Sunteți pe pagina 1din 1

i) Regula semnelor :

La inmultire si impartire :
plus cu plus da plus, adica
(+)(+)=+
minus cu minus da plus, adica (-)(-)=+
plus cu minus da minus, adica (+)(-)=minus cu plus da minus, adica (-)(+)=De exemplu: (+2)(+7)=+14, (-2)(-7)=+14, (+2)(-7)=-14
,(-2)(+7)=-14, +(+7)=+7, +(-7)=-7,
-(+7)=-7, -(-7)=+7
Deci, la inmultire si impartire, daca numerele au acelasi semn rezultatul este
pozitiv,daca numerele au semne diferite rezultatul este un numar negativ.La
adunare, daca numerele au acelasi semn, rezultatul are semnul comun, iar
dacanumerele au semne diferite rezultatul are semnul celui mai mare in
valoareabsoluta(modul)
.De exemplu
:+2+7=+9, -9-11=-20, (+5)+(+30)=+5+30=+35,
(-11)-(-12)=-11+12=+1, (-11)+(-12)=-11-12=-23,
(-31)-(-12)=-31+12=-19, (-31)+(-12)=-31-12=-43,
(+31)-(-12)=31+12=+43, (-31)-(+12)=-31-12=-43,...