Sunteți pe pagina 1din 6

USAMV BUCURESTI

Facultatea: Management Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare


Rurala
Specializarea: Inginerie Economica in Agricultura
Disciplina: MANAGEMENTUL PRODUCTIEI

TEMA PROIECTULUI DE AN:

INTOCMIREA PLANULUI ANUAL DE PRODUCTIE IN CADRUL


EXPLOATATIEI AGRICOLE.

Student..
Grupa

Anul univ 2013-2014

CUPRINS
Introducere: Necesitatea ntocmirii planului anual in ferma de producie
Capitolul 1. Date privind exploataia agricola
1.1. Date generale despre zona
1.1.1. Aezare geografica , coordonate ( jude, localitate)
1.1.2. Condiii naturale: clima, temperatura, precipitaii, tip de sol.
1.1.3. Profilul agricol al localitii Culturi predominante in zona, suprafee cultivate,
producii/ha.
1.2. Aezare administrativa si statut juridic.
1.3. Suprafaa exploataiei distribuita pe moduri de folosina
1..4. Culturile exploataiei
1.4.1 Caracterizarea culturilor
1.4.2. ntocmirea asolamentului
1.5. Fisele tehnologice CADRU ale culturilor
1.6. Dotarea exploataiei : tractoare, maini, fora de munca

Capitolul 2. Stabilirea planului anual de cultura si a necesarului de Zile norma


si materiale
2.1. Stabilirea planului de cultura
2.2. Stabilirea necesarului de Zile norma mecanizat si a necesarului de tractoare
2.3. Stabilirea necesarului de zile norma manual si a necesarului de lucratori
2.4. Stabilirea necesarului de materiale

Capitolul 3. Calcularea cheltuielilor, veniturilor si a rezultatelor financiare


3.1. Calcularea cheltuielilor, veniturilor si a rezultatelor financiare la nivelul fiecrei
activiti
3.2. Calcularea cheltuielilor, veniturilor si a rezultatelor financiare la nivelul exploataiei

Capitolul 4. Memoriu justificativ


Se va face o sinteza a modului de ntocmire, a calculelor efectuate si a rezultatelor
planificate

Tabel 1.1. Suprafete pe categorii de folosinta


Nr Crt. Categoria
Ha
1
Total teren
2
AGRICOL, din care:
2.1. arabil
2.2. vii si pepiniere viticole
2.3. pomi si pepiniere
pomicole
2.4. pasuni si fanete
3
NEAGRICOL, din care:
3.1. Constructii si curti
3.3. Ape si balti
3.4. Rape si Ravene

Tabel 1.2. Culturile ce vor fi cultivate in anul de plan


Nr. Crt.

Cultura

0
1
2
3
4
5
6

TOTAL

An precedent

An plan

An urmtor

ha

ha

ha

Tabel 1.3. Amplasarea culturilor

Anul precedent..

Anul de plan..

Anul urmtor.

Tabel 1.4. Dotarea fermei


Nr.
crt.
0

1
2

Specificare
1

Tractoare
Combine
Masini Agricole

nr

anul de
fabricatie

Starea
de funct
4