Sunteți pe pagina 1din 2

Stocurile sunt repr.de materiale active biologice circulante ,ob.

de mica valoare si scurta durata ,produse in curs


de executie,produse, marfuri etc.
Stocul aflat in circ.ec. se caract. prin stoc initial si stoc final.Operatiunea si tranzactiile cu stocuril fac
necesara evidenta procurarilor a stoc. disponibile spre vanzare si a cost efectiv al stocului.
La intrarea in patrimoniu,stocurile se evalueaza :
-materii prime,obde mic.val si scurta durata etc;
Activrlr biologice si marfurile la val.de intr.cuprind:
a)val.de cumparare(pretul);
b)taxe vamale aferente stocurilor importante;
c)ch. si alte accesorii de achizitie.
Stocurile se eval.la costul de intrare,care se determina in functie de srsa de proveninta a stoc.
In costul de intrare a stoc.nu se include:
1)pierderi de materiale
2)costuri de depozitare
3)ch.de administrare
4)ch.de distribuire
5)alte costuri care nu sunt legate direct de intrarea stocului.
Met.de eeval a B.la iesirea din patrimoniu,(avand la baza val,de intrare) :
1.Metoda costului normativ (utilizat la evaluarea curenta);
2.M.costiului mdiu ponderat (V.stoc.init+Vintr /Q s.int.+Q st.intr);
3.M.FIFO( prima intrare- prima iesire)
4.M.LIFO(ultima intrare-prima iesire)
Creantele reprezinta o parte a activelor care terbuie achitate intrpr. de catre alte p. f/j.
-datoria angajatilor fata de intrpr.
Clasificarea:
Dupa continut ec.:
1.Creante comerciale;
2)C.ale partilor legate;
3)C.privind avansurile acordate curente
4)C.ale bugetului;
5)C.ale personalului;
6)C.privind V.calculate;
7)C.privind asigurarile ;
8)Alte creante.
In dependenta de termenul de achitare:
1.Pe termen lung
2Pe termen scurt
In functie de val.in care se exprima
1.Cr. in valuta nationala
2.Cr in valuta straina.
Numerarul (repr. mijloacele banesti,activele cele m.lichidate ale intrpr.)
Clasificare :
In functie de valuta exprimata :
1.val.nationala;
2.val. straina.

In f. de locul pastrarii
1.Numerar in caserie;
2.Numerar in alte conturi bancare
3.doc.banesti
In functie de posibil.util.
1.Numerar la conturi legate( se inrgr. in anexa a bil.contabil)
2.N. la conturi nelegate
Evidenta numer.in caserie se tine la cont 241,incasarea numer :Dt 241,Ct.242

Capital propriu
-drepturile titularilor de patrimoniu asupra activelor entitatii dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia.
Componentele capitalului propriu sunt :
1.Capitalul social (val.aporturilor propr. entitatii ; cap.soc al societatii pe actiuni{S.A} ;al soc.cu rasp.lim.(Srl))
2.Capitalul suplimentar (suma dif,intre pretul de vanzare si val,nom.a acti.) (nevarsat,retras,neacoperit)
3.Rezerve (surse proprii create pe autofinantare) (K.de rezerva[stabde legisl]; rezerve statutare;alte rezerv)
4.Profite nerepartizat (pierderi neacoperite) (profit nerep.al anilor precedenti;pr.net al T de gestiune;P.util.al T de
gestiuni)
5.Alte elemente ale capitalului propriu.(fonduri;subventii cu propr.publica)
Datorii
-angajamentele de plata ale intrpr. fata de furnizori ptu bunurile procurate si serviciilor prestate fata de
personalul angajat;fata de stat;fata de alte persoane.
Datoriile se clasifica dupa rm.crt.:
a.Dupa continutul economic:
-dat.financiare;
-dat.comerciale;
-dat.calculate
b.Dupa term.de achitare:
-dat.pe term.lung;
-dat.pe term.scurt;
c.Dupa mod.de achitare:
-dat.convertibile (achitarea carora poate fi efectuata prin cedarea 1 parti din K statutar)
-dat.neconvertibile (cu achitate in mijloace,fara cedare de K statutar)
dat.se constata si se eval.la suma nominala si inclusiv TVA si alte impoz. si taxe ce urmeaza a fi achit.