Sunteți pe pagina 1din 1

ALOCARE FINANCIAR ESTIMATIV PNDR 2014 - 2020

8.015,6634 milioane Euro


PNDR 2014-2020 ( FEADR)
Nr.
crt.

MSURI PROPUSE
N PNDR 2014-2020
Investiii n active fizice (a+b+c) din care :
a) modernizare ferme *:
a.1. pomicultura
a.2. alte investitii

valoare milioane
euro

2.057,0280
1.017,9684
260,0000
757,9684

25,6626%
49,4873%
0,2554
0,7446

Observaii /
%
respectare alocare
minim cerut de
regulament

b) procesare * din care:

469,0356

b.1. pomicultur
c) infrastructura adaptare * din care:
c.1. irigatii
c.2. drumuri de acces agricole i forestiere **

40,0000
570,0240
370,0000
200,0240

22,8016% inclusiv pomicultura


0,0853
27,7110%
64,9095%
35,0905%

800,3575

9,9849%

400,3556

50,0221%

250,0000

31,2360%

150,0019

18,7419%

5,0000

0,0624%

1.100,5952

13,7306%

Dezvoltarea exploataiilor
i a ntreprinderilor din care :
a) instalare tineri fermieri *
b) start up + dezvoltare microintreprinderi si intreprinderi mici non
agricole*
c) ferme mici

Grupuri de productori (msur subprogram pomicol)

Servicii de baz i rennoirea *


satelor n zonele rurale :

Servicii de consiliere

25,3861

0,3167%

Transfer de cunotine *
i aciuni de informare:
Msuri mediu i clim ( 5,6,7,8) din care :

25,3861

0,3167%

2.387,1427

29,7810%

mpdurirea i crearea de
suprafee mpdurite si perdele forestiere*

105,6952

4,4277%

8
9

Agromediu i clim *
Agricultura ecologic*(**)

849,9649
200,6862

35,6060%
8,4070%

10

Delimitarea zonelor care se


confrunt cu constrngeri naturale sau cu alte constrngeri specifice*

1.230,7964

51,5594%

28,0211
15,0000
200,0000
624,9320
178,3681

0,3496%
53,5311%
2,4951%
7,7964% conform 5%
2,2252% conform < 4%

437,0140

5,4520%

146,4326

1,8268%

8.015,6634

100,0000%

11
12
13
14
15
16

Cooperare * din care:


a) pomicultur
Gestionarea riscurilor
LEADER(*)(**)
Asisten tehnic
Anagajamante actuale ale masurii "Bunastarea animalelor" cu implicatii asupra
bugetului PNDR 2014-2020
Alte angajamente restante (ferme de semisubzisten, grupuri de productori,
Leader)**
TOTAL FEADR cu rezerva de performanta inclus

Linii bugetare din care se formeaz alocarea total


linie bugetar care se aduna la alocarea PNDR 2014-2020 ca angajament restant PNDR 2017-2013
*
**

msura este adresat i zonei montane


rezerva de performan este inclus n total alocare, fiind programat

conform regulament 30%


impreuna cu actiunile de
mediu din masurile de
investitii