Sunteți pe pagina 1din 3

Organizarea si etapele analizei economico-financiare

Etape:
1.
Intocmirea tematicii de analiza
Etapa in care trebuie specificate problemele specifice ale analizei.
2.
Culegerea materialului pentru analiza
In functie de obiectivele concrete ale analizei se trece la gruparea informatiei
.
3.
Verificarea complexa a datelor supuse analizei.
Presupune in esenta verificarea celor doua laturi
v
de fond, care priveste masura in care se oglindesc veridic evenimentele eco
nomice avand in vedere definirea lor in esenta si structura;
v
formala, se refera la etalonul de exprimare utilizat, la metoda de calcul,
la exactitatea datelor de intrare.
4.
Prelucrarea si studierea datelor pe baza metodelor si procedeelor analize
i economice.
5.
Elaborarea concluziilor si masurilor pentru sporirea eficientei firmei.
Cap.II Analiza diagnostic a activitatii de productie si comercializare
2.1. Analiza situatiei generale a activitatii de productie si comercializare pe
baza indicatorilor valorici
2.1.1 Analiza dinamicii pe baza indicatorilor valorici
Cuantificarea activitatii de productie si comercializare utilizeaza un sistem de
indicatori valorici care cuprinde
1.
cifra de afaceri CA
Reprezinta suma totala a veniturilor din activitatea comerciala intr-o perioada
determinata.
Nu se include veniturile din activitatea financiara si exceptionala.
2.
cifra de afaceri din activitatea de baza
Reprezinta totalitatea vanzarilor din activitatea de baza a unei societati comer
ciale, iar pentru nevoile interne de conducere se poate stabili si productia mar
fa vanduta si incasata.
3.
productia marfa fabricata Pmf
Reprezinta productia obtinuta destinata livrarii si care cuprinde valoarea produ
selor finite si semifabricatelor destinate livrarii, valoarea lucrarilor executa
te si valoarea serviciilor prestate.
4.
valoarea adaugata VA
Este un indicator care exprima masura valorii nou create realizata de activitate
a societatilor comerciale, respectiv capacitatea unei firme de a produce bogatie
.
Valoarea adaugata se poate calcula de regula ca diferenta dintre valoarea produc
tiei globale si consumurile intermediare, respectiv cheltuielile cu materialele.
5.
valoarea adaugata neta
Se calculeaza scazand din valoarea adaugata amortizarile.
6.
productia exercitiului, respectiv productia globala PG
Este un indicator care dimensioneaza intreaga activitate a societatii comerciale
si cuprinde :
a)
valoarea productiei vandute ;
b)
diferentele de stoc de semifabricate si de productie neterminata ;
c)
productia imobilizata, respectiv productia folosita intern productiv, car
e cuprinde impbilizarile corporale si necorporale realizate in regie proprie.
Intr-un interval de timp dat intre indicatorii valorici mentionati se considera
ca fiind normale urmatoarele relatii :
(nota = indice de Ca = Ica s.a.m.d)
Ipmf
1.
Ica
Inseamna ca are loc o reducere a stocurilor de produse finite.
2.
Ipmf ? Ipg
Inseamna ca trebuie sa aiba loc o reducere a stocurilor de productie neterminata
de semifabricate si a consumului intern productive dar pana la limita la care s

a se asigure o desfasurare normala a procesului de productie.


3.
Iva ? Ipg
Inegalitatea marcheaza o reducere a ponderii cheltuielilor materiale, situatie i
n care are loc o valorificare superioara a materiilor prime, dar nu trebuie afec
tata calitatea produselor prin reducerea cheltuielilor materiale.
4. Iva net ? Iva,
ca urmare a variatiilor cheltuielilor cu amortizarea.
2.1.2 Analiza raportului static si dinamic dintre indicatorii valorici
Raportul static intre indicatorii valorici permite caracterizarea elementelor ca
re ii diferentiaza.
Spre exemplu raportul dintre cifra de afaceri totala (CA) si valoarea productiei
marfa fabricata (Pmf) exprima modificarile intervenite in stocurile de produse
finite.
Raportul dintre valoarea Pmf si PG caracterizeaza evolutia stocurilor de product
ie neterminata, a stocurilor de semifabricate precum si a consumului intern prod
uctiv.
Raportul dintre VA si productia execitiului (PG) evidentiaza modificarile in evo
lutia ponderii consumurilor intermediare sau a cheltuielilor cu materialele.
Raportul dinamic dintre indicatorii valorici contribuie la concluzii sim
ilare despre elementele ce diferentiaza acesti indicatori.
2.2 Analiza diagnostic a valorii adaugate
Indicatorul este des utilizat in lucrarile de analiza economico-financiara atat
in caracterizarea activitatii agentilor economici cat si a activitatii ramurilor
, iar la nivel national suma valorii adaugate este egala cu PIB.
Valoarea adaugata potrivit ordonantei 3 / 1992 este egala cu diferenta dintre va
nzarile si cumpararile aceluiasi stadiu al circuitului economic.
Pe aceasta baza din 1993 se determina taxa pe valoarea adaugata care este un imp
ozit indirect asupra operatiilor privind transferul proprietatii bunurilor precu
m si a celor privind prestarile de servicii.
Taxa se aplica asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic
si reprezinta un venit al bugetului de stat.
Valoarea adaugata indeplineste si alte functii ca :
v
stimularea agentilor economici pentru reducerea consumurilor intermediare ;
v
baza pentru determinarea indicatorilor de eficienta.
2.2.1 Metoda balantiera folosita in analiza valorii adaugate
Valoarea adaugata reprezinta valoarea nou create si consumul de capital (amortiz
area) pe o perioada de timp.
Valoarea adaugata se calculeaza dupa metoda indirecta prin scaderea consumului i
ntermediar din productia realizata.
Prin metoda directa valoarea adaugata se calculeaza prin insumarea elementelor c
e o compun.
a) cheltuielile cu personalul care cuprind
v
salarii, indemnizatii, prime, sporuri, compensatii, impozite pe salariu, co
ntributia la asigurarile sociale, pentru pensia suplimentara, pentru fondul de s
omaj, alocatii pentru copii, avantaje in natura.
b) impozite si taxe
v
impozitul pe profit, taxa asupra valorii adaugate, impozite pe cladiri, tax
e asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate
de stat, taxe vamale de la persoane juridice, taxe de timbru, impozite pe divid
ende.
c) amortizarea
d) profitul.
Analiza modificarii fata de programul sau fata de perioada trecuta a valorii ada
ugate urmareste explicarea acestei modificari in primul rand prin prisma element
elor componente si aprecierea variatiei fiecarui element.
Pentru determinarea contributiei fiecarui element la modificarea totala se utili
zeaza metoda balantiera.
2.2.2 Metoda factoriala folosita in analiza valorii adaugate
CI
VA = PB
( PB = produnctia bruta, CI = consumul intermediar )

Consumul intermediar al unitatilor producatoare reprezinta valoarea tuturor bun


urilor cu exceptia bunurilor de capital fix si a serviciilor consumate in perioa
da considerata pentru realizarea altor bunuri si servicii ( consum intern produc
tiv ).
Consumul intermediar include urmatoarele categorii de bunuri si servicii cumpara
te din afara:
a) bunuri cumparate de pe piata si efectiv consummate de unitatea ce le-a cumpar
at in perioada considerata, adica cumpararile curente de bunuri majorate de bunu
rile similare din stocurile ce existau la inceputul perioadei si diminuate cu bu
nurile similare stocate la sfarsitul perioadei ;
b) servicii cumparate in decursul perioadei considerate;
c) sume platite pentru inchirierea cladirilor si a altor bunuri de capital fix ;
d) cumparari de servicii de cercetare stiintifica, de publicitate, de studii de
piata etc.
= Modificarea absoluta a indicatorului VAB
?VAB = VAB1
VAB 0 =

Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate

S-ar putea să vă placă și