Sunteți pe pagina 1din 1

EXTRAS DE ARMATURI

Strat de acoperire=2,5cm

1,30
1,00

Strat de acoperire=2,5cm

125

110

1,25

40

Strat de acop.min.=2,5cm

40
5

18

36

Total
lung.

Total
elem.

A unei
bare

Pe un
elem.

1.25

45

Lungimi/diametre
PC52

50

1,30
1,00

10

45

7.5

8.5
24

24

1,24

30

30

24

24

1,60

39

39

32

1,10

36

36

32

1,00

32

32

14

1,25 10

10
182

Strat de acop.min.=2,5cm

50

10

0.395 1,120

Greutatea /um

12

72

84kg

Greutate
Greutatea totala

Plase sudate
PC52
mp

10

160

160

Camin

1,25

Scara 1:25

Lungime m

Diametru

ARMARE PLANSEU CU CAPAC CAROSABIL

Scara 1:50

Bare

Marca

ARMARE PERETI SI RADIER

Denumire
element

PLAN COFRARE si ARMARE CAMIN VANE APA POTABILA


1,00x1,00x1,50

16

4,44

7,9

71

32
104

188kg PC52

Strat de acop.min.=2,5cm

CLASA DE IMPORTANTA (conf. STAS 10100/0-75) C


CLASA CONSTRUCTIEI (conf. P 100/1-04)
IV
CLASA CONSTRUCTIEI (conf.HG 766/1997categoria de importanta ) C
7

Beton C18/22.5
A

1,00

15

15

650

1,50

25

Ax conducta Dn

20

DETALIU

<50

Armaturi PC52 ;

cota P.C.drum
Imbracaminte din beton asfaltic
Strat de legatura
Macadam ordinar
Sistem rutier
Fundatie din piatra sparta
existent
Strat de baza din balast
care se reface

***IMPORTANT:
Pentru capacele carosabile montate in zona carosabila cu imbracaminte
asfaltica, capacul de fonta se va monta cu 3cm peste nivelul placii de
beton, aducerea la nivel realizandu-se prin refacerea stratului de asfalt
peste placa de beton.

,,D''

20

1,70

Straturi
informative

850

- A
1,30

37

80

37

L=1,25

P9

2randuri /ambele dir.

Revizia

Nume

Verificat

Nume

Semnatura

Aprobat

Data

Descriere

60

37

37

80

Verificator

80

80

PIESA DE TRECERE
Sc. 1:10

Verificator M.L.P.T.L.

Perete camin

DETALIU

,,E''

Cerinta

Referat / Expertiza nr. / Data

Autoritatea contractanta:

S.C. VITAL S.A. Baia Mare

Piesa de trecere cu garnitura

Proiectant:

NOTE :
e

Nota 1.

20.0

Sapaturile vor fi executate astfel incat sa previna prabusirea


malurilor , concomitent , se vor realiza sprijiniri pe toata lungimea transeii.
La executie , se atrage atentia in mod deosebit, asupra necesitatii
respectarii " Regulamentului privind protectie muncii in constructii" aprobat de
MLPAT cu ord. nr. 9 / 1993 , Legea nr. 90/ 1996 privind protectia muncii .

Proiect:

P 428 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI


"EXTINDEREA SI REABILITAREA INFASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL MARAMURES"

Nota 2. Planseu camin utilizabil pentru trafic usor si mijlociu


e

Nota 3. HIDROIZOLAREA peretilor si a pardoselii se va executa cu mortar


de hidroizolare cu actiune prin penetrare, rezistent la presiune a apei negativa
sau pozitiva,aplicabil pe substraturi umede,permeabil la vapori, aplicare prin
pensulare sau pulverizare.

MM - CL - 11
REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE DISTRIBUTIE SI A RETELEI DE APA UZATA IN VISEUL DE SUS
Plansa:

Plan cofrare si armare camin vane apa potabila


1,00X1,00X1,50

Desenat: ing.Ionita Bucse

Data: 09.2014

Verificat: ing.Ioan Bujor

Data: 09.2014

Aprobat: ing. Radu Ioan Florin


Plansa nr :

200 mm

Data: 09.2014
Revizia :

MM-CL-11-009-C01

R0

Scara plansa:

(594 X 420)