd dispare toat
apa murdar . Freca i cu ap diluat cu suc de l mie i detergent, sp la i
aproximativ 5 minute.
Fructe: ntinde i zona p tat deasupra unui recipient i turna i ap rece peste
aceasta. Nu turna i ap cald pe pat . terge i cu ap rece i aplica i glicerin .
A tepta i 1-2 ore i cl ti i dup ce a i frecat cu cteva pic turi de o et alb.
Pete de iarb : Freca i partea p tat cu detergent. Dac materialul suport
utilizarea de le ie, o pute i utiliza. Freca i articolele din ln cu alcool (pentru
cele colorate, utiliza i un amestec format dintr-o unitate de alcool pur i dou
unit i de ap ).
Vopsea pe baz de ulei: Petele trebuie s fie ndep rtate nainte s se usuce
prin aplicarea de tiner pe aceasta. Freca i apoi cu detergent i sp la i.
Pete de arsur : Dac articolele suport utilizarea de le ie, pute i ad uga n
ap . Pentru es turile din ln , utiliza i un material umezit cu ap oxigenat i
aplica i-l pe pat i trebuie s fie c lcate cu un material uscat deasupra.
Trebuie s fie sp late dup ce au fost bine cl tite.

CAPITOLUL 8: EVITAREA ERORILOR MINORE


Toate repara iile trebuie s fie realizate de c tre un centru de service autorizat. Atunci
cnd ma ina dumneavoastr de sp lat necesit repara ii sau nu pute i elimina eroarea cu
ajutorul informa iilor oferite mai jos:
Scoate i techerul cablului de alimentare al ma inii de sp lat din priz .
nchide i robinetul cu ap .
Apela i la ajutorul unui centru de service autorizat.

21

EROARE

Ma ina
dumneavoastr
func ioneaz .

CAUZ POSIBIL
Cablul de alimentare este scos
din priz .
Siguran a este defect .
Este ntrerupt alimentarea cu
energie.
Nu a fost ap sat butonul start /
nu pauz .
Butonul pentru selectarea
programelor se afl n pozi ia
O (oprit).
U a nu este bine nchis .

Robinetul de alimentare este


nchis.
Furtunul de admisie poate fi
Ma ina
nu
se ndoit.
alimenteaz cu ap . Furtunul de admisie a apei este
obstruc ionat.
Filtrul furtunului de alimentare
cu ap este obstruc ionat.
Ua
nu
este
nchis
corespunz tor.
Furtunul de evacuare este
obstruc ionat sau ndoit.
Ma ina de sp lat nu Filtrul
pompei
este
evacueaz apa.
obstruc ionat.
Rufele nu sunt introduse n
interiorul ma inii de sp lat
ntr-un mod echilibrat.
Ma ina de
vibreaz .

METOD DE ELIMINARE
Introduce i cablul de alimentare
n priz .
Schimba i siguran a.
Verifica i alimentarea cu energie
electric .
Ap sa i butonul start / pauz .
Seta i butonul pe pozi ia dorit .
nchide i bine u a.
Se va auzi un click.
Deschide i robinetul.
Verifica i furtunul de admisie a
apei.
Cur a i filtrele furtunului de
admisie a apei (*).
Cur a i filtrele furtunului de
alimentare cu supap (*).
nchide i u a corespunz tor.
Se va auzi un click.
Verifica i furtunul de evacuare.
Verifica i filtrul pompei (*).
mpr tia i rufele n interiorul
ma inii ntr-un mod echilibrat.

Picioarele ma inii de sp lat nu Ajusta i picioarele (**).


sp lat sunt ajustate.
Nu au
fost ndep rtate ndep rta i
uruburile
uruburile de transport.
transport (**).

(*) Vezi sec iunea cu privire la ntre inerea i cur area ma inii de sp lat.
(**) Vezi sec iunea cu privire la modul de instalare al ma inii de sp lat.

22

de

EROARE
Ma ina de
vibreaz .

CAUZ POSIBIL
n interiorul ma inii se afl o
cantitate mic de rufe.
sp lat A fost introdus o cantitate
mare de rufe iar acestea sunt
a ezate neuniform.
Ma ina de sp lat atinge un
obiect dur.

METOD DE ELIMINARE
Nu mpiedic utilizarea ma inii
de sp lat.
Nu
dep i i
cantitatea
recomandat
de
rufe
i
distribui i-le uniform.
Nu l sa i ma ina s se sprijine pe
un obiect dur.

Ap sa i butonul start / pauz .


Pentru a ndep rta spuma,
dizolva i o lingur de balsam
Spum n exces n A fost utilizat o cantitate prea ntr-un litru de ap i turna i n
sertarul
pentru mare de detergent.
sertar. Ap sa i butonul start /
detergent.
pauz
dup
5-10 minute.
Utiliza i o cantitate potrivit de
detergent la urm toarea sp lare.
A fost utilizat un detergent Utiliza i doar detergen i pentru
nepotrivit.
ma inile automate.
Rezultatele
la Rufele sunt prea murdare Selecta i un program potrivit
sunt pentru programul selectat.
sp lare
(vezi Tabelul 1).
nesatisf c toare.
Cantitatea
de
detergent Utiliza i mai mult detergent.
utilizat nu este suficient .

23

EROARE
Rezultatele
sp lare nu
bune.

CAUZ POSIBIL
METOD DE ELIMINARE
A fost introdus o cantitate Nu dep i i cantitatea maxim de
prea mare de rufe.
rufe.
la Apa este dur .
Utiliza i o cantitate de detergent
sunt
recomandat de produc tor.
Rufele
au
fost
a ezate Distribui i uniform rufele.
neuniform.

Apa este evacuat Cap tul furtunului de evacuare A eza i furtunul de evacuare la o
din ma in imediat se afl prea jos fa de ma in . n l ime corespunz toare (**).
dup
ce
este
ad ugat .
Nu se vede ap n Nu reprezint o defec iune.
interiorul cuvei.
Apa se afl n partea de jos a
cuvei.
Pe rufe apar pete de Detergentul care nu se dizolv
detergent.
n ap se lipe te de rufe.

Exist
rufe.

Setnd ma ina pe
Cl tire, realiza i
suplimentar
sau
petele dup uscare
unei perii.

programul
o cl tire
ndep rta i
cu ajutorul

pete gri pe Aceste pete sunt produse de La urm toarea sp lare, utiliza i
ulei, creme sau alifie.
cantitatea maxim de detergent
recomandat de utilizator.

(**) Vezi sec iunea privind instalarea ma inii de sp lat.

24

EROARE

CAUZ POSIBIL

Procesul de
centrifugare nu este
finalizat sau
porne te cu
ntrziere.

Nu reprezint o defec iune.


Controlul nc rc rii
neechilibrate func ioneaz n
acest mod.

CAPITOLUL
ERORILOR

9:

SISTEM

AUTOMAT

METOD DE ELIMINARE
Sistemul de control al nc rc rii
neechilibrate va ncerca s
distribuie rufele ntr-un mod
omogen.
Dup ce rufele sunt distribuite,
se va realiza procesul de
centrifugare. n urm torul proces
de sp lare, a eza i rufele
echilibrat n ma in

DE

DETECTARE

Ma ina de sp lat este prev zut cu sisteme ce v avertizeaz n cazul n care apar erori
prin controlarea constant n timpul proceselor de sp lare.
COD
EROARE

Err 01

INDICATOR
EROARE

Indicatorul
Start/Pauz
ncepe
clipeasc .

EROARE POSIBIL

U a nu este nchis
corespunz tor.

25

CE TREBUIE S
FACE I
nchide i
ua
corespunz tor pn se
aude un click. Dac
problema persist , opri i
ma ina
de
sp lat,
scoate i
techerul
cablului de alimentare
i apela i
din priz
imediat la cel mai
apropiat
centru
de
service autorizat.

COD
EROARE

Err 02

Err 03

INDICATOR
EROARE

EROARE POSIBIL

Nivelul apei din ma ina


de sp lat se afl sub
Indicatorul
de
luminos
pentru dispozitivul
program preg tit nc lzire.
Presiunea
clipe te.
apei este prea mic sau
blocat .

CE TREBUIE S
FACE I
Deschide i robinetul la
maxim. Apa poate fi
oprit , verifica i. Dac
problema
persist ,
ma ina de sp lat se va
opri automat pentru un
timp. Scoate i cablul de
alimentare din priz ,
nchide i robinetul i
apela i la ajutorul unui
centru
de
service
autorizat.

Cur a i filtrul pompei.


Dac problema persist ,
Indicatorul
Pompa nu func ioneaz apela i la ajutorul unui
luminos
pentru sau filtrul pompei este centru
de
service
Start/Pauz
i obstruc ionat.
autorizat.
indicatorul
luminos
pentru
program preg tit
clipesc.

(*) Vezi sec iunea cu privire la ntre inerea i cur area ma inii de sp lat.

26

COD
EROARE

Err 05

Err 06

Err 07

Err 08

Err 09

INDICATOR
EROARE

EROARE POSIBIL

CE TREBUIE S
FACE I
Opri i ma ina de sp lat
i scoate i cablul de
Indicatorul
Dispozitivul
de alimentare din priz .
Start/Pauz
i nc lzire i senzorul nchide i robinetul i
indicatorul
pentru
c ldur
nu apela i la ajutorul unui
centru
de
service
finalizare program func ioneaz .
clipesc.
autorizat.
Indicatorul
program preg tit
i
finalizare Motorul este defect.
program clipesc.

Indicatorul
Start/Pauz ,
indicatoarele
pentru
program Eroare de configura ie.
i
preg tit
finalizare program
stau
aprinse
permanent.
Indicatorul
Start/Pauz ,
program preg tit
i
finalizare
program clipesc.
Indicatorul
program preg tit
i
finalizare
program
stau
aprinse
permanent.

Opri i ma ina de sp lat


i scoate i cablul de
alimentare din priz .
nchide i robinetul i
apela i la ajutorul unui
centru
de
service
autorizat.
Opri i ma ina de sp lat
i scoate i cablul de
alimentare din priz .
nchide i robinetul i
apela i la ajutorul unui
centru
de
service
autorizat.

Opri i ma ina de sp lat


i scoate i cablul de
alimentare din priz .
Motorul este defect.
nchide i robinetul i
apela i la ajutorul unui
centru
de
service
autorizat.
Dac tensiunea re elei
este mai mic de 150W
Tensiunea re elei este sau mai mare de 260W,
prea ridicat sau prea aparatul se opre te
sc zut .
automat
din
func ionare.
n
momentul
n
care
tensiunea revine la
valoarea
normal ,
ma ina de sp lat i
continu func ionarea.

27

CAPITOLUL 10: SIMBOLURI INTERNA IONALE

Temperatur de
sp lare.

Nu sp la i
(sp lare manual ).

C lcare temperatur
sc zut .

C lcare temperatur
medie.

C lcare temperatur
ridicat .

Nu c lca i.

Nu poate fi
centrifugat .

Uscare prin
atrnare.

Uscare vertical .

Uscare orizontal .

Nu pot fi utiliza i
n lbitori.

Pot fi utiliza i
n lbitori.

Toate aceste simboluri sunt pentru cur area uscat . Literele sunt utilizate pentru a
informa cur torul asupra tipului de solvent ce trebuie s fie utilizat.
es turile cu aceste simboluri nu trebuie s fie sp late n ma ina de sp lat doar dac este
indicat altfel.

* Versiunea n limba englez este de referin .

28